Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών"

Transcript

1 Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ρ. Γκαράνη Γεωργία Επίκουρος Καθηγήτρια Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας»

2 ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών σε κατάστηµα ενδυµάτων για την εξυπηρέτηση πελατών Βάσεις εδοµένων, ιεπαφή Χρήστη, PHP, Mysql Η εργασία αυτή αφορά στη δηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών σε κατάστηµα ενδυµάτων το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να βλέπει πληροφορίες για το προϊόν που έχει επιλέξει µε την εισαγωγή του barcode του προϊόντος. Συγκεκριµένα, ο πελάτης θα µπορεί να δει την περιγραφή του προϊόντος, πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα και τα υλικά κατασκευής του, τη χώρα προέλευσης και την εταιρία παραγωγής του, τα διαφορετικά διαθέσιµα µεγέθη και χρώµατα του προϊόντος, την τοποθεσία που βρίσκεται µέσα στο κατάστηµα, καθώς και τα διαθέσιµα κοµµάτια του εκάστοτε προϊόντος µέσα στο κατάστηµα. Επιπλέον, θα µπορεί να ενηµερώνεται για την αρχική τιµή του προϊόντος καθώς και για τυχόν έκπτωση. Έτσι, ο πελάτης θα µπορεί να ενηµερώνεται για τα διάφορα προϊόντα χωρίς τη βοήθεια προσωπικού του καταστήµατος. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών θα βασίζεται στην γλώσσα προγραµµατισµού PHP και η βάση δεδοµένων του θα υλοποιηθεί µε τη χρήση του συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Mysql. Ο στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών που θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη-πελάτη να ανακτά δεδοµένα για το προϊόν που θέλει να αγοράσει, εισάγοντας το barcode του προϊόντος. Σκοπός είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού συστηµάτων παροχής πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. PHP, Mysql 2. Προγραµµατισµός Internet, Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Gilmore W.J. Beginning PHP and MySQL 5: From Novice to Professional. 2 nd Edition. Apress, Ramakrishnan R. και Gehrke J. (µετάφραση. έρβος, Α. Ευαγγελίδης) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. 2 η Έκδοση. Τόµοι Α' και Β', Eκδ. Τζιόλας, Tahaghoghi S.M.M. and Hugh W. Learning MySQL. O'Reilly Media, Welling L., Thomson L. PHP and MySQL Web Development. Sams, /14

3 ηµιουργία εφαρµογής ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης παραγγελιών πελατών σε χώρους εστίασης Βάσεις εδοµένων, ιεπαφή Χρήστη, Oracle, UML Η εργασία αυτή αφορά στη µελέτη, το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας εφαρµογής η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί παραγγελίες πελατών σε χώρους εστίασης. Συγκεκριµένα, ο πελάτης θα µπορεί να παραγγείλει φαγητά και ποτά από αντίστοιχες λίστες. Επίσης, θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την περιγραφή των φαγητών, τα υλικά παρασκευής τους και τον χρόνο που απαιτείται για να ετοιµαστούν. Το σύστηµα θα ενηµερώνει τον πελάτη όταν ετοιµαστεί η παραγγελία του και ο πελάτης θα µπορεί να την παραλαµβάνει από το κατάλληλο σηµείο παράδοσης. Επιπλέον, ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να δει το οφειλόµενο ποσό πληρωµής. Έτσι, ο πελάτης θα µπορεί να εξυπηρετείται χωρίς την παρουσία προσωπικού του καταστήµατος. Για την αποθήκευση των δεδοµένων τα οποία διαχειρίζεται η εφαρµογή θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων της Oracle, ενώ για τη γλώσσα του κώδικα της εφαρµογής θα χρησιµοποιηθεί η γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η σχεδίαση της εφαρµογής θα υλοποιηθεί µε τη βοήθεια της γλώσσας UML και τη χρήση του προγράµµατος Rational Rose. Ο στόχος της εργασία αυτής αφορά στη ανάπτυξη µιας εφαρµογής η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί παραγγελίες πελατών σε χώρους εστίασης. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τον σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων, την ανάλυση προγραµµάτων και τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού συστηµάτων παροχής πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων στον επιχειρησιακό τοµέα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. Oracle, Java, UML, Rational Rose 2. Τεχνολογία Λογισµικού, Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. Σκουρλάς Χ.Π. Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Churcher C. Beginning Database Design: From Novice to Professional. Apress, Connolly T. and Begg C. Database Systems. 4 th Edition, Addison Wesley-Pearson Education Inc., Fowler M. Εισαγωγή στη UML. Κλειδάριθµος, Niemiec R. Oracle Database 10g Performance Tuning Tips & Techniques. McGraw-Hill Osborne Media, /14

4 Κριτική µελέτη διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων για την υποστήριξη χωρικών δεδοµένων Χωρικές Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, Χωρικές Συναρτήσεις Οι Χωρικές Βάσεις εδοµένων (ΧΒ ) αποτελούν σηµείο αιχµής της έρευνας και πρακτικής στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων για συστήµατα γεωπληροφορικής. Με τις ΧΒ είναι δυνατή η υλοποίηση προχωρηµένων εφαρµογών συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Στις χωρικές βάσεις δεδοµένων και στα συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών έχουν προταθεί πολλά µοντέλα για την ποιοτική περιγραφή γεωγραφικής πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό τα µοντέλα αυτά περιγράφουν σχέσεις (π.χ. κατεύθυνσης, τοπολογίας ή απόστασης) µεταξύ περιοχών. Πιο αναλυτικά, οι κατευθυντήριες σχέσεις περιγράφουν τη σχετική διεύθυνση δύο περιοχών και είναι οι: Νότια, Νοτιοδυτικά, υτικά, Βορειοδυτικά, Βόρεια, Βορειοανατολικά, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά. Οι τοπολογικές σχέσεις περιγράφουν την σχετική θέση δύο περιοχών και είναι οι: Περικλείει, Περικλείεται, Ίσο, Ξένο, Επικαλύπτει. Η εργασία αυτή αφορά στη µελέτη των ΧΒ και συγκεκριµένα, στη µελέτη διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που υποστηρίζουν χωρικά δεδοµένα. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στο σχεσιακό µοντέλο και τη γλώσσα ερωταποκρίσεων SQL. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία αυτή θα περιλαµβάνει: Ανάγκη για τη µελέτη ΧΒ Κατηγοριοποίηση χωρικών δεδοµένων Λειτουργίες πάνω σε χωρικά δεδοµένα Παρουσίαση µοντέλων ΧΒ Συγκριτική µελέτη των διαφορετικών ΧΒ µοντέλων Παραδείγµατα εφαρµογών συστηµάτων ΧΒ Ο στόχος της εργασία αυτής αφορά στη µελέτη διαφορετικών προσεγγίσεων συστηµάτων διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδοµένων. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η συγκριτική και κριτική έρευνα για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε τον τρόπο που υποστηρίζουν χωρικά δεδοµένα εµπορικά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα που θα εξαχθούν από την έρευνα αυτή θα βοηθήσουν στο να αξιολογηθούν τα διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδοµένων ως προς το επίπεδο υποστήριξης συναρτήσεων για χωρικά δεδοµένα που παρέχουν. Τα συστήµατα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδοµένων θα ταξινοµηθούν κατάλληλα και θα εκτιµηθούν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. 1. SQL, Oracle, Postgresql, Informix, Ingres 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ 3. γεωµετρίας 1. Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Manolopoulos Y., Papadopoulos A.N., Vassilakopoulos M.Gr. (Edts) Spatial Databases: Technologies, Techniques and Trends. IGI Global, Ramakrishnan R. Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Εκδ. Τζιόλας, Silberschatz A., Korth H.F. και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων, η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, Yeung A.K.W. and Hall G.B. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management. Springer, /14

5 Μελέτη γλωσσών επερωτήσεων χρονικών βάσεων δεδοµένων Χρονικές Βάσεις εδοµένων, Γλώσσες Επερώτησης, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων Η υποστήριξη χρονικών δεδοµένων αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων. Η αποθήκευση δεδοµένων χωρίς χρονική διάσταση µπορεί να υποδηλώνει, στη χειρότερη περίπτωση, µια µάταιη προσπάθεια εγγραφής της πληροφορίας, αφού οι πληροφορίες εκείνες που µεταβάλλονται µε το χρόνο δε µπορούν να καταγραφούν. Οι συνήθεις βάσεις δεδοµένων που δεν υποστηρίζουν χρόνο, δε µπορούν να απεικονίσουν την εξέλιξη των γεγονότων στο χρόνο, ούτε επίσης, τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν ή πρόκειται να γίνουν στο µέλλον. Η πτυχιακή αυτή εργασία αφορά στη µελέτη των χρονικών βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα, στις διαφορετικές γλώσσες επερωτήσεων που υποστηρίζουν χρονικά δεδοµένα, όπως για παράδειγµα συναρτήσεις που εκφράζουν σχετικές θέσεις µεταξύ χρονικών διαστηµάτων ή σηµείων ή ακόµη, περιοδικότητα φαινοµένων, δηλαδή συχνότητα µε την οποία συµβαίνει ένα γεγονός στο χρόνο. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί κατά καιρούς υποστηρίζουν, άλλες σε µεγαλύτερο και άλλες σε µικρότερο βαθµό, τα χρονικά δεδοµένα. ειγµατικά αναφέρουµε γλώσσες επερωτήσεων που θα µελετηθούν όπως οι TSQL2, TQUEL, HRDM. Η χρήση µιας µελέτης περίπτωσης που θα εφαρµοστεί στα ίδια χρονικά δεδοµένα και στα ίδια ερωτήµατα θα βοηθήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων και συγκρίσεων των γλωσσών αυτών. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τον τοµέα των χρονικών βάσεων δεδοµένων. Ο στόχος της εργασία αυτής αφορά στην κριτική µελέτη διαφορετικών γλωσσών επερωτήσεων που υποστηρίζουν χρονικά δεδοµένα. Η ανάπτυξη µιας εφαρµογής η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί χρονικά δεδοµένα θα χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση διαφορετικών χρονικών γλωσσών επερωτήσεων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων στον επιχειρησιακό τοµέα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. SQL, TSQL2, TQUEL 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ 3. Κριτική σκέψη 1. Clifford J. and Tuzhilin A. (Edts.) Recent Advances in Temporal Databases: Proceedings of the International Workshop on Temporal Databases. Zurich, Switzerland, Workshops in Computing. Springer, Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Date C.J., Darwen H. and Lorentzos N. Temporal Data & the Relational Model. The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, Silberschatz A., Korth H.F. και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων, η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, Snodgrass R.T., Jensen C.S. Developing Time-Oriented Database Applications in SQL. Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, /14

6 Web Based εφαρµογή δυναµικής διαχείρισης Internet Cafe, βασισµένη στις τεχνολογίες ASP, JavaScript και SQL Server Βάσεις εδοµένων, ASP, JavaScript, SQL Server Η εφαρµογή που θα δηµιουργηθεί κατά την εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας περιλαµβάνει την ανάπτυξη εργαλείων που πραγµατεύονται τη διαχείριση ενός Internet Cafe. Για την υλοποίηση της εφαρµογής θα δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων σε SQL Server που θα επιτρέπει την οργάνωση και διαχείριση των δεδοµένων αλλά και την επιβολή κανόνων ασφαλείας που θα συντελέσουν στη διατήρηση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των δεδοµένων. Επιπρόσθετα, θα δηµιουργηθεί δυναµική ιστοσελίδα, η οποία θα περιλαµβάνει κώδικα HTML για την απεικόνιση των στατικών δοµικών στοιχείων της, ενώ για τη σύνδεση και τη δυναµική αλληλεπίδρασή της µε τη βάση δεδοµένων θα χρησιµοποιηθεί κώδικας ASP (Active Server Pages). Τέλος, για τη λειτουργική διαχείριση των στοιχείων ελέγχου (buttons, textboxes, lists κ.ο.κ ) θα αναπτυχθούν scripts βασισµένα κυρίως σε JavaScript. Η πλατφόρµα υποστήριξης της Web Based εφαρµογής θα είναι ο IIS (Internet Information Server) ο οποίος παρέχεται δωρεάν από τη Microsoft και ουσιαστικά θα φιλοξενεί την εφαρµογή. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει µια όσο το δυνατόν πιο ορθή απεικόνιση ενός on-line συστήµατος δυναµικής διαχείρισης, παρέχοντας όλες εκείνες τις δυνατότητες που κάνουν τις on-line εφαρµογές αυτού του είδους εύχρηστες και λειτουργικές. Σηµαντικό παράγοντα αποτελεί το φιλικό και απλοποιηµένο περιβάλλον διαχείρισης (GUI) της εφαρµογής. Επίσης, επιτακτική ανάγκη αποτελεί η ασφάλεια στη διαχείριση των δεδοµένων, η οποία εξασφαλίζεται µε τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, αλλά και κατάλληλο σχεδιασµό που παρέχει κεντρική διαχείριση από εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως µε την ευρεία διάδοση του Internet, ενισχύεται η ανάπτυξη on-line συστηµάτων που παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 1. SQL Server, Active Server Pages, Java, JavaScript 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Προγραµµατισµός Internet, Προγραµµατισµός ΙΙ, Προγραµµατισµός ΙΙΙ 3. ηµιουργία Ιστοσελίδας, Εγκατάσταση και παραµετροποίηση του IIS 1. Αγγελή Χ. Προγραµµατισµός Web HTML4 & ASP. Σύγχρονη Εκδοτική, Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Goodman D. JavaScript Bible. 3 rd Edition. Hungry Minds Inc, Mercer D. Οδηγός του ASP 3.0. Εκδ. Γκιούρδας, 2001.Flanagan D. Javascript: The Definitive Guide. 3 rd Edition. O'Reilly, Ramakrishnan R. και Gehrke J. (µετάφραση. έρβος, Α. Ευαγγελίδης) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. 2 η Έκδοση. Τόµοι Α' και Β', Eκδ. Τζιόλας, Thomasson M. Asp.net Fast & Easy Web Development. 1 st Edition. Muska & Lipman Pub, /14

7 Αντικειµενοστραφή Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων 7/14 Βάσεις εδοµένων, Αντικειµενοστραφή Συστήµατα, ODBMG Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται προσπάθεια συσχετισµού αντικειµένων και βάσεων δεδοµένων. Από την πλευρά των βάσεων δεδοµένων παρατηρείται η τάση επέκτασης του σχεσιακού µοντέλου και από την πλευρά των γλωσσών προγραµµατισµού η τάση προσθήκης χαρακτηριστικών, όπως διάρκεια στα δεδοµένα. Όλες οι ιδέες που αναπτύχθηκαν, συντέλεσαν στην άνθηση της έρευνας πάνω στα αντικειµενοστραφή συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Η πτυχιακή αυτή εργασία αφορά στη µελέτη των αντικειµενοστραφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα, στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών ενός αντικειµενοστραφούς συστήµατος βάσεων δεδοµένων, καθώς και του µοντέλου ODMG που αποτελεί το εµπορικό στάνταρτ των συστηµάτων αυτών. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των αντικειµενοστραφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων σε σχέση µε τα αντίστοιχα σχεσιακά συστήµατα βάσεων δεδοµένων θα παρουσιαστούν. Τέλος, θα συζητηθούν κάποια εµπορικά αντικειµενοστραφή συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων όπως για παράδειγµα, GemStone, ObjectStore, O 2, Objectivity/DB και θα εφαρµοστεί µια µελέτη περίπτωσης που θα βοηθήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων και συγκρίσεων των συστηµάτων αυτών µε σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων των διαφορετικών µοντέλων δεδοµένων και των γλωσσών του συστήµατος. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και εξοικείωση µε τον τοµέα των αντικειµενοστραφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα, η κατανόηση των βασικών εννοιών των συστηµάτων αυτών, όπως για παράδειγµα, αρχιτεκτονική των συστηµάτων αυτών, µεταβολή του σχήµατος µιας αντικειµενοστραφούς βάσης δεδοµένων, γλώσσες ερωταποκρίσεων, κ.ά. Επιπλέον στόχος της εργασία αυτής αποτελεί η κριτική µελέτη διαφορετικών εµπορικών αντικειµενοστραφή συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε για την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων που κατά κοινή οµολογία εξελίσσονται θεαµατικά τα τελευταία χρόνια. 1. SQL, C++, Java 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 3. Προγραµµατισµού 1. Βασιλειάδης, Π. και Σελλής, Τ. Αντικειµενοστραφή Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Εκδ. Παπασωτηρίου- Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ./Ε.Μ.Π., Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Harrington J.L. Object-Oriented Database Design Clearly Explained. 1 st Edition. Morgan Kaufmann, Kim W. Introduction to Object-Oriented Databases. Computer Systems Series, The MIT Press, Ma Z. Advances in Fuzzy Object-Oriented Databases: Modeling and Applications. Idea Group Publishing, 2005.

8 Σκοπός - Αναµενόµενα Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήµατος-Μελέτη περίπτωσης Πληροφοριακό Σύστηµα, Βάσεις εδοµένων, Μοντελοποίηση Ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα οργανωµένο σύνολο αποτελούµενο από πέντε αλληλοεπιδρώντα στοιχεία: ανθρώπους, διαδικασίες, δεδοµένα, λογισµικό και υλικό εξοπλισµό. Το πληροφοριακό σύστηµα γεννιέται, αναπτύσσεται, αλλάζει και τελικά, πεθαίνει. Η όλη διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι εργασία πολύπλοκη, χρονοβόρα και οικονοµικά δαπανηρή. Ο παραδοσιακός κύκλος ζωής ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος αποτελείται από τις φάσεις διερεύνησης, ανάλυσης, σχεδιασµού, υλοποίησης και συντήρησης του συστήµατος. Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστηµα (µελέτη περίπτωσης), ενταγµένο στο περιβάλλον της επιχείρησης ή του οργανισµού στο οποίο βρίσκεται, καλείται να αναπτύξει η εν λόγω πτυχιακή εργασία. Όλες οι φάσεις θα µελετηθούν αναλυτικά και διεξοδικά, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και λειτουργικού πληροφοριακού συστήµατος. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήµατα, όπως ποιο είναι το πραγµατικό πρόβληµα, αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αν είναι εφικτή η υλοποίηση της λύσης, ποιες θα είναι οι βασικές λειτουργίες του συστήµατος, ποια η δοµή και ο εξοπλισµός, πως θα είναι το λογισµικό, αν το σύστηµα δουλεύει ικανοποιητικά, πως θα γίνει η µετάπτωση από το παλιό στο νέο σύστηµα. Επίσης, θα γίνει µοντελοποίηση διαδικασιών και δεδοµένων του συστήµατος και τέλος, θα λάβει χώρα η υλοποίησή του και θα ακολουθήσουν περαιτέρω προτάσεις βελτίωσης, τροποποίησης και συντήρησης αυτού. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί τόσο στον τοµέα της ανάλυσης, όσο και της σχεδίασης και µοντελοποίησης ενός συστήµατος, χρησιµοποιώντας εργαλεία CASE. Ο φοιτητής στη συνέχεια, θα πρέπει να υλοποιήσει το εν λόγω σύστηµα, µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Επιπλέον στόχος της εργασία αυτής αποτελεί η έρευνα που θα πρέπει να προηγηθεί της ανάλυσης του πληροφοριακού συστήµατος και η οποία θα αφορά στον καθορισµό του προβλήµατος, τη µελέτη σκοπιµότητα του έργου, το χρονοδιάγραµµα και τους πόρους που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το έργο αυτό. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε πάνω στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία. 1. SQL, Visible Analyst, UML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. ηµητριάδης Ν. Σχεδιασµός-Ανάπτυξη-Λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Τόµος Α, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Λαοπόδης B. Ανάλυση και Σχεδιασµός Συστηµάτων. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Υψηλάντης Π. Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης. Εκδ. Πατάκη, Χαραµής Γ. Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. 4 η Έκδοση. Εκδ. Ανικούλα, Χατζόγλου Π. Τεχνικές Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εκδ. Ίων, Satzinger J., Jackson R. and Burd S. Systems Analysis and Design in a changing world. 4 th Edition. Thomson Course Technology, Shelly G., Cashman T. and Rosenblatt H. Systems Analysis and Design. 6 th Edition. Thomson Course Technology, Whitten J.L., Bentley L.D. and Dittman K.C. Systems Analysis Design Methods. 6 th Edition. McGraw Hill, /14

9 Μελέτη τεχνικών, µεθοδολογιών και εφαρµογών στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα Εξόρυξη Γνώσης, Βάσεις εδοµένων, Σηµασιολογικός Ιστός Ο τοµέας της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα αποτελεί έναν από τους πιο δηµοφιλείς ερευνητικά τοµείς των βάσεων δεδοµένων (Β ) στις µέρες µας. Τα δεδοµένα που παράγονται καθηµερινά αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς, µε αποτέλεσµα πολύ λίγα από αυτά να µπορεί να τα διαβάσει και πολύ περισσότερο να τα αναλύσει ο άνθρωπος. Για αυτό χρειάζεται η ανακάλυψη γνώσης µέσα από τα δεδοµένα (Knowledge Discovery in Data), για να δώσει νόηµα και χρήση στα δεδοµένα. Εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα είναι η διαδικασία ηµιαυτόµατης ανάλυσης µεγάλων Β, µε στόχο την εύρεση χρήσιµης πληροφορίας, δηλαδή «γνώσης». Η εν λόγω πτυχιακή εργασία θα µελετήσει: (α) βασικές τεχνικές και µεθοδολογίες εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, (β) τη χρήση γνώσης στον Παγκόσµιο Ιστό (Σηµασιολογικός Ιστός), (γ) εφαρµογές στον τοµέα εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Θα εξεταστούν τα βήµατα εξόρυξης γνώσης και συγκεκριµένα, η µεθοδολογία CRISP- DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Η CRISP είναι µια διαδικασία απαραίτητη για την εφαρµογή της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα που οργανώνει τη διαδικασία σε φάσεις. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, όπως η κατηγοριοποίηση (Classification), η οµαδοποίηση (Clustering) και η εξόρυξη κανόνων συσχετίσεων (Association rule mining). Τέλος, θα µελετηθούν αρχικά ο σηµασιολογικός ιστός και στη συνέχεια, διάφορες εφαρµογές, από την πληθώρα που υπάρχουν, στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη ενός τοµέα των βάσεων δεδοµένων, αυτόν της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί τόσο µε τις καινούριες έννοιες µε τις οποίες έρχεται σε επαφή, όσο και µε τις τεχνικές και µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στον τοµέα αυτό. Ο φοιτητής στη συνέχεια, θα πρέπει να µελετήσει τη χρήση γνώσης στον Παγκόσµιο Ιστό, καθώς και κάποιες εφαρµογές, Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε πάνω στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία, αφού στις µέρες µας παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας στην αγορά. Για παράδειγµα, οι εταιρείες που κάνουν απευθείας προώθηση προϊόντων (direct marketing) χρησιµοποιούν µοντέλα και τεχνικές εξόρυξης γνώσης. 1. Java, XML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 3. Τεχνολογίες διαδικτύου, ικανότητα έρευνας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων, κριτικό πνεύµα 1. Χαλκίδη Μ. και Βαζιργιάννης Μ. Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδοµένων και τον παγκόσµιο ιστό. 2 η Έκδοση. Εκδόσεις Τυπωθήτω/Gutenberg, Dunham, M.H. Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης από εδοµένα. Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Β. Βερύκιος και Γ. Θεοδωρίδης. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, nd 3. Han J., Kamber M. Data Mining: Concepts and Techniques, 2 Edition. Morgan Kaufmann, Tan P.N., Steinbach M. and Pearson V.K. Introduction to Data Mining. Addison- Wesley, Witten I. and Frank E. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 2 nd Edition. Morgan Kaufmann, /14

10 Σκοπός - Αναµενόµενα ηµιουργία ενός χρηµατιστηριακού συστήµατος βασισµένο σε προβλέψεις αποδόσεων, χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες και τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Εξόρυξη Γνώσης, εδοµένα, Βάσεις εδοµένων, Χρονικές Σειρές Το ενδιαφέρον της δηµιουργίας συστηµάτων βασισµένων σε προβλέψεις αυξάνεται συνεχώς στις µέρες µας. Συγκεκριµένα, το χρηµατιστήριο αποτελεί µια περιοχή εφαρµογής µε µεγάλη δυναµική στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Ως αποτέλεσµα, η ύπαρξη τεράστιου όγκου ιστορικών δεδοµένων υποδηλώνει ότι η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα µπορεί να παρέχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι της ανθρώπινης παρακολούθησης των δεδοµένων αυτών. Ο γενικός σκοπός του χρηµατιστηρίου είναι η διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου µετοχών βασισµένο σε παραγγελίες αγοράς και πώλησης. Ο µακροχρόνιος στόχος είναι να επιτύχει όσο το δυνατόν περισσότερο κέρδος από αυτές τις εµπορικές συναλλαγές. Για τις ανάγκες της πτυχιακής αυτής εργασίας και για λόγους απλοποίησης θα ασχοληθούµε µόνο µε µία µετοχή. Ο σκοπός µας είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους για µία µελλοντική δοκιµαστική περίοδο µέσω χρηµατιστηριακών συναλλαγών (Αγορά, Πώληση, Πάγωµα). ιαφορετικά µοντέλα θα εφαρµοστούν για την πρόβλεψη των αποδόσεων της συγκεκριµένης µετοχής στο χρηµατιστήριο. Αυτές οι προβλέψεις θα χρησιµοποιηθούν, µαζί µε θέµατα βασισµένα στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, για να µελετηθούν: πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το λογισµικό R για την ανάλυση δεδοµένων αποθηκευµένων σε µια βάση δεδοµένων, πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί η διαχείριση προβληµάτων πρόβλεψης όπου υπάρχουν χρονικές σειρές (time series), οι συνέπειες της προσπάθειας µετάφρασης προβλέψιµων µοντέλων σε αποφάσεις. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη ενός τοµέα των βάσεων δεδοµένων, αυτόν της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, µέσα από τη δηµιουργία ενός χρηµατιστηριακού συστήµατος βασισµένο σε προβλέψεις αποδόσεων, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί µε τις τεχνικές και µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στον τοµέα αυτό. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε πάνω στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία, αφού στις µέρες µας παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας στην αγορά. Μάλιστα, η συγκεκριµένη εφαρµογή µπορεί να φανεί πολύ χρήσιµη, αφού συνδυάζει τεχνολογίες πληροφορικής µε θέµατα χρηµατοοικονοµικής φύσης που έχουν µεγάλη απήχηση στις µέρες µας στην αγορά εργασίας. 1. R, MySQL 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Στοχαστικά Μοντέλα Ουρών Αναµονής 3. στατιστικής και οικονοµικών 1. Χαλκίδη Μ. και Βαζιργιάννης Μ. Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδοµένων και τον παγκόσµιο ιστό. 2 η Έκδοση. Εκδ. Τυπωθήτω/Gutenberg, Berry M.J.A. and Linoff G.S. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management. 2 nd Edition. Wiley Computer Publishing, Cios K.J., Pedrycz W., Swiniarski R.W., and Kurgan L.A. Data Mining: A Knowledge Discovery Approach. Springer, Dunham, M.H. Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης από εδοµένα. Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Βερύκιος Β. και Θεοδωρίδης Γ. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Pyle D. Data Preparation for Data Mining. The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, /14

11 ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος κράτησης και αγοράς εισιτηρίων του ΟΣΕ Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, Ιστοσελίδα Όλα τα πληροφοριακά συστήµατα και πολύ περισσότερο τα συστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου στηρίζονται σηµαντικά στα συστήµατα διαχείρισης, βάσεων δεδοµένων, αφού όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποιούν βρίσκονται αποθηκευµένα σε τέτοια συστήµατα και η διαχείριση τους πραγµατοποιείται µέσω αυτών. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία αφορά στη σχεδίαση της βάσης δεδοµένων της εταιρίας σιδηροδρόµων της χώρας µας και τη δηµιουργία αντίστοιχων ιστοσελίδων για την ηλεκτρονική κράτηση θέσεων και αγορά εισιτηρίων. Κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση αυτής της εφαρµογής αποτελεί η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων για να δηµιουργηθούν οι απαραίτητοι πίνακες µε τα αντίστοιχα πεδία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι ιστοσελίδες της εταιρίας µε τη βοήθεια κατάλληλου προγράµµατος. Τελική φάση της εργασίας αποτελεί η δυναµική συµπεριφορά της ιστοσελίδας. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό θα πρέπει να γίνει η διασύνδεση µε τη βάση δεδοµένων της εταιρίας, µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηµιουργηθούν SQL ερωτήµατα και να χρησιµοποιηθεί µία κατάλληλη γλώσσα διασύνδεσης, όπως για παράδειγµα η ASP, έτσι ώστε η ιστοσελίδα να είναι έτοιµη να εξυπηρετήσει τους χρήστες. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας αποτελεί η σχεδίαση της βάσης δεδοµένων της εταιρίας σιδηροδρόµων της χώρας µας και τη δηµιουργία αντίστοιχων ιστοσελίδων για την κράτηση θέσεων και αγορά εισιτηρίων ηλεκτρονικά. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων παροχής και ελέγχου πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας µελλοντικής επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. SQL, Server-side scripting languages, HTML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων, Ηλεκτρονικό Εµπόριο 3. Macromedia Dreamweaver 1. Bosanac D. Scripting in Java: Languages, Frameworks, and Patterns. 1 st Edition. Addison-Wesley Professional, Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Flanagan D. Javascript: The Definitive Guide. 3 rd Edition. O'Reilly, Ramakrishnan R. και Gehrke J. (µετάφραση. έρβος, Α. Ευαγγελίδης) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. 2 η Έκδοση. Τόµοι Α' και Β', Eκδ. Τζιόλας, Silberschatz A., Korth H.F., και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων-η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, /14

12 ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εταιρίας διανοµής τύπου Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, ιεπαφή Χρήστη Η εργασία αυτή αφορά στη δηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος µιας εταιρίας διανοµής τύπου. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστηµα θα δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να βλέπει πληροφορίες για τα προϊόντα (έντυπα) που έχει επιλέξει να παραλαµβάνει µε την εισαγωγή του κωδικού του. Συγκεκριµένα, ο πελάτης θα µπορεί να δει την περιγραφή των προϊόντων και άλλες πληροφορίες σχετικές όπως αριθµό σελίδων, ηµεροµηνία κυκλοφορίας κ.λπ. Επιπλέον, θα µπορεί να ενηµερώνεται για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, καθώς και για τον λογαριασµό του, ειδικότερα, το µηνιαίο ποσό που καταβάλει, το τυχόν υπόλοιπο που έχει κ.λπ. Καινούριοι πελάτες θα µπορούν να εγγράφονται στο σύστηµα ηλεκτρονικά και να κάνουν νέες παραγγελίες. Επίσης, ενεργοί πελάτες θα µπορούν να αλλάζουν τις παραγγελίες τους ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες τους και επιθυµίες. Το σύστηµα, εκτός από την πελατειακή υποστήριξη, θα χρησιµοποιείται και από την ίδια την εταιρία για τον έλεγχο της διανοµής των εντύπων, τη διάθεσή τους, τη διαχείριση των νέων παραγγελιών, καθώς και τον έλεγχο του αποθέµατος των αποθηκών στα διάφορα µέρη της χώρας. Η αντίστοιχη βάση δεδοµένων του συστήµατος που θα αναπτυχθεί θα υλοποιηθεί µε τη χρήση ενός από τα γνωστά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, όπως για παράδειγµα SQL Server ή Mysql. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήµατος θα βασίζεται σε µία γλώσσα προγραµµατισµού, όπως είναι η PHP ή η ASP. Ο στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος µιας εταιρίας διανοµής τύπου που θα δίνει τη δυνατότητα στον µεν πελάτη να ανακτά δεδοµένα για τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, να µεταβάλει ή να εισαγάγει παραγγελίες καθώς και να ενηµερώνεται για τον λογαριασµό του, στους δε υπαλλήλους της εταιρίας να ελέγχουν τις παραγγελίες, τις αποθήκες και τη διάθεση των εντύπων σε όλη τη χώρα. Σκοπός είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων παροχής και ελέγχου πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. SQL, Server-side scripting languages, HTML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Προγραµµατισµός Internet 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. Σκουρλάς Χ.Π. Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Connolly T. and Begg C. Database Systems. 4 th Edition, Addison Wesley- Pearson Education Inc., Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Silberschatz A., Korth H.F., και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων-η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, Welling L. και Thomson L. Ανάπτυξη web εφαρµογών µε PHP & MySQL. 3 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, /14

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη επέκτασης στην πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου Joomla, για τη διαχείριση συναλλασσοµένων και εφαρµογή της στο ηµόσιο.

Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη επέκτασης στην πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου Joomla, για τη διαχείριση συναλλασσοµένων και εφαρµογή της στο ηµόσιο. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη επέκτασης στην πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου Joomla, για τη διαχείριση συναλλασσοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΒΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού. Εφαρμογή διασύνδεσης επιχειρήσεων και εργαζομένων. Καπώνη

Διαβάστε περισσότερα

Aναγνώριση Συναισθηµάτων από Συνοµιλίες σε Τηλεφωνικά Κέντρα

Aναγνώριση Συναισθηµάτων από Συνοµιλίες σε Τηλεφωνικά Κέντρα Aναγνώριση Συναισθηµάτων από Συνοµιλίες σε Τηλεφωνικά Κέντρα Μαρία Θεολογίτου Τµήµα Πληροφορικής Σχολή Θετικών Επιστηµών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων : Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαρία Λαρεντζάκη Στρατηγικός σχεδιασµός ιστοσελίδας οργανισµού πληροφόρησης Επιβλέπων Καθηγητής ρ. αµιανός Π. Σακάς Χανιά Σεπτέµβριος 2014 1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα απ' όλα θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός.

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Αριστείδης Μελετίου Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, amlet@library.tuc.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν

Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν 102 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Των: Πέτρου Τοµάρα, Αλκέτα Μαλιούκη Εισαγωγή Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Ζιγκιρίδης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα