ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Σεπτέμβριος 2018

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Σεπτέμβριος 2018"

Transcript

1

2 Το παρόν Κείμενο Εργασίας διερευνά την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας με βάση το δημοσιευμένο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των σχετικών στοιχείων στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού που περιλαμβάνει τις Περιφέρειες διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, δηλαδή τις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, κατά τη χρονική περίοδο για την περίοδο Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από την ανάλυση και την επεξεργασία των στοιχείων του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ να παρουσιάσει την κατάσταση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ειδικά στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, για την περίοδο , τόσο δίνοντας μια γενική εικόνα ως προς την κατάσταση της επιχειρηματικότητας, όσο και ειδικά, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους κλάδους απασχόλησης. Το Μητρώο Επιχειρήσεων που διατηρεί και ενημερώνει η ΕΛΣΤΑΤ και αναφέρεται στις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο αρχείο ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών (δηλαδή τις επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κοινοπραξίες, ΜΚΟ, ναυτιλιακές, συμπλοιοκτησίες και λοιπές επιχειρήσεις). Τα στοιχεία αφορούν τα έτη 2009, 2010, 2014 και Το Κείμενο Εργασίας συνέταξε η κα Ευδοκία Σιωμιάδη, φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της 2μηνης πρακτικής της άσκησης στο Παρατηρητήριο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. το διάστημα , υπό την εποπτεία και επιμέλεια του Βασίλη Φούρκα (Τμ. Παρατηρητηρίου ΕΟΑΕ, Πολ. Μηχανικός PhD Χωροταξίας-Πολεοδομίας). Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.). Internet: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔOΣ Α.Ε

3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γενικά Μεταφορά και Αποθήκευση Κατασκευές Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες Μεταποίηση Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ Πηγές Μεθοδολογία...39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία μελετά και αναλύει την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας με βάση το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την περίοδο , στο πλαίσιο του σχετικού δείκτη SET20 1 που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού. Αρχικά, γίνεται ανάλυση του δείκτη γενικά για την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων σε επίπεδο Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων κι έπειτα εξειδικεύεται ανά μονοψήφιο κλάδο απασχόλησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από την ανάλυση και την επεξεργασία των στοιχείων, που έχουν παρθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., να παρουσιάσει την κατάσταση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ειδικά στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, για την περίοδο , τόσο δίνοντας μια γενική εικόνα ως προς την κατάσταση της επιχειρηματικότητας, όσο και ειδικά, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους κλάδους απασχόλησης. Η Ζώνη Επιρροής (IV) της Εγνατίας Οδού αποτελείται από τις 5 Περιφέρειες διέλευσής της: Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία & Θράκη. Τα διαθέσιμα για την παρακολούθηση του δείκτη στοιχεία, προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και αναφέρονται στις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο αρχείο ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών (δηλαδή τις επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κοινοπραξίες, ΜΚΟ, ναυτιλιακές, συμπλοιοκτησίες και λοιπές επιχειρήσεις). Τα στοιχεία αφορούν τα έτη 2009, 2010, 2014 και Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός το ότι το έτος 2014 έχει μία βασική διαφορά με τα προηγούμενα έτη-και για αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί- καθώς στον ορισμό των μητρώων που εντάσσονται οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβάνονται και οι αγρότες ως φυσικά πρόσωπα, επειδή αποδίδουν ΦΠΑ από το 2013 κι έπειτα. Συνεπώς τα αποτελέσματα για τα έτη 2014 και 2015 όσον αφορά των αριθμό των επιχειρήσεων και τον κύκλο εργασιών είναι παρουσιάζουν μια ασυνέχεια στη συγκρισιμότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο των Δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα καθώς τα έτη 2014 και 2015 παρουσιάζουν τεράστια αύξηση σε σχέση με τα έτη 2009 και Η τεράστια μεταβολή που παρατηρείται τόσο στην εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων όσο και στον κύκλο των εργασιών την περίοδο , οφείλεται στο ότι το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2009 και 2010 βασίζεται στις επιχειρήσεις που υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ, ενώ το Μητρώο 2014 και 2015 βασίζεται σε περισσότερες διοικητικές πηγές, με κυριότερη την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ). Για παράδειγμα, ιατροί που δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία των ετών 2009 και 2010, αλλά περιλαμβάνονται στα στοιχεία των ετών 2014 και 2015 διότι υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος. (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 1 Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού και έχει σκοπό να διερευνήσει την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα δυνητικά ενισχύεται από τη λειτουργία μεταφορικών υποδομών, καθώς αυτές βελτιώνουν την προσπελασιμότητα και επιδρούν στην αύξηση της κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής και στην ενοποίηση των αγορών. 4

5 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ To 2015, στη Ζώνη IV 2 της Εγνατίας Οδού λειτουργούσαν επιχειρήσεις, δηλαδή το 37,95% των επιχειρήσεων της Χώρας. Λίγο λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις της Ζώνης IV έχουν την έδρα τους στην Κεντρική Μακεδονία (46,02%), ενώ ακολουθούν σε αριθμό εγκατεστημένων μονάδων η Θεσσαλία με επιχειρήσεις (21,20%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με επιχειρήσεις (16,92%). Το μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων και συνεπώς τη μικρότερη συμμετοχή στη Ζώνη ΙV διαθέτει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με επιχειρήσεις (7,38%). Βέβαια, σε επίπεδο Χώρας το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων κατέχει η Περιφέρεια Αττικής. Αναφορικά με τον τζίρο των επιχειρήσεων, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις 5 Περιφέρειες της Ζώνης ΙV, ήταν ,501 εκατ., που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/5 του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της Χώρας (18,25%). Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών, για το έτος 2015, συμμετέχοντας κατά 56,52% στο συνολικό κύκλο εργασιών της Ζώνης IV. Δεύτερη σε αναλογία κύκλου εργασιών επιχειρήσεων, ήταν η Θεσσαλία με 9.112,032 εκατ. (17,53%) και τελευταία η Δυτική Μακεδονία με 2.834,986 εκατ. (5,45%). Σε επίπεδο Χώρας, και σε αυτή την περίπτωση, η Περιφέρεια Αττικής είναι αυτή που πρωτοστατεί. Συνεπώς, παρατηρούμε ανάλογη πορεία του αριθμού των επιχειρήσεων των Περιφερειών της Ζώνης IV και του κύκλου εργασιών τους. 2 Η Ζώνη Επιρροής IV αποτελείται από τις 5 Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού: Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη. 5

6 NUTS EL11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε εκ. ) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός Αριθμός επιχειρήσεων Συμμετοχή στο σύνολο της χώρας Συμμετοχή στη Ζώνη IV Συνολικός Κύκλος εργ. (σε εκ. ) Τζίρος επιχειρήσεων Συμμετοχή στον συνολικό κύκλο εργ.της χώρας Ο μέσος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στη Ζώνη IV ήταν ,18, ενώ στο σύνολο της Χώρας ήταν Η διαφορά αυτή οφείλεται στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής, όπου ο μέσος κύκλος εργασιών ήταν ,42. Η υπεροχή της Περιφέρειας Αττικής είναι συντριπτική σε ότι αφορά το μέγεθος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η Περιφέρεια που κατατάσσεται δεύτερη, είναι της Κεντρικής Μακεδονίας με μέσο κύκλο εργασιών ,24 και με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης να πρωτοστατεί. Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, το 2015, τις περισσότερες επιχειρήσεις στη Ζώνη IV συγκέντρωνε η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ( ) και ακολούθησαν οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (46.590) και Σερρών (31.356). Τελευταία στην κατάταξη της Ζώνης IV, για το έτος 2015, ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (4.847). Όσον αφορά το μέσο κύκλο εργασιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, για το ίδιο έτος, αυτές που υπερτερούν είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης ( ,22 ), Ιωαννίνων ( ,6 ), Δράμας (92.533,12 ) και Λάρισας (89.527,60 ), με αυτή της Θεσσαλονίκης να σημειώνει τον υψηλότερο μέσο κύκλο εργασιών. Ο μικρότερος μέσος κύκλος εργασιών πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών (57.564,47 ) και Φλώρινας (53.462,38 ). Συμμετοχή στον συνολικό Κύκλος εργ.της Ζώνης IV Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ,42% 16,92% 6.552,79 2,30% 12,60% EL12 Κεντρική Μακεδονία ,47% 46,02% ,70 10,31% 56,52% EL13 Δυτική Μακεδονία ,80% 7,38% 2.834,99 1,00% 5,45% EL14 Θεσσαλία ,05% 21,20% 9.112,03 1,44% 7,90% EL21 Ήπειρος ,22% 8,48% 4.106,99 3,20% 17,53% zn-iv ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV ,95% 100,00% ,50 18,25% 100,00% EL22 Ιόνιοι Νήσοι ,50% 2.920,33 1,02% EL23 Δυτική Ελλάδα ,60% 6.729,56 2,36% EL24 Στερεά Ελλάδα ,24% 6.160,78 2,16% EL25 Πελοπόννησος ,73% 7.223,26 2,54% EL30 Αττική ,96% ,99 67,00% EL41 Βόρειο Αιγαίο ,37% 2.005,45 0,70% EL42 Νότιο Αιγαίο ,49% 6.190,35 2,17% EL43 Κρήτη ,16% ,75 3,79% EL ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,00% ,98 100,00% Πηγή πρωτογενών δεδομένων: EΛ.ΣΤΑΤ. 5/2018 6

7 ΑΡΙΘΜΟΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2015 ( ) NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός επιχειρήσεων Συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σε εκ. Μέσος κύκλος εργασιών σε χιλ. EL11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,79 72,68 EL111 Έβρου ,05 53,44 EL112 Ξάνθης ,83 73,80 EL113 Ροδόπης ,49 46,78 EL114 Δράμας ,82 92,53 EL115 Καβάλας ,60 85,52 ΚΕΝΤΡΙΚΗ EL12 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,70 119,88 EL121 Ημαθίας ,10 77,42 EL122 Θεσ/νικης ,36 181,79 EL123 Κιλκίς ,97 97,74 EL124 Πέλλας ,96 57,10 EL125 Πιερίας ,13 57,04 EL126 Σερρών ,00 52,11 EL127 Χαλκιδικής ,40 81,14 EL13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,99 72,11 EL131 Γρεβενών ,02 57,56 EL132 Καστοριάς ,57 72,07 EL133 Κοζάνης ,26 83,39 EL134 Φλώρινας ,64 53,46 EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,03 80,69 EL141 Καρδίτσας ,48 46,44 EL142 Λάρισας ,09 89,53 EL143 Μαγνησίας ,35 85,72 EL144 Τρικάλων ,16 86,39 EL21 ΉΠΕΙΡΟΣ ,99 90,96 EL211 Άρτας ,74 71,68 EL212 Θεσπρωτίας ,22 66,46 EL213 Ιωαννίνων ,62 126,52 EL214 Πρέβεζας ,74 62,00 zn-iv ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV ,50 97,61 EL ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,98 203,00 Πηγή πρωτογενών δεδομένων: EΛ.ΣΤΑΤ. 5/2018 7

8 Κατά την περίοδο , στη Ζώνη IV ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε 58,46%, περισσότερο από ότι το σύνολο της Χώρας (45,06%). Σε επίπεδο Περιφερειών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρατηρήθηκε το υψηλότερο ποσοστό αύξησης (90,56%) στη Ζώνη IV και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με αύξηση 83,05%. Στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, τα ποσοστά είναι ανάλογα της Ζώνης IV, με τη Δυτική Μακεδονία να κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό (42,69%). Σε απόλυτους αριθμούς, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει τις περισσότερες επιχειρήσεις και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τις λιγότερες. Σε επίπεδο Χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης για την περίοδο , όπως φαίνεται και στο Χάρτη 3 παρουσιάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Την τελευταία εξεταζόμενη χρονιά , σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα αλλά και με τη σταδιακή αύξηση των επιχειρήσεων από το 2009 κι έπειτα-με μόνη εξαίρεση τη χρονιά 2010 όπου υπήρξε μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές-, η Ζώνη IV παρουσιάζει μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων της τάξης του 3,7%, ενώ και στο σύνολο της χώρας παρουσιάζεται μείωση της τάξης του 4,39%. Όλες οι Περιφέρεις της Ζώνης IV, την περίοδο , παρουσιάζουν μείωση με μεγαλύτερη αυτή της Ηπείρου (-4,45%) και μικρότερη, αυτή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (-2,91%). Γενικά, κατά την περίοδο , καμία περιφέρεια τόσο της Ζώνης IV όσο και στο σύνολο της χώρας, δεν παρουσιάζει αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων. Αντίθετα όλες ακολουθούν πτωτικές τάσεις. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά την περίοδο , τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων στη Ζώνη IV, παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (201,98%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας (122,45%), Πέλλας(115,29%) και Σερρών (108,59%). Τη μικρότερη αύξηση παρουσιάζουν οι Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης (13,09%), Καστοριάς (16,57%) και Ιωαννίνων (21,14%), με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης να παρουσιάζει τη μικρότερη αύξηση από όλες. Γενικά, κατά την περίοδο , παρατηρείται αυξητική τάση στον αριθμό των επιχειρήσεων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ζώνης IV. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης που διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων σε απόλυτο αριθμό στη Ζώνη IV, εμφανίζει μεταβολή πολύ μικρότερη από αυτή του συνόλου της Ζώνης IV που είναι ίση με 58,46%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την εξεταζόμενη περίοδο, αρκετές Περιφερειακές Ενότητες της Ζώνης IV εμφανίζουν ποσοστιαία μεταβολή μεγαλύτερη από το σύνολο της Χώρας. Την περίοδο , μόνο οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Χαλκιδικής παρουσιάζουν θετική μεταβολή, της τάξης του 2,04% και 0,96% αντίστοιχα. Οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μειώσεις είναι της Πιερίας (-8,96%), της Καστοριάς (-7,79%) και της Θεσπρωτίας (-6,54%). 8

9 NUTS EL11 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,56% -3,24% EL111 Έβρου ,81% -4,40% EL112 Ξάνθης ,67% -3,42% EL113 Ροδόπης ,98% -1,35% EL114 Δράμας ,54% -4,43% EL115 Καβάλας (και Θάσου) ,51% -2,48% EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,45% -4,23% EL121 Ημαθίας ,95% -5,88% EL122 Θεσ/νικης ,09% -5,92% EL123 Κιλκίς ,46% 2,04% EL124 Πέλλας ,29% -2,57% EL125 Πιερίας ,89% -8,96% EL126 Σερρών ,59% -1,98% EL127 Χαλκιδικής ,54% 0,96% ΔΥΤΙΚΗ EL13 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,69% -2,79% EL131 Γρεβενών ,15% -3,87% EL132 Καστοριάς ,57% -7,79% EL133 Κοζάνης ,93% -2,52% EL134 Φλώρινας ,92% -2,11% EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,05% -2,91% EL141 Καρδίτσας ,45% -3,42% EL142 Λάρισας ,58% -2,71% EL143 Μαγνησίας (και Σποράδων) ,72% -4,53% EL144 Τρικάλων ,17% -3,69% EL21 ΉΠΕΙΡΟΣ ,32% -4,45% EL211 Άρτας ,35% -5,39% EL212 Θεσπρωτίας ,58% -6,54% EL213 Ιωαννίνων ,14% -4,83% EL214 Πρέβεζας ,39% -5,59% zn-iv ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV ,46% -3,70% EL ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,06% -4,39% Πηγή πρωτογενών δεδομένων: EΛ.ΣΤΑΤ. 5/2018 9

10 Εξέλιξη Αριθμού Επιχειρήσεων, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΉΠΕΙΡΟΣ Σε ότι αφορά τη μεταβολή του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, κατά την περίοδο (σε σταθερές τιμές 2009) στη Ζώνη IV υπήρξε ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών κατά 19,56%, μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο Χώρας (-17,22%). Η μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών στη Ζώνη IV εμφανίζεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (-21,13%), ενώ η μικρότερη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (-10,59%). Την περίοδο , στη Ζώνη IV ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει επίσης μείωση αλλά μικρότερη από αυτή της προηγούμενης περιόδου, της τάξης του 1,75%, μεγαλύτερη από το σύνολο της Χώρας (-0,99%). Όλες οι Περιφέρειες της Ζώνης IV παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών με μεγαλύτερες μειώσεις να παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (-4,09%), Ηπείρου (-3,23%) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (-2,76%). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά την περίοδο , όλες οι Περιφερειακές ενότητες της Ζώνης IV εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (6,73%), παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών σε σταθερές τιμές Στο σύνολο της Χώρας, οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες ακολουθούν την ίδια πτωτική πορεία με της Ζώνης IV, με μοναδική εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου που παρουσιάζει αύξηση. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών της Ζώνης IV, εμφάνισε η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (- 40,71%) και ακολούθησαν οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας (-38,66%), Ξάνθης (- 29,81%), Θεσσαλονίκης (-25,96%) και Ημαθίας (-25,30%). Η Περιφερειακή Ενότητα που διαθέτει, σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, το μεγαλύτερο συνολικό κύκλο εργασιών σε απόλυτους αριθμούς, είναι αυτή της Θεσσαλονίκης. Την περίοδο , οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση στο συνολικό κύκλο των επιχειρήσεων είναι αυτές του Κιλκίς (150,75%) και της Χαλκιδικής (27,01%), ενώ αυτές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση τόσο στη Ζώνη IV όσο και στο σύνολο της Χώρας, είναι αυτές του Έβρου (-29,60%) και της Πιερίας (-29,45%). 10

11 NUTS EL11 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (σε εκ. ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε εκ. (τρέχουσες τιμές) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ τιμές) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 8.300, , , ,79-21,05% -2,76% EL111 Έβρου 1.949, , , ,05-40,71% -29,60% EL112 Ξάνθης 1.525, , , ,83-29,81% -5,13% EL113 Ροδόπης 1.148, ,45 981,36 965,49-15,94% -1,62% EL114 Δράμας 1.302, , , ,82-12,46% -0,09% EL115 Καβάλας (και Θάσου) 2.374, , , ,60-24,16% 1,06% EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , , , ,70-22,13% -1,41% EL121 Ημαθίας 2.329, , , ,10-25,30% -9,72% EL122 Θεσ/νικης , , , ,36-25,96% -0,66% EL123 Κιλκίς 1.528, ,65 473, ,97-22,36% 150,75% EL124 Πέλλας 1.696, , , ,96-5,79% -4,71% EL125 Πιερίας 1.742, , , ,13-38,66% -29,45% EL126 Σερρών 1.824, , , ,00-10,42% -3,72% EL127 Χαλκιδικής 1.518, , , ,40 6,73% 27,01% ΔΥΤΙΚΗ EL13 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3.401, , , ,99-16,66% -4,09% EL131 Γρεβενών 346,43 309,45 270,77 279,02-19,46% 3,04% EL132 Καστοριάς 678,58 721,44 679,88 537,57-20,78% -20,93% EL133 Κοζάνης 1.933, , , ,26-17,64% 1,02% EL134 Φλώρινας 443,21 408,85 425,30 403,64-8,93% -5,09% EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ , , , ,03-10,59% -0,68% EL141 Καρδίτσας 1.183, , ,22 956,48-19,15% -8,40% EL142 Λάρισας 4.533, , , ,09-8,00% -3,76% Μαγνησίας (και EL143 Σποράδων) 2.826, , , ,35-19,61% 2,42% EL144 Τρικάλων 1.647, , , ,16-2,53% 1,85% EL21 ΉΠΕΙΡΟΣ 5.000, , , ,99-17,87% -3,23% EL211 Άρτας 912,53 830,87 768,34 741,74-18,72% -3,46% EL212 Θεσπρωτίας 556,66 547,56 453,38 430,22-22,71% -5,11% EL213 Ιωαννίνων 2.801, , , ,62-16,09% -3,81% EL214 Πρέβεζας 730,33 670,54 578,39 577,74-20,89% -0,11% zn-iv EL ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV 5.000, , , ,99-17,87% -3,23% ΣΥΝΟΛΟ , ,4 ΧΩΡΑΣ , ,98-17,22% -0,99% ` Πηγή πρωτογενών δεδομένων: EΛ.ΣΤΑΤ. 5/

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για τον αριθμό και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, ανά μονοψήφιο κλάδο απασχόλησης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται 6 κλάδοι απασχόλησης: (i) Μεταφορά και Αποθήκευση, (ii) Κατασκευές, (iii) Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, (iv) Μεταποίηση, Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, (v) Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και (vi) Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία. 2.1 Γενικά Κυρίαρχοι κλάδοι σε επίπεδο Χώρας ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων για το έτος 2015, είναι αυτοί του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με επιχειρήσεις, των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών δραστηριοτήτων με επιχειρήσεις και ο κλάδος των Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με επιχειρήσεις. Εδώ, αξίζει να τονιστεί πως ενώ στον αριθμό των επιχειρήσεων έρχεται δεύτερος ο κλάδος των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών δραστηριοτήτων και τρίτος ο κλάδος των Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, στον κύκλο εργασιών αυτό ανατρέπεται, καθώς δεύτερος έρχεται ο κλάδος της Μεταποίησης ( χιλ. ) και τρίτος ο κλάδος της Μεταφοράς και Αποθήκευσης ( χιλ. ). Η Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2015, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων της Χώρας σε όλους τους κλάδους, με πρωτεύοντα κλάδο αυτόν του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 63,8 δις.. Οι νησιωτικές Περιφέρειες στο σύνολό τους, εμφανίζουν το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων καθώς και τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στον κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και στον κλάδο των Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. Σε σχέση με τη μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων των κλάδων την περίοδο , παρατηρούμε μια γενικότερη μείωση σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε πως ο κλάδος των Κατασκευών παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε επίπεδο Ζώνης IV (-18,81%), όσο και σε επίπεδο Χώρας (-19,24%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Μεταποίησης (-7,80% και -7,38% αντίστοιχα). Τη μικρότερη μείωση σε επίπεδο Χώρας σημειώνει ο κλάδος των Άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (-0,40%), ενώ στη Ζώνη IV, ο κλάδος των Δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (- 0,88%). 24

25 Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στη Ζώνη IV για το έτος 2015, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών συγκεντρώνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών ( χιλ. ), συμμετέχοντας κατά 60,94% στο συνολικό κύκλο εργασιών της Ζώνης IV. Αμέσως μετά ακολουθεί ο κλάδος της Μεταποίησης ( χιλ. ) και ο κλάδος των Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και παροχής εστίασης ( χιλ. ), ενώ τέταρτος σε σειρά έρχεται ο κλάδος της Μεταφοράς και Αποθήκευσης ( χιλ. ). Δεύτερη Περιφέρεια σε αναλογία κύκλου εργασιών της Ζώνης IV, έρχεται η Θεσσαλία, όπου ο κλάδος που παρουσιάζει το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών είναι αυτός του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με χιλ. (14,71%). Ο αμέσως επόμενος κλάδος με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών είναι αυτός της Μεταποίησης ( χιλ. ), ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο κλάδος των Κατασκευών ( χιλ. ) και ο κλάδος των Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και παροχής εστίασης ( χιλ. ). Τελευταία έρχεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που ο κλάδος με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών είναι και σε αυτή την περίπτωση του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με χιλ. (4,90%), και ακολουθούν οι κλάδοι της Μεταποίησης ( χιλ. ), των Κατασκευών ( χιλ. ) και της Μεταφοράς και Αποθήκευσης ( χιλ. ). Όσον αφορά τις μεταβολές στον κύκλο των εργασιών για την περίοδο , δεν ακολουθούν αυτές του αριθμού των επιχειρήσεων. Στη Ζώνη IV, τη μεγαλύτερη αύξηση κύκλου εργασιών παρουσιάζει ο κλάδος της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (11,03%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος των Κατασκευών (5,18%) και ο κλάδος της Ενημέρωσης κι Επικοινωνίας (4,56%). Παράλληλα, τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζει ο κλάδος της Εκπαίδευσης (-7,67%) και ακολουθεί ο κλάδος της Μεταφοράς και Αποθήκευσης (-5,05%). Σε επίπεδο Χώρας, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο των εργασιών παρουσιάζει επίσης ο κλάδος της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (5,38%) και ακολουθεί ο κλάδος της Μεταφοράς και Αποθήκευσης (5,31%) και ο κλάδος των Κατασκευών (4,25%). Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζει ο κλάδος της Εκπαίδευσης (-7,27%) και ο κλάδος της Μεταποίησης (-6,62%). Την περίοδο , στη Ζώνη IV, ο κλάδος που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεών του, ήταν αυτός των Δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (1288,12%) και ακολούθησαν οι κλάδοι της Εκπαίδευσης (240,13%) και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (57,53%). Από την άλλη, οι κλάδοι οι οποίοι σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση στη Ζώνη IV, ήταν οι Κατασκευές (-47,37%), η Μεταποίηση (- 28,89%) και η Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (-27,69%). Σε επίπεδο Χώρας, οι μεταβολές κυμάνθηκαν ανάλογα με αυτές της Ζώνης IV. 25

26 Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών στη Ζώνη IV για την ίδια περίοδο, ο κλάδος που εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών της Ζώνης IV, είναι αυτός των Δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (315,18%) και ακολουθεί ο κλάδος της Εκπαίδευσης (235,83%) και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (70,34%). Ο κλάδος που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση είναι οι Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (-94,94%) και ακολουθούν ο κλάδος της Διαχείρισης Ακινήτων (-71,28%) και των Κατασκευών (- 57,25%). Εξέλιξη Αριθμού Επιχειρήσεων ανά Μονοψήφιο Κλάδο Απασχόλησης, Μεταφορά και Απ οθήκευση Κατασκευές Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες Μεταπ οίηση Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχιημάτων και μοτοσυκλετών Ενημέρωση κι Επ ικοινωνία Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Εκπ αίδευση Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία Δραστηριότητες υπ ηρεσιών π αροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα Άλλες δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών Παρακάτω, αναλύονται οι κλάδοι της «Μεταφοράς και Αποθήκευσης», των «Κατασκευών», των «Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων», της «Μεταποίησης» και του «Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών». 2.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Το 2015 στη Ζώνη IV της Εγνατία Οδού, στον κλάδο της Μεταφοράς και Αποθήκευσης λειτουργούσαν επιχειρήσεις, δηλαδή το 29,14% των επιχειρήσεων του κλάδου της Χώρας. ). Λίγο παραπάνω από τις μισές επιχειρήσεις του κλάδου της Μεταφοράς και Αποθήκευσης της Ζώνης IV, έχουν την έδρα τους στην Κεντρική Μακεδονία (50,45%), ενώ για τον ίδιο κλάδο ακολουθούν σε αριθμό εγκατεστημένων μονάδων η Θεσσαλία με επιχειρήσεις (18,55%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με επιχειρήσεις (13,39%). Το μικρότερο 26

27 αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου της Μεταφοράς και Αποθήκευσης και συνεπώς και τη μικρότερη συμμετοχή στη Ζώνη IV, διαθέτει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με επιχειρήσεις (7,05%). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, το 2015 τις περισσότερες επιχειρήσεις στον κλάδο της Μεταφοράς και Αποθήκευσης, της Ζώνης IV, συγκέντρωνε η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με επιχειρήσεις και ακολούθησαν οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (1.293) και Μαγνησίας-Σποράδων (1.143), ενώ το μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων συγκέντρωνε η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (124). Σχετικά με τον κύκλο εργασιών για το ίδιο έτος, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις 5 Περιφέρειες της Ζώνης IV στον κλάδο της Μεταφοράς και Αποθήκευσης, ήταν χιλ. που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/7 του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου της Χώρας. Όσον αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες, αυτές που υπερτερούν στον κλάδο, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ( χιλ. ) και αμέσως μετά ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας ( χιλ. ) και Μαγνησίας- Σποράδων ( χιλ. ). Η Περιφερειακή Ενότητα με το μικρότερο κύκλο εργασιών στον ίδιο κλάδο, είναι αυτή των Γρεβενών (9.001 χιλ. ), ενώ ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ( χιλ. ). Κατά την περίοδο , στη Ζώνη IV, ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 34,75%, ενώ στο σύνολο της Χώρας κατά 56,72%.. Σε επίπεδο Περιφερειών, παρατηρείται μια γενική αύξηση στον κλάδο της Μεταφοράς και Αποθήκευσης. Η Περιφέρεια που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στον κλάδο, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (40,62%) και ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (35,24%). Η Περιφέρεια που παρουσιάζει τη μικρότερη αύξηση, είναι αυτή της Δυτικής Μακεδονίας (26,31%). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά την περίοδο , τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων της Ζώνης IV του κλάδου Μεταφοράς και Αποθήκευσης, παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (92,06%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων (52,97%) και Θεσσαλονίκης (46,14%). Τη μικρότερη αύξηση παρουσιάζουν οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας (2,71%), Πέλλας (6,92%) και Θεσπρωτίας (11,90%). Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων της Ζώνης IV, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά την περίοδο παρατηρείται μια γενικότερη μείωση του κύκλου εργασιών στον κλάδο της Μεταφοράς και Αποθήκευσης. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον κλάδο, σημειώνει η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (34,38%) και ακολουθούν, με πολύ πιο χαμηλά ποσοστά, οι Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας (5,52%) και Χαλκιδική (5,04%). Τη μεγαλύτερη μείωση στον ίδιο κλάδο σημειώνει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (-45,63%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης (- 30,97%) και Πιερίας (-30,10%). 27

28 2.3 Κατασκευές Το 2015 στη Ζώνη IV της Εγνατίας Οδού, στον κλάδο των Κατασκευών, λειτουργούσαν επιχειρήσεις (30,56% των επιχειρήσεων της Χώρας), ενώ στον κλάδο των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεις (29,56% των επιχειρήσεων της Χώρας). Το μεγαλύτερο αριθμό εγκατεστημένων μονάδων κατέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με επιχειρήσεις, ακολουθεί η Θεσσαλία με επιχειρήσεις, ενώ το μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων σε αυτό τον κλάδο έχει η Δυτική Μακεδονία (2.247). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, το 2015 το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων εμφανίζει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με επιχειρήσεις και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (1.547) και Ιωαννίνων (1.350). Το λιγότερο αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου, εμφανίζει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (265) και ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (294). Σχετικά με τον κύκλο εργασιών για το ίδιο έτος, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις 5 Περιφέρειες της Ζώνης IV στον κλάδο των Κατασκευών, ήταν χιλ.. Όσον αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες αυτές που υπερτερούν είναι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ( χιλ. ) και ακολουθούν η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ( χιλ. ) και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ( χιλ. ). Οι Περιφερειακές Ενότητες με το μικρότερο κύκλο εργασιών είναι το Κιλκίς (8.867 χιλ. ), η Πρέβεζα ( χιλ. ) και η Θεσπρωτία ( χιλ. ). Κατά την περίοδο , στη Ζώνη IV, ο αριθμός των επιχειρήσεων στον κλάδο των Κατασκευών μειώθηκε κατά 47,37% και ακολούθησε ανάλογη πορεία και σε επίπεδο Χώρας (-45,99%). Σε επίπεδο Περιφερειών, όλες οι Περιφέρεις εμφανίζουν πτωτική τάση, με αυτή της Δυτικής Μακεδονίας να παρουσιάζει τη μικρότερη μείωση (-43,24%), ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια Ηπείρου (-44,84%). Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (-48,55%) και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας (-48,17%). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά την περίοδο , παρουσιάζεται μείωση σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με μεγαλύτερη αυτή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (-56,02%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας (-54,17%) και Ξάνθης (-52,51%). Τη μικρότερη μείωση παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (-39,23%). Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων της Ζώνης IV, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά την περίοδο παρατηρείται μια γενικότερη μείωση, με μόνο τρεις Περιφερειακές Ενότητες να παρουσιάζουν αύξηση. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (9,08%), ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (6,92%) και τέλος η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (2,58%). Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών του κλάδου, παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (-65,35%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας-Θάσου (-61,04%) και Κιλκίς (- 59,64%). 28

29 2.4 Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες Το 2015 στη Ζώνη IV της Εγνατίας Οδού, στον κλάδο των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών δραστηριοτήτων, η Κεντρική Μακεδονία έρχεται πρώτη σε αριθμό επιχειρήσεων με επιχειρήσεις, ακολουθεί η Θεσσαλία με επιχειρήσεις ενώ την τελευταία θέση για τον κλάδο αυτόν κατέχει η Δυτική Μακεδονία (2.840). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, το 2015 το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου, εμφανίζει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με επιχειρήσεις και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας με επιχειρήσεις και Μαγνησίας - Σποράδων με επιχειρήσεις. Τελευταία σε κατάταξη, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (226). Σχετικά με τον κύκλο εργασιών, για το ίδιο έτος, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις 5 Περιφέρειες της Ζώνης IV στον κλάδο των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών δραστηριοτήτων, ήταν χιλ.. Όσον αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες, το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατέχει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ( χιλ. ), ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ( χιλ. ) και η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ( χιλ. ), ενώ το μικρότερο κύκλο εργασιών έχει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (5.993 χιλ. ) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών (7.351 χιλ. ) και Φλώρινας (8.879 χιλ. ). Κατά την περίοδο , στη Ζώνη IV, ο αριθμός των επιχειρήσεων στον κλάδο των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκε κατά 17,78% στη Ζώνη IV και κατά 17,39% σε επίπεδο Χώρας. Σε επίπεδο Περιφερειών, παρατηρείται μια γενικότερη αύξηση, με μεγαλύτερη αυτή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (22,22%), και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας (18,04%), ενώ η μικρότερη αύξηση παρατηρείται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (13,76%). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων κατά την περίοδο , τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εμφανίζει η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (33,09%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης (26,95%) και Φλώρινας (25,77%), ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσιάζουν οι Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς (5,58%), Κιλκίς (7,55%) και Γρεβενών (8,65%). Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ζώνης IV, την περίοδο , ο κλάδος των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων παρουσιάζει μια γενικότερη μείωση με τις μόνες Περιφερειακές ενότητες που παρουσιάζουν αύξηση να είναι της Χαλκιδικής (21,49%), της Ημαθίας (5,41%) και των Τρικάλων (1,71%). Η Περιφερειακή Ενότητα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση στον κλάδο, είναι αυτή των Σερρών (-80,79%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας (- 40,14%) και Κοζάνης (-35,81%). 29

30 2.5 Μεταποίηση Το 2015 στη Ζώνη IV της Εγνατίας Οδού, στον κλάδο της Μεταποίησης, λειτουργούσαν επιχειρήσεις. Η Περιφέρεια της Ζώνης IV που συγκεντρώνει τις περισσότερες επιχειρήσεις για το ίδιο έτος είναι αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας με επιχειρήσεις και ακολουθεί η Θεσσαλία (4.358), ενώ η Περιφέρεια με τις λιγότερες εγκατεστημένες επιχειρήσεις είναι η Ήπειρος (1.923). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2015, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει τις περισσότερες επιχειρήσεις (6.955) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (1.739) και Μαγνησίας (1.245). Οι Περιφερειακές Ενότητες με το μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων είναι τα Γρεβενά (167), η Φλώρινα (260) και η Άρτα (263). Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών για το ίδιο έτος, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις 5 Περιφέρειες της Ζώνης IV στον κλάδο της Μεταποίησης, ήταν χιλ.. Η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών είναι Θεσσαλονίκη ( χιλ. ), ακολουθεί η Θεσσαλία ( χιλ. ), ενώ τελευταία, με το χαμηλότερο κύκλο εργασιών είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( χιλ. ). Κατά την περίοδο , στη Ζώνη IV, ο κλάδος της Μεταποίησης παρουσίασε μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων (-28,89%). Σε επίπεδο Περιφερειών, τη μικρότερη μείωση παρουσιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας (-21,11%) και ακολουθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (-22,14%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση, παρουσιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (-38,88%). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων κατά την περίοδο , τη μικρότερη μείωση εμφανίζει η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας-Σποράδων (-15,48%), ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (-16,28%) και η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (-17,92%). Η Περιφερειακή Ενότητα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση είναι η Καστοριά (-49,97%) και ακολουθούν το Κιλκίς (-37,72%) και η Ημαθία (-34,58%). Σχετικά με τη μεταβολή του κύκλου εργασιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ζώνης IV, την περίοδο , παρατηρείται μια πτωτική τάση στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Τη μεγαλύτερη μείωση, παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης (-55,50%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας-Θάσου(-47%) και Γρεβενών (-34,89%).. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (66,41%), ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (49,69%) και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (12,65%). 30

31 2.6 Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Το 2015 στη Ζώνη IV της Εγνατίας Οδού, στον κλάδο του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, λειτουργούσαν επιχειρήσεις. Η Περιφέρεια της Ζώνης IV με το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (47.009) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας (16.617) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (12.799). Η Περιφέρεια που συγκεντρώνει τι λιγότερες επιχειρήσεις είναι η Δυτική Μακεδονία (6.063). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων για το ίδιο έτος, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει τις περισσότερες επιχειρήσεις (27.030) και ακολουθούν με πολύ λιγότερο αριθμό επιχειρήσεων, οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας (6.301) και Γνήσιας-Σποράδων (4.801). Τις λιγότερες επιχειρήσεις, συγκεντρώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (617) και Θεσπρωτίας (966). Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το 2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις 5 Περιφέρειες της Ζώνης IV, ήταν χιλ.. Η Περιφέρεια που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών είναι η Κεντρική Μακεδονία με χιλ. και ακολουθεί η Θεσσαλία χιλ., ενώ η Περιφέρεια που συγκεντρώνει το μικρότερο κύκλο εργασιών είναι η Δυτική Μακεδονία ( χιλ. ). Κατά την περίοδο , στη Ζώνη IV, ο κλάδος του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, εμφάνισε μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεών του, της τάξης του -21,61%. Η Περιφέρεια που εμφάνισε τη μικρότερη μείωση είναι Θεσσαλία (-19,95%) και ακολουθεί η Ήπειρος (-19,97%), ενώ οι Περιφέρεις που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (-23,40%) και η Δυτική Μακεδονία (-23,15%). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά την περίοδο , τη μικρότερη μείωση παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (-13,62%) και ακολουθούν τα Τρίκαλα (-16,47%) και η Θεσπρωτία (-17,29%). Τη μεγαλύτερη μείωση, παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης (-27,63%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών (-27, 33%) και Καρδίτσας (-26,56%). Σχετικά με τη μεταβολή του κύκλου εργασιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ζώνης IV, για την ίδια περίοδο, παρουσιάζεται μια πτωτική τάση. Τη μικρότερη μείωση παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (-11,56%) και ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (-18,65%) και Φλώρινας (-23,47%). Τη μεγαλύτερη μείωση, παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (-43,22%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων (-38,72%) και Άρτας (-36,91%). 31

32 2.7 Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία To 2015 στη Ζώνη IV της Εγνατίας Οδού στον κλάδο των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας, λειτουργούσαν επιχειρήσεις. Η Περιφέρεια της Ζώνης IV με το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων είναι αυτή της Κεντρική Μακεδονίας (2.887) και ακολουθούν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας (977) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (661). Τι μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων, συγκεντρώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 385 επιχειρήσεις. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, για το ίδιο έτος, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκέντρωνε το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων (1.923 επιχειρήσεις) και ακολουθούν με πολύ μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων, οι Περιφέρειες Λάρισας (354) και Μαγνησίας-Σποράδων (309). Η Περιφερειακή Ενότητα με το μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων, είναι τα Γρεβενά (36) και ακολουθούν η Φλώρινα (56) και η Ροδόπη (75). Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το 2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις 5 Περιφέρειες της Ζώνης IV, ήταν χιλ.. Η Περιφέρεια που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών είναι η Κεντρική Μακεδονία ( χιλ. ) και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας ( χιλ. ) και η Περιφέρεια Ανατολής Μακεδονίας και Θράκης ( χιλ. ). Το μικρότερο κύκλο εργασιών σημειώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ( χιλ. ). Κατά την περίοδο , στη Ζώνη IV, ο κλάδος των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας, εμφάνισε αύξηση της τάξης του 57,73% στον αριθμό των επιχειρήσεών του. Η Περιφέρεια που εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεών της, είναι αυτή της Ηπείρου (76,80%) και ακολουθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (73,49%), και η Περιφέρεια Θεσσαλίας (71,70%).Η Περιφέρεια που εμφάνισε τη μικρότερη αύξηση, είναι η Κεντρική Μακεδονία (46,92%). Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, κατά την ίδια περίοδο, τα Γρεβενά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων (140 %) και ακολουθούν η Άρτα (123,53%) και η Δράμα (118,97%). Από την άλλη, Η Περιφερειακή Ενότητα που εμφανίζει τη μικρότερη αύξηση είναι η Φλώρινα (16,67%) και ακολουθούν η Χαλκιδική (22,73%) και η Ροδόπη (38,89%). Σχετικά με τη μεταβολή του κύκλου εργασιών της Ζώνης IV για την περίοδο , παρατηρείται μια γενικότερη αύξηση, με μόνη εξαίρεση την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που παρουσιάζει μείωση της τάξης του 26,19%. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η Περιφέρεια Ξάνθης (477,62%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών (222,44%) και Πρέβεζας (183,69%). Από την άλλη πλευρά, τη μικρότερη μείωση παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (-36,22%) και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας- Θάσου (-32,64%) και Ροδόπης (-31,40%). 32

33 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εστιάζοντας γενικά στον αριθμό και τον τζίρο των επιχειρήσεων στο σύνολό τους, το 2015 στη Ζώνη IV, λειτουργούσε το 37,95% των επιχειρήσεων της Χώρας, με τις περισσότερες να έχουν την έδρα τους στην Κεντρική Μακεδονία. Από την άλλη, η Δυτική Μακεδονία είναι η Περιφέρεια που συγκέντρωνε τις λιγότερες επιχειρήσεις, την ίδια χρονιά. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, η Ζώνη IV αποτελεί σχεδόν το 1/5 του συνολικού κύκλου εργασιών της Χώρας, με την Κεντρική Μακεδονία να διαθέτει πάνω από το μισό κύκλο εργασιών της Ζώνης IV, ενώ το μικρότερο και πάλι η Δυτική Μακεδονία. Σε επίπεδο Χώρας, η Αττική πρωτοστατεί τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων όσο και σε κύκλο εργασιών. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, στη Ζώνη IV, η Θεσσαλονίκη πρωτοστατεί τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων, όσο και σε κύκλο εργασιών. Αναφορικά το 2015, διέθετε επιχειρήσεις, ενώ η Λάρισα έρχεται δεύτερη με μεγάλη διαφορά, με μόλις Τελευταία σε κατάταξη είναι τα Γρεβενά τα οποία διέθεταν το μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ζώνης IV. Αντίστοιχα κυμαίνονται τα αποτελέσματα και στον κύκλο εργασιών, με τη Θεσσαλονίκη να πρωτοστατεί ξανά και τις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας να καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις. Την περίοδο παρατηρείται αρκετά μεγάλη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων της Ζώνης IV, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον κύκλο εργασιών, όπου εκεί παρατηρείται μια πτωτική τάση. Την περίοδο , στη Ζώνη IV παρατηρείται μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων, ενώ η πτωτική τάση στον κύκλο εργασιών παραμένει, αλλά με μικρότερες μεταβολές σε σχέση με την περίοδο Αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων σε επίπεδο μονοψήφιων κλάδων απασχόλησης, το 2015 στη Χώρα κυριαρχούν οι κλάδοι του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ( ), Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων ( ) και Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης ( ). Και σε αυτή την περίπτωση, η Αττική συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτο είναι πως οι νησιωτικές Περιφέρειες έχουν μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων από άλλες Περιφέρειες, στον κλάδο του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και των Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. Το έτος 2015, στη Ζώνη IV, στον κλάδο του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών, συμμετέχοντας κατά 60,64% στον 33

34 συνολικό κύκλο εργασιών της Ζώνης IV, ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Μεταποίησης. Δεύτερη Περιφέρεια σε αναλογία κύκλου εργασιών έρχεται η Θεσσαλία όπου και σε αυτή την περίπτωση ο κλάδος του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών συγκεντρώνει τον υψηλότερο κύκλου εργασιών. Τελευταία σε αναλογία κύκλου εργασιών έρχεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Την περίοδο στη Ζώνη IV, ο κλάδος με τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεών του ήταν αυτός των Δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα με το τεράστιο ποσοστό του 1288,12%, ενώ αυτός με τη μεγαλύτερη μείωση ήταν ο κλάδος των Κατασκευών. Σε επίπεδο Χώρας, οι μεταβολές ήταν ανάλογες αυτών της Ζώνης IV. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της Ζώνης IV για την ίδια περίοδο, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε ο κλάδος των Δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε ο κλάδος των Άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Την περίοδο , υπάρχει μια γενικότερη μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων σχεδόν σε όλους τους κλάδους, με τον κλάδο των Κατασκευών να σημειώνει τη μεγαλύτερη σε επίπεδο Ζώνης IV αλλά και σε επίπεδο Χώρας. Ο κλάδος των Άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σημειώνει τη μικρότερη μείωση σε επίπεδο Χώρας, ενώ ο κλάδος των Δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα σε επίπεδο Ζώνης IV. Σχετικά με τις μεταβολές του κύκλου εργασιών την περίοδο στη Ζώνη IV, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει ο κλάδος της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και ακολουθεί ο κλάδος των Κατασκευών. Τη μεγαλύτερη μείωση σημειώνει ο κλάδος της Εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο Ζώνης IV, όσο και σε επίπεδο Χώρας. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους έξι κλάδους στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Ζώνη IV), οι οποίοι εξετάστηκαν εκτενώς παραπάνω (Μεταφορά και Αποθήκευση, Κατασκευές, Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, Μεταποίηση, Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών και Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία), συμπεραίνουμε τα εξής εξαιρώντας την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης από τα αποτελέσματα, καθώς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Περιφερειακή Ενότητα μετά την Αττική και υπερέχει τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων, όσο και σε κύκλο εργασιών σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Ζώνης IV-: Στον κλάδο της Μεταφοράς και Αποθήκευσης το 2015, οι περισσότερες επιχειρήσεις συγκεντρώνονται στις μεγάλες Περιφερειακές Ενότητες, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και τα Ιωάννινα. Από το 2009 έως το 2015 η Περιφέρεια στην οποία αυξήθηκε κατά κόρον ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεών, ήταν κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στις Περιφερειακές Ενότητες που μειώθηκε σημαντικά ήταν η Πέλλα και η Πιερία. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών 34

35 του κλάδου για το 2015, δεύτερος μεγαλύτερος μετά τη Θεσσαλονίκη είναι αυτός της Λάρισας, ενώ ο μικρότερος κύκλος εργασιών παρατηρείται στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Κατά την περίοδο η Περιφερειακή Ενότητα που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών της, είναι η Κοζάνη, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και η Θεσπρωτία, Σέρρες και Ροδόπη. Στον κλάδο των Κατασκευών η Χαλκιδική, η Λάρισα, τα Ιωάννινα και η Καβάλα παρουσίασαν τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων το 2015, ενώ το μικρότερο αριθμό παρουσίασαν τα Γρεβενά, η Θεσπρωτία το Κιλκίς και οι περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την περίοδο , υπήρξε πτωτική τάση του κλάδου, σε όλη τη Ζώνη IV, με τη μικρότερη μείωση να παρουσιάζει η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδική και Ιωαννίνων και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν η Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Ροδόπης, Πιερίας και Καρδίτσας. Την ίδια χρονιά, το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στον κλάδο, συγκεντρώνει η Κοζάνη και ακολουθούν τα Ιωάννινα, τα Γρεβενά, τα Τρίκαλα και η Πέλλα. Το μικρότερο κύκλο εργασιών συγκεντρώνουν οι Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Κιλκίς. Την περίοδο , όσον αφορά τη μεταβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου, παρατηρείται και σε αυτή την περίπτωση πτωτική τάση με τη μικρότερη μείωση να τη συναντάμε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και Χαλκιδικής, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση τη συναντάμε στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Καβάλας και Έβρου. Στον κλάδο των Επαγγελματικών, Επιστημονικών κι Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, το 2015, το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων εμφάνισαν οι Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Λάρισας, ενώ το μικρότερο, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, Θεσπρωτίας και Κιλκίς. Την περίοδο , οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεών τους ήταν της Ροδόπης και της Φλώρινας, ενώ αυτή που παρουσίασε τη μικρότερη αύξηση ήταν τα Γρεβενά και ακολούθησαν η Δράμα, οι Σέρρες, το Κιλκίς, τα Ιωάννινα. Σχετικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων κατά την περίοδο , τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς. Η Περιφερειακή Ενότητα που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών της την περίοδο ήταν της Χαλκιδικής, ενώ αυτές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν των Σερρών, της Ξάνθης, του Έβρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Στον κλάδο της Mεταποίησης,το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων για το έτος 2015 συγκέντρωνε η Λάρισα, τα Ιωάννινα, οι Σέρρες, η Πέλλα, η Κοζάνη και η Μαγνησία. Το μικρότερο αριθμό είχαν τα Γρεβενά, η Φλώρινα και η Περιφέρεια της Ηπείρου. Την περίοδο , τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων παρουσίασε η Καστοριά και γενικά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τη 35

36 μικρότερη μείωση παρουσίασαν οι Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Ροδόπης και Ευρυτανίας. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου το έτος, ήταν υψηλότερος στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και ακολουθούν η Λάρισα, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα και το Κιλκίς. Το μικρότερο κύκλο εργασιών, συγκέντρωναν για ακόμη μια φορά τα Γρεβενά, η Φλώρινα και η Θεσπρωτία. Την περίοδο , τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών, εμφάνισε η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση, η Ξάνθη, τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Θεσσαλονίκη και η Θεσπρωτία. Στον κλάδο του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου, Επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, το 2015, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας είχε το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, ενώ το μικρότερο είχαν τα Γρεβενά και γενικά η Δυτικής Μακεδονία, καθώς και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Θεσπρωτία. Την περίοδο , ο αριθμός των επιχειρήσεων στον κλάδο μειώθηκε, με τη μικρότερη μείωση να σημειώνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής και Θεσσαλίας, ενώ η μεγαλύτερη σημειώθηκε στην Ξάνθη, την Πέλλα, τα Γρεβενά και το Κιλκίς. Το 2015, η Περιφερειακές Ενότητες που συγκέντρωναν τον υψηλότερο κύκλο εργασιών ήταν της Λάρισας και της Καβάλας, ενώ αυτές που σημείωναν το χαμηλότερο ήταν οι Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και η Θεσπρωτία. Αναφορικά με τη μεταβολή του κύκλου εργασιών την περίοδο , αυτός μειώθηκε γενικά στον κλάδο, με τη μικρότερη μείωση να σημειώνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Χαλκιδικής και τη μεγαλύτερη στα Ιωάννινα, την Ημαθία, την Άρτα και τη Μαγνησία. Στον κλάδο των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας, το 2015 οι Περιφερειακές Ενότητες που εμφάνισαν τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, ήταν τα Ιωάννινα, η Κοζάνη, τα Γρεβενά και η Καστοριά. Την περίοδο αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων σημείωσαν σχεδόν όλες οι Περιφέρειες της Ζώνης IV, ενώ από αυτές, τη μικρότερη αύξηση εμφάνισαν οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Χαλκιδικής. Το 2015, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, οι Σέρρες και η Κοζάνη εμφάνισαν το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ οι Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, η Θεσπρωτία και η Πρέβεζα, το μικρότερο κύκλο εργασιών. Την περίοδο η μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Γρεβενών, Κιλκίς, Δράμας και Φλώρινας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα την Καβάλα και τη Ροδόπη. Συμπερασματικά, σε επίπεδο Περιφερειών της Ζώνης IV, η Κεντρική Μακεδονία κατέχει πρωτεύουσα θέση τόσο ως προς τον αριθμό, όσο και προς τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεών της, λόγω του ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται εκεί. Η αμέσως επόμενη Περιφέρεια είναι της Θεσσαλίας, η οποία με κορυφαία την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα. Γενικά, σε όλους τους κλάδους, οι Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και των Ιωαννίνων είναι οι κυρίαρχες. Η Περιφερειακή Ενότητα με τις 36

37 χαμηλότερες επιδόσεις στη Ζώνη IV αλλά και με μια από τις χαμηλότερες επιδόσεις πανελλαδικά, είναι τα Γρεβενά και ακολουθούν η Φλώρινα και η Θεσπρωτία. Παρόλα αυτά, ενώ οι παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες κατέχουν τις τελευταίες θέσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους απασχόλησης, τα Γρεβενά εμφανίζουν από τους μεγαλύτερους κύκλους εργασιών το 2015, στον κλάδο των Κατασκευών. Επίσης, την περίοδο , η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας εμφανίζει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον κύκλο εργασιών στον κλάδο των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων. Τέλος, τόσο τα Γρεβενά όσο και η Φλώρινα, εμφανίζουν από τις μεγαλύτερες αυξήσεις του κύκλου εργασιών στον κλάδο των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας για την περίοδο Σε σχέση με το ΑΕΠ/κάτοικο (βλ. Παράρτημα 1) αξιοσημείωτες είναι οι εξής παρατηρήσεις: Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης έχει τον κυρίαρχο ρόλο σε αριθμό και κύκλο εργασιών επιχειρήσεων στη Ζώνη IV, το υψηλότερο ΑΕΠ/κάτοικο στη Ζώνη Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού κατέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης έχουν το υψηλότερο ΑΕΠ/κάτοικο και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών. Το χαμηλότερο ΑΕΠ/κάτοικο στη Ζώνη IV, έχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ΑΕΠ/κάτοικο ακολουθεί σε γενικές γραμμές την επίδοση της Περιφέρειας σε αριθμό και κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει χαμηλότερο ΑΕΠ/κάτοικο από την Περιφέρεια Ηπείρου, παρουσιάζει καλύτερες (σχεδόν διπλάσιες) επιδόσεις σε αριθμό και κύκλο εργασιών επιχειρήσεων σε σχέση με την Περιφέρεια Ηπείρου. Σε γενικότερο επίπεδο, και με βάση την κοινή παραδοχή πως η επιχειρηματικότητα χρησιμοποιείται ως μέτρο εκτίμησης της δυναμικότητας μιας οικονομίας, το παρόν Κείμενο Εργασίας συμβάλει στη διερεύνηση της χωρικής κατανομής των επιχειρήσεων και των τάσεων μεταβολής, στο πλαίσιο εξέτασης των έμμεσων επιδράσεων των μεταφορικών υποδομών, όπως οι αυτοκινητόδρομοι της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων, στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, η οποία φυσικά είναι αποτέλεσμα μιας ποικιλίας κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Η επιχειρηματικότητα, δηλαδή, δυνητικά ενισχύεται από τη λειτουργία μεταφορικών υποδομών, καθώς αυτές βελτιώνουν την προσβασιμότητα και επιδρούν στην αύξηση της κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής και στην διασύνδεση ή/και ενοποίηση των αγορών, με βάση τον στόχο της χωρικής συνοχής. Βεβαίως, η ακριβής εκτίμηση των επιδράσεων της ίδιας μεταφορικής υποδομής στην επιχειρηματικότητα μιας περιοχής απαιτεί ειδική έρευνα-μελέτη. 37

38 4. ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 4.1 Πηγές Η πηγή των στοιχείων για τον αριθμό του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι η ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Μάιος 2018). Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο αρχείο ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών (δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κοινοπραξίες, ΜΚΟ, ναυτιλιακές, συμπλοιοκτησίες και λοιπές επιχειρήσεις) και αφορούν τα έτη Επίσης, σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010, σχετικά με τη «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», από το έτος αναφοράς 2010 εφαρμόζεται η νέα ταξινόμηση για τη διοικητική διαίρεση της Χώρας. Οι πίνακες του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων για τα έτη αναφοράς καταρτίστηκαν με βάση τόσο το πρόγραμμα Καλλικράτης όσο και με το σχέδιο Καποδίστριας, το οποίο ήταν σε ισχύ έως το έτος Από το έτος αναφοράς 2011 χρησιμοποιήθηκαν νέες πηγές (φορολογικά έντυπα και αρχεία) διοικητικών δεδομένων που επιφέρουν διαφοροποιήσεις στη διαχρονική συγκρισιμότητα των στοιχείων του ΣΜΕ. Επιπλέον το έτος αναφοράς 2014 χρησιμοποιήθηκε μία νέα πηγή για την απασχόληση, η ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών (ΗΒΑ), τα δεδομένα της οποίας παρέχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η χρήση νέων πηγών για το ΣΜΕ έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διακοπή στη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των ετών 2010 και 2011 και των ετών 2013 και Επίσης, η τεράστια μεταβολή που παρατηρείται στον κλάδο των Δραστηριοτήτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, τόσο στην εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων όσο και στον κύκλο των εργασιών την περίοδο , οφείλεται στο ότι το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2009 και 2010 βασίζεται στις επιχειρήσεις που υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ, ενώ το Μητρώο 2014 και 2015 βασίζεται σε περισσότερες διοικητικές πηγές, με κυριότερη την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ). Για παράδειγμα, ιατροί που δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ, δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία των ετών 2009 και 2010, αλλά περιλαμβάνονται στα στοιχεία των ετών 2014 και 2015 διότι υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος. (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Τέλος, ο αποπληθωρισμός του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων έγινε με τους δείκτες τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Μάιος 2018), με έτος βάσης το

39 4.2 Μεθοδολογία Για την εκτίμηση του μεγέθους των επιχειρήσεων, υπολογίστηκε ο μέσος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ο οποίος ισούται με τον λόγο του αθροίσματος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων δια τον αριθμό των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας. Στους Χάρτες που αφορούν τον κλάδο των Κατασκευών, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, είχε εμπιστευτικά στοιχεία οπότε δεν υπάρχει και η αντίστοιχη απεικόνιση με κάποιο χρώμα επάνω στο χάρτη. Το ίδιο ισχύει και για τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας στους Χάρτες που αφορούν τον κλάδο της Μεταποίησης. 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΖΩΝΗ IV Σε ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Έτος * Προσωρινά στοιχεία ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 2015* Ανατολική Μακεδονία, Θράκη Έβρος Ξάνθη Ροδόπη Δράμα Θάσος, Καβάλα Κεντρική Μακεδονία Ημαθία Θεσσαλονίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική Δυτική Μακεδονία Γρεβενά Κοζάνη Καστοριά Φλώρινα Ήπειρος Άρτα Πρέβεζα Θεσπρωτία Ιωάννινα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλία Καρδίτσα Τρίκαλα Λάρισα Μαγνησία Πηγή Δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Αυγ

66 66

67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 NUTS ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ EL11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,62% -5,41% ΣΤ Κατασκευές ,76% -18,72% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,22% -7,38% Γ Μεταποίηση ,14% -8,06% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχιημάτων και μοτοσυκλετών ,40% -8,16% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,49% -2,22% EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,24% -5,80% ΣΤ Κατασκευές ,55% -20,32% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,62% -7,15% Γ Μεταποίηση ,54% -7,70% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχιημάτων και μοτοσυκλετών ,73% -7,18% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,92% -9,75% EL13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,31% -4,25% ΣΤ Κατασκευές ,24% -14,40% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,76% -5,11% Γ Μεταποίηση ,88% -10,92% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχιημάτων και μοτοσυκλετών ,15% -7,42% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,83% 0,00% EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,86% -5,65% ΣΤ Κατασκευές ,17% -18,56% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,04% -6,20% Γ Μεταποίηση ,11% -6,90% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχιημάτων και μοτοσυκλετών ,95% -7,22% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,70% -3,27% EL21 ΉΠΕΙΡΟΣ Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,69% -3,50% ΣΤ Κατασκευές ,84% -17,78% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,17% -6,68% Γ Μεταποίηση ,39% -6,10% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,97% -7,59% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,80% -0,55% zn-iv ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,75% -5,38% ΣΤ Κατασκευές ,37% -18,81% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,78% -6,85% Γ Μεταποίηση ,89% -7,80% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,61% -7,38%

68 NUTS ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,73% -6,24% EL ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,72% -5,20% ΣΤ Κατασκευές ,99% -19,24% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,39% -6,98% Γ Μεταποίηση ,42% -7,38% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,78% -6,99% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,89% -9,00% 68

69 NUTS ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTHTA ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ EL11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ EL111 Έβρου Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,20% -9,19% ΣΤ Κατασκευές ,76% -21,12% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,85% -10,19% Γ Μεταποίηση ,85% -10,10% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,45% -7,51% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,98% -1,11% EL112 Ξάνθης Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,20% -6,10% ΣΤ Κατασκευές ,51% -21,83% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,95% -6,08% Γ Μεταποίηση ,06% -8,51% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,63% -10,03% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,71% -5,21% EL113 Ροδόπης Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,06% -32,78% ΣΤ Κατασκευές ,40% -16,63% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,09% -6,94% Γ Μεταποίηση ,92% 40,00% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,39% -8,06% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,89% -9,64% EL114 Δράμας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,01% 49,57% ΣΤ Κατασκευές ,39% -17,52% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,35% -7,82% Γ Μεταποίηση ,66% -6,79% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,67% -7,98% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,97% 6,72% EL115 Καβάλας (και Θάσου) Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,96% -3,94% ΣΤ Κατασκευές ,28% -16,92% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,49% -0,34% Γ Μεταποίηση ,56% -5,82% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,82% -7,68% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,79% -4,04% EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ EL121 Ημαθίας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,05% -5,06% ΣΤ Κατασκευές χ - - Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,70% -7,44% Γ Μεταποίηση ,58% -10,75% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,35% -5,96% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,00% -17,03% 69

70 NUTS ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTHTA ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ EL122 Θεσσαλονίκης Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,14% -5,96% ΣΤ Κατασκευές ,88% -21,50% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,65% -7,38% Γ Μεταποίηση ,07% -7,43% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,38% -6,90% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,40% -10,01% EL123 Κιλκίς Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,15% -5,25% ΣΤ Κατασκευές x ,64% - Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,55% -6,93% Γ Μεταποίηση x ,72% - Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,21% -9,38% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,90% -1,11% EL124 Πέλλας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,92% -7,09% ΣΤ Κατασκευές ,28% -16,32% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,59% -7,29% Γ Μεταποίηση ,32% -9,12% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,00% -8,81% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,77% -8,55% EL125 Πιερίας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,71% -6,32% ΣΤ Κατασκευές ,02% -24,87% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,11% -7,76% Γ Μεταποίηση χ - - Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,21% -8,82% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,47% -9,71% EL126 Σερρών Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,01% -5,20% ΣΤ Κατασκευές ,97% -13,33% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,58% -5,19% Γ Μεταποίηση ,67% -6,56% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,38% -6,45% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,09% -5,41% EL127 Χαλκιδικής Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,43% -3,57% ΣΤ Κατασκευές ,64% -19,18% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,65% -3,96% Γ Μεταποίηση x ,89% - Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,62% -7,01% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,73% -10,00% EL13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ EL131 Γρεβενών Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,57% -3,88% 70

71 NUTS ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTHTA ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤ Κατασκευές ,25% -11,67% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,65% -3,83% Γ Μεταποίηση ,33% -3,47% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,33% -3,74% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,00% 0,00% EL132 Καστοριάς Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,53% -4,65% ΣΤ Κατασκευές ,29% -16,95% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,58% -4,25% Γ Μεταποίηση ,97% -16,29% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,04% -11,47% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,56% -1,25% EL133 Κοζάνης Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,75% -4,70% ΣΤ Κατασκευές ,48% -15,10% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,63% -5,62% Γ Μεταποίηση ,66% -7,25% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,93% -6,75% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,50% 1,90% EL134 Φλώρινας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,50% -2,59% ΣΤ Κατασκευές ,23% -12,07% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,77% -4,69% Γ Μεταποίηση ,53% -9,72% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,39% -6,40% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,67% -5,08% EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EL141 Καρδίτσας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,46% -4,49% ΣΤ Κατασκευές ,17% -16,49% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,12% -3,39% Γ Μεταποίηση ,65% -5,28% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,56% -8,81% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,72% -4,32% EL142 Λάρισας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,82% -6,03% ΣΤ Κατασκευές ,85% -17,01% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,30% -6,32% Γ Μεταποίηση ,66% -7,25% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,43% -6,75% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,77% -6,84% EL143 Μαγνησίας (και Σποράδων) Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,37% -6,08% ΣΤ Κατασκευές ,85% -20,73% 71

72 NUTS ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTHTA ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,99% -6,02% Γ Μεταποίηση ,48% -7,23% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,87% -7,14% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,10% -0,64% EL144 Τρικάλων Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,22% -4,78% ΣΤ Κατασκευές ,54% -19,45% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,89% -8,20% Γ Μεταποίηση ,56% -6,83% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,47% -6,97% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,83% 0,56% EL21 ΗΠΕΙΡΟΥ EL211 Άρτας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,25% -3,42% ΣΤ Κατασκευές ,11% -18,34% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,94% -7,83% Γ Μεταποίηση ,21% -5,40% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,89% -7,57% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,53% -1,30% EL212 Θεσπρωτίας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,90% -5,37% ΣΤ Κατασκευές ,62% -11,63% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,94% -4,65% Γ Μεταποίηση ,28% -6,49% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,29% -6,21% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,76% 16,22% EL213 Ιωαννίνων Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,97% -2,10% ΣΤ Κατασκευές ,79% -18,53% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,66% -6,85% Γ Μεταποίηση ,36% -6,41% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,58% -8,15% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,86% -3,95% EL214 Πρέβεζας Η Μεταφορά και Αποθήκευση ,69% -5,80% ΣΤ Κατασκευές ,70% -21,35% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες ,99% -6,11% Γ Μεταποίηση ,90% -5,31% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,46% -7,22% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία ,18% -2,25% 72

73 NUTS EL11 EL12 EL13 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε χιλ. (τρέχουσες τιμές) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ( σε σταθερές τιμές) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-15,54% -3,46% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΟΡΥ (σε σταθερές τιμές) ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-56,29% -11,53% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-17,40% -1,22% Γ Μεταποίηση , , , ,00-33,17% -6,09% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-28,14% -1,45% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία , , , ,00 23,39% 5,67% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-14,11% -3,90% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-44,20% 0,91% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-12,56% 10,73% Γ Μεταποίηση , , , ,00-24,26% -2,85% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-26,91% -1,04% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία , , , ,00-26,19% -4,14% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00 14,56% -5,23% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-23,65% 15,29% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-33,65% -8,09% Γ Μεταποίηση , , , ,00-18,28% -19,33% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-29,19% -3,82% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 6.494, , , ,00 64,06% -1,48% EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-9,30% -6,27% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-35,61% 27,73% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-11,20% -28,46% Γ Μεταποίηση , , , ,00 4,68% 5,81% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-32,19% -3,72% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία , , , ,00 15,30% 1,26% EL21 ΉΠΕΙΡΟΣ Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-17,68% -11,80% zn-iv ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-54,33% -13,40% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-21,46% -11,93% Γ Μεταποίηση , , , ,00 41,11% 4,43% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-36,52% -6,29% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 9.069, , , ,00 80,49% 9,93% ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-12,43% -5,05% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-42,21% 5,18% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-14,82% -1,60% Γ Μεταποίηση , , , ,00-16,90% -1,77% 73

74 NUTS EL ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε χιλ. (τρέχουσες τιμές) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ( σε σταθερές τιμές) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΟΡΥ (σε σταθερές τιμές) Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-28,75% -2,02% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία , , , ,00-10,21% -1,09% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00 0,19% 5,31% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-42,66% 4,25% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-25,02% 2,02% Γ Μεταποίηση , , , ,00-16,04% -6,62% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-27,02% -6,17% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία , , , ,00-24,52% -3,94% 74

75 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTHTA ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, NUTS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε χιλ. (τρέχουσες τιμές) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) EL11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ EL111 Έβρου Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-15,44% -7,40% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-59,32% -9,36% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-23,16% -6,46% Γ Μεταποίηση , , , ,00-8,47% -6,68% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 4.915, , , ,00 11,53% 1,80% EL112 Ξάνθης Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-16,85% -6,63% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-54,30% -13,97% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-31,06% -0,96% Γ Μεταποίηση , , , ,00-55,50% -17,70% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-28,93% -2,81% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 1.188,67 928, , ,00 477,62% 19,76% EL113 Ροδόπης Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-30,97% -6,50% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-39,42% 4,46% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-28,79% 9,26% Γ Μεταποίηση , , , ,00-19,64% -5,37% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-27,91% -3,59% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 5.426, , , ,00-31,40% 15,34% EL114 Δράμας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-2,49% -2,64% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-58,35% -30,90% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-3,29% 2,01% Γ Μεταποίηση , , , ,00 12,65% 7,20% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-31,75% -2,14% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 1.664, , , ,00 170,70% 5,93% EL115 Καβάλας (και Θάσου) Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-16,47% -0,23% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-61,04% -6,86% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-4,34% -4,06% Γ Μεταποίηση , , , ,00-47,00% -2,11% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-25,98% -2,15% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 7.666, , , ,00-32,64% -10,35% EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ EL121 Ημαθίας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00 2,36% -20,21% ΣΤ Κατασκευές , , ,00 x - - Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00 5,41% 7,01% Γ Μεταποίηση , , , ,00-4,30% -16,82% 75

76 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTHTA ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, NUTS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε χιλ. (τρέχουσες τιμές) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-43,22% -3,15% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 4.956, , , ,00 40,71% 12,43% EL122 Θεσσαλονίκης Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-12,99% -2,01% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-45,41% 0,62% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-13,49% 11,90% Γ Μεταποίηση , , , ,00-32,42% -3,21% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-25,89% -0,03% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία , , , ,00-36,32% -4,04% EL123 Κιλκίς Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-16,18% 6,97% ΣΤ Κατασκευές , ,87 x 8.867,00-59,64% - Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-17,44% 6,03% Γ Μεταποίηση , ,81 x ,00-24,19% - Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-34,85% -3,43% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 851,92 903, , ,00 180,42% 1,36% EL124 Πέλλας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-24,58% -4,79% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-31,72% -2,42% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-10,77% 5,34% Γ Μεταποίηση , , , ,00-9,42% -9,72% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-18,65% -3,03% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 5.011, , , ,00-5,22% 1,67% EL125 Πιερίας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-30,10% -4,41% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-53,90% -7,89% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-32,16% -0,97% Γ Μεταποίηση , , ,00 x - - Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-29,28% -3,39% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 5.153, , , ,00 19,82% -9,87% EL126 Σερρών Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-21,45% -9,09% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-53,94% -9,93% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-80,79% -77,00% Γ Μεταποίηση , , , ,00-7,04% 1,04% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-29,73% -6,23% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 5.059, , , ,00 45,28% -15,72% EL127 Χαλκιδικής Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00 5,04% -9,31% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00 6,92% 20,53% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00 21,49% 17,98% Γ Μεταποίηση , ,52 x ,00 3,13% - 76

77 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTHTA ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, NUTS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε χιλ. (τρέχουσες τιμές) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-11,56% -2,59% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 4.005, , , ,00 38,92% -6,28% EL13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ EL131 Γρεβενών Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-24,70% -3,72% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00 9,08% 37,94% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες 8.324, , , ,00-28,01% 12,10% Γ Μεταποίηση , , , ,00-34,89% -1,34% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-34,47% -4,96% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 357,59 263, , ,00 222,44% 4,63% EL132 Καστοριάς Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00 4,63% -0,63% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-58,28% -34,18% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-30,19% 0,58% Γ Μεταποίηση , , , ,00-26,80% -40,66% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-29,42% -10,30% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 1.655, , , ,00 42,45% 2,03% EL133 Κοζάνης Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00 34,38% -2,16% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-27,20% 23,28% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-35,81% -12,39% Γ Μεταποίηση , , , ,00-12,40% -4,63% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-29,40% -1,24% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 3.730, , , ,00 53,19% 0,40% EL134 Φλώρινας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-20,48% -25,26% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00 2,58% -2,66% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-29,30% -5,39% Γ Μεταποίηση , , , ,00 2,99% -2,58% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-23,47% -4,73% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 750,46 674, , ,00 90,28% -16,49% EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EL141 Καρδίτσας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-6,46% -0,95% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-65,35% -6,17% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-10,54% -2,46% Γ Μεταποίηση , , , ,00-18,60% -14,52% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-31,34% -5,38% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 1.604, , , ,00 174,05% -1,01% EL142 Λάρισας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-14,48% -14,35% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-11,20% 45,79% 77

78 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTHTA ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, NUTS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε χιλ. (τρέχουσες τιμές) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-7,23% 5,38% Γ Μεταποίηση , , , ,00-6,00% -11,40% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-29,20% -1,01% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία , , , ,00 1,99% -1,77% EL143 Μαγνησίας (και Σποράδων) Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-3,62% -1,70% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-57,77% -2,05% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-23,85% 1,87% Γ Μεταποίηση , , , ,00-1,16% 13,99% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-36,79% -2,59% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία , , , ,00-12,71% 1,70% EL144 Τρικάλων Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-8,86% 3,71% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-57,59% 9,40% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00 1,71% -67,25% Γ Μεταποίηση , , , ,00 49,69% 47,09% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-33,54% -11,15% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 2.693, , , ,00 98,51% 10,75% EL21 ΗΠΕΙΡΟΥ EL211 Άρτας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-1,75% -5,79% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-46,85% -8,75% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-19,33% 2,35% Γ Μεταποίηση , , , ,00 6,20% -1,00% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-36,91% -4,57% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 1.434, , , ,00 69,53% 24,53% EL212 Θεσπρωτίας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-45,63% -0,58% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-52,01% -3,47% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-11,52% 10,46% Γ Μεταποίηση , , , ,00-32,69% -1,07% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-29,38% -6,61% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 865,54 809, , ,00 78,50% 11,47% EL213 Ιωαννίνων Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00-13,91% -21,04% ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-57,25% -18,52% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-17,85% -16,35% Γ Μεταποίηση , , , ,00 66,41% 4,16% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-38,72% -8,31% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 6.008, , , ,00 70,34% 12,99% EL214 Πρέβεζας Η Μεταφορά και Αποθήκευση , , , ,00 5,52% -3,09% 78

79 NUTS ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENOTHTA ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε χιλ. (τρέχουσες τιμές) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κωδικός Nace Rev2 Περιγραφή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ (σε σταθερές τιμές) ΣΤ Κατασκευές , , , ,00-56,72% -9,57% Μ Επαγγελματικές,Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες , , , ,00-40,14% -19,21% Γ Μεταποίηση , , , ,00-26,75% 25,34% Ζ Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , , , ,00-33,99% -1,35% Ρ Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 760, , , ,00 183,69% -13,44% 79

80

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος. 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του Κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας () ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΚτώβριος 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Aπρίλιος 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας () ανά Νοµό της Ζώνης IV και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό. Το κκ ΑΕΠ H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νοµών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσµό και τη µεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νοµό και ήµο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής επηρεάζει άµεσα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 11 2 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 222 68 49 585 Κλίνες 147 365 449 121 92 1.174 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νοό και εκφράζει το έγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τον αριθμό και την πυκνότητα των διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου με επιφανειακά νερά,

Διαβάστε περισσότερα

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος.

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος. Σύγκριιση των Περιιφερειιών της Ζώνης Επιιρροής IV της Εγνατίίας Οδού με βάση τα οιικονομιικά καιι πληθυσμιιακά χαρακτηριιστιικά τους Θεσσαλονίκη Οκτ. 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει ως θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νοµών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-) ΑΝΑ ΝΟΜΟ 6/2010 Τα στοιχεία αντλήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών για τη "Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙV που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς και σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης προς έναν (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010 Το παρόν τεχνικό δελτίο αποτελεσμάτων παρουσιάζει την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά την τελευταία δεκαετία στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων. Το

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.eu http://observatory.egnatia.gr ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔOΣ Α.Ε. 2014. Ιούλιος 2014

Internet: http://www.egnatia.eu http://observatory.egnatia.gr ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔOΣ Α.Ε. 2014. Ιούλιος 2014 o Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης του αριθμού των οχημάτων ανά κατηγορία και ανά πληθυσμιακή μονάδα κυρίως στις Περιφέρειες και στους Νομούς της Ζώνης των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ )

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ) ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1 Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η κάθε υπηρεσία (ΔΙ και ΤΙ) ως προς την εξέταση των αιτημάτων με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ (Πίνακας 1), το πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ»

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ» ΔΠΑ 2014-2020 Δπιχειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηυξη Ανθπώπινου Γυναμικού, Δκπαίδευζη και Για Βίου Κάθηζη» (ΔΠ ΑΛΑΓΔΓΒΚ) 2014-2020 13 Πεπιθεπειακά Δπιχειπηζιακά Ππογπάμμαηα (ΠΔΠ) 2014 2020 ΓΡΑΖ «ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1: Πλήθος εκκρεμοτήτων ανά υπηρεσία (κατάσταση διαδικασία καταχώρησης+δικαιολογητικά) 1. Άρθρο 1Β ΚΕΙ

Πίνακας1: Πλήθος εκκρεμοτήτων ανά υπηρεσία (κατάσταση διαδικασία καταχώρησης+δικαιολογητικά) 1. Άρθρο 1Β ΚΕΙ Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται οι εκκρεμότητες αιτημάτων με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ ανά υπηρεσία, καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η κάθε υπηρεσία (ΔΑΚ και ΤΑΚ) ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς τις εισαγωγές. Η βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδεύτηκαν Κατέχουν

Μετεκπαιδεύτηκαν Κατέχουν Ώρα: 10:52:54 Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12240 6751 3831 2003 2852 1279 314 170 4192 2647 940 609 111 43 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 459 207 36 10 205 75 18 7 170 100 23 14 7 1 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 66 27 18 3

Διαβάστε περισσότερα