Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μηχανική Μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μηχανική Μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας"

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μηχανική Μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας Κ. Χατζηθεοδώρου Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Περίληψη Η τεχνική της μετάφρασης ανέκαθεν ήταν μέθοδος διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, μέχρι που την θέση της πείρε η επικοινωνιακή προσέγγιση. Τα τελευταία χρόνια βέβαια ολοένα και αυξάνονται οι εκπαιδευόμενοι ξένων γλωσσών, που χρησιμοποιούν συστήματα Μηχανικής ή Αυτόματης Μετάφρασης (ΜΜ) για την συγγραφή των εκθέσεων τους. Σε αυτό συμβάλει και η ανάπτυξη του Διαδικτύου, στο οποίο υπάρχει πληθώρα δωρεάν συστημάτων ΜΜ, αμφιβόλου ποιότητας. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες εκπαιδευόμενους που παρακολουθούσαν πρόγραμμα εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας σε Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ). Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να παράγουν ένα ξενόγλωσσο κείμενο και έπειτα να το μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε -δωρεάν- σύστημα ΜΜ. Όσο η μετάφραση δεν ήταν ικανοποιητική, οι εκπαιδευόμενοι διόρθωναν το πρωτότυπο κείμενο. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι ο συνδυασμός του παραδοσιακού τρόπου και της χρήσης της ΜΜ βοήθησε στην ποιότητα των παραγόμενων εκθέσεων, αυξάνοντας την επίδοση των εκπαιδευομένων κατά 10,7%. Η δε στάση των εκπαιδευομένων έναντι στο νέο τρόπο διδασκαλίας είναι θετική. Λέξεις κλειδιά: μηχανική μετάφραση, διδασκαλία ιταλικής γλώσσας, εκπαίδευση ενηλίκων. 1. Εισαγωγή Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο για όσους μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα. Χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευόμενους είτε για μελέτη είτε για εξάσκηση της γλώσσας που διδάσκονται. Διανύουμε τη νέα γενιά του Παγκόσμιου ιστού (web 2.0), η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα ιστολόγια (blogs), οι υπηρεσίες τροφοδοσίας ειδήσεων (RSS Feeds), τα wikis, οι κοινωνικές υπηρεσίες σελιδοσήμανσης (social bookmarking services), οι ζωντανές συνομιλίες με φυσικό ομιλητή της ξένης γλώσσας (videoconferencing) κ.α. (Anderson, 2007). Παράλληλα με αυτές τις υπηρεσίες, οι μαθητές χρησιμοποιούν συστήματα ΜΜ, ώστε να μπορούν εύκολα και γρήγορα, είτε να παράγουν είτε να κατανοούν ξενόγλωσσα κείμενα. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις μαθητών, που χρησιμοποιούν τη ΜΜ για την επίλυση των ασκήσεων ή για την παραγωγή των εκθέσεων που τους αναθέτει ο εκπαιδευτής για το σπίτι (Gaspari, 2007). Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν δωρεάν συστήματα ΜΜ, τα οποία όμως δεν ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 992 παρέχουν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βέβαια από το πρώτο δωρεάν σύστημα που έκανε την εμφάνιση του, το CompuServe, μέχρι το BabelFish του Yahoo! ή το πιο γνωστό Google Translate, υπάρχουν αρκετές και σημαντικές διαφορές. Η διαφορές αυτές αφορούν στην προσέγγιση που ακολουθούν και κατά συνέπεια στην παραγωγή του μεταφραστικού προϊόντος. Υπάρχουν συστήματα που παράγουν υψηλού επιπέδου μεταφράσεις και συστήματα που τα αποτελέσματά τους είναι φτωχά σε επίπεδο γλωσσικής επάρκειας. Ωστόσο, οι εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη καλό επίπεδο της ξένης γλώσσας, δεν έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν πότε και αν η ποιότητα της παραγόμενης μετάφρασης είναι καλή. Έτσι λοιπόν, ο σύγχρονος εκπαιδευτής, θα πρέπει κατά την διάρκεια της διδασκαλίας να τους εκπαιδεύει κατάλληλα, ώστε να αποκτήσουν κριτική ικανότητα στις παραγόμενες μεταφράσεις (Somers, 2004). Αυτός είναι και ο λόγος που μας ώθησε στη διεξαγωγή και συγγραφή του παρόντος άρθρου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες εκπαιδευόμενους και είχε σκοπό να τους εκπαιδεύσει κατάλληλα, ώστε να μπορούν να παράγουν το ξενόγλωσσο κείμενο που επιθυμούν, με τη χρήση ενός συστήματος ΜΜ. Παράλληλα προτείνουμε μια διαφοροποιημένη μέθοδο για την ένταξη της ΜΜ στη διδασκαλία του ξενόγλωσσου μαθήματος και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία της ενότητας παραγωγή γραπτού λόγου. Οι συμμετέχοντες της πειραματικής διαδικασίας παρακολουθούσαν πρόγραμμα εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας σε ΚΕΕ. Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του αντικειμένου και των στόχων της εργασίας. Στη δεύτερη ενότητα, αναφέρονται διαφορετικές μεθοδολογίες που χρησιμοποίησαν στο παρελθόν εκπαιδευτές. Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης των συστημάτων ΜΜ, στη τέταρτη ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή του πειράματος, στην πέμπτη ενότητα τα αποτελέσματα και τέλος στην έκτη ενότητα τα συμπεράσματα. 2. Η ΜΜ στην τάξη του ξενόγλωσσου μαθήματος Παρόλο που η ΜΜ έχει μπει στη καθημερινή μας ζωή τη τελευταία δεκαετία, και χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από τους εκπαιδευόμενους, δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά από τους εκπαιδευτές κατά την εκπαιδευτική διδασκαλία. Αυτό συμβαίνει διότι πολλοί είναι οι εκπαιδευτές που θεωρούν ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν κανένα κέρδος καθώς δεν συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μεταφοράς του λόγου στη γλώσσα-στόχο. Πράγματι, έτσι είναι όμως είναι γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ευρέως, παρόλο που δεν σχεδιαστήκαν λαμβάνοντας υπόψη τους μαθητές των ξένων γλωσσών (Somers, 2004). Από την άλλη μεριά, με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο τόσο στη διαδικασία μετάφρασης όσο και στη διαδικασία επιμέλειας των κειμένων. Στη διεθνή βιβλιογραφία λίγες είναι οι σχετικές έρευνες στις οποίες χρησιμοποιείται η ΜΜ στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Συνήθως, σχετικές έρευνες εφαρμόζονται ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ αποκλειστικά σε πανεπιστημιακούς χώρους και συγκεκριμένα στ πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της μετάφρασης κειμένων ή της εκπαίδευσης των μεταφραστών. Πρωτοπόρος στον τομέα αυτό ήταν Richmond (1994), οποίος είχε μια ιδιαίτερη προσέγγιση, κυρίως για τη διδασκαλία της γραμματικής της ξένης γλώσσας. Οι φοιτητές του, πληκτρολογούσαν μια πρόταση στην ξένη γλώσσα που μάθαιναν και τη μετέφραζαν στη μητρική τους. Αν το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό, τροποποιούσαν την ξένη πρόταση μέχρι αυτή να μεταφραστεί σωστά. Ο Anderson (1995), βασιζόμενος στα λάθη και τις αδυναμίες των μεταφράσεων που παρήγαγαν τα συστήματα ΜΜ, ανέπτυξε μια μεθοδολογία που βοηθούσε τους εκπαιδευόμενους να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους. Μετέφραζε μεμονωμένες προτάσεις σε συστήματα ΜΜ και στη συνέχεια δίδασκε στους μαθητές του πώς να επιμεληθούν τα λάθη και τις ασάφειες που υπήρχαν στα μεταφρασμένα κείμενα. Ο Lewis (1997), από την άλλη μεριά, ανέπτυξε μια διαφορετική μεθοδολογία την οποία εφάρμοσε στο πανεπιστήμιο που δίδασκε. Οι φοιτητές του, έπρεπε να παράγουν την μετάφραση σε κάποιο σύστημα ΜΜ και έπειτα αφού την επιμεληθούν και να γράψουν σχόλια, δικαιολογώντας τη κάθε αλλαγή που χρειάστηκε να κάνουν. Με τον τρόπο αυτό οι μελλοντικοί μεταφραστές εκπαιδευόνταν στις αυξημένες απαιτήσεις των επαγγελματικών μεταφράσεων. Ακόμη πιο πρόσφατα, ο Garcia (2010) πραγματοποίησε μια εντελώς διαφορετική μεθοδολογία, εκμεταλλευόμενος και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Διαδικτύου. Στο πείραμά του συμμετείχαν μαθητές που είχαν παρακολουθήσει μαθήματα ισπανικής γλώσσας για 40 ώρες. Αφού χώρισε τους μαθητές του σε δύο ομάδες, τους έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γραμμένο στα ισπανικά και ζητούσε να του απαντήσουν στην ίδια γλώσσα. Στους μαθητές της πρώτης ομάδας επιτρεπόταν η χρήση της ΜΜ, ενώ στους μαθητές της δεύτερης ομάδας όχι. Στη συνέχεια βαθμολόγησε τις απαντήσεις που έλαβα και σύγκρινε τα αποτελέσματα. 3. Η δωρεάν ΜΜ: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της χρήσης της ΜΜ όχι μόνο κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, αλλά γενικότερα. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί πως ανάλογα με το σύστημα ΜΜ, το ζεύγος γλώσσας και το επίπεδο του εκπαιδευόμενου, τα δυνατά σημεία μπορούν να μετατραπούν σε αδύναμα και το αντίθετο. 3.1 Πλεονεκτήματα της ΜΜ Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα είναι πως, η ΜΜ διατίθεται πλέον από τις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης όπως την Google ή την Yahoo!, παρέχοντας πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα λόγω των καθημερινών ενημερώσεων των συστημάτων, είτε με παράλληλα κείμενα, είτε με κανόνες και λεξικά, ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιούν. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να τα χρησιμοποιήσουν ως ξενόγλωσσα λεξικά για να μεταφράζουν μεμονωμένες λέξεις, ορολογία, ή ακόμη και μέρη προτάσεων με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε αυτή τη ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 994 περίπτωση θα εμφανιστεί η συχνότερη χρήση της λέξης, δεδομένου ότι τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους για την παραγωγή μεταφράσεων. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι πως η ΜΜ αποδίδει πολύ καλά σε ορισμένα είδη κειμένων όπως: τεχνικά, νομικά, ή δελτία καιρού. Αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα παράλληλα σώματα κειμένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των συστημάτων αυτών, προέρχονται από τα Πρακτικά του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τεχνικά εγχειρίδια χρήσης. Τέλος, η διάθεση πολλών γλωσσικών ζευγών - ακόμη και μεταξύ λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών - πχ ελληνικά-σουηδικά, έχει ως αποτέλεσμα τη παραγωγή καλύτερου μεταφραστικού προϊόντος (Gaspari, 2007). 3.2 Μειονεκτήματα της ΜΜ Το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι πως ένα σύστημα ΜΜ δεν μπορεί να αποδώσει -κυρίως λόγω των αμφισημιών- τη μετάφραση ορισμένων ιδιαίτερων ειδών κείμενων όπως για παράδειγμα ενός λογοτεχνικού κειμένου, ενός διαλόγου ή στη πιο διαδεδομένη στους μαθητές μετάφραση της έκθεσης ιδεών ή των υπότιτλων ταινιών. Επίσης, τα συστήματα αυτά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα ορθογραφικά λάθη ή τις ομόγραφες λέξεις. Επίσης, παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις που οι παραγόμενες μεταφράσεις έχουν ορθογραφικά λάθη, άσχετες λέξεις ή λέξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον (Gaspari, 2007). Τέλος, πολλά συστήματα ΜΜ στη περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο ένα ζεύγος χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα ως ενδιάμεση γλώσσα. Για παράδειγμα αν δεν υπάρχει το ζεύγος ελληνικά-σουηδικά, το σύστημα μεταφράζει πρώτα από τα ελληνικά στα αγγλικά και έπειτα από τα αγγλικά στα σουηδικά,οπότε και το αποτέλεσμα είναι χαμηλής ποιότητας. 4. Μεθοδολογία Στο πείραμα που αφορούσε την διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας έλαβαν μέρος οι 18 μαθητές Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρόκειται για μαθητές επιπέδου Β1 (Μέτρια γνώση) σύμφωνα με το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 1, από το σύνολο των εκπαιδευόμενων, μόνο οι 15 (78%) ήταν εξοικειωμένοι με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του και έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν συστήματα ΜΜ για διάφορα γλωσσικά ζεύγη. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Γράφημα 1: Εξικοίωση με Διαδίκτυο - Προηγούμενη χρήση συστημάτων Μ Μ Η διαδικασία του πειράματος περιλάμβανε 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο εκπαιδευτής ζήτησε από τους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο του μαθήματος, να παράγουν ένα κείμενο έκτασης λέξεων για ένα θέμα σε συγκεκριμένο χρόνο. Το θέμα αντλήθηκε από το εγχειρίδιο που χρησιμοποιούν για την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας και αφορούσε την απάντηση σε ένα μήνυμα μιας αναγνώστριας σε έναν ιστοχώρο δημόσιας συζήτησης (forum) στο Διαδίκτυο. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές δεν είχαν ενημερωθεί για τη διεξαγωγή του πειράματος και παρήγαγαν το ξενόγλωσσο κείμενο με τον παραδοσιακό τρόπο. Στο δεύτερο στάδιο, αρχικά έγινε από τον εκπαιδευτή εισήγηση-επίδειξη που αφορούσε τη χρήση συστημάτων ΜΜ και δόθηκε ενδεικτική λίστα με δωρεάν συστήματα ΜΜ (Hampshire et al, 2010). Έπειτα ο εκπαιδευτής ζήτησε από τον κάθε εκπαιδευόμενο να εισάγει το κείμενό που είχε παράγει στο πρώτο στάδιο, σε οποιοδήποτε σύστημα ΜΜ αυτός επιθυμούσε και να το μεταφράσει στη μητρική του γλώσσα. Δεδομένου ότι, η μετάφραση προς τη μητρική γλώσσα των εκπαιδευομένων δεν ήταν άριστη, δόθηκε χρόνος 15 λεπτών ώστε να επέμβουν στο ξενόγλωσσο κείμενο και να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις μέχρι αυτό να αποδοθεί ικανοποιητικά, να έχει ο λόγος ροή και να μην υπάρχουν ασάφειες. Στη συνέχεια οι δύο εκθέσεις που προέκυψαν από τον κάθε εκπαιδευόμενο, διορθωθήκαν και βαθμολογήθηκαν από 2 ανεξάρτητους βαθμολογητές, σύμφωνα με την κλίμακα για την ενότητα παραγωγή γραπτού λόγου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, επίπεδο Β1 της ιταλικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Προδιαγραφείς Εξετάσεων). Ο ένας βαθμολόγησε τα κείμενα του πρώτου σταδίου, ενώ ο άλλος του δευτέρου. Οι βαθμολογητές κατά τη διάρκεια του πειράματος δεν είχαν επικοινωνία, ώστε να μην επηρεαστούν τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας. Τέλος, το τρίτο στάδιο περιλάμβανε την ανάγνωση στην τάξη των εκθέσεων που προέκυψαν από τα δυο προηγούμενα στάδια και την τεκμηρίωση των αλλαγών που έγιναν. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να μάθουν μέσα ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 996 από τα λάθη τους. Επίσης, συζητήθηκαν γλωσσολογικά προβλήματα που προέκυψαν κυρίως κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. 5. Αποτελέσματα Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος, πολλά ήταν τα εμπειρικά και άτυπα ποιοτικά αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν έπειτα από συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους. Σε μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών, ζητήθηκε η συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολόγιου. Όπως παρουσιάζεται διαγραμματικά στο Γράφημα 1, το 83% των εκπαιδευομένων δήλωσαν ότι απόλαυσαν τη διαδικασία του μαθήματος και προτιμούν αυτό τον τρόπο διδασκαλίας σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Ένα ποσοστό της τάξης του 11% έκρινε μεν θετικό το εγχείρημα αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες στη χρήση των συστημάτων ΜΜ, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε το ζεύγος γλωσσών ιταλικά-ελληνικά και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ως ενδιάμεση γλώσσα μια άλλη πχ τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Τέλος, μόνο ένας μαθητής (ποσοστό 6%) έκρινε αρνητικά την προσέγγιση, δείχνοντας προτίμηση στο κλασσικό τρόπο διδασκαλίας. Γράφημα 1: Προτιμήσεις εκπαιδευομένων για το τρόπο διδασκαλίας με χρήση της Μ Μ Μια πρώτη προσέγγιση ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων από τις βαθμολογίες των κειμένων που παρήγαγαν οι των συμμετέχοντες στο πείραμα επιβεβαιώνει ότι η μεθοδολογία της διδασκαλίας με χρήση της ΜΜ, επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει πως το 94%, δηλαδή δεκαεπτά από τους δεκαοκτώ εκπαιδευόμενους, αύξησαν την επίδοση τους κατά μέσο όρο 10,7% μετά τη χρήση της ΜΜ. Στο Γράφημα 2, απεικονίζονται οι μέσοι όροι των βαθμολογιών που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευόμενοι, όπως προέκυψαν μετά τη βαθμολογία των ανεξάρτητων βαθμολογητών. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Γράφημα 2: Μέσος όρος βαθμολογιών για τη 1η και 2η δοκιμασία. Παρόλο που μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί παρόμοια έρευνα, στη βιβλιογραφία υπάρχουν αποτελέσματα παραπλήσιων ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας του Garcia (2010) κρίνονται αρκετά ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά καθώς δείχνουν πως η ΜΜ βοήθησε τους αρχάριους μαθητές του, να γράψουν την απάντηση τους στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβαν και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα. 6. Συμπεράσματα Πρωταρχικός σκοπός της έρευνάς μας είναι η ένταξη της χρήσης της ΜΜ στην διδασκαλία του ξενόγλωσσου μαθήματος. Η μεθοδολογία βασίζεται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης και συγκεκριμένα στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρησιμότητά της τεκμηριώνεται με τη διεξαγωγή πειράματος αρχικά και χρήση ερωτηματολογίου εκ των υστέρων για την γενικότερη αποδοχή της χρήσης της ΜΜ στη διδασκαλία του ξενόγλωσσου μαθήματος. Αν και το δείγμα είναι πολύ μικρό για να έχουν ισχυρή στατιστική αξία τα αποτελέσματα, μπορούμε να πούμε πως η ΜΜ βοήθησε τους εκπαιδευόμενους στο να αυξήσουν την επίδοσή τους και να μάθουν μέσα από τα λάθη τους. Από την άλλη μεριά δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αξιοποιούν με ασφαλή τρόπο τα διαθέσιμα εργαλεία του Διαδικτύου και επιπροσθέτως δίνεται το έναυσμα σε αυτούς να μπορούν να επικοινωνήσουν με φυσικούς ομιλητές της ξένης γλώσσας που μαθαίνουν. Μέχρι σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό, αφού για να φτάσουν σε επίπεδο να χρησιμοποιούν με επάρκεια τη γλώσσα που διδάσκονται, απαιτούνταν πολύς χρόνος. Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση διδασκαλίας φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα στους εκπαιδευόμενους, βοηθώντας τους παράλληλα να αναπτύξουν ικανότητα επιμέλειας μεταφράσεων, όχι μόνο για την παραγωγή ξενόγλωσσου κειμένου στο πλαίσιο μιας εξέτασης, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπως πχ στην επαγγελματική τους δραστηριότητα ή κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 998 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευόμενους και τους βαθμολογητές που ανταποκριθήκαν και συμμετείχαν στο πείραμα. Δίχως αυτούς δε θα ήταν δυνατή η διεξαγωγή του. Βιβλιογραφία Anderson, Don D. (1995). Machine Translation as a Tool in Second Language Learning. CALICO Journal 13(1), Anderson P. (2007). What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education. JISC Technology and Standards Watch. Ανακτήθηκε 20/11/2010, από τη διεύθυνση Garcia, I. (2010). Can Machine Translation Help the Language Learner? International Conference ICT for Language Learning 3rd Conference Edition Florence, Italy November Gaspari, F. (2007). The Role o f Online M T in Webpage Translation. PhD Thesis. The University of Manchester. Hampshire, St., Porta, S. C. (2010). Translation and the Internet: Evaluating the Quality of Free Online Machine Translators. Quaderns: revista de traducci0 17, Lewis, D. (1997). Machine Translation in a Modern Languages Curriculum. Computer Assisted Language Learning 10, Richmond, Ian M. (1994). Doing it backwards: Using translation software to teach target-language grammatically. Computer Assisted Language Learning 7, Somers, H. (2004) Does machine translation have a role in language learning?, UNTELE 2004: L'Autonomie de l'enseignant et de l'apprenant face aux Technologies de l'information et de la Communication, Compiegne, France. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Ανακτήθηκε 20/11/2010, από τη διεύθυνση Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Προδιαγραφείς Εξετάσεων. ΥΠΔΒΜΘ. Ανακτήθηκε 20/11/2010, από τη διεύθυνση Συγκριτικός πίνακας συστημάτων ΜΜ. Ανακτήθηκε 20/11/2010, από τη διεύθυνση ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το Εγχειρίδιο CALL... 3. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς... 5. Τύποι υλικού/δραστηριοτήτων σχετικές με το call...

Περιεχόμενα. Σχετικά με το Εγχειρίδιο CALL... 3. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς... 5. Τύποι υλικού/δραστηριοτήτων σχετικές με το call... Εγχειρίδιο CALL Το POOLS 2 έχει επιχορηγηθεί με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο, και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Αντωνίου Κωνσταντίνος 1, Βολιώτη Χριστίνα 2, Στυλιανίδης Παναγιώτης 3 1 kantonio@csd.auth.gr, 2 chvoliot@csd.auth.gr, 3 pastylia@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Tha ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα