ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 1/20

2 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου είναι ερευνητικός οργανισµός που ιδρύθηκε στην Αθήνα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης) µε στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Γλωσσικής Τεχνολογίας (ΓΤ). Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει την κρίσιµη µάζα έµπειρων επιστηµόνων καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή. Μία από τις δραστηριότητες του ΙΕΛ είναι η ανάπτυξη Γλωσσικής Τεχνολογίας για την ελληνική γλώσσα. Το ΙΕΛ κινείται ερευνητικά στους τοµείς της θεωρητικής, εφαρµοσµένης και υπολογιστικής γλωσσολογίας, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γλωσσικής διδασκαλίας µε την βοήθεια Η/Υ, καθώς και επεξεργασίας, σύνθεσης και αναγνώρισης φωνής. Συνεργάζεται µε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια, καθώς και µε τον ιδιωτικό τοµέα είτε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) είτε σε διµερή βάση. Η αναπτυξιακή δραστηριότητα του Ινστιτούτου επικεντρώνεται στην δηµιουργία εργαστηριακών πρωτοτύπων, τα οποία βασίζονται στα αποτελέσµατα της έρευνας στους παραπάνω τοµείς και οδηγούν στην παραγωγή βιοµηχανικών πρωτοτύπων. Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου υποστηρίζει και προάγει τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο για τον σχεδιασµό των πρωτοτύπων. Πιο συγκεκριµένα, έχουν αναπτυχθεί υπολογιστικά εργαλεία γύρω από την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, την γλωσσική διδασκαλία και την επεξεργασία φωνής και σηµάτων γενικότερα. Η συνδυασµένη έρευνα στην επεξεργασία φωνής και φυσικής γλώσσας από µια οµάδα γλωσσολόγων και µηχανικών πληροφορικής δίνει στους τοµείς αυτούς νέα ώθηση που πηγάζει από την συµπληρωµατικότητά τους. Ειδικότερα, το ΙΕΛ αναπτύσσει πλατφόρµες για την µετάφραση από και προς την Ελληνική γλώσσα, καθώς και υπολογιστικά εργαλεία και προϊόντα που υποβοηθούν την µεταφραστική διαδικασία κατασκευάζει CD-ROM για την υποβοήθηση της εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας µε την βοήθεια υπολογιστή δηµιουργεί ηλεκτρονικά µονόγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά, υπολογιστικά λεξικά και ηλεκτρονικά λεξικά για παιδιά αναπτύσσει εργαστηριακά πρότυπα για αναγνώριση, σύνθεση και συµπίεση οµιλίας κατασκευάζει εργαλεία διόρθωσης λαθών σε κείµενα δηµιουργεί πλατφόρµες για πολιτισµική παρουσίαση διαφόρων τόπων Το ΙΕΛ µε το εξειδικευµένο προσωπικό του, θα συνεχίσει τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες τα επόµενα χρόνια, συµβάλλοντας µε την ενσωµάτωση γλωσσικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τεχνολογίας στην δηµιουργία τόσο προϊόντων φιλικών προς τον χρήστη, όσο και νέων υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες του ΙΕΛ είναι οργανωµένες σε έξι εξειδικευµένα τµήµατα και ένα παράρτηµα: Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας Γλωσσικών Εφαρµογών Γραφείου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Τεχνολογίας Φωνής Μηχανικής Μετάφρασης Τµήµα Συνδέσµου Παράρτηµα ΙΕΛ Θράκης Το σύνολο των δραστηριοτήτων υποστηρίζεται από το Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας. ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 2/20

3 Τα Τµήµατα του ΙΕΛ Τµήµα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας: Κύριος στόχος του Τµήµατος Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας είναι η βασική και εφαρµοσµένη έρευνα στον τοµέα της Υπολογιστικής Λεξικολογίας και Λεξικογραφίας, η κατάρτιση γλωσσικών πόρων (Σώµατα Κειµένων και Λεξικά) για την Ελληνική γλώσσα και η ανάπτυξη σχετικών εργαστηριακών πρωτοτύπων. Η έρευνα και η ανάπτυξη στο Τµήµα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας εστιάζεται στους ακόλουθους τοµείς: συλλογή µονογλωσσικών και πολυγλωσσικών (παράλληλων) σωµάτων κειµένων, που χρησιµεύουν ως βασικό υλικό για γλωσσική έρευνα και ανάπτυξη εφαρµογών, καθορισµός των προδιαγραφών για την λεξικογραφική πρακτική (κριτήρια κατάρτισης µακροδοµής, προδιαγραφές κωδικοποίησης µικροδοµής κ.ά.), σχεδιασµός και υλοποίηση ενός περιβάλλοντος διαχείρισης λεξικών δεδοµένων, κατάρτιση µονόγλωσσων (Ελληνικών) και πολύγλωσσων ηλεκτρονικών χρηστικών λεξικών για ανθρώπους χρήστες, κατάρτιση υπολογιστικών λεξικών για συστήµατα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, δηµιουργία ορολογικών βάσεων δεδοµένων, Το Τµήµα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας έχει συµµετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Έργα συµπεριλαµβανοµένων των: ΕΠΕΤ ΙΙ-ΛΕΞΙΣ, ΕΠΕΤ ΙΙ-ΣΑΠΦΩ, ΕΠΕΤ ΙΙ- ΙΑΛΟΓΟΣ, LE-SIMPLE, LE-PAROLE, MLAP-PAROLE, EAGLES, NERC, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ-ΟΡΟΣΗΜΟ, LRE- RENOS, STRIDE/ΛΟΓΟΣ, EUROTRA, LINGUA-Ελληνο/ ανικό Λεξικό, TELEMATICS+ESPRIT- VIRLAN, SOCRATES-DEMOSTEN, LEONARDO-VOCALL, ENABLER, INTERA. Το τµήµα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας έχει αναπτύξει τους εξής Γλωσσικούς Πόρους και υπολογιστικά εργαλεία για την Ελληνική γλώσσα: το υπολογιστικό µορφολογικό λεξικό της Ελληνικής, σε συνεργασία µε το τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ( λήµµατα) το υπολογιστικό µορφολογικό και συντακτικό λεξικό της Ελληνικής, το οποίο περιέχει λήµµατα κωδικοποιηµένα σε µορφολογικό και συντακτικό επίπεδο (έργο LE/PAROLE, ΕΠΕΤ ΙΙ/ΛΕΞΙΣ), το υπολογιστικό σηµασιολογικό λεξικό της Ελληνικής, το οποίο περιέχει σηµασιολογικές µονάδες (έργο LE/SIMPLE, ΕΠΕΤ ΙΙ/ΛΕΞΙΣ), τον Εθνικό Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ), σε συνεργασία µε το παράρτηµα Ξάνθης, ο οποίος είναι διαθέσιµος µέσω ιαδικτύου για ερευνητική χρήση, τον Προκειµενογράφο, έναν έξυπνο επεξεργαστή κειµένου ειδικά για Ελληνικά κείµενα, το µονόγλωσσο Ελληνικό και τα δίγλωσσα λεξικά του προγράµµατος Μηχανικής Μετάφρασης EUROTRA (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά σε συνδυασµό µε τα Ελληνικά ως γλώσσα-πηγή και ως γλώσσα-στόχο), Xenion Lexicon - δίγλωσσα λεξικά πολυµέσων (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Ρωσικά σε συνδυασµό µε τα Ελληνικά ως γλώσσα-πηγή και ως γλώσσα-στόχο). την Συµφωνία, έναν ορθογραφικό διορθωτή επόµενης γενιάς, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 3/20

4 Τµήµα Γλωσσικών Εφαρµογών Γραφείου: Το Τµήµα Γλωσσικών Εφαρµογών Γραφείου στοχεύει στην εκτέλεση βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στην περιοχή της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. Ο µακροπρόθεσµος στόχος του Τµήµατος είναι ο σχεδιασµός υπολογιστικών µοντέλων για την αναγνώριση και κατανόηση φυσικής γλώσσας και η εφαρµογή τους σε συστήµατα πρόσβασης µε την χρήση φυσικής γλώσσας σε βάσεις δεδοµένων, καθώς και σε συστήµατα ανάκτησης και εξαγωγής πληροφορίας. Το Τµήµα στοχεύει κυρίως σε εξεύρεση λύσεων ανεξάρτητα από την γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει εργαλεία για την υποβοήθηση του µεταφραστικού έργου στην υπέρβαση των δυσκολιών που θέτει η ύπαρξη πολύγλωσσης πληροφορίας. Το Τµήµα συµµετέχει στην σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείων για: οµικό και γραµµατικό σχολιασµό κειµένων. Στοίχιση πολύγλωσσων κειµένων. Αυτόµατη παραγωγή λεξικογραφικών δεδοµένων για µονογλωσσικές και πολυγλωσσικές εφαρµογές. Επιφανειακή συντακτική ανάλυση. Ταίριασµα κειµένων. Ολοκληρωµένες εφαρµογές µεταφραστικών µνηµών. Επιπλέον, το Τµήµα Γλωσσικών Εφαρµογών Γραφείου έχει αναπτύξει κατάλληλα περιβάλλοντα για την εξαγωγή όρων από µονόγλωσσα και πολύγλωσσα σώµατα κειµένων. Για πολυγλωσσικές εφαρµογές το τµήµα έχει αναπτύξει την απαραίτητη τεχνολογία για την αυτόµατη κατασκευή πολυγλωσσικών λεξικών µε βάση παράλληλα στοιχισµένα κείµενα. Με βάση την τεχνολογία αυτή το τµήµα προσφέρει υπηρεσίες στον ελληνικό δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Το Τµήµα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων σε Αναπτυξιακά Έργα όπως: Translearn/Lre, HAGIS/LE I, AVENTINUS/LE I, AQUARELLE/LE I, ΙΑΛΟΓΟΣ (ΕΠΕΤ-ΙΙ), TERM IT/LE IV, AVENTINUS III/LE, MLIS-MIS, SENSUS, ΚΑΙΡΟΣ, ΣΥΝΟΨΗ, ΟικΟΝΟΜίΑ ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 4/20

5 Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας: Το Tµήµα έχει ως αντικείµενο την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και πιο ειδικά σε θέµατα που αφορούν στην γλωσσική διδασκαλία σε συνδυασµό µε την πολιτισµική εκπαίδευση. Οι κύριες δραστηριότητες του τµήµατος αναπτύσσονται στους εξής άξονες: ιδασκαλία της Ελληνικής ως µητρικής γλώσσας ιδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ιδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας ιδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ιδασκαλία της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας Παράλληλη διδασκαλία µητρικής και δεύτερης γλώσσας σε µικρά παιδιά Oι δραστηριότητες του Τµήµατος αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, κυρίως για γλωσσική διδασκαλία, στα οποία ενσωµατώνονται εργαλεία και µέθοδοι γλωσσικής τεχνολογίας, µε στόχο την επίτευξη πρωτότυπων χαρακτηριστικών που διευκολύνουν την γλωσσική κατάκτηση. Το Τµήµα διεξάγει βασική έρευνα για τον επιτυχηµένο ορισµό χρήσιµων εργαλείων και εφαρµοσµένη έρευνα για τον έλεγχο της απόδοσής τους. Επιπλέον, χρησιµοποιούνται προσεγγίσεις πολυµέσων για την ενίσχυση των διδακτικών αποτελεσµάτων των διαφόρων προϊόντων. Το Τµήµα έχει ειδικευθεί κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών για παιδιά, αλλά προσφέρει λύσεις και για ενήλικες. Μια σειρά από χρήσιµα εργαλεία και συστήµατα αναπτύσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τµήµατος σε συνεργασία µε άλλα τµήµατα του ΙΕΛ και ολοκληρώνονται σε πλατφόρµες και προϊόντα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: εργαλεία αναγνώρισης προφοράς εργαλεία µορφολογικής ανάλυσης συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας σε περιβάλλοντα πολυµέσων τεχνικές παραλλήλων, στοιχισµένων και οµιλούντων κειµένων περιβάλλοντα για την συγγραφή και παρουσίαση εκπαιδευτικών λεξικών τεχνικές συµπίεσης δεδοµένων Η ενσωµάτωση τεχνολογιών αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής από κείµενο σε προϊόντα εκπαιδευτικής τεχνολογίας αποτελούν επίσης πρωτεύοντα άξονα δραστηριότητας του Τµήµατος. Σηµαντική είναι και η συνεχής ανάπτυξη ελκυστικών εργονοµιών. Το Τµήµα έχει δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων όπως: ΣΕΙΡΗΝΕΣ, ανάπτυξη CD-ROM για την εκµάθηση Αρχαίων Ελληνικών µε βάση τα κείµενα του Ηροδότου Ο ΥΣΣΕΑΣ, ανάπτυξη 2 CD-ROM για την διδασκαλία της Ελληνικής α) σε παιδιά παλιννοστούντων οµογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και β) σε µαθητές Α Γυµνασίου ΣΑΠΦΩ, ανάπτυξη 6 CD-ROM µε θέµα τα ελληνικά νησιά και ενός CD-ROM για παρουσίαση της ιστορίας και του πολιτισµού της Ελληνιστικής Περιόδου VIRLAN, λύσεις εικονικής πραγµατικότητας στην γλωσσική εκπαίδευση ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 5/20

6 Εκπαίδευση Mουσουλµανοπαίδων ανάπτυξη 3 CD-ROM για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Νέας Eλληνικής σε τουρκόφωνους µαθητές της µουσουλµανικής µειονότητας ΙΑΛΟΓΟΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ), συµµετοχή σε ειδικευµένο πακέτο εργασίας µε σκοπό την ανάπτυξη περιβάλλοντος για την διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. ΛΟΓΟΡΑΜΑ, ανάπτυξη εργαλείων για την διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας ΝΟΗΜΑ, ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού για υποστήριξη της διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας σε µαθητές γυµνασίου ΕΛΠΗΝΩΡ, ανάπτυξη λογισµικού για την διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής στο Λύκειο ΝΑΥΣΙΚΑ, ανάπτυξη ηλεκτρονικού ορολογικού λεξικού για µαθητές Λυκείου ΜΥΤΗΕ, ανάπτυξη ενός πολυγλωσσικού διαδραστικού περιβάλλοντος για την διδασκαλία γλωσσών σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών που βρίσκονται στο µεταβατικό στάδιο εκµάθησης γραφής και ανάγνωσης ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 6/20

7 Τµήµα Τεχνολογίας Φωνής: Το τµήµα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη βασικής τεχνολογίας η οποία θα χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές µε φωνητική διεπαφή. ιεξάγεται συνεχής βασική και εφαρµοσµένη έρευνα στην ανάλυση, σύνθεση, συµπίεση και βελτίωση της ποιότητας της φωνής. Σκοπός είναι ο καθορισµός και η ανάπτυξη προϊόντων που ενσωµατώνουν τεχνολογία φωνής, καθώς και η χρήση τους στο πλαίσιο συγκεκριµένων εφαρµογών. Το τµήµα διαθέτει τα ακόλουθα περιβάλλοντα: Σύνθεσης φωνής από γραπτό κείµενο Αναγνώρισης µεµονωµένων λέξεων και συνεχούς οµιλίας Μεταγραφής Greeklish σε Ελληνικά (και αντιστρόφως) Τεχνικών συµπίεσης φωνής Τεχνικών αποθορυβοποίησης Φασµατικής ανάλυσης Το τµήµα Τεχνολογίας Φωνής έχει δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων: OLP, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος υποστήριξης λογοθεραπείας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, FREETEL/ESPRIT, για την ανάπτυξη εργαλείων τηλεπικοινωνιών ελευθέρας χειρός ΜUSTUTOR/ESPRIT, για την ανάπτυξη υποστήριξης πολυµέσων για την µουσική διδασκαλία ΕΥΛοΓον, συνδυασµός χαρτογραφικών και φωνητικών πληροφοριών για αναζήτηση γεωγραφικών δεδοµένων TOSAFES: το έργο αυτό είχε ως αντικείµενο την µελέτη των σηµάτων αναπνοής µε σκοπό την ανίχνευση του φαινοµένου της άπνοιας κατά την διάρκεια του ύπνου (OSA - obstructive sleep apnea) και στην συνέχεια την ενεργοποίηση ενός µηχανισµού διέγερσης των υπογλώσσιων νεύρων για επαναφορά της σωστής αναπνοής. ΙΑΛΟΓΟΣ (ΕΠΕΤ-ΙΙ): είχε ως σκοπό την βελτίωση και αναβάθµιση, σε επίπεδο προϊόντος, της τεχνολογίας σύνθεσης φωνής από κείµενο για τα ελληνικά, η οποία είχε αναπτυχθεί τα προηγούµενα χρόνια στο ΙΕΛ. ΛΟΓΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ: είχε ως στόχο την δηµιουργία ελληνικού συστήµατος υπαγόρευσης και εφαρµογή του στην βελτίωση της ροής εργασίας στον δηµοσιογραφικό χώρο ΕΥΦΩΝΟΝ: είχε σαν στόχο την δηµιουργία Υψηλής Ποιότητας Συνθετικής Φωνής και Χρησιµοποίησή της στην Κινητή Τηλεφωνία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ: αντικείµενο του έργου ήταν η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ανάγνωσης για τυφλούς (screen reader) στο παραθυρικό περιβάλλον των Windows µε χρήση σύνθεσης φωνής για δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. WEB DELIVERING OF MUSIC SCORES (WEDELMUSIC): στόχος του έργου ήταν να καταστήσει δυνατή τη διανοµή µουσικής η οποία µπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη µέσω του ιαδικτύου µε ταυτόχρονη προστασία των δικαιωµάτων του κατέχοντος και να ολοκληρώσει σε ένα µοντέλο µουσικού ακουστικού σήµατος (audio), συµβολική µουσική και µουσική σε εικόνα. COMBINED IMAGE & WORD SPOTTING (CIMWOS): το έργο αυτό αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της αρχειοθέτησης και ανάκτησης οπτικοακουστικού υλικού. Αναπτύχθηκε ένα σύστηµα για την αυτόµατη ανάκτηση εικόνων, βίντεο και οµιλίας από µια οπτικοακουστική βάση δεδοµένων σύµφωνα µε λέξεις-κλειδιά που εισάγει ο χρήστης. Ο συνδυασµός εντοπισµού λέξεων και εικόνων που χρησιµοποιήθηκε επιτρέπει εστιασµένες και ακριβείς αναζητήσεις µε αυξηµένη λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα. ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 7/20

8 ERMIS: το πρόγραµµα ERMIS έχει σαν στόχο την υλοποίηση ενός συστήµατος ανάλυσης σηµάτων εισόδου, λόγου και εικόνας προσώπου τόσο σε ξεχωριστό επίπεδο όσο και από κοινού. Ο σκοπός είναι να εξάγει παραµέτρους και χαρακτηριστικά κάνοντας έτσι συστήµατα διασύνδεσης ανθρώπου-µηχανής ικανά να αναγνωρίζουν την βασική συναισθηµατική κατάσταση του χρήστη και να αλληλεπιδρούν µαζί του µε τρόπο περισσότερο φιλικό και φυσικό. MUSE: Multimedia Content Management System : ο κύριος στόχος του MUSE είναι να αναπτύξει ένα πρωτότυπο σύστηµα, το οποίο θα διευκολύνει τη διαχείριση και την πρόσβαση σε οπτικοακουστικά αρχεία, καλύπτοντας συγχρόνως λειτουργίες που εκτείνονται από την αποθήκευση του υλικού µέχρι την ανάλυση, το σχολιασµό, την ανάκτηση και την διανοµή του περιεχοµένου στους τελικούς χρήστες ΜΜΕ, που, όπως το Greek Business Channel, στοχεύουν στο να παράσχουν στο πελατολόγιό τους πληροφορίες σχετικές µε τις τρέχουσες οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. SOL, Προηγµένο ιαδραστικό Πληροφοριακό Σύστηµα Επικοινωνίας, Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού σε Θέµατα σχετικά µε την Προστασία από τον Σεισµό: σκοπός του προτεινόµενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόµου συστήµατος (Seismos On Line), το οποίο θα προσφέρει άµεση, διαρκή, έγκυρη και επίκαιρη πληροφόρηση. Σε αντίθεση µε τους υπάρχοντες τόπους (sites) στο ιαδίκτυο, οι οποίοι προσφέρουν µόνο απλή ενηµέρωση, το Σύστηµα SOL είναι επιπλεόν εστιασµένο στην επιµόρφωση του κοινού καθώς και των επιµέρους πληθυσµιακών οµάδων σε θέµατα που αφορούν στο φαινόµενο του σεισµού και στην ορθή αντιµετώπισή του. IMUTUS: στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος IMUTUS (IST ), το τµήµα συντονίζει την έρευνα και ανάπτυξη ενός προηγµένου διαδραστικού πολυµεσικού περιβάλλοντος µουσικής διδασκαλίας απευθυνόµενου σε παιδιά, για την εκπαίδευση σε παραδοσιακά µουσικά όργανα, µε έµφαση στην διδασκαλία της φλογέρας. Το περιβάλλον αυτό θα ολοκληρώνει εξελιγµένες τεχνολογίες όπως αυτόµατη αναγνώριση και αποτίµηση της εκτέλεσης ενός µαθητή, εντοπισµό σφαλµάτων και κατάλληλη εκφορά τους, εικονική πραγµατικότητα για την τρισδιάστατη µοντελοποίηση και αναπαράσταση της ορθής εκτέλεσης ενός µουσικού κοµµατιού, οπτική αναγνώριση παρτιτούρας, ηλεκτρονική εξ αποστάσεως παρακολούθηση από καθηγητές, κ.λπ. Στόχος του τµήµατος είναι η ενσωµάτωση της συνθετικής οµιλίας σε διάφορα προϊόντα, ώστε να καταστούν περισσότερο ελκυστικά για τους χρήστες τους, καθώς και η χρησιµοποίηση της από άτοµα µε ειδικές ανάγκες όπως π.χ. τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται επίσης και σε µεθόδους φωνητικής υποστήριξης της πλοήγησης στο διαδίκτυο ώστε να ενισχυθεί η ευχρηστία και η προσβασιµότητά του. Το τµήµα έχει αναπτύξει ένα σύστηµα για την µεταγραφή οποιουδήποτε κειµένου από Greeklish σε Ελληνικά που αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα κατά την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το σύστηµα που υποστηρίζει όλους τους διαδεδοµένους τρόπους µεταγραφής και παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Υποστηρίζεται και η αντίστροφη µεταγραφή (από Ελληνικά σε Greeklish) µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 748/ISO 843. Στο τµήµα φωνής έχει επίσης αναπτυχθεί ένα λογισµικό πακέτο µεθόδων αφαίρεσης θορύβου βασισµένων στην εκτίµηση του φάσµατος του θορύβου και την επακόλουθη αφαίρεση φασµάτων, καθώς και στην µεθοδολογία "ιδιαζουσών τιµών". Οι µέθοδοι αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην βελτίωση της ηχητικής ποιότητας παλαιών εγγραφών, στην αναγνώριση θορυβώδους φωνής κ.λπ. Επιπρόσθετα, το τµήµα δραστηριοποιείται και στον τοµέα της µουσικής τεχνολογίας και κυρίως σε θέµατα αναγνώρισης µουσικής, οπτικής αναγνώρισης παρτιτούρας και ευθυγράµµισης µιας µουσικής εκτέλεσης µε την αντίστοιχη παρτιτούρα σε πραγµατικό χρόνο. ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 8/20

9 Τµήµα Μηχανικής Μετάφρασης: Οι εργασίες του Τµήµατος έχουν ως αντικείµενό τους θέµατα που αφορούν την Μηχανική Μετάφραση. Η µελέτη της Νέας Ελληνικής αποτελεί µία από τις κεντρικές δραστηριότητες του τµήµατος, οι οποίες δοµούνται γύρω από τους εξής τρεις κύριους άξονες: Την ανάπτυξη συστηµάτων Μηχανικής Μετάφρασης, τα οποία συµβαδίζουν µε την σύγχρονη τεχνολογία, ενώ ταυτόχρονα χτίζουν πάνω στην υπάρχουσα διεθνή εµπειρία στον συγκεκριµένο τοµέα Την ανάπτυξη (ι) ολοκληρωµένων περιβαλλόντων, όπως συγγραφικά εργαλεία για ελεγχόµενες γλώσσες, (ιι) πόρων, όπως γραµµατικές και πολυγλωσσικά λεξικά, θησαυρούς και οντολογίες. Οι δραστηριότητες αυτές στόχο έχουν να ενισχύσουν ή να διευκολύνουν το έργο της Μηχανικής Μετάφρασης Την µελέτη της Νέας Ελληνικής σε γραµµατικό και υφολογικό επίπεδο Στις τρέχουσες εργασίες του Τµήµατος περιλαµβάνονται τα έργα: ΜΗΤΙΣ / IST: Ανάπτυξη συστήµατος Στατιστικής Μηχανικής Μετάφρασης µε χρήση µονογλωσσικών σωµάτων δεδοµένων ML-Images! / e-content: Ανάπτυξη συστήµατος για την πολυγλωσσική ανάκτηση εικόνων από γεωγραφικά διάσπαρτες βάσεις δεδοµένων µε χρήση πολυγλωσσικών ορολογικών βάσεων AMP (Automatic Morphological Processor): Ανάπτυξη συστήµατος το οποίο δηµιουργεί µε αυτόµατη διαδικασία, µέσω κανόνων, µορφολογικά λεξικά έχοντας ως βάση σώµατα κειµένων. Στις πρόσφατες εργασίες του Τµήµατος περιλαµβάνονται τα εξής έργα: ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΕΤ II ( ): ανάπτυξη ολοκληρωµένου περιβάλλοντος για την συγγραφή κειµένων συµµορφούµενων προς τις προδιαγραφές της ελεγχόµενης Ελληνικής ΠΡΩΤΕΥΣ / ΕΠΕΤ ΙΙ ( ): ανάπτυξη εύρωστου επιφανειακού αναλυτή της Νέας Ελληνικής µε το λογισµικό XFST/XEROX ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ( ): εκτεταµένη µελέτη στην περιοχή της υπολογιστικής υφολογίας. Χρησιµοποιήθηκαν στατιστικές µέθοδοι και γραµµατικές ιδιότητες της Ελληνικής για την ταυτοποίηση οµιλητών σε σώµατα δεδοµένων από τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων. Άλλες εργασίες στις οποίες έχει συµµετάσχει το Τµήµα στο παρελθόν: LANGSCAN/MLAP LSGRAM/LRE EUROTRA ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 9/20

10 Τµήµα Συνδέσµου: Το τµήµα αυτό έχει ως στόχο την σύνδεσή του µε τον ερευνητικό και παραγωγικό χώρο, την αναζήτηση και οργάνωση συµµετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα, την υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών του ΙΕΛ καθώς και τον συντονισµό της παρουσίας του ΙΕΛ σε ποικίλες εκδηλώσεις. Αναλυτικότερα: προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ΙΕΛ µε την οργάνωση και συµµετοχή σε διάφορες ενηµερωτικές εκδηλώσεις (εκθέσεις, παρουσιάσεις, επισκέψεις σε βιοµηχανικούς χώρους, σεµινάρια, ηµερίδες κ.λπ.) και την παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού και ψηφιακού πληροφοριακού και διαφηµιστικού υλικού (φυλλάδια, σελίδα WWW, παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική µορφή, video, κ.λπ.) εκτελεί δράσεις διαµεσολάβησης για την µεταφορά των ερευνητικών και αναπτυξιακών αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων του ΙΕΛ στον παραγωγικό τοµέα (δηµόσιο και ιδιωτικό) και στους τελικούς χρήστες και επιµελείται σχετικά θέµατα συµβάσεων και διαχείρισης πνευµατικής ιδιοκτησίας, µέσω του Γραφείου ιάχυσης Τεχνολογίας αναλαµβάνει την τακτική ενηµέρωση των ερευνητών του ΙΕΛ σχετικά µε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα και πιθανότητες συνεργασίας και υποστηρίζει την συγγραφή προτάσεων, τεχνικών δελτίων κ.λπ, µέσω του Γραφείου Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Προγραµµάτων επιβλέπει όλες τις εκδόσεις του ΙΕΛ (κείµενα εργασίας, ειδικά εισαγωγικά σηµειώµατα, κ.λπ.) συµµετέχει στην έκδοση του Ενηµερωτικού ελτίου "Λογοπλοήγηση" µε θεµατολογία γύρω από τις εξελίξεις της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα έχει αναλάβει τον έλεγχο ποιότητας όλων των προϊόντων του ΙΕΛ µέσω του Γραφείου Ελέγχου Ποιότητος υποστηρίζει την υπολογιστική και δικτυακή υποδοµή του ΙΕΛ, µέσω του Γραφείου Ηλεκτρονικών ικτύων Στο Τµήµα Συνδέσµου ανήκει και το Κέντρο Στήριξης Επιµόρφωσης που έχει δηµιουργηθεί για να στηρίξει τις δράσεις επιµόρφωσης για λογαριασµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το ΚΣΕ είναι πιστοποιηµένο από το ΥΠΕΠΘ Το Τµήµα Συνδέσµου διαρθρώνεται ως εξής: Τµήµα Συνδέσµου ΓΕΠ ΓΕΑΠ Γ Τ ΓΗ ΚΣΕ ΓΕΠ: Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας ΓΕΑΠ: Γραφείο Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Γ Τ: Γραφείο ιάχυσης Τεχνολογίας ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 10/20

11 ΓΗ : Γραφείο Ηλεκτρονικών ικτύων ΚΣΕ: Κέντρο Στήριξης Επιµόρφωσης Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Τµήµα Συνδέσµου έχει συµµετάσχει στα έργα «Γραφεία ιαµεσολάβησης», «Ανοιχτές Θύρες», «Ανθρώπινα ίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής συνεργασίας», EUROMAP Language Technologies IST. Έχει επίσης συµβάλει σε πλήθος δράσεων του ΙΕΛ µε οριζόντιο χαρακτήρα στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Το Τµήµα Συνδέσµου συµµετείχε στην οργάνωση του συνεδρίου LREC2000 στο Ζάππειο Μέγαρο το καλοκαίρι του 2000 και του 8 ο Θερινού Σχολείου του ELSNET στην Χίο, επίσης το καλοκαίρι του ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 11/20

12 Παράρτηµα Θράκης: Το παράρτηµα Θράκης του ΙΕΛ δηµιουργήθηκε και λειτουργεί στην Ξάνθη από τις αρχές του 1996 για να εξυπηρετήσει τους παρακάτω στόχους: Υποστήριξη στα ακριτικά δηµόσια σχολεία της περιοχής καθώς και στα γυµνάσια της Θράκης που επιθυµούν την εισαγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού και δικτυακών εφαρµογών στην εκπαιδευτική διαδικασία Παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού µε γλωσσική και πολιτιστική διάσταση στην Β. Ελλάδα σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θράκης και άλλους ενδιαφερόµενους οργανισµούς Κατασκευή υπολογιστικών λεξικών από και προς τις Βαλκανικές γλώσσες Κατασκευή υπολογιστικών γραµµατικών χρήσιµων στην µετάφραση από και προς τις Βαλκανικές γλώσσες και την συγκριτική ανάλυση των γλωσσών αυτών σε σχέση µε την Ελληνική για θέµατα µετάφρασης Μελέτη των αναγκών των Βαλκανικών χωρών σε Γλωσσική Τεχνολογία και οργάνωση ηµερίδων ευαισθητοποίησης στις γειτονικές χώρες ως προς την χρησιµότητα της τεχνολογίας αυτής Κατασκευή δικτυακού λογισµικού Συντήρηση των δικτυακών τόπων (web sites) του ΙΕΛ Το παράρτηµα Θράκης έχει συµµετάσχει µεταξύ άλλων στα έργα: «Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός», «Οδυσσέας», «ικτυακή Φιλογλωσσία», «ΕΘΕΓ», «CIMWOS». ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 12/20

13 Τα Προϊόντα του ΙΕΛ Προϊόντα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Προϊόντα εκµάθησης της Ελληνικής ως µητρικής, δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και της αρχαίας Ελληνικής (Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας). Σειρά ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+, στοχεύει στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και σχεδιάστηκε έχοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ελληνικής πραγµατικότητας. Xωρίζεται σε δώδεκα ενότητες οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των φαινοµένων της Νέας Ελληνικής και αντίστοιχη ύλη ασκήσεων, και περιλαµβάνει 3 CD-ROM. ΦΙΛΟΓΛΩΣΣΙΑ, ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό λογισµικό πολυµέσων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, απευθύνεται σε αρχάριους και υποστηρίζεται από 6 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά, δανικά και ρωσικά. Σειρά ΦΙΛΟΓΛΩΣΣΙΑ+, αποτελείται από εκπαιδευτικά CD-ROM πολυµέσων για την εκµάθηση της Eλληνικής ως ξένης γλώσσας, µε γλώσσα υποστήριξης την Αγγλική. Aπευθύνεται σε αρχάριους που δεν µιλούν καθόλου ή ξέρουν λίγα Eλληνικά και επιθυµούν να συστηµατοποιήσουν τις γνώσεις τους. Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Γραµµάτων, έχει στόχο την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης. Εντάσσεται στο πρόγραµµα µαθηµάτων Νέων Ελληνικών της Γ' και ' δηµοτικού Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων, έχει στόχο την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης. Εντάσσεται στο πρόγραµµα µαθηµάτων Νέων Ελληνικών της Ε' και ΣΤ' δηµοτικού Η Γλώσσα η Ελληνική Η περιπέτεια των λέξεων - ένα εκπαιδευτικό λογισµικό διαχρονικής και συγχρονικής θεώρησης της γλώσσας για µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. ΛΟΓΟΝΟΣΤΗΣΗ, ένα από τα προϊόντα του ΙΕΛ που χρησιµοποιεί την τεχνολογία των πολυµέσων. Σκοπός του λογισµικού αυτού είναι η διδασκαλία της Ελληνικής σε παιδιά επαναπατρισθέντων οµογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. ΛΟΓΟΤΟΠΟΣ, εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διδασκαλία γλωσσικών φαινοµένων που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Σπουδών της Α Γυµνασίου. Σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ (περιλαµβάνει τα CD-ROMs «Ηρόδοτος+», «Ανθολόγιο», «Οµηρικά Έπη»), µε κεντρικό άξονα και αφετηρία επιλεγµένα κείµενα από την αρχαιοελληνική Γραµµατεία, στοχεύει στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε στοιχεία ιστορίας, πολιτισµού και αρχαιολογίας. Η σειρά απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου. Ανθολόγιο (CD-ROM), το πρώτο της σειράς που απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου. Mε κεντρικό άξονα και αφετηρία κείµενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, η σειρά στοχεύει στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε στοιχεία ιστορίας, πολιτισµού και αρχαιολογίας. Θέµατα όπως ο αθλητισµός, η µουσική, η εκπαίδευση, οι σχέσεις άνδρα-γυναίκας, οι µύθοι του ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 13/20

14 Αισώπου καλύπτονται από το λογισµικό, το οποίο περιλαµβάνει και ξενάγηση στην αρχαία Αγορά της Αθήνας και τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας. Οµηρικά Έπη (CD-ROM), το λογισµικό καλύπτει αποσπάσµατα τόσο από την Ιλιάδα, όσο και από την Οδύσσεια. Ο χρήστης µπορεί να βρει εικονικές αναπαραστάσεις του ταξιδιού του Οδυσσέα από την Τροία στην Ιθάκη και του τείχους των Αχαιών στην Τροία, κείµενα και φωτογραφίες µε περιγραφές των αρχαιολογικών χώρων των Μυκηνών και της Τροίας, ένα πλήθος από µυθολογικά στοιχεία, χάρτες, εικονογραφήσεις αγγείων µε σχετικές σκηνές από τις περιπέτειες του Οδυσσέα και τον Tρωικό πόλεµο, καθώς και µια αναπαράσταση µουσείου µε µυκηναϊκά εκθέµατα από όλη την Ελλάδα. Ηρόδοτος+ (CD-ROM), απευθύνεται σε Έλληνες µαθητές Γυµνασίου και έχει ως στόχο την ιδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισµού µε βάση επιλεγµένα κείµενα του Ηροδότου. Λεξικά της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας). DVD-ROM ΝΟΗΜΑ - Λεξικό της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ) - το πρώτο ηλεκτρονικό λεξικό ελληνικών νοηµάτων µε µετάφραση στα νέα ελληνικά. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ελληνική παραγωγή DVD-ROM. Περιέχει βιντεοσκοπηµένες λέξεις και απευθύνεται σε γνώστες της νοηµατικής, αλλά και σε σπουδαστές που µαθαίνουν την ΕΝΓ ως δεύτερη γλώσσα. CD-ROM ΝΟΗΜΑ - Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας - το πρώτο παιδικό λεξικό της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ) µε περιεχόµενο 500 βιντεοσκοπηµένα λήµµατα και τις αντίστοιχες λέξεις από τα Νέα Ελληνικά. Απευθύνεται σε µικρούς κωφούς χρήστες (µαθητές του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δηµοτικού) για διδακτικούς ή και επικοινωνιακούς σκοπούς, και είναι ένα από τα προϊόντα του έργου ΝΟΗΜΑ για τη συλλογή και επεξεργασία πρωτότυπου γλωσσικού και πολιτισµικού υλικού της ΕΝΓ. Προϊόντα Γλωσσικής Τεχνολογίας Προϊόντα τεχνολογίας φωνής και επεξεργασίας σηµάτων (Τµήµα Τεχνολογίας Φωνής) Εκφωνητής+ ένα σύστηµα σύνθεσης φωνής από κείµενο για την Ελληνική γλώσσα σχεδιασµένο για Windows 98/NT/Me/2000/XP. Μετατρέπει οποιοδήποτε Ελληνικό κείµενο σε υψηλής ποιότητας συνθετική φωνή. Χειρίζεται κατάλληλα αριθµούς, ηµεροµηνίες, ακρωνύµια, συντοµογραφίες κ.λπ. Ένας αποδοτικός αλγόριθµος επιτονισµού αναθέτει αυτόµατα κατάλληλη "µελωδία" και προσδίδει φυσικότητα στην συνθετική φωνή. ΝΕΟΣ ΡΥΘΜΟΣ - περιβάλλον φασµατικής ανάλυσης σηµάτων, µε δυνατότητα τόσο κατασκευής συνθετικών σηµάτων όσο και εγγραφής ή/και αποθήκευσης ψηφιακών πραγµατικών σηµάτων (φωνής, καρδιογραφήµατος, εγκεφαλογραφήµατος, αναπνευστικού σήµατος κλπ) σε διάφορες µορφές. ΝΕΑ ΚΥΜΑΤΑ - περιβάλλον ανάλυσης σηµάτων - συστηµάτων. Αποτελεί πακέτο εργαλείων (toolbox) που παρέχει πλήθος δυνατοτήτων σχετικών µε επεξεργασία σηµάτων και συστηµάτων. ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 14/20

15 Προϊόντα υπολογιστικής λεξικογραφίας (Τµήµα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας) Υπολογιστικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής - µε µορφολογική και συντακτική πληροφορία ( ληµµάτων).το προϊόν αυτό διατίθεται από το ΙΕΛ και από την ELRA - European Language Resources Association Ηλεκτρονικό µορφολογικό λεξικό - µε λήµµατα και δυνατότητα παραγωγής και αναγνώρισης λεκτικών τύπων. ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ένας διορθωτής κειµένων µε "διευρυµένες" ικανότητες σε σχέση µε τους άλλους διορθωτές που κυκλοφορούν στο εµπόριο Προϊόντα µεταφραστικής τεχνολογίας (Τµήµα Γλωσσικών Εφαρµογών Γραφείου) Tr-Aid - περιβάλλον ενίσχυσης του µεταφραστικού έργου µε δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης των ποιοτικών µεταφράσεων. Πρόκειται για την πρώτη µεταφραστική µνήµη που έχει αναπτυχθεί από ελληνικό οργανισµό και µία από τις δύο-τρεις του ευρωπαϊκού χώρου. Προϊόντα πολιτιστικής τεχνολογίας Προϊόντα που στοχεύουν στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισµού της χώρας καθώς επίσης την καινοτοµική προβολή της πολιτιστικής και τουριστικής φυσιογνωµίας διαφόρων περιοχών (Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας). Σειρά ΣΑΠΦΩ, περιπλανήσεις στο αρχιπέλαγος Γλώσσες : ελληνικά / αγγλικά (περιλαµβάνει τα DVD-ROM / Videos «Μύκονος- ήλος» και «Λέσβος», καθώς και τα DVD-ROM «Πάρος», «Άνδρος», «Σαντορίνη» και «Νάξος») µε πλούσιο υλικό για διάφορες πτυχές της ζωής του κάθε νησιού (ιστορία, αρχαιολογία, µυθολογία, οικονοµία, γεωγραφία και περιβάλλον, λαϊκό πολιτισµό και θρησκεία). DVD-Video «Μύκονος ήλος» - µία ταινία-οδοιπορικό στα δύο κυκλαδίτικα νησιά, ένα ταξίδι µέσα από τα λόγια του Αλµπέρ Καµύ, του Οδυσσέα Ελύτη και του Γιώργου Σεφέρη. DVD-ROM «Μύκονος- ήλος» - µε στόχο την τουριστική προώθηση των νησιών Μυκόνου και ήλου, µέσω της αναλυτικής παρουσίασης των φυσικών και πολιτιστικών θησαυρών του. DVD-Video «Λέσβος - µία ταινία-οδοιπορικό στο νησί της ελιάς και των καλλιτεχνών, το νησί που -στην εσχατιά της Ελλάδας- συνδέει δύο κόσµους, την ύση και την Ανατολή. DVD-ROM «Λέσβος» - µε στόχο την τουριστική προώθηση του νησιού, µέσω της αναλυτικής παρουσίασης των φυσικών και πολιτιστικών θησαυρών του. DVD-ROM «Πάρος» - για την παρουσίαση του πολιτισµού και των θησαυρών του γραφικού αιγαιοπελαγίτικου νησιού DVD-ROM «Άνδρος» - για την παρουσίαση της ιστορίας και του πολιτισµού της υδρούσας Άνδρου, µε την πλούσια ναυτική της δραστηριότητα ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 15/20

16 DVD-ROM «Σαντορίνη» - µια παρουσίαση της µαγευτικής κόρης της λάβας και του ηφαιστείου, µε τα εκπληκτικά ηλιοβασιλέµατα και τις ιδιόµορφες παραλίες της DVD-ROM «Νάξος» - για την παρουσίαση του νησιού καθώς αυτό ξεπροβάλλει από την Πορτάρα... CD-ROM ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ οδηγεί τον νεαρό χρήστη µέσα από ένα "ταξίδι στα ελληνιστικά χρόνια", ξεκινώντας από την γέννηση του Μ. Αλεξάνδρου έως και τις ένδοξες στιγµές της βασίλισσας Κλεοπάτρας της Ζ. ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 16/20

17 Υπηρεσίες του ΙΕΛ Υπηρεσίες µέσω ιαδικτύου Μαθαίνω Ελληνικά στο ιαδίκτυο, σειρά µαθηµάτων της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας για αρχάριους, βασισµένη στο υλικό του CD-ROM «Φιλογλωσσία+» (http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/) Ο Εθνικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) είναι µία δοµηµένη συλλογή κειµένων της Νέας Ελληνικής γλώσσας, που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου και είναι διαθέσιµος για ερευνητική χρήση µέσω του ιαδικτύου (http://hnc.ilsp.gr) Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός είναι µια βάση δεδοµένων που περιέχει υλικό για την Ιστορία, το Περιβάλλον και τον Τουρισµό της Θράκης (http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/) Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες του ΙΕΛ Μια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες του ΙΕΛ από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του είναι η εκπαίδευση και επιµόρφωση στους τοµείς της γλώσσας, των Νέων Τεχνολογιών και της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Πέραν της ανάπτυξης εξειδικευµένων εργαλείων λογισµικού για την υποστήριξη της εκµάθησης σε αυτούς τους τοµείς, το ΙΕΛ διοργανώνει σεµινάρια και σειρές µαθηµάτων και εκτελεί επιµορφωτικές δράσεις στους χώρους του, από απόσταση ή σε τρίτους χώρους. Οι δύο σηµαντικότερες σχετικές δράσεις αυτή τη στιγµή είναι οι εξής: Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνογλωσσία ΙΙ". Σκοπός του ιεπιστηµονικού ιαπανεπιστηµιακού ΠΜΣ "Τεχνογλωσσία ΙΙ" είναι η εκπαίδευση της κρίσιµης µάζας επιστηµονικού δυναµικού που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του εξαιρετικά σύγχρονου διεπιστηµονικού κλάδου της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τον χαρακτήρα και το περιεχόµενο της "Τεχνογλωσσίας ΙΙ" δίνονται στην εκτενή ιστοσελίδα της. (http://www.ilsp.gr/texnoglossia/). Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνογλωσσία", που διεξάγεται για τρίτη φορά, συµµετέχουν το Τµήµα Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ένα µεγάλο µέρος του επιστηµονικού δυναµικού της "Τεχνογλωσσίας ΙΙ" αντλείται από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Κέντρο Στήριξης Επιµόρφωσης. Στο πλαίσιο του έργου "Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση" του Υπουργείου Παιδείας, το ΙΕΛ πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Στήριξης Επιµόρφωσης και κατάρτισε τα σχετικά προγράµµατα. Από τις 16 Σεπτεµβρίου άρχισε η εκτέλεση δύο προγραµµάτων επιµόρφωσης. Σκοπός των προγραµµάτων είναι να προσφερθούν όλες οι πληροφορίες και γνώσεις που απαιτούνται, ώστε να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί και, κατά συνέπεια, να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τις βασικές εφαρµογές των ΤΠΕ. Η προσέγγιση των θεµάτων γίνεται µε αναφορές και συσχέτιση µε διάφορα γνωστικά αντικείµενα (Μαθηµατικά, Φυσική, Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνιολογία, Οικονοµία κ.ά). Αναφέρονται δραστηριότητες, παραδείγµατα και εργασίες από όλο το φάσµα των γνωστικών αντικειµένων των προγραµµάτων σπουδών της Α/Βάθµιας και Β/Βάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα προγράµµατα επιµόρφωσης που υλοποιούν τα ΚΣΕ, καλύπτουν εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, χρήση επεξεργαστή κειµένου, υπολογιστικών ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 17/20

18 φύλλων και λογισµικού παρουσίασης, διαδίκτυο και επικοινωνίες και, περαιτέρω, αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, µέσω της χρήσης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισµικού και της καλλιέργειας του τριπτύχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Θεµελιώδη κατεύθυνση αποτελεί για το ΙΕΛ η αξιοποίηση της πείρας που διαθέτει στα ζητήµατα της ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μετά από πολλά έτη ανάπτυξης και ελέγχου καινοτόµων εφαρµογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας, καθώς και επαφής µε εκπαιδευτικούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και της οµογένειας, το ΙΕΛ οργανώνει ειδικά σεµινάρια χρήσης εκπαιδευτικού λογισµικού και βοηθητικών εφαρµογών για εκπαιδευτικούς και γονείς. Στόχος είναι να αποτελέσουν οι υπολογιστές µέσο προώθησης της γνώσης στα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν και δεν διστάζουν να τους αξιοποιήσουν. Οπτικοί δίσκοι πολυµέσων και διδακτικοί πόροι σε ηλεκτρονική µορφή, καθώς και το ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και γνώσεων αποτελούν τον κορµό της µάθησης σε αυτά τα σεµινάρια. Το ΙΕΛ οργανώνει στις εγκαταστάσεις του µαθήµατα εκµάθησης υπολογιστών και χρήσης εκπαιδευτικών προγραµµάτων για µαθητές ηµοτικού και Γυµνασίου. Καθώς η χρήση Η/Υ αποτελεί πλέον µέρος του βασικού γνωστικού εξοπλισµού του πολίτη, η νέα γενιά καλείται να αποκτήσει γερές βάσεις και σε αυτόν τον τοµέα. Το ΙΕΛ, έχοντας εργαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια για την ανάπτυξη πλήθους καινοτόµων εκπαιδευτικών συστηµάτων, προσφέρει µαθήµατα εισαγωγής στους υπολογιστές µε ειδικότερο στόχο την ικανότητα χρήσης τους για την απόκτηση γνώσης. Βασικά αντικείµενα του προγράµµατος είναι η εξοικείωση µε το υπολογιστικό περιβάλλον και τις βασικές του έννοιες, ο σωστός και ασφαλής χειρισµός συσκευών και προγραµµάτων, η ανάπτυξη κριτικής αναζήτησης και αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται σε οπτικούς δίσκους και το ιαδίκτυο και τελικά η ανάπτυξη συνείδησης χρήστη ενός πληροφοριακού συστήµατος και όχι µιας απλής παιχνιδοµηχανής. ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 18/20

19 Εκδόσεις του ΙΕΛ Σειρά «ΣΑΠΦΩ» - Παρουσίαση της ιστορίας και του πολιτισµού ελληνικών νησιών Στο πλαίσιο της σειράς «ΣΑΠΦΩ», κυκλοφόρησαν οι έντυπες εκδόσεις «Μύκονος - ήλος, ένα ταξίδι στο κέντρο των Κυκλάδων», «Λέσβος, το σταυροδρόµι των πολιτισµών», «Πάρος, το γραφικό αιγαιοπελαγίτικο νησί», «Άνδρος, η αρχοντική», «Σαντορίνη, το νησί των αντιθέσεων» και «Νάξος, η αιώνια». Με τις έντυπες εκδόσεις συµπληρώνονται οι σειρές που αποτελούνται επίσης από τα αντίστοιχα DVD-ROM και DVD-VIDEO. Στα βιβλία αυτά επιχειρείται µία ολοκληρωµένη παρουσίαση των νησιών µε πρωτότυπα κείµενα, η σύνθεση των οποίων είναι προϊόν εµπεριστατωµένης έρευνας, και πλούσιο εικονογραφικό υλικό. Αποτελούν ταυτόχρονα χρηστικούς οδηγούς πλοήγησης για τα αντίστοιχα DVD- ROM. Στόχος της σειράς "ΣΑΠΦΩ" είναι να προσφέρει ένα δοµηµένο θησαυρό γνώσεων για τα ελληνικά νησιά που θα αναδείξει την πολιτισµική ιδιαιτερότητα και την ιστορική σηµασία του αιγαιακού χώρου. «Λογοπλοήγηση»: Ενηµερωτικό ελτίο για την Γλωσσική Τεχνολογία Η "Λογοπλοήγηση" είναι ένα Ενηµερωτικό ελτίο για την Γλωσσική Τεχνολογία που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του έργου "Ανθρώπινο ίκτυο για τη Γλωσσική Τεχνολογία" (Α ΓΤ) της ΓΓΕΤ. Σήµερα χρηµατοδοτείται από το έργο EUROMAP Language Technologies-HOPE της ΕΕ. Βασικοί στόχοι της εκδοτικής αυτής δραστηριότητας είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της έρευνας στην περιοχή αυτή και η προώθηση της αλληλοενηµέρωσης και της συνεργασίας µεταξύ των ερευνητών και των εργαστηρίων που έχουν σχέση µε την Γλωσσική Τεχνολογία. Επίσης η "Λογοπλοήγηση" καταβάλλει την προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον βιοµηχανικό χώρο σε σχέση µε την εκµετάλλευση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να αναπτυχθούν µε ταχύ ρυθµό χρήσιµες εφαρµογές και ταυτόχρονα να επιταχυνθεί η εισαγωγή της Ελληνικής Γλώσσας σε πολυγλωσσικά προϊόντα. Η Μηχανική Μετάφραση και η Ελληνική Γλώσσα Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο από την σειρά των εκδόσεων του ΙΕΛ για θέµατα επεξεργασίας γλώσσας και φωνής. Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει ένα µέρος των θεωρητικών και πρακτικών ζητηµάτων που ανέκυψαν κατά την διάρκεια της διαδικασίας συγκρότησης συστηµάτων µηχανικής µετάφρασης τα οποία περιλαµβάνουν και την Ελληνική γλώσσα. Αποτελεί συγχρόνως µια εισαγωγή στο πεδίο της υπολογιστικής γλωσσολογίας, γιατί τα γενικά θεωρητικά ζητήµατα διατυπώνονται και εικονογραφούνται µε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Η σειρά ιδακτική των Γλωσσών του Ινστιτούτου Eπεξεργασίας του Λόγου έχει ως στόχο να συνδέσει θεωρία και πρακτικές εφαρµογές. Στο πλαίσιο αυτής της σειράς έχουν ήδη εκδοθεί: o Vers une classe active. Tο βιβλίο απευθύνεται σε καθηγητές και µέλλοντες καθηγητές της γαλλικής ως ξένης γλώσσας που επιθυµούν να εφαρµόσουν µια δυναµική προσέγγιση γλώσσας και πολιτισµού. o Dans une Classe Active. Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες κάθε εθνικότητας που επιθυµούν να συνεχίσουν την σπουδή της γαλλικής γλώσσας για να βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα. Πρακτικά της Ηµερίδας µε θέµα "Γλωσσική εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας" που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών, στις 24 Οκτωβρίου ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 19/20

20 Επικοινωνία Γενικά Στοιχεία Επικοινωνίας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Αρτέµιδος 6 & Επιδαύρου Παράδεισος Αµαρουσίου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Ιστοσελίδα: Ηλ/κό ταχυδροµείο: Παράρτηµα Θράκης Βασιλίσσης Σοφίας Ξάνθη Τηλ.: Fax.: Ιστοσελίδα: Ηλ/κό ταχυδροµείο: Πληροφορίες για Προϊόντα και Υπηρεσίες Γραφείο ιάχυσης Τεχνολογίας Τηλ.: Fax: Ιστοσελίδα: Ηλ/κό ταχυδροµείο: ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 20/20

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου είναι ερευνητικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. ansym@lit.auth.gr Μαρία Μητσιάκη Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη,

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη, Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη, 4-6. 11. 2016 Φυσικό αντικείμενο της πράξης Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για μαθητές με:

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής

Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής Σπύρος Ράπτης Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" www@ilsp.gr http://www.ilsp.gr Τεχνολογίες Νόησης & Πολύτροπης Αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος

Νέες Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος E-learning Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Οδηγός Σπουδών Νέες Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επικοινωνία με κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της» 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

9 ΧΩΡΕΣ16 ΠΟΛΕΙΣ. IN-EDIT Festival International Music Documentary Film Festival ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

9 ΧΩΡΕΣ16 ΠΟΛΕΙΣ. IN-EDIT Festival International Music Documentary Film Festival ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ IN-EDIT Festival International Music Documentary Film Festival 9 ΧΩΡΕΣ16 ΠΟΛΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Το IN-EDIT Festival αποτελεί ένα παγκόσμιο φεστιβάλ που συνδέει τα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2)

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Eισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Σε τελείως αρχαρίους, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε τo αλφάβητο. Σε σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, τονισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές:

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές: Δοµή της παρουσίασης Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές: http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html http://eppas.web.auth.gr/didaktiko/didaktiko.html

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Καπανιάρης

Αλέξανδρος Καπανιάρης Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Αλέξανδρος Καπανιάρης Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας Πληροφορικός, Μ.Α., M.ed. Υπ. Δρ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας ειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ. ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ»

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ. ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Προϋπολογισµός: 561.240 ιάρκεια: 18 µήνες Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα