1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων"

Transcript

1 Ε Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2648, K.AJI. 330/91 Αριθμός 330 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171 (που τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου με αρ. 16 του 1960) και Νόμων του 1960Α έως 1990 κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν εγκριθεί από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 44 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της δίνει το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πιο κάτω Κανονισμούς: 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους) (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους των (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβερνήσεως)) Κανονισμούς του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 1990 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι παρόντες Κανονισμοί και οι βασικοί κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμοί του 1985 μέχρι Ο Κανονισμός 2 κανονισμών τροποποιείται (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «εισφορεύς» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «'εισφορέας* σημαίνει μέλος του Σχεδίου το οποίο κατά τον ουσιώδη χρόνο εισφέρει από το μισθό του ή έγιναν διευθετήσεις για να εισφέρει για την παροχή σύνταξης χηρών/χήρων και τέκνων» (β) με τη διαγραφή του όρου «ο Γραμματεύς» (γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισμού: «"συνταξιούχος* σημαίνει μέλος του Σχεδίου στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη με βάση το Μέρος II κανονισμών κατά την αφυπηρέτησή του από την υπηρεσία της Αρχής.». Κεφ Α10 του του του του του του του Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο (Ι):

2 Κ.Δ.Π. 330/ του Κανονισμου 8 Αντικατάσταση Αντικατάσταση Ο Κανονισμός 8 κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (3) της πιο κάτω νέας παραγράφου: «(3Α) Αν εισφορέας βρίσκεται με άδεια με μειωμένο μισθό, σύμφωνα με τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όρους Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986, ή βρίσκεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της Αρχής, οι περίοδοι αυτές λογίζονται συντάξιμη υπηρεσία με πλήρεις απολαβές, για σκοπούς καταβολής εισφορών για μεταβίβαση της σύνταξης.». 4. Ο Κανονισμός 10 κανονισμών αντικαθίσταται με τον πιο κάτω Κανονισμό: «Υπολογισμός 10. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, ωφελημάτων. θα πληρώνονται σε κάθε μέλος με συντάξιμη υπηρεσία όχι μικρότερη από πέντε χρόνια, κατά την αφυπηρέτησή του στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 9, τα ακόλουθα ωφελήματα: (α) ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή το ένα οκτακοσιοστό του ετήσιου συντάξιμου μισθού του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του με ανώτατο όριο τετρακόσιους μήνες, και εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά τρία (β) επιπρόσθετη σύνταξη 13ου μήνα κάθε χρόνο, ίση με το ένα δωδέκατο της ετήσιας σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (α).». 5. Ο Κανονισμός 11 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού και των λέξεων «των 10 ετών» με τις λέξεις «των πέντε ετών». 6. Ο Κανονισμός 12 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «δέκα» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «πέντε». 7. Ο Κανονισμός 13 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού «5» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό «3». 8. Ο Κανονισμός 14 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού και της λέξης «10 ετών» με τη λέξη «πενταετούς». 9. Ο Κανονισμός 15 κανονισμών αντικαθίσταται με τον πιο κάτω Κανονισμό: «Φιλοδώρημα 15. 'Οταν μέλος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση πεντααφυπηρέτησης ετο^ς συντάξιμης υπηρεσίας, παίρνει εφάπαξ ποσό ίσο με το συμπλήρωση ένα δέκατο του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του πενταετούς συντάξιμου μηνιαίου μισθού του για κάθε συμπληρωμένο υπηρεσίας. μή γα υπηρεσίας)> 10. Ο Κανονισμός 16 κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Η παράγραφος (1) 16 κανονισμών αντικαθίσταται με την πιο κάτω παράγραφο:

3 1249 Κ.Δ.Π. 330/91 «(1) Όταν μέλος, που συμπλήρωσε συντάξιμη υπηρεσία πέντε ή περισσοτέρων ετών και ηλικία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε ετών, υποβάλλει αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση από την υπηρεσία, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την πρόωρη αφυπηρέτησή του. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό παγοποιούνται και καταβάλλονται μόλις το μέλος συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών. Η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται δυνάμει 10 και θα αυξάνονται κατά το ποσοστό που τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού, δυνάμει του Κανονισμού 25.». (β) Η παράγραφος (2) 16 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «πέντε» με τη λέξη «τριών». 11. Ο Κανονισμός 17 κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: του κυνισμού 17 (1) Η παράγραφος (1) 17 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «πέντε» με τη κανονισμών, λέξη «τριών». (2) Η παράγραφος (2) 17 κανονισμών τροποποιείται: (α) με την αντικατάσταση της λέξης «δέκα» με τη λέξη «πέντε»' (β) με την αντικατάσταση των λέξεων «η σύνταξίς του θα καταβάλλεται» με τις λέξεις «η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό θα καταβάλλονται»* (γ) με την αντικατάσταση των λέξεων «η σύνταξίς του θα υπολογίζεται» με τις λέξεις «η σύνταξη του και το εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται» (δ) με τη διαγραφή των λέξεων «αφού ασκηθεί υπό του μέλους η εις τον Κανονισμό 10 αναφερομένη εκλογή». (3) Η παράγραφος (3) 17 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «δέκα» και «πέντε» με τις λέξεις «πέντε» και «τριών», αντίστοιχα. (4) Η παράγραφος (4) 17 κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της του πιο κάτω κειμένου: «Νοείται ότι το φιλοδώρημα αυτό αυξάνεται κατά το ποσοστό που τυχόν θα αυξηθούν οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτήσής του από την Αρχή και της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του ή παραίτησης του από τη Δημόσια Υπηρεσία ή τον Οργανισμό, δυνάμει 25.». (5) Ο Κανονισμός 17 κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του της πιο κάτω νέας παραγράφου: «(9) Στον παρόντα Κανονισμό, ο όρος 'Οργανισμός* σημαίνει οργανισμό δημόσιου δικαίου που ιδρύθηκε με ειδικό νόμο και περιλαμβάνει αρχή τοπικής διοίκησης.».

4 Κ.Δ.Π. 330/ Αντικατάσταση Αντικατάσταση Η παράγραφος (1) 18 κανονισμών αντικαθίσταται με την πιο κάτω νέα παράγραφο: «(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), σε περίπτωση που το μέλος που αφυπηρετεί δυνάμει της παραγράφου (β) 9, έχει κατά την ημέρα της αφυπηρέτησής του συμπληρωμένη υπηρεσία: (α) Πέντε ή περισσοτέρων ετών αλλά κάτω των δέκα ετών, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία* (β) δέκα ή περισσοτέρων ετών αλλά κάτω των δεκαπέντε ετών, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι ετών συντάξιμη υπηρεσία (γ) δεκαπέντε ή περισσοτέρων ετών αλλά κάτω των είκοσι τριών ετών η συντάξιμη του υπηρεσία αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη, (δ) είκοσι τριών ή περισσοτέρων ετών αλλά κάτω των τριάντα ετών, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη, και η υπηρεσία αυτή προστίθεται κατά τέτοιο τρόπο που να θεωρείται ως υπηρεσία με εισφορές: Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη δε θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα είχε το μέλος αν έμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία της αναγκαστικής αφυπηρέτησής του.». 13. Ο Κανονισμός 19 κανονισμών αντικαθίσταται με τον πιο κάτω Κανονισμό: «Αφυπηρέτηση για λόγους υγείας πριν τη συμπλήρωση πενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας. 19. Σε μέλος που αφυπηρετεί, για λόγους υγείας με βάση τη διαδικασία που ισχύει στην Αρχή πριν τη συμπλήρωση πενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, χορηγείται εφάπαξ ποσό ίσο με. το ένα δέκατο του συντάξιμου μηνιαίου μισθού του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας.». 14. Ο Κανονισμός 21 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «δέκα» με τη λέξη «πέντε». 15. Η υποπαράγραφος (i) της παραγράφου (1) 22 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «δεκαετούς» με τη λέξη «πενταετούς». 16. Η παράγραφος (β) 23 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης Kat αριθμού «μέρους (iii)» με τη λέξη Και αριθμό «Μέρους III». 17. Η υποπαράγραφος (ι) της παραγράφου (1) 24 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «δέκα εξηκοστά» με τις λέξεις «είκοσι πέντε τοις εκατόν». 18. Ο Κανονισμός 29 των. βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον πιο κάτω Κανονισμό:

5 1251 Κ.Δ.Π. 330/91 «Ποσοστό τής 29. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) σύνταξης και ( 3 ) s η σύνταξη χήρας υπολογίζεται (α) Για υπηρεσία με εισφορές, σε ποσοστό 75% της σύνταξης του συνταξιούχου κατά την ημερομηνία του θανάτου του ή της σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο υπάλληλος με βάση την υπηρεσία του κατά την ημερομηνία του θανάτου του' (β) για υπηρεσία χωρίς εισφορές, σε ποσοστό 37.5% της σύνταξης του συνταξιούχου κατά την ημερομηνία του θανάτου του ή της σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο υπάλληλος με βάση την υπηρεσία του κατά την ημερομηνία του θανάτου του: Νοείται ότι αν το μέλος, κατά την ημερομηνία του θανάτου του στην υπηρεσία, είχε συμπληρώσει υπηρεσία (i) πέντε ή περισσότερων ετών αλλά κάτω των δέκα ετών, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια υπηρεσία (ϋ) δέκα ή περισσοτέρων ετών αλλά κάτω των δεκαπέντε ετών, θεωρείται ότι συμπλήρωσε τα είκοσι έτη υπηρεσίας (iii) δεκαπέντε ή περισσοτέρων ετών, αλλά κάτω των είκοσι τριών ετών, η υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη (iv) είκοσι τριών ή περισσοτέρων ετών αλλά κάτω των τριάντα ετών, η υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο υπηρεσίας τα τριάντα έτη της υπηρεσίας, που προστίθεται με τον τρόπο αυτό θεωρούμενης ως υπηρεσίας με εισφορές: Νοείται περαιτέρω ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη δε θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα είχε το μέλος αν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησής του. (2) Η σύνταξη χήρας συνταξιούχου που αφυπηρέτησε πριν την 1η Ιουνίου 1990, είναι ποσοστό 37.5% της σύνταξης που καταβάλλεται σ' αυτόν κατά την ημερομηνία του θανάτου του: Νοείται ότι αν ο συνταξιούχος αυτός κατέβαλε εισφορές με βάση τους Κανονισμούς 32 και 33, η σύνταξη χήρας για τους συμπληρωμένους μήνες υπηρεσίας για τους οποίους κατέβαλε εισφορές είναι ποσοστό 75% της σύνταξης που καταβάλλεται σ' αυτόν κατά την ημερομηνία του θανάτου του και που υπολογίστηκε ως υπηρεσία με εισφορές. (3) Στη χήρα δίδεται επίσης επιπρόσθετη σύνταξη 13ου μήνα για κάθε έτος ίση με το 1/12 της ετήσιας σύνταξης που υπολογίζεται δυνάμει των παραγράφων (1) και (2), ανάλογα με την περίπτωση.». 19. Ο Κανονισμός 30 κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (6) αυτού μετά τις λέξεις «χρόνου του» των τουκ^ λέξεων «η' διατελεί σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 μέχρι 1989.».

6 κανονισμών με την προσθήκη νέων Κανονισμών. K.AJL 330/ Οι παράγραφοι (2) και (3) 31 κανονισμών αντικαθίστανται με τις mo κάτω νέες παραγράφους: «(2) Όταν το μέλος που πέθανε αφήνει χήρα, το ποσοστό σύνταξης τέκνων κατά τη διάρκεια της ζωής της είναι ποσοστό 16.67% της σύνταξης της χήρας για κάθε δικαιούμενο τέκνο, με ανώτατο όριο τη. σύνταξη για δύο τέκνα. (3) Όταν το μέλος που πέθανε δεν αφήνει χήρα ή, αν αφήνει χήρα μετά το θάνατο της, το ποσοστό σύνταξης τέκνων είναι το 44,44% της σύνταξης που θα κατεβάλλετο στη χήρα για κάθε δικαιούμενο τέκνο, με ανώτατο opto τη σύνταξη για τρία τέκνα. (4) Όταν η χήρα τελέσει νέο γάμο το ποσοστό της σύνταξης τέκνων είναι το 22.22% της σύνταξης που θα κατεβάλλετο στη χήρα, με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα. (5) Η αναφερόμενη στις παραγράφους (3) και (4) σύνταξη που θα κατεβάλλετο στη χήρα και η αναφερόμενη στην παράγραφο (2) σύνταξη που είναι καταβλητέα στη χήρα, δε θα είναι μικρότερη από το ελάχιστο όριο που καθορίζεται, από καιρό σε καιρό, από τον περί Συντάξεων Νόμο. Το ποσό αυτό δε θα υπόκειται σε τιμαριθμική αύξηση.». 21. Ο Κανονισμός 32 Κανονισμών τροποποιείται (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «συνταξίμου» με τη λέξη «μηνιαίου» στην παράγραφο (2). (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (4) με την πιο κάτω παράγραφο: «(4) Αν εισφορέας βρίσκεται με άδεια με μειωμένο μισθό ή βρίσκεται σε διαθεσιμότητα ή βρίσκεται με άδεια χωρίς μισθό που λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του Κανονισμού 8 (3) (β), θα εισφέρει σύμφωνα με το ποσοστό που καθορίζεται στην παράγραφο (2). Αν ο ' εισφορέας βρίσκεται με άδεια χωρίς μισθό που δε λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει αυτού, δε θα καταβάλλει οποιαδήποτε εισφορά.», (γ) με την αντικατάσταση των λέξεων «τετρακοσίων τεσσαράκοντα» με τις λέξεις «τετρακόσιων» στην παράγραφο (6). 22. Η παράγραφος (3) 33 κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «συνταξίμου» με τη λέξη, «μηνιαίου». 23. Η παράγραφος (1) 34 κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή του γράμματος «ή» από το τέλος της υποπαραγράφου (ϋ) και τη διαγραφή ολόκληρης της υποπαραγράφου (iii). 24. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά τον Κανονισμό 34,των πιο κάτω νέων Κανονισμών: «Εφαρμογή 34Α. (1) Τηρουμένων των" διατάξεων των Κανονισμών 2, του Μέρους m 3, 6 και 9, το Μέρος III καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι Κανονισμών Κανονισμοί των.βασικών κανονισμών και των τροποτων βασικών ποιητικών Κανονισμών οι οποίοι προβλέπουν για σύνταξη κανονισμών χήρας και τέκνων εφαρμόζονται, από την και σε και σε γυναίκες Λ ΙΓ,,,,,.. ', υπαλλήλους γυναίκες υπάλληλους, της Αρχής και σε γυναίκες συντακαι σε γυναίκες ξιούχες. συνταξιούχες.

7 1253 Κ.Δ.Π. 330/91 Οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις 'υπάλληλος', 'συνταξιούχος*, 'αποθανών', 'χήρα', 'η σύζυγος*, 'εισφορεύς', ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει 'γυναίκα υπάλληλον' 'γυναίκα συνταξιούχον*, 'αποθανούσαν', 'χήρον*, "τον σύζυγον*, 'γυναίκα εισφορέα' και οποιαδήποτε αναφορά σε τέκνα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και τα τέκνα γυναίκας υπαλλήλου ή γυναίκας συνταξιούχου. (2) Οι δυνάμει 32 καταβλητέες περιοδικές εισφορές είναι προς ποσοστό 0.75% του εκάστοτε μηνιαίου μισθού των γυναικών εισφορέων μέχρι ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές τους και ποσοστό 1.75% του εκάστοτε μηνιαίου μισθού πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών τους. Οι δυνάμει 33 καταβλητέες εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία είναι ποσοστό 1.75% του εκάστοτε μηνιαίου μισθού τους μέχρι την 5η Οκτωβρίου 1980 και μετά την 5η Οκτωβρίου 1980 είναι ποσοστό 0.75% του εκάστοτε μηνιαίου μισθού τους μέχρι ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές τους και προς 1.75% του εκάστοτε μηνιαίου μισθού τους πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών τους. Το ύψος των εκάστοτε ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 έως 1990 ή κάθε νόμου που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά. Ειδικές. 34Β. (1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), διατάξεις σε μέλος το οποίο πριν από την αφυπηρέτησή του συμπληρώνει σχέση με την εφαρμογή των συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη από 400 μήνες παύει, από άρθρων 5 και την ημερομηνία που συμπληρώνει την εν λόγω υπηρεσία, να 88 των περί θεωρείται ότι υπάγεται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 Νόμων σε και του εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών ορισμένους υπαλλήλους Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 παύουν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την πρώτη του μήνα ο και συνταξιούχους. οποίος ακολουθεί την ημερομηνία αυτή. (2) Μέλος το οποίο ευρίσκετο στην υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 1987 και συμπλήρωσε μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Κανονισμού συντάξιμη υπηρεσία 400 τουλάχιστο μηνών θεωρείται ότι από της ημερομηνίας συμπλήρωσης της συντάξιμης αυτής υπηρεσίας δεν υπαγόταν σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και οι διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 θεωρούνται ότι έπαυσαν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία αυτή: Νοείται ότι μέλος το οποίο είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη αυτή υπηρεσία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1987 δικαιούται να εκλέξει, μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, όπως οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμοστούν στην περίπτωση του αναδρομικά από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία που συμπλήρωσε συντάξιμη υπηρεσία 400 μηνών, ή την 6η Οκτωβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη.

8 Αυξήσεις συντάξεων χηρών και τέκνων που καταβάλλονταν κατά την Ορισμός σύνταξης. Έναρξη ισχύος. Κ.Δ.Π. 330/ Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, (3) Συνταξιούχος ο οποίος αφυπηρέτησε κατά την περίοδο μεταξύ και και ο οποίος πριν από την αφυπηρέτησή του είχε συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία που ξεπερνά τους 440 μήνες, δικαιούται, μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, να εκλέξει να θεωρηθεί ότι δεν υπαγόταν στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990, από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία που συμπλήρωσε την υπηρεσία των 440 μηνών, ή την 6η Οκτωβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη. (4) Οποιαδήποτε εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων η οποία θα ήταν καταβλητέα αναδρομικά από υπάλληλο ή συνταξιούχο για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) θα αφαιρεθεί από τις απολαβές του από την Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και όποτε ορίσει η Αρχή. (5) Στις περιπτώσεις υπαλλήλων και συνταξιούχων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (1) έως (3) δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 αναφορικά με οποιαδήποτε συντάξιμη υπηρεσία κατά την οποία θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. 34Γ. Οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 1982 ή καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, απαλλάσσεται από την επιβολή φόρου εισοδήματος.». 25. Οι συντάξεις χηρών και τέκνων που καταβάλλονταν κατά την αυξάνονται ως ακολούθως από την : (α) Σύνταξη χήρας χωρίς τέκνα κατά 50% (β) Σύνταξη χήρας με ένα τέκνο κατά 31.25% (γ) Σύνταξη χήρας με δύο τέκνα κατά 20% (δ) Σύνταξη χήρας με τρία τέκνα καμιά αύξηση (ε) Σύνταξη τέκνων όταν δεν καταβάλλεται σύνταξη χήρας.. κατά 33.33%: Νοείται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες καταβάλλεται ελάχιστη σύνταξη χήρας οι αυξήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό θα υπολογίζονται πάνω στο πραγματικό ποσό της σύνταξης χήρας 26. Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, «σύνταξη» σημαίνει ετήσια σύνταξη. 27. Η ισχύς των παρόντων Κανονισμών αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων: (α) Των Κανονισμών 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 και των επιφυλάξεων της παραγράφου (1) 29 των βασικών κανονισμών (όπως εκτίθεται στον Κανονισμό 18 των παρόντων Κανονισμών), της παργράφου (γ) 21 των παρόντων Κανονισμών, των οποίων η ισχύς λογίζεται ότι άρχισε την 31η Δεκεμβρίου 1987"

9 1255 K.AJI. 330/91 (β) 17, των παραγράφων (1) και (2) 29 κανονισμών (όπως εκτίθενται στον Κανονισμό 18 του παρόντος Κανονισμού), 19 και 20 των οποίων η ισχύς λογίζεται ότι άρχισε την 25η Μα νου 1990* και (γ) του ορισμού του όρου «εισφορέας» ο οποίος λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1990.

10 "5

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90 Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, 25.5.90 1065 Ν. 62/90 Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507,

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, 25.5.90 1075 Ν. 63/90 Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989)

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 171 K.AJI. 24/91 Αρ. 2576, 8.2.91 Αριθμός 24 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1991 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 61/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2507 της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

3. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1409 Κ.Δ.Π. 156/98 Αρ. 3248,19.6.98 Αριθμός 156 Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτώμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 841 Κ.Δ.Π. 304/93 Αρ. 2844,17.12.93 Αριθμός 304 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους αυτών) (Όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995)

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995) E.E. Παρ. III(D Αρ. 3022, 8.12.95 1379 K.AJI. 294/95 Αριθμός 294 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ill (ί) Λρ. 2888, 24.6.94 373 Κ.Δ.Π. 152/94 Αριθμός 152 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 85(2)(ιγ)

Διαβάστε περισσότερα

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) Αρ. 3170, 25.7.97 2123 Κ.Δ.Π. 220/97 Αριθμός 220 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (Παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

547 Κ.Δ.Π. 143/87 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, Ι, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987)

547 Κ.Δ.Π. 143/87 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, Ι, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2228, 15.5.87 547 Κ.Δ.Π. 143/87 Αριθμός 143 Κανονισμοί οι οποίοι εξεδόθησαν από τη Δημοτική Επιτροπή Μόρφου, εγκρίθησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ(Ι) 767 KAIl. 280/93 Αρ. 2839, 26.11.93 Αριθμός 280 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμμοχώστου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 49

Διαβάστε περισσότερα

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989)

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 907 Κ.Δ.Π. 312/93 Αριθμός 312 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ (I) 149 ΚΛJI. 68/93 Ap. 2785, 26.3.93 Αριθμός 68 Οι περί Συντάξεων και Χορηγηματων των Υπαλλήλων της. Επιτροπής Σιτηρών Κύπρο (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 που εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141, Κ.Δ.Π. 116/97. Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141, Κ.Δ.Π. 116/97. Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3141,11.4.97 1233 Κ.Δ.Π. 116/97 Αριθμός 116 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1996 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 1991

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 1991 E.E. Παρ. ΠΙ α) 119 Κ.Δ.Π. 34/92 Αρ. 2679, 7.2.92 Αριθμός 34 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 85(2χΐχγ) και 87(1)(δ)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, 6.12.91 Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 17 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 98(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2758 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

«ασφαλιστέες αποδοχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

«ασφαλιστέες αποδοχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 1427 Κ.Δ.Π. 304/95 Αρ. 3024,15.12.95 Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως Παρεκκλησιάς, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995)

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, 21.7.95 Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Α.Π. 180/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3158 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 180 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329,4.6.99 383 Κ.Δ.Π. 112/99 Αριθμός 112 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 4137 ΚΛ JI. 370/96 Αρ. 3104, 6.12.96 Αριθμός 370 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων προς τους Υπαλλήλους της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και Γερμασόγειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001 ---------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998

Διαβάστε περισσότερα

919 Κ.Δ.Π. 315/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ

919 Κ.Δ.Π. 315/93 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 919 Κ.Δ.Π. 315/93 Αριθμός 315 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Σύνταξης και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3044, 8.3.96 244 Κ.Δ.Π. 80/96 Αριθμός 80 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149, K.AJI. 150/97. Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996)

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149, K.AJI. 150/97. Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3149,16.5.97 1541 K.AJI. 150/97 Αριθμός 150 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJ1. 250/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2921 της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543,

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, 9.12.2015 Ν. 183(I)/2015 Ν. 183(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

276 Κ.Δ.Π. 81/96 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ

276 Κ.Δ.Π. 81/96 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3044, 8.3.96 276 Κ.Δ.Π. 81/96 Αριθμός 81 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, Κ.Δ.Π. 361/91

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, Κ.Δ.Π. 361/91 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1469 Κ.Δ.Π. 361/91 Αριθμός 361 Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης

Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3104, 6.12.96 4055 ΚΑ.Π. 366/96 Αριθμός 366 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της Καθορισμένης Περιοχής του Συμβουλίου Βελτιώσεως Αμαθούντας (Σχέδιο Συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 537 Κ.Δ.Π. 55/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Αριθμός 55 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι -ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Π-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1499 K.AJL 365/91 Αριθμός 365 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτώμενους τους) (Τροποποιητικοί)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992 Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 264 Κ.Δ.Π. 111/93 Αρ. 2792, 30.4.93 Αριθμός 111 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων κατ Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 343/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2655 της 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 343 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

585 Κ.Δ.Π. 200/92 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

585 Κ.Δ.Π. 200/92 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2727, 24.7.92 585 Κ.Δ.Π. 200/92 Αριθμός 200 Οι περί Ανακουφίσεως ίιαθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1992, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161,

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161, Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 1975 Κ.Δ.Π. 188/97 Αρ. 3161, 4.7.97 Αριθμός 188 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους (Όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997)

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, 4.7.97 2009 Κ.Δ.Π. 189/97 Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3635 Κ.Α.Π. 345/2002 Αρ. 3623,19.7.2002 Αριθμός 345 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 282/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 282 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2988, 7.7.95 909 Κ.Δ.Π. 185/95 Αριθμός 185 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 457 Κ.Δ.Π. 105/2000 Αρ. 3403,21.4.2000 Αριθμός 105 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας.

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1739 Κ.Δ.Π. 234/2004 Αρ. 3840, 23.4.2004 Αριθμός 234 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 126(I)/2019 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4725 Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019 1473 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΠ. 215/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3267 της 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 215 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 23/99 40 «Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας» σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε με βάση τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους και περιλαμβάνει

Κ.Δ.Π. 23/99 40 «Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας» σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε με βάση τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους και περιλαμβάνει E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 39 Κ.Α.Π. 23/99 Αρ. 3303,12.2.99 Αριθμός 23 Οι περί της Επιτροπής του Υδατικού Έργου του Χώρου Απόρριψης και Επεξεργασίας Αυμάτων στο «ΒΑΤΙ» Αεμεσού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 589/2005 Αρ. 4061, 23.12.2005 4448 Αριθμός 589 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 14(3) του περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, 19.10.2012 136(Ι)/2012 Αρ.4358 19.10.2012 136(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4327, 6/4/ (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ 31(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998 77(Ι) του 1999 141(Ι) του 2001 69(Ι) του 2005 37(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994

1422 Κ.Δ.Π. 303/95. Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 E.E. Παρ. ΙΠ(Ϊ) Αρ. 3024,15.12.95 1422 Κ.Δ.Π. 303/95 Αριθμός 303 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1994 48 του 1963 10 του 1979 35 του 1990 233 του 1991 74(1) του 1992 66(1) του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Αριθμός 353 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964?ΕΩ^Σ 1982 (ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966, 9; 47; ;89iTOY 1970, 67 ΤΟΥ 1972, 73 ΤΟΥ 1979, 26 ΤΟΥ 1981 ΚΑ 1^42

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011.

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011. Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 112(Ι) του 2004. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 359/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3102 της 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 359 Οι περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ί Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167 (Ι) του 2002 22(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 116/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΑΠ. 138/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1869 της ΙΟης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 138 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Μιχαλάκη Χρίστου

Του Μιχαλάκη Χρίστου Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης γήρατος όπως αυτός καθορίζεται από τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο τόσο στη βασική όσο και στη συμπληρωματική ασφάλιση Του Μιχαλάκη Χρίστου (e-mail:christoumic@yahoo.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 119(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 117(Ι) του 2002 223(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 118(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Διαβάστε περισσότερα

1515 Κ.Δ.Π. 168/98. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253,

1515 Κ.Δ.Π. 168/98. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3253,10.7.98 1515 Κ.Δ.Π. 168/98 Αριθμός 168 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 1998, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Παγκύπριου

Διαβάστε περισσότερα

393 Κ.Δ.Π. 128/92. E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2713,

393 Κ.Δ.Π. 128/92. E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2713, E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2713, 5.6.92 393 Κ.Δ.Π. 128/92 Αριθμός 128 Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1992, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Παγκυπριου Δικηγορικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052,

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052, Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052,19.4.96 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 103/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3403 της 21ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 103 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος υπολογισμού της Θεσμοθετημένης σύνταξης

Τρόπος υπολογισμού της Θεσμοθετημένης σύνταξης Τρόπος υπολογισμού της Θεσμοθετημένης σύνταξης όπως καθορίζεται από τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο τόσο στη βασική όσο και στη συμπληρωματική ασφάλιση Του Μιχαλάκη Χρίστου (e-mail:christoumic@yahoo.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΝΟΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε.Ε. Παρ. 1(E) 1718 Ν. 202(1V2011 Αρ. 4314, 30.12.2011 0 περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1989 63(Ι) του 1997 15(Ι) του 2001 140(Ι) του 2003 86(Ι) του 2010. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ KJ\JI. 303/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2844 της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 303 Οι περί Συντάξεων και Χορηγημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966)

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2278, 11.12.87 1185 Κ.Δ.Π. 311/87 Αριθμός 311 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου Κεφάλαιο 68, και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 597/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 597 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Κοινωνικ(ον Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

2476 Κ.Δ.Π. 372/2004

2476 Κ.Δ.Π. 372/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2476 Κ.Δ.Π. 372/2004 Αριθμός 372 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

975 Κ.Δ.Π. 294/89 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ

975 Κ.Δ.Π. 294/89 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. HI (I) Αρ. 2459, 24.11.89 975 Κ.Δ.Π. 294/89 Αριθμός 294 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Βελτιώσεως Σωτήρας και εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών με βάση το άρθρο 24 περί Χωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ Παράδειγμα 1 (με κεκτημένα δικαιώματα κατά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας) Στοιχεία Υπαλλήλου κατά την αφυπηρέτηση: Μισθοδοτική Κλίμακα : 10η βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 127/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4764 Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 405 Αριθμός 127 Oι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Α.Π. 394/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 394 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΪΗ(Ι) 1826 Κ.Δ.Π. 392/2000 Αρ. 3459, 29.12.2000 Αριθμός 392 Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1464 Κ.Δ.Π. 307/95. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου του 1973 Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το

1464 Κ.Δ.Π. 307/95. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου του 1973 Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3026,22.12.95 1464 Κ.Δ.Π. 307/95 Αριθμός 307 Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 1995, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) 2782 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4124,28.7.2006 Κ.Δ.Π. 321/2006 Αριθμός 321 Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΔΙΙ. 36/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 36 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα