Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,."

Transcript

1 Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής και µετρητικής πληροφορίας ενός φαινοµένου ή ενός αντικειµένου από απόσταση, χωρίς δηλαδή φυσική επαφή µε το υπο µελέτη φαινόµενο ή αντικείµενο. Πρακτικά στην τηλεπισκόπηση χρησιµοποιούνται καταγραφείς διαφόρων τεχνολογιών (δέκτες) µέσω των οποίων συλλέγεται και στην συνέχεια αναλύεται πληροφορία που αφορά αντικείµενα ή περιοχές. Με βάση τα παραπάνω, η τηλεπισκόπηση µπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει τεράστιο εύρος εφαρµογών, τόσο στις γεοεπιστήµες που ο όρος είναι ευρύτερα γνωστός όσο και σε άλλες επιστήµες (αστροφυσική, αστρονοµία, ιατρική, βιολογία, φυσική κ.α.). Από τις αεροφωτογραφίες, τους κατασκοπευτικούς και εµπορικους δορυφόρους, µέχρι και τα τηλεσπόπια, τα ραντάρ, τα σόναρ, τους µαγνητικούς τοµογράφους και τις ακτινογραφίες, οι µέθοδοι που ακολουθούνται απαρτίζουν την επιστήµη της Τηλεπισκόπησης. Ειδικότερα στις γεωεπιστήµες, ο όρος είναι πιο διαδεδοµένος και οι εφαρµογές έχουν µεγαλύτερο ευρος από κάθε άλλο επιστηµονικό κλάδο. Η Τηλεπισκόπηση ερευνά µέσω παρατήρησης µε µοναδικό τρόπο τα φυσικά φαινόµενα της γής όπως τον καιρό, την ατµόσφαιρα, τους ωκεανούς, τη βλάστηση, τη γεωλογία των εδαφών, το αστικό περιβάλλον, την γεωργία, τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγίες, πληµµύρες, σεισµούς, κατολισθήσεις, ξηρασία, καταιγίδες, ανεµοστρόβιλους, παγετώνες κλπ), τις ανθρωπογεννείς παρεµβάσεις στο περιβάλλον, τη ρύπανση των πόλεων και άλλα πολλά φαινόµενα της φυσικής γήινης επιφάνειας. Το µοναδικό χαρακτηριστικό της Τηλεπισκόπησης να παρέχει πληροφορίες χωρίς την ανάγκη επιτόπιας επίσκεψης του επιστήµονα, χωρίς την παρέµβαση στην περιοχή µελέτης και µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος, αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της έναντι άλλων µεθόδων συλλογής πληροφορίας. Πέρα από τις τηλεπισκοπικές µεθόδους των αρχαίων προγόνων µας (για την παρατήρηση της φύσης από ψηλά σηµεία του εδάφους µέχρι και την παρατήρηση των άστρων), ιστόρικά η Τηλεπισκόπηση ξεκίνησε γύρω στο 1850, µε τις πρώτες φωτογραφίσεις από αερόστατο και στη συνέχεια έχει δεθεί ιστορικά η εξέλιξή της µε την εξέλιξη των πτητικών µηχανών (αερόστατα, αεροπλάνα και στη συνέχεια τεχνητοί δορυφοροι) Στη σηµερινη εποχή, έχει δωθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρατήρηση της γήινης επιφάνειας από δορυφορικές πλατφόρµες (δορυφορικούς δέκτες) και από αεροµεταφερόµενους δέκτες, ψηφιακούς ή αναλογικούς. Ειδικότερα µε την έλευση της ψηφιακής εποχής και την ταυτόχρονη ανάπτυξη των επιστηµών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της όρασης υπολογιστών και της τεχνητής νοηµοσύνης, η τηλεπισκόπηση πέρασε σε µια καθαρά ψηφιακή εποχή και έγινε ένα από τα καλύτερα πεδία εφαρµογής των παραπάνω πιο θεωρητικών επιστηµών. Όσον αφορά την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά των τηλεπισκοπικών δεκτών, αυτοί διαχωρίζονται στους ενεργούς και παθητικούς δέκτες ανάλογα µε το αν καταγράφουν µια φυσική ακτινοβολία (όπως για παράδειγµα το ανακλώµενο µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας από ένα υλικό) ή αν σαρώνουν το στόχο τους µε τεχνητή ακτινοβολία µε σκοπό να µετρήσουν την επιστρεφόµενη ακτινοβολία (πχ. Radar, Lidar, Sonar). Επιπλέον, οι δέκτες διαχωρίζονται ανάλογα µε την διακριτική τους ικανότητα που µπορεί να είναι τεσσάρων ειδών:

2 Η γεωµετρική διακριτική ικανότητα (ή χωρική ανάλυση) καθορίζει την ελλάχιστη επιφάνεια του εδάφους για την οποία µπορεί να γίνει παρατήρηση. Στις ψηφιακές απεικονίσεις, αυτό ορίζεται σαν µέγεθος του εικονοστοιχείου στο έδαφος συνήθως σε µέτρα. Η φασµατική διακριτική ικανότητα αφορά την δυνατότητα του δέκτη να αντιλαµβάνεται πληροφορία σε διαφορετικά µήκη κύµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Τα διαστήµατα του Η/Μ φάσµατος που ο δέκτης µπορεί να πάρει µεµονοµένες µετρήσεις ονοµάζεται κανάλι της τηλεπισκοπικής απεικόνισης. Υπάρχουν τηλεπισκοπικά δεδοµένα µε 3 κανάλια που παράγουν έγχρωµες εικόνες (στο εύρος του κόκκινου, πράσινου και µπλέ φάσµατος) ενώ υπάρχουν δεδοµένα που µπορεί να έχουν πληροφορία στο υπέρυθρο, υπεριώδες, ακόµα και στις ακτίνες X. Επιπλέον υπάρχουν και δέκτες µε µεγάλο πλήθος καναλιών που καλύπτουν σχεδόν όλο το Η/Μ φάσµα και ονοµάζονται υπερφασµατικοί δέκτες. Η ραδιοµετρική διακριτική ικανότητα αφορά στην δυνατότητα που έχει ένας δέκτης να καταγράψει µεγάλο αριθµό διακριτών τιµών έντασης Η/Μ ακτινοβολίας. Μετράται σε bit για τις ψηφιακές απεικονήσεις. Για παράδειγµα µια εικόνα 8 bit µπορεί να περιλαµβάνει σε ένα της κανάλι 256 (2 8 ) διαβαθµίσεις έντασης που όταν αναπαρασταθούν σε µια οθόνη µπορούν να αποδωθούν σε 256 διαφορετικούς τόνους του γκρι. Τέλος η χρονική διακριτική ικανότητα αφορά την ικανότητα του δέκτη να επαναλαµβάνει τη µέτρησή του π ανω από την ίδια περιοχή µελέτης. Π.χ. ο δέκτης Seviri λαµβάνει εικόνα κάθε 15 λεπτά πάνω από την ίδια περιοχή ενώ ο δέκτης Thematic Mapper λαµβάνει εικόνα κάθε 13 µέρες. Η Τηλεπισκοπηση είναι ένα ανεκτίµητο εργαλείο για την παρακολούθηση, καταγραφή και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µε εφαρµογές σε παρα πολλές κατηγορίες φυσικών καταστροφών αλλά και φαινοµένων (πχ. κατολισθήσεις, πληµµύρες, ξηρασία, σεισµοί, πυρκαγιές, µόλυνση υδάτων, τσουνάµι κ.α.). Και στον Ελληνικό χώρο, η συµβολή της Τηλεπισκόπησης κρίνεται πολύ σηµαντική τα τελευταία χρόνια µε τα συχνά καταστροφικά φαινόµενα πυρκαγιών και γι αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι σε επιπεδο διαχείρησης κρίσεων και λήψης αποφάσεων. Στα πλαίσια της οµάδας εργασίας για την προστασία του Υµητού, πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα εργασίας µια µελέτη σχετικά µε την χρήση καινοτόµων τεχνολογιών τηλεπισκόπησης για το πρόβληµα των πυρκαγιών. Οι µέθοδοι που µελετήθηκαν και στην συνέχεια προτείνονται ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης του ορεινού όγκου, αφορούν σε όλα τα στάδια ενός καταστροφικού φαινοµένου. Από την αρχική κατάσταση, µε καταγραφή των χρήσεων γης πριν το συµβάν, µε καταγραφή του είδους βλάστησης ώστε να µπορεί να καταγραφεί η επικινδυνότητα κάθε περιοχής ώς προς τον όγκο της καύσιµης ύλης που περιλαµβάνει, την ώρα του συµβάντος, µε την ανίχνευση του φαινοµένου µε δορυφορικές απεικονίσεις µεσαίας και µικρής διακριτικής ικανότητας, ώς και το χρονικό διάστηµα µετά την καταστροφή, µε την αποτίµηση των καµµένων εκτάσεων και την φροντίδα παρακολούθησης της περιοχής υπο προστασία για την αποφυγή παράνοµης δραστηριότητας (αυθαίρετη δόµηση, καταπάτηση δασικών εκτάσεων). Από την οµάδα εργασίας, προτείνεται η υλοποίηση ενός συστήµατος που αποτελείται από 3 µέρη: το υποσύστηµα προσδιορισµού βλάστησης και αρχικών χρήσεων /καλύψεων γής, το υποσύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης πυρκαγιών από δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδοµένα χαµηλής διακριτικής ικανότητας, και τέλος το υποσύστηµα αποτίµησης καµµένων εκτάσεων µε τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων MODIS.

3 Υποσύστηµα Προσδιορισµού είδους βλάστησης µε µεθόδους τηλεπισκόπησης Το υποσύστηµα προσδιορισµού είδους βλάστησης µε τηλεπισκοπικές µεθόδους, αποσκοπεί στην εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών ψηφιακής τηλεπισκόπησης, αναγνώρισης προτύπων και υπολογιστικής όρασης για την αυτόµατη ή ηµιαυτόµατη ταξινόµηση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων σε κατηγορίες που αφορούν τα είδη της βλάστησης της περιοχής µελέτης. Η επιλογή των κατηγοριών προς ταξινόµηση, εξαρτάται άµεσα από το είδος των τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, τη γεωµετρική, φασµατική και ραδιοµετρική διακριτική ικανότητα του δέκτη, καθώς και από την πολυπλοκότητα και εξειδίκευση του λογισµικού που υλοποιεί τις παραπάνω τεχνικές. Παρόλο που η αυτοµατοποιηµένη αναγνώριση σηµασιολογικών κατηγοριών από τηλεπισκοπικές απεικονίσεις, είναι ακόµα σε ερευνητικό στάδιο (για πολύ συγκεκριµένες και αυστηρά ορισµένες κατηγορίες), θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα σύστηµα που θα µπορεί να προσδιορίσει κατηγορίες κάλυψης γης µε πολύ υψηλά ποσοστά ακρίβειας ανάλογα µε την µεθοδολογία που θα ακολουθεί (πχ. Επιβλεπόµενη Ταξινόµηση, Αντικειµενοστραφής ανάλυση εικόνας κλπ.) και τα δεδοµένα που θα είναι διαθέσιµα. Πιο συγκεκριµένα µε πολυφασµατικά δεδοµένα µέσης γεωµετρικής διακριτικής ικανότητας (πχ. LandsatTM) είναι πρακτικά αδύνατο να διαχωριστούν πολλές κατηγορίες βλάστησης, όµως διαµέσου του προσφερόµενου συστήµατος θα µπορούν να υλοποιηθούν συστήµατα ηµιαυτόµατης αναγνώρισης σηµασιολογικών κατηγοριών πεπερασµένης πολυπλοκότητας (πχ µπορεί να εντοπιστεί η βλάστηση και να ταξινοµηθεί σε απλές κατηγορίες). Ακόµα και αν ήταν διαθέσιµα δεδοµένα υψηλής γεωµετρικής διακριτικής ικανότητας (πχ IKONOS, ERS), λόγω της πολύ χαµηλής φασµατικής διακριτικής τους ικανότητας, δεν είναι δυνατό να διακριθούν από φασµατικά χαρακτηριστικά µε αυτόµατο τρόπο τα είδη βλάστησης εκτός εάν υλοποιηθεί σύστηµα αντικειµενοστραφούς ανάλυσης εικόνας (και σε αυτή την περίπτωση όµως η φασµατική πληροφορία δεν επαρκεί για τα βέλτιστα αποτελέσµατα). Εφόσον όµως είναι διαθέσιµα δεδοµένα µε πολύ καλή φασµατική διακριτική ικανότητα (υπερφασµατικά δεδοµένα), λόγω της συνεχόµενης καταγραφής του φάσµατος, είναι δυνατό να υλοποιηθεί µεθοδολογία ταξινόµησης µε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα και στη τεχνική αυτή θα βασισθεί το προτεινόµενο σύστηµα. Σε αυτές τις κατηγορίες δεδοµένων εµπίπτουν τα δεδοµένα δορυφορικών υπερφασµατικών δεκτών όπως Hyperion, ASTER που στα πλαίσια αυτού του έργου προτείνεται να χρησιµοποιηθούν. Εν γένει το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να βασίζεται σε µεθοδολογία που ανά πάσα στιγµή θα µπορεί στο µέλλον να χρησιµοποιήσει και νέα µη διαθέσιµα σήµερα δεδοµένα. Στο προτείνόµενο σύστηµα, θα πρέπει να είναι διαθέσιµες δορυφορικές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις µέσης και υψηλής φασµατικής διακριτικής ικανότητας (πχ Landsat TM, SPOT, ASTER). Συµβατό µε αυτές τις απεικονίσεις είναι το πιο διαδεδοµένο σύστηµα χαρτογράφησης κατηγοριών κάλυψης γης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, CORINE Land Cover. Με βάση το γεγονός ότι είναι ήδη υλοποιηµένη η διάρθρωση των κατηγοριών ενός τέτοιου συστήµατος, και είναι γνωστά τα όρια και οι ακρίβειες που παρέχει (λαµβάνοντας υπόψη ότι πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά µε φωτοερµηνεία), το παρόν σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να υλοποιήσει µια µεθοδολογία για αυτοµατοποίηση σε ορισµένο βαθµό ταξινόµησης των κατηγοριών βλάστησης της περιοχής µελέτης, σε άµεση συνάρτηση µε το υπάρχον εννοιολογικό µοντέλο. Θα υλοποιηθεί µεθοδολογία αναγνώρισης προτύπων µε βάση τα

4 χαρακτηριστικά τόνου, σχήµατος, υφής ή ακόµα και σχέσης των κατηγοριών µε το περιβάλλον τους. Θα προκύψουν θεµατικοί χάρτες κάλυψης γης που θα περιλαµβάνει είδη βλάστησης αλλά και γενικότερες κατηγορίες κάλυψης γης. Η καταγραφή από έναν υπερφασµατικό τηλεπισκοπικό δέκτη της λεπτοµερούς φασµατικής απόκρισης για κάθε εικονοστοιχείο της απεικόνισης θα µπορεί µελλοντικά να είναι εκµεταλλεύσιµη από το σύστηµα και θα δίνει µελλοντικά τη δυνατότητα εξαγωγής πολύ πιο ακριβούς και ορθής πληροφορίας σε σχέση µε αυτήν που παρέχει ένας πολυφασµατικός τηλεπισκοπικός δέκτης. Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο ώστε να επιτρέπει παράλληλη επεξεργασία εκατοντάδων καναλιών µε ραδιοµετρική διακριτική ικανότητα 12 και 16bit. Το προτεινόµενο σύστηµα είναι σχεδιασµένο ώστε να καλύπτει τη συνολική διαδικασία επεξεργασίας των υπερφασµατικών απεικονίσεων διαµέσου δύο βηµάτων αυτών της προεπεξεργασίας και της ανάλυσης των δεδοµένων. Παράδειγµα ταξινόµησης βλάστησης µε βάση τα εικονοστοιχεία δορυφορικών δεδοµένων Landsat TM στην περιοχή Κορινθίας. Η προεπεξεργασία περιλαµβάνει τη φασµατική βαθµονόµηση (τη µετατροπή των καταγραφόµενων ψηφιακών τιµών σε τιµές ανακλαστικότητας), τη γεωµετρική βαθµονόµηση και διόρθωση, την αποθορυβοποίηση κλπ. και βασίζεται σε προγράµµατα εξειδικευµένα για κάθε δέκτη τα οποία παρέχει η εταιρεία που τον κατασκευάζει. Επιπλέον το σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατώνει πολλά διαδεδοµένα ατµοσφαιρικά µοντέλα και διορθώσεις που έχουν διεθνώς γίνει αποδεκτά και

5 προταθεί και εφαρµόζονται για την εξάλειψη της επιρροής της ατµόσφαιρας από τα υπερφασµατικά δεδοµένα. Η ανάλυση των δεδοµένων έχει ως σκοπό την εξαγωγή της σηµαντικής για την εκάστοτε εφαρµογή πληροφορίας από τα υπερφασµατικά δεδοµένα και τη χαρτογράφηση µε χρήση της πληροφορίας αυτής. Το σύστηµα θα πρέπει να χρησιµοποιεί εναλλακτικά πολλούς αλγόριθµους που έχουν δηµιουργηθεί για την εκτίµηση της πληροφορίας, η οποία περιέχεται στα υπερφασµατικά δεδοµένα, µε χρήση µεθόδων επιλογής χαρακτηριστικών ή µεθόδων εξαγωγής χαρακτηριστικών. Οι µέθοδοι επιλογής χαρακτηριστικών θα πρέπει να αποσκοπούν στην επιβλεπόµενη µείωση της διάστασης των υπερφασµατικών δεδοµένων και να µπορούν να βασιστούν είτε σε υπάρχουσες φασµατικές βιβλιοθήκες ή σε µετρήσεις πεδίου µε φασµατοραδιόµετρο ή και στα ίδια τα υπερφασµατικά δεδοµένα µε την προϋπόθεση της ύπαρξης επιγείων ελέγχων. Οι ενσωµατωµένοι στο σύστηµα µέθοδοι εξαγωγής χαρακτηριστικών (MNF, PCA κλπ.) θα αποσκοπούν στην αυτόµατη εξαγωγή της χρήσιµης πληροφορίας από τα υπερφασµατικά δεδοµένα. Παράδειγµα αντικειµενοστραφούς ταξινόµησης πυκνότητας βλάστησης από δεδοµένα ASTER. Οι µέθοδοι χαρτογράφησης που προσφέρει το σύστηµα θα βασίζονται στη χρήση υπερφασµατικών δεδοµένων και θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί για διάφορες

6 εφαρµογές όπως η γεωλογική χαρτογράφηση, ο εντοπισµός στρατιωτικών στόχων, η ταξινόµηση καλύψεων γης σε επίπεδο εικονοστοιχείου (pixel classification) ή και υποεικονοστοιχείου (subpixel ή mixed-pixel classification) κλπ. Το σύστηµα θα πρέπει να προσφέρει πολλούς εναλλακτικούς αλγόριθµους (πχ. Maximum Likelihood Classification, Min. Distance Classification, Isodata). Επιπλέον το σύστηµα πρέπει να προσφέρει και άλλες τεχνικές (Anomaly Detection, Spectral Angle Mapper, Linear Spectral Unmixing, Matched Filter, Mixture Tuned Matched Filter κλπ.) που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τα υπερφασµατικά δεδοµένα. Στο συγκεκριµένο υποσύστηµα, µε βάσει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα διαθέσιµα δεδοµένα αυτού του έργου θα εφαρµοστούν µέθοδοι που αφορούν υπερφασµατικά δεδοµένα. Θα ακολουθηθεί ειδική µεθοδολογία επιλογής και εξαγωγής χαρακτηριστικών, καθώς επίσης θα χρησιµοποιηθούν και φασµατικές βιβλιοθήκες των ειδών βλάστησης που είναι επιθυµητό να αναγνωριστούν. Οι φασµατικές βιβλιοθήκες αυτές θα χρησιµοποιηθούν από τη βιβλιογραφία ή θα προκύψουν από επίγειες µετρήσεις µε φασµατοραδιόµετρο που θα µπορούν γίνουν από την Νοµαρχία µε τη καθοδήγηση του ΕΜΠ. Επιπρόσθετα θα υλοποιηθεί και αντικειµενοστραφής ανάλυση εικόνας για ακριβέστερα αποτελέσµατα µε τη χρήση χωρικών σχέσεων των κατηγοριών βλάστησης. Παράδειγµα αντικειµενοστραφούς ταξινόµησης ειδών βλάστησης για την περιοχή της Κορινθίας. Υποσύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης πυρκαγιών από δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδοµένα χαµηλής διακριτικής ικανότητας Η ανίχνευση πυρκαγιάς είναι ένα πρόβληµα µε έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον στην διεθνή κοινότητα και αποτελεί επίσης µια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρµογή τηλεπισκόπησης µε ευεργετικές επεκτάσεις για το κοινωνικό σύνολο. Το προσφερόµενο σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει πυρκαγιά έγκαιρα αλλά και ταυτόχρονα για µια µεγάλη έκταση, και θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για τη Νοµαρχία αφού θα είναι πλήρως ενταγµένο στο επιχειρησιακό κοµµάτι του

7 συστήµατος που βασίζεται σε διαδικασίες πραγµατικού ή σχεδόν πραγµατικού χρόνου. Για την έγκαιρη αναγνώριση ενός φαινοµένου πυρκαγιάς θα ήταν απαραίτητη η παρουσία ενός τηλεπισκοπικού δέκτη µε πολύ µεγάλη χρονική διακριτική ικανότητα (πολλές λήψης ανά µέρα και ακόµα καλύτερα ανά ώρα). Ταυτόχρονα θα ήταν απαραίτητο ο τηλεπισκοπικός αυτός δέκτης να έχει µεγάλη χωρική διακριτική ικανότητα για να µπορεί να ανιχνεύει µε ακρίβεια την χωρική υπόσταση της πυρκαγιάς. υστυχώς όµως, σήµερα δεν υπάρχει δορυφορική πλατφόρµα που να συνδυάζει τα δυο αυτά χαρακτηριστικά. Γι αυτό το λόγο οι εφαρµογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης για πυρκαγιές έχουν στραφεί για αυτό το λόγο σε δέκτες µε µεγάλη χρονική διακριτική ικανότητα (NOA-AVHRR, METEOSAT, MODIS κλπ) παρά σε δέκτες που χρησιµοποιούνται για αναγνώριση χρήσης και κάλυψης γης (LANDSAT TM, IKONOS, QUICKBIRD κλπ) και που διακρίνονται για την δυνατότητα εικονοστοιχείου µικρής χωρικής διάστασης (µέχρι και 60cm). Από την άλλη, οι δέκτες του πρώτου τύπου έχουν µέγεθος εικονοστοιχείου της τάξης του ενός (ή και περισσότερων) χιλιοµέτρων. Συγκεκριµένα οι πολυφασµατικοί δέκτες µεγάλης χρονικής διακριτικής ικανότητας, παρέχουν πληροφορία τόσο στο ορατό, όσο και στο υπέρυθρο κοµµάτι του φάσµατος και µε την προσθήκη των θερµικών καναλιών που διαθέτουν, αποτελούν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την παρακολούθηση και ανίχνευση θερµικών ανωµαλιών, σαν και αυτές που δηµιουργεί τοπικά η παρουσία µιας πυρκαγιάς. Στο συγκεκριµένη µεθοδολογία προτείνεται η εγκατάσταση ενός επίγειου σταθµού λήψης τηλεπισκοπικών δεδοµένων METEOSAT (MSG SEVIRI - Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager) τα οποία θα λαµβάνονται κάθε 15 λεπτά, και χρησιµοποιούνται κυρίως για µετεωρολογικούς σκοπούς αλλά και διαµέσου ειδικών αλγορίθµων για την αυτόµατη αναγνώριση πυρκαγιών. Ο σταθµός αυτός θα λαµβάνει εικόνα από το δορυφόρο και θα αποθηκεύει τα δεδοµένα σε δικτυακό χώρο αποθήκευσης. Η χωρική διακριτική ικανότητα του δέκτη είναι 3 km αλλά παρέχει δυνατότητα ανίχνευσης θερµικής ανωµαλίας µε ακρίβεια µικρότερη του εικονοστοιχείου. Στη συνέχεια θα πρέπει να υλοποιηθεί ένας εξυπηρετητής εφαρµογών (application server) στον οποίο θα γίνεται η επεξεργασία των δεδοµένων που λαµβάνονται από το σταθµό. Θα πρέπει να υλοποιηθεί λογισµικό το οποίο θα επεξεργάζεται ραδιοµετρικά και γεωµετρικά τις εικόνες µε αυτόµατο τρόπο ώστε να τροφοδοτεί στη συνέχεια επόµενο λογισµικό ανίχνευσης πυρκαγιάς. Τέλος, προτείνεται να υλοποιηθεί αλγόριθµος ανίχνευσης θερµικών ανωµαλιών στο κατάλληλο φασµατικό κανάλι του δέκτη (3.9 µm ~ 4 µm) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ESA (http://www.eumetsat.int/idcplg?idcservice=get_file&ddocname=pdf_met_atbd_f ire_monitor&revisionselectionmethod=latestreleased). Στις προδιαγραφές αυτές καθορίζεται τόσο ο τύπος των δεδοµένων εισόδου που θα χρησιµοποιηθούν από τον αλγόριθµο, όσο και τα κατώφλια που ορίζουν τη θερµική ανωµαλία που µπορεί να ανιχνευθεί. Τα δεδοµένα εξόδου από τον αλγόριθµο αυτό θα γεωαναφέρονται αυτόµατα και θα αποθηκεύονται σε χωρική βάση δεδοµένων για την ανάκτηση τους από τους ενδιαφερόµενους φορείς ή πολίτες από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ή από Χωρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Spatial Web Services). Ταυτόχρονα µε την ανίχνευση µιας θερµικής ανωµαλίας θα αποστέλλεται µε προειδοποίηση για πυρκαγιά στους αρµόδιους φορείς. Το προτεινόµενο σύστηµα έχει

8 σχεδιασθεί ώστε να έχει ποσοστό άκυρων προειδοποιήσεων (false alarms) ή περιθώριο σφαλµάτων έως και 20% περίπου. Για το συγκεκριµένο σύστηµα προτείνεται η εγκατάσταση ενός επίγειου σταθµού λήψης δεδοµένων SEVIRI του προγράµµατος δορυφόρων Meteosat Second Generation. Το πρόγραµµα δορυφόρων Meteosat αφορά γεωστατικούς µετεωρολογικούς δορυφόρους της εταιρίας Eumetsat. Βρίσκεται ήδη στην δεύτερη φάση µε τον δορυφόρο MSG-1 ο οποίος µετονοµάστηκε σε Meteosat-8 και λειτουργεί από τις 29 Ιανουαρίου ιαθέτει τον δέκτη SEVIRI και τον δέκτη GERB. Από τις 21 εκεµβρίου 2005 ο δορυφόρος MSG-2 (Meteosat-9) βρίσκεται σε λειτουργία διαθέτοντας τον ίδιο εξοπλισµό µε τον ΜSG-1. Ο δέκτης SEVIRI έχει την δυνατότητα καταγραφής της φυσικής γήινης επιφάνειας µε έµφαση την Ευρώπη και την Βόρεια Αφρική. Πρόκειται για ένα πολυφασµατικό ραδιόµετρο το οποίο καταγράφει την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στα ακόλουθα κανάλια:

9 1.Ορατό κανάλι στα 0.6µm (VIS 0.6) 2.Ορατό κανάλι στα 0.8µm (VIS 0.8) 3.Εγγύς υπέρυθρο στα 1.6µm (IR 1.6) 4.Εγγύς υπέρυθρο στα 3.9µm (IR 3.9) 5.Κανάλι απορρόφησης υδρατµών στα 6.2µm (WV 6.2) 6.Κανάλι απορρόφησης υδρατµών στα 7.3µm (WV 7.3) 7.Υπέρυθρο κανάλι στα 8.7µm (IR 8.7) 8.Κανάλι όζοντος στα 9.7µm (IR 9.7) 9.Υπέρυθρο κανάλι στα 10.8µm(IR 10.8) 10.Υπέρυθρο κανάλι στα 12.0µm(IR 12.0) 11.Κανάλι διοξειδίου του άνθρακα στα 13.4µm (IR 13.4) και 12. Πανχρωµατικό κανάλι στο ορατό τµήµα του Η/Μ φάσµατος (HRV)

10 Η γεωµετρική διακριτική ικανότητα από το ύψος των χιλιοµέτρων στο ναδίρ είναι για τον πανχρωµατικό αισθητήρα 1 χιλιόµετρο ενώ για τα υπόλοιπα 11 φασµατικά κανάλια 3 χιλιόµετρα. Η χρονική περίοδος καταγραφής και αποστολής εικόνας γίνεται από την υπηρεσία High Rate SEVIRI του δορυφόρου MSG-2 η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: * Αποστολή δεδοµένων κάθε 15 λεπτά της ώρας σε συνεχή βάση (24 ώρες ηµερησίως, 365 µέρες τον χρόνο) * Μη απωλεστική συµπίεση εικόνων µε την µέθοδο των κυµατοµορφών (Wavelet Transform). Η αποσυµπίεση των δεδοµένων γίνεται κατόπιν ειδικής άδειας η οποία χορηγείται από την Eumetsat. * Πλήρη χωρική ανάλυση στα 12 φασµατικά κανάλια και * ιάθεση των δεδοµένων σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο από την Eumetcast Επίσης η εταιρία Eumetsat έχει ανακοινώσει από τις 13 Μαΐου 2008 την παροχή της υπηρεσίας Rapid Scanning Service (RSS) από τον δέκτη SEVIRI του δορυφόρου MSG-1. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει για µικρότερο εύρος καταγραφής (Ευρώπη και βόρεια Αφρική από 15 έως 70 µοίρες βόρειο πλάτος) δεδοµένα ανά 5 λεπτά της ώρας. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι συνεχής διότι σε τακτά χρονικά διαστήµατα προβλέπεται η διακοπή της και επαναφορά του δέκτη σε κανονική λειτουργία ώστε να παραχθούν τα απαιτούµενα δεδοµένα για την ορθή λειτουργία του συστήµατος. Προβλέπεται η συνεχής λειτουργία RSS για 26 ηµέρες τον µήνα για 11 µήνες το χρόνο ενώ 2 µέρες κάθε µήνα και τον 12 µήνα η υπηρεσία θα διακόπτεται. Η πρώτη λειτουργία του συστήµατος είχε προγραµµατιστεί για τον Αύγουστο του 2008 ενώ ο ετήσιος µήνας διακοπής πραγµατοποιήθηκε από τις 18 Νοεµβρίου έως τις 18 εκεµβρίου Η διάθεση των δεδοµένων RSS γίνεται, αντίστοιχα µε τα δεδοµένα High Rate SEVIRI, από την Eumetcast κατόπιν πρόσθετης ειδικής άδειας η οποία χορηγείται από την Eumetsat. Το υποσύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης πυρκαγιών από δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδοµένα χαµηλής διακριτικής ικανότητας θα λειτουργεί σε συνεχή βάση µε δεδοµένα SEVIRI High Rate ανά 15 λεπτά της ώρας ενώ αν είναι επιθυµητό έχει την

11 δυνατότητα να λειτουργεί και µε δεδοµένα Rapid Scan Service των 5 λεπτών της ώρας εφόσον τα τελευταία είναι διαθέσιµα. Αναλυτικά το υποσύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης πυρκαγιών από δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδοµένα χαµηλής διακριτικής ικανότητας θα αποτελείται από το ακόλουθο υλικό: Κεραία λήψης. Η κεραία λήψης αποτελείται από ένα δορυφορικό κάτοπτρο διαµέτρου τουλάχιστον 1,4 µέτρων (καλύπτεται κάθε σηµείο της Ελλάδας) µε ένα universal V/H LNB. Κλειδί και λογισµικό αποκωδικοποίησης δεδοµένων αποκλειστικά της εταιρίας Eumetsat. Το κλειδί αυτό λαµβάνεται από την εταιρία κατόπιν συµφωνίας µε τον χρήση. Το πακέτο της συµφωνίας περιλαµβάνει αναλυτικά: * Την τελευταία έκδοση λογισµικού EUMETCast της εταιρίας TELLICAST * Το κλειδί EUMETCast Key Unit (EKU) το οποίο είναι µια συσκευή USB. Χρησιµοποιείται σε συνεργασία µε το λογισµικό EUMETCast και επιτρέπει την λήψη διαβαθµισµένων δεδοµένων. Λειτουργεί σε Η/Υ µε windows ή Linux λειτουργικά συστήµατα. * Πρόσθετο λογισµικό για την λειτουργία της κάρτας δορυφορικής λήψης και * Τεκµηρίωση σε ηλεκτρονική µορφή Το λογισµικό το οποίο θα περιλαµβάνεται στο προτεινόµενο σύστηµα αναλυτικά: Υπολογιστικό σύστηµα λήψης και αποκωδικοποίησης των δεδοµένων. Λειτουργικό σύστηµα Windows XP sp2, λογισµικό λήψης και αποκωδικοποίησης της εταιρίας παροχής των δεδοµένων Eumetsat, λογισµικό επικοινωνίας µε την βάση δεδοµένων για την διάθεση των δεδοµένων. Προαιρετικά λογισµικό επισκόπησης και µετατροπής εικόνων σε διάφορα format µε στόχο την στοιχειώδη λειτουργία του υποσυστήµατος αυτόµατης αναγνώρισης πυρκαγιών σε περίπτωση βλάβης του υπολογιστή αποθήκευσης, επεξεργασίας ή του δικτυακού εξοπλισµού. Υπολογιστικό σύστηµα αποθήκευσης και διαδικτυακής διάθεσης των δεδοµένων. Λειτουργικό σύστηµα Linux µε δυνατότητα διάθεσης δεδοµένων σε τουλάχιστον 3 σταθµούς επεξεργασίας δεδοµένων. Εξαιτίας των απαιτήσεων ταχύτητας δεν θα επιτρέπεται η διάθεση δεδοµένων σε περισσότερους σταθµούς. Υπολογιστικό σύστηµα δεδοµένων µε στόχο την ταχεία και αυτόµατη ανίχνευση πυρκαγιών. Το σύστηµα αυτό θα έχει λειτουργικό σύστηµα Windows XP sp2. Ως πρόσθετο λογισµικό θα περιλαµβάνεται το ελεύθερο λογισµικό xrit2pic για την επισκόπηση και µετατροπή του format των δεδοµένων και το λογισµικό αυτόµατης ανίχνευσης πυρκαγιών µε δυνατότητα εντοπισµού της πυρκαγιάς στην εικόνα, και πρόκληση συναγερµού µε κατάλληλο µήνυµα στην οθόνη, ενηµέρωση ενός εξυπηρετητή ιστού και αποστολή . Στο υποσύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης πυρκαγιών από δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδοµένα χαµηλής διακριτικής ικανότητας παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για το λογισµικό και την συντήρηση σε ετήσια

12 βάση και όσο είναι διαθέσιµη µε αυτή την µορφή η παραπάνω υπηρεσία από την Eumetsat. Τέλος τονίζεται ιδιαίτερα ότι για την ορθή λειτουργία του συστήµατος ο χρήστης οφείλει µε δική του ευθύνη να προµηθευτεί και να συντηρεί την άδεια χρήσης και τον απαιτούµενο εξοπλισµό (κλειδί και λογισµικό) από την Eumetsat. Οι εικόνες καθώς και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών Eumetsat προέρχονται από τον ιστοχώρο: Υποσύστηµα αποτίµησης καµένων εκτάσεων µε τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων MODIS Οι τηλεπισκοπικές απεικονίσεις MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrometer) που παρέχονται ελεύθερα από τη NASA (http://modis.gsfc.nasa.gov/), είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την παρακολούθηση της φυσικής γήινης επιφάνειας, των ωκεανών αλλά και της ατµόσφαιρας του πλανήτη µας. Το πρόγραµµα MODIS διαθέτει δέκτες σε δυο διαφορετικούς δορυφόρους (Terra και Aqua) οι οποίοι καταγράφουν όλη την έκταση της γήινης επιφάνειας το πολύ δύο φορές την ηµέρα. Με γεωµετρική διακριτική ικανότητα που ξεκινά στα 250m και φτάνει έως και το 1km, βελτιώνει και συµπληρώνει τη δυνατότητα λήψης δεδοµένων που είχαν οι επιστήµονες µε τη σειρά δορυφόρων NOAA-AVHRR. Σε αντίθεση µε τους έως τώρα δέκτες αυτής της κατηγορίας, οι δέκτες MODIS έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν µετρήσεις µε υψηλή φασµατική διακριτική ικανότητα σε 36 διαφορετικά κανάλια, δηλαδή σε 36 διαφορετικές περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. Πέρα από τα ορατά κανάλια (µπλε, πράσινο και κόκκινο) τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για την σύνθεση φυσικών έγχρωµων τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, υπάρχουν κανάλια διασκορπισµένα σε περιοχές του φάσµατος που καταγράφουν πληροφορία πολύ χρήσιµη και µε άµεσες εφαρµογές για την Τηλεπισκόπιση. Πολύ συνοπτικά, υπάρχουν κανάλια στο υπέρυθρο φάσµα, µε τα οποία γίνεται ανίχνευση και καταγραφή της βλάστησης και των υδάτινων όγκων, ενώ σε συνδυασµό µε τα ορατά κανάλια, παράγεται πληροφορία για την κάλυψη και χρήση γης. Υπάρχουν κανάλια στο θερµικό υπέρυθρο που καταγράφουν την θερµοκρασία τόσο της επιφάνειας του πλανήτη, όσο της ατµόσφαιρας και των ωκεανών. Επιπλέον, υπάρχουν εξειδικευµένα κανάλια που καταγράφουν το φυτοπλαγκτόν των θαλασσών, τα θαλάσσια ρεύµατα, το όζον, το ύψος των νεφών στην ατµόσφαιρα και πολλά άλλα. ορυφορικά δεδοµένα MODIS σε φυσικό έγχρωµο σύνθετο και σε ψευδέγχρωµο σύνθετο.

13 Ειδικότερα για το πρόβληµα των πυρκαγιών, η φασµατική και χρονική διακριτική ικανότητα των δεκτών MODIS αποτελούν µεγάλο πλεονέκτηµα, το οποίο όµως αντισταθµίζεται από τη µέτρια γεωµετρική διακριτική ικανότητα. Παρόλα αυτά, λόγω της τεράστιας έκτασης που καταγράφουν, οι τηλεπισκοπικές απεικονίσεις του MODIS µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα για µια πρώτη εκτίµηση της έκτασης των καµένων εκτάσεων αλλά και για µια αποτίµηση της απώλειας πράσινου στην επιφάνεια του πλανήτη. Κατ επέκταση, παρέχουν το εργαλείο και για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο παρόν αλλά και στο άµεσο µέλλον. Το προτεινόµενο υποσύστηµα υλοποιεί µια µεθοδολογία για την εκτίµηση της καµένης έκτασης. Τα δεδοµένα MODIS είναι διαθέσιµα δωρεάν µερικές ηµέρες µετά την συλλογή τους και αφού έχουν υποστεί µικρή αρχική ραδιοµετρική και γεωµετρική διόρθωση. Το δεδοµένα αυτά θα είναι διαθέσιµα από τη Νοµαρχία για να αξιοποιηθούν από το προτεινόµενο υποσύστηµα µέσω κάποιο ηλεκτρονικού πρωτοκόλου µεταφοράς αρχείων (FTP). Εικόνες MODIS από τις πυρκαγιές του 2007 σε διάφορα έγχρωµα σύνθετα. ιαµέσου του προτεινόµενου συστήµατος θα επιτυγχάνεται η αυτόµατη ταξινόµηση και αναγνώριση των καµένων εκτάσεων και η αποτίµηση των καταστροφών σε περιβάλλον GIS. Αυτό αρχικά θα βασίζεται σε απλές τεχνικές που αφορούν την ενίσχυση των εικόνων, τη δηµιουργία έγχρωµων σύνθετων, τη χρήση φίλτρων, την εφαρµογή µαθηµατικών τελεστών και την εκτέλεση πράξεων µεταξύ των διαφορετικών καναλιών του Η/Μ φάσµατος. Οι τεχνικές αυτές θα αποσκοπούν στην

14 ανάδειξη των περιοχών ενδιαφέροντος, ώστε να είναι δυνατή η φωτοερµηνεία τους και στη συνέχεια η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων σε πιο σύνθετες και πολύπλοκες διαδικασίες ανάλυσης (πχ. αυτόµατης αναγνώρισης). Παράδειγµα εικόνων MODIS πριν και µετά την πυρκαγιά(πάνω). Κατάτµηση των εικόνων σε πρωτογεννή αντικείµενα µε στόχο την αυτόµατη αναγνώριση των καµµένων εκτάσεων (κάτω). ιαµέσου του προτεινόµενου συστήµατος µπορούν να εφαρµοσθούν πιο προχωρηµένες τεχνικές που αφορούν την ανίχνευση µεταβολών από διαχρονικές λήψεις δεδοµένων, στη χρήση θερµικών καναλιών για τον εντοπισµό θερµικών ανωµαλιών στην φυσική γήινη επιφάνεια και στην ταξινόµηση των εικόνων για την αυτόµατη καταγραφή κατηγοριών κάλυψης γης. Για τις παραπάνω διαδικασίες το προτεινόµενο υποσύστηµα θα πρέπει να προσφέρει µεθόδους αντικειµενοστραφούς ανάλυσης εικόνας (Object Oriented Image Analysis), αναγνώρισης προτύπων και όρασης υπολογιστών για την αυτόµατη αναγνώριση, οριοθέτηση και τελικά εµβαδοµέτρηση των καµένων εκτάσεων. Σε αυτό το τελευταίο στάδιο το προσφερόµενο σύστηµα θα υλοποιεί µια βάση γνώσης η οποία θα αυτοµατοποιήσει το πρόβληµα της αναγνώρισης των καµένων εκτάσεων από τα διορθωµένα και

15 επεξεργασµένα δεδοµένα MODIS ώστε να είναι δυνατόν να εκτελείται µαζικά και αποτελεσµατικά επί καθηµερινής βάσης, σε όλα τα δεδοµένα που έρχονται στο σύστηµα. Τα τελικά αποτελέσµατα θα αποθηκεύονται σε µια χωρική βάση δεδοµένων στην οποία θα έχουν πρόσβαση σταθµοί εργασίας ΓΣΠ (GIS). Αναγνώριση της βλάστησης πρίν και µετά την πυρκαγιά (πάνω) και αυτόµατη οριοθέτηση των καµµένων εκτάσεων µε αντικειµενοστραφή µεθοδολογία (κάτω). Το προσφερόµενο υποσύστηµα για την αποτίµηση καµµένων εκτάσεων βασίζεται στην επεξεργασία και ανάλυση των τηλεπισκοπικών απεικονίσεων MODIS µέσης γεωµετρικής διακριτικής ικανότητας. Οι 2 δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά παρέχουν καθηµερινά εικόνα από όλο τον πλανήτη και οι απεικονίσεις αυτές παρέχονται δωρεαν από τη NASA 2 µέρες εφόσον έχουν επεξεργαστεί κατάλληλα από το κέντρο λήψης. Το προτεινόµενο υποσύστηµα βασίζεται στις αρχικές αυτές απεικονίσεις MODIS για να λειτουργήσει. Εφόσον οι εικόνες αυτές κατέβουν από το διαδίκτυο, εισάγονται σε λογισµικό για αυτόµατη γεωµετρική διόρθωση. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται

16 συνολικά από το ελεύθερο λογισµικό της NASA για την µετατροπή και επεξεργασία των εικόνων. Εφόσον πραγµατοποιηθούν οι αυτόµατες γεωµετρικές διορθώσεις, οι απεικονίσεις αναδοµούνται σε κοινό µέγεθος εικονοστοιχείου (resampling) ώστε να αποκτήσουν όλα τα διαθέσιµα κανάλια µέγεθος εικονοστοιχείου ίσο µε 500m. Η αναδόµηση αυτή είναι µη απωλεστική εφόσον 500 m είναι το ελλάχιστο µέγεθος pixel. Στη συνέχεια τα φασµατικά κανάλια των απεικονήσεων ενώνονται σε ένα κοινό πρότυπο ψηφιακού αρχείου ώστε να εισαχθεί σε κατάληλο αλγόριθµο ταξινόµησης και αναλυσης εικόνας. Στη συνέχεια εφαρµόζονται από το υποσύστηµα αλγόριθµοι κατάτµησης εικόνας ώστε να προκύψουν πρωτογενή αντικείµενα πάνω στην εικόνα. Με µεθόδους τόσο επιβλεπόµενης ταξινόµησης, όσο και τεχνικές ασαφούς ταξινόµησης και αναγνώρισης προτύπων πραγµατοποιείται αυτόµατη αναγνώριση των καµµένων εκτάσεων. Ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιµες απεικονίσεις πριν την πυρκαγιά και µέτα από αυτή, υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής αλγορίθµου αντικειµενοστραφούς ανάλυσης εικόνας και ανίχνευσης µεταβολών που να αναδεικνύει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις καµµένες περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει και οι δυο εικόνες να έχουν υποστεί ραδιοµετρική και γεωµετρική διόρθωση απο τα παραπάνω λογισµικά. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των βηµάτων ταξινόµησης σε ασαφή βάση γνώσης του συστήµατος για την µελλοντική του χρήση σε άλλο συµβάν πυρκαγιάς. Φυσικά αυτό προυποθέτει ότι δεν έχει αλλάξει το είδος των τηλεπισκοπικών απεικονίσεων. Το τελικό προιον του συστήµατος αυτού είναι ένας ψηφιακός θεµατικός χάρτης σε µορφή shape file ο οποίος µέσω του συστήµατος διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών µεταφέρεται στην κεντρική βάση δεδοµένων του έργου και απεικονίζονται σε όλους τους σταθµούς εργασίας GIS. Τελικό αποτέλεσµα αναγνώρισης καµµένων εκτάσεων σε διανυσµατική µορφή για χρήση σε σύστηµα GIS.

17 Πιλοτική υλοποίηση συστήµατος διαδικτυακού GIS για την πυροπροστασία του ορεινού όγκου του Υµηττού Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αναπτύχθηκαν πιλοτικά δυο εφαρµογές Web GIS µε σκοπό την ανάδειξη της ανάγκης για τη διάχυση της γεωγραφικής πληροφορίας µέσω διαδικτύου και την συνολική παρουσίαση των δεδοµένων στα οποία βασίστηκαν οι µελέτες της οµάδας εργασίας. Οι δυο εφαρµογές είναι διαθέσιµες από τις διευθύνσεις: Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε 2 σχήµατα οι αρχικές σελίδες των 2 εφαρµογών. Εφαρµογή παρουσίασης εικονιστικών δεδοµένων (raster) πριν και µετά την πυρκαγιά του 2009.

18 Εφαρµογή παρουσίασης διανυσµατικών δεδοµένων αλλά και εικονιστικών σε περιβάλλον Web GIS. Τεχνικές Προδιαγραφές Εφαρµογών Εφαρµογή Προσδιορισµού είδους βλάστησης µε µεθόδους τηλεπισκόπησης & Εφαρµογή αποτίµησης καµένων εκτάσεων µε τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων Modis Και οι δύο αυτές εφαρµογές, παρ ότι διαφορετικές θα διαµοιράζονται επίσης και εξειδικευµένα λογισµικά που θα εκτελούν τουλάχιστον τις ακόλουθες εργασίες: Λογισµικό επεξεργασίας υπερφασµατικών τηλεπισκοπικών δεδοµένων, που να είναι σε θέση να πραγµατοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες: υνατότητα ανάγνωσης εικόνων σε µορφή raster για τα παρακάτω format εικόνων (GEOTIFF, JPEG2000, IMAGINE, HDF, ERS BIL). υνατότητα προβολής δισδιάστατων ιστογραµµάτων. υνατότητα δηµιουργίας χωρικών φίλτρων. υνατότητα προβολής πολλαπλών έγχρωµων συνθέτων.

19 υνατότητα ενίσχυσης εικόνων µε µεθόδους µετασχηµατισµού ιστογραµµάτων, µε πράξεις καναλιών και µαθηµατικούς µετασχηµατισµούς (πχ. PCA). Ενσωµάτωση αλγορίθµων επιλογής χαρακτηριστικών (πχ. Spectral Information Measure, Hidden Markov Model, Spectral Angle Mapper ή αντίστοιχο) Ενσωµάτωση αλγορίθµων εξαγωγής χαρακτηριστικών (πχ. Principal Component Analysis ή Minimum Noise Fraction ή Discriminant Analysis) Ενσωµάτωση αλγορίθµων ταξινόµησης φασµατικών στόχων ανά εικονοστοιχείο (πχ. Spectral Angle Mapper ή Support Vector Machines) Ενσωµάτωση αλγορίθµων ανίχνευσης ανωµαλιών Λογισµικό Αντικειµενοστραφούς Ανάλυσης Εικόνας µε τις παρακάτω δυνατότητες: υνατότητα κατάτµησης εικόνας πολλαπλών επιπέδων. υνατότητα καθορισµού παραµέτρων κατάτµησης εικόνας από το χρήστη. υνατότητα χρήσης πολλαπλών δορυφορικών δεδοµένων διαφορετικής χωρικής και ραδιοµετρικής διακριτικής ικανότητας σε ενιαίο περιβάλλον εργασίας για ταυτόχρονη επεξεργασία. υνατότητα υλοποίησης αντικειµενοστραφούς µοντέλου εργασίας για την αυτόµατη ταξινόµηση κατηγοριών. υνατότητα κληρονοµικότητας µεταξύ των κατηγοριών του αντικειµενοστραφούς µοντέλου. υνατότητες ταξινόµησης αντικειµένων µε χρήση τεχνικών µη επιβλεπόµενης ταξινόµησης. υνατότητες ταξινόµησης αντικειµένων µε χρήση τεχνικών επιβλεπόµενης ταξινόµησης και λήψης δειγµάτων εκπαίδευσης. υνατότητες διαχείρισης ασάφειας στην ταξινόµηση υνατότητες ταξινόµησης µε χρήση τεχνικών µη επιβλεπόµενης ταξινόµησης. υνατότητες αποθήκευσης αποτελεσµάτων σε αρχεία vector (ShapeFiles) υνατότητες αποθήκευσης αποτελεσµάτων σε αρχεία raster (IMAGINE, GEOTIFF, JPEG κλπ) υνατότητα αξιολόγησης αποτελεσµάτων ταξινόµησης µε πίνακες σύγχυσης. υνατότητα εισαγωγής µαθηµατικών τύπων από το χρήστη για τον υπολογισµό αριθµητικών ιδιοτήτων των αντικειµένων την εικόνας υνατότητα προβολής δισδιάστατων ιστογραµµάτων. υνατότητα ταξινόµησης αντικειµένων µε χωρικές σχέσεις. Λογισµικό Ανάλυσης Εικόνας και Επεξεργασίας Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων: υνατότητα προβολής δισδιάστατων ιστογραµµάτων. υνατότητα δηµιουργίας χωρικών φίλτρων. υνατότητα προβολής πολλαπλών έγχρωµων συνθέτων.

20 υνατότητα ενίσχυσης εικόνων µε µεθόδους µετασχηµατισµού ιστογραµµάτων, µε πράξεις καναλιών και µαθηµατικούς µετασχηµατισµούς (πχ. PCA). υνατότητα αποθήκευσης εικόνων σε µορφή raster για τα παρακάτω format εικόνων (GEOTIFF, JPEG2000, IMAGINE, HDF). Εφαρµογή αυτόµατης αναγνώρισης πυρκαγιών από δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδοµένα χαµηλής διακριτικής ικανότητας Για την συγκεκριµένη εφαρµογή απαιτείται η εγκατάσταση ενός επίγειου σταθµού λήψης τηλεπισκοπικών δεδοµένων METEOSAT (MSG SEVIRI - Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager) τα οποία θα λαµβάνονται κάθε 15 λεπτά. Ο σταθµός αυτός θα πρέπει να λαµβάνει εικόνα από το δορυφόρο και θα αποθηκεύει τα δεδοµένα σε δικτυακό χώρο αποθήκευσης. Στη συνέχεια θα υλοποιηθεί ένας εξυπηρετητής εφαρµογών (application server) στον οποίο θα γίνεται η επεξεργασία των δεδοµένων που λαµβάνονται από το σταθµό. Θα πρέπει επίσης να υλοποιηθεί λογισµικό το οποίο θα επεξεργάζεται ραδιοµετρικά και γεωµετρικά τις εικόνες µε αυτόµατο τρόπο ώστε να τροφοδοτεί στη συνέχεια επόµενο λογισµικό ανίχνευσης πυρκαγιάς. Τέλος, θα πρέπει να υλοποιηθεί αλγόριθµος ανίχνευσης θερµικών ανωµαλιών στο κατάλληλο φασµατικό κανάλι του δέκτη (3.9 µm ~ 4 µm). Τα δεδοµένα εξόδου από τον αλγόριθµο αυτό θα γεωαναφέρονται αυτόµατα και θα αποθηκεύονται σε χωρική βάση δεδοµένων για την ανάκτηση τους από το κεντρικό σύστηµα του συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών. Για την εφαρµογή αυτή θα χρησιµοποιηθεί ένα σύστηµα λήψης δεδοµένων EUMETCast που αποτελείται από έναν υπολογιστή µε πρόσθετες δυνατότητες λήψης δορυφορικών δεδοµένων DVB και µια δορυφορική κεραία λήψης µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό. Η κεραία λήψης πρέπει να αποτελείται από ένα δορυφορικό κάτοπτρο διαµέτρου τουλάχιστον 1,4 µέτρων για οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ενώ θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα universal V/H LNB. Για την απρόσκοπτη και πλήρη διαχείριση και επεξεργασία των δεδοµένων απαιτούνται ικανά σε αριθµό συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα αποφασίσει να προσφέρει ο προσφέρων ώστε να µπορούν να αναλάβουν τις διαδικασίες της αποθήκευσης των ψηφιακών δεδοµένων, της επεξεργασίας και της λήψης. Το σύστηµα πρέπει να έχει αποθηκευτικούς χώρους ώστε να καλύπτει πλήρως µια περίοδο έξι µηνών πλήρους σετ δεδοµένων. Επίσης απαιτείται µια κάρτα PCI λήψης σήµατος DVB και µια διαθέσιµη θύρα τύπου USB για την τοποθέτηση του κλειδιού αποκωδικοποίησης των δεδοµένων. Για την ορθή λειτουργία του συστήµατος η Νοµαρχία θα φροντίσει µε δική της ευθύνη να προµηθευτεί και να συντηρεί την άδεια χρήσης και τον απαιτούµενο εξοπλισµό (κλειδί και λογισµικό) από την Eumetsat. Κατά την συνεχή αυτόµατη λειτουργία του το σύστηµα λήψης θα πρέπει να πραγµατοποιεί αδιάλειπτα την λήψη των δορυφορικών δεδοµένων, την αποκωδικοποίηση και αποθήκευσή τους. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εκτελείται σε κύκλους 15 λεπτών παράλληλα µε την καταγραφή των δεδοµένων από τον δέκτη. Τα δεδοµένα θα αποθηκεύονται συµπιεσµένα ώστε να καταλαµβάνουν τον ελάχιστο δυνατό χώρο αποθήκευσης ενώ παράλληλα τον µικρότερο χρόνο µετάδοσης µέσω δικτύου. Παράλληλα ο χειριστής του συστήµατος επεξεργασίας: Θα λαµβάνει από τον σταθµό λήψης την τελευταία οµάδα δεδοµένων

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.1: 1 η ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Βασίλης Αμοιρίδης Κύριος Ερευνητής Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Ανίχνευση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ευκαλίων Καλογρίδης 1(*) ΑΤΜ, Τζώτσος Άγγελος 1 ΑΤΜ, Πετρόγκωνας Ιωάννης 1 ΑΤΜ, Χρήστος Ιωσηφίδης 2 ΕΜΠ, Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές ρ. Ε. Χάρου Πρόγραµµα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/neural Περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Αεροφωτογραφία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Σκεύη Πέρδικου Frederick Research Centre Το έργο είναι χρηματοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 6977458208, E-mail: antyger@gmail.com. Τηλ: 6936856490, E-mail: ioannis.giannakis@gmail.com

Τηλ: 6977458208, E-mail: antyger@gmail.com. Τηλ: 6936856490, E-mail: ioannis.giannakis@gmail.com ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΧΛΩΡΙ ΑΣ - ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Αντύπας Γεράσιµος 1 *, Γιαννάκης Ιωάννης 2, Μαρτίνης

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WIKI

ΛΟΓΟΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WIKI ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων Δρ. Ε. Χάρου Πρόγραμμα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ exarou@iit.demokritos.gr Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική βαθυμετρία

Δορυφορική βαθυμετρία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δορυφορική βαθυμετρία Διάλεξη 12 Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον ΔΙΑΛΕΞΗ 12 Δορυφορική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση Από τη στιγμή που άνθρωπος ανακάλυψε τη σπουδαιότητα της αεροφωτογραφίας, άρχισε να αναζητά τρόπους και μέσα που θα του επέτρεπαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SEVIRI MONITOR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SEVIRI MONITOR ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SEVIRI MONITOR Αθήνα, Αύγουστος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ ρ Αθανάσιος Γκανάς ρ Γεώργιος ρακάτος Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης ευστάθειας κλιτύων στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ 1 Το πρόβληµα των κατολισθήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο υπέρυθρο (CIR)

2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο υπέρυθρο (CIR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Φασματικές υπογραφές 2.1. Επανάληψη από τα προηγούμενα 2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον 1 ος Κύκλος Εκπαίδευσης 1 ο σεμινάριο 11 Ιουνίου 2014 Ελεύθερο Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ: Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων 1 2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και οι εικόνες του φακέλου «Multispec_tutorial_files\ Images and Files Σκοπός: Η προσαρμογή της χωρικής ανάλυσης διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ LANDSAT 5 TM KAI LANDSAT 8 OLI/TIRS ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ»

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ LANDSAT 5 TM KAI LANDSAT 8 OLI/TIRS ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ LABORATORY

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση διαρροών νερού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και επίγειων φασματοραδιομέτρων

Παρακολούθηση διαρροών νερού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και επίγειων φασματοραδιομέτρων Ημερίδα: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΦYΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Παρακολούθηση διαρροών νερού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο

Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο ΤΨΣ 150 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Π..407/80 Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ. Δρ. Σίλας Μιχαηλίδης Διευθυντής Τμήματος Μετεωρολογίας

ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ. Δρ. Σίλας Μιχαηλίδης Διευθυντής Τμήματος Μετεωρολογίας ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Δρ. Σίλας Μιχαηλίδης Διευθυντής Τμήματος Μετεωρολογίας Σαν μετεωρολογικό φαινόμενο ο υετός έχει μελετηθεί από πολλές απόψεις. Εδώ θα περιοριστούμε στους τρόπους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Γεωγραφικό Πληροφορικό Σύστηµα (Γ.Π.Σ.); Ένα Γ.Π.Σ. είναι µια οργανωµένη συλλογή εξοπλισµού, λογισµικού, γεωγραφικών δεδοµένων και

Τι είναι Γεωγραφικό Πληροφορικό Σύστηµα (Γ.Π.Σ.); Ένα Γ.Π.Σ. είναι µια οργανωµένη συλλογή εξοπλισµού, λογισµικού, γεωγραφικών δεδοµένων και Τι είναι Γεωγραφικό Πληροφορικό Σύστηµα (Γ.Π.Σ.); Ένα Γ.Π.Σ. είναι µια οργανωµένη συλλογή εξοπλισµού, λογισµικού, γεωγραφικών δεδοµένων και προσωπικού, σχεδιασµένη έτσι ώστε να συγκεντρώνει, αποθηκεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ρ Κοντοές Χαράλαµπος Ηλίας Παναγιώτης Κώτσης Ιωάννης Παρώνης ηµήτρης ρ Σηφάκις

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ο : Ατμοσφαιρικές διορθώσεις εικόνας- Αυτοματοποιημένη ανίχνευση αλλαγών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ο : Ατμοσφαιρικές διορθώσεις εικόνας- Αυτοματοποιημένη ανίχνευση αλλαγών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ο : Ατμοσφαιρικές διορθώσεις εικόνας- Αυτοματοποιημένη ανίχνευση αλλαγών Πριν αναλύσουμε τα δεδομένα μιας εικόνας θα χρειαστεί να κάνουμε μια προ-επεξεργασία για την κανονικοποίηση των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα.

Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα. Σταύρος Καλογεράκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως γνωστό, ο χάρτης με τις πληροφορίες που περιέχει είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Δορυφορικών Εικόνων σε Επίπεδο Υπό-εικονοστοιχείου για την Εκτίμηση του Συντελεστή Εκπομπής Επιφάνειας Εδάφους σε Αστικές Περιοχές

Ταξινόμηση Δορυφορικών Εικόνων σε Επίπεδο Υπό-εικονοστοιχείου για την Εκτίμηση του Συντελεστή Εκπομπής Επιφάνειας Εδάφους σε Αστικές Περιοχές ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταξινόμηση Δορυφορικών Εικόνων σε Επίπεδο Υπό-εικονοστοιχείου για την Εκτίμηση του Συντελεστή Εκπομπής Επιφάνειας Εδάφους σε Αστικές Περιοχές Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Συµβατική χρήση χρωµάτων σε θεµατικούς χάρτες και «ασυµβατότητες» Γεωλογικοί χάρτες: Χάρτες γήινου ανάγλυφου: Χάρτες χρήσεων γης: Χάρτες πυκνότητας πληθυσµού: Χάρτες βροχόπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Αδάμ Γιώργος Γκορτσίλας Δημήτρης Οικονομίδης Γιάννης 2009 TARIFA Project 1. Περιγραφή προβλήματος-αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 Αστρονομία στο Υπέρυθρο - Ένας Αθέατος Κόσμος Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΑΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 3. ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Διαστημικός καιρός. Αποτελεί το σύνολο της ηλιακής δραστηριότητας (ηλιακός άνεμος, κηλίδες, καταιγίδες, εκλάμψεις, προεξοχές, στεμματικές εκτινάξεις ηλιακής μάζας) που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος»

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» «Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονικώς υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα