Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ακαδημαϊκό έτος Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ημερομηνία :21 /2 /2011

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφική θέση του Τμήματος Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διδακτικό έργο Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Εκπαιδευτικά βοηθήματα Διαθέσιμα μέσα και υποδομές Βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Ερευνητικό έργο Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία Αναγνώριση από τρίτους, της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και

3 3 ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5 ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου; Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας; Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού; Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων; Συμπεράσματα Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; Σχέδια βελτίωσης Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων... 60

4 4 11. Πίνακες Παραρτήματα Επιστημονικές δημοσιεύσεις μελών ΕΠ Επιστημονικές δημοσιεύσεις επιστημονικών/εργαστηριακών συνεργατών Ερωτηματολόγια / Απογραφικά Δελτία Διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από τους φοιτητές Συμμετοχή Φοιτητών στη συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων Συνολική ανάλυση των Ερωτηματολογίων Φοιτητών Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Υπάρχοντες και Αιτούμενοι Χώροι Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙΘ

5 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν πόνημα αποτελεί την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η παρούσα έκθεση στηρίχτηκε κυρίως στα στοιχεία που συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους/τις φοιτητές/τριες και την συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων από τους διδάσκοντες, κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Παρ όλα αυτά, μπορεί κανείς αβίαστα να ισχυρισθεί ότι αποτελεί το απόσταγμα προσπαθειών «αυτογνωσίας» αρκετών ετών, οι οποίες έλαβαν την συγκεκριμένη μορφή που η ΑΔΙΠ συνέστησε. Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ: Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι ουσιαστικά μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του. Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν ήταν η απλή συλλογή δεδομένων και η καταγραφή κάποιων αποτελεσμάτων, αλλά η διαμόρφωση της κριτικής άποψης του Τμήματος για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του, διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, σύμφωνα με τον νόμο Διασφάλισης Ποιότητας και τις οδηγίες της ΑΔΙΠ. Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος κινήθηκε ομαλά. Το Συμβούλιο του Τμήματος συζήτησε το θέμα σε κάποιες από τις συνεδριάσεις του, διευκρινίστηκαν τυχόν επιφυλάξεις και προβληματισμοί, και η διαδικασία ξεκίνησε. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος δεν είχαν σοβαρές διαφωνίες. Παρ όλα αυτά, η συμμετοχή τους στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα πρέπει να βελτιωθεί. Με την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αξιολόγησης, το Τμήμα αισθάνεται ότι έχει σχηματίσει μία ξεκάθαρη εικόνα για το επίπεδο των σπουδών που προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριές του, για την πορεία του στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Πιστεύουμε ότι η Εσωτερική Αξιολόγηση έδωσε στο Τμήμα το έναυσμα να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της πορείας του, να θέσει αμεσότερους στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξή του, και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του στο ευρύτερο πεδίο της Προσχολικής Αγωγής. Δόθηκαν ευκαιρίες για να τεθούν πολλά ζητήματα επί τάπητος, και να αναπτυχθούν στρατηγικές για την βελτίωση των αδύνατων σημείων, αλλά και για την ενδυνάμωση των δυνατών σημείων του Τμήματος. Το Τμήμα θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή με την ελπίδα να δοθούν κάποιες λύσεις στα χρόνια προβλήματα που το ταλανίζουν και εμποδίζουν την εξέλιξή του, προσδοκώντας ότι τόσο η Διοίκηση του Ιδρύματος όσο και η Πολιτεία θα αφουγκραστούν τις αγωνίες του και θα φροντίσουν να βελτιώσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος και συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή της, άμεσα ή έμμεσα. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙΘ

6 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ Η εσωτερική αξιολόγηση αποφασίστηκε από το Συμβούλιο του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας (Γ.Σ. 16/ ). Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, ως μέλη της ΟΜΕΑ ορίστηκαν τα παρακάτω μέλη ΕΠ α) Βιδάλη-Λαλούμη Ευαγγελία, Καθηγήτρια β) Ζαχοπούλου Ευρυδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια γ) Ψάλτη Αναστασία, Επίκουρος Καθηγήτρια Μετά από παραίτηση της κ. Βιδάλη-Λαλούμη, τη θέση της πήρε η κ. Νατσιοπούλου Τριανταφυλλιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Επίσης η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με το προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Η ΟΜΕΑ συμμετείχε σε συναντήσεις, που γινόταν : 1) για να ληφθούν αποφάσεις για τις διαδικασίες διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων 2) κάθε φορά που έπρεπε να λυθεί ένα πρόβλημα που παρουσιαζόταν κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης 3) για την σύνταξη της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης. Σημαντική υπήρξε η υποστήριξη των αποσπασμένων εκπαιδευτικών του Τμήματος και κάποιων εργαστηριακών συνεργατών στην εισαγωγή των δεδομένων των ερωτηματολογίων των φοιτητών/τριών στο στατιστικό πακέτο SSPS Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τους/τις φοιτητές/τριες και από τους διδάσκοντες του Τμήματος. Στους/τις φοιτητές/τριες διανεμήθηκε το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας (Παράρτημα 12-3). Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν τόσο το χειμερινό, όσο και το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους Διανεμήθηκαν σε ώρα μαθήματος και συμπληρώθηκαν ανώνυμα από τους/τις φοιτητές/τριες. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν σε φάκελο από φοιτητή/τρια που ορίσθηκε για το σκοπό αυτό. Στο φάκελο ανεγράφη το μάθημα, η ημερομηνία και ο αριθμός των ερωτηματολογίων. Ο φάκελος υπογράφηκε τόσο από τον φοιτητή/τρια όσο και από τον διδάσκοντα και παραδόθηκε στην ΟΜΕΑ. Στους διδάσκοντες, μέλη ΕΠ και στους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του Τμήματος, δόθηκαν για συμπλήρωση δύο έντυπα: α) Το Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος όπως τροποποιήθηκε μετά την αξιολόγηση του έτους (Παράρτημα 12-3). β) Το Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Παράρτημα 12-3). Και τα δύο παραδόθηκαν από τους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος;

7 7 Η έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος παρουσιάστηκε στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, συζητήθηκε εκτεταμένα και εγκρίθηκε Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Η διαδικασία της αξιολόγησης, σε επίπεδο Τμήματος, είναι σχετικά νέα και είναι λογικό να χρειάζεται μια φάση εξοικείωσης και σταδιακής εμπέδωσης στην καθημερινότητα του Τμήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν εφαρμόστηκαν διαδικασίες αξιολόγησης στο Τμήμα, αλλά όχι με οργανωμένη και συστηματική μορφή. Ένα θετικό σημείο ήταν η συστηματική αντιμετώπιση της έννοιας της αξιολόγησης μέσα στο Τμήμα, συνολικά. Η τρέχουσα διαδικασία έδωσε την δυνατότητα για πολύπλευρη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση, που τα στοιχεία της θα χρησιμοποιηθούν και για την σύγκριση του Τμήματος με άλλα Τμήματα ΤΕΙ και ΑΕΙ, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, αλλά και για τον καθορισμό των αδυναμιών που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον με τον σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών και μηχανισμών. Η θετική ανταπόκριση των διδασκόντων (μονίμων και μη) αποτελεί ένα από τα θετικά στοιχεία της διαδικασίας. Η πιο σημαντική δυσκολία της όλης διαδικασίας ήταν η μεταφορά των δεδομένων από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι φοιτητές/τριες στο στατιστικό πακέτο που έπρεπε να εισαχθούν για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά χρονοβόρα και απαιτούσε το στήσιμο ενός μηχανισμού, όπου συμμετείχαν άτομα τα οποία δεν είχαν καμία εμπειρία από παρόμοιες διαδικασίες Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. α) Η διαδικασία της αξιολόγησης θα είναι πιο αποτελεσματική όταν όλα τα μέλη του προσωπικού των Ιδρυμάτων, εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, κατανοήσουν την σημασία και τον ρόλο της αξιολόγησης στην μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξη του Τμήματος. Οι πραγματικοί στόχοι της αξιολόγησης ακυρώνονται, όταν η αξιολόγηση γίνεται υποχρεωτική για να μπορέσει το Τμήμα να αποκτήσει την «άδεια» να διοργανώσει αυτόνομα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. β) Μία απλή πρόταση βελτίωσης αφορά την περαιτέρω βελτίωση αλλά και προσαρμογή των ερωτηματολογίων σύμφωνα με τα σχόλια, τόσο των φοιτητών/τριών όσο και των διδασκόντων. γ) Στην διαδικασία της αξιολόγησης θα μπορούσαν να προστεθούν ενημερωτικές ομιλίες και συζητήσεις τόσο με τους φοιτητές/τριες, όσο και με τους άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία, σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης, αλλά και την ανάλυση των ερωτηματολογίων.

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παρουσίαση του Τμήματος To Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Το Τμήμα ιδρύθηκε με το ΠΔ 561 (ΦΕΚ 199 τ. Α /27/11/1985) και η λειτουργία του άρχισε το 1985 Οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους τον Ιούνιο του Αυτή τη στιγμή, στο Τμήμα φοιτούν περίπου 700 φοιτητές/τριες Γεωγραφική θέση του Τμήματος. Το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙΘ συστεγάζεται με το Τμήμα Μαιευτικής σε ένα κοινό κτίριο δύο ορόφων. Όλοι οι χώροι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, περίπου 17 χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δύο τρόποι πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ είναι με λεωφορεία του ΟΑΣΘ και με ΙΧ αυτοκίνητα. Το γεγονός αυτό καθιστά προβληματική την πρόσβαση στο ΑΤΕΙΘ και τη λειτουργία του Ιδρύματος, εφ όσον οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές, ο κύριος όγκος των οποίων κατοικούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι εξαρτώμενοι από την αστική συγκοινωνία της πόλης. Για παράδειγμα, η εκπαιδευτική διαδικασία διακόπτεται όταν απεργούν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, αφού οι φοιτητές δεν έχουν άλλη δυνατότητα να έρθουν στο Ίδρυμα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την δημιουργία και άλλων τρόπων πρόσβασης, π.χ. σιδηρόδρομος. Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος, στόχος και επιθυμία είναι η δημιουργία: - εξειδικευμένων εργαστηριακών χώρων για την ερευνητική υποστήριξη του Τμήματος και - αιθουσών διδασκαλίας, με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό και συστήματα πολυμέσων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών - η ίδρυση πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία) Στον Πίνακα 11-1 παρουσιάζεται η στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία. Από τα δεδομένα αυτά διαφαίνεται καθαρά ότι το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος στηρίζεται, κατεξοχήν, στο έκτακτο επιστημονικό και εργαστηριακό προσωπικό (33 διδάσκοντες), ενώ τα μέλη ΕΠ είναι μόλις 8. Το καθεστώς αυτό επιφέρει πολλά προβλήματα στην καλή λειτουργία του Τμήματος και στην ανάπτυξή του, από τη στιγμή που τα μέλη του έκτακτου προσωπικού δεν παραμένουν τα ίδια, μπορεί να αλλάζουν ακόμη και σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, και ασχολούνται μόνο με το διδακτικό έργο. Οπότε τον φόρτο εργασίας για το ερευνητικό και το διοικητικό έργο αναλαμβάνουν τα 8 μέλη ΕΠ. Επίσης η στελέχωση της γραμματείας απαρτίζεται μόνο από δύο μέλη, από το 2004 έως σήμερα, ενώ οι ανάγκες του Τμήματος σε διοικητικό προσωπικό είναι σαφώς αυξημένες. Απαιτείται η στελέχωση του Τμήματος με μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ώστε να γίνει εφικτή η ανάπτυξη του ερευνητικό έργου του Τμήματος, η επέκταση των συνεργασιών του σε άλλα τμήματα Ελληνικών και Ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ακόμη, είναι απαραίτητη η στελέχωση της γραμματείας του Τμήματος με επιπλέον προσωπικό για την κάλυψη των νέων αναγκών του Τμήματος. Όλων, βέβαια, των προαναφερθέντων θα πρέπει να προηγηθεί η ύπαρξη νέων χώρων, από τη στιγμή που το Τμήμα ασφυκτιά λειτουργώντας στους ανεπαρκείς υπάρχοντες χώρους.

9 Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Ο αριθμός και η κατανομή τόσο των εγγεγραμμένων όσο και των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος (δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές) κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στους Πίνακες και αντίστοιχα 2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; Στο ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος δεν αναγράφονται οι σκοποί και οι στόχοι του Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; Το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας έχει ως αποστολή: α) Να μεταδώσει και να αναπτύξει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα τις γνώσεις για την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας και β) Να παράσχει στους/στις φοιτητές/τριές του άρτια κατάρτιση στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας, ώστε να εξασφαλίσει σ' αυτούς τις προϋποθέσεις για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Στα πλαίσια της αποστολής αυτής το Τμήμα: 1. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα. 2. Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3. Συνεργάζεται με φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, π. χ. με Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, με ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, με Παιδικούς Σταθμούς οργανώσεων κτλ. 4. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία και στις άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Τμήματος. 5. Διεξάγει έρευνα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών. 6. Διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, π. χ. ανταλλαγές φοιτητών/τριών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, ενημερωτικές ημερίδες κτλ. 7. Προετοιμάζεται ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. 8. Φροντίζει για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει. Γι αυτό αναθεωρεί τακτικά το Πρόγραμμα Σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;

10 10 Δεν υπάρχουν διατυπωμένοι στόχοι του τμήματος στο ΦΕΚ ίδρυσής του (Παράρτημα 12-10).Οι προαναφερθέντες στόχοι είναι αυτοί που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος είναι δυνατόν να επιτυγχάνονται μέσω: 1) της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές των σπουδών και το προφίλ των αποφοίτων να συμβαδίζει με τις εκάστοτε διεθνείς και εθνικές ανάγκες 2) της εξέλιξης των μελών ΕΠ στις επόμενες βαθμίδες η οποία απαιτεί την από μέρους τους προαγωγή της επιστήμης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, μέσω υψηλού επιπέδου έρευνας η οποία θα πρέπει να δημοσιεύεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και να ανακοινώνεται σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Η δραστηριότητα αυτή οδηγεί στην παραγωγή νέας θεωρητικής γνώσης (εφ όσον διεξάγεται βασική έρευνα), και εφαρμοσμένης γνώσης (εφ όσον διεξάγεται έρευνα πεδίου). 3) της συμμετοχής μελών ΕΠ σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα 4) της αξιολόγησης της γενικότερης επίδοσης των φοιτητών/τριών στα μαθήματα, καθώς και της συμμετοχής τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 5) της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, που είναι υποχρεωτική για όλους τους/τις φοιτητές/τριες. Η εργασία αυτή θα πρέπει να παρουσιάζει είτε επιστημονική πρωτοτυπία (οπότε θα πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα και να οδηγεί σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα), είτε εκπαιδευτική καινοτομία (οπότε εμπλουτίζει το θεωρητικό και γνωστικό υπόβαθρο του συγγραφέα με κατάλληλο τρόπο, και τον διευκολύνει στις επαγγελματικές επιδιώξεις του). 6) της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην πρακτική άσκηση, η οποία είναι το μέσο προετοιμασίας και εξοικείωσης τους με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. 7) της σύστασης επιτροπών οι οποίες θα εισηγούνται προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και την αναπροσαρμογή των στόχων του, όταν χρειάζεται. 8) της ανανέωσης του εξοπλισμού του Τμήματος μέσα από τα εθνικά προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ- ΕΤΠΑ Οι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος είναι : 1) το αυξημένο διδακτικό ωράριο των μελών ΕΠ 2) οι αυξημένες διοικητικές δραστηριότητες των μελών ΕΠ, ελλείψει επαρκούς διοικητικής υποστήριξης 3) η έλλειψη μεταπτυχιακών σπουδών (σε επίπεδο Master και σε επίπεδο Διδακτορικού). Όσο δεν υπάρχουν αυτόνομες μεταπτυχιακές σπουδές, η έρευνα θα υπολείπεται, και ποιοτικά και ποσοτικά, των υπολοίπων αντιστοίχων τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 4) η έλλειψη επαρκών χώρων διδασκαλίας 5) η ανυπαρξία χώρων για ερευνητικές δραστηριότητες, όπως ειδικά εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια

11 Διοίκηση του Τμήματος Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από το Συμβούλιο και τον Προϊστάμενο. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Προϊστάμενος του Τμήματος και τηρούνται πρακτικά από τη Γραμματέα του Τμήματος. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος παρευρίσκεται και ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; Από το Συμβούλιο του Τμήματος έχουν οριστεί οι ακόλουθες επιτροπές: Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή όλων των φάσεων της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών. Οι φάσεις αυτές περιλαμβάνουν την εύρεση εργασιακών χώρων για την Πρακτική Άσκηση, τη σύναψη συμφωνιών με τους υπευθύνους αυτών των χώρων, την ανάθεση συγκεκριμένου αριθμού φοιτητών/τριών σε κάθε Επόπτη της Πρακτικής Άσκησης, την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την περίοδο διεξαγωγής της και τη σύνταξη των τελικών εκθέσεων της Πρακτικής Άσκησης. Επιτροπή Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών Ασχολείται με την μερική ή ολική Αναμόρφωση του Προγράμματος των Προπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις του πεδίου της Προσχολικής Αγωγής, έτσι ώστε το Πρόγραμμα Σπουδών να καταστεί ελκυστικό για τους υποψήφιους φοιτητές/τριες, αλλά και να συμβαδίζει με τις εκπαιδευτικές και εργασιακές ανάγκες του χώρου. Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης Είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και για την σύνταξη των εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει: 1) την διαμόρφωση των ερωτηματολογίων που προτείνονται από την ΑΔΙΠ, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του Τμήματος, τις διαδικασίες διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων και την επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν στο Τμήμα; Δεν υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί εφαρμόσιμοι μόνο στο Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας. Ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος (Παράρτημα 12-9) Διάρθρωση του Τμήματος σε Τομείς. Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Δεν έχουν θεσμοθετηθεί Τομείς στο Τμήμα.

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Προγράμματα Σπουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ορίστηκε με την υπουργική απόφαση αριθμ /Ε5 ( ) ΦΕΚ 629/ (τεύχος Β) μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος. Για τον καθορισμό του περιεχομένου των μαθημάτων ελήφθησαν υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο των επιστημών που αφορούν την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας και οι κοινωνικές/οικογενειακές συνθήκες (πολύωρη εργασία των γονέων, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ.). Στόχος του τρέχοντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι η άρτια κατάρτιση των φοιτητών/τριών στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας ώστε να εξασφαλίσει σε αυτούς τις προϋποθέσεις για επαγγελματική και επιστημονική σταδιοδρομία (εργαζόμενοι σε Βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς και κέντρα φύλαξης παιδιών, ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών σταθμών, καθηγητές σε τεχνικά Λύκεια, συμμετοχή σε σχετικά με την επιστήμη τους ερευνητικά προγράμματα) Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις παραπάνω επιδιώξεις διότι περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής και Ειδικής υποδομής, τα οποία προσφέρουν μια ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας και μαθήματα ειδικότητας τα οποία παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες, τις οποίες απαιτεί η πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος της Βρεφονηπιοκόμου. Η κατοχή των απαραίτητων γνώσεων βεβαιώνεται με τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, ενώ η ικανότητά τους να τις εφαρμόσουν σε χώρους πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος της Βρεφονηπιοκόμου ελέγχεται κατά τη διεξαγωγή εργαστηρίων σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς ποικίλων φορέων (Δήμοι, Κοινωφελή Ιδρύματα, Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ιδιώτες). Για την προετοιμασία των φοιτητών/τριών ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των παραπάνω φορέων ως πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι οι διδάσκοντες παρέχουν ακαδημαϊκές γνώσεις με ποικίλες μορφές διδασκαλίας και συμμετέχουν ενεργά μέσω εργαστηρίων, ασκήσεων πράξεις και επισκέψεων στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Για την επιτυχία της παραπάνω διαδικασίας επιδιώκεται η συνεργασία ανάμεσα στους φοιτητές/τριες, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Η παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Τμήματος επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς έγιναν δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; Υπάρχει ορισμένη επιτροπή για την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών και προβαίνει σε συνεργασία με τους διδάσκοντες στο τμήμα με σκοπό την αναθεώρηση του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών. Η διαδικασία αυτή επιδέχεται βελτιώσεων.

13 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος, με ενημερωτικά φυλλάδια που διανέμονται σε μαθήτριες/μαθητές Λυκείων και με ενημερωτικές ημερίδες τις οποίες παρακολουθούν οι καινούριες/ιοι φοιτήτριες/φοιτητές Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; Στο Τμήμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που να ελέγχει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, την ευκολία εύρεσης εργασίας και τη σχέση ανάμεσα στις γνώσεις που αποκτούνται σε προπτυχιακό επίπεδο και τη μεταγενέστερη εφαρμογή τους. Σύμφωνα με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙΘ, το 70% των αποφοίτων του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας εργάζονται ως μισθωτοί υπάλληλοι με πλήρη απασχόληση σε αντικείμενο γενικά σχετικό με τις σπουδές τους. Η εργασία αυτή βρέθηκε από διαγωνισμό, από φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, από τον ΟΑΕΔ, από αγγελία αλλά κύρια μέσω διαδικασίας αιτήσεων σε φορείς που προσφέρουν εργασία. Για την εύρεση της πρώτης εργασίας χρειάζεται κατά μέσο όρο ένας χρόνος μετά την περάτωση των σπουδών Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού/ειδίκευσης/ κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται; Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων/μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής/μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων; Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υπόβαθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλύπτουν τις εξής περιοχές των Επιστημών της Αγωγής: Επιστήμες της Αγωγής, Ψυχολογία, Βρεφονηπιοκομία, Ιατρικά μαθήματα, Ελληνική Γλώσσα, Αισθητική Παιδεία, Ειδικά μαθήματα και Διοίκηση-Νομοθεσία. Όσον αφορά τα μαθήματά του, το ΠΠΣ του Τμήματος παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Η ενότητα «Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής (Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής), ενώ υποστηρίζεται και από πέντε μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Προσχολική Παιδαγωγική, Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Ι, Συγκριτική Παιδαγωγική, Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνική Παιδαγωγική). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή δύο μαθημάτων Ειδικότητας (Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ, Παιδαγωγικό Υλικό) και ενός μαθήματος ΔΟΝΑ [Διοίκησης, Νομοθεσίας, Οικονομίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών] (Διαπολιτισμική Αγωγή). Η ενότητα «Ψυχολογία» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής (Εισαγωγή στην Ψυχολογία), ενώ υποστηρίζεται από πέντε μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Εξελικτική Ψυχολογία Βρεφικής Ηλικίας, Εξελικτική Ψυχολογία Νηπιακής Ηλικίας, Κοινωνική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Παιδαγωγική Ψυχολογία). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή ενός μαθήματος Ειδικότητας (Συμβουλευτική Ψυχολογία).

14 14 Η ενότητα «Βρεφονηπιοκομία» καλύπτεται από δύο μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Βρεφονηπιοκομία Ι & ΙΙ), ενώ υποστηρίζεται και από τέσσερα μαθήματα Ειδικότητας (Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, V, VI, VII). Η ενότητα «Ιατρικά μαθήματα» καλύπτεται από δύο μαθήματα Γενικής Υποδομής (Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας, Αγωγή Υγείας), ενώ υποστηρίζεται και από δύο μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Παιδιατρική, Εξελικτική Παιδιατρική). Η ενότητα «Ελληνική Γλώσσα» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής ( Νεοελληνική Γλώσσα), ενώ υποστηρίζεται και από ένα μάθημα Ειδικής Υποδομής (Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή ενός μαθήματος Ειδικότητας (Παιδική Λογοτεχνία). Η ενότητα «Αισθητική Παιδεία» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής (Αισθητική Αγωγή-Ιστορία Τέχνης), ενώ περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή έξι μαθημάτων Ειδικότητας (Εικαστικά Ι & ΙΙ, Κουκλοθέατρο, Θεατρικό Παιχνίδι, Μουσικοπαιδαγωγική Ι & ΙΙ). Η ενότητα «Ειδικά μαθήματα» καλύπτεται από τρία μαθήματα Γενικής Υποδομής (Περιβαλλοντική Αγωγή, Στατιστική, Προσχολική Αγωγή & Η/Υ), ενώ υποστηρίζεται και από ένα μάθημα Ειδικής Υποδομής (Μεθοδολογία Έρευνας). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή τριών μαθημάτων Ειδικότητας (Ειδική Αγωγή, Μουσικοκινητική Αγωγή Ι & ΙΙ). Τέλος, η ενότητα «Διοίκηση-Νομοθεσία» καλύπτεται από ένα μάθημα Γενικής Υποδομής (Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία), ενώ υποστηρίζεται και από δύο μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Κοινωνική Πρόνοια ΙΙ). Περαιτέρω εξειδίκευση παρέχεται με επιλογή πέντε μαθημάτων ΔΟΝΑ (Κοινωνική Πρόνοια Ι, Στοιχεία Δικαίου & Νομοθεσίας Ι & ΙΙ, Στοιχεία οικονομικής διαχείρισης βρεφονηπιακών σταθμών, Οργάνωση και διοίκηση βρεφονηπιακών σταθμών) Το ΠΠΣ του Τμήματος και η οργάνωση των μαθημάτων του εμφανίζονται στους Πίνακες , και Στο ΠΠΣ του Τμήματος προσφέρονται συνολικά 64 μαθήματα σε 7 διδακτικά εξάμηνα. Οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων (ΔΜ) κυμαίνονται από 3 ως 9 με σύνολο 210 ΔΜ που υλοποιούνται σε 165 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα για τα 7 διδακτικά εξάμηνα. Το 8 ο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση (20 ΔΜ) και την Πτυχιακή Εργασία (10 ΔΜ). Τα μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) 8 μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΓΥ): 6 υποχρεωτικά (Υ) και 2 υποχρεωτικής επιλογής (ΕΥ) που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 προσφερόμενα μαθήματα, (β) 14 μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΕΥ): 10 υποχρεωτικά (Υ) και 4 υποχρεωτικής επιλογής (ΕΥ) που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 8 προσφερόμενα μαθήματα, (γ) 14 μαθήματα Ειδικότητας (ΕΙΔ): 12 υποχρεωτικά (Υ) και 2 υποχρεωτικής επιλογής (ΕΥ) που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 προσφερόμενα μαθήματα και (δ) 4 μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ): 2 υποχρεωτικά (Υ) και 2 υποχρεωτικής επιλογής (ΕΥ) που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 προσφερόμενα μαθήματα. Τα αντίστοιχα ποσοστά κάθε κατηγορίας επί του συνόλου των 64 μαθημάτων, καθώς και τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις διδακτικές μονάδες (ΔΜ), τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ΩΔ) και το φόρτο εργασίας φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας: Ποσοστά κατηγοριών μαθημάτων ΓΥ ΕΥ ΕΙΔ ΔΟΝΑ Μαθήματα 20% 35% 35% 10% ΔΜ 19,3% 38,1% 34,7% 7,9%

15 15 ΩΔ 17% 38,2% 39,4% 5,4% ΦΕ 19,3% 37,7% 35,4% 7,6% Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων; Η αντιστοιχία μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, άσκησης πράξης και εργαστηριακών ασκήσεων είναι: 1: 0,2125:0, Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων; Η ύλη των μαθημάτων οργανώνεται από την κάθε διδάσκουσα/διδάσκοντα σύμφωνα και με το περίγραμμα του κάθε μαθήματος και συντονίζεται μεταξύ των μαθημάτων μετά από συνεννόηση των διδασκουσών/διδασκόντων. Η έκταση της ύλης των μαθημάτων κρίνεται ως ορθολογική και δεν παρατηρούνται κενά. Στα περισσότερα μαθήματα του ΠΠΣ δεν υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα με εξαίρεση 5 μαθήματα για τα οποία δηλώθηκε από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες μικρή επικάλυψη, η οποία αντιμετωπίζεται μετά από συνεννόηση των διδασκόντων/διδασκουσών των συγκεκριμένων μαθημάτων. Η επικαιροποίηση της ύλης πραγματοποιήθηκε πριν 1 με 2 ακαδημαϊκά έτη για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθημάτων, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία η επικαιροποίηση της ύλης έγινε στο τρέχον εξάμηνο (συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων), ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία η επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε παλιότερα Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα; Σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων εφαρμόζεται στο Τμήμα, κυρίως για μαθήματα που διδάσκονται σε αλυσίδες: Α Β 1. Βρεφονηπιοκομία Ι, Α εξάμηνο 1. Προσχολική Παιδαγωγική, Β εξάμηνο 2. Βρεφονηπιοκομία ΙΙ, Β εξάμηνο 2. Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Ι, Γ εξάμηνο 3. Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, Γ εξάμηνο 3. Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ, Δ εξάμηνο Επιπλέον, υπάρχουν και προαπαιτούμενα μαθήματα ειδικότητας για την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση. Αυτά είναι: 1. Εικαστικά Ι & ΙΙ, 2. Μουσικοπαιδαγωγική Ι & ΙΙ, 3. Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ,

16 16 V, VI, VII, 4. Παιδική Λογοτεχνία, 5. Συμβουλευτική Ψυχολογία, 6. Μουσικοκινητική Αγωγή Ι & ΙΙ, 7. Θεατρικό Παιχνίδι, 8. Κουκλοθέατρο, 9. Παιδαγωγικό Υλικό, 10. Ειδική Αγωγή, 11. Θεωρία και Μαθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ. Το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων που εφαρμόζεται στο Τμήμα κρίνεται ως ιδιαίτερα λειτουργικό. Ωστόσο, θα έπρεπε να επεκταθεί και για τα μαθήματα της Ψυχολογίας έτσι ώστε κάθε φοιτήτρια/φοιτητής να πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το μάθημα «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» του Α εξαμήνου για να μπορέσει να δηλώσει το μάθημα «Εξελικτική Ψυχολογία Βρεφικής Ηλικίας» του Β εξαμήνου κ.ο.κ. Στο σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων εντάσσονται τα 15 από τα 64 συνολικά μαθήματα, δηλαδή ποσοστό 23,43% Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα σπουδών; Ποια είναι αυτά; Κανένα μάθημα δεν προσφέρεται από άλλο πρόγραμμα σπουδών και κανένα μάθημα δεν προσφέρεται σε άλλο πρόγραμμα σπουδών Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά μαθήματα; Στο Τμήμα διδάσκονται τα ακόλουθα μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, τα οποία είναι όλα προαιρετικά Το εξεταστικό σύστημα Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; Οι γραπτές τελικές εξετάσεις είναι η κύρια μέθοδος αξιολόγησης σε όλα τα μαθήματα, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος όπου υπάρχει. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των μαθημάτων σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. Συγκεκριμένα, σε 18 θεωρητικά μαθήματα χρησιμοποιούνται η γραπτή τελική εξέταση και η κατ οίκον εργασία (η οποία μπορεί να παρουσιαστεί ή και να μην παρουσιαστεί μέσα στην τάξη), ενώ σε 8 μαθήματα μόνο η γραπτή τελική εξέταση. Σε 5 θεωρητικά μαθήματα η κύρια μέθοδος αξιολόγησης είναι ένας συνδυασμός γραπτής εξέτασης, προφορικής εξέτασης, ενδιάμεσης εξέτασης (προόδου) και εργασίας, ενώ για τα υπόλοιπα δηλώνονται συνδυασμοί γραπτής εξέτασης με συζήτηση, με ασκήσεις ή με εργασία και συζήτηση ή ασκήσεις. Στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που συνδυάζουν Θεωρία και Εργαστήριο κύριες μέθοδοι αξιολόγησης είναι ο συνδυασμός γραπτής εξέτασης με εργασία και/ή ασκήσεις ή προφορικής εξέτασης με εργασία και/ή ασκήσεις. Σε μία μόνο περίπτωση αναφέρθηκε ο συνδυασμός γραπτής εξέτασης, προφορικής εξέτασης, εργασίας και ασκήσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. φοιτήτριες ή φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) υπάρχει η δυνατότητα προφορικής εξέτασης μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα καθηγητή ή τη διδάσκουσα καθηγήτρια Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητριών/τών διασφαλίζεται με την επιτήρηση των φοιτητριών/τών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, την πρόσβαση των

17 17 φοιτητριών/τών στο γραπτό τους κείμενο και τη συζήτηση πιθανών αντιρρήσεών τους με τον υπεύθυνο καθηγητή ή την υπεύθυνη καθηγήτρια, τη δημόσια ανακοίνωση των βαθμών των εργασιών και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και τον τρόπο εξέτασης (διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης, αμερόληπτη βαθμολόγηση, διορθωτικός συντελεστής κ.ο.κ.) Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Η εξεταστική διαδικασία αξιολογείται από τον κάθε διδάσκοντα/την κάθε διδάσκουσα, ο οποίος/η οποία κρίνει την αποτελεσματικότητά της και επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας; Ειδική περίπτωση αξιολόγησης αποτελεί η πτυχιακή εργασία, η οποία εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος κατόπιν αίτησης του επιβλέποντα καθηγητή ή της επιβλέπουσας καθηγήτριας. Ένα από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα καθηγήτρια. Η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης θεωρείται διαφανής, καθώς υπάρχει η τριμελής επιτροπή Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/διπλωματική εργασία; Ποιες; Οι προδιαγραφές ποιότητας της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας προσδιορίζονται από τον εκάστοτε επιβλέποντα καθηγητή/την εκάστοτε επιβλέπουσα καθηγήτρια σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Οι προδιαγραφές ποιότητας ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές για τα επιστημονικά κείμενα και επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες: Πληρότητα & Επιστημονικότητα, Δομή & Οργάνωση, Γλωσσική Σαφήνεια & Ακρίβεια, Πρωτοτυπία & Δημιουργικότητα Διεθνής Διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Στα πλαίσια του προγράμματος Εrasmus/Socrates, έγιναν δύο μόνο μετακινήσεις διδασκόντων από το εξωτερικό προς το Τμήμα Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών ; Την τελευταία πενταετία, , οι αλλοδαποί φοιτητές/τριες που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα ήταν 8. Στον Πίνακα 11-7 αναγράφονται οι μετακινήσεις, τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων, αναλυτικά ανά έτος Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα ; Δεν υπάρχουν μαθήματα που διδάσκονται σε ξένη γλώσσα. Το προσωπικό ΕΠ είναι εξαιρετικά φορτωμένο με διδακτικές ώρες, και έτσι είναι αδύνατο να αναλάβει και διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα, ενώ τα μέλη του έκτακτου προσωπικού έχουν ετήσιες συμβάσεις, και έτσι είναι ανέφικτη η οργάνωση μαθημάτων σε ξένη γλώσσα με την συμμετοχή τους.

18 Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το Τμήμα; Το Τμήμα συμμετέχει στα προγράμματα ERASMUS Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; Ποιες; Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού στα πλαίσια της κινητικότητας φοιτητών/τριών και διδασκόντων, μέσω του προγράμματος ERASMUS. Ακόμη έχει συμφωνίες με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού και με Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, όπως είναι το COMENIUS Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; Δεν υπάρχουν Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) ; Το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) εφαρμόζεται Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS ; Στην αγγλική έκδοση των προγραμμάτων σπουδών όλων των Τμημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης υπάρχει και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα Πρακτική Άσκηση των Φοιτητριών/Φοιτητών Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν.1404/83), η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Έτσι λοιπόν η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας, κατά την οποία οι φοιτητές/τριες στη χρονική διάρκεια των έξι μηνών παρακολουθούν και εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές που έχουν διδαχθεί κατά τα επτά προηγούμενα εξάμηνα σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; Πως κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για στο Τμήμα μας Πως καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική;

19 19 Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Τους δίνεται το δικαίωμα να επιλέξουν οι ίδιοι το φορέα απασχόλησης στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Επίσης το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ μέσα από το οποίο εφαρμόζονται καινοτόμα προγράμματα, ενώ υπάρχει και η επιπλέον χρηματοδότηση των φοιτητών που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα Πως έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος; Ποια είναι η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός; Με την ίδρυση των ΤΕΙ, το 1984, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική εξάμηνη ΠΑ των φοιτητών, η οποία διεξάγεται σε δύο περιόδους, με έναρξη 1 η Οκτωβρίου και 1 η Απριλίου κάθε έτους. Οι φοιτητές, μετά το Ζ εξάμηνο σπουδών και εφόσον έχουν περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων, υποχρεούνται στη διεξαγωγή 6μηνης πρακτικής άσκησης σε συνθήκες πραγματικής εργασίας σε φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου φορέα. Στο Τμήμα υπάρχει επιτροπή πρακτικής η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του Ε.Π. και η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την πρακτική άσκηση. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει τη δήλωση προτίμησης στον Υπεύθυνο Τμήματος για πραγματοποίηση ΠΑ. Εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτησή του γίνεται αποδεκτή και εντάσσεται στον κατάλογο των ασκούμενων. Στη συνέχεια, ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που στέλνουν οι φορείς απασχόλησης, τις υποχρεώσεις και τα εργασιακά του δικαιώματα καθώς και για τη συνολική πορεία της ΠΑ. Ο Υπεύθυνος σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης μεριμνά για τη συνεχή επέκταση και εμπλουτισμό του καταλόγου των φορέων ΠΑ και για το ότι τα γνωστικά αντικείμενα των θέσεων θα ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των φοιτητών/τριών όσο και στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση και την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του/της φοιτητή/τριας, του φορέα απασχόλησης και του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Όλη η πορεία και η αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας περιγράφεται και αναφέρεται στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο ενημερώνει τακτικά ο/η φοιτητής/τρια, ο επόπτης και ο φορέας απασχόλησης. Ο Υπεύθυνος του Τμήματος και οι επόπτες προετοιμάζουν εκπαιδευτικά τους ασκούμενους φοιτητές/τριες και αξιολογούν το έργο τους έτσι, ώστε το όλο σχήμα να λειτουργεί παραγωγικά στην κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του θεσμού της ΠΑ στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών στο Τμήμα μας είναι οργανωμένη σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό καθώς λειτουργεί επί σειρά ετών (συνεχής βελτίωση και εμπλουτισμός) και σε αυτό έχει συμβάλλει και η συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ πρακτικής άσκησης. Μια δυσκολία που υπάρχει οφείλεται στον μεγάλο αριθμό φοιτητών/τριών που αναλογούν σε κάθε επόπτη του τμήματος καθώς τα μέλη Ε Π δεν είναι αρκετά σε αριθμό Σε ποιες ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκούμενων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Η πρακτική άσκηση στοχεύει:

20 20 α) Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. β) Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής. γ) Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών του Τμήματος με τους φορείς απασχόλησης κρίνεται απόλυτα επιτυχής και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους πραγματοποιούν κάποια εργαστηριακά μαθήματα στους παιδικούς σταθμούς. Το ίδιο ισχύει και για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των γνώσεων και της επίτευξης των στόχων της πρακτικής άσκησης Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας; Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας στο φορέα απασχόλησης στον οποίο ο/η φοιτητής/τρια πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση και την οποία μπορεί να ενσωματώσει στο θέμα της πτυχιακής του εργασίας, μετά από συνεννόηση και την καθοδήγηση του καθηγητή που τον εποπτεύει στην εκπόνηση της εργασίας Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων; Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι φοιτητές/τριες μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης προσλήφθηκαν από τον φορέα στον οποίο πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις αποκτώντας την αντίστοιχη εμπειρία οι φοιτητές/τριες ανέπτυξαν επιχειρηματική δράση στον χώρο της προσχολικής αγωγής και φροντίδας Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο διασύνδεσης μέσω: του προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών ΕΠΕΑΕΚ, του γραφείου πρακτικής άσκησης, των προσωπικών επαφών που αναπτύσσουν τα μέλη ΕΠ του Τμήματος με τους αντίστοιχους φορείς, του προγράμματος ERASMUS και της διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων στους παραγωγικούς φορείς Ποιές πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια συντονισμένη ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών/εποπτών του τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Η επιτροπή πρακτικής άσκησης έρχεται σε επαφή με τους φορείς απασχόλησης προκειμένου να τους ενημερώσει για τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία με το Τμήμα.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ -ΣΤΟΧΟΙ Να εξασφαλιστεί, μέσω της ΠΑ, ένας ουσιαστικός και λειτουργικός συγκερασμός της Παιδαγωγικής Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ: Ηπείρου Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (όπως προέκυψε από την συγχώνευση των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα