O ρόλος των εμβολίων στην προφύλαξη από την πνευμονία της κοινότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ρόλος των εμβολίων στην προφύλαξη από την πνευμονία της κοινότητας"

Transcript

1 O ρόλος των εμβολίων στην προφύλαξη από την πνευμονία της κοινότητας Γιάννης Π. Κιουμής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου»

2 Πνευμονιοκοκκική πνευμονία σε ενήλικες: στοιχεία για το μέγεθος του προβλήματος Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease. In: Atkinson W, Wolfe C, Hamborsky J, McIntyre L, eds. The Pink Book. Epidemiology and Prevention of Vaccine Preventable Diseases. 10th ed. March % των πνευμονιών της κοινότητας απαιτεί νοσηλεία Ο πνευμονιόκοκκος ευθύνεται για το 25-30% όλων των πνευμονιών με θνητότητα 15-20% στο σύνολο των ηλικιακών ομάδων 20% των πνευμονιοκοκκικών πνευμονιών είναι βακτηριαιμικές και η θνητότητά τους στις 30 ημέρες είναι 13% που φθάνει μέχρι 50% για τους ηλικιωμένους Το κόστος νοσηλείας στις ΗΠΑ ανέρχεται σε δισεκατομμύρια $

3 Ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης στα ηλικιωμένα άτομα Ηλικία: μπλε στήλες 65-79, κόκκινες στήλες >80 Jackson LA, Janoff EN. Clin Infect Dis 2008

4 Ο αποικισμός του ρινοφάρυγγα από περισσότερα του ενός στελέχη S. pneumoniae είναι συνήθης Brugger SD, et al. PloS ONE 2010

5 Το αντιγριπικό εμβόλιο ως προστατευτικόμέσογιατηνπνευμονία της κοινότητας: μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει; «ούτε δια τούτου, ούτε άνευ τούτου» Αρίστιππος, π.x.

6 O αντιγριπικός εμβολιασμός στους ηλικιωμένους Jefferson T, et al. Cochrane Database Syst Rev, 2010 Έρευνα σε Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE, Web of Science Αξιολογήθηκαν: γρίπη, γριπώδης συνδρομή, εισαγωγές στο νοσοκομείο, επιπλοκές, θάνατοι Σύνολο επιλεγμένων μελετών: 75 Γενικά, χαμηλή ποιότητα των μελετών Μία (1) RCT σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη δραστικότητα τουαντιγριπικούεμβολίου(!) Έδειξε πιθανή μείωση των συμπτωμάτων της γρίπης αλλά δεν διέθετε επαρκές μέγεθος για την κατάδειξη επίδρασης στις επιπλοκές Δεν ήταν δυνατό να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη δραστικότητα των εμβολίων έναντι της γρίπης στα άτομα >65 ετών

7 Clinical Infectious Diseases 2010; 50:175 83

8 Arch Intern Med. 2007;167:53-59

9 BMC Infectious Diseases 2010, 10:219 Καμιά μείωση της θνητότητας μετά από το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο Καμπύλες επιβίωσης με ή χωρίς αντιγριπικό εμβολιασμό

10 Lancet 2008; 372:

11 Αντιγριπικός εμβολιασμός και προστασία από την πνευμονία της κοινότητας: σχολιασμός στα αποτελέσματα της μελέτης των Jackson M, et al. Lancet, 2008 Belongia EA, Shay DK. Lancet 2008

12 H επίδραση του αντιγριπικού εμβολιασμού στη θνητότητα των ασθενών με πνευμονία: Μια μελέτη κατά την εκτός επιδημίας χρονική περίοδο που δείχνει τη σημασία της ακριβούς προσαρμογής των ομάδων προς σύγκριση Eurich DT, et al. AJRCCM, 2008

13 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκου: μια διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς του σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (ή πώς να βρείτε μια μαύρη γάτα σ ένα σκοτεινό δωμάτιο )

14

15 Ηκάλυψηκαιηαποτελεσματικότητατου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στα ηλικιωμένα άτομα CDC, Sep Shapiro ED, et al. N Engl J Med, 1991 Ηκάλυψητωνηλικιωμένωνασθενώνμετο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο στις ΗΠΑ κατά τα έτη Η αποτελεσματικότητα του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου ανάλογα με την ηλικία των ασθενών. Σε κάθε ηλικιακή ομάδα τα 3 σημεία αντιστοιχούν στην αποτελεσματικότητα σε <3, 3-5 και >5 έτη

16 H ασφάλεια του 23-δύναμου εμβολίου έναντι του πνευμονιοκόκκου

17 Η αποτελεσματικότητα του πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στους ηλικιωμένους Jackson LA, et al. N Engl J Med 2003 Αναδρομική μελέτη σε ομάδα 47,365 ασθενών >65 ετών από ασφαλιστικό φορέα των ΗΠΑ σε περίοδο 3 ετών Στόχος της μελέτης η καταγραφή των περιστατικών που: 1. νοσηλεύθηκαν με πνευμονία 2. αντιμετώπισαν την πνευμονία εξωνοσοκομειακά 3. εμφάνισαν πνευμονιοκοκκική μικροβιαιμία 1428 νοσηλείες με πνευμονία, 3061 πνευμονίες με εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση, 61 μικροβιαιμίες Συμπεράσματα Τα εμβολιασμένα άτομα εμφάνισαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο μικροβιαιμίας Δεν μεταβλήθηκε ο κίνδυνος για πνευμονία, ανεξάρτητα από το επίπεδο αντιμετώπισης

18 To πρόβλημα της μειωμένης απαντητικότητας της 2 ης δόσης του 23-δύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου Torling J, et al. Vaccine, 2003

19 The 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. Part I. Efficacy of PPV in the elderly: a comparison of meta-analyses. Melegaro A, Edmunds WJ. Eur J Epidemiol, 2004

20 Η αποτελεσματικότητα του 23-δύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στην πρόληψη της πνευμονίας και την επιβίωση ασθενών σε οίκους ευγηρίας: Μια μελέτη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή και ελεγχόμενη με placebo Maruyama T, et al. BMJ, 2010

21 Ο εμβολιασμός έναντι του πνευμονιοκόκκου μειώνει τη θνητότητα, τις επιπλοκές και τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών με CAP Μια μελέτη σε 62,918 διαδοχικούς ασθενείς Ενδονοσοκομειακή επιβίωση των ασθενών με CAP. Η συμπαγής γραμμή παριστά τα εμβολιασμένα άτομα, η διακεκομμένη τα άτομα με άγνωστο εμβολιασμό και η στικτή τα μηεμβολιασμένα άτομα. Fisman DN, et al. Clin Infect Dis 2006 Η αδρή θνητότητα των εμβολιασμένων και μη ασθενών με CAP μετά από κατάταξη σύμφωνα με την PORT. Εκτός της κλάσης Ι, διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά

22 J Infect Dis, 2010; 201: Ορρότυπος 4 Ορρότυπος 14 Ορρότυπος 23F

23 Eur Respir J 2008; 31:

24

25 H αποτελεσματικότητα του πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου σε ηλικιωμένα άτομα: μια ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη από την Ιαπωνία Kawakami K, et al. Vaccine, 2010 H μελέτη αφορά 786 άτομα που ήταν εμβολιασμένα έναντι της γρίπης, ηλικίας >65 ετών 394 στην ομάδα με PPV, 392 στην ομάδα χωρίς PPV Συμπεράσματα Ο εμβολιασμός με PPV μείωσε σημαντικά τις εισαγωγές λόγω πνευμονίας (από οποιοδήποτε αίτιο) στα άτομα >75 ετών και σε όσα εμφάνιζαν κινητικά προβλήματα Το κόστος περίθαλψης μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 1 ου χρόνου στο σύνολο των ασθενών που εμβολιάσθηκαν Όταν τα στοιχεία περιέλαβαν το σύνολο των ασθενών >65 ετών, το αποτέλεσμα έπαψε να είναι στατιστικά σημαντικό

26

27 Arthritis Research & Therapy 2010, 12:R111

28 H αποτελεσματικότητα του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στους ενήλικες Μια μετα-ανάλυση με ολοκληρωτικά αρνητικά αποτελέσματα (22 μελέτες, 101,507 άτομα) Huss A, et al. CMAJ, 2009

29 Η επίδραση της ποιότητας των μελετών στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου Οι καφέ κουκκίδες εμφανίζουν τις ποιοτικά καλύτερες μελέτες Huss A, et al. CMAJ, 2009

30

31

32 Am J Respir Crit Care Med Vol 180. pp , 2009

33 Τα ποσοστά των διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων (IPD) σε άτομα >65 ετών στις ΗΠΑ κατά τα έτη Το 7-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο εισήχθη σε παιδιατρική χρήση το 2000 CDC ABCSS, 2008

34 Εμβόλια έναντι του πνευμονιόκοκκου: τα βασικά προβλήματα Dransfield MT, et al. AJRCCM, 2009 de Gans J, van de Beek D. N Engl J Med, 2002 Vila-Corcoles A. Drug Aging, 2007

35

36 Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) Αποτελεσματικότητα: Σημείο αμφισβήτησης, όμως οι περισσότερες μελέτες δείχνουν καλή αποτελεσματικότητα (50-80%) στους νέους υγιείς ενήλικες και στο γενικό πληθυσμό των ηλικιωμένων Όλα τα άτομα που φθάνουν στην ηλικία των 65 ετών πρέπει να εμβολιάζονται Τα άτομα που εμβολιάσθηκαν πριν τα 65 έτη πρέπει να λάβουν νέα δόση σ αυτή την ηλικία ή >5 έτη απότηνπροηγούμενηδόση Ενδείξειςγιατιςηλικίες19-64 έτη Ανοσολογικά επαρκή άτομα Χρόνια καρδιακά νοσήματα (όχι υπέρταση), χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, διαρροή ΕΝΥ, κοχλιακά εμφυτεύματα, αλκοολισμός, χρόνια ηπατικά νοσήματα (κίρρωση), καπνιστική συνήθεια Άτομα με λειτουργική ή ανατομική ασπληνία δρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμοσφαιρινοπάθειες συγγενής ή επίκτητη ασπληνία, σπληνική δυσλειτουργία, σπληνεκτομή Ανοσοκατασταλμένα άτομα Συγγενής ή επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια, HIV, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωτικό σύνδρομο, λευχαιμίες, λεμφώματα, ν. Hodgkin, γενικευμένη κακοήθης νόσος, ανοσοκατασταλτική αγωγή, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, πολλαπλούν μυέλωμα

37

38

39 16/6/2010 William Osler, who described many of the original clinical studies of pneumococcus, believed that pneumococcus was the only bacteria that caused pneumonia. We now know that multiple bacterial organisms (eg, Staphylococcus, Streptococcus) and a multitude of viral organisms can cause pneumonia. It is unfortunate that it [PPV23] has been called the pneumonia vaccine because in reality, it does not protect against pneumonia, at least on the basis of data from US studies Prof. M. Santosham Department of Pediatrics and International Health John Hopkins University

Aντιγριπικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

Aντιγριπικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Aντιγριπικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιδημιολογία Η γρίπη εμφανίζεται σε εξάρσεις διαφορετικής έκτασης κάθε χρόνο. Η ένταση των εξάρσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας Γιάννης Π. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιµώξεων Πνευµονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» Η πνευµονία της κοινότητας εξακολουθεί να αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 3 Ιούλιος/July - Σεπτέμβριος/September 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2011

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2011 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 275 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Χ. Ανταχόπουλος Γ' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη The new National Immunization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 1 JANUARY-MARCH 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙος-ΜΑρΤιος 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 1 JANUARY-MARCH 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙος-ΜΑρΤιος 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 26 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/JANUARY - ΜΑρΤιος/MArCH 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 18, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 Volume 18, Number 4, October - December 2010

Τόμος 18, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 Volume 18, Number 4, October - December 2010 Τόμος 18, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 Volume 18, Number 4, October - December 2010 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS EDITION

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών

Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Σχήματα-Προβληματισμοί-Λάθη Ευαγγελία Φαρμάκη «Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς» 1 η Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ Εμβολιασμοί η πλέον επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

GR1306107033. somethink.gr

GR1306107033. somethink.gr GR1306107033 somethink.gr 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι λοιµώξεις συνεχίζουν να αποτελούν µεγάλο πρόβληµα στη δηµόσια υγεία και στην καθηµερινή απασχόληση του παιδιάτρου, είτε ως πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. VOLUME 6 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2015 hυgeίa@εργασiα 6 (1) ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΤΟΕΚΤΟ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. VOLUME 6 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2015 hυgeίa@εργασiα 6 (1) ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΤΟΕΚΤΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Experimental Theater of Thrace Ερευνητικό Θέατρο Θράκης ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά του νέου τετραδύναμου (ΑCW135Y) μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου στην πρόληψη της ΔΜΝ και στους ταξιδιώτες

Η συνεισφορά του νέου τετραδύναμου (ΑCW135Y) μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου στην πρόληψη της ΔΜΝ και στους ταξιδιώτες Η συνεισφορά του νέου τετραδύναμου (ΑCW135Y) μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου στην πρόληψη της ΔΜΝ και στους ταξιδιώτες Ανδρούλα Παυλή MD FRACGP DTM AFTM RCPS (Glasgow) MPH Ιατρός Γενικής Ιατρικής Δήλωση σύγκρουσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγριπικός εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη

Αντιγριπικός εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Αντιγριπικός εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη Σιέττου Μαρία 1, Σαρίδη Μαρία 2 1. Μαία, ΜA, Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου 2. Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Phd(c),Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια: Νέες πληροφορίες

Εμβόλια: Νέες πληροφορίες 21/11/212 Εμβόλια: Νέες πληροφορίες Μαρία Θεοδωρίδου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών 5 η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικών Λοιμώξεων 17-11-12 Η επιδημία κοκκύτη επιδεινώνεται στις ΗΠΑ το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικές λοιμώξεις και κύηση

Αναπνευστικές λοιμώξεις και κύηση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 131-140, 2012 Αναπνευστικές λοιμώξεις και κύηση Πίτσιου Γ. 1, Κιουμής Ι. 2 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prevenar ενέσιμο εναιώρημα. Προσροφημένο, συζευγμένο σακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η 1) Ένα νέο εµβόλιο γρίπης για τα παιδιά Ένα αδρανοποιηµένο τετραδύναµο εµβόλιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς ιούς γρίπης Β, φάνηκε

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2012. Red Book 2012: Τι νεότερο. Μέρος 1. Ενεργητική και Παθητική ανοσοποίηση. Σημαντικές αλλαγές: Γενικά

21/11/2012. Red Book 2012: Τι νεότερο. Μέρος 1. Ενεργητική και Παθητική ανοσοποίηση. Σημαντικές αλλαγές: Γενικά Red Book 2012: Τι νεότερο Red Book 2012: Τι νεότερο Β. Συριοπούλου Ομ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής 5 η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικών λοιμώξεων 17-11-12 Σημαντικές αλλαγές: Γενικά Προσθήκη νέων ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης ιϊκών αντιγόνων

Ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης ιϊκών αντιγόνων Ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης ιϊκών αντιγόνων Σύγκριση με κυτταροκαλλιέργειες Απλούστερες τεχνικά Λιγότερο ευαίσθητες Μέση ευαισθησία: e.g. Zstat Flu 69% Directigen Flu A + B 87%, Flu OIA 72%, RSV OIA

Διαβάστε περισσότερα

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa ΟΜΙΛΙΕΣ Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa Paolo Lionetti Department of Neuroscience, Psychology, Pharmacology and Child's Health, University of Florence, Meyer Hospital, Florence,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Πνευμονία είναι η φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος, οφείλεται κυρίως σε λοιμώξεις από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή

Διαβάστε περισσότερα

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχολογικών και των συμπεριφορικών συμπτωμάτων της νόσου Alzheimer

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχολογικών και των συμπεριφορικών συμπτωμάτων της νόσου Alzheimer ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):707-719 Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχολογικών και των συμπεριφορικών συμπτωμάτων της νόσου Alzheimer Η συχνότητα της νόσου Alzheimer (NA) αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια: Σύγχρονες θέσεις και προοπτικές

Εμβόλια: Σύγχρονες θέσεις και προοπτικές ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 225 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι Εμβόλια: Σύγχρονες θέσεις και προοπτικές ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Εμβολιασμοί στην εφηβική ηλικία Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η 1) Σχετιζόµενη µε µετάγγιση λοίµωξη από ιό του υτικού Νείλου Ανοσοκατεσταλµένος ασθενής παρουσίασε εγκεφαλίτιδα από ιό του υτικού Νείλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Αύγουστος 2011 Αρ. 06/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙ Α Β Η ηπατίτιδα Β προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Β και αποτελεί σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Σε όλο τον κόσµο υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2 δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ιοί της ηπατίτιδας B, C και HIV και υγειονομικοί εργαζόμενοι

Ιοί της ηπατίτιδας B, C και HIV και υγειονομικοί εργαζόμενοι Ιοί της ηπατίτιδας B, C και HIV και υγειονομικοί εργαζόμενοι n ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ειδικός ιατρός εργασίας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, Κέντρο Υγείας -

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Λοιμογόνος παράγοντας Η ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία αυτοπεριοριζόμενη νόσος του ήπατος που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ)

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 30, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007, σελίδες 24-32 Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) 1 η Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονία κι εγκυμοσύνη

Πνευμονία κι εγκυμοσύνη 380 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Πνευμονία κι εγκυμοσύνη Ιωάννης Κ. Θανασάς Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πνευμονία στις έγκυες είναι συχνότερη στο τελευταίο τρίμηνο συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ.

Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ. 1 Υπογλυκαιμία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Aθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ιφιγένεια Παπαγεωργίου, Δανάη Φ. Σφαντού, Σταύρος Ι. Παππάς Γ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα