Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου."

Transcript

1 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Ι. Να επεξεργάζονται το αρχαιοελληνικό κείμενο σε σχέση με το κειμενικό όλον, το επικοινωνιακό πλαίσιο παραγωγής του κειμένου και τα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να αντιμετωπίζουν τα Α.Ε. ως μάθημα ανθρωπογνωσίας. Να αναγνωρίζουν τα διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα και να εκτιμούν την ανθρωπιστική παιδεία. Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. Να προσεγγίζουν ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικά κείμενα της ΑΕΓ και να εκτιμούν τη λογοτεχνική τους αξία. Να εντοπίζουν τον χώρο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αφορούν ένα αρχαιοελληνικό κείμενο. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες 1.1. Διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα, ανθρωπιστική παιδεία Ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. 2.1.Αναφορά στον χώρο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα Δειγματικές Δραστηριότητες Δεν αντιστοιχούν σε κάθε δείκτηαναφέρονται μόνο σε καινοτόμες προτάσεις 1

2 2.2 Να αποδίδουν και να ερμηνεύουν το περιεχόμενο του κειμένου σε νεοελληνικό λόγο Περιεχόμενο του κειμένου σε νεοελληνικό λόγο Εντοπισμός των ρημάτων Διαχωρισμός του κειμένου σε προτάσεις κύριες και δευτερεύουσες Είδος δευτερευουσών προτάσεων Ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης για ερμηνεία των γνωστών λέξεων Λέξεις άγνωστες που μπορούν να ερμηνευτούν με βάση προϋπάρχουσες γνώσεις στα Αρχαία και Νέα Ελληνικά Αλλαγή της σειράς των λέξεων, όπου χρειάζεται, για απόδοση σε ορθό νεοελληνικό λόγο Να καλλιεργούν αναγνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Να συνδέουν τον δημιουργό και το κείμενό του με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του γραμματειακού είδους. Να κατανοούν το νόημα του αρχαιοελληνικού κειμένου Πληροφορίες για τον δημιουργό. Σύνδεση με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του γραμματειακού είδους 3.2.Κατανόηση του νοήματος αρχαιοελληνικών κειμένων Καταγραφή του κειμένου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ιστορικό πλαίσιο Διαχρονικές ιδέες και πρότυπα/αντιπρότυπα που 2

3 προβάλλονται από τον συγγραφέα Επικαιροποίηση του κειμένου Ιδέες που διαπνέουν το αρχαίο κείμενο αξιολόγηση ιδεών/ σύγκριση με σημερινά δεδομένα. ΙΙ. Να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο και αντιλαμβανόμενοι τη διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας Να συνειδητοποιούν την αφετηρία, τη συνέχεια και εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας. Να αντιλαμβάνονται τη νοηματική συνάφεια Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 3

4 Να επισημαίνουν τη διαχρονία του λεξιλογίου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Να αναγνωρίζουν κοινές λέξεις/φράσεις ανάμεσα σε Αρχαία και Νέα Ελληνική. 1.3 Κοινές λέξεις /φράσεις ανάμεσα σε Αρχαία και Νέα Ελληνική Παροχή πληροφοριών για το ότι στην κυπριακή διάλεκτο διατηρούνται: -Πολλές καταλήξεις ουσιαστικών -Σύνταξη ρημάτων με γενική, αντί με αιτιατική που συντάσσονται στη νεοελληνική Να συνδέουν ετυμολογικά τη Νέα με την Αρχαία Ελληνική. Να σχηματίζουν λέξεις απλές και σύνθετες με αρχαιοελληνική ρίζα και να τις χρησιμοποιούν στην παραγωγή λόγου και να εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς της παραγωγής και σύνθεσης. Να κατανοούν τη σημασία των λέξεων και να διευρύνουν τον γλωσσικό τους κώδικα, εμπλουτίζοντας και ομαδοποιώντας το λεξιλόγιό τους. 2.1 Ετυμολογία λέξεων -Σχηματισμός λέξεων στη Νέα Ελληνική με αρχαιοελληνική ρίζα (Παραγωγή - σύνθεση) -Εμπλουτισμός λεξιλογίου 4

5 2.3 Να χρησιμοποιούν τις λέξεις σε κείμενο με ολοκληρωμένο νόημα. 2.3 Παράδειγμα χρήσης λέξεων σε κείμενο με ολοκληρωμένο νόημα III. Να έρθουν σε επαφή με κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και να μπορούν να αξιολογούν τις λεξιλογικές ομοιότητες και διαφορές ως προς τη μορφή ανάμεσα στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά. 1. Να αναγνωρίζουν κάποιους βασικούς κανόνες τονισμού και να κατανοούν κάποιες από τις εξαιρέσεις των κανόνων τονισμού. 1. Κανόνες τονισμού: - Η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία - Η βραχύχρονη συλλαβή παίρνει πάντα οξεία - Μακρό προ βραχέος περισπάται - Μακρό προ μακρού οξύνεται - Ιδιαίτεροι κανόνες τονισμού που αφορούν στην α και β κλίση ουσιαστικών Α κλίση: το α στην κατάληξη ας είναι πάντοτε μακρόχρονο η γενική πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει περισπωμένη το α της κατάληξης στην αιτιατική και κλητική είναι μακρόχρονο ή βραχύχρονο ανάλογα με το τι είναι στην ονομαστική. Β κλίση: η κατάληξη - α των ουδετέρων είναι βραχύχρονη 5

6 1.1. Να κατανοούν κάποιες από τις αλλοιώσεις των φθόγγων (π.χ. έκθλιψη) 1.1. Έκθλιψη = αποβολή του τελικού βραχύχρονου φωνήεντος μιας λέξης μπροστά από το αρχικό φωνήεν ή τον αρχικό δίφθογγο της λέξης που ακολουθεί. - το άφωνο ψιλόπνοο (κ,π,τ) μπροστά από δασυνόμενη λέξη τρέπεται στο αντίστοιχό του δασύπνοο (χ,φ,θ) π.χ. ἀπὸ ἡμῶν - ἀφ ἡμῶν κατὰ ἡμῶν καθ ἡμῶν - δύο ψιλόπνοα (κτ ή πτ) μπροστά από δασυνόμενη λέξη μετατρέπονται στα αντίστοιχά τους δασύπνοα (χθ, φθ) π.χ. πέντε ἡμέραι πενθήμερον νύχτα (και) ἡμέραν νυχθημερόν ΙV. Να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας γραμματικά και συντακτικά τον ρόλο των χρόνων του ρήματος Να εφαρμόζουν τους βασικούς κανόνες τονισμού στην παραγωγή γραπτού λόγου στα Αρχαία Ελληνικά. Να κατανοούν τη χρήση των τύπων του Ενεστώτα ε.φ. και μ.φ βαρύτονου ρήματος σε κείμενα με διαχρονικά μηνύματα (π.χ. μύθοι του Αισώπου κ.λπ.) Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ρήματος. Να αναγνωρίζουν το ρήμα Παραγωγή γραπτού λόγου στα Αρχαία Ελληνικά, θέτοντας σε εφαρμογή τους κανόνες τονισμού Το ρήμα ως κλιτή λέξη με τα 6

7 ως την κλιτή λέξη με τα παρεπόμενά της, τα οποία αποτελούν ένδειξη για το ποιος/ποιοι ενεργεί/ούν Να αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος του ρήματος αποτελεί την ένδειξη για το πότε γίνεται μια ενέργεια. Να εντοπίζουν τον σκοπό της χρήσης των τύπων του Ενεστώτα βαρύτονου ρήματος σε οριστική σε διάφορα αρχαιοελληνικά κείμενα με διαχρονικά μηνύματα. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Ενεστώτα στην οριστική έγκλιση. παρεπόμενά της: - Αριθμός ρήματος (ενικός/πληθυντικός) - Πρόσωπο (σύνδεση με προσωπική αντωνυμία) - Φωνή με βάση την κατάληξη του ρήματος (ενεργητική φωνή (λύω) και μέση φωνή (λύομαι) Ενεστώτας βαρύτονου ρήματος -Θέμα, χρονικός χαρακτήρας καταλήξεις Ενεστώτα (ενεργητικής και μέσης φωνής) βαρύτονου ρήματος - Σχηματισμός του Ενεστώτα οποιουδήποτε βαρύτονου ρήματος Σημασία της παροντικής διάστασης του χρόνου του Ενεστώτα Σημασία της οριστικής έγκλισης (δήλωση του οριστικού = του πραγματικού) - Σύνδεση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Ενεστώτα βαρύτονου ρήματος 7

8 - Χρήση των τύπων του Ενεστώτα βαρύτονου ρήματος σε οριστική σε αρχαιοελληνικά κείμενα με διαχρονικά μηνύματα (π.χ. μύθοι του Αισώπου, παραβολές, γνωμικά - αποφθέγματα κ.λπ.) - Απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Ενεστώτα στην οριστική έγκλιση Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ρήματος εἰμί στον Ενεστώτα και να το κλίνουν Κλίση του ρ. εἰμί στον Ενεστώτα σε σχέση και με την κλίση του είμαι στα Νέα Ελληνικά Να αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία του ρήματος. Να κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (ὑπό+κεῖται = ὑπόκειμαι - υποκείμενο) -Η σχέση του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Τα βαρύτονα ρήματα σε Ενεστώτα και το ρήμα εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή του με το υποκείμενο 8

9 -Χρήση της ονομαστικής ως της πτώσης του υποκειμένου Να κατανοούν πότε ένα ρήμα λέγεται μεταβατικό ή αμετάβατο Το μεταβατικό ρήμα και οι λέξεις που το συμπληρώνουν μέσα στο αρχαιοελληνικό κείμενο. - Η λειτουργία του μεταβατικού ρήματος ως του ρήματος που συμπληρώνεται από αντικείμενο στις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική) -Η έννοια του αντικειμένου ως προσδιορισμού που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα, στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου. - Η λειτουργία του αμετάβατου ρήματος ως του ρήματος που δεν συμπληρώνεται από αντικείμενο/ αντικείμενα -Η λειτουργία του/των αντικειμένου/αντικειμένων στη δομή του αρχαιοελληνικού λόγου Να κατανοούν τη λειτουργία του μεταβατικού και αμετάβατου ρήματος. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση Παρουσίαση παραδειγμάτων σχηματισμού απλών προτάσεων με τη χρήση μεταβατικών και αμετάβατων ρημάτων στα Αρχαία Ελληνικά Παρουσίαση παραδειγμάτων σχηματισμού απλών προτάσεων στα 9

10 μεταβατικών και αμετάβατων ρημάτων στα Αρχαία Ελληνικά. Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση μεταβατικών και αμετάβατων ρημάτων Να κατανοούν πότε ένα ρήμα λέγεται συνδετικό και να μπορούν να συσχετίζουν το υποκείμενο με το ρήμα και το κατηγορούμενο Το συνδετικό ρήμα ως το ρήμα που συνδέει το υποκείμενο με μια ιδιότητά του (κατηγορούμενο) - Η έννοια του κατηγορουμένου ως του όρου που προσδίδει μιαν ιδιότητα στο υποκείμενο - Συσχετισμός του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) -Λειτουργία του ρ. εἰμί ως συνδετικού ρήματος Να σχηματίζουν απλές προτάσεις στα αρχαία Ελληνικά, χρησιμοποιώντας υποκείμενο, συνδετικό ρήμα και κατηγορούμενο Παρουσίαση παραδειγμάτων σχηματισμού απλών προτάσεων στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση υποκειμένου, συνδετικού ρήματος και κατηγορουμένου 3. Να κατανοούν τη χρήση των τύπων του Μέλλοντα ε.φ. και μ.φ. βαρύτονων ρημάτων σε αρχαιοελληνικό κείμενο Οι τύποι του Μέλλοντα στα Νέα 10

11 Να κατανοούν τη γραμματική λειτουργία του Μέλλοντα. Να αναγνωρίζουν τα ρήματα στον Μέλλοντα σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο. Να κατανοούν ότι ο Μέλλοντας είναι χρόνος μελλοντικός και να είναι σε θέση να σχηματίζουν τους τύπους των βαρύτονων ρημάτων του χρόνου αυτού. Ελληνικά Μέλλοντας βαρύτονου ρήματος = η πράξη (δεν έγινε/δεν γινόταν, δεν γίνεται) αναμένεται να γίνει -Θέμα, χρονικός χαρακτήρας, καταλήξεις Μέλλοντα (ενεργητικής και μέσης φωνής) -Σχηματισμός του Μέλλοντα οποιουδήποτε βαρύτονου ρήματος -Σημασία της μελλοντικής διάστασης του χρόνου του Μέλλοντα Να κατανοούν τη σύνδεση του Μέλλοντα με την οριστική έγκλιση, αναγνωρίζοντας ότι ο Μέλλοντας στα Αρχαία Ελληνικά έχει έναν τύπο (μονολεκτική απόδοση), και ο τρόπος, συνοπτικός ή εξακολουθητικός, δηλώνεται από τα συμφραζόμενα. Να εντοπίζουν τους τύπους του Μέλλοντα βαρύτονου ρήματος σε οριστική σε Σχέση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Μέλλοντα βαρύτονου ρήματος Τύποι του Μέλλοντα βαρύτονου ρήματος σε οριστική σε αρχαιοελληνικά κείμενα. 11

12 αρχαιοελληνικά κείμενα. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Μέλλοντα στην οριστική έγκλιση. Να αναγνωρίζουν το ρήμα εἰμί στον Μέλλοντα και να το κλίνουν. Να εντοπίζουν τον Μέλλοντα του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και να τον συνδέουν με το υποκείμενο. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τύπους του Μέλλοντα του ρήματος εἰμί. Να αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία των βαρύτονων ρημάτων και του ρ. εἰμί στον Μέλλοντα. Να κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί Παρουσίαση παραδειγμάτων σχηματισμού απλών προτάσεων με τη χρήση των τύπων του Μέλλοντα στην οριστική έγκλιση 4.Κλίση του ρ. εἰμί στον Μέλλοντα 4.1.Τύποι του Μέλλοντα του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή του με το υποκείμενο Παρουσίαση παραδειγμάτων σχηματισμού απλών προτάσεων με τύπους του Μέλλοντα του ρ. εἰμί Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (Ὑπό + κεῖμαι = υπόκειμαι - Υποκείμενο) -Σχέση του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) 12

13 -Η ονομαστική ως πτώση του υποκειμένου Να εντοπίζουν τα ρήματα στον Μέλλοντα βαρυτόνων ρημάτων και του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και τα συνδέουν με το υποκείμενο Ρήματα στον Μέλλοντα βαρυτόνων ρημάτων και του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή τους με το υποκείμενο. - Κατάληξη βαρύτονου ρήματος - Χαρακτήρας βαρύτονου ρήματος - Τύποι ρήματος εἰμί σε σχέση με τύπους στα Ν.Ε. (συμπληρώστε και ό, τι άλλο) Να κατανοούν τη χρήση των τύπων του Παρατατικού και του Αορίστου ε.φ. και μ.φ. βαρύτονων ρημάτων σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του Παρατατικού και του Αορίστου. Να αναγνωρίζουν τα ρήματα στον Παρατατικό και τον Αόριστο ε.φ. και μ.φ. σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο Παρατατικός και Αόριστος βαρύτονων ρημάτων -θέμα, αύξηση (συλλαβική, χρονική, εσωτερική) -χρονικός χαρακτήρας, καταλήξεις Παρατατικού και Αορίστου (ενεργητικής και μέσης φωνής) Να αναγνωρίζουν τη χρονική Σχηματισμός του Παρατατικού και 13

14 βαθμίδα του Παρατατικού και του Αορίστου και να σχηματίζουν τους τύπους των βαρύτονων ρημάτων των χρόνων αυτών. Να εντοπίζουν τους τύπους οριστικής του Παρατατικού και Αορίστου βαρύτονων ρημάτων σε απλά αρχαιοελληνικά κείμενα. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις με τη χρήση των τύπων του Παρατατικού και του Αορίστου. Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ρ. εἰμί στον Παρατατικό. Να συγκρίνουν την κλίση του ρήματος εἰμί στον Παρατατικό στα Αρχαία Ελληνικά με την κλίση του ρ. είμαι στον Παρατατικό στα Νέα Ελληνικά. Αορίστου οποιουδήποτε βαρύτονου ρήματος -Σημασία της παρελθοντικής διάστασης των χρόνων του Παρατατικού και του Αορίστου Σημασία της οριστικής των παρελθοντικών χρόνων (δήλωση του οριστικού= του πραγματικού) -Σχέση της οριστικής έγκλισης με τις καταλήξεις του Παρατατικού και του Αορίστου βαρύτονων ρημάτων Παρουσίαση τύπων της οριστικής του Παρατατικού και Αορίστου βαρύτονων ρημάτων σε απλά αρχαιοελληνικά κείμενα, όπως τα ιστοριογραφικά - ιστορικά (Ξενοφών, Θουκυδίδης) Παρουσίαση παραδειγμάτων σχηματισμού απλών προτάσεων με τη χρήση των τύπων του Παρατατικού και του Αορίστου ε.φ. και μ.φ. 6.Κλίση του ρ. εἰμί στον Παρατατικό σε σχέση και με την κλίση του ρ. είμαι στον Παρατατικό στα Νέα Ελληνικά. 14

15 Να εντοπίζουν τον Παρατατικό του ρήματος εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και να το συνδέουν με το υποκείμενο/προσωπική αντωνυμία. Να σχηματίζουν απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση του ρήματος εἰμί. Να αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία των ρημάτων στον Παρατατικό και τον Αόριστο, καθώς και του ρ. εἰμί στον Παρατατικό. Να κατανοούν τη σύνδεση του ρήματος με το πρόσωπο που ενεργεί Παρατατικός του ρ. εἰμί σε αρχαιοελληνικό κείμενο και σύνδεσή του με το υποκείμενο/προσωπική αντωνυμία Απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση του ρ. εἰμί - Συνδετικό ρήμα εἰμί στον Παρατατικό Σχέση ρήματος και υποκειμένου/προσωπικής αντωνυμίας Λειτουργία του συνδετικού ρήματος για σύνδεση του υποκειμένου με την ιδιότητά του (κατηγορούμενο) Σχέση του ρήματος με το πρόσωπο ή την προσωπική αντωνυμία που ενεργεί (υπό + κείμαι = υπόκειμαι - Υποκείμενο) -Σχέση του υποκειμένου (πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Χρήση της ονομαστικής ως της πτώσης του υποκειμένου V. Nα μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας γραμματικά και συντακτικά τον ρόλο των Να κατανοούν τη χρήση του ουσιαστικού σε αρχαιοελληνικά κείμενα. 15

16 ουσιαστικών α και β κλίσης και να σχηματίζουν μικρές προτάσεις με αυτά Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του ουσιαστικού και να μπορούν να αναγνωρίζουν τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν 1.1.Διάκριση των συγκεκριμένων ουσιαστικών (φανερώνουν πρόσωπο, πράγμα ή ζώο) και των αφηρημένων ουσιαστικών ( φανερώνουν πράξη, κατάσταση, ιδιότητα) Να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του ουσιαστικού ως κλιτής λέξης Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ουσιαστικό - γένος (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο) - κλίση ( α, β και γ κλίση) - πτώση ( ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική και κλητική) -αριθμός (ενικός και πληθυντικός) Να διακρίνουν τα ομαλά ουσιαστικά της Β κλίσης σε αρχαιοελληνικό κείμενο Κλίση του άρθρου στα τρία γένη -Διάκριση θέματος, χαρακτήρα, κατάληξης -Κλίση ουσιαστικών β κλίσης (αρσενικά και θηλυκά σε -ος και ουδέτερα σε ον) -Σύγκριση αρσενικών και θηλυκών της β' κλίσης έχουν τις ίδιες καταλήξεις στον ενικό και στον πληθυντικό. -Τα ουδέτερα σχηματίζουν στον ενικό και στον πληθυντικό τρεις πτώσεις όμοιες: την ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική -Κανόνες τονισμού Να χρησιμοποιούν τα ουσιαστικά της β κλίσης, δημιουργώντας προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά Παρουσίαση παραδειγμάτων σχηματισμού απλών προτάσεων με τη χρήση των ουσιαστικών της β κλίσης. 16

17 Να κατανοούν τον συντακτικό ρόλο του ουσιαστικού της β κλίσης στην πρόταση. Να κατανοούν τη σύνδεση του ουσιαστικού με το ρήμα. Να κατανοούν τη σημασία της ονομαστικής, αναγνωρίζοντάς την ως την πτώση που φανερώνει το υποκείμενο. Να διακρίνουν τη λειτουργία των ασυναίρετων ουσιαστικών της α κλίσης σε αρχαιοελληνικό λόγο Αναγνώριση του ουσιαστικού β κλίσης ως: -Υποκειμένου (ποιος ενεργεί) -Αντικειμένου (πού μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος) -Κατηγορουμένου (ποια ιδιότητα έχει το υποκείμενο ή το αντικείμενο) -Παρουσίαση της σχέσης του υποκειμένου με το ρήμα -Η σχέση του υποκειμένου με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Η χρήση της ονομαστικής ως της κύριας πτώσης του υποκειμένου -Η σχέση του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) Πτώση του υποκειμένου (συνήθως η ονομαστική) - Πτώσεις του αντικειμένου (οι πλάγιες πτώσεις) - Πτώση κατηγορουμένου (συμφωνεί με την πτώση του υποκειμένου) Κλίση του άρθρου στα τρία γένη -Διάκριση θέματος, χαρακτήρα, κατάληξης -Κλίση ουσιαστικών α κλίσης (αρσενικά σε ας ή ης και θηλυκά σε α ή η) 17

18 -Κανόνες τονισμού Να χρησιμοποιούν τα ασυναίρετα ουσιαστικά της α κλίσης, δημιουργώντας αρχαιοελληνικό κείμενο. Να κατανοούν τον συντακτικό ρόλο του ουσιαστικού της α κλίσης στην πρόταση. Να κατανοούν τη σύνδεση του ουσιαστικού με το ρήμα. Να κατανοούν τη σημασία της ονομαστικής, αναγνωρίζοντάς την και ως την πτώση που φανερώνει το κατηγορούμενο Παρουσίαση παραδειγμάτων σχηματισμού απλών προτάσεων με τη χρήση των ουσιαστικών της α κλίσης Ουσιαστικό Α κλίσης ως: -Υποκείμενο (ποιος ενεργεί) -Αντικείμενο (πού μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος -Κατηγορούμενο (ποια ιδιότητα έχει το υποκείμενο ή το αντικείμενο Σχέση του υποκειμένου με το ρήμα -Συσχετισμός του υποκειμένου με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) -Παρουσίαση της χρήσης της ονομαστικής ως της κύριας πτώσης του υποκειμένου -Η σχέση του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) Η χρήση της ονομαστικής ως της κύριας πτώσης του κατηγορουμένου -Η έννοια του κατηγορουμένου ως του όρου που προσδίδει μιαν ιδιότητα στο υποκείμενο (ουσιαστικό) 18

19 -Τα συνδετικά ρήματα ως σύνδεση υποκειμένου (ουσιαστικού) και κατηγορουμένου Να κατανοούν τη σημασία των πλαγίων πτώσεων, αναγνωρίζοντάς τες ως τις πτώσεις που φανερώνουν το αντικείμενο Η έννοια του αντικειμένου ως προσδιορισμού που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα, στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου. -Η λειτουργία του/των αντικειμένου/αντικειμένων στη δομή του αρχαιοελληνικού λόγου -Τα βασικά ρήματα που συντάσσονται με την κάθε πλάγια πτώση Να σχηματίζουν απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση ουσιαστικών α και β κλίσης ως υποκειμένου, αντικειμένου και κατηγορουμένου Απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση ουσιαστικών ως υποκειμένων, αντικειμένων και κατηγορουμένων Οι πτώσεις των ουσιαστικών σε απλές προτάσεις και η διαφοροποίηση ανάλογα με τη συντακτική τους λειτουργία (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο) Να διαπιστώσουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρίζοντας την επιβίωση πολλών ουσιαστικών της Αρχαίας Παρουσίαση ουσιαστικών της Αρχαίας Ελληνικής που χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια μέχρι σήμερα, κάποια με μικρές αλλαγές, κάποια μόνο ως πρώτο ή δεύτερο 19

20 Ελληνικής τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα. συνθετικό κ.λπ Να διαπιστώσουν την ελληνικότητα της κυπριακής διαλέκτου Παρουσίαση για τη διατήρηση στην κυπριακή διάλεκτο: - Πολλών καταλήξεων ουσιαστικών της Αρχαίας Ελληνικής ( π.χ. τον ταμίαν, τον άνθρωπον, την οδόν, την κάραν, την δόμην, το πρόσωπον, το μάρμαρον, κτλ.) - Σύνταξης ρημάτων με γενική, αντί με αιτιατική που συντάσσονται στη νεοελληνική ( π.χ. αθθυμήθην του χωρκού του, άκου του γονιού σου). VI. Να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας γραμματικά και συντακτικά τον ρόλο των φωνηεντόληκτων και συμφωνόληκτων ουσιαστικών της Γ κλίσης Να αναγνωρίζουν τα φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα ουσιαστικά της Γ κλίσης σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο. Να διακρίνουν τις κατηγορίες των φωνηεντόληκτων ουσιαστικών της Γ κλίσης, ανάλογα με τον χαρακτήρα του θέματός τους. 1. (α) Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης -Αναγνώριση φωνηεντόληκτων ουσιαστικών Γ κλίσης (β) Συμφωνόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης -Αναγνώριση συμφωνόληκτων ουσιαστικών Γ κλίσης 1.1. Κατηγοριοποίηση τριτόκλιτων φωνηεντόληκτων ουσιαστικών - θέμα των τριτόκλιτων φωνηεντόληκτων ουσιαστικών - διάκριση φωνηεντόληκτων ουσιαστικών σε μονόθεμα και διπλόθεμα Να διακρίνουν τις κατηγορίες Διάκριση των συμφωνόληκτων 20

21 των συμφωνόληκτων ουσιαστικών της Γ κλίσης, ανάλογα με τον χαρακτήρα του θέματός τους. Να κλίνουν τα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ κλίσης. Να κλίνουν τα συμφωνόληκτα ουσιαστικά της Γ κλίσης. Να εντοπίζουν τα φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα ουσιαστικά της Γ κλίσης σε ουσιαστικών Γ κλίσης: - Ημιφωνόληκτα (ενρινόληκτα [ν], υγρόληκτα [ρ], σιγμόληκτα [σ] ) - Αφωνόληκτα (ουρανικόληκτα [κ,γ,χ], χειλικόληκτα [π,β,φ], οδοντικόληκτα [τ,δ,θ]) -Διάκριση ανάμεσα στα μονόθεμα και τα διπλόθεμα - Παρατήρηση ότι τα οδοντικόληκτα σε -ις που δεν τονίζονται στη λήγουσα (βαρύτονα) σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε ιν και την κλητική ενικού σε ι χωρίς -ς, π.χ. τὴν χάριν, ὦ χάρι. -Σημασία και σχηματισμός των ουσιαστικών, τα οποία συγκόπτουν, δηλαδή αποβάλλουν το -ε- του θέματος σε ορισμένες πτώσεις, π.χ. πατέρος > πατρός και ονομάζονται συγκοπτόμενα. (π.χ. ἡ θυγάτηρ, ἡ γαστήρ, ἡ Δημήτηρ) Κλίση των φωνηεντόληκτων ουσιαστικών της Γ κλίσης Κλίση των συμφωνόληκτων ουσιαστικών της Γ κλίσης Παραδείγματα εντοπισμού και αναγνώρισης των φωνεντόληκτων και συμφωνόληκτων ουσιαστικών Γ κλίσης 21

22 αρχαιοελληνικό κείμενο Να χρησιμοποιούν τα φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα ουσιαστικά της Γ κλίσης σχηματίζοντας απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά. Να κατανοούν τον συντακτικό ρόλο των ουσιαστικών της Γ κλίσης στην πρόταση Παραδείγματα σχηματισμού απλών προτάσεων με τη χρήση των ουσιαστικών της Γ κλίσης Ουσιαστικά Γ κλίσης ως: -Υποκείμενο (ποιος ενεργεί) -Αντικείμενο (πού μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος -Κατηγορούμενο (ποια ιδιότητα έχει το υποκείμενο ή το αντικείμενο Να κατανοούν τη σύνδεση του ουσιαστικού με το ρήμα. Να κατανοούν τη σημασία της ονομαστικής και των πλαγίων πτώσεων, Σχέση του υποκειμένου (γένος, πτώση και αριθμός) με το ρήμα (πρόσωπο και αριθμός) και το κατηγορούμενο (γένος, πτώση και αριθμός) -πτώση του υποκειμένου- η ονομαστική (συνήθως) -πτώση του αντικειμένου-οι πλάγιες πτώσεις -πτώση κατηγορουμένου-συμφωνεί με την πτώση του υποκειμένου 22

23 αναγνωρίζοντάς τις ως πτώσεις που φανερώνουν αντίστοιχα το υποκείμενο ή το κατηγορούμενο και το αντικείμενο Να σχηματίζουν προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση ουσιαστικών Γ κλίσης ως υποκειμένου, αντικειμένου και κατηγορουμένου Απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση ουσιαστικών ως υποκειμένων, αντικειμένων και κατηγορουμένων VII. Να μπορούν να αξιοποιούν γραμματικά τα δευτερόκλιτα επίθετα. 1. Να κατανοούν ότι τα επίθετα προσδίδουν μιαν ιδιότητα στα ουσιαστικά που προσδιορίζουν. 1. Ιδιότητα του επιθέτου στο ουσιαστικό που προσδιορίζει Να μπορούν να τα εντοπίζουν σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο Δευτερόκλιτα επίθετα σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο Να αναγνωρίζουν τη γραμματική λειτουργία του επιθέτου Η χρήση των δευτερόκλιτων επιθέτων που κλίνονται : - τα αρσενικά και ουδέτερα, σύμφωνα με τη Β κλίση των ουσιαστικών - τα θηλυκά, σύμφωνα με την Α κλίση των ουσιαστικών Να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του επιθέτου ως Κλίση δευτερόκλιτων επιθέτων 23

24 κλιτής λέξης,να σχηματίζουν και να κλίνουν τα δευτερόκλιτα επίθετα Να διακρίνουν τις κατηγορίες των δευτερόκλιτων επιθέτων Κατηγορίες δευτερόκλιτων επιθέτων - Τρικατάληκτα (διαφορετική κατάληξη για κάθε γένος) π.χ. ὁ καλός, ἡ καλή, τὸ καλόν - Δικατάληκτα (μια κατάληξη για αρσενικά και θηλυκά και διαφορετική για τα ουδέτερα) π.χ. ὁ, ἡ ἔνδοξος, τὸ ἔνδοξο VIII. Να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο κείμενο, αξιοποιώντας γραμματικά τα φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα επίθετα Γ κλίσης Να σχηματίζουν προτάσεις σε αρχαιοελληνικό λόγο, χρησιμοποιώντας δευτερόκλιτα επίθετα. Να αναγνωρίζουν τα φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα επίθετα Γ κλίσης σε κείμενα αρχαίου ελληνικού λόγου. Να κατηγοριοποιούν τα φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα επίθετα Γ κλίσης, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους Παραδείγματα σχηματισμού απλών προτάσεων στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση δευτερόκλιτων επιθέτων 1.Φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα επίθετα Γ κλίσης - Αναγνώριση φωνηεντόληκτων επιθέτων Γ κλίσης - Αναγνώριση συμφωνόληκτων επιθέτων Γ κλίσης 1.1.(α) Κατηγοριοποίηση τριτόκλιτων φωνηεντόληκτων επιθέτων - Αναγνώριση του χαρακτήρα των τριτόκλιτων φωνηεντόληκτων επιθέτων - Διάκριση φωνηεντόληκτων επιθέτων σε δικατάληκτα και τρικατάληκτα 24

25 (β) Κατηγοριοποίηση τριτόκλιτων συμφωνόληκτων επιθέτων -Αναγνώριση του χαρακτήρα των τριτόκλιτων συμφωνόληκτων επιθέτων -Διάκριση συμφωνόληκτων επιθέτων σε αφωνόληκτα, ενρινόληκτα, υγρόληκτα και σιγμόληκτα -Διάκριση συμφωνόληκτων επιθέτων σε δικατάληκτα, τρικατάληκτα και μονοκατάληκτα Να κλίνουν τα φωνηεντόληκτα επίθετα Γ κλίσης. Να κλίνουν τα συμφωνόληκτα επίθετα Γ κλίσης Καταλήξεις τριτόκλιτων φωνηεντόληκτων επιθέτων -Επισήμανση εξαιρέσεων στην κλίση των τριτόκλιτων φωνηεντόληκτων επιθέτων -Εξάσκηση στην κλίση τριτόκλιτων φωνηεντόληκτων επιθέτων Καταλήξεις τριτόκλιτων συμφωνόληκτων επιθέτων -Επισήμανση εξαιρέσεων στην κλίση των τριτόκλιτων συμφωνόληκτων επιθέτων -Εξάσκηση στην κλίση τριτόκλιτων συμφωνόληκτων επιθέτων IX. Να μπορούν να ερμηνεύουν ένα αρχαίο Να σχηματίζουν προτάσεις σε αρχαιοελληνικό λόγο, χρησιμοποιώντας τριτόκλιτα επίθετα. 1. Να σχηματίζουν το απαρέμφατο στον Ενεστώτα, Παραδείγματα σχηματισμού απλών προτάσεων στα Αρχαία Ελληνικά με τη χρήση τριτόκλιτων επιθέτων 1. Γραμματική λειτουργία του απαρεμφάτου 25

26 κείμενο, αξιοποιώντας γραμματικά και συντακτικά τον ρόλο του απαρεμφάτου. Μέλλοντα και Αόριστο ε.φ. και μ.φ. - Ρηματικός τύπος - Άκλιτος τύπος - Θέμα, καταλήξεις απαρεμφάτου Ενεστώτα, Μέλλοντα και Αορίστου ε.φ. και μ.φ. -Σχηματισμός απαρεμφάτου σε Ενεστώτα, Μέλλοντα και Αόριστο ε.φ. και μ.φ Να αναγνωρίζουν και να σχηματίζουν το απαρέμφατο Ενεστώτα και Μέλλοντα του ρήματος εἰμί Σχηματισμός απαρεμφάτου του ρήματος εἰμί στον Ενεστώτα και Μέλλοντα Να συσχετίζουν τύπους του απαρεμφάτου ε.φ. και μ.φ. με αντίστοιχους τύπους που έχουν επιβιώσει στα Νέα Ελληνικά Τύποι του απαρεμφάτου ε.φ. και μ.φ. και αντίστοιχοι τύποι στα Νέα Ελληνικά 2. Να κατανοούν ότι έναρθρο απαρέμφατο λέγεται το απαρέμφατο που έχει άρθρο ουδετέρου γένους και το συναντάμε σε κάθε πτώση του ενικού αριθμού εκτός από την κλητική. 2.Σημασία έναρθρου απαρεμφάτου 2.1. Να εντοπίζουν το έναρθρο απαρέμφατο σε αρχαιοελληνικό κείμενο Χρήση του έναρθρου απαρεμφάτου σε αρχαιοελληνικό κείμενο - Σύνδεση της έννοιας του 26

27 έναρθρου απαρεμφάτου με τα Νέα Ελληνικά Να κατανοούν ότι το άναρθρο απαρέμφατο είναι το απαρέμφατο που χρησιμοποιείται χωρίς το άρθρο. Να εντοπίζουν το άναρθρο απαρέμφατο σε αρχαιοελληνικό κείμενο. Να σχηματίζουν πρόταση με τη χρήση έναρθρου ή άναρθρου απαρεμφάτου. Να κατανοούν ότι τελικό απαρέμφατο λέγεται το απαρέμφατο που ισοδυναμεί με πρόταση επιθυμίας. Να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν το τελικό απαρέμφατο σε αρχαιοελληνικά κείμενα Σημασία άναρθρου απαρεμφάτου Η χρήση του άναρθρου απαρεμφάτου σε αρχαιοελληνικό κείμενο και η σύνδεσή του με τα Νέα Ελληνικά Παραδείγματα σχηματισμού προτάσεων με τη χρήση έναρθρου ή άναρθρου απαρεμφάτου -Η χρήση του απαρεμφάτου σε αρχαίες και λόγιες φράσεις που επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας 3. Η σημασία του τελικού απαρεμφάτου - Το τελικό απαρέμφατο αποδίδεται με το να και δέχεται άρνηση μη Αναγνώριση και εντοπισμός του τελικού απαρεμφάτου σε αρχαιοελληνικά κείμενα - Το απαρέμφατο στην πρόταση - Συσχετισμός απαρεμφάτου με το ρήμα της πρότασης 27

28 - Τα ρήματα που παίρνουν ως υποκείμενο ή ως αντικείμενο τελικό απαρέμφατο. Απόδοση του τελικού απαρεμφάτου στα Νέα Ελληνικά με το να Να κατανοούν ότι ειδικό απαρέμφατο λέγεται το απαρέμφατο που ισοδυναμεί με ειδική πρόταση Κατανόηση και εντοπισμός του ειδικού απαρεμφάτου μέσα σε αρχαιοελληνικό κείμενο και απόδοση του νοήματός του στα Νέα Ελληνικά. - Το απαρέμφατο στην πρόταση - Συσχετισμός με το ρήμα της πρότασης - Τα ρήματα που παίρνουν ως υποκείμενο ή ως αντικείμενο ειδικό απαρέμφατο. Απόδοση του ειδικού απαρεμφάτου στα Νέα Ελληνικά με το ότι Να χρησιμοποιούν το ειδικό και τελικό απαρέμφατο μέσα σε προτάσεις Η χρήση ειδικού και τελικού απαρεμφάτου μέσα σε απλές προτάσεις σε αρχαιοελληνικό κείμενο - Πρόταση επιθυμίας και του ρήματος εξάρτησής της στα Νέα Ελληνικά της. - Μεταφορά στα Αρχαία Ελληνικά - Ειδική πρότασης και του ρήματος εξάρτησής της. στα Νέα Ελληνικά της Μεταφορά στα Αρχαία Ελληνικά 28

29 4. Να αντιλαμβάνονται ότι όταν το Υ (υποκείμενο) του ρήματος είναι το ίδιο με το Υ του απαρεμφάτου έχουμε ταυτοπροσωπία. 4. Σημασία ταυτοπροσωπίας - Το υποκείμενο του απαρεμφάτου μπαίνει σε ονομαστική πτώση, όταν είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος Να εντοπίζουν το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας σε απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά. Να σχηματίζουν την ταυτοπροσωπία σε αρχαιοελληνικό κείμενο. Να κατανοούν ότι όταν το Υ του ρήματος είναι διαφορετικό από το Υ του απαρεμφάτου, τότε έχουμε ετεροπροσωπία Το φαινόμενο της ταυτοπροσωπίας σε απλές προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά Το ρήμα της πρότασης - Το υποκείμενο του ρήματος - Η μορφή του απαρεμφάτου - Με βάση το ρήμα της πρότασης διαπίστωση αν το απαρέμφατο είναι τελικό ή ειδικό - Εντοπισμός του υποκειμένου του απαρεμφάτου Αν το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος, έχουμε ταυτοπροσωπία Να εντοπίζουν το φαινόμενο της ετεροπροσωπίας σε αρχαιοελληνικό κείμενο Σχηματισμός και εφαρμογή της ταυτοπροσωπίας σε σχετική άσκηση. 29

30 Να σχηματίζουν την ετεροπροσωπία σε σχετική άσκηση Σημασία της ετεροπροσωπίας - Το υποκείμενο του απαρεμφάτου βρίσκεται σε πτώση αιτιατική, ενώ το υποκείμενο του ρήματος σε πτώση ονομαστική Να αποδίδουν το περιεχόμενο ενός αρχαιοελληνικού κειμένου με βάση την ταυτοπροσωπία ή την ετεροπροσωπία Παραδείγματα εντοπισμού του φαινομένου της ετεροπροσωπίας σε αρχαιοελληνικό κείμενο Το φαινόμενο της ετεροπροσωπίας μέσα στον αρχαιοελληνικό λόγο - Το ρήμα της πρότασης - Το υποκείμενο του ρήματος - Ο ρόλος του απαρεμφάτου - Με βάση το ρήμα της πρότασης διαπίστωση αν το απαρέμφατο είναι τελικό ή ειδικό - Το υποκείμενο του απαρεμφάτου - Αν το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του ρήματος, έχουμε ετεροπροσωπία. 30

31 - Στην ετεροπροσωπία το υποκείμενο του απαρεμφάτου τίθεται σε πτώση αιτιατική Ααπόδοση του αρχαιοελληνικού κειμένου με βάση την ετεροπροσωπία ή την ταυτοπροσωπία - Στην ταυτοπροσωπία το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος και υπονοείται στην απόδοση στα Νέα Ελληνικά - Στην ετεροπροσωπία το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του ρήματος και μεταφράζεται σε ονομαστική. X. Να βελτιώνονται στην ερμηνεία ενός αρχαίου κειμένου, αξιοποιώντας γραμματικά και συντακτικά τον ρόλο των απροσώπων ρημάτων και εκφράσεων Να αναγνωρίζουν το ρήμα ως κλιτή λέξη και να το ξεχωρίζουν από τα άλλα μέρη του λόγου. Να αναγνωρίζουν ότι το ρήμα έχει πρόσωπο, αριθμό και φωνή (=παρεπόμενα) και αυτά αποτελούν ένδειξη για το ποιος ενεργεί Αναγνώριση του ρήματος και των παρεπόμενών του -Πρόσωπο ρήματος -Αριθμός ρήματος -Φωνή ρήματος 31

32 2. Να αναγνωρίζουν και να σχηματίζουν τα απρόσωπα ρήματα και τις απρόσωπες εκφράσεις. 2. Απρόσωπα ρήματα που βρίσκονται στο γ πρόσωπο ενικού - Σχηματισμός των απρόσωπων ρημάτων (π.χ. δεῖ, δοκεῖ, χρή κ.λπ.) - Αναγνώριση των απρόσωπων εκφράσεων ως των περιφράσεων που σχηματίζονται συνήθως από ένα επίθετο ουδετέρου γένους ή ένα αφηρημένο ουσιαστικό + το ρήμα ἐστί (π.χ. καλόν ἐστί, ἀνάγκη ἐστί) Να εντοπίζουν τα απρόσωπα ρήματα ή τις απρόσωπες εκφράσεις μέσα σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Να κατανοούν τη συντακτική λειτουργία των απρόσωπων ρημάτων και απρόσωπων εκφράσεων μέσα σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Να αναγνωρίζουν το άναρθρο απαρέμφατο ως το υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων και των απρόσωπων εκφράσεων. Να κατανοούν τη σημασία της δοτικής προσωπικής, να την εντοπίζουν και να τη χρησιμοποιούν σε 2.1. Απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις μέσα σε αρχαιοελληνικά κείμενα Άναρθρο απαρέμφατο ως υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων και απρόσωπων εκφράσεων Σημασία της δοτικής προσωπικής ως της πτώσης που δηλώνει το πρόσωπο, στο οποίο αναφέρεται το απρόσωπο ρήμα 32

33 αρχαιοελληνικό κείμενο. - Παραδείγματα εντοπισμού της δοτικής προσωπικής -Χρήση της δοτικής προσωπικής σε προτάσεις στα αρχαία ελληνικά Να σχηματίζουν προτάσεις στα αρχαία ελληνικά, χρησιμοποιώντας την απρόσωπη σύνταξη Σχηματισμός προτάσεων με απρόσωπη σύνταξη - Απρόσωπα ρήματα που βρίσκονται στο γ πρόσωπο ενικού - Άναρθρο απαρέμφατο ως υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων και απρόσωπων εκφράσεων - Δοτική προσωπική ως η πτώση που δηλώνει το πρόσωπο, στο οποίο αναφέρεται το απρόσωπο ρήμα. XI. Να μπορούν να ερμηνεύουν σε ένα αρχαιοελληνικό κείμενο τη γραμματική και συντακτική λειτουργία της μετοχής. 1. Να εξοικειωθούν με τον σχηματισμό των μετοχών ε.φ και μ.φ. 1. Σχηματισμός μετοχής Ενεστώτα, Μέλλοντα, Αορίστου ενεργητικής και μέσης φωνής -θέμα του ρήματος, χρονικός χαρακτήρας, καταλήξεις -τρία γένη (π.χ. ὁ λύων, ἡ λύουσα, τὸ λῦον) -πτώσεις 1.1. Να κατανοούν τη γραμματική λειτουργία της μετοχής ως του ρηματικού επιθέτου που μετέχει στις ιδιότητες τόσο του επιθέτου όσο και του ρήματος. 33

34 Να εντοπίζουν τύπους των μετοχών ε.φ. και μ.φ. σε αρχαιοελληνικά κείμενα. Να κλίνουν τις μετοχές στον Ενεστώτα, Μέλλοντα και Αόριστο Ενεργητικής και Μέσης Φωνής, αρσενικού, θηλυκού και ουδετέρου γένους. Να σχηματίζουν τη μετοχή του ρήματος εἰμί στον Ενεστώτα και στο Μέλλοντα της Ε.Φ. και να την εντοπίζουν σε αρχαιοελληνικό κείμενο. Να συσχετίζουν τύπους της μετοχής με αντίστοιχους τύπους που έχουν επιβιώσει Τύποι της μετοχής σε αρχαιοελληνικά κείμενα. - Μετοχές ενεργητικής φωνής (καταλήξεις, γένος και πτώση) - Μετοχές μέσης φωνής (καταλήξεις, γένος και πτώση) Κλίση των μετοχών Ενεστώτα, Μέλλοντα και Αορίστου Ενεργητικής και Μέσης Φωνής, αρσενικού, θηλυκού και ουδετέρου γένους -Στην ε. φ. οι τύποι του αρσενικού και ουδετέρου, κατά τη Γ κλ. ουσιαστικών -Στη μ. φ., αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο και το θηλυκό της ενεργητικής φωνής, κατά τη Α και Β κλίση ουσιαστικών Σχηματισμός μετοχής Ενεστώτα και Μέλλοντα του ρήματος εἰμί. -Καταλήξεις, γένη και πτώσεις της μετοχής του εἰμί. -Εντοπισμός των τύπων της μετοχής του εἰμί σε προτάσεις /κείμενα αρχαιοελληνικού λόγου -Επιβιώσεις τύπων της μετοχής του εἰμί σε στερεότυπες εκφράσεις Η σχέση τύπων της μετοχής με αντίστοιχους τύπους που έχουν επιβιώσει στα Νέα Ελληνικά και στην 34

35 στα Νέα Ελληνικά και στην κυπριακή διάλεκτο. κυπριακή διάλεκτο. (π.χ. ο παρών, η παρούσα, το παρόν- τα πεπραγμένα κ.λπ.) Να κατανοούν τον συντακτικό ρόλο της μετοχής και να διακρίνουν τα είδη της Διάκριση της μετοχής σε: -Επιθετική ή αναφορική -Επιρρηματική -Κατηγορηματική (απλή αναφορά Να αναγνωρίζουν την επιθετική μετοχή Η επιθετική μετοχή ως ο ρηματικός τύπος που προσδιορίζει ουσιαστικά ή αντωνυμίες και που μπορεί να λειτουργεί ως υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, επιθετικός και κατηγορηματικός προσδιορισμός Να κατανοούν τη σημασία της επιθετικής μετοχής μετατρέποντάς την σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση Η σημασία της επιθετικής μετοχής ως δευτερεύουσα αναφορική πρόταση Να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν συνηθισμένες ουσιαστικοποιημένες μετοχές σε αρχαιοελληνικά κείμενα, αλλά και στα Νέα Ελληνικά Ουσιαστικοποιημένες επιθετικές μετοχές όπως: ὁ ἄρχων, το παρόν, το μέλλον, τα λεγόμενα και αντιπαραβολή τους με τα Νέα Ελληνικά Να αναγνωρίζουν την επιρρηματική μετοχή Η επιρρηματική μετοχή ως ο ρηματικός τύπος που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός και 35

36 εκφράζει χρόνο, αιτία, σκοπό, υπόθεση, εναντίωση, παραχώρηση, τρόπο Να κατανοούν τη σημασία της επιρρηματικής μετοχής μετατρέποντάς την σε δευτερεύουσα πρόταση Παραδείγματα μετατροπής της επιρρηματικής μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση Να σχηματίζουν προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά, χρησιμοποιώντας τύπους της μετοχής Η μετοχής σε αρχαιοελληνικό λόγο σε σχέση και με τη χρήση της στα Ν.Ε. XII. Να απολαμβάνουν αισθητικά το αρχαιοελληνικό κείμενο, αναγνωρίζοντας τη λογοτεχνική του αξία Να απολαμβάνουν αισθητικά τα κείμενα. Να διευρύνουν τη γνώση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ως του κύριου φορέα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και να θεωρούν το μάθημα των ΑΕ ως μάθημα πολιτισμού. 2. Ενθάρρυνση των μαθητών για προσωπικό διάλογο με τις αξίες, αντιλήψεις του κειμένου, κριτική αποτίμηση και τελικά διαμόρφωση προσωπικής γνώμης (βιωματική προσέγγιση) -Ανάδειξη θεμάτων σχετικών με την ιστορία, την πολιτική, το δημόσιο βίο, τους θεσμούς, την καθημερινή ζωή, την πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα - Αίσθηση της αρμονίας, της πυκνότητας, της ακρίβειας και της ποικιλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, όπως χρησιμοποιήθηκε από κείμενα της κλασικής εποχής 36

37 3. Να αποδίδουν, να ερμηνεύουν και να συγκρίνουν απλά αρχαιοελληνικά κείμενα. 3. Απόδοση και ερμηνεία του αρχαιοελληνικού κειμένου ως διαδικασία λύσης προβλήματος με δεδομένα (γνώση των ιστορικών στοιχείων, ετυμολογία, λεξιλόγιο, γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα), ζητούμενα και τέλος τη λύση. XIII. Να διευρύνουν αυτήν την ανθρωπογνωστική σπουδή με τη συμπληρωματική διδασκαλία παράλληλων κειμένων του ίδιου ή άλλων συγγραφέων. 1. Να διευρύνουν τη γνώση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ως του κύριου φορέα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. 1. Συγκριτική θεώρηση απλών αρχαιοελληνικών κειμένων 37

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων).

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). ΑΛΓΕΒΡΑ: από το βιβλίο Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων της Α Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: α) Η κλητική ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη π.χ. (ὦ) κλιτύ, στάχυ, πληθύ, ἰχθύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα ύλη - Α Λυκείου

Εξεταστέα ύλη - Α Λυκείου Εξεταστέα ύλη - Α Λυκείου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα (κ. Ντινοπούλου, κ. Γιακουμάτου) Α. Βιβλίο Οργανισμού : σελίδες 1-264. Β. Θέματα για παραγωγή λόγου: Γλώσσα (γλωσσική κρίση, λεξιπενία κ.λ.π.) Γλωσσομάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προϋποθέτει καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, ενώ η σωστή σύνταξη του άγνωστου κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα: αρσενικά και θηλυκά σε: -ος ουδέτερα σε: -ον συνηρημένα σε: -ους, -ουν αττικόκλιτα αρσενικά και θηλυκά σε: -ως, ουδέτερα σε: -ων Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος.

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος. Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Ευκτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Μπεζαντάκος Ν.,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Γ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Α τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Α τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Α τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ü ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Ομάδα Εργασίας ΙΕΠ Συντονίστρια: Παπαδοπούλου Ελένη, Σύμβουλος Γ ΙΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β' Λυκείου (CEFR: Α1) ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές να κατανοούν και να περιγράφουν με απλό τρόπο την εξωτερική εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερόκλιτα επίθετα

Δευτερόκλιτα επίθετα Δευτερόκλιτα επίθετα Τα δευτερόκλιτα επίθετα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Ασυναίρετα Τριγενή και τρικατάληκτα, π.χ. ὁ σοφὸς, ἡ σοφὴ, τὸ σοφόν, ὁ δίκαιος, ἡ δικαία, τὸ δίκαιον Τριγενή και δικατάληκτα,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συντακτικού. (βασικές γνώσεις)

Στοιχεία συντακτικού. (βασικές γνώσεις) Στοιχεία συντακτικού (βασικές γνώσεις) 1. Υποκείμενο - Σε μια πρόταση, το υποκείμενο είναι η λέξη που μας δείχνει ποιος κάνει αυτό που λέει το ρήμα (συνήθως το βρίσκουμε ρωτώντας ποιος;) - Το υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Β. Κείμενα Γ. Γραμματική Συντακτικό Ετυμολογικά

Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Β. Κείμενα Γ. Γραμματική Συντακτικό Ετυμολογικά Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Σελ 18 20 (1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ (Ως : «Η «αθηναϊκή συμμαχία» είχε μετατραπεί σε αθηναϊκή ηγεμονία («ἀρχή»)» στο μέσον της σελίδας 20). Σελ. 21-22

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο ΤΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο είναι η μονοσύλλαβη κλιτή λέξη, η οποία χρησιμοποιείται πριν από ουσιαστικά και επίθετα (ή πριν από λέξεις που παίζουν το ρόλο ουσιαστικών και επιθέτων, όπως στη φράση: το λέγω είναι ρήμα).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΛΙΣΗ ὁ νεανίας ὁ Γοργίας ὁ Αἰσχίνης ὁ ἐργάτης ὁ Σπαρτιάτης [ᾱ] ὁ Τεγεάτης [ᾱ] ὁ πολίτης [ῑ] ὁ τεχνίτης [ῑ] ὁ κριτής /πληθυντικού ὁ πρεσβύτης [ῡ] /πληθυντικού ὁ δεσπότης 1 ἡ δουλεία ἡ δωρεά ἡ ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Για την κατανόηση του σχηματισμού των λέξεων του λακκασουλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος κατεβλήθη προσπάθεια παρουσίασης των φθογγικών παθών των λέξεων του ιδιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Βήματα που ακολουθούμε όταν προσπαθούμε να συντάξουμε και να μεταφράσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ποια διαδικασία προηγείται; Της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2019 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2019 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 o ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019 Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2019 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Η είδηση και το σχόλιο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Δ Δημοτικού Δ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 1η Ένα ακόμη σκαλί Σεπτέμβρης, φύλλο,

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ο Στάδιο Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο 2 ο Στάδιο Χωρίζουμε περιόδους/ημιπεριόδους 3 ο Στάδιο Βρίσκουμε ρήματα (μετοχές & απαρέμφατα) σε κάθε περίοδο/ημιπερίοδο. 4 ο Στάδιο Βρίσκουμε συνδέσμους που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 1η Πάλι μαζί Γραμματική Συντακτικό Οικογένειες λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

Ι, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Ι, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Ι, 25-26 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι προτείνει ο Αλκιβιάδης στους Αθηναίους και σε ποια δεδοµένα στηρίζει την πρότασή του; 2. Να σηµειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.)

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει: Αρσενικά σε ας και -ης Θηλυκά σε α και -η (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ 04 03 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω κείμενα: (Μονάδες: 40) Α. Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Α τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Α και Β τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Όνομα μαθητή/μαθήτριας:... Ισχύουσα Διάγνωση:... Στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, κτλ.):... Σχολικό Έτος:... Σχολείο:.... Τάξη/Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Στ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΛ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΩΣ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: 1 Το άρθρο, γενικά Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η Έλσα και αυτό είναι το σκυλάκι τους. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες καμιά φορά είναι αυστηροί με τα παιδιά τους. Γιωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018 Περιεχόμενο γενικών στόχων ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΤΑΞΗ (Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018 Αντιληπτική γλώσσα Εκφραστική γλώσσα Ο/η μαθητής-τρια ασκείται βαθμιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-12-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Δ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

πατρίδα του (ο φιλόπατρις) Αυτός που είναι αγνώστου Το Εκκλησίας Αυτός που δεν έχει πατρίδα

πατρίδα του (ο φιλόπατρις) Αυτός που είναι αγνώστου Το Εκκλησίας Αυτός που δεν έχει πατρίδα Ο τόπος καταγωγής Η ιδιότητα του πατέρα. Το σύνολο των Αυτός που σχετίζεται με κατοίκων Αυτός μιας χώρας που έχει την ίδια τους Πατέρες της Εκκλησίας Ο τόπος ιδιαίτερη όπου πατρίδα με κάποιον πρωτοεμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ομιλητής, αφού απέδειξε ότι ο ισχυρισμός του Θεόμνηστου ότι ο ίδιος είχε δολοφονήσει τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή.

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Τι είναι η συλλαβική αύξηση; Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Πότε βάζουμε συλλαβική αύξηση;

Διαβάστε περισσότερα

ISBN

ISBN ISBN 978-960-456-266-4 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Μ. Γιώτα, Π. Λάδη, Θεσσαλονίκη 2011 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( )

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Οι τόνοι και τα πνεύματα Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Επιπλέον διαθέτουν τρία ακόμη σύμβολα : Την ψιλή ( ) και τη δασεία ( ) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Τα επίθετα της αρχαίας ελληνικής διακρίνονται: α) ως προς τον αριθμό των γενών σε: τριγενήδιγενή Τριγενή είναι τα επίθετα που έχουν τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1) ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ Πολλά ρήματα έχουν ρηματικούς τύπους και στις δύο φωνές, π.χ. κλείνω κλείνομαι. Υπάρχουν και ρήματα που έχουν τύπους μόνο σε μία φωνή. Τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα