Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών"

Transcript

1 Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ρ. Γκαράνη Γεωργία Επίκουρος Καθηγήτρια Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας»

2 ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών σε κατάστηµα ενδυµάτων για την εξυπηρέτηση πελατών Βάσεις εδοµένων, ιεπαφή Χρήστη, PHP, Mysql Η εργασία αυτή αφορά στη δηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών σε κατάστηµα ενδυµάτων το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να βλέπει πληροφορίες για το προϊόν που έχει επιλέξει µε την εισαγωγή του barcode του προϊόντος. Συγκεκριµένα, ο πελάτης θα µπορεί να δει την περιγραφή του προϊόντος, πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα και τα υλικά κατασκευής του, τη χώρα προέλευσης και την εταιρία παραγωγής του, τα διαφορετικά διαθέσιµα µεγέθη και χρώµατα του προϊόντος, την τοποθεσία που βρίσκεται µέσα στο κατάστηµα, καθώς και τα διαθέσιµα κοµµάτια του εκάστοτε προϊόντος µέσα στο κατάστηµα. Επιπλέον, θα µπορεί να ενηµερώνεται για την αρχική τιµή του προϊόντος καθώς και για τυχόν έκπτωση. Έτσι, ο πελάτης θα µπορεί να ενηµερώνεται για τα διάφορα προϊόντα χωρίς τη βοήθεια προσωπικού του καταστήµατος. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών θα βασίζεται στην γλώσσα προγραµµατισµού PHP και η βάση δεδοµένων του θα υλοποιηθεί µε τη χρήση του συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Mysql. Ο στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος παροχής πληροφοριών που θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη-πελάτη να ανακτά δεδοµένα για το προϊόν που θέλει να αγοράσει, εισάγοντας το barcode του προϊόντος. Σκοπός είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού συστηµάτων παροχής πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. PHP, Mysql 2. Προγραµµατισµός Internet, Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Gilmore W.J. Beginning PHP and MySQL 5: From Novice to Professional. 2 nd Edition. Apress, Ramakrishnan R. και Gehrke J. (µετάφραση. έρβος, Α. Ευαγγελίδης) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. 2 η Έκδοση. Τόµοι Α' και Β', Eκδ. Τζιόλας, Tahaghoghi S.M.M. and Hugh W. Learning MySQL. O'Reilly Media, Welling L., Thomson L. PHP and MySQL Web Development. Sams, /14

3 ηµιουργία εφαρµογής ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης παραγγελιών πελατών σε χώρους εστίασης Βάσεις εδοµένων, ιεπαφή Χρήστη, Oracle, UML Η εργασία αυτή αφορά στη µελέτη, το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας εφαρµογής η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί παραγγελίες πελατών σε χώρους εστίασης. Συγκεκριµένα, ο πελάτης θα µπορεί να παραγγείλει φαγητά και ποτά από αντίστοιχες λίστες. Επίσης, θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την περιγραφή των φαγητών, τα υλικά παρασκευής τους και τον χρόνο που απαιτείται για να ετοιµαστούν. Το σύστηµα θα ενηµερώνει τον πελάτη όταν ετοιµαστεί η παραγγελία του και ο πελάτης θα µπορεί να την παραλαµβάνει από το κατάλληλο σηµείο παράδοσης. Επιπλέον, ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να δει το οφειλόµενο ποσό πληρωµής. Έτσι, ο πελάτης θα µπορεί να εξυπηρετείται χωρίς την παρουσία προσωπικού του καταστήµατος. Για την αποθήκευση των δεδοµένων τα οποία διαχειρίζεται η εφαρµογή θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων της Oracle, ενώ για τη γλώσσα του κώδικα της εφαρµογής θα χρησιµοποιηθεί η γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η σχεδίαση της εφαρµογής θα υλοποιηθεί µε τη βοήθεια της γλώσσας UML και τη χρήση του προγράµµατος Rational Rose. Ο στόχος της εργασία αυτής αφορά στη ανάπτυξη µιας εφαρµογής η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί παραγγελίες πελατών σε χώρους εστίασης. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τον σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων, την ανάλυση προγραµµάτων και τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού συστηµάτων παροχής πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων στον επιχειρησιακό τοµέα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. Oracle, Java, UML, Rational Rose 2. Τεχνολογία Λογισµικού, Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. Σκουρλάς Χ.Π. Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Churcher C. Beginning Database Design: From Novice to Professional. Apress, Connolly T. and Begg C. Database Systems. 4 th Edition, Addison Wesley-Pearson Education Inc., Fowler M. Εισαγωγή στη UML. Κλειδάριθµος, Niemiec R. Oracle Database 10g Performance Tuning Tips & Techniques. McGraw-Hill Osborne Media, /14

4 Κριτική µελέτη διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων για την υποστήριξη χωρικών δεδοµένων Χωρικές Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, Χωρικές Συναρτήσεις Οι Χωρικές Βάσεις εδοµένων (ΧΒ ) αποτελούν σηµείο αιχµής της έρευνας και πρακτικής στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων για συστήµατα γεωπληροφορικής. Με τις ΧΒ είναι δυνατή η υλοποίηση προχωρηµένων εφαρµογών συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Στις χωρικές βάσεις δεδοµένων και στα συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών έχουν προταθεί πολλά µοντέλα για την ποιοτική περιγραφή γεωγραφικής πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό τα µοντέλα αυτά περιγράφουν σχέσεις (π.χ. κατεύθυνσης, τοπολογίας ή απόστασης) µεταξύ περιοχών. Πιο αναλυτικά, οι κατευθυντήριες σχέσεις περιγράφουν τη σχετική διεύθυνση δύο περιοχών και είναι οι: Νότια, Νοτιοδυτικά, υτικά, Βορειοδυτικά, Βόρεια, Βορειοανατολικά, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά. Οι τοπολογικές σχέσεις περιγράφουν την σχετική θέση δύο περιοχών και είναι οι: Περικλείει, Περικλείεται, Ίσο, Ξένο, Επικαλύπτει. Η εργασία αυτή αφορά στη µελέτη των ΧΒ και συγκεκριµένα, στη µελέτη διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που υποστηρίζουν χωρικά δεδοµένα. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στο σχεσιακό µοντέλο και τη γλώσσα ερωταποκρίσεων SQL. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία αυτή θα περιλαµβάνει: Ανάγκη για τη µελέτη ΧΒ Κατηγοριοποίηση χωρικών δεδοµένων Λειτουργίες πάνω σε χωρικά δεδοµένα Παρουσίαση µοντέλων ΧΒ Συγκριτική µελέτη των διαφορετικών ΧΒ µοντέλων Παραδείγµατα εφαρµογών συστηµάτων ΧΒ Ο στόχος της εργασία αυτής αφορά στη µελέτη διαφορετικών προσεγγίσεων συστηµάτων διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδοµένων. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η συγκριτική και κριτική έρευνα για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε τον τρόπο που υποστηρίζουν χωρικά δεδοµένα εµπορικά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα που θα εξαχθούν από την έρευνα αυτή θα βοηθήσουν στο να αξιολογηθούν τα διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδοµένων ως προς το επίπεδο υποστήριξης συναρτήσεων για χωρικά δεδοµένα που παρέχουν. Τα συστήµατα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδοµένων θα ταξινοµηθούν κατάλληλα και θα εκτιµηθούν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. 1. SQL, Oracle, Postgresql, Informix, Ingres 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ 3. γεωµετρίας 1. Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Manolopoulos Y., Papadopoulos A.N., Vassilakopoulos M.Gr. (Edts) Spatial Databases: Technologies, Techniques and Trends. IGI Global, Ramakrishnan R. Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Εκδ. Τζιόλας, Silberschatz A., Korth H.F. και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων, η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, Yeung A.K.W. and Hall G.B. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management. Springer, /14

5 Μελέτη γλωσσών επερωτήσεων χρονικών βάσεων δεδοµένων Χρονικές Βάσεις εδοµένων, Γλώσσες Επερώτησης, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων Η υποστήριξη χρονικών δεδοµένων αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων. Η αποθήκευση δεδοµένων χωρίς χρονική διάσταση µπορεί να υποδηλώνει, στη χειρότερη περίπτωση, µια µάταιη προσπάθεια εγγραφής της πληροφορίας, αφού οι πληροφορίες εκείνες που µεταβάλλονται µε το χρόνο δε µπορούν να καταγραφούν. Οι συνήθεις βάσεις δεδοµένων που δεν υποστηρίζουν χρόνο, δε µπορούν να απεικονίσουν την εξέλιξη των γεγονότων στο χρόνο, ούτε επίσης, τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν ή πρόκειται να γίνουν στο µέλλον. Η πτυχιακή αυτή εργασία αφορά στη µελέτη των χρονικών βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα, στις διαφορετικές γλώσσες επερωτήσεων που υποστηρίζουν χρονικά δεδοµένα, όπως για παράδειγµα συναρτήσεις που εκφράζουν σχετικές θέσεις µεταξύ χρονικών διαστηµάτων ή σηµείων ή ακόµη, περιοδικότητα φαινοµένων, δηλαδή συχνότητα µε την οποία συµβαίνει ένα γεγονός στο χρόνο. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί κατά καιρούς υποστηρίζουν, άλλες σε µεγαλύτερο και άλλες σε µικρότερο βαθµό, τα χρονικά δεδοµένα. ειγµατικά αναφέρουµε γλώσσες επερωτήσεων που θα µελετηθούν όπως οι TSQL2, TQUEL, HRDM. Η χρήση µιας µελέτης περίπτωσης που θα εφαρµοστεί στα ίδια χρονικά δεδοµένα και στα ίδια ερωτήµατα θα βοηθήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων και συγκρίσεων των γλωσσών αυτών. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τον τοµέα των χρονικών βάσεων δεδοµένων. Ο στόχος της εργασία αυτής αφορά στην κριτική µελέτη διαφορετικών γλωσσών επερωτήσεων που υποστηρίζουν χρονικά δεδοµένα. Η ανάπτυξη µιας εφαρµογής η οποία θα είναι ικανή να διαχειριστεί χρονικά δεδοµένα θα χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση διαφορετικών χρονικών γλωσσών επερωτήσεων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων στον επιχειρησιακό τοµέα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. SQL, TSQL2, TQUEL 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ 3. Κριτική σκέψη 1. Clifford J. and Tuzhilin A. (Edts.) Recent Advances in Temporal Databases: Proceedings of the International Workshop on Temporal Databases. Zurich, Switzerland, Workshops in Computing. Springer, Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Date C.J., Darwen H. and Lorentzos N. Temporal Data & the Relational Model. The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, Silberschatz A., Korth H.F. και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων, η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, Snodgrass R.T., Jensen C.S. Developing Time-Oriented Database Applications in SQL. Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, /14

6 Web Based εφαρµογή δυναµικής διαχείρισης Internet Cafe, βασισµένη στις τεχνολογίες ASP, JavaScript και SQL Server Βάσεις εδοµένων, ASP, JavaScript, SQL Server Η εφαρµογή που θα δηµιουργηθεί κατά την εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας περιλαµβάνει την ανάπτυξη εργαλείων που πραγµατεύονται τη διαχείριση ενός Internet Cafe. Για την υλοποίηση της εφαρµογής θα δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων σε SQL Server που θα επιτρέπει την οργάνωση και διαχείριση των δεδοµένων αλλά και την επιβολή κανόνων ασφαλείας που θα συντελέσουν στη διατήρηση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των δεδοµένων. Επιπρόσθετα, θα δηµιουργηθεί δυναµική ιστοσελίδα, η οποία θα περιλαµβάνει κώδικα HTML για την απεικόνιση των στατικών δοµικών στοιχείων της, ενώ για τη σύνδεση και τη δυναµική αλληλεπίδρασή της µε τη βάση δεδοµένων θα χρησιµοποιηθεί κώδικας ASP (Active Server Pages). Τέλος, για τη λειτουργική διαχείριση των στοιχείων ελέγχου (buttons, textboxes, lists κ.ο.κ ) θα αναπτυχθούν scripts βασισµένα κυρίως σε JavaScript. Η πλατφόρµα υποστήριξης της Web Based εφαρµογής θα είναι ο IIS (Internet Information Server) ο οποίος παρέχεται δωρεάν από τη Microsoft και ουσιαστικά θα φιλοξενεί την εφαρµογή. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει µια όσο το δυνατόν πιο ορθή απεικόνιση ενός on-line συστήµατος δυναµικής διαχείρισης, παρέχοντας όλες εκείνες τις δυνατότητες που κάνουν τις on-line εφαρµογές αυτού του είδους εύχρηστες και λειτουργικές. Σηµαντικό παράγοντα αποτελεί το φιλικό και απλοποιηµένο περιβάλλον διαχείρισης (GUI) της εφαρµογής. Επίσης, επιτακτική ανάγκη αποτελεί η ασφάλεια στη διαχείριση των δεδοµένων, η οποία εξασφαλίζεται µε τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, αλλά και κατάλληλο σχεδιασµό που παρέχει κεντρική διαχείριση από εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως µε την ευρεία διάδοση του Internet, ενισχύεται η ανάπτυξη on-line συστηµάτων που παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 1. SQL Server, Active Server Pages, Java, JavaScript 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Προγραµµατισµός Internet, Προγραµµατισµός ΙΙ, Προγραµµατισµός ΙΙΙ 3. ηµιουργία Ιστοσελίδας, Εγκατάσταση και παραµετροποίηση του IIS 1. Αγγελή Χ. Προγραµµατισµός Web HTML4 & ASP. Σύγχρονη Εκδοτική, Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Goodman D. JavaScript Bible. 3 rd Edition. Hungry Minds Inc, Mercer D. Οδηγός του ASP 3.0. Εκδ. Γκιούρδας, 2001.Flanagan D. Javascript: The Definitive Guide. 3 rd Edition. O'Reilly, Ramakrishnan R. και Gehrke J. (µετάφραση. έρβος, Α. Ευαγγελίδης) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. 2 η Έκδοση. Τόµοι Α' και Β', Eκδ. Τζιόλας, Thomasson M. Asp.net Fast & Easy Web Development. 1 st Edition. Muska & Lipman Pub, /14

7 Αντικειµενοστραφή Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων 7/14 Βάσεις εδοµένων, Αντικειµενοστραφή Συστήµατα, ODBMG Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται προσπάθεια συσχετισµού αντικειµένων και βάσεων δεδοµένων. Από την πλευρά των βάσεων δεδοµένων παρατηρείται η τάση επέκτασης του σχεσιακού µοντέλου και από την πλευρά των γλωσσών προγραµµατισµού η τάση προσθήκης χαρακτηριστικών, όπως διάρκεια στα δεδοµένα. Όλες οι ιδέες που αναπτύχθηκαν, συντέλεσαν στην άνθηση της έρευνας πάνω στα αντικειµενοστραφή συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Η πτυχιακή αυτή εργασία αφορά στη µελέτη των αντικειµενοστραφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα, στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών ενός αντικειµενοστραφούς συστήµατος βάσεων δεδοµένων, καθώς και του µοντέλου ODMG που αποτελεί το εµπορικό στάνταρτ των συστηµάτων αυτών. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των αντικειµενοστραφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων σε σχέση µε τα αντίστοιχα σχεσιακά συστήµατα βάσεων δεδοµένων θα παρουσιαστούν. Τέλος, θα συζητηθούν κάποια εµπορικά αντικειµενοστραφή συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων όπως για παράδειγµα, GemStone, ObjectStore, O 2, Objectivity/DB και θα εφαρµοστεί µια µελέτη περίπτωσης που θα βοηθήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων και συγκρίσεων των συστηµάτων αυτών µε σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων των διαφορετικών µοντέλων δεδοµένων και των γλωσσών του συστήµατος. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και εξοικείωση µε τον τοµέα των αντικειµενοστραφών συστηµάτων βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα, η κατανόηση των βασικών εννοιών των συστηµάτων αυτών, όπως για παράδειγµα, αρχιτεκτονική των συστηµάτων αυτών, µεταβολή του σχήµατος µιας αντικειµενοστραφούς βάσης δεδοµένων, γλώσσες ερωταποκρίσεων, κ.ά. Επιπλέον στόχος της εργασία αυτής αποτελεί η κριτική µελέτη διαφορετικών εµπορικών αντικειµενοστραφή συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε για την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων που κατά κοινή οµολογία εξελίσσονται θεαµατικά τα τελευταία χρόνια. 1. SQL, C++, Java 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 3. Προγραµµατισµού 1. Βασιλειάδης, Π. και Σελλής, Τ. Αντικειµενοστραφή Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Εκδ. Παπασωτηρίου- Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ./Ε.Μ.Π., Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Harrington J.L. Object-Oriented Database Design Clearly Explained. 1 st Edition. Morgan Kaufmann, Kim W. Introduction to Object-Oriented Databases. Computer Systems Series, The MIT Press, Ma Z. Advances in Fuzzy Object-Oriented Databases: Modeling and Applications. Idea Group Publishing, 2005.

8 Σκοπός - Αναµενόµενα Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήµατος-Μελέτη περίπτωσης Πληροφοριακό Σύστηµα, Βάσεις εδοµένων, Μοντελοποίηση Ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα οργανωµένο σύνολο αποτελούµενο από πέντε αλληλοεπιδρώντα στοιχεία: ανθρώπους, διαδικασίες, δεδοµένα, λογισµικό και υλικό εξοπλισµό. Το πληροφοριακό σύστηµα γεννιέται, αναπτύσσεται, αλλάζει και τελικά, πεθαίνει. Η όλη διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι εργασία πολύπλοκη, χρονοβόρα και οικονοµικά δαπανηρή. Ο παραδοσιακός κύκλος ζωής ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος αποτελείται από τις φάσεις διερεύνησης, ανάλυσης, σχεδιασµού, υλοποίησης και συντήρησης του συστήµατος. Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστηµα (µελέτη περίπτωσης), ενταγµένο στο περιβάλλον της επιχείρησης ή του οργανισµού στο οποίο βρίσκεται, καλείται να αναπτύξει η εν λόγω πτυχιακή εργασία. Όλες οι φάσεις θα µελετηθούν αναλυτικά και διεξοδικά, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και λειτουργικού πληροφοριακού συστήµατος. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήµατα, όπως ποιο είναι το πραγµατικό πρόβληµα, αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αν είναι εφικτή η υλοποίηση της λύσης, ποιες θα είναι οι βασικές λειτουργίες του συστήµατος, ποια η δοµή και ο εξοπλισµός, πως θα είναι το λογισµικό, αν το σύστηµα δουλεύει ικανοποιητικά, πως θα γίνει η µετάπτωση από το παλιό στο νέο σύστηµα. Επίσης, θα γίνει µοντελοποίηση διαδικασιών και δεδοµένων του συστήµατος και τέλος, θα λάβει χώρα η υλοποίησή του και θα ακολουθήσουν περαιτέρω προτάσεις βελτίωσης, τροποποίησης και συντήρησης αυτού. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί τόσο στον τοµέα της ανάλυσης, όσο και της σχεδίασης και µοντελοποίησης ενός συστήµατος, χρησιµοποιώντας εργαλεία CASE. Ο φοιτητής στη συνέχεια, θα πρέπει να υλοποιήσει το εν λόγω σύστηµα, µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Επιπλέον στόχος της εργασία αυτής αποτελεί η έρευνα που θα πρέπει να προηγηθεί της ανάλυσης του πληροφοριακού συστήµατος και η οποία θα αφορά στον καθορισµό του προβλήµατος, τη µελέτη σκοπιµότητα του έργου, το χρονοδιάγραµµα και τους πόρους που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το έργο αυτό. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε πάνω στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία. 1. SQL, Visible Analyst, UML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. ηµητριάδης Ν. Σχεδιασµός-Ανάπτυξη-Λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Τόµος Α, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Λαοπόδης B. Ανάλυση και Σχεδιασµός Συστηµάτων. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Υψηλάντης Π. Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης. Εκδ. Πατάκη, Χαραµής Γ. Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. 4 η Έκδοση. Εκδ. Ανικούλα, Χατζόγλου Π. Τεχνικές Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εκδ. Ίων, Satzinger J., Jackson R. and Burd S. Systems Analysis and Design in a changing world. 4 th Edition. Thomson Course Technology, Shelly G., Cashman T. and Rosenblatt H. Systems Analysis and Design. 6 th Edition. Thomson Course Technology, Whitten J.L., Bentley L.D. and Dittman K.C. Systems Analysis Design Methods. 6 th Edition. McGraw Hill, /14

9 Μελέτη τεχνικών, µεθοδολογιών και εφαρµογών στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα Εξόρυξη Γνώσης, Βάσεις εδοµένων, Σηµασιολογικός Ιστός Ο τοµέας της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα αποτελεί έναν από τους πιο δηµοφιλείς ερευνητικά τοµείς των βάσεων δεδοµένων (Β ) στις µέρες µας. Τα δεδοµένα που παράγονται καθηµερινά αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς, µε αποτέλεσµα πολύ λίγα από αυτά να µπορεί να τα διαβάσει και πολύ περισσότερο να τα αναλύσει ο άνθρωπος. Για αυτό χρειάζεται η ανακάλυψη γνώσης µέσα από τα δεδοµένα (Knowledge Discovery in Data), για να δώσει νόηµα και χρήση στα δεδοµένα. Εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα είναι η διαδικασία ηµιαυτόµατης ανάλυσης µεγάλων Β, µε στόχο την εύρεση χρήσιµης πληροφορίας, δηλαδή «γνώσης». Η εν λόγω πτυχιακή εργασία θα µελετήσει: (α) βασικές τεχνικές και µεθοδολογίες εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, (β) τη χρήση γνώσης στον Παγκόσµιο Ιστό (Σηµασιολογικός Ιστός), (γ) εφαρµογές στον τοµέα εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Θα εξεταστούν τα βήµατα εξόρυξης γνώσης και συγκεκριµένα, η µεθοδολογία CRISP- DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Η CRISP είναι µια διαδικασία απαραίτητη για την εφαρµογή της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα που οργανώνει τη διαδικασία σε φάσεις. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, όπως η κατηγοριοποίηση (Classification), η οµαδοποίηση (Clustering) και η εξόρυξη κανόνων συσχετίσεων (Association rule mining). Τέλος, θα µελετηθούν αρχικά ο σηµασιολογικός ιστός και στη συνέχεια, διάφορες εφαρµογές, από την πληθώρα που υπάρχουν, στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη ενός τοµέα των βάσεων δεδοµένων, αυτόν της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί τόσο µε τις καινούριες έννοιες µε τις οποίες έρχεται σε επαφή, όσο και µε τις τεχνικές και µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στον τοµέα αυτό. Ο φοιτητής στη συνέχεια, θα πρέπει να µελετήσει τη χρήση γνώσης στον Παγκόσµιο Ιστό, καθώς και κάποιες εφαρµογές, Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε πάνω στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία, αφού στις µέρες µας παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας στην αγορά. Για παράδειγµα, οι εταιρείες που κάνουν απευθείας προώθηση προϊόντων (direct marketing) χρησιµοποιούν µοντέλα και τεχνικές εξόρυξης γνώσης. 1. Java, XML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 3. Τεχνολογίες διαδικτύου, ικανότητα έρευνας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων, κριτικό πνεύµα 1. Χαλκίδη Μ. και Βαζιργιάννης Μ. Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδοµένων και τον παγκόσµιο ιστό. 2 η Έκδοση. Εκδόσεις Τυπωθήτω/Gutenberg, Dunham, M.H. Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης από εδοµένα. Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Β. Βερύκιος και Γ. Θεοδωρίδης. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, nd 3. Han J., Kamber M. Data Mining: Concepts and Techniques, 2 Edition. Morgan Kaufmann, Tan P.N., Steinbach M. and Pearson V.K. Introduction to Data Mining. Addison- Wesley, Witten I. and Frank E. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 2 nd Edition. Morgan Kaufmann, /14

10 Σκοπός - Αναµενόµενα ηµιουργία ενός χρηµατιστηριακού συστήµατος βασισµένο σε προβλέψεις αποδόσεων, χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες και τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Εξόρυξη Γνώσης, εδοµένα, Βάσεις εδοµένων, Χρονικές Σειρές Το ενδιαφέρον της δηµιουργίας συστηµάτων βασισµένων σε προβλέψεις αυξάνεται συνεχώς στις µέρες µας. Συγκεκριµένα, το χρηµατιστήριο αποτελεί µια περιοχή εφαρµογής µε µεγάλη δυναµική στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Ως αποτέλεσµα, η ύπαρξη τεράστιου όγκου ιστορικών δεδοµένων υποδηλώνει ότι η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα µπορεί να παρέχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι της ανθρώπινης παρακολούθησης των δεδοµένων αυτών. Ο γενικός σκοπός του χρηµατιστηρίου είναι η διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου µετοχών βασισµένο σε παραγγελίες αγοράς και πώλησης. Ο µακροχρόνιος στόχος είναι να επιτύχει όσο το δυνατόν περισσότερο κέρδος από αυτές τις εµπορικές συναλλαγές. Για τις ανάγκες της πτυχιακής αυτής εργασίας και για λόγους απλοποίησης θα ασχοληθούµε µόνο µε µία µετοχή. Ο σκοπός µας είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους για µία µελλοντική δοκιµαστική περίοδο µέσω χρηµατιστηριακών συναλλαγών (Αγορά, Πώληση, Πάγωµα). ιαφορετικά µοντέλα θα εφαρµοστούν για την πρόβλεψη των αποδόσεων της συγκεκριµένης µετοχής στο χρηµατιστήριο. Αυτές οι προβλέψεις θα χρησιµοποιηθούν, µαζί µε θέµατα βασισµένα στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, για να µελετηθούν: πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το λογισµικό R για την ανάλυση δεδοµένων αποθηκευµένων σε µια βάση δεδοµένων, πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί η διαχείριση προβληµάτων πρόβλεψης όπου υπάρχουν χρονικές σειρές (time series), οι συνέπειες της προσπάθειας µετάφρασης προβλέψιµων µοντέλων σε αποφάσεις. Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη ενός τοµέα των βάσεων δεδοµένων, αυτόν της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, µέσα από τη δηµιουργία ενός χρηµατιστηριακού συστήµατος βασισµένο σε προβλέψεις αποδόσεων, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί µε τις τεχνικές και µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στον τοµέα αυτό. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία θα βοηθήσει τον φοιτητή να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που αποκόµισε πάνω στον τοµέα της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία, αφού στις µέρες µας παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας στην αγορά. Μάλιστα, η συγκεκριµένη εφαρµογή µπορεί να φανεί πολύ χρήσιµη, αφού συνδυάζει τεχνολογίες πληροφορικής µε θέµατα χρηµατοοικονοµικής φύσης που έχουν µεγάλη απήχηση στις µέρες µας στην αγορά εργασίας. 1. R, MySQL 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Στοχαστικά Μοντέλα Ουρών Αναµονής 3. στατιστικής και οικονοµικών 1. Χαλκίδη Μ. και Βαζιργιάννης Μ. Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδοµένων και τον παγκόσµιο ιστό. 2 η Έκδοση. Εκδ. Τυπωθήτω/Gutenberg, Berry M.J.A. and Linoff G.S. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management. 2 nd Edition. Wiley Computer Publishing, Cios K.J., Pedrycz W., Swiniarski R.W., and Kurgan L.A. Data Mining: A Knowledge Discovery Approach. Springer, Dunham, M.H. Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης από εδοµένα. Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Βερύκιος Β. και Θεοδωρίδης Γ. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Pyle D. Data Preparation for Data Mining. The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, /14

11 ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος κράτησης και αγοράς εισιτηρίων του ΟΣΕ Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, Ιστοσελίδα Όλα τα πληροφοριακά συστήµατα και πολύ περισσότερο τα συστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου στηρίζονται σηµαντικά στα συστήµατα διαχείρισης, βάσεων δεδοµένων, αφού όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποιούν βρίσκονται αποθηκευµένα σε τέτοια συστήµατα και η διαχείριση τους πραγµατοποιείται µέσω αυτών. Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία αφορά στη σχεδίαση της βάσης δεδοµένων της εταιρίας σιδηροδρόµων της χώρας µας και τη δηµιουργία αντίστοιχων ιστοσελίδων για την ηλεκτρονική κράτηση θέσεων και αγορά εισιτηρίων. Κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση αυτής της εφαρµογής αποτελεί η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων για να δηµιουργηθούν οι απαραίτητοι πίνακες µε τα αντίστοιχα πεδία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι ιστοσελίδες της εταιρίας µε τη βοήθεια κατάλληλου προγράµµατος. Τελική φάση της εργασίας αποτελεί η δυναµική συµπεριφορά της ιστοσελίδας. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό θα πρέπει να γίνει η διασύνδεση µε τη βάση δεδοµένων της εταιρίας, µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηµιουργηθούν SQL ερωτήµατα και να χρησιµοποιηθεί µία κατάλληλη γλώσσα διασύνδεσης, όπως για παράδειγµα η ASP, έτσι ώστε η ιστοσελίδα να είναι έτοιµη να εξυπηρετήσει τους χρήστες. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας αποτελεί η σχεδίαση της βάσης δεδοµένων της εταιρίας σιδηροδρόµων της χώρας µας και τη δηµιουργία αντίστοιχων ιστοσελίδων για την κράτηση θέσεων και αγορά εισιτηρίων ηλεκτρονικά. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων παροχής και ελέγχου πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας µελλοντικής επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. SQL, Server-side scripting languages, HTML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων, Ηλεκτρονικό Εµπόριο 3. Macromedia Dreamweaver 1. Bosanac D. Scripting in Java: Languages, Frameworks, and Patterns. 1 st Edition. Addison-Wesley Professional, Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Flanagan D. Javascript: The Definitive Guide. 3 rd Edition. O'Reilly, Ramakrishnan R. και Gehrke J. (µετάφραση. έρβος, Α. Ευαγγελίδης) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. 2 η Έκδοση. Τόµοι Α' και Β', Eκδ. Τζιόλας, Silberschatz A., Korth H.F., και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων-η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, /14

12 ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εταιρίας διανοµής τύπου Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, ιεπαφή Χρήστη Η εργασία αυτή αφορά στη δηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος µιας εταιρίας διανοµής τύπου. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστηµα θα δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να βλέπει πληροφορίες για τα προϊόντα (έντυπα) που έχει επιλέξει να παραλαµβάνει µε την εισαγωγή του κωδικού του. Συγκεκριµένα, ο πελάτης θα µπορεί να δει την περιγραφή των προϊόντων και άλλες πληροφορίες σχετικές όπως αριθµό σελίδων, ηµεροµηνία κυκλοφορίας κ.λπ. Επιπλέον, θα µπορεί να ενηµερώνεται για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, καθώς και για τον λογαριασµό του, ειδικότερα, το µηνιαίο ποσό που καταβάλει, το τυχόν υπόλοιπο που έχει κ.λπ. Καινούριοι πελάτες θα µπορούν να εγγράφονται στο σύστηµα ηλεκτρονικά και να κάνουν νέες παραγγελίες. Επίσης, ενεργοί πελάτες θα µπορούν να αλλάζουν τις παραγγελίες τους ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες τους και επιθυµίες. Το σύστηµα, εκτός από την πελατειακή υποστήριξη, θα χρησιµοποιείται και από την ίδια την εταιρία για τον έλεγχο της διανοµής των εντύπων, τη διάθεσή τους, τη διαχείριση των νέων παραγγελιών, καθώς και τον έλεγχο του αποθέµατος των αποθηκών στα διάφορα µέρη της χώρας. Η αντίστοιχη βάση δεδοµένων του συστήµατος που θα αναπτυχθεί θα υλοποιηθεί µε τη χρήση ενός από τα γνωστά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, όπως για παράδειγµα SQL Server ή Mysql. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήµατος θα βασίζεται σε µία γλώσσα προγραµµατισµού, όπως είναι η PHP ή η ASP. Ο στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος µιας εταιρίας διανοµής τύπου που θα δίνει τη δυνατότητα στον µεν πελάτη να ανακτά δεδοµένα για τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, να µεταβάλει ή να εισαγάγει παραγγελίες καθώς και να ενηµερώνεται για τον λογαριασµό του, στους δε υπαλλήλους της εταιρίας να ελέγχουν τις παραγγελίες, τις αποθήκες και τη διάθεση των εντύπων σε όλη τη χώρα. Σκοπός είναι η µελέτη και η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης και προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων παροχής και ελέγχου πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρµογή των γνώσεων αυτών στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο στα πλαίσια µιας επαγγελµατικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας. 1. SQL, Server-side scripting languages, HTML 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ, Προγραµµατισµός Internet 3. σχεδίασης ιστοσελίδων, Marketing 1. Σκουρλάς Χ.Π. Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Connolly T. and Begg C. Database Systems. 4 th Edition, Addison Wesley- Pearson Education Inc., Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Silberschatz A., Korth H.F., και Sudarshan S. (µετάφραση Μ. Γκλαβά) Συστήµατα Βάσεων εδοµένων-η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδοµένων. 4 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, Welling L. και Thomson L. Ανάπτυξη web εφαρµογών µε PHP & MySQL. 3 η Έκδοση, Εκδ. Γκιούρδας, /14

13 Το πρόβληµα των ελλιπών πληροφοριών (nulls) στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων, Ελλιπής Πληροφορία Οι ελλιπείς πληροφορίες ονοµάζονται και πληροφορίες µε «µη τιµές» (null) και αποτελούν πολύ µεγάλο θέµα στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων. Το πρόβληµα των ελλιπών πληροφοριών είναι ένα πρόβληµα που συναντάτε συχνά στον πραγµατικό κόσµο. Για παράδειγµα, ιστορικές καταγραφές µπορούν να περιλαµβάνουν κάποιες φορές καταχωρίσεις, όπως «ηµεροµηνία γέννησης άγνωστη» ή «τόπος διαµονής άγνωστος». Είναι για το λόγο αυτό, αναγκαίο, να υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιµετωπίζονται περιπτώσεις σαν και αυτές στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Η ιδέα είναι ότι, αν µια δεδοµένη συστοιχία µιας σχέσης σε µια βάση δεδοµένων έχει ένα null σε µια δεδοµένη θέση γνωρίσµατος, αυτό σηµαίνει ότι η τιµή αυτού του γνωρίσµατος λείπει για κάποιο λόγο από τη συστοιχία που εξετάζουµε. Τα null βασίζονται στη θεωρία της τρίτιµης λογικής. Για παράδειγµα, αν υποθέσουµε ότι η διεύθυνση κατοικίας κάποιου ατόµου είναι null, εννοούµε ότι (1) το άτοµο αυτό υπάρχει, (2) το άτοµο αυτό έχει µια διεύθυνση κατοικίας, αλλά (3) δεν είναι γνωστή αυτή η διεύθυνση. Για το λόγο αυτό σηµειώνουµε τη θέση ως null. Το βασικό χαρακτηριστικό των null είναι ότι δεν είναι τιµές. Πώς λοιπόν αντιµετωπίζονται τα null; Μπορούν να πάρουν null τιµές όλα τα γνωρίσµατα; Γίνονται συγκρίσεις µεταξύ γνωρισµάτων που περιέχουν null τιµές; Πως αντιµετωπίζουν διαφορετικοί ερευνητές τις null τιµές; Μπορεί ένα πεδίο ορισµού να περιέχει null τιµές; Ποια επίδραση έχουν οι null τιµές στους τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας; Πώς υποστηρίζονται οι null τιµές από την SQL; Αυτές είναι µερικές από τις ερωτήσεις τις οποίες καλείται να απαντήσει η εν λόγω πτυχιακή εργασία. Ο στόχος της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι να προσπαθήσει να απαντήσει σε ερωτήµατα που αφορούν το πρόβληµα των ελλιπών πληροφοριών στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, ένα θέµα µεγάλο που δεν έχει γίνει ακόµη πλήρως κατανοητό και καµιά εντελώς ικανοποιητική λύση δεν έχει γίνει γνωστή µέχρι σήµερα. Η µελέτη αυτή, καθώς και η εξοικείωση µε τις null τιµές αποτελεί σηµαντική ερευνητική εργασία που σκοπό έχει από τη µία πλευρά να προβληµατίσει τον φοιτητή πάνω στις έννοιες αυτές και από την άλλη να τον εξοικειώσει στον τοµέα των βάσεων δεοµένων γενικότερα, τοµέα πολύ σηµαντικό στην µετέπειτά του επαγγελµατική ή ερευνητική δραστηριότητα. 1. SQL 2. Βάσεις εδοµένων Ι, Βάσεις εδοµένων ΙΙ 3. Μαθηµατική Λογική 1. Date C.J. A Note on the Logical Operators of SQL. Part I. The Relational Journal 5, No 1, February-March Date C.J. (µετάφραση Τ. Άλβας) Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', Εκδ. Κλειδάριθµος, Date C.J. and Darwen H. Relational Database Writings Addison- Wesley, Elmasri R. και Navathe S.B. (µετάφραση Μ. Χατζόπουλος) Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων. Τόµοι Α' και Β', 3 η Έκδοση, Εκδ. ίαυλος, Zaniolo C., Ceri S., Faloutsos C., Snodgrass R.T., Subrahmanian V.S. and Zicari R. Advanced Database Systems. Morgan Kaufmann Publishers, /14

14 Το παρόν τεύχος δηµιουργήθηκε και εκδόθηκε στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟ 2.2 «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών- ιεύρυνση» ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Ολοκλήρωση της ιεύρυνσης και Αναµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ γ «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» ΕΡΓΟ: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αυτεπιστασία-Αναµόρφωση του Π.Π. Σπουδών στο Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας» και συγχρηµατοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 2.2 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΕΥΡΥΝΣΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Συστάσεις Ι Ποιός είμαι εγώ: Email: tsap@cs.uoi.gr Γραφείο: Β.3 Προτιμώμενες ώρες γραφείου: 11:00-18:00 Ενδιαφέροντα Web mining, Social networks, User Generated Content Mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 20 Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση - 1 - Ανακάλυψη Γνώσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Αθανάσιος Κακαρούντας ΛΕΥΚΑΔΑ Πληροφορίες Στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Προγραμματισμός στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Προγραμματισμός στην πλευρά του client ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Προγραμματισμός στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Η Διεπίπέδη αρχιτεκτονική (2-tier architecture) Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture)

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java Παύλος Εφραιµίδης οµηµένος Προγρ. ΙΙΙ - 1 Java Το Μάθηµα

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java Παύλος Εφραιµίδης οµηµένος Προγρ. ΙΙΙ - 1 Java Το Μάθηµα οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Παύλος Εφραιµίδης 1 Το µάθηµα Αντικείµενο-Περιεχόµενα µαθήµατος Τρόπος ιδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόµενα Μαθήµατος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Εισαγωγή 1 Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java

οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Java οµηµένος Προγραµµατισµός ΙΙΙ - Παύλος Εφραιµίδης 1 Το µάθηµα Αντικείµενο-Περιεχόµενα µαθήµατος Τρόπος ιδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόµενα Μαθήµατος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό ΣχεδιασμοΣ και υλοποιηση συστηματοσ παρακολουθησησ και ελεγχου πωλητων και δημιουργια εφαρμογησ σε εξυπνο κινητο Επιβλέπων: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Καψάλης Αθανάσιος 16 Οκτωβρίου 2013 Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Query-by-Example (QBE)

Query-by-Example (QBE) Φροντιστήριο 8 o Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Πέµπτη, 3 εκεµβρίου 2009 Τι είναι η QBE; Γλώσσα επερωτήσεων σε σχεσιακές ϐάσεις δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 01: Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 01: Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 01: Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Εισαγωγή και Βασικοί Ορισμοί Πλεονεκτήματα Βάσεων Δεδομένων Ιστορική Εξέλιξη των Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Λίγα λόγια για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ IV. Διαδικαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση (δέκατη αμερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών Νικόλαος Θ. Μπάτης, Ph.D. Καθηγητής Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας» Ανάπτυξη και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα

122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα 122 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, 10/2012 9/2013 Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών/τριών γίνεται σε συνεργασία του Κολλεγίου µε τη MAKRO

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός ΙΙΙ - Java

Δομημένος Προγραμματισμός ΙΙΙ - Java Δομημένος Προγραμματισμός ΙΙΙ - Παύλος Εφραιμίδης 1 Το μάθημα Αντικείμενο-Περιεχόμενα μαθήματος Τρόπος Διδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στους Αλγόριθμους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 Γενικά Ι Η μετάδοση πολυμεσικού υλικού (συνδυασμού βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση. Ευαγγελίδης Γεώργιος Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση. Ευαγγελίδης Γεώργιος Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ Γ. «ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» Α. R. SPIEGEL (ΣΕΙΡΑ SCHAUM S) ΜΕΓΑΡΟ Κατάστημα 8 Τηλ: 0-097 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Αντικείµενο & Σκοπός Παρουσίαση και ανάλυση όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες

Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες Μελέτη και Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Υποβοήθησης στη Σχεδίαση µίας Βάσης εδοµένων Τύπου Graph από Τελικούς Χρήστες ηµήτρης Λαµπούδης Επιβλέπων: Νικόλαος Πρωτόγερος ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining)

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Εξόρυξη Γνώσης από Χωρικά εδοµένα (spatial data mining) Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Αντικείµενο-Περιεχόµενα µαθήµατος Τρόπος ιδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2

Το µάθηµα Αντικείµενο-Περιεχόµενα µαθήµατος Τρόπος ιδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Παύλος Εφραιµίδης 1 Το µάθηµα Αντικείµενο-Περιεχόµενα µαθήµατος Τρόπος ιδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόµενα Μαθήµατος Εισαγωγή στις και τους Αλγορίθµους Μελέτη και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς Λογισµικό ΣΓΠ Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Εισαγωγή Βασικός στόχος των λογισµικών πακέτων ΣΓΠ, είναι η παροχή ενός ενιαίου πλαισίου εργασίας µε γεωγραφικές πληροφορίες. Η εξέλιξη του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα» Α Εξάμηνο Σπουδών Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Φεβρουάριος 2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία Λογισµικού II

Tεχνολογία Λογισµικού II Tεχνολογία Λογισµικού II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τόµος B' Tεχνολογία Λογισµικού II BAΣIΛEIOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ΙΙ Ενότητα 5:

Προγραμματισμός ΙΙ Ενότητα 5: Προγραμματισμός ΙΙ Ενότητα 5: Εισαγωγή στις κλάσεις, στα μέλη δεδομένων και στις μεθόδους - Μέρος 3 Δρ. Γεώργιος Σίσιας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα

Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα Κουρέλης Στάθης Παρουσίαση πρακτικού µέρους 4ης εργασίας Καθηγητής: κ. Στυλιαράς Γ. Αθήνα - Απρίλιος 2009 Εισαγωγή Οι Βάσεις εδοµένων Πολυµέσων παρέχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Hardware System Integration & It Services Internet Business Solutions e-commerce Web Applications & On Line Databases

Hardware System Integration & It Services Internet Business Solutions e-commerce Web Applications & On Line Databases Πατέντες λογισµικού και επιχειρήσεις Θεόφιλος Μυλωνάς Αντιπρόεδρος Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Cardisoft AE Τεχνικό Επιµελητήριο / Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010)

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010) Τίτλος Μαθήµατος: Κωδικός Μαθήµατος: Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράµηνο προσφοράς Μαθήµατος: Αριθµός ECTS: Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Παύλος Εφραιμίδης

Δομές Δεδομένων. Παύλος Εφραιμίδης Παύλος Εφραιμίδης 1 Το μάθημα Αντικείμενο-Περιεχόμενα μαθήματος Τρόπος Διδασκαλίας Εργαστήριο Βιβλίο, Βιβλιογραφία On-line Υλικό 2 Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στις και τους Αλγορίθμους Μελέτη και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα