Ελληνική έκδ ση WAN WAN WLAN. LW310 Sweex Ασύρματος ευρυζωνικός δρομολογητής 300 Mbps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική έκδ ση 1-4 1-4 WAN WAN WLAN. LW310 Sweex Ασύρματος ευρυζωνικός δρομολογητής 300 Mbps"

Transcript

1 Ελληνική έκδ ση LW310 Sweex Ασύρματος ευρυζωνικός δρομολογητής 300 Mbps Σημαντικό! Ο βοηθός ρυθμίσεων (Setup Wizard) βρίσκεται στο CD-ROM της Sweex. Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης θα σας δείξει βήμα-βήμα πώς να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Μην εκθέτετε τον ασύρματο ευρυζωνικό δρομολογητή 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης. Μη χρησιμοποιείτε τον ασύρματο ευρυζωνικό δρομολογητή 300 Mbps της Sweex σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή υγρασία. Αποφεύγετε απότομα τραντάγματα ή χτυπήματα της συσκευής, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό ακυρώνει την εγγύηση. Κάτοψη ή πρόσοψη του δρομολογητή Λυχνίες LED Κατάσταση Ένδειξη 1-4 Αναμμένη Δείχνει ότι έχει συνδεθεί ένας υπολογιστής στην αντίστοιχη θύρα 1-4 Αναβοσβήνει Δείχνει την ύπαρξη δραστηριότητας ανάμεσα στον αντίστοιχο υπολογιστή και το δρομολογητή WAN Αναμμένη Υπάρχει καλή σύνδεση με το μόντεμ σύνδεσης στο Διαδίκτυο WAN Αναβοσβήνει Δείχνει την ύπαρξη δραστηριότητας ανάμεσα στο δρομολογητή και το μόντεμ WLAN Αναμμένη Δείχνει ότι η ασύρματη σύνδεση του δρομολογητή είναι ενεργοποιημένη W310_manual_compleet.indd :18:11

2 WLAN Αναβοσβήνει Δείχνει την ύπαρξη δραστηριότητας ανάμεσα στους καθορισμένους ασύρματους υπολογιστές (ή υπολογιστή) και το δρομολογητή. SYS Αναβοσβήνει Δείχνει ότι ο δρομολογητής λειτουργεί σωστά. Όταν ενεργοποιείτε το δρομολογητή μπορεί να χρειαστούν 15 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία. Power Αναμμένη Δείχνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο WPS Αναβοσβήνει Δείχνει ότι γίνεται ρύθμιση WPS Πίσω όψη του δρομολογητή Στην πίσω πλευρά του δρομολογητή υπάρχουν οι εξής συνδέσεις - από αριστερά προς τα δεξιά: Κεραία 1 Θύρα σύνδεσης του προσαρμογέα τροφοδοσίας. Θύρα WAN για σύνδεση ενός μόντεμ με καλώδιο δικτύου Ethernet τύπου RJ-45 UTP Θύρες UTP Ethernet 1, 2, 3 και 4 για σύνδεση υπολογιστών με καλώδιο δικτύου Ethernet τύπου RJ45. Κουμπί Reset / WPS (Επαναφοράς / WPS) για επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτ.) ή για σύνδεση WPS (πατήστε σύντομα 1 φορά) Κεραία 2 Σύνδεση του ευρυζωνικού δρομολογητή της Sweex 1. Συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά του δρομολογητή. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας σε μια πρίζα. Η λυχνία στην ένδειξη POWER πρέπει να είναι αναμμένη. Αν δεν είναι ελέγξτε μήπως ο προσαρμογέα τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από το δρομολογητή και ελέγξτε την πρίζα. 363

3 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου (RJ-45 UTP) στον υπολογιστή και στην πίσω πλευρά του δρομολογητή. Κάνετε τη σύνδεση στη θύρα 1, 2, 3 ή 4. Θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία στην πρόσοψη. Αν δεν ανάψει ελέγξτε ότι το καλώδιο δικτύου έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή και στο δρομολογητή. 3. Ενεργοποιήστε το μόντεμ*. Προσέξτε: Δεν εννοούμε το δρομολογητή της Sweex. Με ένα καλώδιο δικτύου (RJ-45 UTP), συνδέστε το μόντεμ στην πίσω πλευρά του δρομολογητή. Κάνετε τη σύνδεση στη θύρα WAN. Η λυχνία WAN στη μπροστινή πλευρά του δρομολογητή θα ανάψει. Αν δεν ανάψει, ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου έχει συνδεθεί σωστά στο μόντεμ και στο δρομολογητή. *Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον ευρυζωνικό δρομολογητή της Sweex χρειάζεται μία εν λειτουργία σύνδεση με το Διαδίκτυο, η οποία επιτυγχάνεται μέσω μόντεμ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το μόντεμ αυτό παρέχεται από τον παροχέα σύνδεσης Διαδικτύου. Διαμόρφωση του υπολογιστή για σύνδεση με το δρομολογητή Windows Vista Στο κάτω μέρος της οθόνης μεταβείτε στο Έναρξη". "Πίνακας ελέγχου" ( Start. Control Panel ). Επιλέξτε "Προβολή κατάστασης δικτύου και εργασιών" ( View network status and tasks ). 364

4 Στην αριστερή στήλη επιλέξτε "Διαχείριση συνδέσεων δικτύου" ( Manage network connections ). 365

5 Κάνετε δεξιό κλικ στο "Σύνδεση LAN" ( LAN Connection ) ή "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" ( Wireless Network connection ) και επιλέξτε "Ιδιότητες" ( Properties ). Εμφανίζεται τότε η ακόλουθη οθόνη: Επιλέξτε "Πρωτόκολλο Διαδικτύου Έκδοση 4 (TCP/IPv4)" ( Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ) και επιλέξτε "Ιδιότητες" ( Properties ). Επιλέξτε "Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP" ( Obtain an IP address automatically ) και "Αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS" ( Obtain DNS server address automatically ). Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πατώντας OK. Οι ρυθμίσεις του δικτύου για Vista έχουν τώρα διαμορφωθεί σωστά. Επιπλέον στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις για το πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο. 366

6 Windows XP Στο κάτω μέρος της οθόνης μεταβείτε στο Έναρξη". "Πίνακας ελέγχου" ( Start. Control Panel ). Κατόπιν μεταβείτε στο "Συνδέσεις δικτύου και Internet" ( Network and Internet Connections ). Ανοίξτε τις "Συνδέσεις δικτύου" ( Network Connections ) ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή: "έναρξη"* "Ρυθμίσεις"* "Συνδέσεις δικτύου" ( Start Settings Network Connections ). Κάνετε δεξιό κλικ στο "Σύνδεση LAN" ( LAN Connection ) ή "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" ( Wireless Network connection ) και επιλέξτε "Ιδιότητες" ( Properties ). Εμφανίζεται τότε η ακόλουθη οθόνη: Στην καρτέλα "Γενικά" ( General ) επιλέξτε το "Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP)" ( Internet Protocol (TCP/IP) ) και κατόπιν επιλέξτε "Ιδιότητες" ( Properties ). Επιλέξτε "Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP" ( Obtain an IP address automatically ) και "Αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS" ( Obtain DNS server address automatically ). Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πατώντας OK. Τώρα έχουν διαμορφωθεί σωστά οι ρυθμίσεις δικτύου για τα Windows XP. Επιπλέον στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις για το πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο. 367

7 Windows 2000 Στο κάτω μέρος της οθόνης μεταβείτε στο Έναρξη". "Πίνακας ελέγχου" ( Start. Control Panel ). Κατόπιν μεταβείτε στο "Συνδέσεις δικτύου και Internet" ( Network and Internet Connections ). Ανοίξτε τις "Συνδέσεις δικτύου" ( Network Connections ) ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή: "έναρξη"* "Ρυθμίσεις"* "Συνδέσεις δικτύου" ( Start Settings Network Connections ). Κάνετε δεξιό κλικ στο "Σύνδεση LAN" ( LAN Connection ) ή "Ασύρματη σύνδεση δικτύου" ( Wireless Network connection ) και επιλέξτε "Ιδιότητες" ( Properties ). Εμφανίζεται τότε η ακόλουθη οθόνη: Επιλέξτε "Πρωτόκολλο Internet TCP/IP" ( Internet Protocol TCP/IP ) και κατόπιν επιλέξτε "Ιδιότητες" ( Properties ). Επιλέξτε "Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP" ( Obtain an IP address automatically ) και "Αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS" ( Obtain DNS server address automatically ). Πατήστε OK δύο φορές. Τώρα έχουν διαμορφωθεί σωστά οι ρυθμίσεις δικτύου για τα Windows Επιπλέον στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις για το πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Ρυθμίσεις προγράμματος πλοήγησης στο Διαδίκτυο για Windows 2000, XP και Vista 1. Για να μπορείτε να συνδέσετε το δρομολογητή, πρέπει να διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Αυτές μπορείτε να τις ελέγξετε εύκολα επιλέγοντας στον Internet Explorer το "Πρόσθετα" - "Εργαλεία" ( Extra - Tools ) και κατόπιν "Επιλογές Internet..." ( Internet Options ). 368

8 2. Στην οθόνη μεταβείτε στην καρτέλα "Συνδέσεις" ( Connections ) και επιλέξτε "Να μη γίνεται ποτέ κλήση μιας σύνδεσης" ( Never dial a connection ) ή στο από πάνω λευκό τμήμα αφαιρέστε όλες τις συνδέσεις. 3. Στη συνέχεια πατήστε τις "Ρυθμίσεις LAN" ( LAN Settings ) στο κάτω μέρος, αφαιρέστε όλα τα τσεκαρίσματα και πατήστε OK. 4. Για να ενεργοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις επανεκκινήστε το πρόγραμμα πλοήγησης. Διαμόρφωση ρυθμίσεων του ασύρματου δικτύου Πώς λειτουργεί; Για να δημιουργήσετε ένα ασύρματο δίκτυο χρειάζεστε έναν ασύρματο δρομολογητή, ασύρματο μόντεμ ή σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Ο ασύρματος δρομολογητής, το μόντεμ ή το σημείο πρόσβαση διανέμουν το ασύρματο δίκτυο. Το όνομα αυτού του δικτύου, το οποίο επίσης καλείται SSID, εξαρτάται από τον ασύρματο δρομολογητή, το μόντεμ ή το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο ή τη μάρκα τους. Συχνά έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα, ώστε να μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε το δικό σας ασύρματο δίκτυο. Ασφάλεια Ένα ασύρματο δίκτυο μοιάζει με τα ραδιοσήματα. Ωστόσο ένα οικιακό ασύρματο δίκτυο δεν έχει τόσο μεγάλη εμβέλεια. Η εμβέλεια ενός οικιακού δικτύου ανέρχεται στα 20 έως 30 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από γείτονες και περαστικούς. Έτσι αυτοί θα μπορούσαν να "σερφάρουν" στη Διαδικτυακή σας σύνδεση και ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση ατιμωρητί στους κοινούς φακέλους και αρχεία που διατίθενται στο δίκτυο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προστασία του ασύρματου δικτύου σας. Η διαμόρφωση της προστασίας γίνεται στη συσκευή η οποία εκπέμπει το σήμα του δικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η συσκευή είναι ο ασύρματος δρομολογητής, το μόντεμ ή το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να προστατέψετε το δίκτυο μέσω ενός κωδικού ασφαλείας WEP ή WPA. Ο κωδικός αυτός καλείται επίσης και το κλειδί του δικτύου. Καταχωρίστε τον κωδικό αυτόν σε κάθε υπολογιστή που θέλετε να συνδεθεί στο προστατευόμενο δίκτυο. Μόνο με το κλειδί αυτό μπορείτε να γίνετε μέλος του δικτύου. Αν δεν καταχωρίσατε μόνοι σας το κλειδί δικτύου στο δρομολογητή ή το μόντεμ, ζητήστε το κλειδί από τον εγκαταστάτη, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή ή τον παροχέα. Σύνδεση του υπολογιστή στο ασύρματο δίκτυο Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης πηγαίνετε στο "έναρξη"*. "Πίνακας ελέγχου" ( Start. Control Panel ) Κατόπιν μεταβείτε στο "Συνδέσεις δικτύου και Internet" ( Network and Internet Connections ). Ανοίξτε τις "Συνδέσεις δικτύου" ( Network Connections ) ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή: "έναρξη"* "Ρυθμίσεις"* "Συνδέσεις δικτύου" ( Start Settings Network Connections ). Κάνετε δεξιό κλικ στη "Σύνδεση LAN" ( LAN Connection ) ή "Σύνδεση ασύρματου δικτύου" ( Wireless Network connection ) και επιλέξτε "Προβολή διαθέσιμων ασύρματων δικτύων" ( View Available Wireless Networks ). 369

9 Πάντα κάνετε πρώτα κλικ στο "Ανανέωση λίστας δικτύων" ( Refresh network list ) στο πάνω αριστερό μέρος για να δείτε την πιο ενημερωμένη λίστα. Επιλέξτε το όνομα (επίσης SSID) Sweex LW310 κάνοντας κλικ πάνω του και κατόπιν πατήστε το "Σύνδεση" ( Connect ) στο κάτω δεξιό μέρος. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με το μήνυμα "Συνδέθηκε" ( Connected ). Τώρα έχετε ένα λειτουργικό ασύρματο δίκτυο. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι η ασύρματη σύνδεση δεν μπορεί να διαμορφωθεί επειδή τη διαχειρίζεται ένα άλλο πρόγραμμα, απενεργοποιήστε αυτό το λογισμικό και ξεκινήστε πάλι. Συνιστούμε να προστατεύετε το ασύρματο τμήμα του δρομολογητή. Το πώς γίνεται αυτό περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες πιο κάτω σ' αυτό το εγχειρίδιο. Το δίκτυο θα εμφανιστεί τότε ως Sweex LW310 ενώ από κάτω του εμφανίζεται το μήνυμα "Ασύρματο δίκτυο με ενεργοποιημένη ασφάλεια" ( Security-enabled wireless network ). Κατά τη σύνδεση σ' αυτό το προστατευόμενο δίκτυο θα σας ζητηθεί το κλειδί του δικτύου. Αν το κλειδί δικτύου που καταχωρίσατε είναι λανθασμένο, θα αναδυθεί μετά από λίγο ένα μήνυμα που θα λέει "Περιορισμένες ή ανύπαρκτες δυνατότητες σύνδεσης" ( Limited or no connection possibilities ). Τότε δεν έχετε καλή ασύρματη σύνδεση. Επανασυνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο και ελέγξτε το κλειδί δικτύου. Αν αλλάξετε ρύθμιση ασύρματου δικτύου στο δρομολογητή με αποτέλεσμα να χάσετε την ασύρματη σύνδεση, τότε ακολουθήστε πάλι αυτά τα βήματα. Σύνδεση στο δρομολογητή (Login) Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εμείς χρησιμοποιούμε Internet Explorer. Η τυπική διεύθυνση IP του δρομολογητή είναι: Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός που κάθε συσκευή του δικτύου, όπως και ο υπολογιστής ή ο δρομολογητής σας, πρέπει να διαθέτει για να χρησιμοποιεί το δίκτυο. Χωρίς διεύθυνση IP δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Στη γραμμή διευθύνσεων καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή. Με αυτή μπορείτε να συνδεθείτε στο δρομολογητή. 370

10 Τότε εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης στο δρομολογητή. Καταχωρίστε τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης: Όνομα χρήστη (User name): sweex Κωδικός πρόσβασης (Password): mysweex Αν δεν εμφανιστεί αυτή η οθόνη σύνδεσης, ελέγξτε πάλι τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο όπως περιγράφηκε πιο πριν. Επίσης ελέγξτε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας. Από αυτή τη διεύθυνση IP μόνο ο αριθμός μετά την τελευταία τελεία μπορεί να διαφέρει από τη διεύθυνση IP του δρομολογητή (παράδειγμα: xxx). Που μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας; Win2000/WinXP: Πατήστε "έναρξη" Εκτέλεση... ( Start Run ) πληκτρολογήστε cmd πατήστε Enter στη μαύρη οθόνη πατήστε ipconfig πατήστε Enter και διαβάστε τη διεύθυνση IP σας. Win98/Me: Πατήστε έναρξη" Εκτέλεση... ( Start Run ) πληκτρολογήστε winipcfg πατήστε Enter. Στην οθόνη αυτή επιλέξτε τον προσαρμογέα δικτύου σας. (Συνήθως ΟΧΙ ο προσαρμογέας ppp) και διαβάστε τη διεύθυνση IP σας. Διαμόρφωση του παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) Πριν αρχίσετε τη διαμόρφωση του παροχέα σας, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι ενεργή χωρίς τον ευρυζωνικό δρομολογητή της Sweex. Αν το μόντεμ δεν έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο χωρίς το δρομολογητή, τότε δεν έχει νόημα η διαμόρφωση του δρομολογητή. Το μόντεμ επιτυγχάνει τη σύνδεση με το Διαδίκτυο και ο ευρυζωνικός δρομολογητής της Sweex προωθεί αυτή τη σύνδεση σε 1 ή περισσότερους υπολογιστές στο δίκτυό σας. Αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να διαμορφωθούν στο δρομολογητή μόνο μια φορά. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα του πόσους υπολογιστές συνδέετε στο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις που ακολουθούν χρειάζεται να γίνουν μόνο σε έναν υπολογιστή. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή αλλά στο δρομολογητή. 371

11 Σημαντικό! Ο βοηθός διαμόρφωσης ρυθμίσεων βρίσκεται στο CD-ROM της Sweex. Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης θα σας δείξει βήμα-βήμα πώς να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Αν ο παροχέας σας δεν μπορεί να διαμορφωθεί με το βοηθό διαμόρφωσης ρυθμίσεων, απευθυνθείτε στον παροχέα σας για τις σωστές ρυθμίσεις και καταχωρίστε τις χειροκίνητα. Ρυθμίσεις 1 DHCP χωρίς όνομα (κατάλληλες για τους περισσότερους παροχείς) 1. Συνδεθείτε στο δρομολογητή (βλ. Σύνδεση στο δρομολογητή πιο πάνω). 2. Στην αριστερή στήλη πατήστε Internet Configuration (Διαμόρφωση για Διαδίκτυο). 3. Επιλέξτε DHCP Client (Πελάτης DHCP). Οι ρυθμίσεις αυτές ανήκουν σε παροχείς που χρησιμοποιούν σύνδεση DHCP. 4. Πατήστε Next (Επόμενο). Κατόπιν πατήστε Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 5. Για να ελέγξετε αν έχει γίνει επιτυχημένα η σύνδεση στο Διαδίκτυο, πηγαίνετε στην οθόνη κατάστασης πατώντας το System Status (Κατάσταση συστήματος) στην αριστερή στήλη. Στο τμήμα Network Status (Κατάσταση δικτύου) θα εμφανιστεί η δική σας διεύθυνση WAN IP. Μπορεί να χρειαστεί έως περ. 1 λεπτό για να εμφανιστεί αυτή η διεύθυνση IP. Τώρα έχετε τελειώσει με τη διαμόρφωση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο. 372

12 Αν η διεύθυνσή σας WAN IP παραμείνει , πατήστε το κουμπί Renew (Ανανέωση). Αν η διεύθυνσή σας IP εξακολουθεί να είναι μετά από 1 λεπτό, ελέγξτε τα πιο πάνω βήματα. Εξακολουθείτε να μην έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο; Ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Απενεργοποιήστε το δρομολογητή και το μόντεμ. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ανάμεσα στο δρομολογητή και το μόντεμ από τη θύρα "WAN". 3. Ενεργοποιήστε το δρομολογητή και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησής του. 4. Ενεργοποιήστε το μόντεμ και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησής του και να ανάβουν οι σωστές λυχνίες. 5. Επανασυνδέστε το καλώδιο δικτύου ανάμεσα στο μόντεμ και το δρομολογητή τοποθετώντας το στη θύρα "WAN" του δρομολογητή. Η λυχνία WAN πρέπει να είναι αναμμένη. 6. Συνδεθείτε στο δρομολογητή μέσω της διεύθυνσης και ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο στην οθόνη κατάστασης. Ρυθμίσεις 2 DHCP με όνομα μονάδας Σημαντικό: Όταν διαμορφώνετε το δρομολογητή, χρησιμοποιείτε πάντα τον υπολογιστή που είχε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο πριν συνδέσετε το δρομολογητή. 1. Συνδεθείτε στο δρομολογητή (βλ. Σύνδεση στο δρομολογητή πιο πάνω). 2. Στην αριστερή στήλη πατήστε το Internet Configuration (Διαμόρφωση για Διαδίκτυο). 3. Επιλέξτε DHCP Client (Πελάτης DHCP). Οι ρυθμίσεις αυτές ανήκουν σε παροχείς που χρησιμοποιούν σύνδεση DHCP. 373

13 4. Στο Hostname καταχωρίστε το όνομα που σας έδωσε ο παροχέας. 5. Για να τοποθετήσετε τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας στο δρομολογητή πατήστε Clone MAC Address (Κλωνοποίηση διεύθυνσης MAC). 6. Πατήστε Next (Επόμενο). Κατόπιν πατήστε Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 7. Για να ελέγξετε αν έγινε επιτυχημένα η σύνδεση στο Διαδίκτυο, πηγαίνετε στην οθόνη κατάστασης πατώντας το System Status (Κατάσταση συστήματος) στην αριστερή στήλη. Η δική σας διεύθυνση WAN IP Διαδικτύου θα εμφανιστεί στην περιοχή Network Status (Κατάσταση δικτύου). Μπορεί να χρειαστεί έως περ. 1 λεπτό για να εμφανιστεί αυτή η διεύθυνση IP. Τώρα έχετε τελειώσει με τη διαμόρφωση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο. 8. Αν η διεύθυνσή σας WAN IP παραμείνει , πατήστε το κουμπί Renew (Ανανέωση). Αν η διεύθυνσή σας IP εξακολουθεί να είναι μετά από 1 λεπτό, ελέγξτε τα πιο πάνω βήματα. Εξακολουθείτε να μην έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο; Ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Απενεργοποιήστε το δρομολογητή και το μόντεμ. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ανάμεσα στο δρομολογητή και το μόντεμ από τη θύρα "WAN". 3. Ενεργοποιήστε το δρομολογητή και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησής του. 4. Ενεργοποιήστε το μόντεμ και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησής του και να ανάβουν οι σωστές λυχνίες. 5. Επανασυνδέστε το καλώδιο δικτύου ανάμεσα στο μόντεμ και το δρομολογητή τοποθετώντας το στη θύρα "WAN" του δρομολογητή. Η λυχνία WAN πρέπει να είναι αναμμένη. 6. Συνδεθείτε στο δρομολογητή μέσω της διεύθυνσης και ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο στην οθόνη κατάστασης. 374

14 Ρυθμίσεις 3 PPPoE 1. Συνδεθείτε στο δρομολογητή (βλ. Σύνδεση στο δρομολογητή πιο πάνω). 2. Στην αριστερή στήλη πατήστε Internet Configuration (Διαμόρφωση για Διαδίκτυο). 3. Επιλέξτε PPPoE. Η ρύθμιση αυτή ανήκει σε παροχείς που χρησιμοποιούν σύνδεση PPPoE. 4. Στο Account (Λογαριασμός) καταχωρίστε το όνομα χρήστη που σας έδωσε ο παροχέας σας. 5. Στο Password (Κωδικός πρόσβασης) καταχωρίστε τον απαιτούμενο κωδικό. 6. Πατήστε Next (Επόμενο). Κατόπιν πατήστε Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 7. Για να ελέγξετε αν έχει γίνει επιτυχημένα η σύνδεση στο Διαδίκτυο, πηγαίνετε στην οθόνη κατάστασης πατώντας το System Status (Κατάσταση συστήματος) στην αριστερή στήλη. Στο τμήμα Network Status (Κατάσταση δικτύου) θα εμφανιστεί η δική σας διεύθυνση WAN IP. Μπορεί να χρειαστεί έως περ. 1 λεπτό για να εμφανιστεί αυτή η διεύθυνση IP. Τώρα έχετε τελειώσει με τη διαμόρφωση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο. 375

15 8. Αν η διεύθυνσή σας WAN IP παραμείνει , πατήστε το κουμπί Connect (Σύνδεση). Αν η διεύθυνσή σας IP εξακολουθεί να είναι μετά από 1 λεπτό, ελέγξτε τα πιο πάνω βήματα. Εξακολουθείτε να μην έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο; Ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Απενεργοποιήστε το δρομολογητή και το μόντεμ. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ανάμεσα στο δρομολογητή και το μόντεμ από τη θύρα "WAN". 3. Ενεργοποιήστε το δρομολογητή και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησής του. 4. Ενεργοποιήστε το μόντεμ και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησής του και να ανάβουν οι σωστές λυχνίες. 5. Επανασυνδέστε το καλώδιο δικτύου ανάμεσα στο μόντεμ και το δρομολογητή τοποθετώντας το στη θύρα "WAN" του δρομολογητή. Η λυχνία WAN πρέπει να είναι αναμμένη. 6. Συνδεθείτε στο δρομολογητή μέσω της διεύθυνσης και ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο στην οθόνη κατάστασης. Ρυθμίσεις 4 PPTP 1. Συνδεθείτε στο δρομολογητή (βλ. Σύνδεση στο δρομολογητή πιο πάνω). 2. Στην αριστερή στήλη πατήστε Internet Configuration (Διαμόρφωση για Διαδίκτυο). 3. Επιλέξτε PPTP. Η ρύθμιση αυτή ανήκει σε παροχείς που χρησιμοποιούν σύνδεση PPTP. 376

16 4. Στο Username (Όνομα χρήστη) καταχωρίστε το όνομα χρήστη που σας έδωσε ο παροχέας σας. 5. Στο Password (Κωδικός πρόσβασης) καταχωρίστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το Next (Επόμενο). 6. Πατήστε Next (Επόμενο). Κατόπιν πατήστε Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 7. Για να ελέγξετε αν έχει γίνει επιτυχημένα η σύνδεση στο Διαδίκτυο, πηγαίνετε στην οθόνη κατάστασης πατώντας το System Status (Κατάσταση συστήματος) στην αριστερή στήλη. Στο τμήμα Network Status (Κατάσταση δικτύου) θα εμφανιστεί η δική σας διεύθυνση WAN IP. Μπορεί να χρειαστεί έως περ. 1 λεπτό για να εμφανιστεί αυτή η διεύθυνση IP. Τώρα έχετε τελειώσει με τη διαμόρφωση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο. 8. Αν η διεύθυνσή σας WAN IP παραμείνει , πατήστε το κουμπί Connect (Σύνδεση). Αν η διεύθυνσή σας IP εξακολουθεί να είναι μετά από 1 λεπτό, ελέγξτε τα πιο πάνω βήματα. Εξακολουθείτε να μην έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο; Ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Απενεργοποιήστε το δρομολογητή και το μόντεμ. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ανάμεσα στο δρομολογητή και το μόντεμ από τη θύρα "WAN". 3. Ενεργοποιήστε το δρομολογητή και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησής του. 4. Ενεργοποιήστε το μόντεμ και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησής του και να ανάβουν οι σωστές λυχνίες. 5. Επανασυνδέστε το καλώδιο δικτύου ανάμεσα στο μόντεμ και το δρομολογητή τοποθετώντας το στη θύρα "WAN" του δρομολογητή. Η λυχνία WAN πρέπει να είναι αναμμένη. 6. Συνδεθείτε στο δρομολογητή μέσω της διεύθυνσης και ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο στην οθόνη κατάστασης. 377

17 Ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης και ασφάλεια Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις ρυθμίσεις με ενσύρματα συνδεδεμένο υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στον ευρυζωνικό δρομολογητή της Sweex. Όταν αποθηκεύετε αυτές τις ρυθμίσεις θα χάσετε την ασύρματη σύνδεση με τον ευρυζωνικό δρομολογητή της Sweex. Στην αριστερή στήλη υπό τον τίτλο Wireless Networks (Ασύρματα δίκτυα) πατήστε Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις). Το τυπικό SSID είναι Sweex LW310. Συνιστούμε να μην το αλλάξετε ποτέ αυτό, ώστε να μπορείτε πάντα να αναγνωρίζετε το δρομολογητή. Εδώ μπορείτε να βρείτε και άλλες επιλογές όπως Channel (Κανάλι) και Mode (Τρόπος λειτουργίας). Συνιστούμε να αφήσετε και αυτές τις ρυθμίσεις αμετάβλητες. Προστασία του ασύρματου δικτύου Η προστασία του ασύρματου δικτύου στον ασύρματο ευρυζωνικό δρομολογητή 300 Mbps της Sweex μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Με το χειροκίνητο τρόπο που πολλοί εμπιστεύονται (WEP, WPA και WPA2), όπου καθορίζετε και εισάγετε το δικό σας κλειδί δικτύου ή με τη λειτουργία WPS (WiFi Protected Setup), όπου ο δρομολογητής και ο υπολογιστής "συμφωνούν" σε 378

18 ένα κλειδί δικτύου και το χρησιμοποιούν αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού, για να προστατέψουν το δίκτυο. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση και των δύο μεθόδων. Επομένως αν έχετε υπολογιστές που δεν υποστηρίζουν WPS συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο προστασίας WPA ή WPA2. WPS (WiFi Protected Setup) Η γρήγορη και απλή προστασία ενός δικτύου γίνεται με το σύστημα WPS. Η λειτουργία αυτή είναι εφικτή μόνο με υπολογιστές που χρησιμοποιούν κάρτα ασύρματου δικτύου ή dongle USB που υποστηρίζει WPS. 1. Η λειτουργία WPS ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί WPS στην πίσω πλευρά του δρομολογητή. Η λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 2. Ένα υπολογιστής με ασύρματη δυνατότητα που υποστηρίζει τη λειτουργία WPS μπορεί τώρα να εκτελέσει σάρωση για αναζήτηση δρομολογητή και να χρησιμοποιήσει αυτόματα το αυτόματα παραγόμενο κλειδί δικτύου και έτσι το δίκτυο προστατεύεται. Για μελλοντικούς υπολογιστές που θέλετε να προσθέσετε στο δίκτυο, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε έναν κωδικό PIN από το δρομολογητή και να τον καταχωρίσετε στους υπολογιστές με τον "παραδοσιακό" τρόπο. 379

19 Επιλέξτε WPS Settings (Ρυθμίσεις WPS): Ενεργοποιήστε για την ενεργοποίηση της λειτουργίας WPS. Πατώντας το κουμπί WPS στο δρομολογητή θα ενεργοποιήσετε αυτόματα τη λειτουργία WPS. Επιλέξτε PBC για να δώσετε εντολή στο δρομολογητή να δημιουργήσει αυτόματα ένα κλειδί δικτύου. Επιλέξτε PIN για να καταχωρίσετε έναν υπάρχοντα κωδικό WPS PIN ο οποίος έχει ήδη καταχωριστεί στον υπολογιστή. Συχνά μπορείτε να διαβάσετε τον κωδικό αυτόν στο λογισμικό διαμόρφωσης WPS στον υπολογιστή. Πατήστε το Save (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε τις επιλεγμένες σας ρυθμίσεις. Ο δρομολογητής τότε θα εκπέμψει το σήμα WPS. Όταν χρησιμοποιείτε το Sweex LW311, LW312 ή LW313, πατήστε την καρτέλα WPS Settings (Ρυθμίσεις WPS) και κατόπιν το κουμπί PCB για να πραγματοποιήσετε μια ασφαλή σύνδεση με το δρομολογητή. Προστασία WPA και WPA2 Στην αριστερή στήλη υπό τον τίτλο Wireless Networks (Ασύρματα δίκτυα) πατήστε Security Settings ( Ρυθμίσεις ασφαλείας). 380

20 Για να διαμορφώσετε την προστασία WPA ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Στο Security Mode: (Τρόπος προστασίας) επιλέξτε Mixed WPA-PSK/WPA2-PSK - Personal ( Μικτή WPA-PSK/WPA2-PSK - Προσωπική ). 2. Στο Pass Phrase (Φράση πρόσβασης) καταχωρίστε το κλειδί δικτύου σας. Μπορείτε να το κατασκευάσετε μόνοι σας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 8 έως 63 αριθμούς και γράμματα. 3. Πατήστε Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Τώρα ο δρομολογητής είναι προστατευμένος. Επανασυνδέστε τον ασύρματο υπολογιστή σας. Όταν χρησιμοποιείτε την "Αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας" ( Windows Zero Configuration), επιλέξτε το Sweex LW310, πατήστε Connect (Σύνδεση) και καταχωρίστε το κλειδί δικτύου. Όταν χρησιμοποιείτε το Sweex LW311, LW312 ή LW313, πατήστε Sweex LW310 στην καρτέλα Site Survey (Επισκόπηση τοποθεσίας) και κατόπιν πατήστε Connect (Σύνδεση). Επίσης καταχωρίστε το κλειδί δικτύου WPA. 381

21 Άνοιγμα των θυρών στο δρομολογητή (Προώθηση θυρών και DMZ) Το ενσωματωμένο τείχος προστασίας του δρομολογητή δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Μπορούν όμως να ανοίξουν θύρες για προγράμματα, παιχνίδια, διακομιστές ή κονσόλες παιχνιδιών που απαιτούν μια ανοικτή θύρα. Συνιστάται να κλειδώσετε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας ή της κονσόλας παιχνιδιού για την οποία ανοίγετε τις θύρες. Σκοπός είναι αυτοί οι υπολογιστές να έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση IP παρόμοια με τη διεύθυνση IP που έχουν στο δρομολογητή. Μπορεί να συμβεί ο δρομολογητής να δίνει διαφορετική διεύθυνση IP στον υπολογιστή κάνοντας την προώθηση ή την τοποθέτηση στη ζώνη DMZ μη έγκυρη για τον υπολογιστή αυτόν. Πώς να δώσετε σε υπολογιστή σταθερή διεύθυνση IP Αυτό είναι απαραίτητο μόνο για υπολογιστές για τους οποίους θέλετε να ανοίξετε μια θύρα για χρήση της λειτουργίας Forwarding (Προώθησης) ή DMZ. Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο Διαμόρφωση υπολογιστή για σύνδεση στο δρομολογητή. Αντί να επιλέξετε "Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP" ( Obtain an IP address automatically ), επιλέξτε "Χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης IP" ("Use the following IP address ). Στο παράδειγμά μας η διεύθυνση IP αρχίζει με ( xxx). Ως τελευταίο αριθμό καταχωρίστε ένα αριθμό μοναδικό στο δίκτυό σας. Συνιστούμε να επιλέξετε έναν αριθμό μεταξύ 150 και 200. Επομένως μια πιθανή διεύθυνση IP θα μπορούσε να είναι ( ). Ο επόμενος υπολογιστής έχει διεύθυνση ( ) κλπ. Ως "Μάσκα δευτερεύοντος δικτύου" ( Subnetmask ) καταχωρίστε: Και στα δύο πεδία "Προεπιλεγμένη πύλη" ( Default gateway ) και "Προτιμώμενος διακομιστής DNS" ( Preferred DNS-server ) καταχωρίστε τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε για σύνδεση στο δρομολογητή. Στο παράδειγμά μας: Στο "Εναλλακτικός διακομιστής DNS" ( Alternative-DNS-server ) δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε τίποτα. Πατήστε δύο φορές OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και κλείστε το παράθυρο. Άνοιγμα των θυρών στο δρομολογητή (Προώθηση θυρών και DMZ) 382

22 Οι ρυθμίσεις θυρών μπορούν να τροποποιηθούν πατώντας Virtual Server (Εικονικός διακομιστής" στην αριστερή στήλη. 1. External~Internal Port; Όταν θέλετε να ανοίξετε μόνο τη θύρα 500, επομένως μόνο μία θύρα, καταχωρίστε τον ίδιο αριθμό θύρας και στα δύο πλαίσια. Στο παράδειγμα αυτό καταχωρίστε 500 και στο αριστερό και στο δεξιό πλαίσιο. (Για παράδειγμα, αν θέλετε να ανοίξετε τις θύρες 500 έως 600, πατήστε το Port Range Forwarding (Προώθηση περιοχής θυρών) στα αριστερά και καταχωρίστε 500 στο αριστερό πλαίσιο και 600 στο δεξιό πλαίσιο.) 2. To IP Address; Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή, διακομιστή ή κονσόλας παιχνιδιού για την οποία θέλετε να ανοίξετε τις θύρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διεύθυνση IP θα ξεκινά με Επιλέξτε πρωτόκολλο ή αφήστε το σε Both (Και τα δύο). 4. Τοποθετήστε ένα τσεκάρισμα στο Enable (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε την προώθηση θυρών. 5. Πατήστε το Apply (Εφαρμογή). Εμφανίζεται τότε η καταχώριση που κάνατε. DMZ Σε ορισμένες περιπτώσεις ή όταν χρησιμοποιείτε μια κονσόλα παιχνιδιών, μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέψετε στον υπολογιστή ή στην κονσόλα παιχνιδιών να περάσει τελείως το τείχος προστασίας. Αυτό συμβαίνει στην αποκαλούμενη "αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη" (demilitarized zone, DMZ). Αυτή η δυνατότητα βρίσκεται στην κύρια οθόνη των ρυθμίσεων θυρών Port Forwarding (Προώθηση θυρών) κάτω από το Advanced (Για προχωρημένους). Έχετε υπόψη σας ότι τώρα δεν έχετε την προστασία που μπορεί να προσφέρει το τείχος προστασίας του δρομολογητή. Όλες οι θύρες είναι ανοιχτές για τον υπολογιστή που τοποθετείτε στη ζώνη DMZ. Μόνο ένας υπολογιστής μπορεί να τοποθετηθεί στη ζώνη DMZ. 1. Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή, διακομιστή ή κονσόλας παιχνιδιού για την οποία θέλετε να ανοίξετε τις θύρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διεύθυνση IP θα ξεκινά με Τοποθετήστε ένα τσεκάρισμα στο Enable (Ενεργοποίηση). Ρυθμίσεις LAN Οι ρυθμίσεις δικτύου του δρομολογητή μπορούν να τροποποιηθούν ως εξής: Στην αριστερή στήλη πατήστε Advanced settings" (Ρυθμίσεις για προχωρημένους). Εδώ θα βρείτε τη διεύθυνση LAN IP του δρομολογητή ( ). Τη διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης που μπορείτε να διαμορφώσετε τον περιηγητή. 383

23 Ενημέρωση του υλικολογισμικού του δρομολογητή (Firmware) Εδώ μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό του δρομολογητή. Νέο υλικολογισμικό μπορείτε να μεταφορτώσετε από τον ιστότοπο της Sweex από τη σελίδα προϊόντων. Όταν το υλικολογισμικό είναι ένα αρχείο ZIP, φροντίστε απαραίτητα να το αποσυμπιέσετε και να το τοποθετήσετε σε θέση όπου μπορείτε πάλι να το βρείτε εύκολα στον υπολογιστή σας. Στο αριστερό μενού πατήστε System Tools (Εργαλεία συστήματος) και κατόπιν Upgrade (Αναβάθμιση). Κατόπιν πατήστε Browse (Αναζήτηση) και επιλέξτε το αποσυμπιεσμένο αρχείο υλικολογισμικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις το όνομα του αρχείου θα αρχίζει με Sweex_Firmware_LW310. Για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού πατήστε Upgrade (Αναβάθμιση). Μη διακόψετε αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς μπορεί ο δρομολογητής να υποστεί ζημιά. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση και θα εμφανιστεί μήνυμα που το επιβεβαιώνει. Η σύνδεση ανάμεσα στον υπολογιστή και το δρομολογητή θα διακοπεί για σύντομο διάστημα. Επαναφορά του δρομολογητή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις Η επαναφορά του ευρυζωνικού δρομολογητή της Sweex στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους. Σημαντικό! Μετά την επαναφορά όλες οι ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή σας και για το δίκτυο πρέπει να διαμορφωθούν εκ νέου. Μετά την επαναφορά θα γίνει επανεκκίνηση του δρομολογητή. Κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης θα γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και ο υπολογιστής θα χάσει τη σύνδεσή του με το δρομολογητή για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ο δρομολογητής είναι προσπελάσιμος μέσω της προεπιλεγμένης διεύθυνσης IP ( ). Μέθοδος 1: Στην πίσω πλευρά του δρομολογητή υπάρχει κουμπί επαναφοράς. Για να πατήσετε το κουμπί χρησιμοποιήστε ένα μικρό αντικείμενο. Κρατήστε το κουμπί πατημένο για 10 δευτερόλεπτα. Θα γίνει επανεκκίνηση του δρομολογητή. Μέθοδος 2: Στην αριστερή στήλη πατήστε System Tools (Εργαλεία συστήματος), και κατόπιν Restore to factory (Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις) και τέλος Restore (Επαναφορά). 384

24 Πρόσθετες πρακτικές συμβουλές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπολειπόμενες λειτουργίες του δρομολογητή μπορείτε να βρείτε στο Αγγλικό εγχειρίδιο στο CD-ROM. Εγγύηση Για τα περισσότερα προϊόντα Sweex ισχύει περίοδος εγγύησης 3 ετών. Για κάρτες γραφικών και ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης η Sweex προσφέρει εγγύηση 2 ετών. Δεν παρέχουμε υποστήριξη ή εγγύηση για το παρεχόμενο λογισμικό, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και κοινές μπαταρίες. Η εκτέλεση της εγγύησης λαμβάνει χώρα μόνο στο σημείο πώλησης όπου έγινε η αγορά του προϊόντος. Όλες οι εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και τα συνδεόμενα με αυτές δικαιώματα είναι και παραμένουν ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών. 385

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση για Windows XP και Vista. Ελληνική έκδοση. LW056V2 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 54 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση για Windows XP και Vista. Ελληνική έκδοση. LW056V2 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 54 Mbps LW056V2 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 54 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 54 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Πρόσοψη. Ελληνική έκδοση. RO003/RO003UK Sweex - Ευρυζωνικός δρομολογητής

Εισαγωγή. Πρόσοψη. Ελληνική έκδοση. RO003/RO003UK Sweex - Ευρυζωνικός δρομολογητής RO003/RO003UK Sweex - Ευρυζωνικός δρομολογητής Σημαντικό! Ο Βοηθός διαμόρφωσης ρυθμίσεων (Setup Wizard) υπάρχει στο CD-ROM της Sweex. Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης θα σας δείξει βήμα με βήμα πώς να εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LW057V2 Sweex - Ασύρματη κάρτα LAN PCI 54 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LW057V2 Sweex - Ασύρματη κάρτα LAN PCI 54 Mbps LW057V2 Sweex - Ασύρματη κάρτα LAN PCI 54 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε την ασύρματη κάρτα LAN PCI 54Mbps σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Το Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps σας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη. MO251 / MO251UK Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών + print server

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών + print server Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών + print server Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης internet από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος Δρομολογητής (Router) LW160/LW161 Sweex 150N

Ασύρματος Δρομολογητής (Router) LW160/LW161 Sweex 150N 3 Ασύρματος Δρομολογητής (Router) LW160/LW161 Sweex 150N Μην εκθέτετε τον Ασύρματο Δρομολογητή Sweex 150N σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Sweex. Η Sweex δίνει αμέριστη προσοχή και φροντίδα στην ποιότητα, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 1 3 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Χ Ρ Ή Σ Η 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ύ 5 Δ Ι Α Μ Ό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λειτουργία. Σύνδεση στο Ποντίκι Bluetooth. Ελληνική έκδοση. MI700 Sweex - Ποντίκι USB Bluetooth

Εισαγωγή. Λειτουργία. Σύνδεση στο Ποντίκι Bluetooth. Ελληνική έκδοση. MI700 Sweex - Ποντίκι USB Bluetooth MI700 Sweex - Ποντίκι USB Bluetooth Εισαγωγή Μην εκθέσετε το Ποντίκι Bluetooth σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης. Μη χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Πληροφορίες προϊόντος I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Πληροφορίες προϊόντος I J K L M N O ADSL Πληροφορίες προϊόντος A B C D E F G H I J K L M N O P A: Ένδειξη ισχύος B: Λυχνία θύρας LAN C: Λυχνία θύρας LAN D: Λυχνία θύρας LAN E: Λυχνία θύρας LAN 4 F: Λυχνία δεδοµένων ADSL G: Λυχνία σύνδεσης ADSL

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Ασύρµατη (Wi-Fi) σύνδεση για Windows XP Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η ένδειξη WLAN στο Router! Αν όχι, πατήστε συνεχόµενα για 5 το διακόπτη WLAN στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Αύγουστος 2010 208-10669-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3800 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε περισσότερα. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6200

Κάντε περισσότερα. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6200 Κάντε περισσότερα Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6200 Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Η νέα επέκταση εμβέλειας WiFi υποστηρίζει το πρότυπο δικτύωσης 802.11ac. Αυτό το νέο πρότυπο προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης

Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούνιος 2010 208-10514-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Πίνακας Περιεχομένων

Ελληνική Έκδ ση. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Τεχνικές προδιαγραφές 167 Ο διαιρέτης 168 Σύνδεση του Μόντεμ Sweex ADSL 2 169 Διάρθρωση του υπολογιστή για σύνδεση στο μόντεμ 169 Ρυθμίσεις πλοηγού Διαδικτύου για Windows 98SE, 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Το Siemens CL-110 είναι ADSL2+ router. Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προτείνουμε να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PWR. PWR Αναμμένη Δείχνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένη Δείχνει ότι έχει συνδεθεί ένας υπολογιστής στην αντίστοιχη θύρα

PWR. PWR Αναμμένη Δείχνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένη Δείχνει ότι έχει συνδεθεί ένας υπολογιστής στην αντίστοιχη θύρα Ασύρματο μόντεμ/δρομολογητής ADSL 2/2+ 300 Mbps Annex A Εισαγωγή Σημαντικό! Ο βοηθός ρυθμίσεων (Setup Wizard) βρίσκεται στο CD-ROM της Sweex. Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης θα σας δείξει βήμα-βήμα πώς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ N I - 7 0 7 5 3 2 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Κατ αρχήν, σας ευχαριστούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π Περιεχόμενα: 1. 1. Εισαγωγικές Πληροφορίες 2. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows XP/Vista 3. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows 7 4. Οδηγίες Σύνδεσης για MAC OS 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές. Παρακολούθηση. ιαχείριση

Προδιαγραφές. Παρακολούθηση. ιαχείριση Προδιαγραφές Εισαγωγή CC400020 Ασύρµατος δροµολογητής µόντεµ ADSL Sweex Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον ασύρµατο δροµολογητή µόντεµ ADSL Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

στο δικό σου προσωπικό χώρο my Cyta

στο δικό σου προσωπικό χώρο my Cyta Technicolor TG703 Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας που σου προσφέρουν οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Παρακαλούμε σημειώστε! Στο CD-ROM που περιλαμβάνεται, θα βρείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης. Αυτή η εύκολη διαδικασία εγκατάστασης θα σας δείξει πώς να εγκαταστήσετε το δρομολογητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Κάντε περισσότερα Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Η νέα επέκταση εμβέλειας WiFi υποστηρίζει το πρότυπο δικτύωσης 802.11ac. Αυτό το νέο πρότυπο προσφέρει καλύτερη ταχύτητα, βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6300 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6300 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet)

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Περιεχόμενα Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση Router....7 Γραμμή PSTN... 8 Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM F@ST 1704w/1744w Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Ασύρματη κάμερα IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο Pan/Tilt Κεραία POE FI8904W FI8905W FI8905E

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 Δήλωση συμμόρφωσης βασικές λειτουργίες της συσκευής. Δια του παρόντος η GOCLEVER Technology δηλώνει ότι το Ασφάλεια προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε περισσότερα. Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200. Μοντέλο R9000

Κάντε περισσότερα. Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200. Μοντέλο R9000 Κάντε περισσότερα Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200 Μοντέλο R9000 Όνομα και κωδικός πρόσβασης δικτύου WiFi Το προκαθορισμένο όνομα δικτύου WiFi (SSID) και το κλειδί δικτύου (κωδικός πρόσβασης)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου

Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Ρύθμιση της σύνδεσης στα WinXP 3. Χρήση σύνδεσης 4. Έλεγχος σύνδεσης 1. Εισαγωγή Για να μπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

3 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο προϊόν. NW Mbps Access Point-Router I H G F J A B C D E

3 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο προϊόν. NW Mbps Access Point-Router I H G F J A B C D E Πληροφορίες προϊόντος I H G F J A B C D E A: Ένδειξη ισχύος B: Λυχνία κατάστασης C: Σύνδεσµος και δραστηριότητα Internet D: Ασύρµατη δραστηριότητα E: Σύνδεσµος / δραστηριότητα υπολογιστή F: Κουµπί επαναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Nighthawk Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1900 Wi-Fi Μοντέλο D7000

Γρήγορη έναρξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Nighthawk Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1900 Wi-Fi Μοντέλο D7000 Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ eduroam

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ eduroam ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Πατησίων 76, ΑΘΗΝΑ 104 34 - Tηλ.. 210 8203900 - Fax. 210 8203909 e-mail: noc@aueb.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ eduroam To eduroam είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MO200/MO200UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MO200/MO200UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Πίνακας Περιεχομένων Τεχνικές προδιαγραφές 146 Ο διαιρέτης 147 Σύνδεση του Μόντεμ Sweex ADSL 2 147 Διάρθρωση του υπολογιστή για σύνδεση στο μόντεμ 148 Ρυθμίσεις πλοηγού Διαδικτύου για Windows 98SE, 2000

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε περισσότερα. Nighthawk X6 Δρομολογητής WiFi AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000

Κάντε περισσότερα. Nighthawk X6 Δρομολογητής WiFi AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000 Κάντε περισσότερα Nighthawk X6 Δρομολογητής WiFi AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000 Όνομα δικτύου WiFi και κωδικός πρόσβασης Το ήδη εκχωρημένο όνομα και ο κωδικός πρόσβασης (κλειδί δικτύου) του δικτύου WiFi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Linksys PLWK400. Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV

Οδηγός χρήσης. Linksys PLWK400. Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV Οδηγός χρήσης Linksys PLWK400 Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV Περιεχόμενα Περιεχόμενα Επισκόπηση.............. 3 Χαρακτηριστικά.................. 3 PLE400 3 PLW400 4 Πώς λειτουργεί το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Υλοποίηση Γέφυρας με την Χρήση Σημείου Πρόσβασης

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Υλοποίηση Γέφυρας με την Χρήση Σημείου Πρόσβασης Εργαστήριο 8-9α ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Υλοποίηση Γέφυρας με την Χρήση Σημείου Πρόσβασης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανδρέας Παπαζώης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Εργ. Μαθήματος Διεύθυνση MAC Πρωτόκολλο DNS Πρωτόκολλο DHCP Σχετικές ρυθμίσεις στον «Πίνακα Ελέγχου» των Windows 2/10 Διεύθυνση MAC Είναι ένας μοναδικός

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα