ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1 1. Τι είναι τα µακροµόρια και ποια είναι η δοµή τους; (SOS) Σελίδα 20: Οι πρωτεϊνες.ονοµάζεται συµπύκνωση. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΕΝ ΙΑΜΕΣΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1) ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΑ ΠΕΝΤΟΖΕΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 2)ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΜΙΝΟΞΕΑ α ΚΕΤΟΝΟΞΕΑ 3) ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ 4) ΛΙΠΙ ΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 2. Τι είναι η υδρόλυση και η συµπύκνωση; (SOS) Σελίδα 20: Ωστόσο συνδέονται.ονοµάζεται υδρόλυση. ΜΟΝΟΜΕΡΗ ( δοµικοί λίθοι) συµπύκνωση αποβολ ή 1 µορίου Η Ο 2 ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟ ( ή βιολογικ ό µακροµ όριο) υδρόλυση πρόσληψη 1 µορίου Η2Ο ΜΟΝΟΜΕΡΗ 3. Ποιοι άλλοι δεσµοί αναπτύσσονται στα µακροµόρια, πλην των οµοιοπολικών; Σελίδα 20: Σε ορισµένα µακροµόρια. διαµόρφωση µακροµορίων. 4. Γιατί οι πρωτεΐνες είναι τα πιο διαδεδοµένα και σηµαντικά µακροµόρια; Σελίδα 22: Αν µεταξύ.συγκεκριµένη λειτουργία του. 5. Πού οφείλεται η ποικιλία των πρωτεϊνών; Σελίδα 22:Παρά τις πρωτεϊνικών µορίων. α) σειρά σύνδεσης και β) πλήθος αµινοξέων 6. Πόσα διαφορετικά αµινοξέα υπάρχουν; Σελίδα 22: Έχουν ανιχνευτεί πάνω. συστατικά πρωτεϊνών. 7. Να περιγράψετε τη δοµή των αµινοξέων. (SOS) Σελίδα 22: Το µόριο των αµινοξέων. πλευρικές οµάδες. Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1

2 8. Να περιγράψετε τον τρόπο σύνδεσης των αµινοξέων, ώστε να σχηµατιστούν πεπτίδια; (SOS) Σελίδα 22: Η ένωση στις πρωτεϊνες. Αµινοξέα πεπτιδικός δεσµ ός συµπύκνωση Πεπτίδια (20 διαϕορετικά στις πρωτείνες ) 9. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η διαµόρφωση στο χώρο των πεπτιδίων; (SOS) Σελίδα 22-23: Ένα πολυπεπτίδιο.. χώρο. Χωροδιάταξη Λειτουργικότητα πρωτεϊνών 10. Να αναφέρετε τα επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνών που καθορίζουν τη χωροδιάταξή τους. (SOS) (πρωτοταγής, δευτεροταγής, τριτοταγής και τεταρτοταγής δοµή). Σελίδα 23: Στα πρωτεϊνικά µόρια διακρίνουµε ανά δύο ίδιες. 11. Να εξηγήσετε από τι καθορίζετε η χωροδιάταξη της πρωτεΐνης και πως αυτή σταθεροποιείται. (SOS) Σελίδα 23: Η διαµόρφωση του οµάδες R των αµινοξέων. Μορφή πρωτεΐνης καθορίζεται από πρωτοταγή δοµή (σταθεροποιείται από µη οµοιοπολικούς δεσµούς που αναπτύσσονται ανάµεσα στις οµάδες R των αµινοξέων). 12. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο οι πρωτεΐνες εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. (SOS) Σελίδα 25: Είναι δικαιολογηµένο.διαµόρφωση στο χώρο. ιαφορετική πρωτοταγής δοµή (δηλαδή αλληλουχία των αµινοξέων) διαφορετικές πλευρικές οµάδες R των αµινοξέων διαφορετικά σηµεία στα οποία µπορούν να αναπτυχθούν µη πεπτιδικοί δεσµοί ανάµεσα στις πλευρικές οµάδες R των αµινοξέων αλλαγή στην χωροδιάταξη του µορίου (δευτεροταγής ή τριτοταγής δοµή) διαφορετική λειτουργικότητα. Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 2

3 13. Με ποιον τρόπο µπορεί να αλλάξει η λειτουργικότητα της πρωτεΐνης; (SOS) Σελίδα 25: Η τρισδιάστατη δοµή.συστατικό του αβγού. µετουσίωση αλλαγή στη χωροδιάταξη των πρωτεϊνών (δηλαδή της δευτεροταγούς ή της τριτοταγούς δοµής της πρωτεΐνης) αλλοίωση της λειτουργικότητας. 14. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι πρωτεΐνες; (δοµικές και λειτουργικές) Σελίδα 25: Οι πρωτεϊνες.στις διάφορες λειτουργίες. 15. Που βρίσκονται αποθηκευµένες οι γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τις λειτουργίες και τα κληρονοµικά γνωρίσµατα των οργανισµών; Σελίδα 28: Χρειάστηκε να περάσουν των οργανισµών. 16. Πόσα και ποια είδη νουκλεϊκών οξέων υπάρχουν; Σελίδα 28: Υπάρχουν.αντίστοιχα. 17. Να περιγράψετε τη δοµή των νουκλεοτιδίων. (SOS) Σελίδα 28: Τα νουκλεοτίδια στο RNA. + εικόνα 18. Να περιγράψετε πως συνδέονται τα νουκλεοτίδια µεταξύ τους, ώστε να σχηµατίσουν νουκλεϊκά οξέα. ή Πως πολυµερίζονται τα νουκλεοτίδια; (SOS) Σελίδα 28: υο µονοφωσφορικά νουκλεοτίδια.συνδιασµό πληροφοριών. 19. Να περιγράψετε τη δοµή της διπλής έλικας του DNA ( ή στερεοδιάταξη του DNA) ; (SOS) Σελίδα 28: Το 1953.και σχηµατίζονται τρεις. 20. Τι γνωρίζετε για τους δεσµούς υδρογόνου που αναπτύσσονται µεταξύ των αλυσίδων του DNA. (SOS) Σελίδα 28: Οι βάσεις αδενίνη..σχηµατίζονται τρεις. 21. Να εξηγήσετε που απαντάται DNA στο κύτταρο. (SOS) α) Πυρήνα κυττάρου β) Μιτοχόνδρια γ) Χλωροπλάστες (µόνο στα φυτικά κύτταρα) 22. Ποιος είναι ο ρόλος του κυτταρικού DNA; (SOS) Σελίδα 30: Τα µόρια του DNA.ποικιλοµορφίας. 23. Τι επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη δεσµών υδρογόνου µεταξύ των αζωτούχων βάσεων; (SOS) α) συγκρατούν τις 2 αλυσίδες του DNA µεταξύ τους β) εξυπηρετούν την ακριβή αντιγραφή του DNA Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 3

4 γ) εξυπηρετούν τον κατευθυντήριο ρόλο του DNA 24. Να περιγράψετε τη δοµή του RNA. Σελίδα 32: Το δεύτερο είδος ίδια αλυσίδα ( κλώνο). 25. Να αναφέρετε τα διαφορετικά είδη του RNA και τον ρόλο του καθενός.(sos) Σελίδα 32: Το RNA των ριβοσωµάτων. 26. Να αναφέρετε που απαντάται RNA στο κύτταρο. α) στον πυρήνα β) στο κυτταρόπλασµα i) ελεύθερο, ως mrna και trna ii) ως συστατικό των ριβοσωµάτων (rrna και πρωτεΐνες) γ) στα µιτοχόνδρια δ) στους χλωροπλάστες 27. Να αναφέρετε τον ρόλο των υδατανθράκων στα κύτταρα. (SOS) Σελίδα 32: Οι υδατάνθρακες..φυτικών κυττάρων. α) πηγή ενέργειας (π.χ. γλυκόζη) β) δοµικό συστατικό (π.χ. κυτταρίνη) 28. Ποια διαφορετικά είδη υδατανθράκων υπάρχουν και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός; (SOS) ΕΙ ΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΡΟΛΟΣ Α. ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ (Τριόζες, Πεντόζες, Εξόζες) 1) Τριόζες ( C3H 6O 3) Ενδιάµεσα προϊόντα της φωτοσύνθεσης (γλυκεριναλδεΰδη) και της κυτταρικής αναπνοής (γλυκεριναλδεΰδη και διυδροξυακετόνη) 2) Πεντόζες ( C5H10O 5) Συστατικά των νουκλεοτιδίων (ριβόζη RNA δεσοξυριβόζη DNA) 3) Εξόζες ( C6H12O 6) Γλυκόζη: παράγεται κατά την φωτοσύνθεση και είναι ο πιο διαδεδοµένος µονοσακχαρίτης. Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 4

5 Γλυκόζη + ισοµερή της (φρουκτόζη, γαλακτόζη) α) δοµικός λίθος δισακχαριτών και πολυσακχαριτών β) πηγή ενέργειας των κυττάρων και κατ επέκταση των οργανισµών ΕΙ ΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΡΟΛΟΣ Β. ΙΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ (Μαλτόζη, Σακχαρόζη, Λακτόζη) 1) Μαλτόζη (Γλυκόζη Γλυκόζη) Προϊόν της πέψης του αµύλου 2) Σακχαρόζη (Γλυκόζη Φρουκτόζη) Συστατικό των φρούτων (κύρια πηγή γλυκόζης). Παράγεται από τις ρίζες του ζαχαρότευτλου. 3) Λακτόζη (Γλυκόζη Γαλακτόζη) Συστατικό του γάλακτος. ΕΙ ΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΡΟΛΟΣ Γ. ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ (Άµυλο, Γλυκογόνο, Κυτταρίνη) (µονοµερή µονοσακχαριτών, δηλαδή γλυκόζης, ενώνονται µε συµπύκνωση) 1) Άµυλο (µόρια γλυκόζης ενώνονται σε Απαντάται στα φυτά και αποτελεί ευθείες αλυσίδες) αποθήκη ενέργειας. Υδρολύεται αποδίδοντας γλυκόζη. 2) Γλυκογόνο (µόρια γλυκόζης ενώνονται Απαντάται στο ήπαρ και στους µυς των σε σπειροειδή και διακλαδισµένη ζώων και στους µύκητες. Αποτελεί αλυσίδα) αποθήκη ενέργειας και υδρολύεται αποδίδοντας γλυκόζη. 3) Κυτταρίνη (µόρια γλυκόζης ενώνονται Απαντάται στα φυτά και αποτελεί σε διακλαδισµένες αλυσίδες) δοµικό συστατικό των τοιχωµάτων του κυττάρου. Πέπτεται µόνο από ορισµένα µικρόβια που διαθέτουν κατάλληλα υδρολυτκά ένζυµα. Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 5

6 29. Να αναφέρετε τα είδη των λιπιδίων και τον ρόλο τους. (SOS) Σελίδα 36: Τα λιπίδια τα στεροειδή. α) δοµικό συστατικό των µεµβρανών β) επιτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες (π.χ. αποθήκη ενέργειας) 30. Να περιγράψετε τη δοµή των ουδέτερων λιπών και τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται. (SOS) Σελίδα 36: Ένα µόριο..( περιέχουν και διπλούς δεσµούς). 31. Να αναφέρετε τον ρόλο των ουδέτερων λιπών στα ζώα και στα φυτά. (SOS) Σελίδα 36: Τα ακόρεστα λίπη.θερµοµονωτικό ρόλο. 32. Να περιγράψετε τη σύσταση των φωσφολιπιδίων. (SOS) Σελίδα 37: Τα περισσότερα.υδρόφοβη. 33. Να περιγράψετε τη διάταξη των φωσφολιπιδίων στο κύτταρο. (SOS) Σελίδα 37: Για το λόγο αυτό τα φωσφολιπίδια. 34. Να αναφέρετε τη σύσταση των στεροειδών ( χοληστερόλη). Σελίδα 38: Τα στεροειδή. των ζωϊκών κυττάρων. ΕΙ ΟΣ ΛΙΠΙ ΙΩΝ (αδιάλυτα στο νερό) 1) Ουδέτερα λίπη (1 µόριο γλυκερόλης ενώνεται µε δεσµούς µε 3 µόρια λιπαρών οξέων) α) Κορεσµένα λιπαρά οξέα (αναπτύσσουν ΜΟΝΟ απλούς δεσµούς): απαντώνται στα ζώα και είναι στερεά στις συνήθεις συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, π.χ. βούτυρο β) Ακόρεστα λιπαρά οξέα (αναπτύσσουν και διπλούς δεσµούς): απαντώνται στα φυτά και είναι υγρά στις συνήθεις συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, π.χ. ελαιόλαδο, αραβοσιτέλαιο 2) Φωσφολιπίδια (φωσφατιδυλοχολίνη) ΡΟΛΟΣ Αποθήκες ενέργειας Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 6

7 αποτελούνται από: α) υδρόφιλη κεφαλή (1 µόριο φωσφορικού οξέος και 1 µικρό πολικό µόριο) β) υδρόφοβη ουρά (2 µόρια λιπαρών οξέων που ενώνονται µε 1 µόριο γλυκερόλης) 3) Στεροειδή (γνωστότερη είναι η χοληστερόλη) ιαφέρουν από τα υπόλοιπα λιπίδια λόγω της δοµής τους (περιέχει το µόριό τους 4 ανθρακικούς δακτυλίους) οµικό συστατικό των µεµβρανών του κυττάρου Συστατικό των ζωϊκών κυτταρικών µεµβρανών ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2 1. Να αναφέρετε την κυτταρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της. Σελίδα 45: Η κυτταρική θεωρία.προϋπάρχοντος κυττάρου. 2. Τι γνωρίζετε για τα ευκαρυωτικά κύτταρα; Σελίδα 45: Η δοµή των ευκαρυωτικών.καλά σχηµατισµένος πυρήνας) 3. Τι γνωρίζετε για τα προκαρυωτικά κύτταρα; Σελίδα 45: Αντίθετα.των ευκαρυωτικών. 4. Να αναφέρετε το µοντέλο που ακολουθεί η δοµή των κυτταρικών µεµβρανών. (SOS) Σελίδα 48: Το µοντέλο.ή γλυκολιπίδια αντίστοιχα. 5. Να περιγράψετε την διάταξη των φωσφολιπιδίων στα κύτταρα. Σελίδα 48: Τα υδρόφιλα τµήµατα µε το νερό. 6. Να εξηγήσετε γιατί η µεµβράνη χαρακτηρίζεται ως ρευστό µωσαϊκό. (SOS) Σελίδα 48: Τα υδρόφιλα τµήµατα γειτονικά τους µόρια. 7. Να εξηγήσετε τον ρόλο των πρωτεϊνών της µεµβράνης. Σελίδα 48-49: Η διατήρηση της ρευστότητας..περιβάλλον κ.α. 8. Να αναφέρετε τις λειτουργίες της πλασµατικής µεµβράνης. (SOS) Σελίδα 49: Οι εκφράσεις.του κυττάρου. Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 7

8 Απλή στοιχειώδης µεµβράνη: περιλαµβάνει µια διπλοστιβάδα φωσφολιπιδίων και πρωτεΐνες. 9. Τι είναι το πρωτόπλασµα; Σελίδα 58: Αν παρατηρήσουµε.πρωτόπλασµα. ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΜΑ (ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ) = ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΗ ΜΑΖΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ. 10. Τι είναι τα οργανίδια και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Σελίδα 59: Στο κυτταρόπλασµα.τον πυρήνα του κυττάρου. 11. Να περιγράψετε τον αριθµό, τη µορφή, το σχήµα και τη θέση του πυρήνα. Σελίδα 60: Ο πυρήνας είναι.. σταθερή θέση. 12. Να περιγράψετε τη δοµή του πυρήνα. (sos) Σελίδα 60-61: Ο πυρήνας περιβάλλεται..το rrna ( συστατικό των ριβοσωµάτων). 13. Να περιγράψετε πως επικοινωνεί ο πυρήνας µε το κυτταρόπλασµα. (SOS) Σελίδα 61: Η παρατήρηση του πυρηνικού φακέλου.µεταξύ τους. 14. Ποιος είναι ο ρόλος του πυρήνα; (SOS) Σελίδα 61: Ο ρόλος του.το DNA. 15. Να περιγράψετε τη δοµή των χλωροπλαστών. (SOS) Σελίδα 64-65: Χλωροπλάστες.στους καρπούς. 16. Να περιγράψετε τη δοµή των µιτοχονδρίων. (SOS) Σελίδα 65: Μιτοχόνδρια..αυτοδιπλασιασµό του κυττάρου. 17. Να αναφέρετε τη λειτουργία των χλωροπλαστών ( φωτοσύνθεση) και τη λειτουργία των µιτοχονδρίων. (SOS) Σελίδα 64: Τα κύτταρα χρειάζονται.. χλωροπλάστες και µιτοχόνδρια. ΟΡΓΑΝΙ ΙΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΜΗ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΖΩΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 1) Πλασµατική µεµβράνη 2) Κυτταρικό τοίχωµα Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 8

9 3) Πυρήνας (πυρηνική περιοχή) 4) Χρωµατίνη + (χρωµοσώµατα) + (χρωµοσώµατα) - (κυκλικό µόριο DNA) 5) Πυρηνίσκος ) Ριβοσώµατα ) Σύµπλεγµα Golgi ) Ενδοπλασµατικό δίκτυο 9) Λυσσοσώµατα ) Υπεροξειδιοσώµατα ) Χλωροπλάστες ) Μιτοχόνδρια ) Κεντροσωµάτια ) Κενοτόπια ΚΕΦΑΛΑΙΟ :3 1. Με ποιους τρόπους εξασφαλίζουν την αναγκαία ενέργεια οι οργανισµοί; Σελίδα 78: Την ενέργεια. συστατικά των οργανισµών. 2. Τι είναι ο µεταβολισµός; (SOS) Σελίδα 78:Το σύνολο.. εξωκυτταρικών ουσιών κ.α. 3. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται ο µεταβολισµός; (SOS) καταβολισµός, αναβολισµός Σελίδα 78: Ο µεταβολισµός έχει.όταν σπάζουν. 4. Να εξηγήσετε πώς γίνεται η µεταφορά ενέργειας στα κύτταρα. (SOS) Σελίδα 78: Η µεταφορά.των προϊόντων της. αποδίδουν Εξώθερµες αντιδράσεις ενέργεια καταναλώνουν Ενδόθερµες αντιδράσεις ενέργεια παρέχουν καταναλώνουν Εξώθερµες αντιδράσεις Ενέργεια Ενδόθερµες αντιδράσεις Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 9

10 5. Τι γνωρίζετε για την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP); (SOS) Σελίδα 79: Σε όλα τα κύτταρα.µε υδρόλυση. 6. Να εξηγήσετε γιατί το ATP χαρακτηρίζεται ως «ενεργειακό νόµισµα»; (SOS) Σελίδα 79: Το ATP. ενεργειακό νόµισµα. δεσµός υψηλής ενέργειας: α) αποταµίευση ενέργειας και β) απόδοση ενέργειας από τη διάσπασή του µέσω υδρόλυσης 7. Να περιγράψετε τη διαδικασία κατά την οποία το ATP µεταβιβάζει την ενέργεια του. (SOS) Σελίδα 79-80: Το ATP..ADP και φωσφορικό οξύ. 8. Να εξηγήσετε γιατί η λειτουργία του ATP θυµίζει επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Σελίδα 80: Από τα παραπάνω.επαναφορτίζονται. 9. Να αναφέρετε τις διαδικασίες που προσφέρουν την απαραίτητη ενέργεια για την σύνθεση του ATP. Σελίδα 80: Όταν η ενέργεια.. υδρολύονται άλλα τόσα. 10. Τι είναι η ενέργεια ενεργοποίησης; Σελίδα 82: Για να πραγµατοποιηθούν.ενέργεια ενεργοποίησης. 11. Να εξηγήσετε πως τα κύτταρα εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια ενεργοποίησης. Σελίδα 82: Στο περιβάλλον.είναι πρωτεϊνες. Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 10

11 12. Τι είναι τα ένζυµα; (SOS) Σελίδα 82: Επιπλέον ο χρόνος.πρωτεϊνες. 13. Να εξηγήσετε τον τρόπο δράσης των ενζύµων. (SOS) Σελίδα 82: Τα ένζυµα..στο ενεργό κέντρο. 14. Να αναφέρετε τις κυριότερες ιδιότητες των ενζύµων. (SOS) Σελίδα 84: Το γεγονός ότι.το ph κ.α. 15. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα κύτταρα ανάλογα µε τη θέση τους; Σελίδες 84: Τα ένζυµα ανάλογα.καταλύει. 16. Τι είναι το φαινόµενο της φωτοσύνθεση; (SOS) Σελίδα 93: Η ζωή φωτοσύνθεση. 17. Να περιγράψετε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. (SOS) Σελίδα 93: Η φωτοσύνθεση περιβάλλον τους. + αντίδραση ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ= ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ( ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ) + ΝΕΡΟ ( ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΟΥΣ) = ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ + ΟΞΥΓΟΝΟΥ ( ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚΕΙ. 18. Ποιοι οργανισµοί ονοµάζονται αυτότροφοι και ποιοι ετερότροφοι; (SOS) Σελίδα 93: Οι φωτοσυνθετικοί.στον πλανήτη µας. 19. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι οργανισµοί ανάλογα µε το πώς εξασφαλίζουν ενέργεια; (SOS) 20. Ποια είναι η σηµασία της φωτοσύνθεσης; (SOS) α) ενέργεια, β) τροφή Σελίδα 93: Όλοι σχεδόν οι.στα οικοσυστήµατα. 21. Τι είναι οι αποικοδοµητές και ποιος ο ρόλος τους; Σελίδα 93: Οι νεκροί οργανισµοί. στα οικοσυστήµατα. 22. Να περιγράψετε τη δοµή των φύλλων των φυτών. (SOS) Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 11

12 Σελίδα 94: Η δοµή του φύλλου πολλούς χλωροπλάστες. 23. Ποιος είναι ο ρόλος του φύλλου; (SOS) Σελίδα 94: Η είσοδος.στο έδαφος. Είσοδος: διοξειδίου του άνθρακα κατά τη φωτοσύνθεση & οξυγόνου κατά τη κυτταρική αναπνοή Έξοδος: οξυγόνου κατά τη φωτοσύνθεση, διοξειδίου του άνθρακα κατά την κυτταρική αναπνοή & νερό κατά τη διαπνοή 24. Τι συµβαίνει στα µακροµόρια της τροφής µέσα στο πεπτικό σύστηµα; Σελίδα 107: Η τροφή από τη στιγµή για τον οργανισµό. 25. Πώς τα κύτταρα αξιοποιούν τα προϊόντα διάσπασης των µακροµορίων της τροφής; (SOS) Σελίδα 107: Σε κάθε κύτταρο.κυτταρική αναπνοή. α. σύνθεση µε αυτά δικών τους µεγαλοµοριακών συστατικών, β. απελευθέρωση ενέργειας µέσω της κυτταρικής αναπνοής. 26. Ποιους δρόµους ακολουθεί η ενέργεια που ελευθερώνεται από τις αντιδράσεις οξείδωσης; Σελίδα 107: Ένα µέρος..atp. 27. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η κυτταρική αναπνοή ; Σελίδα 107: Η κυτταρική αναπνοή.αναερόβια αναπνοή. 28. Από πού το κύτταρο εξασφαλίζει ενέργεια; (SOS) ιάσπαση µακροµορίων (πέψη) Κυτταρική αναπνοή ιάσπαση µακροµορίων (π.χ. πρωτεϊνών, λιπών, υδατανθράκων, νουκλεϊκών οξέων) ηµιουργία δοµικών λίθων, δηλαδή µονοµερών (αµινοξέα, νουκλεοτίδια, κ.α.) Κυτταρική αναπνοή (οξείδωση) Απελευθέρωση ενέργειας για το κύτταρο ΣΥΝΗΘΩΣ τα κύτταρα εξασφαλίζουν ενέργεια από υδατάνθρακες ή λίπη και ΜΟΝΟ στην ανάγκη διασπά και πρωτεΐνες. Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 12

13 29. Τι είναι η κυτταρική αναπνοή; ιαδικασία οξείδωσης των µονοµερών που προκύπτουν από την πέψη των µακροµορίων µε σκοπό την παραγωγή χηµικής ενέργειας (ATP) απαραίτητης για το κύτταρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ:4 1. Τι είναι ο κυτταρικός κύκλος; Σελίδα 122: Το χρονικό διάστηµα.κύκλος ζωής του κυττάρου. 2. Σε ποιες φάσεις διακρίνεται ο κυτταρικός κύκλος; Σελίδα 122: Τον κύκλο αυτό.µίτωση. 3. Να περιγράψετε τη µεσόφαση (πότε και που πραγµατοποιείται). (SOS) Σελίδα 122: Η µεσόφαση.trna,πρωτεϊνών κτλ.) Μεσόφαση: (90-95% κυτταρικού κύκλου και παρεµβάλλεται µεταξύ 2 διαδοχικών µιτωτικών διαιρέσεων), στον πυρήνα όπου το κύτταρο αυξάνεται σε µέγεθος και προετοιµάζεται για την διαίρεσή του. 4. Σε ποια στάδια διακρίνεται η µεσόφαση; (SOS) Στάδιο G 1: (βιοσύνθεση mrna, trna, rrna, ριβοσώµατα και πρωτεΐνες). Έντονος ρυθµός κυτταρικής αναπνοής, λόγω αυξηµένων ενεργειακών αναγκών. Στάδιο S: (αυτοδιπλασιασµός DNA δηµιουργία 2 µορίων DNA πανοµοιότυπων). Στάδιο G 2 : (διαιρούνται τα µιτοχόνδρια, οι χλωροπλάστες και το κεντροσωµάτιο. Η χρωµατίνη δεν έχει το µέγιστο βαθµό συσπείρωσης µε αποτέλεσµα να µην διακρίνονται τα χρωµοσώµατα) µεταβατικό στάδιο έναρξης µίτωσης. 5. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που διαθέτει το DNA και το καθιστούν κατάλληλο ως γενετικό υλικό. (SOS) Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 13

14 Σελίδα 123: Η λειτουργία του DNA.µέσω αυτών, των πρωτεϊνών. 6. Να αναφέρετε το κεντρικό δόγµα της Βιολογίας. (SOS) Σελίδα 123:Η κατεύθυνση.προς το RΝΑ. + ιάγραµµα 7. Να περιγράψετε τη διαδικασία της αντιγραφής του DNA στα προκαρυωτικά κύτταρα. (SOS) Σελίδα 124: Τα γεγονότα.µε οµοιοπολικό δεσµό. 8. Γιατί ο µηχανισµός της αντιγραφής χαρακτηρίζεται ως ηµισυντηρητικός; (SOS) Σελίδα 124: Έτσι σταδιακά..νέο. 9. Πώς εξασφαλίζεται η ακρίβεια της διαδικασίας της αντιγραφής στα προκαρυωτικά κύτταρα; (SOS) Σελίδα 124: Η πιστότητα.της συµπληρωµατικότητας. Εξασφαλίζεται µε τη δράση της DNA πολυµεράσης και την αρχή συµπληρωµατικότητας των βάσεων. 10. Τι εξασφαλίζεται µε την αντιγραφή του DNA κατά το στάδιο S της µεσόφασης κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου; Σελίδα 124: Χάρη στον αυτοδιπλασιασµό.οργανισµών. 11. Με ποια µορφή γίνεται η µεταφορά των γενετικών πληροφοριών από τον πυρήνα στα ριβοσώµατα; Σελίδα 124: Λύση στο..ζ.μονό. 12. Να περιγράψετε τη διαδικασία της µεταγραφής. (SOS) Σελίδα 124: Η διαδικασία µε την οποία..από ένα γονίδιο. 13. Να δώσετε τους ορισµούς των παρακάτω λέξεων: α) γονίδιο, β) κωδικόνιο, γ) γενετικός κώδικας. (SOS) Γονίδιο: είναι το τµήµα του DNA που µεταγράφεται Κωδικόνιο: κάθε τριάδα νουκλεοτιδίων που κωδικοποιούν για ένα συγκεκριµένο αµινοξύ Γενετικός κώδικας: το λεξικό µε βάση το οποίο µεταφράζεται η γενετική πληροφορία Αντικωδικόνιο: χαρακτηριστική τριάδα νουκλεοτιδίων που διαθέτει το trna και είναι συµπληρωµατική µε το κωδικόνιο του mrna. Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 14

15 14. Η διαδικασία της µεταγραφής παρουσιάζει την ίδια ακρίβεια µε αυτήν της αντιγραφής; Σελίδα 126: Όπως η αντιγραφή.. το συγκεκριµένο mrna. 15. Ποια µόρια παράγονται κατά τη διαδικασία της µεταγραφής; Σελίδα 126: Με µεταγραφή. των ριβοσωµάτων. 16. Τι είναι η µετάφραση του mrna; (SOS) Σελίδα 126: Το τελευταίο στάδιο. αµινοξέων. 17. Πως γίνεται η αντιστοίχιση νουκλεοτιδίων του mrna µε αµινοξέα πρωτεϊνών; Σελίδα 126: Με τον τρόπο αυτό.των οργανισµών κωδικόνιο. 18. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα. (SOSARA) Σελίδα : Τα χαρακτηριστικά.καταγωγής των οργανισµών. 19. Να αναφέρετε τα απαραίτητα συστατικά για την διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης. Σελίδα 127: Εκτός από.τη µορφή ATP κ.α. 20. Να περιγράψετε τη δοµή του trna. (SOS) Σελίδα 127: Τα trna διαθέτουν. είδος αµινοξέος. 21. Να εξηγήσετε τι είναι τα οµόλογα χρωµοσώµατα. (SOS) Σελίδα : Τα χρωµοσώµατα που.στα δύο χρωµοσώµατα. 22. Ποια κύτταρα ονοµάζονται απλοειδή και ποια διπλοειδή; (SOS) Σελίδα 129: Κύτταρα που υπάρχουν απλοειδή ( n). 23. Να αναφέρετε τις µορφές µε τις οποίες απαντάται το DNA. (SOS) Σελίδα 129: Ο άλλος λόγος.χρωµοσώµατα. Χρωµατίνη: νουκλεοπρωτεϊνη που συνίσταται από DNA, από µικρή ποσότητα RNA και από πρωτεϊνες σε ποσοστό που ξεπερνά το 50% του βάρους της. Η χρωµατίνη βρίσκεται σε διαφορετική µορφή : α. ίκτυο χρωµατίνης, όταν δεν είναι σε φάση διαίρεσης και β. όταν το κύτταρο διαιρείται η χρωµατίνη συµπυκνώνεται και παίρνει τη µορφή δοµών, που ονοµάζονται χρωµοσώµατα. ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ DNA Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 15

16 ΙΚΛΩΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ + ΠΥΡΗΝΑΣ + (χρωµατίνη χρωµοσώµατα) ΜΙΤΟΧΟΝ ΡΙΑ + (κατώτερα + πρωτόζωα) ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ + ΙΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ DNA RNA DNA RNA οµή 1) ίκλωνο µόριο (αποτελείται 1) Μονόκλωνο µόριο από 2 πολυνουκλεοτιδικές 2) οµικοί λίθοι αλυσίδες διπλή έλικα) ριβονουκλεοτίδια 2) οµικοί λίθοι 3) Αζωτούχες βάσεις (A, U, G, δεσοξυριβονουκλεοτίδια C) 3) Αζωτούχες βάσεις (A, T, G, 4) Στο RNA δεν C) αναπτύσσονται δεσµοί 4) Αναπτύσσονται δεσµοί υδρογόνου, διότι είναι υδρογόνου µεταξύ των µονόκλωνο. συµπληρωµατικών αζωτούχων βάσεων, των 2 αλυσίδων του DNA (A=T, 5) Στο RNA δεν υπάρχουν αντίστοιχες αναλογίες διότι είναι µονόκλωνο. G C) 5) Η αναλογία Α/Τ και G/C είναι 1:1, λόγω της συµπληρωµατικότητας των βάσεων. Λειτουργία 1) Στο DNA είναι 1) Το RNA (mrna) είναι το Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 16

17 αποθηκευµένες οι γενετικές πληροφορίες. 2) Μεταβιβάζει τις γενετικές πληροφορίες αναλλοίωτες από κύτταρο σε κύτταρο και από γενιά σε γενιά. 3) Καθορίζει την δοµή και τη λειτουργία του κυττάρου. 4) Είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία γενετικής ποικιλότητας. Θέση 1) Πυρήνας, µιτοχόνδρια και χλωροπλάστες. κινητό αντίγραφο της γενετικής πληροφορίας από το DNA στα ριβοσώµατα ώστε να γίνει η πρωτεϊνοσύνθεση. 2) Το trna µεταφέρει τα αµινοξέα στα ριβοσώµατα κατά την πρωτεϊνοσύνθεση. 3) Το rrna σε συνδυασµό µε πρωτεΐνες συγκροτούν τα ριβοσώµατα. 1) Πυρήνας, µιτοχόνδρια, χλωροπλάστες και κυτταρόπλασµα. Copyright ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΑΦΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ 17

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ: αφαίρεση ενός μορίου νερού - σύνθεση ενός διμερούς ΥΔΡΟΛΥΣΗ : προσθήκη ενός μορίου νερού - διάσπαση του διμερούς στα συστατικά του

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ: αφαίρεση ενός μορίου νερού - σύνθεση ενός διμερούς ΥΔΡΟΛΥΣΗ : προσθήκη ενός μορίου νερού - διάσπαση του διμερούς στα συστατικά του ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ: αφαίρεση ενός μορίου νερού - σύνθεση ενός διμερούς ΥΔΡΟΛΥΣΗ : προσθήκη ενός μορίου νερού - διάσπαση του διμερούς στα συστατικά του ΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟ ΔΕΣΜΟ. 1. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i..

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «XHMIKH ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Όταν αναφερόμαστε στον όρο «Χημική Σύσταση του Κυττάρου», τί νομίζετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Απρίλιος Μάιος 12 Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου (Ερωτήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον) 1. Τι είναι τα βιομόρια και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους; Βιομόρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς Ο C, το H 2, το O 2 και το N 2 είναι τα επικρατέστερα στους οργανισμούς σε ποσοστό 96% κ.β. Γιατί; Συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό στη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01%

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (C, H, N, O) 96% ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ (πχ. Na, K, P, Ca, Mg) 4% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, I) 0,01% Ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο συμμετέχουν, σε σημαντικό βαθμό, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ. Τα χημικά μόρια που οικοδομούν τους οργανισμούς

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ. Τα χημικά μόρια που οικοδομούν τους οργανισμούς ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Τα χημικά μόρια που οικοδομούν τους οργανισμούς Μελέτη φαινομένου της ζωής o Η μελέτη του φαινομένου της ζωής ξεκινά από το μοριακό επίπεδο δηλαδή από τα χημικά μόρια που οικοδομούν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση:

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου Ενότητα 1.1: Χημεία της ζωής Ενότητα 2.1: Μακρομόρια Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: 1. Για ποιο λόγο θεωρείται αναγκαία η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.-ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.-ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.-ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1. Τοποθετείστε στο διάγραμμα που ακολουθεί, τους όρους: σύνθεση, υδρόλυση, μακρομόριο, μονομερή. Ερμηνεύστε το διάγραμμα. Η -Q-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επειδή στο σχολικό βιβλίο Βιολογία Β Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας πρόσφατα προστέθηκαν ερωτήσεις και άλλαξε η αρίθμηση των προϋπαρχουσών ασκήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες;

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες; 1 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Το κύτταρο αποτελείται από χηµικές ενώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µικρά βιολογικά µόρια και τα βιολογικά µακροµόρια. Στα µικρά βιολογικά µόρια ανήκουν, τα ανόργανα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

CO 2 H 2 O O 2 C 6 H 12 O 6 ATP ADP DNA NADPH - TAC AAA CAT CCC GGG TTT ATT

CO 2 H 2 O O 2 C 6 H 12 O 6 ATP ADP DNA NADPH - TAC AAA CAT CCC GGG TTT ATT ΘΕΜΑ ο Α. (Μ 5) Ποιο φαινόµενο ονοµάζεται «µετουσίωση των πρωτεινών»; Να αναφέρεις ένα παράδειγµα. Β. (Μ 5) Να περιγράψεις το φαινόµενο της «ενδοκύττωσης» Γ. (Μ 5) Στις παρακάτω ερωτήσεις -5 να γράψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Oι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα. Χαρακτηρίζονται αντίστοιχα, μονοκύτταροι (μονοκυτταρικοί) και πολυκύτταροι (πολυκυτταρικοί)

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Β Λυκείου θέματα

Βιολογία Β Λυκείου θέματα Ι. Οι υδατάνθρακες διακρίνονται σε μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες και πολυσακχαρίτες. α) Να αναφέρετε από δύο παραδείγματα μονοσακχαριτών, δισακχαριτών και πολυσακχαριτών. (6μ) β) Σε ένα κύτταρο συναντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε νότητα 1 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ. Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ε νότητα 1 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ. Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση Ε νότητα 1 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 30 Στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να έχει: Διαπιστώσει ότι τα χημικά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Νουκλεϊκά οξέα: νήµατα και αγγελιαφόροι της ζωής

Νουκλεϊκά οξέα: νήµατα και αγγελιαφόροι της ζωής Νουκλεϊκά οξέα: νήµατα και αγγελιαφόροι της ζωής Αριστοτέλης Κωτίτσας Οι λειτουργίες των οργανισµών πραγµατοποιούνται χάρη στις πρωτεΐνες. Ο βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών καθορίζεται από τη µορφή τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Περιέχει 67 ερωτήσεις θεωρίας µε απαντήσεις, 116 ασκήσεις ανοικτού- κλειστού τύπου µε µ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 3 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων κατηγορίες υδατάνθρακες πρωτεΐνες νουκλεϊνικά οξέα λιπίδια Οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊνικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά) 2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ, 9 14 (απλή αναφορά), 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, σελ. 20 36 Οργανικές Ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στο φλοιό της Γης απαντώνται 92 χημικά στοιχεία, από τα οποία 27 μόνο είναι απαραίτητα για τη ζωή. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 96% ο άνθρακας (C), το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O) και

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το γενετικό υλικό ΘΕΜΑ: 1 ο (Μονάδες 25 ) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Το πείραµα των Hershey και Chase ήταν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα 1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής Ιστορικά 1665: Ο Ρ.Χουκ μιλά για κύτταρα. Σύγχρονη κυτταρική θεωρία: Το κύτταρο είναι η θεμελιώδης δομική και λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 - Β1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ι. Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται σχηματικά δύο χημικές αντιδράσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) Πώς χαρακτηρίζονται τα χημικά μόρια Α και Β; Πώς χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χημική σύσταση του κυττάρου

Χημική σύσταση του κυττάρου 1 Χημική σύσταση του κυττάρου Τα χημικά στοιχεία, που συμμετέχουν στη δομή των βιολογικών μορίων, συγκαταλέγονται στα στοιχεία που συνθέτουν τον φλοιό της γης. Όλοι οι οργανισμοί από τον πιο απλό μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παραδόσεις του μαθήματος γενικής παιδείας (Β λυκείου) Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολόγος M.Sc. Καθηγητής 3 ου λυκ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παραδόσεις του μαθήματος γενικής παιδείας (Β λυκείου) Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολόγος M.Sc. Καθηγητής 3 ου λυκ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παραδόσεις του μαθήματος γενικής παιδείας (Β λυκείου) Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολόγος M.Sc. Καθηγητής 3 ου λυκ. Ηλιούπολης Κεφάλαιο 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία σελ 1 από 8 Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν πέντε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2009

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2009 ΤΑΞΗ Β ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2009 Α ΦΑΣΗ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Στο πεπτίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Με ποιο μηχανισμό αντιγράφεται το DNA σύμφωνα με τους Watson και Crick; 2. Ένα κύτταρο που περιέχει ένα μόνο χρωμόσωμα τοποθετείται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει ραδιενεργό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα 1.1 Τα μόρια της ζωής Καινούριες γνώσεις Ποια μόρια συμμετέχουν στη δομή και στις λειτουργίες των οργανισμών. Ποια είναι η σημασία του νερού για τη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 2 1 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ «Οργανική» ένωση αναφέρεται σε ενώσεις του C Συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ.... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 9 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο I. Το γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι δευτερογενείς µεταβολίτες

Οι δευτερογενείς µεταβολίτες Οι δευτερογενείς µεταβολίτες Είναιταπροϊόνταδευτερογενούςµεταβολισµού. Μερικοί γνωστοί δευτερογενείς µεταβολίτες είναι η µορφίνη, ήκαφεΐνη, το καουτσούκ κ.ά. Ο ρόλος τους φαίνεται να είναι οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-15

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-15 Θέμα 2ο 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Βιολογία Β Λυκείου Περιεχόμενα ΘΕΜΑ 14306... 2 ΘΕΜΑ 14351... 2 ΘΕΜΑ 14360... 3 ΘΕΜΑ 14363... 3 ΘΕΜΑ 14364... 4 ΘΕΜΑ 14366... 5 ΘΕΜΑ 14367... 5 ΘΕΜΑ 14369...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποίησουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θα πρέπει να γνωρίζετε: Τη χημική σύσταση και τη δομή των νουκλεοτιδίων Πώς σχηματίζεται μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα Πώς σταθεροποιείται η διπλή έλικα του DNA Τι υποδηλώνει ο όρος συμπληρωματικές αλυσίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Υποενότητες 4.1 και 4.2 1. Το αντικωδικόνιο που βρίσκεται στο trna συνδέεται (βάλτε σε κύκλο το σωστό): α. Με το αμινοξύ β. Με το

Διαβάστε περισσότερα

αποτελούν το 96% κ.β Ποικιλία λειτουργιών

αποτελούν το 96% κ.β Ποικιλία λειτουργιών ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 92 στοιχεία στο φλοιό της Γης 27 απαραίτητα για τη ζωή H, Ο, Ν, C αποτελούν το 96% κ.β S, Ca, P, Cl, K, Na, Mg αποτελούν το 4% κ.β. Fe, I Ιχνοστοιχεία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. 2. Πώς οι αυτότροφοι οργανισμοί εξασφαλίζουν την τροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α. Εισαγωγικές έννοιες ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιβάλλοντα ΥΔΡΟΦΙΛΟ υδατικό κυτταρόπλασμα ΥΔΡΟΦΟΒΟ λιπιδικο-μεμβρανικό Δηλαδή τα μόρια χαρακτηρίζονται έτσι λόγω της υδρόφοβης φύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ Μ.Δ.Ε

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ Μ.Δ.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ον. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ. 1. Τη δομή της δίκλωνης έλικας πάρα πολύ καλά. 2. Τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων και την επίπτωσή

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT:ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

PROJECT:ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ PROJECT:ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΜΗΜΑ Β1 2015-16 Υπεύθυνος Καθηγητής: Σταμάτης Διονύσης Τεχνική Επιμέλεια: Γκέκας Ηλίας Βλάχος Ευγένιος Συμμετείχαν οι Μαθητές της Β1 τάξης Είδη κυττάρων Τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Τ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΜΗΜΑ Β3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο όρος ενέργεια σημαίνει δυνατότητα παραγωγής έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα Εργασία Βιολογίας Β. Γιώργος Εισαγωγή Η ενεργεια εχει πολυ μεγαλη σημασια για εναν οργανισμο, γιατι για να κανει οτιδηποτε ενας οργανισμος ειναι απαραιτητη. Ειναι απαραιτητη ακομη και οταν δεν κανουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Τα χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς. Στον φλοιό της γης απαντώνται 92 στοιχεία, απαραίτητα για την ζωή είναι τα 27, από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργία βιομορίων που αποτελούνται από πολυάριθμους δομικούς λίθους. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

δημιουργία βιομορίων που αποτελούνται από πολυάριθμους δομικούς λίθους. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 1) Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται σχηματικά δύο χημικές αντιδράσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) Πώς χαρακτηρίζονται τα χημικά μόρια Α και Β; Πώς χαρακτηρίζεται η χημική αντίδραση Γ και η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Θέματα 1. Ποια είναι η δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των λιπαρών οξέων 2. Πώς απομακρύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι:

Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι: 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ποια είναι η δομή των νουκλεοτιδίων; Τα νουκλεοτίδια προέρχονται από τη σύνδεση με ομοιοπολικό δεσμό, τριών διαφορετικών μορίων. Μιας πεντόζης (σάκχαρο με πέντε άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό 1.

Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό 1. Κεφάλαιο 1: Το Γενετικό Υλικό 1. Ο πνευμονιόκοκκος είναι: α. μύκητας β. βακτήριο γ. ιός δ. πρωτόζωο 2. Στο πείραμα του Griffith τι αποτελέσματα είχε ο εμβολιασμός με βακτήρια, θάνατο(θ) ή επιβίωση (Ε),

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Πού πραγματοποιούνται η αντιγραφή και η μεταγραφή; ΘΩΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες γονιδίων με κριτήριο το προϊόν της μεταγραφής τους;

1. Πού πραγματοποιούνται η αντιγραφή και η μεταγραφή; ΘΩΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες γονιδίων με κριτήριο το προϊόν της μεταγραφής τους; Βιολογία Γ Ενιαίου Λυκείου / Θετική Κατεύθυνση κεφαλαιο 2ο: αντιγραφη, εκφραση και ρυθμιση τησ ΓενετικηΣ ΠληροφοριαΣ 1. Πού πραγματοποιούνται η αντιγραφή και η μεταγραφή; Ευκαρυωτικά κύτταρα: στον πυρήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Γενετική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Γενετική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Γενετική Ενότητα 4.1: Κύκλος ζωής του κυττάρου Ενότητα 4.2: Μοριακή γενετική. (Το κεντρικό δόγμα της βιολογίας - Αντιγραφή - Μεταγραφή - Μετάφραση του DNA - Η χρωματίνη και το χρωμόσωμα) Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. δ 2. β 3. γ 4. γ 5. β Β. Ερωτήσεις σωστού λάθους 1. Λάθος 2. Σωστό 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων. Βιολογίας Β Γενικού Ημερήσιου Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων. Βιολογίας Β Γενικού Ημερήσιου Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β Γενικού Ημερήσιου Λυκείου Χανιά 2014-2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1ο 4-21 σελ. Θέμα Β 22-33 σελ. Θέμα Δ Κεφάλαιο 2ο 35-55 σελ. Θέμα Β 56-72 σελ. Θέμα Δ Κεφάλαιο 3ο 74 76 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο καταβολισμός περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (DNA) 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (DNA) 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (DNA) 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του DNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια τα οποία ενώνονται με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. Πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε ένα σωματικό κύτταρο ανθρώπου που βρίσκεται στη μεσόφαση πριν την αντιγραφή υπάρχουν:

3. Σε ένα σωματικό κύτταρο ανθρώπου που βρίσκεται στη μεσόφαση πριν την αντιγραφή υπάρχουν: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Στο οπερόνιο της λακτόζης: Α. Η πρωτεΐνη καταστολέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ Οι James Watson και Francis Crick δίπλα από το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA που τους εξασφάλισε το Βραβείο Νόμπελ. 2015 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στη βιολογία. Δρ. Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου

Σύντομη εισαγωγή στη βιολογία. Δρ. Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου Σύντομη εισαγωγή στη βιολογία Δρ. Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου Εισαγωγή Το κύτταρο είναι η θεμελιώδης μονάδα της ζωής Όλα τα όντα αποτελούνται από κύτταρα (μεμβράνη με χημικό υλικό) Αυξάνονται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Κεφάλαιο 2ο ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Κεφάλαιο 2ο ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 1. Κυτταρική μεμβράνη μοντέλο ρευστού μωσαϊκού κατά Singer και Nicolson Αποτελείται από διπλό στρώμα φωσφολιπιδίων με διάσπαρτα μόρια στεροειδών (χοληστερόλης) και μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Ι. ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Ι. ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Γίνεται σύνθεση DNA. Γίνεται σύνθεση RNA. Εξασφαλίζεται η διαιώνιση της γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Β1 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι φάσεις που περιλαμβάνει ο κυτταρικός κύκλος είναι:

Οι φάσεις που περιλαμβάνει ο κυτταρικός κύκλος είναι: ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Τι είναι ο κυτταρικός κύκλος; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 4 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΓΕΝΕΤΙΚΗ» 2. Οι φάσεις που περιλαμβάνει ο κυτταρικός κύκλος είναι: 3. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Πώς από το DNA φτάνουμε στις πρωτεΐνες

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Πώς από το DNA φτάνουμε στις πρωτεΐνες ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πώς από το DNA φτάνουμε στις πρωτεΐνες Αντιγραφή του DNA o Ο μηχανισμός αντιγραφής του DNA ονομάζεται ημισυντηρητικός διότι κατά την αντιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου των μαθητών: Μελαμπιανάκη Ειρήνη Νίμεσχαϊμ Κάτριν Πολόβινα Σοφία Σαμιόγλου Νικολέτα Στυλιανάκη Κωνσταντίνα

Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου των μαθητών: Μελαμπιανάκη Ειρήνη Νίμεσχαϊμ Κάτριν Πολόβινα Σοφία Σαμιόγλου Νικολέτα Στυλιανάκη Κωνσταντίνα Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου των μαθητών: Μελαμπιανάκη Ειρήνη Νίμεσχαϊμ Κάτριν Πολόβινα Σοφία Σαμιόγλου Νικολέτα Στυλιανάκη Κωνσταντίνα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δασκαλάκη Κατερίνα Μοίρες 2012-2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Διατήρηση και συνέχεια της ζωής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Διατήρηση και συνέχεια της ζωής ΚΕΑΛΑΙΟ 5 ιατήρηση και συνέχεια της ζωής 5.2 H ροή της γενετικής πληροφορίας 3 Πώς βρέθηκε η δομή του DNA στο χώρο; Η ανακάλυψη της δομής του DNA πραγματοποιήθηκε το 1953 από τους Watson και Crick. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Η ποσότητα του DNΑ α. είναι ίδια σε όλους τους απλοειδείς οργανισµούς β. είναι σταθερή σε όλους τους διπλοειδείς οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 2. BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι. ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΙΙ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΙΙΙ. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μεταβολισμός του κυττάρου ΤΥΠΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Α. Εξώθερμη αντίδραση = απελευθέρωση ενέργειας Β. Ενδόθερμη αντίδραση = πρόσληψη ενέργειας 3ο λύκ. Ηλιούπολης επιμέλεια: Αργύρης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία Ασκήσεων

Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία Ασκήσεων 1. Ένα μόριο νουκλεϊκού οξέος για να χαρακτηρισθεί πλήρως θα πρέπει να γνωρίζουμε αν είναι: i. DNA ή RNA ii. iii. Μονόκλωνο ή δίκλωνο Γραμμικό ή κυκλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΥΤΤΑΡΟ: Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΘΕΜΑ Β 1. Η εικόνα απεικονίζει τμήμα μιας δομής του κυττάρου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΥΤΤΑΡΟ: Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΘΕΜΑ Β 1. Η εικόνα απεικονίζει τμήμα μιας δομής του κυττάρου. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΥΤΤΑΡΟ: Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΘΕΜΑ Β 1. Η εικόνα απεικονίζει τμήμα μιας δομής του κυττάρου. I. Πώς ονομάζεται η κυτταρική δομή που απεικονίζεται στην εικόνα; Οι αριθμοί:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 4 DNA, RNA και η ροή των γενετικών πληροφοριών

Κεφ. 4 DNA, RNA και η ροή των γενετικών πληροφοριών Κεφ. 4 DNA, RNA και η ροή των γενετικών πληροφοριών Η οικογενειακή ομοιότητα, οφείλεται στα κοινά γονίδια. Τα γονίδια πρέπει να εκφραστούν για να έχουν αποτέλεσμα, και η έκφραση αυτή ρυθμίζεται από πρωτεΐνες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενέργεια υπάρχει παντού στο περιβάλλον και η παρουσία της γίνεται αισθητή με διαφόρους τρόπους.τα καιρικά φαινόμενα, οι κυτταρικές διεργασίες καθώς και όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Βιολογία θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1ο κεφάλαιο Το γενετικό υλικό Τι αποτελεί το γενετικό υλικό; Από το 1869, που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θερινό εξάμηνο 2015 Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ DNA ΚΑΙ RNA. Θανος Εξαρχου Γ1

ΤΟ DNA ΚΑΙ RNA. Θανος Εξαρχου Γ1 ΤΟ DNA ΚΑΙ RNA Θανος Εξαρχου Γ1 ΤΟ DNA Το δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κό οξu είναι νουκλεϊκό οξύ που περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA ΣΕ RNA

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA ΣΕ RNA ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ Γ 4 23.1.12 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA ΣΕ RNA ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (Deoxyribonucleic acid -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΦ. 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΦ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΦ. 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣXOΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1. Τοποθετήστε, στο διάγραμμα που ακολουθεί, τους όρους: σύνθεση, υδρόλυση, μακρομόριο, μονομερή. Ερμηνεύστε το διάγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό

Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό Ασκήσεις για το Κεφάλαιο 1: Το γενετικό υλικό A) Ερωτήσεις με πολλές πιθανές απαντήσεις Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στη σωστή φράση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β Γενικού. Ημερήσιου Λυκείου. Ομαδοποιημένα ανά κεφάλαιο. (σχολικό έτος 2014-2015)

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β Γενικού. Ημερήσιου Λυκείου. Ομαδοποιημένα ανά κεφάλαιο. (σχολικό έτος 2014-2015) Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β Γενικού Ημερήσιου Λυκείου Ομαδοποιημένα ανά κεφάλαιο (σχολικό έτος 2014-2015) Ιωαννίδης Θωμάς Βιολόγος 11 ου ΓΕΛ Ηρακλείου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξεταστέα Ύλη 2014-15.. σελ.3 1 ο Κεφάλαιο..σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 2.4 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ σ ε λ ί δ α 1 ΕΙΚΟΝΑ 4.2β ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά πλαίσια της εικόνας με την κατάλληλη λέξη ή φράση 2. Να γράψετε τον προσανατολισμό της μετακίνησης του ριβοσώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΟΥ

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΟΥ Κύτταρο Θεμελιώδης δομική και λειτουργική μονάδα των ζωντανών οργανισμών Φυτικό κύτταρο Χαρακτηριστικά των κυττάρων των πολυκύτταρων φυτών: 1. Μερική ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα