Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε"

Transcript

1 Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π 1

2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D 5.2 ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΧΩΡΩΝ Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς α) Το κτήριο αναφοράς για τις κατοικίες θεωρείται πως διαθέτει τοπικές μονάδες άμεσης εξάτμισης. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης για το κτήριο αναφοράς είναι τα εξής: Τοπικές μονάδες ψύξης με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER = 3,0. [ΤΟΤΕΕ / rd ed. E.E.R = 3,0] Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Θεώρηση της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος ψύξης για το κτήριο αναφοράς ίσης με το 50% της κατανάλωσης. 2

3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D β) Το κτήριο αναφοράς για τον τριτογενή τομέα διαθέτει τοπικές ή/και κεντρικές μονάδες ψύξης που καλύπτουν όλους τους εσωτερικούς χώρους, με χαρακτηριστικά: Μονάδες παραγωγής ψύξης, τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, αντλίες θερμότητας, τοπικά κλιματιστικά), με μέσο (εποχιακό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER = 2,8. Αερόψυκτες κεντρικές μονάδες παραγωγής ψύξης, με μέσο (εποχιακό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER=2,8, όταν το υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο δεν διαθέτει σύστημα ψύξης ή διαθέτει για μικρότερο τμήμα του κτηρίου. Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. [στην ΤΟΤΕΕ / rd ed όπου παραπάνω θα έχουμε πλέον S.E.E.R, είχαμε το E.E.R με ίδιες τιμές ] 3

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D Απόδοση μονάδας ψύξης ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Αν στο εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (με μέσο εποχικό δείκτη αποδοτικότητας SEER1,7 για κατοικίες [στην ΤΟΤΕΕ / rd ed είχαμε E.E.R=3,0]και 2,2 για τριτογενή τομέα [στην ΤΟΤΕΕ / rd ed είχαμε E.E.R=2,8] και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας 0.5 για κατοικίες και 1 για τριτογενή τομέα), με δίκτυο διανομής (βαθμού απόδοσης 1 για κατοικίες και 0.95 για τριτογενή τομέα), τερματικά(βαθμού απόδοσης 0.93) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 0 W/m2 για κατοικίες και 5 W/m2 για τριτογενή τομέα). Αν το εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου ψύχεται μερικώς, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει και για το υπόλοιπο κτίριο ή θερμική ζώνη που δεν ψύχεται ταπροαναφερόμενα. 4

5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας και ψυκτών Σημαντική καινοτομία της Νέας ΤΟΤΕΕ ο διαχωρισμός των Αντλιών Θερμότητας, για πρώτη φορά μετά από 3 αναθεωρήσεις, σε μονάδες Αέρος Αέρος (όπως τα διαιρετά τοίχου ή εγκαταστάσεις MULTY ή VRF κ.α) & μονάδες Αέρος Νερού (Ψύκτες νερού ή Αντλίες Θερμότητας για ψύξη & θέρμανση με ψυκτικό μέσο το Νερό). Για την τιμή που θέτουμε στο πεδίο E.E.R* ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία (Προσοχή: δεν θα δούμε στο λογισμικό SEER στην Ψύξη ούτε SCOP στη Θέρμανση). 5

6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D 6

7 7

8 GR

9 Παρατήρηση σχετικά με τιμές Νέας και Παλαιάς ΤΟΤΕΕ και των Τιμών του Κ.Α Το SEER του Κ.Α για Κατοικία διατηρεί την τιμή του EER: 3,0 Το SEER του Κ.Α για Τριτογενή διατηρεί την τιμή του EER: 2,8 9

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 626/2011 TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2011 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κλιματιστικά αέρος-αέρος με ψυκτική ισχύ εξόδου (ή θερμαντική ισχύ εξόδου, εάν παρέχεται μόνον θέρμανση) έως και 12 kw. 10

11

12 12

13 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D A Παρατήρηση 1: Στις μονάδες Αέρα Αέρα συμπεριλαμβάνονται και οι μονάδες VRF, οι οποίες μπορεί να είναι Ημικεντρικές αλλά και Κεντρικές. Για ψυκτική ισχύ πάνω από 12KW (που δεν ισχύει το 626/11), θέτουμε ως E.E.R την απόδοση στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας και σε ποιο ποσοστό φορτίου καθώς μπορεί να αποδίδουν κλάσμα του ονομαστικού? Παρατήρηση 2: Μονάδες τύπου VRF μπορεί να έχουν και λειτουργία Heat Recovery (με ψύξη θέρμανση χώρων ταυτόχρονα ή ψύξη χώρου και θέρμανση Ζ.Ν.Χ). Πώς τις διαχειριζόμαστε ενεργειακά και ποιά E.E.R & C.O.P θέτουμε στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31? Παρατήρηση 3: Συστήματα τύπου VRF μπορούν να εγκατασταθούν με Ισχύ μικρότερη αλλά και μεγαλύτερη από 100KW και σαν Κεντρικές Μονάδες. Τα ελέγχουμε ως προς την Υπερδιαστασιολόγηση (Υ), καθώς έλεγχος ως προς Υ αναφέρεται στην ΤΟΤΕΕ μόνο για Συστήματα Αέρος Νερού? 13

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΜΕ 1.29 & Διαμέρισμα ενδιάμεσο χωρίς Μόνωση & Συστήματα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μεγαλύτερη κατανάλωση Πρωτογενούς Εν. του Κ.Α λόγω αύξησης του Uv κατά 0,1 και του Β.Α λέβητα σε 85% αντί 93,5%,έχει αποτέλεσμα καλύτερη κατάταξη (από Ζ Ε) αλλά και μεγαλύτερη απαίτηση Εξοικονόμησης Ενέργειας για Εξ. Κατ Οίκον 14

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & Περιγραφή. Διαμέρισμα ισογείου (πάνω από Μ.Θ.Χ), Χωρίς Μόνωση Τοιχοποιίας, Μονούς Υαλοπίνακες στα Κουφώματα, με Οροφή προς Θ.Χ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επιφάνεια 44,23μ2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ

16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ

19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ 1.31 NEA TOTEE. Ως προς τα Δομικά Στοιχεία ίδιο Κτήριο Αλλαγή στα Ρολά Κουφωμάτων & Νέα Θεωρητικά Συστήματα 19

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ 1.31 NEA TOTEE. 20

21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21

22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31 Συμπέρασμα: Το ίδιο Αμόνωτο Διαμέρισμα, έχει κατάταξη Ζ και Πρωτογενή Ενέργεια 302,3 kwh/m2 με Παλαιά ΤΟΤΕΕ & 1.29 και Κατάταξη Η και Πρωτογενή Ενέργεια 593,8 kwh/m2 με Νέα ΤΟΤΕΕ & Για το ίδιο Ακίνητο διαφορά Πρωτογενούς Ενέργειας : 593,8/302,2 = ~96,4%. 22

23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 ο. Σύγκριση Αμόνωτου Καταστήματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & Περιγραφή. Κατάστημα Ισογείου (επί εδάφους), Χωρίς Μόνωση Τοιχοποιίας, Μονούς Υαλοπίνακες στα Κουφώματα, με Οροφή προς Θ.Χ Χωρίς Ρολά ή Εξώφυλλα - ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επιφάνεια 94,51μ2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΟΤΕΕ (1.29&1.31) 23

24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 ο. Σύγκριση Αμόνωτου Καταστήματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & Συμπέρασμα: Λόγω της αλλαγής των θεωρητικών συστημάτων (στη θέρμανση από Λέβητα Πετρελαίου με Β.Α 93,5% σε Τοπικές Ηλεκτρικές μονάδες με πολύ μεγαλύτερο συντελεστή μετατροπής ενέργειας σε Πρωτογενή, και στην Ψύξη από EER=2,8 σε EER*(SEER) = 2,2) έχουμε μείωση της Ενεργειακής Κατάταξης έως και 2 βαθμίδες (Δ Ζ), και αύξηση της Πρωτογενούς Ενέργειας του Εξεταζομένου κατά 34%. Επί πλέον, παρατηρούμε ότι το Κ.Α μειώνει την Πρωτογενή απαίτηση καθώς στην θέρμανση δεν υπάρχει Ισχύ Βοηθητικών Συστημάτων στο Εξεταζόμενο (τοπικές ηλεκτρικές μονάδες) και το Κ.Α λαμβάνει την ισχύ και τον χρόνο λειτουργίας Βοηθητικών Συστημάτων αυτών του Εξεταζομένου. 24

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα. Σενάρια Τοποθέτησης Α/Θ Αέρα Αέρα με Νεα ΤΟΤΕΕ & 1.31 Περιγραφή. Στο γνωστό μας Από το Παράδειγμα 2, Διαμέρισμα ισογείου, 44,23μ2 (πάνω από Μ.Θ.Χ), Χωρίς Μόνωση Τοιχοποιίας, Μονούς Υαλοπίνακες στα Κουφώματα, με Οροφή προς Θ.Χ και ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Πόλη Αθήνα (κλιμ. Ζώνη Β), θέτουμε Σενάριο 1 με Κλιματιστικά Αέρα Αέρα απ ευθείας εκτόνωσης με Σήμανση κατά Ε.Ε 626/2011. Τοποθετούμε 2 κλιματιστικές τοίχου, μία BTU/H ( Ψ 2,5 KW & Θ3,5KW) και μία BTU/H (Ψ/Θ 3,5 KW). Συνολική Ψυκτική 6,0 KW με Σταθμισμένο Μέσο SEER 8,2667 και Ολική Θερμική 7,0 KW με SCOP 4,4 Μέσης Ζώνης. Θέτουμε SEER = 0,6 * 8,2667 = 4,96 & SCOP = 0,93 * 4,4=4,092 25

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα. Σενάριο 1. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα Αέρα με Νέα ΤΟΤΕΕ &

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα. Σενάριο 1 Τοποθέτησης Α/Θ Αέρα Αέρα με Νέα ΤΟΤΕΕ &

28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα. Σενάριο 2. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα Αέρα με 1.31 και Χρήση SEER & SCOP κατά 626/2011 & ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ. Στο προηγούμενο Σενάριο 1, θέτουμε τις τιμές SEER = 8,2667 και SCOP = 5,35 (Θερμή Ζώνη), Χωρίς Μειωτικούς Συντελεστές όπως αναγράφονται στις ταμπέλες κατά Ε.Ε 626/2011 για έλεγχο της Καταναλισκόμενης Ενέργειας. 28

29 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα. Σενάριο 2. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα Αέρα με 1.31 και Χρήση SEER & SCOP κατά 626/2011 & ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τους Συντελεστές της Νέας ΤΟΤΕΕ Υπολογίζουμε 33,4% μεγαλύτερη Ενεργειακή Κατανάλωση για Θέρμανση και Ψύξη. (Προσδιορισμός Πραγματικής Κατανάλωσης Κτήρια nzeb) 29

30 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα. Σενάριο 3. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα Αέρα με 1.31 και Χρήση SEER & SCOP κατά τη ΝΕΑ ΤΟΤΕΕ & Τοποθέτηση Ηλιακού. Πόλη Αθήνα.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30

31 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα. Σενάριο 4. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα Αέρα με 1.31 και Χρήση SEER & SCOP κατά τη ΝΕΑ ΤΟΤΕΕ & Τοποθέτηση Ηλιακού. Πόλη Ρέθυμνο.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31

32 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 ο. Σύγκριση Μονωμένου κατά ΚΕΝΑΚ Καταστήματος Χωρίς Συστήματα Με Παλαιά και Νέα ΤΟΤΕΕ (Λογισμικό 1.29 & 1.31). Λογισμικό 1.29 Παλαιά ΤΟΤΕΕ: Στο Ισόγειο κατάστημα του Παραδείγματος 3, Θερμομονώνουμε την Εξωτερική Τοιχοποιία και τους τοίχους προς ΜΘΧ ώστε τα Uv να είναι αντίστοιχα 0,5 & 1,0 W/m2*K. Δάπεδο 0,9W/m2*K. Αντικαθιστούμε τα Ανοιγόμενα και Μη Ανοιγόμενα Κουφώματα ώστε να έχουν Uv αντίστοιχα 3,0 & 2,0 W/m2*K. Εισάγουμε την επαναϋπολογισμένη διείσδυση αέρα λόγω χαραμάδων και στο πεδίο <<Θερμομόνωση Κατακόρυφων Επιφανειών>> στο λογισμικό 1.29 βάζουμε ναι (V). Καθώς δεν υπάρχουν συστήματα, Θέρμανση Λέβητας Β.Α 93,5%, Δίκτυο Διανομής και Τερματικά 0,95 & 0,93. Ψύξη Α/Θ EER 2,8, Βοηθητικά για Θ + Ψ 0,475kW.Αυτοματισμοί Δ, Αερισμός και Φωτισμός του Κ.Α 32

33 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 ο. Σύγκριση Μονωμένου κατά ΚΕΝΑΚ Καταστήματος Χωρίς Συστήματα Με Παλαιά και Νέα ΤΟΤΕΕ (Λογισμικό 1.29 & 1.31). Λογισμικό 1.31 Νέα ΤΟΤΕΕ: Στο ίδιο κατάστημα, Θερμομονώνουμε την Εξωτερική Τοιχοποιία και τους τοίχους προς ΜΘΧ ώστε ομοίως (παλαιό κτήριο) τα Uv να είναι αντίστοιχα 0,5 & 1,0 W/m2*K. Ομοίως τα Ανοιγόμενα και Μη Ανοιγόμενα Κουφώματα θα έχουν Uv αντίστοιχα 3,0 & 2,0 W/m2*K. Δάπεδο 0,9W/m2*K. Εισάγουμε ομοίως την επαναϋπολογισμένη διείσδυση αέρα λόγω χαραμάδων και Εξωτ. Θύρες τρεις.δεν υπάρχει το πεδίο <<Θερμομόνωση Κατακόρυφων Επιφανειών>> στο λογισμικό ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσαυξάνουμε εμείς τα Uv εξωτ. Τοιχοποιίας και ΜΘΧ κατά + 0,2. Καθώς και εδώ δεν υπάρχουν συστήματα, Θέρμανση Ηλεκτρικά Σώματα Β.Α 1, Δίκτυο Διανομής 1,και Τερματικά 0,94 Βοηθητικά 0. Ψύξη Α/Θ EER 2,2, Βοηθητικά 0,475kW. Αυτοματισμοί Δ, Αερισμός και Φωτισμός του Κ.Α. Χωρίς Εξώφυλλα. 33

34 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 ο. Σύγκριση Μονωμένου κατά ΚΕΝΑΚ Καταστήματος Χωρίς Συστήματα Με Παλαιά και Νέα ΤΟΤΕΕ (Λογισμικό 1.29 & 1.31). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1.29 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

35 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D Β.1. Αντλίες Θερμότητας Αέρος Νερού ή Ψύκτες Ισχύος < 100KW. Θέτουμε το EER στις ονομαστικές συνθήκες όπως δηλώνεται από τον Οίκο. Παρατήρηση 1: Σύμφωνα με την Νέα ΤΟΤΕΕ, για εγκαταστάσεις < 100 KW αναφέρεται απλά ότι ο προσδιορισμός του SEER είναι δύσκολος (<<δεν είναι ευχερής>> ), άρα μπορούμε να θέτουμε τον SEER αν δίδεται από τον κατασκευαστή (όπως δηλαδή πρέπει να λαμβάνουμε γι αυτές τις μονάδες τον EER κατά δήλωση κατασκευαστή)? Αν ναι με συντελεστή μείωσης και ποιόν (πχ επί 0,60 ή 0,93 κλπ)? Παρατήρηση 2: Δεν γίνεται έλεγχος Υπερδιαστασιολόγησης (Υ) και αντιστάθμιση (μείωση) Β.Α βάσει αυτής, για συνολική Ψυκτική Ικανότητα <100kW. Σημειώνουμε ότι για τις Αντλίες Θερμότητας και για τους Λέβητες ο έλεγχος ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ γίνεται σε όλα τα φορτία >=20kW Παρατήρηση 3: Δεν προσαυξάνει τον E.E.R για τον υπολογισμό του S.E.E.R στις εγκαταστάσεις με Ψ. Ισχύ <100KW,όπως στις εγκαταστάσεις με Ψυκτική Ισχύ > 100 Kw. 35

36 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D

37 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ B.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW - ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Για τις αντλίες θερμότητας ή/και τους ψύκτες με συνολική ψυκτική ικανότητα άνω των 100 kw, πρέπει να ελέγχεται η κάθε ψυκτική εγκατάσταση ως προς την υπερδιαστασιολόγηση της και των επιπτώσεων αυτής στο μέσο εποχιακό δείκτη αποδοτικότητας (SEER), όπως θα δούμε παρακάτω. Η ισχύς των 100 kw αφορά τη συνολική ψυκτική εγκατάσταση που εξυπηρετεί το κτήριο και όχι την κάθε μονάδα ξεχωριστά. Τα απαιτούμενα ψυκτικά φορτία σχεδιασμού μιας εγκατάστασης κλιματισμού εκτιμώνται από την υφιστάμενη μελέτη κλιματισμού ή απλουστευτικά από τον ακόλουθο τύπο: -Παρατήρηση : Δεν προσαυξάνεται το Pgen ώστε να περιλάβει απώλειες δικτύων διανομής, τερματικών μονάδων ή και ισχύ ανεμιστήρων και κυκλοφορητών που <<θερμαίνουν >> το ρευστό ψύξης ή το χώρο. Στην θέρμανση όπου έχουμε μόνο απώλειες δικτύου διανομής και τερματικές μονάδες, στο αντίστοιχο Pgen προσαυξάνονται κατά 50% οι απώλειες από τα δομικά στοιχεία: 37

38 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ B.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW - ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Pgen [W] η υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη ψυκτική ισχύς της μονάδας ψύξεως/κλιματισμού του κτηρίου ΔΤ [οc] ή [Κ] η διαφορά της θερμοκρασίας για τη διαστασιολόγηση του συστήματος η οποία λαμβάνεται ίση με 10 C για όλες τις κλιματικές ζώνες. (στον αντίστοιχο έλεγχο Υπερδιαστασιολόγησης συστημάτων Θέρμανσης το ΔΤ έπερνε διαφορετικές τιμές από 18 ο C για την Α Κλ. Ζώνη έως 28 ο C για την Δ ) Ο παραπάνω τύπος υπολογισμού του P gen λαμβάνεται ίδιος και με ίδιες τιμές για όλες τις Κλιματικές Ζώνες. Επηρεάζεται βέβαια το αποτέλεσμα του και από φορτία ατόμων P π και Φωτισμού ή Συσκευών P ΕΦ αλλά και από τα Περιβαλλοντικά Φορτία που σχετίζονται με την θερμοκρασία σχεδιασμού της περιοχής αλλά και την ισχύ της Ηλιακής Ακτινοβολίας που διαφέρουν αισθητά ανά Κλιματική Ζώνη 38

39 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ B.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ. Από την ΤΟΤΕΕ (ΈΚΔΟΣΗ 2014) έχουμε τα παρακάτω στοιχεία: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟΩΡΕΣ ΨΥΞΗΣ 39

40 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ B.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ. Από την ΤΟΤΕΕ (ΈΚΔΟΣΗ 2014) έχουμε τα παρακάτω στοιχεία: Διαφορές Προσπίπτουσας Ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο Διαφορές Προσπίπτουσας Μηνιαίας Ακτ/λίας και Συνολικές τιμές Θέρους σε διάφορες κλίσεις 40

41 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ B.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ. Τόσο στον έλεγχο Υπερδιαστασιολόγησης των Ψυκτών όσο και των Αντλιών Θερμότητας η ΤΟΤΕΕ αναφέρει: <<Ο συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης Υ ορίζεται ως λόγος της εγκατεστημένης ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας της κεντρικής ψυκτικής εγκατάστασης ως προς τα ανωτέρω υπολογιζόμενα ψυκτικά φορτία σχεδιασμού (Pgen) όπου Υ>1.>> Στην αντίστοιχη παράγραφο ελέγχου Υπερδιαστασιολόγησης Λέβητα αναφέρεται : << Για καυστήρες πολυβάθμιους ή αναλογικούς η υπολογιζόμενη θερμική ισχύς Pgen της σχέσης 4.1 συγκρίνεται με την ισχύ που αντιστοιχεί στη μικρότερη βαθμίδα στην οποία μπορεί να λειτουργήσει ο καυστήρας. Δηλαδή για διβάθμιο καυστήρα με την ισχύ που αντιστοιχεί στη χαμηλή βαθμίδα ή για αναλογικό με την μικρότερη ονομαστική ισχύ που δίνει ο κατασκευαστής.>> 41

42 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ B.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ. Όπως προκύπτει από στοιχεία Κατασκευαστών, ο σχεδιασμός των μονάδων όσον αφορά τον αριθμό των ψυκτικών κυκλωμάτων, τον αριθμό συμπιεστών καθώς και τον τύπο των Συμπιεστών (απλοί on/off ή πολυβάθμιοι ή αναλογικής λειτουργίας - inverter) ή περισσότεροι του ενός συμπιεστές σε ένα ψυκτικό κύκλωμα σε παράλληλη - in tandem τοποθέτηση τους, αλλάζουν σημαντικά την απόδοση των μονάδων και τα EER, SEER, COP στα Μερικά Φορτία, γεγονός που πρέπει να συνεκτιμηθεί στον έλεγχο Υπερδιαστασιολόγησης, καθώς τα EER τους στις ονομαστικές τους συνθήκες μπορεί να ταυτίζονται 42

43 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ B.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΨΥΚΤΗΣ ΜΕ 2 TEM. 4 ΒΗΜΑΤΩΝ SCREW ΨΥΚΤΗΣ 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚ/ΑΤΩΝ ΜΕ 3 SCROLL ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 8 ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ANA Ψ.Κ 6 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 43

44 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ B.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ 2 INVERTER ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΕ 1 & 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ 2 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΕ 1 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΕΝΑΣ ΜΕ ON/OFF O ΕΤΕΡΟΣ ΜΕ INVERTER 44

45 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW S.E.E.R & ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο εποχιακός βαθμός αποδόσεως των ψυκτών SEER της κλιματιστικής εγκαταστάσεως ως συνάρτηση του ονομαστικού βαθμού αποδόσεως EER (για εξωτερική θερμοκρασία 35 C και θερμοκρασια ψυκτικού μέσου 7 C) και του συντελεστή Υ εκτιμάται ως εξής: SEER/EER = a.y b (ως δύναμη) είτε ως SEER/EER = aln(y) + b (ως λογαριθμικός) όπου ο μαθηματικός τύπος και τα a και β δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί, ανάλογα με τον τύπο του ψύκτη ή αντλίας θερμότητας: 45

46 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW S.E.E.R & ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Screw : αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με κοχλιωτό συμπιεστή και με δυνατότητα εκφόρτισης Scroll : αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ. με σπειροειδή συμπιεστή και με δυνατότητα εκφόρτισης Recipr: αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με παλινδρομικό συμπιεστή χωρίς δυνατότητα εκφόρτισης WCA: υδρόψυκτος ψύκτης / Α.Θ χωρίς δυνατότητα εκφόρτισης (χαμηλής απόδοσης) WCΒ: υδρόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με δυνατότητα εκφόρτισης (υψηλής απόδοσης) όπου ο όρος «εκφρότιση» (unloading) εκφράζει την δυνατότητα του συμπιεστή να προσαρμόζεται στο ψυκτικό μερικό φορτίο είτε με ρύθμιση στροφών (inverter) είτε με στραγγαλισμό της ροής του ψυκτικού μέσου υπό αέρια μορφή εις την είσοδο του συμπιεστή. 46

47 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW S.E.E.R & ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ -Παρατήρηση 1: Περίπτωση συνολικής Ισχύος >100KW με πολλές μονάδες <100KW. Ελέγχεται κάθε Α/Θ ξεχωριστά και καθορίζεται το SEER βάσει Υ, EER και τύπο συμπιεστή? -Παρατήρηση 2: Στις παραπάνω σχέσεις γίνεται εκτίμηση του SEER βάσει του EER και της Υπερ/σης Υ. Μπορούμε να πάρουμε απ ευθείας το SEER αν δίδεται από τον κατασκευαστή και με ποια σχέση απομείωσης λόγω Υ (π.χ θέτοντας στον εκθετικό τύπο το a=1 και στο λογαριθμικό το b=1)? -Παρατήρηση 3:Δεν συμπεριλαμβάνει και δεν αναφέρει μονάδες με INVERTER συμπιεστές ( μάλιστα ο έλεγχος Υ θα πρέπει να γίνει στο μικρότερο λειτουργικό ποσοστό που καλύπτει το φορτίο). Στην περίπτωση των INVERTER συμπιεστών η Υπερδιαστασιολόγηση λειτουργεί και θετικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων ψύξης. 47

48 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ S.E.E.R ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Για Εγκατάσταση με Υπερδιαστασιολόγηση Υ =1 Ως δύναμη: Y b = 1 b = 1.Η σχέση SEER/EER = a.y b γίνεται SEER/EER = a ή SEER = a.eer Βάσει του σχετικού Πίνακα που δίδει τα a,b για Screw, Scroll & Άλλο Αερόψυκτο συμβατικό τύπο έχουμε: Ψύκτης με Screw συμπιεστή: SEER = 1,313 x EER. (και με εκφόρτιση) Ψύκτης με Scoll συμπιεστή: SEER = 1,3314 x EER. (και με εκφόρτιση) Άλλος αερόψυκτος συμβατικός τύπος Ψύκτη SEER=0,8597 x EER [Παρατήρηση: Ποιος είναι ο <<Άλλος Αερόψυκτος Συμβατικός Τύπος>> Ψύκτη που έχει SEER < EER?] Ως Νεπέριος Λογάριθμος : a.ln(y) = a.ln(1)=a.0 = 0, οπότε η σχέση SEER/EER = aln(y) + b γίνεται SEER/EER = b ή SEER = b.eer οπότε: Ψύκτης με Παλινδρομικό συμπιεστή: SEER = 1,172 x EER. Ψύκτης Υδρόψυκτος χωρίς εκφόρτιση : SEER = 1,0355 x EER. Ψύκτης Υδρόψυκτος με δυνατότητα εκφόρτισης: SEER = 1,2412 x EER. 48

49 ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΕΣ) SCREW. ΣΧΕΣΗ SEER & EER ΓΙΑ Y=1 Από Τεχνικό Έντυπο Κατασκευαστικού Οίκου Ψυκτών για Ψύκτες με SCREW συμπιεστές έχουμε τα παρακάτω στοιχεία: 49

50 ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ INVERTER ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΕΣ). ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ S.E.E.R ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Υ) Χρησιμοποιούμε το λογισμικό υπολογισμών αποδιδόμενης ισχύος, απορρόφησης ενέργειας και υπολογισμού ετήσιου (εποχικού) βαθμού απόδοσης SEER γνωστού Κατασκευαστικού Οίκου. Εισάγουμε στο λογισμικό τις τιμές των θερμοκρασιών (>21 ο αντίστοιχες ώρες εμφάνισης ανά έτος για την πόλη των Αθηνών. C) και τις Εξετάζουμε τις αποδόσεις μονάδος τύπος IDAV1922 απ ευθείας εκτόνωσης, αερόψυκτης, με δύο συμπιεστές Scroll ο ένας τύπου INVERTER. Η ονομαστική απόδοση της μονάδος σε συνθήκες εξωτερικού αέρα 35 ο C, και εσωτερικές 27 ο C DB & 19 ο C WB (45% σχετική υγρασία) αποδίδει 63,6 kw με συνολικά απορροφούμενη (συμπιεστές, ανεμιστήρες εσωτερικής και εξωτερικής μονάδος 19,5kW, ήτοι E.E.R = 3,26. Η συνολική (εποχική ) καταναλισκόμενη ενέργεια για την πόλη των Αθηνών για σταθερή απόδοση του ονομαστικού φορτίου της (δηλαδη Υ=1) είναι kwh, η αντίστοιχη αποδιδόμενη kwh και το αντίστοιχο S.E.E.R είναι: 4,04. 50

51 Κλιματολογικό Προφίλ Αθηνών - S.E.E.R για Y =1 51

52 Η ίδια κλιματιστική μονάδα για αποδιδόμενη ψυκτική ισχύ 63,6/2= 31,8 k W ήτοι Υπερδιαστασιολόγηση Υ = 2 έχει συνολική (εποχική ) απόδοση S.E.E.R = 5,0 και για αποδιδόμενο φορτίο 63,6/3 = 21,2 k W δηλαδή Y=3 έχει αντιστοίχως εποχικό δείκτη απόδοσης S.E.E.R = 6,0. 52

53 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ INVERTER ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΕΣ). ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ S.E.E.R ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔ/ΣΗΣ (Υ) Για Υ = 2 έχουμε S.E.E.R =5,0 & με E.E.R μονάδος 3,26 έχουμε: S.E.E.R / E.E.R = 1,53. Για Υ = 3 έχουμε S.E.E.R =6,0 & με E.E.R μονάδος 3,26 έχουμε: S.E.E.R / E.E.R = 1,84. Η αντίστοιχη σχέση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε για συμπιεστές τύπου Scroll με δυνατότητα εκφόρτισης (η εκθετική σχέση δηλαδή) SEER/EER = a.y b με τιμές a=1,3314 & b= -0,997 (Scroll) δίδει: Α). Για Υ=2 : SEER/EER =0,667 με πραγματικό 1,53 Β). Για Υ=3 : SEER/EER =0,445 με πραγματικό 1,84 Παρατήρηση1: Στους ψύκτες με INVERTER συμπιεστές η Υπερδιαστασιολόγηση βελτιώνει το S.E.E.R Με την παραπάνω υπολογιστική διαδικασία αποδείξαμε αυτό που αναφέρει και η Νέα ΤΟΤΕΕ στην 5.2 σχετικά με κινητήρες μεταβλητής συχνότητας. 53

54 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ Παρατήρηση: Δεν γίνεται καμία αναφορά στην T.Ο.Τ.Ε.Ε για Ψύκτες Αδιαβατικής Λειτουργίας που μειώνουν την θερμοκρασία αέρα που ψύχει τον συμπυκνωτή μέσω διαβροχής του αέρα, όπως και για Ψύκτες με συμπιεστές μαγνητικών εδράνων oil free (Μέσο E.S.E.E.R = 5,22). 54

55 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ /2010_rev D.- ΨΥΞΗ Β.3 Για τις αντλίες θερμότητας ψύκτες με ψυχόμενο μέσο το νερό για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ο μέσος εποχιακός δείκτης αποδοτικότητας SEER για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου, λαμβάνεται: 2,2 για συστήματα εγκατεστημένα πριν το 1990 και 2,7 για συστήματα εγκατεστημένα μεταξύ του 1990 και του 2000 και 3,0 για συστήματα εγκατεστημένα μετά το Στην περίπτωση που ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν διαθέτει κανένα στοιχείο για τη μονάδα ψύξης και επιπρόσθετα δεν δύναται να τεκμηριώσει το έτος εγκατάστασής της, τότε θα λαμβάνει ως βαθμό απόδοσης αυτόν για τα εγκατεστημένα συστήματα προ του [στην ΤΟΤΕΕ / rd ed δεν γινότανε αναφορά.] 55

56 Παρατήρηση 1: Η αλλαγή στα υποθετικά συστήματα που θα τίθενται με τη νέα T.O.T.E.E στα ακίνητα χωρίς συστήματα, είναι κατά τη γνώμη μας προς τη σωστή κατεύθυνση δηλ. η έλλειψη συστημάτων πρέπει να εκλαμβάνεται με τη χειρότερη δυνατή ενεργειακή κατάσταση, που είναι και η πιο εύκολα και οικονομικά επιτεύξιμη, και όχι να ταυτίζεται με το Κτίριο Αναφοράς που κατατάσσεται στη Β Κατηγορία (με μόνη παραφωνία ότι το E.E.R 1,7 είναι εξαιρετικά μικρό και σπάνιο για σημερινά συστήματα). Παρατήρηση 2: Χρειάζεται διαφορετικός τρόπος διαχείρισης (αποθήκευσης, επεξεργασίας κλπ) των δεδομένων, αλλά κυρίως των αποτελεσμάτων που αφορούν ακίνητα χωρίς συστήματα, καθώς οι εκ διαμέτρου αντίθετες καταναλώσεις-αποδώσεις (στις T.O.T.E.E ver 3 & 4) αυτών μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα και στις μη βέλτιστες επιλογές για ενεργειακή εξοικονόμηση από την πλευρά της Πολιτείας. 56

57 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΩΝ Κ.Α Υπάρχουν περιπτώσεις που η υλοποίηση του Σεναρίου γίνεται με πρόθεση βελτίωσης της Ενεργειακής Κατάταξης, αλλά η Κατηγοριοποίηση στην υλοποίηση του Σεναρίου είναι χειρότερη της αναφερόμενης στο αρχικό Π.Ε.Α ή στην Μ.Ε.Α Περιπτώσεις που θα <<στοιχίσει>> αυτή η αναντιστοιχία είναι όπως: Α. Νεόδμητο κτίριο γενικά. Β. Εξοικονομώ κατ Οίκον Γ. Νεόδμητο που δεν θα Κατηγοριοποιηθεί σε Α+ (ώστε να κερδίσει +5% στο Σ.Δ σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.Ο.Κ του 2012). 57

58 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΩΝ Κ.Α Αιτία που προκαλεί αυτή την διαφοροποίηση μεταξύ πρώτης και δεύτερης αξιολόγησης είναι ότι το Κτίριο του Σεναρίου συγκρίνεται με άλλο Κ.Α στην αρχική Αξιολόγηση και με διαφοροποιημένο στην επόμενη αν το Σενάριο προβλέπει αλλαγή συστημάτων όπως από Λέβητα στην αρχική (ή κανένα σύστημα στην αρχική που ομοίως το Κ.Α λαμβάνει σύστημα Λέβητα πετρελαίου) και στην επόμενη Αξιολόγηση το Κτίριο θερμαίνεται με Α/Θ, γεγονός που υποχρεώνει και το Κ.Α να λάβει σύστημα θέρμανσης με Α/Θ που δίδει μικρότερη κατανάλωση στο νέο Κ.Α, και το πηλίκο κατανάλωσης νέου κτιρίου προς κατανάλωση νέου Κ.Α είναι μεγαλύτερο με πιθανότητα χειρότερης κατάταξης. 58

59 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΩΝ Κ.Α ΑΡΧΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΟΠΟΥ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΘΕΡΜ/ΣΗ ΜΕ Α/Θ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ Α/Θ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΟΜΟΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 59

60 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΩΝ Κ.Α Πρόταση Επίλυσης. Το Λογισμικό να δείχνει 2 Κατατάξεις 60

61 Β.Αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό. Ε.Ε 811/2011 της Ε.Ε 61

62 Β.Αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό. Ε.Ε 811/2011 της Ε.Ε 62

63 Β.Αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό. Ε.Ε 811/2011 της Ε.Ε 63

64 Β.Αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό. Ε.Ε 811/2011 της Ε.Ε 64

65 Β.Αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό. Ε.Ε 811/2011 της Ε.Ε 65

66 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΟΤΕΕ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Καθώς η μεγαλύτερη στρέβλωση με τη Νέα ΤΟΤΕΕ παρατηρείται λόγω της αρκετά αυξημένης τιμής των SEER & SCOP, παρά και τις μειωμένες τιμές τους (0,60 & 0,93 στη μέση ζώνη αντίστοιχα), το Κ.Α υστερεί, με τιμές του 2010 σε EER 3,0 & COP 3,2,την στιγμή μάλιστα που το Πρότυπο 626/2011 προβλέπει και επιβάλει παράλληλα βελτιωμένες ενεργειακές αποδόσεις στο μέλλον, προτείνουμε το Κ.Α να λαμβάνει άλλες τιμές αν εισαχθεί στο Λογισμικό ΕΕR & COP και άλλες όταν εισάγονται SEER & SCOP. Αν δεν συμβεί η μεταβολή αυτή, θα έχουμε διαρκώς βελτιωμένης κατάταξης κτίρια λόγω της μη <<εξέλιξης>> του Κ.Α το οποίο άλλωστε δεν διατηρείται σταθερό, καθώς αλλάζει για το ίδιο κτίριο αν αλλάξει το σύστημα θέρμανσης από Λέβητα σε Αντ. Θερμότητας, αλλά και από την προηγούμενη στην Νέα ΤΟΤΕΕ με την πρόσθεση του 0,1 στο Uv των αδιαφανών επιφανειών. Πρότασή μας για το Κ.Α οι τιμές αφετηρίας του προτύπου 626/2011 για Α++ στο SEER (6,1) και SCOP (4,6), ενώ κατά +10% να αυξηθούν και οι τιμές των EER (~3,3) και COP (~3,52 για κατοικία και 3,1 για τριτογενή τομέα).το λογισμικό πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να δέχεται επιλογή <<τικαρίσματος>> EER ή SEER και αναλόγως της επιλογής να δίδει τιμές στο Κ.Α. Ομοίως όταν το επιθεωρούμενο διαθέτει Α/Θ να επιλέγεται COP ή SCOP.Αντιστοίχως στο εξεταζόμενο κτίριο να μην μειώνονται στο 0,6 το SEER στην ψύξη και στις Α/Θ στη Θέρμανση να λαμβάνεται το SCOP της θερμής ζώνης αναλλοίωτο. 66

67 ΚΕΝΑΚ 2017 (ΦΕΚ /7/17) ΚΕΝΑΚ ΆΡΘΡΟ 5 - Υπολογιστικές μέθοδοι Δεδομένα υπολογισμού ΚΕΝΑΚ Αρ. Φύλλου /4/ ΆΡΘΡΟ 5 Δεδομένα υπολογισμού 67

68 Από την Ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ ( Δωδεκάμηνο 2009 (Ιαν Δεκ ) 68

69 Δωδεκάμηνο 2016 (Ιαν Δεκ) 69

70 ΚΕΝΑΚ 2017 Άρθρο Σε όλα τα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα.το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%.Στα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που ανακαινίζονται ριζικά, η ως άνω υποχρέωση ισχύει στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει: - όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και από αντλίες θερμότητας που προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό θερμικής ενέργειας από αυτό που καταναλώνουν για τη λειτουργία τους. Στις εν λόγω αντλίες θερμότητας ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) πρέπει να είναι μεγαλύτερος από (1,15x1/η), όπου "η" είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2009/28/ΕΚ, και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος από 3,3. 70

71 ΚΕΝΑΚ 2017 Άρθρο 8 Παρατήρηση: Ο Μεγάλος Συντελεστής Μετατροπής της Ηλεκτρικής σε Πρωτογενή αποτελεί τροχοπέδη στο να θεωρηθούν οι Α/Θ ως <<Εναλλακτικό Σύστημα Παροχής Ενέργειας (Α.Π.Ε)>> σύμφωνα με τον Ν 3851/2010 ΦΕΚ 85/Α/ Άρθρο 10 Εφαρμογή Α.Π.Ε. στα κτίρια - Παράγραφος 2. 71

72 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 72

Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ

Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ 20701-1 4 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε Αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2018-ΤΕΕ ΤΚΜ Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αλλαγών στην ΤΟΤΕΕ για τα γραφεία

Παρουσίαση αλλαγών στην ΤΟΤΕΕ για τα γραφεία Παρουσίαση αλλαγών στην ΤΟΤΕΕ 20701-1 για τα γραφεία 4 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης με Λέβητες και Αντλίες Θερμότητας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η, 2 Δεκεμβρίου 2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος Λάσκος, πιστοποιημένος Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ 20701-1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕς ΕΘΝΙΚΕς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς Δημήτρης Σαραφιανός Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΑΕΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Σ.Π.Π. ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε /2017 Ανασκόπηση των αλλαγών

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε /2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Παντελίδης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ MSc, EUREM gpant@zeb.gr www.zeb.gr Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε. 20701-1/2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Νομοθεσία ΚΕΝΑΚ 2017 Κέλυφος Η/Μ Συστήματα Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ Κατοικίες

Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ Κατοικίες Αναθεώρηση ΤΟΤΕΕ 20701-1 Κατοικίες 4 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE. «European ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE. «European ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE «Eurpean ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017» Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε. 20701-1/2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Παντελίδης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην ΤΟΤΕΕ για τις κατοικίες. Πρακτικά παραδείγματα.

Αλλαγές στην ΤΟΤΕΕ για τις κατοικίες. Πρακτικά παραδείγματα. Αλλαγές στην ΤΟΤΕΕ 20701-1 για τις κατοικίες. Πρακτικά παραδείγματα. 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017 Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 11-2010 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας 1 Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Ξενοδοχείο Αθηναΐς, Αθήνα -16 Ιανουαρίου 2012 Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Εν.Α.Κ. 2017 ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Εν.Α.Κ. 2017 - ΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Λάσκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π.,., MSc Νόμος 3661/2008 : Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου 2015 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο tool. Κλιματολογικά δεδομένα Χαρακτηριστικά κτιρίου (όροφοι, επιφάνειες κτλ)

Εργαλείο tool. Κλιματολογικά δεδομένα Χαρακτηριστικά κτιρίου (όροφοι, επιφάνειες κτλ) Εργαλείο tool Υπεύθυνος για τη δημιουργία του εργαλείου tool είναι ο εταίρος από το Πολυτεχνείο του Τορίνο (POLITO). Το εργαλείο tool αποτελείται από αρχεία excels, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, και

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Τζογάνης Θεόδωρος Μηχ/γος Μηχ/κὀς ΕΜΠ Υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ Κ.Θ.Κ ΚΕΝΑΚ Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Ξενοδοχείο Αθηναΐς, Αθήνα - 16 Ιανουαρίου 2012 Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Οικολογικός σχεδιασμός και Ενεργειακή σήμανση Συγκροτήματα θέρμανσης νερού και χώρων Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση)κ.εν.α.κ.)και Τεχνικής)Οδηγίας)Τ.Ε.Ε.)20701<1

αναθεώρηση)κ.εν.α.κ.)και Τεχνικής)Οδηγίας)Τ.Ε.Ε.)20701<1 αναθεώρηση)κ.εν.α.κ.)και Τεχνικής)Οδηγίας)Τ.Ε.Ε.)20701

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης Δρ Αικατερίνη Μπαξεβάνου Μηχ/γος Μηχ/κος, MSc, PhD Επιστημονική Συνεργάτης ΚΕΤΕΑΘ Λάρισα 20-22 Οκτωβρίου 2011 TEE Κεντρικής & Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΕΝΑΚ)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΕΝΑΚ) ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σε κτίριο αποθήκης εξοπλισμού που δεν θερμαίνεται, απαιτείται κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας η σύνταξη μελέτης θερμομόνωσης ή όχι? (Ημερομηνία : 11/9/2012) Το συγκεκριμένο κτίριο αποθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» 1 Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23905 12 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2367 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ.

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Πόρων Αθήνα 20-6-2008 Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη 40% 32%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς, Αναπλ. Καθηγητής Χάρης Δούκας Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ενεργειακό ισοζύγιο s

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017 Αριθ. Πρωτ. : 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκρισης τεχνο- οικονομικών αποτελεσμάτων διαφόρων παρεμβάσεων σε νέα & υφιστάμενα κτήρια της ελληνικής επικράτειας.

Μελέτη σύγκρισης τεχνο- οικονομικών αποτελεσμάτων διαφόρων παρεμβάσεων σε νέα & υφιστάμενα κτήρια της ελληνικής επικράτειας. Μελέτη σύγκρισης τεχνο- οικονομικών αποτελεσμάτων διαφόρων παρεμβάσεων σε νέα & υφιστάμενα κτήρια της ελληνικής επικράτειας. ενεργειακών «ΙΙ. Μέρος της Ανοικτής Συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαδόπουλος. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας Τ.Ε.Ε. Διαχειριστής «Δέκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.

Γιώργος Λαδόπουλος. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας Τ.Ε.Ε. Διαχειριστής «Δέκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. Γιώργος Λαδόπουλος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας Τ.Ε.Ε. Διαχειριστής «Δέκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» Ε www.dektis.gr Ενεργειακός Σχεδιασμός ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΕ : Απλή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης κλιματισμού και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. στον ξενοδοχειακό τομέα. Βαγγέλης Λαγός Μηχ. Μηχανικός Υπευθ.

Σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης κλιματισμού και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. στον ξενοδοχειακό τομέα. Βαγγέλης Λαγός Μηχ. Μηχανικός Υπευθ. Σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης κλιματισμού και παραγωγής Ζ.Ν.Χ. στον ξενοδοχειακό τομέα Βαγγέλης Λαγός Μηχ. Μηχανικός Υπευθ. Τομέα Κλιματισμού ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σεβασμός στο περιβάλλον / Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα