ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Transcript

1 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες Δεν αντιστοιχούν σε κάθε δείκτη- αναφέρονται μόνο σε καινοτόμες προτάσεις Ι. Να επεξεργάζονται το αρχαιοελληνικό κείμενο σε σχέση με το κειμενικό όλον, το επικοινωνιακό πλαίσιο παραγωγής του κειμένου και τα Αντιμετωπίζουν τα Α.Ε. ως μάθημα ανθρωπογνωσίας. Αναγνωρίζουν τα διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα και να εκτιμούν την ανθρωπιστική παιδεία Διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα, ανθρωπιστική παιδεία. 1

2 ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα Κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου Ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. 2. Προσεγγίζουν ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικά κείμενα της Α.Ε.Γ. και να εκτιμούν τη λογοτεχνική τους αξία Εντοπίζουν τον χώρο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αφορούν ένα αρχαιοελληνικό κείμενο. 2.1.Αναφορά στον χώρο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα 2.2. Αποδίδουν και να ερμηνεύουν το περιεχόμενο του κειμένου σε νεοελληνικό λόγο. 2.2.Απόδοση και ερμηνεία του περιεχομένου του κειμένου σε νέο ελληνικό λόγο Εντοπισμός των ρημάτων Ερμηνεία λέξεων με βάση τη γνώση της νέας Ελληνικής Αλλαγή της σειράς των λέξεων για 2

3 να ανταποκρίνεται στη νεοελληνική σύνταξη, όπου χρειάζεται Καλλιεργούν αναγνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Συνδέουν τον δημιουργό και το κείμενο του με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του γραμματειακού είδους. Κατανοούν το νόημα του αρχαιοελληνικού κειμένου Πληροφορίες για το δημιουργό. Σύνδεση με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του γραμματειακού είδους 3.2.Κατανόηση του νοήματος αρχαιοελληνικών κειμένων Ιστορικό πλαίσιο του κειμένου Διαχρονικές ιδέες και πρότυπα, που προβάλλονται στα κείμενα Επικαιροποίηση του κειμένου 3

4 ΙΙ. Να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο και αντιλαμβανόμενοι τη διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας Συνειδητοποιούν την αφετηρία, τη συνέχεια και εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας. Αντιλαμβάνονται τη νοηματική συνάφεια Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας Επισημαίνουν τη διαχρονία του λεξιλογίου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Αναγνωρίζουν κοινές λέξεις/φράσεις ανάμεσα σε Αρχαία και Νέα Ελληνική Κοινές λέξεις /φράσεις ανάμεσα σε Αρχαία και Νέα Ελληνική Παροχή πληροφοριών για το ότι στην κυπριακή διάλεκτο διατηρούνται: -Πολλές καταλήξεις ουσιαστικών -Σύνταξη ρημάτων με γενική, αντί με 4

5 2. Συνδέουν ετυμολογικά τη Νέα με την Αρχαία Ελληνική. αιτιατική που συντάσσονται στη νεοελληνική 2.1. Ετυμολογία λέξεων -Σχηματισμός λέξεων στη Νέα Ελληνική με αρχαιοελληνική ρίζα (Παραγωγή - σύνθεση) -Εμπλουτισμός λεξιλογίου Σχηματίζουν λέξεις απλές και σύνθετες με αρχαιοελληνική ρίζα και να τις χρησιμοποιούν στην παραγωγή λόγου και να εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς της παραγωγής και σύνθεσης. Κατανοούν τη σημασία των λέξεων και να διευρύνουν τον γλωσσικό τους κώδικα, εμπλουτίζοντας και ομαδοποιώντας το λεξιλόγιό τους. 5

6 2.3. Χρησιμοποιούν τις λέξεις σε κείμενο με ολοκληρωμένο νόημα. 2.3 Λέξεις σε κείμενο με ολοκληρωμένο νόημα ΙΙΙ. Να έρθουν σε επαφή με κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και να μπορούν να αξιολογούν τις ομοιότητες και διαφορές ως προς τη μορφή ανάμεσα στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά Αναγνωρίζουν τη διάκριση των φωνηέντων και τις διάφορες κατηγορίες των συμφώνων. Κατανοούν τη διάκριση ανάμεσα στα μακρά, τα βραχέα και τα δίχρονα φωνήεντα και να γνωρίζουν ότι αυτή η διάκριση είναι σημαντική για τον τονισμό των λέξεων της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. 1.2.Διάκριση ανάμεσα σε μακρά, βραχέα και δίχρονα φωνήεντα. -Μακρά (η,ω) -Βραχέα (ε,ο) -Δίχρονα (α,ι,υ) 1.3. Διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες συμφώνων Διαίρεση συμφώνων: - Άφωνα (χειλικά, ουρανικά, οδοντικά) - Ημίφωνα (υγρά, έρρινα, συριστικό) 6

7 - Διπλά - Ψιλά Μέσα- Δασέα 1.4. Αναγνωρίζουν τους διφθόγγους και να διακρίνουν τις κατηγορίες τους Διάκριση διφθόγγων: - Κύριοι - Καταχρηστικοί (υπογεγραμμένη) 2. Κατανοούν ότι, στα Αρχαία Eλληνικά, όταν μια λέξη έχει μία ή περισσότερες συλλαβές, τονίζεται. 2.Παραδείγματα λέξεων με περισσότερες της μίας συλλαβής, που τονίζονται Κατανοούν τους βασικούς κανόνες τονισμού (ό, τι αφορά στην οξεία και περισπωμένη) και να μπορούν να τους αναγνωρίζουν στο αρχαίο κείμενο Διάκριση τόνων: - Οξεία - Βαρεία - Περισπωμένη Κανόνες τονισμού: - Νόμος της τρισυλλαβίας - Η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία 7

8 - Η βραχύχρονη συλλαβή παίρνει πάντα οξεία - Μακρό προ βραχέος περισπάται - Μακρό προ μακρού οξύνεται 3. Κατανοούν τη χρήση των πνευμάτων στα φωνήεντα ή στους διφθόγγους και να γνωρίζουν τους βασικότερους κανόνες για λέξεις που δασύνονται ή παίρνουν ψιλή. 3.Διάκριση πνευμάτων: Ψιλή ( ) [ἀνήρ] Δασεία ( ) [ἅγιος] Λέξεις με πνεύματα: -Ξεκινούν από φωνήεν ή δίφθογγο ή από το σύμφωνο ῥ. -Οι περισσότερες λέξεις παίρνουν ψιλή ( ) - Δασύνονται: α) Οι λέξεις που αρχίζουν από (ὑ) [ὑβρίζω] ή (ῥ) [ῥόδον] β) Τα άρθρα [ὁ, ἡ, οἱ, αἱ] γ) Οι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας [ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμᾶς, ὑμεῖς, ἡμῶν, ἡμᾶς ] δ) Λέξεις που στα Αγγλικά αρχίζουν από H (Hermes κ.ά.) 8

9 ΙV. Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο αξιοποιώντας γραμματικά τα μέρη του λόγου. 1. Αναγνωρίζουν τα μέρη του λόγου και να μπορούν να τα διακρίνουν ανάμεσα στα κλιτά και τα άκλιτα. 1.1.Μέρη του λόγου: -Διάκριση και ανάμεσα στα κλιτά μέρη (άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, ρήμα, μετοχή) και τα άκλιτα μέρη (πρόθεση, σύνδεσμος, επίρρημα, επιφώνημα) - Σημασία των κλιτών και άκλιτων μερών - Σημασία της μορφής των μερών του λόγου (θέμα, κατάληξη, χαρακτήρας) 1.1. Εντοπίζουν τα μέρη του λόγου σε αρχαιοελληνικό κείμενο Τα μέρη του λόγου αρχαιοελληνικό λόγο Συγκρίνουν με τα μέρη του λόγου στα Νέα Ελληνικά Τα μέρη του λόγου στα Νέα Ελληνικά 9

10 V. Να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας γραμματικά και συντακτικά τον ρόλο των χρόνων του ρήματος. 1. Κατανοούν τη χρήση των τύπων του Ενεστώτα ε.φ. και μ.φ βαρύτονου ρήματος σε κείμενα με διαχρονικά μηνύματα (π.χ. μύθοι του Αισώπου, παραβολές κ.λπ.) 1.1. Αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ρήματος, το ρήμα ως η κλιτή λέξη με τα παρεπόμενά της, τα οποία αποτελούν ένδειξη για το ποιος/ποιοι ενεργεί/ούν 1.1. Το ρήμα ως κλιτή λέξη με τα παρεπόμενά της: - Αριθμός ρήματος (ενικός/πληθυντικός) - Πρόσωπο (σύνδεση με προσωπική αντωνυμία) - Φωνή με βάση την κατάληξη του ρήματος (ενεργητική φωνή (λύω) και μέση φωνή (λύομαι) 1.2 Αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος του ρήματος αποτελεί την ένδειξη για το πότε γίνεται μια ενέργεια. 1.2.Ενεστώτας βαρύτονου ρήματος -Θέμα, χρονικός χαρακτήρας καταλήξεις Ενεστώτα (ενεργητικής και μέσης φωνής) βαρύτονου ρήματος 10

11 1.3. Εντοπίζουν τον σκοπό της χρήσης των τύπων του Ενεστώτα βαρύτονου ρήματος σε οριστική σε διάφορα αρχαιοελληνικά κείμενα με διαχρονικά μηνύματα Σημασία της παροντικής διάστασης του χρόνου του Ενεστώτα Σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Ενεστώτα στην οριστική έγκλιση Σημασία της οριστικής έγκλισης (δήλωση του οριστικού = του πραγματικού) - Σύνδεση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Ενεστώτα βαρύτονου ρήματος - Τύποι του Ενεστώτα βαρύτονου ρήματος σε οριστική σε αρχαιοελληνικά κείμενα με διαχρονικά μηνύματα (π.χ. μύθοι του Αισώπου, παραβολές, γνωμικά - αποφθέγματα κ.λπ.) - Απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Ενεστώτα στην οριστική 11

12 έγκλιση 2. Αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ρήματος εἰμί στον Ενεστώτα και να το κλίνουν. 2. Κλίση του ρ. εἰμί στον Ενεστώτα σε σχέση και με την κλίση του είμαι στα Νέα Ελληνικά Αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία του ρήματος. Κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί. 3. Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (ὑπό+κεῖται = ὑπόκειμαι - υποκείμενο) 3.1.Η σχέση του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Τα βαρύτονα ρήματα σε Ενεστώτα και το ρήμα εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή του με το υποκείμενο -Η ονομαστική ως πτώση του υποκειμένου 12

13 4. Κατανοούν πότε ένα ρήμα λέγεται μεταβατικό ή αμετάβατο. 4. Το μεταβατικό ρήμα και οι λέξεις που το συμπληρώνουν μέσα στο αρχαιοελληνικό κείμενο. - Η λειτουργία του μεταβατικού ρήματος ως του ρήματος που συμπληρώνεται από αντικείμενο στις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική) -Η έννοια του αντικειμένου ως προσδιορισμού που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα, στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου Κατανοούν τη λειτουργία του μεταβατικού και αμετάβατου ρήματος 4.1.Η λειτουργία του αμετάβατου ρήματος ως του ρήματος που δεν συμπληρώνεται από αντικείμενο/ αντικείμενα -Η λειτουργία του/των αντικειμένου/αντικειμένων στη δομή του αρχαιοελληνικού λόγου 4.2. Σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση μεταβατικών και 4.2. Παραδείγματα σχηματισμού απλών προτάσεων με τη χρήση μεταβατικών 13

14 αμετάβατων ρημάτων στα Αρχαία Ελληνικά. και αμετάβατων ρημάτων στα Αρχαία Ελληνικά 5. Κατανοούν πότε ένα ρήμα λέγεται συνδετικό και να μπορούν να συσχετίζουν το υποκείμενο με το ρήμα και το κατηγορούμενο. 5. Το συνδετικό ρήμα ως το ρήμα που συνδέει το υποκείμενο με μια ιδιότητά του (κατηγορούμενο) - Η έννοια του κατηγορουμένου ως του όρου που προσδίδει μιαν ιδιότητα στο υποκείμενο - Συσχετισμός του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) -Λειτουργία του ρ. εἰμί ως συνδετικού ρήματος 14

15 5.1. Σχηματίζουν απλές προτάσεις στα αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιώντας υποκείμενο, συνδετικό ρήμα και κατηγορούμενο Παραδείγματα σχηματισμού απλών προτάσεων στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση υποκειμένου, συνδετικού ρήματος και κατηγορουμένου 6. Κατανοούν τη χρήση των τύπων του Μέλλοντα ε.φ. και μ.φ. βαρύτονων ρημάτων σε αρχαιοελληνικό κείμενο Κατανοούν τη γραμματική λειτουργία του Μέλλοντα. Αναγνωρίζουν τα ρήματα στον Μέλλοντα σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο. Κατανοούν ότι ο Μέλλοντας είναι χρόνος μελλοντικός και να είναι σε θέση να σχηματίζουν τους τύπους των βαρύτονων ρημάτων του χρόνου αυτού Οι τύποι του Μέλλοντα στα Νέα Ελληνικά Μέλλοντας βαρύτονου ρήματος = η πράξη (δεν έγινε/δεν γινόταν, δεν γίνεται) αναμένεται να γίνει -Θέμα, χρονικός χαρακτήρας, καταλήξεις Μέλλοντα (ενεργητικής και 15

16 μέσης φωνής) -Η κλίση του Μέλλοντα οποιουδήποτε βαρύτονου ρήματος -Σημασία της μελλοντικής διάστασης του χρόνου του Μέλλοντα Κατανοούν τη σύνδεση του Μέλλοντα με την οριστική έγκλιση, αναγνωρίζοντας ότι ο Μέλλοντας στα Αρχαία Ελληνικά έχει έναν τύπο (μονολεκτική απόδοση), και ο τρόπος, συνοπτικός ή εξακολουθητικός, δηλώνεται από τα συμφραζόμενα Σχέση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Μέλλοντα βαρύτονου ρήματος Εντοπίζουν τους τύπους του Μέλλοντα βαρύτονου ρήματος σε οριστική σε αρχαιοελληνικά κείμενα Τύποι του Μέλλοντα βαρύτονου ρήματος σε οριστική σε αρχαιοελληνικά κείμενα. 16

17 6.1.5 Σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Μέλλοντα στην Οριστική έγκλιση Παραδείγματα σχηματισμού απλών προτάσεων με τη χρήση των τύπων του Μέλλοντα στην οριστική έγκλιση Αναγνωρίζουν το ρήμα εἰμί στον Μέλλοντα και να το κλίνουν. Εντοπίζουν τον Μέλλοντα του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και να τον συνδέουν με το υποκείμενο 7. Κλίση του ρ. εἰμὶ στον Μέλλοντα Τύποι του Μέλλοντα του ρήματος εἰμὶ σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή του με το υποκείμενο Σχηματίζουν απλές προτάσεις με τύπους του Μέλλοντα του ρήματος εἰμί Απλές προτάσεις με χρήση τύπων του Μέλλοντα στην Οριστική έγκλιση Αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία των βαρύτονων ρημάτων και του ρ. εἰμί στον Τύποι του Μέλλοντα του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή του με το υποκείμενο 17

18 7.1.3 Μέλλοντα. Κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (Ὑπό + κεῖμαι = υπόκειμαι - Υποκείμενο) -Σχέση του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Η ονομαστική ως πτώση του υποκειμένου Εντοπίζουν τα ρήματα στον Μέλλοντα βαρυτόνων ρημάτων και του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και τα συνδέουν με το υποκείμενο Ρήματα στον Μέλλοντα και το ρήμα εἰμί στον Μέλλοντα σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή τους με το υποκείμενο. 8. Αναγνωρίζουν τη χρονική βαθμίδα του Παρατατικού και του Αορίστου και να σχηματίζουν τους τύπους των 8. Παρατατικός και Αόριστος βαρύτονων ρημάτων -Θέμα, αύξηση (συλλαβική, χρονική, εσωτερική), χρονικός χαρακτήρας, 18

19 βαρύτονων ρημάτων των χρόνων αυτών στην ε.φ. και μ.φ. σε αρχαιοελληνικά κείμενα. καταλήξεις Παρατατικού και Αορίστου (ενεργητικής και μέσης φωνής) 8.1. Εντοπίζουν τους τύπους οριστικής του Παρατατικού και Αορίστου βαρύτονων ρημάτων σε απλά αρχαιοελληνικά κείμενα. 8.1.Σημασία της παρελθοντικής διάστασης των χρόνων του Παρατατικού και του Αορίστου 8.2. Σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Παρατατικού και του Αορίστου Απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Παρατατικού και του Αορίστου ε.φ. και μ.φ. - Παρατατικός και Αόριστος οποιουδήποτε βαρύτονου ρήματος 8.3. Αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του Παρατατικού και του Αορίστου Σημασία της παρελθοντικής διάστασης των χρόνων του Παρατατικού και του Αορίστου -Σημασία της οριστικής των παρελθοντικών χρόνων (δήλωση του 19

20 οριστικού= του πραγματικού) -Σχέση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Παρατατικού και του Αορίστου βαρύτονων ρημάτων - Τύποι της οριστικής του Παρατατικού και Αορίστου βαρύτονων ρημάτων σε απλά αρχαιοελληνικά κείμενα Αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ρ. εἰμί στον Παρατατικό. Συγκρίνουν την κλίση του ρήματος εἰμί στον Παρατατικό στα Αρχαία Ελληνικά με την κλίση του ρ. είμαι στον Παρατατικό στα Νέα Ελληνικά. Εντοπίζουν τον Παρατατικό του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και να το συνδέουν με το υποκείμενο/προσωπική 9.Κλίση του ρ. εἰμί στον Παρατατικό σε σχέση και με την κλίση του ρ. είμαι στον Παρατατικό στα Νέα Ελληνικά Παρατατικός του ρ. εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο 20

21 αντωνυμία Κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί. Σχηματίζουν απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση του ρήματος εἰμί Σύνδεση του ρήματος με το υποκείμενο/προσωπική αντωνυμία - Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (υπό + κείμαι = υπόκειμαι - Υποκείμενο) -Σχέση του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Χρήση της ονομαστικής ως της πτώσης του υποκειμένου 9.4. Απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση του ρ. εἰμί 21

22 VI. Nα έρθουν σε επαφή με κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και να μπορούν να τα ερμηνεύουν, αξιοποιώντας τη λειτουργία των αντωνυμιών, όπως της προσωπικής, της δεικτικής και της κτητικής Αναγνωρίζουν τύπους της προσωπικής αντωνυμίας και να κατανοούν τη χρήση τους. Εντοπίζουν τύπους της προσωπικής αντωνυμίας σε αρχαιοελληνικό κείμενο. -Συγκρίνουν τύπους της προσωπικής αντωνυμίας στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά. 1. Τύποι της προσωπικής αντωνυμίας σε απλά αρχαιοελληνικά κείμενα. 1.1.Τύποι της προσωπικής αντωνυμίας στα Αρχαία και Νέα Ελληνικά 1.2. Αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία της προσωπικής αντωνυμίας Τα στοιχεία της αντωνυμίας, που φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου: - Αριθμός (ενικός και πληθυντικός) - Πρόσωπα (α πρόσωπο: ἐγώ, β πρόσωπο: ἐσύ, γ πρόσωπο: οὗτος ) - Πτώσεις (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική) - Κλίση προσωπικής αντωνυμίας 22

23 1.3. Αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία της προσωπικής αντωνυμίας. -κατανοούν τη σύνδεση της προσωπικής αντωνυμίας στην ονομαστική πτώση με το υποκείμενο του ρήματος. -Σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση της προσωπικής αντωνυμίας ως υποκειμένου Προσωπική αντωνυμία στα Νέα και στα Αρχαία Ελληνικά Χρησιμοποιούν την προσωπική αντωνυμία, δημιουργώντας προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά. 1.4.Σχέση της προσωπικής αντωνυμίας στην ονομαστική πτώση με το πρόσωπο που ενεργεί -Ο ρόλος της προσωπικής αντωνυμίας ως υποκείμενο -Συσχετισμός της προσωπικής αντωνυμίας ως υποκειμένου (πτώση και αριθμός) του ρήματος (πρόσωπο και αριθμός) 23

24 - Απλές προτάσεις με τη χρήση της προσωπικής αντωνυμίας ως υποκείμενο 2. Αναγνωρίζουν τύπους της δεικτικής αντωνυμίας και να κατανοούν τη χρήση τους. 2. Τύποι δεικτικής αντωνυμίας στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά Αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία της δεικτικής αντωνυμίας. -Εντοπίζουν τύπους της δεικτικής αντωνυμίας σε αρχαιοελληνικό κείμενο. -Συγκρίνουν τύπους της δεικτικής αντωνυμίας στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά Τα στοιχεία της κτητικής αντωνυμίας, που χρησιμοποιείται, για να δείξει κάτι αισθητό ή νοητό - Αριθμός (ενικός και πληθυντικός) - Γένη (αρσενικό: οὗτος, θηλυκό: αὗτη, ουδέτερο: τοῦτο) - Πτώσεις (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, κλητική) - Κλίση δεικτικής αντωνυμίας 24

25 2.2. Κατανοούν τη λειτουργία της δεικτικής αντωνυμίας ως κλιτής λέξης Η σχέση της δεικτικής αντωνυμίας στην ονομαστική πτώση με το πρόσωπο που ενεργεί (Υποκείμενο) Αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία της δεικτικής αντωνυμίας. Κατανοούν τη σύνδεση της δεικτικής αντωνυμίας στην ονομαστική πτώση με το υποκείμενο του ρήματος Η δεικτική αντωνυμία στην ονομαστική πτώση αντικαθιστά το γ πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας και λειτουργεί ως υποκείμενο του ρήματος 2.4. Η σχέση της δεικτικής αντωνυμίας με το υποκείμενο (πτώση και αριθμός) του ρήματος (πρόσωπο και αριθμός) 2.5. Χρησιμοποιούν τύπους της δεικτικής αντωνυμίας, δημιουργώντας προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά Απλές προτάσεις με τη χρήση της δεικτικής αντωνυμίας 3. Αναγνωρίζουν τύπους της κτητικής αντωνυμίας και να κατανοούν τη χρήση τους. 3. Τύποι της κτητικής αντωνυμίας στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά. 25

26 3.1. Αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία της κτητικής αντωνυμίας. -Κατανοούν τη λειτουργία της κτητικής αντωνυμίας ως κλιτής λέξης. -Αντιλαμβάνονται τις λειτουργίες του δυνατού και αδύνατου τύπου κτητικής αντωνυμίας Στοιχεία της κτητικής αντωνυμίας, που φανερώνει σε ποιον/ποιους ανήκει κάτι, δηλαδή ορίζει κτήτορα/ρες. - Σχηματίζονται από τα θέματα των προσωπικών αντωνυμιών και έχουν αντιστοίχως τρία πρόσωπα: - Αριθμός (ενικός και πληθυντικός) - Πρόσωπα (α πρόσωπο, ἐμός, ἐμή, ἐμόν, β πρόσωπο, σός, σή, σόν, γ πρόσωπο, ἑός, ἑή, ἑόν και ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον αντίστοιχα) - Πτώσεις (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική) - Κλίση κτητικής αντωνυμίας: - Στη γενική και στη δοτική του ενικού υπάρχουν δύο τύποι, ο δυνατός (ἐμοῦ, ἐμοί, σοῦ, σοί) και ο αδύνατος (μου, μοι, σου, σοι). - Ο δυνατός τύπος χρησιμοποιείται όταν υπάρχει έμφαση, ενώ ο αδύνατος όταν δεν υπάρχει έμφαση. 26

27 3.2. Εντοπίζουν τύπους της κτητικής αντωνυμίας σε αρχαιοελληνικό κείμενο Συγκρίνουν τύπους της κτητικής αντωνυμίας στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά Χρησιμοποιούν την κτητική αντωνυμία σε προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά Απλές προτάσεις με τη χρήση τύπων της δεικτικής αντωνυμίας. VII. Nα μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας γραμματικά και συντακτικά τον ρόλο των ουσιαστικών α και β κλίσης και να Κατανοούν τη χρήση του ουσιαστικού σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ουσιαστικού και να μπορούν να αναγνωρίζουν τα στοιχεία που το 1.1.Τα συγκεκριμένα ουσιαστικά που φανερώνουν πρόσωπο, πράγμα ή ζώο και τα αφηρημένα ουσιαστικά που φανερώνουν πράξη, κατάσταση, 27

28 σχηματίζουν μικρές προτάσεις με αυτά. χαρακτηρίζουν ιδιότητα) Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του ουσιαστικού ως κλιτής λέξης. Διακρίνουν τα ουσιαστικά της β και α κλίσης σε αρχαιοελληνικό κείμενο Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ουσιαστικό - γένος (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο) - κλίση ( α και β ) - πτώση ( ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική και κλητική) - αριθμός (ενικός και πληθυντικός) Κλίση του άρθρου στα τρία γένη -Διάκριση θέματος, χαρακτήρα, κατάληξης -Κλίση ουσιαστικών β (αρσενικά και θηλυκά σε -ος και ουδέτερα σε ον) και α κλίσης (αρσενικά σε ας και ης, θηλυκά σε α και η) -Τα ουδέτερα σχηματίζουν στον ενικό και στον πληθυντικό τρεις πτώσεις όμοιες: την ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική -Κανόνες τονισμού 28

29 1.1.3 Χρησιμοποιούν τα ουσιαστικά της β και α κλίσης, δημιουργώντας προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά Απλές προτάσεις με τη χρήση των ουσιαστικών της β και α κλίσης Κατανοούν τον συντακτικό ρόλο του ουσιαστικού της β και α κλίσης στην πρόταση Το ουσιαστικό β και α κλίσης ως: -Υποκείμενο (ποιος ενεργεί) -Αντικείμενο (πού μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος) -Κατηγορούμενο (ποια ιδιότητα έχει το υποκείμενο ή το αντικείμενο -Η σχέση του υποκειμένου με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Η ονομαστική ως η κύρια πτώση του υποκειμένου -Η σχέση του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) Κατανοούν τη σημασία της ονομαστικής, αναγνωρίζοντάς Η σχέση του υποκειμένου με το ρήμα 29

30 την ως την πτώση που φανερώνει το υποκείμενο. -Συσχετισμός του υποκειμένου με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Παρουσίαση της χρήσης της ονομαστικής ως της κύριας πτώσης του υποκειμένου -Η σχέση του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) Κατανοούν τη σημασία της ονομαστικής, αναγνωρίζοντάς την και ως την πτώση που φανερώνει το κατηγορούμενο Η ονομαστική ως κύρια πτώσης του κατηγορουμένου -Η έννοια του κατηγορουμένου ως του όρου που προσδίδει μιαν ιδιότητα στο υποκείμενο (ουσιαστικό) Κατανοούν τη σημασία των πλαγίων πτώσεων, αναγνωρίζοντάς τες ως τις -Τα συνδετικά ρήματα ως σύνδεση υποκειμένου (ουσιαστικού) και κατηγορουμένου Το αντικείμενο ως προσδιορισμός που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα, στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του 30

31 πτώσεις που φανερώνουν το αντικείμενο. υποκειμένου. -Η λειτουργία του/των αντικειμένου/αντικειμένων στη δομή του αρχαιοελληνικού λόγου -Τα βασικά ρήματα που συντάσσονται με την κάθε πλάγια πτώση 2. Σχηματίζουν απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση ουσιαστικών α και β κλίσης ως υποκειμένου, αντικειμένου και κατηγορουμένου. 2. Απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση ουσιαστικών ως υποκειμένων, αντικειμένων και κατηγορουμένων 3. Διαπιστώσουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας αναγνωρίζοντας την επιβίωση πολλών ουσιαστικών της Αρχαίας Ελληνικής τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι 3. Ουσιαστικά της Αρχαίας Ελληνικής που χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια μέχρι σήμερα, κάποια με μικρές αλλαγές, κάποια μόνο ως πρώτο ή δεύτερο συνθετικό κ.λπ. 31

32 και σήμερα Διαπιστώσουν την ελληνικότητα της κυπριακής διαλέκτου Διατήρηση στην κυπριακή διάλεκτο: - Πολλών καταλήξεων ουσιαστικών της Αρχαίας Ελληνικής ( π.χ. τον ταμίαν, τον άνθρωπον, την οδόν, την κάραν, την δόμην, το πρόσωπον, το μάρμαρον, κτλ.) - Σύνταξης ρημάτων με γενική, αντί με αιτιατική που συντάσσονται στη νεοελληνική ( π.χ. αθθυμήθην του χωρκού του, άκου του γονιού σου). VIII. Να μπορούν να ερμηνεύουν αρχαιοελληνικό κείμενο αξιοποιώντας τον ρόλο των εμπρόθετων προσδιορισμών τόπου και χρόνου Αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις προθέσεις μέσα σε κείμενο. Δημιουργούν απλές προτάσεις με τη χρήση εμπρόθετων προσδιορισμών 1. Προθέσεις σε κείμενο, παραδείγματα με τη σύνταξη των προθέσεων και τη σημασία τους. 1.1.Απλές προτάσεις με χρήση εμπρόθετων προσδιορισμών τόπου και χρόνου. 32

33 IX. Να απολαμβάνουν αισθητικά το αρχαιοελληνικό κείμενο, αναγνωρίζοντας τη λογοτεχνική του αξία. 1. Απολαμβάνουν αισθητικά τα κείμενα και να θεωρούν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών ως μάθημα πολιτισμού. 1. Διάλογος με τις αξίες, αντιλήψεις του κειμένου, κριτική αποτίμηση και τελικά διαμόρφωση προσωπικής γνώμης (βιωματική προσέγγιση) - Ανάδειξη θεμάτων σχετικών με την ιστορία, την πολιτική, το δημόσιο βίο, τους θεσμούς, την καθημερινή ζωή, την πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα -Αίσθηση της αρμονίας, της πυκνότητας, της ακρίβειας και της ποικιλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, όπως χρησιμοποιήθηκε από κείμενα της κλασικής εποχής 33

34 X. Να διευρύνουν αυτή την ανθρωπογνωστική σπουδή με τη συμπληρωματική διδασκαλία παράλληλων κειμένων του ίδιου ή άλλων συγγραφέων. 1. Διευρύνουν τη γνώση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ως του κύριου φορέα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. 1.Απόδοση και ερμηνεία του αρχαιοελληνικού κειμένου ως διαδικασία λύσης προβλήματος με δεδομένα (γνώση των ιστορικών στοιχείων, ετυμολογία, λεξιλόγιο, γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα), ζητούμενα, εναλλακτικές λύσεις και μετά από βάσανο τη λύση. -Συγκριτική θεώρηση απλών αρχαιοελληνικών κειμένων 34

35 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Ι. Να επεξεργάζονται το αρχαιοελληνικό κείμενο σε σχέση με το κειμενικό όλον, το επικοινωνιακό πλαίσιο παραγωγής του κειμένου και τα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση: Να αντιμετωπίζουν τα ΑΕ ως μάθημα ανθρωπογνωσίας. Να αναγνωρίζουν τα διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα και να εκτιμούν την ανθρωπιστική παιδεία. Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες 1.1. Διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα, ανθρωπιστική παιδεία Ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. Δειγματικές Δραστηριότητες Δεν αντιστοιχούν σε κάθε δείκτηαναφέρονται μόνο σε καινοτόμες προτάσεις Να προσεγγίζουν ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικά κείμενα της ΑΕΓ και να εκτιμούν τη λογοτεχνική τους αξία. Να εντοπίζουν τον χώρο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αφορούν ένα αρχαιοελληνικό κείμενο. 2.1.Αναφορά στον χώρο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα 1

36 Να αποδίδουν και να ερμηνεύουν το περιεχόμενο του κειμένου σε νεοελληνικό λόγο. Να καλλιεργούν αναγνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Να συνδέουν τον δημιουργό και το κείμενο του με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του γραμματειακού είδους. Να κατανοούν το νόημα του αρχαιοελληνικού κειμένου Απόδοση και ερμηνεία του περιεχομένου του κειμένου σε νεοελληνικό λόγο Εντοπισμός των ρημάτων Διαχωρισμός του κειμένου σε προτάσεις κύριες και δευτερεύουσες Είδος δευτερευουσών προτάσεων Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για ερμηνεία των γνωστών λέξεων Λέξεις άγνωστες που μπορούν να ερμηνευτούν με βάση προϋπάρχουσες γνώσεις στα Αρχαία και Νέα Ελληνικά Αλλαγή της σειράς των λέξεων, όπου χρειάζεται, για απόδοση σε ορθό νεοελληνικό λόγο Πληροφορίες για τον δημιουργό -Σύνδεση με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του γραμματειακού είδους 3.2.Κατανόηση του νοήματος αρχαιοελληνικών κειμένων Ιστορικό πλαίσιο του κειμένου Διαχρονικές ιδέες και πρότυπα/αντιπρότυπα που προβάλλονται από τον συγγραφέα 2

37 Επικαιροποίηση του κειμένου Ιδέες που διαπνέουν το αρχαίο κείμενο Αξιολόγηση ιδεών/ σύγκριση με σημερινά δεδομένα ΙΙ. Να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο και αντιλαμβανόμενοι τη διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας Να συνειδητοποιούν την αφετηρία, τη συνέχεια και εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας. Να αντιλαμβάνονται τη νοηματική συνάφεια Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Να επισημαίνουν τη διαχρονία του λεξιλογίου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. 1.3 Να αναγνωρίζουν κοινές λέξεις/φράσεις ανάμεσα σε Αρχαία και Νέα Ελληνική. 1.3 Κοινές λέξεις /φράσεις ανάμεσα σε Αρχαία και Νέα Ελληνική Στην κυπριακή διάλεκτο διατηρούνται: -Πολλές καταλήξεις ουσιαστικών -Σύνταξη ρημάτων με γενική, αντί με αιτιατική που συντάσσονται στη νεοελληνική 2. Να συνδέουν ετυμολογικά τη Νέα με την Αρχαία Ελληνική. 3

38 2.1. Να σχηματίζουν λέξεις απλές και σύνθετες με αρχαιοελληνική ρίζα, να τις χρησιμοποιούν στην παραγωγή λόγου και να εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς της παραγωγής και σύνθεσης. 2.1 Ετυμολογία λέξεων -Λέξεις στη Νέα Ελληνική με αρχαιοελληνική ρίζα (παραγωγή - σύνθεση) -Εμπλουτισμός λεξιλογίου 2.2 Να κατανοούν τη σημασία των λέξεων και να διευρύνουν τον γλωσσικό τους κώδικα, εμπλουτίζοντας και ομαδοποιώντας το λεξιλόγιό τους. III. Να έρθουν σε επαφή με κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και να μπορούν να αξιολογούν τις λεξιλογικές ομοιότητες και διαφορές ως προς τη μορφή ανάμεσα στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά. 2.3 Να χρησιμοποιούν τις λέξεις σε κείμενο με ολοκληρωμένο νόημα. 1. Να αναγνωρίζουν κάποιους βασικούς κανόνες τονισμού και να κατανοούν κάποιες από τις εξαιρέσεις των κανόνων τονισμού. 2.3 Λέξεις σε κείμενο με ολοκληρωμένο νόημα 1. Κανόνες τονισμού: - Η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία - Η βραχύχρονη συλλαβή παίρνει πάντα οξεία - Μακρό προ βραχέος περισπάται - Μακρό προ μακρού οξύνεται - Ιδιαίτεροι κανόνες τονισμού που αφορούν στην α και β κλίση ουσιαστικών Α κλίση: το α στην κατάληξη ας είναι πάντοτε μακρόχρονο 4

39 η γενική πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει περισπωμένη το α της κατάληξης στην αιτιατική και κλητική είναι μακρόχρονο ή βραχύχρονο ανάλογα με το τι είναι στην ονομαστική Να κατανοούν κάποιες από τις αλλοιώσεις των φθόγγων (π.χ. έκθλιψη) Β κλίση: η κατάληξη - α των ουδετέρων είναι βραχύχρονη 1.1. Έκθλιψη = αποβολή του τελικού βραχύχρονου φωνήεντος μιας λέξης μπροστά από το αρχικό φωνήεν ή τον αρχικό δίφθογγο της λέξης που ακολουθεί. - το άφωνο ψιλόπνοο (κ,π,τ) μπροστά από δασυνόμενη λέξη τρέπεται στο αντίστοιχό του δασύπνοο (χ,φ,θ) π.χ. ἀπὸ ἡμῶν - ἀφ ἡμῶν κατὰ ἡμῶν καθ ἡμῶν - δύο ψιλόπνοα (κτ ή πτ) μπροστά από δασυνόμενη λέξη μετατρέπονται στα αντίστοιχά τους δασύπνοα (χθ, φθ) π.χ. πέντε ἡμέραι πενθήμερον νύχτα (και) ἡμέραν νυχθημερόν Να εφαρμόζουν τους βασικούς κανόνες τονισμού στην παραγωγή γραπτού Κανόνες τονισμού σε κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής 5

40 ΙV. Να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας γραμματικά και συντακτικά τον ρόλο των χρόνων του ρήματος λόγου στα Αρχαία Ελληνικά. Να κατανοούν τη χρήση των τύπων του Ενεστώτα ε.φ. και μ.φ βαρύτονου ρήματος σε κείμενα με διαχρονικά μηνύματα (π.χ. μύθοι του Αισώπου κ.λπ.) Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ρήματος Να αναγνωρίζουν το ρήμα ως την κλιτή λέξη με τα παρεπόμενά της, τα οποία αποτελούν ένδειξη για το ποιος/ποιοι ενεργεί/ούν Να αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος του ρήματος αποτελεί την ένδειξη για το πότε γίνεται μια ενέργεια. Να εντοπίζουν τον σκοπό της χρήσης των τύπων του Ενεστώτα βαρύτονου Το ρήμα ως κλιτή λέξη με τα παρεπόμενά της: - Αριθμός ρήματος (ενικός/πληθυντικός) - Πρόσωπο (σύνδεση με προσωπική αντωνυμία) - Φωνή με βάση την κατάληξη του ρήματος (ενεργητική φωνή (λύω) και μέση φωνή (λύομαι) Ενεστώτας βαρύτονου ρήματος -Θέμα, χρονικός χαρακτήρας καταλήξεις Ενεστώτα (ενεργητικής και μέσης φωνής) βαρύτονου ρήματος - Σχηματισμός του Ενεστώτα οποιουδήποτε βαρύτονου ρήματος Σημασία της παροντικής διάστασης του χρόνου του Ενεστώτα. 6

41 1.1.4 ρήματος σε οριστική σε διάφορα αρχαιοελληνικά κείμενα με διαχρονικά μηνύματα. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Ενεστώτα στην οριστική έγκλιση Σημασία της οριστικής έγκλισης (δήλωση του οριστικού = του πραγματικού) - Σύνδεση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Ενεστώτα βαρύτονου ρήματος - Τύποι οριστικής Ενεστώτα βαρύτονου ρήματος σε αρχαιοελληνικά κείμενα με διαχρονικά μηνύματα (π.χ. μύθοι του Αισώπου, γνωμικά - αποφθέγματα κ.λπ.) - Τύποι του Ενεστώτα στην οριστική έγκλιση σε απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ρήματος εἰμί στον Ενεστώτα και να το κλίνουν. Να αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία του ρήματος Κλίση του ρ. εἰμί στον Ενεστώτα σε σχέση και με την κλίση του είμαι στα Νέα Ελληνικά

42 Να κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί. Να κατανοούν πότε ένα ρήμα λέγεται μεταβατικό ή αμετάβατο Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (ὑπό+κεῖται = ὑπόκειμαι - υποκείμενο) -Η σχέση του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Τα βαρύτονα ρήματα σε Ενεστώτα και το ρήμα εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή του με το υποκείμενο -Χρήση της ονομαστικής ως της πτώσης του υποκειμένου Το μεταβατικό ρήμα και οι λέξεις που το συμπληρώνουν μέσα στο αρχαιοελληνικό κείμενο. - Η λειτουργία του μεταβατικού ρήματος ως του ρήματος που συμπληρώνεται από αντικείμενο στις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική) -Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο -Η έννοια του αντικειμένου ως προσδιορισμού που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα, στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου. -Το σύστοιχο αντικείμενο και η λειτουργία του - Η λειτουργία του αμετάβατου ρήματος ως του ρήματος που δεν συμπληρώνεται 8

43 από αντικείμενο/ αντικείμενα Να κατανοούν τη λειτουργία του μεταβατικού και αμετάβατου ρήματος. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση μεταβατικών και αμετάβατων ρημάτων στα Αρχαία Ελληνικά. Να κατανοούν πότε ένα ρήμα λέγεται συνδετικό και να μπορούν να συσχετίζουν το υποκείμενο με το ρήμα και το κατηγορούμενο. -Η λειτουργία του/των αντικειμένου/αντικειμένων στη δομή του αρχαιοελληνικού λόγου Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα σε απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά Το συνδετικό ρήμα ως το ρήμα που συνδέει το υποκείμενο με μια ιδιότητά του (κατηγορούμενο) - Η έννοια του κατηγορουμένου ως του όρου που προσδίδει μιαν ιδιότητα στο υποκείμενο - Συσχετισμός του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) -Λειτουργία του ρ. εἰμί ως συνδετικού ρήματος Να σχηματίζουν απλές προτάσεις στα αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιώντας Το υποκείμενο, συνδετικό ρήμα και κατηγορούμενο σε απλές προτάσεις στα 9

44 υποκείμενο, συνδετικό ρήμα και κατηγορούμενο. Αρχαία Ελληνικά Να κατανοούν τη χρήση των τύπων του Μέλλοντα ε.φ. και μ.φ. βαρύτονων ρημάτων σε αρχαιοελληνικό κείμενο Να κατανοούν τη γραμματική λειτουργία του Μέλλοντα. Να αναγνωρίζουν τα ρήματα στον Μέλλοντα σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο. Να κατανοούν ότι ο Μέλλοντας είναι χρόνος μελλοντικός και να είναι σε θέση να σχηματίζουν τους τύπους των βαρύτονων ρημάτων του χρόνου αυτού. Να κατανοούν τη σύνδεση του Μέλλοντα με την οριστική έγκλιση, αναγνωρίζοντας ότι ο Μέλλοντας στα Αρχαία 3.1. Οι τύποι του Μέλλοντα στα Νέα Ελληνικά Μέλλοντας βαρύτονου ρήματος = η πράξη (δεν έγινε/δεν γινόταν, δεν γίνεται) αναμένεται να γίνει -Θέμα, χρονικός χαρακτήρας, καταλήξεις Μέλλοντα (ενεργητικής και μέσης φωνής) -Σχηματισμός του Μέλλοντα οποιουδήποτε βαρύτονου ρήματος -Σημασία της μελλοντικής διάστασης του χρόνου του Μέλλοντα Σχέση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Μέλλοντα βαρύτονου ρήματος 10

45 Ελληνικά έχει έναν τύπο (μονολεκτική απόδοση), και ο τρόπος, συνοπτικός ή εξακολουθητικός, δηλώνεται από τα συμφραζόμενα Να εντοπίζουν τους τύπους του Μέλλοντα βαρύτονου ρήματος σε οριστική σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Μέλλοντα στην οριστική έγκλιση. Να αναγνωρίζουν το ρήμα εἰμί στον Μέλλοντα και να το κλίνουν. Να εντοπίζουν τον Μέλλοντα του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και να τον συνδέουν με το υποκείμενο. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τύπους του Μέλλοντα του ρήματος εἰμί. Να αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία των βαρύτονων ρημάτων και του Τύποι οριστικής Μέλλοντα βαρύτονου ρήματος σε αρχαιοελληνικά κείμενα Τύποι του Μέλλοντα στην οριστική έγκλιση σε απλές προτάσεις αρχαιοελληνικού λόγου 4. Κλίση του ρ. εἰμί στον Μέλλοντα 4.1.Τύποι του Μέλλοντα του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή του με το υποκείμενο Τύποι του Μέλλοντα του ρ. εἰμί σε απλές προτάσεις της Αρχαίας Ελληνικής 11

46 ρ. εἰμί στον Μέλλοντα Να κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (Ὑπό + κεῖμαι = υπόκειμαι - Υποκείμενο) -Σχέση του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Η ονομαστική ως πτώση του υποκειμένου Να εντοπίζουν τα ρήματα στον Μέλλοντα βαρυτόνων ρημάτων και του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και τα συνδέουν με το υποκείμενο Μέλλοντας βαρυτόνων ρημάτων και του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή τους με το υποκείμενο. - Κατάληξη βαρύτονου ρήματος - Χαρακτήρας βαρύτονου ρήματος -Τύποι ρήματος εἰμὶ σε σχέση με τύπους στα Ν.Ε. 5. Να κατανοούν τη χρήση των τύπων του Παρατατικού και του Αορίστου ε.φ. και μ.φ. βαρύτονων ρημάτων σε αρχαιοελληνικά κείμενα Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του Παρατατικού και του Αορίστου Να αναγνωρίζουν τα ρήματα στον Παρατατικό και τον Παρατατικός και Αόριστος 12

47 Αόριστο ε.φ. και μ.φ. σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο. βαρύτονων ρημάτων -θέμα, αύξηση (συλλαβική, χρονική, εσωτερική) -χρονικός χαρακτήρας, καταλήξεις Παρατατικού και Αορίστου (ενεργητικής και μέσης φωνής) Να αναγνωρίζουν τη χρονική βαθμίδα του Παρατατικού και του Αορίστου και να σχηματίζουν τους τύπους των βαρύτονων ρημάτων των χρόνων αυτών. Να εντοπίζουν τους τύπους οριστικής του Παρατατικού και Αορίστου βαρύτονων ρημάτων σε απλά αρχαιοελληνικά κείμενα. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Παρατατικού και του Αορίστου. Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ρ. εἰμί στον Παρατατικό Σχηματισμός του Παρατατικού και Αορίστου οποιουδήποτε βαρύτονου ρήματος -Σημασία της παρελθοντικής διάστασης των χρόνων του Παρατατικού και του Αορίστου Σημασία της οριστικής των παρελθοντικών χρόνων (δήλωση του οριστικού= του πραγματικού) -Σχέση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Παρατατικού και του Αορίστου βαρύτονων ρημάτων Τύποι της οριστικής του Παρατατικού και Αορίστου βαρύτονων ρημάτων σε απλά αρχαιοελληνικά κείμενα, όπως τα ιστοριογραφικά - ιστορικά (Ξενοφών, Θουκυδίδης) Τύποι του Παρατατικού και του Αορίστου ε.φ. και μ.φ. σε απλές προτάσεις της Αρχαίας Ελληνικής 13

48 Να συγκρίνουν την κλίση του ρήματος εἰμί στον Παρατατικό στα Αρχαία Ελληνικά με την κλίση του ρ. είμαι στον Παρατατικό στα Νέα Ελληνικά. Να εντοπίζουν τον Παρατατικό του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και να το συνδέουν με το υποκείμενο/προσωπική αντωνυμία. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση του ρήματος εἰμί. Να αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία των ρημάτων στον Παρατατικό και τον Αόριστο, καθώς και του ρ. εἰμί στον Παρατατικό. Να κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί. 6. Κλίση του ρ. εἰμί στον Παρατατικό σε σχέση και με την κλίση του ρ. είμαι στον Παρατατικό στα Νέα Ελληνικά Παρατατικός του ρ. εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή του με το υποκείμενο/προσωπική αντωνυμία Απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση του ρ. εἰμί -Συνδετικό ρήμα εἰμὶ στον Παρατατικό -Σχέση ρήματος και υποκειμένου/προσωπικής αντωνυμίας - Λειτουργία του συνδετικού ρήματος για σύνδεση του υποκειμένου με την ιδιότητά του (κατηγορούμενο) Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (υπό + κείμαι = υπόκειμαι - 14

49 7.1 Να αναγνωρίζουν τύπους του Παρακειμένου και του Υπερσυντελίκου βαρύτονων ρημάτων ε.φ. και μ.φ. σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Υποκείμενο) -Σχέση του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Χρήση της ονομαστικής ως της πτώσης του υποκειμένου 7.1 Τύποι του Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου ε. φ. και μ.φ.σε αρχαιοελληνικό κείμενο με βάση αρχαίες και λόγιες φράσεις που επιβιώνουν στη Νέα Ελληνική Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία των χρόνων αυτών. Να αναγνωρίζουν ότι ο Παρακείμενος είναι χρόνος παροντικός, ενώ ο Υπερσυντέλικος είναι χρόνος παρελθοντικός και να σχηματίζουν τους τύπους των βαρύτονων ρημάτων 7.2 Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος βαρύτονου ρήματος -Σημασία αναδιπλασιασμού - είδη: Επανάληψη του αρχικού συμφώνου του θέματος με ένα ε. Συλλαβική αύξηση ἐ- Χρονική αύξηση -Αναδιπλασιασμός, θέμα, χρονικός χαρακτήρας, καταλήξεις Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου (ενεργητικής και μέσης φωνής) βαρύτονου ρήματος Σημασία της παροντικής διάστασης του χρόνου του Παρακειμένου, ως του χρόνου που δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν αλλά υπάρχει τώρα συντελεσμένο - Σημασία της παρελθοντικής 15

50 των χρόνων αυτών στην ε.φ. και μ.φ. διάστασης του Υπερσυντελίκου Να κατανοούν τη σημασία της οριστικής έγκλισης, αναγνωρίζοντάς την ως την έγκλιση που φανερώνει κάτι το πραγματικό και να εντοπίζουν τύπους της οριστικής του Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου ε. φ. και μ.φ. σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση τύπων του Παρακειμένου και του Υπερσυντελίκου ε.φ. και μ.φ Σημασία της οριστικής έγκλισης (δήλωση του οριστικού = του πραγματικού) -Τύποι του Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου ε. φ. και μ.φ. σε οριστική σε αρχαιοελληνικό κείμενο -Σύνδεση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Παρακείμενου και του Υπερσυντελίκου. -Τύποι οριστικής Παρακείμενου και του Υπερσυντελίκου βαρύτονων ρημάτων σε αρχαιοελληνικά κείμενα με διαχρονικά μηνύματα. 7.2 Απλές προτάσεις με τύπους του Παρακειμένου και του Υπερσυντελίκου ε. φ. και μ.φ. στην οριστική έγκλιση Να αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία των βαρύτονων ρημάτων στον Παρακείμενο και Υπερσυντέλικο. Να κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί. 7.3 Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (ὑπό + κεῖμαι = ὑπόκειμαι - Υποκείμενο) Συσχετισμός του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) 16

51 -Χρήση της ονομαστικής ως της πτώσης του υποκειμένου -Ρήματα στον Παρακείμενο και τον Υπερσυντέλικο βαρυτόνων ρημάτων σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή τους με το υποκείμενο -Χρήση της ονομαστικής ως της πτώσης του υποκειμένου V. Nα μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας γραμματικά και συντακτικά τον ρόλο των ουσιαστικών α και β κλίσης και να σχηματίζουν μικρές προτάσεις με αυτά Να κατανοούν τη χρήση του ουσιαστικού σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ουσιαστικού και να μπορούν να αναγνωρίζουν τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν 1.1.Διάκριση των συγκεκριμένων ουσιαστικών (φανερώνουν πρόσωπο, πράγμα ή ζώο) και των αφηρημένων ουσιαστικών (φανερώνουν πράξη, κατάσταση, ιδιότητα) Να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του ουσιαστικού ως κλιτής λέξης Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ουσιαστικό - γένος (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο) - κλίση ( α, β κλίση) - πτώση ( ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική και κλητική) -αριθμός (ενικός και πληθυντικός) Να διακρίνουν τα ομαλά ουσιαστικά της Β κλίσης σε αρχαιοελληνικό κείμενο Κλίση του άρθρου στα τρία γένη -Διάκριση θέματος, χαρακτήρα, κατάληξης 17

52 Να χρησιμοποιούν τα ουσιαστικά της β κλίσης, δημιουργώντας προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά. -Κλίση ουσιαστικών β κλίσης (αρσενικά και θηλυκά σε -ος και ουδέτερα σε ον) -Σύγκριση αρσενικών και θηλυκών της β' κλίσης έχουν τις ίδιες καταλήξεις στον ενικό και στον πληθυντικό. -Τα ουδέτερα σχηματίζουν στον ενικό και στον πληθυντικό τρεις πτώσεις όμοιες: την ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική -Κανόνες τονισμού Ουσιαστικά της β κλίσης σε απλές προτάσεις της Αρχαίας Ελληνικής Να κατανοούν τον συντακτικό ρόλο του ουσιαστικού της β κλίσης στην πρόταση Ουσιαστικά β κλίσης ως: -Υποκείμενο (ποιος ενεργεί) -Αντικείμενο (πού μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος) -Κατηγορούμενο (ποια ιδιότητα έχει το υποκείμενο ή το αντικείμενο) -Η σχέση του υποκειμένου με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Η χρήση της ονομαστικής ως της κύριας πτώσης του υποκειμένου -Η σχέση του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) 18

53 Να κατανοούν τη σύνδεση του ουσιαστικού με το ρήμα. Να κατανοούν τη σημασία της ονομαστικής, αναγνωρίζοντάς την ως την πτώση που φανερώνει το υποκείμενο. Να διακρίνουν τη λειτουργία των ασυναίρετων ουσιαστικών της α κλίσης σε αρχαιοελληνικό λόγο. Να χρησιμοποιούν τα ασυναίρετα ουσιαστικά της α κλίσης, δημιουργώντας αρχαιοελληνικό κείμενο. Να κατανοούν τον συντακτικό ρόλο του ουσιαστικού της α κλίσης στην πρόταση. Να κατανοούν τη σύνδεση του ουσιαστικού με το ρήμα Πτώση του υποκειμένου (συνήθως η ονομαστική) - Πτώσεις του αντικειμένου (οι πλάγιες πτώσεις) - Πτώση κατηγορουμένου (συμφωνεί με την πτώση του υποκειμένου) Κλίση του άρθρου στα τρία γένη -Διάκριση θέματος, χαρακτήρα, κατάληξης -Κλίση ουσιαστικών α κλίσης (αρσενικά σε ας ή ης και θηλυκά σε α ή η) -Κανόνες τονισμού Ουσιαστικά της α κλίσης σε απλές προτάσεις της Αρχαίας Ελληνικής 1.2. Ουσιαστικά Α κλίσης ως: -Υποκείμενα (ποιος ενεργεί) -Αντικείμενα (πού μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος -Κατηγορούμενα (ποια ιδιότητα έχει το υποκείμενο ή το αντικείμενο) Σχέση του υποκειμένου με το ρήμα -Συσχετισμός του υποκειμένου με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) 19

54 -Η ονομαστική ως η κύρια πτώση του υποκειμένου -Η σχέση του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) Να κατανοούν τη σημασία της ονομαστικής, αναγνωρίζοντάς την και ως την πτώση που φανερώνει το κατηγορούμενο. Να κατανοούν τη σημασία των πλαγίων πτώσεων, αναγνωρίζοντάς τες ως τις πτώσεις που φανερώνουν το αντικείμενο. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση ουσιαστικών α και β κλίσης ως υποκειμένου, αντικειμένου και Η χρήση της ονομαστικής ως της κύριας πτώσης του κατηγορουμένου -Η έννοια του κατηγορουμένου ως του όρου που προσδίδει μιαν ιδιότητα στο υποκείμενο (ουσιαστικό) -Τα συνδετικά ρήματα ως σύνδεση υποκειμένου (ουσιαστικού) και κατηγορουμένου Η έννοια του αντικειμένου ως προσδιορισμού που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα, στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου. -Η λειτουργία του/των αντικειμένου/αντικειμένων στη δομή του αρχαιοελληνικού λόγου -Τα βασικά ρήματα που συντάσσονται με την κάθε πλάγια πτώση Οι πτώσεις των ουσιαστικών σε απλές προτάσεις και η διαφοροποίηση ανάλογα με τη συντακτική τους λειτουργία (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο) 20

55 κατηγορουμένου Να διαπιστώσουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας αναγνωρίζοντας την επιβίωση πολλών ουσιαστικών της Αρχαίας Ελληνικής τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα Ουσιαστικά της Αρχαίας Ελληνικής που χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια μέχρι σήμερα, κάποια με μικρές αλλαγές, κάποια μόνο ως πρώτο ή δεύτερο συνθετικό κ.λπ. Να διαπιστώσουν την ελληνικότητα της κυπριακής διαλέκτου Διατήρηση στην κυπριακή διάλεκτο: - Πολλών καταλήξεων ουσιαστικών της Αρχαίας Ελληνικής ( π.χ. τον ταμίαν, τον άνθρωπον, την οδόν, την κάραν, την δόμην, το πρόσωπον, το μάρμαρον, κτλ.) - Σύνταξης ρημάτων με γενική, αντί με αιτιατική που συντάσσονται στη νεοελληνική ( π.χ. αθθυμήθην του χωρκού του, άκου του γονιού σου). VI. Να μπορούν να αξιοποιούν γραμματικά τα δευτερόκλιτα επίθετα. 1. Να κατανοούν ότι τα επίθετα προσδίδουν μιαν ιδιότητα στα ουσιαστικά που προσδιορίζουν. 1. Η ιδιότητα του επιθέτου στο ουσιαστικό που προσδιορίζει Να μπορούν να τα εντοπίζουν σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο. Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του 1.1. Δευτερόκλιτα επίθετα σε αρχαιοελληνικά κείμενα Η χρήση των δευτερόκλιτων επιθέτων που κλίνονται : - τα αρσενικά και ουδέτερα, σύμφωνα με 21

56 επιθέτου. τη Β κλίση των ουσιαστικών - τα θηλυκά, σύμφωνα με την Α κλίση των ουσιαστικών Να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του επιθέτου ως κλιτής λέξης,να σχηματίζουν και να κλίνουν τα δευτερόκλιτα επίθετα Κλίση δευτερόκλιτων επιθέτων Να διακρίνουν τις κατηγορίες των δευτερόκλιτων επιθέτων Κατηγορίες δευτερόκλιτων επιθέτων - Τρικατάληκτα (διαφορετική κατάληξη για κάθε γένος) π.χ. ὁ καλός, ἡ καλή, τὸ καλόν - Δικατάληκτα (μια κατάληξη για αρσενικά και θηλυκά και διαφορετική για τα ουδέτερα) π.χ. ὁ, ἡ ἔνδοξος, τὸ ἔνδοξον Να σχηματίζουν προτάσεις σε αρχαιοελληνικό λόγο, χρησιμοποιώντας δευτερόκλιτα επίθετα Δευτερόκλιτα επίθετα σε απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά VII. Να μπορούν να αξιοποιούν γραμματικά και συντακτικά τα παραθετικά ομαλών επιθέτων και επιρρημάτων Να αναγνωρίζουν τους βαθμούς και τα παραθετικά των ομαλών επιθέτων και επιρρημάτων σε κείμενα αρχαίου ελληνικού λόγου. Να σχηματίζουν τα παραθετικά των επιθέτων. 1.Βαθμοί και παραθετικά ομαλών επιθέτων και επιρρημάτων - Καταλήξεις παραθετικών επιθέτων και επιρρημάτων - Κατηγορίες επιθέτων 1.1 Κανονικός σχηματισμός μονολεκτικών παραθετικών των 22

57 επιθέτων -Αναλογικός σχηματισμός παραθετικών των επιθέτων Να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των παραθετικών του επιθέτου ως κλιτής λέξης και να κλίνουν τα παραθετικά. Να σχηματίζουν τα παραθετικά των επιρρημάτων. Να σχηματίζουν προτάσεις σε αρχαιοελληνικό λόγο, χρησιμοποιώντας παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων. Να διαπιστώσουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας αναγνωρίζοντας την επιβίωση παραθετικών των επιθέτων και επιρρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα. Να αναγνωρίζουν τον α και β όρο της σύγκρισης σε 1.2 Κλίση των παραθετικών των επιθέτων 1.3 Βαθμοί και παραθετικά των επιρρημάτων -Κανονικός σχηματισμός μονολεκτικών παραθετικών των επιρρημάτων 1.4 Παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων σε απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά 1.5 Αντίστοιχοι τύποι παραθετικών των επιθέτων και επιρρημάτων στα Νέα Ελληνικά 2. A και β όρος της σύγκρισης - Συγκριτικές λέξεις (παραθετικά απλών 23

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Ι. Να επεξεργάζονται το αρχαιοελληνικό κείμενο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων).

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). ΑΛΓΕΒΡΑ: από το βιβλίο Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων της Α Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος.

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος. Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Ευκτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Μπεζαντάκος Ν.,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο ΤΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο είναι η μονοσύλλαβη κλιτή λέξη, η οποία χρησιμοποιείται πριν από ουσιαστικά και επίθετα (ή πριν από λέξεις που παίζουν το ρόλο ουσιαστικών και επιθέτων, όπως στη φράση: το λέγω είναι ρήμα).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Γ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα: αρσενικά και θηλυκά σε: -ος ουδέτερα σε: -ον συνηρημένα σε: -ους, -ουν αττικόκλιτα αρσενικά και θηλυκά σε: -ως, ουδέτερα σε: -ων Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( )

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Οι τόνοι και τα πνεύματα Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Επιπλέον διαθέτουν τρία ακόμη σύμβολα : Την ψιλή ( ) και τη δασεία ( ) στα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Ομάδα Εργασίας ΙΕΠ Συντονίστρια: Παπαδοπούλου Ελένη, Σύμβουλος Γ ΙΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. Μας δείχνουν για τη λέξη που τα ακολουθεί: Το γένος: αρσενικό, θηλυκό ουδέτερο Τον αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: 1 Το άρθρο, γενικά Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η Έλσα και αυτό είναι το σκυλάκι τους. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες καμιά φορά είναι αυστηροί με τα παιδιά τους. Γιωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Στ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερόκλιτα επίθετα

Δευτερόκλιτα επίθετα Δευτερόκλιτα επίθετα Τα δευτερόκλιτα επίθετα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Ασυναίρετα Τριγενή και τρικατάληκτα, π.χ. ὁ σοφὸς, ἡ σοφὴ, τὸ σοφόν, ὁ δίκαιος, ἡ δικαία, τὸ δίκαιον Τριγενή και δικατάληκτα,

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά-πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Β εξάμηνο-επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό. Πηγές Πηγές περιεχόμενο

Νέα ελληνικά-πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Β εξάμηνο-επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό. Πηγές Πηγές περιεχόμενο Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 13 Δίνω οδηγίες, προτρέπω Νέα ελληνικά-πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Β εξάμηνο-επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Πηγές Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β' Λυκείου (CEFR: Α1) ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές να κατανοούν και να περιγράφουν με απλό τρόπο την εξωτερική εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας.

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας. 1. (α.ε) σκέφτομαι, ενεργώ Αυτός και ζω που κατά τρόπο απελευθερώνει. ελεύθερο. 2. (ν.ε) παραβαίνω τους Αυτός ηθικούς νόμους. που κάνει κάποιον ελεύθερο. 1. Η ειλικρίνεια. 2. Η αυθάδεια. Ο δούλος που απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

πατρίδα του (ο φιλόπατρις) Αυτός που είναι αγνώστου Το Εκκλησίας Αυτός που δεν έχει πατρίδα

πατρίδα του (ο φιλόπατρις) Αυτός που είναι αγνώστου Το Εκκλησίας Αυτός που δεν έχει πατρίδα Ο τόπος καταγωγής Η ιδιότητα του πατέρα. Το σύνολο των Αυτός που σχετίζεται με κατοίκων Αυτός μιας χώρας που έχει την ίδια τους Πατέρες της Εκκλησίας Ο τόπος ιδιαίτερη όπου πατρίδα με κάποιον πρωτοεμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές εξετάσεις 2019

Εισαγωγικές εξετάσεις 2019 Εισαγωγικές εξετάσεις 2019 I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες Η εισαγωγική εξέταση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών είναι μια ενδοσχολική εξέταση στο μάθημα των Γερμανικών για μαθητές και μαθήτριες. Η εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Όνομα μαθητή/μαθήτριας:... Ισχύουσα Διάγνωση:... Στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, κτλ.):... Σχολικό Έτος:... Σχολείο:.... Τάξη/Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Δ Δημοτικού Δ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 1η Ένα ακόμη σκαλί Σεπτέμβρης, φύλλο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης

Περιεχόμενα. I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2 Ακουστική κατανόηση 1.3 Λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Δ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018 Περιεχόμενο γενικών στόχων ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018 Αντιληπτική γλώσσα Εκφραστική γλώσσα Ο/η μαθητής-τρια ασκείται βαθμιαία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προϋποθέτει καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, ενώ η σωστή σύνταξη του άγνωστου κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 1 Δ1 Ελληνικό αλφάβητο Γραφή-προφοράτονισμός Δ2 Ανάγνωση ασκήσεις γραφής. Δ3 Απλοί χαιρετισμοί. 2 Δ1 Εμπέδωση της γραφής της ανάγνωσης. Ορθογραφία απλών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.)

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει: Αρσενικά σε ας και -ης Θηλυκά σε α και -η (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια του παππού. Ρήματα σε -άβω. Τα ρήματα που τελειώνουν σε -άβω γράφονται με β. πχ: ράβω, ανάβω, σκάβω, θάβω, κ.ά.

Τα ταξίδια του παππού. Ρήματα σε -άβω. Τα ρήματα που τελειώνουν σε -άβω γράφονται με β. πχ: ράβω, ανάβω, σκάβω, θάβω, κ.ά. Τα ταξίδια του παππού. Ρήματα σε -άβω Τα ρήματα που τελειώνουν σε -άβω γράφονται με β. πχ: ράβω, ανάβω, σκάβω, θάβω, κ.ά. Εξαιρούνται και γράφονται με -αυ τα: παύω, αναπαύω, καταπαύω, απολαύω. Τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές τον μαγικό κόσμο της γραμματικής, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή χρήση του γραπτού λόγου. Μια σειρά από ασκήσεις με γραμματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: α) Η κλητική ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη π.χ. (ὦ) κλιτύ, στάχυ, πληθύ, ἰχθύ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ 04 03 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω κείμενα: (Μονάδες: 40) Α. Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Βήματα που ακολουθούμε όταν προσπαθούμε να συντάξουμε και να μεταφράσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ποια διαδικασία προηγείται; Της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ομιλητής, αφού απέδειξε ότι ο ισχυρισμός του Θεόμνηστου ότι ο ίδιος είχε δολοφονήσει τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 1η Πάλι μαζί Γραμματική Συντακτικό Οικογένειες λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα ύλη - Α Λυκείου

Εξεταστέα ύλη - Α Λυκείου Εξεταστέα ύλη - Α Λυκείου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα (κ. Ντινοπούλου, κ. Γιακουμάτου) Α. Βιβλίο Οργανισμού : σελίδες 1-264. Β. Θέματα για παραγωγή λόγου: Γλώσσα (γλωσσική κρίση, λεξιπενία κ.λ.π.) Γλωσσομάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση πρωτοκόλλων ανάλυσης λαθών ορθογραφίας και αξιολόγησης του επιπέδου παραγωγής γραπτού λόγου ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Κίτσου Γεωργία Εκπαιδευτικός ΠΕΟ3 ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα

Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες 3-8 Φθόγγοι και γράμματα 9-14 Άσκηση 15-16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α Β Γ Γυμνασίου Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα με ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή.

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Τι είναι η συλλαβική αύξηση; Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Πότε βάζουμε συλλαβική αύξηση;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Τα επίθετα της αρχαίας ελληνικής διακρίνονται: α) ως προς τον αριθμό των γενών σε: τριγενήδιγενή Τριγενή είναι τα επίθετα που έχουν τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Ε Δημοτικού Ε 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 13η Κατασκευές Βασικό λεξιλόγιο φωλιά, κέλυφος, οικοδομώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τοµέας Νέων Ελληνικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 Εξεταστέα Ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας 12 Στην εξεταστέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' τάξης Ηµερησίου Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Στ Δημοτικού Στ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 13η Τρόποι ζωής και επαγγέλματα νησί,

Διαβάστε περισσότερα