Τροποποιήσεις στα Θέµατα προς Ανάπτυξη από τις Συγγραφικές και ηµιουργικές Οµάδες («είγµατα Γραφής»)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποιήσεις στα Θέµατα προς Ανάπτυξη από τις Συγγραφικές και ηµιουργικές Οµάδες («είγµατα Γραφής»)"

Transcript

1 Τροποποιήσεις στα Θέµατα προς Ανάπτυξη από τις Συγγραφικές και ηµιουργικές Οµάδες («είγµατα Γραφής»)

2 ιευκρινίζεται ότι τα «Θέµατα προς Ανάπτυξη» που χαρακτηρίζονται ως «προτάσεις» στο Παράρτηµα Τόµος Γ, τεύχος γ : Γενικές προδιαγραφές, κριτήρια αξιολόγησης και «δείγµατα γραφής» εκπαιδευτικού υλικού, αποτελούν υποχρεωτικά δείγµατα γραφής για τους υποψήφιους δηµιουργούς. 2

3 Στα Θέµατα προς Ανάπτυξη από τις Συγγραφικές και ηµιουργικές Οµάδες («είγµατα Γραφής») γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: Α Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ι. Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1α. Αγγλικά τάξης ηµοτικού Α. Θεµατικός άξονας: «Φυσικό Περιβάλλον» Το σπίτι µου 1β. Αγγλικά Ε τάξης ηµοτικού Β. Θεµατικός άξονας: «Κοινωνικό Περιβάλλον» Οι φίλοι µου 1γ. Αγγλικά Στ τάξης ηµοτικού Γ. Θεµατικός άξονας: «Τεχνολογία» Η τηλεόραση Τα δείγµατα για τα Αγγλικά παραδίδονται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης και περιέχουν (για κάθε τάξη χωριστά): Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης / αυτο-αξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια. Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή / και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 9α.Θρησκευτικά Γ τάξης ηµοτικού Κεφάλαιο Γ.Η ζωή θέλει αγάπη και προσπάθεια Ενότητα: Η Παναγία η µητέρα του Χριστού 9β.Θρησκευτικά τάξης ηµοτικού Κεφάλαιο ΣΤ. Η εκκλησία πορεύεται σε όλο τον κόσµο Ενότητα : Ο Απόστολος Ανδρέας Ενότητα : Ο Ιησούς διωκόµενος καταφεύγει στην Αίγυπτο 3

4 9γ.Θρησκευτικά Ε τάξης ηµοτικού Κεφάλαιο Β. Αγωνιστές και µάρτυρες Ενότητα: Νεοµάρτυρες Ενότητα : Ένας άνθρωπος αλλάζει ριζικά 9δ.Θρησκευτικά ΣΤ τάξης ηµοτικού Κεφάλαιο Γ. Αλήθειες που δίδαξε ο Χριστός Ενότητα : Η εκκλησία ως κιβωτός φυλάει την αλήθεια ΙΙ. Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 9α. Μαθηµατικά, Λογισµικό Α και Β τάξεων ηµοτικού Αριθµοί και πράξεις: Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης σε βιωµατικά προβλήµατα. 9β. Μαθηµατικά, Λογισµικό Γ και τάξεων ηµοτικού Αριθµοί και πράξεις: Εισαγωγή στην έννοια του δεκαδικού αριθµού και στα «απλά» κλάσµατα. 9γ. Μαθηµατικά, Λογισµικό Ε και ΣΤ τάξεων ηµοτικού Γεωµετρία: Μέτρηση εµβαδού και εφαρµογές σε καθηµερινά - πραγµατικά προβλήµατα. 10.β Μελέτη Περιβάλλοντος, Λογισµικό Α, Β, Γ και τάξεων ηµοτικού Μηχανές επικοινωνία - ενηµέρωση 4

5 Β ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ι. Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό AUDIO CD ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 1α. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Με βάση το περιεχόµενο των Προδιαγραφών του µαθήµατος της Αγγλικής Γλώσσας ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν τα εξής: α) Πλήρη ανάπτυξη της πρότασής τους σύµφωνα µε το έντυπο, το οποίο θα τους δοθεί (σκοποί, στόχοι, αντικείµενο, µέθοδος υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα, οικονοµοτεχνική ανάλυση). Επιπλέον, θα αναπτύσσονται η φιλοσοφία και τα επιµέρους στοιχεία της πρότασής τους σε µορφή πίνακα διπλής εισόδου (βλ. Προδιαγραφές, Περιεχόµενα Α1 ii). β) Το είγµα περιέχει: Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια α) Το δείγµα γραφής παραδίδεται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης. β) Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή/και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 1β. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Με βάση το περιεχόµενο των Προδιαγραφών του µαθήµατος της Αγγλικής Γλώσσας ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν τα εξής: α) Πλήρη ανάπτυξη της πρότασής τους σύµφωνα µε το έντυπο, το οποίο θα τους δοθεί (σκοποί, στόχοι, αντικείµενο, µέθοδος υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα, οικονοµοτεχνική ανάλυση). Επιπλέον, θα αναπτύσσονται η φιλοσοφία και τα επιµέρους στοιχεία της πρότασής τους σε µορφή πίνακα διπλής εισόδου (βλ. Προδιαγραφές, Περιεχόµενα Α1 ii). β) Το είγµα περιέχει: Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, 5

6 Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια α) Το δείγµα γραφής παραδίδεται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης. β) Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή/και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 1γ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Με βάση το περιεχόµενο των Προδιαγραφών του µαθήµατος της Αγγλικής Γλώσσας ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν τα εξής: α) Πλήρη ανάπτυξη της πρότασής τους σύµφωνα µε το έντυπο, το οποίο θα τους δοθεί (σκοποί, στόχοι, αντικείµενο, µέθοδος υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα, οικονοµοτεχνική ανάλυση). Επιπλέον, θα αναπτύσσονται η φιλοσοφία και τα επιµέρους στοιχεία της πρότασής τους σε µορφή πίνακα διπλής εισόδου (βλ. Προδιαγραφές, Περιεχόµενα Α1 ii). β) Το είγµα περιέχει: Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια α) Το δείγµα γραφής παραδίδεται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης. β) Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή/και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 6

7 2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) ΒΙΒΛΙΟ: ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ Τάξη Γ Γυµνασίου, Βιβλίο µαθητή-καθηγητή. Το δείγµα γραφής περιλαµβάνει την παρουσίαση-επεξεργασία των κεφ. Β, 12, 3-7 και Ε, 19, 1-3 (σχόλια, ασκήσεις κτλ.) της Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασης, όπως αναφέρεται στο ΕΠΠΣ και ΑΠΣ και στις αναλυτικές προδιαγραφές. Θα περιλαµβάνονται και οι προβλεπόµενες συνδετικές περιλήψεις, ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή της ιστορικής αφήγησης, επαναληπτικές ασκήσεις, παράλληλα κείµενα και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στις αναλυτικές προδιαγραφές, ώστε η έκταση να είναι σελίδων. Στη συνολική έκταση του δείγµατος θα περιέχονται και οι κατάλληλοι χάρτες, τοπογραφικά διαγράµµατα κτλ. Στο βιβλίο του καθηγητή θα γίνει επεξεργασία των αντίστοιχων ενοτήτων. 3. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ - ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑ : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΜΑΤΑ Προηγείται εισαγωγικό σηµείωµα για την εξέλιξη των αθληµάτων. ίνεται κύριο κείµενο και παράλληλα (καλό είναι να συµπεριλαµβάνονται και κείµενα λογοτεχνικά, αντληµένα και από τη σύγχρονη εποχή). ίνονται εργασίες σχετικές µε το θέµα καθώς και διαθεµατικές δραστηριότητες που θα προσφέρουν µια ολόπλευρη προσέγγιση. Στη συνολική έκταση του δείγµατος των σελίδων συµπεριλαµβάνεται και η εικονογράφηση. 4. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) (Τάξεις, Α, Β, Γ Γυµνασίου, Βιβλίο µαθητή- καθηγητή) Η οργάνωση και διάταξη της ύλης µέσα σε κάθε διδακτική ενότητα δεν είναι αυστηρά καθορισµένη από το ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ (ΦΕΚ. 303 και 304/2003). Οι συγγραφείς µπορούν να οργανώσουν, να κλιµακώσουν, να συµπτύξουν ή αναπτύξουν και να µετακινήσουν κάποια τµήµατα της διδακτέας ύλης στο εσωτερικό µιας τάξης ή και στο σύνολο των τριών τάξεων, αν το κρίνουν απαραίτητο και αποτελεσµατικότερο. Ως εκ τούτου το περιεχόµενο κάθε ενότητας εξαρτάται από το πώς θα επιλέξει η συγγραφική οµάδα να κατανείµει την ύλη και στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου. Οπωσδήποτε όµως η διάρθρωση της κάθε ενότητας σε Μέρη θα συµφωνεί µε τα όσα προβλέπονται από το ΕΠΠΣ και ΑΠΣ και τις αναλυτικές προδιαγραφές. Και τα τρία βιβλία για τις τάξεις Α, Β, Γ (µαθητή-καθηγητή) θα γραφούν από την «ίδια συγγραφική οµάδα», µε τον όρο ότι κάθε συγγραφέας µπορεί να µετάσχει στη συγγραφή µόνον δύο βιβλίων, όπως προβλέπεται από την υπ αριθµ. 7

8 4105/ προκήρυξη, και αναφέρεται στο ΕΠΠΣ/ΑΠΣ και στις αναλυτικές προδιαγραφές. Η συνολική έκταση του κάθε δείγµατος (βιβλίο µαθητή) µαζί µε την κατάλληλη εικονογράφηση θα είναι σελίδες. Στο βιβλίο του καθηγητή θα γίνει επεξεργασία των αντίστοιχων ενοτήτων, όπως προβλέπεται από τις αναλυτικές προδιαγραφές.. 1. ΤΑΞΗ Α Το δείγµα γραφής περιλαµβάνει την επεξεργασία των τριών πρώτων ενοτήτων του βιβλίου, καθεµία από τις οποίες θα διαρθρώνεται σε τρία µέρη. Στο α µέρος το κείµενο επιλέγεται όπως προβλέπεται από τις αναλυτικές προδιαγραφές. Στο β µέρος (ετυµολογικό) και στο γ µέρος (γραµµατική-συντακτικό) θα αναπτύσσονται -κατά την κρίση των συγγραφέων- φαινόµενα που σχετίζονται µε το κείµενο του α µέρους και ανταποκρίνονται στην ύλη, όπως αυτή καθορίζεται από το ΕΠΠΣ/ΑΠΣ και τις αναλυτικές προδιαγραφές. 2. ΤΑΞΗ Β Το δείγµα γραφής περιλαµβάνει την επεξεργασία των τριών πρώτων ενοτήτων του βιβλίου, καθεµία από τις οποίες θα διαρθρώνεται σε τρία µέρη. Στο α µέρος το κείµενο επιλέγεται όπως προβλέπεται από τις αναλυτικές προδιαγραφές. Στο β µέρος (ετυµολογικό) και στο γ µέρος (γραµµατική-συντακτικό) θα αναπτύσσονται -κατά την κρίση των συγγραφέων- φαινόµενα που σχετίζονται µε το κείµενο του α µέρους και ανταποκρίνονται στην ύλη, όπως αυτή καθορίζεται από το ΕΠΠΣ/ΑΠΣ και τις αναλυτικές προδιαγραφές. 3. ΤΑΞΗ Γ Το δείγµα γραφής περιλαµβάνει την επεξεργασία των τριών τελευταίων ενοτήτων του βιβλίου καθεµία από τις οποίες θα διαρθρώνεται σε τρία µέρη. Στο α µέρος το κείµενο επιλέγεται όπως προβλέπεται από τις αναλυτικές προδιαγραφές. Στο β µέρος (εφαρµογές ετυµολογικού) και στο γ µέρος (γραµµατική-συντακτικό) θα αναπτύσσονται -κατά την κρίση των συγγραφέων- φαινόµενα που σχετίζονται µε το κείµενο του α µέρους και ανταποκρίνονται στην ύλη, όπως αυτή καθορίζεται από το ΕΠΠΣ/ΑΠΣ και τις αναλυτικές προδιαγραφές. 5. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5.1. ΕΥΡΙΠΙ Η ΕΛΕΝΗ Βιβλίο µαθητή - καθηγητή Η θεµατική ενότητα µε την οποία προτείνεται να ασχοληθεί η συγγραφική οµάδα για την προετοιµασία του δείγµατος γραφής (Demo) του συγκεκριµένου βιβλίου είναι : Στίχοι: Β : Α Στάσιµο, Γ Επεισόδιο, Β Στάσιµο ( πρωτοτύπου, εκδ. Οξφόρδης) 8

9 Το δείγµα περιλαµβάνει την διαπραγµάτευση της παραπάνω διδακτικής ενότητας, θα έχει έκταση σελίδων και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο µέρος του βιβλίου για τον καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΡΝΙΘΕΣ Βιβλίο µαθητή - καθηγητή Η θεµατική ενότητα µε την οποία προτείνεται να ασχοληθεί η συγγραφική οµάδα για την προετοιµασία του δείγµατος γραφής (Demo) του συγκεκριµένου βιβλίου είναι : Α. Στίχοι: Τµήµα της Παρόδου, Επιρρηµατικός Αγώνας ( πρωτοτύπου, έκδ. Οξφόρδης) Το δείγµα περιλαµβάνει την διαπραγµάτευση της παραπάνω διδακτικής ενότητας, θα έχει έκταση σελίδων και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο µέρος του βιβλίου για τον καθηγητή ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Βιβλίο µαθητή - καθηγητή Η θεµατική ενότητα µε την οποία προτείνεται να ασχοληθεί η συγγραφική οµάδα για την προετοιµασία του δείγµατος γραφής (Demo) του συγκεκριµένου βιβλίου είναι : Β. Αριστοτέλης Το δείγµα περιλαµβάνει την διαπραγµάτευση της παραπάνω διδακτικής ενότητας, θα έχει έκταση σελίδων και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο µέρος του βιβλίου για τον καθηγητή. 6. ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Βιβλίο αναφοράς για το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας (πρωτότυπο) των Α, Β, Γ τάξεων Γυµνασίου Το δείγµα γραφής περιλαµβάνει την επεξεργασία συνεχών ληµµάτων από τα γράµµατα Ρ, Σ, συνολικής έκτασης σελίδων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις αναλυτικές προδιαγραφές.. 8α. ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Με βάση το περιεχόµενο των Προδιαγραφών του µαθήµατος της Γαλλικής Γλώσσας ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν τα εξής: α) Πλήρη ανάπτυξη της πρότασής τους σύµφωνα µε το έντυπο, το οποίο θα τους δοθεί (σκοποί, στόχοι, αντικείµενο, µέθοδος υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα, οικονοµοτεχνική ανάλυση). Επιπλέον, θα αναπτύσσονται η φιλοσοφία και τα επιµέρους στοιχεία της πρότασής τους σε µορφή πίνακα διπλής εισόδου (βλ. Προδιαγραφές, Περιεχόµενα Α1 ii). β) Το είγµα περιέχει: Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 9

10 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια α) Το δείγµα γραφής παραδίδεται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης. β) Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή/και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 8β. ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ B ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Με βάση το περιεχόµενο των Προδιαγραφών του µαθήµατος της Γαλλικής Γλώσσας ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν τα εξής: α) Πλήρη ανάπτυξη της πρότασής τους σύµφωνα µε το έντυπο, το οποίο θα τους δοθεί (σκοποί, στόχοι, αντικείµενο, µέθοδος υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα, οικονοµοτεχνική ανάλυση). Επιπλέον, θα αναπτύσσονται η φιλοσοφία και τα επιµέρους στοιχεία της πρότασής τους σε µορφή πίνακα διπλής εισόδου (βλ. Προδιαγραφές, Περιεχόµενα Α1 ii). β) Το είγµα περιέχει: Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια α) Το δείγµα γραφής παραδίδεται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης. β) Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή/και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 8γ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10

11 Με βάση το περιεχόµενο των Προδιαγραφών του µαθήµατος της Γαλλικής Γλώσσας ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν τα εξής: α) Πλήρη ανάπτυξη της πρότασής τους σύµφωνα µε το έντυπο, το οποίο θα τους δοθεί (σκοποί, στόχοι, αντικείµενο, µέθοδος υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα, οικονοµοτεχνική ανάλυση). Επιπλέον, θα αναπτύσσονται η φιλοσοφία και τα επιµέρους στοιχεία της πρότασής τους σε µορφή πίνακα διπλής εισόδου (βλ. Προδιαγραφές, Περιεχόµενα Α1 ii). β) Το είγµα περιέχει: Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια α) Το δείγµα γραφής παραδίδεται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης. β) Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή/και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 9α. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Με βάση το περιεχόµενο των Προδιαγραφών του µαθήµατος της Γερµανικής Γλώσσας ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν τα εξής: α) Πλήρη ανάπτυξη της πρότασής τους σύµφωνα µε το έντυπο, το οποίο θα τους δοθεί (σκοποί, στόχοι, αντικείµενο, µέθοδος υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα, οικονοµοτεχνική ανάλυση). Επιπλέον, θα αναπτύσσονται η φιλοσοφία και τα επιµέρους στοιχεία της πρότασής τους σε µορφή πίνακα διπλής εισόδου (βλ. Προδιαγραφές, Περιεχόµενα Α1 ii). β) Το είγµα περιέχει: Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια α) Το δείγµα γραφής παραδίδεται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης. 11

12 β) Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή/και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 9β. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ B ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Με βάση το περιεχόµενο των Προδιαγραφών του µαθήµατος της Γερµανικής Γλώσσας ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν τα εξής: α) Πλήρη ανάπτυξη της πρότασής τους σύµφωνα µε το έντυπο, το οποίο θα τους δοθεί (σκοποί, στόχοι, αντικείµενο, µέθοδος υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα, οικονοµοτεχνική ανάλυση). Επιπλέον, θα αναπτύσσονται η φιλοσοφία και τα επιµέρους στοιχεία της πρότασής τους σε µορφή πίνακα διπλής εισόδου (βλ. Προδιαγραφές, Περιεχόµενα Α1 ii). β) Το είγµα περιέχει: Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια α) Το δείγµα γραφής παραδίδεται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης. β) Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή/και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 9γ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Με βάση το περιεχόµενο των Προδιαγραφών του µαθήµατος της Γερµανικής Γλώσσας ζητείται από τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν τα εξής: α) Πλήρη ανάπτυξη της πρότασής τους σύµφωνα µε το έντυπο, το οποίο θα τους δοθεί (σκοποί, στόχοι, αντικείµενο, µέθοδος υλοποίησης, χρονοδιάγραµµα, οικονοµοτεχνική ανάλυση). Επιπλέον, θα αναπτύσσονται η 12

13 φιλοσοφία και τα επιµέρους στοιχεία της πρότασής τους σε µορφή πίνακα διπλής εισόδου (βλ. Προδιαγραφές, Περιεχόµενα Α1 ii). β) Το είγµα περιέχει: Την πλήρη ανάπτυξη του 1ου Κεφαλαίου της 1ης Θεµατικής Ενότητας και του τελευταίου Κεφαλαίου της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας ως προς όλα τα µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου (Βιβλίο µαθητή, Τετράδιο εργασιών, Βιβλίο καθηγητή, Audio-CD), µαζί µε το οργανωµένο υλικό για διαθεµατικά σχέδια εργασίας, τεστ αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης (βλ. Προδιαγραφές, Α1 iii), και το υλικό της ιαφοροποιηµένης Παιδαγωγικής (βλ. Προδιαγραφές, Α1, iv Παράρτηµα 1) ως προς τα συγκεκριµένα κεφάλαια α) Το δείγµα γραφής παραδίδεται σε µορφή τελικής σελιδοποίησης. β) Σε περίπτωση που το 1ο Κεφάλαιο της 1ης Θεµατικής Ενότητας µαζί µε το τελευταίο Κεφαλαίο της τελευταίας Θεµατικής Ενότητας δεν καλύπτουν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του Μαθητή, θα πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως (δηλαδή και ως προς τα προαναφερθέντα λοιπά µέρη του εκπαιδευτικού πακέτου) και να παραδοθούν το 2ο Κεφάλαιο ή/και το προτελευταίο Κεφάλαιο κ.ο.κ., έως ότου συµπληρωθούν τουλάχιστον 20 σελίδες του Βιβλίου του µαθητή. 10α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α Γυµνασίου Φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι - Παράγοντες αστικοποίησης Χαρακτηριστικά, δοµή και λειτουργίες πόλεων Επίδραση των πόλεων στον περιβάλλοντα χώρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θεµατική αυτή ενότητα θα αναπτυχθεί πλήρως και για τα τρία τµήµατα του έντυπου υλικού που προβλέπεται για τη Γεωγραφία του Γυµνασίου και που είναι: α) Βιβλίο του Μαθητή β) Τετράδιο Εργασιών γ) Βιβλίο Καθηγητή 10β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β Γυµνασίου Ο πληθυσµός της Ευρώπης και της Ελλάδας - Εξέλιξη στο χρόνο - Κατανοµή στο χώρο - ηµογραφικό πρόβληµα. Οι µεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τα Βαλκανικά Κράτη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θεµατικές αυτές ενότητες θα αναπτυχθούν πλήρως και για τα τρία τµήµατα του έντυπου υλικού που προβλέπεται για τη Γεωγραφία του Γυµνασίου και που είναι: α) Βιβλίο του Μαθητή β) Τετράδιο Εργασιών γ) Βιβλίο Καθηγητή 13

14 11. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1) Σηµασιολογικές σχέσεις : ορισµός, κυριολεξία, µεταφορά, συνώνυµα, ταυτόσηµα, αντίθετα, οµώνυµα, παρώνυµα, υπωνυµία, µετωνυµία (σελ ) Παρατηρήσεις: Οι ασκήσεις θα πρέπει να αποτελούν εφαρµογή των διδαχθέντων φαινοµένων στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και να είναι κλιµακούµενης δυσκολίας. Θα πρέπει, κατά το δυνατόν, τα φαινόµενα αυτά να εντάσσονται σε κατάλληλο κειµενικό περιβάλλον. 12. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Βιβλίο αναφοράς για το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας (πρωτότυπο) των Α, Β, Γ τάξεων Γυµνασίου. Η θεµατική ενότητα µε την οποία θα ασχοληθεί η συγγραφική οµάδα για την προετοιµασία του δείγµατος γραφής (Demo) του συγκεκριµένου βιβλίου είναι το Φθογγολογικό. Η ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί σε έκταση σελίδων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις αναλυτικές προδιαγραφές (Περιεχόµενα, δοµή κεφαλαίου) για τη συγγραφή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στο εν λόγω µάθηµα. 14. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Να δοθούν από τα ουσιαστικά, τα ρήµατα και τα επίθετα ανά πέντε σελίδες ληµµάτων (συνολικά 15 σελίδες) και άλλες 5 σελίδες για τα επιρρήµατα και τις προθέσεις. Κάθε λήµµα θα είναι πλήρως ανεπτυγµένο και θα περιλαµβάνει τις απαραίτητες γραµµατικές, συντακτικές, σηµασιολογικές και ετυµολογικές πληροφορίες. Θα περιέχει, επίσης, παραδείγµατα χρήσης ενταγµένα µέσα στο κειµενικό τους περιβάλλον. 17. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Βιβλίο αναφοράς για το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας (πρωτότυπο-µετάφραση) των Α, Β, Γ τάξεων Γυµνασίου Το δείγµα γραφής περιλαµβάνει την επεξεργασία της ενότητας για την Τραγική Ποίηση (τραγωδία), συνολικής έκτασης σελίδων, µε βάση τα προβλεπόµενα από τις αναλυτικές προδιαγραφές. 18α. ΙΣΤΟΡΙΑ Α Γυµνασίου (Βιβλίο µαθητή / βιβλίο καθηγητή) Πρόταση: Κεφάλαιο: Οι Κλασικοί Χρόνοι ( π.χ.) Ολόκληρες οι ενότητες: α. Η κυριαρχία της Αθήνας και η ακµή της Αθηναϊκής ηµοκρατίας β. Ηγεµονικοί ανταγωνισµοί και αποδυνάµωση των ελληνικών πόλεων 14

15 18β. ΙΣΤΟΡΙΑ Β Γυµνασίου (βιβλίο µαθητή/βιβλίο καθηγητή) Πρόταση : Ολόκληρο το κεφάλαιο Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου ( µ.χ.) Και από τ ο κεφάλαιο Λαοί στον περίγυρο του βυζαντινού κράτους κατά το Μεσαίωνα Ολόκληρη η ενότητα: Ο βαλκανικός κόσµος και η Ρωσία κατά το Μεσαίωνα (α. Οι βαλκανικοί λαοί και οι σχέσεις τους µε το Βυζάντιο, β. Ίδρυση και εξέλιξη του ρωσικού κράτους) 20. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η θεµατική ενότητα µε την οποία προτείνεται να ασχοληθεί η συγγραφική οµάδα για την προετοιµασία του δείγµατος γραφής (Demo) του συγκεκριµένου βιβλίου είναι : Μεταπολεµική λογοτεχνία (µυθιστόρηµα). Η ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί σε έκταση σελίδων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές (Περιεχόµενα, δοµή κεφαλαίου) για τη συγγραφή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στο εν λόγω βιβλίο. 21α. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βιβλίο µαθητή - καθηγητή Η θεµατική ενότητα µε τις οποίες προτείνεται να ασχοληθεί η συγγραφική οµάδα για την προετοιµασία του δείγµατος γραφής (Demo) του συγκεκριµένου βιβλίου είναι : Η αγάπη για τους συνανθρώπους µας / Οι φιλικοί δεσµοί / Η αγάπη (σ. 89 στο ΕΠΠΣ ΑΠΣ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τόµ. Α ) Η ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί σε έκταση σελίδων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ και τις προδιαγραφές (περιεχόµενα, δοµή κεφαλαίου) για τη συγγραφή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στο εν λόγω µάθηµα και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο µέρος του βιβλίου για τον καθηγητή. 21β. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βιβλίο µαθητή - καθηγητή Η θεµατική ενότητα µε την οποία προτείνεται να ασχοληθεί η συγγραφική οµάδα για την προετοιµασία του δείγµατος γραφής (Demo) του συγκεκριµένου βιβλίου είναι : Η αποδηµία / Ο καηµός της ξενιτιάς / Ο ελληνισµός έξω από τα σύνορα / Τα µικρασιατικά / Οι πρόσφυγες (σ. 88 στο ΕΠΠΣ ΑΠΣ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τόµ. Α ) Η ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί σε έκταση σελίδων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ και τις προδιαγραφές (περιεχόµενα, δοµή κεφαλαίου) για τη συγγραφή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στο εν λόγω µάθηµα και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο µέρος του βιβλίου για τον καθηγητή. 15

16 21γ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βιβλίο µαθητή - καθηγητή Η θεµατική ενότητα µε την οποία προτείνεται να ασχοληθεί η συγγραφική οµάδα για την προετοιµασία του δείγµατος γραφής (Demo) του συγκεκριµένου βιβλίου είναι : Από την ενότητα «Η νεότερη λογοτεχνία το: β. Μεταπολεµική και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία (σ. 93 στο ΕΠΠΣ ΑΠΣ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τόµ. Α ) Η ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί σε έκταση σελίδων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ και τις προδιαγραφές (περιεχόµενα, δοµή κεφαλαίου) για τη συγγραφή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στο εν λόγω µάθηµα και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο µέρος του βιβλίου για τον καθηγητή. 22. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γ Γυµνασίου) Προς τους υποψηφίους συγγραφείς προτείνoνται ως δείγµα γραφής οι εξής ενότητες. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Εκλογές, κόµµατα, Μ.Μ.Ε. 27. Νεοελληνική Γραµµατική Γυµνασίου Βιβλίο µαθητή Κειµενολογία υφολογία - πραγµατολογία. Κατά τη σύνταξη των κεφαλαίων λαµβάνεται µέριµνα ώστε να παρουσιάζονται τα κειµενικά είδη, οι σηµαντικότερες µορφοσυντακτικές ποικιλίες και οι λεξιλογικές επιλογές ενταγµένες σε κειµενικό πλαίσιο, µέσα από το οποίο θα αναδεικνύεται το επίπεδο ύφους. Επίσης, πρέπει να αναδεικνύονται και οι βασικές πραγµατολογικές παράµετροι του λόγου. (η συνολική έκταση του δείγµατος θα είναι από σελίδες. 33. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Βιβλίο αναφοράς για το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας (πρωτότυπο) των Α, Β, Γ τάξεων Γυµνασίου Η θεµατική ενότητα µε την οποία θα ασχοληθεί η συγγραφική οµάδα για την προετοιµασία του δείγµατος γραφής (Demo) του συγκεκριµένου βιβλίου είναι η υποτακτική σύνδεση των προτάσεων. Η ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί σε έκταση σελίδων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις αναλυτικές προδιαγραφές (Περιεχόµενα, δοµή κεφαλαίου) για τη συγγραφή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στο εν λόγω µάθηµα. 16

17 ΙΙ. Εκπαιδευτικό Λογισµικό ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 8. ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α: Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. CD ROM Σχέδιο εργασίας διαθεµατικών δραστηριοτήτων για την εξής θεµατική ενότητα: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι. ηµόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων: αθλητισµός - αθλήµατα 15. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. CD ROM Σχέδιο εργασίας διαθεµατικών δραστηριοτήτων για την εξής θεµατική ενότητα: Θέµα: Ταξίδια ιακοπές (για την ενότητα 3, της Γ Γυµνασίου) ραστηριότητες και ασκήσεις µε αφορµή το σχέδιο εργασίας µέσω των οποίων οι µαθητές θα ασκούνται στην επεξεργασία και παραγωγή διαφόρων ειδών κειµένου µε τους εξής τρόπους: Αναγνώριση κειµενικών ειδών µέσω της µελέτης του τρόπου ανάπτυξης κειµενικών θεµάτων ή παραγράφων-µελέτη της ποικιλίας µε την οποία ένα κειµενικό είδος πραγµατώνεται µέσα από διάφορα αυθεντικά κείµενα. Αλλαγή θέσης κειµενικών θεµάτων ή παραγράφων και συνέπειες στη νοηµατική οργάνωση του κειµένου Επιλογή και συνδυασµός γλωσσικών µέσων για τη διαµόρφωση κάθε κειµενικής δοµής. 17. ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ, Oδύσσεια Ιλιάδα. CD ROM Σχέδιο εργασίας διαθεµατικών δραστηριοτήτων για την εξής θεµατική ενότητα: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Οµηρικά έπη. Οδύσσεια: Καλυψώ και Οδυσσέας (ε ) ΙΙΙ. Χάρτες και Αφίσες ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΆΤΛΑΝΤΕΣ είγµα Ιστορικών Ατλάντων Α τάξη του Γυµνασίου: Χάρτης µε θέµα: Οι πολιτισµοί του Αιγαίου: Κέντρα και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Κυκλαδικού, του Μινωικού και Μυκηναϊκού πολιτισµού (χάρτης δίφυλλος) 17

18 Β τάξη του Γυµνασίου: Χάρτης µε θέµα: Ελληνικά και λατινικά κράτη στο χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας µετά την άλωση του Γ τάξη του Γυµνασίου: Χάρτης µε θέµα: Οι Βαλκανικές συµµαχίες, τα µέτωπα των δύο Βαλκανικών Πολέµων και η εδαφική συρρίκνωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (χάρτης δίφυλλος) 18

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γενικών προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού (Παράρτηµα Τόµος Γ τεύχος γ )

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γενικών προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού (Παράρτηµα Τόµος Γ τεύχος γ ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γενικών προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού (Παράρτηµα Τόµος Γ τεύχος γ ) 14. Κριτήρια αξιολόγησης του βιβλίου αναφοράς Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

1. ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ 1. ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ξενοφώντας: Η ζωή του. Το έργο του. Ενδιαφέροντα και ιδέες (σ. 29-33). 2. Θουκυδίδης: Το έργο του. Ενδιαφέροντα και ιδέες (σ. 19-22) [εκτός από: Τα προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικοί Σύµβουλοι Π.Ε.

Σχολικοί Σύµβουλοι Π.Ε. Ηλίας. Αναγνώστου Σ. Κ. Κρασσάς Σχολικοί Σύµβουλοι Π.Ε. ΣΤΟΧΟΙ «Βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των µαθητών να επικοινωνούν αποτελεσµατικά (προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Σχ. Έτος Εξεταστέα Ύλη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. Τάξη A

1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Σχ. Έτος Εξεταστέα Ύλη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. Τάξη A 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Σχ. Έτος 2018-19 Εξεταστέα Ύλη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων Τάξη A Γλωσσική Διδασκαλία Ενότητα 1: σελ. 17-24 Ενότητα 2: σελ. 34-35 Ενότητα 3 (ολόκληρη) Ενότητα 4 (ολόκληρη) Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γυμνάσιο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΊΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γυμνάσιο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΊΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γυμνάσιο 2016-17 ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΊΑ ΦΥΣΙΚΉ ΧΗΜΕΊΑ ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΊΑ ΛΑΤΙΝΙΚΆ ΚΕΊΜΕΝΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προαγωγικές εξετάσεις ορίζονται ως εξεταστέα ύλη οι επόμενες Διδακτικές Ενότητες:

Για τις προαγωγικές εξετάσεις ορίζονται ως εξεταστέα ύλη οι επόμενες Διδακτικές Ενότητες: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος ΠΑΝΑΓΟΥ Για τις προαγωγικές εξετάσεις ορίζονται ως εξεταστέα ύλη οι επόμενες Διδακτικές Ενότητες: 5. Η ιστορία του Αβραάµ: η µεγάλη κλήση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2+1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΝΑ ΩΡΟ. από τις εκδόσεις. Μεγάλη προσφορά ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

2+1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΝΑ ΩΡΟ. από τις εκδόσεις. Μεγάλη προσφορά ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2+1 2+1 Μεταίχµιο Μεγάλη προσφορά από τις εκδόσεις ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΩΡΟ www.metaixmio-education.gr Λεπτοµέρειες για την προσφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ Α α/α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Κεφ. 2 2.2 Σελ.57-58, 2.3 Απόλυτη Τιμή (εκτός σελ. 64-66)2.4 (Χωρίς αποδείξεις ιδιοτήτων σελ.71). Κεφ. 3 3.1, 3.2, 3.3 (χωρίς αποδείξεις σελ.88-89). 1 Κεφ. 4 4.1, 4.2 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Γ2/4294/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος Γ2/4294/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ιδασκαλία µαθηµάτων στα Γυµνάσια

Γ2/4294/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος Γ2/4294/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ιδασκαλία µαθηµάτων στα Γυµνάσια Γ2/4294/27-08-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος Γ2/4294/27-08-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ιδασκαλία µαθηµάτων στα Γυµνάσια Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους 1993-94 θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα: 1. Ύστερα από την αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού:

ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού: ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μαθηματικά Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού: 1 η Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και Πράξεις Κεφάλαιο 1 (Φυσικοί αριθμοί) Κεφάλαιο 24 (Προβλήματα με πολλαπλασιασμό

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Κεφάλαια: 2,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,31,32,37 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α) Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: 1. Εισαγωγή α) Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Βιβλίο Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ομήρου Οδύσσεια)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Βιβλίο Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ομήρου Οδύσσεια) Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Ομήρου Οδύσσεια) Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (του Οικονόμου) 1 τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων 1 τετράδιο με περιθώριο 20 φύλλων ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 τετράδιο 2 θεμάτων ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ2016-2017- Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1) Τα φαντάσματα σελ. 29 2)Νινέτ σελ. 45 3)Οι πιτσιρίκοι σελ.82 4)Νέα Παιδαγωγική σελ.92 5)Ταξίδι χωρίς επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΒΙΒΛΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΙΒΛΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΜΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 101 421 51.704 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 55 385 54.096 ΛΥΚΕΙΟ 42 412 59.225 ΣΥΝΟΛΟ 198 1218 165.025 ΤΑΞΗ ΓΡΑΜ/ΡΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Δ Α-Β-Γ ΛΕΞΙΚΟ ΔΑ ΔΒ ΔΓ ΔΔ ΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τρόποι διδασκαλίας Κατ οίκον εργασία Γραπτή Αξιολόγηση ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Β) Αρχαιογνωσία: (αρχαίο κείμενο από μετάφραση) MH EΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) «Το πιο γλυκό ψωμί», Λαϊκό παραμύθι 2) «Ύπνε μου κι έπαρέ μου το», Δημοτικό τραγούδι 3) «Ένας αϊτός περήφανος», Κλέφτικο τραγούδι 4) «Η Νέα Παιδαγωγική»,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή: Θουκυδίδης: σελ. 19-25, 26-28 Ξενοφώντας: σςλ. 29-32 2. Κείμενο: Από πρωτότυπο: Ξενοφώντας: Βιβλίο 2 κεφ. 1 16-32 Βιβλίο 2 κεφ. 2 1-4 Βιβλίο 2 κεφ. 2 16-23

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Ομήρου Οδύσσεια) Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (του Οικονόμου) ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 τετράδιο 2 θεμάτων ΦΥΣΙΚΗ 1 τετράδιο 20 φύλλων ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 τετράδιο 20 φύλλων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ(1) σελ.14(από ατομικός-μαζικός αριθμός-ισότοπα),15,20(από διαλύματαπεριεκτικότητες

Κεφ(1) σελ.14(από ατομικός-μαζικός αριθμός-ισότοπα),15,20(από διαλύματαπεριεκτικότητες ΦΥΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 1.1 41-45, 48, 50-57 1.2 77, 79, 82-85, 87 (χωρίς την «έννοια της μάζας») 1.3 111-113, 120-122 2.1 163-167, 169, 170 (μέχρι και τον τύπο: Εχ=U=mgh), 172, 173, 174 (εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

A Λυκείου Εξεταστέα ύλη περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2015 Θρησκευτικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

A Λυκείου Εξεταστέα ύλη περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2015 Θρησκευτικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα A Λυκείου Εξεταστέα ύλη περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2015 Θρησκευτικά ΚΕΦ 2 Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας σελ 13 ΚΕΦ 3 Ο χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία σελ 16 ΚΕΦ 6 «Ποιήσωμεν άνθρωπον»

Διαβάστε περισσότερα

Β! ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 6, 7, 9

Β! ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 6, 7, 9 Β! ΤΑΞΗ 1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Deutsch ein Hit! 1 Kursbuch + Arbeitsbuch ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 6, 7, 9 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφ. 1 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 Κεφ. 2 ολόκληρο Κεφ. 3 3.1, 3.2, 3.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Κεφ. 1 1.2, 1.3, 1.4 Κεφ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ- ΣΑ

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ- ΣΑ ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, επειδή θεωρούµε πολύ σηµαντική διάσταση της εκπαίδευσης τη µορφωτική της πλευρά, αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε τα νέα βιβλία στο Γυµνάσιο. Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΑΞΗ Β

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΑΞΗ Β 43 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΑΞΗ Β ΕΞΕΤAZOMENO ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦ 1 Ο : 1.1, 1.2, 1.4 ΚΕΦ 2 Ο : 2.1 ΚΕΦ 3 Ο : 3.1, 3.2, 3.3,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΦΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 1.1 41-45, 50-57 1.2 77, 79, 82-85, 87 (εκτός από την «έννοια της μάζας» σελ. 87) 1.3 111-116, 120-122

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , ΤΑΞΗ Γ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , ΤΑΞΗ Γ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 2014, ΤΑΞΗ Γ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Τρόπος εξέτασης: ίνεται ένα πεζό ή ποιητικό κείµενο και θα πρέπει να απαντηθούν: 1. Μία ερώτηση περιεχοµένου (κατανόηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάσιο

Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάσιο Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάσιο 2009-2010 A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ κωδ. τιτλοσ συγγραφεασ λιανικη τιμη σε α. αρχαια ελληνικα (ανάλυση από τη μετάφραση) 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,00 7287

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η ΜΑΘΗΜΑ: 1, 2, 3, 4, 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΜΑΘΗΜΑ: 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η ΜΑΘΗΜΑ: 1, 2, 3, 4, 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΜΑΘΗΜΑ: 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 9 o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: B' ΤΑΞΗ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Από το βιβλίο της Α Γυμνασίου: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Από τις σελ.: 114 έως και 118 Από το βιβλίο των Β και Γ Γυμνασίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ [σελ20-27 ] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [σελ44-53 ] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ- ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 5.4 Η συμπολιτεία- Η Ευρωπαϊκή Ένωση 5.5 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ε Α Υ Λ Η περιόδου Μαΐου-Ιουνίου-Σεπτεµβρίου 2016 Α Τ Α Ξ Η

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ε Α Υ Λ Η περιόδου Μαΐου-Ιουνίου-Σεπτεµβρίου 2016 Α Τ Α Ξ Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ε Α Υ Λ Η περιόδου Μαΐου-Ιουνίου-Σεπτεµβρίου 2016 Α Τ Α Ξ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1, 5-14, 16-22, 25-27 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2 Γ 3 Α, Β, Γ 4 Β2, Γ 5 Β1, Γ 6 Α, Β2, Γ 7 Α, Β1,Β2, Γ 8 Β2, Γ 9 Β1, Β2, Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚ. 2016-2017 1) Όλα τα θέματα θεωρίας που αφορούν α) τη δομή και τους τρόπους ανάπτυξης της παραγράφου β)τη συνοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Λύκειο ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΊΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Λύκειο ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΊΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Λύκειο 2016-17 ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΊΑ ΦΥΣΙΚΉ ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑΣ ΝΕΌΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΑ ΠΑΙΔΕΊΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Τάξη Μάθημα Γενικής Παιδείας. Ύλη

Β Τάξη Μάθημα Γενικής Παιδείας. Ύλη Β Τάξη Μάθημα Γενικής Παιδείας Ύλη 2016-2017 * Θρησκευτικά * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία * Νεοελληνική Γλώσσα ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1, 2 & 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Σύμβολο της Πίστης, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , ΤΑΞΗ Β ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , ΤΑΞΗ Β ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 2014, ΤΑΞΗ Β ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Τρόπος εξέτασης: ίνεται ένα πεζό ή ποιητικό κείµενο και θα πρέπει να απαντηθούν: 1. Μία ερώτηση περιεχοµένου (κατανόηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα ύλη - Α Λυκείου

Εξεταστέα ύλη - Α Λυκείου Εξεταστέα ύλη - Α Λυκείου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα (κ. Ντινοπούλου, κ. Γιακουμάτου) Α. Βιβλίο Οργανισμού : σελίδες 1-264. Β. Θέματα για παραγωγή λόγου: Γλώσσα (γλωσσική κρίση, λεξιπενία κ.λ.π.) Γλωσσομάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ"

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ" ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η εξής: Ι. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2018 ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η ακόλουθη: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Για τις προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2018 ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η ακόλουθη: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΑΧΑΙΑΣ 6 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΑΞΗ : Α Για τις προαγωγικές εξετάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΓΕΛ ΑΒΔΗΡΩΝ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΓΕΛ ΑΒΔΗΡΩΝ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΓΕΛ ΑΒΔΗΡΩΝ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 11-38 σελίδα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ από πρωτότυπο: Ξενοφώντος Ελληνικά, βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος 2011-2012 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολικό Έτος 2011-2012 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Δ Ε Λ Α Σ Α Λ» Πεύκα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γραμματική Αρχαίων (Οικονόμου) 1 πλαστικό ντοσιέ με 20 διαφάνειες ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ : ΟΕΔΒ

Διαβάστε περισσότερα

Θα σας δοθούν εννέα(9) συνολικά θέματα, από τα οποία θα πρέπει να επιλέξετε και να απαντήσετε στα έξι (6)

Θα σας δοθούν εννέα(9) συνολικά θέματα, από τα οποία θα πρέπει να επιλέξετε και να απαντήσετε στα έξι (6) Θρησκευτικά Καθηγήτρια: κυρία Παπαγγελλοπούλου Κεφάλαιο A Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Ενότητα 3 σελ. 19 Ενότητα 4 σελ. 23 Ενότητα 6 σελ. 32 Ενότητα 8 σελ. 41 Ενότητα 9 σελ. 45 Ενότητα 10 σελ. 48 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Η αρίθμηση των ενοτήτων ακολουθεί την αρίθμηση του βιβλίου 3. Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας. 4. Ιεροσόλυμα: Πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Κ20: Κλασική. 12Κ31: Κλασική Αρχαιολογία: 12ΕΙ-30

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Κ20: Κλασική. 12Κ31: Κλασική Αρχαιολογία: 12ΕΙ-30 1 η εβδομάδα : σελ. 1-4 28/8-1/9 2 η εβδομάδα : σελ. 5-13 4/9-8/9 3η εβδομάδα : σελ. 14-17 11/9-8/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ) Τάξεις: Α, Β Ημερησίου και Α, Β, Γ Εσπερινού Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. (Παράρτηµα Τόµος Γ τεύχος β )

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. (Παράρτηµα Τόµος Γ τεύχος β ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Παράρτηµα Τόµος Γ τεύχος β ) Συµπληρωµατικές προδιαγραφές για τη συγγραφή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού του µαθήµατος της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη Α Λυκείου 7ου ΓΕΛ Περιστερίου Σχολικό έτος

Εξεταστέα Ύλη Α Λυκείου 7ου ΓΕΛ Περιστερίου Σχολικό έτος Εξεταστέα Ύλη Α Λυκείου 7ου ΓΕΛ Περιστερίου Σχολικό έτος 2016-17 Θρησκευτικά ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Άνθρωπος / πρόσωπο: (αναζήτηση του Θεού, αγιότητα). Θρησκευτικότητα: (πίστη, λατρεία, προσευχή, γιορτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Κ20: Κλασική. 12Κ31: Κλασική Αρχαιολογία: 12ΕΙ-30

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Κ20: Κλασική. 12Κ31: Κλασική Αρχαιολογία: 12ΕΙ-30 1 η εβδομάδα : σελ. 1-4 28/8-1/9 2 η εβδομάδα : σελ. 5-13 4/9-8/9 3η εβδομάδα : σελ. 14-17 11/9-8/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Περιεχόμενα 1. ΑΓΓΛΙΚΑ... 1 2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ... 1 3. ΑΛΓΕΒΡΑ... 2 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 3 5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ... 3 6. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37.

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. 1 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, Τεύχος Α, της Α τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 43o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Σχολ. Έτος: 2015-16 ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 [1] 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενότητες 1, 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

17 ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

17 ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΕΙΜΕΝΑ 17 ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 1) Ελληνικά του Ξενοφώντα - 2.1. 16-32 ( σελ. 46-61) ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ μόνον για

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Ομάδα Εργασίας ΙΕΠ Συντονίστρια: Παπαδοπούλου Ελένη, Σύμβουλος Γ ΙΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ Α. Σελίδα 1 από 9

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ Α. Σελίδα 1 από 9 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ Α Σελίδα 1 από 9 1. Μετρήσεις Μήκους Η Μέση Τιμή 2. Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι. Καμαριανός Τ11. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι.

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι. Καμαριανός Τ11. Κοινωνικοποίηση (Υ/Ε) Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 27.08.2015 Πέµπτη Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη Θ. Καραλής

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. (ισχύει για τους εισαγομένους από το ακαδημαϊκό έτος )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. (ισχύει για τους εισαγομένους από το ακαδημαϊκό έτος ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ισχύει για τους εισαγομένους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Α 2 Β 1 1. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙ 2. Λογική Ι. Γνωσιοθεωρία. Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΑΞΗ: B ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΑΞΗ: B ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ2016-2017- Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΑΞΗ: B ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟ: ΤΗΙΝΚ ΤΕΕΝ 2nd Grade of Junior High School Student s Book (Προχωρημένοι) UNIT

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 12-08-2009 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ νέου προγράμματος Α 1 Υ101 Υ Αρχαία Ιστορία Ι Αρχαία Ιστορία Ι (Β Α 2 Υ102 Υ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα