ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)"

Transcript

1 a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος B' Σημειώσεις: Οργανική Δομή, Εταιρική Διακυβέρνηση, Οργάνωση & Διοίκηση των Επιχειρήσεων κι Οργανισμών (2009) Σημειώσεις: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Κοινωνικός Ισολογισμός - Κώδικας Ηθικής - Αθέμιτη Συμπεριφορά (2009) Επ. ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ - Κ. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Ε.Γ.Λ.Σ./ GREEK GENERAL ACCOUNTING ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. (2011) 2 Α2 Α Θ.ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ PLAN ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 3 1&2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ (Ελεγκτική 1) & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Α ΕΛΕΓΧΟΣ (Ελεγκτική 2) / AUDITING 1 & 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 4 Γ1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Κ.Φ.Α.Σ. / TAX CODE OF Α TRANSACTIONS ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΗΘΗΜΑ ΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΦΑΣ Ελεγκτική: 1. Ελεγκτική & Επαγγελματικές Ικανότητες Ελεγκτών - 2. Διαχείριση Κινδύνων & Εσωτερικός Ελεγχος Γενικές Αρχές Ελεγκτικής (Επιμέλεια. Λουμιώτης) / (2007).ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Θ.ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Εταιρική Διακυβέρνηση (2011) Τ. ΨΑΡΑΚΗ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ. (Φεβρ. 2013) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ I. ΜΑΡΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Φ.Π.Α / TAX LAW - Value 5 Γ2 Α Added Tax Κώδικας ΦΠΑ (Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/ Τευχος Α ) (ενημερωμένο έως και το Ν.4172/2013) Α. ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ 1 από 6

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Φ.Π.Α / TAX LAW - Value a/a 5 ΚΔ. Γ2 ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR Α ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES Added Tax Ανάλυση Διατάξεων Φ.Π.Α.(ενημερωμένο έως και το Ν.4172/2013) Α. ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ 2 από 6

3 a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (2006, ΝΕΑ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ) Ν.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΟΕΛ ΑΡΧΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ & 6 Δ1 ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / CIVIL & Α COMMERCIAL LAW * ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (2007) Εισαγωγή στο Γενικό Μέρος του Συναλλακτικού Δικαίου Δ. ΛΑΔΑΣ Ν.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ & ΑΡΧΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 7 Δ2 & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / EMPLOYMENT Α Κ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Σ.Ο.Ε.Λ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (2012) LAW * ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 Ε Α / MATHEMATICS & STATISTICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 9 ΣΤ1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / BUSINESS,GENERAL & FINANCIAL Α ECONOMICS ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / INTERNAL 10 ΣΤ2 Α ECONOMY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)/(1996) ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (2005) ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (2004) ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (1998) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής Μακροοικονομική (1999) Μικροοικονομική (1999) Οικονομική των Επιχειρήσεων (Θεωρία & Εφαρμογές) / (2009) Σ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ & Χ. ΚΙΤΣΟΣ D. Mcaleese ΤΥΠΟΘΗΤΩ Χ. ΞΕΝΟΣ Π. ΠΑΣΧΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ 11 Ζ1 ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ / PRINCIPLES OF FINANCIAL Α MANAGEMENT ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT (2006) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΟΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Τεύχος 1: Προγραμματισμός & Τεύχος 2: Management) / (1999) Κ. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΝΕΑ Ν.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ - Α. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ / 12 Ζ2 Α ΣΤΕΦΑΝΟΥ - Α. INVESTMENTS AND NEW FINANCIAL Επενδύσεις - Νεα Χρηματοπιστωτικά Μέσα & ΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ INSTRUMENTS Νεοι Χρηματοοικονομικοί Θεσμοί (2012) 3 από 6

4 a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 13 Η1 ΑΡΧΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΕΡΝΗΣΗΣ Α ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / COMPANY ΔΙΚΑΙΟΥ (2007) LAW & BANKRUPTCY LAW * Ν.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κ.Ν.2190/1920 / 14 Η2 SPECIAL PROVISIONS OF LAW No Α 2190/1920 FOR Société Anonyme ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 15 Θ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Λογιστική 2) / ACCOUNTING 2 (Cost & Management Accounting) Ειδικές Διατάξεις Ν.2190/1920 Λογιστική 2 - Ασκήσεις ιομηχανικής & Διοικητικής Λογιστικής Άσκηση Εφαρμογής στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (1999) Πρακτικό Παραδείγμα Εξωλογιστικής Κοστολόγησης Μαζικής Παραγωγής (2008) Λογιστική 2 - ιομηχανική & Διοικητική Λογιστική - Λογιστική Κόστους Α. ΡΟΥΣΣΟΣ Π.ΠΑΤΣΗΣ - Ι. ΣΩΡΡΟΣ Χ. ΞΕΝΟΣ Π.ΠΑΤΗΣ Π.ΠΑΤΣΗΣ - Ι. ΣΩΡΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΛΟΙΠΑ 16 Ι1 Μ. ΣΙΑΣΤΑΘΗΣ Κ.Λ.Σ.)/ SPECIAL ACCOUNTING PLAN FOR Λογιστική & Ελεγκτική των Δημόσιων PUBLIC ORGANIZATIONS Οργανισμών και της Κεντρικής Διοίκησης ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 17 Ι2 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (K.Λ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) / SPECIAL ACCOUNTING (2010).ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Σ.Ο.Ε.Λ. PLAN FOR BANKS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 18 Ι3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Λ.Σ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ) / SPECIAL ACCOUNTING PLAN for Insurance Companies ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2011) Ειδικά Θέματα Λογιστικής & Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Θεωρία Ν. ΣΠΑΝΟΣ Σ.Ο.Ε.Λ. Ν. Σπάνος Ειδικά Θέματα Λογιστικής & Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Ασκήσεις Ν. ΣΠΑΝΟΣ 19 Ι4 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ACCOUNTING - Shipping Companies ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2003) Ειδικά Θέματα Λογιστικής & Ελεγκτικής Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων / Ν.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Σ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΔΗΣ 4 από 6

5 a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES Δ.Λ.Π. & Δ.Π.Χ.Π. / International 20 ΙΑ Accounting Standards ΔΠΧΑ - IFRS Μέρος Α ΔΠΧΑ - IFRS Μέρος Μ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 21 Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ACCOUNTING 2 τεύχη Σημειώσεων: Microsoft-Excel / ACL Γ. ΛΙΟΛΙΟΣ INFORMATION SYSTEMS for Windows (2012) / (2007) ασικές Οδηγίες ΔΠΕ (2012). ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ελεγκτική 22 ΙΓ 3) / (Audit Conclusions & Reporting, Special purpose audits, professional ethics, International Standards on Auditing) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (2011). ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Σ.Ο.Ε.Λ. IFAC ΕΛΤΕ - ΣΟΕΛ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 3) ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ - Ε. 23 ΙΔ1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ACCOUNTING 3 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2012) ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ Financial Statement Analysis (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 3) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜ. 24 ΙΔ2 ΡΟΩΝ / ACCOUNTING 3 - Cash Flow Statements ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOW STATEMENTS) (1999) Πρακτικά Παραδείγματα Σύνταξης Καταστάσεων Ταμιακών Ροών ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Δ. ΚΑΚΟΥΡΑΣ -. ΡΙΖΟΥΛΗΣ 5 από 6

6 a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΗΘΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Ν.Π.& Φ.Φ.Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - Αναμονή Έκδοσης ΚΑΡΑΟΚΥΡΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2-Φ.Ν.Π.&Φ.Φ.Π./TAX LAW 25 ΙΕ 1 & 2 2-Taxation of Legal Persons & Taxation of Natural Persons Φορολογία Εισοδήματος Νόμος ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α 167/ ), (Άρθρα 1 έως 72) Παράθεση των διατάξεων του νόμου με ανάλυση επί μέρους τινών θεμάτων και πρακτικές εφαρμογές Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Άρθρα 1 έως 72) ΦΕΚ 167/Α / (Κωδικοποίηση μέχρι και το Ν. 4174/2013) Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 4) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 26 ΙΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ACCOUNTING 4 - Consolidated Financial Statements ΔΛΠ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (3 τόμοι) / ( ) Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ & Ν.2190/1920 (2012) Κ. ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ.ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ 6 από 6