Ασφάλεια και ποιότητα κατά την αναισθησία: Πρόσφατα δεδοµένα από την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου - Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια και ποιότητα κατά την αναισθησία: Πρόσφατα δεδοµένα από την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου - Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες"

Transcript

1 Ασφάλεια και ποιότητα κατά την αναισθησία: Πρόσφατα δεδοµένα από την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου - Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες Αθηνά Πατελάρου Νοσηλεύτρια ΠΕ, MPH, Αναισθησιολογικό Τµήµα, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στόχο επίπονων προσπαθειών από µέρους διεθνών ιατρικών και επιστηµονικών οργανισµών και θεσµών. Όσον αφορά τον τοµέα της αναισθησίας, η ασφάλεια του ασθενούς προασπίζεται µέσω της εφαρµογής καταγραφών, όπως είναι η Λίστα Ελέγχου, τη καταγραφή και αναφορά ατυχών συµβάντων στο περιεγχειρητικό περιβάλλον. Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες θέσπισης κανονισµών που προάγουν την ασφάλεια στην περιεγχειρητική φροντίδα. Σκοπός: Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης σχετικά µε την ασφάλεια και την ποιότητα κατά την αναισθησία. Αποτελέσµατα: Ο Π.Ο.Υ. προτείνει την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου, την ενίσχυση των πρακτικών ασφάλειας και τη καλλιέργεια πνεύµατος οµαδικότητας και επικοινωνίας µεταξύ των µελών που συµµετέχουν σε µια χειρουργική επέµβαση. Πρόσφατα δεδοµένα µελετών δείχνουν ότι η εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου οδηγεί σε µείωση της θνησιµότητας και των περιεγχειρητικών επιπλοκών. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες περιλαµβάνουν οδηγίες που αφορούν τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών, τον εξοπλισµό, τους συστηµατικούς ελέγχους, καθώς και τη σήµανση των συριγγών και των οδών χορήγησης. Συµπεράσµατα: Η προστασία της υγείας του ασθενούς και η θωράκιση της διεγχειρητικής ασφάλειας απαιτούν την εφαρµογή και άλλων διεπιστηµονικών λιστών ελέγχου και την αυστηρή τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών. Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια, αναισθησία, κατευθυντήριες οδηγίες, λίστα ελέγχου, χειρουργική επέµβαση Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία της χειρουργικής επέµβασης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των φορέων δηµόσιας υγείας σε παγκόσµια κλίµακα, λόγω της αποκάλυψης πρόσφατων επιδηµιολογικών δεδοµένων που δηλώνουν τη ραγδαία αύξηση των ποσοστών των διεθνώς διενεργούµενων χειρουργικών επεµβάσεων. Βασικές ενδείξεις χειρουργικής επέµβασης είναι οι επιπλοκές στον τοκετό, ο καρκίνος και οι τραυµατισµοί από τα τροχαία ατυχήµατα µε ολοένα αυξανόµενα ποσοστά επιπολασµού παγκοσµίως (Weiser TG. 2008). Πρόσφατα δεδοµένα µιας συστηµατικής ανασκόπησης βασισµένης σε δεδοµένα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) αποκαλύπτουν ότι κάθε [64] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

2 χρόνο διενεργούνται 234,2 εκατοµµύρια (95% CI ) χειρουργικές επεµβάσεις. Το ποσοστό αυτό κατανέµεται άνισα ανά γεωγραφική περιοχή ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση και επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας. Μολονότι η ασφαλής χειρουργική συνδέεται άρρηκτα µε την ασφαλή αναισθησία, τα πρότυπα αναισθησίας ποικίλουν από χώρα σε χώρα και σχετίζονται µε τους ρυθµούς ανάπτυξης αυτής (Walker IA 2008; Walker I. 2007). Τριάντα χρόνια πριν ο κίνδυνος θανάτου από επιπλοκές κατά την αναισθησία ήταν 1: 5000 (Leape LL. 1994), ενώ σήµερα στις ανεπτυγµένες χώρες η θνητότητα που σχετίζεται µε την αναισθησία ανέρχεται περίπου στον ένα θάνατο ανά επεµβάσεις (Gibbs, N, 2005) µε το ποσοστό αυτό να αυξάνεται σηµαντικά στις αναπτυσσόµενες χώρες (McKenzie AG 1996; Hansen D. 2000; Ouro- Bang na Maman AF. 2005). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που αποκάλυψαν οι de Vries EN et al (2010) µέσω συστηµατικής ανασκόπησης, σε δείγµα συνολικά ασθενών που έκαναν χρήση νοσοκοµειακής φροντίδας, το ποσοστό της επίπτωσης ανεπιθύµητων συµβάντων κατά τη νοσηλεία τους ανέρχεται στο 9,2%, ενώ 43,5 % ήταν το ποσοστό πιθανότητας πρόληψης των συµβάντων αυτών. Στο 56,3% των ασθενών που βίωσαν ανεπιθύµητα συµβάντα κατά τη νοσηλεία τους δεν παρατηρήθηκε κάποια έκπτωση στη λειτουργικότητά τους, ενώ το 7,4% των συµβάντων ήταν θανατηφόρα (de Vries EN,2008). Γενικά, ένας στους δέκα ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκοµείο βιώνουν ανεπιθύµητα γεγονότα που σχετίζονται ως επί το πλείστον µε την χειρουργική επέµβαση ή την χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι περισσότερες ζωές χάνονται από ιατρικά λάθη παρά από τροχαία ατυχήµατα, καρκίνο του µαστού ή AIDS (Schlack. WS 2010). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται από τη βιβλιογραφία στα λάθη γύρω από την περιεγχειρητική διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για εφαρ- µογή προληπτικών µέτρων και παρεµβάσεων που θα θέσουν ως βασική προτεραιότητα τη λειτουργία του συστήµατος υγείας και τη θωράκιση της ασφάλειας του ασθενούς. Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στόχο επίπονων προσπαθειών από µέρους διεθνών ιατρικών και επιστηµονικών οργανισµών και θεσµών. Όσον αφορά τον τοµέα της αναισθησιολογίας η ασφάλεια του ασθενούς προασπίζεται µέσω της εφαρµογής καταγραφών, όπως είναι η λίστα ελέγχου και η καταγραφή και αναφορά ατυχών συµβάντων στο περιεγχειρητικό περιβάλλον (Schlack WS, 2010; Smith AF, 2009). Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες θέσπισης κανονισµών που προάγουν την ασφάλεια στην περιεγχειρητική φροντίδα. Η ιακήρυξη του Ελσίνκι για την Ασφάλεια του ασθενούς κατά την Αναισθησία αποτελεί ένα θεσµοθετη- µένο εργαλείο µε βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για τους εργαζόµενους που συµµετέχουν στη διαδικασία της αναισθησίας (http://www.euroanesthesia.org/ sitecore/ content/publications/helsinki%20declaration. aspx). Η αναισθησιολογία έχει πρωταρχικό ρόλο στην προαγωγή της ασφάλειας του ασθενούς. Το 1986 η Αµερικανική Αναισθησιολογική Εταιρεία πρώτη καθιέρωσε τις Βασικές Αρχές ιεγχειρητικής Παρακολούθησης (Standards for Basic Intraoperative Monitoring). Έκτοτε καθιερώνονται και αναθεωρούνται ανά διαστήµατα διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε τις περιαναισθησιολογικές διαδικασίες. Ωστόσο, η αποφυγή περιεγχειρητικών επιπλοκών αποτελεί βασικό πρόβληµα για την ασφάλεια του ασθενούς. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, µολονότι η εξέλιξη της αναισθησιολογίας επιτρέπει τον περιορισµό των διεγχειρητικών επιπλοκών εφαρµόζοντας σύγχρονες αναισθησιολογικές παρεµβάσεις, στις ανεπτυγµένες χώρες τα ποσοστά περιεγχειρητικών θανάτων και σηµαντικών επιπλοκών της υγείας του ασθενούς είναι αρκετά υψηλά, ακόµα και στις χώρες µε ιδιαίτερα ανεπτυγµένη βιοµηχανία (Schlack, 2008). Στις αναπτυσσόµενες χώρες τα ποσοστά φαίνεται από τη βιβλιογραφία ότι είναι πολύ υψηλότερα, δεδοµένου ότι το 5-10% τον ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέµβαση πεθαίνουν (McConkey SJ., 2002; Yii MK, Ng KJ, 2002). Βάσει δεδοµένων του Π.Ο.Υ., επτά εκατοµµύρια χειρουργικών ασθενών ετησίως παρουσιάζουν µετεγχειρητικές επιπλοκές, ενώ ένα εκατοµµύριο άτοµα πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης ή αµέσως µετά το πέρας της. Από πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδοµένα προκύπτει ότι υπολογίζεται ότι οι µισές τουλάχιστον από αυτές τις επιπλοκές µπορούν να αποφευχθούν (Gawande, AA, 1999; Kable, AK, 2002), ενώ βασικά αίτια των επιπλοκών θεωρούνται τα ιατρικά λάθη, η µη τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών και η έλλειψη οµαδικότητας και συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή της χειρουργικής επέµβασης. Ο Π.Ο.Υ. αναγνωρίζει την ασφαλή χειρουργική επέµβαση ως µείζον θέµα δηµόσιας υγείας και εκπονεί ειδικά προγράµµατα διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας (WHO, 2009). Σκοπός Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των βασικών αρχών και κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά µε την ασφάλεια και τη ποιότητα κατά την αναισθησία, ενώ παράλληλα παρατίθενται πρόσφατα δεδο- µένα από την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου του Π.Ο.Υ. Αποτελέσµατα Πρόγραµµα για ασφαλή χειρουργική επέµβαση- Εφαρµογή Λίστας Ελέγχου Π.Ο.Υ. Το 2007 ο Π.Ο.Υ. έθεσε τα θεµέλια µιας διεθνούς καµπάνιας για την προάσπιση της ασφάλειας κατά τη χειρουργική επέµβαση. Οι παρεµβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας επικεντρώθηκαν σε τέσσερις άξο- Τόµος 4 - Τεύχος 4 [65]

3 νες: την ασφάλεια της χειρουργικής οµάδας, την ασφάλεια της αναισθησίας, την πρόληψη των χειρουργικών λοιµώξεων και την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών κατά τη χειρουργική επέµβαση βάσει δεικτών. Ο Π.Ο.Υ. το 2008 δηµοσίευσε ένα δεκάλογο για την ασφαλή χειρουργική επέµβαση. Η αναθεωρηµένη µορφή του είναι η παρακάτω: Η διεπιστηµονική οµάδα χειρουργεί τον σωστό ασθενή στο σωστό µέρος του σώµατος. Χρησιµοποιούνται µέθοδοι που προστατεύουν τον ασθενή κατά τη χορήγηση αναισθητικών και επιπρόσθετα τον προστατεύουν από τον πόνο. Η οµάδα µπορεί άµεσα να αναγνωρίσει και να αντι- µετωπίσει την - απειλητική για τη ζωή του ασθενούς- απόφραξη αεραγωγού. Η οµάδα µπορεί να αναγνωρίσει και να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την εκτεταµένη απώλεια αίµατος. Η οµάδα θα αποφύγει τη χορήγηση φαρµακευτικής ουσίας, στην οποία ο ασθενής είναι γνωστό ότι παρουσιάζει αλλεργία. Η οµάδα χρησιµοποιεί διαδεδοµένες µεθόδους περιορισµού των χειρουργικών λοιµώξεων. Η οµάδα θα αποτρέψει την παραµονή χειρουργικών εργαλείων και γαζών µέσα στο χειρουργικό τραύµα. Η οµάδα θα διασφαλίσει όλα τα δείγµατα και θα πιστοποιήσει την ταυτότητά τους. Η οµάδα θα επικοινωνεί αποτελεσµατικά και θα ανταλλάσει πληροφορίες για την οµαλή διεξαγωγή της επέµβασης. Τα νοσοκοµεία και τα συστήµατα υγείας θα καθιερώσουν συστήµατα παρακολούθησης της καθηµερινής ρουτίνας του χειρουργείου και των αποτελεσµάτων της λειτουργίας του. Οι στόχοι αυτοί συµπεριλήφθηκαν στη Λίστα Ελέγχου του Π.Ο.Υ. για µια ασφαλή χειρουργική επέµβαση. Στόχος της εφαρµογής της λίστας ελέγχου είναι η ενίσχυση των πρακτικών ασφάλειας και η καλλιέργεια πνεύ- µατος οµαδικότητας και επικοινωνίας µεταξύ των µελών που συµµετέχουν σε µια χειρουργική επέµβαση. Ο Π.Ο.Υ. αφήνει τα περιθώρια για προσθήκες και τροποποιήσεις της πρότυπης µορφής της Λίστας Ελέγχου ανάλογα µε τις ανάγκες του συστήµατος υγείας κάθε χώρας. Κατά βάση, η λίστα ελέγχου αποτελείται από τρεις ξεχωριστές φάσεις καταγραφής δεδοµένων, τη φάση εισόδου στο χειρουργείο - sign in, την φάση πριν την τοµή του δέρµατος - time out και, τέλος, τη φάση πριν την έξοδο του ασθενούς από το χειρουργείο - sign out. Κατά τις δεδοµένες χρονικές στιγµές, όλα τα µέλη της οµάδας πρέπει να διακόψουν τις όποιες δραστηριότητές του και να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη συµπλήρωση της Λίστας Ελέγχου. Βασική αρχή, πριν την καταγραφή οποιουδήποτε στοιχείου, είναι η ταυτοποίηση του ονό- µατος του ασθενούς µε το όνοµα που αναγράφεται στο πρόγραµµα του χειρουργείου και η επιβεβαίωση του είδους της επέµβασης. Εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου του Π.Ο.Υ. Ο Π.Ο.Υ. δίνει σαφείς οδηγίες για την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου και επικεντρώνεται αρχικά στην αναγκαιότητα για εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου. Ο Π.Ο.Υ. αφήνει τα περιθώρια για προσθήκες και τροποποιήσεις της πρότυπης µορφής της λίστας ελέγχου ανάλογα µε τις ανάγκες του συστήµατος υγείας κάθε χώρας. Η εκπαίδευση αυτή, όχι µόνο θα επιτρέψει την αποδοχή της εφαρµογής της λίστας από µεγαλύτερη µερίδα των εργαζοµένων, αλλά θα έχει ως αποτέλεσµα την πιο οµαλή ενσω- µάτωση της καινοτοµίας αυτής στο σύστηµα λειτουργίας του νοσοκοµείου και στα ήδη υφιστάµενα συστήµατα ασφαλείας. Πολύ βασικός είναι ο ρόλος του «συντονιστή της Λίστας Ελέγχου», ο οποίος αναλαµβάνει να καταγράψει σε τρεις φάσεις τα δεδοµένα, µέχρι τη στιγ- µή αποχώρησης του ασθενούς από τη χειρουργική αίθουσα. Σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. το ρόλο αυτό αναλαµβάνει είτε ο νοσηλευτής κίνησης είτε ένας γιατρός που συµµετέχει στη διαδικασία της επέµβασης. Στις πρώτες προσπάθειες συνιστάται η συµµετοχή ατόµων που είναι δεκτικά προς την καινοτοµία αυτή, χωρίς να γίνεται επίµονη προσπάθεια να πειστούν οι περισσότερο αρνητικοί προς την αλλαγή. Συνιστάται, επιπλέον, η συζήτηση και κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της εµπειρίας αυτής και η αβίαστη σταδιακή ένταξη νέων µελών στην προσπάθεια καθιέρωσης της Λίστας Ελέγχου. Επίσης, η εφαρµογή στα πρώτα της στάδια θα πρέπει να περιλαµβάνει µόνο µια οµάδα εργαζοµένων σε µία συγκεκριµένη χειρουργική αίθουσα και στη συνέχεια να ακολουθεί συζήτηση γύρω από την εµπειρία αυτή. Θεµέλιο λίθο στην σωστή εφαρµογή της λίστας ελέγχου αποτελούν, µετά τη σωστή καταγραφή των δεδοµένων, η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση. Επιπλέον, η εφαρµογή και η καταγραφή δεικτών ποιότητας, όπως είναι τα ποσοστά χειρουργικών λοιµώξεων και τα ποσοστά των χειρουργικών επεµβάσεων στις οποίες η χορήγηση αντιβιοτικών έγινε στο σωστό χρόνο, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προαγωγή της ασφάλειας του ασθενούς. Οι καταγραφές αυτές δεν έχουν όµως αποτέλεσµα, αν δεν γίνεται ανατροφοδότηση και ενηµέρωση των χειρουργικών οµάδων για τις πληροφορίες αυτές. εδοµένα από την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου του Π.Ο.Υ. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε µελέτη του Π.Ο.Υ. σχετικά µε την πορεία της εφαρµογής της λίστας ελέγχου παρατηρήθηκαν αρκετά µεγάλα ποσοστά συµµόρφωσης, ενώ η µείωση των επιπλοκών περιορίστηκε σηµαντικά χωρίς όµως να φτάσει τα αναµενόµενα επίπεδα. Πιο συγκεκριµένα, µετά την εφαρµογή της λίστας ελέγχου η χορήγηση της κατάλληλης αντιβίωσης προ- [66] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

4 Πίνακας 1. ιεθνές σύστηµα κωδικοποίησης βάσει χρώµατος για τη σήµανση των συριγγών χορήγησης ενέσιµων φαρµακευτικών ουσιών (Working Party on Safety and Quality of Care, 2007) Θεραπευτική οµάδα Παραδείγµατα Χρώµα Βενζοδιαζεπίνες ιαζεπάµη, µιδαζολάµη Πορτοκαλί Ανταγωνιστές βενζοδιαζεπινών Φλουµαζενίλη Πορτοκαλί µε διαγώνιες άσπρες γραµµές Υπναγωγά Θειοπεντάλη, ετοµιδάτη, προποφόλη Κίτρινο Μη αποπολωτικοί παράγοντες Ροκουρόνιο, ατρακούριο, νευροµυϊκού αποκλεισµού cis-ατρακούριο Κόκκινο Ανταγωνιστές µη αποπολωτικών παραγόντων νευροµυϊκού Νεοστιγµίνη Κόκκινο µε διαγώνιες άσπρες αποκλεισµού µπάρες Οπιοειδή Μορφίνη, φεντανύλη Μπλε Ανταγωνιστές οπιοειδών Ναλοξόνη Μπλε µε διαγώνιες άσπρες γραµµές Τοπικά αναισθητικά Λιδοκαΐνη, µπουπιβακαΐνη Γκρι Αντιεµετικά Οντασεντρόνη, δεξαµεθαζόνη Βαθύ πορτοκαλί Αντιχολινεργικοί παράγοντες Ατροπίνη Πράσινο Νευροληπτικά Αλοπεριδόλη Βαθύ πορτοκαλί Αγγειοσυσπαστικά, εκτός από αδρεναλίνη Εφεδρίνη Βιολετί Αδρεναλίνη Αδρεναλίνη Άνω µέρος: όνοµα βιολετί µε µαύρη βάση Υπόλοιπο: βιολετί Νιτρώδη Νιτρογλυκερίνη Βιολετί µε διαγώνιες άσπρες γραµµές ιάφορα Οξυτοκίνη, αντιβιοτικά, ηπαρίνη Λευκό εγχειρητικά αυξήθηκε από το 56% στο 83%, ενώ η επιβεβαίωση του ονόµατος του ασθενούς και του σηµείου της επέµβασης αυξήθηκαν από το 54% στο 92%. Η καταγραφή όλων των δεικτών ασφαλείας που περιλαµβάνει η λίστα ελέγχου αυξήθηκε από το 34% στο 57% (Schlack WS, 2010). Οι Garnerin et al. (2008) πρόσφατα έδειξαν ότι η επικοινωνία του αναισθησιολόγου µε τον ασθενή και η ανατροφοδότηση αποτελούν παράγοντες προαγωγής του ελέγχου ποιότητας της περιεγχειρητικής ασφάλειας, δεδοµένου ότι εξασφαλίζεται έτσι η διευκρίνιση και επιβεβαίωση πληροφοριών µε τη βοήθεια του ασθενή. Αξίζει να τονίσουµε ότι πρόσφατα δεδοµένα δείχνουν ότι το ποσοστό πλήρους συµµόρφωσης µε τη Λίστα Ελέγχου στις χώρες που ήδη εφαρµόζεται το µέτρο αυτό ανέρχεται στο 52%. Η ανάλυση των δεδο- µένων έδειξε ότι σε πολλές χώρες - ακόµα και σε αρκετές ανεπτυγµένες- δεν τηρούνται ούτε βασικές οδηγίες ασφάλειας αλλά ούτε και οι κατευθυντήριες οδηγίες (McGlynn EA et al, 2003). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της υγιεινής των χεριών, που στα περισσότερα νοσοκοµεία παρά τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ενηµέρωσης, τα ποσοστά συµµόρφωσης κυµαίνονται µεταξύ 30% και 70%. Συνεπώς, ένα µεγάλο ποσοστό των λοιµώξεων που καταγράφονται στα νοσοκοµεία αυτά θα µπορούσε να αποφευχθεί µέσω της συµµόρφωσης µε τις οδηγίες για την υγιεινή των χεριών (Goldmann D., 2006). Αξίζει να σηµειωθεί η επισήµανση που γίνεται από τους Wachter et al (2009) σχετικά µε την εφαρµογή της Λίστας Ελέγχου. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η µη συµµόρφωση µε την εφαρµογή του µέτρου, είτε µε τη µορφή άρνησης συµµετοχής των εργαζοµένων είτε µε τη µορφή αποτυχίας καταγραφής των δεδοµένων οφείλεται στα περιθώρια που αφήνει το ίδιο το νοσοκοµείο, ενθαρρύνοντας έτσι τέτοιου είδους συµπεριφορές. Στο ίδιο άρθρο τίθεται το ζήτηµα επιβολής κυρώσεων στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που δεν συµµορφώνεται µε τέτοιου είδους σηµαντικές κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια του ασθενούς. Στο νοσοκοµείο όπου διεξήχθη η µελέτη των Wachter et al (2009), πριν την εφαρµογή της λίστας ελέγχου διεξήχθη ειδικό εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο συνεχίστηκε και προσαρµόστηκε στις ανάγκες που προέκυπταν από την ανατροφοδότηση. Το ποσοστό συµµόρφωσης στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο ήταν 70% µε 90% ανάλογα µε τη χειρουργική ειδικότητα. Πρόσφατη µελέτη των de Vries EN et al (2010) οι οποίοι διερεύνησαν τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της Λίστας Ελέγχου σε 3820 ασθενείς σε πέντε νοσοκοµεία της Ολλανδίας έδειξαν ότι ο συνολικός αριθµός των περιεγχειρητικών επιπλοκών µειώθηκε από το 27.3 Τόµος 4 - Τεύχος 4 [67]

5 (95% CI, ) στο 16.7 (95% CI, ). Το ποσοστό των ασθενών που παρουσίασαν µία ή περισσότερες επιπλοκές µειώθηκε από το 15.4% στο 10.6% (P<0.001), ενώ η θνησιµότητα περιορίστηκε από το 1.5% (95% CI, 1.2 to 2.0) στο 0.8% (95% CI, 0.6 to 1.1). Επιπρόσθετα, οι Haynes et al. (2009) στη µελέτη που διεξήγαγαν έλεγξαν την εφαρµογή της λίστας ελέγχου σε οχτώ νοσοκοµεία παγκοσµίως σε χειρουργικούς ασθενείς άνω των 16 ετών. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν µείωση στο ποσοστό των διεγχειρητικών επιπλοκών των ασθενών από το 11% στο 7%, και στο ποσοστό των θανάτων από το 1,5% στο 0,8%. Η εφαρµογή της λίστας ελέγχου είχε ως συνέπεια την µείωση των παρατηρούµενων µετεγχειρητικών επιπλοκών σε τρία από τα οχτώ νοσοκοµεία. Η µελέτη αυτή δεν διευκρινίζει τα αίτια και το µηχανισµό της µείωσης των παραπάνω ποσοστών, που πιθανότατα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως είναι η αλλαγή του συστήµατος, η αλλαγή στην ατοµική και οµαδική συµπεριφορά και επικοινωνία. Συµπερασµατικά, υπάρχουν ενδείξεις για την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής της λίστας ελέγχου στη θωράκιση της ασφάλειας του ασθενούς. Για το λόγο αυτό, οργανισµοί και φορείς, όπως είναι η Συντονισµένη ιεθνής Επιτροπή (Joint Commission International, 2006) επισηµαίνουν την αναγκαιότητα εφαρµογής της λίστας ελέγχου σε ορισµένες χώρες. Συγκεκριµένα, στην Ολλανδία η Εθνική Επιθεώρηση Υγείας πρόσφατα ανακοίνωσε σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας την εφαρµογή αυστηρού ελέγχου για την τήρηση των Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών γύρω από θέµατα περιεγχειρητικής φροντίδας, τα οποία είχαν οριστεί τον Ιανουάριο του 2010 ( Dutch Society of Anesthesiology, 2010). Η Λίστα Ελέγχου συνιστά µέθοδο προεγχειρητικής ενηµέρωσης και οµαδοσυνεργατικότητας ανάµεσα στα µέλη της χειρουργικής και αναισθησιολογικής οµάδας. Η ιακήρυξη του Ελσίνκι για την ασφάλεια του ασθενούς κατά την αναισθησία σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αναισθησιολογίας και την Ευρωπαϊκή εταιρεία Αναισθησιολογίας τονίζουν την αναγκαιότητα εφαρµογής πρωτόκολλων για τη χρήση της Λίστας Ελέγχου, όπως επιτάσσει ο ΠΟΥ (Mellin-Olsen J. et al, 2010). Συζήτηση- Κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια και την ποιότητα κατά την αναισθησία για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι παρακάτω κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν ένα εργαλείο ελέγχου της ασφάλειας κατά την αναισθησία και µέθοδο προαγωγής της ποιότητας στην αναισθησιολογική πρακτική στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τις οδηγίες της UEMS «Πολιτικής για Προαγωγή Ποιοτικής Ιατρικής Μέριµνας» (http://admin.uems.net/ uploadedfiles/219.pdf). Παρά την καθιέρωση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών, κάθε κράτος χωριστά φέρει σηµαντική ευθύνη για το επίπεδο της παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας, ενώ οι περισσότερες χώρες προσαρµόζουν και ενσωµατώνουν τις οδηγίες αυτές στην πρακτική τους άσκηση έπειτα από συγκεκριµένες τροποποιήσεις (http://www.aagbi.org/ guidelines.html, option5content&task5view&id53&itemid55, /main-lineeguida.html, 06_1_00tabelle.htm). Κίνδυνοι για την ασφάλεια κατά την αναισθησία και αντιµετώπισή τους Ασθενείς Κάθε ασθενής πρέπει να ελέγχεται και να εκτιµάται προεγχειρητικά. Όλες οι πληροφορίες για το ιστορικό του πρέπει να καταγράφονται σε µια λίστα ελέγχου, ώστε να πιστοποιείται ότι η κατάσταση του ασθενούς έχει εκτιµηθεί προεγχειρητικά και ότι ο ασθενής έχει λάβει την απαραίτητη ενηµέρωση για την διαδικασία της αναισθησίας και τους επικείµενους κινδύνους. Εξοπλισµός Ως απαραίτητος κρίνεται ο ορισµός κατώτερου επιπέδου διαθέσιµου εξοπλισµού για τη διαδικασία της αναισθησίας σε τρία επίπεδα (υποχρεωτικός, συνιστώµενος και πιθανά διαθέσιµος εξοπλισµός). Οι κατευθυντήριες γραµµές για τη χρήση του εξοπλισµού θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο προσωπικό και να βρίσκονται στη διάθεσή του όποτε οι εργαζόµενοι τις χρειαστούν. Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει ειδική σήµανση και να πληρεί τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε συστήµατα ποιότητας, όπως είναι το ISO. Τα µηχανήµατα αναισθησίας θα πρέπει να υποβάλλονται σε καθηµερινό έλεγχο µε µικρότερους ελέγχους µεταξύ των περιστατικών. Σε περίπτωση διακοπής δικτύου ηλεκτροδότησης θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η εναλλακτική πηγή παροχής ενέργειας. Σήµανση ενέσιµων φαρµάκων Η ελλιπής σήµανση ενέσιµων φαρµάκων αποτελεί κύρια αιτία λαθών κατά τη διαδικασία της αναισθησίας. Η αποφυγή τέτοιου είδους ανεπιθύµητων ενεργειών που θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών µπορεί να επιτευχθεί µέσω της σήµανσης των φαρµάκων µέχρι και τη στιγµή της χορήγησής τους- είτε πρόκειται για σύριγγες είτε για άλλα σκευάσµατα (The Joint Commission, 2006; Institute for Safe Medication Practices, 2007; Promoting safer use of injectable medicines, 2007; Medication Safety Self-Assessment for Hospitals, 2007). Ένα άλλο µείζον θέµα στη χορήγηση φαρµάκων κατά την αναισθησία είναι η χορήγηση φαρµάκου από εσφαλµένη οδό. Συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή από µέρους της αναισθησιολογικής οµάδας στη διάκριση και επαλήθευση της σωστής οδού χορήγησης (επισκληριδίως, ενδο- [68] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

6 φλεβίως, ενδοαρτηριακά) (Joint Commission, 2006; World Alliance for Patient Safety,2010; Pennsylvania Patient Safety Advisory, 2010). Τα πιο συχνά διενεργούµενα λάθη κατά την αναισθησία αφορούν σύγχυση των συριγγών κατά τη φάση εισαγωγής στην αναισθησία και λάθη στην οδό χορήγησης (επισκληρίδιος χορήγηση αντί ενδοφλέβια) (Webster CS et al, 2001; Abeysekera A. et al, 2005; Gordon PC, 2004). Υπάρχει επίσης µεγάλη πιθανότητα λάθους κατά τη διαδικασία της αναισθησίας όσον αφορά τη χορήγηση φαρ- µάκων, καθώς πρόκειται για µια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από παράλληλη και µαζική χορήγηση ποικίλων φαρµάκων σε σύντοµο χρονικό διάστη- µα. Έχει υπολογιστεί ότι παρατηρείται µια περίπτωση λάθους ανά 133 περιπτώσεις εισαγωγής στην αναισθησία (Webster CS et al 2001). Υπολογίζεται ότι ένα στα είκοσι λάθη είναι σοβαρά και ένα στα 250 επιφέρουν το θάνατο (Gordon PC, 2004). Η ιακήρυξη του Ελσίνκι για την ασφάλεια κατά την αναισθησία προτάσσει την εφαρµογή πρωτοκόλλων και την καθιέρωση ειδικής σήµανσης των συριγγών για την χορήγηση φαρµάκων κατά την αναισθησία (Mellin- Olsen J. et al, 2010). Οι κατευθυντήριες γραµµές για την ασφάλεια και την ποιότητα στην αναισθησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν ότι οι σήµανση πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το διεθνή κώδικα σήµανσης βάσει των χρωµάτων (Working Party on Safety and Quality of Care, 2007). Σήµανση συριγγών, φιαλιδίων και οδών χορήγησης Οι σύριγγες και οι οροί που περιέχουν φαρµακευτικές ουσίες πρέπει να φέρουν ειδική σήµανση που να πιστοποιεί ποιά ουσία περιέχεται. Στην ετικέτα σήµανσης θα πρέπει να συµπληρώνεται η συγκέντρωση της φαρµακευτικής ουσίας σε ml (π.χ. 5 mg/ml). Σε περίπτωση που η σήµανση δεν είναι σωστή, δεν θα πρέπει να πραγµατοποιείται χορήγηση. Είναι απαραίτητη η σχολαστική ανάγνωση των οδηγιών κάθε φαρµακευτικού σκευάσµατος πριν την προετοιµασία και χορήγησή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας παρασκευής. Η προετοιµασία, η σήµανση και η χορήγηση του φαρ- µάκου συνίσταται να διενεργούνται από το ίδιο άτοµο. Οι σύριγγες και τα διαλύµατα που ετοιµάζονται πρέπει να χορηγούνται άµεσα. Η προετοιµασία ενός νέου φαρµάκου δεν πρέπει να ξεκινά, αν δεν έχει χρησι- µοποιηθεί το προηγούµενο. εν προετοιµάζουµε φάρ- µακα µαζικά και ταυτόχρονα για όλα τα περιστατικά. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ προετοιµασίας φαρµάκων και χορήγησής τους πρέπει να είναι όσο πιο σύντοµο γίνεται. Από τη στιγµή που προετοιµάζονται τα φάρµακα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα συγκεκριµένο σηµείο στο τροχήλατο, στο χώρο όπου θα διενεργηθεί η διαδικασία εισαγωγής στην αναισθησία. Όσα φάρµακα που πρόκειται να χορηγηθούν από διαφορετική οδό πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικό σηµείο. Σε καµία περίπτωση ένα ενέσιµο φάρµακο δεν χρησιµοποιείται σε παραπάνω από έναν ασθενείς. Όταν το ενέσιµο φάρµακο που είχε προετοιµαστεί για έναν συγκεκριµένο ασθενή δεν χρησιµοποιήθηκε τελικά, τότε πετάγεται και χρησιµοποιείται νέο για το επό- µενο περιστατικό. Κάθε φαρµακευτική ουσία που χορηγείται πρέπει να καταγράφεται στο φύλλο αναισθησίας ή στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς ανάλογα µε το σύστηµα που ακολουθείται. Απαραίτητη κρίνεται η σήµανση των άκρων των γραµ- µών χορήγησης φαρµάκων, όπως είναι η ενδοφλέβια, η επισκληρίδιος και η ενδοαρτηριακή οδός. Έλεγχοι Όλες οι δραστηριότητες στο χώρο του χειρουργείου θα πρέπει να διενεργούνται υπό αυστηρό και συστη- µατικό έλεγχο. Οποιαδήποτε βλάβη που αφορά τον εξοπλισµό πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται άµεσα και έγκαιρα στη διοίκηση. Πρέπει να διενεργούνται καταγραφές που αφορούν την αναισθησιολογική πρακτική και να είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά από τα τµήµατα στα οποία νοσηλεύεται ο εκάστοτε ασθενής. Η κοινοποίηση των δεδοµένων αυτών όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο µπορεί να αποτελέσει µέθοδο προαγωγής της ποιότητας της παρεχόµενης φροντίδας στο τµή- µα που νοσηλεύεται ο χειρουργικός ασθενής. Εν γένει, κάθε ίδρυµα που διαθέτει αναισθησιολογικό τµήµα φέρει την ευθύνη και οφείλει εξασφαλίζει τις κατάλληλες πηγές και τις µεθόδους που θα προάγουν την ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχό- µενης αναισθησιολογικής πρακτικής υπακούοντας σε κανονισµούς και οδηγίες ευρέως αποδεκτές. Συµπεράσµατα εδοµένα επιδηµιολογικών µελετών αποκαλύπτουν ότι τα χειρουργικά λάθη στην πλειοψηφία τους αποκαλύπτονται έξω από τη χειρουργική αίθουσα, αφού ήδη έχουν προκύψει επιπλοκές στον ασθενή (Greenberg CC, 2007; Griffen FD, 2007) Προκύπτει από τα δεδο- µένα αυτά η αναγκαιότητα για εφαρµογή µιας διεπιστηµονικής λίστας ελέγχου που θα καλύπτει όλο το µονοπάτι της πορείας του ασθενούς από την εισαγωγή στο χώρο του χειρουργείου ως την αποµάκρυνσή του από το χώρο της Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας. Είναι γεγονός ότι η εφαρµογή του µέτρου αυτού αποτελεί πολύ σηµαντικό βήµα προς την καλλιέργεια µιας νέας κουλτούρας για τους επαγγελµατίες υγείας µε γνώµονα την ασφάλεια του ασθενούς. Η ολοκληρω- µένη προστασία της υγείας του ασθενούς και η θωράκιση της διεγχειρητικής του ασφάλειας προϋποθέτουν την εφαρµογή διεπιστηµονικών λιστών ελέγχου και αυστηρή τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών. Τόµος 4 - Τεύχος 4 [69]

7 ABSTRACT REVIEW SAFETY AND QUALITY IN ANESTHESIA: RECENT DATA FROM THE APPLICATION OF THE CHECKLIST - EUROPEAN GUIDELINES Athena Patelarou RN, MPH, Department of Anesthesiology, University Hospital of Heraklion AUTHOR CONTACT: Introduction: Patient s safety consists the main aim of strong efforts of international medical and scientific organizations and institutions. Regarding anesthesia scientific field, patient s safety is defended by the implementation of records, such as the check list and the record and report of the adverse events in the perioperative environment. There have been several efforts to establish regulations that promote safety in the perioperative care. Aim: This study aims to review the existing knowledge regarding safety and quality during anesthesia. Results: WHO suggests the Check List as a method to enhance safety practices and to culture the teamwork and communication among members involved during surgery. Recent data show that the implementation of Check List results to mortality and perioperative complications reduction. The European guidelines include guidelines regarding the preoperative patients management,, the equipment, the audits and the labeling of syringes and routes of administration. Conclusions: The protection of patient s health and the defendence of the perioperative safety require the implementation of other interdisciplinary checklists and the strict compliance of the related guidelines. Key- words: anesthesia, check list, guidelines, safety, surgery Βιβλιογραφία 1. Abeysekera, A, Bergman, IJ, Kluger, MT, Short, TG. (2005) Drug error in the anesthetic practice: a review of 896 reports from the Australian Incident Monitoring Study database. Anaesthesia. 60: Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare. National Recommendations for user-applied labelling of injectable medicines, fluids and lines. [online] available from gov.au/internet/safety/publishing.nsf/content/priorityprogram- 06_UaLIMFL[ November 2011]. 3. Committee on Quality of Healthcare. (2000) To err is human: building a safer health system. Washington, D.C: National Academy Press 4. de Vries EN et al. (2009) Development and validation of the Surgical Patient Safety System (SURPASS) checklist. Qual Saf Health Care 18: de Vries, EN. et al. (2010) The effect of a comprehensive surgical safety system on patient outcomes. N Engl J Med 363(20): Garnerin, P, Ares, M, Huchet, A, Clergue, F. (2008) Verifying patient identity and site of surgery: improving compliance with protocol by audit and feedback. Qual Saf Health Care 17: Gawande, AA, Thomas, EJ, Zinner, MJ, Brennan, TA. (1999) The incidence and nature of surgical adverse events in Colorado and Utah in Surgery 126: Germany [online] available from [November 2011] 9. Gibbs, N, Rodoreda, P. (2005) Anaesthetic mortality rates in Western Australia Anaesth Intensive Care 33: Goldmann D. (2006) Systemfailure versus personal accountability: the case for clean hands. N Engl J Med 355: Gordon, PC. (2004) Wrong drug administration errors amongst anesthetists in a South African teaching hospital. South Afr J Anaesth Analg. 5: Greenberg, CC, et al. (2007) Patterns of communication breakdowns resulting in injury to surgical patients. J Am Coll Surg 204: Griffen, FD et al. (2007) The American College of Surgeons closed claims study: new insights for improving care. J Am Coll Surg 204: Hansen, D, Gausi, SC, Merikebu, M. (2000) Anaesthesia in Malawi: complications and deaths. Trop Doct 30: Haynes AB et al. (2009) A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med 360: Helsinki Declaration [online] available from [November 2011] 17. Italy [online] available from [ November 2011] 18. Institute for Safe Medication Practices. Errors with injectable medications: Unlabeled syringes are surprisingly common.ismp Medication Safety Alert (2007) 12 (23): 1-2. [online] available from articles/ asp [November 2011] 19. Joint Commission. Tubing misconnections a persistent and potentially deadly occurrence. Sentinel Event Alert. [online] available from issue_36_tubing_misconnections%e2%80%94a_persistent_and_potenti ally_deadly_occurrence/ 20. Kable, AK, Gibberd, RW, Spigelman, AD. (2002) Adverse events in surgical patients in Australia. Int J Qual Health Care 14: Leape, LL. (1994) Error in medicine. JAMA 272: McKenzie, AG. (1996) Mortality associated with anaesthesia at [70] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

8 Zimbabwean teaching hospitals. South African Medical Journal 86: Mellin-Olsen, J. et al (2010) The Helsinki Declaration on patient safety in Anaesthesiology. Eur J Anaesth 27: Mellin-Olsen, J. et al (2007) Guidelines for safety and quality in anaesthesia practice in the European Union. Eur J Anaesth. 24: McConkey, SJ. (2002) Case series of acute abdominal surgery in rural Sierra Leone. World J Surg 26: McGlynn, EA et al. (2003) The quality of healthcare delivered to adults in the United States. N Engl J Med 348: Ouro-Bang na Maman, AF, Tomta, K, Ahouangbevi, S, Chobli, M. ( 2005) Deaths associated with anaesthesia in Togo, West Africa. Trop Doct 35: Pennsylvania Patient Safety Advisory. (2010)Tubing misconnections: making the connection to patient safety. Pa Patient Saf Advis. 7 (2): Promoting safer use of injectable medicines. National Patient Safety Agency, [online] available from resources/?entryid45=59812 [November 2011] 30. Spain [online] available from [November 2011]. 31. Schlack, WS, Boermeester, MA. (2010) Patient safety during anaesthesia: incorporation of the WHO safe surgery guidelines into clinical practice. Curr Opin Anaesthesiol 6: Smith, AF, Mahajan, RP.( 2009) National critical incident reporting: improving patient safety. Br J Anaesth 5: The Joint Commission National Patient Safety Goals. [online] available from PatientSafety/NationalPatientSafetyGoals/ [Nov ember 2011] 34. United Kingdom [online] available from guidelines.html [November 2011] 35. UEMS Policy Paper D 0349 [online] available from admin.uems.net/uploadedfiles/219.pdf [ November 2011]. 36. Wachter, RM, Pronovost, PJ. (2009) Balancing no blame with accountability in patient safety. N Engl J Med 361: Walker, IA and Wilson, IH (2008) Anaesthesia in developing countries-a risk for patients. Lancet 371: Walker, I, Wilson, I, Bogod, D. (2007) Anaesthesia in developing countries. Anaesthesia 62(1): Webster, CS, Merry, AF, Larsson, L, MacGrath, KA, Weller, J. (2001) The frequency and nature od drug administration error during anaesthesia. Anaesth Intensive Care. 29: Weiser, TG et al. (2008) An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet 372: World Health Organization. (2009) WHO guidelines for safe surgery safe surgery saves life. In:Gawande A, Weiser T, editors. Geneva: WHO Press pp World Health Organization. World Alliance for Patient Safety. Avoiding catheter and tubing mis-connections. Patient Safety Solutions. [online] available from releases/2007/pr22/en/index.html [November 2011]. 43. Yii, MK, Ng, KJ. (2002) Risk-adjusted surgical audit with the POSSUM scoring system in a developing country. Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of Mortality and morbidity. Br J Surg 89: Τόµος 4 - Τεύχος 4 [71]

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Πρόκειται για το σύνολο των ενεργειών ή των δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών, των συμπεριφορών και των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Δήμητρα Σαλαβούρα 1, Σταματία Αλεξοπούλου 2,5,6, Γεωργία Πομόνη 3, Μαρίνα Καλιφείδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. πρωτοκόλλου: 1 Έκδοση 1 η, Σεπτέμβριος 2014 Σελ. 1 από 5 Ημ. Αναθεώρησης: Σεπτέμβριος 2016 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Το κάπνισμα πήρε διαστάσεις πανδημίας τον 20ο αιώνα, που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο καπνιστές παγκοσμίως, ενώ έως το 2025 ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

συμβάλουν στην μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων οι οποίες σήμερα ακόμη αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή.

συμβάλουν στην μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων οι οποίες σήμερα ακόμη αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι λοιμώξεις του χειρουργικού τραύματος απειλούν σοβαρά την ανθρώπινη ζωή. Ο Anderson et all (2008) αναφέρει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά σφάλµατα. Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης

Ιατρικά σφάλµατα. Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης Ιατρικά σφάλµατα Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης ιευθυντής, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Καθηγητής Παθολογίας, Tufts University School of Medicine, Boston, USA Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Σοφία Τούσα, Ειδικευόµενη Γενικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Έδεσσας, MSc, υποψήφια διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 3 Οργανωτικές και Διοικητικές Διευθετήσεις (Πρότυπα Εγγράφων και Επιστολών) 2 η έκδοση, Νοέμβριος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίμα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιμοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσμενή αποτελέσματα της μετάγγισης αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της PRAC στις 30 Νοεμβρίου 3 Δεκεμβρίου 2015

Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της PRAC στις 30 Νοεμβρίου 3 Δεκεμβρίου 2015 17 December 2015 EMA/PRAC/835773/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Νέα διατύπωση των πληροφοριών του προϊόντος - Αποσπάσματα από τις συστάσεις της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 253 Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΖΗΡΝΑ, ΛΕΟΝΤΙΑ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Μεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ντρια: Καθηγήτρια Ελένη Ασκητοπούλου ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΥΚΛΟΣ 21 ος ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στο Τραύμα Εισαγωγή στο ATLS

Η Εκπαίδευση στο Τραύμα Εισαγωγή στο ATLS Η Εκπαίδευση στο Τραύμα Εισαγωγή στο ATLS Σπύρος Στεργιόπουλος Δ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικό» Τραύμα Η μάστιγα του αιώνα Παραμελημένη Νόσος Θάνατοι Τρικόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Μαρία Φαντάκη 1, Δηµήτριος Μπαρουξής 2, Σοφία Σεΐδου 3, Αναστασία Παλάζη 4, Ευαγγελία Καρακάλου 5 Μαρία Κάπελλα 6, Γεωργία Τριανταφύλλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤA HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚA ATOMA Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης Η αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη χειρουργικές δεξιότητες

Μη χειρουργικές δεξιότητες Μη χειρουργικές δεξιότητες (NTSS: Non-surgical technical skills) Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Α Ουρολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών Σύγκρουση συµφερόντων Travel grants and/or

Διαβάστε περισσότερα

2

2 Ε.Κ.Ε. - Σεµινάρια Οµάδων Εργασίας Θεσσαλονίκη 22 Φεβρουαρίου 2014 2 Ιστορική αναδροµή 3 Ανάλυση 35.000 αναφορών στην αεροπλοΐα σε διάστηµα 7 ετών Αποτελέσµατα: 50% των αναφορών αποδόθηκε σε λάθη από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του;

Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του; Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του; Χ. Χριστοδούλου Παθολόγος- Ογκολόγος Δ/ντής Β' Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Metropolitan Ηθική αναγκαιότητα κλινικών μελετών Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αγγελίνα Κουρούμπαλη Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Cambridge Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ-ΙΠ Πρόγραμμα Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010 ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ. Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ. Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Σωστικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Θάνος Μυτιληναίος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ 210 64 16 160 thmytilinaios@euroclinic.gr TÜV ACADEMY,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την εντόπιση Προβλημάτων που Σχετίζονται με τα Φάρμακα όπως αυτά ανιχνεύονται από την πλευρά του Φαρμακοποιού

Έρευνα για την εντόπιση Προβλημάτων που Σχετίζονται με τα Φάρμακα όπως αυτά ανιχνεύονται από την πλευρά του Φαρμακοποιού Thesis Presentation Έρευνα για την εντόπιση Προβλημάτων που Σχετίζονται με τα Φάρμακα όπως αυτά ανιχνεύονται από την πλευρά του Φαρμακοποιού 30/9/2010 Διπλωματική εργασία του φαρμακοποιού Τερζή Αναστάσιου

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Ποιάς Μορφής; ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Ποιάς Μορφής; ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Ποιάς Μορφής; ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Το 1998 ο Shiffκαι Ruckerδιατύπωσαν, στο περιοδικό του Ιατρικού Συλλόγου της Αµερικής, την άποψη Οι

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Κωνσταντινιά Καραθανάση 1,Παύλος Σαράφης 2, Μαρία Μαλλιαρού 3, Σοφία Ζυγά 4, Παναγιώτης Πρεζεράκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ- ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ- ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ- ΤΡΟΠΟΙ 1 Τχης (ΥΝ), Προϊσταμένη Χειρουργείου 404 ΓΣΝ Λάρισα, 2 Yπλγός (ΥΝ), Υπεύθυνη Χειρουργείου 404 ΓΣΝ Λάρισα Στόχος Ο πρωταρχικός στόχος της πρόληψης και του ελέγχου λοιμώξεων είναι η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ι. Κυριόπουλος

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ι. Κυριόπουλος ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ιατρικών Σφαλμάτων (error reporting) και Ασφάλεια Ασθενών

Αναφορά Ιατρικών Σφαλμάτων (error reporting) και Ασφάλεια Ασθενών Αναφορά Ιατρικών Σφαλμάτων (error reporting) και Ασφάλεια Ασθενών Από την έμφαση στο άτομο στην έμφαση στο σύστημα Αθανάσιος Παναγιώτου, Δικηγόρος, LLM in Medical Law, Queen Mary University of London Ποσοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Δρ Παναγιώτα Ν.Τ. Λαζάρου Τμήμα Ποιότητας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 21 Ιουνίου 2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ) Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1. Αθανασοπούλου Μαρία, RN, MSc, PhD, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» 2. Δρ Καλοκαιρινού Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση μεταγγίσεων Patient Blood Management - PBM

Διαχείριση μεταγγίσεων Patient Blood Management - PBM Διαχείριση μεταγγίσεων Patient Blood Management - PBM ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Ανθή Γάφου, Αιματολόγος, ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» H ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ TRICC ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Παναγιώτα Κουρίδου Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης

Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 3 Οργανωτικές και Διοικητικές Διευθετήσεις (Πρότυπα Εγγράφων και Επιστολών) Μάιος 2012 Επιμέλεια: Ρουμπελάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα