ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5)"

Transcript

1 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β: 1- Λάθος, 2- Σωστή, 3- Λάθος, 4- Σωστή, 5- Λάθος ΘΕΜΑ 2 o ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) ΜΟΝΑ ΕΣ 10 (2Χ5) 1. Καρυότυπος είναι η απεικόνιση των µεταφασικών χρωµοσωµάτων σε ζεύγη κατά ελαττούµενο µέγεθος. Κάθε µεταφασικό χρωµόσωµα αποτελείται από δύο αδελφές χρωµατίδες ενωµένες στο κεντροµερίδιο, δηλαδή από δύο µόρια DNA. Οµοίως σε κάθε σωµατικό κύτταρο που βρίσκεται µετά την αντιγραφή τα χρωµοσώµατα είναι διπλασιασµένα, δηλαδή κάθε ένα αποτελείται από δύο µόρια DNA (2 ΜΟΝΑ ΕΣ). Ο καρυότυπος του φυσιολογικού ατόµου έχει 46 χρωµοσώµατα, άρα στο σωµατικό κύτταρο µετά την αντιγραφή θα υπάρχουν 92 µόρια DNA (1,5 ΜΟΝΑ Α). Μονοσωµία ονοµάζεται η απουσία ενός χρωµοσώµατος και συνεπώς ο καρυότυπος του ατόµου που εµφανίζει µονοσωµία έχει 45 χρωµοσώµατα, άρα 90 µόρια DNA υπάρχουν στο σωµατικό κύτταρο (1,5 ΜΟΝΑ Α). Τρισωµία ονοµάζεται η ύπαρξη ενός επιπλέον χρωµοσώµατος και ο καρυότυπος του ατόµου που εµφανίζει τρισωµία έχει 47 χρωµοσώµατα, άρα 94 µόρια DNA (1,5 ΜΟΝΑ Α). Η αναστροφή δηµιουργείται από θραύσεις σε δύο διαφορετικά σηµεία ενός χρωµοσώµατος και επανένωση του 1

2 2 τµήµατος ύστερα από αναστροφή. Η αναστροφή έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή της διάταξης των γονιδίων στο χρωµόσωµα, ενώ η ποσότητα του γενετικού υλικού παραµένει σταθερή. Συνεπώς, το σωµατικό κύτταρο του ατόµου µετά την αντιγραφή- που εµφανίζει αναστροφή έχει 92 µόρια DNA (1,5 ΜΟΝΑ Α). 2. Οι ανιχνευτές είναι µονόκλωνα ιχνηθετηµένα µόρια DNA ή RNA που περιέχουν αλληλουχίες συµπληρωµατικές προς το κλωνοποιηµένο DNA (3 ΜΟΝΑ ΕΣ). Ο ρόλος τους είναι η επιλογή ενός βακτηριακού κλώνου που περιέχει το επιθυµητό τµήµα DNA (1,5 ΜΟΝΑ ΕΣ). Οι ανιχνευτές αναµειγνύονται µε το DNA της γονιδιωµατικής ή της cdna βιβλιοθήκης (το οποίο έχει προηγουµένως αποδιαταχθεί) και υβριδοποιούν µόνο το συµπληρωµατικό τους DNA (1,5 ΜΟΝΑ ΕΣ). 3. Τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια ενός αυτότροφου µικροοργανισµού σε στερεό θρεπτικό υλικό είναι: ο άνθρακας: Πηγή άνθρακα για τους αυτότροφους µικροοργανισµούς είναι το CO 2 της ατµόσφαιρας (1,25 ΜΟΝΑ Α). το άζωτο: Πηγή αζώτου για τους περισσότερους µικροοργανισµούς είναι τα αµµωνιακά ή τα νιτρικά ιόντα (1,25 ΜΟΝΑ Α). διάφορα µεταλλικά ιόντα: Τα µεταλλικά ιόντα είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση των χηµικών αντιδράσεων στο κύτταρο και ως συστατικά διαφόρων µορίων (1,25 ΜΟΝΑ Α). το νερό (1,25 ΜΟΝΑ Α). (Στην περίπτωση που οι µαθητές αναφέρουν και το άγαρ στα θρεπτικά συστατικά, προτείνεται να αφαιρεθεί από τη βαθµολογία του ερωτήµατος 1 ΜΟΝΑ Α.) 2

3 3 4. Πριν την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA, οι κύριες πηγές ινσουλίνης ήταν το πάγκρεας από χοίρους και βοοειδή. Η ινσουλίνη παραγόταν από την εκχύλιση αυτών των ιστών (3 ΜΟΝΑ ΕΣ). Μειονεκτήµατα της µεθόδου αποτελούσαν: Η εν λόγω διαδικασία ήταν δαπανηρή και πολύπλοκη (1 ΜΟΝΑ Α), Η ινσουλίνη των βοοειδών είχε µικρές διαφορές στη σύσταση των αµινοξέων της από την ανθρώπινη, προκαλούσε αλλεργικές αντιδράσεις (1 ΜΟΝΑ Α), Ήταν διαθέσιµη σε µικρές ποσότητες (1 ΜΟΝΑ Α). ΘΕΜΑ 3 o Α. i) εδοµένου ότι το αλληλόµορφο εντοπίζεται αποκλειστικά στο Χ χρωµόσωµα πρόκειται για φυλοσύνδετο γονίδιο (0,5 ΜΟΝΑ ΕΣ). Το αλληλόµορφο κληρονοµείται ως υπολειπόµενο διότι οι υγιείς γονείς της Αλεξίας γέννησαν ασθενές παιδί, γεγονός που σηµαίνει ότι το αλληλόµορφο υπήρχε στο γονότυπο τουλάχιστον του ενός γονέα και δεν εκφραζόταν, όπως συµβαίνει µε τα υπολειπόµενα αλληλόµορφα (1 ΜΟΝΑ Α). Τα φυλοσύνδετα γονίδια συµβολίζονται ως εκθέτες στο Χ, τα επικρατή αλληλόµορφα µε κεφαλαίο γράµµα και τα υπολειπόµενα µε µικρό. Ως εκ τούτου, ένας πιθανός συµβολισµός είναι: Χ Κ για το φυσιολογικό επικρατές αλληλόµορφο και Χ κ για το µεταλλαγµένο (1 ΜΟΝΑ Α). Οι πιθανοί γονότυποι και φαινότυποι των ατόµων ως προς τον κυαµισµό είναι: Θηλυκά άτοµα Αρσενικά άτοµα Γονότυποι Φαινότυποι Γονότυποι Φαινότυποι Χ Κ Χ Κ Υγιής Χ Κ Υ Υγιής Χ Κ Χ κ Υγιής Χ κ Υ Ασθενής Χ κ Χ κ Ασθενής 3

4 4 Συνεπώς, ο υγιής πατέρας της Αλεξίας έχει γονότυπο Χ Κ Υ (0,5 ΜΟΝΑ ΕΣ) και ο ασθενής αδελφός της Χ κ Υ (0,5 ΜΟΝΑ ΕΣ). Εξαιτίας του ασθενούς αυτού γιου συµπεραίνουµε ότι η µητέρα της Αλεξίας είναι απαραίτητα φορέας, δηλαδή έχει γονότυπο Χ Κ Χ κ, διότι τα άτοµα κληρονοµούν για κάθε ζεύγος χρωµοσωµάτων ένα χρωµόσωµα από τη µητέρα και ένα από τον πατέρα και ειδικά για τα φυλετικά χρωµοσώµατα τα αγόρια κληρονοµούν το Υ χρωµόσωµα από τον πατέρα και το Χ από τη µητέρα (1 ΜΟΝΑ Α). Ο υγιής Χρήστος έχει γονότυπο Χ Κ Υ (0,5 ΜΟΝΑ ΕΣ) ενώ η Αλεξία είναι φορέας (Χ Κ Χ κ ) της ασθένειας διότι παρότι υγιής, γέννησε παιδί µε κυαµισµό (1 ΜΟΝΑ Α). Το παιδί τους είναι απαραίτητα αγόρι µε γονότυπο Χ κ Υ διότι από υγιή πατέρα δεν είναι δυνατό να γεννηθεί κορίτσι µε φυλοσύνδετη υπολειπόµενη ασθένεια (2 ΜΟΝΑ ΕΣ) καθώς τα κορίτσια κληρονοµούν από τον πατέρα το Χ χρωµόσωµά του. ii) Το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας είναι: ΜΟΝΑ ΕΣ 4 (Στην περίπτωση που οι µαθητές δεν συµβολίσουν σωστά τα θηλυκά άτοµα φορείς, προτείνεται να αφαιρεθεί από τη βαθµολογία του ερωτήµατος 1 ΜΟΝΑ Α. Επίσης να αφαιρεθεί 1 ΜΟΝΑ Α, στην περίπτωση που δεν συµβολίσουν ως αγόρι -ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ- το παιδί που γέννησαν ο Χρήστος και η Αλεξία.) 4

5 5 i) Η πιθανότητα το επόµενο παιδί της οικογένειας να πάσχει από τη συγκεκριµένη ασθένεια είναι 25% ή 1/4 (ΜΟΝΑ ΕΣ 2), όπως φαίνεται από τη διασταύρωση: P: Χ Κ Υ Χ Κ Χ κ Γαµ: Χ Κ, Υ Χ Κ, Χ κ F: Χ Κ Χ Κ, Χ Κ Χ κ, Χ Κ Υ, Χ κ Υ Η πιθανότητα αυτή προκύπτει από: τον 1 ο νόµο του Mendel, σύµφωνα µε τον οποίο: κατά το σχηµατισµό γαµετών διαχωρίζονται σε ίση αναλογία τα οµόλογα χρωµοσώµατα και συνεπώς τα αλληλόµορφα γονίδια και οι απόγονοι προκύπτουν από τον τυχαίο συνδυασµό των γαµετών των γονέων. (ΜΟΝΑ ΕΣ 3). το γεγονός ότι κάθε κύηση είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός και δεν σχετίζεται µε προηγούµενες. (ΜΟΝΑ Α 1). Β. i) Η φαινυλκετονουρία αποτελεί µία ασθένεια που εάν ανιχνευθεί νωρίς κατά τη νεογνική ηλικία, η εµφάνιση των συµπτωµάτων της είναι δυνατό να αποφευχθεί µε τη χρησιµοποίηση δια βίου κατάλληλου διαιτολογίου µε περιορισµένη ποσότητα φαινυλαλανίνης (ΜΟΝΑ ΕΣ 2). ii) Η ασθένεια κληρονοµείται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας (ΜΟΝΑ ΕΣ 2). Τα άτοµα που είναι οµόζυγα για το αυτοσωµικό υπολειπόµενο µεταλλαγµένο γονίδιο στερούνται του ενζύµου που φυσιολογικά µετατρέπει το αµινοξύ φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση φαινυλαλανίνης. Η συσσώρευση της φαινυλαλανίνης παρεµποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων του εγκεφάλου, µε συνέπεια διανοητική καθυστέρηση. (ΜΟΝΑ ΕΣ 3). 5

6 6 ΘΕΜΑ 4 o Α. Οι υποκινητές βρίσκονται πάντα πριν από την αρχή κάθε γονιδίου. Η RNA πολυµεράση προσδένεται στον υποκινητή µε την βοήθεια των µεταγραφικών παραγόντων (1 ΜΟΝΑ Α). Αφού προκαλέσει τοπικό ξετύλιγµα των δύο αλυσίδων του γονιδίου, η RNA πολυµεράση συνθέτει το mrna µε προσανατολισµό 5 3 (0,5 ΜΟΝΑ ΕΣ) διότι καταλύει τη σύνδεση ριβονουκλεοτιδίων µε 3-5 φωσφοδιεστερικό δεσµό (0,5 ΜΟΝΑ ΕΣ). Το mrna που προκύπτει είναι συµπληρωµατικό (0,5 ΜΟΝΑ ΕΣ) και αντιπαράλληλο µε τη µεταγραφόµενη αλυσίδα (0,5 ΜΟΝΑ ΕΣ). Ο υποκινητής του εν λόγω γονιδίου βρίσκεται στο δεξί άκρο της αλληλουχίας, όπως αυτή δίνεται, συνεπώς η RNA πολυµεράση θα µεταγράψει την αλληλουχία από τα δεξιά προς τα αριστερά. Από τη µεταγραφή του γονιδίου θα προκύψει µία εκ των δύο αλληλουχιών mrna: 1) 5 AUCGAUGUGUCCACUUCGACAUUGAAGUG 3 ή 2) 5 UAGCUACACAGGUGAAGCUGUAACUUCAC 3 εδοµένου ότι πρόκειται για RNA το οποίο µεταφράζεται σε πεπτίδιο, η εύρεση της αλληλουχίας γίνεται µέσω: του εντοπισµού του κωδικονίου AUG στο RNA, τον διαχωρισµό της αλληλουχίας σε τριπλέτες χωρίς επικαλύψεις ή να παραλείπεται κάποια βάση, του εντοπισµού ενός εκ των κωδικονίων λήξης UGA, UAG, UAA. (1,5 ΜΟΝΑ Α) Αυτό συµβαίνει διότι το προϊόν της µεταγραφής είναι mrna που διαθέτει κωδικόνιο έναρξης AUG και ένα από τα κωδικόνια λήξης UAA, UGA, UAG (0,5 ΜΟΝΑ Α), ενώ ο γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας (0,5 ΜΟΝΑ Α), µη επικαλυπτόµενος (0,5 ΜΟΝΑ Α), συνεχής (0,5 ΜΟΝΑ Α). 6

7 7 Τις προϋποθέσεις αυτές πληροί η 1 η αλληλουχία RNA. Η αλληλουχία αυτή προέκυψε από τη µεταγραφή της αλυσίδας Ι του DNA, που είναι και η µη κωδική (0,5 ΜΟΝΑ Α). Τα άκρα του τµήµατος DNA είναι: Αλυσίδα Ι: 5' CACTTCAATGTCGAAGTGGACACATCGATTAAGTG 3' Αλυσίδα ΙΙ: 3' GTGAAGTTACAGCTTCACCTGTGTAGCTAATTCAC 5' (1 ΜΟΝΑ Α) (Σηµειώνεται ότι το ερώτηµα θα µπορούσε να απαντηθεί επίσης µε αναζήτηση των κωδικονίων έναρξης και λήξης στις αλυσίδες του DNA, λύση οµοίως ορθή και πλήρως αποδεκτή.) Β. Το mrna που προκύπτει από τη µεταγραφή του γονιδίου έχει αλληλουχία: 5 -AUCG AUG UGU CCA CUU CGA CAU UGA AGUG-3 κωδικόνιο έναρξης κωδικόνιο λήξης (ΜΟΝΑ ΕΣ 3) (Στην περίπτωση που οι µαθητές µεταγράψουν τον υποκινητή, προτείνεται να αφαιρεθεί 1 ΜΟΝΑ Α από τη βαθµολογία του ερωτήµατος. Επίσης, εάν οι µαθητές δεν µεταγράψουν τα 5 και 3 αµετάφραστα άκρα, προτείνεται να αφαιρεθεί επίσης 1 ΜΟΝΑ Α.) Γ. Κάθε µόριο trna µεταφέρει ένα αµινοξύ και χαρακτηρίζεται mrna: trna: από µία ειδική τριπλέτα, το αντικωδικόνιο, που είναι συµπληρωµατική προς ένα κωδικόνιο (ΜΟΝΑ ΕΣ 2). Συνεπώς τα trna που θα συνδεθούν µε το mrna είναι: 5 -AUCG AUG UGU CCA CUU CGA CAU UGA AGUG-3 UAC,ACA, GGU,GAA, GCU, GUA (ΜΟΝΑ ΕΣ 2) Τη στιγµή που το ριβόσωµα συναντά το κωδικόνιο λήξης, στην πρώτη θέση εισδοχής υπάρχει ακόµη συνδεδεµένο το 7

8 8 τελευταίο trna, ενώ η δεύτερη θέση δεν καταλαµβάνεται από κάποιο trna δεδοµένου ότι δεν υπάρχει trna µε αντικωδικόνιο συµπληρωµατικό προς το κωδικόνιο λήξης. Συνεπώς, για τον προσδιορισµό των δεσµών υδρογόνου που έχουν σπάσει µέχρι αυτή τη στιγµή, λαµβάνουµε υπόψη τους δεσµούς υδρογόνου που έχουν σπάσει µόνο µεταξύ των βάσεων των 5 πρώτων κωδικονίων µε τις βάσεις των αντικωδικονίων των αντίστοιχων trna. (ΜΟΝΑ ΕΣ 3) εδοµένου ότι µεταξύ µίας Α (αδενίνης) και µίας U (ουρακίλης) αναπτύσσονται 2 δεσµοί υδρογόνου, ενώ µίας G (γουανίνης) και µίας C (κυτοσίνης) αναπτύσσονται 3, οι δεσµοί που ζητείται να υπολογιστούν είναι: 1 ο κωδικόνιο AUG αριθµός δεσµών υδρογόνου µε αντικωδικόνιο του 1 ου trna: 7 2 ο κωδικόνιο UGU αριθµός δεσµών υδρογόνου µε αντικωδικόνιο του 2 ου trna: 7 3 ο κωδικόνιο CCA αριθµός δεσµών υδρογόνου µε αντικωδικόνιο του 3 ου trna: 8 4 ο κωδικόνιο CUU αριθµός δεσµών υδρογόνου µε αντικωδικόνιο του 4 ου trna: 7 5 ο κωδικόνιο CGA αριθµός δεσµών υδρογόνου µε αντικωδικόνιο του 5 ου trna: 8 Σύνολο = 37 δεσµοί υδρογόνου (ΜΟΝΑ ΕΣ 2). Το βακτήριο Bacillus thuringiensis ζει στο έδαφος και παράγει µια ισχυρή τοξίνη, πολύ πιο ισχυρή από διάφορα εντοµοκτόνα, η οποία καταστρέφει πολλά είδη εντόµων και σκωλήκων. Κατά το παρελθόν βακτήρια του είδους πολλαπλασιάζονταν σε καλλιέργειες και στη συνέχεια ψεκάζονταν στους αγρούς. Η µέθοδος όµως αυτή είναι δαπανηρή και χρονοβόρα διότι απαιτούνται συνεχείς εργαστηριακές καλλιέργειες και ψεκασµοί, καθώς το βακτήριο δεν ζει για µεγάλο χρονικό διάστηµα. (ΜΟΝΑ ΕΣ 5) 8

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Ο γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας αντιστοίχισης των κωδικονίων του mrna με αμινοξέα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Σύμφωνα με αυτόν η 3 μετάφραση όλων των mrna αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β. Θέμα Α. Α.1. δ Α.2. γ Α.3. β Α.4. γ Α.5. β Θέμα Β. TETAPTH 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Β.1. 4 2 1-6 3-5 B.2. α.) ) DNA πολυμεράσες β.) ) πριμόσωμα γ.) ) DNA δεσμάση δ.) ) DNA ελικάσες ε.) ) RNA

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 1. H β- θαλασσαιμία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. ε Α2. στ Α3. ε Α4. β Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. ε Α2. στ Α3. ε Α4. β Α5. δ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ε Α2. στ Α3. ε Α4. β Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. Η απάντηση περιλαμβάνεται στις σελ. 90 91 σχολικού βιβλίου από το παράδειγμα της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας πολλές ομοιότητες με την αρχική.

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ! ΠΑΙΑΕΙΑΣ ΚΑΙ 8PHJEKI ΠΑΙΑΑΜΓΙΚΟί Κ, / όνασιηριακός. Οδηγός. ΒιοΠονία θειικής καιεύθυνοικ Γ' itienc Γενικού Λυκείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ! ΠΑΙΑΕΙΑΣ ΚΑΙ 8PHJEKI ΠΑΙΑΑΜΓΙΚΟί Κ, / όνασιηριακός. Οδηγός. ΒιοΠονία θειικής καιεύθυνοικ Γ' itienc Γενικού Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ! ΠΑΙΑΕΙΑΣ ΚΑΙ 8PHJEKI ΠΑΙΑΑΜΓΙΚΟί Κ, / όνασιηριακός Οδηγός ΒιοΠονία θειικής καιεύθυνοικ Γ' itienc Γενικού Λυκείου OHqyOc Εργαστηριακών Ασκήσεων Bioflovioc θετικής καιεύθυνοπς Γ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Περιέχει 67 ερωτήσεις θεωρίας µε απαντήσεις, 116 ασκήσεις ανοικτού- κλειστού τύπου µε µ

Διαβάστε περισσότερα

6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA

6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή 6η η ιάλεξη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος)

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εισαγωγή 1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) Κεφάλαιο 1 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων

Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων Feminizing testis syndrome Το σύνδροµο των θηλεοποιητικών όρχεων είναι µια σχετικά σπάνια διαταραχή της ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων. Οι πάσχοντες είναι χρωµοσωµικά αρσενικοί,

Διαβάστε περισσότερα