ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή"

Transcript

1 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ιάγραµµα ροής ενέργειας σε µια θερµική µηχανή (=διάταξη που µεταφέρει µέρος της θερµότητας σε µηχανική ενέργεια. Περιέχει ενεργό υλικόδηλ., µια ποσότητα ύλης στο εσωτερικό της που υποβάλλεται σε προσθήκη και απαγωγή θερµότητας, σε εκτόνωση και συµπίεση και µερικές φορές σε αλλαγή φάσης, π.χ. για ατµοµηχανές νερό, για µηχανές εσωτερικής καύσης µίγµα αερίου και καυσίµου) Κυκλική µεταβολή = µια σειρά µεταβολών που τελικά επαναφέρουν το υλικό στην αρχική του κατάσταση (π.χ. σε ατµοµηχανή το νερό ανακυκλώνεται και επαναχρησιµοποιείται) U 2 U 1 = 0 = W και = W ηλ. το τελικό ποσό θερµότητας που αξιοποιείται από µια µηχανή σε µια κυκλική µεταβολή είναι ίσο προς το τελικό έργο που παράγεται από τη µηχανή

2 = H + C = H - C Α ΘΑ: W = = H + C = H - C Ιδανική περίπτωση: Μετατροπή όλης της θερµότητας H σε έργο H = W και C = 0. Α ΥΝΑΤΟ (2 ο Θερµοδυναµικό αξίωµα) Θερµική απόδοση µηχανής e = W / H e W C = = 1+ = 1 H H C H Μηχανές εσωτερικής καύσης

3 Κύκλος Οtto Εξιδανικευµένο µοντέλο της θερµοδυναµικής µεταβολής σε µια βενζινοκίνητη µηχανή κύκλος Diesel Εξιδανικευµένος κύκλος Diesel

4 ΑΣΚΗΣΗ 1: Μια µεγάλη µηχανή diesel προσλαµβάνει 8000 J θερµότητας και αποδίδει 2000 J έργου ανά κύκλο. Η θερµότητα προκύπτει από την καύση πετρελαίου diesel µε θερµότητα καύσης L C = 5,00 x 10 4 J/g. α) Πόση είναι η θερµική απόδοση; β) Πόση θερµότητα αποβάλλεται σε κάθε κύκλο; γ) Πόση µάζα πετρελαίου καταναλώνεται σε κάθε κύκλο; δ) Αν η µηχανή εκτελεί 40 κύκλους ανά δευτερόλεπτο, πόση είναι η ισχύς εξόδου; ΛΥΣΗ Έχουµε H = 8000 J και W = 2000 J α) Χαρακτηριστική τιµή για πετρελαιοκινητήρες β) W = H + C 2000 J = 8000 J + C C = J γ) Έστω mη µάζα της βενζίνης που καίγεται σε κάθε κύκλο = m Lc 8000 J = m (5,00 x 104 J/g) m = 0,16 g δ) Η ισχύς Ρ (ρυθµός παραγωγής έργου) είναι το έργο ανά κύκλο επί τον αριθµό των κύκλων ανά δευτερόλεπτο Ρ = (2000 J/κύκλο) (40 κυκλοι/s) = W = 80 kw

5 Ψυκτικές µηχανές VS Θερµικές µηχανές Παίρνει θερµότητα από ένα ψυχρό µέρος (το εσωτερικό της ψυκτικής µηχανής) και την αποδίδει σε ένα θερµότερο µέρος (ο αέρας του χώρου στον οποίο είναι τοποθετηµένη) Απαιτεί την προσφορά µηχανικού έργου σε αυτή C θετική ποσότητα W και H αρνητικά, οπότε W = - W και H = - H Παίρνει θερµότητα από ένα θερµό µέρος και την αποδίδει σε ένα ψυχρότερο µέρος Παράγει στην έξοδό της µηχανικό έργο C αρνητική ποσότητα οπότε C = - C W και H θετικά

6 Ψυκτικές µηχανές VS Θερµικές µηχανές = C W W = H C H + Η θερµότητα H που εγκαταλείπει το ενεργό υλικό και προσφέρεται στη θερµή δεξαµενή είναι πάντοτε µεγαλύτερη από τη θερµότητα C που απάγεται από την ψυχρή δεξαµενή Η θερµότητα H που απορροφά το ενεργό υλικό και είναι πάντοτε µεγαλύτερη από το ωφέλιµο έργο εξόδου της µηχανής H = C + W Συντελεστής Απόδοσης K = C W = H C C e W C = = 1+ = 1 H H C H K = C W = H t P t = H P

7 Παραλλαγή αυτών των συστηµάτων: Αντλία θερµότητας

8 ΑΣΚΗΣΗ 2:Ένας καταψύκτης έχει συντελεστή απόδοσης Κ = 4. Ο καταψύκτης µετατρέπει 1,5 kgνερού θερµοκρασίας T = 20 C σε 1,5 kg πάγου θερµοκρασίας Τ = -10 Cσε µια ώρα. α) Πόση θερµότητα πρέπει να αφαιρεθεί από το νερό; β) Πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται από τον καταψύκτη σε αυτήν την ώρα; γ) Πόση ανεκµετάλλευτη θερµότητα αποβάλλεται στον χώρο, στον οποίο βρίσκεται ο καταψύκτης; (c ν = 4190 J/kg K, c π = 2000 J/kg K, L = 3,34 x 10 5 J/kg) ΛΥΣΗ α) -Νερό 20 C 0 C ν = m cν Τν = (1,5 kg) (4190 J/kg K) (0 C - 20 C) = J -Πάγος 0 C -10 C π = m cπ Τπ = (1,5 kg) (2000 J/kg K) (-10 C 0 C) = J -Πήξη νερού = - m L = - (1,5 kg) (3,34 x 105 J/kg) = - 5,01 x 10 5 J Άρα c = ν + π + = J β) W = c/k = J γ) H + C W = 0 - H = C W - H = J J = J H = J ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Αν αφήσετε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου θα πέσει η θερµοκρασία της κουζίνας (και γιατί);

9 ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Το 1 ο θερµοδυναµικό αξίωµα δεν επιτρέπει τη δηµιουργία ή την καταστροφή ενέργειας Το 2 ο θερµοδυναµικό αξίωµα περιορίζει τη διάθεση ενέργειας και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να µετατραπεί Για αντιστρεπτές µεταβολές (H θερµοκρασία του συστήµατος παραµένει σταθερή καθώς ενέργεια µεταφέρεται από ή προς αυτό.) Είναι αδύνατο να κατασκευαστεί µηχανή που να µετατρέπει εξ ολοκλήρου θερµότητα σε έργο, δηλ., µια µηχανή µε θερµικό συντελεστή 100% ιατύπωση θερµικής µηχανής εν υπάρχει σύστηµα που υφίσταται µια µεταβολή, κατά την οποία απορροφά θερµότητα από µία δεξαµενή σε µια συγκεκριµένη θερµοκρασία, την µετατρέπει εξ ολοκλήρου σε µηχανικό έργο και καταλήγει στην ίδια αρχική κατάσταση ιατύπωση ψυκτικής µηχανής Είναι αδύνατο οποιαδήποτε µεταβολή να έχει σαν αποκλειστικό αποτέλεσµα την µεταφορά θερµότητας από ένα ψυχρότερο σώµα σε ένα θερµότερο. Για µη αντιστρεπτές µεταβολές (Μετατροπή έργου σε θερµότητα όπως π.χ. στην τριβή, στη ροή παχύρευστων υγρών...) το 2 ο Θ.Α. εκφράζει τη µονόδροµη εγγενή θεώρησή τους

10 Η ενέργεια δεν χάνεται (Α ΘΑ) αλλά υποβιβάζεται η ποιότητά της (Β ΘΑ) Τι σηµαίνει υποβιβάζεται η ποιότητα της ενέργειας; - εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποδώσει έργο Στη µελέτη της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ: Απουσία τριβών, η Μηχανική Ενέργεια (U + T) µπορεί να αποδώσει 100% έργο Στη µελέτη της ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ: Η εσωτερική (θερµοδυναµική) ενέργεια δεν µπορεί να αποδώσει 100% ιαφορά ανάµεσα στη φύση εσωτερικής (θερµοδυναµικής) και µακροσκοπικής µηχανικής ενέργειας: Σε ένα κινούµενο σώµα τα µόρια εκτελούν τυχαία κίνηση, στην οποία όµως προστίθεται η διατεταγµένη κίνηση του σώµατος στην κατεύθυνση της κίνησής του. Κινητική ενέργεια κινούµενου σώµατος = κινητική ενέργεια συνυφασµένη µε τη διατεταγµένη µακροσκοπική κίνηση Εσωτερική ενέργεια = κινητική και δυναµική ενέργεια συνυφασµένες µε την τυχαία κίνηση των µορίων του σώµατος Σε ένα τέτοιο φυσικό σύστηµα το ποσοτικό µέγεθος που αντιστοιχεί στην ενέργεια που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποδώσει έργο ονοµάζεται εντροπίατου συστήµατος

11 ΕΝΤΡΟΠΙΑ Ο όρος Εντροπία (Entropy) προέρχεται από τις Ελληνικές λέξεις «εν + τροπή» (κατ αναλογία µε την εν+εργεια)και χρησιµοποιήθηκε πρώτατο1865 από τογερµανόφυσικό Rudolf Clausius για να εκφράσειποσοτικά την ικανότητα αλλαγής (τροπής) ενός συστήµατος (όπως η θερµότητα που ρέει από περιοχές υψηλής θερµοκρασίας σε περιοχές χαµηλότερης θερµοκρασίας) και να προσδιορίσει κατά πόσο µια θερµοδυναµική διαδικασία µπορεί να συµβεί αυθόρµητα. Εισάγει µια ποσοτική έκφραση του 2 ου θερµοδυναµικού αξιώµατος Η εντροπία προσδιορίζει ποσοτικά πόσο οµοιόµορφα κατανέµεται η ενέργεια σε ένα σύστηµα. Όταν θερµότητα ρέει από µια θερµή σε µια ψυχρή περιοχή η εντροπία αυξάνει καθώς η θερµότητα κατανέµεται σε όλο το σύστηµα. Το Β ΘΑ ορίζει ότι σε αυθόρµητες φυσικές διαδικασίες η θερµότητα ρέει πάντα από τις υψηλές θερµοκρασίες προς τις χαµηλές θερµοκρασίες. Εποµένως το Β ΘΑ διατυπώνεται ως: Η εντροπία ενός αποµονωµένου συστήµατος πάντα αυξάνεται και οι διαδικασίες που οδηγούν σε αύξηση εντροπίας συµβαίνουν αυθόρµητα. Αφού αύξηση εντροπίας σηµαίνει πιο οµοιόµορφη κατανοµή της ενέργειας το Β ΘΑ µπορεί να αποδοθεί ποιοτικά ως: Η ενέργεια αποµονωµένου συστήµατος τείνει να κατανεµηθεί οµοιόµορφα

12 Σύµφωνα µε το Α ΘΑ (διατήρηση της ενέργειας): απώλεια θερµότητας από ένα θερµοδυναµικό σύστηµα οδηγεί σε µείωση της εσωτερικής του ενέργειας κατά. Που πάει η αυτή η θερµότηταδ; -Στο περιβάλλον του συστήµατος του οποίου η εσωτερική ενέργεια αυξάνει κατά Η θερµοδυναµική εντροπία παρέχει µια ποσοτική µέτρηση της µείωσης της εσωτερικής ενέργειας ενός συστήµατος και της αύξησης της εσωτερικής ενέργειας του περιβάλλοντός του κατά τη µεταφορά θερµότητας σε συγκεκριµένη θερµοκρασία Τ. Γιατί σε συγκεκριµένη θερµοκρασία Τ; ιότι η εσωτερική ενέργεια ιδανικού αερίου εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία του, η εσωτερική ενέργεια στο αποµονωµένο σύστηµα (=σύστηµα + περιβάλλον = σύµπαν) παραµένει σταθερή. Αυτό που αλλάζει µε τη µεταφορά της είναι η κατανοµή της. Σύµφωνα µε το Β ΘΑ η ενέργεια κάθε µορφής τείνει να «απλωθεί» ευρύτερα στις αυθόρµητες διαδικασίες. Η µεταβολή της εντροπίας προσδιορίζει ποσοτικά πόση ενέργεια ρέει ή πόσο ευρέως έχει απλωθεί σε συγκεκριµένη θερµοκρασία.

13 Αρχικά, η εντροπία εισήχθη για τον προσδιορισµό της θερµότητας που χάνεται (δηλ. των ενεργειακών απωλειών λόγω θερµότητας) σε θερµικές µηχανές και άλλες µηχανικές συσκευές οι οποίες δεν µπορούν πότε να µετατρέψουν 100% την ενέργεια σε έργο. Στα τέλη του 19 ου αιώνα, µε την κατανόηση της συµπεριφοράς των µορίων σε µικροσκοπικό επίπεδο, ο όρος εντροπία συνδέθηκε από τον Αυστριακό Φυσικό Ludwin Boltzmannµε την αταξίατων µορίων. Η εντροπία στην Στατιστική και Κβαντική Μηχανικήσήµερα ορίζει το «µέτρο της αταξίας των στοιχείων της ύλης». Ο όρος αταξία εδώ αφορά την «ενεργειακή αταξία» των στοιχείων της ύλης. Η εντροπία µιας συγκεκριµένης µακροκατάστασης (π.χ. P, V, T ενός αερίου σε δοχείο) ορίζεται από τη σχέση: S=K lnω Όπου: Κ η σταθερά του Boltzmannκαι lnω ο φυσικός λογάριθµος του πλήθους των µικροκατασάσεων που αντιστοιχούν σε αυτήν την µακροκατάσταση. Τα µαθηµατικά που αναπτύχθηκαν από τη στατιστική µηχανική βρήκαν εφαρµογές και σε άλλα πεδία όπως η πληροφορική. Η εντροπία στην Πληροφορικήεισήχθη οριστικά από τον Αµερικανό Μαθηµατικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Claude Shannon

14 ΕΝΤΡΟΠΙΑ (στην κλασική θερµοδυναµική) Για απειροστή ισόθερµη εκτόνωση ιδανικού αερίου, προσθέτουµε θερµότητα dκαι αφήνουµε το αέριο να εκτονωθεί όσο χρειάζεται για να παραµείνει η θερµοκρασία του σταθερή. Επειδή η εσωτερική ενέργεια ιδανικού αερίου εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία του, η εσωτερική του ενέργεια παραµένει επίσης σταθερή και εποµένως (Α ΘΑ) το έργο που παράγεται από το αέριο είναι ίσο προς τη θερµότητα που του προσφέρεται. ηλ., d = dw = p dv = ds = d T S = S S = nrt V Το αέριο βρίσκεται σε µια κατάσταση αυξηµένης αταξίας µετά την εκτόνωση από ότι πριν, επειδή τα µόρια κινούνται σε µεγαλύτερο όγκο και έχουν περισσότερη τυχαιότητα ως προς τη θέση. Εποµένως η ποσοστιαία µεταβολή του όγκου dv/vείναι ένα µέτρο της αύξησης της αταξίας και είναι ανάλογη προς την ποσότητα d/t. Ορίζουµε την απειροστή µεταβολή της εντροπίας ds κατά τη διάρκεια µιας αντιστρεπτής µεταβολής σε απόλυτη θερµοκρασία Τ: 2 1 dv Αντιστρεπτή ισόθερµη µεταβολή T Μονάδες: 1 J/K

15 S είναι η µεταβολή της εντροπίας και η θερµότητα που προσφέρεται ή απάγεται αντιστρεπτά (υπό σταθερή Τ). Ο ορισµός αυτός της εντροπίας αναφέρεται σε µεταβολές της και όχι σε απόλυτες τιµές της (όπως αυτός της στατιστικής µηχανικής). Όταν ένα σύστηµα µεταβαίνει από µια αρχική κατάσταση µε εντροπία S 1 σε µια τελική κατάσταση µε εντροπία S 2, η µεταβολή στην εντροπία S = S 2 - S 1, δεν εξαρτάται από τη διαδροµή αλλά από την αρχική κατάσταση στην τελική. Το γεγονός ότι η εντροπία είναι µια συνάρτηση της κατάστασης του συστήµατος µόνο µας δείχνει πως να υπολογίζουµε τις µεταβολές της εντροπίας σε µη αντιστρεπτές φυσικές µεταβολές (καταστάσεις µη ισορροπίας) για τις οποίες η S = /T δεν ισχύει. BHMATA: 1. Eπινοούµε µια διαδροµή η οποία συνδέει την αρχική και την τελική κατάσταση που δίνονται και η οποία αποτελείται αποκλειστικά από αντιστρεπτές µεταβολές ισορροπίας. 2. Στη συνέχεια υπολογίζουµε την ολική µεταβολή της εντροπίας για τη διαδροµή αυτή. Όπως και µε την εσωτερική ενέργεια ορίζεται µόνο η µεταβολή της εντροπίας σε µια δεδοµένη φυσική µεταβολή. Μπορούµε αυθαίρετα να αποδώσουµε µια τιµή στην εντροπία ενός συστήµατος σε µια συγκεκριµένη κατάσταση αναφοράς και στη συνέχεια να υπολογίσουµε την εντροπία οποιασδήποτε άλλης κατάστασης ως προς την κατάσταση αναφοράς.

16 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ. Το λιώσιµο του πάγου στο ποτήρι της εικόνας αποτελεί ένα παράδειγµα της αύξησης της εντροπίας σε ένα µικρό σύστηµα. Το θερµοδυναµικό αυτό σύστηµα αποτελείται από το περιβάλλον (το δωµάτιο σε συνήθη θερµοκρασία) και το ποτήρι που περιέχει αρχικά 10 παγάκια και καθόλου νερό σε υρή φάση. Σε αυτό το σύστηµα θερµότητα από το περιβάλλον που βρίσκεται σε θερµοκρασία 298 Κ (25 C) µεταφέρεται στο ψυχρότερο σύστηµα του πάγου που τήκεται σε υγρό νερό και βρίσκεται στη σταθερή θερµοκρασία τήξης πάγου Τ = 273 Κ (0 C). Η αύξηση της εντροπίας του συστήµατος νερού πάγου είναι /273 K. Η θερµότητα είναι εκείνη που απαιτείται για την τήξη του πάγου: = m π L f. Η θερµότητα τήξης του πάγου είναι L f = 3,34 x 10 5 J/kg. Έτσι, π.χ για 10 παγάκια 10 gτο καθένα η αύξηση της εντροπίας του συστήµατος νερούπάγου είναι: S = ,34 10 J S2 S1 = = = 122,34 T 273 K J / K

17 Αυτή η αύξηση αντιστοιχεί σε αύξηση της αταξίας όταν τα µόρια του νερού µεταβαίνουν από µία διατεταγµένη κατάσταση κρυσταλλικού στερεού στην κατά πολύ πιο άτακτη κατάσταση του υγρού. ή καλύτερα στο «άπλωµα» και την τελική κατανοµή της ενέργειας ευρύτερα σε όλη την περιοχή που καταλαµβάνει το υγρό νερό µέσα στο ποτήρι συγκριτικά µε την αρχική περισσότερο τοπικά εντοπισµένη ενέργεια στη διάταξη του πάγου. Σε οποιαδήποτε ισόθερµη,αντιστρεπτή µεταβολή,η µεταβολή της εντροπίας είναι ίση προς το πηλίκο της θερµότητας που διαδίδεται προς την απόλυτη θερµοκρασία. Εάν πάγωνε αντίστοιχη µάζα νερού (100 g), η µεταβολή στην εντροπία θα ήταν: S = - 122,3 J/Κ Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εντροπία του περιβάλλοντος (δωµατίου) µειώνεται λιγότερο από την αύξηση της εντροπίας του συστήµατος νερού-πάγου. Η θερµοκρασία δωµατίου των 298 Κ είναι υψηλότερη από αυτή των 273 Κ και εποµένως: Sπεριβάλλοντος = /298 K < Sσύστηµα νερού-πάγου = /273 K Αυτό είναι πάντα αληθές για αυθόρµητα γεγονότα σε ένα θερµοδυναµικό σύστηµα και φανερώνει τη σηµασία της εντροπίας για τη πρόβλεψη της πορείας τέτοιων γεγονότων αφού: η ολική τελική εντροπία µετά από ένα αυθόρµητο γεγονός είναι πάντα µεγαλύτερη από την αρχική της τιµή.

18 Θερµό (Θ) Ψυχρό (Ψ) Τ 1 > Τ 2 Θερµότητα ρέει από το θερµό στο ψυχρό σώµα, εποµένως < 0 > 0 S = / T S θ (<0) < S Ψ (>0) Για το σύστηµα Θ + Ψ s ολικ. = S θ + S Ψ > 0

19 Αυτό που συµβαίνει στη συνέχεια είναι ότι η θερµοκρασία του κρύου νερού αυξάνεται ώστε να επιτευχθεί θερµική ισορροπία µε τη θερµοκρασία του δωµατίου η οποία αντίστοιχα θα ελαττώνεται. Οι µεταβολές αυτές δεν είναι ισόθερµες. Μπορούµε όµως να παραστήσουµε µια τέτοια µεταβολή σαν µια ακολουθία από απειροστά αντιστρεπτά βήµατα. Κατά τη διάρκεια ενός χαρακτηριστικού βήµατος προστίθεται στο σύστηµα µια απειροστή ποσότητα θερµότητας d σε απόλυτη θερµοκρασία Τ. Στη συνέχεια προσθέτουµε (ολοκληρώνουµε) τα πηλίκα d/t για ολόκληρη τη διαδικασία. Έχουµε δηλαδή, Τα όρια 1 και 2 αναφέρονται στην αρχική και στην τελική κατάσταση Έτσι αν το ποτήρι βρίσκεται σε ένα δωµάτιο µε διαστάσεις 5 m x 8 m x 3 m και δεδοµένου ότι η πυκνότητα του ξηρού αέρα στους 25 C είναι περίπου 1,2 kg/m 3. Η µάζα του αέρα στο δωµάτιο θα είναι: M = 1,2 kg/m 3 x 5 m x 8 m x 3 m = 144 kg Η ειδική θερµοχωρητικότητα του ξηρού αέρα στους 25 C είναι περίπου c air = 1,005 kj/kg K. Εποµένως η θερµότητα που µεταφέρεται από τον αέρα όλου του δωµατίου θα είναι = M c air Τ αέρα = 1, kg 1, J/kg K Τ αέρα

20 Το ποσό αυτό της θερµότητας προσφέρεται στο παγωµένο νερό εως ότου αποκατασταθεί θερµική ισορροπία µε κοινή Τ τελική. (m νερού = 10-1 kg και c νερού = 4,19 kj/kg K.) Εποµένως: = m νερού c νερού Τ νερού = 10-1 kg 4, J/kg K Τ νερού 1, kg 1, J/kg K Τ αέρα = 10-1 kg 4, J/kg K Τ νερού Τ αέρα / Τ νερού = (4,19/1,44) 10-3 ηλ., η µεταβολή στη θερµοκρασία του αέρα είναι περίπου 3 τάξεις µεγέθους µικρότερη αυτής του νερού (εξαιτίας της πολύ µεγαλύτερης µάζας του) και θα τη θεωρούµε αµελητέα. Η µεταβολή της εντροπίας για το νερό αν θεωρήσουµε ότι Τ τελική = 298 Κ θα υπολογίζεται ως εξής: S = τελ T 1 298K ( 10 kg)( 4190 J / kg K) ln 36,7 J / K τελ d dt Tτελ S2 S1 = = mc mc ln = T = = T T 273K αρχ T αρχ αρχ Η θερµότητα που µεταφέρθηκε στο παγωµένο νερό όπως είδαµε είναι: = m νερού c νερού Τ νερού = 10-1 kg 4, J/kg K (25 Κ) = 10,475 kj Εποµένως η ελάττωση της εντροπίας του δωµατίου (αν θεωρήσουµε ότι η έκλυση θερµότητας προς το παγωµένο νερό γίνεται υπό σταθερή θερµοκρασία Τ αέρα = 298 Κ

21 αφού θεωρήσαµε Τ αερα = αµελητέο S αερα = /T = J / 298 K = -35,15 J/K που είναι µικρότερη από την αύξηση της εντροπίας του παγωµένου νερού 36,7 J/K Επαληθεύεται έτσι ακόµα µια φορά ότι για το σύµπαν: ποτήρι µε παγάκια και δωµάτιο η εντροπία αυξάνεται και η ενέργεια αυθόρµητα διαχέεται. ΑΣΚΗΣΗ Να βρεθεί η µεταβολή της εντροπίας ενός moleνερού, αν θερµαίνεται αντιστρεπτά από τους 20 Cστους 150 Cκάτω από σταθερή πίεση 1 atm. ίνονται : θερµότητα εξαέρωσης νερού = 9720 cal /mol K, C νερου =18 cal / mole K,C ατµου =8,6 cal / mole K. (1 cal = 4186 J) Για Αδιαβατική αντιστρεπτή µεταβολή

22 Εντροπία σε κυκλικές µεταβολές Αντιστρεπτός κύκλος (µηχανή Carnot: ισόθερµη εκτόνωση, αδιαβατική συµπίεση, ισόθερµη συµπίεση, αδιαβατική εκτόνωση) Η ολική µεταβολή της εντροπίας ανά κύκλο µιας οποιασδήποτε µηχανής Carnot είναι µηδέν

23 Η ολική µεταβολή της εντροπίας κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αντιστρεπτού κύκλου είναι µηδέν d = 0 T (αντιστρεπτή κυκλική µεταβολή) Εποµένως, όταν ένα σύστηµα υπόκεινται σε µια αντιστρεπτή µεταβολή από την κατάσταση (α) στην κατάσταση (b), η µεταβολή της εντροπίας είναι ανεξάρτητη από τη µεταβολή

24

25 Μη αντιστρεπτή µεταβολή σε θερµικά µονωµένο σώµα

26 8. Εξηγείστε πως οι έννοιες της εντροπίας και του 2ου θερµοδ. αξιώµατος µας διδάσκουν ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιστρέψουµε την ρύπανση του φυσικού µας περιβάλλοντος, αφού αυτή έχει συµβεί. Οι περιπτώσεις ανάµιξης ουσιών σε διαφορετικές θερµοκρασίες ή η ροή θερµότητας από υψηλότερη σε χαµηλότερη θερµοκρασία είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα όλων των φυσικών (δηλ. µη αντιστρεπτών µεταβολών). (Β ΘΑ, εντροπία): Καµιά φυσική µεταβολή δεν είναι δυνατή στην οποία η ολική εντροπία µειώνεται, όταν συµπεριληφθούν όλα τα συστήµατα που λαµβάνουν µέρος στη µεταβολή. Στο παράδειγµα ανάµειξης ζεστού και κρύου νερού: Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε το ζεστό και το κρύο νερό ως δεξαµενές υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας αντίστοιχα µιας θερµικής µηχανής και να κερδίσουµε κάποιο µηχανικό έργο. Αλλά από τη στιγµή που το ζεστό και το κρύο έχουν αναµειχθεί και έχει αποκατασταθεί οµοιόµορφη θερµοκρασία, η ευκαιρία της µετατροπής θερµότητας σε µηχανικό έργο έχει χαθεί ανεπιστρεπτί. Το χλιαρό νερό δεν πρόκειται να διαχωριστεί από µόνο του σε θερµότερα και ψυχρότερα µέρη. Σύµφωνα και µε το Α ΘΑ καµία ελάττωση σε ενέργεια δεν παρατηρείται όταν αναµειχθεί το ζεστό και το κρύο νερό. Αυτό που χάνεται δεν είναι ενέργεια αλλά δυνατότητα µετατροπής µέρους της θερµότητας από το ζεστό σε µηχανικό έργο. Όταν αυξάνει η εντροπία τόσο ελαττώνεται η διαθέσιµη ενέργεια και το σύµπαν έχει γίνει περισσότερο τυχαίο ή «αποδιοργανωµένο».

27

28 Υποθέστε ότι φέρουµε 1 kgνερού σε 100 C σε θερµική επαφή µε 1 kgνερού σε 0 C. Πόση είναι η ολική µεταβολή της εντροπίας; Υποθέστε, ότι η ειδική θερµότητα του νερού είναι σταθερή και ίση προς 4190 J/kg K στην περιοχή αυτή των θερµοκρασιών.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα είναι μια έκφραση της διατήρησης της ενέργειας για θερμοδυναμικά συστήματα. Εάν ένα κλειστό σύστημα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μπορεί να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ Θ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΤΡΑ 009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.1 Mεταφορά θερµότητας H θερµότητα µπορεί να µεταφερθεί από σηµείο του χώρου υψηλότερης θερµοκρασίας T 1 σε άλλο χαµηλότερης T µε αντίστοιχη µεταφορά µάζας. Η µεταφορά είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα