ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ====================== ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» Λιανού Κυριακή ΑΜ ος ΚΥΚΛΟΣ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Ναυτιλία ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Α.Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΖΗΤΗΜΑΤΑ COYRIGHT ΣΕΛ 4 ΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΛ 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΛ 6 SUMMARY ΣΕΛ 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕΛ 8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΛ 10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΕΛ 16 Η ΙΔΕΑ ΣΕΛ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕΛ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕΛ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕΛ ΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛ Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕΛ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΣΕΛ 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2.1. ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕΛ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕΛ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΛ Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΛ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 3.1. ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΛ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕΛ 61 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 4.1. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕΛ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕΛ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΛ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕΛ 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5.1 ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕΛ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕΛ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕΛ 115 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΕΛ 125 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΛ 127 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕΛ 129 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΛ 130 ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΕΛ 130 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕΛ 138 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕΛ 155 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕΛ 158 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΛ 166 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛ 172 3

4 Σελίδα δήλωσης αυθεντικότητας / ζητήματα Copyright : «Το άτομο το οποίο εκπονεί τη Διπλωματική Εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται στην βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοσκοπικός ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού, που χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, σχήματα, εικόνες ή χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος, που χρησιμοποιεί σε σχέση με το όλο κείμενο υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό copyright κειμένου». 4

5 Σελίδα Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής: «Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που ορίσθηκε από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειρουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ναυτιλία. Τα μέλη της Επιτροπής ήταν: - Ευάγγελος Σαμπράκος (Επιβλέπων) - Γεώργιος Βλάχος - Αλέξανδρος Γουλιέλμος. Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας από τη Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα» 5

6 Περίληψη Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιβατικές μεταφορές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Εστιάσαμε στους κυριότερους αερολιμένες και λιμένες των δύο χωρών και ανιχνεύσαμε τη μεταξύ τους σύνδεση και κίνηση, καταδεικνύοντας τις στενές σχέσεις των δύο γειτόνων. Επίσης πραγματοποιήσαμε επιτόπια έρευνα στο λιμάνι της Πάτρας για να πάρουμε τη γνώμη των επιβατών σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμανιού της Πάτρας με τα λιμάνια της Ιταλίας. Μέσα από την παράθεση και αντιπαράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αφίξεων και αναχωρήσεων από και προς τα σημαντικότερα αεροδρόμια και λιμάνια Ελλάδας και Ιταλίας, ερευνήσαμε τη διαφορετική επιβατική κίνηση που σημειώνεται στο πέρασμα των χρόνων. Όπως συμπεραίνουμε τελικά, ο ανταγωνισμός εστιάζεται μεταξύ ακτοπλοϊκών εταιρειών, και όχι μεταξύ πλοίου και αεροπλάνου. Αυτό συμβαίνει γιατί διαφορετική είναι η αγορά της ακτοπλοΐας και διαφορετική η αγορά η αεροπορική. Ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αυτών μέσων δεν μπορεί να υπάρξει γιατί δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά. 6

7 Summary In the present paper we study the air and coastal passenger transport service between Greece and Italy. We focus on the main ports and airports of two countries and analyse their connection and movement patterns, showing the close relations between the two neighbouring countries. Furthermore, we have conducted on-the-spot research in atras harbour in order to acquire the opinion of passengers concerning the coastal connection of atras harbour with the harbours of Italy. Through the comparison and analysis of specific arrival and departure data from and to the most important Greek and Italian airports and harbours, we investigate the different passenger movement rate that occurs throughout the years. Finally, we conclude that competition focuses between the different coastal companies, and not between the two different types of means of transport examined; ships and planes. This happens because the costal transport market and the airline market are very different. As they have not got any common characteristics, no competition between them can exist. 7

8 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1: Αφίξεις από το λιμάνι της Πάτρας κατά την περίοδο σελ. 33 Πίνακας 2: Αφίξεις από το λιμάνι της Πάτρας κατά την περίοδο (σε ποσοστό) σελ. 33 Πίνακας 3: Αναχωρήσεις από το λιμάνι της Πάτρας κατά την περίοδο σελ. 34 Πίνακας 4: Αναχωρήσεις από το λιμάνι της Πάτρας κατά την περίοδο (σε ποσοστό) σελ. 35 Πίνακας 5: Επιβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας κατά τα έτη σελ. 38 Πίνακας 6: Επιβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας κατά τα έτη σε ποσοστό σελ. 38 Πίνακας 7: Αποβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας κατά τα έτη σελ. 39 Πίνακας 8: Αποβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας κατά τα έτη σε ποσοστό σελ. 40 Πίνακας 9: Επιβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Κέρκυρας σελ. 45 Πίνακας 10 επιβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Κέρκυρας σε ποσοστό σελ. 46 Πίνακας 11 αποβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Κέρκυρας σελ. 47 Πίνακας 12 αποβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Κέρκυρας σε ποσοστό σελ. 48 Πίνακας 13 Συγκεντρωτικά οι αφίξεις στα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας κατά την περίοδο σελ. 51 Πίνακας 14 Συγκεντρωτικά οι αφίξεις στα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας κατά την περίοδο (σε ποσοστό). σελ. 52 Πίνακας 15 Συγκεντρωτικά οι αναχωρήσεις στα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας κατά την περίοδο σελ. 52 8

9 Πίνακας 16 Συγκεντρωτικά οι αναχωρήσεις στα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, (σε ποσοστό). σελ. 53 Πίνακας 17 τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή Ελλάδα Ιταλία σελ. 57 Πίνακας 18 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων και επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια από τα αεροδρόμια της Ιταλίας ( ) σελ. 63 Πίνακας 19 αναχωρήσεις από Ιταλικά αεροδρόμια για άφιξη σε ελληνικά αεροδρόμια σελ. 92 Πίνακας 20 ανά τρίμηνο ο αριθμός των ιταλών επιβατών στην Ελλάδα σελ. 94 Πίνακας 21 αεροδρόμια Ιταλίας (2004) σελ. 145 Πίνακας 22 ελληνικά αεροδρόμια (2004) σελ

10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Διάγραμμα 1 λιμάνι της Πάτρας επιβιβασθέντες επιβάτες κατά το έτος 2003 σελ. 19 Διάγραμμα 2 λιμάνι της Ηγουμενίτσας επιβιβασθέντες επιβάτες κατά το έτος 2003 σελ. 19 Διάγραμμα 3 λιμάνι της Κέρκυρας επιβιβασθέντες επιβάτες κατά το έτος 2003 σελ. 20 Διάγραμμα 4 λιμάνι της Πάτρας αποβιβασθέντες επιβάτες κατά το έτος 2003 σελ. 20 Διάγραμμα 5 λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποβιβασθέντες επιβάτες κατά το έτος 2003 σελ. 21 Διάγραμμα 6 λιμάνι της Κέρκυρας αποβιβασθέντες επιβάτες κατά το έτος 2003 σελ. 21 Διάγραμμα 7 η κεκαμένη καμπύλη ζήτησης σελ. 25 Διάγραμμα 8 Αφίξεις στο λιμάνι της Πάτρας σελ. 36 Διάγραμμα 9 Αφίξεις στο λιμάνι της Πάτρας σε ποσοστό. σελ. 36 Διάγραμμα 10 Αναχωρήσεις από το λιμάνι της Πάτρας σελ. 37 Διάγραμμα 11 Αναχωρήσεις από το λιμάνι της Πάτρας σε ποσοστό. σελ. 37 Διάγραμμα 12 επιβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας την περίοδο σελ. 41 Διάγραμμα 13 επιβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (σε ποσοστό) την περίοδο σελ. 42 Διάγραμμα 14 αποβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας την περίοδο σελ. 43 Διάγραμμα 15 αποβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (σε ποσοστό) την περίοδο σελ. 43 Διάγραμμα 16 επιβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού κατά λιμένα Κέρκυρα κατά την 10

11 περίοδο σελ. 49 Διάγραμμα 17 επιβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού κατά λιμένα Κέρκυρα κατά την περίοδο (σε ποσοστό) σελ. 49 Διάγραμμα 18 αποβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού κατά λιμένα Κέρκυρα κατά την περίοδο σελ. 50 Διάγραμμα 19 αποβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού κατά λιμένα Κέρκυρα κατά την περίοδο (σε ποσοστό) σελ. 50 Διάγραμμα 20 Συγκεντρωτικά οι αφίξεις στα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας κατά την περίοδο σελ. 53 Διάγραμμα 21 Συγκεντρωτικά οι αφίξεις στα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας κατά την περίοδο (σε ποσοστό). σελ. 54 Διάγραμμα 22 Συγκεντρωτικά οι αναχωρήσεις στα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας κατά την περίοδο σελ. 55 Διάγραμμα 23 Συγκεντρωτικά οι αναχωρήσεις στα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας κατά την περίοδο (σε ποσοστό). σελ. 56 Διάγραμμα 24 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων κατά το έτος 2004 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας. σελ. 65 Διάγραμμα 25 αναχωρήσεις και αφίξεις επιβατών κατά το έτος 2004 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας. σελ. 66 Διάγραμμα 26 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων κατά το έτος 2003 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ. 66 Διάγραμμα 27 αναχωρήσεις και αφίξεις επιβατών κατά το έτος 2003 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ. 67 Διάγραμμα 28 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων κατά το έτος 2000 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ. 68 Διάγραμμα 29 αναχωρήσεις και αφίξεις επιβατών κατά το έτος 2000 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ. 69 Διάγραμμα 30 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων κατά το έτος 1999 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ. 69 Διάγραμμα 31 αναχωρήσεις και αφίξεις επιβατών κατά το έτος 1999 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ

12 Διάγραμμα 32 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων κατά το έτος 1998 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ. 71 Διάγραμμα 33 αναχωρήσεις και αφίξεις επιβατών κατά το έτος 1998 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ. 71 Διάγραμμα 34 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων κατά το έτος 1997 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ. 72 Διάγραμμα 35 αναχωρήσεις και αφίξεις επιβατών κατά το έτος 1997 από τα αεροδρόμια της Ιταλίας σελ. 73 Διάγραμμα 36 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας σελ. 74 Διάγραμμα 37 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας σε ποσοστό. σελ. 75 Διάγραμμα 38 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Αθήνας. σελ. 76 Διάγραμμα 39 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Αθήνας σε ποσοστό. σελ. 77 Διάγραμμα 40 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σελ. 78 Διάγραμμα 41 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σε ποσοστό σελ. 79 Διάγραμμα 42 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Σελ. 79 Διάγραμμα 43 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σε ποσοστό. σελ. 80 Διάγραμμα 44 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Ρόδου σελ. 81 Διάγραμμα 45 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Ρόδου σε ποσοστό. σελ. 81 Διάγραμμα 46 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Ρόδου. σελ. 82 Διάγραμμα 47 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Ρόδου σε ποσοστό. σελ

13 Διάγραμμα 48 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. σελ. 83 Διάγραμμα 49 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε ποσοστό. σελ. 84 Διάγραμμα 50 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. σελ. 85 Διάγραμμα 51 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε ποσοστό. σελ. 86 Διάγραμμα 52 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. σελ. 86 Διάγραμμα 53 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σε ποσοστό. σελ. 87 Διάγραμμα 54 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. σελ. 88 Διάγραμμα 55 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σε ποσοστό. σελ. 88 Διάγραμμα 56 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. σελ. 89 Διάγραμμα 57 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σε ποσοστό. σελ. 90 Διάγραμμα 58 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. σελ. 90 Διάγραμμα 59 αφίξεις και αναχωρήσεις σε αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σε ποσοστό. σελ. 91 Διάγραμμα 60 ποσοστό των αναχωρήσεων από ιταλικά αεροδρόμια σελ. 93 Διάγραμμα 61 αεροπορική και ακτοπλοϊκή μεταφορά επιβατών προς και από την Ιταλία για την Ελλάδα σελ 95 Διάγραμμα 62 το σύνολο των επιβατών για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2005 και του 2006 σε ποσοστό σελ 96 Διάγραμμα 63 φύλλο των επιβατών (ερωτηματολόγιο) σελ 98 13

14 Διάγραμμα 64 ηλικία των επιβατών (ερωτηματολόγιο) σελ 98 Διάγραμμα 65 εθνικότητα των επιβατών (ερωτηματολόγιο) σελ 99 Διάγραμμα 66 λιμάνι άφιξης (ερωτηματολόγιο) σελ 99 Διάγραμμα 67 λόγοι ταξιδιού (ερωτηματολόγιο) σελ 100 Διάγραμμα 68 αν στην Ιταλία ο επιβάτης ταξιδεύει για πρώτη φορά (ερωτηματολόγιο) σελ 101 Διάγραμμα 69 αν ο επιβάτης χρησιμοποιεί πλοίο για πρώτη φορά (ερωτηματολόγιο) σελ 102 Διάγραμμα 70 λόγοι επιλογής του πλοίου για τη μεταφορά των επιβατών (ερωτηματολόγιο) σελ 102 Διάγραμμα 71 με τι μέσο μετακινήθηκαν οι επιβάτες προς το λιμάνι (ερωτηματολόγιο) σελ 103 Διάγραμμα 72 ποια είναι η πρώτη εντύπωση για το λιμάνι της Πάτρας (ερωτηματολόγιο) σελ 103 Διάγραμμα 73 σχετικά με την ασφάλεια του λιμανιού (ερωτηματολόγιο) σελ 104 Διάγραμμα 74 σχετικά με ευκολίες πρώτης ανάγκης για τους επιβάτες εντός λιμενικής ζώνης (ερωτηματολόγιο) σελ 104 Διάγραμμα 75 σχετικά με τη συνολική εικόνα του λιμανιού (ερωτηματολόγιο) σελ 105 Διάγραμμα 76 σχετικά με την καθαριότητα του λιμένα (ερωτηματολόγιο) σελ 105 Διάγραμμα 77 σχετικά με το επάγγελμα των επιβατών (ερωτηματολόγιο) σελ 106 Διάγραμμα 78 σχετικά με τα μέλη της οικογένειας του επιβάτη (ερωτηματολόγιο) σελ 106 Διάγραμμα 79 το φύλλο των ερωτηθέντων επιβατών (ερωτηματολόγιο) σελ 107 Διάγραμμα 80 η ηλικία των επιβατών (ερωτηματολόγιο) σελ 107 Διάγραμμα 81 η εθνικότητα των επιβατών (ερωτηματολόγιο) σελ 108 Διάγραμμα 82 το λιμάνι αναχώρησης (ερωτηματολόγιο) σελ 108 Διάγραμμα 83 λόγοι ταξιδιού (ερωτηματολόγιο) σελ 109 Διάγραμμα 84 αν επισκέπτονται την Ιταλία για πρώτη φορά σελ 110 Διάγραμμα 85 αν όχι πρώτη φορά, τότε πόσες φορές έχουν επισκεφθεί την Ιταλία 14

15 (ερωτηματολόγιο) σελ 110 Διάγραμμα 86 αν μεταφέρονται με πλοίο για πρώτη φορά (ερωτηματολόγιο) σελ 111 Διάγραμμα 87 ποιοι είναι οι λόγοι επιλογής πλοίου (ερωτηματολόγιο) σελ 111 Διάγραμμα 88 ποια είναι η πρώτη εντύπωση για το λιμάνι της Πάτρας (ερωτηματολόγιο) σελ 112 Διάγραμμα 89 πόσο καλή είναι η σύνδεση του λιμανιού με άλλα μέσα μεταφοράς (ερωτηματολόγιο) σελ 112 Διάγραμμα 90 σχετικά με τη συνολική εικόνα που σχηματίζει ο επιβάτης για το λιμάνι της Πάτρας (ερωτηματολόγιο) σελ 113 Διάγραμμα 91 σχετικά με την ασφάλεια του λιμανιού (ερωτηματολόγιο) σελ 113 Διάγραμμα 92 σχετικά με την καθαριότητα του λιμανιού (ερωτηματολόγιο) σελ 114 Διάγραμμα 93 διάφορες παροχές (τουαλέτες-μαγαζιά-κυλικεία) (ερωτηματολόγιο) σελ 114 Διάγραμμα 94 τι επάγγελμα κάνουν οι επιβάτες (ερωτηματολόγιο) σελ 115 Διάγραμμα 95 πόσα μέλη είναι στην οικογένειά τους (ερωτηματολόγιο) σελ

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για την καθοδήγησή του, για τις διορθώσεις του, για τις συμβουλές και τους εποικοδομητικούς προβληματισμούς που μου δημιούργησε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας, Καθηγητή της Οικονομικής των Μεταφορών, Ε. Σαμπράκο. Χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του η εργασία αυτή δεν θα ολοκληρώνονταν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δυο καθηγητές που απαρτίζουν την επιτροπή μου τον κ. Γ Βλάχο και τον κ. Α. M. Γουλιέλμο για διττό λόγο: για τις συμβουλές τους και τις διορθώσεις τους στην εργασία μου αυτή. Τέλος, ένα μέρος των ευχαριστιών μου θα ήθελα να το αφιερώσω και στην μητέρα μου Βασιλική, που πάντα με έναν όμορφο και γλυκό τρόπο με "πίεζε" να ολοκληρώσω την έρευνά μου. Με εκτίμηση Κυριακή Λιανού 16

17 Η ΙΔΕΑ Στην παρούσα εργασία θα μελετήσω τον ανταγωνισμό στην αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Θα επικεντρώσω την προσοχή μου στα σημαντικότερα λιμάνια και αεροδρόμια των δύο χωρών, προκειμένου να διερευνήσω τη μεταξύ τους επιβατική κίνηση. Αρωγός μου στο εγχείρημα αυτό θα αποτελέσουν τα παρατιθέμενα συγκεκριμένα στοιχεία αφίξεων και αναχωρήσεων από και προς τους κυριότερους αερολιμένες και λιμένες των δύο γειτόνων χωρών, τα οποία θα μου επιτρέψουν να εξάγω σαφή συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μια συγκριτική ανάλυση της κίνησης επιβατών στα κυριότερα λιμάνια και αεροδρόμια των δύο χωρών ώστε να καθοριστούν τα μερίδια μεταξύ των δύο μέσων μεταφοράς, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις «προτιμήσεις της ζήτησης». Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά μου αυτή αποτελούν τα ερωτηματολόγια που αφορούν στην προτίμηση των επιβατών. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 σε 100 επιβάτες με άφιξη ή αναχώρηση το λιμάνι της Πάτρας. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ- ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ. Η Ακτοπλοΐα Ελλάδος-Ιταλίας είναι η ναυτιλία που πραγματοποιεί τη συγκοινωνιακή σύνδεση του νησιωτικού χώρου με την υπόλοιπη χώρα και την Ελλάδα. Επίσης την Ιταλία με την Κύπρο. Κατά τη δεκαετία του 1950, η χρήση του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με τη σημερινή μορφή ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Εντοπιζόταν μόνο στην προσφορά υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μικρές αποστάσεις και με τη μεταφορά οχημάτων, σιδηροδρομικών βαγονιών και επιβατών, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ευρώπη. Η αυξανόμενη ζήτηση οδήγησε σε ταχεία αύξηση του μεγέθους των ακτοπλοϊκών σκαφών καθώς επίσης και σε διαφοροποίηση του τύπου του πλοίου. Βασικά η αύξηση της τουριστικής κίνησης με τη συνοδεία ΙΧ αυτοκινήτου αποτέλεσε την διαφοροποιό αιτία για την εισαγωγή στη ακτοπλοΐα των RO-RO πλοίων έναντι των LO-LO. Η κατανομή που εμφανίζει η ακτοπλοϊκή αγορά σε παγκόσμια κλίμακα επηρεάζεται από: F F F F F Τη γεωγραφική διαμόρφωση της στεριάς και της θάλασσας κάθε περιοχής. Τις κατά τόπους κλιματολογικές συνθήκες. Τη συγκέντρωση του πληθυσμού. Την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Τον αριθμό των οχημάτων. F Τις υφιστάμενες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1 Γ. Βλάχος Μ. Λεκάκου, Σημειώσεις, Εισαγωγή Στη Ναυτιλιακή Οικονομική Πανεπιστήμιο Πειραιά, Δεκέμβριος 1996 σελ

19 Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς είναι: Η τιμή στην οποία προσφέρεται η μεταφορική υπηρεσία. Η αύξηση της τιμής της μεταφορικής υπηρεσίας προκαλεί αύξηση της προσφοράς, δεδομένης της ελαστικότητας της Ζήτησης, διότι οι εκάστοτε παραγωγοί της μεταφορικής υπηρεσίας επιδιώκουν την αύξηση των κερδών τους (εσόδων) που προκαλείται από την αύξηση της τιμής. Οι στόχοι των μεταφορικών επιχειρήσεων. Η παραγωγή μεταφορικών υπηρεσιών πέρα του κέρδους έχει και άλλους στόχους όπως το γόητρο των επιχειρήσεων αυτών, τις προσδοκίες για αύξηση του κέρδους μακροχρόνια -παρά τις άμεσες αντιοικονομικές συνθήκες διατήρησης της παραγωγής. Η τιμή των συντελεστών παραγωγής του μεταφορικού έργου. Η αύξηση της τιμής κάποιου από τους συντελεστές παραγωγής, (απόσταση- εργασία- κεφάλαιο- καύσιμα), προκαλεί μείωση των προσδοκώμενων κερδών και μείωση της προσφοράς της μεταφορικής υπηρεσίας. Το επίπεδο της τεχνολογίας. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον των μεταφορών ευνοεί την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών που συντελούν στη μείωση του κόστους και την αύξηση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στοχεύει στην αύξηση της ασφάλειας μεταφοράς, στη μείωση των χρόνων διαδρομής, καθώς και στην παροχή πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας από τα υποκατάστατα μεταφορικά μέσα. Η ύπαρξη ή όχι υποκατάστατων, αλλά και συμπληρωματικών μέσων της υπηρεσίας, και ιδιαίτερα η τιμή στην οποία αυτές προσφέρονται εμφανίζει συχνά ενδιαφέρον σε σχέση κύρια με την ελαστικότητα της Ζήτησης. Οι παραπάνω παράγοντες ισχύουν και για την ακτοπλοΐα και χαρακτηρίζονται ως ενδογενείς. Σε αυτούς μπορούμε να προσθέσουμε και ορισμένους εξωγενείς παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, η νομοθεσία και οι πόλεμοι. 19

20 Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Ελαστικότητα προσφοράς είναι ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής στην προσφορά (προσφερόμενη ποσότητα) μια μεταφορικής υπηρεσίας ως προς την ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή. Στην βραχυπρόθεσμη περίοδο η προσφορά για μεταφορικές υπηρεσίες είναι ανελαστική. Στη μεσοπρόθεσμη, και ιδιαίτερα στη μακροπρόθεσμη περίοδο, η καμπύλη προσφοράς είναι περισσότερο ελαστική Η ΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το βασικό χαρακτηριστικό της ζήτησης για μεταφορικές υπηρεσίες είναι ότι αποτελεί παράγωγο ζήτηση. Αυτό ισχύει και για τη μεταφορά των προϊόντων που είναι απαραίτητα στην παραγωγική ή καταναλωτική διαδικασία και για τη μεταφορά των επιβατών για οποιουσδήποτε λόγους και αν ταξιδεύουν, όπως επιχειρηματικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς ή ακόμη και τουριστικούς. Η ζήτηση για μεταφορές εξαρτάται σχεδόν πάντοτε από τη ζήτηση για μεταφορά των άλλων κλάδων της οικονομίας. Οι μεταφορικές υπηρεσίες θεωρούνται «παραγωγοί αγαθών» και φυσικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της παραγωγής. Ο συλλογικός χαρακτήρας της ζήτησης αφορά και στις εμπορευματικές και στις επιβατικές μεταφορές. Η εκτίμηση της αύξησης ή της πτώσης της ζήτησης μιας ομάδας επιβατών από ένα γεωγραφικό σημείο σε ένα άλλο, εξαναγκάζει στην υποχρεωτική, και όχι μόνο, ταξινόμηση των κατηγοριών των επιβατών σε ομάδες όπως συνταξιούχοι επιβάτες, επιχειρηματίες, σπουδαστές, οικογένειες, τουρίστες, κλπ. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης είναι: 1. Η τιμή του εισιτηρίου. Όσο αυξάνεται η τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας, τόσο μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό ή την υπηρεσία (νόμος της ζήτησης). Στόχος όμως είναι η 20

21 αύξηση των εισοδημάτων από το μεταφερόμενο έργο. Μπορεί για παράδειγμα κάποιος να προσφέρει πολλές υπηρεσίες και να έχει λιγότερα έσοδα από κάποιον που μεταφέρει λιγότερους επιβάτες και προσφέρει ποιότητα και έχει περισσότερα έσοδα. Ισχύει ο κανόνας του τι είναι πρόθυμος να πληρώσει ο χρήστης (willingness to pay). 2. Η ύπαρξη υποκατάστατων. Όταν υπάρχουν υποκατάστατα και η τιμή μιας μεταφορικής υπηρεσίας είναι υψηλή, τότε η ζήτηση για αυτήν την υπηρεσία θα είναι σχετικά μικρή. Η ζήτηση για την υποκατάστατη μεταφορική υπηρεσία θα είναι σχετικά μεγάλη και το αντίθετο. Οταν η τιμή της μεταφορικής υπηρεσίας είναι χαμηλή, τότε η ζήτηση για αυτήν την υπηρεσία θα είναι σχετικά μεγάλη, ενώ η ζήτηση για την υποκατάστατη υπηρεσία θα είναι σχετικά μικρή. 3. Ο πληθυσμός. Η αύξηση του πληθυσμού, αλλά και η σύνθεσή του, επηρεάζει δραστικά το επίπεδο της ζήτησης για μεταφορές. 4. Το εισόδημα. Η αύξηση του εισοδήματος μπορεί να προκαλέσει την αύξηση της ζήτησης για μεταφορικές υπηρεσίες. Επίσης ο τρόπος που το εισόδημα διανέμεται. 5. Η ποιότητα υπηρεσίας. Βασικά στοιχεία ποιότητας που απαιτούνται στη μεταφορά των επιβατών είναι: - η ασφάλεια - η ταχύτητα - η συνέπεια-υπευθυνότητα - η ακρίβεια στην ώρα αναχώρησης / άφιξης - η ευελιξία επιπλέον: - οι συνθήκες μεταφοράς δηλαδή: η άνεση, η εξυπηρέτηση, το καθαρό περιβάλλον - ο χρόνος διαδρομής 21

22 - η δυνατότητα στην επιλογή της ώρας αναχώρησης-άφιξης Εποχικότητα Εκτός από τους ενδογενείς παράγοντες αναφέρουμε και τους σημαντικούς εξωγενείς παράγοντες όπως είναι: η εποχικότητα, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν ιδιαίτερα στα λιμάνια, όπως απεργίες, ναυάγια κ.λπ. Η ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες, όπως αναφέρθηκε, είναι παράγωγος ζήτηση, μεταβάλλεται δηλαδή ανάλογα με τις μεταβολές της ζήτησης με την οποία συνδέεται. Όταν η ζήτηση είναι πολύ υψηλή σε μια συγκεκριμένη περίοδο αναφερόμαστε στην «περίοδο αιχμής», ενώ όταν είναι πολύ χαμηλή αναφερόμαστε σε «περίοδο αντιαιχμής». Σχετικά με την περίοδο αιχμής και αντι-αιχμής, μπορούμε αυτές να τις διαπιστώσουμε και στα παρακάτω διαγράμματα που βλέπουμε τους επιβιβασθέντες και τους αποβιβασθέντες επιβάτες εξωτερικού κατά λιμένα κατά το έτος 2003: από και προς το λιμάνι της Πάτρας, από και προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και από και προς το λιμάνι της Κέρκυρας. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ 2001, σελ

23 Διάγραμμα 1: ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ στο λιμάνι της Πάτρας Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Διάγραμμα 2: Επιβίβαση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 23

24 Διάγραμμα 3: Επιβίβαση στο λιμάνι της Κέρκυρας, Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Διάγραμμα 4: ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ στο λιμάνι της Πάτρας Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 24

25 Διάγραμμα 5: Αποβίβαση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Διάγραμμα 6: Επιβίβαση στο λιμάνι της Κέρκυρας Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 25

26 Από τα πιο πάνω διαγράμματα παρατηρούμε καθαρά τη μεγάλη αύξηση που έχει η κίνηση προς και από τα λιμάνια της Ιταλίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (κυρίως Ιούλιο-Αύγουστο). Η περίοδος αιχμής προκαλείται από διάφορες αιτίες και εμφανίζεται σε διάφορες χρονικές περιόδους. Η περίοδος αιχμής είναι είτε εποχιακή, είτε και σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, και φυσικά προκαλεί προβλήματα στους μεταφορείς. Το κόστος για επιπρόσθετες μεταφορικές υπηρεσίες κατά την περίοδο αυτή είναι αρκετά υψηλό, καθώς και οι υπηρεσίες χρειάζονται πολύ χρόνο για να οργανωθούν. 3 Η μετάβαση της ακτοπλοϊκής αγοράς, από το 1980 και ιδιαίτερα μετά το 1998 (περίοδος συγχωνεύσεων) στη σημερινή μορφή της ήταν αποτέλεσμα διαφόρων μικροοικονομικών και μακροοικονομικών παραγόντων οι οποίοι και άλλαξαν το συνολικό σκηνικό που υπήρχε. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η θυγατρική εταιρεία Minoan Flying Dolphins της Minoan Lines εγκαινίασε μια στρατηγική ενοποιήσεων. Η εταιρεία τελικώς εξαγόρασε όλους τους μικρούς ακτοπλόους που δραστηριοποιούνταν τόσο στην τοπική αγορά όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές (Βεντούρης, Αγαπητός). Η επέκταση αυτή ήταν τόσο στην χωρητικότητα όσο και στις δρομολογιακές γραμμές, εφόσον οι άδειες σκοπιμότητας συνδέονταν τότε με τα πλοία. Η αύξηση της ζήτησης για ακτοπλοϊκές υπηρεσίες υπήρξε έντονη τόσο στην Αδριατική όσο και στην εγχώρια αγορά. Οι καθοριστικοί παράγοντες ήταν η αύξηση του εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης (ελληνικός ρυθμός ανάπτυξης μεταξύ των πιο γρήγορα αυξανόμενων στην Ευρώπη), η πολιτική αστάθεια (ο πόλεμος) στην πρώην Γιουγκοσλαβία, που ώθησε στην εκτροπή της διαδρομής μέσω ξηράς του εμπορίου, η τεχνολογία των ταχύπλοων πλοίων (1994) που μείωσαν σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού. 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ 2001, σελ

27 Η απελευθέρωση της αυστηρής ελεγχόμενης αγοράς από το κράτος (η άρση του καμποτάζ το 2003, η απελευθέρωση των δρομολογήσεων και των τιμών των εισιτηρίων) ήταν στις εξελίξεις της εποχής αυτής. Άσκηση πίεσης από τους χρήστες για ασφάλεια και ποιότητα στις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η εισαγωγή των νεόκτιστων πλοίων άλλαξαν την αντίληψη των χρηστών, γεγονός που έγινε αυτό εντονότερο μετά το ατύχημα του «Εξπρές Σαμίνα» το Η άνθηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) στο τέλος της δεκαετίας του 1990, πρόσφερε στους ακτοπλόους μία νέα εναλλακτική αγορά άντλησης κεφαλαίων. Οι ακτοπλόοι που αποσκοπούσαν να διατηρήσουν ή ακόμα και να επεκτείνουν την παρουσία τους στην αγορά, έπρεπε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Το αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων παρουσιάστηκε μια διάφορες μορφές και σχήματα. Νέα ονόματα εισήχθαν στην αγορά και ονόματα με μακρόχρονη παράδοση αποσύρθηκαν από την αγορά, υπάρχουσες ιδιωτικές εταιρείες έγιναν μετοχικές, πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις 4. Όμως, ειδικά για την ελληνική ακτοπλοΐα υπάρχουν ακόμη ορισμένα σημαντικά προβλήματα όπως: Έντονη εποχικότητα, δηλαδή υποαπασχόληση τους χειμερινούς μήνες και ανεπάρκεια εξυπηρέτησης τους θερινούς μήνες. Έντονος ανταγωνισμός από τις αεροπορικές μεταφορές. Δεν υφίσταται ικανοποιητική τιμολογιακή πολιτική. Γήρανση του ακτοπλοϊκού στόλου και έλλειψη επενδυτών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του στόλου Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 4 5 Πανεπιστήμιο Πειραιά, Γιώργος Βλάχος, Σημειώσεις Διεθνούς Ναυτιλιακής Πολιτικής, Πειραιάς 2000 σελ 94. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 27

28 Η καμπύλη της ζήτησης της θαλάσσιας σύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας μπορεί να ερμηνευτεί από το Υπόδειγμα της «Κεκαμένης καμπύλης ζήτησης», το οποίο περιγράφει μια περίπτωση κατά την οποία ενώ ανεπίσημα δεν υπάρχει καμιά συνεργασία μεταξύ των ολιγοπωλητών, στην πραγματικότητα ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική στην διαμόρφωση της τιμής της υπηρεσίας τους. Οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται το υπόδειγμα αυτό είναι οι εξής: (Α) Υπάρχει σταθερότητα της τιμής του προϊόντος στην αγορά, που προκύπτει από το γεγονός ότι όλες οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις του κλάδου συνειδητοποιούν ότι ένας έντονος ανταγωνισμός τιμών θα είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα για όλους. Επομένως δέχονται την σταθερότητα της τιμής του προϊόντος και ο ανταγωνισμός μεταφέρεται σε άλλους τομείς, όπως είναι η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, τα εκπτωτικά πακέτα κα. (Β) Όταν μια επιχείρηση μειώσει την τιμή του προϊόντος, τότε οι υπόλοιπες ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις θα την ακολουθήσουν. Ο κάθε ολιγοπωλητής μη θέλοντας να χάσει το μερίδιο της αγοράς που κατέχει, όταν ένας ανταγωνιστής μειώσει τις τιμές του, θα προχωρήσει και αυτός σε μείωση της τιμής της αντίστοιχης μεταφορικής υπηρεσίας. (Γ) Όταν μια επιχείρηση αυξήσει την τιμή του προϊόντος, τότε καμία από τις υπόλοιπες ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις δεν θα την ακολουθήσει. Ο ολιγοπωλητής δεν θα ακολουθήσει τον ανταγωνιστή του σε μια αύξηση της τιμής του προϊόντος με την σκέψη ότι διατηρώντας την ίδια τιμή θα αυξήσει το μερίδιο της αγοράς του από το μερίδιο των πελατών του ολιγοπωλητή, ο οποίος αύξησε τις τιμές του. 28

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ CASE STUDY: SUPERFAST FERRIES S.A. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ ΑΝΚΟΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ CASE STUDY: SUPERFAST FERRIES S.A. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ ΑΝΚΟΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ CASE STUDY: SUPERFAST FERRIES S.A. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ ΑΝΚΟΝΑ Δανάη Δοπτόγλου Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 10η Οκτωβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα 2013 & 2014 - καταγραφή βάσει διοικητικών στοιχείων

Διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα 2013 & 2014 - καταγραφή βάσει διοικητικών στοιχείων Διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα 2013 & 2014 - καταγραφή βάσει διοικητικών στοιχείων Ιούλιος 2015 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Ευαγγελία Λάμπρου Αναλύτρια, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015

Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Ε.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â City of Rhodes Old Town ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Απαγορεύεται η εξαγωγή αρχαιοτήτων καθώς και έργων τέχνης τα οποία βρεθήκαν στην Ελλάδα, µε εξαίρεση κάποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Consultants to: Μελέτη Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο Νο. 9 Σεπτέμβριος 2015

Στατιστικό Δελτίο Νο. 9 Σεπτέμβριος 2015 Στατιστικό Δελτίο Νο. 9 Σεπτέμβριος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν Στατιστικό Δελτίο του SETE Intelligence, περιλαμβάνει: Στοιχεία Αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ SECRETARY GENERAL FOR PORTS AND PORT POLICY, MINISTRY OF SHIPPING AND THE AEGEAN, GREECE The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay Αγαπητοί Συνεργάτες, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στα πλαίσια της διοργάνωσης του «9 ου Θερινού Σχολείου» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: 2251037040-60 ΦΑΞ 2251037046 E-MAIL: grafeiotypou@mytilene.gr Μυτιλήνη 12/09/2015 Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 2 ης Φάσης. 2 η Υποβολή

Έκθεση 2 ης Φάσης. 2 η Υποβολή Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) η Άσκηση Δημιουργείστε το διάγραμμα κλάσης από την παρακάτω περιγραφή: «Η εταιρία GoodsForAll δραστηριοποιείται στη διανομή αγαθών και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ «ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ «ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER) ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ «ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2010 ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΠΡΑΓΑ ΜΟΝΑΧΟ ΒΕΝΕΤΙΑ) 12 ΗΜΕΡΕΣ 23/03/2010 ΕΩΣ 03/04/2010 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015 ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 7 Ioύλιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Παραγωγοί- Εταιρίες Που μεταφέρουν Προϊόντα GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

2η Έκδοση συνοπτικού καταλόγου 2011

2η Έκδοση συνοπτικού καταλόγου 2011 2η Έκδοση συνοπτικού καταλόγου 2011 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+2 Δωρεάν* σε τετράκλινη καμπίνα ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 199* σε δίκλινη καμπίνα Νέα εκπληκτικά δρομολόγια για τον Σεπτέμβριο με αναχώρηση από Λεμεσό Κωνσταντινούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Οι Δράσεις της ΚτΠ ΑΕ για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Δρ. Χάρης Στελλάκης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 16 Μαρτίου 2009 Ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση λιµενων Στρατηγικο εργαλειο Εργαλειο για την ανταγωνιστικοτητα Αντικειµενο επιστηµονικης αναλυσης Αντικειµενο διαµορφωσης

Διαβάστε περισσότερα

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100 Ρέθυμνο http://www.history-archaeology.uoc.gr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Τ.Θ. 119

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST THE SEA OF EUROPE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-18 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΕΝ 26.2.2013 Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση με την ευχή το 2013 να

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΚΟΝΑ & αντίστροφα ΝΑΥΛΟΙ 2013 σε Ευρώ/ανά επιβάτη/ανά όχημα

ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΚΟΝΑ & αντίστροφα ΝΑΥΛΟΙ 2013 σε Ευρώ/ανά επιβάτη/ανά όχημα ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΚΟΝΑ & αντίστροφα ΝΑΥΛΟΙ 2013 σε Ευρώ/ανά επιβάτη/ανά όχημα ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Απλή μετάβαση Επιστροφή* Απλή μετάβαση Επιστροφή* Απλή μετάβαση Επιστροφή*

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα