Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ακαδημαϊκό έτος Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ημερομηνία :21 /2 /2011

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφική θέση του Τμήματος Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διδακτικό έργο Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Εκπαιδευτικά βοηθήματα Διαθέσιμα μέσα και υποδομές Βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Ερευνητικό έργο Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία Αναγνώριση από τρίτους, της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και

3 3 ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5 ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου; Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού; Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων; Συμπεράσματα Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; Σχέδια βελτίωσης Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων... 60

4 4 11. Πίνακες Παραρτήματα Επιστημονικές δημοσιεύσεις μελών ΕΠ Επιστημονικές δημοσιεύσεις επιστημονικών/εργαστηριακών συνεργατών Ερωτηματολόγια / Απογραφικά Δελτία Διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από τους φοιτητές Συμμετοχή Φοιτητών στη συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων Συνολική ανάλυση των Ερωτηματολογίων Φοιτητών Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Υπάρχοντες και Αιτούμενοι Χώροι Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙΘ

5 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν πόνημα αποτελεί την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η παρούσα έκθεση στηρίχτηκε κυρίως στα στοιχεία που συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους/τις φοιτητές/τριες και την συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων από τους διδάσκοντες, κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Παρ όλα αυτά, μπορεί κανείς αβίαστα να ισχυρισθεί ότι αποτελεί το απόσταγμα προσπαθειών «αυτογνωσίας» αρκετών ετών, οι οποίες έλαβαν την συγκεκριμένη μορφή που η ΑΔΙΠ συνέστησε. Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ: Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι ουσιαστικά μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του. Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν ήταν η απλή συλλογή δεδομένων και η καταγραφή κάποιων αποτελεσμάτων, αλλά η διαμόρφωση της κριτικής άποψης του Τμήματος για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του, διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, σύμφωνα με τον νόμο Διασφάλισης Ποιότητας και τις οδηγίες της ΑΔΙΠ. Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος κινήθηκε ομαλά. Το Συμβούλιο του Τμήματος συζήτησε το θέμα σε κάποιες από τις συνεδριάσεις του, διευκρινίστηκαν τυχόν επιφυλάξεις και προβληματισμοί, και η διαδικασία ξεκίνησε. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος δεν είχαν σοβαρές διαφωνίες. Παρ όλα αυτά, η συμμετοχή τους στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα πρέπει να βελτιωθεί. Με την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αξιολόγησης, το Τμήμα αισθάνεται ότι έχει σχηματίσει μία ξεκάθαρη εικόνα για το επίπεδο των σπουδών που προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριές του, για την πορεία του στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Πιστεύουμε ότι η Εσωτερική Αξιολόγηση έδωσε στο Τμήμα το έναυσμα να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της πορείας του, να θέσει αμεσότερους στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξή του, και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του στο ευρύτερο πεδίο της Προσχολικής Αγωγής. Δόθηκαν ευκαιρίες για να τεθούν πολλά ζητήματα επί τάπητος, και να αναπτυχθούν στρατηγικές για την βελτίωση των αδύνατων σημείων, αλλά και για την ενδυνάμωση των δυνατών σημείων του Τμήματος. Το Τμήμα θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή με την ελπίδα να δοθούν κάποιες λύσεις στα χρόνια προβλήματα που το ταλανίζουν και εμποδίζουν την εξέλιξή του, προσδοκώντας ότι τόσο η Διοίκηση του Ιδρύματος όσο και η Πολιτεία θα αφουγκραστούν τις αγωνίες του και θα φροντίσουν να βελτιώσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος και συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή της, άμεσα ή έμμεσα. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙΘ

6 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ Η εσωτερική αξιολόγηση αποφασίστηκε από το Συμβούλιο του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας (Γ.Σ. 16/ ). Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, ως μέλη της ΟΜΕΑ ορίστηκαν τα παρακάτω μέλη ΕΠ α) Βιδάλη-Λαλούμη Ευαγγελία, Καθηγήτρια β) Ζαχοπούλου Ευρυδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια γ) Ψάλτη Αναστασία, Επίκουρος Καθηγήτρια Μετά από παραίτηση της κ. Βιδάλη-Λαλούμη, τη θέση της πήρε η κ. Νατσιοπούλου Τριανταφυλλιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Επίσης η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με το προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Η ΟΜΕΑ συμμετείχε σε συναντήσεις, που γινόταν : 1) για να ληφθούν αποφάσεις για τις διαδικασίες διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων 2) κάθε φορά που έπρεπε να λυθεί ένα πρόβλημα που παρουσιαζόταν κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης 3) για την σύνταξη της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης. Σημαντική υπήρξε η υποστήριξη των αποσπασμένων εκπαιδευτικών του Τμήματος και κάποιων εργαστηριακών συνεργατών στην εισαγωγή των δεδομένων των ερωτηματολογίων των φοιτητών/τριών στο στατιστικό πακέτο SSPS Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τους/τις φοιτητές/τριες και από τους διδάσκοντες του Τμήματος. Στους/τις φοιτητές/τριες διανεμήθηκε το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας (Παράρτημα 12-3). Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν τόσο το χειμερινό, όσο και το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους Διανεμήθηκαν σε ώρα μαθήματος και συμπληρώθηκαν ανώνυμα από τους/τις φοιτητές/τριες. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν σε φάκελο από φοιτητή/τρια που ορίσθηκε για το σκοπό αυτό. Στο φάκελο ανεγράφη το μάθημα, η ημερομηνία και ο αριθμός των ερωτηματολογίων. Ο φάκελος υπογράφηκε τόσο από τον φοιτητή/τρια όσο και από τον διδάσκοντα και παραδόθηκε στην ΟΜΕΑ. Στους διδάσκοντες, μέλη ΕΠ και στους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του Τμήματος, δόθηκαν για συμπλήρωση δύο έντυπα: α) Το Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος όπως τροποποιήθηκε μετά την αξιολόγηση του έτους (Παράρτημα 12-3). β) Το Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Παράρτημα 12-3). Και τα δύο παραδόθηκαν από τους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος;

7 7 Η έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος παρουσιάστηκε στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, συζητήθηκε εκτεταμένα και εγκρίθηκε Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Η διαδικασία της αξιολόγησης, σε επίπεδο Τμήματος, είναι σχετικά νέα και είναι λογικό να χρειάζεται μια φάση εξοικείωσης και σταδιακής εμπέδωσης στην καθημερινότητα του Τμήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν εφαρμόστηκαν διαδικασίες αξιολόγησης στο Τμήμα, αλλά όχι με οργανωμένη και συστηματική μορφή. Ένα θετικό σημείο ήταν η συστηματική αντιμετώπιση της έννοιας της αξιολόγησης μέσα στο Τμήμα, συνολικά. Η τρέχουσα διαδικασία έδωσε την δυνατότητα για πολύπλευρη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση, που τα στοιχεία της θα χρησιμοποιηθούν και για την σύγκριση του Τμήματος με άλλα Τμήματα ΤΕΙ και ΑΕΙ, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, αλλά και για τον καθορισμό των αδυναμιών που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον με τον σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών και μηχανισμών. Η θετική ανταπόκριση των διδασκόντων (μονίμων και μη) αποτελεί ένα από τα θετικά στοιχεία της διαδικασίας. Η πιο σημαντική δυσκολία της όλης διαδικασίας ήταν η μεταφορά των δεδομένων από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι φοιτητές/τριες στο στατιστικό πακέτο που έπρεπε να εισαχθούν για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά χρονοβόρα και απαιτούσε το στήσιμο ενός μηχανισμού, όπου συμμετείχαν άτομα τα οποία δεν είχαν καμία εμπειρία από παρόμοιες διαδικασίες Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. α) Η διαδικασία της αξιολόγησης θα είναι πιο αποτελεσματική όταν όλα τα μέλη του προσωπικού των Ιδρυμάτων, εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, κατανοήσουν την σημασία και τον ρόλο της αξιολόγησης στην μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξη του Τμήματος. Οι πραγματικοί στόχοι της αξιολόγησης ακυρώνονται, όταν η αξιολόγηση γίνεται υποχρεωτική για να μπορέσει το Τμήμα να αποκτήσει την «άδεια» να διοργανώσει αυτόνομα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. β) Μία απλή πρόταση βελτίωσης αφορά την περαιτέρω βελτίωση αλλά και προσαρμογή των ερωτηματολογίων σύμφωνα με τα σχόλια, τόσο των φοιτητών/τριών όσο και των διδασκόντων. γ) Στην διαδικασία της αξιολόγησης θα μπορούσαν να προστεθούν ενημερωτικές ομιλίες και συζητήσεις τόσο με τους φοιτητές/τριες, όσο και με τους άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία, σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης, αλλά και την ανάλυση των ερωτηματολογίων.

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παρουσίαση του Τμήματος To Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Το Τμήμα ιδρύθηκε με το ΠΔ 561 (ΦΕΚ 199 τ. Α /27/11/1985) και η λειτουργία του άρχισε το 1985 Οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους τον Ιούνιο του Αυτή τη στιγμή, στο Τμήμα φοιτούν περίπου 700 φοιτητές/τριες Γεωγραφική θέση του Τμήματος. Το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙΘ συστεγάζεται με το Τμήμα Μαιευτικής σε ένα κοινό κτίριο δύο ορόφων. Όλοι οι χώροι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, περίπου 17 χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δύο τρόποι πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ είναι με λεωφορεία του ΟΑΣΘ και με ΙΧ αυτοκίνητα. Το γεγονός αυτό καθιστά προβληματική την πρόσβαση στο ΑΤΕΙΘ και τη λειτουργία του Ιδρύματος, εφ όσον οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές, ο κύριος όγκος των οποίων κατοικούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι εξαρτώμενοι από την αστική συγκοινωνία της πόλης. Για παράδειγμα, η εκπαιδευτική διαδικασία διακόπτεται όταν απεργούν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, αφού οι φοιτητές δεν έχουν άλλη δυνατότητα να έρθουν στο Ίδρυμα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την δημιουργία και άλλων τρόπων πρόσβασης, π.χ. σιδηρόδρομος. Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος, στόχος και επιθυμία είναι η δημιουργία: - εξειδικευμένων εργαστηριακών χώρων για την ερευνητική υποστήριξη του Τμήματος και - αιθουσών διδασκαλίας, με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό και συστήματα πολυμέσων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών - η ίδρυση πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία) Στον Πίνακα 11-1 παρουσιάζεται η στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία. Από τα δεδομένα αυτά διαφαίνεται καθαρά ότι το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος στηρίζεται, κατεξοχήν, στο έκτακτο επιστημονικό και εργαστηριακό προσωπικό (33 διδάσκοντες), ενώ τα μέλη ΕΠ είναι μόλις 8. Το καθεστώς αυτό επιφέρει πολλά προβλήματα στην καλή λειτουργία του Τμήματος και στην ανάπτυξή του, από τη στιγμή που τα μέλη του έκτακτου προσωπικού δεν παραμένουν τα ίδια, μπορεί να αλλάζουν ακόμη και σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, και ασχολούνται μόνο με το διδακτικό έργο. Οπότε τον φόρτο εργασίας για το ερευνητικό και το διοικητικό έργο αναλαμβάνουν τα 8 μέλη ΕΠ. Επίσης η στελέχωση της γραμματείας απαρτίζεται μόνο από δύο μέλη, από το 2004 έως σήμερα, ενώ οι ανάγκες του Τμήματος σε διοικητικό προσωπικό είναι σαφώς αυξημένες. Απαιτείται η στελέχωση του Τμήματος με μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ώστε να γίνει εφικτή η ανάπτυξη του ερευνητικό έργου του Τμήματος, η επέκταση των συνεργασιών του σε άλλα τμήματα Ελληνικών και Ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ακόμη, είναι απαραίτητη η στελέχωση της γραμματείας του Τμήματος με επιπλέον προσωπικό για την κάλυψη των νέων αναγκών του Τμήματος. Όλων, βέβαια, των προαναφερθέντων θα πρέπει να προηγηθεί η ύπαρξη νέων χώρων, από τη στιγμή που το Τμήμα ασφυκτιά λειτουργώντας στους ανεπαρκείς υπάρχοντες χώρους.

9 Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Ο αριθμός και η κατανομή τόσο των εγγεγραμμένων όσο και των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος (δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές) κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στους Πίνακες και αντίστοιχα 2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; Στο ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος δεν αναγράφονται οι σκοποί και οι στόχοι του Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; Το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας έχει ως αποστολή: α) Να μεταδώσει και να αναπτύξει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα τις γνώσεις για την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας και β) Να παράσχει στους/στις φοιτητές/τριές του άρτια κατάρτιση στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας, ώστε να εξασφαλίσει σ' αυτούς τις προϋποθέσεις για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Στα πλαίσια της αποστολής αυτής το Τμήμα: 1. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα. 2. Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3. Συνεργάζεται με φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, π. χ. με Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, με ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, με Παιδικούς Σταθμούς οργανώσεων κτλ. 4. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία και στις άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Τμήματος. 5. Διεξάγει έρευνα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών. 6. Διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, π. χ. ανταλλαγές φοιτητών/τριών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, ενημερωτικές ημερίδες κτλ. 7. Προετοιμάζεται ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. 8. Φροντίζει για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει. Γι αυτό αναθεωρεί τακτικά το Πρόγραμμα Σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;

10 10 Δεν υπάρχουν διατυπωμένοι στόχοι του τμήματος στο ΦΕΚ ίδρυσής του (Παράρτημα 12-10).Οι προαναφερθέντες στόχοι είναι αυτοί που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος είναι δυνατόν να επιτυγχάνονται μέσω: 1) της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές των σπουδών και το προφίλ των αποφοίτων να συμβαδίζει με τις εκάστοτε διεθνείς και εθνικές ανάγκες 2) της εξέλιξης των μελών ΕΠ στις επόμενες βαθμίδες η οποία απαιτεί την από μέρους τους προαγωγή της επιστήμης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, μέσω υψηλού επιπέδου έρευνας η οποία θα πρέπει να δημοσιεύεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και να ανακοινώνεται σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Η δραστηριότητα αυτή οδηγεί στην παραγωγή νέας θεωρητικής γνώσης (εφ όσον διεξάγεται βασική έρευνα), και εφαρμοσμένης γνώσης (εφ όσον διεξάγεται έρευνα πεδίου). 3) της συμμετοχής μελών ΕΠ σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα 4) της αξιολόγησης της γενικότερης επίδοσης των φοιτητών/τριών στα μαθήματα, καθώς και της συμμετοχής τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 5) της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, που είναι υποχρεωτική για όλους τους/τις φοιτητές/τριες. Η εργασία αυτή θα πρέπει να παρουσιάζει είτε επιστημονική πρωτοτυπία (οπότε θα πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα και να οδηγεί σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα), είτε εκπαιδευτική καινοτομία (οπότε εμπλουτίζει το θεωρητικό και γνωστικό υπόβαθρο του συγγραφέα με κατάλληλο τρόπο, και τον διευκολύνει στις επαγγελματικές επιδιώξεις του). 6) της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην πρακτική άσκηση, η οποία είναι το μέσο προετοιμασίας και εξοικείωσης τους με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. 7) της σύστασης επιτροπών οι οποίες θα εισηγούνται προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και την αναπροσαρμογή των στόχων του, όταν χρειάζεται. 8) της ανανέωσης του εξοπλισμού του Τμήματος μέσα από τα εθνικά προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ- ΕΤΠΑ Οι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος είναι : 1) το αυξημένο διδακτικό ωράριο των μελών ΕΠ 2) οι αυξημένες διοικητικές δραστηριότητες των μελών ΕΠ, ελλείψει επαρκούς διοικητικής υποστήριξης 3) η έλλειψη μεταπτυχιακών σπουδών (σε επίπεδο Master και σε επίπεδο Διδακτορικού). Όσο δεν υπάρχουν αυτόνομες μεταπτυχιακές σπουδές, η έρευνα θα υπολείπεται, και ποιοτικά και ποσοτικά, των υπολοίπων αντιστοίχων τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 4) η έλλειψη επαρκών χώρων διδασκαλίας 5) η ανυπαρξία χώρων για ερευνητικές δραστηριότητες, όπως ειδικά εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια

11 Διοίκηση του Τμήματος Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από το Συμβούλιο και τον Προϊστάμενο. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Προϊστάμενος του Τμήματος και τηρούνται πρακτικά από τη Γραμματέα του Τμήματος. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος παρευρίσκεται και ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; Από το Συμβούλιο του Τμήματος έχουν οριστεί οι ακόλουθες επιτροπές: Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή όλων των φάσεων της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών. Οι φάσεις αυτές περιλαμβάνουν την εύρεση εργασιακών χώρων για την Πρακτική Άσκηση, τη σύναψη συμφωνιών με τους υπευθύνους αυτών των χώρων, την ανάθεση συγκεκριμένου αριθμού φοιτητών/τριών σε κάθε Επόπτη της Πρακτικής Άσκησης, την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την περίοδο διεξαγωγής της και τη σύνταξη των τελικών εκθέσεων της Πρακτικής Άσκησης. Επιτροπή Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών Ασχολείται με την μερική ή ολική Αναμόρφωση του Προγράμματος των Προπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις του πεδίου της Προσχολικής Αγωγής, έτσι ώστε το Πρόγραμμα Σπουδών να καταστεί ελκυστικό για τους υποψήφιους φοιτητές/τριες, αλλά και να συμβαδίζει με τις εκπαιδευτικές και εργασιακές ανάγκες του χώρου. Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης Είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και για την σύνταξη των εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει: 1) την διαμόρφωση των ερωτηματολογίων που προτείνονται από την ΑΔΙΠ, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του Τμήματος, τις διαδικασίες διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων και την επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν στο Τμήμα; Δεν υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί εφαρμόσιμοι μόνο στο Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας. Ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος (Παράρτημα 12-9) Διάρθρωση του Τμήματος σε Τομείς. Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Δεν έχουν θεσμοθετηθεί Τομείς στο Τμήμα.

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Προγράμματα Σπουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ορίστηκε με την υπουργική απόφαση αριθμ /Ε5 ( ) ΦΕΚ 629/ (τεύχος Β) μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος. Για τον καθορισμό του περιεχομένου των μαθημάτων ελήφθησαν υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο των επιστημών που αφορούν την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας και οι κοινωνικές/οικογενειακές συνθήκες (πολύωρη εργασία των γονέων, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ.). Στόχος του τρέχοντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι η άρτια κατάρτιση των φοιτητών/τριών στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας ώστε να εξασφαλίσει σε αυτούς τις προϋποθέσεις για επαγγελματική και επιστημονική σταδιοδρομία (εργαζόμενοι σε Βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς και κέντρα φύλαξης παιδιών, ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών σταθμών, καθηγητές σε τεχνικά Λύκεια, συμμετοχή σε σχετικά με την επιστήμη τους ερευνητικά προγράμματα) Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις παραπάνω επιδιώξεις διότι περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής και Ειδικής υποδομής, τα οποία προσφέρουν μια ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας και μαθήματα ειδικότητας τα οποία παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες, τις οποίες απαιτεί η πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος της Βρεφονηπιοκόμου. Η κατοχή των απαραίτητων γνώσεων βεβαιώνεται με τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, ενώ η ικανότητά τους να τις εφαρμόσουν σε χώρους πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος της Βρεφονηπιοκόμου ελέγχεται κατά τη διεξαγωγή εργαστηρίων σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς ποικίλων φορέων (Δήμοι, Κοινωφελή Ιδρύματα, Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ιδιώτες). Για την προετοιμασία των φοιτητών/τριών ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των παραπάνω φορέων ως πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι οι διδάσκοντες παρέχουν ακαδημαϊκές γνώσεις με ποικίλες μορφές διδασκαλίας και συμμετέχουν ενεργά μέσω εργαστηρίων, ασκήσεων πράξεις και επισκέψεων στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Για την επιτυχία της παραπάνω διαδικασίας επιδιώκεται η συνεργασία ανάμεσα στους φοιτητές/τριες, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Η παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Τμήματος επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς έγιναν δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; Υπάρχει ορισμένη επιτροπή για την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών και προβαίνει σε συνεργασία με τους διδάσκοντες στο τμήμα με σκοπό την αναθεώρηση του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών. Η διαδικασία αυτή επιδέχεται βελτιώσεων.

13 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος, με ενημερωτικά φυλλάδια που διανέμονται σε μαθήτριες/μαθητές Λυκείων και με ενημερωτικές ημερίδες τις οποίες παρακολουθούν οι καινούριες/ιοι φοιτήτριες/φοιτητές Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; Στο Τμήμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που να ελέγχει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, την ευκολία εύρεσης εργασίας και τη σχέση ανάμεσα στις γνώσεις που αποκτούνται σε προπτυχιακό επίπεδο και τη μεταγενέστερη εφαρμογή τους. Σύμφωνα με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙΘ, το 70% των αποφοίτων του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας εργάζονται ως μισθωτοί υπάλληλοι με πλήρη απασχόληση σε αντικείμενο γενικά σχετικό με τις σπουδές τους. Η εργασία αυτή βρέθηκε από διαγωνισμό, από φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, από τον ΟΑΕΔ, από αγγελία αλλά κύρια μέσω διαδικασίας αιτήσεων σε φορείς που προσφέρουν εργασία. Για την εύρεση της πρώτης εργασίας χρειάζεται κατά μέσο όρο ένας χρόνος μετά την περάτωση των σπουδών Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού/ειδίκευσης/ κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται; Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων/μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής/μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων; Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υπόβαθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλύπτουν τις εξής περιοχές των Επιστημών της Αγωγής: Επιστήμες της Αγωγής, Ψυχολογία, Βρεφονηπιοκομία, Ιατρικά μαθήματα, Ελληνική Γλώσσα, Αισθητική Παιδεία, Ειδικά μαθήματα και Διοίκηση-Νομοθεσία. Όσον αφορά τα μαθήματά του, το ΠΠΣ του Τμήματος παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Η ενότητα «Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής (Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής), ενώ υποστηρίζεται και από πέντε μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Προσχολική Παιδαγωγική, Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Ι, Συγκριτική Παιδαγωγική, Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνική Παιδαγωγική). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή δύο μαθημάτων Ειδικότητας (Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ, Παιδαγωγικό Υλικό) και ενός μαθήματος ΔΟΝΑ [Διοίκησης, Νομοθεσίας, Οικονομίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών] (Διαπολιτισμική Αγωγή). Η ενότητα «Ψυχολογία» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής (Εισαγωγή στην Ψυχολογία), ενώ υποστηρίζεται από πέντε μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Εξελικτική Ψυχολογία Βρεφικής Ηλικίας, Εξελικτική Ψυχολογία Νηπιακής Ηλικίας, Κοινωνική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Παιδαγωγική Ψυχολογία). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή ενός μαθήματος Ειδικότητας (Συμβουλευτική Ψυχολογία).

14 14 Η ενότητα «Βρεφονηπιοκομία» καλύπτεται από δύο μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Βρεφονηπιοκομία Ι & ΙΙ), ενώ υποστηρίζεται και από τέσσερα μαθήματα Ειδικότητας (Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, V, VI, VII). Η ενότητα «Ιατρικά μαθήματα» καλύπτεται από δύο μαθήματα Γενικής Υποδομής (Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας, Αγωγή Υγείας), ενώ υποστηρίζεται και από δύο μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Παιδιατρική, Εξελικτική Παιδιατρική). Η ενότητα «Ελληνική Γλώσσα» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής ( Νεοελληνική Γλώσσα), ενώ υποστηρίζεται και από ένα μάθημα Ειδικής Υποδομής (Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή ενός μαθήματος Ειδικότητας (Παιδική Λογοτεχνία). Η ενότητα «Αισθητική Παιδεία» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής (Αισθητική Αγωγή-Ιστορία Τέχνης), ενώ περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή έξι μαθημάτων Ειδικότητας (Εικαστικά Ι & ΙΙ, Κουκλοθέατρο, Θεατρικό Παιχνίδι, Μουσικοπαιδαγωγική Ι & ΙΙ). Η ενότητα «Ειδικά μαθήματα» καλύπτεται από τρία μαθήματα Γενικής Υποδομής (Περιβαλλοντική Αγωγή, Στατιστική, Προσχολική Αγωγή & Η/Υ), ενώ υποστηρίζεται και από ένα μάθημα Ειδικής Υποδομής (Μεθοδολογία Έρευνας). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή τριών μαθημάτων Ειδικότητας (Ειδική Αγωγή, Μουσικοκινητική Αγωγή Ι & ΙΙ). Τέλος, η ενότητα «Διοίκηση-Νομοθεσία» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής (Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία), ενώ υποστηρίζεται και από δύο μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Κοινωνική Πρόνοια ΙΙ). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή πέντε μαθημάτων ΔΟΝΑ (Κοινωνική Πρόνοια Ι, Στοιχεία Δικαίου & Νομοθεσίας Ι & ΙΙ, Στοιχεία οικονομικής διαχείρισης βρεφονηπιακών σταθμών, Οργάνωση και διοίκηση βρεφονηπιακών σταθμών) Το ΠΠΣ του Τμήματος και η οργάνωση των μαθημάτων του εμφανίζονται στους Πίνακες , και Στο ΠΠΣ του Τμήματος προσφέρονται συνολικά 64 μαθήματα σε 7 διδακτικά εξάμηνα. Οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων (ΔΜ) κυμαίνονται από 3 ως 9 με σύνολο 210 ΔΜ που υλοποιούνται σε 165 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα για τα 7 διδακτικά εξάμηνα. Το 8 ο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση (20 ΔΜ) και την Πτυχιακή Εργασία (10 ΔΜ). Τα μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) 8 μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΓΥ): 6 υποχρεωτικά (Υ) και 2 υποχρεωτικής επιλογής (ΕΥ) που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 προσφερόμενα μαθήματα, (β) 14 μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΕΥ): 10 υποχρεωτικά (Υ) και 4 υποχρεωτικής επιλογής (ΕΥ) που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 8 προσφερόμενα μαθήματα, (γ) 14 μαθήματα Ειδικότητας (ΕΙΔ): 12 υποχρεωτικά (Υ) και 2 υποχρεωτικής επιλογής (ΕΥ) που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 προσφερόμενα μαθήματα και (δ) 4 μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ): 2 υποχρεωτικά (Υ) και 2 υποχρεωτικής επιλογής (ΕΥ) που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 προσφερόμενα μαθήματα. Τα αντίστοιχα ποσοστά κάθε κατηγορίας επί του συνόλου των 64 μαθημάτων, καθώς και τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις διδακτικές μονάδες (ΔΜ), τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ΩΔ) και το φόρτο εργασίας φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας: Ποσοστά κατηγοριών μαθημάτων ΓΥ ΕΥ ΕΙΔ ΔΟΝΑ Μαθήματα 20% 35% 35% 10% ΔΜ 19,3% 38,1% 34,7% 7,9%

15 15 ΩΔ 17% 38,2% 39,4% 5,4% ΦΕ 19,3% 37,7% 35,4% 7,6% Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων; Η αντιστοιχία μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, άσκησης πράξης και εργαστηριακών ασκήσεων είναι: 1: 0,2125:0, Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων; Η ύλη των μαθημάτων οργανώνεται από την κάθε διδάσκουσα/διδάσκοντα σύμφωνα και με το περίγραμμα του κάθε μαθήματος και συντονίζεται μεταξύ των μαθημάτων μετά από συνεννόηση των διδασκουσών/διδασκόντων. Η έκταση της ύλης των μαθημάτων κρίνεται ως ορθολογική και δεν παρατηρούνται κενά. Στα περισσότερα μαθήματα του ΠΠΣ δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα με εξαίρεση 5 μαθήματα για τα οποία δηλώθηκε από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες μικρή επικάλυψη, η οποία αντιμετωπίζεται μετά από συνεννόηση των διδασκόντων/διδασκουσών των συγκεκριμένων μαθημάτων. Η επικαιροποίηση της ύλης πραγματοποιήθηκε πριν 1 με 2 ακαδημαϊκά έτη για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθημάτων, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία η επικαιροποίηση της ύλης έγινε στο τρέχον εξάμηνο (συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων), ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία η επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε παλιότερα Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα; Σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων εφαρμόζεται στο Τμήμα, κυρίως για μαθήματα που διδάσκονται σε αλυσίδες: Α Β 1. Βρεφονηπιοκομία Ι, Α εξάμηνο 1. Προσχολική Παιδαγωγική, Β εξάμηνο 2. Βρεφονηπιοκομία ΙΙ, Β εξάμηνο 2. Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Ι, Γ εξάμηνο 3. Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, Γ εξάμηνο 3. Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ, Δ εξάμηνο Επιπλέον, υπάρχουν και προαπαιτούμενα μαθήματα ειδικότητας για την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση. Αυτά είναι: 1. Εικαστικά Ι & ΙΙ, 2. Μουσικοπαιδαγωγική Ι & ΙΙ, 3. Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ,

16 16 V, VI, VII, 4. Παιδική Λογοτεχνία, 5. Συμβουλευτική Ψυχολογία, 6. Μουσικοκινητική Αγωγή Ι & ΙΙ, 7. Θεατρικό Παιχνίδι, 8. Κουκλοθέατρο, 9. Παιδαγωγικό Υλικό, 10. Ειδική Αγωγή, 11. Θεωρία και Μαθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ. Το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων που εφαρμόζεται στο Τμήμα κρίνεται ως ιδιαίτερα λειτουργικό. Ωστόσο, θα έπρεπε να επεκταθεί και για τα μαθήματα της Ψυχολογίας έτσι ώστε κάθε φοιτήτρια/φοιτητής να πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το μάθημα «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» του Α εξαμήνου για να μπορέσει να δηλώσει το μάθημα «Εξελικτική Ψυχολογία Βρεφικής Ηλικίας» του Β εξαμήνου κ.ο.κ. Στο σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων εντάσσονται τα 15 από τα 64 συνολικά μαθήματα, δηλαδή ποσοστό 23,43% Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα σπουδών; Ποια είναι αυτά; Κανένα μάθημα δεν προσφέρεται από άλλο πρόγραμμα σπουδών και κανένα μάθημα δεν προσφέρεται σε άλλο πρόγραμμα σπουδών Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά μαθήματα; Στο Τμήμα διδάσκονται τα ακόλουθα μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, τα οποία είναι όλα προαιρετικά Το εξεταστικό σύστημα Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; Οι γραπτές τελικές εξετάσεις είναι η κύρια μέθοδος αξιολόγησης σε όλα τα μαθήματα, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος όπου υπάρχει. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των μαθημάτων σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. Συγκεκριμένα, σε 18 θεωρητικά μαθήματα χρησιμοποιούνται η γραπτή τελική εξέταση και η κατ οίκον εργασία (η οποία μπορεί να παρουσιαστεί ή και να μην παρουσιαστεί μέσα στην τάξη), ενώ σε 8 μαθήματα μόνο η γραπτή τελική εξέταση. Σε 5 θεωρητικά μαθήματα η κύρια μέθοδος αξιολόγησης είναι ένας συνδυασμός γραπτής εξέτασης, προφορικής εξέτασης, ενδιάμεσης εξέτασης (προόδου) και εργασίας, ενώ για τα υπόλοιπα δηλώνονται συνδυασμοί γραπτής εξέτασης με συζήτηση, με ασκήσεις ή με εργασία και συζήτηση ή ασκήσεις. Στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που συνδυάζουν Θεωρία και Εργαστήριο κύριες μέθοδοι αξιολόγησης είναι ο συνδυασμός γραπτής εξέτασης με εργασία και/ή ασκήσεις ή προφορικής εξέτασης με εργασία και/ή ασκήσεις. Σε μία μόνο περίπτωση αναφέρθηκε ο συνδυασμός γραπτής εξέτασης, προφορικής εξέτασης, εργασίας και ασκήσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. φοιτήτριες ή φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) υπάρχει η δυνατότητα προφορικής εξέτασης μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα καθηγητή ή τη διδάσκουσα καθηγήτρια Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητριών/τών διασφαλίζεται με την επιτήρηση των φοιτητριών/τών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, την πρόσβαση των

17 17 φοιτητριών/τών στο γραπτό τους κείμενο και τη συζήτηση πιθανών αντιρρήσεών τους με τον υπεύθυνο καθηγητή ή την υπεύθυνη καθηγήτρια, τη δημόσια ανακοίνωση των βαθμών των εργασιών και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και τον τρόπο εξέτασης (διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης, αμερόληπτη βαθμολόγηση, διορθωτικός συντελεστής κ.ο.κ.) Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Η εξεταστική διαδικασία αξιολογείται από τον κάθε διδάσκοντα/την κάθε διδάσκουσα, ο οποίος/η οποία κρίνει την αποτελεσματικότητά της και επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας; Ειδική περίπτωση αξιολόγησης αποτελεί η πτυχιακή εργασία, η οποία εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος κατόπιν αίτησης του επιβλέποντα καθηγητή ή της επιβλέπουσας καθηγήτριας. Ένα από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα καθηγήτρια. Η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης θεωρείται διαφανής, καθώς υπάρχει η τριμελής επιτροπή Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/διπλωματική εργασία; Ποιες; Οι προδιαγραφές ποιότητας της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας προσδιορίζονται από τον εκάστοτε επιβλέποντα καθηγητή/την εκάστοτε επιβλέπουσα καθηγήτρια σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Οι προδιαγραφές ποιότητας ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές για τα επιστημονικά κείμενα και επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες: Πληρότητα & Επιστημονικότητα, Δομή & Οργάνωση, Γλωσσική Σαφήνεια & Ακρίβεια, Πρωτοτυπία & Δημιουργικότητα Διεθνής Διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Στα πλαίσια του προγράμματος Εrasmus/Socrates, έγιναν δύο μόνο μετακινήσεις διδασκόντων από το εξωτερικό προς το Τμήμα Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών ; Την τελευταία πενταετία, , οι αλλοδαποί φοιτητές/τριες που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα ήταν 8. Στον Πίνακα 11-7 αναγράφονται οι μετακινήσεις, τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων, αναλυτικά ανά έτος Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα ; Δεν υπάρχουν μαθήματα που διδάσκονται σε ξένη γλώσσα. Το προσωπικό ΕΠ είναι εξαιρετικά φορτωμένο με διδακτικές ώρες, και έτσι είναι αδύνατο να αναλάβει και διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα, ενώ τα μέλη του έκτακτου προσωπικού έχουν ετήσιες συμβάσεις, και έτσι είναι ανέφικτη η οργάνωση μαθημάτων σε ξένη γλώσσα με την συμμετοχή τους.

18 Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το Τμήμα; Το Τμήμα συμμετέχει στα προγράμματα ERASMUS Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; Ποιες; Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού στα πλαίσια της κινητικότητας φοιτητών/τριών και διδασκόντων, μέσω του προγράμματος ERASMUS. Ακόμη έχει συμφωνίες με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού και με Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, όπως είναι το COMENIUS Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; Δεν υπάρχουν Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) ; Το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) εφαρμόζεται Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS ; Στην αγγλική έκδοση των προγραμμάτων σπουδών όλων των Τμημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης υπάρχει και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα Πρακτική Άσκηση των Φοιτητριών/Φοιτητών Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν.1404/83), η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Έτσι λοιπόν η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας, κατά την οποία οι φοιτητές/τριες στη χρονική διάρκεια των έξι μηνών παρακολουθούν και εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές που έχουν διδαχθεί κατά τα επτά προηγούμενα εξάμηνα σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; Πως κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για στο Τμήμα μας Πως καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική;

19 19 Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Τους δίνεται το δικαίωμα να επιλέξουν οι ίδιοι το φορέα απασχόλησης στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Επίσης το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ μέσα από το οποίο εφαρμόζονται καινοτόμα προγράμματα, ενώ υπάρχει και η επιπλέον χρηματοδότηση των φοιτητών που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα Πως έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος; Ποια είναι η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός; Με την ίδρυση των ΤΕΙ, το 1984, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική εξάμηνη ΠΑ των φοιτητών, η οποία διεξάγεται σε δύο περιόδους, με έναρξη 1 η Οκτωβρίου και 1 η Απριλίου κάθε έτους. Οι φοιτητές, μετά το Ζ εξάμηνο σπουδών και εφόσον έχουν περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων, υποχρεούνται στη διεξαγωγή 6μηνης πρακτικής άσκησης σε συνθήκες πραγματικής εργασίας σε φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου φορέα. Στο Τμήμα υπάρχει επιτροπή πρακτικής η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του Ε.Π. και η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την πρακτική άσκηση. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει τη δήλωση προτίμησης στον Υπεύθυνο Τμήματος για πραγματοποίηση ΠΑ. Εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτησή του γίνεται αποδεκτή και εντάσσεται στον κατάλογο των ασκούμενων. Στη συνέχεια, ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που στέλνουν οι φορείς απασχόλησης, τις υποχρεώσεις και τα εργασιακά του δικαιώματα καθώς και για τη συνολική πορεία της ΠΑ. Ο Υπεύθυνος σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης μεριμνά για τη συνεχή επέκταση και εμπλουτισμό του καταλόγου των φορέων ΠΑ και για το ότι τα γνωστικά αντικείμενα των θέσεων θα ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των φοιτητών/τριών όσο και στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση και την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του/της φοιτητή/τριας, του φορέα απασχόλησης και του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Όλη η πορεία και η αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας περιγράφεται και αναφέρεται στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο ενημερώνει τακτικά ο/η φοιτητής/τρια, ο επόπτης και ο φορέας απασχόλησης. Ο Υπεύθυνος του Τμήματος και οι επόπτες προετοιμάζουν εκπαιδευτικά τους ασκούμενους φοιτητές/τριες και αξιολογούν το έργο τους έτσι, ώστε το όλο σχήμα να λειτουργεί παραγωγικά στην κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του θεσμού της ΠΑ στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών στο Τμήμα μας είναι οργανωμένη σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό καθώς λειτουργεί επί σειρά ετών (συνεχής βελτίωση και εμπλουτισμός) και σε αυτό έχει συμβάλλει και η συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ πρακτικής άσκησης. Μια δυσκολία που υπάρχει οφείλεται στον μεγάλο αριθμό φοιτητών/τριών που αναλογούν σε κάθε επόπτη του τμήματος καθώς τα μέλη Ε Π δεν είναι αρκετά σε αριθμό Σε ποιες ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκούμενων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Η πρακτική άσκηση στοχεύει:

20 20 α) Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. β) Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής. γ) Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών του Τμήματος με τους φορείς απασχόλησης κρίνεται απόλυτα επιτυχής και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους πραγματοποιούν κάποια εργαστηριακά μαθήματα στους παιδικούς σταθμούς. Το ίδιο ισχύει και για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των γνώσεων και της επίτευξης των στόχων της πρακτικής άσκησης Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας; Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας στο φορέα απασχόλησης στον οποίο ο/η φοιτητής/τρια πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση και την οποία μπορεί να ενσωματώσει στο θέμα της πτυχιακής του εργασίας, μετά από συνεννόηση και την καθοδήγηση του καθηγητή που τον εποπτεύει στην εκπόνηση της εργασίας Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων; Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι φοιτητές/τριες μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης προσλήφθηκαν από τον φορέα στον οποίο πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις αποκτώντας την αντίστοιχη εμπειρία οι φοιτητές/τριες ανέπτυξαν επιχειρηματική δράση στον χώρο της προσχολικής αγωγής και φροντίδας Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο διασύνδεσης μέσω: του προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών ΕΠΕΑΕΚ, του γραφείου πρακτικής άσκησης, των προσωπικών επαφών που αναπτύσσουν τα μέλη ΕΠ του Τμήματος με τους αντίστοιχους φορείς, του προγράμματος ERASMUS και της διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων στους παραγωγικούς φορείς Ποιές πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια συντονισμένη ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών/εποπτών του τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Η επιτροπή πρακτικής άσκησης έρχεται σε επαφή με τους φορείς απασχόλησης προκειμένου να τους ενημερώσει για τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία με το Τμήμα.

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ 2011 ΚΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα