ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Streptococcus pneumoniae ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ SEPTIC ARTHRITIS DUE TO Streptococcus pneumoniae IN A IMMUNOCOMPROMISED CHILD: A CASE REPORT Γ. Οικονομόπουλος 1 G. Oikonomopoulos, Α. Μακρή 1 A. Makri, Γ. Κυριακοπούλου 1 G. Kyriakopoulou, Χ. Ηλιάδου 1 H. Iliadou, Α. Μπουσμπούλα 1 A. Bousmpoula, Τ. Τζανακάκη 2 G. Tzanakaki, Τ. Κρεμαστινού 2 J. Kremastinou, Α. Βογιατζή 1 A. Vogiatzi 1 Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, Αθήνα Laboratory of Clinical Microbiology, General Children s Hospital, Penteli, Athens 2 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Αθήνα ational School of Public Health, Meningitis Reference Center, Athens ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Οικονομόπουλος Γεώργιος Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης ADDRESS FOR CORRESPONDANCE George Oikonomopoulos Laboratory of Clinical Microbiology Penteli Children's General Hospital Τ: Τ: Κ: M: E: E: ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY Η σηπτική αρθρίτιδα στα παιδιά μπορεί να οφείλεται σε λοιμώξεις από διάφορα μικρόβια και ιδιαίτερα εκείνα της κοινότητας. Ο Streptococcus pneumoniae είναι ένα μάλλον ασύνηθες αίτιο λοίμωξης των οστών και των αρθρώσεων στα παιδιά και ενοχοποιείται από 1,2% μέχρι 5,5% για τις περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας. Περιγράφεται περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας της πηχεοκαρπικής άρθρωσης από S. pneumoniae σε παιδί με ιστορικό Οξείας Λεμφογενούς Λευχαιμίας (Ο.Λ.Λ.), σε παιδιατρικό Νοσοκομείο της Αττικής. Στη μελέτη γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για την επίπτωση της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae στα παιδιά. Από τα ευρήματα, αναδεικνύεται η ανάγκη για την ταχεία εργαστηριακή προσέγγιση με στόχο την εφαρμογή του Septic arthritis in children is caused by many different bacteria, especially those of community origin. Streptococcus pneumoniae is a rather unusual cause of bone or joint infection in children and it seems to be the recognized pathogen for 1,2% up to 5,5% of septic arthritis cases. In this study, a case of septic arthritis of the wrist joint from S. pneumoniae is described in a hospitalized child, with a history of Acute Lymphoblastic Leukemia, in a Greek Children s Hospital in an area of north Athens. A review of international literature on the prevalence of septic arthritis by S. pneumoniae in children is discussed. In addition, it highlights the need for rapid laboratory approach to the implementation of appropriate therapeutic scheme for the good outcome of the patient. 10

2 VOL 57 / ISSUE 1 SEROPLEVALENCE OF HHV-6 IN N. GREECE κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος για την καλή έκβαση του περιστατικού. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Streptococcus pneumoniae / αρθρίτιδα / ανοσοκαταστολή / παιδί KEYWORDS Streptococcus pneumoniae / arthritis, immunodeficiency / children ΕΙΣΑΓΩΓH Οι λοιμώξεις από S. pneumoniae είναι ένα σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας στα παιδιά παγκοσμίως. 1,2 Οι συχνότερες διεισδυτικές λοιμώξεις από S. pneumoniae είναι η μηνιγγίτιδα, η βακτηριαιμία, η πνευμονία, η μέση πυώδης ωτίτιδα και σπανιότερα η σηπτική αρθρίτιδα και η οστεομυελίτιδα. Η πνευμονιοκοκική νόσος είναι η κύρια αιτία στην Ελλάδα για το 78% της πνευμονίας, το 16% της βακτηριαιμίας και το 6% της μηνιγγίτιδας. Η ετήσια συχνότητα της διεισδυτικής νόσου από S. pneumoniae είναι 100 περιπτώσεις ανά παιδιά (<5 ετών). 1,3 Όταν ο μικροοργανισμός απομονώνεται από στείρα βιολογικά υγρά όπως το ΕΝΥ, το πλευριτικό και το αρθρικό υγρό αποτελεί θέμα υγειονομικής επαγρύπνησης, καθώς οι λοιμώξεις παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό θνησιμότητας (20 40%). 3 Η εισαγωγή τόσο του αντιπνευμονιοκοκκικού επταδύναμου πολυσακχαριδικού συζευγμένου εμβολίου (PCV7) και του 13δύναμου (PCV13) μείωσε τις περιπτώσεις των διεισδυτικών λοιμώξεων. 4 Εντούτοις αναδείχτηκαν ορότυποι που δεν περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα εμβόλια. Παρατηρήθηκε αλλαγή στην συχνότητα των οροτύπων, ενώ παρουσιάστηκαν ορισμένα στελέχη S. pneumoniae με αυξημένη αντοχή στην πενικιλλίνη και σημειώθηκε μετάθεση της επίπτωσης της νόσου σε μικρότερες ηλικίες (<2 ετών). 3 5 Η σηπτική αρθρίτιδα είναι φλεγμονώδης αρθρίτιδα, συνήθως μονοαρθρίτιδα, συνοδεύεται με ταχεία συλλογή αρθρικού υγρού και προκαλεί γρήγορα καταστροφή της άρθρωσης. Η βιβλιογραφία ενοχοποιεί τον S. pneumoniae ως το μικροβιακό αίτιο για το 3 5% των συνολικών περιπτώσεων σηπτικής αρθρίτιδας, ενώ άλλες μελέτες ανεβάζουν το ποσοστό στο 8 10%. 6,7 Η πρώτη περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae καταγράφηκε το Περιγράφεται περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας της πηχεοκαρπικής άρθρωσης από S. pneumoniae σε παιδί με ιστορικό Οξείας Λεμφογενούς Λευχαιμίας (Ο.Λ.Λ.). Θεωρήθηκε χρήσιμη η παρουσίαση του περιστατικού διότι αφενός τόσο η εξέλιξη όσο και η τελική έκβαση της σηπτικής αρθρίτιδας συνδέεται με την ανοσιακή κατάσταση της ασθενούς, ενώ αφετέρου η έγκαιρη εργαστηριακή προσέγγιση συνέβαλε στην κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπ όψιν την μέτρια ευαισθησία του στελέχους στην πενικιλλίνη. ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΕΡIΠΤΩΣΗΣ Κορίτσι ηλικίας 6 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης με εμπύρετο από πενθημέρου (έως 39 C) συνοδευόμενο από ρίγος, ρινική καταρροή και ξηρό βήχα. Η κλινική εξέταση κατά συστήματα αποκάλυψε ερυθρότητα παρισθμίων, επίχριστη γλώσσα και ερυθηματώδες κηλιδώδες εξάνθημα στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα. Κατά την αντικειμενική εξέταση η ασθενής παρουσίαζε οίδημα, άλγος κατά την πίεση της δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης καθώς και ήπια χωλότητα. Το παιδί σε ηλικία 3 ετών είχε νοσηλευτεί για Ο.Λ.Λ. Για την αιματολογική κακοήθεια βρισκόταν υπό αγωγή συντήρησης μέχρι πριν από πέντε μήνες (μεθοτρεξάτη-πουριμεθανόλη) από την εισαγωγή της ασθενούς στο Νοσοκομείο. Στην ασθενή δεν είχε διενεργηθεί καμία δόση από τα υπάρχοντα αντιπνευμονιοκοκκικά εμβόλια. Κατά την εισαγωγή στην Παιδιατρική κλινική, από τον εργαστηριακό έλεγχο, προέκυψε τιμή λευκοκυττάρων ανά mm 3 με 85% πολυμορφοπύρηνα, χωρίς ανίχνευση βλαστών. Από τους δείκτες φλεγμονής η Ταχύτητα Καθιζήσεως των Ερυθρών (ΤΚΕ) και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) βρέθηκαν αυξημένες, 122 mm/1η ώρα και 24 mg/dl (Φ.Τ. <1mg/dL), αντίστοιχα. Από τον έλεγχο των βιοχημικών εξετάσεων προέκυψε διαταραχή των ηλεκτρολυτών με νάτριο 130 mmol/l και χλώριο 88 mmol/l καθώς και διαταραχή των λευκωμάτων με αλβουμίνη ορού 3,3 g/dl (Φ.Τ. 3,5-5,5 g/dl) και σφαιρίνες ορού 3,9 g/dl (Φ.Τ. 2,5-3,5 g/dl). Στο ρινοφαρυγγικό επίχρισμα αναζητήθηκε το αντιγόνο του Streptococcus pyogenes, με ταχεία μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας (Cromatest, Linear chemicals, Spain), το οποίο ήταν αρνητικό. 11

3 ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ S. pneumoniae ΤΟΜΟΣ 57 / ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Επίπεδα MICs του στελέχους S. pneumoniae. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Πενικιλλίνη παρεντερικά (μη μηνιγγίτιδα) Πενικιλλίνη παρεντερικά (μηνιγγίτιδα) ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ ΣΤΕΛEΧΟΥΣ MIC (μg/ml) Όρια MIC (μg/ml) 1 Ευ 2 Εν 3 Αν ,06 0,12 Κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη 0.5 0,5 1 2 Αμοξυκιλλίνη Ερυθρομυκίνη <0.06 0,25 0,5 1 Τετρακυκλίνη < Οφλοξασίνη < Βανκομυκίνη <1 1 Τριμεθοπρίμη / σουλφαμεθοξαζόλη 1: όρια κατηγοριοποίησης ΕΑΠ 2, 3, 4: Ευαίσθητο, Ενδιάμεσο, Ανθεκτικό <10 0,5/9,5 Μετά την παρακέντηση, στο αρθρικό υγρό έγινε γενική εξέταση των στοιχείων του και ακολούθησε καλλιέργεια. Κατά την μακροσκοπική εξέταση το αρθρικό υγρό ήταν έντονα θολό, πυώδες και παρουσίαζε μειωμένη γλοιότητα. Η μικροσκοπική εξέταση έδειξε την παρουσία κυττάρων ανά mm 3 με πολυμορφοπυρηνικό τύπο. Από τις βιοχημικές εξετάσεις του η γλυκόζη του αρθρικού υγρού ήταν 49 mg/dl, ελαττωμένη σε σχέση με την γλυκόζη του ορού που ήταν 90 mg/dl (φ.τ. γλυκόζης αρθρικού περίπου mg/dl μικρότερης της αντίστοιχης του ορού), ενώ σημειώθηκε αυξημένη LDH (550 U/L, φ.τ U/L). Η εξέταση νωπού παρασκευάσματος και η Gram χρώση αποκάλυψαν Gram θετικούς λογχοειδείς διπλόκοκκους σε μικρές αλυσίδες, μορφολογίας πνευμονιοκόκκου. 1/19-2/38 4/76 Κατά την αντικειμενική εξέταση ο ορθοπεδικός χειρουργός διαπίστωσε οίδημα, αυξημένη θερμοκρασία και ερυθρότητα του υπερκείμενου δέρματος της δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης, με συνοδό άλγος και ευαισθησία με περιορισμό της κινητικότητας της άρθρωσης στις ενεργητικές και παθητικές κινήσεις καθώς και την ύπαρξη οιδήματος που επεκτεινόταν κατά μήκος της δεξιάς άκρας χειρός. Ο τυπικός απεικονιστικός έλεγχος που περιελάμβανε ακτινογραφία θώρακα και υπερηχογράφημα κοιλίας δεν έδωσε παθολογικά ευρήματα. Ο υπερηχογραφικός απεικονιστικός έλεγχος έδειξε την ύπαρξη οιδήματος των μαλακών μορίων και συλλογή υγρού ενώ και το σπινθηρογράφημα τριών φάσεων βρέθηκε θετικό. Τελικά, τα εργαστηριακά ευρήματα καθοδήγησαν την κλινική σκέψη στη διάγνωση της οξείας μονοαρθρίτιδας της δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης. 12

4 VOL 57 / ISSUE 1 SEPTIC ARTHRITIS DUE TO S. pneumoniae Η καλλιέργεια του αρθρικού υγρού πραγματοποιήθηκε σε υλικό Columbia άγαρ με αίμα προβάτου 5%, McConkey άγαρ Ν2, Manitol-Salt άγαρ, Sabouraud άγαρ εμπλουτισμένο με χλωραμφενικόλη, που επωάστηκαν όλα σε αερόβιες συνθήκες για 48 ώρες, σοκολατόχρωμο άγαρ, που επωάστηκε σε ατμόσφαιρα CO2 5 10% για 3 ημέρες, Wilkins Chalgren άγαρ με αίμα προβάτου 5% εμπλουτισμένο με αιμίνη 5μg/mL και βιταμίνη Κ1 10μg/mL, που επωάστηκε σε αναερόβιες συνθήκες (5%CO2, 5%N2, 90%H2) για 4 ημέρες, ενώ έγινε και ενοφθαλμισμός σε ζωμό κρέατος-cooked Meat Broth (CMB). Όλα τα θρεπτικά υλικά επωάστηκαν στους 37 C. Επιπλέον, ένα ζεύγος φιαλών αιμοκαλλιέργειας επωάστηκε στο αυτοματοποιημένο σύστημα αιμοκαλλιεργειών Bact/Alert 3D (biomerieux, Marcy L' Etoile, France). Στην καλλιέργεια του αρθρικού υγρού αναπτύχθηκαν αποικίες με α-αιμόλυση. Ο έλεγχος των αποικιών με ειδικό αντιπνευμονιοκοκκικό αντιορό (Slidex pneumo-kit, biomerieux, Marcy L' Etoile, France) συνηγορούσε για την ανάπτυξη S. pneumoniae. Η τελική ταυτοποίηση έγινε με συμβατικές τεχνικές (δισκίο οπτοχίνης, δοκιμασία διαλυτότητας της χολής) και με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek2-Compact (biomerieux, Marcy L' Etoile, France). Ο προσδιορισμός ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο διάχυσης των δίσκων κατά Kirby-Bauer, ενώ ο έλεγχος της Ελάχιστης Ανασταλτικής Πυκνότητας πραγματοποιήθηκε με την χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος Vitek2- Compact (biomerieux, Marcy L' Etoile, France) και με την εφαρμογή ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης των αντιβιοτικών (E-test, biomerieux, Marcy L' Etoile, France), ενώ η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του Clinical and Laboratory Standards Institute. 9 Το στέλεχος παρουσίαζε ενδιάμεση ευαισθησία στην πενικιλλίνη (MIC = 4 mg/ dl), ενώ ήταν ευαίσθητο στα λοιπά εξετασθέντα αντιβιοτικά. Ο φαινότυπος αντοχής του στελέχους S. pneumoniae φαίνεται στον πίνακα 1. Το στέλεχος εστάλη στο Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας για τυποποίηση του οροτύπου με εφαρμογή της πολυπλεκτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (multiplex PCR) σε πρωτόκολλα που ανιχνεύουν 9 οροτύπους (6B, 4, 18C, 23F, 19F, 19A, 14, 3, 1). 10, 11 Εφαρμόστηκαν δύο multiplex-pcr με ειδικούς εκκινητές (primers), ένα για τους οροτύπους 4, 18C, 6B, 23F και 19F και ένα για τους οροτύπους 19Α, 14, 3 και 1. Χρησιμοποιήθηκε ένας θερμοκυκλοποιητής RoboCycler Gradient 96 Cycler (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Ο καθορισμός της συγκριτικής ευαισθησίας των εκκινητών σε πολυπλεκτικές και μεμονωμένες αντιδράσεις PCR έγινε χρησιμοποιώντας 0,5 ng DNA από τα βακτηριακά στελέχη όλων των οροτύπων ανά αντίδραση. Διαδοχικές αραιώσεις DNA (0,5-0,001 ng ανά 25 μl αντίδρασης) από κάθε μικροοργανισμό ελέγχθηκαν σε συνδυασμό ώστε να προσδιοριστεί το κατώτερο όριο ανίχνευσής της μεθόδου. Το απομονωθέν μικροβιακό στέλεχος δεν ανήκε σε κανένα από τους οροτύπους που δύνανται να ανιχνευθούν με 10, 11 την συγκεκριμένη τεχνική. Τα ευρήματα της μικροσκοπικής εξέτασης και της καλλιέργειας συνέβαλαν στην επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος. Η ασθενής ετέθη σε ενδοφλέβια αγωγή με κλινδαμυκίνη (15 mg/kg/24h, σε 4 δόσεις) και κεφτριαξόνη (50 mg/ Kg/24h, σε 2 δόσεις) για τρεις εβδομάδες. Μετά από εικοσαήμερη νοσηλεία η μικρή ασθενής εξήλθε σε άριστη κλινική κατάσταση και συνεστήθη αγωγή με αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ (40 mg/kg/24h, σε 3 δόσεις) από του στόματος επί δεκαήμερο. Μετά από ένα μήνα συνεστήθη επανέλεγχος με υπερηχογράφημα όπου επιβεβαιώθηκε η καλή έκβαση της νόσου και η καλή λειτουργική αποκατάσταση της άρθρωσης. ΣΥΖHΤΗΣΗ Η συχνότητα της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae ποικίλλει παγκόσμια. Ορισμένοι συγγραφείς κατατάσσουν τον S. pneumoniae τρίτο στη σειρά των λοιμογόνων παραγόντων μετά τον Staphylococcus aureus και τον Streptococcus pyogenes. 7 Άλλοι ερευνητές τον συμπεριλαμβάνουν στην πρώτη πεντάδα των μικροβιακών αιτίων 12 (S. aureus 44%, S. pyogenes 8%, S. pneumoniae 6%, Haemophilus influenzae 4%, Mycobacterium tuberculosis 4%, Escherichia coli 4%, Coagulase-negative Staphylococci 3%). Από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι η συχνότητα της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae κυμαίνεται από 1,2% έως 5,5% στα παιδιά. 8, 13, 14 Η συχνότερη ηλικιακή ομάδα νόσησης είναι τα παιδιά ηλικίας <2 ετών. 12, 13 Σημειώνεται μια μικρή υπεροχή στην επίπτωση του S. pneumoniae ως αιτίου της σηπτικής αρθρίτιδας στα αγόρια κυρίως στα νοσήματα αιμορροφιλική αρθροπάθεια και επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV). 12 Το περιστατικό που περιγράφεται όμως αφορούσε κορίτσι 6 ετών με ιστορικό αιματολογικού νοσήματος (ΟΛΛ). 6 Η σηπτική αρθρίτιδα από S. pneumoniae φαίνεται να εκδηλώνεται κυρίως σε άτομα που πάσχουν από χαρακτηριστικά υποκείμενα νοσήματα όπως οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, του μέσου ωτός, του κεντρικού νευρικού συστήματος, ο χρόνιος αλκοολισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα νοσήματα του κολλαγόνου, η οστεοαρθρίτιδα, τα αιματολογικά νοσήματα, ο τραυματισμός της άρθρωσης, και τελικά η 12, 14 ανοσοανεπάρκεια. 13

5 ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ S. pneumoniae ΤΟΜΟΣ 57 / ΤΕΥΧΟΣ 1 Στα παιδιά, η σηπτική αρθρίτιδα παρουσιάζεται συνήθως με φλεγμονή μιας μεγάλης άρθρωσης (μονοαρθρίτιδα), με οίδημα, ερυθρότητα, τοπική άνοδο της θερμοκρασίας ή γενικευμένη εμπύρετη λοίμωξη, ενώ οι πολυαρθρίτιδες φθάνουν μόλις το 6 7%. 6, 7, 12, 13 Τα συμπτώματα της σηπτικής αρθρίτιδας παρουσιάζονται ταυτόχρονα με την έναρξη πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης του αναπνευστικού (πνευμονία, παραρρινοκολπίτιδα) ή συνήθως 3 5 ημέρες μετά την πρωτοπαθή λοίμωξη. 7, 13 Συνήθως, κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο σημειώνεται πυρετός (>38 C) σε ποσοστό 45 83%. 6, 8, 12 Στο περιστατικό που περιγράφεται, η ασθενής παρουσίαζε γενικευμένη εμπύρετη λοίμωξη και η αρθρίτιδα εκδηλώθηκε μετά από πέντε μέρες από την έναρξη της αναπνευστικής λοίμωξης με έντονα 7, 13 τοπικά φλεγμονώδη ευρήματα στην πηχεοκαρπική. Συνήθεις εντοπίσεις της πνευμονιοκοκκικής σηπτικής αρθρίτιδας στα παιδιά είναι κατά σειρά συχνότητας: το ισχίο (24%), το γόνατο (21%), ο αγκώνας (18%), ο ώμος (7%) ενώ παρόμοια ποσοστά καταγράφονται για την πηχεοκαρπική και την ιερολαγόνια άρθρωση (4%). 12 Κατά τη μικροσκόπηση, το αρθρικό υγρό συνήθως παρουσιάζει μεγάλο αριθμό κυττάρων που κυμαίνεται από 7000 έως > κύτταρα ανά mm 3. Χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα είναι η λευκοκυττάρωση του περιφερικού αίματος (>11 x 109 κ/l) με πολυμορφοπυρηνικό τύπο ενώ η ανεύρεση λευκοπενίας πιθανόν να συσχετίζεται με φτωχή πρόγνωση. 8, 12 Σε ποσοστό >50% των περιπτώσεων παρατηρείται αύξηση της ΤΚΕ (>90mm/h). 8, 12 Το ξηρό παρασκεύασμα του αρθρικού υγρού με τη Gram χρώση βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά θετικό (>75%) όπως και η καλλιέργεια (60 85%) όταν το αίτιο της σηπτικής αρθρίτιδας είναι ο S. pneumoniae. 6, 8, 12, 14 Τα εργαστηριακά ευρήματα στη δική μας περίπτωση συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Στην παρούσα περίπτωση το στέλεχος S. pneumoniae χαρακτηρίστηκε ως μη τυποποίησιμο ως προς τους ορότυπους που ελέγχθηκαν με τη multiplex PCR. Η μοριακή τυποποίηση με multiplex PCR περιείχε μόνο 9 ορότυπους που ορισμένοι υπάρχουν στο PCV7 εμβόλιο που διενεργείται στη χώρα μας. Η τεχνολογία επέτρεψε τον αποτελεσματικό συνδυασμό πολλών ζευγών εκκινητών με διαφορετικές θερμοκρασίες υβριδισμού σε μία αντίδραση αυξάνοντας ταυτόχρονα τη συνολική ευαισθησία και την ειδικότητα της μεθόδου. Ως αποτέλεσμα, ποσότητες 1 pg γενωμικού DNA είναι δυνατόν πλέον να ανιχνευθούν. Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα έχει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η αγωγή με αντιβιοτικά δυσχεραίνει την ανάπτυξη του μικροοργανισμου και έτσι η PCR μπορεί να εφαρμοσθεί απ' ευθείας στο κλινικό δείγμα. Η πολυπλεκτική PCR δύναται να τυποποιεί μεγάλο αριθμό κλινικών δειγμάτων με μικρή ποσότητα βακτηριακού DNA παρουσία μεγάλης ποσότητας ανθρώπινου DNA και αναστολέων (όπως η αίμη του αίματος) και τυποποιεί ένα μεγάλο ποσοστό 88,9% των αρνητικών καλλιεργειών. 10, 11 Το 23-δύναμο εμβόλιο περιέχει τους συχνότερους παθογόνους ορότυπους για σηπτική αρθρίτιδα εφαρμόζεται όμως σήμερα μόνο σε ασθενείς κατόπιν σπληνεκτομής και πάσχοντες από HIV. 15, 16 Η σηπτική αρθρίτιδα συνήθως προκύπτει μετά από αιματογενή διασπορά μικροβίων στις αρθρώσεις 12 από την πρωτοπαθής εστία λοίμωξης ή είναι δυνατό να συνδέεται με οστεομυελίτιδα.8 Στα παιδιά η σηπτική αρθρίτιδα είναι ασυνήθης επιπλοκή κατά την πρωτοπαθή πνευμονιοκοκκική βακτηριαιμία. 12 Τα επίπεδα θνησιμότητας στα παιδιά με σηπτική αρθρίτιδα από S. pneumoniae είναι μηδενικά. 12 Η ασθενής μας δεν ανέπτυξε βακτηριαιμία κατά τη διάρκεια της σηπτικής αρθρίτιδας. Η θεραπεία της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση πενικιλλίνης. Σε περιπτώσεις που τα στελέχη S. pneumoniae παρουσιάζουν μέτρια ευαισθησία ή αντοχή χορηγούνται κλινδαμυκίνη, τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνες ή και γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνη) 8,12. Συνήθως χορηγείται ενδοφλέβια αγωγή για 3 4 εβδομάδες. Ταυτόχρονα συνιστάται αναρρόφηση του πύου και συνεχής αρθροσκοπική έκπλυση. 8, 12 Η ανοιχτή χειρουργική παροχέτευση του πύου είναι εναλλακτική μέθοδος σε παιδιά στα οποία η σηπτική αρθρίτιδα εντοπίζεται στο ισχίο. 17 Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας όπου απομονώθηκαν στελέχη S. pneumoniae ανθεκτικά στην πενικιλλίνη. 18 Η αντοχή στην πενικιλλίνη (penicillin non susceptible) στις χώρες της Ευρώπης είναι : για την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ 25 50%, για την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία και την Τουρκία 10-25%, για την Ιταλία 5 10% ενώ για τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία μόλις 1 5%. 18 Ορισμένες περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae που τα στελέχη παρουσιάζουν υψηλού επιπέδου αντοχή στην πενικιλλίνη και την κεφτριαξόνη αντιμετωπίζονται με επιτυχία με τη 8, 12 χορήγηση βανκομυκίνης. Στην παρούσα περίπτωση το στέλεχος S. pneumoniae παρουσίαζε μέτρια ευαισθησία στην πενικιλλίνη (MIC 4mg/dl). Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με κλινδαμυκίνη και κεφτριαξόνη. Αξίζει να τονισθεί ότι η συγκέντρωση της κλινδαμυκίνης στο αρθρικό υγρό και τα οστά αντιστοιχεί στο 60 85% των επιπέδων της στον ορό

6 VOL 57 / ISSUE 1 SEPTIC ARTHRITIS DUE TO S. pneumoniae Ελάχιστα κλινικά στοιχεία υποδεικνύουν τον S. pneumoniae ως το μικροβιακό αίτιο της σηπτικής αρθρίτιδας στα παιδιά. Στην ασθενή μας η διάγνωση τεκμηριώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα και την καλλιέργεια του αρθρικού υγρού. Το υπερηχογράφημα θεωρήθηκε χρήσιμο επειδή βοηθάει στην εντόπιση της σηπτικής αρθρίτιδας στις μικρές αρθρώσεις όπως η πηχεοκαρπική. Παρά την εφαρμογή του PCV7 και πλέον και του PCV13 εμβολίου στον παιδιατρικό πληθυσμό στη χώρα μας, είναι ανάγκη να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση με διαρκή επιτήρηση και επιδημιολογική καταγραφή των οροτύπων S. pneumoniae που απομονώνονται από πνευμονιοκοκκικές νόσους. Κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός προοπτικών μελετών για την στρατηγική εφαρμογής των εμβολίων με περισσότερους ορότυπους του S. 8, 13 pneumoniae, όπως το 23-δύναμο εμβόλιο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIΑ 1 Zissis PN, Syriopoulou V, Kafetzis D, Daikos LG, Tsilimingaki A, Galanakis E, et al. Serotype distribution and antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae causing invasive infections and acute otitis media in children. Eur J Pediatr, 2004; 163: Paraskakis I, Kafetzis DA, Chrisakis A, Papavasilliou H, Kirikou H, Pangalis A, et al. Serotypes and antimicrobial susceptibilities of 1033 pneumococci isolated from children in Greece during Clin Microbiol Infect, 2006;12: Hoffman AJ, Mason OE, Schutze EG, Tan QT, Barson JW, Ginvner BL, et al. Streptococcus pneumoniae infections in the neonate. Pediatrics, 2003;112: Black S, Shinefield HR, Ling S, Hansen J, Fireman B, Spring D, et al. Effectiveness of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children younger than five years of age for prevention of pneumonia. Pediatr Infect Dis J, 2002;21: Levidiotou S, Vrioni G, Tzanakaki G, Pappa C, Gesouli H, Gartzonika C, et al. Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae in north-western Greece and implications for a vaccination program. FEMS Immunol Med Microbiol, 2006;48: Barboutis I, Skoutelis A. Streptococcus pneumoniae septic arthritis in adults. Clin Microbiol Infect, 2004;10: Ryan MJ, Kavanagh R, Wall PG, Hazleman BL. Bacterial joint infections in England and Wales, analysis of bacterial isolates over a four year period. Br J Rheum, 1997; 36: Ispanahi P, Weston CV, Turner PJ, Donald EF. Septic arthritis due to Streptococcus pneumoniae in Nottingham,UK, Clin Infect Dis, 1999;29: CLSI. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty-first informational supplement. CLSI document M100-S21, Wayne, Pa, USA: Clinical and Laboratory Standards Institute; Σιουμάλα Μ, Τζανακάκη Τ, Κεσανόπουλος Κ, Λεβειδιώτου Σ, Κρεμαστινού Τ. Ταυτόχρονη ανίχνευση εννέα κύριων οροτύπων S. pneumoniae σε βιολογικά υλικά με τη μέθοδο της stepdown multiplex PCR. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2007;52: Tzanakaki G, Tsompanomichalou M, Kesanopoulos K, Mantzourani R, Sioumala M, Tabaki A, et al. Simultaneous single tube PCR assay for the detection of Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae type b, Streptococcus pneumonia. Clin Microbiol Infect, 2005;11: Ross JJ, Saltzman LC, Carling P, Shapiro SD. Pneumococcal septic arthritis, review of 190 cases. Clin Infect Dis, 2003;36: Jacobs NM. Pneumococcal osteomyelitis and arthritis in children. Am J Dis Child, 1991;145: Bradley S, Kaplan SL, Tan TQ, Barson WJ, Arditi M, Schutze GE, et al. Paediatric pneumococcal bone and joint infections. The Pediatric Multicenter Pneumococcal Surveillance Study Group (PMPSSG). Pediatrics, 1998;102: Dahut W, Georgiadis M. Pneumococcal arthritis and functional asplenia after allogenic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transpl, 1995;15: Picazo JJ. Management of antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae infections and the use of pneumococcal vaccines. Clin Microbiol Infect, 2009;15[suppl 3]: Rosenthal J, Bole GG, Robinson WD. Acute non-gonococcal infectious arthritis, evaluation of risk factors, therapy and outcome. Arthritis Rheum, 1980;23: Long M, Patterson J, Murray L, Kumar A. Cluster cases of septic arthritis caused by Streptococcus pneumoniae in the era of penicillin resistance. Internat Ped, 2000;115:

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Περιγραφή περίπτωσης µηνιγγίτιδας από Nocardia farcinica Σ. Κανταρτζίδου, 1 Μ. Νέπκα, 1 Ε. Περιβολιώτη, 1 Ε. Πετεινάκη, 2 Σ. Γκολφινοπούλου, 3 Κ. Φουντούλης, 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ 2014 ΕΟΦ Εκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ αε) 18 ο χιλ.λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με χωλότητα

Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με χωλότητα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 139-148, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 139 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με χωλότητα Μαρία Τραχανά Παιδιατρικό και Ανοσολογικό Κέντρο Αναφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 Äåýôåñï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2007 2008 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να μάθεις, διάβασε. Για να κατανοήσεις, γράψε. Για να κατέχεις, δίδαξε.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων.

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. Καίτη Θέμελη Διγαλάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Τζανείο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Μοριακές μέθοδοι στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Πνευμονία είναι η φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος, οφείλεται κυρίως σε λοιμώξεις από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧOΣ 57 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧOΣ 57 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 AIΣΘHTIKH ΔEPMATOΛOΓIA ΤΕΥΧOΣ 57 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 > Βοτουλινική τοξίνη τύπου Α στην αντιμετώπιση των γραμμών του μεσόφρυου > Γενικευμένη ζυγομυκητίαση σηματοδοτούμενη από ένα ανεπαίσθητο δερματικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Α ν α σ κ ό π η σ η Κλινικοεργαστηριακές προσεγγίσεις των περιπροθετικών λοιµώξεων. Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. 2 4 η Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΟΜΟΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 409 εντυπο κλειστο αρ. αδειασ 95/2011 Κωδικός εντύπου: 014030 Διεύθυνση επιστροφής: Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Θεραπευτική αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Α Λ Ι Κ Η Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Δ / Ν Τ Ρ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ «Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 1 JANUARY-MARCH 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙος-ΜΑρΤιος 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 1 JANUARY-MARCH 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙος-ΜΑρΤιος 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 26 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/JANUARY - ΜΑρΤιος/MArCH 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Διαχρονική μελέτη της συχνότητας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας Γιάννης Π. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιµώξεων Πνευµονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» Η πνευµονία της κοινότητας εξακολουθεί να αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 18 Aðñßëéïò - Éïýíéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 18 Aðñßëéïò - Éïýíéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 18 Aðñßëéïò - Éïýíéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôéò ÌõêçôéÜóåéò ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Αύγουστος 2011 Αρ. 06/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάιος 2011 Αρ. 03/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ ÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α ν α σ κ ό π η σ η Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α. Μελίδου, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Ν. Μαλισιόβας

Διαβάστε περισσότερα

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ infection_book_final 1-12-05 12:31 ÂÏ 1 OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Ελένη Γιαµαρέλλου Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιευθύντρια 4 ης Παθολογικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 3-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 3-2009

Διαβάστε περισσότερα