Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας"

Transcript

1 Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Νίκος Α. Καρανταγλής Παιδίατρος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 1

2 Ως Μέση Ωτίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του µέσου ωτός η οποία µπορεί να είναι Οξεία (<3 εβδοµάδες) Υποξεία (µεταξύ 3 εβδοµάδων και 3 µηνών) Χρόνια (> 3 µήνες) Γιατί µιλάµε για τη µέση ωτίτιδα; Η µέση ωτίτιδα, οξεία (ΟΜΩ) και εκκριτική (ΕΩ) αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία χορήγησης φαρµάκων στα παιδιά Η σωστή διάγνωση και διαχείρισή της είναι σηµαντική για Την υγεία των παιδιών Τη βέλτιστη χρήση αντιβιοτικών Το τελικό κόστος θεραπείας Η νόσος ευθύνεται για σηµαντικό κόστος, άµεσο και έµµεσο 2

3 Οξεία Μέση Ωτίτιδα (ΟΜΩ), αίτια Μικροβιακά (>80%) Πνευµονιόκοκκος Αιµόφιλος Μοραξέλλα Στρεπτόκοκκος οµ Α Ιογενή RSV Παραϊνφλουένζας Ινφλουένζας Εντεροϊοί Αδενοϊοί Σε βρέφη µικρότερα των 6 εβδοµάδων, επιπλέον Escherichia coli, Enterococcus species, και group B στρεπτόκοκκοι Prevalence of Various Respiratory Viruses in the Middle Ear during Acute Otitis Media, Terho Heikkinen, M.D., Monica Thint, M.D., and Tasnee Chonmaitree, M.D. N Engl J Med 1999; 340: January 28, 1999 Για τη διάγνωση απαιτούνται : Ιστορικό οξείας έναρξης Συµπτώµατα ή/και σηµεία φλεγµονής του µέσου ωτός Παρουσία υγρού στο µέσο ους, ενδεικτικά της οποίας είναι Προβολή της τυµπανικής µεµβράνης Ελαττωµένη ή απούσα κινητικότητά της Παρουσία φυσαλίδων αέρα Diagnosis and Management of Acute Otitis Media Subcommittee on Management of Acute Otitis Media Pediatrics 2004;113;1451 3

4 4

5 Αµερικανική Ακαδηµία Παιδιατρικής (AAP) 2004 Diagnosis and Management of Acute Otitis Media Subcommittee on Management of Acute Otitis Media Pediatrics 2004;113;1451 5

6 National Health Service (NHS) 2008 Προτείνει για παιδιά µεγαλύτερα των 3 µηνών στα οποία διαγιγνώσκεται ΟΜΩ, παρακολούθηση και πιθανή χορήγηση αντιβιοτικών σε µη βελτίωση, µε παράλληλη ενηµέρωση και ενθάρρυνση των γονέων. Ως ενδείξεις για άµεση έναρξη αντιµικροβιακής αγωγής προτείνονται : η αµφοτερόπλευρη ΟΜΩ σε παιδιά µικρότερα των 2 ετών η παρουσία ωτόρροιας η εµφάνιση ασθενούς σε βαριά κλινική εικόνα που υποδηλώνει συστηµατική νόσο ή µαστοειδίτιδα Respiratory tract infections and antibiotic prescribing, Prescribing of antibiotics for self-limiting respiratory tract infections in adults and children in primary care, Issued: July 2008, NICE clinical guideline 69 AAP 2004 Χορήγηση αναλγητικών Ως αντιβιοτικό εκλογής προτείνεται η αµοξυκιλλίνη σε υψηλή δόση mg/kg/η σε 3 δόσεις για 10 ηµέρες στα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών σε παιδιά ηλικίας άνω των 6 µε ήπια/µέτρια κλινική εικόνα, η διάρκεια θεραπείας µπορεί να περιοριστεί στις 5-7 ηµέρες Σε ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση ή σε αυτούς που απαιτείται κάλυψη και έναντι του αιµόφιλου ή της µοραξέλλας η θεραπεία µπορεί να ξεκινήσει µε αµοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό, στην υψηλή δόση αµοξυκιλλίνης σε δύο δόσεις ανά ηµέρα Απόκριση στη θεραπεία αναµένεται από το πρώτο 24ωρο, ενώ αν δεν παρατηρηθεί κλινική βελτίωση σε 2-3 ηµέρες, υπάρχει ένδειξη αλλαγής της αγωγής 6

7 AAP 2004 Σε αποτυχία της αµοξυκιλλίνης προτείνεται η χορήγηση αµοξυκιλλίνης+κλαβουλανικό Σε ιστορικό αλλεργίας στην αµοξυκιλλίνη, µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε κεφουροξίµη, είτε κλαριθροµυκίνη ή αζιθροµυκίνη Σε παιδιά µε εµέτους ή σε ασθενείς που προκρίνεται η παρεντερική οδός καθώς και σε αποτυχία της αγωγής µε αµοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό, φάρµακο εκλογής είναι η κεφτριαξόνη, ενδοφλέβια ή ενδοµυικά σε δοσολογία 50 mg/kg εφάπαξ, σε σχήµα 3 ηµερών Σε εµµονή των συµπτωµάτων προτείνεται τυµπανοκέντηση και ταυτοποίηση του αιτίου και αν αυτό δεν είναι δυνατό, χορήγηση κλινδαµυκίνης Σε αποτυχία επιβάλλεται τυµπανοκέντηση και καλλιέργεια. ΚΕΛΠΝΟ 2007 Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων οδηγιών της Αµερικανικής Ακαδηµίας Παιδιατρικής Κατευθυντήριες οδηγίες για τη ιάγνωση και την Εµπειρική Θεραπεία των Λοιµώξεων, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων, Επιστηµονική Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, ΑΘΗΝΑ

8 Νεότερα δεδοµένα ύο πολύ καλά σχεδιασµένες placebo-controlled µελέτες Χορήγηση αµοξυκιλλίνης+κλαβουλανικού ως θεραπείας σε παιδιά ηλικίας 6 µηνών έως δύο και τριών ετών αντίστοιχα Οι οµάδες που έλαβαν αγωγή είχαν : στατιστικά σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε το εικονικό φάρµακο ταχύτερη αποδροµή του υγρού στο µέσο ους µικρότερα ποσοστά επίµονης λοίµωξης A Placebo-Controlled Trial of Antimicrobial Treatment for Acute Otitis MediaTähtinen P, Laine MK, Huovinen P, Jalava J, Ruuskanen O, Ruohala A N Engl J Med. 2011;364: Νεότερα δεδοµένα Τα νέα αυτά δεδοµένα θέτουν ερωτηµατικά σε σχέση µε την οδηγία για παρακολούθηση µόνο των παιδιών αυτής της ηλικιακής οµάδας Παρόλα αυτά και οι δύο προτείνουν την έναρξη αγωγής µόνον εφόσον η διάγνωση της νόσου θεωρείται βέβαια Treatment of Acute Otitis Media in Children under 2 Years of Age, Alejandro Hoberman, M.D., Jack L. Paradise, M.D.et al, N Engl J Med 2011; 364: January 13,

9 Ελληνικά δεδοµένα Μελετήθηκε η επιδηµιολογία της ωτόρροιας πριν και µετά την εισαγωγή του επταδύναµου εµβολίου κατά του πνευµονιοκόκκου Μετά την εισαγωγή του εµβολίου τα περιστατικά ωτόρροιας παρουσίασαν ελάττωση, κυρίως τα οφειλόµενα στους οροτύπους του εµβολίου Ο ορότυπος 19 Α αυξήθηκε σηµαντικά ως αίτιο ωτόρροιας Η αντίσταση στην πενικιλλίνη αυξήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια The impact of the heptavalent pneumococcal conjugate vaccine on the epidemiology of acuteotitis media complicated by otorrhea, Stamboulidis K et al, Pediatr Infect Dis J Jul;30(7):551-5 Μέτρα πρόληψης πλήρης εµβολιασµός των παιδιών κατά το δυνατόν αποφυγή των ιογενών λοιµώξεων του αναπνευστικού στα βρέφη και µικρά παιδιά ενθάρρυνση του µητρικού θηλασµού αποφυγή σίτισης µε µπουκάλι σε ύπτια θέση περιορισµός της χρήσης πιπίλας µετά τους έξι µήνες αποφυγή έκθεσης σε παθητικό κάπνισµα 9

10 Εκκριτική Ωτίτιδα Μετά το τέλος της αγωγής είναι αναµενόµενη η παραµονή υγρού στο µέσο ους στο 70% τις 2 πρώτες εβδοµάδες στο 40% στον ένα µήνα και στο 10% των ασθενών µετά από 3 µήνες. Κατά το διάστηµα αυτό είναι σηµαντική η διαφοροδιάγνωση µεταξύ ΟΜΩ και ΕΩ, καθώς η δεύτερη δε χρήζει αντιµικροβιακής αγωγής αλλά απαιτεί παρακολούθηση για τον αποκλεισµό προβληµάτων στην ακοή και επακόλουθων µαθησιακών διαταραχών Οδηγίες για την Εκκριτική Ωτίτιδα Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αµερικανικής Ακαδηµίας Παιδιατρικής σχετικά µε τη διάγνωση και την αντιµετώπιση της νόσου οι παιδίατροι οφείλουν: Να εξετάζουν τη διάρκεια της νόσου και τη σοβαρότητα των συνοδών συµπτωµάτων σε κάθε επανεκτίµηση παιδιού µε ΕΩ Να αξιολογούν τα παιδιά µε ΕΩ που βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης διαταραχών λόγου και οµιλίας Να παρακολουθούν για 3µηνο τα παιδιά που δε βρίσκονται σε κίνδυνο για τα παραπάνω Να παραπέµπουν για έλεγχο ακοής τα παιδιά των οποίων τα συµπτώµατα διαρκούν για περισσότερο από 3 µήνες καθώς και τα παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην οµιλία ή που εµφανίζουν µαθησιακές διαταραχές Otitis Media With Effusion, American Academy of Family Physicians, American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery and American Academy of Pediatrics, Subcommittee on Otitis Media With Effusion Pediatrics 2004;113;

11 Οδηγίες για την Εκκριτική Ωτίτιδα Να επανεκτιµούν ανά 3-6 µήνες τα παιδιά που δε βρίσκονται σε κίνδυνο, µέχρι την εξάλειψη του υγρού να διαπιστώσουν έκπτωση της ακοής ή δοµικές ανωµαλίες στο τύµπανο Να ΜΗΝ χορηγούν αντιισταµινικά ή αποσυµφορητικά Να µη χορηγούν ως ρουτίνα αντιµικροβιακά ή κορτικοστεροειδή Όταν ένα παιδί µε ΕΩ γίνει υποψήφιο για επέµβαση, η αρχική επιλογή είναι η τοποθέτηση σωληνίσκων Otitis Media With Effusion, American Academy of Family Physicians, American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery and American Academy of Pediatrics, Subcommittee on Otitis Media With Effusion Pediatrics 2004;113;1412 Συµπερασµατικά Σε αναµονή των νέων κατευθυντηρίων οδηγιών του ΚΕΛΠΝΟ Αντιβιοτικό πρώτης εκλογής η αµοξυκιλλίνη σε υψηλή δόση 90 mg/kg ΒΣ σε 3 δόσεις Η χορήγηση αµοξυκιλλίνης+κλαβουλανικού Με την υψηλή δόση αµοξυκιλλίνης Σε 3 δόσεις ιάρκεια αγωγής 10 ηµέρες σε παιδιά µικρότερα των 2 ετών και 5-7 ηµερες σε µεγαλύτερα Η σωστή ωτοσκόπηση µε πνευµατικό ωτοσκόπιο αποτελεί τη µέθοδο εκλογής για τη διάγνωση Η βεβαιότητα στη διάγνωση είναι το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα για την επιλογή της βέλτιστης αντιµετώπισης της νόσου 11

12 12

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ 2014 ΕΟΦ Εκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ αε) 18 ο χιλ.λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Η1Ν1 ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνηθέστερα αίτια της οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας αναφέρονται στον Πίνακα. PINΙΟΙ 20% ΚΟΡΟΝΑΪΟΙ 8% ΑΔΕΝΟΪΟΙ 5% ΕΡΠΗΤΟΪΟΣ 1-2 4% ΙΟΣ EPSTEIN-BARR 2%

Τα συνηθέστερα αίτια της οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας αναφέρονται στον Πίνακα. PINΙΟΙ 20% ΚΟΡΟΝΑΪΟΙ 8% ΑΔΕΝΟΪΟΙ 5% ΕΡΠΗΤΟΪΟΣ 1-2 4% ΙΟΣ EPSTEIN-BARR 2% Μιχάλης Σαββίδης Παθολόγος ΟΞΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ Τα συνηθέστερα αίτια της οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας αναφέρονται στον Πίνακα. Πίνακας 1: Αίτια οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας PINΙΟΙ 20% ΚΟΡΟΝΑΪΟΙ 8% ΑΔΕΝΟΪΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η 1) Ένα νέο εµβόλιο γρίπης για τα παιδιά Ένα αδρανοποιηµένο τετραδύναµο εµβόλιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς ιούς γρίπης Β, φάνηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα στους ενήλικες: διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα στους ενήλικες: διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 25, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006, σελίδες 6-16 Ενημερωτικό άρθρο Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα στους ενήλικες: διαγνωστική και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa ΟΜΙΛΙΕΣ Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa Paolo Lionetti Department of Neuroscience, Psychology, Pharmacology and Child's Health, University of Florence, Meyer Hospital, Florence,

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôåõèõíôÞñéåò Ïäçãßåò & ÓõíáéíÝóåéò Áóèåíþí

ÊáôåõèõíôÞñéåò Ïäçãßåò & ÓõíáéíÝóåéò Áóèåíþí ÅËËÇÍÉÊÇ ÌÁÉÅÕÔÉÊÇ ÊÁÉ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÊáôåõèõíôÞñéåò Ïäçãßåò & ÓõíáéíÝóåéò Áóèåíþí óôç ÌáéåõôéêÞ êáé Ãõíáéêïëïãßá Åðéóôçìïíéêüò Õðåýèõíïò êäïóçò Íéêüëáïò Âñá íþò ÐÑÙÔÇ ÅÊÄÏÓÇ - ÁÈÇÍÁ 2014 ISBN

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Πνευμονία είναι η φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος, οφείλεται κυρίως σε λοιμώξεις από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή

Διαβάστε περισσότερα

Πυρετικοί σπασµοί στα παιδιά: τρέχουσα ανασκόπηση και τεκµηριωµένη ιατρική

Πυρετικοί σπασµοί στα παιδιά: τρέχουσα ανασκόπηση και τεκµηριωµένη ιατρική AΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Πυρετικοί σπασµοί στα παιδιά: τρέχουσα ανασκόπηση και τεκµηριωµένη ιατρική Ε. Βαργιάµη,.Ι. Ζαφειρίου Α Παιδιατρική Κλινική, Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης Vargiami E, Zafeiriou D.I.

Διαβάστε περισσότερα

GR1306107033. somethink.gr

GR1306107033. somethink.gr GR1306107033 somethink.gr 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι λοιµώξεις συνεχίζουν να αποτελούν µεγάλο πρόβληµα στη δηµόσια υγεία και στην καθηµερινή απασχόληση του παιδιάτρου, είτε ως πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σαββίδης, Παθολόγος. Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε γυναίκα

Μιχάλης Σαββίδης, Παθολόγος. Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε γυναίκα Μιχάλης Σαββίδης, Παθολόγος Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε γυναίκα Η οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα χαρακτηρίζεται από δυσουρία, συχνουρία, επιτακτική ούρηση, πυουρία και βακτηριουρία. Τα ούρα είναι

Διαβάστε περισσότερα

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Ελένη Γιαµαρέλλου Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιευθύντρια ' Παθολογικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο ΑΤΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας:

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Αποτελέσµατα µιας συστηµατικής ανασκόπησης ΑΡΧΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης (Τ.Ε.Ι.) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας, Παράρτηµα Σητείας ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prevenar ενέσιμο εναιώρημα. Προσροφημένο, συζευγμένο σακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια: Σύγχρονες θέσεις και προοπτικές

Εμβόλια: Σύγχρονες θέσεις και προοπτικές ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 225 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι Εμβόλια: Σύγχρονες θέσεις και προοπτικές ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Εμβολιασμοί στην εφηβική ηλικία Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηριασμού: συγγενείς λοιμώξεις, περιγεννητικές λοιμώξεις, κύηση, νεογνό.

Λέξεις ευρετηριασμού: συγγενείς λοιμώξεις, περιγεννητικές λοιμώξεις, κύηση, νεογνό. Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 253 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ιογενείς συγγενείς και περιγεννητικές λοιμώξεις Τ. Σιαχανίδου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ιοί αποτελούν το συχνότερο αίτιο λοίμωξης της εγκύου και είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλίτιδα και μέση ωτίτιδα

Αμυγδαλίτιδα και μέση ωτίτιδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αμυγδαλίτιδα και μέση ωτίτιδα Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού γίνονται συχνότερες μετά την ηλικία του ενός έτους. Στο παιδί ο φάρυγγας, οι αμυγδαλές και το μέσον ους βρίσκονται πολύ κοντά

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2012. Red Book 2012: Τι νεότερο. Μέρος 1. Ενεργητική και Παθητική ανοσοποίηση. Σημαντικές αλλαγές: Γενικά

21/11/2012. Red Book 2012: Τι νεότερο. Μέρος 1. Ενεργητική και Παθητική ανοσοποίηση. Σημαντικές αλλαγές: Γενικά Red Book 2012: Τι νεότερο Red Book 2012: Τι νεότερο Β. Συριοπούλου Ομ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής 5 η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικών λοιμώξεων 17-11-12 Σημαντικές αλλαγές: Γενικά Προσθήκη νέων ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Χ.ΖΗΔΡΟΥ, Α.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανδρική οστεοπόρωση είναι μια πάθηση υποδιαγνωσμένη και υποθεραπευόμενη.

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος στα παιδιά Surgical management of mastoid subperiostal abcess in children

Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος στα παιδιά Surgical management of mastoid subperiostal abcess in children Ψαρομμάτης Ι Βουδούρης Χ Γιαννακόπουλος Π Θεοδώρου Ε Τσακανίκος Μ Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV).

Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV). β αναστολείς Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV). Βαθμός τεκμηρίωσης: IV Βαθμός σύστασης: A Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Λ ο ί μ ω ξ η 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 1. Και ξαφνικά σου έρχεται ο λογαριασμός (το χαρτί της μισθοδοσίας) και βλέπεις ότι όλη σου η ζωή πήγε υπέρ πίστεως και πατρίδος. Και να ήταν έτσι, καλά.

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η

Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η Ε π ι λ ε γ µ έ ν η β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ η ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2013 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 1) Μυκητιακή µηνιγγίτιδα µετά από επισκληρίδια έγχυση µολυσµένου σκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Streptococcus pneumoniae ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ SEPTIC ARTHRITIS DUE TO Streptococcus pneumoniae IN A IMMUNOCOMPROMISED

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες & Συναινέσεις Ασθενών

Κατευθυντήριες Οδηγίες & Συναινέσεις Ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ Κατευθυντήριες Οδηγίες & Συναινέσεις Ασθενών στη Μαιευτική και Γυναικολογία Επιστημονικός Υπεύθυνος Έκδοσης Νικόλαος Δ. Βραχνής ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 30: Συστήνεται η διερεύνηση για αλλεργική ρινίτιδα στους ασθενείς με άσθμα.

Σύσταση 30: Συστήνεται η διερεύνηση για αλλεργική ρινίτιδα στους ασθενείς με άσθμα. Αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα Σύσταση 30: Συστήνεται η διερεύνηση για αλλεργική ρινίτιδα στους ασθενείς με άσθμα. Βαθμός τεκμηρίωσης: III-3 Βαθμός σύστασης: A Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της GINA

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας Γιάννης Π. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιµώξεων Πνευµονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» Η πνευµονία της κοινότητας εξακολουθεί να αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα