1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιστορικό Τι είναι ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) Γιατί εκπονείται ένα ΣΠΔ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9. 1.1 Ιστορικό... 9. 1.2 Τι είναι ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)... 10. 1.3 Γιατί εκπονείται ένα ΣΠΔ..."

Transcript

1 Enhancement f Cultural Heritage thrugh Envirnmental Planning and Management CHERPLAN Ενίσχυση της αξίας της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µέσω Περιβαλλοντικής Σχεδίασης και ιαχείρισης (SEE/0041/4.3/X) WP5 Envirnmental Planning in Pilt Prjects D5.3.6 Pilt Prject Envirnmental Management Plan - Nafpakts «Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης για την πιλοτική περιοχή της Ναυπάκτου» Υπεύθυνος συγγραφής: [ΙΤΥΕ] Ηµεροµ. ολοκληρώσεως: 15 Μαΐου 2014 (Draft versin)

2 Συγγραφική Οµάδα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» - ΙΤΥΕ ρ. Παναγιώτης Α. Κωνσταντινόπουλος ρ. Χρήστος Αλεξάκος Κυριακή Χαρίτου Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, Περιφέρεια υτικής Ελλάδος ΠΤΑ-Π Ε ρ. Χρήστος Τζοµάκας Ευστάθιος Παπαχριστόπουλος Ευάγγελος Καραχάλιος 2

3 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιστορικό Τι είναι ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) Γιατί εκπονείται ένα ΣΠΔ Πότε πρέπει να εκπονείται ένα ΣΠΔ Ποιοι φορείς εμπλέκονται Τύποι ΣΠΔ Δομή της ΣΠΔ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ Περιγραφή έργου CHERPLAN Δομή έργου CHERPLAN Παρουσίαση της πιλοτικής περιοχής της Ναυπάκτου Παρουσίαση της συγκεκριμένης δράσεως και περιοχής εφαρμογής Στόχοι ΣΠΔ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΔ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Μεθοδολογία Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (EPC) Συντονισμός Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Περιφερειακό Σύστημα και Ανάλυση Προβλημάτων Καθορισμός Οράματος και Σεναρίων Συζήτηση και ταξινόμηση κατά προτεραιότητα προτεινομένων δράσεων και στόχων Οριστικοποίηση Σχεδίου Δράσης Υλοποίηση και Παρακολούθηση Υλοποίησης του Σχεδίου Συμμετοχική Διαδικασία

4 3.2.1 Συμμετοχική Μεθοδολογία για την Ναύπακτο Αναφορά των εργασιών της ΣΔΠΜ της Ναυπάκτου Ανάλυση SWOT για τον Δήμο Ναυπακτίας Δείκτες για το σύστημα CHERIS και επιλεγμένοι δείκτες για την Ναύπακτο Στρατηγικός σχεδιασμός για την Ναύπακτο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Σύνοψη Προγράμματος Δράσεων Δράσεις Περιβαλλοντικής διαχείρισης και έλεγχος Σχέδια - χάρτες ΣΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σύνοψη θεσμικού πλαισίου Το όραμα του Δήμου Ναυπακτίας Στοιχεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ναύπακτο Οργανόγραμμα και κατανομή ευθυνών για την Περιβαλλοντική Διαχείριση Απαιτούμενες εγκρίσεις Περιβαλλοντική εκπαίδευση Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και θέματα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και έλεγχος Ποιότητα αέρος Ενέργεια Θόρυβος και κραδασμοί Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση υδατίνων πόρων Βλάστηση - Κίνδυνος πυρκαγιάς Πανίδα Διαρροή επικίνδυνων υλικών Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΚ)

5 5.10 Αποκατάσταση περιοχής έργου Έλεγχος εργολάβων - υπεργολάβων Αναφορές Εκτίμηση κινδύνων ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΣΔ Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών παραμέτρων Παρακολούθηση υλοποίησης Σχεδίου Δράσης Παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών Παρακολούθηση συμμετοχής τοπικών φορέων Περιβαλλοντικοί έλεγχοι (Envirnmental auditing) Διορθωτικές ενέργειες Αναθεώρηση ΣΠΔ ΧΑΡΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6 List f Figures Σχήµα 1: ιαγραµµατική απεικόνιση των 4 στοιχείων ενός ΣΠ...12 Σχήµα 2: οµή Σχεδίου Περιβαλλοντικής ιαχείρισης για περιοχές ΠΚ Η προσέγγιση CHERPLAN...22 Σχήµα 3: Οι τρεις διακριτές ζώνες της πιλοτικής περιοχής ήµου Ναυπακτίας...38 Σχήµα 4: ιασύνδεση των δύο περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος...39 Σχήµα 5: Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Αναπλάσεως Ναυπάκτου...40 Σχήµα 6: Ενδεικτικό σχέδιο διαµόρφωσης τµήµατος πολιτιστικού µονοπατιού και περιβάλλοντος χώρου...41 Σχήµα 7: Οργανόγραµµα διαχείρισης του πιλοτικού έργου για την Ναύπακτο...50 Σχήµα 8: Άποψη της θέσεως του πολιτιστικού µονοπατιού από την µελέτη του γραφείου Αρχιτεκτονικών και Πολεοδοµικών Μελετών «Χρύσα ιονυσοπούλου και Συνεργάτες»...64 Σχήµα 9: Άποψη της θέσεως του πολιτιστικού µονοπατιού Ενότητες 6 και

7 List f Tables Πίνακας 1: ράσεις µεγαλύτερης σπουδαιότητος που κατεγράφησαν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο...34 Πίνακας 2: Επιλεγµένοι κύριοι και επί µέρους δείκτες για την παρακολούθηση και έλεγχο...37 Πίνακας 3: Κατάλογος ορατών Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών, Προϊστορικών και Κλασσικών µνηµείων στην πόλη της Ναυπάκτου...47 Πίνακας 4: Πιθανότητα και µέγεθος κινδύνου...58 Πίνακας 5: Ενδεικτικό Σχέδιο Ελέγχων έργου...61 Πίνακας 6: Κατάλογος περιβαλλοντικού ελέγχου

8 Ακρωνύµια ΕΥΑΝ ΙΤΥΕ ΜΠΕ ΜΠΣ ΝΑΕ Ο.Σ.Α.Α. Π Ε ΠΕ ΠΚ ΠΣ ΠΤΑ Σ ΠΜ ΣΠ ΤΕΠ ηµόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπακτίας Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεθοδολογία Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Νοτιοανατολική Ευρώπη Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Περιφέρεια υτικής Ελλάδος Πακέτα Εργασίας Πολιτιστική Κληρονοµιά Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Συµπράξεις ιαχείρισης Περιβαλλοντικών Μνηµείων Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης CC EPC GIS LAC SEE SWOT WP Carrying Capacity (Φέρουσα Ικανότητας) Envirnmental Planning Cncept Gegraphical Infrmatin Systems Limits f Acceptable Changes (Όρια Αποδεκτών Αλλαγών) Suth East Eurpe Strengths, Weaknesses, Opprtunities, Threats Wrk Packages 8

9 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ιστορικό Το παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης εκπονήθηκε ως παραδοτέο του WP5 και συγκεκριµένα της ράσεως 5.3, στο πλαίσιο της οποίας η µεθοδολογία Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού που ανεπτύχθη µε το WP4 εφαρµόστηκε σε συγκεκριµένες περιπτώσεις σε κάθε συµµετέχουσα στο έργο CHERPLAN χώρα που για την Ελλάδα είναι η περιοχή της Ναυπάκτου. Η συµµετοχή των τοπικών φορέων ήταν εξ αρχής η κρίσιµη παράµετρος για την επιτυχία του σχεδίου, γι αυτό και από τα πρώτα βήµατα υλοποίησης του έργου δηµιουργήθηκε η Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία µε την ενεργό συµµετοχή όλων των σχετικών µε τον πολιτισµό, το περιβάλλον και τον ήµο τοπικών φορέων λειτούργησε συµβουλευτικά ως καθοδηγητικό όργανο για την συναινετική και ορθολογική επιλογή των βελτίστων δράσεων για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη αλλά και τον σεβασµό στο περιβάλλον. Η Τοπική Επιτροπή Παρακολούθησης (ΤΕΠ) λειτούργησε συνεπικουρούµενη από εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες της Περιφέρειας, οι οποίοι είχαν τον κύριο λόγο στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Σχεδίου ράσεως για την Ναύπακτο. ύο καινοτοµικές προσεγγίσεις εφαρµόστηκαν στην πιλοτική περιοχή της Ναυπάκτου: Μέθοδος SWOT StraSSE [1], µε επί κεφαλής την καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Πατρών κα. Ιωάννα Ηλιοπούλου Γεωργουδάκη, συνεργάτιδα του ΙΤΥΕ Envirnmental Management Cncept, το οποίο ανεπτύχθη από το Institute f Sanitary Engineering and Water Pllutin Cntrl Univ. f Natural Resurces and Life Sciences της Αυστρίας, όπως αναλύεται στο Παραδοτέο D4.1 [2] Τα περιεχόµενα του παρόντος παραδοτέου βασίστηκαν εν πολλοίς στα περιεχόµενα των ακολούθων µελετών: Τριετές Πρόγραµµα Π Ε [3] Επιχειρησιακό Σχέδιο ήµου Ναυπακτίας, Στρατηγικός Σχεδιασµός [4] Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ράσης (D5.3) [5] Τέλος, του προσδιορισµού του αντικειµένου της πιλοτικής εφαρµογής προηγήθηκε Μελέτη Στρατηγικής Αξιολόγησης [6] της περιοχής της Ναυπάκτου, στην οποία δόθηκαν οι πρώτες, στρατηγικής φύσεως, κατευθύνσεις. 9

10 1.2 Τι είναι ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) Ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) αποτελεί ένα Σχέδιο που εκπονείται είτε για συγκεκριµένη περιοχή είτε για συγκεκριµένο έργο (µε την έννοια του prject), µε στόχο να ακολουθηθούν οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης σε µία περιοχή ή κατά την διάρκεια ενός έργου. Για να θεωρηθεί αποτελεσµατικό ένα ΣΠ θα πρέπει να διασφαλίζεται µε αυτό: Η εφαρµογή βελτίστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ένα έργο Η υλοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των συνθηκών και όρων για εγκρίσεις και αποδοχή Συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία Ότι θα γίνει η κατάλληλη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων που αναφύονται κατά την διάρκεια του έργου Βεβαίως, καθώς στο συγκεκριµένο έργο το σηµείο αναφοράς είναι η περιοχή της Ναυπάκτου και όχι κάποιο συγκεκριµένο έργο, κάποιες από τις ανωτέρω επιδιώξεις δεν φαίνεται να έχουν µεγάλη σηµασία. 1.3 Γιατί εκπονείται ένα ΣΠ Τα ΣΠ είναι πολύτιµα εργαλεία για: Τον λεπτοµερή και σαφή καθορισµό του ποιος, τι και πού σχετικά µε την ευθύνη για την περιβαλλοντική διαχείριση, καθώς και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν Την παροχή σε κρατικές και τοπικές υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένων των ΟΤΑ) και τους υπεργολάβους των της δυνατότητος για µεγαλύτερο έλεγχο των µηχανισµών περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθ όλη την διάρκεια ζωής του έργου Να επιτρέψουν στους υποστηρικτές των έργων να διασφαλίσουν ότι οι εργολάβοι και οι λοιποί εµπλεκόµενοι θα σεβαστούν τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της, για λογαριασµό της Να επιδείξουν οι φορείς την ανάλογη φροντίδα για το περιβάλλον Πέραν των ανωτέρω, συχνά η κατάρτιση των ΣΠ είναι υποχρεωτική και συµπεριλαµβάνεται στις διαδικασίες Προκηρύξεων, τουλάχιστον στα ηµόσια Έργα. 10

11 1.4 Πότε πρέπει να εκπονείται ένα ΣΠ Ένα ΣΠ γενικά εκπονείται συγχρόνως µε τον αναλυτικό σχεδιασµό και πριν την έναρξη υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Κάθε διαδικασία επηρεάζει τις υπόλοιπες και γι αυτό ένα πραγµατικά λειτουργικό ΣΠ θα πρέπει να εκπονείται πριν την έναρξη των αναφεροµένων διαδικασιών, δράσεων ή αναπτυξιακών παρεµβάσεων σε µία περιοχή. Τα κύρια µέρη ενός ΣΠ φαίνονται στο Σχήµα 1, κατωτέρω. Στο διάγραµµα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήµατα για την συµµόρφωση προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε ένα έργο, από την έγκρισή του έως την κατασκευή, λειτουργία και οριστική λήξη της λειτουργίας του. Ένα ΣΠ είναι ένα δυναµικό εργαλείο, το οποίο είναι καλό να βελτιώνεται και ενηµερώνεται σε τακτά διαστήµατα. 1.5 Ποιοι φορείς εµπλέκονται Αρχές που συνήθως εµπλέκονται στην διαδικασία εκπονήσεως ΣΠ αφορούν τον Πολιτισµό, την Περιβαλλοντική Προστασία, την Επενδυτική δραστηριότητα, τα Τοπικά Συµβούλια κλπ. Όλα τα σχετικά µέρη πρέπει να ενηµερώνονται και να συµβάλλουν στην προετοιµασία του ΣΠ, όσο πιο νωρίς είναι δυνατόν. Συχνά απαιτείται ευρύτερη συµµετοχή αρχών και φορέων στην εκπόνηση του ΣΠ, αναλόγως προς τις ιδιοµορφίες κάθε έργου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι ειδικές απαιτήσεις που προκύπτουν θα πρέπει να τεκµηριώνονται και περιγράφονται το ταχύτερο δυνατόν ώστε να συµπεριληφθούν στο ΣΠ. 1.6 Τύποι ΣΠ Σχέδια Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ετοιµάζονται σε διαφορετικά χρονικά σηµεία κατά την διάρκεια ενός έργου. Συνήθως αυτά εκπονούνται ως κατασκευαστικά ΣΠ ή ως λειτουργικά ΣΠ. Τα κατασκευαστικά ΣΠ εκπονούνται για να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης θα γίνουν σεβαστές κατά την διάρκεια της υλοποίησης ενός (κατασκευαστικού κυρίως) έργου. Τα λειτουργικά ΣΠ εκπονούνται για να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης θα γίνουν σεβαστές κατά την διάρκεια της λειτουργίας έως και της ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής ενός έργου. 1.7 οµή της ΣΠ Αν και η εκάστοτε δοµή ενός ΣΠ τροποποιείται αναλόγως προς την ένταση των αναµενοµένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή το µέγεθος κάθε έργου υπάρχουν τέσσερα (4) κοινά στοιχεία, πάνω στα οποία δοµείται συνήθως ένα ΣΠ. Κάθε ΣΠ θα πρέπει λοιπόν να εµπεριέχει πληροφορίες και για τα 4 αυτά στοιχεία και η εκάστοτε διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνεται στο επίπεδο των επί µέρους ενοτήτων. 11

12 Στην συνέχεια παρατίθεται ένα διάγραµµα για την ενδεικτική και βιβλιογραφική [7] απεικόνιση των 4 στοιχείων και της επί µέρους δοµής των αν και, στην συγκεκριµένη περίπτωση του CHERPLAN και µε βάση της ιδιοµορφίες της περιοχής, από τα επί µέρους δοµικά µέρη συµπεριελήφθησαν και περιεγράφησαν µόνον όσα είχαν νόηµα σε σχέση µε την πιλοτική εφαρµογή της Ναυπάκτου. Επί πλέον, έγινε προσπάθεια τα περιεχόµενα να ακολουθήσουν µε µεγάλη πιστότητα τις οδηγίες του Παραρτήµατος, στο τέλος του σχετικού Παραδοτέου για την Μεθοδολογία Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού (D4.1), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν Παραδοτέο, στο Παράρτηµα 1. Ιστορικό Εισαγωγή Περιγραφή έργου Πλαίσιο ΣΠ Στόχοι ΣΠ Περιβαλλοντική πολιτική Περιβαλλοντική ιαχείριση Περιβαλλοντική διαχειριστική δοµή και υπευθυνότητες Απαιτήσεις για εγκρίσεις και άδειες Υποβολή εκθέσεων Περιβαλλοντική εκπαίδευση Επικοινωνία και απόκριση σε επείγοντα περιστατικά Υλοποίηση Εκτίµηση κινδύνων Ενέργειες περιβαλλοντικής διαχείρισης και έλεγχοι Σχέδια και χάρτες περιβαλλοντικής διαχείρισης Χρονοπρόγραµµα περιβαλλοντικών εργασιών Παρακολούθηση και αναθεώρηση Περιβαλλοντική εποπτεία Περιβαλλοντικός έλεγχος (audit) ιορθωτικές ενέργειες Αναθεώρηση ΣΠ Σχήµα 1: ιαγραµµατική απεικόνιση των 4 στοιχείων ενός ΣΠ 12

13 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 2.1 Περιγραφή έργου CHERPLAN Οι περιοχές Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (ΠΚ) που βρίσκονται τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές έρχονται συχνά αντιµέτωπες µε το δίληµµα είτε της απώλειας των πολιτιστικών αξιών, και εποµένως την απώλεια της ταυτότητάς τους λόγω της µη βιώσιµης ανάπτυξης, είτε µε την οικονοµική ύφεση και την µετανάστευση, εξ αιτίας της ελλείψεως καταλλήλων υποδοµών και του υψηλού κόστους ζωής (ειδικά του κόστους συντηρήσεως κτιρίων). Το έργο CHERPLAN έχει ως στόχο την παροχή της ισχυρής βάσης για την εξασφάλιση της συµβατότητος και της συνέργειας ανάµεσα στην προστασία της ΠΚ και στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση της σύγχρονης προσέγγισης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ). Μία ουσιαστική και πολυεπίπεδη συνεργασία εξασφαλίζει την αποτελεσµατική επίτευξη των ακολούθων στόχων: οι εταίροι οργανώνουν οµάδες εργασίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υλοποιούν Πιλοτικά Έργα, προετοιµάζουν Επιχειρηµατικά και Περιβαλλοντικά Σχέδια, καθώς και Σχέδια ράσης, όπου για να προωθήσουν την αποτελεσµατική συµµετοχική διαχείριση των περιοχών ΠΚ προωθούν Τοπικές Συµπράξεις για την ιαχείριση Πολιτιστικών Περιοχών. Τέλος, αναπτύσσεται ένα Μοντέλο Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ως ένα στρατηγικό εργαλείο για την διαρκή µεταφορά των αποτελεσµάτων του έργου σε άλλες περιοχές. Οι ραγδαίες αλλαγές στο γενικότερο περιβάλλον στην σύγχρονη εποχή αποτελούν τεράστια πρόκληση για την διαχείριση των ιστορικών κέντρων στην ΝΑΕ. Οι περιοχές Πολιτιστικής Κληρονοµιάς αντιµετωπίζουν προβλήµατα στον συνδυασµό προστασίας της κληρονοµιάς µε µοντέρνες υποδοµές και υπηρεσίες της δίκτυα ΤΠΕ, διαχείριση ενέργειας, αναπαλαίωση κτιρίων, κυκλοφορία και µεταφορές, ύδρευση και δίκτυο αποχέτευσης, διαχείριση απορριµµάτων κλπ. Η έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών σε πολλαπλά επίπεδα ανάµεσα σε υπεύθυνες διαχειριστικές αρχές και η έλλειψη ενσωµατωµένων αναπτυξιακών στρατηγικών, οι οποίες αναγνωρίζουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την µοναδικότητα της ΠΚ θα έχουν ως αποτέλεσµα τελικά την µη ανταγωνιστικότητα των ιστορικών περιοχών, οι οποίες επηρεάζονται από χαµηλού επιπέδου συνθήκες διαβιώσεως, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Η µεταφορά γνώσης και καλών πρακτικών από χώρες µε εµπειρία στον τοµέα είναι ανύπαρκτη. ιεθνείς συµβάσεις για την ΠΚ, υπογεγραµµένες από τις κυβερνήσεις των Εταίρων του Έργου CHERPLAN, ενισχύουν την ανάγκη να υιοθετηθεί µία γενική στρατηγική µε στόχο να δοθεί στην ΠΚ µία αρµόζουσα λειτουργία στην ζωή των κοινοτήτων και να ενσωµατωθεί η προστασία της κληρονοµιάς σε ολοκληρωµένα προγράµµατα σχεδιασµού. Περισσότερα από 40 Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς υπάρχουν στη ΝΑΕ, αλλά µόνον ορισµένα που έχουν αναγνωριστεί µετά το 2002 βασίζονται σε ένα Σχέδιο ιαχείρισης, ενώ συνήθως οι περιβαλλοντικές πτυχές είναι κακώς ορισµένες ή απουσιάζουν παντελώς. Η Πολιτιστική Κληρονοµιά δεν µπορεί να λογίζεται ως µία απλή συνάθροιση σηµαντικών µνηµείων, αλλά πρέπει µάλλον να θεωρείται ως ένας χώρος ζωτικής σηµασίας για τους κατοίκους του: για τον λόγο αυτόν είναι θεµελιώδες να εκπονηθεί µία κοινή στρατηγική µεταξύ των χωρών 13

14 της ΝΑΕ βασισµένη στην εφαρµογή τεχνικών Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού (ΠΣ) από κοινού µε µία υγιή διαχείριση των ιστορικών περιοχών. Ο στόχος του ΠΣ είναι να ενσωµατώσει τις ανησυχίες του περιβαλλοντισµού στον παραδοσιακό αστικό/χωρικό σχεδιασµό ώστε να εξασφαλίσει αειφόρο ανάπτυξη, όταν εφαρµοστεί, µε καινοτοµικό τρόπο, σε περιοχές ΠΚ. Η ολοκληρωµένη προοπτική του ΠΣ θα συνδυάσει την διατήρηση και βελτίωση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και του περιβάλλοντος χώρου µε την εφαρµογή συγχρόνων υποδοµών και υπηρεσιών. Σε κάθε χώρα εφαρµόζεται ένα Πιλοτικό Έργο. ιαφορετικοί τύποι Μνηµείων Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και περιβαλλόντων χώρων έχουν επιλεγεί, ευρισκόµενοι σε αγροτικές ή αστικές περιοχές, οι περισσότεροι των οποίων συµπεριλαµβάνονται στον Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς ή στην Προσωρινή Λίστα της UNESCO, και οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικά προβλήµατα/πλεονεκτήµατα. Στις περιοχές αυτές η Μεθοδολογία Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού που έχει αναπτυχθεί από τον εταίρο BOKU-SIG θα δοκιµαστεί και θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, όσον αφορά την πρακτική εφαρµογή της. Στο Έργο εφαρµόζεται µία συµµετοχική διαδικασία για τον χωρικό σχεδιασµό µε έµφαση της περιβαλλοντικές πτυχές που σχετίζονται µε τα µνηµεία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Ο στόχος είναι να προσχεδιασθούν νέα αναπτυξιακά µοντέλα που θα εµπλέκουν παράγοντες, τοπικές αρχές και πολίτες. Με την ενσωµάτωση εργαλείων και εφαρµογών GIS στην συµµετοχική προσέγγιση, η ικανότητα των ειδικών για την ΠΚ ενισχύεται και το επίπεδο τεχνογνωσίας των παραγόντων βελτιώνεται. Έτσι, συστάθηκαν Συµπράξεις ιαχείρισης Περιβαλλοντικών Μνηµείων (Σ ΠΜ) σε κάθε χώρα ο ρόλος αυτών είναι να συνεισφέρουν ενεργά στην επεξεργασία Επιχειρηµατικών Σχεδίων και Σχεδίων ράσης για τις Πιλοτικές Περιοχές του Έργου. Μέσω της συνεργασίας και της υποστήριξης των Σ ΠΜ η προσέγγιση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού και ιαχείρισης δοκιµάζεται σε απτές εφαρµογές. Εννοείται ότι η σύσταση των Σ ΠΜ αλλάζει ανάλογα µε το εστιασµένο ενδιαφέρον σε κάθε Πιλοτική Περιοχή. Σε κάθε Πιλοτική περιοχή προετοιµάστηκαν Ανάλυση SWOT, επιχειρηµατικά Σχέδια και Σχέδια ράσης που θα έχουν ως στόχο να παράσχουν συγκεκριµένες απαντήσεις και εκτιµήσεις επενδύσεων, χτίζοντας έτσι ένα κοινό όραµα και συναίνεση για µελλοντικές δράσεις. Οι πιλοτικές περιοχές του έργου CHERPLAN είναι: Aquileia (Ιταλία), Berat (Αλβανία), Bitla / Μοναστήρι (ΠΓ Μ), Cetinje (Μαυροβούνιο), Hallstatt (Αυστρία), Idrija (Σλοβενία), Ναύπακτος (Ελλάς). Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE). 2.2 οµή έργου CHERPLAN Η οµή του έργου CHERPLAN περιλαµβάνει τα ακόλουθα έξι (6) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) ή Wrk Packages (WP): 1. ΠΕ1 ιαχείριση έργου 14

15 2. ΠΕ2 Προωθητικές δράσεις 3. ΠΕ3 Ανάλυση περιοχών πολιτιστικής κληρονοµιάς 4. ΠΕ4 Μεθοδολογία περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 5. ΠΕ5 Περιβαλλοντικός σχεδιασµός για τις πιλοτικές εφαρµογές 6. ΠΕ6 Μοντέλο Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού για τις περιοχές πολιτιστικής κληρονοµιάς του γεωγραφικού χώρου ΝΑ Ευρώπης (SΕΕ) Το Πακέτο Εργασίας ΠΕ5 (WP5) αναφέρεται στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό για τις Πιλοτικές Περιοχές και εστιάζεται κυρίως στην συµµετοχική διαδικασία, στην εφαρµογή της Μεθοδολογίας, όπως αυτή καθορίστηκε, και στην ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου και Σχεδίου ράσης, σε κάθε πιλοτική περιοχή που έχει επιλεγεί. Το παρόν Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) αποτελεί το τελευταίο χρονικά Παραδοτέο, µε το οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες του ΠΕ Παρουσίαση της πιλοτικής περιοχής της Ναυπάκτου Η Ναύπακτος είναι µία πόλη κατοίκων µε ιδιαίτερη οµορφιά και µακραίωνη ιστορία. Χτισµένη σε στρατηγική θέση για την άµυνα της Αιτωλίας, βασικός κόµβος επικοινωνίας µεταξύ Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, ελέγχοντας την δυτική είσοδο στον Κορινθιακό κόλπο και ενδιάµεσος σταθµός για τους υτικοευρωπαίους που ταξίδευαν προς τους Αγίους Τόπους, έγινε συχνά το µήλο της Έριδος για τους κατακτητές της. Η πόλη κατοικήθηκε αδιαλλείπτως για περισσότερα από χρόνια λόγω της απόρθητης οχυρώσεώς της. Οι οχυρώσεις παρουσιάζουν διαδοχικές κατασκευαστικές φάσεις από την αρχαιότητα ως την Τουρκοκρατία. Αναφέρονται το 426 π.χ. από τον Θουκυδίδη, στα χρόνια του κράτους της Ηπείρου χτίστηκε το µεσαιωνικό κάστρο στην πρώτη του µορφή και το 1407 πήρε την σηµερινή του µορφή από τους Ενετούς, ακολουθώντας, ωστόσο, σε µεγάλο βαθµό την αρχαία περιτοίχιση. Το κάστρο καταλαµβάνει την θέση της αρχαίας ακρόπολης. ύο βραχίονες που ακολουθούν την κλίση του εδάφους κατεβαίνουν ο ένας ανατολικά κι ο άλλος δυτικά και κοντά στην θάλασσα κάµπτονται και κλείνουν την είσοδο του µικρού λιµανιού µε δύο πύργους. Τέσσερα εγκάρσια τείχη ενώνουν τους δύο αυτούς βραχίονες σχηµατίζοντας πέντε αµυντικές ζώνες. Η οχύρωση ενισχύεται µε 25 συνολικά κυκλικούς και τετράγωνους πύργους στο εξωτερικό τείχος. Παρά τις φθορές και τις καταστροφές που υπέστη αποτελεί ένα από τα πλέον καλοδιατηρηµένα παραδείγµατα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα κι ένα από τα ωραιότερα κάστρα στην Ευρώπη καθώς συνδυάζονται µε µοναδικό τρόπο η ορεινή ακρόπολη, η οχύρωση της πόλης και το χαρακτηριστικό λιµενόκαστρο. Το λιµάνι έχει σχήµα πετάλου µε άνοιγµα εισόδου 35µ. και είναι γνωστό για την µεγάλη ναυτική εποποιΐα της «Ναυµαχίας του Lepant» (Οκτώβριος 1571), κατά την διάρκεια της οποίας ο Τουρκικός στόλος ηττήθηκε από τις ενωµένες Ευρωπαϊκές δυνάµεις. Σήµερα, το λιµάνι κοσµεί το άγαλµα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, συγγραφέα του έργου «ον Κιχώτης», που έλαβε µέρος στην ναυµαχία. 15

16 Στην πόλη της Ναυπάκτου οι αρχαιολογικοί της χώροι, τα κατάλοιπα των ενετικών τειχών, των βυζαντινών ναών, των τουρκικών οικοδοµηµάτων, τα παραδοσιακά και πρώιµα αστικά κτήρια, οι κρήνες της, τα στενά καλντερίµια µε την έντονη κλίση και οι κλίµακες που προσφέρουν οπτικές διαφυγές σε µνηµειώδη κτίρια ή αρχαιολογικά κατάλοιπα, όλα συλλειτουργούν για να της αποδώσουν την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της και καταξιώνουν το ιστορικό της γίγνεσθαι, προσδίδοντας στην γραφικότητα του συνόλου. Πιλοτική Περιοχή CHERPLAN: ήµος Ναυπακτίας (παράκτια περιοχή, κέντρο πόλεως, ορεινή περιοχή) Πιλοτικές ραστηριότητες: Ανάδειξη πολιτισµικών µνηµείων και χωρικός σχεδιασµός µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 2.4 Παρουσίαση της συγκεκριµένης δράσεως και περιοχής εφαρµογής Αν και ως Πιλοτική Περιοχή θεωρήθηκε ολόκληρος ο ήµος Ναυπακτίας, µε επιθυµητές δραστηριότητες σχετικά µε τον σχεδιασµό κατοικιών και χωρικό σχεδιασµό, µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, ήτοι δράσεις που προγραµµατίζονται προς υλοποίηση στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου ή και άλλων προγραµµάτων, στο πλαίσιο του έργου CHERPLAN εξειδικεύτηκε, προς άµεση ένταξη στο Ο.Σ.Α.Α. και υλοποίηση, µία συγκεκριµένη δράση µε τίτλο «ηµιουργία ιαµόρφωση πολιτιστικού µονοπατιού σε συνδυασµό µε την διαµόρφωση του λόφου της εξαµενής Τµήµα 2 ο». Το πρώτο βήµα για την βελτίωση της λειτουργίας της πόλης και της επισκεψιµότητος της Καστρόπολης αποτελεί η διαµόρφωση της διαδροµής, διασύνδεσης αρχαιολογικών χώρων- Καστρόπολης και παραλιακής ζώνης της πόλης, η οποία ονοµάστηκε Πολιτιστικό Μονοπάτι, και αποτελεί την δεύτερη προτεινόµενη κύρια δράση του Ο.Σ.Α.Α. της Ναυπάκτου. Με την πρώτη κύρια δράση του Ο.Σ.Α.Α. υποστηρίζεται η τακτοποίηση των κινήσεων πεζών και οχηµάτων και η λειτουργική βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων, µεγάλου τµήµατος της παλαιάς πόλης ανατολικά της Καστρόπολης, σε συνδυασµό µε την επέκταση και εκσυγχρονισµό των δικτύων υποδοµής. Το έργο αυτό ήδη εκτελείται. Με την δεύτερη κύρια δράση του Ο.Σ.Α.Α., την διαδροµή του Πολιτιστικού µονοπατιού, υποστηρίζεται η διασύνδεση των κυρίων αρχαιολογικών χώρων, κυρίως της παλαιάς πόλης, µεταξύ τους αλλά και µε την παραλιακή ζώνη. Η διαµόρφωση του Πολιτιστικού µονοπατιού, αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητος που στοχεύει στην ανάδειξη και διασύνδεση των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και περιοχών φυσικού κάλλους της πόλης, γι αυτό και θεωρήθηκε ως κρίσιµη δράση µεγάλης σπουδαιότητος και προτεραιότητος του Έργου CHERPLAN, ως έργο που εξυπηρετεί καθοριστικά τους στόχους του. Η ράση αντιστοιχεί σε παρεµβάσεις µέσα στο παλαιότερο τµήµα της πόλης, οι οποίες υποστηρίζουν την περιήγηση στην παλιά πόλη και την σύνδεσή της µε το Ασκληπιείο στον χώρο του παλαιού προαστείου Αφροδίτη, στο Κεφαλόβρυσο και µε τον λόφο της εξαµενής. Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής, από την οποία διέρχεται το πολιτιστικό µονοπάτι, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πόλης, µέσα στην Καστρόπολη, µέρος του οποίου 16

17 διαµορφώθηκε µε την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα της Ναυπάκτου, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Habitat Agenda. Με το έργο αυτό, διαµορφώθηκε το δίκτυο των υπαρχόντων πεζοδρόµων και µονοπατιών που καθορίζουν τον ιδιαίτερο πολεοδοµικό ιστό του παλαιού οικισµού και είναι αυτοί που συνδέουν το πρώτο και δεύτερο επίπεδο του Κάστρου µε το Λιµάνι, αποτελούν δε τµήµα της περίκλειστης από το τείχος πόλης. Η διαδροµή που διαµορφώνεται, γίνεται ανάµεσα σε αρχοντικά σπίτια, όπως του Μπότσαρη, του Τζαβέλλα που λειτουργούν και ως µουσεία, της ενδιάµεσης Πύλης του Κάστρου, στην πλατεία Θανάση Παπαπαναγιώτου, των λουτρών της Τουρκοκρατίας (Χαµάµ) και της πλατείας του Ρολογιού, τον Άγιο ηµήτριο και πολλά ενδιαφέροντα παραδοσιακά λιθόκτιστα κτίρια, και καταλήγει στην οδό Μεσολογγίου, για να συνδεθεί µε την πλατεία Λιµανιού, το Λιµάνι, το ηµαρχείο, την Οικοκυρική σχολή, το Μακαρονοποιείο, τα οποία ευρίσκονται στην άµεση γειτονία τους. Το Πολιτιστικό µονοπάτι, όπως προτείνεται, ακολουθεί και επεκτείνει την διαδροµή αυτή και µέσα στα άλλα επίπεδα του Κάστρου και συνεχίζει στον αστικό ιστό της παλαιάς πόλης, για να καταλήξει στον λόφο της εξαµενής και στον αρχαιολογικό χώρο στο Ασκληπιείο, το Τσουκάρι. Η διαδροµή του µονοπατιού, αρχίζει από την οδό Μεσολογγίου, στην συµβολή της µε την οδό Θέρµου και σχηµατίζοντας µία διαδροµή µέσα στην Καστρόπολη, συνεχίζει από τα Χαµάµ και το Βεζύρ τζαµί στην παλαιά πόλη, καταλήγοντας στην οδό Αθηνών, στο Κεφαλόβρυσο, όπου καταλήγει και η πρώτη δράση της κύριας παρέµβασης του Ο.Σ.Α.Α. Ειδικότερα το µονοπάτι σχηµατίζει δύο σηµαντικές διαδροµές : 1 η διαδροµή Λιµάνι Ντάπια Μπότσαρη Ρολόι Κάστρου Χαµάµ Βεζύρ τζαµί Τσαούς Ντάπια ΝΑ Πύλη Κάστρου Φυλάκιο Προφήτης Ηλίας Ακρόπολη Κάστρου. 2 η ιαδροµή Κτήµα Κοζώνη Οδός Απόλλωνος Παυσανίου Σκάλες Σιαφάκα εξαµενή Ασκληπιείο Πλατεία Ησιόδου Λόφος Αγ. Γεωργίου. Το πολιτιστικό µονοπάτι, χωρίζεται σε δύο τµήµατα ακολουθώντας τις δύο διαδροµές: Το πρώτο τµήµα αναπτύσσεται αποκλειστικά µέσα στην Καστρόπολη και έχει προγραµµατιστεί η χρηµατοδότησή του. Η περιοχή που αντιστοιχεί στην 1 η διαδροµή του µονοπατιού εµπίπτει κατά το µεγαλύτερο µέρος της εντός των επίσηµα καθορισµένων ορίων των περιοχών του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Ναυπάκτου και του τµήµατος της πόλης που έχει καθοριστεί ως ιστορικός τόπος. Το δεύτερο τµήµα, συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο της Καστρόπολης, µε την ευρύτερη ενότητα των λόφων εξαµενής Ασκληπιείου («Τσουκάρι») Αγίου Γεωργίου και τα αρχαία ευρήµατα που έχουν ανασκαφεί στην περιοχή, µέσα από µία διαδροµή στον παλαιό πυρήνα της πόλης. Παράλληλα µε την διαµόρφωση του δευτέρου τµήµατος του Πολιτιστικού µονοπατιού, διαµορφώνεται και ο λόφος της εξαµενής, µε ήπιες παρεµβάσεις, µε χρήση φυσικών υλικών και τοποθέτηση βασικού εξοπλισµού για τους επισκέπτες και δηµιουργία υπαίθριου 17

18 χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων και θερινού κινηµατογράφου, µε κάλυψη της υπάρχουσας δεξαµενής υδρεύσεως στην κορυφή του λόφου. Ο λόφος αποτελεί έναν σηµαντικό και αναξιοποίητο χώρο ψηλού πρασίνου για την πόλη, ο οποίος προσφέρει εξαιρετική θέα προς το Κάστρο και τον Κορινθιακό κόλπο, και στην απόληξή του στην οδό Αθηνών, ευρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ασκληπιείου, ο οποίος προστατεύεται. Η συνολική επιφάνεια του λόφου της εξαµενής είναι περίπου µ 2, συµπεριλαµβανοµένου και του χώρου πρασίνου. Η παράλληλη και από κοινού υλοποίηση των έργων διαµόρφωσης θα συµβάλει στην δηµιουργία της προσθέτου ενδιαφέροντος πόλου έλξεως στην πόλη της Ναυπάκτου, τόσο για της επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της. Η προτεινόµενη λειτουργία ήπιας µορφής χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων θα συµβάλει στην απόκρυψη της εξαµενής για αισθητική αποκατάσταση του χώρου, δεν θα επηρεάσει το υπάρχον πράσινο, αντίθετα θα το υποστηρίξει, ενώ θα δηµιουργήσει έναν ενδιαφέροντα πόλο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, επάνω στον άξονα του Πολιτιστικού µονοπατιού. Με την ενσωµάτωση των έργων αυτών στο έργο του Πολιτιστικού µονοπατιού, το οποίο κατά ένα τµήµα του κινείται περιµετρικά του λόφου, θα καταστήσει την διαδροµή περισσότερο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Το δεύτερο αυτό τµήµα του Πολιτιστικού µονοπατιού, το οποίο συνδέει την Καστρόπολη, µέσα από την Μεγαλοµάτα και το Κληροδότηµα Κοζώνη, και το παλαιότερο τµήµα της πόλης µε τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου, αποτελεί την σηµαντικότερη συνδετήρια διαδροµή του Κάστρου µε το Ανατολικό τµήµα της παλαιάς πόλης, η οποία διέρχεται µέσα από τον αρχαιολογικό χώρο της παλαιάς πόλης. Η απόληξη της διαδροµής του µονοπατιού στην οδό Αθηνών, ανάµεσα στο Ασκληπιείο, και την πλατεία Ησιόδου, και το παλαιό ηµοτικό σχολείο στην απόληξη του λόφου του Αγίου Γεωργίου, δεν αποτελεί τερµατισµό της διαδροµής, διότι αυτή συνεχίζεται µέχρι την παραλιακή ζώνη του Γριµπόβου, µέσω των διαµορφώσεων των έργων ανάπλασης του ανατολικού τµήµατος της πόλης του πρώτου κύριου έργου του Ο.Σ.Α.Α., το οποίο εκτελείται. Η διαδροµή αυτή, όπως διαµορφώνεται, έχει συνολικό µήκος περίπου 1.600µ., περνά από αναξιοποίητους χώρους πρασίνου και θέας και ανάµεσα από κτίσµατα µικρής κλίµακας για να καταλήξει στην οδό Αθηνών, στην θέση µεταξύ του Ασκληπιείου, της πλατείας Ησιόδου και του παλαιού ηµοτικού Σχολείου στην απόληξη του λόφου του Αγ. Γεωργίου και από εκεί στην παραλία. Πρόκειται ουσιαστικά για µία διαδροµή που ενώ κατά το µεγαλύτερο τµήµα της υπάρχει, δεν είναι διαµορφωµένη και επισηµασµένη, παραµένει αναξιοποίητη και δύσβατη, κατά τµήµατα, µε συνέπεια να µην παρουσιάζει επισκεψιµότητα και να µην είναι αναγνωρίσιµη. Αυτή η απαξίωση της υφιστάµενης διαδροµής, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη συνδέσεων µεταξύ των διαµορφωµένων οδών, η οποία σε συνδυασµό και µε την έλλειψη καλής βατότητας την καθιστούν, κατά θέσεις, σχεδόν απροσπέλαστη. Η έλλειψη σήµανσης και πινακίδων πληροφόρησης και ένδειξης κατευθύνσεων, καθώς και η υποβάθµιση του κτιριακού αποθέµατος και των δικτύων, έχουν υποβαθµίσει ακόµα περισσότερο την διαδροµή. 18

19 Ο χάρτης της επιλεγµένης περιοχής και οι λεπτοµέρειες του Πολιτιστικού µονοπατιού παρουσιάζονται στο Σχήµα 6 που ακολουθεί. 2.5 Στόχοι ΣΠ Οι στόχοι και το περιεχόµενο της Σχεδίου Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά, αναλόγως προς την κλίµακα και την φύση κάθε έργου, π.χ. από την κατασκευή τους αυτοκινητοδρόµου έως την ανάπτυξη µικρότερης κλίµακος τοπικών έργων, όπως κατασκευή και λειτουργία ορυχείων ή µίας απλής βιοµηχανικής µονάδος. Στην συγκεκριµένη περίπτωση του έργου CHERPLAN, το ΣΠ στοχεύει στην αντιµετώπιση των συχνά πολύ σοβαρών συνεπειών που προκύπτουν από την λανθασµένη διαχείριση πολύτιµων πολιτιστικών πόρων και που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των αντιστοίχων κοινοτήτων. Ραγδαία τουριστική ανάπτυξη, ανεξέλεγκτη κατασκευαστική δραστηριότητα και ανεπαρκής συντήρηση είναι δυνατόν να µειώσουν την ελκυστικότητα των περιοχών Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (ΠΚ) και ακόµα και να συντελέσουν στην υποβάθµιση της ποιότητος ζωής των κατοίκων που είναι αναγκασµένοι να ανεχθούν την πολυκοσµία στους δηµόσιους χώρους και το υψηλό κόστος ζωής, λόγω ακαταλληλότητος των υποδοµών. Επί πλέον, διαχείριση της ΠΚ που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προστασία της µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις παρεµποδίζοντας την τοπική ανάπτυξη. Η ΠΚ πρέπει, οπωσδήποτε, να θεωρηθεί ως ένα ζωντανό και ζωτικής σηµασίας περιβάλλον για τους κατοίκους και τους επισκέπτες και να αντιµετωπιστεί µε αυτήν την οπτική. Ειδικά για την άϋλη ΠΚ, η διαχείριση και η ανάγκη για την ολοκλήρωσή της απαιτούν µία ολιστική προσέγγιση για την επιτυχηµένη διασύνδεση της διαχείρισης ΠΚ µε την βιώσιµη τοπική ανάπτυξη. Έτσι, µία ολιστική οπτική σχετικά µε το περιβάλλον προϋποθέτει θεώρηση και των τριών πτυχών που ακολουθούν [8] (Selman 2000): Το φυσικό περιβάλλον (αέρας, υπέδαφος, έδαφος και νερό) Το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον (πολιτιστικές δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονοµιά, οικονοµικές δραστηριότητες) Το τεχνητό περιβάλλον (ύδρευση, αποχέτευση, ασφάλεια, σταθερότητα, φωτισµός, επεξεργασία αποβλήτων, αρχιτεκτονικό ύφος) Στο πλαίσιο αυτό, ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός θεωρείται ως µία περισσότερο πολιτική διαδικασία που συνδέεται µε την δηµιουργία του καταλλήλου θεσµικού πλαισίου για την βιώσιµη χρήση πόρων, η οποία υλοποιείται κυρίως από δηµοσίους φορείς για λογαριασµό των κατοίκων. Επικεντρώνοντας στον στόχο του έργου CHERPLAN να ολοκληρώσει την διαχείριση της ΠΚ µε τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό, οι αρχές τις διαχείρισης πολιτιστικών περιοχών θα συνδεθούν µε αυτές του περιβαλλοντικού σχεδιασµού, ώστε να επιτευχθεί µία συστηµική και συµµετοχική προσέγγιση και να καθορισθούν µε σαφήνεια: Ένα σύστηµα σχεδιασµού (περιεχόµενο, στόχοι, διάσταση, όρια) 19

20 Τα συστατικά µέρη του (τοπικοί παράγοντες, φορείς, οικονοµικοί, πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι, υφισταµένη κατάσταση και προοπτικές της) Συσχετισµοί µεταξύ συστατικών µερών (εξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις, σχετικές δράσεις, αναµενόµενες επιπτώσεις σε κάθε ένα) Η προτεινόµενη µεθοδολογία σχεδιασµού στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων σε περιοχές ΠΚ, µέσω: Συστηµατικής προσεγγίσεως σε κρίσιµα προβλήµατα που αναφύονται από αντικρουόµενους στόχους των τοπικών εταίρων, αξιοποιώντας µεθόδους συµµετοχικής διαδικασίας Προγραµµατισµού δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της κοινότητος λαµβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες διατήρησης και προστασίας της ΠΚ, καθώς και τις αρχές του µοντέρνου αστικού σχεδιασµού και παροχής υπηρεσιών Ανάπτυξης και αξιοποίησης Σχεδίων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) ως σχεδιαστικό πλαίσιο 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1Γ-Η5Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ1Γ-Η5Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου»

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» «Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» Κώστας Μοχιανάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου. Η ανάγκη για ταυτότητα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση: Τηλέφωνο:

Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση: Τηλέφωνο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 2009-2010 Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο:.. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Οι ιδέες µας, πράξη και ανάπτυξη Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και Κύπρος Ταµεία και Προγράµµατα Μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα