Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.)."

Transcript

1

2 Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και αποτυπώνουν την οικονομική ύφεση στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Ζώνη των 5 Περιφερειών διέλευσης του αυτοκινητόδρομου). Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται μία απεικόνιση των καταγραφόμενων τάσεων, στο σύνολο της Ζώνης και στις επιμέρους Περιφέρειές της (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων σε επίπεδο NUTS 2), από την περίοδο που φαίνονται τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης και μετά. Για λόγους σύγκρισης, η εξέλιξη των εξειδικευμένων δεικτών εξετάζεται επίσης στο σύνολο της Χώρας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Ειδικότερα, για την αποτύπωση της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη επιλέχθηκαν να εξεταστούν 12 δείκτες, οι οποίοι ομαδοποιούνται στις ακόλουθες 4 γενικές κατηγορίες που αποτελούν και ξεχωριστές ενότητες της παρούσας Έκθεσης: (α) δείκτες πληθυσμιακής εξέλιξης, (β) δείκτες εισοδήματος και ευημερίας, (γ) δείκτες απασχόλησης και ανεργίας και (δ) δείκτες φτώχειας. Η έκθεση συντάχθηκε από το Γραφείο Μελετών ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου-Χωροτάκτη για τη συνθετική επεξεργασία & αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων (κωδ. αναφ. 5140) με υπεύθυνη σύνταξης την Αθηνά Γιαννακού (χωροτάκτης-πολεοδόμος, PhD) σε συνεργασία με το Δήμητρα Ζέκα (Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης) & Δήμο Έππα (Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης), και υπό την εποπτεία του Βασίλη Φούρκα (Τμ. Παρατηρητηρίου ΕΟΑΕ, PhD, Πολ. Μηχανικός PhD Χωροταξίας- Πολεοδομίας). Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις, στα κείμενα εργασίας και στους χάρτες του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έκδοση, Ιούνιος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Γενικά Δείκτες πληθυσμιακής εξέλιξης Πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου κάθε εξεταζόμενου έτους Δείκτες εισοδήματος και ευημερίας Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) Νοικοκυριά με πρόσβαση στο internet Δείκτες απασχόλησης και ανεργίας Επίπεδο ανεργίας Επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας Διαφορά των δύο φύλων ως προς το ποσοστό ανεργίας Επίπεδο απασχόλησης (ηλικίες ετών) Νέοι (ηλικίας ετών) που δεν εργάζονται και δε συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση Δείκτες φτώχειας Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας Πληθυσμός σε κατάσταση ακραίας υλικής στέρησης Πληθυσμός (ηλικίας 0-59 ετών) που ζει σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού Σύνοψη - Συμπεράσματα

4 Γενικά Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και αποτυπώνουν την οικονομική ύφεση (Ζώνη IV 1 ). Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται μία απεικόνιση των καταγραφόμενων τάσεων, στο σύνολο της Ζώνης IV και στις επιμέρους Περιφέρειές της (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων σε επίπεδο NUTS 2) 2, από την περίοδο που φαίνονται τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης και μετά. Για λόγους σύγκρισης, η εξέλιξη των εξειδικευμένων δεικτών εξετάζεται επίσης στο σύνολο της Χώρας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Διευκρινίζεται ότι το έτος 2009 επιλέχθηκε επειδή συμπίπτει με την επίσημη έναρξη της οικονομικής ύφεσης που επηρέασε τη Χώρα, ενώ το έτος είναι το έτος για το οποίο υπάρχουν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από την Eurostat. Ειδικότερα, για την αποτύπωση της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη IV επιλέχθηκαν να εξεταστούν 12 δείκτες, οι οποίοι ομαδοποιούνται στις ακόλουθες 4 γενικές κατηγορίες που αποτελούν και ξεχωριστές ενότητες της παρούσας Έκθεσης: Δείκτες πληθυσμιακής εξέλιξης. Ειδικότερα, εξετάζεται ο πληθυσμός την 1 η Ιανουαρίου κάθε εξεταζόμενου έτους, για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV και Περιφερειών (ΝUTS 2). Δείκτες εισοδήματος και ευημερίας. Ειδικότερα, εξετάζονται: - το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ), για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV, Περιφερειών (ΝUTS 2) και Νομών (NUTS 3) 4, και - το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet, για την περίοδο και σε επίπεδο ΝUTS 1. Δείκτες απασχόλησης και ανεργίας. Ειδικότερα, εξετάζονται: - το επίπεδο ανεργίας, για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV και Περιφερειών (ΝUTS 2), - το επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV και Περιφερειών (ΝUTS 2), - η διαφορά των δύο φύλων ως προς το ποσοστό ανεργίας, για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV και Περιφερειών (ΝUTS 2), - το επίπεδο απασχόλησης (ηλικιών ετών), για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV και Περιφερειών (ΝUTS 2), και - το ποσοστό των νέων (ηλικίας ετών) που δεν εργάζονται και δεν συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση, για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV και Περιφερειών (ΝUTS 2). Δείκτες φτώχειας. Ειδικότερα, εξετάζονται: - ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας, για τα έτη 2009, 2010 και 2013 και σε επίπεδο ΝUTS 1, - ο πληθυσμός σε κατάσταση ακραίας υλικής στέρησης, για τα έτη 2009, 2010 και 2013 και σε επίπεδο ΝUTS 1, - ο πληθυσμός (ηλικίας 0-59 ετών) που ζει σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας για την περίοδο και σε επίπεδο ΝUTS 1, και 1 Η Ζώνη IV αποτελείται από τις ακόλουθες 5 Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ήπειρος βλ. 2 Σε ορισμένους δείκτες τα διαθέσιμα από την Eurostat στοιχεία δίνονται μόνο σε επίπεδο ΝUTS 1. 3 Σε ορισμένους δείκτες τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat αφορούν το έτος Σε επίπεδο Νομών, εξετάζεται η περίοδος καθώς τα διαθέσιμα από την Eurostat στοιχεία για το έτος 2013 δεν έχουν δοθεί ακόμη σε επίπεδο ΝUTS 3. 3

5 - ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τα έτη 2009, 2010 και 2013 και σε επίπεδο ΝUTS 1. Στο τέλος της παρούσας Θεματικής Έκθεσης γίνεται μία σύνοψη της εξέλιξης των εξειδικευμένων δεικτών έκφρασης και αποτύπωσης της οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη IV και επιχειρείται η εξαγωγή ορισμένων διαπιστώσεων - συμπερασμάτων. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της περιόδου και σε σύγκριση με το σύνολο της Χώρας, η Ζώνη IV εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, μακροχρόνιας ανεργίας και νέων (ηλικίας ετών) που δεν εργάζονται και δεν συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση, ενώ παρουσιάζει και μεγαλύτερη διαφορά των δύο φύλων (γυναικών-ανδρών) ως προς το ποσοστό ανεργίας. Επίσης, την περίοδο αυτή, η Ζώνη IV εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων ηλικίας ετών και μικρότερο κκαεπ (και ως εκ τούτου και χαμηλότερο ποσοστό σύγκλισης με την ΕΕ28) σε σύγκριση με το σύνολο της Χώρας. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, οι περισσότερες από τις Περιφέρειες της Ζώνης IV εμφανίζονται να εμπίπτουν στις πέντε Περιφέρειες της Χώρας με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, μακροχρόνιας ανεργίας και νέων (ηλικίας ετών) που δεν εργάζονται και δεν συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση, καθώς και με τη μεγαλύτερη διαφορά των δύο φύλων (γυναικών-ανδρών) ως προς το ποσοστό ανεργίας. Αντίστοιχα, οι περισσότερες Περιφέρειες της Ζώνης IV εμπίπτουν στις πέντε Περιφέρειες της Χώρας με τα μικρότερα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων ηλικίας ετών, ενώ επιπλέον συγκαταλέγονται και ανάμεσα στις φτωχότερες σε εθνικό επίπεδο Περιφέρειες, σύμφωνα πάντα με το κκαεπ. Μάλιστα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει, σε εθνικό επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (για το διάστημα ), το μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (για το διάστημα ), τη μεγαλύτερη διαφορά γυναικών ανδρών ως προς το ποσοστό ανεργίας (για το έτος 2014) και το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας ετών (για το διάστημα ). Επίσης, οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (για το έτος 2014), Θεσσαλίας (για το έτος 2012) και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (για τα έτη 2010 και 2011) εμφανίζουν αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, τη μεγαλύτερη διαφορά γυναικών ανδρών ως προς το ποσοστό ανεργίας και το μεγαλύτερο ποσοστό νέων (ηλικίας ετών) που δεν εργάζονται και δεν συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση, σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, η Περιφέρεια Ηπείρου (για το διάστημα ) και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (για το έτος 2013) παρουσιάζουν το μικρότερο κκαεπ σε εθνικό επίπεδο. Από τη μελέτη των μεταβολών των επιλεγμένων δεικτών, για το σύνολο της περιόδου , προκύπτει ότι η εικόνα των περισσότερων Περιφερειών της Ζώνης IV (όπως και του συνόλου της Ζώνης IV) είναι θετικότερη της Χώρας όσον αφορά στους ρυθμούς μεταβολής του πληθυσμού την 1 η Ιανουαρίου κάθε εξεταζόμενου έτους, του κκαεπ, της ανεργίας, της μακροχρόνιας ανεργίας, της απασχόλησης των ατόμων ηλικίας ετών και των νέων που δεν εργάζονται και δεν συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση. Αντιθέτως, η εικόνα της πλειονότητας των Περιφερειών της Ζώνης IV (όπως και του συνόλου της Ζώνης IV) είναι αρνητικότερη της Χώρας όσον αφορά στο ρυθμό μεταβολής της διαφοράς των δύο φύλων ως προς το ποσοστό ανεργίας. 4

6 1. Δείκτες πληθυσμιακής εξέλιξης 1.1. Πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου κάθε εξεταζόμενου έτους Ο δείκτης αυτός καταγράφει, για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV και Περιφερειών (ΝUTS 2), τον πληθυσμό την 1 η Ιανουαρίου, δηλαδή τον αριθμό των κατοίκων μιας περιοχής την 1η Ιανουαρίου κάθε εξεταζόμενου έτους. Το 2009, ο συνολικός πληθυσμός της Ζώνης IV ανερχόταν σε κατοίκους (Πίνακας 1) και αντιστοιχούσε στο 35,22% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας και στο 0,78% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 (ΕΕ28). Στο εσωτερικό της Ζώνης IV, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνει σχεδόν το μισό πληθυσμό της Ζώνης IV (49,14%). Από την άλλη, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει τη μικρότερη συμμετοχή στον πληθυσμό της Ζώνης IV, καθώς σε αυτήν κατοικεί το 7,35% του συνολικού πληθυσμού της Ζώνης IV. Τα επόμενα χρόνια ( ), ο πληθυσμός την 1 η Ιανουαρίου κάθε εξεταζόμενου έτους στις υπό μελέτη χωρικές ενότητες εξελίσσεται ως εξής: Στη Ζώνη IV, o συνολικός πληθυσμός παρουσιάζει συνεχή μείωση τη διετία , μικρή αύξηση το 2012 και νέα συνεχή μείωση τη διετία Στο σύνολο της Χώρας, όλη την περίοδο αυτή, ο πληθυσμός παρουσιάζει συνεχή μείωση, ενώ αντιθέτως στην ΕΕ28 παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Στο εσωτερικό της Ζώνης IV, μετά το 2009 καταγράφονται οι ακόλουθες τάσεις (Διάγραμμα 1): Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, όπως ακριβώς και στη Ζώνη IV, ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς μέχρι το 2011 και στη συνέχεια σημειώνει μικρή αύξηση το 2012 και νέα συνεχή μείωση τη διετία Στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, ο πληθυσμός παρουσιάζει συνεχή μείωση από το 2009 και μετά. Τέλος, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς μέχρι το 2011 και στη συνέχεια σημειώνει σταδιακή αύξηση τη διετία (με σημαντικότερη την αύξηση που καταγράφεται το 2012) και νέα μείωση το Επισημαίνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της περιόδου , οι Περιφέρειες της Ζώνης IV διατηρούν τη θέση τους στην κατάταξη με βάση τον πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει την πρώτη θέση και ακολουθείται από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου και τελευταία η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 5

7 Πίνακας 1. Πληθυσμός την 1 η Ιανουαρίου κάθε εξεταζόμενου έτους στο σύνολο της Ζώνης IV, στο σύνολο της Χώρας και ανά Περιφέρεια της Χώρας, NUTS Περιφέρεια Μεταβολή EL11 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ,20% EL12 Κεντρική Μακεδονία ,94% EL13 Δυτική Μακεδονία ,99% EL14 Θεσσαλία ,24% EL21 Ήπειρος ,21% Zn-IV Ζώνη Επιρροής IV ,06% EL22 Ιόνια Νησιά ,59% EL23 Δυτική Ελλάδα ,11% EL24 Στερεά Ελλάδα ,63% EL25 Πελοπόννησος ,44% EL30 Αττική ,30% EL41 Βόρειο Αιγαίο ,60% EL42 Νότιο Αιγαίο ,87% EL43 Κρήτη ,79% EL Σύνολο Χώρας ,56% EU28 ΕΕ ,94% Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Eurostat 05/2015 6

8 Διάγραμμα 1. Εξέλιξη του πληθυσμού την 1 η Ιανουαρίου κάθε εξεταζόμενου έτους στη Ζώνη IV και ανά Περιφέρεια, Έτσι, το 2014 ο συνολικός πληθυσμός της Ζώνης IV ανερχόταν σε κατοίκους (Πίνακας 1) και αντιστοιχούσε στο 35,40% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας (ποσοστό ελάχιστα αυξημένο σε σχέση με το 2009) και στο 0,76% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ28. Σε επίπεδο Περιφερειών της Ζώνης IV, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται το 49,20% του συνολικού πληθυσμού της Ζώνης IV, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μόλις το 7,21%. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου , η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει σταθερά το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό πληθυσμό της Χώρας, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το τρίτο μικρότερο σε εθνικό επίπεδο. Συνολικά, την περίοδο , ο πληθυσμός στη Ζώνη IV παρουσίασε μείωση, της τάξης του 2,06%, όπως και στο σύνολο της Χώρας, όπου η μείωση του πληθυσμού ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη (-2,56%). Αντιθέτως, στην ΕΕ28 ο πληθυσμός σημείωσε μικρή αύξηση (0,94%). Την περίοδο αυτή, σε όλες τις Περιφέρειες της Ζώνης IV επίσης καταγράφεται μείωση, η οποία κυμαίνεται από 1,20% (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) έως 3,99% (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Επισημαίνεται ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η μείωση του πληθυσμού είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες μειώσεις σε επίπεδο Ζώνης IV και Χώρας, ενώ στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας η μείωση του πληθυσμού είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες μειώσεις σε επίπεδο Ζώνης IV και Χώρας. 7

9 Χάρτης 1. Πληθυσμός την 1 η Ιανουαρίου 2014 ανά Περιφέρεια 8

10 Χάρτης 2. Μεταβολή του πληθυσμού την 1 η Ιανουαρίου κάθε εξεταζόμενου έτους ανά Περιφέρεια,

11 2. Δείκτες εισοδήματος και ευημερίας 2.1. Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) Ο δείκτης αυτός καταγράφει, για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV, Περιφερειών (ΝUTS 2) και Νομών (NUTS 3) 5, το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ). Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας μιας Περιφέρειας, ενώ η σύγκριση με το μέσο κκαεπ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική παράμετρο της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. Το 2009, το ΑΕΠ ανά κάτοικο της Ζώνης IV ήταν και σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) αντιστοιχούσε στο 72,35% του μέσου κκαεπ της ΕΕ28 (Πίνακας 2). Σε επίπεδο Περιφερειών της Ζώνης IV, το μεγαλύτερο κκαεπ παρουσιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( ) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου, στην οποία καταγράφεται το μικρότερο κκαεπ ( ). Σε ό,τι αφορά τον βαθμό σύγκλισης με την ΕΕ28, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό σύγκλισης (85,00%), το οποίο είναι μικρότερο όμως από το ποσοστό σύγκλισης της Χώρας (94,00%), ενώ οι υπόλοιπες Περιφέρειες παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά σύγκλισης που κυμαίνονται από 65,00% (Περιφέρεια Ηπείρου) έως 75,00% (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). Τα επόμενα χρόνια ( ) το κκαεπ (σε ευρώ) παρουσιάζει συνεχή μείωση στη Ζώνη IV και στην πλειονότητα των Περιφερειών της, όπως και στο σύνολο της Χώρας. Εξαίρεση αποτελούν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην οποία το κκαεπ μειώνεται συνεχώς μέχρι το 2012 και παραμένει σταθερό το 2013, και η Περιφέρεια Ηπείρου, στην οποία το κκαεπ παρουσιάζει συνεχή μείωση μέχρι το 2012 και μικρή αύξηση το Την περίοδο αυτή, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξακολουθεί να εμφανίζει το μεγαλύτερο κκαεπ και ως εκ τούτου και το μεγαλύτερο ποσοστό σύγκλισης με την ΕΕ28. Αντιθέτως, το μικρότερο κκαεπ, επομένως και το μικρότερο ποσοστό σύγκλισης με την ΕΕ28, εμφανίζει μέχρι το 2012 η Περιφέρεια Ηπείρου και το 2013 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Έτσι, το 2013, το ΑΕΠ ανά κάτοικο της Ζώνης IV ήταν (Πίνακας 2), χαμηλότερο κατά από το μέσο κκαεπ της Χώρας ( ). Σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) το ΑΕΠ της Ζώνης IV αντιστοιχούσε στο 56,10% του μέσου κκαεπ της ΕΕ28. Σε επίπεδο Περιφερειών της Ζώνης IV, το μεγαλύτερο κκαεπ εμφανίζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( ) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η οποία παρουσιάζει το μικρότερο κκαεπ, της τάξης των , τιμή η οποία είναι η μικρότερη και σε επίπεδο Χώρας. Ως προς τον βαθμό σύγκλισης με την ΕΕ28, όλες οι Περιφέρειες της Ζώνης IV παρουσιάζουν μικρά ποσοστά σύγκλισης, τα οποία κυμαίνονται από 52,00% (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) έως 62,00% (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). 5 Σε επίπεδο Νομών, εξετάζεται η περίοδος καθώς τα διαθέσιμα από την Eurostat στοιχεία για το έτος 2013 δεν έχουν δοθεί ακόμη σε επίπεδο ΝUTS 3. 10

12 Πίνακας 2. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (κκαεπ) της Ζώνης IV, της Χώρας και των Περιφερειών της Χώρας, σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) και Ευρώ και ποσοστό κκαεπ επί του Ευρωπαϊκού Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ), NUTS Περιφέρεια ΜΑΔ Ευρώ Ποσοστό επί του Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ) ΜΑΔ Ευρώ Ποσοστό επί του Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ) ΜΑΔ Ευρώ Ποσοστό επί του Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ) ΜΑΔ Ευρώ Ποσοστό επί του Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ) ΜΑΔ Ευρώ Ποσοστό επί του Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ) EL11 Ανατολική ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Μακεδονία & Θράκη EL12 Κεντρική Μακεδονία ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL13 Δυτική Μακεδονία ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL14 Θεσσαλία ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL21 Ήπειρος ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Zn-IV Ζώνη Επιρροής IV ,35% ,28% ,11% ,71% ,10% EL22 Ιόνια Νησιά ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL23 Δυτική Ελλάδα ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL24 Στερεά Ελλάδα ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL25 Πελοπόννησος ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL30 Αττική ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL41 Βόρειο Αιγαίο ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL42 Νότιο Αιγαίο ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL43 Κρήτη ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EL Σύνολο Χώρας ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EU28 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ28) ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Eurostat 05/

13 Διάγραμμα 2. Διακύμανση του κκαεπ στη Ζώνη IV και ανά Περιφέρεια, καθώς και στο σύνολο της Χώρας, ως ποσοστό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ28), Αναφορικά με τη διακύμανση του κκαεπ ως ποσοστό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ28), την περίοδο , το ποσοστό σύγκλισης της Χώρας παρουσιάζει συνεχή μείωση, ενώ το ποσοστό σύγκλισης της Ζώνης IV μειώνεται συνεχώς μέχρι το 2012, αλλά σημειώνει μικρή αύξηση το 2013 (Διάγραμμα 2). Στην πλειονότητα των Περιφερειών της Ζώνης IV, όπως ακριβώς και στη Χώρα, το ποσοστό σύγκλισης παρουσιάζει συνεχή μείωση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Εξαίρεση αποτελούν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου, τα ποσοστά σύγκλισης των οποίων παρουσιάζουν συνεχή μείωση μέχρι το 2012 και αύξηση το Συγκριτικά με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου , οι Περιφέρειες της Ζώνης IV, με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία, εμφανίζονται να είναι ανάμεσα στις πέντε φτωχότερες σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα πάντα με το κκαεπ. Μάλιστα, το μικρότερο κκαεπ σε εθνικό επίπεδο εμφανίζει μέχρι το 2012 η Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ το 2013 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Επισημαίνεται ότι το 2013, η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία κατατάσσονται ως πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φτωχότερη Περιφέρεια σε εθνικό επίπεδο, αντιστοίχως. 12

14 Πίνακας 3. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κκαεπ της Ζώνης IV, της Χώρας και των Περιφερειών της Χώρας σε ευρώ και σε σταθερές τιμές NUTS Περιφέρεια ΜΕΡΜ EL11 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ,61% EL12 Κεντρική Μακεδονία ,23% EL13 Δυτική Μακεδονία ,43% EL14 Θεσσαλία ,81% EL21 Ήπειρος ,80% Zn-IV Ζώνη Επιρροής IV ,82% EL22 Ιόνια Νησιά ,04% EL23 Δυτική Ελλάδα ,78% EL24 Στερεά Ελλάδα ,53% EL25 Πελοπόννησος ,26% EL30 Αττική ,87% EL41 Βόρειο Αιγαίο ,18% EL42 Νότιο Αιγαίο ,61% EL43 Κρήτη ,81% EL Σύνολο Χώρας ,91% EU28 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ28) ,61% Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Eurostat 05/2015 Την περίοδο , σε σταθερές τιμές 2005, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κκαεπ της Ζώνης IV και της Χώρας σημειώνει σημαντική μείωση (- 5,82% και 5,91%, αντίστοιχα), σε αντίθεση με την ΕΕ28, όπου ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κκαεπ παρουσιάζει πολύ μικρή αύξηση, της τάξης του 0,61% (Πίνακας 3). Την ίδια περίοδο, σε όλες τις Περιφέρειες της Ζώνης IV (όπως και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας) επίσης καταγράφεται σημαντική μείωση του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κκαεπ. Η μεγαλύτερη μείωση του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κκαεπ παρατηρείται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (-7,43%) και Κεντρικής Μακεδονίας (-6,23%), ενώ η μικρότερη στην Περιφέρεια Ηπείρου (-3,80%). Επισημαίνεται ότι στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας η μείωση του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κκαεπ είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες μειώσεις της Ζώνης IV και της Χώρας. Αντιθέτως, στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ζώνης IV η μείωση του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κκαεπ είναι μικρότερη των αντίστοιχων μειώσεων της Ζώνης IV και της Χώρας. Σε επίπεδο Νομών της Ζώνης IV (Πίνακας 4), το 2009 το μεγαλύτερο κκαεπ εμφανίζει ο Νομός Κοζάνης ( ), το οποίο είναι μεγαλύτερο από το μέσο της Ζώνης IV ( ) αλλά και της Χώρας ( ). Ακολουθούν οι Νομοί Φλώρινας ( ), Θεσσαλονίκης ( ), Καβάλας ( ), Λάρισας ( ) και Μαγνησίας ( ), ενώ οι υπόλοιποι Νομοί παρουσιάζουν κκαεπ κάτω από το μέσο της Ζώνης IV. Ειδικότερα, το μικρότερο κκαεπ εμφανίζουν κατά σειρά οι Νομοί Σερρών ( ), Γρεβενών ( ) και Καρδίτσας ( ). Σε ό,τι αφορά τον βαθμό σύγκλισης με την ΕΕ28, ο Νομός Κοζάνης παρουσιάζει το μεγαλύτερο 6 Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κκαεπ προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου του αποπληθωρισμού στις σταθερές τιμές του ΑΕΠ με έτος βάσης το Οι σταθερές τιμές υπολογίστηκαν με τη χρήση των αποπληθωριστών, που δημοσιεύει η Eurostat για κάθε Χώρα. 13

15 ποσοστό σύγκλισης (98,00%), το οποίο μάλιστα είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό σύγκλισης της Χώρας (94,00%), και ακολουθεί ο Νομός Φλώρινας με ποσοστό σύγκλισης 93,00%, το οποίο είναι μικρότερο του ποσοστού σύγκλισης της Χώρας αλλά μεγαλύτερο του ποσοστού σύγκλισης της Ζώνης IV (72,35%). Οι υπόλοιποι Νομοί της Ζώνης IV παρουσιάζουν αρκετά μικρότερα ποσοστά σύγκλισης που κυμαίνονται από 50,00% (Νομός Σερρών) έως 83,00% (Νομός Θεσσαλονίκης). Από τους Νομούς αυτούς, ποσοστά σύγκλισης μεγαλύτερα από το ποσοστό σύγκλισης της Ζώνης IV παρουσιάζουν οι Νομοί Θεσσαλονίκης (83,00%), Λάρισας (77,00%), Καβάλας (77,00%) και Μαγνησίας (73,00%). Παρομοίως, το 2013 οι Νομοί Κοζάνης και Φλώρινας εξακολουθούν να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κκαεπ ( και , αντίστοιχα), ξεπερνώντας μεν το μέσο της Ζώνης IV ( ) αλλά όχι και το μέσο της Χώρας ( ). Ακολουθούν οι Νομοί Θεσσαλονίκης ( ), Θεσπρωτίας ( ), Χαλκιδικής ( ), Καβάλας ( ), Λάρισας ( ) και Μαγνησίας ( ), ενώ στους υπόλοιπους Νομούς το κκαεπ είναι μικρότερο από το μέσο της Ζώνης IV (Πίνακας 4). Μάλιστα, το μικρότερο κκαεπ παρουσιάζουν κατά σειρά οι Νομοί Καρδίτσας (9.700 ), Σερρών (9.900 ), Γρεβενών ( ) και Δράμας ( ). Αναφορικά με τον βαθμό σύγκλισης με την ΕΕ28, οι Νομοί Κοζάνης και Φλώρινας παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σύγκλισης (71,00% και 69,00%, αντίστοιχα), τα οποία είναι μικρότερα από το ποσοστό σύγκλισης της Χώρας (74,00%) αλλά μεγαλύτερα από το ποσοστό σύγκλισης της Ζώνης IV (55,71%). Οι υπόλοιποι Νομοί της Ζώνης IV παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά σύγκλισης που κυμαίνονται από 41,00% (Νομός Καρδίτσας) έως 63,00% (Νομός Θεσσαλονίκης). Από τους Νομούς αυτούς, ποσοστά σύγκλισης μεγαλύτερα από το ποσοστό σύγκλισης της Ζώνης IV παρουσιάζουν οι Νομοί Θεσσαλονίκης (63,00%), Θεσπρωτίας (60,00%), Καβάλας (60,00%), Χαλκιδικής (59,00%), Λάρισας (59,00%) και Μαγνησίας (58,00%). 14

16 NUTS Νομός Πίνακας 4. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (κκαεπ) των Νομών της Ζώνης IV, σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) και Ευρώ και ποσοστό κκαεπ επί του Ευρωπαϊκού Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ), ΜΑΔ Ευρώ Ποσοστό επί του Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ) ΜΑΔ Ευρώ Ποσοστό επί του Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ) ΜΑΔ Ευρώ Ποσοστό επί του Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ) ΜΑΔ Ευρώ Ποσοστό επί του Μ.Ο. ΕΕ28 EL111 Έβρου ,00% ,00% ,00% ,00% EL112 Ξάνθης ,00% ,00% ,00% ,00% EL113 Ροδόπης ,00% ,00% ,00% ,00% EL114 Δράμας ,00% ,00% ,00% ,00% EL115 Καβάλας ,00% ,00% ,00% ,00% EL121 Ημαθίας ,00% ,00% ,00% ,00% EL122 Θεσσαλονίκης ,00% ,00% ,00% ,00% EL123 Κιλκίς ,00% ,00% ,00% ,00% EL124 Πέλλας ,00% ,00% ,00% ,00% EL125 Πιερίας ,00% ,00% ,00% ,00% EL126 Σερρών ,00% ,00% ,00% ,00% EL127 Χαλκιδικής ,00% ,00% ,00% ,00% EL131 Γρεβενών ,00% ,00% ,00% ,00% EL132 Καστοριάς ,00% ,00% ,00% ,00% EL133 Κοζάνης ,00% ,00% ,00% ,00% EL134 Φλώρινας ,00% ,00% ,00% ,00% EL141 Καρδίτσας ,00% ,00% ,00% ,00% EL142 Λάρισας ,00% ,00% ,00% ,00% EL143 Μαγνησίας ,00% ,00% ,00% ,00% EL144 Τρικάλων ,00% ,00% ,00% ,00% EL211 Άρτας ,00% ,00% ,00% ,00% EL212 Θεσπρωτίας ,00% ,00% ,00% ,00% EL213 Ιωαννίνων ,00% ,00% ,00% ,00% EL214 Πρέβεζας ,00% ,00% ,00% ,00% (ΜΑΔ) 15

17 Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό NUTS Νομός επί του επί του επί του επί του ΜΑΔ Ευρώ ΜΑΔ Ευρώ ΜΑΔ Ευρώ ΜΑΔ Ευρώ Μ.Ο. ΕΕ28 Μ.Ο. ΕΕ28 Μ.Ο. ΕΕ28 Μ.Ο. ΕΕ28 (ΜΑΔ) (ΜΑΔ) (ΜΑΔ) (ΜΑΔ) Zn-IV Ζώνη Επιρροής IV ,35% ,28% ,11% ,71% EL Σύνολο Χώρας ,00% ,00% ,00% ,00% Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Eurostat 05/

18 Tην περίοδο , σε όλους τους Νομούς της Ζώνης IV (Πίνακας 5) σημειώνεται μείωση του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κκαεπ, η οποία κυμαίνεται από 4,04% (Νομός Γρεβενών) έως 9,55% (Νομός Κοζάνης). Αναλυτικότερα, από τη μελέτη της διακύμανσης του ΜΕΡΜ προκύπτει ότι οι Νομοί Κοζάνης και Φλώρινας, δηλαδή οι Νομοί που συμβάλουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Ζώνη IV και στη Χώρα, έχουν τις μεγαλύτερες αρνητικές τιμές (- 9,55% και -8,60% αντίστοιχα). Σε 10 Νομούς (Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας και Ιωαννίνων) η μείωση του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κκαεπ είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες μειώσεις της Ζώνης IV (-7,30%) και της Χώρας (-6,71%), σε 2 Νομούς (Έβρου και Τρικάλων) η μείωση του ΜΕΡΜ είναι μικρότερη της αντίστοιχης μείωσης της Ζώνης IV, αλλά μεγαλύτερη της αντίστοιχης μείωσης της Χώρας, ενώ στους υπόλοιπους Νομούς η μείωση του ΜΕΡΜ είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες μειώσεις της Ζώνης IV και της Χώρας. Πίνακας 5. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κκαεπ των Νομών της Ζώνης IV σε ευρώ και σε σταθερές τιμές 2005 NUTS Νομός ΜΕΡΜ EL111 Έβρου ,14% EL112 Ξάνθης ,91% EL113 Ροδόπης ,48% EL114 Δράμας ,45% EL115 Καβάλας ,46% EL121 Ημαθίας ,31% EL122 Θεσσαλονίκης ,76% EL123 Κιλκίς ,02% EL124 Πέλλας ,49% EL125 Πιερίας ,28% EL126 Σερρών ,56% EL127 Χαλκιδικής ,24% EL131 Γρεβενών ,04% EL132 Καστοριάς ,53% EL133 Κοζάνης ,55% EL134 Φλώρινας ,60% EL141 Καρδίτσας ,87% EL142 Λάρισας ,54% EL143 Μαγνησίας ,71% EL144 Τρικάλων ,91% EL211 Άρτας ,33% EL212 Θεσπρωτίας ,60% EL213 Ιωαννίνων ,63% EL214 Πρέβεζας ,02% Zn-IV Ζώνη Επιρροής IV ,30% EL Σύνολο Χώρας ,71% Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Eurostat 05/

19 Χάρτης 3. Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (κκαεπ) σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) ανά Περιφέρεια,

20 Χάρτης 4. Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (κκαεπ) σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) ανά Νομό,

21 Χάρτης 5. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κκαεπ ανά Περιφέρεια, σε ευρώ και σε σταθερές τιμές

22 Χάρτης 6. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κκαεπ ανά Νομό, σε ευρώ και σε σταθερές τιμές

23 2.2. Νοικοκυριά με πρόσβαση στο internet Ο δείκτης αυτός καταγράφει, για την περίοδο και σε επίπεδο ΝUTS 1, το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet στο συνολικό αριθμό νοικοκυριών. Επισημαίνεται ότι, λόγω της μη διαθεσιμότητας στοιχείων σε επίπεδο NUTS 2, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν μπορούν να μελετηθεί σε επίπεδο Ζώνης IV. Από τις εδαφικές μονάδες επιπέδου ΝUTS 1, για τον σκοπό της παρούσας Έκθεσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κυρίως οι τάσεις της Βόρειας Ελλάδας, στην οποία ανήκουν οι τέσσερις από τις πέντε Περιφέρειες (επιπέδου ΝUTS 2) της Ζώνης IV (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία), και της Κεντρικής Ελλάδας, στην οποία ανήκει η πέμπτη Περιφέρεια (επιπέδου ΝUTS 2) της Ζώνης IV (Ήπειρος). Πίνακας 6. Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet σε επίπεδο ΝUTS 1 και στο σύνολο της Χώρας, NUTS Περιφέρεια Μεταβολή EL1 Βόρεια Ελλάδα 32,00% 37,00% 46,00% 50,00% 52,00% 60,00% 87,50% EL2 Κεντρική Ελλάδα 25,00% 38,00% 37,00% 40,00% 41,00% 62,00% 148,00% EL3 Αττική 51,00% 57,00% 58,00% 65,00% 69,00% 71,00% 39,22% EL4 Νησιά Αιγαίου & Κρήτη 31,00% 43,00% 47,00% 47,00% 48,00% 68,00% 119,35% EL Σύνολο Χώρας 38,00% 46,00% 50,00% 54,00% 56,00% 66,00% 73,68% EU28 ΕΕ28 66,00% 70,00% 73,00% 76,00% 79,00% 81,00% 22,73% Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Eurostat 05/2015 Το 2009, το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet στο σύνολο της Χώρας ήταν μόλις 38,00% (Πίνακας 6), ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ28 (66,00%). Σε επίπεδο ΝUTS 1, η Βόρεια Ελλάδα παρουσιάζει το δεύτερο μεγαλύτερο (μετά την Αττική) ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet (32,00%), το οποίο είναι χαμηλότερο όμως από το αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας, ενώ η Κεντρική Ελλάδα παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό (25,00%), το οποίο επίσης είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας. Τα επόμενα χρόνια ( ), το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet αυξήθηκε σταδιακά τόσο σε επίπεδο ΝUTS 1 (στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα και στα Νησιά Αιγαίου & Κρήτη ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση που σημειώνεται το 2014), όσο και στο σύνολο της Χώρας (Διάγραμμα 3), παραμένοντας όμως σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ28. Την περίοδο αυτή, η Αττική εξακολουθεί να εμφανίζει σταθερά το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet, ενώ το μικρότερο ποσοστό παρουσιάζει για τα έτη 2010 και 2014 η Βόρεια Ελλάδα και για την περίοδο η Κεντρική Ελλάδα. 22

24 Διάγραμμα 3. Εξέλιξη του ποσοστού των νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet, σε επίπεδο Χώρας και ΝUTS 1, Έτσι, το 2014, το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet στο σύνολο της Χώρας ανήλθε σε 66,00%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ28 ήταν 81,00%. Σε επίπεδο ΝUTS 1, η Βόρεια Ελλάδα και η Κεντρική Ελλάδα παρουσιάζουν κατά σειρά τα μικρότερα ποσοστά νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet (60,00% και 62,00%, αντίστοιχα), τα οποία εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας. Αντιθέτως, το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet παρουσιάζει η Αττική (71,00%). Συνολικά, την περίοδο , το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet στο σύνολο της Χώρας αυξήθηκε σημαντικά, κατά 73,68%, ενώ στο σύνολο της ΕΕ28 η αύξηση ήταν αρκετά μικρότερη, της τάξης του 22,73%. Παρομοίως, το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet παρουσίασε σημαντική αύξηση και σε επίπεδο ΝUTS 1, με την μεγαλύτερη αύξηση (πολύ μεγαλύτερη μάλιστα από την αντίστοιχη αύξηση της Χώρας) να καταγράφεται στην Κεντρική Ελλάδα (148,00%) και την μικρότερη στην Αττική (39,22%). Στην Βόρεια Ελλάδα, την περίοδο αυτή το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet αυξήθηκε κατά 87,50%, αύξηση επίσης μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση της Χώρας. 23

25 Χάρτης 7. Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet ανά εδαφική μονάδα επιπέδου NUTS 1,

26 Χάρτης 8. Μεταβολή του ποσοστού νοικοκυριών με πρόσβαση στο internet ανά εδαφική μονάδα επιπέδου NUTS 1,

27 3. Δείκτες απασχόλησης και ανεργίας 3.1. Επίπεδο ανεργίας Ο δείκτης αυτός καταγράφει, για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV και Περιφερειών (ΝUTS 2), το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μιας περιοχής, ενώ η σύγκρισή του με το μέσο επίπεδο ανεργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική παράμετρο για την εκτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. Πίνακας 7. Ποσοστό ανεργίας στο σύνολο της Ζώνης IV, στο σύνολο της Χώρας και ανά Περιφέρεια της Χώρας, NUTS Περιφέρεια EL11 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Μεταβολή ,10% 14,50% 20,20% 22,80% 26,80% 24,20% 118,02% EL12 Κεντρική Μακεδονία 10,10% 13,70% 19,70% 26,20% 30,20% 28,70% 184,16% EL13 Δυτική Μακεδονία 12,40% 15,40% 23,10% 29,70% 31,60% 27,60% 122,58% EL14 Θεσσαλία 9,20% 12,10% 16,80% 22,60% 25,40% 25,40% 176,09% EL21 Ήπειρος 11,20% 12,60% 16,50% 22,50% 27,40% 26,80% 139,29% Zn-IV Ζώνη Επιρροής IV 10,34% 13,51% 19,19% 24,87% 28,53% 27,10% 162,20% EL22 Ιόνια Νησιά 9,50% 14,60% 14,10% 14,70% 18,10% 21,40% 125,26% EL23 Δυτική Ελλάδα 9,70% 11,90% 17,60% 25,60% 28,40% 28,70% 195,88% EL24 Στερεά Ελλάδα 10,50% 12,50% 19,00% 27,90% 28,20% 26,80% 155,24% EL25 Πελοπόννησος 7,90% 9,60% 13,80% 19,20% 21,90% 23,40% 196,20% EL30 Αττική 9,10% 12,60% 18,00% 25,80% 28,70% 27,30% 200,00% EL41 Βόρειο Αιγαίο 6,60% 9,40% 15,00% 21,80% 22,00% 22,30% 237,88% EL42 Νότιο Αιγαίο 12,30% 14,60% 15,20% 15,40% 21,30% 20,10% 63,41% EL43 Κρήτη 9,00% 12,00% 15,80% 22,30% 24,90% 24,00% 166,67% EL Σύνολο Χώρας 9,60% 12,70% 17,90% 24,40% 27,50% 26,50% 176,04% EU28 ΕΕ28 9,00% 9,60% 9,70% 10,50% 10,80% 10,10% 12,22% Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Eurostat 05/2015 Το 2009, το ποσοστό ανεργίας στη Ζώνη IV ήταν 10,34% (Πίνακας 7), ποσοστό υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά της Χώρας (9,60%) και της ΕΕ28 (9,00%). Στο εσωτερικό της Ζώνης IV, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (12,40%) και ακολουθεί η Περιφέρεια Ηπείρου (11,20%). Από την άλλη, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (9,20%), η οποία αποτελεί τη μόνη Περιφέρεια της Ζώνης IV που εμφανίζει ποσοστό ανεργίας μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας. Τα επόμενα χρόνια ( ), το ποσοστό ανεργίας στη Ζώνη IV και στην πλειονότητα των Περιφερειών της, όπως και στο σύνολο της Χώρας, παρουσιάζει συνεχή αύξηση μέχρι το 2013, ενώ το 2014 σημειώνει μείωση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην οποία το ποσοστό ανεργίας επίσης αυξάνεται συνεχώς μέχρι το 2013, ενώ το 2014 παραμένει αμετάβλητο (Διάγραμμα 4). Σε σύγκριση με το σύνολο της Χώρας, η 26

28 Ζώνη IV εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, καθόλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αναφορικά με τις Περιφέρειες της Ζώνης IV, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει μέχρι το 2013 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το 2014 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει για τα έτη 2010 και 2011 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για τα έτη 2012 και 2013 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για το 2014 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Από την άλλη, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει για τα έτη 2010 και 2013 η Περιφέρεια Θεσσαλίας, για τα έτη 2011 και 2012 η Περιφέρεια Ηπείρου και για το 2014 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Διάγραμμα 4. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στη Ζώνη IV και ανά Περιφέρεια, καθώς και στο σύνολο της Χώρας, Έτσι, το 2014 το ποσοστό ανεργίας στη Ζώνη IV ανήλθε σε 27,10% (Πίνακας 7), ποσοστό λίγο υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας (26,50%) και κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ28 (10,10%). Σε επίπεδο Περιφερειών της Ζώνης IV, οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (28,70% και 27,60%, αντίστοιχα), ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό (24,20%). Επισημαίνεται ότι στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλότερα του αντίστοιχου ποσοστού της Χώρας, ενώ στις άλλες δύο Περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας) τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλότερα του αντίστοιχου ποσοστού της Χώρας. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου , η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμπίπτει στις πέντε Περιφέρειες της Χώρας με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, εμφανίζοντας μάλιστα 27

29 μέχρι το 2013 το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε εθνικό επίπεδο, ενώ το 2014 το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. Αναφορικά με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ζώνης IV, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (για το διάστημα ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (για το διάστημα ) και η Περιφέρεια Ηπείρου (για το έτος 2014) εμφανίζονται να είναι ανάμεσα στις πέντε Περιφέρειες της Χώρας με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει το 2014 το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε εθνικό επίπεδο (μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), ενώ το 2013 το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. Συνολικά, την περίοδο , το ποσοστό ανεργίας στη Ζώνη IV αυξήθηκε κατά 162,20%, αύξηση λίγο μικρότερη από αντίστοιχη αύξηση της Χώρας (176,04%) και πάρα πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση της ΕΕ28 (12,22%). Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατακόρυφα σε όλες τις Περιφέρειες της Ζώνης IV (όπως και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας), με ποσοστά που κυμαίνονται από 118,02% (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) μέχρι 184,16% (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). Επισημαίνεται ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η αύξηση του ποσοστού ανεργίας είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες αυξήσεις σε επίπεδο Ζώνης IV και Χώρας, ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η αύξηση του ποσοστού ανεργίας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση της Ζώνης IV και παρόμοια με την αντίστοιχη αύξηση της Χώρας. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) η αύξηση του ποσοστού ανεργίας είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες αυξήσεις σε επίπεδο Ζώνης IV και Χώρας. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από τη μεταβολή της τελευταίας χρονιάς ( ) καταγράφεται μείωση του ποσοστού ανεργίας στη Ζώνη IV και στο σύνολο της Χώρας (-5,00% και -3,64%, αντίστοιχα), η οποία είναι μικρότερη όμως από την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο ΕΕ28 (-6,48%). Στο εσωτερικό της Ζώνης IV, το ποσοστό ανεργίας παραμένει σταθερό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες επίσης παρουσιάζει μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας παρατηρείται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ακολουθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (-12,66% και -9,70%, αντίστοιχα), αποτελώντας μάλιστα την πρώτη και δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε εθνικό επίπεδο, ενώ η μικρότερη μείωση καταγράφεται στην Περιφέρεια Ηπείρου (-2,19%). Όσον αφορά τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης επίσης σημειώνεται μείωση του ποσοστού ανεργίας, η οποία κυμαίνεται από 3,61% (Περιφέρεια Κρήτης) έως 5,63% (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου). Αντιθέτως, στις Περιφέρειες Ιόνιων Νησιών, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου καταγράφεται αύξηση του ποσοστού ανεργίας, η οποία κυμαίνεται από 1,06% (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) έως 18,23% (Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών). 28

30 Χάρτης 9. Ποσοστό ανεργίας ανά Περιφέρεια,

31 Χάρτης 10. Μεταβολή του ποσοστού ανεργίας ανά Περιφέρεια,

32 3.2. Επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας Ο δείκτης αυτός καταγράφει, για την περίοδο και σε επίπεδο Ζώνης IV και Περιφερειών (ΝUTS 2), το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή των ατόμων που είναι άνεργοι για χρονικό διάστημα πάνω από δώδεκα μήνες, στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού. Πίνακας 8. Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο της Ζώνης IV, στο σύνολο της Χώρας και ανά Περιφέρεια της Χώρας, NUTS Περιφέρεια EL11 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Μεταβολή ,50% 7,80% 10,90% 14,10% 18,40% 17,10% 210,91% EL12 Κεντρική Μακεδονία 4,70% 7,10% 10,70% 16,50% 20,70% 21,60% 359,57% EL13 Δυτική Μακεδονία 5,80% 7,90% 11,70% 17,90% 20,70% 16,50% 184,48% EL14 Θεσσαλία 3,50% 5,10% 7,80% 13,10% 16,90% 18,60% 431,43% EL21 Ήπειρος 6,20% 7,50% 8,70% 11,90% 17,20% 20,30% 227,42% Zn-IV Ζώνη Επιρροής IV 4,78% 6,90% 10,07% 15,12% 19,30% 19,83% 314,51% EL22 Ιόνια Νησιά 1,90% 3,20% 4,20% 6,00% 8,50% 13,00% 584,21% EL23 Δυτική Ελλάδα 4,90% 6,10% 9,40% 16,40% 20,60% 22,10% 351,02% EL24 Στερεά Ελλάδα 4,40% 6,80% 11,40% 15,90% 20,00% 19,40% 340,91% EL25 Πελοπόννησος 4,20% 5,60% 8,00% 13,50% 15,70% 17,20% 309,52% EL30 Αττική 3,30% 5,10% 8,70% 15,30% 19,70% 21,10% 539,39% EL41 Βόρειο Αιγαίο 3,10% 4,60% 8,80% 14,70% 14,90% 14,90% 380,65% EL42 Νότιο Αιγαίο 1,70% 2,20% 3,30% 4,40% 8,00% 8,90% 423,53% EL43 Κρήτη 2,70% 4,10% 5,10% 10,80% 14,00% 15,20% 462,96% EL Σύνολο Χώρας 3,90% 5,70% 8,80% 14,40% 18,40% 19,50% 400,00% EU28 ΕΕ28 3,00% 3,90% 4,20% 4,70% 5,10% 5,00% 66,67% Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Eurostat 05/2015 Το 2009, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στη Ζώνη IV ήταν 4,78% (Πίνακας 8), ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχα ποσοστά της Χώρας (3,90%) και της ΕΕ28 (3,00%). Στο εσωτερικό της Ζώνης IV, τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας εμφανίζουν οι Περιφέρειες Ηπείρου (6,20%) και Δυτικής Μακεδονίας (5,80%), ενώ το μικρότερο ποσοστό (μικρότερο μάλιστα από το αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας) παρουσιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας (3,50%). Τα επόμενα χρόνια ( ), το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας παρουσιάζει συνεχή αύξηση τόσο στη Ζώνη IV όσο και στην πλειονότητα των Περιφερειών της, αλλά και στο σύνολο της Χώρας (Διάγραμμα 5). Εξαίρεση αποτελούν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας, στις οποίες το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας επίσης αυξάνεται συνεχώς μέχρι το 2013, ενώ το 2014 παρουσιάζει σημαντική μείωση. Την περίοδο αυτή, η Ζώνη IV εξακολουθεί να εμφανίζει σταθερά υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας σε σύγκριση με το σύνολο της Χώρας. Σε επίπεδο Περιφερειών της Ζώνης IV, το μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (υψηλότερο μάλιστα από το αντίστοιχο ποσοστό της Ζώνης IV) παρουσιάζει μέχρι το 2013 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το 2014 η 31

33 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας παρουσιάζει για τα έτη 2010 και 2011 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για τα έτη 2012 και 2013 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για το 2014 η Περιφέρεια Ηπείρου (20,30%). Αντιθέτως, το μικρότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας εμφανίζει μέχρι το 2013 η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το 2014 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, το 2014, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στη Ζώνη IV ήταν 19,83% (Πίνακας 8), λίγο υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας (19,50%) και κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ28 (5,00%). Στο εσωτερικό της Ζώνης IV, τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας εμφανίζουν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου (21,60% και 20,30%, αντίστοιχα), ενώ το μικρότερο ποσοστό εμφανίζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (16,50%). Στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας είναι υψηλότερα των αντίστοιχων ποσοστών της Ζώνης IV και της Χώρας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τρείς Περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας), όπου τα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας είναι χαμηλότερα των αντίστοιχων ποσοστών της Ζώνης IV και της Χώρας. Διάγραμμα 5. Εξέλιξη του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας στη Ζώνη IV και ανά Περιφέρεια, καθώς και στο σύνολο της Χώρας, Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου , η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζεται να είναι ανάμεσα στις πέντε Περιφέρειες της Χώρας με τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας, παρουσιάζοντας μάλιστα τα έτη 2012 και 2014 το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. Από τις λοιπές Περιφέρειες της Ζώνης IV, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (για το διάστημα ), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (για το διάστημα και για το 32

34 έτος 2013) και η Περιφέρεια Ηπείρου (για το διάστημα και για το έτος 2014), επίσης συγκαταλέγονται στην πεντάδα Περιφερειών με τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει από το 2010 μέχρι το 2013 το μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. Συνολικά, την περίοδο , το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στη Ζώνη IV αυξήθηκε κατά 314,51%, αύξηση μικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση της Χώρας (400,00%) και πάρα πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση της ΕΕ28 (66,67%). Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αυξήθηκε κατακόρυφα σε όλες τις Περιφέρειες της Ζώνης IV (όπως και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας), με ποσοστά που κυμαίνονται από 184,48% στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέχρι 431,43% στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επισημαίνεται ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η αύξηση του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες αυξήσεις σε επίπεδο Ζώνης IV και Χώρας, ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η αύξηση του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση της Ζώνης IV, αλλά μικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση της Χώρας. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ζώνης IV (Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) η αύξηση του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες αυξήσεις σε επίπεδο Ζώνης IV και Χώρας. Παρόλα αυτά, η μεταβολή της τελευταίας χρονιάς ( ) στη Ζώνη IV, στο σύνολο της Χώρας και στην πλειονότητα των Περιφερειών της Χώρας παρουσιάζει μικρότερες αυξήσεις (παρότι σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες) από τις αντίστοιχες μεταβολές προηγούμενων χρόνων ( , ). Ειδικότερα, στη Ζώνη IV και στο σύνολο της Χώρας το ποσοστό μακροχρόνια ανεργίας αυξάνεται κατά 2,77% και 5,98% αντίστοιχα, σε αντίθεση με την ΕΕ28 όπου το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας σημειώνει μείωση, της τάξης του 1,96%. Στο εσωτερικό της Ζώνης IV, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας μειώνεται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (-20,29% και -7,07%, αντίστοιχα), ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες παρουσιάζει αύξηση. Η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας παρατηρείται στην Περιφέρεια Ηπείρου (18,02%), αποτελώντας μάλιστα τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση σε εθνικό επίπεδο, ενώ η μικρότερη αύξηση καταγράφεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (4,35%). Όσον αφορά τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, στην πλειονότητά τους επίσης σημειώνεται αύξηση του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία κυμαίνεται από 7,11% (Περιφέρεια Αττικής) έως 52,94% (Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών). Εξαίρεση αποτελούν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην οποία το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας σημειώνει μείωση (-3,00%) και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην οποία το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας παραμένει σταθερό. 33

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό. Το κκ ΑΕΠ H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νοµών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΚτώβριος 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Aπρίλιος 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος. 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του Κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νοµών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας () ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Σεπτέμβριος 2018

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Σεπτέμβριος 2018 Το παρόν Κείμενο Εργασίας διερευνά την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας με βάση το δημοσιευμένο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των σχετικών στοιχείων στη Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας () ανά Νοµό της Ζώνης IV και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσµό και τη µεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νοµό και ήµο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής επηρεάζει άµεσα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος.

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος. Σύγκριιση των Περιιφερειιών της Ζώνης Επιιρροής IV της Εγνατίίας Οδού με βάση τα οιικονομιικά καιι πληθυσμιιακά χαρακτηριιστιικά τους Θεσσαλονίκη Οκτ. 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει ως θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νοό και εκφράζει το έγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010 Το παρόν τεχνικό δελτίο αποτελεσμάτων παρουσιάζει την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά την τελευταία δεκαετία στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Περιφέρεια στη Χώρα με βάση τον μόνιμο πληθυσμό (2001: 740.115 κάτοικοι) και η τρίτη μεγαλύτερη στη Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 11 2 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 222 68 49 585 Κλίνες 147 365 449 121 92 1.174 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς τις εισαγωγές. Η βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης προς έναν (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τον αριθμό και την πυκνότητα των διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου με επιφανειακά νερά,

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ )

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ) ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιµά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) μετσε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) σε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-) ΑΝΑ ΝΟΜΟ 6/2010 Τα στοιχεία αντλήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών για τη "Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς και σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1 Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η κάθε υπηρεσία (ΔΙ και ΤΙ) ως προς την εξέταση των αιτημάτων με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ (Πίνακας 1), το πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα