Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών"

Transcript

1 Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ρ. Γκαράνη Γεωργία Επίκουρος Καθηγήτρια Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας»

2 ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών σε κατάστηµα ενδυµάτων για την εξυπηρέτηση πελατών Βάσεις εδοµένων, ιεπαφή Χρήστη, PHP, Mysql Η εργασία αυτή αφορά στη δηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών σε κατάστηµα ενδυµάτων το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να βλέπει πληροφορίες για το προϊόν που έχει επιλέξει µε την εισαγωγή του barcode του προϊόντος. Συγκεκριµένα, ο πελάτης θα µπορεί να δει την περιγραφή του προϊόντος, πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα και τα υλικά κατασκευής του, τη χώρα προέλευσης και την εταιρία παραγωγής του, τα διαφορετικά διαθέσιµα µεγέθη και χρώµατα του προϊόντος, την τοποθεσία που βρίσκεται µέσα στο κατάστηµα, καθώς και τα διαθέσιµα κοµµάτια του εκάστοτε προϊόντος µέσα στο κατάστηµα. Επιπλέον, θα µπορεί να ενηµερώνεται για την αρχική τιµή του προϊόντος καθώς και για τυχόν έκπτωση. Έτσι, ο πελάτης θα µπορεί να ενηµερώνεται για τα διάφορα προϊόντα χωρίς τη βοήθεια προσωπικού του καταστήµατος. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών θα βασίζεται στην γλώσσα προγραµµατισµού PHP και η βάση δεδοµένων του θα υλοποιηθεί µε τη χρήση του συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Mysql. Ο στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών που θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη-πελάτη να ανακτά δεδοµένα για το προϊόν που θέλει να αγοράσει, εισάγοντας το barcode του προϊόντος. Σκοπός είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού συστηµάτων παροχής πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. PHP, Mysql 2. Προγραµµατισµός Internet, Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Gilmore W.J. Beginning PHP and MySQL 5: From Novice to Professional. 2 nd Edition. Apress, Ramakrishnan R. και Gehrke J. (µετάφραση. έρβος, Α. Ευαγγελίδης) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. 2 η Έκδοση. Τόµοι Α' και Β', Eκδ. Τζιόλας, Tahaghoghi S.M.M. and Hugh W. Learning MySQL. O'Reilly Media, Welling L., Thomson L. PHP and MySQL Web Development. Sams, /14

3 ηµιουργία εφαρµογής ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης παραγγελιών πελατών σε χώρους εστίασης Βάσεις εδοµένων, ιεπαφή Χρήστη, Oracle, UML Η εργασία αυτή αφορά στη µελέτη, το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας εφαρµογής η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί παραγγελίες πελατών σε χώρους εστίασης. Συγκεκριµένα, ο πελάτης θα µπορεί να παραγγείλει φαγητά και ποτά από αντίστοιχες λίστες. Επίσης, θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την περιγραφή των φαγητών, τα υλικά παρασκευής τους και τον χρόνο που απαιτείται για να ετοιµαστούν. Το σύστηµα θα ενηµερώνει τον πελάτη όταν ετοιµαστεί η παραγγελία του και ο πελάτης θα µπορεί να την παραλαµβάνει από το κατάλληλο σηµείο παράδοσης. Επιπλέον, ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να δει το οφειλόµενο ποσό πληρωµής. Έτσι, ο πελάτης θα µπορεί να εξυπηρετείται χωρίς την παρουσία προσωπικού του καταστήµατος. Για την αποθήκευση των δεδοµένων τα οποία διαχειρίζεται η εφαρµογή θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων της Oracle, ενώ για τη γλώσσα του κώδικα της εφαρµογής θα χρησιµοποιηθεί η γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η σχεδίαση της εφαρµογής θα υλοποιηθεί µε τη βοήθεια της γλώσσας UML και τη χρήση του προγράµµατος Rational Rose. Ο στόχος της εργασία αυτής αφορά στη ανάπτυξη µιας εφαρµογής η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί παραγγελίες πελατών σε χώρους εστίασης. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τον σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων, την ανάλυση προγραµµάτων και τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού συστηµάτων παροχής πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων στον επιχειρησιακό τοµέα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. Oracle, Java, UML, Rational Rose 2. Τεχνολογία Λογισµικού, Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. Σκουρλάς Χ.Π. Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Churcher C. Beginning Database Design: From Novice to Professional. Apress, Connolly T. and Begg C. Database Systems. 4 th Edition, Addison Wesley-Pearson Education Inc., Fowler M. Εισαγωγή στη UML. Κλειδάριθµος, Niemiec R. Oracle Database 10g Performance Tuning Tips & Techniques. McGraw-Hill Osborne Media, /14

4 Κριτική µελέτη διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων για την υποστήριξη χωρικών δεδοµένων Χωρικές Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, Χωρικές Συναρτήσεις Οι Χωρικές Βάσεις εδοµένων (ΧΒ ) αποτελούν σηµείο αιχµής της έρευνας και πρακτικής στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων για συστήµατα γεωπληροφορικής. Με τις ΧΒ είναι δυνατή η υλοποίηση προχωρηµένων εφαρµογών συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Στις χωρικές βάσεις δεδοµένων και στα συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών έχουν προταθεί πολλά µοντέλα για την ποιοτική περιγραφή γεωγραφικής πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό τα µοντέλα αυτά περιγράφουν σχέσεις (π.χ. κατεύθυνσης, τοπολογίας ή απόστασης) µεταξύ περιοχών. Πιο αναλυτικά, οι κατευθυντήριες σχέσεις περιγράφουν τη σχετική διεύθυνση δύο περιοχών και είναι οι: Νότια, Νοτιοδυτικά, υτικά, Βορειοδυτικά, Βόρεια, Βορειοανατολικά, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά. Οι τοπολογικές σχέσεις περιγράφουν την σχετική θέση δύο περιοχών και είναι οι: Περικλείει, Περικλείεται, Ίσο, Ξένο, Επικαλύπτει. Η εργασία αυτή αφορά στη µελέτη των ΧΒ και συγκεκριµένα, στη µελέτη διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που υποστηρίζουν χωρικά δεδοµένα. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στο σχεσιακό µοντέλο και τη γλώσσα ερωταποκρίσεων SQL. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία αυτή θα περιλαµβάνει: Ανάγκη για τη µελέτη ΧΒ Κατηγοριοποίηση χωρικών δεδοµένων Λειτουργίες πάνω σε χωρικά δεδοµένα Παρουσίαση µοντέλων ΧΒ Συγκριτική µελέτη των διαφορετικών ΧΒ µοντέλων Παραδείγµατα εφαρµογών συστηµάτων ΧΒ Ο στόχος της εργασία αυτής αφορά στη µελέτη διαφορετικών προσεγγίσεων συστηµάτων διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδοµένων. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η συγκριτική και κριτική έρευνα για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε τον τρόπο που υποστηρίζουν χωρικά δεδοµένα εµπορικά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα που θα εξαχθούν από την έρευνα αυτή θα βοηθήσουν στο να αξιολογηθούν τα διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδοµένων ως προς το επίπεδο υποστήριξης συναρτήσεων για χωρικά δεδοµένα που παρέχουν. Τα συστήµατα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδοµένων θα ταξινοµηθούν κατάλληλα και θα εκτιµηθούν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. 1. SQL, Oracle, Postgresql, Informix, Ingres 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ 3. γεωµετρίας 1. Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Manolopoulos Y., Papadopoulos A.N., Vassilakopoulos M.Gr. (Edts) Spatial Databases: Technologies, Techniques and Trends. IGI Global, Ramakrishnan R. Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Εκδ. Τζιόλας, Silberschatz A., Korth H.F. και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων, η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, Yeung A.K.W. and Hall G.B. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management. Springer, /14

5 Μελέτη γλωσσών επερωτήσεων χρονικών βάσεων δεδοµένων Χρονικές Βάσεις εδοµένων, Γλώσσες Επερώτησης, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων Η υποστήριξη χρονικών δεδοµένων αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων. Η αποθήκευση δεδοµένων χωρίς χρονική διάσταση µπορεί να υποδηλώνει, στη χειρότερη περίπτωση, µια µάταιη προσπάθεια εγγραφής της πληροφορίας, αφού οι πληροφορίες εκείνες που µεταβάλλονται µε το χρόνο δε µπορούν να καταγραφούν. Οι συνήθεις βάσεις δεδοµένων που δεν υποστηρίζουν χρόνο, δε µπορούν να απεικονίσουν την εξέλιξη των γεγονότων στο χρόνο, ούτε επίσης, τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν ή πρόκειται να γίνουν στο µέλλον. Η πτυχιακή αυτή εργασία αφορά στη µελέτη των χρονικών βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα, στις διαφορετικές γλώσσες επερωτήσεων που υποστηρίζουν χρονικά δεδοµένα, όπως για παράδειγµα συναρτήσεις που εκφράζουν σχετικές θέσεις µεταξύ χρονικών διαστηµάτων ή σηµείων ή ακόµη, περιοδικότητα φαινοµένων, δηλαδή συχνότητα µε την οποία συµβαίνει ένα γεγονός στο χρόνο. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί κατά καιρούς υποστηρίζουν, άλλες σε µεγαλύτερο και άλλες σε µικρότερο βαθµό, τα χρονικά δεδοµένα. ειγµατικά αναφέρουµε γλώσσες επερωτήσεων που θα µελετηθούν όπως οι TSQL2, TQUEL, HRDM. Η χρήση µιας µελέτης περίπτωσης που θα εφαρµοστεί στα ίδια χρονικά δεδοµένα και στα ίδια ερωτήµατα θα βοηθήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων και συγκρίσεων των γλωσσών αυτών. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τον τοµέα των χρονικών βάσεων δεδοµένων. Ο στόχος της εργασία αυτής αφορά στην κριτική µελέτη διαφορετικών γλωσσών επερωτήσεων που υποστηρίζουν χρονικά δεδοµένα. Η ανάπτυξη µιας εφαρµογής η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί χρονικά δεδοµένα θα χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση διαφορετικών χρονικών γλωσσών επερωτήσεων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων στον επιχειρησιακό τοµέα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. SQL, TSQL2, TQUEL 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ 3. Κριτική σκέψη 1. Clifford J. and Tuzhilin A. (Edts.) Recent Advances in Temporal Databases: Proceedings of the International Workshop on Temporal Databases. Zurich, Switzerland, Workshops in Computing. Springer, Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Date C.J., Darwen H. and Lorentzos N. Temporal Data & the Relational Model. The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, Silberschatz A., Korth H.F. και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων, η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, Snodgrass R.T., Jensen C.S. Developing Time-Oriented Database Applications in SQL. Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, /14

6 Web Based εφαρµογή δυναµικής διαχείρισης Internet Cafe, βασισµένη στις τεχνολογίες ASP, JavaScript και SQL Server Βάσεις εδοµένων, ASP, JavaScript, SQL Server Η εφαρµογή που θα δηµιουργηθεί κατά την εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας περιλαµβάνει την ανάπτυξη εργαλείων που πραγµατεύονται τη διαχείριση ενός Internet Cafe. Για την υλοποίηση της εφαρµογής θα δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων σε SQL Server που θα επιτρέπει την οργάνωση και διαχείριση των δεδοµένων αλλά και την επιβολή κανόνων ασφαλείας που θα συντελέσουν στη διατήρηση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των δεδοµένων. Επιπρόσθετα, θα δηµιουργηθεί δυναµική ιστοσελίδα, η οποία θα περιλαµβάνει κώδικα HTML για την απεικόνιση των στατικών δοµικών στοιχείων της, ενώ για τη σύνδεση και τη δυναµική αλληλεπίδρασή της µε τη βάση δεδοµένων θα χρησιµοποιηθεί κώδικας ASP (Active Server Pages). Τέλος, για τη λειτουργική διαχείριση των στοιχείων ελέγχου (buttons, textboxes, lists κ.ο.κ ) θα αναπτυχθούν scripts βασισµένα κυρίως σε JavaScript. Η πλατφόρµα υποστήριξης της Web Based εφαρµογής θα είναι ο IIS (Internet Information Server) ο οποίος παρέχεται δωρεάν από τη Microsoft και ουσιαστικά θα φιλοξενεί την εφαρµογή. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει µια όσο το δυνατόν πιο ορθή απεικόνιση ενός on-line συστήµατος δυναµικής διαχείρισης, παρέχοντας όλες εκείνες τις δυνατότητες που κάνουν τις on-line εφαρµογές αυτού του είδους εύχρηστες και λειτουργικές. Σηµαντικό παράγοντα αποτελεί το φιλικό και απλοποιηµένο περιβάλλον διαχείρισης (GUI) της εφαρµογής. Επίσης, επιτακτική ανάγκη αποτελεί η ασφάλεια στη διαχείριση των δεδοµένων, η οποία εξασφαλίζεται µε τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, αλλά και κατάλληλο σχεδιασµό που παρέχει κεντρική διαχείριση από εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως µε την ευρεία διάδοση του Internet, ενισχύεται η ανάπτυξη on-line συστηµάτων που παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 1. SQL Server, Active Server Pages, Java, JavaScript 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Προγραµµατισµός Internet, Προγραµµατισµός ΙΙ, Προγραµµατισµός ΙΙΙ 3. ηµιουργία Ιστοσελίδας, Εγκατάσταση και παραµετροποίηση του IIS 1. Αγγελή Χ. Προγραµµατισµός Web HTML4 & ASP. Σύγχρονη Εκδοτική, Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Goodman D. JavaScript Bible. 3 rd Edition. Hungry Minds Inc, Mercer D. Οδηγός του ASP 3.0. Εκδ. Γκιούρδας, 2001.Flanagan D. Javascript: The Definitive Guide. 3 rd Edition. O'Reilly, Ramakrishnan R. και Gehrke J. (µετάφραση. έρβος, Α. Ευαγγελίδης) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. 2 η Έκδοση. Τόµοι Α' και Β', Eκδ. Τζιόλας, Thomasson M. Asp.net Fast & Easy Web Development. 1 st Edition. Muska & Lipman Pub, /14

7 Αντικειµενοστραφή Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων 7/14 Βάσεις εδοµένων, Αντικειµενοστραφή Συστήµατα, ODBMG Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται προσπάθεια συσχετισµού αντικειµένων και βάσεων δεδοµένων. Από την πλευρά των βάσεων δεδοµένων παρατηρείται η τάση επέκτασης του σχεσιακού µοντέλου και από την πλευρά των γλωσσών προγραµµατισµού η τάση προσθήκης χαρακτηριστικών, όπως διάρκεια στα δεδοµένα. Όλες οι ιδέες που αναπτύχθηκαν, συντέλεσαν στην άνθηση της έρευνας πάνω στα αντικειµενοστραφή συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Η πτυχιακή αυτή εργασία αφορά στη µελέτη των αντικειµενοστραφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα, στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών ενός αντικειµενοστραφούς συστήµατος βάσεων δεδοµένων, καθώς και του µοντέλου ODMG που αποτελεί το εµπορικό στάνταρτ των συστηµάτων αυτών. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των αντικειµενοστραφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων σε σχέση µε τα αντίστοιχα σχεσιακά συστήµατα βάσεων δεδοµένων θα παρουσιαστούν. Τέλος, θα συζητηθούν κάποια εµπορικά αντικειµενοστραφή συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων όπως για παράδειγµα, GemStone, ObjectStore, O 2, Objectivity/DB και θα εφαρµοστεί µια µελέτη περίπτωσης που θα βοηθήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων και συγκρίσεων των συστηµάτων αυτών µε σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων των διαφορετικών µοντέλων δεδοµένων και των γλωσσών του συστήµατος. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και εξοικείωση µε τον τοµέα των αντικειµενοστραφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα, η κατανόηση των βασικών εννοιών των συστηµάτων αυτών, όπως για παράδειγµα, αρχιτεκτονική των συστηµάτων αυτών, µεταβολή του σχήµατος µιας αντικειµενοστραφούς βάσης δεδοµένων, γλώσσες ερωταποκρίσεων, κ.ά. Επιπλέον στόχος της εργασία αυτής αποτελεί η κριτική µελέτη διαφορετικών εµπορικών αντικειµενοστραφή συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε για την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων που κατά κοινή οµολογία εξελίσσονται θεαµατικά τα τελευταία χρόνια. 1. SQL, C++, Java 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 3. Προγραµµατισµού 1. Βασιλειάδης, Π. και Σελλής, Τ. Αντικειµενοστραφή Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Εκδ. Παπασωτηρίου- Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ./Ε.Μ.Π., Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Harrington J.L. Object-Oriented Database Design Clearly Explained. 1 st Edition. Morgan Kaufmann, Kim W. Introduction to Object-Oriented Databases. Computer Systems Series, The MIT Press, Ma Z. Advances in Fuzzy Object-Oriented Databases: Modeling and Applications. Idea Group Publishing, 2005.

8 Σκοπός - Αναµενόµενα Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήµατος-Μελέτη περίπτωσης Πληροφοριακό Σύστηµα, Βάσεις εδοµένων, Μοντελοποίηση Ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα οργανωµένο σύνολο αποτελούµενο από πέντε αλληλοεπιδρώντα στοιχεία: ανθρώπους, διαδικασίες, δεδοµένα, λογισµικό και υλικό εξοπλισµό. Το πληροφοριακό σύστηµα γεννιέται, αναπτύσσεται, αλλάζει και τελικά, πεθαίνει. Η όλη διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι εργασία πολύπλοκη, χρονοβόρα και οικονοµικά δαπανηρή. Ο παραδοσιακός κύκλος ζωής ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος αποτελείται από τις φάσεις διερεύνησης, ανάλυσης, σχεδιασµού, υλοποίησης και συντήρησης του συστήµατος. Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστηµα (µελέτη περίπτωσης), ενταγµένο στο περιβάλλον της επιχείρησης ή του οργανισµού στο οποίο βρίσκεται, καλείται να αναπτύξει η εν λόγω πτυχιακή εργασία. Όλες οι φάσεις θα µελετηθούν αναλυτικά και διεξοδικά, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και λειτουργικού πληροφοριακού συστήµατος. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήµατα, όπως ποιο είναι το πραγµατικό πρόβληµα, αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αν είναι εφικτή η υλοποίηση της λύσης, ποιες θα είναι οι βασικές λειτουργίες του συστήµατος, ποια η δοµή και ο εξοπλισµός, πως θα είναι το λογισµικό, αν το σύστηµα δουλεύει ικανοποιητικά, πως θα γίνει η µετάπτωση από το παλιό στο νέο σύστηµα. Επίσης, θα γίνει µοντελοποίηση διαδικασιών και δεδοµένων του συστήµατος και τέλος, θα λάβει χώρα η υλοποίησή του και θα ακολουθήσουν περαιτέρω προτάσεις βελτίωσης, τροποποίησης και συντήρησης αυτού. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί τόσο στον τοµέα της ανάλυσης, όσο και της σχεδίασης και µοντελοποίησης ενός συστήµατος, χρησιµοποιώντας εργαλεία CASE. Ο φοιτητής στη συνέχεια, θα πρέπει να υλοποιήσει το εν λόγω σύστηµα, µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Επιπλέον στόχος της εργασία αυτής αποτελεί η έρευνα που θα πρέπει να προηγηθεί της ανάλυσης του πληροφοριακού συστήµατος και η οποία θα αφορά στον καθορισµό του προβλήµατος, τη µελέτη σκοπιµότητα του έργου, το χρονοδιάγραµµα και τους πόρους που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το έργο αυτό. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε πάνω στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία. 1. SQL, Visible Analyst, UML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. ηµητριάδης Ν. Σχεδιασµός-Ανάπτυξη-Λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Τόµος Α, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Λαοπόδης B. Ανάλυση και Σχεδιασµός Συστηµάτων. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Υψηλάντης Π. Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης. Εκδ. Πατάκη, Χαραµής Γ. Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. 4 η Έκδοση. Εκδ. Ανικούλα, Χατζόγλου Π. Τεχνικές Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εκδ. Ίων, Satzinger J., Jackson R. and Burd S. Systems Analysis and Design in a changing world. 4 th Edition. Thomson Course Technology, Shelly G., Cashman T. and Rosenblatt H. Systems Analysis and Design. 6 th Edition. Thomson Course Technology, Whitten J.L., Bentley L.D. and Dittman K.C. Systems Analysis Design Methods. 6 th Edition. McGraw Hill, /14

9 Μελέτη τεχνικών, µεθοδολογιών και εφαρµογών στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα Εξόρυξη Γνώσης, Βάσεις εδοµένων, Σηµασιολογικός Ιστός Ο τοµέας της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα αποτελεί έναν από τους πιο δηµοφιλείς ερευνητικά τοµείς των βάσεων δεδοµένων (Β ) στις µέρες µας. Τα δεδοµένα που παράγονται καθηµερινά αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς, µε αποτέλεσµα πολύ λίγα από αυτά να µπορεί να τα διαβάσει και πολύ περισσότερο να τα αναλύσει ο άνθρωπος. Για αυτό χρειάζεται η ανακάλυψη γνώσης µέσα από τα δεδοµένα (Knowledge Discovery in Data), για να δώσει νόηµα και χρήση στα δεδοµένα. Εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα είναι η διαδικασία ηµιαυτόµατης ανάλυσης µεγάλων Β, µε στόχο την εύρεση χρήσιµης πληροφορίας, δηλαδή «γνώσης». Η εν λόγω πτυχιακή εργασία θα µελετήσει: (α) βασικές τεχνικές και µεθοδολογίες εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, (β) τη χρήση γνώσης στον Παγκόσµιο Ιστό (Σηµασιολογικός Ιστός), (γ) εφαρµογές στον τοµέα εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Θα εξεταστούν τα βήµατα εξόρυξης γνώσης και συγκεκριµένα, η µεθοδολογία CRISP- DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Η CRISP είναι µια διαδικασία απαραίτητη για την εφαρµογή της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα που οργανώνει τη διαδικασία σε φάσεις. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, όπως η κατηγοριοποίηση (Classification), η οµαδοποίηση (Clustering) και η εξόρυξη κανόνων συσχετίσεων (Association rule mining). Τέλος, θα µελετηθούν αρχικά ο σηµασιολογικός ιστός και στη συνέχεια, διάφορες εφαρµογές, από την πληθώρα που υπάρχουν, στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη ενός τοµέα των βάσεων δεδοµένων, αυτόν της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί τόσο µε τις καινούριες έννοιες µε τις οποίες έρχεται σε επαφή, όσο και µε τις τεχνικές και µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στον τοµέα αυτό. Ο φοιτητής στη συνέχεια, θα πρέπει να µελετήσει τη χρήση γνώσης στον Παγκόσµιο Ιστό, καθώς και κάποιες εφαρµογές, Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε πάνω στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία, αφού στις µέρες µας παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας στην αγορά. Για παράδειγµα, οι εταιρείες που κάνουν απευθείας προώθηση προϊόντων (direct marketing) χρησιµοποιούν µοντέλα και τεχνικές εξόρυξης γνώσης. 1. Java, XML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 3. Τεχνολογίες διαδικτύου, ικανότητα έρευνας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων, κριτικό πνεύµα 1. Χαλκίδη Μ. και Βαζιργιάννης Μ. Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδοµένων και τον παγκόσµιο ιστό. 2 η Έκδοση. Εκδόσεις Τυπωθήτω/Gutenberg, Dunham, M.H. Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης από εδοµένα. Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Β. Βερύκιος και Γ. Θεοδωρίδης. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, nd 3. Han J., Kamber M. Data Mining: Concepts and Techniques, 2 Edition. Morgan Kaufmann, Tan P.N., Steinbach M. and Pearson V.K. Introduction to Data Mining. Addison- Wesley, Witten I. and Frank E. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 2 nd Edition. Morgan Kaufmann, /14

10 Σκοπός - Αναµενόµενα ηµιουργία ενός χρηµατιστηριακού συστήµατος βασισµένο σε προβλέψεις αποδόσεων, χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες και τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Εξόρυξη Γνώσης, εδοµένα, Βάσεις εδοµένων, Χρονικές Σειρές Το ενδιαφέρον της δηµιουργίας συστηµάτων βασισµένων σε προβλέψεις αυξάνεται συνεχώς στις µέρες µας. Συγκεκριµένα, το χρηµατιστήριο αποτελεί µια περιοχή εφαρµογής µε µεγάλη δυναµική στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Ως αποτέλεσµα, η ύπαρξη τεράστιου όγκου ιστορικών δεδοµένων υποδηλώνει ότι η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα µπορεί να παρέχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι της ανθρώπινης παρακολούθησης των δεδοµένων αυτών. Ο γενικός σκοπός του χρηµατιστηρίου είναι η διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου µετοχών βασισµένο σε παραγγελίες αγοράς και πώλησης. Ο µακροχρόνιος στόχος είναι να επιτύχει όσο το δυνατόν περισσότερο κέρδος από αυτές τις εµπορικές συναλλαγές. Για τις ανάγκες της πτυχιακής αυτής εργασίας και για λόγους απλοποίησης θα ασχοληθούµε µόνο µε µία µετοχή. Ο σκοπός µας είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους για µία µελλοντική δοκιµαστική περίοδο µέσω χρηµατιστηριακών συναλλαγών (Αγορά, Πώληση, Πάγωµα). ιαφορετικά µοντέλα θα εφαρµοστούν για την πρόβλεψη των αποδόσεων της συγκεκριµένης µετοχής στο χρηµατιστήριο. Αυτές οι προβλέψεις θα χρησιµοποιηθούν, µαζί µε θέµατα βασισµένα στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, για να µελετηθούν: πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το λογισµικό R για την ανάλυση δεδοµένων αποθηκευµένων σε µια βάση δεδοµένων, πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί η διαχείριση προβληµάτων πρόβλεψης όπου υπάρχουν χρονικές σειρές (time series), οι συνέπειες της προσπάθειας µετάφρασης προβλέψιµων µοντέλων σε αποφάσεις. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη ενός τοµέα των βάσεων δεδοµένων, αυτόν της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, µέσα από τη δηµιουργία ενός χρηµατιστηριακού συστήµατος βασισµένο σε προβλέψεις αποδόσεων, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί µε τις τεχνικές και µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στον τοµέα αυτό. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε πάνω στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία, αφού στις µέρες µας παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας στην αγορά. Μάλιστα, η συγκεκριµένη εφαρµογή µπορεί να φανεί πολύ χρήσιµη, αφού συνδυάζει τεχνολογίες πληροφορικής µε θέµατα χρηµατοοικονοµικής φύσης που έχουν µεγάλη απήχηση στις µέρες µας στην αγορά εργασίας. 1. R, MySQL 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Στοχαστικά Μοντέλα Ουρών Αναµονής 3. στατιστικής και οικονοµικών 1. Χαλκίδη Μ. και Βαζιργιάννης Μ. Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδοµένων και τον παγκόσµιο ιστό. 2 η Έκδοση. Εκδ. Τυπωθήτω/Gutenberg, Berry M.J.A. and Linoff G.S. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management. 2 nd Edition. Wiley Computer Publishing, Cios K.J., Pedrycz W., Swiniarski R.W., and Kurgan L.A. Data Mining: A Knowledge Discovery Approach. Springer, Dunham, M.H. Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης από εδοµένα. Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Βερύκιος Β. και Θεοδωρίδης Γ. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Pyle D. Data Preparation for Data Mining. The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, /14

11 ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος κράτησης και αγοράς εισιτηρίων του ΟΣΕ Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, Ιστοσελίδα Όλα τα πληροφοριακά συστήµατα και πολύ περισσότερο τα συστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου στηρίζονται σηµαντικά στα συστήµατα διαχείρισης, βάσεων δεδοµένων, αφού όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποιούν βρίσκονται αποθηκευµένα σε τέτοια συστήµατα και η διαχείριση τους πραγµατοποιείται µέσω αυτών. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία αφορά στη σχεδίαση της βάσης δεδοµένων της εταιρίας σιδηροδρόµων της χώρας µας και τη δηµιουργία αντίστοιχων ιστοσελίδων για την ηλεκτρονική κράτηση θέσεων και αγορά εισιτηρίων. Κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση αυτής της εφαρµογής αποτελεί η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων για να δηµιουργηθούν οι απαραίτητοι πίνακες µε τα αντίστοιχα πεδία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι ιστοσελίδες της εταιρίας µε τη βοήθεια κατάλληλου προγράµµατος. Τελική φάση της εργασίας αποτελεί η δυναµική συµπεριφορά της ιστοσελίδας. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό θα πρέπει να γίνει η διασύνδεση µε τη βάση δεδοµένων της εταιρίας, µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηµιουργηθούν SQL ερωτήµατα και να χρησιµοποιηθεί µία κατάλληλη γλώσσα διασύνδεσης, όπως για παράδειγµα η ASP, έτσι ώστε η ιστοσελίδα να είναι έτοιµη να εξυπηρετήσει τους χρήστες. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας αποτελεί η σχεδίαση της βάσης δεδοµένων της εταιρίας σιδηροδρόµων της χώρας µας και τη δηµιουργία αντίστοιχων ιστοσελίδων για την κράτηση θέσεων και αγορά εισιτηρίων ηλεκτρονικά. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων παροχής και ελέγχου πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας µελλοντικής επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. SQL, Server-side scripting languages, HTML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων, Ηλεκτρονικό Εµπόριο 3. Macromedia Dreamweaver 1. Bosanac D. Scripting in Java: Languages, Frameworks, and Patterns. 1 st Edition. Addison-Wesley Professional, Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Flanagan D. Javascript: The Definitive Guide. 3 rd Edition. O'Reilly, Ramakrishnan R. και Gehrke J. (µετάφραση. έρβος, Α. Ευαγγελίδης) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. 2 η Έκδοση. Τόµοι Α' και Β', Eκδ. Τζιόλας, Silberschatz A., Korth H.F., και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων-η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, /14

12 ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εταιρίας διανοµής τύπου Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, ιεπαφή Χρήστη Η εργασία αυτή αφορά στη δηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος µιας εταιρίας διανοµής τύπου. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστηµα θα δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να βλέπει πληροφορίες για τα προϊόντα (έντυπα) που έχει επιλέξει να παραλαµβάνει µε την εισαγωγή του κωδικού του. Συγκεκριµένα, ο πελάτης θα µπορεί να δει την περιγραφή των προϊόντων και άλλες πληροφορίες σχετικές όπως αριθµό σελίδων, ηµεροµηνία κυκλοφορίας κ.λπ. Επιπλέον, θα µπορεί να ενηµερώνεται για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, καθώς και για τον λογαριασµό του, ειδικότερα, το µηνιαίο ποσό που καταβάλει, το τυχόν υπόλοιπο που έχει κ.λπ. Καινούριοι πελάτες θα µπορούν να εγγράφονται στο σύστηµα ηλεκτρονικά και να κάνουν νέες παραγγελίες. Επίσης, ενεργοί πελάτες θα µπορούν να αλλάζουν τις παραγγελίες τους ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες τους και επιθυµίες. Το σύστηµα, εκτός από την πελατειακή υποστήριξη, θα χρησιµοποιείται και από την ίδια την εταιρία για τον έλεγχο της διανοµής των εντύπων, τη διάθεσή τους, τη διαχείριση των νέων παραγγελιών, καθώς και τον έλεγχο του αποθέµατος των αποθηκών στα διάφορα µέρη της χώρας. Η αντίστοιχη βάση δεδοµένων του συστήµατος που θα αναπτυχθεί θα υλοποιηθεί µε τη χρήση ενός από τα γνωστά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, όπως για παράδειγµα SQL Server ή Mysql. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήµατος θα βασίζεται σε µία γλώσσα προγραµµατισµού, όπως είναι η PHP ή η ASP. Ο στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος µιας εταιρίας διανοµής τύπου που θα δίνει τη δυνατότητα στον µεν πελάτη να ανακτά δεδοµένα για τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, να µεταβάλει ή να εισαγάγει παραγγελίες καθώς και να ενηµερώνεται για τον λογαριασµό του, στους δε υπαλλήλους της εταιρίας να ελέγχουν τις παραγγελίες, τις αποθήκες και τη διάθεση των εντύπων σε όλη τη χώρα. Σκοπός είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων παροχής και ελέγχου πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. SQL, Server-side scripting languages, HTML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Προγραµµατισµός Internet 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. Σκουρλάς Χ.Π. Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Connolly T. and Begg C. Database Systems. 4 th Edition, Addison Wesley- Pearson Education Inc., Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Silberschatz A., Korth H.F., και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων-η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, Welling L. και Thomson L. Ανάπτυξη web εφαρµογών µε PHP & MySQL. 3 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, /14

13 Το πρόβληµα των ελλιπών πληροφοριών (nulls) στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, Ελλιπής Πληροφορία Οι ελλιπείς πληροφορίες ονοµάζονται και πληροφορίες µε «µη τιµές» (null) και αποτελούν πολύ µεγάλο θέµα στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων. Το πρόβληµα των ελλιπών πληροφοριών είναι ένα πρόβληµα που συναντάτε συχνά στον πραγµατικό κόσµο. Για παράδειγµα, ιστορικές καταγραφές µπορούν να περιλαµβάνουν κάποιες φορές καταχωρίσεις, όπως «ηµεροµηνία γέννησης άγνωστη» ή «τόπος διαµονής άγνωστος». Είναι για το λόγο αυτό, αναγκαίο, να υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιµετωπίζονται περιπτώσεις σαν και αυτές στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Η ιδέα είναι ότι, αν µια δεδοµένη συστοιχία µιας σχέσης σε µια βάση δεδοµένων έχει ένα null σε µια δεδοµένη θέση γνωρίσµατος, αυτό σηµαίνει ότι η τιµή αυτού του γνωρίσµατος λείπει για κάποιο λόγο από τη συστοιχία που εξετάζουµε. Τα null βασίζονται στη θεωρία της τρίτιµης λογικής. Για παράδειγµα, αν υποθέσουµε ότι η διεύθυνση κατοικίας κάποιου ατόµου είναι null, εννοούµε ότι (1) το άτοµο αυτό υπάρχει, (2) το άτοµο αυτό έχει µια διεύθυνση κατοικίας, αλλά (3) δεν είναι γνωστή αυτή η διεύθυνση. Για το λόγο αυτό σηµειώνουµε τη θέση ως null. Το βασικό χαρακτηριστικό των null είναι ότι δεν είναι τιµές. Πώς λοιπόν αντιµετωπίζονται τα null; Μπορούν να πάρουν null τιµές όλα τα γνωρίσµατα; Γίνονται συγκρίσεις µεταξύ γνωρισµάτων που περιέχουν null τιµές; Πως αντιµετωπίζουν διαφορετικοί ερευνητές τις null τιµές; Μπορεί ένα πεδίο ορισµού να περιέχει null τιµές; Ποια επίδραση έχουν οι null τιµές στους τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας; Πώς υποστηρίζονται οι null τιµές από την SQL; Αυτές είναι µερικές από τις ερωτήσεις τις οποίες καλείται να απαντήσει η εν λόγω πτυχιακή εργασία. Ο στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι να προσπαθήσει να απαντήσει σε ερωτήµατα που αφορούν το πρόβληµα των ελλιπών πληροφοριών στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, ένα θέµα µεγάλο που δεν έχει γίνει ακόµη πλήρως κατανοητό και καµιά εντελώς ικανοποιητική λύση δεν έχει γίνει γνωστή µέχρι σήµερα. Η µελέτη αυτή, καθώς και η εξοικείωση µε τις null τιµές αποτελεί σηµαντική ερευνητική εργασία που σκοπό έχει από τη µία πλευρά να προβληµατίσει τον φοιτητή πάνω στις έννοιες αυτές και από την άλλη να τον εξοικειώσει στον τοµέα των βάσεων δεοµένων γενικότερα, τοµέα πολύ σηµαντικό στην µετέπειτά του επαγγελµατική ή ερευνητική δραστηριότητα. 1. SQL 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ 3. Μαθηµατική Λογική 1. Date C.J. A Note on the Logical Operators of SQL. Part I. The Relational Journal 5, No 1, February-March Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Date C.J. and Darwen H. Relational Database Writings Addison- Wesley, Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Zaniolo C., Ceri S., Faloutsos C., Snodgrass R.T., Subrahmanian V.S. and Zicari R. Advanced Database Systems. Morgan Kaufmann Publishers, /14

14 Το παρόν τεύχος δηµιουργήθηκε και εκδόθηκε στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟ 2.2 «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών- ιεύρυνση» ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Ολοκλήρωση της ιεύρυνσης και Αναµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ γ «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» ΕΡΓΟ: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αυτεπιστασία-Αναµόρφωση του Π.Π. Σπουδών στο Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας» και συγχρηµατοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Συστάσεις Ι Ποιός είμαι εγώ: Email: tsap@cs.uoi.gr Γραφείο: Β.3 Προτιμώμενες ώρες γραφείου: 11:00-18:00 Ενδιαφέροντα Web mining, Social networks, User Generated Content Mobile

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java Παύλος Εφραιµίδης οµηµένος Προγρ. ΙΙΙ - 1 Java Το Μάθηµα

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java Παύλος Εφραιµίδης οµηµένος Προγρ. ΙΙΙ - 1 Java Το Μάθηµα οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Παύλος Εφραιµίδης 1 Το µάθηµα Αντικείµενο-Περιεχόµενα µαθήµατος Τρόπος ιδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόµενα Μαθήµατος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό ΣχεδιασμοΣ και υλοποιηση συστηματοσ παρακολουθησησ και ελεγχου πωλητων και δημιουργια εφαρμογησ σε εξυπνο κινητο Επιβλέπων: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Καψάλης Αθανάσιος 16 Οκτωβρίου 2013 Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Παύλος Εφραιµίδης 1 Το µάθηµα Αντικείµενο-Περιεχόµενα µαθήµατος Τρόπος ιδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόµενα Μαθήµατος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Λίγα λόγια για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ IV. Διαδικαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ Γ. «ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» Α. R. SPIEGEL (ΣΕΙΡΑ SCHAUM S) ΜΕΓΑΡΟ Κατάστημα 8 Τηλ: 0-097 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών Νικόλαος Θ. Μπάτης, Ph.D. Καθηγητής Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας» Ανάπτυξη και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα

122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα 122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013 Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών/τριών γίνεται σε συνεργασία του Κολλεγίου µε τη MAKRO

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός ΙΙΙ - Java

Δομημένος Προγραμματισμός ΙΙΙ - Java Δομημένος Προγραμματισμός ΙΙΙ - Παύλος Εφραιμίδης 1 Το μάθημα Αντικείμενο-Περιεχόμενα μαθήματος Τρόπος Διδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στους Αλγόριθμους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες ηµήτρης Λαµπούδης Επιβλέπων: Νικόλαος Πρωτόγερος ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα» Α Εξάμηνο Σπουδών Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

172 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΕΙ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο

172 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΕΙ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο 172 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΕΙ, 10/2012 9/2013 Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο για προπτυχιακούς φοιτητές/ριες µέσω ΕΣΠΑ (σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία Λογισµικού II

Tεχνολογία Λογισµικού II Tεχνολογία Λογισµικού II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τόµος B' Tεχνολογία Λογισµικού II BAΣIΛEIOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Φεβρουάριος 2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές WebGIS Open Source

Εφαρµογές WebGIS Open Source Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 6ο εξ.

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 6ο εξ. Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 6ο εξ. Γενικές Πληροφορίες για το Μάθημα Εαρινό εξάμηνο 2009 Διδάσκοντες Μ.Μάντακας και Κ.Κανελλόπουλος mmantak@gmail.com ckanel@yahoo.com Περιεχόμενο και στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Παύλος Εφραιμίδης

Δομές Δεδομένων. Παύλος Εφραιμίδης Παύλος Εφραιμίδης 1 Το μάθημα Αντικείμενο-Περιεχόμενα μαθήματος Τρόπος Διδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στις και τους Αλγορίθμους Μελέτη και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 767 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 0-954980, FAX: 0-95498 Αθήνα, 6/0/009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συγγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining)

Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) ΠΜΣ Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πειραιά Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) Αποθήκες εδοµένων Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά http://isl.cs.unipi.gr/db/courses/dm "Πυραµίδα"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 Προβλήµατα από κατολισθήσεις στις εθνικές οδούς αποκτούν µεγάλη σηµασία λόγω του περιορισµένου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Θέμα: Η διαχείριση έργου στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων παραγόμενων από τελικούς χρήστες. Λίντα Ράτζιχα Σεπτέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα