Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας"

Transcript

1 [Εργαλεία] Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Α- ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ 6.5. ΑΙΤΙΑ 2.22., 2.23., 2.24., 2.28., 2.33., 4.25., 4.26., 5.6., 5.36., 5.40., 11.2., , , , , 12.1., , αιτιώδης σχέση 8.4. ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ , 12.8., αιτίας αναφοράς 2.31., 2.32., με επιρρήματα με ορκωτικά (ομωτικά) μόρια με ονόματα, ως ετερόπτωτος προσδιορισμός ποσού 2.31., 2.32., σκοπού τόπου τρόπου 2.33 χρόνου ως αντικείμενο διπλή αιτιατική ως αντικείμενο αιτιατική και γενική ως αντικείμενο αιτιατική και δοτική ως αντικείμενο ως επιρρηματικός προσδιορισμός ως υποκείμενο απαρεμφάτου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 7.0. ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 6.13., ΑΝΑΦΟΡΑ 2.23., 2.26., 2.28., 2.31., 2.32., 2.33., 2.34., 4.13., ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1.2., 2.14., 2.15., 11.4., ~ επιρρηματικές , ~ μεικτές αναφορικές-αιτιολογικές , αναφορικές-συμπερασματικές , αναφορικές-τελικές , αναφορικές-υποθετικές , , ~ ονοματικές/προσδιοριστικές/διασαφητικές/επιθετικές 12.0., , , ~ παραβολικές (συγκριτικές ή ομοιωματικές ή παρομοιαστικές) ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ , 8.7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ γενική 2.22., δοτική 2.26., ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ , 4.12., 4.25., 6.12., 10.0., 10.4., 10.5., , , , 11.0., , 12.0., 12.5., 12.9., άμεσο και έμμεσο αντικείμενο 3.24., σύστοιχο αντικείμενο αντικείμενο σε αιτιατική αντικείμενο σε γενική αντικείμενο σε δοτική δύο αιτιατικές ως αντικείμενο αιτιατική και γενική ως αντικείμενα αιτιατική και δοτική ως αντικείμενα γενική και δοτική ως αντικείμενα ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 1.2.,1.12., 2.12., , 4.11., 4.21., , , , Αλληλοπαθείς 2.51., Αναφορικές 2.61., 2.70., , , 12.1., , , , , , , , Αόριστες 2.34., 2.64., , Επαναληπτική 2.37., 2.40., 2.44., (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 1 / 11

2 Αυτοπαθείς: 2.42., Δεικτικές: 2.15., 2.18., 2.37., 2.40., , 10.7., , , 12.3., 12.4., 12.5., , , , Ερωτηματικές 2.34., , Κτητικές Οριστική Προσωπικές 2.29., , 2.40., 2.45., 2.46., 2.48., ΑΞΙΑ 1.14., 2.22., 2.23., ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο παρελθόν , στο παρόν-μέλλον ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ἂν , ΑΟΡΙΣΤΟΣ , 4.3., 9.4., , , , , , , , , γνωμικός αόριστις 3.95., εναρκτικός αόριστος ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ , , 9.6., έντονη ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ , 5.3., 8.1., 10.8., 11.3., , , , , , , , , , 12.0 άναρθρο: αντί προστακτικής απόλυτο («περιοριστικό») 4.14 ειδικό 4.7., 4.12., 5.25., 10.1., κατά τι/αναφοράς μέλλοντα 4.5., σκοπού/αποτελέσματος 4.13., τελικό 4.7., 4.12., ως αντικείμενο ως επεξήγηση 2.15., ως επιφώνημα 4.16., ως κατηγορούμενο 4.10., ως συμπληρωματικός προσδιορισμός ως υποκείμενο έναρθρο: σε αιτιατική σε γενική σε δοτική ως επιφώνημα ως υποκείμενο 1.2., ως επεξήγηση ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ΑΠΟΡΙΑ/ΑΜΗΧΑΝΙΑ , 9.8., 9.13., ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4.6., ενδεχόμενο, επιδιωκόμενο ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ 2.29., 4.9., 10.6., , , ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 10.8., , , , ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 6.12., ΑΡΘΡΟ , ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ 1.2., 2.12., 2.22., ΑΡΙΘΜΟΙ διανεμητικός ενικός 2.7. διανεμητικός πληθυντικός 2.9. ονομάτων 2.5. περιληπτικός ενικός 2.6. περιληπτικός πληθυντικός 2.8. πληθυντικός μεγαλοπρεπείας ΑΡΚΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 3.69., 10.3., , , , , , ΑΡΝΗΣΗ , 9.1., 9.3., 9.4., 9.6., 9.21., 9.24., , , , , , (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 2 / 11

3 11.42., , , , , , , , έντονη ΑΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ 8.2., 8.3. ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1.5. ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ 2.41., άμεση/ευθεία έμμεση/πλάγια αμοιβαία ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ γενική ΓΑΡ 7.62., ΓΕΝΙΚΗ , 12.7., αιτίας 2.22., αναφοράς αντικειμενική 2.22., 2.23., αξίας 2.22., αφαιρετική διαιρετική/διαιρεμένου όλου 2.22., 2.23., ενάρθρου απαρεμφάτου 4.25 κατηγορηματική 1.14., κτητική γενική με άρθρο, ως υποκείμενο 1.2., γενική με άρθρο, ως επιθετικός προσδιορισμός 2.12., παραθετική 2.41., συγκριτική 2.22., 2.23 υποκειμενική ως επιρρηματικός προσδιορισμός ως ετερόπτωτος προσδιορισμός ονομάτων γενική ως αντικείμενο γενική και αιτιατική ως αντικείμενο γενική και δοτική ως αντικείμενο ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 2.0., ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.12., ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 8.0., 8.1., , 11.0., , , 12.1., , ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ 1.2., 2.14., 2.15., 11.4., αναφορικές επιρρηματικές , (αναφορικές) μεικτές αναφορικές-αιτιολογικές , αναφορικές -συμπερασματικές , αναφορικές-τελικές , αναφορικές-υποθετικές , , αναφορικές ονοματικές/προσδιοριστικές/διασαφητικές/επιθετικές 12.0., , , αναφορικές παραβολικές (συγκριτικές ή ομοιωματικές ή παρομοιαστικές) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ αιτιολογικές , εναντιωματικές , παραχωρητικές συμπερασματικές συμπερασματικές απαρεμφατικές , τελικές 11.1., υποθετικές , χρονικές χρονικοϋποθετικές ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ 1.12., , 11.1., ειδικές 4.7., , ενδοιαστικές πλάγιες ερωτηματικές , ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ , 8.6. ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ , 4.0., 4.1., 5.0., 5.2., 6.1. ενεργητικά ρήματα μέσα ρήματα : μέσα αυτοπαθή ή ευθέα μέσα πλάγια ή περιποιητικά μέσα αλληλοπαθή μέσα δυναμικά αποθετικά ρήματα παθητικά ρήματα ουδέτερα ρήματα ΔΙΑΙΡΕΣΗ (ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΝ ΟΛΟΝ) 1.14., 2.22., ΔΙΜΕΛΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 3 / 11

4 ΔΟΤΙΚΗ , 6.12., αιτίας αναφοράς 2.26., 2.27, αντικειμενική 2.26., με επιρρήματα με ονόματα μέτρου /διαφοράς 2.27., οργανική/μέσου οργανική της κοινωνίας προσωπική προσωπική ενεργούντος προσώπου/ποιητικού αιτίου 2.29., ηθική 2.29., κρίνοντος προσώπου/αναφοράς 2.29., κτητική 2.29., συμπάθειας 2.29., χαριστική/αντιχαριστική σκοπού 4.6. συνοδείας τόπου τρόπου χρόνου 2.28 ως επιρρηματικός προσδιορισμός δοτική ως αντικείμενο αιτιατική και δοτική ως αντικείμενο γενική και δοτική ως αντικείμενο ΔΫΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2.5. ΔΥΝΑΤΟ , , 4.2., , , , ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ , 9.1., 9.9., 9.3, 10.3., , , , , , , , , , , ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ , 9.1., 9.3, 10.3., , , , , , , , ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟ ἂν , , 7.73., 4.2., 9.9., , ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ , 8.13., , , δυνητική ευκτική , 9.1., 9.9., 9.3, 10.3., , , , , , , , , , , δυνητική οριστική , 9.1., 9.3, 10.3., , , , , , , , ευκτική , 9.6., 9.9., , , , , , , , επαναληπτική , , , , , , ευχετική , 9.9., 9.11., , του πλαγίου λόγου , 8.13., 10.3., , , , , , , οριστική , 4.3., 8.13., 9.1., 9.2., 10.3., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ευχετική οριστική προστακτική , 9.6., 9.11., , , , , , υποτακτική , 8.13., , , , , , , , , , , , , απαγορευτική υποτακτική απορηματική , 9.8., 9.11., 9.23., βουλητική , , 9.8., με ἂν , με σημασία μέλλοντα (προορατική ή του προσδοκώμενου) , 9.5., 9.6., προτρεπτική ή αποτρεπτική , 9.8., εναλλαγή ~ ποικιλία ~ (προτάσεων) επιθυμίας , (προτάσεων) κρίσεως , , , , ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4.7., , , ΕΛΞΗ 4.17., του αναφορικού αντίστροφη έλξη ΕΜΦΑΣΗ 2.35., 2.57., , 12.3., , ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ~ εμπεριέχοντες έναρθρο απαρέμφατο 4.23., 4.25., 4.26., ~ ως υποκείμενα 1.2. ~ ως επιθετικοί προσδιορισμοί ~ ως κατηγορούμενα ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ , ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΟΣ καὶ 7.45., 8.5. σημασία (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 4 / 11

5 ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ , 4.3., , 11.14, , , , , , αποπειρατικός ή βουλητικός ενεστώτας αποτελεσματικός ενεστώτας γνωμικός ενεστώτας ιστορικός ενεστώτας 3.75., μελλοντικός ενεστώτας 3.76., ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 2.15., 2.57., 4.11., 4.21., 10.0., 10.4., 10.7., , , , 12.5., ΕΠΙΔΟΤΙΚΟΣ καὶ 7.45., 8.5. επιδοτική σημασία ΕΠΙΘΕΤΑ 2.0., 6.11., 11.0., 12.0., 12.5., , , δικατάληκτα 2.1. με σημασία αντίστοιχη προς τα ρήματα μνήμης ή λήθης, φροντίδας, επιμέλειας, φειδούς, συμμετοχής, πλησμονής ή στέρησης χωρισμού, απομάκρυνσης ή απαλλαγής εμπειρίας ή απειρίας, επιτυχίας ή αποτυχίας εξουσίας ή υποταγής, διαφοράς ή σύγκρισης με σημασία αντίστοιχη προς τα ρήματα φιλικής ή εχθρικής διάθεσης ωφέλειας ή βλάβης, ευπείθειας, υποταγής, ακολουθίας, διαδοχής, προσέγγισης, επικοινωνίας, μίξης, γειτνίασης, συγγένειας, ταυτότητας, ομοιότητας, ισότητας, συμφωνίας που δηλώνουν ικανότητα, σύγκριση, καταλληλότητα ή κατάσταση, αυτό που ταιριάζει ή αρμόζει ρηματικά ~ συγκριτικού βαθμού ή που δηλώνουν σύγκριση τρικατάληκτα 2.1. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2.11., 2.12., 2.39., 2.45., 4.17., 5.6., 5.9., 11.0., 12.0., 12.5., 12.8., , , ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ , 11.0., ,11.65.,11.8., , 12.0., 12.1., 12.2., αναφορικά , αοριστολογικα ερωτηματικά 9.15., ποσοτικά 2.23., τοπικά 2.23., 2.24., , τροπικά 2.23., 2.31., τροπικό ἂν , χρονικά 2.23., έναρθρα ως υποκείμενα 1.2., ως επιθετικοί προσδιορισμοί έναρθρο απαρέμφατο με ~ 4.25., συσχετικά δεικτικά ~11.8. ως κατηγορούμενα ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 1.18., 5.32., 6.12., , 11.0., 12.0., εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί οι πτώσεις ως ~ 2.24., 2.28., ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 1.15., ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ευθείες 2.61., 9.8., , επιθυμίας 9.13., κρίσεως 9.13., μερικής αγνοίας 9.15., ολικής αγνοίας (μονομελείς, διμελείς, πολυμελείς) 9.16., πλάγιες 2.61., 9.21., , επιθυμίας κρίσεως μερικής αγνοίας ολικής αγνοίας ρητορικές 9.13., 9.25., ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΕΥΚΤΙΚΗ , 9.6., 9.9., , , , , , , , δυνητική ευκτική , 9.1., 9.9., 9.3, 10.3., , , , , , , , , , , επαναληπτική , , , , , , ευχετική , 9.9., 9.11., , του πλαγίου λόγου , (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 5 / 11

6 8.13., 10.3., , , , , , , ΕΥΧΗ , 9.4., 9.6., 9.9. απραγματοποίητη , 9.10., ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1.14., ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 3.69., 10.3., , , , , , , , ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΟΧΟΣ (ΚΤΗΤΙΚΗ) γενική κατηγορηματική ~ γενική ~ κτητικές αντωνυμίες ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑ 1.0., 11.0., ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2.11., 2.13., 2.29., 2.45., 4.17., 4.19., 5.6., παράθεση 2.11, 2.14., ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 1.0, 1.3., 1.11., 2.17., 2.45., 2.62., 4.19., 5.6., 5.11., 5.12., 6.12.,12.5. γενική κατηγορηματική 1.14., επιρρηματικό κατηγορούμενο 1.15., προληπτικό κατηγορούμενο ή του αποτελέσματος 1.16., συμφωνία με το υποκείμενο κατηγορούμενο του αντικειμένου ΚΛΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (ΑΠΟΦΑΝΣΗ) , , εγκλίσεις προτάσεων κρίσεως , , , ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 2.12., 2.28., ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 8.0., 9.25., , 11.0., , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.1., 12.7., , , , , , , , , ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ , 9.4., 9.5., , , , 11.47, , , , , βουλητικός μέλλοντας γνωμικός μέλλοντας ΜΕΤΟΧΗ 2.12., 4.0., 4.4., , 6.1., 8.1., , , 12.0., 12.5., , , , επιθετική/αναφορική επιρρηματική 5.6., είδη αιτιολογική 5.36., εναντιωματική, παραχωρητική, ή ενδοτική 5.35., τελική 5.38., τροπική 5.33., υποθετική 5.37., χρονική 5.34., απόλυτη 2.29., 5.6., 5.32., γενική ~ αιτιατική ~ συνημμένη 5.6., 5.32., κατηγορηματική 5.6., , 10.1., χρήσεις ~ 5.6., επιρρηματικές 5.6., ονοματικές 5.6., ΜΕΤΡΟ/ΔΙΑΦΟΡΑ 2.26., 2.27., ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 4.2., , , , ΜΟΡΙΑ , 9.24., 10.9., δυνητικό (ή τροπικό) μόριο , , 7.73., (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 6 / 11

7 4.2., 9.9., μετοχικό μόριο NOMINA actionis 4.6. agentis 5.2. ΟΝΟΜΑ , 4.0., αριθμοί γένη πτώσεις-λειτουργία 2.0., , 4.7., 12.0., 12.6., 12.7., 12.8., , , ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ , ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ~ προσδιορισμοί ~ ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί 1.18., επεξήγηση 2.11., 2.15., επιθετικός προσδιορισμός 2.11., 2.12., 2.39., 2.45., 4.17., 5.6., 5.9., 11.0., 12.0., 12.5., 12.8., , , κατηγορηματικός προσδιορισμός 2.11., 2.13., 2.29., 2.45., 4.17., 4.19., 5.6., παράθεση 2.11, 2.14., προεξαγγελική παράθε ση 2.14., ~ ετερόπτωτοι προσδιορισμοί σε γενική 2.22., 12.5., σε δοτική σε αιτιατική 2.31 ονοματικοί τύποι του ρήματος 4.0., 5.0. ΟΡΓΑΝΟ/ΜΕΣΟ 2.28., ΟΡΙΣΤΙΚΗ , 4.3., 8.13., 9.1., 9.2., 10.3., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , δυνητική οριστική , 9.1., 9.3., 10.3., , , , , , , , ευχετική οριστική ΟΡΚΩΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ 2.32., ΟΡΟΙ κύριοι ~ της πρότασης 1.17., ~ σύγκρισης συμπληρωματικοί ~ της πρότασης ΟΡΟΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 2.0., 5.4., 5.8., 5.9., 6.15., 11.0., 12.0., 12.3., 12.4., 12.7., 12.8., , , ψυχικού πάθους ΟΨΗ/ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 3.67., 3.70., 4.0., 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 5.0., 5.2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.29., ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ (συγκριτικές ή ομοιωματικές ή παρομοιαστικές) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ 2.11, 2.14., ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ , 4.3., , , , , ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ/ΕΝΤΟΛΗ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ , , 9.8., ΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ/ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ) 8.0., , ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ , 9.4., , , 11.55, , αποπειρατικός ή βουλητικός παρατατικός αποτελεσματικός παρατατικός επαναληπτικός παρατατικός ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 7 / 11

8 ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ 5.40., , , ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2.61., 9.21., , επιθυμίας κρίσεως μερικής αγνοίας ολικής αγνοίας ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ κρίσης , 10.0., 10.1., επιθυμίας οι ερωτήσεις στον ευθύ και πλάγιο λόγο , , οι δευτερεύουσες προτάσεις στον πλάγιο λόγο οι αντωνυμίες στον πλάγιο λόγο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ αριθμός ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ 2.29., ΠΟΙΝΗ ΠΟΛΥΣΥΝΔΕΤΟ ΣΧΗΜΑ 8.4. ΠΟΣΟ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1.2., 2.31, 2.32., 2.33., , 12.1., , ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ , 4.2., 9.2., 10.2., 10.3., , , , , , , , , μη πραγματικό/αντίθετο του πραγματικού , 10.3., ΠΡΟΕΞΑΓΓΕΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ 2.14., ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ , ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ή ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 1.16., ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ονοματικοί ομοιόπτωτοι 1.18., επεξήγηση 2.11., 2.15., επιθετικός προσδιορισμός 2.11., 2.12., 2.39., 2.45., 4.17., 5.6., 5.9., 11.0., 12.0., 12.5., 12.8., , , κατηγορηματικός προσδιορισμός 2.11., 2.13., 2.29., 2.45., 4.17., 4.19., 5.6., παράθεση 2.11, 2.14., προεξαγγελική παράθε ση 2.14., ετερόπτωτοι σε γενική 2.22., 12.5., σε αιτιατική επιρρηματικοί 1.18., 2.24., 2.28., 2.33., 5.32., 6.12., , , 11.0., 12.0., εμπρόθετοι ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ (στους υποθετικούς λόγους) , ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ καὶ 7.45., 8.5. ΠΡΟΣΤΑΓΗ , 9.4., 9.11., ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ , 9.6., 9.11., , , , , , ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 2.18., 2.20., ΠΡΟΤΡΟΠΗ/ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ/ΣΥΜΒΟΥΛΗ , , 9.6., ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ/ΟΡΟΣ , , , , , ΠΤΩΣΕΙΣ 2.0., , 4.7., 12.0., 12.6., 12.7., 12.8., , , αιτιατική (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 8 / 11

9 γενική δοτική κλητική 2.18., ονομαστική , 12.8 ως αντικείμενο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ απαρεμφατικές ή μετοχικές «τοπικές» 11.4., 11.5 ως προς τη δομή τους: απλές 1.0., 9.0. ελλειπτικές 9.0., επαυξημένες 1.17., 9.0. σύνθετες 9.0. ως προς το περιεχόμενο: επιθυμίας 9.0., 9.6., ,10.22., επιφωνηματικές 9.0. ερωτηματικές 9.0., 10.9., κρίσεως , 10.1., 10.3., , , ως προς το ποιόν τους: αποφατικές 2.65., 9.0. καταφατικές 2.65., 9.0. ως προς τη σχέση με τους άλλες ανεξάρτητες/κύριες: 8.0., 9.25., , 11.0., , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.1., 12.7., , , , , , , , , δευτερεύουσες αναφορικές 1.2., 2.14., 2.15., 11.4., ~ επιρρηματικές , μεικτές αναφορικές-αιτιολογικές , αναφορικές-συμπερασματικές , αναφορικές-τελικές , αναφορικές-υποθετικές , , ~ ονοματικές/προσδιοριστικές/διασαφητικές/επιθετικές 12.0., , , ~ παραβολικές (συγκριτικές ή ομοιωματικές ή παρομοιαστικές) δευτερεύουσες επιρρηματικές αιτιολογικές , εναντιωματικές , παραχωρητικές συμπερασματικές συμπερασματικές απαρεμφατικές , τελικές 11.1., υποθετικές , χρονικές χρονικοϋποθετικές δευτερεύουσες ονοματικές 1.12., , 11.1., ειδικές 4.7., , ενδοιαστικές πλάγιες ερωτηματικές , ΡΗΜΑΤΑ αποθετικά απρόσωπα 2.29., 4.9., 10.6., , , απρόσωπη έκφραση 10.8., , , , αμετάβατα 3.2., 6.13., δίπτωτα ενεργητικά μέσα : μέσα αυτοπαθή ή ευθέα μέσα πλάγια ή περιποιητικά μέσα αλληλοπαθή μέσα δυναμικά μεταβατικά 3.2., 6.13., μονόπτωτα ουδέτερα 3.21.παθητικά 2.29., προσωπικά 4.9. κατηγορίες ρημάτων αισθητικά 3.34., 3.56., 4.5., 5.24., 10.1., 10.5., 10.6., αμφιβολίας (αν)αγγελίας 5.26., ανοχής απορίας , απόφαση αφήγησης βλάβης βουλητικά 4.12., γνώμης, δοξασίας γνωστικά 10.1., 10.5., 10.6., , , δείξης 3.61., 10.1., 10.5., 10.6., δήλωσης 5.26., 10.1., 10.5., 10.6., διανοητικής ενέργειας διαφοράς ή σύγκρισης 3.30., δοξαστικά 1.10., δυνητικά ελέγχου ελπίδας εμπειρίας ή απειρίας, έναρξης /λήξης 3.36., εξέλιξης εξίσωσης, εξομοίωσης εξουσίας επανάληψης επιθυμίας επιτυχίας ή αποτυχίας επιφύλαξης έρευνας ερώτησης ευεργεσίας/ αδικοπραγίας ευπείθειας, υποταγής εφετικά 3.35., καμάτου καρτερίας κελευστικά 3.61., κίνησης 1.15., 2.29., 2.33., κλητικά κρίσης κωλυτικά λεκτικά 3.61., 4.9., 4.12., 10.1., 10.5., 10.6., μάθησης 4.12., 5.24., μεταποιητικά μνήμης ή λήθης 3.26., 5.24., νίκης, ήττας, αποτυχίας ομοιότητας, ισότητας, συμφωνίας πειθούς πράξης προσοχής προτρεπτικά προχειριστικά σκέψης , πλήρωσης και κένωσης πλησμονής ή στέρησης συμμετοχής ή κοινωνίας 3.33., συνδετικά 1.0, 1.9., συνήθειας σωματικού πόνου υπαρκτικά υπεροχής 3.30., υποψίας φιλικής ή εχθρικής διάθεσης φόβου φροντίδας 3.27., 10.9., , χωρισμού, απομάκρυνσης ή απαλλαγής ψυχικής διάθεσης ψυχικού πάθους 2.28., με διπλή σύνταξη (με απαρέμφατο ή μετοχή) , ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 2.29., τεος , τος ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 9.13., 9.25., (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 9 / 11

10 ΣΚΟΠΟΣ 1.15., 2.28., 2.33., 4.6., 4.25., 5.38., , , , , , ΣΥΓΚΡΙΣΗ ασύμμετρη σύγκριση γενική συγκριτική εκφορά β όρου ~ όροι σύγκρισης συγκριτικές προτάσεις συγκριτικός βαθμός 2.22., 2.23., 2.31., 2.32., ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 8.4., 8.8., , , , ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ συμπερασματικές απαρεμφατικές , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ , αιτιολογικοί 7.62., 7.64., 7.67., , αντιθετικοί/εναντιωματικοί , 8.7. διαζευκτικοί/διαχωριστικοί , 8.6. ειδικοί 7.67., 10.2., εισαγωγικοί παρατακτικοί συμπερασματικοί , 7.70., 8.8., συμπλεκτικοί , 8.5. τελικοί 7.65., , υποθετικοί 7.63., , υποτακτικοί χρονικοί 7.64., 7.66., 7.68., 11.7., 11.8., χρήσεις του ὡς ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ απρόσωπη 6.12., προσωπική ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.33., ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ανανταπόδοτο αποσιώπησης σύνταξη κατά το νοούμενο ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ 4.17., 4.19., ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 11.1., ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΠΟΣ 1.15, 2.24, 2.28., 2.33., 11.2., 12.2., 12.5., ΤΡΟΠΟΣ 1.15., 2.28., 2.33., 5.6., 5.33., 11.2., , , ΥΛΗ 1.14, ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 2.22., 2.23., ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ , ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ , ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ , , , , είδη υποθετικών λόγων αόριστη επανάληψη στο παρελθόν αόριστη επανάληψη στο παρόν/μέλλον απλή σκέψη του λέγοντος μη πραγματικό πραγματικό προσδοκώμενο ελλειπτικές υποθετικές εκφράσεις ελλειπτικοί ~ εξαρτημένοι ~ (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 10 / 11

11 λανθάνοντες ~ ~ στον πλάγιο λόγο 13.7., ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 1.0., 2.62., 4.1., 5.11., 6.15., 9.1., 10.0., 10.4., 10.6., , , 11.0., , 12.0., 12.5., , απαρεμφάτου 4.17., 4.19., μετοχής ρήματος 1.1., 2.17., 2.49., παράλειψη ~ συμφωνία ~ ρήματος κατηγορηματική μετοχή ~ στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο ΥΠΟΤΑΞΗ 8.0., ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ , 8.13., , , , , , , , , , , ,11.59., απαγορευτική υποτακτική απορηματική , 9.8., 9.11., 9.23., βουλητική , , 9.8., με ἂν , με σημασία μέλλοντα (προορατική ή του προσδοκώμενου) , 9.5., 9.6., προτρεπτική ή αποτρεπτική , 9.8., ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ/Η/Ο σύνδεση σύνδεσμος , ΦΟΒΟΣ 10.9., ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 3.68., 4.3., 4.4., 4.5. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ χρονικοϋποθετικές ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (προτερόχρονο, σύγχρονο, υστερόχρονο) ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ , 4.0., 4.3., 4.4., 5.0., 5.2., 5.6., , 11.2., 11.6., , , , , , , , αρκτικοί 3.69., 10.3., , , , , , ιστορικοί 3.69., 10.3., , , , , , , , ΑΟΡΙΣΤΟΣ , 4.3., 9.4., , , , , , , , , γνωμικός αόριστις 3.95., εναρκτικός αόριστος ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ , 4.3., , 11.14, , , , , , αποπειρατικός ή βουλητικός ενεστώτας αποτελεσματικός ενεστώτας γνωμικός ενεστώτας ιστορικός ενεστώτας 3.75., μελλοντικός ενεστώτας 3.76., ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ , 9.4., 9.5., , , , 11.47, , , , , βουλητικός μέλλοντας γνωμικός μέλλοντας ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ , 4.3., , , , , ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ , 9.4., , , 11.55, , αποπειρατικός ή βουλητικός παρατατικός αποτελεσματικός παρατατικός επαναληπτικός παρατατικός ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ , (c) 2006 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σελίδα 11 / 11

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ο Στάδιο Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο 2 ο Στάδιο Χωρίζουμε περιόδους/ημιπεριόδους 3 ο Στάδιο Βρίσκουμε ρήματα (μετοχές & απαρέμφατα) σε κάθε περίοδο/ημιπερίοδο. 4 ο Στάδιο Βρίσκουμε συνδέσμους που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προϋποθέτει καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, ενώ η σωστή σύνταξη του άγνωστου κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία - Ουσιαστικά. A Επίπεδο B επίπεδο Γ Επίπεδο Δ Επίπεδο. αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά. ισοσύλλαβα. -έας, -είς -ής -είς

Μορφολογία - Ουσιαστικά. A Επίπεδο B επίπεδο Γ Επίπεδο Δ Επίπεδο. αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά. ισοσύλλαβα. -έας, -είς -ής -είς Μορφολογία - Ουσιαστικά ισοσύλλαβα -ας, -ης, -ος ισοσύλλαβα -α, -η, -η, -εις -ος, -οι -ο, -α -ι, -ια -μα, -ματα -άκι διπλόκλιτα ο χρόνος αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά ανισοσύλλαβα -ας, -άδες -ης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΘΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ

Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΘΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΘΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ 9/2/2010 ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ απαραίτητοι για τη σωστή μετάφραση

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ απαραίτητοι για τη σωστή μετάφραση 1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ απαραίτητοι για τη σωστή μετάφραση 1. Τι ρωτάμε, όταν συναντούμε στο κείμενο ένα ΡΗΜΑ (Απαρέμφατο ή Μετοχή); >>> [α. Ποιος, ποια, ποιο ; = ΥΠΟΚ., Τι;, Σε ποιον, Με ποιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο

Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο i. Οι κύριες προτάσεις κρίσεως μετατρέπονται στον πλάγιο λόγο σε ειδική πρόταση, ειδικό απαρέμφατο, κατηγορηματική μετοχή, ανάλογα με το είδος του ρήματος εξάρτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων).

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). ΑΛΓΕΒΡΑ: από το βιβλίο Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων της Α Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α Β Γ Γυμνασίου Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα με ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. Μας δείχνουν για τη λέξη που τα ακολουθεί: Το γένος: αρσενικό, θηλυκό ουδέτερο Τον αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-12-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους:

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: με το ασύνδετο σχήμα παρατακτικά / κατά παράταξη υποτακτικά / καθ' υπόταξη ΑΣΥΝΔΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ομιλητής, αφού απέδειξε ότι ο ισχυρισμός του Θεόμνηστου ότι ο ίδιος είχε δολοφονήσει τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά

Διαβάστε περισσότερα

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Οι προτάσεις είτε είναι κύριες είτε δευτερεύουσες συνδέονται µεταξύ τους στον λόγο και δηµιουργούν σχέσεις. Εκφράζονται νοήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΡΗΜΑ Αμετάβατ Μεταβατικό Συνδετικό ο Μονόπτωτο Δίπτωτο +κατηγορούμενο +Αντικείμενο + 2 Αντικείμενα σε Άμεσο Έμμεσο Γενική Δοτική Αιτιαική - Αιτιατ. - Δοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

PROF. GEORGE Th. PAVLIDIS

PROF. GEORGE Th. PAVLIDIS PROF. GEORGE Th. PAVLIDIS ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, Σ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 30-11-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Στ Δημοτικού Στ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 13η Τρόποι ζωής και επαγγέλματα νησί,

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Περιεχομένου Α.Π. Λατινικών Β Λυκείου

Περίγραμμα Περιεχομένου Α.Π. Λατινικών Β Λυκείου Περίγραμμα Περιεχομένου Α.Π. Λατινικών Β Λυκείου Οι μαθητές/τριες, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους Δείκτες Επιτυχίας Δείκτες Επάρκειας, επεξεργάζονται γλωσσικά διασκευασμένα κείμενα της λατινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Γ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Στ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Ε Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 Α. ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Δυνητική Δυνητική Ευκτική Α.1. ΕΙΔΙΚΗ 1. Εξάρτηση : κυρίως από ρήματα λεκτικά, αλλά και γνωστικά, αισθητικά, δεικτικά, δηλωτικά, μνήμης (σπάνια από δοξαστικά).

Διαβάστε περισσότερα

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές Η Επιρρηματική Μετοχή Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές σχέσεις, δηλ. το χρόνο, την αιτία, το σκοπό, την υπόθεση, την εναντίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ Στόχοι της εργασίας Εντρύφηση στις βασικές αρχές της Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να αποδοθεί το κείμενο στη νέα ελληνική. (Μονάδες:

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο λόγος «Περί Αλοννήσου» δεν ανήκει στον Δημοσθένη, γράφτηκε όμως στην εποχή του από κάποιον από τους πολιτικούς του φίλους. Ήδη από τον 4ο μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Βήματα που ακολουθούμε όταν προσπαθούμε να συντάξουμε και να μεταφράσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ποια διαδικασία προηγείται; Της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρωνυµικά ονοµάζονται αυτά που προέρχονται από το βαφτιστικό ή οικογενειακό όνοµα του άντρα. Χρησιµοποιούνται µόνο για γυναίκες. Π.χ. Γιώργαινα. Προ

Ανδρωνυµικά ονοµάζονται αυτά που προέρχονται από το βαφτιστικό ή οικογενειακό όνοµα του άντρα. Χρησιµοποιούνται µόνο για γυναίκες. Π.χ. Γιώργαινα. Προ Χρηστικές Σηµειώσεις Νεοελληνικής Γλώσσας 1. Οµοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισµοί µε ουσιαστικά (ΟΣα + ΟΣβ) Τα ονοµατικά σύνολα β (ΟΣβ) χρησιµοποιούνται προσδιοριστικά και επεξηγηµατικά ως προς το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συντακτικού. (βασικές γνώσεις)

Στοιχεία συντακτικού. (βασικές γνώσεις) Στοιχεία συντακτικού (βασικές γνώσεις) 1. Υποκείμενο - Σε μια πρόταση, το υποκείμενο είναι η λέξη που μας δείχνει ποιος κάνει αυτό που λέει το ρήμα (συνήθως το βρίσκουμε ρωτώντας ποιος;) - Το υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικό Συντακτικό Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ

Λατινικό Συντακτικό Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ Λατινικό Συντακτικό Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ - ΚΛΗΤΙΚΗ Υποκείμενο Κατηγορούμενο Ονοματικός Ομοιόπτωτος Προσδιορισμός Κλητική προσφώνηση [επιρρηματική χρήση της Κλητικής] ΓΕΝΙΚΗ Με Ουσιαστικό, Επίθετο,

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι Πλάγιος Λόγος qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Συντακτικό αρχαίων ελληνικών 9/3/2014 klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό της νεοελληνικής Γλώσσας σε 60 απλά μαθήματα με ασκήσεις Κων/νου Αθ. Οικονόμου Λάρισα 9/2010

Συντακτικό της νεοελληνικής Γλώσσας σε 60 απλά μαθήματα με ασκήσεις Κων/νου Αθ. Οικονόμου Λάρισα 9/2010 1 Συντακτικό της νεοελληνικής Γλώσσας σε 60 απλά μαθήματα με ασκήσεις Κων/νου Αθ. Οικονόμου Λάρισα 9/2010 2 στη Μένη μου 3 Κεφάλαιο πρώτο Η πρόταση 1ο Η πρόταση (γενικά)-διαχωρισμός τους ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Gramática de referencia del español para griegos

Gramática de referencia del español para griegos Gramática de referencia del español para griegos GR_01. PORTADILLA + CRE DITOS + IŃDICE.indd 1 04/10/11 16:49 Editorial Edinumen, 2011 Angélica Alexopoulou María Tsokou María Jesús Blázquez María de los

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση.

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (κειμ.=21, 24, 25, 30, 34, 41, 46, 49) quod, quia, quoniam, quando α.με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β.με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικ ή Γλώσσα. ο:3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας

Αρχαία Ελληνικ ή Γλώσσα. ο:3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας Όνομα: Κωνσταντί να,επώνυμο: Καλούτσα Τά ξη:γ,τμήμα: 2 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικ ή Γλώσσα Σχολεί ο:3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας Σχολικ ό έτος: 2011-2012 Στην εξωτερική όψη της κύλικας του Δούριδος (περ. 480 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1. Αφού εκδιώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα (ή: όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις ( Μέρος 2 ο )

Ερωτηματικές προτάσεις ( Μέρος 2 ο ) Ν. ΓΛΩΣΣΑ Γ -3 η Ενότητα 66 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχ. Έτ. 2014-15 1 Διακρίνονται σε : Ερωτηματικές προτάσεις ( Μέρος 2 ο ) Α. Ευθείες ερωτήσεις ή κύριες ερωτηματικές προτάσεις διατυπώνονται άμεσα ή απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η σύνταξη των μονόπτωτων προθέσεων ἀπὸ ἀπό: από, μακριά από γενική τόπο τοπική αφετηρία τόπο προέλευση τόπο απόσταση τόπο απομάκρυνση καταγωγή. χρόνο χρονική αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία.

Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Οι σύνθετες προτάσεις Οι σύνθετες προτάσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερες απλές προτάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. Παράταξη και υπόταξη Υπάρχουν δύο ειδών συνδέσεις μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ Β ΛΥΚ. ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ Β ΛΥΚ. ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Β ΛΥΚ. ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 18 03 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α Α. Να αποδοθεί το κείμενο στη νέα ελληνική. (Μονάδες: 20) Ότι βέβαια, άνδρες Αθηναίοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ έχει τις ιδιότητες του επιθέτου (γένος, αριθμός, πτώση) ΜΕΤΟΧΗ έχει τις ιδιότητες του ρήματος (χρόνοι, φωνή, διάθεση, υποκείμενο, αντικείμενο, προσδιορισμοί) «Μετέχοντας» στην πρόταση με τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ονοµαστική Γενική Ενικού Γενική Πληθυντικού

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ονοµαστική Γενική Ενικού Γενική Πληθυντικού ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ονοµαστική Γενική Ενικού Γενική Πληθυντικού @ ἡ αἰτία τῆς αἰτίας τῶν αἰτιῶν @ ἡ νέα τῆς νέας τῶν νέων @ ἡ τράπεζα τῆς τραπέζης τῶν τραπεζῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Γλωσσικές Περιπλανήσεις Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γλώσσα Τάξη/εις: Δ, Ε και Στ Δημοτικού

Λογισμικό: Γλωσσικές Περιπλανήσεις Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γλώσσα Τάξη/εις: Δ, Ε και Στ Δημοτικού Λογισμικό: Γλωσσικές Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γλώσσα Τάξη/εις: Δ, Ε και Στ Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ι.Ε.Λ./Ε.Κ. «Αθηνά» Προσβασιμότητα Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.)

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.) ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.) 1. Ήταν τόσο σκοτεινά, που δε βλέπαμε τίποτα. Α. Αναφορική πρόταση Β. Πλάγια ερωτηματική πρόταση Γ. Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΝΕΑ ΥΛΗ ΤΟ

ΚΟΙΝΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΝΕΑ ΥΛΗ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Σύγκριση της Διδακτέας-εξεταστέας ύλης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΛΑΤΙΝΙΚΑ», της Γ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, μεταξύ του σχολικού έτους 2018-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

::: Τα σημεία στίξης :::..

::: Τα σημεία στίξης :::.. ::: Τα σημεία στίξης :::.. ΤΕΛΕΙΑ: * Σημειώνεται στο τέλος μιας φράσης με ολοκληρωμένο νόημα και δείχνει το τέλος μίας περιόδου. ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ: Είναι μια μικρή διακοπή στο λόγο. Γενικά με την άνω τελεία δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 30 Μαΐου 2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων (Νέο Σύστημα) Α.1 Αφού διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ: εκφέρονται με οριστική (απλή ή δυνητική*)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ *ΘΕΩΡΙΑ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ *ΘΕΩΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ *ΘΕΩΡΙΑ Προτάσεις: οι προτάσεις χωρίζονται σε κύριες/ανεξάρτητες και σε δευτερεύουσες/εξαρτημένες. Οι σύνδεσμοι που συνδέουν τις κύριες προτάσεις είναι: και, ούτε, είτε-είτε, ή, αντί,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικοί στόχοι εγχειριδίων Γλώσσας Δηµοτικού (2006)

Διδακτικοί στόχοι εγχειριδίων Γλώσσας Δηµοτικού (2006) Διδακτικοί στόχοι εγχειριδίων Γλώσσας Δηµοτικού (2006) επεξεργασία: Ά. Ιορδανίδου Ενότητα Γνωριµία µε τους ήρωες Α τάξη Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Προφορικός λόγος: διαχείριση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Ι. Να επεξεργάζονται το αρχαιοελληνικό κείμενο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΑ Quia ille metum exercitus Romani vicerat,

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Δ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Εισάγονται με τους συνδέσμους: ότι, πως, που

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Εισάγονται με τους συνδέσμους: ότι, πως, που ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται με τους συνδέσμους: ότι, πως, που Χρησιμοποιούνται ως 1. αντικείμενο σε ρήματα: λεκτικά: λέω, υπόσχομαι, ισχυρίζομαι, διδάσκω, ομολογώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ Ημερομηνία: 26/7/2014 Φροντιστήριο Πειραιά Κατηγορία: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα καλύτερα Φροντιστήρια της πόλης! Τάξη: Γ Λυκείου Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά - Συντακτικό Τίτλος: Ανάλυση μετοχών σε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες απαντήσεις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 στα λατινικά

Προτεινόμενες απαντήσεις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 στα λατινικά Προτεινόμενες απαντήσεις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 στα λατινικά Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παραπάνω αποσπάσματα. (τη μετάφραση των αποσπασμάτων δεν είναι δύσκολο να τη βρει κανείς) Μ. 40

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ Υποκείμενο: λέγεται το πρόσωπο ή το πράγμα που ενεργεί, πάσχει ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. Το υποκείμενο του ρήματος βρίσκεται σε ονομαστική και μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέρος

Διαβάστε περισσότερα