«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»"

Transcript

1 «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης

2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3 To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος της νέας τεχνολογίας Νέες ανακαλύψεις και θεραπείες Νέα επιδηµιολογικά και δηµογραφικά πρότυπα Παγκοσµιοποίηση, διακίνηση πληροφορίας και πληθυσµών Νέες µορφές και πρότυπα εργασίας προσωπικού Νέο οικονοµικό περιβάλλον σε σχέση µε προηγούµενες δεκαετίες Αυξηµένες προσδοκίες των πολιτών Κρατική παρέµβαση

4 Οι δαπάνες υγείας Αυστραλία Καναδάς Νορβηγία Γαλλία Γερµανία Ιταλία Ισπανία Ελβετία Ιαπωνία ΗΠΑ Ελλάδα Μεσος Ορος

5 Εξέλιξη του πληθυσµού

6 Η πολιοµελίτιδα διαχρονικά Θάνατοι / 100,000

7 Η εξέλιξη της πνευµονίας Θάνατοι / 100,000

8 Η εξέλιξη της σύφιλης Θάνατοι / 100,000

9 Κόστος ανάπτυξης φαρµάκου

10 Μαγνητικοί τοµογράφοι στην Ελλάδα ηµόσιοι Ιδιωτικοί

11 Αξονικοί τοµογράφοι στην Ελλάδα ηµόσιοι Ιδιωτικοί

12 απάνη για τεχνολογία υγείας, ΗΠΑ, δις$ Bio imaging Therapy Prostheses Patient control Labs Rehabilitation

13 Φαρµακευτική δαπάνη Ευρώπη ΗΠΑ Ιαπωνία Τιµές τρέχουσες Αποπληθωρισµένες τιµές

14 Φαρµακευτική δαπάνη, Ελλάδα

15 Κόστος και όφελος της τεχνολογίας Κόστος Θεραπείας για ηµικρανία Ωφελος σε παραγωγικότητα

16 Όφελος Τεχνολογίας / 1$ Γενικά US$ Έµφραγµα µυοκαρδίου 1.10 US$ ιαβήτη 1.49 Εγκεφαλικό επεισόδιο 1.55 Καρκίνο του µαστού 4.80 Στατίνες σε εµφραγµατίες 9.94 US$ Beta-blockers σε εµφραγµατίες US$ Ορµονικά σκευάσµατα καρκίνο µαστού US$ κατά κεφαλή δαπάνη υγείας αυξήθηκε κατά 102% Αποφευχθήκαν 470,000 θάνατο Μείωση των ατόµων µε αναπηρία κατά 2.3 εκατοµµύρια Μείωση ηµερών νοσηλείας κατά 206 εκατοµµύρια στις ΗΠΑ

17 ηµοσιεύσεις Cost-effectiveness studies Health economics studies

18 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

19 Πρότυπα οργάνωσης Εθνικά Συστήµατα Υγείας µε περιορισµένο ιδιωτικό τοµέα Συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης µε περιορισµένο ιδιωτικό τοµέα Συστήµατα ιδιωτικής ασφάλισης µε περιορισµένα κρατικά προγράµµατα

20 Μέτρα και πολιτικές Ι Αποκέντρωση (decentralization) ηµόσιας υγεία (public health)c Πρόληψη Κατ οίκον νοσηλεία (home care) Ηµερήσια νοσηλεία (day care) Μικροχειρουργική (minimum invasive surgery) Γρήγορη διακίνηση των ασθενών Μείωση των νοσοκοµειακών υποδοµών Εφαρµογή κλινικών οδηγιών (clinical guidelines) Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών Οικονοµικά και µάνατζµεντ υπηρεσιών υγείας

21 Μέτρα και Πολιτικές ΙΙ Αξιολόγηση του κόστους-οφέλους (cost benefit and cost effectiveness analysis) Μέτρηση των αποτελεσµάτων υγείας (health outcomes measurement) Ιατρική βασισµένη σε τεκµηρίωση και ενδείξεις (evidence based medicine) Συµµετοχή του ασθενούς στην λήψη αποφάσεων Οµαδοποίηση και διαχείριση των ασθενών Συµµετοχή του ασθενούς στο κόστος Μετακίνηση στην ιδιωτικό τοµέα Χρήση κλειστών προϋπολογισµών (global budgets) Μείωση των ιατρών και των κλινών Υποκατάσταση των ακριβών συντελεστών παραγωγής Έλεγχο εισαγωγής, χρήσης και τιµολόγησης της τεχνολογίας Εσωτερικές αγορές υγείας (internal, managed or quasi competitive markets)

22 Ο ΤΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

23 Ιδιαιτερότητες του τοµέα υγείας Το αγαθό υγεία και οι υπηρεσίες υγείας Η πολυπλοκότητα των στόχων Ασυµµετρία πληροφορίας Πολυπλοκότητα και ανασφάλεια Περιορισµοί στην πρόσβαση Εξωτερικές θετικές και αρνητικές επιδράσεις Μειωµένος ανταγωνισµός και µονοπώλια Ανοµοιογένεια προϊόντος και αποτελέσµατος Κρατική παρέµβαση Οικονοµίες κλίµακας

24 Εφαρµογές οικονοµικών υγείας Χαρακτηριστικά αγαθού υγεία ιεθνείς συγκρίσεις συστηµάτων υγείας Οικονοµική αξιολόγηση λειτουργίας συστήµατος υγείας Τιµολόγηση και αποζηµίωση, χρήση τεχνολογιών υγείας Προτεραιότητες και κατανοµή πόρων υγείας Προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών και συµπεριφορά καταναλωτή Μελέτη αγορών εργασίας και προγραµµατισµός Ασφαλιστικές αγορές υγείας Μέτρηση ισότητας, ισοτιµίας, δικαιοσύνης, αποτελεσµατικότητας Μελέτη µονάδων (νοσοκοµείο, ιατρός) παραγωγής υπηρεσιών υγείας Οικονοµική αξιολόγηση και χρήση θεραπείας και τεχνολογίας Humanistic αξιολόγηση θεραπειών και τεχνολογιών Μάνατζµεντ νοσοκοµείων και υπηρεσιών υγείας

25 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

26 Βασικές λειτουργίες Προγραµµατισµός και λήψη αποφάσεων Οργάνωση και στελέχωση ιεύθυνση και παρακίνηση Συντονισµός και επικοινωνία Έλεγχος

27 Σύγχρονες Τεχνικές & Προσεγγίσεις Μάθηση, εκπαίδευση και διοίκηση γνώσης Ανάπτυξη και ενδυνάµωση των ανθρώπων Κίνητρα Ανάπτυξη µοναδικών ικανοτήτων Θεωρίες συµπεριφοράς Αξίες και κουλούρα Συναισθηµατική νοηµοσύνη ιοίκηση µέσω στόχων ιοίκηση ολικής ποιότητας Ηγεσία και οµάδες ιοίκηση αλλαγών και δηµιουργία περιβάλλοντος

28 Σύγχρονες Τεχνικές & Προσεγγίσεις Benchmarking Balanced scorecard Λιτότητα και ευελιξία Εξωτερικά στρατηγικά δίκτυα Συνεχής ανασχεδιασµός διαδικασιών ιαλειτουργικές οµάδες και matrix µάνατζµεντ Outsourcing Εξωστρέφεια Συγχωνεύσεις και εξαγορές Σύγχρονο µάρκετινγκ και χρηµατοδότηση

29 Ελληνικά Νοσοκοµεία Προγραµµατισµός Λήψη αποφάσεων Οργάνωση ιοίκηση Παρακίνηση Στελέχωση Επικοινωνία Έλεγχος

30 Απαραίτητες Συνθήκες Εκπαιδευµένο και καταρτισµένο προσωπικό ιάθεση για εφαρµογή στην πράξη Κατάλληλο διαµορφωµένο περιβάλλον

31 Βιβλιογραφία M. Γείτονα, Οικονοµική Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας, Φαρµακοοικονοµία και Λήψη Αποφάσεων, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2004, Γ. Ν. Υφαντόπουλος, Τα Οικονοµικά της Υγείας, Θεωρία και Πολιτική, Τυποθήτω, Αθήνα 2003, Μπουραντάς, Μάνατζµεντ, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα 2002,

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του μάνατζερ Νίκος Μανιαδάκης Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ξαιτίας του μεγέθους, των πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων και των ραγδαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μαίρη Γείτονα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Kοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Γώ Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής Καθηγητή στο ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας gpierrakos@teiath.gr Δομή του μαθήματος Η έννοια του συστήματος Δομή συστήματος υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην πολιτική φαρμάκου...

Εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην πολιτική φαρμάκου... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών χαρακτηρίζει την εποχή μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και προκαλεί σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς στα συστήματα υγείας των περισσοτέρων χωρών. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Αθήνα Απρίλιος 2011. Περίγραμμα

Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Αθήνα Απρίλιος 2011. Περίγραμμα Οικονομικά της Υγείας Η αποτυχία των εργαλείων της αγοράς και των ρυθμιστικών μηχανισμών κρατικής παρέμβασης στον υγειονομικό τομέα: η αναζήτηση μιας σύνθεσης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας

Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας Δαπάνη Υγείας ως % του ΑΕΠ, 2007 18% 16% 16,0% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% (1)2006, (2)2005 11,0% 10,8% 10,4% 10,2%10,1%10,1% 9,9% 9,8% 9,8% Πηγή: ΟΟΣΑ 2009 9,6% 9,3%

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο:

Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο: Πανεπιστήμιο ΜθίΚεδθνίθ[ζ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωιιατική εργασία υε τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις Συστημάτων Υγείας:Η

Διαβάστε περισσότερα

αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών

αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών Η συμβολή των οικονομικών της υγείας στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Εισαγωγή Τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης νοσοκομείων, ανταγωνισμός και οικονομικά κίνητρα

Σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης νοσοκομείων, ανταγωνισμός και οικονομικά κίνητρα Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης νοσοκομείων, ανταγωνισμός και οικονομικά κίνητρα Οι μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Managing Healthcare Organizations

Managing Healthcare Organizations Managing Healthcare Organizations Γιώργος Σώρας Μάρτιος 2014 Βιβλιογραφία Μάνατζμεντ, Montana & Charnov, 2002 Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Παπαδάκης, 2002 Ηγεσία: ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας, Μπουραντάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας *

Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Πέραν του Μνημονίου : ανασυγκρότηση ή collapsus στο σύστημα υγείας * Γιάννης Κυριόπουλος Προοίμιο Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναδεικνύουν με

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας

Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος, ΤΕΙ Καλαμάτας Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (2),121-136 Social Cohesion and Development 2008 3 (2),121-136 Οικονομική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος υγείας Νικόλαος Πολύζος, ΤΕΙ Καλαμάτας Στυλιανός Δρακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Ικανότητες και Ρόλοι Στελεχών της Νοσηλευτικής

Δεξιότητες Ικανότητες και Ρόλοι Στελεχών της Νοσηλευτικής Δεξιότητες Ικανότητες και Ρόλοι Στελεχών της Νοσηλευτικής Κελέση Σταυροπούλου Μάρθα, Σταυροπούλου Αρετή. Εισαγωγή Το Νοσοκομείο στην εποχή της επικράτησης της βιοϊατρικής τεχνολογίας, αποτελεί το θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας. Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας Όμιλος INTERAMERICAN Αθήνα Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Σε ένα νέο κόσμο που αλλάζει και προσαρμόζεται διαρκώς με μεγάλες ταχύτητες, όποιος καθυστερεί

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210-9211200-10 Fax 210-9233977 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής 159 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής Δέσποινα Παπαδοπούλου Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα, MSc Διοίκηση στην Υγεία, Ουρολογικό Τμήμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα