ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ)"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η επίσημη πηγή των στατιστικών στοιχείων εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η επεξεργασία όλων των στατιστικών στοιχείων έχει πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών & Διμερών Οικονομικών Συνεργασιών, Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Τα στοιχεία είναι προσωρινά. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών & Διμερών Οικονομικών Συνεργασιών (ΔΟΔΟΣ): Ιωάννης Κοτσάνης Στελέχη: Ανδριανάκη Φρύνη Φώτση Κορίνα

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Μακροοικονομικοί δείκτες των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδας 2. Εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας 3. Διάρθρωση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων (προορισμός) κατά γεωγραφική περιοχή 4. Διάρθρωση των εισαγωγών (προέλευση) ξένων προϊόντων στην ελληνική αγορά κατά γεωγραφική περιοχή 5. Διάρθρωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά γεωγραφική περιοχή 6. Οι 20 κυριότερες χώρες με τη μεγαλύτερη απορρόφηση ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά 7. Οι 20 κυριότερες χώρες-προμηθευτές ξένων προϊόντων στην ελληνική αγορά 8. Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων με προορισμό τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ 9. Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων με προορισμό τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (Κ.Α.Κ) 10. Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων με προορισμό τις χώρες Μέσης Ανατολής και Κόλπου 11. Εξαγωγές και οι εισαγωγές κατά βασικές κατηγορίες προϊόντων (αγροτικά, πρώτες ύλες, καύσιμα και βιομηχανικά) 12. Εκατοστιαία συμμετοχή των βασικών κατηγοριών (αγροτικά, πρώτες ύλες, καύσιμα και βιομηχανικά) στο σύνολο των εξαγωγών και των εισαγωγών 13. Εμπορικό ισοζύγιο κατά βασικές κατηγορίες προϊόντων (αγροτικά, πρώτες ύλες, καύσιμα και βιομηχανικά) - Μερίδιο συμμετοχής των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγές μείον εισαγωγές) της κάθε βασικής κατηγορίας ως προς το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 14. Εξαγωγές και οι εισαγωγές της μονοψήφιας κατηγορίας (0,1,2,3,,9) της Τυποποιημένης Ταξινόμησης του Διεθνούς Εμπορίου (ΤΤΔΕ) (χωρίς την αξία των πλοίων και τις συναλλαγές προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες - intra-adjustment) 15. Η εκατοστιαία συμμετοχή της αξίας των εξαγωγών και των εισαγωγών της κάθε μονοψήφιας κατηγορίας (1,2,3,,9) στο σύνολο των εξαγωγών και των εισαγωγών σύμφωνα με την ΤΤΔΕ (χωρίς την αξία των πλοίων και τις συναλλαγές προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες - intra-adjustment) 16. Εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας σύμφωνα με τη μονοψήφια κατηγορία της ΤΤΔΕ, (χωρίς την αξία των πλοίων και τις συναλλαγές προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες - intraadjustment) - Το μερίδιο συμμετοχής των καθαρών εξαγωγών της κάθε μονοψήφιας κατηγορίας της Τυποποιημένης Ταξινόμησης του Διεθνούς Εμπορίου (ΤΤΔΕ) ως προς το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 17. Τα 20 κυριότερα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά για το έτος

3 18. Τα 20 κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα στην ελληνική αγορά για το έτος Εξαγωγές των 20 κυριοτέρων ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά για το έτος Εισαγωγές των 20 κυριοτέρων αγροτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά για το έτος Εξαγωγές των 20 κυριοτέρων ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά για το έτος 2016 (περιλαμβάνονται οι μονοψήφιες κατηγορίες της ΤΤΔΕ 5, 6, 7 και 8) 22. Εισαγωγές των 20 κυριοτέρων βιομηχανικών προϊόντων στην ελληνική αγορά για το έτος 2016 (περιλαμβάνονται οι μονοψήφιες κατηγορίες της ΤΤΔΕ 5, 6, 7 και 8) 3

4 Πίνακας 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δείκτες εξαγωγικής εξωστρέφειας Δείκτες ανταγωνιστικότητας Εμπορικό ισοζύγιο ως (% ) του ΑΕΠ Βαθμός διείσδυσης των εισαγωγών (εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ) Βαθμός οικονομικού ανοίγματος της ελληνική οικονομίας 1 Εξαγωγές αγαθών ως (% ) του ΑΕΠ Η εμπορική παρουσίαση της Ελλάδος στο διεθνές εμπόριο 2 Balassa 3 Grubel - Lloyd 3 Δείκτης κάλυψης (εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ως προς τις εισαγωγές) Ονομαστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος της ελληνικής οικονομίας 4 Δείκτης πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικ ής ισοτιμίας με βάση τις σχετικές τιμές καταναλωτή 5 Δείκτης πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας με βάση το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας 5 Πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην ελληνική οικονομία 6 Η εκατοστιαία συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγών στις παγκόσμιες ,5% 22,0% 14,7% 7,4% 27,8% -0,466 0,534 33,9% 7,1% 1,6% 3,9% 4,4% 0,163% ,2% 22,5% 15,9% 9,4% 29,8% -0,413 0,587 41,5% 1,0% -0,5% -1,6% 0,4% 0,183% ,8% 23,6% 17,7% 11,8% 32,6% -0,335 0,665 49,9% -1,4% 0,4% -2,2% -2,2% 0,184% ,5% 25,9% 20,2% 14,4% 36,6% -0,285 0,715 55,7% -2,0% -3,5% -6,2% -1,6% 0,192% ,9% 26,0% 20,6% 15,1% 37,2% -0,265 0,735 58,1% -6,9% -0,8% -7,5% -4,6% 0,191% ,9% 27,2% 21,2% 15,2% 38,3% -0,281 0,719 56,1% -2,4% -1,8% -3,1% -0,6% 0,190% ,1% 24,8% 19,8% 14,7% 35,9% -0,256 0,744 59,3% -2,2% -4,5% -3,5% -1,2% 0,174% ,7% 25,1% 10,7% 14,7% 36,1% -0,269 0,731 57,8% 2,1% 0,7% 2,1% 2,0% 0,176% 1. Ο βαθμός οικονομικού ανοίγματος ανά έτος υπολογίζεται με το μέσο όρο του όγκου εμπορίου ως προς το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 2. Η εμπορική παρουσία της 'Ελλάδος στο διεθνές εμπόριο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: [Δείκτης εξαγωγικής εξωστρέφειας + (1 πλην το δείκτη εξαγωγικής εξωστρέφειας) επί του βαθμού διείσδυσης 3. Στους δείκτες ανταγωνιστικότητας Balassa και Grubel - Lloyd δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές των πλοίων. 4. Κατά κεφαλή αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ως προς το ΑΕΠ ανά απασχολούμενο 5 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ο δείκτης υπόκειται σε τακτικές αναθεωρήσεις 6. Ονομαστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ως προς τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ. 7. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου εξαγωγές 7 4

5 Πίνακας 2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (αξία σε εκατ. ευρώ) % Δ - Μεταβολή έναντι προηγούμενης περιόδου %Δ 2011 %Δ 2012 %Δ 2013 %Δ 2014 %Δ 2015 %Δ 2016 %Δ Εξαγωγές με πλοία , ,5 20,5% ,3 14,5% ,9 13,1% ,7-1,0% ,8-0,6% ,8-4,8% ,4-1,5% Εξαγωγές (α+β) , ,8 20,4% ,2 14,7% ,0 13,0% ,9-0,9% ,8-0,8% ,7-4,9% ,7-1,3% α) αγαθά , ,5 12,1% ,4 7,3% ,7-0,6% ,5-1,2% ,6 0,7% ,6 8,3% ,0 1,7% β) καύσιμα 3.535, ,3 53,3% 7.399,8 36,5% ,3 43,9% ,4-0,5% ,2-3,2% 7.545,1-26,4% 6.896,7-8,6% γ) πλοία 81,4 117,7 44,6% 72,1-38,7% 117,9 63,5% 83,8-28,9% 129,0 53,9% 155,1 20,2% 119,7-22,8% Εισαγωγές με πλοία , ,5 0,1% ,4-6,2% ,2 1,3% ,6-5,1% ,4 2,8% ,4-9,7% ,2 1,4% Εισαγωγές (δ+ε) , ,5 1,7% ,7-3,1% ,7-0,1% ,0-3,8% ,3 1,5% ,1-9,6% ,8 0,6% δ) αγαθά , ,0-6,7% ,5-11,0% ,3-10,7% ,5-2,6% ,6 5,7% ,0 1,6% ,5 5,9% ε) καύσιμα 8.821, ,5 39,2% ,2 20,7% ,4 23,4% ,5-5,7% ,7-5,4% ,1-30,3% 9.815,3-13,6% ζ) πλοία 3.821, ,0-20,9% 1.289,7-57,4% 1.965,5 52,4% 1.232,6-37,3% 1.857,1 50,7% 1.605,3-13,6% 1.941,4 20,9% Ογκος εμπορικών συναλλαγών (με τα πλοία) , ,0 5,2% ,7-0,2% ,1 5,2% ,3-3,7% 75447,2 1,6% ,2-8,0% ,6 0,3% Ογκος εμπορικών συναλλαγών (χωρίς τα πλοία) , ,3 6,7% ,9 2,3% ,7 4,3% ,9-2,7% ,1 0,7% ,8-7,9% ,5-0,1% αγαθά (α +δ) , ,5-1,7% ,9-5,5% ,0-7,2% ,0-2,1% ,2 3,9% ,6 4,0% ,5 4,3% καύσιμα (β + ε) , ,8 43,2% ,0 25,5% ,7 30,2% ,9-3,8% ,9-4,6% ,2-28,8% ,0-11,6% πλοία 3.903, ,7-19,5% 1.361,8-56,7% 2.083,4 53,0% 1.316,4-36,8% 1.986,1 50,9% 1.760,4-11,4% 2.061,1 17,1% Εμπορικό ισοζύγιο (α+β) - (δ+ε) ή (α-δ)+(βε) , ,7-9,0% ,5-16,6% ,7-13,7% ,1-7,8% ,5 5,0% ,4-16,1% ,1 3,7% αγαθά (α-δ) , ,5-17,0% ,1-24,7% ,6-21,4% ,0-4,5% ,0 12,8% ,4-6,8% ,5 12,0% καύσιμα (β-ε) , ,2 29,7% ,4 8,1% ,1 2,9% ,1-13,1% ,5-8,9% ,0-36,9% ,6-23,5% πλοία (γ-ζ) , ,3-22,3% ,6-58,1% ,6 51,7% ,8-37,8% ,1 50,4% ,2-16,1% ,7 25,6% Εμπορικό ισοζύγιο (με πλοία) , ,0-10,4% ,1-20,5% ,3-10,4% ,9-10,3% ,6 7,6% ,6-16,1% ,8 5,5% 5

6 Πίνακας 3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ) ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (αξία σε εκατ. ευρώ) Ευρωπαϊκή Λοιπή Σύνολο Β. & Ν. Ωκεανία και Γενικό Ένωση Ευρωζώνη Βαλκάνια Ευρώπη Ευρώπης Ασία Αφρική Αμερική λοιπές χώρες Σύνολο Πλοία σύνολο (A=1+2+3) (B= ) Γ Α+Β+Γ , , ,9 954, , , , ,1 417, ,9 81, , , , , , , , , ,7 450, ,9 117, , , , , , , , , , , ,3 72, , , , , , , , , , , ,4 117, , , , , , , , , , , ,6 83, , , , , , , , , , , ,4 129, , , , , , , , , ,1 298, ,2 155, , , , , , , , , ,1 223, ,4 119, ,7 Ποσοστιαία (% Δ) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους ,0% -18,5% -13,5% -19,8% -19,0% -10,1% 28,2% -26,1% -14,9% -8,5% -60,7% -17,1% ,3% 10,9% 17,0% 37,9% 15,6% 48,4% 38,2% 28,2% 7,8% 35,5% 44,6% 20,5% ,5% 9,5% 32,9% -9,1% 11,1% 34,4% -19,2% 18,2% 166,4% 24,6% -38,7% 14,5% ,9% -4,9% 37,9% 11,7% 6,3% 52,3% 52,3% -26,7% 36,8% 29,1% 63,5% 13,1% ,4% 1,2% -0,6% 37,2% 6,1% -22,8% 5,4% -3,8% -30,2% -15,0% -28,9% -1,0% ,0% 2,8% 2,2% -21,4% -0,2% 11,7% -15,6% -7,8% -9,9% -2,4% 53,8% -0,6% ,9% 13,8% -36,8% -26,9% -6,5% -3,2% 7,0% 55,4% -71,2% -0,7% 20,3% -4,8% ,2% 3,2% -10,9% -0,2% -0,1% 3,1% -11,5% -6,5% -25,1% -4,2% -22,8% -1,5% Η ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (% ) ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ευρωπαϊκή Λοιπή Σύνολο Β. & Ν. Ωκεανία και Γενικό Ένωση Ευρωζώνη Βαλκάνια Ευρώπη Ευρώπης Ασία Αφρική Αμερική λοιπές χώρες Σύνολο Πλοία σύνολο (A=1+2+3) (B= ) Γ Α+Β+Γ ,7% 39,3% 12,6% 5,4% 75,7% 7,6% 6,9% 6,9% 2,4% 23,8% 0,5% 100,0% ,3% 36,1% 12,2% 6,2% 72,7% 9,4% 7,9% 7,4% 2,1% 26,8% 0,6% 100,0% ,5% 34,6% 14,2% 4,9% 70,6% 11,1% 5,6% 7,6% 4,9% 29,1% 0,3% 100,0% ,2% 29,0% 17,3% 4,8% 66,3% 14,9% 7,5% 4,9% 6,0% 33,3% 0,4% 100,0% ,0% 29,7% 17,4% 6,7% 71,1% 11,6% 8,0% 4,8% 4,2% 28,6% 0,3% 100,0% ,3% 30,7% 17,9% 5,3% 71,5% 13,0% 6,8% 4,4% 3,8% 28,1% 0,5% 100,0% ,2% 36,7% 11,9% 4,1% 70,1% 13,2% 7,6% 7,2% 1,2% 29,3% 0,6% 100,0% ,2% 38,4% 10,7% 4,1% 71,1% 13,9% 6,8% 6,9% 0,9% 28,4% 0,5% 100,0% 6

7 Πίνακας 4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (αξία σε εκατ. ευρώ) Ευρωπαϊκή Λοιπή Σύνολο Β. & Ν. Ωκεανία και Γενικό Ένωση Ευρωζώνη Βαλκάνια Ευρώπη Ευρώπης Ασία Αφρική Αμερική λοιπές χώρες Σύνολο Πλοία σύνολο (A=1+2+3) (B= ) Γ Α+Β+Γ , , , , , , , ,2 679, , , , , , , , , , , ,1 430, , , , , , , , , , , ,6 358, , , , , , , , , , , ,3 283, , , , , , , , , , , ,8 55, , , , , , , , , , , ,2 43, , , , , , , , , , , ,1 63, , , , , , , , , , , ,3 44, , , ,3 Ποσοστιαία (% Δ) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους ,7% -17,1% -25,0% -36,3% -20,0% -29,4% -44,4% -11,1% -36,4% -29,8% 62,1% -19,6% ,1% -10,3% -2,6% 48,6% -2,0% 8,8% 40,8% 22,0% -36,7% 12,7% -20,9% 0,1% ,2% -9,4% -2,4% -5,2% -7,4% -80,2% -22,6% 327,0% -16,6% 7,8% -57,4% -6,2% ,5% -11,0% -4,1% 18,9% -4,1% 588,6% 61,8% -86,7% -21,0% 8,8% 52,4% 1,3% ,3% -4,1% -1,6% 5,9% -0,5% -7,1% -16,2% -10,9% -80,3% -10,3% -37,3% -5,1% ,0% 3,9% 6,7% -23,1% -1,6% 13,3% -12,5% 6,0% -22,2% 8,4% 50,7% 2,8% ,0% -3,1% 8,7% -27,0% -5,3% -16,9% -31,8% -8,9% 47,0% -17,9% -13,6% -9,7% ,6% 3,7% 1,4% -14,8% 1,6% -0,9% -12,4% 5,9% -29,6% -1,6% 20,8% 0,8% Η ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (% ) ΤΗΣ ΚΆΘΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Ευρωπαϊκή Λοιπή Σύνολο Β. & Ν. Ωκεανία και Γενικό Ένωση Ευρωζώνη Βαλκάνια Ευρώπη Ευρώπης Ασία Αφρική Αμερική λοιπές χώρες Σύνολο Πλοία σύνολο (A=1+2+3) (B= ) Γ Α+Β+Γ ,7% 46,2% 3,4% 8,1% 69,2% 15,1% 3,0% 4,1% 1,3% 23,5% 7,3% 100,0% ,4% 41,5% 3,3% 12,0% 67,8% 16,4% 4,2% 5,0% 0,8% 26,4% 5,8% 100,0% ,4% 40,1% 3,5% 12,1% 66,9% 3,5% 3,5% 22,7% 0,7% 30,4% 2,6% 100,0% ,9% 35,2% 3,3% 14,2% 63,4% 23,5% 5,6% 3,0% 0,6% 32,7% 4,0% 100,0% ,2% 35,6% 3,4% 15,9% 66,5% 23,0% 4,9% 2,8% 0,1% 30,9% 2,6% 100,0% ,2% 36,0% 3,5% 11,9% 63,6% 25,4% 4,2% 2,9% 0,1% 32,6% 3,8% 100,0% ,9% 38,6% 4,3% 9,6% 66,7% 23,4% 3,2% 2,9% 0,1% 29,6% 3,7% 100,0% ,6% 39,5% 4,3% 8,1% 66,9% 22,8% 2,7% 3,0% 0,1% 28,7% 4,4% 100,0% 7

8 Πίνακας 5 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (αξία σε εκατ. ευρώ) Ευρωπαϊκή Λοιπή Σύνολο Β. & Ν. Ωκεανία και Γενικό Ένωση Ευρωζώνη Βαλκάνια Ευρώπη Ευρώπης Ασία Αφρική Αμερική λοιπές χώρες Σύνολο Πλοία σύνολο (A=1+2+3) (B= ) Γ Α+Β+Γ , ,5 444, , , ,0-355,0-910,1-261, , , , , ,5 868, , , ,4-530, ,5 20, , , , , , , , , ,8-355, ,4 840, , , , , , , , , ,0-703,5-121, , , , , , , , , , ,9-142,5-11, , , , , , , , , , ,7-194,2-191,4 989, , , , , , , , , ,0 580,2 599,1 234, , , , , ,2 849, , , ,1 525,1 479,9 178, , , ,4 Ποσοστιαία (% Δ) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους ,9% -16,6% 124,2% -39,9% -20,6% -32,4% -81,1% 22,0% -54,7% -37,4% 73,9% -20,9% ,5% -18,9% 95,4% 51,7% -12,4% 0,5% 49,6% 13,7% -107,7% 0,7% -22,3% -10,4% ,4% -19,8% 103,3% -4,2% -21,8% -115,3% -33,1% 794,6% 4057,5% -4,0% -58,1% -20,5% ,2% -15,5% 78,1% 20,8% -15,6% -852,0% 98,1% -98,7% 61,5% -9,8% 51,7% -10,4% ,3% -8,6% 0,0% -1,5% -9,7% 1,5% -79,7% -90,9% -19,7% -4,2% -37,8% -10,3% ,1% 5,0% -0,2% -23,7% -4,0% 14,0% 36,3% 1631,9% -9,3% 20,9% 50,4% 7,7% ,2% -18,7% -61,5% -27,1% -3,3% -22,4% -398,8% -412,9% -76,3% -34,1% -16,1% -16,1% ,4% 4,3% -29,7% -19,8% 4,5% -2,9% -9,5% -19,9% -23,8% 0,7% 25,6% 5,1% Η ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (% ) ΤΗΣ ΚΆΘΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Ευρωπαϊκή Λοιπή Σύνολο Β. & Ν. Ωκεανία και Γενικό Ένωση Ευρωζώνη Βαλκάνια Ευρώπη Ευρώπης Ασία Αφρική Αμερική λοιπές χώρες Σύνολο Πλοία σύνολο (A=1+2+3) (B= ) Γ Α+Β+Γ ,6% 49,8% -1,3% 9,5% 65,8% 18,9% 1,0% 2,6% 0,8% 23,3% 10,9% 100,0% ,2% 45,1% -2,8% 16,0% 64,4% 21,2% 1,7% 3,4% -0,1% 26,2% 9,4% 100,0% ,2% 45,6% -7,2% 19,3% 63,4% -4,1% 1,4% 37,8% -3,4% 31,7% 5,0% 100,0% ,0% 43,0% -14,3% 26,0% 59,7% 34,3% 3,2% 0,6% -6,2% 31,9% 8,4% 100,0% ,4% 43,8% -16,0% 28,6% 60,1% 38,9% 0,7% 0,1% -5,5% 34,1% 5,8% 100,0% ,1% 42,7% -14,8% 20,3% 53,6% 41,1% 0,9% 0,9% -4,7% 38,3% 8,1% 100,0% ,9% 41,4% -6,8% 17,6% 61,8% 38,0% -3,3% -3,4% -1,3% 30,1% 8,2% 100,0% ,5% 41,1% -4,5% 13,5% 61,4% 35,2% -2,8% -2,6% -1,0% 28,8% 9,7% 100,0% 8

9 Πίνακας 6 Χώρα Αξία σε ευρώ ΟΙ 20 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Μερ. Συμ. (% ) Χώρα Αξία σε ευρώ Μερ. Συμ. (% ) Χώρα Αξία σε ευρώ Μερ. Συμ. (% ) Χώρα Αξία σε ευρώ Μερ. Συμ. (% ) Χώρα Αξία σε ευρώ ΤΟΥΡΚΙΑ ,65% ΤΟΥΡΚΙΑ ,52% ΤΟΥΡΚΙΑ ,03% ΙΤΑΛΙΑ ,38% ΙΤΑΛΙΑ ,10% ΙΤΑΛΙΑ ,71% ΙΤΑΛΙΑ ,01% ΙΤΑΛΙΑ ,22% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,30% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,69% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,40% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,58% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,63% ΤΟΥΡΚΙΑ ,59% ΚΥΠΡΟΣ ,40% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,66% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,31% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,22% ΚΥΠΡΟΣ ,97% ΤΟΥΡΚΙΑ ,29% ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,43% ΚΥΠΡΟΣ ,42% ΚΥΠΡΟΣ ,93% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,24% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,15% ΚΥΠΡΟΣ ,13% ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,69% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,61% Η Π Α ,81% Η Π Α ,30% Η Π Α ,64% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,64% ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,24% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,24% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,22% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,12% ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ,61% Η Π Α ,95% ΑΙΓΥΠΤΟΣ ,04% ΛΙΒΑΝΟΣ ,12% ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,00% Η Π Α ,24% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,88% ΛΙΒΑΝΟΣ ,97% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,01% ΛΙΒΥΗ ,84% ΛΙΒΥΗ ,73% ΑΙΓΥΠΤΟΣ ,78% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,85% ΑΙΓΥΠΤΟΣ ,94% ΛΙΒΑΝΟΣ ,67% ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,73% ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,60% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,83% ΓΑΛΛΙΑ ,79% ΓΑΛΛΙΑ ,44% ΓΑΛΛΙΑ ,38% ΙΣΠΑΝΙΑ ,48% ΙΣΠΑΝΙΑ ,70% ΙΣΠΑΝΙΑ ,76% ΙΣΡΑΗΛ ,16% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,26% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,41% ΓΑΛΛΙΑ ,58% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,41% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,14% ΙΣΠΑΝΙΑ ,13% ΓΑΛΛΙΑ ,40% ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,27% ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,23% ΙΣΠΑΝΙΑ ,97% ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ,13% ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ,36% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,97% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,76% ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ ,97% ΑΙΓΥΠΤΟΣ ,01% ΛΙΒΑΝΟΣ ,24% ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ,53% ΠΟΛΩΝΙΑ ,57% Μερ. Συμ. (% ) ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ,90% ΛΙΒΑΝΟΣ ,82% ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ,99% ΑΛΒΑΝΙΑ ,35% ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ,50% ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ,68% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,58% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,56% ΒΕΛΓΙΟ ,34% ΑΛΒΑΝΙΑ ,49% ΡΩΣΙΑ ,68% ΡΩΣΙΑ ,48% ΑΛΒΑΝΙΑ ,51% ΠΟΛΩΝΙΑ ,32% ΒΕΛΓΙΟ ,37% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,61% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,48% ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ,32% ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ,14% ΛΙΒΥΗ ,30% Το συνολο των εξαγωγών προς τους 20 κυριότερους αγοραστές ,81% ,74% ,40% ,43% ,41% Το σύνολο των εξαγωγών προς τους υπόλοιπους αγοραστές ,76% ,96% ,13% ,97% ,12% Εξαγωγές πλοίων ,43% ,31% ,48% ,60% ,47% Το γενικό σύνολο των εξαγωγών ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 9

10 Πίνακας 7 Χώρα ΟΙ 20 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μερ. Μερ. Μερ. Συμ. Μερ. Συμ. Αξία σε ευρώ Συμ. (%) Χώρα Αξία σε ευρώ Συμ. (%) Χώρα Αξία σε ευρώ (%) Χώρα Αξία σε ευρώ (%) Χώρα Αξία σε ευρώ ΡΩΣΙΑ ,15% ΡΩΣΙΑ ,09% ΡΩΣΙΑ ,12% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,76% ΙΤΑΛΙΑ ,39% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,45% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,69% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,01% ΙΤΑΛΙΑ ,33% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,43% ΙΤΑΛΙΑ ,14% ΙΤΑΛΙΑ ,98% ΙΡΑΚ ,02% ΡΩΣΙΑ ,79% ΚΥΠΡΟΣ ,69% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,40% ΙΡΑΚ ,49% ΙΤΑΛΙΑ ,89% ΙΡΑΚ ,87% ΤΟΥΡΚΙΑ ,05% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,59% ΓΑΛΛΙΑ ,69% ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ,02% ΚΙΝΑ ,84% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,96% ΓΑΛΛΙΑ ,47% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,64% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,97% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,54% Η Π Α ,47% ΚΙΝΑ ,34% ΚΙΝΑ ,16% ΚΙΝΑ ,68% ΓΑΛΛΙΑ ,43% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,43% ΙΡΑΚ ,56% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,09% ΓΑΛΛΙΑ ,53% ΙΣΠΑΝΙΑ ,67% ΛΙΒΑΝΟΣ ,37% ΛΙΒΥΗ ,41% ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ,02% ΙΣΠΑΝΙΑ ,40% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,43% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,73% ΙΡΑΝ ,11% ΙΣΠΑΝΙΑ ,97% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,15% ΒΕΛΓΙΟ ,31% ΑΙΓΥΠΤΟΣ ,69% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,77% ΒΕΛΓΙΟ ,82% ΒΕΛΓΙΟ ,77% ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ,27% ΓΑΛΛΙΑ ,61% ΙΣΠΑΝΙΑ ,72% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,69% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,71% ΤΟΥΡΚΙΑ ,09% ΙΣΠΑΝΙΑ ,59% ΗΝΩΜΕΝΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΕΛΓΙΟ ,71% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,48% ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,58% ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,83% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,38% Μερ. Συμ. (%) ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ,57% ΛΙΒΥΗ ,46% ΤΟΥΡΚΙΑ ,49% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,19% ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,28% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,34% ΤΟΥΡΚΙΑ ,40% ΑΙΓΥΠΤΟΣ ,75% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,68% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,01% ΤΟΥΡΚΙΑ ,23% ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ,48% Η Π Α ,44% ΑΙΓΥΠΤΟΣ ,51% ΠΟΛΩΝΙΑ ,90% Η Π Α ,33% ΑΙΓΥΠΤΟΣ ,23% ΛΙΒΥΗ ,41% Η Π Α ,36% ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ,86% ΚΥΠΡΟΣ ,16% Η Π Α ,16% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,30% ΠΟΛΩΝΙΑ ,23% ΑΛΒΑΝΙΑ ,86% ΔΑΝΙΑ ,15% ΡΟΥΜΑΝΙΑ ,13% ΕΛΒΕΤΙΑ ,97% ΔΑΝΙΑ ,06% ΒΕΛΓΙΟ ,79% ΕΛΒΕΤΙΑ ,00% ΕΛΒΕΤΙΑ ,99% ΠΟΛΩΝΙΑ ,96% ΙΣΡΑΗΛ ,02% ΛΙΒΥΗ ,75% Το σύνολο των εισαγωγών από του 20 κυριότερους προμηθευτές ,61% ,70% ,16% ,20% ,24% Το σύνολο των εισαγωγών από του υπόλοιπους προμηθευτές ,42% ,68% ,99% ,12% ,37% Εισαγωγές πλοίων ,97% ,62% ,84% ,68% ,39% Το γενικό σύνολο των εισαγωγών ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 10

11 Πίνακας 8 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΟΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (αξία σε ευρώ, %Δ - Ποσοστιαία μεταβολή έναντι προηγούμενης περιόδου) Χώρες 2013 Μερ. συμ 2013 (% ) 2014 %Δ Μερ. συμ 2014 (% Δ) Βαθμός ανάπτυξης 2015 %Δ Μερ. συμ 2015 (% ) Βαθμός ανάπτυξης 2016 %Δ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ,4% ,5% 0,5% 9,2% ,8% 0,5% 3,2% ,0% 0,5% 1,5% ΑΥΣΤΡΙΑ ,8% ,0% 0,7% -13,5% ,6% 0,7% 12,9% ,1% 0,8% 6,7% ΒΕΛΓΙΟ ,1% ,9% 1,2% 6,6% ,5% 1,3% 15,0% ,7% 1,4% 2,2% ΓΑΛΛΙΑ ,4% ,5% 2,4% 1,2% ,3% 2,6% 7,4% ,6% 2,8% 8,2% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,6% ,1% 6,6% 0,8% ,9% 7,3% 10,2% ,8% 7,7% 5,3% ΔΑΝΙΑ ,5% ,5% 0,4% -22,0% ,9% 0,5% 34,3% ,5% 0,7% 33,5% ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ,5% ,4% 0,7% 30,3% ,8% 0,8% 6,9% ,2% 0,8% 6,7% ΕΛΒΕΤΙΑ ,4% ,6% 0,4% -3,0% ,9% 0,5% 23,8% ,6% 0,5% 3,1% ΕΣΘΟΝΙΑ ,0% ,5% 0,0% -15,0% ,4% 0,0% 0,4% ,3% 0,0% 41,4% Η Π Α ,2% ,6% 3,0% -9,0% ,1% 4,8% 62,9% ,0% 4,3% -10,7% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,6% ,4% 3,6% -0,7% ,9% 4,2% 17,5% ,9% 4,2% -0,4% ΙΑΠΩΝΙΑ ,2% ,2% 0,2% -1,6% ,4% 0,2% 44,3% ,6% 0,2% -8,3% ΙΡΛΑΝΔΙΑ ,1% ,2% 0,1% -6,6% ,5% 0,3% 157,8% ,8% 0,3% 2,3% ΙΣΛΑΝΔΙΑ ,0% ,5% 0,0% -3,9% ,8% 0,0% -0,1% ,7% 0,0% 85,4% ΙΣΠΑΝΙΑ ,1% ,0% 2,5% 16,8% ,6% 2,7% 8,8% ,7% 2,8% 2,1% ΙΣΡΑΗΛ ,4% ,9% 0,7% -48,6% ,3% 0,9% 22,1% ,3% 1,1% 16,0% ΙΤΑΛΙΑ ,0% ,7% 9,2% 2,4% ,5% 11,4% 23,4% ,9% 11,1% -2,5% ΚΑΝΑΔΑΣ ,3% ,6% 0,4% 9,3% ,5% 0,5% 54,9% ,0% 0,5% -1,6% ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ,6% ,0% 1,6% -1,4% ,4% 2,0% 26,5% ,3% 2,4% 22,1% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ,0% ,6% 0,0% 36,5% ,3% 0,0% 70,4% ,5% 0,0% 20,2% ΜΕΞΙΚΟ ,4% ,0% 0,5% 10,8% ,6% 0,6% 31,8% ,3% 0,7% 5,8% ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ,1% ,7% 0,0% -22,2% ,6% 0,0% -0,8% ,9% 0,1% 13,6% ΝΟΡΒΗΓΙΑ ,2% ,2% 0,1% -12,6% ,0% 0,2% 49,1% ,2% 0,2% 10,8% ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ,7% ,8% 1,0% 36,7% ,0% 1,1% 15,5% ,6% 0,5% -54,9% ΟΥΓΓΑΡΙΑ ,3% ,4% 0,4% 14,1% ,7% 0,4% 8,9% ,6% 0,5% 19,3% ΠΟΛΩΝΙΑ ,1% ,2% 1,2% 12,9% ,7% 1,3% 8,9% ,2% 1,6% 19,0% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ,4% ,6% 0,5% 6,3% ,6% 0,6% 21,4% ,5% 0,6% 12,1% ΣΛΟΒΑΚΙΑ ,2% ,9% 0,2% -2,3% ,1% 0,3% 47,1% ,4% 0,3% -7,1% ΣΛΟΒΕΝΙΑ ,6% ,0% 0,3% -43,6% ,5% 0,6% 74,9% ,0% 0,8% 36,0% ΣΟΥΗΔΙΑ ,6% ,8% 0,6% -7,2% ,0% 0,7% 15,5% ,7% 0,7% 6,3% ΤΟΥΡΚΙΑ ,5% ,8% 12,0% 4,4% ,8% 6,6% -45,2% ,9% 5,3% -19,7% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ,5% ,4% 0,6% 14,1% ,4% 0,7% 15,9% ,2% 0,6% -15,0% ΧΙΛΗ ,0% ,0% 0,0% 34,9% ,4% 0,0% 1,4% ,2% 0,1% 44,3% 1. Το σύνολο των εξαγωγών προς τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ ,2% ,2% 51,7% 0,9% ,9% 54,7% 5,9% ,5% 54,2% -1,0% Μερ. συμ 2016 (% ) Βαθμός ανάπτυξης 2. Το σύνολο των εξαγωγών προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ,5% ,9% 47,9% -1,3% ,1% 44,7% -6,7% ,1% 45,4% 1,5% 3. Εξαγωγές πλοίων ,3% ,8% 0,5% 54,9% ,3% 0,6% 26,3% ,8% 0,5% -21,7% Το γενικό σύνολο των εξαγωγών (1+2+3) ,0% ,6% 100,0% 0,0% ,0% 0,0% ,5% 100,0% 0,0% 11

12 Πίνακας 9 Χώρες ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (ΚΑΚ) ( % Δ - Ποσοστιαία μεταβολή έναντι προηγούμενης περιόδου) αξία σε ευρώ Αξία 2013 Μερ. συμ. (% ) 2013 Αξία 2014 %Δ Μερ. συμ. (% ) 2014 Βαθμός ανάπτυξης Αξία 2015 %Δ Μερ. συμ. (% ) 2015 Βαθμός ανάπτυξης Αξία 2016 %Δ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ,03% ,7% 0,1% 186,5% ,2% 0,0% -66,7% ,8% 0,1% 214,3% ΑΡΜΕΝΙΑ ,04% ,1% 0,0% -6,5% ,6% 0,0% 5,7% ,6% 0,0% 9,2% ΓΕΩΡΓΙΑ ,56% ,8% 0,5% -14,2% ,7% 0,3% -40,9% ,5% 0,2% -15,2% ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ,02% ,8% 0,0% 46,7% ,7% 0,0% 54,1% ,3% 0,0% 24,1% ΚΙΡΓΙΖΙΑ ,00% ,2% 0,0% -17,7% ,5% 0,0% -5,0% ,5% 0,0% -24,4% ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ,05% ,3% 0,1% 3,0% ,4% 0,0% -20,6% ,9% 0,0% -12,6% ΜΟΛΔΑΒΙΑ ,17% ,6% 0,3% 97,9% ,8% 0,3% 3,1% ,5% 0,2% -36,6% ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ,01% ,7% 0,0% 9,4% ,8% 0,0% -19,9% ,4% 0,0% -64,9% ΟΥΚΡΑΝΙΑ ,69% ,1% 0,7% 0,6% ,8% 0,7% -5,2% ,5% 0,8% 19,3% ΡΩΣΙΑ ,48% ,1% 1,3% -11,5% ,1% 0,8% -40,2% ,4% 0,8% 5,0% ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ,00% ,9% 0,0% -52,6% ,5% 0,0% -74,3% ,5% 0,0% 236,4% ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ ,02% ,6% 0,0% -9,0% ,2% 0,0% 14,7% ,1% 0,2% 807,3% Μερ. συμ (% ) 2016 Βαθμός ανάπτυξης 1. Σύνολο εξαγωγών προς τις χώρες της Κ.Α.Κ ,08% ,2% 3,1% -0,6% ###### 2,3% -26,3% ,8% 2,5% 10,4% 2. Εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου (3-1) ,68% ,0% 95,4% -0,3% ,5% 95,6% 0,3% ,2% 95,8% 0,2% 3. Το σύνολο των εξαγωγών ελληνικών προιόντων στην παγκόσμια αγορά (πλην των πλοίων και των εξαγωγών προς Ε.Ε. που δεν ταξινομούνται σε κατηγορίες intra-adjusment)) ,76% ,0% 98,4% -0,4% ,3% 97,9% -0,6% ,0% 98,3% 0,5% 4. Εξαγωγές προς την Ε.Ε. που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες προϊόντων (Intraadjustment) ,93% ,4% 1,1% ,7% 1,5% ,2% 1,2% 5. Εξαγωγές πλοίων ,31% ,8% 0,5% ,3% 0,6% ,8% 0,5% Το σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδας ( ) ,00% ,6% 100,0% ,8% 100,0% ,5% 100,0% 12

13 Πίνακας 10 Χώρες ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΠΟΥ (αξία σε ευρώ, % Δ - Ποσοστιαία μεταβολή έναντι προηγούμενης περιόδου) Αξία 2013 Μερ. συμ. (% ) 2013 Αξία 2014 %Δ Μερ. συμ. (% ) 2014 Βαθμός ανάπτυξης Αξία 2015 %Δ Μερ. συμ. (% ) 2015 Βαθμός ανάπτυξης Αξία 2016 %Δ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ,37% ,5% 1,3% -3,9% ,9% 0,9% -30,6% ,0% 0,9% 1,5% ΙΟΡΔΑΝΙΑ ,18% ,2% 0,2% -1,5% ,0% 0,1% -19,1% ,0% 0,1% 1,5% ΙΡΑΚ ,09% ,7% 0,1% 59,7% ,4% 0,1% -21,7% ,0% 0,1% 1,5% ΙΡΑΝ ,05% ,0% 0,1% 24,8% ,3% 0,1% 96,6% ,0% 0,1% 1,5% ΚΑΤ.ΠΑΛΑΙΣΤ. ΕΔΑΦΟΣ ,00% ,0% 0,0% -64,7% ,5% 0,0% 139,9% ,0% 0,0% 1,5% ΚΑΤΑΡ ,07% ,5% 0,2% 180,3% ,4% 0,2% -21,7% ,0% 0,2% 1,5% ΚΟΥΒΕΙΤ ,06% ,1% 0,1% 0,5% ,2% 0,1% 49,3% ,0% 0,1% 1,5% ΛΙΒΑΝΟΣ ,82% ,6% 2,2% 23,4% ,5% 4,1% 81,1% ,0% 4,1% 1,5% ΜΠΑΧΡΕΙΝ ,02% ,3% 0,0% 40,2% ,2% 0,0% 27,3% ,0% 0,0% 1,5% ΟΜΑΝ ,11% ,8% 0,0% -74,7% ,0% 0,1% 164,6% ,0% 0,1% 1,5% ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ,48% ,1% 2,9% 95,4% ,9% 1,7% -40,0% ,0% 1,8% 1,5% ΣΥΡΙΑ ,03% ,4% 0,0% -16,9% ,4% 0,0% 38,0% ,0% 0,0% 1,5% ΥΕΜΕΝΗ ,01% ,2% 0,0% -2,6% ,7% 0,0% -4,1% ,0% 0,0% 1,5% 1. Το σύνολο των εξαγωγών προς τις χώρες Μ.Α. & Κόλπο ,29% ,9% 7,2% 35,7% ,7% 7,5% 4,3% ,0% 7,6% 1,5% 2. Εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου (3-1) ,47% ,0% 91,2% -2,4% ,7% 90,4% -0,9% ,1% 90,7% 0,4% Μερ. συμ (% ) 2016 Βαθμός ανάπτυξης 3. Το σύνολο των εξαγωγών ελληνικών προιόντων στην παγκόσμια αγορά (πλην των πλοίων και των εξαγωγών προς Ε.Ε. που δεν ταξινομούνται σε κατηγορίες προϊόντων intra-adjusment) ,76% ,0% 98,4% -0,4% ,3% 97,9% -0,6% ,0% 98,3% 0,5% 4. Εξαγωγές προς την Ε.Ε. που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες προϊόντων (Intraadjustment) ,93% ,4% 1,1% ,7% 1,5% ,2% 1,2% 5. Εξαγωγές πλοίων ,31% ,8% 0,5% ,3% 0,6% ,8% 0,5% Το σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδας ( ) ,00% ,6% 100,0% ,8% 100,0% ,5% 100,0% 13

14 Πίνακας 11 %Δ Ποσοστιαία μεταβολή έναντι προηγούμενης περιόδου Δ% 2011 %Δ 2012 %Δ 2013 %Δ 2014 %Δ 2015 %Δ 2016 %Δ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (αξία σε ευρώ) Αγροτικά (0+1+4) 3.883, ,3 6,1% 4.357,5 5,7% 4.596,0 5,5% 4.769,7 3,8% 4.618,4-3,2% 5.212,4 12,9% 5.626,9 8,0% Πρώτες ύλες (2) 770, ,0 34,1% 979,8-5,2% 1.247,9 27,4% 1.134,2-9,1% 1.022,0-9,9% 1.017,5-0,4% 1.013,6-0,4% Καύσιμα (3) 3.535, ,3 53,3% 7.399,8 36,5% ,3 43,9% ,4-0,5% ,2-3,2% 7.545,1-26,4% 6.896,7-8,6% Βιομηχανικά (5+6+7,..,+9) 9.130, ,8 12,3% ,2 9,7% ,8-4,7% ,3-2,5% ,3 3,2% ,2 6,6% ,0-0,1% 1. Σύνολο (χωρίς τα πλοία) , ,4 20,3% ,3 15,2% ,0 13,4% ,6-0,9% ,9-1,0% ,2-5,3% ,1-1,0% 2. Εξαγωγές πλοίων 81,4 117,7 44,6% 72,1-38,7% 117,9 63,5% 83,8-28,9% 129,0 53,9% 155,1 20,2% 119,7-22,8% 3. Εξαγωγές προς την Ε.Ε. που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες προϊόντων (Intraadjustment) 272,3 350,8 28,8% 313,9-10,5% 246,0-21,6% 254,3 3,4% 301,1 18,4% 396,5 31,7% 308,5-22,2% Σύνολο Εξαγωγών ( ) , ,9 20,5% ,3 14,4% ,9 13,1% ,7-1,0% ,0-0,6% ,8-4,8% ,3-1,5% ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Αγροτικά (0+1+4) 6.124, ,5-2,5% 6.130,8 2,6% 5.758,8-6,1% 5.841,4 1,4% 5.831,8-0,2% 5.800,1-0,5% 6.104,8 5,3% Πρώτες ύλες (2) 1.070, ,3 13,4% 1.367,7 12,7% 1.271,4-7,0% 1.176,9-7,4% 1.164,4-1,1% 1.072,4-7,9% 1.054,5-1,7% Καύσιμα (3) 8.821, ,5 39,2% ,2 20,7% ,4 23,4% ,5-5,7% ,7-5,4% ,1-30,3% 9.815,3-13,6% Βιομηχανικά (5+6+7,..,+9) , ,7-8,6% ,3-14,7% ,2-12,2% ,9-3,6% ,3 7,2% ,0 2,4% ,3 6,2% 1. Σύνολο (χωρίς τα πλοία) , ,0 1,5% ,0-2,9% ,8 0,0% ,7-3,9% ,2 1,2% ,6-9,9% ,0 0,4% 2. Εισαγωγές πλοίων 3.821, ,9-20,9% 1.289,7-57,3% 1.965,5 52,4% 1.232,6-37,3% 1.857,1 50,7% 1.605,3-13,6% 1.941,4 20,9% 3. Εισαγωγές από την Ε.Ε. που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες προϊόντων (Intraadjustment) 733,3 836,6 14,1% 718,7-14,1% 689,9-4,0% 723,3 4,8% 895,1 23,8% 967,5 8,1% 1.065,9 10,2% Σύνολο εισαγωγών ( ) , ,5 0,1% ,4-6,2% ,2 1,3% ,6-5,1% ,4 2,8% ,4-9,7% ,3 1,4% 0 Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 4. Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 7. Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 1 Ποτά και Καπνός 5. Χημικά προϊόντα και συναφή 8. Διάφορα βιομηχανικά είδη 2 Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 6. Βιομηχανικά προϊόντα ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 9. Συναλλαγές μη ταξινομημένες 3 Ορυκτά καύσιμα λιπαντικά κλπ. 14

15 Πίνακας 12 ΕΞΑΓΩΓΕΣ Αγροτικά (0+1+4) 21,98% 19,35% 17,88% 16,67% 17,47% 17,03% 20,18% 22,11% Πρώτες ύλες (2) 4,36% 4,85% 4,02% 4,53% 4,16% 3,77% 3,94% 3,98% Καύσιμα (3) 20,00% 25,45% 30,36% 38,62% 38,82% 37,82% 29,22% 27,10% Βιομηχανικά (5+6+7,..,+9) 51,66% 48,15% 46,17% 38,87% 38,31% 39,79% 44,52% 45,12% 1. Σύνολο (χωρίς τα πλοία) 98,00% 97,80% 98,42% 98,68% 98,76% 98,41% 97,86% 98,32% 2. Εξαγωγές πλοίων 0,46% 0,55% 0,30% 0,43% 0,31% 0,48% 0,60% 0,47% 3. Εξαγωγές προς την Ε.Ε. που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες προϊόντων (Intraadjustment) 1,54% 1,65% 1,29% 0,89% 0,93% 1,11% 1,54% 1,21% Σύνολο Εξαγωγών ( ) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Η ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (αγροτικά, πρώτες ύλες, καύσιμα και βιομηχανικά) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Αγροτικά (0+1+4) 11,75% 11,46% 12,54% 11,63% 12,43% 12,07% 13,30% 13,81% Πρώτες ύλες (2) 2,05% 2,33% 2,80% 2,57% 2,50% 2,41% 2,46% 2,38% Καύσιμα (3) 16,93% 23,55% 30,30% 36,90% 36,67% 33,73% 26,04% 22,20% Βιομηχανικά (5+6+7,..,+9) 60,53% 55,27% 50,25% 43,55% 44,24% 46,10% 52,30% 54,81% 1. Σύνολο (χωρίς τα πλοία) 91,26% 92,60% 95,89% 94,64% 95,84% 94,31% 94,10% 93,20% 2. Εισαγωγές πλοίων 7,33% 5,80% 2,64% 3,97% 2,62% 3,84% 3,68% 4,39% 3. Εισαγωγές από την Ε.Ε. που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες προϊόντων (Intraadjustment) 1,41% 1,60% 1,47% 1,39% 1,54% 1,85% 2,22% 2,41% Σύνολο εισαγωγών ( ) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0 Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 4. Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 7. Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 1 Ποτά και Καπνός 5. Χημικά προϊόντα και συναφή 8. Διάφορα βιομηχανικά είδη 2 Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 6. Βιομηχανικά προϊόντα ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 9. Συναλλαγές μη ταξινομημένες 3 Ορυκτά καύσιμα λιπαντικά κλπ. 15

16 Πίνακας 13 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (αγροτικά, πρώτες ύλες, καύσιμα και βιομηχανικά) αξία σε εκατ. ευρώ %Δ - Ποσοστιαία μεταβολή έναντι προηγούμενης περιόδου Δ% 2011 %Δ 2012 %Δ 2013 %Δ 2014 %Δ 2015 %Δ 2016 %Δ Αγροτικά (0+1+4) , ,2-17,3% ,3-4,3% ,8-34,4% ,7-7,8% ,4 13,2% -587,7-51,6% -477,9-18,7% Πρώτες ύλες (2) -299,9-180,3-39,9% -387,9 115,1% -23,5-93,9% -42,7 81,7% -142,4 233,5% -54,9-61,4% -41,0-25,4% Καύσιμα (3) , ,2 29,7% ,4 8,1% ,1 2,9% ,1-13,1% ,5-8,9% ,0-36,9% ,7-23,5% Βιομηχανικά (5+6+7,..,+9) , ,9-17,2% ,1-28,3% ,4-18,5% ,6-4,8% ,0 11,2% ,8-1,5% ,3 12,7% 1. Σύνολο (χωρίς τα πλοία και τις καθαρές εξαγωγές με Ε.Ε. που δεν ταξινομούνται σε κατηγορίες προϊόντων intra-adjusment) , ,6-9,2% ,7-16,6% ,8-14,1% ,1-8,1% ,3 4,4% ,4-16,5% ,8 2,7% 2. Εμπορικό ισοζύγιο πλοίων , ,2-22,3% ,6-58,1% ,6 51,7% ,8-37,8% ,1 50,4% ,2-16,1% ,7 25,6% 3. Καθαρές συναλλαγές με την Ε.Ε. που δεν ταξινομούνται στις βασικές κατηγορίες προϊόντων (net intra-adjustment) -461,0-485,8 5,4% -404,8-16,7% -443,9 9,7% -469,0 5,7% -594,0 26,7% -571,0-3,9% -757,4 32,6% Εμπορικό ισοζύγιο ( ) , ,6-10,4% ,1-20,5% ,3-10,4% ,9-10,3% ,4 7,7% ,6-16,1% ,9 5,5% ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΙΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΣΥΓΙΟΥ Αγροτικά (0+1+4) 6,51% 6,01% 7,23% 5,30% 5,44% 5,72% 3,30% 2,55% Πρώτες ύλες (2) 0,87% 0,58% 1,58% 0,11% 0,22% 0,67% 0,31% 0,22% Καύσιμα (3) 15,35% 22,23% 30,25% 34,75% 33,68% 28,49% 21,44% 15,55% Βιομηχανικά (5+6+7,..,+9) 65,08% 60,18% 54,32% 49,41% 52,45% 54,17% 63,59% 67,95% 1. Σύνολο (χωρίς τα πλοία και τις καθαρές εξαγωγές με Ε.Ε. που δεν ταξινομούνται σε κατηγορίες προϊόντων intra-adjusment) 87,80% 89,00% 93,38% 89,56% 91,79% 89,05% 88,64% 86,26% 2. Εμπορικό ισοζύγιο πλοίων 10,86% 9,42% 4,97% 8,41% 5,83% 8,15% 8,15% 9,70% 3. καθαρές συναλλαγές με την Ε.Ε. που δεν ταξινομούνται στις βασικές κατηγορίες (net intra-adjustment) 1,34% 1,57% 1,65% 2,02% 2,38% 2,80% 3,21% 4,03% Εμπορικό ισοζύγιο ( ) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0 Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 4. Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 7. Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 1 Ποτά και Καπνός 5. Χημικά προϊόντα και συναφή 8. Διάφορα βιομηχανικά είδη 2 Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 6. Βιομηχανικά προϊόντα ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 9. Συναλλαγές μη ταξινομημένες 3 Ορυκτά καύσιμα λιπαντικά κλπ. 16

17 Πίνακας 14 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΤΤΔΕ) αξία σε ευρώ χωρίς την αξία των πλοίων και τις συναλλαγές προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες (intra-adjusment) %Δ - Ποσοστιαία μεταβολή έναντι προηγούμενης περιόδου 2009 %Δ 2010 %Δ 2011 %Δ 2012 %Δ 2013 %Δ 2014 %Δ 2015 %Δ 2016 %Δ Εξαγωγές (0) Tρόφιμα & ζώα ζωντανά 2.947,8-2,2% 3.236,6 9,8% 3.416,1 5,5% 3.565,8 4,4% 3.608,4 1,2% 3.716,6 3,0% ,3% 4.229,3 9,7% (1) Ποτά & καπνός 608,8-1,6% 560,9-7,9% 586,6 4,6% 630,6 7,5% 583,5-7,5% 584,1 0,1% ,7% 729,6 10,7% (2) Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 770,3-8,0% 1.032,9 34,1% 979,8-5,1% 1.247,9 27,4% 1.134,2-9,1% 1.022,0-9,9% ,4% 1.013,6-0,6% (3) Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά 3.535,3-22,7% 5.421,3 53,3% 7.399,8 36,5% ,3 43,9% ,4-0,5% ,2-3,2% ,9% 6.896,7-9,1% (4) Λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 327,2-11,4% 323,8-1,0% 354,7 9,5% 399,5 12,6% 577,6 44,6% 317,7-45,0% ,9% 668,0-6,7% (5) Χημικά προιόντα και συναφή 2.200,4-8,4% 2.503,4 13,8% 2.430,8-2,9% 2.442,1 0,5% 2.565,1 5,0% 2.650,0 3,3% ,2% 2.700,6 0,6% (6) Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 2.986,9-28,7% 3.434,1 15,0% 4.244,3 23,6% 3.838,7-9,6% 3.677,0-4,2% 3.724,0-25,9% ,6% 3.921,0-3,8% (7) Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 1.939,1-17,6% 1.962,0 1,2% 2.235,5 13,9% 2.160,8-3,3% 1.940,4-10,2% 2.107,8 8,6% ,2% 2.432,3 0,8% (8) Διάφορα βιομηχανικά είδη 1.659,6-17,9% 1.665,3 0,3% 1.666,0 0,0% 1.651,1-0,9% 1.685,8 2,1% 1.733,9 2,9% ,0% 1.883,8 8,4% (9) Συναλλαγές μη ταξινομημένες 344,6-38,7% 531,8 54,3% 677,7 27,4% 628,2-7,3% 588,2-6,4% 575,6-2,1% 600 4,3% 544,3-10,5% Σύνολο ,0-17,3% ,1 19,4% ,3 16,1% ,0 13,4% ,6-0,9% ,8-4,7% ,2-1,4% ,1-1,3% Εισαγωγές (0) Tρόφιμα & ζώα ζωντανά 5.057,4-7,9% 5.044,1-0,3% 5.298,8 5,0% 4.966,3-6,3% 5.078,8 2,3% 5.046,4-0,6% 4.972,5-1,5% 5.259,9 5,4% (1) Ποτά & καπνός 848,3 8,9% 695,1-18,1% 573,0-17,6% 503,3-12,2% 496,0-1,5% 508 2,4% 556,0 9,5% 606,6 8,6% (2) Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 1.070,1-37,0% 1.213,5 13,4% 1.367,7 12,7% 1.271,4-7,0% 1.176,9-7,4% ,1% 1.072,4-7,9% 1.054,5-1,9% (3) Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά 8.821,4-36,3% ,1 39,2% ,2 20,7% ,4 23,4% ,5-5,7% ,4% ,1-30,3% 9.815,3-14,4% (4) Λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 218,9-29,0% 237,2 8,4% 259,1 9,2% 289,2 11,6% 266,6-7,8% 277 4,1% 271,6-2,1% 238,4-12,3% (5) Χημικά προιόντα και συναφή 7.839,8-8,3% 7.422,5-5,3% 7.119,9-4,1% 6.488,4-8,9% 6.469,3-0,3% ,2% 6.663,5 1,8% 6.707,4 0,4% (6) Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 5.471,3-34,5% 5.429,9-0,8% 5.206,9-4,1% 4.444,1-14,6% 4.515,7 1,6% ,0% 4.655,9-0,9% 5.057,7 8,4% (7) Μηχανήματα και υλικό μεταφορών ,9-22,2% 8.873,3-23,1% 7.330,5-17,4% 6.567,7-10,4% 5.768,4-12,2% ,8% 6.927,6 6,5% 7.554,5 7,4% (8) Διάφορα βιομηχανικά είδη 6.662,3-14,5% 5.830,0-12,5% 4.755,3-18,4% 4.000,5-15,9% 4.001,1 0,0% ,8% 4.465,9 1,7% 4.872,9 8,8% (9) Συναλλαγές μη ταξινομημένες 40,4-64,0% 37,4-7,4% 157,7 321,7% 70,5-55,3% 35,4-49,8% ,6% 100,2-25,8% 45,7-57,1% Σύνολο ,8-23,0% ,1-1,1% ,1-0,4% ,8 0,0% ,7-3,9% ,2 1,2% ,6-9,9% ,0-0,2% 17

18 Πίνακας 15 Η ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΤΤΔΕ) χωρίς την αξία των πλοίων και τις συναλλαγές προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες (intra-adjusment) Εξαγωγές (0) Tρόφιμα & ζώα ζωντανά 17,0% 15,7% 14,2% 13,1% 13,4% 14,5% 15,2% 16,9% (1) Ποτά & καπνός 3,5% 2,7% 2,4% 2,3% 2,2% 2,3% 2,6% 2,9% (2) Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 4,4% 5,0% 4,1% 4,6% 4,2% 4,0% 4,0% 4,0% (3) Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά 20,4% 26,2% 30,8% 39,1% 39,3% 39,9% 30,0% 27,6% (4) Λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 2,1% 1,2% 2,8% 2,7% (5) Χημικά προιόντα και συναφή 12,7% 12,1% 10,1% 9,0% 9,5% 10,3% 10,6% 10,8% (6) Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 17,2% 16,6% 17,7% 14,1% 13,6% 10,6% 16,1% 15,7% (7) Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 11,2% 9,5% 9,3% 7,9% 7,2% 8,2% 9,5% 9,7% (8) Διάφορα βιομηχανικά είδη 9,6% 8,1% 6,9% 6,1% 6,3% 6,7% 6,8% 7,5% (9) Συναλλαγές μη ταξινομημένες 2,0% 2,6% 2,8% 2,3% 2,2% 2,2% 2,4% 2,2% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Εισαγωγές (0) Tρόφιμα & ζώα ζωντανά 10,6% 10,7% 11,3% 10,6% 11,3% 11,1% 12,1% 12,8% (1) Ποτά & καπνός 1,8% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,4% 1,5% (2) Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 2,2% 2,6% 2,9% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% (3) Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά 18,5% 26,1% 31,6% 39,0% 38,3% 35,8% 27,7% 23,7% (4) Λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% (5) Χημικά προιόντα και συναφή 16,5% 15,8% 15,2% 13,8% 14,4% 14,4% 16,2% 16,3% (6) Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 11,5% 11,5% 11,1% 9,5% 10,0% 10,3% 11,3% 12,3% (7) Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 24,2% 18,9% 15,6% 14,0% 12,8% 14,3% 16,9% 18,2% (8) Διάφορα βιομηχανικά είδη 14,0% 12,4% 10,1% 8,5% 8,9% 9,6% 10,9% 11,9% (9) Συναλλαγές μη ταξινομημένες 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 18

19 Πίνακας 16 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΤΤΔΕ) χωρίς την αξία των πλοίων και τις συναλλαγές προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες (intra-adjusment) %Δ - Ποσοστιαία μεταβολή έναντι προηγούμενης περιόδου 2009 %Δ 2010 %Δ 2011 %Δ 2012 %Δ 2013 %Δ 2014 %Δ 2015 %Δ 2016 %Δ (0) Tρόφιμα & ζώα ζωντανά ,6-14,9% ,5-14,3% ,7 4,2% ,5-25,6% ,4 5,0% ,8-9,6% ,9% ,1-9,0% (1) Ποτά & καπνός -239,5 49,4% -134,2-44,0% 13,6-110,1% 127,3 836,0% 87,5-31,3% 76,2-12,9% ,3% 125,0 22,2% (2) Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα -299,8-65,1% -180,6-39,8% -387,9 114,8% -23,5-93,9% -42,7 81,7% -142,4 233,5% ,4% -39,8-27,5% (3) Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά ,1-43,0% ,8 29,7% ,4 8,1% ,1 2,9% ,1-13,1% ,5-8,9% ,8% ,9-25,1% (4) Λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 108,3 77,5% 86,6-20,0% 95,6 10,4% 110,3 15,4% 311,0 182,0% 40,2-87,1% ,0% 428,6-3,3% (5) Χημικά προιόντα και συναφή ,4-8,3% ,1-12,8% ,1-4,7% ,3-13,7% ,2-3,5% ,8-0,2% ,2% ,1 0,3% (6) Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη ,4-40,3% ,8-19,7% -962,6-51,8% -605,4-37,1% -838,7 38,5% ,6 135,2% ,6% ,8 94,5% (7) Μηχανήματα και υλικό μεταφορών ,8-23,0% ,3-28,0% ,0-26,3% ,9-13,5% ,0-13,1% ,5 15,0% ,8% ,2 11,0% (8) Διάφορα βιομηχανικά είδη ,7-13,4% ,7-16,8% ,3-25,8% ,4-24,0% ,3-1,5% ,1 14,8% ,8% ,5 9,0% (9) Συναλλαγές μη ταξινομημένες 304,2-32,3% 494,4 62,5% 520,0 5,2% 557,7 7,3% 552,8-0,9% 439,8-20,4% ,6% 494,1-1,1% Σύνολο ,8-25,9% ,0-12,7% ,8-13,3% ,8-14,1% ,1-8,1% ,5 10,0% ,9% ,7 1,5% ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΤΤΔΕ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙ (0) Tρόφιμα & ζώα ζωντανά 7,0% 6,8% 8,2% 7,1% 8,1% 6,7% 7,2% 6,5% (1) Ποτά & καπνός 0,8% 0,5% -0,1% -0,6% -0,5% -0,4% -0,7% -0,8% (2) Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από καύσιμα 1,0% 0,7% 1,7% 0,1% 0,2% 0,7% 0,3% 0,2% (3) Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά 17,5% 26,0% 32,4% 38,8% 36,7% 30,4% 23,9% 17,6% (4) Λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης -0,4% -0,3% -0,4% -0,6% -1,7% -0,2% -2,8% -2,7% (5) Χημικά προιόντα και συναφή 18,6% 18,6% 20,5% 20,6% 21,6% 19,6% 25,3% 25,0% (6) Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 8,2% 7,6% 4,2% 3,1% 4,6% 9,9% 3,7% 7,1% (7) Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 31,7% 26,2% 22,3% 22,4% 21,2% 22,1% 28,8% 31,5% (8) Διάφορα βιομηχανικά είδη 16,5% 15,8% 13,5% 11,9% 12,8% 13,4% 17,4% 18,7% (9) Συναλλαγές μη ταξινομημένες -1,0% -1,9% -2,3% -2,8% -3,1% -2,2% -3,2% -3,1% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 19

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΟΔΟΣ) ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές υπό εξέταση προϊόντων προς Ρωσία

Ελληνικές εξαγωγές υπό εξέταση προϊόντων προς Ρωσία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων Ροδάκινα, Φράουλες, Ακτινίδια, Κεράσια, Βερίκοκα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς

Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 63 Σεπτέµβριος 2012 Η πορεία των εξαγωγών κατά τους πρώτους έξι µήνες του 2012 (Ιανουάριος Ιούνιος) ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15 Eισ Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2015(σε HL) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) ΛΙΤΡΑ ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 734 411 1,79 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 258.693 44.533 5,81 ΕΛΒΕΤΙΑ 821.844 184.455 4,46 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 30 2 15,00 ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 85 Μάρτιος 2017 Η πορεία των εξαγωγών κατά το 2016 (Ιανουάριος Δεκέμβριος)

Νο. 85 Μάρτιος 2017 Η πορεία των εξαγωγών κατά το 2016 (Ιανουάριος Δεκέμβριος) Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 85 Μάρτιος 2017 Η πορεία των εξαγωγών κατά το 2016 (Ιανουάριος Δεκέμβριος) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 41 Απρίλιος 2008 Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Νο. 84 Νοέμβριος 2016

Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Νο. 84 Νοέμβριος 2016 Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 84 Νοέμβριος 2016 Η πορεία των εξαγωγών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016 (Ιανουάριος Σεπτέμβριος) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ. 1006/10.01.2018 ΠΟΛ. 1006/10.01.2018 Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 28 Μαρτίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το 2010-2001 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ 210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ 210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse. ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ 210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015 ΠΣΕ: Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι 100 κορυφαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εμπόριο Αγαθών

Διεθνές Εμπόριο Αγαθών ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Διεθνές Εμπόριο Αγαθών 2017 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Η καταγραφή των Εμπορευματικών Συναλλαγών διενεργείται σε μηνιαία βάση και παρακολουθεί τη συνολική αξία των Εισαγωγών, των

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τελ Αβίβ, 14 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: Φ2701/98 Προς: ΥΠΕΞ Β3 Δ/νση Τμήμα Ι Κοιν.: - ΥΠΕΞ Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Γαλακτοκομικά & άλλα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Γαλακτοκομικά & άλλα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Γαλακτοκομικά & άλλα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2017

Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2017 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2017 (Οριστικά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2017 (Οριστικά στοιχεία) Εκατομμύρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2017 (Οριστικά στοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ FAX: site:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ FAX: site: ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ 210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011 ΠΣΕ: Διπλάσιες των εκτιμήσεων οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Κινητής Προγράμματα Καρτοκινητής Φεβρουάριος 2019

Τιμοκατάλογος Κινητής Προγράμματα Καρτοκινητής Φεβρουάριος 2019 Τιμοκατάλογος Κινητής Προγράμματα Καρτοκινητής Φεβρουάριος 2019 1/10 Taza ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ Εμπορικά διαθέσιμα πακέτα Περιγραφή Τιμή Διάρκεια ισχύος Data 2GB 2GB 4,44 25 ημέρες Data 5GB 5GB 8,50

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) 8328/17 ADD 4 JAI 350 ASIM 37 CO EUR-PREP 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Χρηματοδότηση Σκοπός: Επενδύσεις (Μακροπρόθεσμος δανεισμός) Κεφάλαια Κίνησης (Βραχυπρόθεσμος δανεισμός) Αγορά πρώτων υλών / πληρωμή προμηθευτών / εξόφληση λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ.δ.μάρδα Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ.δ.μάρδα Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ.δ.μάρδα Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Nέα δράση για την στήριξη των ελληνικών εξαγωγών. Στο πλαίσιο των δράσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία ξένων επενδύσεων στη Γαλλία Στοιχεία εισροών-εκροών και αποθέματος ΑΞΕ έτους 2018

Πορεία ξένων επενδύσεων στη Γαλλία Στοιχεία εισροών-εκροών και αποθέματος ΑΞΕ έτους 2018 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πορεία ξένων επενδύσεων στη Γαλλία Στοιχεία εισροών-εκροών και αποθέματος ΑΞΕ έτους Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς βιοθέρμανσης & pellets στην Ευρώπη από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιομάζας

Στατιστικά στοιχεία αγοράς βιοθέρμανσης & pellets στην Ευρώπη από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιομάζας Στατιστικά στοιχεία αγοράς βιοθέρμανσης & pellets στην Ευρώπη από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιομάζας Γιώργος Διαμαντής Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ ΕΛΕΑΒΙΟΜ Εξέλιξη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS) ΒΕΛΓΙΟ ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 10% 02/01/14 εως ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως ΟΛΕΣ N/A Διαθέσιμο μόνο σε BRUSSELS ZAVENTEM APT & MAX ΚΡΑΤΗΣΗ 14 ΗΜΕΡΕΣ 20% 02/01/14 εως ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 20% 02/01/14 εως 13/02/14

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Έλαια φυτικά και ζωικά

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Έλαια φυτικά και ζωικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Έλαια φυτικά και ζωικά 1. ελληνικών αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2009 (οριστικά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2009 (οριστικά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες της ετήσιας πληρότητας κλινών κατά το, σε σχέση με το ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010 μάρμαρα εξαγωγές εισαγωγές Ιαν - Νοε 2010 marmaronet.com εξαγωγές/εισαγωγές μαρμάρων MARMAROnet 2010 Ιανουάριος - Νοέμβριος Εξαγωγές μαρμάρων + 7,8% Eισαγωγές - 16% Tα στοιχεία εξαγωγών εισαγωγών μαρμάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν-Δεκ 2009

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν-Δεκ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση 6,4% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν-Δεκ 2009 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 3. 8. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2494/84514 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α' εξάμηνο 2009

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α' εξάμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση το Α' εξάμηνο 2009 των αφίξεων μη κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ. Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) Μόλυνση (Λανθάνουσα λοίμωξη): 1.900.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Έρευνα Διεθνών Τάσεων στα Μαθηματικά και

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Ο Ο.Π.Ε., μετά από επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση 5,3% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Μαρτίου 2011

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Μαρτίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αύξηση 13,1% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 19/01/ : 12:50:11 user 2.

sed11sp2 : 19/01/ : 12:50:11 user 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp2 Ηµ/νία: 19/01/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αύξηση 1,5% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 ΑΦΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ) ΒΕΛΓΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Prestige Collection, Dreamcar Collection 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 15% 02/01/15 έως 31/03/15

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική διάδοση του υπερβολικού βάρους ενηλίκων & της παχυσαρκίας ανά γεωγραφική περιφέρεια

Συνολική διάδοση του υπερβολικού βάρους ενηλίκων & της παχυσαρκίας ανά γεωγραφική περιφέρεια Συνολική διάδοση του υπερβολικού βάρους ενηλίκων & της παχυσαρκίας ανά γεωγραφική περιφέρεια Ευρωπαϊκή ήπειρος Αλβανία 2008-9 Πανεθνικά 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Αρμενία 2005 Πανεθνικά 6016 15-49

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Αύγουστος 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Αύγουστος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : 2017 Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον Αύγουστο 2017 ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Σεπτέμβριος 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Σεπτέμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : 2017 Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το Σεπτέμβριο 2017 ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα