ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ"

Transcript

1 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ACS S.A. Έδρα: Ασκληπιού 25,T.K , Κρυονέρι Αττικής Tηλ.: , Fax: Απρίλιος Νομική Μορφή Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1992 με τη επωνυμία ACS - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. και με διακριτικό τίτλο ACS S.A. (ΦΕΚ 5689/92). Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε /04/Β/92/118 (99). Έδρα της εταιρείας είναι το Κρυονέρι Αττικής. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 90 έτη από την ημέρα καταχώρησής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή και λήγει το έτος Η εταιρεία κατέχει: Εθνική Γενική και Ειδική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με αριθμό του Μητρώου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 με αριθμό πιστοποιητικού από την ABS Quality Evaluations για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και με αριθμό πιστοποιητικού για την μεταφορά δειγμάτων αίματος και άλλων βιολογικών ουσιών. Την υπό αριθμό Αα/416/211 άδεια διακίνησης και γενική άδεια μεταφοράς ραδιοφαρμάκων. Η Διεύθυνση της Έδρας της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού στον αριθμό 25 (21ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας), T.K , Κρυονέρι Αττικής. Τα στοιχεία επικοινωνίας της έδρας της εταιρείας είναι : Τηλ. : , & , & , Fax : , , Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των καταστημάτων εξυπηρέτησης δημοσιεύονται στην επιλογή Καταστήματα των ιστοσελίδων της εταιρείας Η εταιρεία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) , με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την ΦΑΕΕ Αθηνών. Ο σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι: α) Η διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας μεταφοράς COURIER εγγράφων, δεμάτων και μικροδεμάτων, εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό με κάθε μέσο δια ξηράς, θάλασσας και αέρος και η παροχή συναφών διευκολύνσεων. β) Η τυποποίηση και συσκευασία μικρών αντικειμένων. γ) Η διεξαγωγή επιχειρήσεως μεταφοράς πάσης φύσεως και δια παντός μέσου. δ) Οι επιχειρήσεις πρακτορεύσεων αυτοκινήτων και μεταφορικών εταιρειών, αεροπορικών εταιρειών, οι ναυτικές πρακτορεύσεις και όλες οι συναφείς εργασίες ήτοι ναυλώσεις και εκμεταλλεύσεις αυτοκινήτων και πλοίων, προμήθεια εφοδίων, εκτελωνισμοί εμπορευμάτων. ε) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και Ελληνικών οίκων και επιχειρήσεων συναφών με τους σκοπούς της εταιρείας και η συνεργασία με αυτές με οποιαδήποτε μορφή. στ) Η οργάνωση εμπορικών επιχειρήσεων, εμπορικών εκθέσεων μελετών και κάθε είδους διαφημίσεων. ζ) Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει. η) Το εμπόριο επισκευές ασυρματικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού. θ) Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων ως υποπράκτορας εταιρείας νόμιμα λειτουργούσας στην Ελλάδα κατέχοντας προς τούτο την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ι) Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, σεμιναρίων, κ.τ.λ, όπως ενδεικτικά σε θέματα μηχανογράφησης, λειτουργίας, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και η επιχείρηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εν σχέσει με οιανδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας. κ) Η παροχή υπηρεσιών διαπραγμάτευσης (διαμεσολάβησης) για την σύναψη πιστωτικών συμβάσεων και χορήγησης πιστωτικών καρτών μεταξύ των υποδεικνυόμενων πελατών και της εκδότριας συμβαλλόμενης τράπεζας ή πιστωτικού οργανισμού. ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 1 / 15

2 λ) Η διενέργεια, για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών, εισπράξεων δια παντός μέσου, αντίτιμου εμπορικών συναλλαγών. μ) Η παροχή πάσης φύσεως ταχυδρομικών υπηρεσιών. ν) Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης και πώλησης εισιτηρίων θεαμάτων. ξ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού με οποιανδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή, συναφούς σκοπού. ε) Να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε αλλοδαπές υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς. στ) Να εγγυάται με οποιονδήποτε τρόπο υπέρ των νομικών και φυσικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται Εύρος δραστηριοτήτων Η εταιρεία από την ίδρυσή της δραστηριοποιείται στον χώρο των ταχυμεταφορών, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση αλληλογραφίας, μικροδεμάτων και δεμάτων με κάθε μέσο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, σύμφωνα με τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, υπάγεται στον κλάδο (Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων), και η δευτερεύουσα δραστηριότητα υπάγεται στους κλάδους (Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά), (Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν επιστολές), (Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν δέματα). Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει η ACS στους πελάτες της, περιλαμβάνονται οι Βασικές Υπηρεσίες Εσωτερικού - Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day), και Αυθημερόν (Same Day) καθώς και πρόσθετες Υπηρεσίες Express όπως η υπηρεσίες αντικαταβολών και αγορών, εντός της ίδια πόλης ή από πόλη σε πόλη, καθώς και Υπηρεσίες Εξωτερικού. Επί πλέον η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων και ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων Πολιτική Ποιότητας και Διαρκούς Βελτίωσης των προσφερομένων Υπηρεσιών "Ποιότητα" σημαίνει παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Αυτό επιτυγχάνεται με σεβασμό στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών μας και την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό της εταιρείας σε συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς: την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της την υψηλή ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιούμενη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις και τη συμμόρφωση των προϊόντων/υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω: του καθορισμού στόχων στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου δράσης της Ανώτατης Διοίκησης της οργάνωσης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας της διατήρησης του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου των στελεχών μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση, της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια εγκαταστάσεων, προϊόντων/υπηρεσιών και προσωπικού, της ορθής επιλογής και υποστήριξης των εξωτερικών συνεργατών της της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000. ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 2 / 15

3 Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών, των διαδικασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της ACS A.Ε.Ε. και φιλοσοφία κάθε στελέχους της Συνοπτικά Χαρακτηριστικά της επιχείρησης Αριθμός εργαζομένων στις κεντρικές υπηρεσίες: περίπου 500 άτομα Αριθμός απασχολουμένων στα καταστήματα του δικτύου: περισσότερα από άτομα Αριθμός καταστημάτων σε όλη τη χώρα: περίπου 300 καταστήματα Αριθμός κέντρων διαλογής: 3 συνολικά, 1 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Πάτρα Αριθμός κέντρων διαμετακόμισης: 6 συνολικά, σε Ισθμό Κορίνθου, Κυλλήνη, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Λαμία και Μυτιλήνη. Αριθμός αξόνων μεταφοράς: περισσότεροι από 80 καθημερινά: 43 χερσαίοι, 32 θαλάσσιοι, 15 αεροπορικοί Αριθμός φορτηγών: περισσότερα από 600 φορτηγά τύπου van ή μεγαλύτερα άνω του 1 τόνου Αριθμός δικύκλων: περισσότερα από 900 δίκυκλα Αριθμός διανομέων: περισσότερα από άτομα σε όλη τη χώρα Οικονομικά Στοιχεία της επιχείρησης Η εταιρεία δημοσιεύει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό και Αποτελέσματα χρήσης κατά ΔΛΠ) στην ιστοσελίδα της 1.2 Οργανωτική Δομή Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, απασχολεί περίπου 500 άτομα στις κεντρικές υπηρεσίες, περισσότερα από άτομα στο δίκτυο των καταστημάτων της και έχει τους ακόλουθους βασικούς τομείς εσωτερικής οργάνωσης Εμπορικός Τομέας. Διεύθυνση Πωλήσεων. Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Τμήμα Τηλεφωνίας. Τμήμα Marketing. Τμήμα Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων. Τμήμα διαχείρισης αποστολών Εξωτερικού. Ο Εμπορικός Τομέας, είναι αρμόδιος για: τις κεντρικές, περιφερειακές πωλήσεις, την ανάπτυξη του δικτύου εξυπηρέτησης, το δίκτυο των αντιπροσώπων και την λειτουργία του, το marketing και όλες τις ενέργειες που αφορούν την διαφήμιση και προβολή της εταιρείας και την διαχείριση θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών. Είναι επίσης αρμόδιος για την λειτουργία των υπηρεσιών αποστολών εξωτερικού και την συνεργασία με την ανάπτυξη του Δικτύου εξυπηρέτησης στο εξωτερικό Τομέας Λειτουργίας. Τμήμα Μεταφορικών, Αξόνων & Κέντρων διαλογής. Τμήμα Λειτουργίας και παραγωγής καταστήματος κεντρικής εταιρείας στην Αθήνα. Ο Τομέας Λειτουργίας είναι αρμόδιος για την λειτουργία της παραγωγής του κεντρικού καταστήματος της κεντρικής εταιρείας και του τμήματος μαζικών αποστολών, ενώ έχει και γενική εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου των καταστημάτων. Είναι αρμόδιος για την διακίνηση του στόλου των μεταφορικών μέσων της εταιρείας και των συνεργατών της (φορτηγών, πλοίων και αεροπλάνων), τους μεταφορικούς άξονες και τα κέντρα διαλογής και διαμετακόμισης σε όλη την επικράτεια Διοικητικές Υπηρεσίες. Διοικητική Διεύθυνση Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Μηχανογράφησης Νομική Υπηρεσία Τμήμα Προμηθειών Τμήμα Ασφάλειας - Ποιότητας - Εκπαίδευσης Διαχειρίζεται όλα τα θέματα προσωπικού της εταιρείας. Έχει την αρμοδιότητα των νομικών θεμάτων, των συμβάσεων, των προμηθειών της εταιρείας, του προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών της εταιρείας, της ασφάλειας της ποιότητας και της εκπαίδευσης, τα θέματα ασφάλειας και τα όποια αιτήματα αποζημιώσεων των πελατών, αλλά και όλα τα διοικητικά θέματα της εταιρείας. Διαχειρίζεται την ανάπτυξη και βελτίωση των μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρείας και την υποστήριξη σε μηχανογραφικά θέματα των καταστημάτων. ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 3 / 15

4 Οικονομικές Υπηρεσίες Οικονομική Διεύθυνση (Λογιστήριο, Ταμείο, κλπ) Διεύθυνση Πιστώσεων. (Πιστώσεις, Τιμολόγηση κλπ) Τμήμα Προϋπολογιστικού Έλεγχου Τμήμα Τιμολόγησης/ Εκκαθαρίσεων Είναι αρμόδιες για το λογιστήριο, την τιμολόγηση των πελατών, τις οικονομικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις οικονομικές εφορίες κλπ. Διαχειρίζονται τις πιστώσεις- απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό και απολογισμό των αποτελεσμάτων της εταιρείας Διεύθυνση Β. Ελλάδας Εμπορικό Τμήμα Τμήμα Λειτουργίας Οικονομικό Τμήμα Αφορά μία μικρογραφία των κεντρικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες στα θέματα που αφορούν την Θεσσαλονίκη και την περιοχή της Β. Ελλάδος. 2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ Α.1 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και Λοιπές Υπηρεσίες Α.1.1.Γενικά H ACS παρέχει Υπηρεσίες Express για Αποστολές Εσωτερικού (εντός Ελλάδας), καθώς και για υπηρεσίες Εξωτερικού για όλο τον Κόσμο (αποστολές από και προς το Εξωτερικό). Για την Ελλάδα παρέχει κάλυψη μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό με το δικό της οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων, ενώ για το εξωτερικό (όλο τον κόσμο) μέσω συνεργασιών που έχει αναπτύξει με διεθνείς εταιρείες όπως η DHL, η TNT, GLS, UPS, κλπ αναλόγως και με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των διεθνών εταιρειών σε κάθε προορισμό. Οι γειτονικές χώρες Κύπρος, Αλβανία και Βουλγαρία εξυπηρετούνται από το αυτόνομο δίκτυο της ACS στις χώρες αυτές παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικότερες τιμές. Στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών οι χρεώσεις και οι συνήθεις χρόνοι παράδοσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον γεωγραφικό προσδιορισμό του σημείου παραλαβής και του σημείου παράδοσης, του βάρους, του μεγέθους και είδους των αποστολών, όπως αυτά περιγράφονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της ACS. Α.1.2. Υπηρεσίες Εσωτερικού H ACS προσφέρει υπηρεσίες Εσωτερικού εντός πόλης και μεταξύ πόλεων και λοιπών σημείων της Ελλάδας οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις : Υπηρεσίες Express Επόμενη Ημέρα (Next Day): Α. Βασικές Υπηρεσίες Express: D2D - Υπηρεσία Door to Door (D2D): Η παραλαβή γίνεται συνήθως από την διεύθυνση του Αποστολέα και η παράδοση γίνεται στην διεύθυνση του Παραλήπτη. P2D - Υπηρεσία Point to Door (P2D): Η παραλαβή γίνεται εντός του καταστήματος της ACS και η παράδοση γίνεται στην διεύθυνση του Παραλήπτη. Η υπηρεσία παρέχεται σε χαμηλότερη τιμή από την Υπηρεσία D2D. P2P - Υπηρεσία Point to Point (P2P): Η παραλαβή γίνεται εντός του καταστήματος παραλαβής της ACS και η παράδοση γίνεται εντός του αντίστοιχου καταστήματος παράδοσης της ACS. Την ειδοποίηση του παραλήπτη αναλαμβάνει η ACS. Η υπηρεσία παρέχεται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε όλη την Ελλάδα. (Είναι απαραίτητη η αναγραφή του τηλεφώνου του παραλήπτη για να ισχύσει η υπηρεσία). Ισχύει μόνο αν ζητηθεί από τον αποστολέα. Β. Combo Express (Υπηρεσίες με Συσκευασία): Αφορά τον συνδυασμό της Βασικής Υπηρεσίας Express (P2D) με ειδική προκαθορισμένη συσκευασία. Υπηρεσίες Express Αυθημερόν (Same Day): Η παραλαβή γίνεται συνήθως από την διεύθυνση του Αποστολέα και η παράδοση γίνεται στην διεύθυνση του Παραλήπτη. Πρόσθετες Υπηρεσίες Express όπως ειδικότερα αναφέρονται ακολούθως: Υπηρεσία Πρωινής Παράδοσης ή παράδοσης σε προτιμητέο χρονικό δίωρο πλαίσιο: Αφορά την παράδοση το πρωί (συνήθως έως τις 10:00 πμ), ή την παράδοση σε προτιμητέο χρονικό δίωρο πλαίσιο (10:00-12:00, 12:00-14:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00, ή 18:00-20:00), κατά την αναμενόμενη ημέρα παράδοσης(όπου υφίστανται). Αφορά μόνο τις Υπηρεσίες Express Επόμενη Ημέρα, και δεν ισχύει για αποστολές δεμάτων ογκομετρικού βάρους άνω των 8,5 κιλών (διαστάσεις 35cm x 35cm x 35cm), ή άνω πραγματικού βάρους 20 κιλών. ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 4 / 15

5 Υπηρεσία Παράδοσης Σάββατο: Αφορά την παράδοση το Σάββατο (που δεν είναι κανονική εργάσιμη ημέρα). Υπηρεσία Παραλαβής/Παράδοσης σε επίσημες εθνικές ή τοπικές εορτές και αργίες: Αφορά Παραλαβή ή Παράδοση αποστολών σε επίσημες εθνικές ή τοπικές εορτές και αργίες. Υπηρεσία Παράδοσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε δυσπρόσιτες περιοχές: Αφορά την παράδοση αποστολών σε Δυσπρόσιτες περιοχές έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξη στο κατάστημα προορισμού. Ισχύει μόνο για Χερσαίους προορισμούς. Αφορά μόνο τις Υπηρεσίες Express Επόμενη Ημέρα. Υπηρεσία Επιστροφής Αριθμού Πρωτοκόλλου στον αποστολέα: Αφορά την λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου κατά την παράδοση αποστολής και επιστροφή αυτού στον αποστολέα. Υπηρεσία ACS Ιnfo (sms & ): Αφορά την υπηρεσία ενημέρωσης του αποστολέα /εντολέα για την παράδοση της αποστολής του μέσω μηνύματος που στέλνεται με SMS ή με . Απαιτείται απαραίτητα το κινητό τηλέφωνο ή το του αποστολέα. Υπηρεσία Αναμονής Courier ανά ώρα (κατά την παραλαβή ή παράδοση άνω των 10 λεπτών): Αφορά την πρόσθετη υπηρεσία αναμονής κατά την παραλαβή ή την παράδοση των αποστολών που υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Η χρέωση υπολογίζεται ανά ώρα. Υπηρεσία Αποστολής Δεμάτων με Αυτοκίνητο (εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης): Αφορά μόνο τις Υπηρεσίες Express Αυθημερόν, εντός της ίδιας πόλης (Αττική ή Θεσσαλονίκη) και την μεταφορά Δεμάτων που λόγω των χαρακτηριστικών τους, ή των σημείων μεταφοράς, η μεταφορά γίνεται υποχρεωτικά με αυτοκίνητο. Ισχύει για αποστολές δεμάτων ογκομετρικού βάρους άνω των 8,5 κιλών (διαστάσεις 35cm x 35cm x 35cm), ή άνω πραγματικού βάρους 20 κιλών, ή όταν οποιαδήποτε διάσταση υπερβαίνει τα 35cm, καθώς και για τις αποστολές από, προς και εντός της ζώνης Γ του Νομού Θεσσαλονίκης. Υπηρεσία Νυχτερινής Παραλαβής-Παράδοσης εντός Αττικής (ΔΕ-ΠΑ/20:00-01:00): Αφορά την Πρόσθετη υπηρεσία παραλαβής ή παράδοσης αποστολών κατά τις Νυχτερινές ώρες από 20:00 έως και 01:00 για τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και μόνο εντός Αττικής. Λοιπές πρόσθετες υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών αλλά παρέχονται σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, όπως Υπηρεσία Αντικαταβολής, Υπηρεσία Αγοράς, κλπ και περιγράφονται αναλυτικά στην πιο κάτω παράγραφο «Λοιπές Υπηρεσίες». Ειδικές Υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν σχετικής συνεννόησης/συμφωνίας και έχουν ειδικές χρεώσεις : Υπηρεσία επιστροφής δικαιολογητικών: Αφορά την κάλυψη κάθε ειδικής απαίτησης κατά την παράδοση αποστολής (π.χ. λήψη και διαβίβαση θεωρημένων αντιγράφων, κλπ.). Υπηρεσία Μαζικών Διανομών: Αφορά την διεκπεραίωση ομαδικών αποστολών, εγγράφων, επιχειρηματικών δώρων κλπ. και κάθε είδους μεγάλου αριθμού αποστολών χαμηλής χρονικής προτεραιότητας. Υπηρεσία ACS Parcel: Αφορά ειδική υπηρεσία μεταφοράς δεμάτων για εταιρικούς πελάτες με σημαντικό πλήθος δεμάτων και ειδική κλίμακα κατηγοριοποίησης της χρέωσης ανά 5 ή 10 κιλά, με εκπτώσεις ανάλογα με το πλήθος των μηνιαίων αποστολών, διαφοροποίηση στo χρόνο παράδοσης και χαμηλότερες χρεώσεις. Υπηρεσία VIP Service: Αφορά την ειδική μεταφορά με συνοδεία κάθε αποστολής με περιεχόμενο ιδιαίτερα υψηλής αξίας ή σπουδαιότητας και συνίσταται στην πλήρη προσωπική συνοδεία (παραλαβή, μεταφορά, παράδοση χωρίς να αλλάξει κομιστή) και εντελώς μεμονωμένη διακίνηση. Υπηρεσίες Ειδικών Έργων με Εξειδικευμένες Προδιαγραφές: Αφορά την εκτέλεση έργων με ειδικές εξειδικευμένες προδιαγραφές σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις που περιγράφονται στη συμφωνία του πελάτη με την ACS. Υπηρεσία ACS Medi Express: Αφορά ειδική υπηρεσία μεταφοράς βιολογικών ουσιών και εκτέλεση σχετικών έργων με ειδικές εξειδικευμένες προδιαγραφές κατόπιν συμφωνίας με την ACS. Υπηρεσία Προσωποποιημένης Παράδοσης: Αφορά την υπηρεσία ειδικής μεταχείρισης κατά την παράδοση αποστολής με πιστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας του παραλήπτη ή και αναγραφή του αρ. Ταυτότητας του Παραλήπτη στα στοιχεία παράδοσης. Ειδική υπηρεσία που παρέχεται μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης συμφωνίας με την ACS. Υπηρεσία Επιστροφής υπογραφής παραλήπτη: Αφορά την λήψη της υπογραφής, κατά την παράδοση, του παραλαμβάνοντος την αποστολή και επιστροφή (έγγραφου ή ηλεκτρονικού) αντίγραφου αυτής στον αποστολέα/εντολέα. Α.1.3. Υπηρεσίες Εξωτερικού H ACS προσφέρει υπηρεσίες Εξωτερικού οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Βασικές Υπηρεσίες Εξωτερικού: ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 5 / 15

6 Υπηρεσία ACS Net Express: Αφορά αποστολές Express από την Ελλάδα προς τις Υπόλοιπες Χώρες του διεθνούς δικτύου της ACS (Κύπρος, Αλβανία, Βουλγαρία), με ιδιαίτερα προνομιακές χρεώσεις. Υπηρεσία ACS Europe 5: Αφορά λιγότερο επείγουσες αποστολές προς/από τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρώπης, από/προς την Ελλάδα με προνομιακές χρεώσεις που παραδίνονται συνήθως εντός 5 εργασίμων ημερών. Παρέχεται σε συνεργασία με την GLS. Υπηρεσία ACS World Express: Αφορά αποστολές Express από την Ελλάδα προς τις Υπόλοιπες Χώρες του Κόσμου. Παρέχεται σε συνεργασία με τις Διεθνείς εταιρείες Courier. Υπηρεσία ACS World Import Express: Αφορά την παραλαβή αποστολών Express από τις Υπόλοιπες Χώρες του Κόσμου και παράδοση στην Ελλάδα. Παρέχεται σε συνεργασία με τις Διεθνείς εταιρείες Courier. Β. Πρόσθετες Υπηρεσίες Εξωτερικού παρέχονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το Τμ. Εξωτερικού (ACS) και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις υπηρεσίες ACS World Express, και ACS Net Express: Υπηρεσίας Εγγυημένης Παράδοσης / Επιστροφής Χρημάτων: Αφορά την υπηρεσία ειδικής μεταχείρισης των αποστολών για παράδοση των αποστολών κατά την προβλεπόμενη ημέρα και στην αντίθετη περίπτωση επιστροφή των χρημάτων. Αφορά μόνο την υπηρεσία ACS World Express και ACS Net Express. Υπηρεσία Πρωινής Παράδοσης έως 10:00 ή έως 12:00: Αφορά την παράδοση το πρωί (έως τις 10:00 πμ, ή έως τις 12:00 ), κατά την ημέρα παράδοσης. Αφορά μόνο την υπηρεσία ACS World Express και ACS Net Express. Λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες: Αφορά τις Υπηρεσίες λήψης Υπογραφής, Επιστροφής Πρωτοκόλλου, παράδοση σε Αργία κλπ. Παρέχονται αναλόγως του προορισμού μόνο κατόπιν συνεννόησης με το Τμ. Εξωτερικού της ACS. Αφορά σήμερα την υπηρεσία ACS World Express. Α.2 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Υπό Καθεστώς Ειδικής Άδειας Α.2.1. Υπηρεσία Απλού Ταχυδρομείου - Advanced Mass Post AMP (Υπηρεσία Ομαδικών Αποστολών Ομοειδούς μη προσωποποιημένου Περιεχομένου Απλού Ταχυδρομείου). Η ACS-AΜP είναι μία νέα πρωτοποριακή ταχυδρομική υπηρεσία αναβαθμισμένου απλού ταχυδρομείου όπου ο πελάτης έχει την δυνατότητα ενημέρωσης για την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης των αποστολών του. Η υπηρεσία είναι ανταγωνιστική τόσο σε ποιότητα όσο και σε χρεώσεις με τις υφιστάμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες της αγοράς. Αφορά όλα τα αντικείμενα ομαδικών (ποσότητες μεγαλύτερες των τεμ.) αποστολών ταχυδρομείου εσωτερικού με ομοειδές μη προσωποποιημένο περιεχόμενο (πχ: περιοδικά, κατάλογοι, διαφημιστικά, έως και μικρά δέματα, κ.λ.π. αντικείμενα) άνευ εμπορικής αξίας. Α.2.2. Υπηρεσία Απλού Ταχυδρομείου - Advanced Business Post ABP (Υπηρεσία Ομαδικών Αποστολών Προσωποποιημένου ή μη Περιεχομένου Απλού Ταχυδρομείου) Η ACS-ABP είναι μία νέα πρωτοποριακή ταχυδρομική υπηρεσία αναβαθμισμένου απλού ταχυδρομείου όπου ο πελάτης έχει την δυνατότητα ενημέρωσης για την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης των αποστολών του. Η υπηρεσία είναι ανταγωνιστική τόσο σε ποιότητα όσο και σε χρεώσεις με τις υφιστάμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες της αγοράς. Αφορά όλα τα αντικείμενα ομαδικών (ποσότητες μεγαλύτερες των τεμ.) αποστολών ταχυδρομείου εσωτερικού προσωποποιημένου ή μη περιεχομένου (αντικείμενα αλληλογραφίας, επιστολές, κάρτες, λογαριασμοί, αιτήσεις, έως και μικρά δέματα, κ.λ.π.) άνευ εμπορικής αξίας. Οι Υπηρεσίες απλού Ταχυδρομείου περιλαμβάνουν την παραλαβή από την Αττική και την απλή παράδοση (απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό του) των αποστολών σε όλη την Ελλάδα στις διευθύνσεις που έχει δηλώσει ο αποστολέας/ πελάτης και καταγραφή της ημερομηνίας παράδοσης τους. Οι Υπηρεσίες απλού Ταχυδρομείου καλύπτουν αρχικά αποστολές που έχουν βάρος έως και 1 κιλό /αποστολή. Οι ελάχιστες διαστάσεις/ αποστολή είναι ( 10 cm x 10 cm x 0,1 cm ) ενώ οι μέγιστες/αποστολή είναι ( 40 cm x 40 cm x 10 cm ). Η υπηρεσίες προσφέρονται κυρίως και είναι ανταγωνιστικές σε τιμές για αποστολές που έχουν βάρος πάνω από πενήντα γραμμάρια, που είναι το όριο της αποκλειστικότητας της καθολικής υπηρεσίας. Οι Υπηρεσίες απλού Ταχυδρομείου απευθύνονται κυρίως σε εταιρείες και προϋποθέτουν την εκ των προτέρων ολοκλήρωση της προετοιμασίας των αποστολών (προεκτύπωση σήμανσης και κωδικοποίησης αποστολής είτε στο φάκελο είτε σε εμφανές διαφανές παράθυρο στο φάκελο, είτε σε αυτοκόλλητο που επικολλάται πάνω στο αντικείμενο, διαλογή και ταξινόμηση αλλά και παράδοση σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων με τα πλήρη στοιχεία των αποστολών σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο). ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 6 / 15

7 Α.3 Λοιπές Υπηρεσίες Αφορούν Λοιπές Υπηρεσίες που κατά περίπτωση παρέχονται σε συνεργασία ή για λογαριασμό τρίτων εταιρειών: Α.3.1 Υπηρεσίες Εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων: Υπηρεσία Αντικαταβολής: Αφορά την είσπραξη ποσού με επιταγή ή μετρητά κατά την παράδοση των αντικειμένων και απόδοση των χρημάτων στον δικαιούχο. (Παρέχεται σε συνδυασμό με υπηρεσίες ταχυμεταφορών). Υπηρεσία Αγοράς: Αφορά την προ-είσπραξη ποσού από τον εντολέα (συνήθως είναι ο παραλήπτης) και χρήση του ποσού αυτού για την αγορά-εξόφληση του αντικείμενου που πρόκειται να μεταφερθεί. (Παρέχεται σε συνδυασμό με υπηρεσίες ταχυμεταφορών). Υπηρεσίες Εισπράξεων Λογαριασμών - ACS Bill Receipt: Αφορά υπηρεσία εισπράξεως λογαριασμών (ΔΕΗ, Wind, Tellas, Q, κλπ) μέσα από τα καταστήματα του δικτύου της ACS και ηλεκτρονικής ενημέρωσης των παρόχων λογαριασμών για την είσπραξη. Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Χρημάτων ACS Money Transfer: Αφορά υπηρεσία είσπραξης ή πληρωμής χρημάτων με ηλεκτρονικό χρηματικό έμβασμα, για την Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις εταιρείες Advanced Chronocash και Moneygram. Α.3.2 Υπηρεσίες Τηλεφωνίας: Υπηρεσίες Τηλεφωνίας - ACS Telecom: Αφορά υπηρεσίες μεταπώλησης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών, και την διεκπεραίωση νέων συνδέσεων, για λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών παρόχων (Q, Wind, Tellas, κλπ). Α.3.3 Υπηρεσίες Μεταφορών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών: Μεταφορές Αποστολών > 35 Κιλά: Αφορά τις υπηρεσίες μεταφοράς αποστολών που ενώ ως είδος υπηρεσίας κατηγοριοποιούνται σε κάποια από τις ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες που υπάγονται κυρίως στο πεδίο των υπηρεσιών ταχυμεταφορών (ACS Express Επόμενη Ημέρα, ACS Express Αυθημερόν, ACS Parcel, κλπ), επειδή αφορούν αποστολές με βάρος μεγαλύτερο από > 35 κιλά (δέματα, κλπ) δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Β.2. Υποδομές / Ποιότητα Υπηρεσιών / Παρακολούθηση Αποστολών / Χρόνοι Παράδοσης B.2.1. Υποδομές Η ACS διαθέτοντας οργανωμένο δίκτυο μεταφορών και καταστημάτων καθώς και τις πλέον σύγχρονες μηχανογραφικές υποδομές, στοχεύει συνεχώς στην παροχή Υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Ειδικότερα η ACS διαθέτει τις ακόλουθες υποδομές: Εγκαταστάσεις επιφάνειας μεγαλύτερης από m2. Περίπου 350 καταστήματα (300 στην Ελλάδα, 50 σε Κύπρο-Αλβανία-Βουλγαρία) μεταφορικά μέσα ΦΔΧ,ΦΙΧ, Δίκυκλα εξειδικευμένα άτομα στελεχιακό δυναμικό Καθημερινή Διασύνδεση καταστημάτων με περισσότερους από 80 συνδυασμένους (Οδικούς, Θαλάσσιους και Αεροπορικούς) Άξονες μεταφοράς. Αποκλειστικές πτήσεις Cargo προς κύριους νησιωτικούς προορισμούς. Αυτόματα συστήματα διαλογής και ζύγισης αποστολών. Σύγχρονες Μηχανογραφικές Υποδομές Online διασύνδεση καταστημάτων Online τιμολόγηση υπηρεσιών στα καταστήματα Σύστημα οnline ηλεκτρονικής λήψης στοιχείων παραλαβής/παραδοσης με χρήση PDA, καθώς και ταμπλέτων με οθόνη επαφής όλη την Ελλάδα, Fleet Management Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεμονωμένων Πελατών (συνήθως αφορά τους πελάτες που εξοφλούν μετρητοίς και δεν έχουν πυκνή συχνότητα στην αποστολή ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεγάλων Επιχειρήσεων - Corporate Key Accounts CS & Support) Αυτόματο σύστημα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (IVR) Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικής Απόδοσης Αντικαταβολών. Σύγχρονη Ιστοσελίδα με Track & Τrace Αποστολών & άλλες υπηρεσίες Β.2.2. Παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων και πληροφόρηση του πελάτη. Η παρακολούθηση της παραλαβής, διακίνησης, διαλογής, μεταφοράς και παράδοσης των αποστολών των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3185/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2668/1998, εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις.» και ισχύει σήμερα, της απόφασης αριθμ. 296/93 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 7 / 15

8 Υπηρεσιών» και της απόφασης αριθμ. 504/145/ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ισχύει σήμερα καθώς επίσης και της απόφασης αριθμ. 529/229 Της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) «Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και ισχύει σήμερα και επιτυγχάνεται με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων σταθμών του δικτύου της ACS. Το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ) αναφέρει αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία κάθε αποστολής όπως: παραλαβή, αναχώρηση από το κατάστημα αποστολής, άφιξη σε κέντρο διαλογής, κατανομή σε κατάστημα παράδοσης, αναχώρηση από κέντρο διαλογής, άφιξη σε κατάστημα παράδοσης, κατανομή σε courier, άφιξη courier παράδοση ή μη παράδοση, στοιχεία παραλήπτη. Τα στοιχεία των παραδόσεων των αποστολών διατίθενται μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση και είναι στη διάθεση των πελατών της 24 ώρες το 24ώρο και 365 ημέρες τον χρόνο. Σε περιπτώσεις αποστολών εξωτερικού διατίθεται ο σχετιζόμενος κωδικός αποδεικτικού μεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) της συνεργαζόμενης εταιρείας εξωτερικού και η διαδικτυακή διεύθυνση της συνεργαζόμενης εταιρείας μέσω της οποίας είναι εφικτή η παρακολούθηση της πορείας της αποστολής στο εξωτερικό. Β.2.3. Διαδικασίες - Πιστοποίηση Η ACS διαθέτει πιστοποίηση ISO-9001 για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, αλλά και την μεταφορά βιολογικών ουσιών. Όλες οι ενέργειες στα πλαίσια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση και εκτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζονται οι ελεγχόμενες συνθήκες και να ενεργοποιούνται άμεσα τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα στην περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές του έργου ή τον προγραμματισμό των εργασιών και περιγράφονται στις σχετικές Διαδικασίες. Β.2.4. Χρόνοι Παράδοσης / Διευκρινήσεις Β Χρόνοι /Παράδοσης Οι Χρόνοι παράδοσης των αποστολών αναφέρονται στους Επίσημους Τιμοκαταλόγους των Υπηρεσιών και ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό και το είδος της υπηρεσίας. Οι Χρόνοι Παράδοσης των αποστολών είναι ενδεικτικοί, αφορούν εργάσιμες ήμερες και ώρες και νοούνται από την αναχώρηση των αποστολών από την Αττική. Αναχώρηση από την Αττική νοείται η παραλαβή στην Αττική των αποστόλων έτοιμων για διανομή έως και τις 18:00 για τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Φακέλων Εσωτερικού, έως τις 16:00 για τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς Δεμάτων Εσωτερικού, έως τις 13:00 για τις Υπηρεσίες Εξωτερικού, και έως τις 16:00 για τις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου υπό καθεστώς ειδικής αδείας. Για αποστολές με παραλαβή από την Υπόλοιπη Ελλάδα οι χρόνοι προσαυξάνονται αναλόγως του σημείου παραλαβής με τον σχετικό χρόνο άφιξης στην Αττική που είναι συνήθως ανάλογος του χρόνου παράδοσης από την Αττική στο αντίστοιχο σημείο.οι Χρόνοι παράδοσης των Υπηρεσιών Express Αυθημερόν ποικίλουν ανάλογα του σημείου παραλαβής και παράδοσης και συνήθως απαιτείται προ-συνεννόηση. Β Διευκρινήσεις Η παράδοση των αποστολών γίνεται στην διεύθυνση του παραλήπτη. Στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών δεν εκτελείται πιστοποίηση της ταυτότητας του παραλήπτη της αποστολής εκτός και αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά ή υφίσταται ειδική μεταχείριση με την σχετική πρόσθετη υπηρεσία, ενώ λαμβάνεται το επίθετο/όνομα του παραλαμβάνοντας (κατά δήλωση του). Πόλη του δικτύου της ACS θεωρείται κάθε πόλη της Ελλάδος όπου η ACS διατηρεί κατάστημα εξυπηρέτησης, όπως αυτό αναγράφεται στον ισχύον κάθε φορά ενημερωτικό έντυπο καταστημάτων της ACS. Η χρέωση των υπηρεσιών εξαρτάται από τον συνδυασμό βάρους και μεγέθους των αποστολών (παρόμοια με το σύστημα ογκομέτρησης της Διεθνούς Οργάνωσης των Εναέριων Μεταφορών ΙΑΤΑ). Αν το ογκομετρικό βάρος της αποστολής είναι μεγαλύτερο του πραγματικού (περιπτώσεις ελαφρών δεμάτων με μεγάλο όγκο), τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις τρεις διαστάσεις του δέματος σε εκατοστά (cm) και διαιρώντας δια το Ογκομετρικό βάρος (σε κιλά) = [(μήκος) x (πλάτος) x (ύψος) σε εκατοστά (cm) / ]. Οι χρεώσεις των υπηρεσιών Ταχυμεταφορών επίσης ποικίλουν ανάλογα με την Υπηρεσία και τον προορισμό. Οι προορισμοί για τις Υπηρεσίες Express Επόμενη Ημέρα διαχωρίζονται ως εξής : Εντός της ίδιας Πόλης : Αφορά περιπτώσεις όπου η Παραλαβή και η παράδοση γίνεται εντός της ίδιας πόλης. Εντός της ίδιας Περιφέρειας: Αφορά περιπτώσεις όπου η παραλαβή και η παράδοση γίνεται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ως Περιφέρεια ορίζεται το σύνολο των νομών και πόλεων όπως αναφέρονται ανά περίπτωση στον ισχύοντα, κάθε φορά, τιμοκατάλογο υπηρεσιών της ACS. Προς χερσαίους Προορισμούς: Αφορά τις περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε χερσαίους προορισμούς. Χερσαίοι Προορισμοί ορίζονται όλες οι πόλεις της Ελλάδος, εκτός των νήσων. ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 8 / 15

9 Προς νησιωτικούς Προορισμούς: Αφορά περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε νησιωτικούς προορισμούς. Ως νησιωτικοί προορισμοί ορίζονται όλα τα Νησιά της Ελλάδος εκτός Ευβοίας. Προς δυσπρόσιτες περιοχές: Αφορά περιπτώσεις όπου η παράδοση γίνεται σε δυσπρόσιτες περιοχές. Δυσπρόσιτες περιοχές είναι οι περιοχές εκτός των ορίων των κυρίων πόλεων του δικτύου της ACS και αναγράφονται στην ιστοσελίδα Οι αποστολές από και προς Δυσπρόσιτες περιοχές έχουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση λόγω της χιλιομετρικής απόστασης και της δυσκολίας πρόσβασης. Ως εργάσιμες ημέρες νοούνται οι ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός από τις αργίες και τοπικές εορτές. Οι συνήθεις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων του δικτύου της ACS από Δευτέρα έως Παρασκευή είναι από 08:00 έως και 20:00, και το Σάββατο από 09:00 έως και 15:00, εφόσον είναι εργάσιμες. Οι ώρες λειτουργίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται από σημείο σε σημείο. Ειδικότερη ενημέρωση δίδεται στην ιστοσελίδα της ACS ή/και από το τοπικό κατάστημα. Η χρέωση της υπηρεσίας Express-Αυθημερόν για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης εξαρτάται από τις γεωγραφικές ζώνες στις οποίες βρίσκονται τα σημεία παραλαβής και παράδοσης. Αναλυτική περιγραφή των ζωνών αναφέρεται ανά περίπτωση στον ισχύοντα, κάθε φορά, επίσημο τιμοκατάλογο υπηρεσιών της ACS. Οι συνήθεις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας Express - Αυθημερόν από Δευτέρα έως και Παρασκευή είναι από 08:00 έως και 20:00. Οι χρόνοι λήψης παραγγελιών αναφέρονται ανά περίπτωση στον ισχύοντα, κάθε φορά, επίσημο τιμοκατάλογο υπηρεσιών της ACS. Η χρέωση των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Express μπορεί να γίνει τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει ( συνμε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο τιμολόγιο), στον αποστολέα ή στον παραλήπτη ή στον εντολέα (μόνο για επί πιστώσει πελάτες). Για ποσότητες άνω των 10 αποστολών μηνιαία παρέχονται εκπτώσεις επί του επίσημου τιμοκαταλόγου Express ανάλογα με το πλήθος των αποστολών. Οι Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και Μεταφορών και χρεώσεις αυτών διέπονται από τους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς της ACS, που βρίσκονται στην ιστοσελίδα Οι Υπηρεσίες Ταχυδρομείου και χρεώσεις αυτών διέπονται από τα ιδιαίτερα αναφερόμενα στον Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών Ταχυδρομείου και κατά τα λοιπά από τους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς της ACS, που βρίσκονται στην ιστοσελίδα 3. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1. Αναλυτικός τιμοκατάλογος που αφορά τόσο τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας (Υπηρεσίες Ταχυδρομείου) όσο και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας (Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών) επισυνάπτεται στον Χάρτη Υποχρεώσεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Ο τιμοκατάλογος έχει περιορισμένη ισχύ και κάθε νέα δημοσίευση αναιρεί την προηγούμενη. Ο ανωτέρω αναφερόμενος τιμοκατάλογος των υπηρεσιών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ACS και αναφέρει την περίοδο έναρξης ισχύος του. 4. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 4.1. Η ACS δεν παραλαμβάνει για διεκπεραίωση ταχυδρομικά αντικείμενα των οποίων η μεταφορά αντίκειται στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Ειδικότερα δεν αναλαμβάνει για μεταφορά τα ακόλουθα: Χ Ρ Η Μ Α Τ Α & Χ Ρ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Α ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΖΩΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΣ (ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ) ΡΑΒΔΟΙ ΧΡΥΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ ΤΕΦΡΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ & ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΝΟΜΟ / ΔΙΑΤΑΞΗ 4.2 Επίσης διατηρεί την δυνατότητα να αρνηθεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα όπως: ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΕΡΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ, ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 9 / 15

10 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (blanco), ΣΠΡΕΙ ΜΑΛΛΙΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΣΠΙΡΤΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΟΛΟΝΙΕΣ, ΣΠΡΕΙ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ τα οποία δύναται να μεταφέρει υπό όρους και προϋποθέσεις. Όσον αφορά την απαγόρευση των χρημάτων & χρεογράφων εξαιρείται ότι αφορά την υπηρεσία Αντικαταβολής. 5. ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 5.1 Ως ανεπίδοτα αντικείμενα χαρακτηρίζονται: α) εκείνα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να παραδοθούν στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, β) εκείνα τα οποία έχουν παρακρατηθεί νόμιμα από την ACS A.E.E. και γ) εκείνα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να παραδοθούν στον παραλήπτη και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί ο αποστολέας. 5.2 Η εταιρία διατηρεί τα ανεπίδοτα αντικείμενα, για τα οποία δεν είναι εφικτή η επιστροφή τους στον αποστολέα, για διάστημα 6 μηνών μετά την παρέλευση των οποίων συντάσσεται ειδικό πρακτικό καταστροφής. Περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν ειδικής μεταχείρισης όπως αντικείμενα τα οποία αλλοιώνονται, καταστρέφονται άμεσα με την προηγούμενη σύνταξη ειδικού πρακτικού καταστροφής. 5.3.Η εταιρία κάνει ότι είναι δυνατόν για να παραδοθούν τα ανεπίδοτα αντικείμενα των ανωτέρω περιπτώσεων εντός του προκαθορισμένου για παράδοση χρόνου. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό ενημερώνονται τα αρμόδια όργανα της εταιρίας για την διαχείριση αυτών των αποστολών Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα δηλωμένης αξίας μεγαλύτερης των 100 όπου σύμφωνα με τον κανονισμό αδειών της Ε.Ε.Τ.Τ. αυτά παραδίδονται στις δικές της αποθήκες Η ACS δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί. 6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Για τις ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες ισχύουν τα κάτωθι: 6.1. Ορισμοί 1. Ολική Απώλεια νοείται η απώλεια αντικειμένου μετά την παρέλευση 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. 2. Μερική Απώλεια νοείται η απώλεια μέρους της αρχικής αποστολής είτε λόγω ανοίγματος της συσκευασίας ή λόγω μη παράδοσης φακέλου/δέματος από σύνολο φακέλων/δεμάτων διαπιστούμενης αυτής πριν ή έως και κατά την ώρα της παράδοσης. 3. Ολική Καταστροφή νοείται η ολοσχερής καταστροφή αντικειμένου λόγω πλημμελούς μεταφοράς του. 4. Μερική Καταστροφή νοείται η καταστροφή μέρους της αποστολής λόγω πλημμελούς μεταφοράς. 5. Ανωτέρα Βία: Απρόοπτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, συγκοινωνιακά ή τηλεπικοινωνιακά προβλήματα, κλπ.) Κάθε καταναλωτής μπορεί να υποβάλει έγγραφη διαμαρτυρία για τυχόν απώλειες ή ζημιές που έχουν προκληθεί στην αποστολή του εντός 6 μηνών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής και να αιτήσει αποζημίωση ισόποση με τα προβλεπόμενα όρια αποζημίωσης αναλόγως της υπηρεσίας ή με την πραγματική αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου υπό την προϋπόθεση ότι κατά την παραλαβή του αντικειμένου είχε δηλωθεί η αξία αυτή στις υπηρεσίες της εταιρίας και η αποστολή είχε ασφαλιστεί και εξοφληθεί εμπρόθεσμα Σε περίπτωση που αποδειχθεί, μέσω των αρμοδίων οργάνων της, ότι την ευθύνη για την ζημιά ή απώλεια φέρει η ACS τότε το κατάστημα που εξυπηρετεί τον πελάτη ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα ενημερώσει τον πελάτη για την απόφαση και θα ζητήσει την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποζημίωση του πελάτη σε διάστημα το πολύ 7 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και της παραλαβής αυτών των δικαιολογητικών, αποδεικνυόμενης με αποδεικτικό παραλαβής παράδοσης Όλα τα αντικείμενα τα οποία αποζημιώνονται περιέρχονται στην κατοχή της εταιρίας Η ευθύνη της ACS S.A για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής (έγγραφα - αντικείμενα), περιορίζεται στο χαμηλότερο από τα παρακάτω ποσά: α) Για τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και μεταφορών : μέχρι του ποσού των 70 για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 220 για αντικείμενα (αποστολές εντός Ελλάδας), ή στο εκάστοτε ισόποσο σε ΕΥΡΩ των 100 δολαρίων ΗΠΑ (για διεθνείς αποστολές) ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 10 / 15

11 β) Για τις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου έως του ποσού της αμοιβής της εταιρίας για την συγκεκριμένη ταχυδρομική αποστολή, ή γ) στο πραγματικό ποσό της απώλειας ή ζημίας που καταβλήθηκε για τα έγγραφα ή αντικείμενα και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά ή δ) στην πραγματική αξία(*) εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά. (*) Ως πραγματική αξία νοείται: για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας, αντικατάστασης, αναπαραγωγής, ή ανασύνταξης αυτών για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, ως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά, (στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή), λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε φορά μικρότερης αξίας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ποσών που ορίζονται στην ΥΑ 29030/816/2000 (ΦΕΚ 683/B/2000) για τις περιπτώσεις αποδεδειγμένης απώλειας ή ολικής καταστροφής. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ Η ACS S.A ευθύνεται μόνο μέχρι των ποσών που ορίζονται ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της ACS S.A πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση αποζημίωσης ανά αποστολή και μέχρι του ποσού που ανωτέρω ρητά ορίζεται, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ACS S.A για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Κάθε διεθνής μεταφορά διέπεται από τους όρους και περιορισμούς των διεθνών συμβάσεων CMR, Βαρσοβίας, COTIF-CIM όπως ισχύουν Η ACS δεν δύναται γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών. Ο Εντολέας / Αποστολέας, ο οποίος γνωρίζει το περιεχόμενο, αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του δια της ACS S.A καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια ανωτέρω παραγρ (α & β), φέρει δε ο ίδιος την πλήρη ευθύνη για τις οποιαδήποτε τυχόν υπερβάσεις των ορίων της ανωτέρω παραγράφου (α & β), σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής Για τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και μεταφορών σε περίπτωση επιθυμίας του αποστολέα η διεκπεραίωση των αποστολών του καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται η ACS S.A. με επιβάρυνση ασφαλίστρου ως εξής: Αξία μεταφερόμενων αντικειμένων Ασφάλιστρο Εσωτερικού Ασφάλιστρο Εξωτερικού έως 600 3,60 έως ,00 10 έως ,00 1% επί της ασφαλιζόμενης έως ,00 αξίας Άνω των Κατόπιν επικοινωνίας με ACS Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων αντικειμένων, των οποίων η αξία ξεπερνά το ποσό των 220, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσθετο κόστος ασφάλισης (ασφάλιστρο) της αποστολής έχει καταβληθεί εμπροθέσμως στην ACS. 6.9 Για τις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης με Ασφάλιστρο 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας μόνο κατόπιν συμφωνίας.6.10 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που o Εντολέας η ο Αποστολέας ή τρίτος προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την ACS αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η ACS σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 6.5 (α & β) η ευθύνη της ACS συνολικά έναντι της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 6.5 (α & β). Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την ACS οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της ACS, καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου. Σε περίπτωση ασφάλισης των μεταφερομένων ειδών σε ασφαλιστική εταιρία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του Εντολέα η του Αποστολέα ή τρίτου αυτός δηλώνει και εγγυάται στην ACS S.A. ότι στην ασφάλιση έχει περιληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 11 / 15

12 δε υπεύθυνος έναντι της ACS S.A για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη Η ACS S.A καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Οι χρόνοι παράδοσης αναγράφονται στην ιστοσελίδα και στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της ACS SA και είναι ενδεικτικοί. Η ACS SA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης των αποστολών πέραν των ορίων που ορίζονται στην ΥΑ 29030/816/2000 (ΦΕΚ 683/B/2000) σε περίπτωση αποδεδειγμένης, με υπαιτιότητά της, καθυστέρηση επίδοσης. Σε καμία όμως περίπτωση τυχόν αποζημίωση για καθυστέρηση επίδοσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα ποσά που καταβάλλει η ACS S.A για περιπτώσεις απώλειας μη ασφαλισμένων αποστολών, ήτοι για : τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών μέχρι του ποσού των 70 για έγγραφα (για αποστολές εντός Ελλάδας), και μέχρι του ποσού των 220 για αντικείμενα (για αποστολές εντός Ελλάδας), ή στο εκάστοτε ισόποσο σε ΕΥΡΩ των 100 δολαρίων ΗΠΑ (για διεθνείς αποστολές) και σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 6.5, και για τις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου έως του ποσού της αμοιβής της εταιρίας για την συγκεκριμένη ταχυδρομική αποστολή, ή έως τα όρια που ορίζονται στην ΥΑ 29030/816/2000 (ΦΕΚ 683/B/2000) αν αυτά είναι υψηλότερα Η ευθύνη της ACS S.A ρητά περιορίζεται έως το ανώτερο των ποσών που ορίζονται, κατά περίπτωση, στις ανωτέρω παραγράφους. 6.5 (α & β) και 6.11 και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της ACS S.A πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ACS S.A για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Τυχόν διαφορετική, σε σχέση με τους χρόνους παράδοσης, κατανόηση του πελάτη ή συμπλήρωση, παρατήρηση, ή επισήμανση επί του αποδεικτικού παραλαβής παράδοσης ή επί της αποστολής δεν ισχύει και γίνεται με δική του ευθύνη. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε ανώτερη βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά: α) Λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων κ.λ.π.). β) Λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. 7. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 7.1. Η ACS καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της Η ευθύνη της εταιρίας για τα προς μεταφορά έγγραφα ή αντικείμενα Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών παύει να ισχύει την στιγμή παράδοσης του εγγράφου ή αντικειμένου στον παραλήπτη αυτής αποδεικνυομένης με την υπογραφή του παραλήπτη και με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης (ώρα, ημερομηνία και ονοματεπώνυμο παραλήπτη ολογράφως) πάνω στο αποδεικτικό παραλαβής παράδοσης. 7.3 Η ευθύνη της εταιρίας για τα προς μεταφορά έγγραφα ή αντικείμενα Υπηρεσιών Ταχυδρομείου παύει να ισχύει την στιγμή κατάθεσης/εναπόθεσης των εγγράφων ή αντικειμένων στην διεύθυνση του παραλήπτη κατά δήλωση του διανομέα. 7.4.Σε καμία περίπτωση η ACS A.E.E. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες, ιδίως: α)λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. β)λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή και γ)λόγω ακατάλληλης συσκευασίας από τον αποστολέα. Ως ακατάλληλη μεταξύ άλλων νοείται η συσκευασία η οποία κατά την μεταφορά των αντικειμένων μαζί με ή κάτω από άλλα αντικείμενα μέσα σε σάκους, καρότσια και φορτηγά ή κατά την διάρκεια μεταφορτώσεων δεν έχει την δυνατότητα να διατηρήσει τις εξωτερικές της διαστάσεις προφυλάσσοντας έτσι το περιεχόμενό της. Η Ευθύνη της συσκευασίας ανήκει στον Αποστολέα. δ) Λόγω περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας. 7.5 Η ACS δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση του πελάτη/χρήστη για οποιαδήποτε αποστολή και από οποιαδήποτε αιτία εφόσον ο πελάτης/χρήστης δεν έχει εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που έχει προς την ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 12 / 15

13 ACS εμπρόθεσμα βάση της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενων και των ασφαλίστρων. 7.6 Η ACS δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση του πελάτη/χρήστη εφόσον ο πελάτης/χρήστης δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την αξία των μεταφερομένων αποστολών προς αποζημίωση. 7.7 Η ACS δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης του πελάτη/χρήστη στην περίπτωση που η παράδοση αποστολής στον παραλήπτη ή η επιστροφή της στον παραλήπτη δεν είναι εφικτή, λόγω άρνησης παραλαβής ή μη δυνατότητας εντοπισμού τους. 8. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 8.1 Τα κεντρικά γραφεία και τμήματα της ACS λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17: Tα κατά τόπους καταστήματα του δικτύου της ACS λειτουργούν κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00. Οι ακριβείς ώρες λειτουργίας για κάθε κατάστημα αναφέρονται στη ιστοσελίδα της ACS 8.2 Στα Κεντρικά Γραφεία της ACS και στα τηλέφωνα και , και , λειτουργεί Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών με συνεχή λειτουργία (24 x 365) 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες τον Χρόνο, σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένη αυτοματοποιημένη φωνητική πύλη, καθώς και εξειδικευμένα στελέχη στην εξυπηρέτηση πελατών. 8.3 Παράλληλα οι πελάτες μπορούν να πάρουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ACS, την λειτουργία ή για την έκβαση αποστολών τους και μέσω του διαδικτύου στη ιστοσελίδα της ACS στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλική γλώσσα. 9. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.1 Το προσωπικό της ACS και του δικτύου των καταστημάτων της είναι υποχρεωμένο να συμπεριφέρεται με σεβασμό στους πελάτες κατά την διάρκεια της επαφής του με αυτούς. Παράπονα πελατών για ανάρμοστη ή αγενή συμπεριφορά, ελλιπή εξυπηρέτηση μπορούν να γίνονται είτε προφορικά στον υπεύθυνο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών στα τηλέφωνα και ή με γραπτή αναφορά μέσω επιστολικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας στους αριθμούς και ή με αποστολή στην διεύθυνση ή και μέσω της ιστοσελίδας της ACS 10. ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 10.1 Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των πελατών για κάθε απορία ή την πρόοδο μιας αποστολής ή μιας αποζημίωσης ή ακόμα και της λειτουργίας της εταιρίας ή και των καταστημάτων αυτής ή και πρόβλημα ή παράπονο που αφορά στην εξυπηρέτησή του για την καταγραφή παραπόνων πελατών στα τηλέφωνα και ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 10.2 Σε κάθε περίπτωση η εταιρία απαντά σε αίτημα πελάτη μέσα σε διάστημα 21 ημερών Για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών και την επίλυση τυχόν διαφορών και αφού ο πελάτης δεν μπορέσει να επιλύσει τo πρόβλημά του οριστικά στα κατά τόπους καταστήματα της ACS με φιλικό διακανονισμό η ACS συγκροτεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία αποτελείται από τους εκάστοτε προϊσταμένους των εξής Διευθύνσεων: Ασφάλειας και Ποιότητας, Εξυπηρέτησης Πελατών και Νομικής Υπηρεσίας και από εκπρόσωπο των καταναλωτών με δικαίωμα παράστασης, αν το επιθυμεί, του ενδιαφερομένου χρήστη. Η ACS ενημερώνει τον χρήστη για τον τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων καθώς και για το δικαίωμά του να υποβάλλει γραπτό υπόμνημα σε περίπτωση που κωλύεται να παρασταθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλέφωνα και Ώς διαφορά ορίζεται η αποδεδειγμένη αθέτηση από την ACS του παρόντος Χ.Υ.Κ Αρμόδιες υπηρεσίες για παραλαβή κάθε αιτήματος του πελάτη είναι τα κατά τόπους καταστήματα της ACS και το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών που εδρεύει στο Κρυονέρι και στα τηλέφωνα και Η εταιρία υποχρεούται να απαντήσει στο αίτημα του πελάτη εντός 21 ημερών από την λήψη της αίτησης, αποδεικνυόμενης με αποδεικτικό παραλαβής παράδοσης. 11. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Για άτομα με ειδικές ανάγκες έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη πρόσβαση αυτών στους χώρους της εταιρίας με πρόβλεψη για την κίνηση ατόμων με κινητικές δυσλειτουργίες τόσο στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Κρυονέρι όπου υπάρχουν ράμπες πρόσβασης και ανελκυστήρες όσο και στο κέντρο διαλογής Π. Ράλλη με πρόσβαση στα γραφεία μέσω ανελκυστήρα. ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 13 / 15

14 12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η ACS S.A είναι υποχρεωμένη να συντηρεί σε καλή κατάσταση τα μέσα και τις εγκαταστάσεις της, επισκευάζοντας και αποκαθιστώντας κάθε βλάβη ή ανωμαλία που επηρεάζει την καλή εξυπηρέτηση των πελατών Σε περιπτώσεις βλαβών, ανωμαλιών ή εξωγενών δυσμενών παρεμβάσεων που επιβάλλουν τη διακοπή λειτουργίας καταστήματος που προσφέρει ταχυδρομικές υπηρεσίες η ACS αποκαθιστά τη βλάβη άμεσα, ενεργώντας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διατάξεις Ασφαλείας. 13. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Στα πλαίσια του διαρκούς εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της η ACS, έχει προγραμματίσει και υλοποιεί ένα ευρείας μορφής εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλο το προσωπικό της, ανεξαρτήτως βαθμίδας ιεραρχίας και θέσης στην οποία απασχολείται. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται, προβλέπει την εκπαίδευση όλου του προσωπικού τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και του δικτύου των συνεργαζομένων καταστημάτων σε θέματα ειδικότητας όπως Υπεύθυνος Καταστήματος, Ταμίας, Διακινητής, Καταχωριστής, Πωλητής, Ταχυδιανομέας και Υπεύθυνος Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων, μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων DG και σε λοιπά θέματα. Για την παροχή των περισσότερων θεμάτων της εκπαίδευσης αυτής έχει ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία ειδική διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου. Επίσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπει την εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και Υγιεινή κατά την εργασία, Α Βοηθειών και πυρασφάλειας. Επίσης η ΑCS έχει προγραμματίσει και υλοποιεί τις ακόλουθες επενδύσεις: Συνεχή αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των αποστολών online με αναβάθμιση των κεντρικών Servers και των επικοινωνιακών γραμμών με τα καταστήματα πανελλαδικά με την χρήση τεχνολογίας ADSL και με υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας στις επικοινωνίες. Σταδιακή Προμήθεια PDA για όλους τους ταχυδιανομείς και σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονου μηχανογραφικού λογισμικού διαχείρισης αποστολών με online-realtime σύνδεση των τοπικών καταστημάτων με τα κεντρικά και τους ταχυδιανομείς για την άμεση λήψη στοιχείων παραλαβής και παράδοσης των αποστολών και την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τον εντοπισμό και την διεκπεραίωση των αποστολών τους. Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονου μηχανογραφικού λογισμικού προγράμματος διαχείρισης πελατών CRM (Customer Relationship Management) για την διαχείριση των πελατών και την καταγραφή των προτάσεων και των παραπόνων. Νέα φωνητική Πύλη για την ταχύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών σε τυποποιημένες πληροφορίες. Αναβάθμιση λογισμικού και συστημάτων διαχείρισης διαλογής αποστολών στα κέντρα διαλογής. Μηχανογραφικός εξοπλισμός. Από τις ανωτέρω επενδύσεις το μεγαλύτερο τμήμα αφορά αναβαθμίσεις του μηχανογραφικού εξοπλισμού που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για την ορθή διαχείριση, λειτουργία και παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του συναρτώμενου όγκου αποστολών. Αφορά κυρίως την αναβάθμιση των κεντρικών μονάδων διαχείρισης (servers κλπ) αλλά και σχετικών τερματικών σταθμών (PC και PDA) και των αντίστοιχων προγραμμάτων και εφαρμογών (software). Μεταφορικά μέσα. Αφορά την προμήθεια δικύκλων και λοιπών μέσων μεταφοράς. Παράλληλα η εταιρεία έχει την δυνατότητα για την χρήση των υφιστάμενων δικύκλων και των εργαζόμενων της, κατά περίπτωση, για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Ανανέωση των αυτοκινήτων ΦΙΧ της κεντρικής εταιρίας και προμήθεια και διαμόρφωση νέων ειδικών αυτοκινήτων για την πιστοποιημένη μεταφορά δειγμάτων αίματος. Κτίρια και τεχνικά έργα. Αφορούν τροποποιήσεις και προσθήκες στις υποδομές για την καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση και τροφοδοσία των ταχυδρομικών αντικειμένων στα κέντρα διαλογής, που θα απαιτηθούν στις υφιστάμενες κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας για την ορθότερη διαχείριση του αυξημένου όγκου αποστολών. 14. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Ο Χάρτης υποχρεώσεων προς καταναλωτές δεν ισχύει σε περιπτώσεις: Ανωτέρας βίας και ιδιαίτερα σε έκτακτα γεγονότα των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της ACS (απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκοινωνιακά ή τηλεπικοινωνιακά προβλήματα κλπ) Εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια αντικειμένων ειδικής διαχείρισης Αδυναμίας πρόσβασης υπαλλήλου της ACS στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία οφείλεται στον πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο. ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 14 / 15

15 14.4. Μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών (σε περιπτώσεις συμβάσεων μεταξύ ACS και πελατών), μεταξύ των οποίων και οι οικονομικές υποχρεώσεις των πελατών προς την ACS Ενεργειών που αντίκεινται στους Νόμους του Κράτους Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της ACS λόγω υπαιτιότητας ή επιθυμίας του χρήστη (πελάτη) Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος Μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του χρήστη (πελάτη) που προβλέπεται από το Χ.Υ.Κ Μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της ACS εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων άλλων φορέων, με τους οποίους η ACS συνεργάζεται Αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του χρήστη (πελάτη) ή τρίτου προσώπου Αποδεδειγμένης αδυναμίας της ACS. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ACS δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του αποστολέα /παραλήπτη / πελάτη. 15. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τον εκάστοτε ισχύοντα Επίσημο Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών της. Ο Επίσημος Τιμοκατάλογος αποτελείται από δύο τμήματα: Α. Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας-Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυδρομείου. Β. Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας-Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών. Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος δημοσιεύεται και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της εταιρείας ACS S.A. - Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ) Έκδ.: Ημ/νία: 20/4/2010 Σελ: 15 / 15

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ...

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ... ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» ΑΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 203 Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ MASS COURIER Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MASS COURIER ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ MASS COURIER Δ. ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.

ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ. ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 ΓΕΝΙΚΑ... 3 A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΤΑ. Εισαγωγή

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΤΑ. Εισαγωγή ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΤΑ Εισαγωγή Η Επιχείρηση στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει το Xάρτη Yποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) με πρωταρχικό στόχο τη ρύθμιση των σχέσεών της με το συναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day) Βασικές Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου deko_katanal.indd 1 3/9/07 1:32:13 PM deko_katanal.indd 2 3/9/07 1:32:14 PM Για κάθε σύγχρονη χώρα, ο έμπρακτος σεβασμός του καταναλωτή και η καλλιέργεια υψηλής καταναλωτικής συνείδησης αποτελούν κατ εξοχήν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα