Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε"

Transcript

1 Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π

2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D 4.2 ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΧΩΡΩΝ Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς α) Το κτήριο αναφοράς για τις κατοικίες θεωρείται πως διαθέτει τοπικές μονάδες άμεσης εξάτμισης (αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου ενός ή πολλαπλών εσωτερικών συσκευών) που καλύπτουν τμήμα των εσωτερικών χώρων της κατοικίας. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης για το κτήριο αναφοράς είναι τα εξής: Τοπικές μονάδες ψύξης με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER = 3,0. [ΤΟΤΕΕ / rd ed. E.E.R = 3,0] Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Θεώρηση της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος ψύξης για το κτήριο αναφοράς ίσης με το 50% της κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση την καθαρή συνολική επιφάνεια της κατοικίας.

3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D β) Το κτήριο αναφοράς για τον τριτογενή τομέα διαθέτει τοπικές ή/και κεντρικές μονάδες ψύξης που καλύπτουν όλους τους εσωτερικούς χώρους. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης για το κτήριο αναφοράς είναι τα εξής: Μονάδες παραγωγής ψύξης, τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, αντλίες θερμότητας, τοπικά κλιματιστικά), με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER = 2,8, όταν το υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο διαθέτει τοπικές ή κεντρικές αερόψυκτες μονάδες και SEER = 3,8, όταν το υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο διαθέτει υδρόψυκτες μονάδες. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που το εξεταζόμενο κτήριο ψύχεται με άλλου τύπου μονάδες παραγωγής ψύξης (π.χ. γεωθερμική ή με θαλασσινό νερό), θεωρείται ότι το κτήριο αναφοράς διαθέτει αντλία θερμότητας με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER= 3,0. Αερόψυκτες κεντρικές μονάδες παραγωγής ψύξης, με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER=2,8, όταν το υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο δεν διαθέτει σύστημα ψύξης ή διαθέτει για μικρότερο τμήμα του κτηρίου. Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. [στην ΤΟΤΕΕ / rd ed όπου παραπάνω θα έχουμε πλέον S.E.E.R, είχαμε το E.E.R με ίδιες τιμές ]

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D Απόδοση μονάδας ψύξης Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου απαιτείται να προσδιοριστεί ο μέσος (εποχικός) δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας (SEER) της μονάδας ψύξης. Αν στο εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (με μέσο εποχικό δείκτη αποδοτικότητας SEER1,7 για κατοικίες [στην ΤΟΤΕΕ / rd ed είχαμε E.E.R=3,0]και 2,2 για τριτογενή τομέα [στην ΤΟΤΕΕ / rd ed είχαμε E.E.R=2,8] και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας 0.5 για κατοικίες και 1 για τριτογενή τομέα), με δίκτυο διανομής (βαθμού απόδοσης 1 για κατοικίες και 0.95 για τριτογενή τομέα), τερματικά(βαθμού απόδοσης 0.93) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 0 W/m2 για κατοικίες και 5 W/m2 για τριτογενή τομέα). Αν το εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου ψύχεται μερικώς, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει και για το υπόλοιπο κτίριο ή θερμική ζώνη που δεν ψύχεται τα προαναφερόμενα.

5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας και ψυκτών Στον Κ.Εν.Α.Κ. και σ' αυτήν την τεχνική οδηγία οι αποδόσεις των συστημάτων για τη λειτουργία ψύξης κρίνονται κατά σύμβαση βάσει των δεικτών SEER. [στην ΤΟΤΕΕ / rd ed ήταν βάσει των δεικτών E.E.R]. Από την μεταβολή του δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας EER σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας και ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες εκτιμάται ο μέσος εποχικός δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας SEER κάθε συστήματος. Ο μέσος εποχικός δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας SEER είναι χαμηλότερος από τον ονομαστικό EER, όταν η μέση θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας κατά τη θερινή περίοδο είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία αέρα ονομαστικής λειτουργίας που είναι 35 ο C. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίου συνιστάται η χρήση του εποχικού δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας των ψυκτών ή/και των αντλιών θερμότητας.

6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15243:2008, ο μέσος εποχικός δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με το European Seasonal Energy Efficiency Ration (SEER) ή με το American Integrated Performance Load Value (IPLV) που προτείνουν τις ακόλουθες σχέσεις: ESEER EER % 0,03 EER75% 0,33 EER50% 0,41 EER 25% 100 IPLV EER % 0,01, EER 75% 0,42, EER 50% 0,45 EER 25% 100 0,23 0,12 στις οποίες οι δείκτες του συντελεστή EER αναφέρονται σε συγκεκριμένο φορτίο λειτουργίας 100%, 75%, 50% και 25%. Το κάθε φορτίο αναφέρεται σε καθορισμένη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα, ενώ οι δεκαδικοί παράγοντες κάθε όρου της εξίσωσης αφορούν στη συχνότητα λειτουργίας των μηχανών στις αντίστοιχες συνθήκες.

7 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ESEER

8 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ I.P.L.V GR

9 ΣΥΓΚΡΙΣΗ E.S.E.E.R & I.P.L.V

10 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D Μια γενική σχέση εκτίμησης του εποχικού δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας SEER σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15243:2008 είναι η ακόλουθη: SEER EERn f n όπου: SEER ο μέσος εποχικός δείκτης αποδοτικότητας, EER n ο δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας σε πλήρες ή/και μερικό φορτίο (n) και f n το ποσοστό εμφάνισης του εκάστοτε EER n, που αντιστοιχεί και στο ποσοστό εμφάνισης της θερμοκρασίας αέρα, στην οποία το σύστημα παρουσιάζει αυτή την ενεργειακή αποδοτικότητα EER n.

11 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D Για τις αντλίες θερμότητας οι οποίες δεν συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ, επειδή η εκτίμηση του μέσου εποχικού δείκτη αποδοτικότητας SEER δεν είναι ευχερής, για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού με συνολική ψυκτική ικανότητα κάτω των 100kw ή μεμονωμένων μονάδων, λαμβάνεται κατά τη μελέτη ή την επιθεώρηση ως τελική ψυκτική απόδοση ο ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας EER για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 35 ο C και θερμοκρασία προσαγόμενου ψυκτικού μέσου 7 ο C σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο της μονάδας ψύξης. Αντίστοιχα, στην περίπτωση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, ως δείκτης αποδοτικότητας EER λαμβάνεται κατά τους υπολογισμούς η τιμή που αναφέρεται σε συνθήκες λειτουργίας για θερμοκρασία εδάφους όπως προσδιορίστηκε στην μελέτη και θερμοκρασία μέσου 7 ο C. Η θερμοκρασία εδάφους σε βάθος 3 m, θεωρείται περίπου ίση με την μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα της περιοχής.

12 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D Παρατήρηση 1: Ο Κανονισμός 811/2013 αναφέρεται στις πιστοποιήσεις Α/Θ για θέρμανση (θερμοκρασία προσαγωγής νερού 35 ο & 55 ο C) και όχι για λειτουργία ψύξης Παρατήρηση 2: Σύμφωνα με τα παραπάνω, όπου δίδεται από τον κατασκευαστή το S.E.E.R το θέτουμε στους υπολογισμούς, χωρίς να προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του π.χ E.S.E.E.R. Παρατήρηση 3: Δεν γίνεται έλεγχους Υπερδιαστασιολόγησης (Υ) και αντιστάθμιση (μείωση) Β.Α βάσει αυτής, για συνολική Ψυκτική Ικανότητα <100kW Παρατήρηση 4: Δεν προσαυξάνει τον E.E.R για τον υπολογισμό του S.E.E.R όπως στις εγκαταστάσεις με Ψυκτική Ισχύ > 100 kw

13 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D

14 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D

15 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D

16 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D

17 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D

18 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ < 100 Kw & Spit Units (Κλιματιστικά Τοίχου από BTU/h) S.E.E.R / E.E.R ~ 2 S.E.E.R από 6,0 έως 6,8 Το Κτίριο Αναφοράς E.E.R = 3,0 (για κατοικίες)

19 Από την Ιστοσελίδα EUROVENT (M.O SEER/EER = 1,9 από όλα τα παρακάτω μοντέλα)

20 Από την Ιστοσελίδα της EUROVENT (συνέχεια για Ψ.Ι 5,00kW. Μόνο γι αυτά M.O SEER/EER=2,09)

21 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Αρχική Κατάσταση: Κτήριο Κατοικίας 170 μ2 <<Πανταχόθεν Αμόνωτο>> Ψύξη & Θέρμανση με διαιρετές επίτοιχες μονάδες (Split) με ενεργειακά χαρακτηριστικά E.E.R =3,0 & C.O.P =3,2 (όμοιες τιμές με Κτίριο Αναφοράς στην παλαιά και νέα T.O.T.E.E) Λογισμικό Υπολογισμού : ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Ver (η υφιστάμενη από τον 5 ο του 2012). Πόλη Αθήνα -Ν. Φιλαδέλφεια (Β Κλιματική Ζώνη). ΣΕΝΑΡΙΟ: Αλλαγή Κλιματιστικών για Ψύξη- Θέρμανση

22 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

23 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

24 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

25 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

26 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

27 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

28 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

29 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 1

30 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 1

31 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 1

32 ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 1- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το ίδιο ακίνητο με Π.Ε.Α εκδοθέν πριν τον 9 ο του 2017 θα είχε καταταχθεί σε Ενεργειακή Κατηγορία Ζ, ενώ με Π.Ε.Α που θα εκδοθεί μετά την ισχύ της υπό Αναθεώρηση T.O.T.E.E (για το ίδιο ή παρόμοιο διαμέρισμα) θα καταταχθεί στην Ενεργειακή Κατηγορία Δ, και με κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας το 71,2% του προηγούμενου χωρίς καμία παρέμβαση. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αμφότερα τα Π.Ε.Α θα είναι εν ισχύ (αν αφορούν διαφορετικά ακίνητα).

33 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

34 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

35 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

36 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 2 Το ίδιο (αμόνωτο ακίνητο) με προσθήκη Ηλιακού Θερμοσίφωνα [με Συλλέκτη Επιλεκτικό 6,0 μ2 για 5 Υπνοδωμάτια που αφορούν 170 μ2]

37 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 2

38 ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 2 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Κτίριο Αμόνωτο με Ηλιακό κατατάσσεται στην Κατηγορία Γ, ήτοι μη επιλέξιμο στο Εξοικονομώ κατ οίκον

39 <<ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 3>> Πόλη Ρέθυμνο (Κλιματική Ζώνη Α) Κτήριο Κατοικίας 170 μ2 <<Πανταχόθεν Αμόνωτο>> Ψύξη & Θέρμανση με διαιρετές επίτοιχες μονάδες (Split) με ενεργειακά χαρακτηριστικά E.E.R =3,0 & C.O.P =3,2 Λογισμικό Υπολογισμού : ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Ver ΣΕΝΑΡΙΟ: Αλλαγή Κλιματιστικών για Ψύξη- Θέρμανση με S.C.O.P =5,4 / S.E.E.R = 6,8 & Τοποθέτηση Ηλιακού με επιφάνεια Επιλεκτικού Συλλέκτη 6,5 μ2.

40 <<ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 3>>-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΚΛ. ΖΩΝΗ Α ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.

41 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW Σε περίπτωση όμως κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού με συνολική ψυκτική ικανότητα άνω των 100 kw πρέπει να ελέγχεται η κάθε ψυκτική εγκατάσταση ως προς την υπερδιαστασιολόγηση της και των επιπτώσεων αυτής στον εποχιακό βαθμό απόδοσης (SEER). Τα απαιτούμενα ψυκτικά φορτία σχεδιασμού μιας εγκατάστασης κλιματισμού εκτιμώνται από την υφιστάμενη μελέτη κλιματισμού ή απλουστευτικά από τον ακόλουθο τύπο: Παρατήρηση: Δεν προσαυξάνεται το Pgen ώστε να περιλάβει απώλειες δικτύων διανομής, τερματικών μονάδων ή και ισχύ ανεμιστήρων και κυκλοφορητών που <<θερμαίνουν >> το ρευστό ψύξης ή το χώρο. Στην θέρμανση όπου έχουμε μόνο απώλειες δικτύου διανομής και τερματικές μονάδες, στο αντίστοιχο Pgen προσαυξάνονται κατά 50% οι απώλειες από τα δομικά στοιχεία:

42 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW H υπερδιαστασιολόγηση Υ ορίζεται ως λόγος της εγκατεστημένης ψυκτικής ικανότητας της κεντρικής ψυκτικής εγκατάστασης (η οποία λαμβάνεται ως η μικρότερη ψυκτική ισχύς λειτουργίας στη περίπτωση που έχουμε πολλαπλή συστοιχία συμπιεστών ψυκτών) ως προς τα ανωτέρω υπολογιζόμενα ψυκτικά φορτία σχεδιασμού (P gen ) όπου Υ>1. Παρατήρηση 1: Πρέπει να γίνει αναφορά σε υπολογιζόμενο φορτίο μεγαλύτερο του εγκατεστημένου (δηλ. Υ<1), στην οποία για τους παρακάτω υπολογισμούς του S.E.E.R να θεωρείται η Υ ίση με 1. Παρατήρηση 2: Πρέπει να προστεθεί στη φράση << η οποία λαμβάνεται ως η μικρότερη ψυκτική ισχύς λειτουργίας>> που καλύπτει το απαιτούμενο (υπολογιζόμενο) φορτίο. Παρατήρηση 3:Δεν συμπεριλαμβάνει και δεν αναφέρει μονάδες με INVERTER συμπιεστές (ομοίως στο μικρότερο λειτουργικό ποσοστό που καλύπτει το φορτίο). Στην περίπτωση των INVERTER συμπιεστών η Υπερδιαστασιολόγηση λειτουργεί και θετικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων ψύξης.

43 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW S.E.E.R & ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο εποχιακός βαθμός αποδόσεως των ψυκτών SEER της κλιματιστικής εγκαταστάσεως ως συνάρτηση του ονομαστικού βαθμού αποδόσεως EER (για εξωτερική θερμοκρασία 35 C και θερμοκρασια ψυκτικού μέσου 7 C) και του συντελεστή Υ εκτιμάται ως εξής: SEER/EER = a.y b (ως δύναμη) είτε ως SEER/EER = aln(y) + b (ως λογαριθμικός) όπου ο μαθηματικός τύπος και τα a και β δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί, ανάλογα με τον τύπο του ψύκτη ή αντλίας θερμότητας:

44 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW S.E.E.R & ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Screw : αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με κοχλιωτό συμπιεστή και με δυνατότητα εκφόρτισης Scroll : αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ. με σπειροειδή συμπιεστή και με δυνατότητα εκφόρτισης Recipr: αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με παλινδρομικό συμπιεστή χωρίς δυνατότητα εκφόρτισης WCA: υδρόψυκτος ψύκτης / Α.Θ χωρίς δυνατότητα εκφόρτισης (χαμηλής απόδοσης) WCΒ: υδρόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με δυνατότητα εκφόρτισης (υψηλής απόδοσης) όπου ο όρος «εκφρότιση» (unloading) εκφράζει την δυνατότητα του συμπιεστή να προσαρμόζεται στο ψυκτικό μερικό φορτίο είτε με ρύθμιση στροφών (inverter) είτε με στραγγαλισμό τής ροής του ψυκτικού μέσου υπό αέρια μορφή εις την είσοδο του συμπιεστή. Παρατήρηση: Στην παραπάνω σχέση γίνεται εκτίμηση του SEER βάσει του EER και της Υπερ/σης Υ. Δεν αναφέρεται όμως το πώς τροποποιούμε την τιμή του SEER όταν αυτός είναι γνωστός (δηλαδή όταν δίδεται από τον κατασκευαστή ) σε συνάρτηση με το Υ.

45 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ S.E.E.R ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Για Εγκατάσταση με Υπερδιαστασιολόγηση Υ =1 Ως δύναμη: Y b = 1 b = 1.Η σχέση SEER/EER = a.y b γίνεται SEER/EER = a ή SEER = a.eer Βάσει του σχετικού Πίνακα που δίδει τα a,b για Screw, Scroll & Άλλο Αερόψυκτο συμβατικό τύπο έχουμε: Ψύκτης με Screw συμπιεστή: SEER = 1,313 x EER. (και με εκφόρτιση) Ψύκτης με Scoll συμπιεστή: SEER = 1,3314 x EER. (και με εκφόρτιση) Άλλος αερόψυκτος συμβατικός τύπος Ψύκτη SEER=0,8597 x EER [Παρατήρηση: Ποιος τύπος Ψύκτη έχει SEER < EER?] Ως Νεπέριος Λογάριθμος : a.ln(y) = a.ln(1)=a.0 = 0, οπότε η σχέση SEER/EER = aln(y) + b γίνεται SEER/EER = b ή SEER = b.eer οπότε: Ψύκτης με Παλινδρομικό συμπιεστή: SEER = 1,172 x EER. Ψύκτης Υδρόψυκτος χωρίς εκφόρτιση : SEER = 1,0355 x EER. Ψύκτης Υδρόψυκτος με δυνατότητα εκφόρτισης: SEER = 1,2412 x EER.

46 ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΕΣ) SCREW. ΣΧΕΣΗ SEER & EER ΓΙΑ Y=1 Από Τεχνικό Έντυπο Κατασκευαστικού Οίκου Ψυκτών (Schneder Electric Uniflair) για Ψύκτες με SCREW συμπιεστές έχουμε τα παρακάτω στοιχεία:

47 ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ INVERTER ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΕΣ). ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ S.E.E.R ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Υ) Χρησιμοποιούμε το λογισμικό υπολογισμών αποδιδόμενης ισχύος, απορρόφησης ενέργειας και υπολογισμού ετήσιου (εποχικού) βαθμού απόδοσης SEER του Κατασκευαστικό Οίκο Schneider Electric. Εισάγουμε στο λογισμικό τις τιμές των θερμοκρασιών (>21 ο αντίστοιχες ώρες εμφάνισης ανά έτος για την πόλη των Αθηνών. C) και τις Εξετάζουμε τις αποδόσεις μονάδος τύπος IDAV1922 απ ευθείας εκτόνωσης, αερόψυκτης, με δύο συμπιεστές Scroll ο ένας τύπου INVERTER. Η ονομαστική απόδοση της μονάδος σε συνθήκες εξωτερικού αέρα 35 ο C, και εσωτερικές 27 ο C DB & 19 ο C WB (45% σχετική υγρασία) αποδίδει 63,6 kw με συνολικά απορροφούμενη (συμπιεστές, ανεμιστήρες εσωτερικής και εξωτερικής μονάδος 19,5kW, ήτοι E.E.R = 3,26. Η συνολική (εποχική ) καταναλισκόμενη ενέργεια για την πόλη των Αθηνών για σταθερή απόδοση του ονομαστικού φορτίου της (δηλαδη Υ=1) είναι kwh, η αντίστοιχη αποδιδόμενη kwh και το αντίστοιχο S.E.E.R είναι: 4,04.

48 Κλιματολογικό Προφίλ Αθηνών - S.E.E.R για Y =1

49 Η ίδια κλιματιστική μονάδα για αποδιδόμενη ψυκτική ισχύ 63,6/2= 31,8 k W ήτοι Υπερδιαστασιολόγηση Υ = 2 έχει συνολική (εποχική ) απόδοση S.E.E.R = 5,0 και για αποδιδόμενο φορτίο 63,6/3 = 21,2 k W δηλαδή Y=3 έχει αντιστοίχως εποχικό δείκτη απόδοσης S.E.E.R = 6,0.

50 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ INVERTER ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΕΣ). ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ S.E.E.R ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔ/ΣΗΣ (Υ) Για Υ = 2 έχουμε S.E.E.R =5,0 & με E.E.R μονάδος 3,26 έχουμε: S.E.E.R / E.E.R = 1,53. Για Υ = 3 έχουμε S.E.E.R =6,0 & με E.E.R μονάδος 3,26 έχουμε: S.E.E.R / E.E.R = 1,84. Η αντίστοιχη σχέση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε για συμπιεστές τύπου Scroll με δυνατότητα εκφόρτισης (η εκθετική σχέση δηλαδή) SEER/EER = a.y b με τιμές a=1,3314 & b= -0,997 (Scroll) δίδει: Α). Για Υ=2 : SEER/EER =0,667 με πραγματικό 1,53 Β). Για Υ=3 : SEER/EER =0,445 με πραγματικό 1,84 Παρατήρηση1: Στους ψύκτες με INVERTER συμπιεστές η Υπερδιαστασιολόγηση βελτιώνει το S.E.E.R Παρατήρηση2: Δεν γίνεται καμία αναφορά στην T.Ο.Τ.Ε.Ε για Ψύκτες Αδιαβατικής Λειτουργίας που μειώνουν την θερμοκρασία αέρα που ψύχει τον συμπυκνωτή μέσω διαβροχής του αέρα, όπως και για Ψύκτες με συμπιεστές μαγνητικών εδράνων oil free (Μέσο E.S.E.E.R = 5,22).

51 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ Για τις τοπικές αερόψυκτες μονάδες αντλιών θερμότητας (διαιρούμενου ή ενιαίου τύπου), για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο βαθμός απόδοση SEER για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου λαμβάνεται: 1,7 για συστήματα εγκατεστημένα πριν το ,2 για συστήματα εγκατεστημένα μεταξύ του 1990 και του 2000 και 2,5 για συστήματα εγκατεστημένα μετά το [στην ΤΟΤΕΕ / rd συστήματα 10-ετίας] ed είχαμε Ε.Ε.R 1,5 για συστήματα 20-ετίας και 2,0 για Για τις κεντρικές μονάδες αντλιών θερμότητας ψυκτικής ικανότητας μικρότερης των 100kW, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο βαθμός απόδοσης SEER για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου, λαμβάνεται: 2,2 για συστήματα εγκατεστημένα πριν το 1990 και 2,7 για συστήματα εγκατεστημένα μεταξύ του 1990 και του 2000 και 3,0 για συστήματα εγκατεστημένα μετά το [στην ΤΟΤΕΕ / rd συστήματα 10-ετίας] ed είχαμε Ε.Ε.R 2,0 για συστήματα 20-ετίας και 2,5 για Παρατήρηση: Βελτιωμένος ο Μέσος Όρος των τιμών στην νέα T.O.T.E.E,τιμές που αφορούν πλέον το S.E.E.R και όχι E.E.R, με το Κτίριο Αναφοράς όμως να διατηρεί τις τιμές της T.O.T.E.E ed.3

52 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ Στην περίπτωση που ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν διαθέτει κανένα στοιχείο για τη μονάδα ψύξης και επιπρόσθετα δεν δύναται να τεκμηριώσει το έτος εγκατάστασής της, τότε θα λαμβάνει ως βαθμό απόδοσης αυτόν για τα εγκατεστημένα συστήματα προ του [στην ΤΟΤΕΕ / rd ed δεν γινότανε αναφορά.] Παρατήρηση: Δεν υπάρχει αναφορά για την τιμή που θέτουμε είτε στο S.E.E.R ή για την τιμή που αποδίδουμε στο E.E.R (ώστε να προσδιορίσουμε το S.E.E.R) για μονάδες ψυκτικής ικανότητας > 100k W όταν δεν υπάρχουν στοιχεία.

53 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αρχική Κατάσταση: Κτήριο Κατοικίας 170 μ2 <<Πανταχόθεν Αμόνωτο>> Συστήματα Ψύξης & Θέρμανσης δεν υπάρχουν. Υπάρχουσα κατάσταση θεωρούμε τα απαιτούμενα από T.O.T.E.E rev3. Στο Σενάριο 1 θέτουμε τα απαιτούμενα από την αναθεωρημένη T.O.T.E.E (γνωρίζοντας βέβαια ότι στην νέα TOTEE το Κ.Α θα λαμβάνει Β.Α στη Θέρμανση 0,85 και όχι το 0,935 όταν έχουμε κτίριο χωρίς συστήματα στην T.O.T.E.E rev3). Λογισμικό Υπολογισμού : ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Ver του 2012). Πόλη Αθήνα Ν. Φιλαδέλφεια (Β Κλιματική Ζώνη). (η υφιστάμενη από τον 5 ο Σενάριο 2 : Τοποθέτηση Κλιματιστικών για Ψύξη & Θέρμανση με S.E.E.R 6,2 & S.C.O.P 5,3

54 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

55 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

56 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

57 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

58 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.

59 ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για 2 παρόμοια - ταυτόσημα κατασκευαστικά ακίνητα, χωρίς συστήματα Ψύξης Θέρμανσης θα υπάρχουν εν ισχύ δύο Π.Ε.Α με πολύ μεγάλες διαφορές στην κατανάλωση (πρωτογενούς), όπου το εκδοθέν με τη νέα T.Ο.Τ.Ε.Ε θα έχει 92% μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε σχέση με το όμοιό του κτίριο που Επιθεωρήθηκε με την T.O.T.E.E Ver.3. Σε διαμέρισμα χωρίς συστήματα ψύξης θέρμανσης, αν τοποθετηθούν επίτοιχες κλιματιστικές μονάδες απ ευθείας εκτόνωσης (πραγματική εγκατάσταση ή σενάριο), χωρίς ιδιαίτερα σημαντικά ποιοτικά ενεργειακά χαρακτηριστικά, με τη νέα T.O.T.E.E το τελευταίο θα καταναλώνει μόλις το 29% της πρωτογενούς ενέργειας του πρώτου (και αναβαθμίζεται ίσως και κατά 3 κατηγορίες)

60 Παρατήρηση 1: Η αλλαγή στα υποθετικά συστήματα που θα τίθενται με τη νέα T.O.T.E.E στα ακίνητα χωρίς συστήματα, είναι κατά τη γνώμη μας προς τη σωστή κατεύθυνση δηλ. η έλλειψη συστημάτων πρέπει να εκλαμβάνεται με τη χειρότερη δυνατή ενεργειακά κατάσταση, που είναι και η πιο εύκολα οικονομικά επιτεύξιμη, και όχι να ταυτίζεται με το Κτίριο Αναφοράς που κατατάσσεται στη Β Κατηγορία (με μόνη παραφωνία ότι το E.E.R 1,7 είναι εξαιρετικά μικρό και σπάνιο για σημερινά συστήματα). Παρατήρηση 2: Χρειάζεται διαφορετικός τρόπος διαχείρισης (αποθήκευσης, επεξεργασίας κλπ) των δεδομένων, αλλά κυρίως των αποτελεσμάτων που αφορούν ακίνητα χωρίς συστήματα, καθώς οι εκ διαμέτρου αντίθετες καταναλώσεις-αποδώσεις (στις T.O.T.E.E ver 3 & 4) αυτών μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα και στις μη βέλτιστες επιλογές για ενεργειακή εξοικονόμηση από την πλευρά της Πολιτείας.

61 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ

Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ 20701-1 4 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αλλαγών στην ΤΟΤΕΕ για τα γραφεία

Παρουσίαση αλλαγών στην ΤΟΤΕΕ για τα γραφεία Παρουσίαση αλλαγών στην ΤΟΤΕΕ 20701-1 για τα γραφεία 4 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2018-ΤΕΕ ΤΚΜ Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης με Λέβητες και Αντλίες Θερμότητας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η, 2 Δεκεμβρίου 2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017 Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ 20701-1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕς ΕΘΝΙΚΕς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς Δημήτρης Σαραφιανός Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος Λάσκος, πιστοποιημένος Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης Δρ Αικατερίνη Μπαξεβάνου Μηχ/γος Μηχ/κος, MSc, PhD Επιστημονική Συνεργάτης ΚΕΤΕΑΘ Λάρισα 20-22 Οκτωβρίου 2011 TEE Κεντρικής & Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς, Αναπλ. Καθηγητής Χάρης Δούκας Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΑΕΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Σ.Π.Π. ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Οικολογικός σχεδιασμός και Ενεργειακή σήμανση Συγκροτήματα θέρμανσης νερού και χώρων Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Τζογάνης Θεόδωρος Μηχ/γος Μηχ/κὀς ΕΜΠ Υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ Κ.Θ.Κ ΚΕΝΑΚ Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ.

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Πόρων Αθήνα 20-6-2008 Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη 40% 32%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ Κατοικίες

Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ Κατοικίες Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ 20701-1 Κατοικίες 4 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση)κ.εν.α.κ.)και Τεχνικής)Οδηγίας)Τ.Ε.Ε.)20701<1

αναθεώρηση)κ.εν.α.κ.)και Τεχνικής)Οδηγίας)Τ.Ε.Ε.)20701<1 αναθεώρηση)κ.εν.α.κ.)και Τεχνικής)Οδηγίας)Τ.Ε.Ε.)20701

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Εν.Α.Κ. 2017 ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Εν.Α.Κ. 2017 - ΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας 1 Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Ξενοδοχείο Αθηναΐς, Αθήνα -16 Ιανουαρίου 2012 Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE. «European ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE. «European ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE «Eurpean ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017» Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε. 20701-1/2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Παντελίδης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε /2017 Ανασκόπηση των αλλαγών

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε /2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Παντελίδης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ MSc, EUREM gpant@zeb.gr www.zeb.gr Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε. 20701-1/2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Νομοθεσία ΚΕΝΑΚ 2017 Κέλυφος Η/Μ Συστήματα Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης κλιματισμού και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. στον ξενοδοχειακό τομέα. Βαγγέλης Λαγός Μηχ. Μηχανικός Υπευθ.

Σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης κλιματισμού και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. στον ξενοδοχειακό τομέα. Βαγγέλης Λαγός Μηχ. Μηχανικός Υπευθ. Σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης κλιματισμού και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. στον ξενοδοχειακό τομέα Βαγγέλης Λαγός Μηχ. Μηχανικός Υπευθ. Τομέα Κλιματισμού ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σεβασμός στο περιβάλλον / Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. συστηµάτων κλιµατισµού SMMSi, SDI, DI της Toshiba. Σε αυτό το Ε-News:

Ε-News. συστηµάτων κλιµατισµού SMMSi, SDI, DI της Toshiba. Σε αυτό το Ε-News: Ε-News Ιούλιος 2011 Αριθµός Φύλλου 53 Σε αυτό το Ε-News: Υπολογισµός Ετήσιας-Εποχιακής Ενεργειακής Απόδοσης συστηµάτων κλιµατισµού SMMSi, SDI, DI της Toshiba ΤΑ E-NEWS ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ CARRIER WEB SITE

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου

Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου Εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση ομαλής γεωθερμίας στην πολυτεχνειούπολη ζωγράφου Μιχ. Γρ. Βραχόπουλος, Φυτρολάκης Ν., Κυρούσης Ι. & Κραββαρίτης Ε.Δ. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα οι ενεργειακές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην ΤΟΤΕΕ για τις κατοικίες. Πρακτικά παραδείγματα.

Αλλαγές στην ΤΟΤΕΕ για τις κατοικίες. Πρακτικά παραδείγματα. Αλλαγές στην ΤΟΤΕΕ 20701-1 για τις κατοικίες. Πρακτικά παραδείγματα. 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Ξενοδοχείο Αθηναΐς, Αθήνα - 16 Ιανουαρίου 2012 Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός οικολογικός σχεδιασμός και ενεργειακή σήμανση για ψύκτες και αντλίες θερμότητας

Ευρωπαϊκός οικολογικός σχεδιασμός και ενεργειακή σήμανση για ψύκτες και αντλίες θερμότητας Τεύχος 79 Ιανουάριος 2017 Ευρωπαϊκός οικολογικός σχεδιασμός και ενεργειακή σήμανση για ψύκτες και αντλίες θερμότητας Η Carrier δεσμεύεται διαχρονικά για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΗΡΙΟ Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2008 Γενική περιγραφή 6όροφοι 2 όροφοιγραφείων 4 όροφοιδιαµερισµάτων Ενεργειακές απαιτήσεις τυπικού κτηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο tool. Κλιματολογικά δεδομένα Χαρακτηριστικά κτιρίου (όροφοι, επιφάνειες κτλ)

Εργαλείο tool. Κλιματολογικά δεδομένα Χαρακτηριστικά κτιρίου (όροφοι, επιφάνειες κτλ) Εργαλείο tool Υπεύθυνος για τη δημιουργία του εργαλείου tool είναι ο εταίρος από το Πολυτεχνείο του Τορίνο (POLITO). Το εργαλείο tool αποτελείται από αρχεία excels, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, και

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Γεωθερμικών Συστημάτων σε κτήρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών CO2

Εφαρμογές Γεωθερμικών Συστημάτων σε κτήρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών CO2 Εφαρμογές Γεωθερμικών Συστημάτων σε κτήρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών CO2 Κατοικία ενεργειακής κλάσης Α + κατά ΚΕΝΑΚ στο Περιστέρι Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Κολυμβητηρίου Δ. Κορινθίων Δρ. Γιώργος Φραγκογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

V A =V B V C + V D =V A =V B

V A =V B V C + V D =V A =V B Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR Ψύκτες & Αντλίες Θερµότητας αέρος νερού ΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LCE Η χρήση ψυκτικού ρευστού R 410 A δίνει πολλά πλεονεκτήµατα στις µονάδες LCE λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Alféa Evolution. Αντλία θερμότητας τύπου split αέρος νερού με θερμαντική απόδοση από 4,7 έως 15,5 kw

Alféa Evolution. Αντλία θερμότητας τύπου split αέρος νερού με θερμαντική απόδοση από 4,7 έως 15,5 kw Alféa Evolution Αντλία θερμότητας τύπου split αέρος νερού με θερμαντική απόδοση από 4,7 έως 15,5 kw αέρος-νερού μόνο για θέρμανση. COP έως και 4,25. Εξωτερική μονάδα DC Inverter που προσαρμόζει την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου 2015 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» 1 Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 38QUS

Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 38QUS Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 38QUS 3D DC Inverter DC Twin Rotary Συμπιεστής Προγραμματισμός Λειτουργίας Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία Χαμηλή Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 77 Απόλυτη άνεση ψύξης και

Διαβάστε περισσότερα

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών.

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών. *Εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού στις κατοικίες. *Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΥΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Άριστα μονωμένο θερμική ανάγκη 50W/m2 Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017 Αριθ. Πρωτ. : 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Πρόγραμμα αντλιών θερμότητας REMKO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2. Πρόγραμμα καταλόγου HIDROS ΙΤΑΛΙΑΣ 1. Αντλίες Θερμότητας 2. Αφυγραντές ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Διακήρυξης 818 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε

Αριθ. Διακήρυξης 818 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε Σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ΕΑΒ Α.Ε οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Θέρμανση AGENDA. Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις

Οικονομική Θέρμανση AGENDA. Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις Οικονομική Θέρμανση Οικονομική Θέρμανση AGENDA Οικονομική Θέρμανση Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις Αντλίες Θερμότητας DC Inverter Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα