Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Νικόλαος Μπεζαντάκος Αμφιλόχιος Παπαθωμάς Ευαγγελία Λουτριανάκη Βασίλειος Χαραλαμπάκος Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τόμος 6ος

2

3 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τόμος 6ος ΕΠΙΜΕΤΡΟ

4 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια / Κατηγορία Πράξεων α: «Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγ. Ινστιτούτου Πράξη µε τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης Σύμβουλος του Παιδαγωγ. Ινστιτούτου Αναπληρωτής Επιστηµ. Υπεύθ. Έργου Γεώργιος Κ. Παληός Σύμβουλος του Παιδαγωγ. Ινστιτούτου Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγ. Ινστιτ. Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

5 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Νικόλαος Μπεζαντάκος, Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Επίκ. Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών Ευαγγελία Λουτριανάκη, Φιλόλογος Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης Βασίλειος Χαραλαμπάκος, Φιλόλογος ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Αλέξανδρος Κεσίσογλου, Αναπλ. Καθηγητής του Παν/μίου Ιωαννίνων Μαρίνα εδούλη, Σχολ. Σύμβουλος Γεωργία Κατσαγάνη Γιαννακοπούλου, Φιλόλογος Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ημήτριος Καλανδράνης, Σκιτσογράφος

6 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Σπυρίδων Καράμπαλης, Φιλόλογος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Σωτήριος Γκλαβάς, Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΕΞΩΦΥΛΛΟ Σεβαστιανή Μακρή, Ζωγράφος ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Ομάδα Εργασίας Αποφ / και 75142/Γ6/ ΥΠΕΠΘ

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Νικόλαος Μπεζαντάκος Αμφιλόχιος Παπαθωμάς Ευαγελία Λουτριανάκη Βασίλειος Χαραλαμπάκος ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ελληνικά Γράμματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τόμος 1ος Τόμος 6ος

8

9 II. Το λεξιλόγιο των κειμένων Α ἄγρα (ἡ) ἀγών (ὁ) ὁ/ἡ ἀδιερεύνητος, τό ἀδιερεύνητον ἀεί ἀθυμέω, ἀθυμῶ ὁ/ἡ ἀίδιος, τό ἀίδιον ὁ αἰσχρός ἡ αἰσχραία το αἰσχρόν αἰτέω, αἰτῶ το κυνήγι ο διαγωνισμός ανεξερεύνητος, που δύσκολα εξερευνάται πάντοτε, συνεχώς στενοχωριέμαι, χάνω το κουράγιο μου παντοτινός, διαρκής άσχημος ζητώ 7 / 162

10 αἰτέομαι, αἰτοῦμαι αἰτιάομαι, αἰτιῶμαι αἰφνιδίως ἀκαιρία (ἡ) ἀλεκτρυών (ὁ), τοῦ ἀλεκτρυόνος ἁλίσκομαι ὁ ἀλλότριος, ἡ ἀλλοτρία, τό ἀλλότριον ἀλφιτοποιία (ἡ) ἀμβάτης (ὁ) ἡ ἀναβάτης (ὁ) ζητώ κατηγορώ ξαφνικά η κακοτυχία ο πετεινός κυριεύομαι, συλλαμβάνομαι, παγιδεύομαι ο ξένος, αυτός που ανήκει σε άλλον η παρασκευή αλφίτων, κριθάλευρου ο αναβάτης 8 / 162

11 ἀναιρέομαι, ἀναιροῦμαι ἀναλαμβάνω ἀναπείθω ἀναφέρομαι ἀναφέρω ἀνδράποδον (τό) ἀνειμένως ἄνευ ἀξιόομαι, ἀξιοῦμαι καταστρέφω, εξοντώνω παίρνω μαζί μου πείθω κάποιον παρά τη θέληση του, παρασύρω, αλλάζω τη γνώμη κάποιου διαφαίνομαι, προβάλλω ως συμπέρασμα φέρνω πάνω ο δούλος χαλαρά, άνετα χωρίς κρίνομαι άξιος για κάτι 9 / 162

12 ἀξιόω, ἀξιῶ ἀπάγω ἀπαξιόω, ἀπαξιῶ ὁ ἃπας, ἡ ἃπασα, τό ἃπαν ἀπέχομαι ἀποβάλλω ἀποδειλιάω, ἀποδειλιώ ἀποδέχομαι (ἀπο)θνῄσκω ἀποκαθίστημι ἀποκτείνω έχω την αξίωση, ζητώ, απαιτώ θεωρώ σωστό / πρέπον επιστρέφω κάτι θεωρώ κάποιον / κάτι ανάξιο όλος (ανεξαιρέτως) απέχω χάνω δειλιάζω επιδοκιμάζω πεθαίνω βάζω στη θέση του σκοτώνω 10 / 163

13 ἀπόλλυμι ἀπολύω ὁ/ἡ ἄπορος, τό ἄπορον ἀποσφάττομαι ή ἀποσφάζομαι ὁ/ἡ ἄπρακτος, τό ἄπρακτον ἅπτομαι ἄρα (συμπερ. σύνδ.) ὁ ἀργυροῦς, ἡ ἀργυρά, τό ἀργυροῦν ἀργώς ὁ/ἡ ἀρραγής, τό ἀρραγές χάνω, καταστρέφω απαλλάσσω αδιάβατος σφάζομαι, θανατώνομαι αναποτελεσματικός αγγίζω λοιπόν, πράγματι ασημένιος με βραδύτητα άθραυστος 11 / 163

14 ὁ/ἡ ἄρρην, τό ἄρρεν ἄρχομαι ἆσμα (τό), τοῦ ἆσματος ἀτρεμέω, ἀτρεμῶ αὔξομαι, αὐξάνομαι αὐτίκα αὐτίκα μάλα ἀφανίζομαι ὁ/ἡ ἀφάρμακτος, τό ἀφάρμακτον ὁ/ἡ ἄφατος, τό ἄφατον αρσενικός αρχίζω το τραγούδι μένω ακίνητος/-η αυξάνομαι, μεγαλώνω αμέσως αμέσως, την ίδια στιγμή εξαφανίζομαι αυτός που δεν περιέχει δηλητήριο ανείπωτος, ανώτερος από περιγραφές 12 / 163

15 ἀφθόνως ἀφίημι ἀφικνέομαι, ἀφικνοῦμαι χωρίς δισταγμό αφήνω φτάνω Β ὁ/ἡ βάναυσος, τό βάναυσον βλώσκω (αορ. β ἒμολον, μτχ. μολών) βομβέω, βομβῶ βοῦς (ὁ), τοῦ βοός ὁ βραχύς, ἡ βραχεῖα, τό βραχύ ταπεινός έρχομαι, πηγαίνω βουίζω το βόδι ο κοντός, ο μικρός 13 / 163

16 Γ γε (εγκλιτικό μόριο) γεωργέω, γεωργῶ γί(γ)νομαι γι(γ)νώσκω γραμματιστής (ὁ) γυμνάσιον (τό) ὁ γυμνικός, ἡ γυμνική, τό γυμνικόν βέβαια, τουλάχιστον είμαι γεωργός, καλλιεργώ τη γη γίνομαι γνωρίζω ο δάσκαλος της γραφής και της ανάγνωσης η σχολή γυμναστικής γυμναστικός, αθλητικός 14 / 164

17 ὁ δασύς, ἡ δασεῖα, τό δασύ δέδοικα, δέδια δεί δείγμα (τό) δέομαι δή (συμπερ. σύνδεσμος) δήμος (ὁ) διαβιόω, διαβιῶ διαθάλπομαι διακωλύω διαλέγομαι πυκνός φοβάμαι πρέπει το παράδειγμα παρακαλώ, έχω ανάγκη λοιπόν, βέβαια ο λαός ζω, περνώ τη ζωή μου θερμαίνομαι, ζεσταίνομαι εμποδίζω συζητώ 15 / 164

18 διαπλόω, διαπλῶ διατρέφομαι ὁ / ἡ διαυγής, τό διαυγές ὁ / ἡ διαφανής, τό διαφανές δίδομαι πρός γάμον κοινωνίαν δίνη (ἡ) διό διοικέω, διοικῶ δίς (αριθμ. επίρρ.) δουλόομαι, δουλοῦμαι εκτυλίσσω, απλώνω συντηρούμαι καθαρός εμφανής δίδομαι ως σύζυγος το ρεύμα γι αυτό διαχειρίζομαι, τακτοποιώ δύο φορές υποδουλώνω, υποδουλώνομαι 16 / 164

19 δρομαῖος δρῦς (ἡ), τῆς δρυός δύναμαι δύομαι ὁ/ἡ δυσάλωτος, τό δυσάλωτον δυσκόλως αυτός που τρέχει με όλες του τις δυνάμεις, ο ταχύς η βελανιδιά μπορώ, έχω τη δύναμη βυθίζομαι αυτός που είναι δύσκολο να πιαστεί δύστροπα δυσάρεστα Ε ἒαρ (τό), τοῦ ἒαρος ἒγγυος (ὁ) η άνοιξη ο εγγυητής 17 /

20 ἐγκαλέω, ἐγκαλῶ ἐγκύμων (ἡ), τῆς ἐγκύμονος ἐγχαράσσομαι εἰκάζομαι εἰς, μία, ἕν εἰσδύνω εἶτα ἐκδύομαι ἐκμανθάνω ἐξαμαρτάνω ἐκρίπτομαι ἐκτάδην (επίρρ.) κατηγορώ η έγκυος, η εγκυμονούσα χαράσσομαι πάνω σε κάτι παρομοιάζομαι, μοιάζω ένας, μία, ένα μπαίνω έπειτα βγάζω, γδύνομαι μαθαίνω καλά σφάλλω, αδικώ ρίχνομαι έξω, πετιέμαι σε έκταση 18 / 165

21 ἐκτρέφω ἒλαφος (ὁ/ἡ) ἐλεέω, ἐλεῶ ἐλέφας (ὁ), τοῦ ἐλέφαντος ἐλλείπω ἐμβάλλω ἐμός, ἐμή, ἐμόν (κτητ. αντων.) ἐμπλέκομαι ἐμπίπτω ὁ/ἡ ἐνδεής, τό ἐνδεές ανατρέφω, μεγαλώνω το ελάφι λυπάμαι, ευσπλαχνίζομαι ο ελέφαντας είμαι ελλιπής, υστερώ βάζω μέσα δικός μου, δική μου, δικό μου μπλέκομαι, ανακατεύομαι πέφτω μέσα αυτός που έχει ανάγκη, έλλειψη 19 / 165

22 ἒνθα ἐνθάδε ἐνταῦθα ἐντρυφάω, ἐντρυφῶ ὁ/ἡ ἐνώπιος, τό ἐνώπιον ὁ/ἡ ἐξαίσιος, τό ἐξαίσιον ἐξάπτω ἐξεργάζομαι ἐξευρίσκω όπου εδώ εδώ ευχαριστιέμαι, χαίρομαι αυτός που βρίσκεται μπροστά σε κάποιον, αυτός που είναι παρών πάρα πολύ καλός, δυνατός ξεσηκώνω, εξεγείρω εργάζομαι και αποκτώ, εξασφαλίζω βρίσκω 20 /

23 ἐξωμιδοποιία (ἡ) ἒοικα ἐπανορθόω, ἐπανορθῶ ἐπεί (χρον. ή αιτιολ. σύνδ.) ἐπειδάν (χρονικοϋποθ. σύνδ.) ἐπειδάν τάχιστα ἐπέρχομαι ἐπιβουλεύω η τέχνη να κατάσκευάζει κάποιος εξωμίδες (ανδρικά ενδύματα που άφηναν ακάλυπτους τους ώμους) μοιάζω, δείχνω επανορθώνω όταν, αφού, επειδή όταν, μόλις αμέσως μόλις επιτίθεμαι σχεδιάζω κάτι κακό εις βάρος κάποιου 21 / 166

24 ἐπιγι(γ)νώσκω ἐπιδίδωμι ἐπιθαρρέω, ἐπιθαρρῶ ἐπιμέλεια (ἡ) ἐπιμελέομαι, ἐπιμελοῦμαι ἐπισημαίνω ἐπιτήδεια (τά) ἐπιτήδευμα (τό) ἐπιτηδεύω ὁ / ἡ ἐπίτομος, τό ἐπίτομον ἐπιφαίνομαι ἐπόμνυμαι αναγνωρίζω δίνω, προοδεύω έχω εμπιστοσύνη η φροντίδα φροντίζω δείχνω επιδοκιμασία τα αναγκαία για τη ζωη η ασχολία ασχολούμαι, ασκώ επάγγελμα σύντομος παρουσιάζομαι ορκίζομαι 22 / 166

25 ἒπος (τό), τοῦ ἒπους ἐρημία (ἡ) ὁ ἒσχατος, ἡ ἐσχάτη, τό ἒσχατον ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον (επιμερ. αντων.) ἒτι εὖ (επίρρ.) εὐλογέομαι, εὐλογοῦμαι ὁ/ἡ εὐμεγέθης, τό εὐμέγεθες εὐμήχανον (τό) ο λόγος η μοναξιά, η ερήμωση ο τελευταίος, ο πιο δύσκολος άλλος, άλλη, άλλο (από δύο) ακόμα, επιπλέον καλά επαινούμαι αυτός που έχει μεγάλο μέγεθος, ο μεγάλος η επινοητικότητα 23 / 166

26 ὁ/ἡ εὒνους, τό εὒνουν εὖ πάσχω εὖ ποιέω/ποιῶ εὖ πράττω ὁ/ἡ εὐπρεπής, τό εὐπρεπές εὐφραίνω ευνοϊκός, ευμενής ευεργετούμαι ευεργετώ ευτυχώ κομψός ευχαριστώ Ζ ζεῦγος (τό) το ζευγάρι ζώων που χρησιμοποιούνται σε αγροτικές εργασίες 24 /

27 Η ἡγέομαι, ἡγοῦμαι ἡδέως (επίρρ.) ὁ ἡδύς, ἡ ἡδεῖα, τό ἡδύ ἥκω νομίζω, θεωρώ, είμαι αρχηγός με ευχαρίστηση ευχάριστος, γλυκός έχω έρθει, φτάνω Θ θαυμάζω θεραπεύω θυγάτηρ (ἡ), τῆς θυγατρός απορώ, θαυμάζω καλλιεργώ (αγρό), λατρεύω (θεό), φροντίζω (άνθρωπο) η κόρη 25 / 167

28 I ὁ ἴδιος, ἡ ἴδία, τό ἴδιον ἳνα (τελ. σύνδ.) ατομικός, προσωπικός, δικός μου / σου / του για να Κ καθέζομαι και γάρ καί μήν καίτοι κάλλος (τό) ὁ καλός, ἡ καλή, τό καλόν κάθομαι και πράγματι, γιατί πράγματι και ασφαλώς και βέβαια, και όμως η ομορφιά όμορφος 26 / 167

29 ὁ καματηρός, ἡ καματηρά, τό καματηρόν κάπηλος (ὁ) καρκίνος (ὁ) καταγι(γ)νώσκω κατακαίομαι ή κατακάομαι καταμέμφομαι καταστρέφω τόν βίον κατασφαλίζομαι κατατέμνομαι καῦμα (τό), τοῦ καύματος κεῖμαι κουρασμένος, εξαντλημένος ο μικροπωλητής ο κάβουρας κατηγορώ, καταλογίζω καίγομαι ολοκληρωτικά κατηγορώ τελειώνω τη ζωή μου διασφαλίζω κομματιάζομαι ο καύσωνας είμαι, βρίσκομαι, ξαπλώνω 27 /

30 καραδοκέω, καραδοκῶ κατοικτίρω κεραμεύς (ὁ), τοῦ κεραμέως κιθαρίζω κιθαριστής (ὁ) κίνησις (ἡ), τῆς κινήσεως κλῆρος (ὁ) κοιλότης (ἡ), τῆς κοιλότητος κομίζω περιμένω με αγωνία λυπάμαι ο τεχνίτης του πηλού παίζω κιθάρα ο δάσκαλος της μουσικής που μάθαινε στα παιδιά να παίζουν λύρα η αυλό, να τραγουδούν και να χορεύουν η αναταραχή, η εξέγερση η κληρονομιά το κέλυφος φέρνω 28 / 168

31 κοσμέομαι, κοσμοῦμαι κόσμος (ὁ) κοῦρος (ὁ) κρανία (ἡ), κρανέα (ἡ) και κράνεια (ἡ) κρατέω, κρατῶ ὁ κράτιστος, ή κρατίστη, τό κράτιστον κτάομαι, κτῶμαι κτῆσις (ἡ), τῆς κτήσεως ὁ κύκνειος, ἡ κνκνεία, τό κύκνειον στολίζομαι τάξη, στολίδι ο γιος η κρανιά, είδος δέντρου επικρατώ, εξουσιάζω πάρα πολύ δυνατός αποκτώ, κατέχω η απόκτηση αυτός που ανήκει σε κύκνο ή μοιάζει με αυτόν 29 / 168

32 κύλιξ (ἡ), τῆς κύλικος κυνηγέτης (ὁ) κύων (ὁ / ἡ), τοῦ κυνός κώνωψ (ὁ), τοῦ κώνωπος το ποτήρι του κρασιού ο κυνηγός ο σκύλος το κουνούπι Λ λάθρα (επίρρ.) λειτουργέω, λειτουργῶ λιθοξόος (ὁ) λογίζομαι κρυφά προσφέρω δημόσια υπηρεσία με δικά μου χρήματα ο τεχνίτης της πέτρας, ο μαρμαράς υπολογίζω, σκέφτομαι 30 /

33 Μ μάλα (επίρρ.) ὁ μαλθακός, ἡ μαλθακή, τό μαλθακόν μάλλον (επίρρ.) μανία (ἡ) μεγαλοπρέπεια (ἡ) ὁ/ἡ μεγαλόψυχος, τό μεγαλόψυχον μειρακίσκος (ὁ) ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τό μέλαν πολύ μαλακός, δειλός περισσότερο η παραφροσύνη το μεγαλείο αυτός που θεωρεί τον εαυτό του άξιο για σπουδαίες πράξεις, ο γενναίος το παλικαράκι μαύρος 31 / 169

34 μεταβολή (ἡ) μιμνήσκομαι μυθεύομαι μυριάς (ἡ), τῆς μυριάδος η αλλαγή, η κατάπτωση θυμάμαι λέγομαι, κυκλοφορώ ως μύθος σύνολο Ν ναῦς (ἡ), τῆς νεώς ναύκληρος (ὁ) νουθεσία (ἡ) το πλοίο ο ιδιοκτήτης πλοίου, ο ναυτικός, ο θαλασσινός η συμβουλή 32 / 169

35 Ξ ξυγκάμνω ή συγκάμνω ξυλεύομαι υποφέρω, κουράζομαι μαζί με κάποιον κόβω ξύλα Ο ὀδύρομαι οἶδα οἰκέτης (ὁ) οἰκειόω, οἰκειώ οἰκτίρω οἴομαι / οἶμαι οἷον θρηνώ γνωρίζω ο οικιακός δούλος εξοικειώνω λυπάμαι, ευσπλαχνίζομαι νομίζω όπως, π.χ. 33 / 169

36 οἷος, οἳα, οἷον (αναφ. αντων.) ὁράω, ὁρῶ ὁρμάομαι, ὁρμῶμαι ὁρμάω, ὁρμῶ ὀρύττω ὅς, ἡ, ὅ (αναφ. αντων.) ὅσοσπερ, ὅσηπερ, ὅσονπερ (αναφ. αντων.) ὅστις, ἥτις, ὅ,τι (αναφ. αντων.) ὂστρακον (τό) ὂστρεον (τό) οὕτω(ς) (επίρρ.) ὀψιαίτατα (επίρρ.) τέτοιος που βλέπω ξεκινώ τρέχω ορμητικά σκάβω ο οποίος όσος βέβαια, όσος ακριβώς όποιος το περίβλημα το στρείδι έτσι, τόσο πάρα πολύ αργά 34 / 170

37 Π ὁ/ἡ πάγχρηστος, τό πάγχρηστον παιδοτρίβης (ὁ) παίω παλαίστρα (ἡ) ὁ / ἡ πάμφορος, τό πάμφορον πάνυ (επίρρ.) παραγί(γ)νομαι ὁ/ἡ παραμόνιμος, τό παραμόνιμον παρέρχομαι πειράομαι, πειρῶμαι χρήσιμος σε όλα ο δάσκαλος της γυμναστικής χτυπώ η σχολή πάλης αυτός που παράγει κάθε λογής καρπούς, ο πολύ εύφορος πολύ φτάνω κοντά διαρκής, σταθερός, πιστός περνάω, φτάνω προσπαθώ 35 / 170

38 πέλεκυς (ὁ), τοῦ πελέκεως πέμπω πενία (ἡ) περιοράω, περιορῶ περιπέτομαι περιπτύσσομαι περιτυγχάνω ποιέω, ποιῶ πολλάκις πολλαχοῦ πονηρία (ἡ) πορίζομαι ποριστικόν (τό) το τσεκούρι στέλνω η φτώχεια αφήνω, αδιαφορώ πετώ γύρω από κάτι περικλείω συναντώ κάνω πολλές φορές σε πολλά μέρη η κακή κατάσταση εξασφαλίζω, αποκτώ εφευρετικότητα 36 /

39 ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τό πρᾶον προαγορεύω προΐσταμαι προκαλέω, προκαλῶ προκηρύσσω πρόοιδα προπέτεια (ἡ) προσαγορεύομαι ήπιος λέω εκ των προτέρων, προειδοποιώ στέκομαι μπροστά ως αρχηγός / επικεφαλής προσκαλώ διακηρύσσω δημόσια γνωρίζω εκ των προτέρων η επιπολαιότητα ονομάζομαι, αποκαλούμαι 37 / 171

40 προσαρμόττομαι προσδέομαι πρόσθεν (επίρρ.) προσέχω προσλαμβάνομαι πρόσοδος (ἡ) ὁ πρότερος, ἡ προτέρα, τό πρότερον πρῳαίτατα ὁ πτερόεις, ἡ πτερόεσσα, τό πτερόεν πυνθάνομα συναρμόζομαι, εφαρμόζω χρειάζομαι προηγουμένως, παλαιότερα στρέφω την προσοχη μου παίρνω και κάποιον άλλο το έσοδο προηγούμενος, παλαιότερος πάρα πολύ νωρίς φτερωτός ρωτώ, ζητώ να μάθω 38 / 171

41 Ρ ῥοπή (ἡ) το γύρισμα Σ σῆμα (τό), τοῦ σήματος σημεῖον (τό) σκέλος (τό), τοῦ σκέλους σκοπέω, σκοπῶ ή σκοπέομαι, σκοποῦμαι σκυτοτόμος (ὁ) σπουδάζω το σημάδι το σημάδι το πόδι εξετάζω, ερευνώ ο τσαγκάρης, ο βυρσοδέψης ασχολούμαι σοβαρά με κάτι 39 / 171

42 στόμα (τό), τοῦ στόματος συγκινδυννεύω συγκλείω συζεύγνυμαι συμβοηθέω, συμβοηθῶ σύμπτυξις (ἡ), τῆς συμπτύξεως συναθροίζομαι συνεπισχύω συνίσταμαι το στόμιο, ο κόλπος κινδυνεύω μαζί με κάποιον πλησιάζω ενώνομαι, παντρεύομαι / νυμφεύομαι βοηθώ κάποιον μαζί με άλλον το κλείσιμο συγκεντρώνομαι ενισχύω κάποιον βοηθώντας τον συναποτελούμαι, συγκροτούμαι 40 /

43 συντρέχω σφάλλομαι τρέχω μαζί με κάποιον, συγκεντρώνομαι αποτυγχάνω, καταστρέφομαι Τ τε (συμπλ. σύνδ.) τέκτων (ὁ), τοῦ τέκτονος τέλος (επίρρ.) ὁ τερπνός, ἡ τερπνή, τό τερπνόν τίκτω τίς, τίς, τί (αόρ. αντων.) και ο μαραγκός, ο οικοδόμος τελικά ευχάριστος, διασκεδαστικός γεννώ κάποιος 41 / 172

44 τίς, τίς, τί (ερωτ. αντων.) τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον (δεικτ. αντων.) τραγῳδέομαι, τραγῳδοῦμαι τρόπαιον (τό) τρόπος (ὁ) τροφός (ἡ) τυραννέω, τυραννῶ ποιος τέτοιος γίνομαι υπόθεση τραγωδίας το μνημείο νίκης η συμπεριφορά η παραμάνα, η δούλη που μεριμνούσε για την ανατροφή του νηπίου ασκώ εξουσία 42 / 172

45 Υ ὑλακή (ἡ) ὕλη (ἡ) ὁ/ ἡ ὑπάργυρος, τό ὑπάργυρον ὑπερβάλλω ὑπισχνέομαι, ὑπισχνοῦμαι ὁ ὑποβολιμαῖος, ἡ ὑποβολιμαία, τό ὑποβολιμαῖον ὑστεραίᾳ (τῇ) το γάβγισμα το δάσος αυτός που έχει κοιτάσματα αργύρου ξεπερνώ υπόσχομαι αυτός που παίρνει τη θέση κάποιου άλλου την επόμενη μέρα 43 / 172

46 Φ φαίνω φάρμακον (τό) φάσκω φημί ὁ/ ἡ φιλότιμος, τό φιλότιμον φοιτάω, φοιτῶ φυλάττω φύσις (ἡ), τῆς φύσεως φύομαι φανερώνω το δηλητήριο λέω, υποστηρίζω λέω, υποστηρίζω αυτός που αγαπάει και επιδιώκει τις τιμές, ο φιλόδοξος συχνάζω διαφυλάττω, τηρώ η φύση, η μορφή είμαι από τη φύση μου, γεννιέμαι 44 / 173

47 Χ χελιδών (ἡ), της χελιδόνος χηλή (ἡ) χλαμυδουργία (ἡ) χρή (απρόσ. ρ.) ὁ χρηστός, ἡ χρηστή, τό χρηστόν το χελιδόνι η δαγκάνα η τέχνη της κατάσκευής χλαμύδων πρέπει, είναι μοιραίο / γραφτό ενάρετος, καλός Ψ ψέγω ψεύδομαι ψηφίς (ἡ), τῆς ψηφῖδος κατηγορώ, κατακρίνω λέω ψέματα, ξεγελώ το πετραδάκι 45 / 173

48 Ω ὠκύτης (ἡ), τῆς ὠκύτητος ὠνέομαι, ὠνοῦμαι ὣρα (ἡ) ὡς (ειδ. σύνδ.) ὣσπερ η ταχύτητα (εξ)αγοράζω η εποχή ότι όπως ακριβώς 46 / 173

49 III. Αρχικοί χρόνοι ρημάτων 1. ἅπτω ἅπτομαι* ἧπτον ἡπτόμην ἅψω ἅψομαι ἧψα ἡψάμην, ἥφθην ἥμμμαι* ἥμμην* ΠΑΡΑΚ. / ΥΠΕΡΣ. χειλικολήκτων, βλ. γέγραμμαι 2. ἂρχω ἂρχομαι ἦρχον ἠρχόμην ἂρξω ἂρξομαι, ἀρχθήσομαι ἦρξα ἠρξάμην, ἠρχθην [ἦρχα] ἦργμαι* [ἦρχειν] ἦργμην* *ΠΑΡΑΚ. / ΥΠΕΡΣ. ουρανικολήκτων, βλ. πέπραγμαι 47 / 174

50 [[[[[ 3. διαλέγομαι 4. ἐργάζομαι διελεγόμην εἰ(ἠ)ργαζόμην διαλέξομαι, διαλεχθήσομαι ἐργάσομαι, ἐργασθήσομαι διελέχθην εἰ(ἠ)ργασάμην, εἰ(ἠ)ργάσθην διείλεγμαι* εἴργασμαι* διειλέγμην* εἰργάσμην* *ΠΑΡΑΚ. / ΥΠΕΡΣ. * ΠΑΡΑΚ. / ΥΠΕΡΣ. ουρανικολήκτων, οδοντικολήκτων, βλ. πέπραγμαι βλ. πέπεισμαι 48 / 174

51 5. πέμπω πέμπομαι ἔπεμπον ἐπεμπόμην πέμψω πέμψομαι, πεμφθήσομαι ἔπεμψα ἐπεμψάμην, ἐπέμφθην πέπομφα πέπεμμαι* ἐπεπόμφειν ἐπεπέμμην* * ΠΑΡΑΚ. / ΥΠΕΡΣ. χειλικοληκτων, βλ. γέγραμμαι 6. ῥίπτω ῥίπτομαι ἔρριπτον ἐρριπτόμην ῥίψω ῥιφθήσομαι ἔρριψα ἐρρίφθην, ἐρρίφην ἔρριφα ἔρριμμαι* ἐρρίφειν ἐρρίμμην* * ΠΑΡΑΚ. / ΥΠΕΡΣ. χειλικοληκτων, βλ. γέγραμμαι 49 / 174

52 7. φυλάττω φυλάττομαι έφύλαττον ἐφυλαττόμην φυλάξω φυλάξομαι έφύλαξα ἐφυλαξάμην, ἐφυλάχθην πεφύλαχα πεφύλαγμαι* έπεφυλάχειν ἐπεφυλάγμην* * ΠΑΡΑΚ. / ΥΠΕΡΣ. οδοντικολήκτων, βλ. πέππραγμαι 8. ψεύδω ψεύδομαι ἔψευδον ἐψευδόμην ψεύσω, ψευσῶ ψεύσομαι, ψευσθήσομαι ἔψευσα ἐψευσάμην, ἐψεύσθην ἔψευσμαι* ἐψεύσμην* * ΠΑΡΑΚ. / ΥΠΕΡΣ. οδοντικολήκτων, βλ. πέπεισμαι 50 / 174

53 IV. Συγκεντρωτικοί πίνακες φαινομένων Γραμματική Α. Οι φθόγγοι και τα γράμματα 1. Φωνήεντα Μακρά Βραχέα ίχρονα η, ω ε, ο α, ι, υ 51 / 175

54 2. Σύμφωνα άφωνα ημίφωνα διπλά υγρά ένρινα συριστικό λ, ρ μ, ν σ (-ς) ζ, ξ, ψ ουρανικά χειλικά οδοντικά ψιλά κ π τ μέσα γ β δ δασέα χ φ θ 52 / 175

55 3. Δίφθογγοι κύριες αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου καταχρηστικές ᾳ, ῃ, ῳ Β. Τα μέρη του λόγου 1. Διαίρεση των μερών του λόγου πτωτικά κλιτά άρθρο όνομα ουσιαστικό όνομα επίθετο αντωνυμία μετοχή ρήμα άκλιτα πρόθεση επίρρημα σύνδεσμος επιφώνημα 53 / 175

56 2. Παραπόμενα των πτωτικών πτώσεις αριθμοί γένη κλίσεις ενικός αρσενικό πρώτη πληθυντικός θηλυκό δεύτερη δυϊκός ουδέτερο ορθές πλάγιες ονομαστική γενική κλητική δοτική αιτιατική 54 / 176

57 3. Παρεπόμενα του ρήματος πρόσωπα: α, β, γ αριθμοί: ενικός, πληθυντικός, δυϊκός εγκλίσεις: οριστική, υποτακτική, ευκτική, προστακτική ονοματικοί τύποι: απαρέμφατο, μετοχή χρόνοι: ενεστώτας, παρατατικός, μέλλοντας, αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντ. μέλλοντας διαθέσεις: ενεργητική, μέση, παθητική, ουδέτερη, φωνές: ενεργητική, μέση 55 / 176

58 Γ. Τα ουσιαστικά 1. Οι κλίσεις Α κλίση αρσενικά θηλυκά -ας ἡ χώρα, τῆς χώρας ἡ θάλαττα, τῆς θαλάττης -ης -η ὁ νεανίας ὁ οπλίτης ἡ τιμή τοῦ νεανίου τοῦ ὁπλίτου τῆς τιμῆς -α 56 / 176

59 Β' κλίση αρσενικά θηλυκά ουδέτερα -ος -ος -ον ὁ νόμος ἡ νῆσος τό δῶρον τοῦ νόμου τῆς νῆσου τοῦ δῶρου Γ κλίση αρσενικά θηλυκά ουδέτερα γεν. εν. -ος γεν. εν. -ος γεν. εν. -ος ή ως ή -ως ή -ως ὁ ἰχθύς ἡ πόλις τό κτῆμα τοῦ ἰχθύος τῆς πόλεως τοῦ κτήματος 57 / 176

60 2. Η γ κλίση* φωνηεντόληκτα συμφωνόληκτα καταληκτικά ακατάληκτα διπλόθεμα ἠχώ, ἠχοῦς μονόθεμα διπλόθεμα ἥρως, ἥρωος πόλις, πόλεως* * Στην Α Γυμνασίου διδάσκονται όσα είναι σημειωμένα με μπλε χρώμα. 58 / 177

61 συμφωνόληκτα αφωνόληκτα ημιφωνόληκτα οδοντικόληκτα χειλικόληκτα ουρανόληκτα καταληκτικά καταληκτικά μονόθεμα μονόθεμα κόραξ, κόρακος Ἄραψ, Ἄραβος καταληκτικά ακατάληκτα μονόθεμα γίγας, γίγαντος μονόθεμα διπλόθεμα κτῆμα, κτήματος γέρων, γέροντος 59 / 177

62 ημιφωνόληκτα ενρινόληκτα βέλος, βέλους (<βέλεσος) υγρόληκτα * σιγμόληκτα ακατάληκτα ακατάληκτα καταληκτικά ακατάληκτα μονόθεμα ἀκτίς, ἀκτῖνος μονόθεμα διπλόθεμα Ἕλλην, ποιμήν, Ἕλληνος ποιμένος 60 / 177

63 υγρόληκτα ακατάληκτα μονόθεμα κλητήρ, κλητῆρος διπλόθεμα ῥήτωρ, ῥήτορος συγκοπτόμενα πατήρ, πατρός 61 / 177

64 . Τα δευτερόκλιτα επίθετα* ασυναίρετα συνηρημένα αττικόκλιτα χρυσοῦς, ἵλεως, χρυσή, ἵλεως, χρυσοῦν ἵλεων τριγενή ἄφθονος, ἄφθονος, ἄφθονον τριγενή τρικατάληκτα δικατάληκτα -ος, -ος, -ον -ος, -η, -ον -ος, -α, -ον καλός, καλή, καλόν δίκαιος, δικαία, δίκαιον 62 / 178

65 Ε. Οι αντωνυμίες* προσωπικές: α πρόσ.: ἐγώ, β πρόσ.: σύ δεικτικές: οὗτος, αὗτη, τοῦτο ερωτηματικές: τίς, τίς, τί αναφορικές: ὅς, ἥ, ὅ αόριστες: τίς, τις, τι επιμεριστικές: ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον οριστική-επαναληπτική: αὐτός, αὐτή, αὐτό αλληλοπαθητική: ἀλλήλων, ἀλλήλοις, ἀλλήλους αυτοπαθητικές: ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς, ἑαυτοῦ κτητικές: ἐμός, ἐμή, ἐμόν 63 / 178

66 ΣΤ. Το ρήμα* 1. Οι συζυγίες Α συζυγία (-ω) Β συζυγία(-μι) δείκνυμι βαρύτονα ή περισπώμενα ή ασυναίρετα συνηρημένα -άω, -ῶ -όω, -ῶ τιμάω, τιμῶ δηλόω, δηλῶ -έω, - ῶ ποιέω, ποιῶ 64 / 178

67 βαρύτονα ή ασυναίρετα φωνηεντόληκτα κωλύω αφωνόληκτα συμφωνόληκτα ημιφωνόληκτα ουρανικόληκτα: κηρύττω χειλικόληκτα: κόπτω οδοντικόληκτα: σπεύδω υγρόληκτα: αἴρω ενρινόληκτα: νέμω * Στην Α Γυμνασίου διδάσκονται όσα είναι σημειωμένα με μπλε χρώμα. 65 / 178

68 [ 2. Η ομαλή αύξηση συλλαβική ἄρχω ἦρχον, εἰκάζω ᾔκαζον ὑβρίζω ὕβριζον εὓδω ηὗδον χρονική ἐ- λαμβάνω α, ε η ἐλάμβανον ἐλπίζω ἤλπιζον αι, ει η αἴρω ᾖρον, ο ω ὁρίζω ὣριζον οι ω οἰκίζω ᾤκιζον ῐ, ῠ ῑ, ῡ ἱδρύω ἵδρυον, αυ, ευ ηυ αὔξω ηὖξον, 66 / 179

69 3. Ο ομαλός αναδιπλασιασμός Α. Το ρήμα αρχίζει από: 1. απλό σύμφωνο (εκτός του ῥ-) 2. δύο σύμφωνα, από τα οποία: το πρώτο είναι άφωνο (κ, γ, χ, π, β, φ, τ, δ, θ) και το δεύτερο υγρό ή ένρινο (μ, ν, λ, ρ) 67 / 179 είδος αναδιπλασιασμού επανάληψη του αρχικού συμφώνου + ε λύω λέλυκα γράφω γέγραφα

70 Β. Γ. Το ρήμα αρχίζει από: είδος αναδιπλασιασμού 1. διπλό σύμφωνο (ζ, ξ, ψ) 2. ῥ- 3. δύο σύμφωνα, χωρίς να είναι το πρώτο άφωνο και το δεύτερο υγρό ή ένρινο 4. τρία σύμφωνα φωνήεν ή δίφθογγο συλλαβική αύξηση ψηφίζω ἐψήφικα ῥάπτω ἔρραφα κτείνω ἔκτονα στρατεύω ἐστράτευκα χρονική αύξηση ἐλπίζω ἤλπικα ἀθροίζω ἥθροικα 68 / 179

71 [ Σύνταξη Α. Τα είδη των προτάσεων ως προς τους όρους τους απλές επαυξημένες σύνθετες ελλειπτικές Β. Οι βασικοί όροι των απλών προτάσεων υποκείμενο κατηγόρημα ρήμα + αντικείμενο ρήμα συνδετικό ρήμα + κατηγορούμενο 69 / 180

72 Γ. Τα είδη του απαρεμφάτου έναρθρο άναρθρο ειδικό τελικό. Τα είδη της μετοχής επιθετική κατηγορηματική επιρρηματική χρονική αιτιολογική τροπική τελική υποθετική εναντιωματική 70 / 180

73 Ετυμολογία Παραγωγή Α. Ουσιαστικά παράγωγα από: ρήματα επίθετα άλλα ουσιαστικά Σημαίνουν: ἀπιστία < ἄπιστος πρόσωπο που ενεργεί γραφεύς < γράφω ενέργεια, πάθος ή κατάσταση λύσις < λύω, φθορά < φθείρω 71 / 181

74 [ άλλα ουσιαστικά Είναι: υποκοριστικά παιδάριον < παῖς πατρωνυμικά Ἀτρείδης < Ἀτρεύς γονεωνυμικά: ἀετιδεύς < ἀετός τοπικά: γραφεῖον < γραφεύς εθνικά: Κορίνθιος < Κόρινθος παρώνυμα: δεσμώτης < δεσμός μεγεθυντικά γάστρων < γαστήρ περιεκτικά: ἀνθών < ἄνθος 72 / 181

75 Β. Ρήματα παράγωγα από: ουσιαστικά ή επίθετα καθαίρω < καθαρός άλλα ρήματα Είναι: επιρρήματα ή επιφωνήματα διχάζω < δίχα εφετικά εναρκτικά δρασείω < δράω, δρῶ στενάζω < στένω θαμιστικά ή επιτατικά γηράσκω < γυράω, γυρώ 73 / 181

76 Γ. Επίθετα παράγωγα από: ρήματα ουσιαστικά ή επίθετα Είναι: επιρρήματα Σημαίνουν: ὀπίσθιος < ὄπισθεν κυρίως ρηματικά επίθετα σε -τος και τέος διδακτέος < διδάσκω άλλα επίθετα παράγωγα από ρήματα που δηλώνουν: εκείνον που εχει ικανότητα, ό,τι και η μετοχή ενεστώτα κλίση ή επιτηδειότητα ή παρακειμένου του ρ. σε αυτό που δηλώνει το ρ. από το οποίο παράγονται από το οποίο παράγονται λαμπρός < λάμπω λυτήριος < λύω 74 / 182

77 [ ουσιαστικά ή επίθετα Σημαίνουν: χρόνο ή μέτρο πηχυαῖος < πῆχυς πλησμονή σιωπηλός < σιωπή αυτόν που ανήκει ή έχει σχέση με εκείνο που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη θαλάσσιος < θάλασσα ύλη ή χρώμα πορφυροῦς < πορφύρα τον κατάλληλο για αυτό που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη χρήσιμος <χρῆσις 75 / 182

78 τροπικά βαρέως < βαρύς Α. Παράγωγα επιρρήματα τοπικά που δηλώνουν: χρονικά ἄλλοτε< ἄλλος ποσοτικά δίς < δύο στάση σε τόπο ἄλλοθι <ἄλλος κίνηση από τόπο ἐκείθεν < ἐκεῖ κίνηση προς τόπο οἴκαδε < οἴκος 76 / 182

79

80 Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα ημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσημο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A ). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

81

82

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Στάδιο 1. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Παρατηρούμε την Οριστική Παρακειμένου στα Φωνηεντόληκτα Ρήματα και συμπεραίνουμε: κρού-ω = χτυπῶ Ἐγώ τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου κέ-κρου-κα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: α) Η κλητική ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη π.χ. (ὦ) κλιτύ, στάχυ, πληθύ, ἰχθύ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Ι. Να επεξεργάζονται το αρχαιοελληνικό κείμενο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος.

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος. Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Ευκτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή.

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Τι είναι η συλλαβική αύξηση; Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Πότε βάζουμε συλλαβική αύξηση;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Επεξεργασία φυλλαδίου: Άννα Μακράκη ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

«ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΣΥΠ ΑΧΑΪΑΣ «ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σχεδιασμός εφαρμογή: Αλμπάνη Βασιλική, ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων

Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων Στο αρχαϊκό χαλκουργείο που απεικονίζεται σε αυτό το αγγείο διακρίνεται αριστερά ο φούρνος τήξεως μετάλλου και δεξιά ένας τεχνίτης που συναρμολογεί τα μέλη ενός χάλκινου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ISBN

ISBN ISBN 978-960-456-266-4 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Μ. Γιώτα, Π. Λάδη, Θεσσαλονίκη 2011 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΞΕΩΝ:

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΞΕΩΝ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΞΕΩΝ: Σύνθεση = όταν ενώνουμε τα θέματα δύο λέξεων και δημιουργείται μια άλλη. Π.χ. καλός + τύχη καλότυχος 2 Τρόποι σύνθεσης: Με αχώριστο μόριο δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων).

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). ΑΛΓΕΒΡΑ: από το βιβλίο Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων της Α Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ἀγανακτῶ, ἄγαμαι (θαυμάζω), εὐδαιμονίζω / μακαρίζω (καλοτυχίζω), ζηλῶ, ἥδομαι, θαυμάζω, οἰκτίρω (λυπάμαι), ὀργίζομαι, χαίρω κ.ά.

ἀγανακτῶ, ἄγαμαι (θαυμάζω), εὐδαιμονίζω / μακαρίζω (καλοτυχίζω), ζηλῶ, ἥδομαι, θαυμάζω, οἰκτίρω (λυπάμαι), ὀργίζομαι, χαίρω κ.ά. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ Η ΓΕΝΙΚΗ α) γενική του χρόνου Με τη γενική του χρόνου δηλώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συμβαίνει ένα γεγονός ως γενική του χρόνου χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 η ΜΕΡΑ 1) ΑΡΧΑΙΑ (Γνωστό) ΚΕΙΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ σελ. 34-39 / εν. 1-3 2) ΑΡΧΑΙΑ α) Αρχικοί χρόνοι: ἀγγέλλω, ἁμαρτάνω, ἀπόλλυμι,βάλλω,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα

Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες 3-8 Φθόγγοι και γράμματα 9-14 Άσκηση 15-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Β1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελευθερώνω: 1.κάνω κάποιον από δούλο ελεύθερο, του δίνω ελευθερία απελευθερώνω. Ελευθέρωσαν την πατρίδα του από το

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Β1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελευθερώνω: 1.κάνω κάποιον από δούλο ελεύθερο, του δίνω ελευθερία απελευθερώνω. Ελευθέρωσαν την πατρίδα του από το ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Β1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελευθερώνω: 1.κάνω κάποιον από δούλο ελεύθερο, του δίνω ελευθερία απελευθερώνω. Ελευθέρωσαν την πατρίδα του από το ζυγό της δουλείας. αφήνω δεσμώτη ή κρατούμενο ελεύθερο:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προϋποθέτει καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, ενώ η σωστή σύνταξη του άγνωστου κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερόκλιτα επίθετα

Δευτερόκλιτα επίθετα Δευτερόκλιτα επίθετα Τα δευτερόκλιτα επίθετα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Ασυναίρετα Τριγενή και τρικατάληκτα, π.χ. ὁ σοφὸς, ἡ σοφὴ, τὸ σοφόν, ὁ δίκαιος, ἡ δικαία, τὸ δίκαιον Τριγενή και δικατάληκτα,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές τον μαγικό κόσμο της γραμματικής, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή χρήση του γραπτού λόγου. Μια σειρά από ασκήσεις με γραμματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Για την κατανόηση του σχηματισμού των λέξεων του λακκασουλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος κατεβλήθη προσπάθεια παρουσίασης των φθογγικών παθών των λέξεων του ιδιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος Α Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών

Μελέτη Περιβάλλοντος Α Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών meleti_perival_eρgasion_a_dim updated_ok TETPADIO 15/1/2013 3:18 μμ Page 1 Μελέτη Περιβάλλοντος Α Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών meleti_perival_eρgasion_a_dim updated_ok TETPADIO 15/1/2013 3:18 μμ Page 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ο Στάδιο Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο 2 ο Στάδιο Χωρίζουμε περιόδους/ημιπεριόδους 3 ο Στάδιο Βρίσκουμε ρήματα (μετοχές & απαρέμφατα) σε κάθε περίοδο/ημιπερίοδο. 4 ο Στάδιο Βρίσκουμε συνδέσμους που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. Μας δείχνουν για τη λέξη που τα ακολουθεί: Το γένος: αρσενικό, θηλυκό ουδέτερο Τον αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Ομάδα Εργασίας ΙΕΠ Συντονίστρια: Παπαδοπούλου Ελένη, Σύμβουλος Γ ΙΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

πατρίδα του (ο φιλόπατρις) Αυτός που είναι αγνώστου Το Εκκλησίας Αυτός που δεν έχει πατρίδα

πατρίδα του (ο φιλόπατρις) Αυτός που είναι αγνώστου Το Εκκλησίας Αυτός που δεν έχει πατρίδα Ο τόπος καταγωγής Η ιδιότητα του πατέρα. Το σύνολο των Αυτός που σχετίζεται με κατοίκων Αυτός μιας χώρας που έχει την ίδια τους Πατέρες της Εκκλησίας Ο τόπος ιδιαίτερη όπου πατρίδα με κάποιον πρωτοεμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό:

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό: Μουσικά όργανα Κουδουνίστρα Υλικά κατασκευής: 5 άδεια κουτιά από φωτογραφικό φιλμ ένα παλιό ξύλινο σκουπόξυλο 5 καρφάκια με κεφάλι σποράκια πετραδάκια, χάντρες σέγα σφυρί Περιγραφή κατασκευής: Με τη σέγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 2 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 4η Ο κόσμος γύρω μας Βασικό λεξιλόγιο σκουπίζω, σκουπιδότοπος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα τα παιδιά ( οι άνθρωποι ) με φροντίδα διδάσκουν και συμβουλεύουν. Πρώτα - πρώτα και η παραμάνα και η μητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ομιλητής, αφού απέδειξε ότι ο ισχυρισμός του Θεόμνηστου ότι ο ίδιος είχε δολοφονήσει τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα Ενότητα 2 η - Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Μέρος Β - Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Γραμματική Φθόγγοι και γράμματα Ο τονισμός Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες; Η αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

1 Φυσική Αγωγή α - β - γ γυµνασίου ι α β ί ο υ ά σ κ η σ η κ α ι π ο ι ό τ η τ α ζ ω ή ς Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2 Οµάδα δηµιουργίας Ηλίας ήµας, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Αθηνών Ευγενία Κωστούση,

Διαβάστε περισσότερα

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π 1 το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (i) Μονόπτωτα ρήματα (ii) Δίπτωτα ρήματα ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας [Εργαλεία] Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Α- ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ 6.5. ΑΙΤΙΑ 2.22., 2.23., 2.24., 2.28., 2.33., 4.25., 4.26., 5.6., 5.36., 5.40., 11.2., 11.24., 11.27., 11.30., 11.66., 12.1.,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-10 Μετάφραση ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Αφού λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, απ τη μια διανοητική και απ την άλλη ηθική, η διανοητική στηρίζει και την προέλευση και την αύξησή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος Α Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών

Μελέτη Περιβάλλοντος Α Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών meleti_perival_eρgasion_a_dim updated_ok TETPADIO 15/1/2013 3:18 μμ Page 1 Μελέτη Περιβάλλοντος Α Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών meleti_perival_eρgasion_a_dim updated_ok TETPADIO 15/1/2013 3:18 μμ Page 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας.

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας. 1. (α.ε) σκέφτομαι, ενεργώ Αυτός και ζω που κατά τρόπο απελευθερώνει. ελεύθερο. 2. (ν.ε) παραβαίνω τους Αυτός ηθικούς νόμους. που κάνει κάποιον ελεύθερο. 1. Η ειλικρίνεια. 2. Η αυθάδεια. Ο δούλος που απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ έχει τις ιδιότητες του επιθέτου (γένος, αριθμός, πτώση) ΜΕΤΟΧΗ έχει τις ιδιότητες του ρήματος (χρόνοι, φωνή, διάθεση, υποκείμενο, αντικείμενο, προσδιορισμοί) «Μετέχοντας» στην πρόταση με τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΛΙΣΗ ὁ νεανίας ὁ Γοργίας ὁ Αἰσχίνης ὁ ἐργάτης ὁ Σπαρτιάτης [ᾱ] ὁ Τεγεάτης [ᾱ] ὁ πολίτης [ῑ] ὁ τεχνίτης [ῑ] ὁ κριτής /πληθυντικού ὁ πρεσβύτης [ῡ] /πληθυντικού ὁ δεσπότης 1 ἡ δουλεία ἡ δωρεά ἡ ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ~ 1 ~ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Γιατί, στις άλλες ικανότητες, όπως ακριβώς εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Φ Ρ Υ Γ Α Ν Ι Ω Τ Η ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΑ (ΡΕΤΖΙΚΙ) - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ 23.673-6 FAX. 673928 www. fryganiotis. gr Θεσσαλονίκη Τάξη ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία.

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Οι σύνθετες προτάσεις Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Παράταξη και υπόταξη Υπάρχουν δύο ειδών συνδέσεις μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Εικαστικά ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Εικαστικά ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ tetradio B gym 5:Layout 1 10/1/08 2:06 PM Page 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ιωάννης Αντωνόπουλος Μαρία Δουκάκη Εικαστικά ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ

ὁμιλῶ ὁμολογῶ ποθῶ ποιῶ πολεμῶ πολιορκῶ πονῶ σκοπῶ συμμαχῶ τελῶ τηρῶ τιμωρῶ ὑμνῶ ὑπηρετῶ φοβοῦμαι ὠφελῶ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -άω είναι φωνηεντόληκτα ρήματα με χαρακτήρα α, ε, ο που συναιρούν το φωνήεν αυτό με το ακόλουθο φωνήεν των καταλήξεων (του λύω, λύομαι) στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ και τον ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συντακτικού. (βασικές γνώσεις)

Στοιχεία συντακτικού. (βασικές γνώσεις) Στοιχεία συντακτικού (βασικές γνώσεις) 1. Υποκείμενο - Σε μια πρόταση, το υποκείμενο είναι η λέξη που μας δείχνει ποιος κάνει αυτό που λέει το ρήμα (συνήθως το βρίσκουμε ρωτώντας ποιος;) - Το υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ- ΤΑΞΗ Α ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΌΤΗΤΕΣ : 1, 2,3,6,7,10, 11, 13, 14, 15, 16, 21,22, 24, 25, 26, 29, 32. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ- ΤΑΞΗ Α ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΌΤΗΤΕΣ : 1, 2,3,6,7,10, 11, 13, 14, 15, 16, 21,22, 24, 25, 26, 29, 32. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Ράλλη 8 &Τατοϊου Μεταμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο μαθητή /μαθήτριας :.. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ στην ύλη γραμματικής της Α Γυμνασίου

Ονοματεπώνυμο μαθητή /μαθήτριας :.. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ στην ύλη γραμματικής της Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο μαθητή /μαθήτριας :.. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ στην ύλη γραμματικής της Α Γυμνασίου 1. Αφού διαβάσετε τους κανόνες τονισμού, να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις αιτιολογώντας προφορικά τον τόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Δ Δημοτικού Δ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 1η Ένα ακόμη σκαλί Σεπτέμβρης, φύλλο,

Διαβάστε περισσότερα

- Η έξυπνη τάξη! Διαίρεση συμφώνων χειλικά σ (ς) - Η έξυπνη τάξη!

- Η έξυπνη τάξη! Διαίρεση συμφώνων χειλικά σ (ς)  - Η έξυπνη τάξη! Διαίρεση συμφώνων χειλικά σ (ς) ΕΠΑΝΑΛ ΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Κείμενο: Ενότητα 6, Η ομορφιά δεν είναι το παν Εὐμεγέθης ἔλαφος ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγήν διαυγῆ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Στ Δημοτικού Στ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 13η Τρόποι ζωής και επαγγέλματα νησί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση.

ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση. ΡΗΜΑΤΑ Ρήµατα λέγονται οι λέξεις, που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγµα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε µια κατάσταση. Αριθµοί του ρήµατος 1. Ο µαθητής γράφει. 2. Οι µαθητές γράφουν. 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Β. Κείμενα Γ. Γραμματική Συντακτικό Ετυμολογικά

Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Β. Κείμενα Γ. Γραμματική Συντακτικό Ετυμολογικά Αρχαία Ελληνικά A. Εισαγωγή Σελ 18 20 (1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ (Ως : «Η «αθηναϊκή συμμαχία» είχε μετατραπεί σε αθηναϊκή ηγεμονία («ἀρχή»)» στο μέσον της σελίδας 20). Σελ. 21-22

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς.

Ασκήσεις γραμματικής. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς. Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς. δρὰς θεὶς γνοὺς εἰδὼς ἀδικῶν ἀπολλὺς δρὰς δράντος, δράντι, δράντα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνάσιου ενότητα 2

Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνάσιου ενότητα 2 Ενότητα 3 η Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων Κείμενο Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε όμως και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τάξεις: Α, Β, Γ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Μπεζαντάκος Ν.,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: 1 Το άρθρο, γενικά Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η Έλσα και αυτό είναι το σκυλάκι τους. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες καμιά φορά είναι αυστηροί με τα παιδιά τους. Γιωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα