2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ"

Transcript

1 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ. Χρήση ΕΝΓ για αποτελεσματική έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων, επιθυμιών και απόψεων. Χρήση προσληπτικών δεξιοτήτων για την κατανόηση και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Κωφών. Χρήση ΕΝΓ και ευρέως φάσματος γλωσσικών στρατηγικών για την αποτελεσματική μετάδοση ιδεών σε διαφορετικά ακροατήρια για μια ποικιλία σκοπών. Εφαρμογή προσληπτικών γλωσσικών στρατηγικών για πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Χρήση σωστών τύπων ΕΝΓ στους αντίστοιχους τομείς Χρήση στυλιστικών και ρητορικών τομέων επικοινωνίας της ΕΝΓ για διερεύνηση ιδεών, έκφραση συνειρμών, συλλογισμό και παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς και για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων. Ειδικοί Στόχοι Ανάπτυξη στρατηγικών παρακολούθησης και αυτοελέγχου. Ανάπτυξη τεχνικών απόσπασης προσοχής. Ανάπτυξη και διατήρηση οπτικής επαφής κατά το νοηματισμό. Κατανόηση χρήσης δακτυλοσυλλαβισμού. Χρήση βασικών χειρομορφών Κατανόηση των φωνολογικών χαρακτηριστικών των νοημάτων της ΕΝΓ (χειρομορφής, θέσης, κίνησης, προσανατολισμού παλάμης, μη-χειροκινησιακών δεικτών). Χρήση σημασιολογικών εννοιών (χρόνου, θέσης, περιγραφής, ενέργειας κ.λ.π.) Χρήση χώρου για υπόδειξη γραμματικών σχέσεων μέσα σε προτάσεις. Χρήση μη-χειροκινησιακών δεικτών για αναπαράσταση νοημάτων. Χρήση ΕΝΓ για επικοινωνιακούς σκοπούς (απαιτήσεις, ανάγκες, επιθυμίες κ.λ.π.). Αφήγηση προσωπικής ιστορίας / περιγραφής κ.λ.π. Κατανόηση χρησιμότητας διερμηνέα. 15

2 Ενδεικτικές Δραστηριότητες Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αναγνώριση βασικών χειρομορφών Αναπαραγωγή κάθε χειρομορφής με παραδείγματα. Παρακολούθηση εκφοράς στην ΕΝΓ και περιγραφή μορφολογικών-φωνολογικών παραμέτρων από τις οποίες συνίσταται. Συνδυασμός συγκεκριμένων χειρομορφών, θέσεων, κινήσεων με λεκτικά στοιχεία. Επαναφήγηση της πλοκής ιστοριών, ποιημάτων ή άλλων λογοτεχνικών ειδών μετά από παρακολούθησή τους. Διήγηση ιστορίας, ποιήματος ή άλλου λογοτεχνικού είδους στην ΕΝΓ Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Πρώτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ. Χρήση ΕΝΓ για την αποτελεσματική έκφραση συναισθημάτων, επιθυμιών, σκέψεων και απόψεων. Χρήση προσληπτικών δεξιοτήτων για την κατανόηση και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Κωφών. Χρήση ΕΝΓ και ευρέως φάσματος γλωσσικών στρατηγικών για την αποτελεσματική μετάδοση ιδεών σε διαφορετικά ακροατήρια για μια ποικιλία σκοπών. Εφαρμογή προσληπτικών γλωσσικών στρατηγικών για πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Χρήση κατάλληλων τύπων ΕΝΓ στους αντίστοιχους τομείς Χρήση στυλιστικών και ρητορικών τομέων επικοινωνίας της ΕΝΓ για διερεύνηση ιδεών, συλλογισμό και παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς και για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων. Ειδικοί Στόχοι Χρήση των κατάλληλων δεξιοτήτων αυτοελέγχου. Χρήση των κατάλληλων στρατηγικών για την προσέλκυση της προσοχής κάποιου. Κατανόηση και χρήση καινούργιου λεξιλογίου. Έναρξη χρήσης ταξινομητών. Χρήση δεικτών αλληλουχίας (ταυτοπροσωπίας, σύνδεσης κύριας με δευτερεύουσα πρόταση κ.λ.π.) για τη σύνδεση διαδοχικών ιστοριών. Περιγραφή υποκειμένου και κατηγορήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή πράξη (π.χ. σε βίντεο). Διαφοροποίηση κοινών από κύρια ονόματα. Διαφοροποίηση καταφατικών από ερωτηματικές προτάσεις. Επαναφήγηση ιστορίας με χρήση των κατάλληλων τεχνικών (στροφής σώματος, διατήρησης κατάλληλου χώρου αναφοράς για κάθε χαρακτήρα, αφήγησης με αναφορά σε αρχή, χαρακτήρες, υπόβαθρο, αλληλουχία, σειρά πλοκής, τέλος). 16

3 Δημιουργία διαδοχικών ιστοριών χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα δομικά σχήματα (π.χ. Ιστορίες με χειρομορφές, με αριθμούς, με το Αλφάβητο). Δημιουργία προτάσεων -με ρήματα συμφωνίας- όπου η σειρά των λέξεων αλλάζει για να εκφραστεί το ίδιο νόημα σε παροντικό, παρελθοντικό και μελλοντικό χρόνο. Έναρξη χρήσης συμφωνίας ουσιαστικού/ ρήματος. Χρήση νοημάτων χώρου. Χρήση ταξινομητών ως κατηγορηματικών επιθέτων. Ενδεικτικές Δραστηριότητες Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.). Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Δευτέρας Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ. Χρήση ΕΝΓ για την αποτελεσματική έκφραση συναισθημάτων, επιθυμιών, σκέψεων και απόψεων. Χρήση προσληπτικών δεξιοτήτων για την κατανόηση και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Κωφών. Χρήση ΕΝΓ και ευρέως φάσματος γλωσσικών στρατηγικών για την αποτελεσματική μετάδοση ιδεών σε διαφορετικά ακροατήρια για μια ποικιλία σκοπών. Εφαρμογή προσληπτικών γλωσσικών στρατηγικών για πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Χρήση κατάλληλων τύπων ΕΝΓ στους αντίστοιχους τομείς Χρήση στυλιστικών και ρητορικών τομέων επικοινωνίας της ΕΝΓ για διερεύνηση ιδεών, συλλογισμό και παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς και για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων. Ειδικοί Στόχοι Ενίσχυση της κριτικής ικανότητας, ως προς τη γραμματικότητα των προτάσεων: τύπους προτάσεων, συστατικά μέρη προτάσεων, σειρά λέξεων. Ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης νοηματικών προτάσεων στα συστατικά τους μέρη: υποκείμενο και κατηγόρημα. 17

4 Ανάπτυξη της ικανότητας ένταξης νοήματος/ νοημάτων σε γραμματικές κατηγορίες. Ικανότητα παρακολούθησης μιας ιστορίας και αναγνώριση χρονικής αλληλουχίας κάθε γεγονότος που δηλώνεται λεκτικά. Αναγνώριση υποκειμένων (προσώπων ή πραγμάτων) που αναφέρονται με προσωπική αντωνυμία σε μία ποικιλία δομών επικοινωνιακού λόγου. Ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης της δομής σύνθετων κατηγορημάτων με ταξινομητή και απλών νοημάτων σε υποκείμενο και ενέργεια. Κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση χειρομορφών ταξινομητών σύμφωνα με συγκεκριμένα σημασιολογικά χαρακτηριστικά (τύπους μορφημάτων π.χ. επιφάνειας, εργαλείου, μεγέθους κ.λ.π.) Παραγωγή προτάσεων με τις βασικές συντακτικές δομές. Ενίσχυση της ικανότητας αντικατάστασης τμημάτων προτάσεων (π.χ. υποκειμένου, κατηγορήματος) με νέα παραδείγματα. Παραγωγή ορισμών και αυθεντικών παραδειγμάτων για τις ακόλουθες γραμματικές κατηγορίες: ουσιαστικά, ρήματα, ταξινομητές, αντωνυμίες. Έναρξη διαχωρισμού συντακτικών και λεκτικών τρόπων δήλωσης χρόνου (π.χ. νοητές συντακτικές γραμμές αναφοράς σε χρόνο, συχνά εμφανιζόμενοι χρονικοί δείκτες, λεκτικά στοιχεία). Εφαρμογή των κατάλληλων γραμματικών αρχών που διέπουν τη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών. Παραγωγή των δομών των κατηγορημάτων ταξινομητών με αποδεκτούς συνδυασμούς χειρομορφών με κινήσεις. Έναρξη ανάλυσης της δομής των παραγώγων νοημάτων με σκοπό την εύρεση των ε- τυμολογικών ριζών τους (π.χ. ζεύγη/ οικογένειες ουσιαστικού-ρήματος- επιθέτου). Ενδεικτικές Δραστηριότητες Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.) Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις. 18

5 2.4. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Τρίτης & Τετάρτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για την κατανόηση της ΕΝΓ, καθώς και ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας και αξιολόγησης βιντεοκειμένων και παρουσιάσεων. Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για τη σύνθεση βιντεοκειμένων Χρήση των τεχνικών παρακολούθησης και κατανόησης για την αντίληψη και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Παραγωγή βιντεοκειμένων με εφαρμογή κανόνων ΕΝΓ. Έναρξη κατανόησης της κοινωνιολογικής φύσης της γλώσσας. Διερεύνηση της χρήσης της γλώσσας για επιτέλεση πράξεων, έκφραση συναισθημάτων και απόψεων ενός παραγωγικού πολίτη. Χρήση διαφόρων στυλιστικών τομέων της ΕΝΓ για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, απόψεων σχετικά με την εμπειρία των Κωφών και την ανθρώπινη εμπειρία γενικότερα. Εφαρμογή στρατηγικών παρακολούθησης και κατανόησης πληροφοριών παρουσιάσεων στην ΕΝΓ. Χρήση βιντεοκειμένων της ΕΝΓ και συνεντεύξεων για ανάπτυξη ιδεών και ερωτημάτων. Γραμματική Αναγνώριση και περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Αναγνώριση των τεσσάρων βασικών παραμέτρων ενός νοήματος. Επεξήγηση της σπουδαιότητας του βλέμματος ως γραμματικού δείκτη. Αναγνώριση του ρόλου και της σπουδαιότητας των μη-χειροκινησιακών δεικτών στην ΕΝΓ. Αναγνώριση και παροχή παραδειγμάτων για 7 διαφορετικούς τύπους ταξινομητών Αναγνώριση, παραγωγή και περιγραφή νοημάτων στη βασική τους μορφή αλλά και σε κλίση ή σε συνδυασμό με ταξινομητές. Κατανόηση και περιγραφή της εξάρτησης της δομής των νοημάτων από 4 βασικές παραμέτρους. Αρχή εκμάθησης του τρόπου κλίσης ουσιαστικών, ρημάτων και επιθέτων. Αναγνώριση και επίδειξη της κλίσης ενός νοήματος σε σχέση με τη χρονική συχνότητα, τη λειτουργία του χώρου, τον τρόπο (συνεχή, διακεκομμένο κ.λ.π.) και την ένταση. Εκμάθηση και επίδειξη της χρήσης και του σχηματισμού του χρόνου στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και χρήση των γραμματικών κατηγοριών Αναγνώριση και παραγωγή ουσιαστικών στην ΕΝΓ. Κατηγοριοποίηση ουσιαστικών. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών ουσιαστικών. Αναγνώριση και παραγωγή ουσιαστικών σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις ερεθίσματα. Αναγνώριση και παραγωγή ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης) στην ΕΝΓ. 19

6 Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης). Αναγνώριση και παραγωγή ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης) σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις-ερεθίσματα. Εκμάθηση και παραγωγή ζευγών ουσιαστικού-ρήματος. Εκμάθηση διαφορετικών τύπων ταξινομητών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και ικανότητα αναγνώρισης ταξινομητών στην ΕΝΓ. Ενσωμάτωση ταξινομητών σε ρήματα κίνησης και θέσης. Ανάπτυξη και επίδειξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να οριστεί η γραμματικότητα των προτάσεων της ΕΝΓ (αναγνώριση γραμματικών και συντακτικών κατηγοριών, π.χ. ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων, ταξινομητών, επιρρημάτων, σειράς λέξεων κ.λ.π.). Γραμματική - Δομή Προτάσεων Κατανόηση, αναγνώριση και χρήση των συστατικών των προτάσεων (π.χ. υποκειμένου και αντικειμένου) Κατανόηση και επίδειξη της λειτουργίας των ταξινομητών ως αντωνυμιών. Εκμάθηση, αναγνώριση και χρήση των διαφορετικών τύπων ρημάτων μέσα στις προτάσεις Κατανόηση και επίδειξη της λειτουργίας των ρημάτων θέσης στην ΕΝΓ. Κατανόηση και επίδειξη της λειτουργίας των ρημάτων κίνησης στην ΕΝΓ. Εκμάθηση, αναγνώριση και παραγωγή των επιμέρους στοιχείων των προτάσεων της ΕΝΓ (δηλ. θεματοποίησης, αλλαγής ρόλων, καθιέρωσης θέσεων στο χώρο, χρήσης βλέμματος για υπόδειξη υποκειμένου ή αντικειμένου). Κατανόηση και επίδειξη της λειτουργίας της σειράς των λέξεων μέσα στις προτάσεις. Κατανόηση και χρήση των οριστικών προτάσεων στην ΕΝΓ. Κατανόηση, αναγνώριση και χρήση των δύο βασικών τύπων ερωτήσεων (ολικής και μερικής άγνοιας) στην ΕΝΓ. Κατανόηση και ενσωμάτωση της άρνησης σε ερωτηματικές προτάσεις. Λεξιλόγιο 1. Κατανόηση και αφομοίωση των 1000 νοημάτων που αντιστοιχούν στις πιο συνηθισμένες λέξεις. 2. Εκμάθηση και χρήση καινούργιου λεξιλογίου στην ΕΝΓ. 3. Εκμάθηση και χρήση των διαφορετικών κατηγοριών λεξιλογίου της ΕΝΓ (κοινών και περιληπτικών ουσιαστικών, επιθέτων, επιρρημάτων κ.λ.π.). Φωνολογική Δομή της ΕΝΓ 1. Αναγνώριση των βασικών φωνολογικών χαρακτηριστικών της ΕΝΓ (π.χ. κατηγορίες χειρομορφών). 2. Εκμάθηση και επίδειξη τρόπου σχηματισμού χρονικών προσδιορισμών στην ΕΝΓ. 3. Κατανόηση και εκμάθηση του ρόλου του δακτυλοσυλλαβισμού. 4. Κατανόηση και εκμάθηση του ρόλου των κινήσεων του στόματος. 5. Εκμάθηση και χρήση του αριθμητικού συστήματος στην ΕΝΓ. 20

7 Παραλλαγές Ύφους Κατανόηση της αλλαγής χρήσης της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Απόκτηση εμπειρίας νοηματισμού σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συζήτηση σχετικά με την αλλαγή χρήσης της γλώσσας σε καθένα από αυτά. Κατανόηση και ανάλυση της διαφορετικής χρήσης της γλώσσας από διαφορετικούς ανθρώπους. Εκμάθηση και συζήτηση για το ζήτημα του κύρους και της κοινωνικής θέσης της γλώσσας. Κατανόηση και χρήση των παραλλαγών ύφους. Ανταπόκριση στη Λογοτεχνία Κατανόηση και εκμάθηση της χρήσης των διαφορετικών τύπων κειμένων της ΕΝΓ (δηλ. αφηγήσεων, ποιημάτων, μυθιστορημάτων, μύθων, μικρών ιστοριών, βιογραφιών, διαφημίσεων, μικρών δελτίων ειδήσεων). Κατανόηση και χρήση των βασικών συστατικών των αφηγήσεων στην ΕΝΓ. Εκμάθηση τρόπου περίληψης κειμένων Ανάπτυξη περίληψης κειμένων Κατανόηση και χρήση των κατάλληλων στρατηγικών για τη συλλογή νοηματιζόμενων ιστοριών από Κωφούς ενήλικες. Διαδικασίες και προϋποθέσεις διεξαγωγής συνεντεύξεων. Παρακολούθηση βιντεοταινιών και συζήτηση για διάφορους λογοτέχνες Γλώσσα και Πολιτισμός Έναρξη κατανόησης και επεξήγηση του σημαντικού ρόλου του διερμηνέα Ενδεικτικές Δραστηριότητες Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (π.χ. συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.). Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις. 21

8 2.5. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Πέμπτης & Έκτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για την κατανόηση της ΕΝΓ, καθώς και ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας και αξιολόγησης βιντεοκειμένων και παρουσιάσεων. Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για τη σύνθεση βιντεοκειμένων Χρήση των τεχνικών παρακολούθησης και κατανόησης για την αντίληψη και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Παραγωγή βιντεοκειμένων με εφαρμογή κανόνων ΕΝΓ. Έναρξη κατανόησης της κοινωνιολογικής φύσης της γλώσσας. Διερεύνηση της χρήσης της γλώσσας για επιτέλεση πράξεων, έκφραση συναισθημάτων και απόψεων ενός παραγωγικού πολίτη. Χρήση διαφόρων στυλιστικών τομέων της ΕΝΓ για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, απόψεων σχετικά με την εμπειρία των Κωφών και την ανθρώπινη εμπειρία γενικότερα. Εφαρμογή στρατηγικών παρακολούθησης και κατανόησης πληροφοριών διαφόρων παρουσιάσεων στην ΕΝΓ. Χρήση βιντεοκειμένων της ΕΝΓ και συνεντεύξεων για ανάπτυξη ιδεών και ερωτημάτων. Γραμματική - Δομή Προτάσεων Κατανόηση λειτουργίας ταξινομητών ως αντωνυμιών. Επίδειξη λειτουργίας και κατηγοριοποίησης ταξινομητών στην ΕΝΓ. Αναγνώριση και εκμάθηση λειτουργίας ρημάτων κίνησης. Αναγνώριση και εκμάθηση λειτουργίας ρημάτων θέσης. Εκμάθηση, αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και παραγωγή των συστατικών των προτάσεων Ορισμός υποκειμένου και αντικειμένου με χρήση παραδειγμάτων. Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση υποκειμένων και αντικειμένων σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις-ερεθίσματα. Αναγνώριση υποκειμένου και αντικειμένου σε προτάσεις με ρήματα κατεύθυνσης. Αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και υπόδειξη υποκειμένου και αντικειμένου σε μία πρόταση Αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και παραγωγή δεικτών για υποκείμενα και αντικείμενα στην ΕΝΓ. Εκμάθηση, αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και παραγωγή των συστατικών των προτάσεων Κατανόηση, αναγνώριση, χρήση και κατηγοριοποίηση θεματοποίησης για την υπόδειξη του υποκειμένου μίας πρότασης. Εκμάθηση αναγνώρισης της αλλαγής ρόλων ως σηματοδότη της αλλαγής του υποκειμένου ή/ και του αντικειμένου. Κατανόηση και κατηγοριοποίηση των θέσεων στο χώρο ως δεικτών υποκειμένου και αντικειμένου στα ρήματα κατεύθυνσης. 22

9 Εκμάθηση αναγνώρισης, χρήσης και κατηγοριοποίησης των διαφορετικών λειτουργιών του βλέμματος για την υπόδειξη του υποκειμένου μέσα σε μία πρόταση. Εκμάθηση αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης των διαφορετικών τύπων ρημάτων κατεύθυνσης. Εκμάθηση και χρήση αλληλοπαθών ρημάτων για την υπόδειξη υποκειμένου και αντικειμένου. Αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και παραγωγή ρημάτων κατεύθυνσης και χρήση αυτών ως δεικτών της κίνησης του υποκειμένου από ή προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εκμάθηση, αναγνώριση και ενσωμάτωση διαφορετικών κατηγοριών ρημάτων μέσα σε προτάσεις (υπαρκτικών ρημάτων και ρημάτων ενέργειας, ταξινομητών σε ρήματα για την υπόδειξη υποκειμένου /αντικειμένου). Κατανόηση της χρήσης της σειράς των λέξεων. Εκμάθηση, αναγνώριση και χρήση των οριστικών προτάσεων στην ΕΝΓ. Εκμάθηση, αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και χρήση των δύο βασικών τύπων ερωτήσεων της ΕΝΓ (ολικής και μερικής άγνοιας). Κατανόηση τρόπου ενσωμάτωσης άρνησης σε διάφορους τύπους προτάσεων Ενσωμάτωση άρνησης σε διάφορους τύπους προτάσεων Εκμάθηση και επίδειξη της δομής των υποθετικών προτάσεων. Εκμάθηση και χρήση θεματοποίησης στην ΕΝΓ. Εκμάθηση, κατανόηση και χρήση της δομής των αναφορικών προτάσεων. Λεξιλόγιο Εκμάθηση και χρήση καινούργιου λεξιλογίου. Εκμάθηση και αναγνώριση των κατηγοριών και των λειτουργιών των λεκτικών στοιχείων της ΕΝΓ (επιπέδων λεκτικών στοιχείων, πληθυντικού νοημάτων, δήλωσης υποκειμένου, κλίσης επιθέτων για βαθμό έντασης, μη-χειροκινησιακών δεικτών). Κατανόηση και χρήση του αριθμητικού συστήματος Κατανόηση και χρήση των ιδιωματισμών Εκμάθηση λεξιλογίου σύγκρισης και αντιπαράθεσης αντικειμένων στην ΕΝΓ. Γραμματική Αναγνώριση, κατηγοριοποίηση, διάκριση και χρήση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Χρήση των τεσσάρων βασικών παραμέτρων ενός νοήματος. Εκμάθηση κατηγοριοποίησης και ικανότητα χρήσης της οπτικής επαφής (βλέμματος). Εκμάθηση κατηγοριοποίησης και ικανότητα χρήσης του βλέμματος. Εκμάθηση κατηγοριοποίησης και ικανότητα χρήσης των μη-χειροκινησιακών δεικτών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και ικανότητα κατηγοριοποίησης 7 διαφορετικών τύπων ταξινομητών. Εκμάθηση κατηγοριοποίησης και ικανότητα χρήσης και κατηγοριοποίησης καθιερωμένων νοημάτων, κλίσεων και ταξινομητών. Κατανόηση και περιγραφή της εξάρτησης της δομής των νοημάτων από 4 βασικές παραμέτρους. Αρχή εκμάθησης του τρόπου κλίσης ουσιαστικών, ρημάτων και επιθέτων. Αναγνώριση και επίδειξη της κλίσης ενός νοήματος σε σχέση με τη χρονική συχνότητα, τη λειτουργία του χώρου, τον τρόπο (συνεχή, διακεκομμένο κ.λ.π.) και την ένταση. 23

10 Εκμάθηση και επίδειξη της χρήσης και του σχηματισμού του χρόνου στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και χρήση των γραμματικών κατηγοριών Αναγνώριση και παραγωγή ουσιαστικών στην ΕΝΓ. Κατηγοριοποίηση ουσιαστικών. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών ουσιαστικών. Αναγνώριση και παραγωγή ουσιαστικών σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις ερεθίσματα. Αναγνώριση και παραγωγή ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης) στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης). Αναγνώριση και παραγωγή ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης) σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις-ερεθίσματα. Αναγνώριση και παραγωγή επιθέτων στην ΕΝΓ. Κατηγοριοποίηση επιθέτων. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών επιθέτων. Αναγνώριση και παραγωγή επιρρημάτων στην ΕΝΓ. Κατηγοριοποίηση επιρρημάτων. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών επιρρημάτων. Εκμάθηση και παραγωγή ζευγών ουσιαστικού-ρήματος. Εκμάθηση διαφορετικών τύπων ταξινομητών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και ικανότητα αναγνώρισης ταξινομητών στην ΕΝΓ. Ενσωμάτωση ταξινομητών σε ρήματα κίνησης και θέσης. Ανάπτυξη και επίδειξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να οριστεί η γραμματικότητα των προτάσεων της ΕΝΓ (αναγνώριση γραμματικών και συντακτικών κατηγοριών, π.χ. ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων, ταξινομητών, επιρρημάτων, σειράς λέξεων κ.λ.π.). Παραλλαγές Ύφους Αναγνώριση και ανάλυση της διαφοροποίησης χρήσης της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αναγνώριση και ανάλυση της διαφοροποίησης χρήσης της γλώσσας από διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Συζήτηση για το ζήτημα του κύρους και της κοινωνικής θέσης της γλώσσας. Εκμάθηση και επίδειξη των παραλλαγών ύφους στην ΕΝΓ. Ανταπόκριση στη Λογοτεχνία Κατανόηση και εκμάθηση χρήσης των διαφορετικών τύπων κειμένων της ΕΝΓ (αφηγήσεων, ποίησης, ανεκδότων, μυθιστορημάτων, μύθων, μικρών ιστοριών, βιογραφιών, διαφημίσεων, δελτίων ειδήσεων). Εκμάθηση και ικανότητα επεξήγησης των αφηγηματικών δομών διαφόρων κειμένων της ΕΝΓ (χώρου, χρόνου, χαρακτήρων, αλληλουχίας, σύγκρουσης, επίλυσης σύγκρουσης, συνδετικών τεχνικών, τεχνικών κλεισίματος). Κατανόηση και βελτίωση της ικανότητας περίληψης κειμένων Ανάπτυξη εκτίμησης και προτίμησης διαφόρων κειμένων Ικανότητα διατύπωσης εκτίμησης και προτίμησης διαφόρων κειμένων 24

11 Κατανόηση και ικανότητα χρήσης των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή νοηματικών ιστοριών από Κωφούς ενήλικες. Κατανόηση και ικανότητα χρήσης διαφορετικών τρόπων κατηγοριοποίησης της λογοτεχνίας. Αναγνώριση και ανάλυση των έργων αφηγητών, καλλιτεχνών και ποιητών Έκθεση και ανάλυση συγκεκριμένων τεχνικών που χρησιμοποιούνται από δημιουργούς και καλλιτέχνες στη λογοτεχνία Γλώσσα και Πολιτισμός Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης του ρόλου του διερμηνέα. Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προϋποθέτει η χρησιμοποίηση διερμηνέα. Ενδεικτικές Δραστηριότητες Λεξιλογίου/ Παραλλαγών Ύφους / Ανταπόκρισης στη Λογοτεχνία/ Γλώσσας & Πολιτισμού Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (π.χ. συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.). Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Γυμνασίου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για την κατανόηση της ΕΝΓ, καθώς και ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας και αξιολόγησης βιντεοκειμένων και παρουσιάσεων. Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για τη σύνθεση βιντεοκειμένων Χρήση των τεχνικών παρακολούθησης και κατανόησης για την αντίληψη και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Παραγωγή βιντεοκειμένων με εφαρμογή κανόνων ΕΝΓ. Έναρξη κατανόησης της κοινωνιολογικής φύσης της γλώσσας. Διερεύνηση της χρήσης της γλώσσας για επιτέλεση πράξεων, έκφραση συναισθημάτων και απόψεων ενός παραγωγικού πολίτη. Χρήση διαφόρων στυλιστικών τομέων της ΕΝΓ για έκφραση συναισθημάτων, συνειρμών, σκέψεων και απόψεων σχετικά με την εμπειρία των Κωφών και την ανθρώπινη εμπειρία γενικότερα. 25

12 Εφαρμογή στρατηγικών παρακολούθησης και κατανόησης πληροφοριών διαφόρων παρουσιάσεων στην ΕΝΓ. Χρήση βιντεοκειμένων της ΕΝΓ και συνεντεύξεων για ανάπτυξη ιδεών και ερωτημάτων. Γραμματική Ανάλυση και περιγραφή των ιδιαίτερων γλωσσολογικών χαρακτηριστικών Εκμάθηση τεχνικών επιμέλειας και παραγωγής αφηγήσεων στην ΕΝΓ, με επίδειξη γνώσης των γλωσσολογικών χαρακτηριστικών (φωνολογικών κατηγοριών, μηχειροκινησιακών δεικτών, βλέμματος, ταξινομητών, αλλαγής ρόλων, χρήσης χώρου, ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων, κλίσεων ουσιαστικών, ρημάτων και επιθέτων, χρόνου, θεματοποίησης). Παραλλαγές Ύφους Κατανόηση και επίδειξη της διαφοροποίησης χρήσης της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Κατανόηση και επίδειξη της διαφοροποίησης χρήσης της γλώσσας από διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Συζήτηση για το ζήτημα του κύρους και της κοινωνικής θέσης της γλώσσας. Ανάλυση, διερεύνηση και εφαρμογή των παραλλαγών ύφους στην ΕΝΓ. Ανταπόκριση στη Λογοτεχνία Κατανόηση και εκμάθηση χρήσης των περίπλοκων χαρακτηριστικών διαφόρων ειδών κειμένων. Εκμάθηση και επεξήγηση των αφηγηματικών δομών διαφόρων ειδών κειμένων της ΕΝΓ. Κατανόηση σκοπού και στόχων διαφόρων ειδών κειμένων Εκμάθηση στρατηγικών αναγνώρισης σκοπού και στόχων διαφόρων ειδών κειμένων Εκμάθηση περίληψης και περίληψη περίπλοκων κειμένων Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης και επιλογής διαφόρων ειδών κειμένων Ικανότητα διατύπωσης εκτίμησης και προτίμησης διαφόρων ειδών κειμένων Κατανόηση των διαφορετικών ειδών της λογοτεχνίας των Κωφών. Ικανότητα επεξήγησης των διαφορετικών ειδών της λογοτεχνίας των Κωφών. Κατανόηση στρατηγικών συλλογής προφορικών ιστοριών από Κωφούς ενήλικες. Συλλογή παραλλαγών προφορικού λόγου από Κωφούς ενήλικες. Έκθεση σε συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από συγγραφείς και καλλιτέχνες Ικανότητα ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από συγγραφείς και καλλιτέχνες στη λογοτεχνία Ικανότητα αναγνώρισης και επεξήγησης των διαφορών ανάμεσα στα ιστορικά και τα σύγχρονα έργα. 26

13 Γλώσσα και Πολιτισμός Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης του ρόλου του διερμηνέα. Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προϋποθέτει η χρησιμοποίηση διερμηνέα. Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης της διαφοροποίησης των νοηματικών λεκτικών στοιχείων σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Αναγνώριση και καταγραφή των συναφών λεκτικών στοιχείων του σχολείου ή της περιοχής του μαθητή. Δημιουργία μίας βιντεοταινίας με νοήματα που χρησιμοποιούνται στο σχολείο ή την περιοχή των μαθητών και αποστολή αυτής της βιντεοταινίας σε Κωφούς μαθητές. Κατανόηση της δυνατότητας συλλογής τοπικών νοημάτων από το σχολείο ή την περιοχή, μέσω μίας βίντεο-επιστολής προς τους επιλεγμένους μαθητές του σχολείου. Παρακολούθηση και σύγκριση νοημάτων κατά σχολείο ή περιοχή. Αναγνώριση και σύγκριση χειρομορφών, κινήσεων και θέσεων. Γραμματική - Δομή Προτάσεων Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των διαφορετικών τύπων ταξινομητών Ανάλυση και κατηγοριοποίηση της λειτουργίας των ταξινομητών. Ανάλυση και εκμάθηση λειτουργίας των ρημάτων κίνησης και θέσης στην ΕΝΓ. Ενσωμάτωση ταξινομητών σε ρήματα κίνησης και θέσης. Εκμάθηση ανάλυσης, κατηγοριοποίησης και παραγωγής των συστατικών των προτάσεων της ΕΝΓ (υποκειμένων, αντικειμένων σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις-ερεθίσματα και σε ρηματικές προτάσεις κατεύθυνσης). Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής της λειτουργίας των ρημάτων θέσης στην ΕΝΓ. Εκμάθηση ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των συστατικών των προτάσεων της ΕΝΓ (θεματοποίησης, αλλαγής ρόλων, θέσεων στο χώρο, λειτουργιών του βλέμματος, περιγραφής διαφόρων τύπων ρημάτων, υποκειμένων, αντικειμένων). Ικανότητα ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των συστατικών των προτάσεων της ΕΝΓ (θεματοποίησης, αλλαγής ρόλων, θέσεων στο χώρο, λειτουργιών του βλέμματος, περιγραφής διαφόρων τύπων ρημάτων, υποκειμένων, αντικειμένων). Εκμάθηση ανάλυσης και κατηγοριοποίησης διαφορετικών κατηγοριών ρημάτων και του τρόπου λειτουργίας αυτών μέσα σε προτάσεις. Αναγνώριση και χρήση των διαφορετικών τύπων ρημάτων μέσα σε προτάσεις. Εκμάθηση ανάλυσης της σειράς των λέξεων στην ΕΝΓ. Ικανότητα αναγνώρισης, ανάλυσης, κατηγοριοποίησης και περιγραφής όλων των πιθανών σειρών λέξεων στην ΕΝΓ. Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής των οριστικών προτάσεων. Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής των βασικών τύπων ερωτήσεων. Παραγωγή και ανάλυση των βασικών τύπων ερωτήσεων. Εκμάθηση τρόπου ανάλυσης και περιγραφής της άρνησης σε διάφορους τύπους προτάσεων Ενσωμάτωση άρνησης σε διάφορους τύπους προτάσεων. Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής της δομής των υποθετικών προτάσεων στην ΕΝΓ. Ικανότητα επίδειξης (ανάλυσης και περιγραφής) της δομής των υποθετικών προτάσεων Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής της δομής της θεματοποίησης στην ΕΝΓ. Ικανότητα ανάλυσης και περιγραφής της δομής της θεματοποίησης στην ΕΝΓ. 27

14 Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής της δομής των αναφορικών προτάσεων Ικανότητα επίδειξης (ανάλυσης και περιγραφής) της δομής των αναφορικών προτάσεων Λεξιλόγιο Εκμάθηση και χρήση του καινούργιου λεξιλογίου (καινούργιες λέξεις, σπάνιες λέξεις, ξένες λέξεις, διάκριση γνήσιων στοιχείων από δάνεια νοήματα κ.λ.π.). Εκμάθηση των κατηγοριών και των λειτουργιών των διαφορετικών λεκτικών στοιχείων της ΕΝΓ Εκμάθηση και αναγνώριση των κατηγοριών και των λειτουργιών των λεκτικών στοιχείων της ΕΝΓ (επιπέδων λεκτικών στοιχείων, πληθυντικού νοημάτων, δήλωσης υποκειμένου, κλίσης επιθέτων για βαθμό έντασης, μη-χειροκινησιακών δεικτών). Φωνολογική Δομή της ΕΝΓ Αναγνώριση, ανάλυση και κατηγοριοποίηση των βασικών φωνολογικών χαρακτηριστικών Αναγνώριση των χρονικών προσδιορισμών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση χρήσης των χρονικών προσδιορισμών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση των κατηγοριών και των λειτουργιών των διαφορετικών λεκτικών στοιχείων της ΕΝΓ (πληθυντικού, ποιητικού αιτίου, επιθέτων, μη-χειροκινησιακών δεικτών). Ανάλυση, κατηγοριοποίηση και χρήση της αρίθμησης στην ΕΝΓ. Κατανόηση της έννοιας των ιδιωματισμών Εκμάθηση ιδιωματισμών Εκμάθηση ανάλυσης, κατηγοριοποίησης και περιγραφής των διαφορετικών λειτουργιών του χώρου και της κίνησης στο λεξιλόγιο Ανάλυση, κατηγοριοποίηση και περιγραφή του χώρου και της κίνησης στο λεξιλόγιο Ενδεικτικές Δραστηριότητες Γραμματικής/ Παραλλαγών Ύφους/ Ανταπόκρισης στη Λογοτεχνία/ Γλώσσας & Πολιτισμού/ Λεξιλογίου Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης των στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (π.χ. συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.). Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις. 28

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 10.1. Περιεχόμενο Πρόσληψη 1. Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π Περιεχόμενο γενικών στόχων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π Περιεχόμενο γενικών στόχων ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018 Περιεχόμενο γενικών στόχων Αντιληπτική γλώσσα Ο/η μαθητής-τρια ασκείται βαθμιαία ώστε: 1. Να κατανοεί

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018 Περιεχόμενο γενικών στόχων ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018 Αντιληπτική γλώσσα Εκφραστική γλώσσα Ο/η μαθητής-τρια ασκείται βαθμιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης Ομάδα Συγγραφής: Κουρμπέτης Βασίλης Hoffmeister Robert Czubeck Todd

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑ- ΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑ- ΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑ- ΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 6.1. Περιεχόμενο 1. Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 2. Λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ο Κατάλογος Ελέγχου Επιπέδου Γνώσης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της στην τάξη και τη συγκριτική ανάλυση της και της. Είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΥΘΟΙ- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΥΘΟΙ- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΥΘΟΙ- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου rena_andrikopoulou28@yahoo.gr Αρχή Ν.Γ. : χάνεται στα βάθη των αιώνων Αρχαία Ελλάδα: Αριστοτέλης, Σωκράτης ΝΓ στην εκπαίδευση 1880-1960: Καταπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίας» ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ «Εργαστήρι Δημιουργικού Λόγου και

Επικοινωνίας» ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ «Εργαστήρι Δημιουργικού Λόγου και ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ «Εργαστήρι Δημιουργικού Λόγου και Επικοινωνίας» ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος αξιολόγησης των μαθητών/-τριών στις ενδοσχολικές εξετάσεις: προαγωγικές, απολυτήριες και ανακεφαλαιωτικές

Τρόπος αξιολόγησης των μαθητών/-τριών στις ενδοσχολικές εξετάσεις: προαγωγικές, απολυτήριες και ανακεφαλαιωτικές Τρόπος αξιολόγησης των μαθητών/-τριών στις ενδοσχολικές εξετάσεις: προαγωγικές, απολυτήριες και ανακεφαλαιωτικές των δύο κλάδων της «Ελληνικής Γλώσσας»: Νέα Ελληνική Γλώσσα/Νεοελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικά. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ομάδα Εργασίας Ελληνικών (Δημοτική Εκπαίδευση)

Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικά. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ομάδα Εργασίας Ελληνικών (Δημοτική Εκπαίδευση) Διήμερο Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης 2018-2019: Η Θέση και η Διδασκαλία της Δομής στο Μάθημα των Ελληνικών στο Δημοτικό Σχολείο (Γ μέχρι Στ τάξεις) Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικά ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου 0-6 μηνών 7-12 μηνών 13-18 μηνών 19-24 μηνών 2-3 ετών 3-4 ετών 4-5 ετών 5-6 ετών 6-7 ετών 0-6 μηνών Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους Συχνά μουρμουρίζει, γελά και παράγει ευχάριστους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Γ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Στ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τρόποι διδασκαλίας Κατ οίκον εργασία Γραπτή Αξιολόγηση ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Β) Αρχαιογνωσία: (αρχαίο κείμενο από μετάφραση) MH EΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα

Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα Βιβέτα Λυμπεράκη Ξένια Κωνσταντινοπούλου Καθηγήτριες αγγλικών ειδικής αγωγής Ποιοί μαθητές αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολία στις ξένες γλώσσες Μαθητές που: παρουσιάζουν δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργική Γραφή στο σχολείο: Θεσμικό πλαίσιο. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος

Η Δημιουργική Γραφή στο σχολείο: Θεσμικό πλαίσιο. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Η Δημιουργική Γραφή στο σχολείο: Θεσμικό πλαίσιο Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος 20-03-2018 Η δημιουργικότητα στο σχολείο Τυπικός γραμματισμός Δημιουργικές Εργασίες (ΓΕΛ) Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αιτία παραποµπής Ε Ω ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ.

Αιτία παραποµπής Ε Ω ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ. Στοιχεία εξέτασης Στοιχεία εξεταζοµένου παιδιού Ονοµατεπώνυµο: 1043 1043 (1043) Φύλο: Αγόρι Ηµ/νια γέννησης: 16-07-2011 Μητρική γλώσσα: Ελληνικά Προτίµηση χεριού: εξί Ηµ/νια εξέτασης: 21-11-2016 Χρονολογική

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας επιπέδου 4ου κύκλου 2017-2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΣΔΒΜ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Στοιχεία Επικοινωνίας: akisampelaspe02@gmail.com Προσωπική Ιστοσελίδα: www.akisambelas.wordpress.com Ψηφιακό αποθετήριο: www.pdekritis.gr/pekes/ 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ Σ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013

Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013 Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013 Άξονες συζήτησης - σεμιναρίου Η γλώσσα ως επικοινωνία Άξονες γλωσσικής διδασκαλίας Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

υναµική σύνθεση νοηµάτων µε χρήση εικονικού βοηθού για την υποστήριξη της διδασκαλίας γλώσσας σε κωφούς µαθητές

υναµική σύνθεση νοηµάτων µε χρήση εικονικού βοηθού για την υποστήριξη της διδασκαλίας γλώσσας σε κωφούς µαθητές υναµική σύνθεση νοηµάτων µε χρήση εικονικού βοηθού για την υποστήριξη της διδασκαλίας γλώσσας σε κωφούς µαθητές Eλένη Ευθυµίου eleni_e@ilsp.gr Οµάδα Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 1 Δ1 Ελληνικό αλφάβητο Γραφή-προφοράτονισμός Δ2 Ανάγνωση ασκήσεις γραφής. Δ3 Απλοί χαιρετισμοί. 2 Δ1 Εμπέδωση της γραφής της ανάγνωσης. Ορθογραφία απλών

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία Αφηγηματολογίας

Βασικά στοιχεία Αφηγηματολογίας Βασικά στοιχεία Αφηγηματολογίας Διδάσκουσα: Δέσποινα Καραβαγγέλη 1. Αφηγηματικές τεχνικές Η αφηγηματολογία είναι η επιστήμη που μελετά την αφηγηματική λειτουργία και µας προσφέρει ό,τι απαιτείται για να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Κανείς δεν φαντάζεται ότι ο λόγος θα εμφανισθεί απότομα, στην τελική του μορφή μ ένα χτύπημα μιας μαγικής ράβδου, σαν μια μηχανή έτοιμη για χρήση. Η εγκατάσταση του πολύπλοκού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική παρέμβαση στον αφηγηματικό λόγο νηπίου με γλωσσική διαταραχή

Εκπαιδευτική παρέμβαση στον αφηγηματικό λόγο νηπίου με γλωσσική διαταραχή Εκπαιδευτική παρέμβαση στον αφηγηματικό λόγο νηπίου με γλωσσική διαταραχή Κατερίνα Σιδηροπούλου Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής ΠΕ 61 10 ο Νηπιαγωγείο Συκεών Χαρακτηριστικά του αφηγηματικού λόγου Συμβάλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας

Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας Πρακτικές εφαρμογές Ευαγγελία Μοναστήρα Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Οκτώβριος 2015 Πολυμορφία μαθητικού πληθυσμού και στα παροικιακά σχολεία Ποιος είναι ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές:

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές: Δοµή της παρουσίασης Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές: http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html http://eppas.web.auth.gr/didaktiko/didaktiko.html

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού:

ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού: ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μαθηματικά Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού: 1 η Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και Πράξεις Κεφάλαιο 1 (Φυσικοί αριθμοί) Κεφάλαιο 24 (Προβλήματα με πολλαπλασιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Βιβλίο Δασκάλου Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη,

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη, Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη, 4-6. 11. 2016 Φυσικό αντικείμενο της πράξης Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για μαθητές με:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά περιεχόμενο Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τομέας Νέων Ελληνικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τομέας Νέων Ελληνικών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» Τομέας Νέων Ελληνικών ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Συνοχή & Συνεκτικότητα 1ο ΜΕΡΟΣ Στοιχεία Θεωρίας Α. Συνοχή Συνοχή ονομάζεται η λειτουργία του λόγου που αναφέρεται στη σύνδεση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων).

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). ΑΛΓΕΒΡΑ: από το βιβλίο Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων της Α Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η επικοινωνιακή γλωσσική επάρκεια των μαθητών, κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και κατά επικοινωνιακή δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία οργανώνονται επιμέρους επικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο διάλογος στην εκπαίδευση. ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» 23 Οκτωβρίου Α. ΚΕΙΜΕΝΟ [Συνεργατική μάθηση]

Ο διάλογος στην εκπαίδευση. ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» 23 Οκτωβρίου Α. ΚΕΙΜΕΝΟ [Συνεργατική μάθηση] ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» 23 Οκτωβρίου 2018 01.08. Ο διάλογος στην εκπαίδευση Α. ΚΕΙΜΕΝΟ [Συνεργατική μάθηση] Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού - μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Βλέπω και Μαθαίνω Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Εργαλεία Αξιολόγησης: 1. Κατάλογος Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα. Πώς θα µπορούσε η προσέγγιση των εθνικών επετείων να αποτελέσει δηµιουργική διαδικασία µάθησης και να ενεργοποιήσει διαδικασίες σκέψης;

Ερωτήµατα. Πώς θα µπορούσε η προσέγγιση των εθνικών επετείων να αποτελέσει δηµιουργική διαδικασία µάθησης και να ενεργοποιήσει διαδικασίες σκέψης; ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Παραδοχές Εκπαίδευση ως μηχανισμός εθνικής διαπαιδαγώγησης. Καλλιέργεια εθνικής συνείδησης. Αίσθηση ομοιότητας στο εσωτερικό και διαφοράς στο εξωτερικό Αξιολόγηση ιεράρχηση εθνικών ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων που διδάσκουν στο Πρόγραμμα

Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων που διδάσκουν στο Πρόγραμμα Υποστήριξη της ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων που διδάσκουν στο Πρόγραμμα Παναγιώτης Πετρίδης, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α Β Γ Γυμνασίου Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα με ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 9: Σημασιολογική οργάνωση του λόγου νοητό λεξικό Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Εγχειρίδιο Χρήσης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος αλλά ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου δια της οποίας επιδιώκεται:

Η περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος αλλά ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου δια της οποίας επιδιώκεται: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (25 μονάδες) Η περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος αλλά ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου δια της οποίας επιδιώκεται: α) Η κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας 1 Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος 2013 υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας υναντήσεις: 2 διδακτικά δίωρα την εβδομάδα σε εξωδιδακτικό χρόνο 2 Παιδαγωγική των

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα Α και Β τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ Α Β Γ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα Α και Β τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ Α Β Γ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα Α και Β τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ Α Β Γ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος 27/09/2016 Γενικές επισημάνσεις (1) Οι εκπαιδευτικοί: Στηριζόμενοι/ες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Η επικοινωνιακή ικανότητα νοείται ως δυνατότητα παραγωγής και κατανόησης όχι μόνο γραπτού, αλλά και προφορικού λόγου. Συνεπώς, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεοδώρα Μπουμπόναρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεοδώρα Μπουμπόναρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Θεοδώρα Μπουμπόναρη Εισαγωγή ο σύγχρονος άνθρωπος είναι αποδέκτης μιας τεράστιας ποσότητας κειμένων προφορικών, γραπτών και υβριδικών ανάγκη για γλωσσικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γραμματική της Νέας Ελληνικής

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γραμματική της Νέας Ελληνικής ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥ6755 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γραμματική της Νέας Ελληνικής ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Όνομα μαθητή/μαθήτριας:... Ισχύουσα Διάγνωση:... Στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, κτλ.):... Σχολικό Έτος:... Σχολείο:.... Τάξη/Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλη Χρονοπούλου Μάιος Αξιολόγηση περίληψης

Γιούλη Χρονοπούλου Μάιος Αξιολόγηση περίληψης Γιούλη Χρονοπούλου Μάιος 2018 Αξιολόγηση περίληψης Η δυσκολία συγκρότησης (και αξιολόγησης) της περίληψης Η περίληψη εμπεριέχει μια (φαινομενική) αντίφαση: είναι ταυτόχρονα ένα κείμενο δικό μας και ξένο.

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα