Τ. Νικολόπουλος DEA Ειδικός Παιδαγωγός Φιλόλογος Κ. Πολυχρονοπούλου Msc Παιδαγωγός Φιλόλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ. Νικολόπουλος DEA Ειδικός Παιδαγωγός Φιλόλογος Κ. Πολυχρονοπούλου Msc Παιδαγωγός Φιλόλογος"

Transcript

1 ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΜΠΟΔΙΟ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΑ; Τ. Νικολόπουλος DEA Ειδικός Παιδαγωγός Φιλόλογος Κ. Πολυχρονοπούλου Msc Παιδαγωγός Φιλόλογος Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη χώρα μας, η κλιμάκωση της διαπολιτισμικής επαφής αποτελεί μία πραγματικότητα με πολλαπλές πτυχές που συνδέονται άμεσα με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Στα ελληνικά σχολεία αντιπροσωπεύονται περίπου 45 διαφορετικές χώρες, όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Αιθιοπία, Φιλιππίνες, Πακιστάν, κ.λ.π. ( Ι.Π.Ο.Δ.Ε., σελ.17, 2004). Επόμενο είναι και η σχολική τάξη να αποκτά έναν πλουραλιστικό χαρακτήρα όσον αφορά στα γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών που την συνθέτουν. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει άμεσα είναι κατά πόσο το σχολείο λειτουργεί ως μία πολυπολιτισμική πραγματικότητα και κατά πόσο ο αλλογενής μαθητής αποτελεί κομμάτι και είναι φορέας αυτής της πραγματικότητας και όχι θύμα ενός πάγιου και κυρίαρχου μονοπολιτισμού. Στα πλαίσια αυτής της προβληματικής σχεδιάστηκε μία πρώτη εμπειρική έρευνα με στόχο την σκιαγράφηση της μαθητικής προσωπικότητας των αλλογενών μαθητών κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυμνάσιο, με βάση τις εκτιμήσεις, τις στάσεις και τις αξιολογικές κρίσεις των διδασκόντων τους. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 60 καθηγητές από Γυμνάσια των νομών Αχαΐας και Ζακύνθου, οι οποίοι διδάσκουν σε τάξεις με μεικτό μαθητικό πληθυσμό, δηλαδή αυτόχθονες και αλλογενείς μαθητές. 1. Στάση του αλλογενή μαθητή κατά τη διδασκαλία Στα πλαίσια της εμπειρικής μας έρευνας θεωρήσαμε πως ήταν σκόπιμο να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρία βασικά ερωτήματα που αφορούν την μαθητική στάση του αλλογενή μαθητή. Το πρώτο ερώτημα αφορά τη στάση του κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το επόμενο εστιάζει στις συναισθηματικές του αντιδράσεις και το τελευταίο αναφέρεται στις συναισθηματικές του ανάγκες. Α. Μαθητική στάση του αλλογενή μαθητή Προκειμένου να διερευνήσουμε το βαθμό συμμετοχικότητας και ενεργητικότητας του αλλογενή μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος σχεδιάσαμε μία απαντητική κλίμακα : ενεργός, παθητική, αρνητική, αμυντική, εριστική και απορριπτική. Εκείνο που προέκυψε ήταν πως το 45% των καθηγητών της έρευνας κρίνουν ότι οι μαθητές τους δεν είναι απλά παθητικοί αλλά και απορριπτικοί σε ότι αφορά τη διδακτική διαδικασία. Αν σε αυτό το ποσοστό συνυπολογίσουμε την άρνηση ( 3% ) και την άμυνα ( 17% ), τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το 65% των εκπαιδευτικών βιώνει τον αλλογενή μαθητή ως αρνητική παρουσία κατά τη διδακτική διαδικασία. Στο σημείο αυτό προκύπτει και το ερώτημα κατά πόσο ο πολιτιστικά διάφορος μαθητής παράγει αυτή τη στάση και δεν αναπαράγει στάσεις και συναισθήματα που βιώνουν οι άλλοι για αυτόν. Ένα επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι αν και σε ποιο βαθμό η αυτοεκτίμηση του αλλογενή μαθητή κινείται χαμηλά με άμεση συνέπεια να απουσιάζουν τα κίνητρα που θα απέτρεπαν την απόσυρση στην οποία φαίνεται να οδηγείται. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αρνητική σχέση του αλλογενή μαθητή επιδέχεται την ερμηνεία πως το αίσθημα του ανήκειν κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τον Cummins η βεβαιότητα ενός αλλογενή μαθητή ότι η παρουσία του είναι σεβαστή και επιθυμητή μέσα στη σχολική τάξη, το κίνητρό ISSN:

2 του να πετύχει ακαδημαϊκά, αντανακλά τη θετικά αίσθηση ταυτότητας που αναπτύσσει ο μαθητής αυτός και είναι στενά δεμένη με την θετική σχολική απόδοσή του (Cummins 2005, σελ. 92). 0% 21% 45% 3% Ενεργός Παθητική Αρνητική Αμυντική Εριστική Απορριπτική 17% Πίνακας 1. Μαθητική στάση του αλλογενή μαθητή Β. Συναισθηματικές ανάγκες Το επόμενο βασικό ερώτημα αφορούσε την κάλυψη συναισθηματικών αναγκών. Οι καθηγητές της έρευνάς μας δηλώνουν πως σε ποσοστό 19% αισθάνονται πως οι αλλογενείς μαθητές τους αναζητούν σ αυτούς την εμψύχωση, ένα απάντησε πως αναζητούν την προστασία και ένα όμοιο ποσοστό την καθοδήγηση, ενώ το 12% επιείκεια, το 11% υπεράσπιση, το 9% να τους συναισθανθούν και τέλος το 5% να ταυτιστούν μαζί τους. Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στη διαπίστωση εκτίμηση ότι οι αλλογενείς μαθητές ζουν σ ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο δεν είναι αποδεκτοί στον ίδιο βαθμό με τους αυτόχθονες συμμαθητές τους. Η ανάγκη προστασίας και υπεράσπισης είναι ενδεικτικό χαρακτηριστικό ενός αποδυναμωμένου και ανίσχυρου «εγώ». Τα ανωτέρω έρχονται σε πλήρη ταύτιση με μία έρευνα των Poplin και Weeres που πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Αμερική, όπου τα συμπεράσματα της καλύπτουν σελίδες από απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, εκθέσεις, ζωγραφιές και σημειώσεις σε αλλογενείς μαθητές ( Poplin M., Weeres J., 1992). 11% 12% 19% 16% 5% 9% Προστασία Καθοδήγηση Ταύτιση Ενσυναίσθηση Κατανόηση Επιείκεια Υπεράσπιση Εμψύχωση Πίνακας 2. Συναισθηματικές ανάγκες Γ. Συναισθηματικές αντιδράσεις Σε άμεση σχέση με το ερώτημα περί συναισθηματικών αναγκών κρίναμε σκόπιμο να θέσουμε το ερώτημα στους εκπαιδευτικούς πως ο αλλογενής μαθητής αντιδρά στο συναίσθημα της αδικίας. Σύμφωνα με τον πίνακα (3) το αποδυναμωμένο «εγώ» του αλλογενή μαθητή εκρήγνυται είτε ένθερμα είτε υπεραμυντικά σε περιπτώσεις που αισθάνεται πως αδικείται σε επίπεδο διαπροσωπικής επικοινωνίας. Είναι επόμενο να υποθέσουμε πως το μειωμένο «εγώ» γιγαντώνεται στα πλαίσια της διαπροσωπικής επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον και εκφράζει με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή του για τη μη αποδοχή του από την ομάδα. Είναι άξιο επισήμανσης πως το 17% των διδασκόντων παρατηρούν σιωπηρή στάση στην τιμωρία, η οποία τις περισσότερες φορές βιώνεται ως αδικία. ISSN:

3 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν οι αλλογενείς μαθητές νιώθουν πως αδικούνται ένα ποσοστό της τάξης του 29% αντιδρά υπεραμυντικά, θεωρώντας προκατάληψη την τυχόν επίπληξη ή τιμωρία τους, από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται. Αν και σημαντικό ποσοστό της τάξης του 26% υποστηρίζει πως οι μαθητές αυτοί αντιδρούν ένθερμα και διαμαρτύρονται έντονα στη τιμωρία. Εύκολα λοιπόν, μπορεί να διασαλευτεί το παιδαγωγικό κλίμα στην ομάδα, κάτω από τέτοιες συναισθηματικές αντιδράσεις. Είναι βέβαιο πως η αντιμετώπιση των αλλογενών μαθητών σα να μη διαφέρουν σε τίποτα από την υπόλοιπη ομάδα των συμμαθητών τους, θα οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση των πρώτων και θα καταργήσει την ισότητα των ευκαιριών. 29% 15% 26% 17% Ένθερμα Υπεραμυντικά ιασπαστικά Σκωπτικά Σιωπηρά 13% Πίνακας 3. Συναισθηματική εμπλοκή 2. Η στάση του αλλογενούς μαθητή απέναντι στην ομάδα των συνομηλίκων Θελήσαμε με μία δέσμη ερωτήσεων να διερευνήσουμε ποια είναι η στάση του αλλογενούς μαθητή απέναντι στην ομάδα των συνομηλίκων. Είναι άλλωστε ιδιαίτερα σημαντική η αποδοχή της ομάδας, για την καλή συναισθηματική και ψυχική κατάσταση ενός εφήβου. Α. Ο αλλογενής και οι συμμαθητές του Παρατηρούμε πως ένα ποσοστό 46% των απαντήσεων κινείται στο ότι οι μαθητές αυτοί προτιμούν να κάθονται στη τάξη με έναν άλλο αλλογενή μαθητή. Το γεγονός αυτό επιδέχεται την ερμηνεία πως οι μαθητές με διάφορο πολιτιστικό φορτίο μοιράζονται μεταξύ τους τα ίδια βιώματα και συναισθήματα και για το λόγο αυτό προτιμούν να συναναστρέφονται μεταξύ τους. Ένα σημαντικό κατά την άποψη μας ποσοστό της τάξης του 11% αλλογενών μαθητών, προτιμά να μη μοιράζεται το θρανίο του με κανένα συμμαθητή του, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι καθηγητές. Ίσως διότι νιώθει πως δεν έχει να μοιραστεί κάτι με την ομάδα των συνομηλίκων ή ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από αυτήν. Είναι τραυματικό και σίγουρα ανησυχητικό που ένας έφηβος νιώθει ότι δεν μπορεί να μοιραστεί με κάποιον συνομήλικό του συναισθήματα, σκέψεις και βιώματα. 11% 43% Μόνος του Με άλλον αλλογενή Με άλλο συμμαθητή του 46% Πίνακας 4. Ο αλλογενής και οι συμμαθητές του Β. Συναναστροφές των αλλογενών μαθητών Ένα επόμενο ερώτημα που σχεδιάσαμε είναι το επίπεδο και ο βαθμός συναναστροφών των αλλογενών μαθητών με άλλους αλλογενείς, αλλά και με Έλληνες συμμαθητές τους. Σε αντίθεση με τον πίνακα (4) ο πίνακας (5) μας εμφανίζει τους διδάσκοντες σε ποσοστό 3% να παρατηρούν τον αλλογενή χωρίς ISSN:

4 ομάδα συνομηλίκων. Σύμφωνα με τα προηγούμενα προκύπτει πως ο αλλογενής μαθητής βιώνει πιο έντονα την ομάδα των συνομηλίκων εκτός σχολικής αίθουσας, παρά εντός, γεγονός που επιδέχεται την αμφισβήτηση της διδακτικής πράξης ως μέσου άμβλυνσης και διευθέτησης ανισοτήτων. 3% 48% 49% Μόνος του Με άλλον αλλογενή Με Έλληνες συμμαθητές του Πίνακας 5. Συναναστροφές των αλλογενών μαθητών 3. Η στάση του αλλογενούς μαθητή απέναντι στη γνώση και την ομαλή ένταξή Σημαντικός παράγοντας για την ομαλή κοινωνικοποίηση, αλλά και για την ομαλή γνωστική διαδικασία είναι η ένταξη του πολιτιστικά διάφορου μαθητή. Με αυτή τη δέσμη ερωτήσεων θελήσαμε να διερευνήσουμε ποια η στάση του αλλογενούς μαθητή απέναντι στη γνώση και την ένταξή του σε ένα διαφορετικό κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον. Παραθέτουμε δύο από τα πιο σημαντικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν. Α. Επίδοση του αλλογενούς μαθητή Προκειμένου να ολοκληρώσουμε την εικόνα που συνθέτει την μαθητική προσωπικότητα του αλλογενή μαθητή παραθέτουμε τον πίνακα (6), ο οποίος και περιγράφει την σχολική επίδοση του. Επί συνόλου 60 καθηγητών το 53% δηλώνει πως οι αλλογενείς μαθητές είναι γνωστικά ανεπαρκείς. Μόνο το 4% των καθηγητών δηλώνει άριστη σχολική επίδοση των μαθητών αυτών. Η χαμηλή πάλι διακύμανση της σχολικής επίδοσης επιδέχεται την ερμηνεία πως είναι ανασταλτικός παράγοντας ενδεχόμενη δυσκολία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και η μη αξιοποίηση της διγλωσσίας όπου θεωρείται ως μία θετική γνωστική εμπειρία, η οποία οδηγεί σε πολλαπλά οφέλη. Για να υπάρξουν θετικές επιδόσεις είναι ανάγκη να έχει εδραιωθεί μία σχέση συνεργασίας που θα επιτρέπει σύμφωνα με τον Cummins την διαπραγμάτευση ταυτοτήτων, τη μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης από τη μία γλώσσα στην άλλη, την από κοινού διαμόρφωση της γνώσης (βλ. Cummins, 1992, σελ ). 29% 4% με βάση Κάτω από τη βάση 53% Πίνακας 6. Επίδοση του αλλογενή μαθητή Β. Ελληνικό σχολείο και ετερότητα Ολοκληρώνοντας θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε ένα κρίσιμο ερώτημα προς τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά πόσο θεωρούν πως το σημερινό σχολείο στη χώρα μας προάγει την ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό. Η απάντηση τους μας εξέπληξε. Με ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 64% απάντησαν πως το ελληνικό γυμνάσιο και λύκειο δεν ISSN:

5 προάγει την ετερότητα και την αποδοχή. Θα πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία το ότι τα σχολεία μας δεν μπορούν να είναι κοιτίδες του διαφορετικού και πως διαμορφώνουμε συνειδήσεις μη ανεκτικές και προσανατολισμένες στην ομοιομορφία, κάτι που βρίσκεται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Μία εποχή παγκοσμιοποίησης και ελεύθερης διακίνησης προϊόντων, ιδεών, πολιτισμών και ατόμων όπως θέλουμε να λέμε πως είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια και τα σχολεία μας στη χώρα μας να μη μπορούν να ανεκτούν την ετερότητα, η οποία αποτελεί πηγή πλούτου, θα πρέπει σοβαρά να μας απασχολήσει. Αναρωτιόμαστε πως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαμορφώνουν την παιδαγωγική πράξη, απαντούν πως το σχολείο όπου και οι ίδιοι συμμετέχουν και διαμορφώνουν ως ένα μεγάλο βαθμό, δεν υιοθετεί μία στάση αποδοχής του διαφορετικού. Είναι απογοητευτικό ότι το σχολείο του σήμερα που προτίθεται να προετοιμάσει τον μαθητή για την πραγματικότητα του 21 ου αιώνα, όπου γεγονός είναι η πολιτιστική ετερότητα, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή, να εμμένει στη μη αποδοχή του διαφορετικού. Πολλά ερωτήματα αναδύονται από την απάντηση των εκπαιδευτικών, για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν ή δεν συμφωνούν με ένα πολύ-πολιτισμικό σχολείο. Εξάλλου αυτοί που καλούνται να υλοποιήσουν την διδακτική πράξη είναι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί και όχι οι όποιοι γραφειοκράτες του Υπουργείου. 36% Ναι Όχι 64% Πίνακας 7. Ελληνικό σχολείο και ετερότητα Συμπεράσματα Το σχολείο το οποίο προσανατολίζεται στο αύριο και υπηρετεί τη γνώση και την αλήθεια, είναι ανάγκη να παρέχει ίσες ευκαιρίες σ όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα ή πολιτισμό. Είναι ανάγκη το σχολείο να καλλιεργεί την εθνική αυτογνωσία, δηλαδή μία εθνική ταυτότητα αρκετά ισχυρή, ώστε να μην την υπερασπίζονται οι φορείς της αμυντικά σαν να κινδυνεύει από την ανάμειξη των πολιτισμών και τις όποιες επιρροές, κι ακόμα αρκετά ανεκτική ώστε να μην την υπερασπίζονται επιθετικά και να δίνεται ο απαραίτητος σεβασμός στο δικαίωμα στη διαφορά ( Α. Φραγκουδάκη, Θ. Δραγώνα, 1997). Ξεκινήσαμε αυτή τη εμπειρική έρευνα, θεωρώντας πως το ζήτημα της εκπαίδευσης των μαθητών με γλωσσική και πολιτιστική προέλευση διαφορετική δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τους ίδιους, αλλά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θεωρούμε πως για να αποδεχτούμε το διαφορετικό, έχουμε ανάγκη από μία διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στη πράξη ακυρώνεται μία τέτοια προοπτική όταν έχουμε εκπαιδευτικούς που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν από όσα χρόνια τώρα έχουν παγιώσει για το τι θεωρούν ότι είναι μία διδασκαλία και δεν προτίθενται να μετακινηθούν από τις πάγιες αυτές θέσεις τους. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επιμόρφωση και διάχυση της πληροφόρησης, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ένας εκπαιδευτικός με μόνο εφόδιο την αποκτηθείσα εμπειρία του να τα καταφέρνει στις απαιτήσεις μίας πολύ ISSN:

6 πολιτισμικής τάξης του σήμερα και ενός διαπολιτισμικού σχολείου του αύριου. Πιο συγκεκριμένα καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα : Α) Εντός της σχολικής πραγματικότητας ο αλλογενής μαθητής βιώνει την ετερότητά του ως διαφορά αλλά και έλλειμμα. Β) Η απόσυρση του αλλογενή από τη διδακτική διαδικασία αποτελεί συνέπεια αρνητικών συναισθημάτων που βιώνει καθώς και απουσία υποστηρικτικών μέσων ένταξης του σ αυτή. Γ) Η έντονη ανάγκη για προστασία και υπεράσπιση από την πλευρά του εκπαιδευτικού αποτελούν ενδεικτικά χαρακτηριστικά της χαμηλής αυτοσυναίσθησης και της εικόνας του «εγώ». Δ) Η επιθετική διάθεση του αλλογενή κατά την τιμωρία, αποτελεί ένα μέσο έκφρασης της περιθωριοποίησης που βιώνει κατά τη διδακτική πράξη. Ε) Οι ομάδες των συνομηλίκων εμφανίζουν πιο έντονη αλληλεπίδραση παρά η σχολική τάξη ως ευρύτερη ομάδα. Στ) Η σχολική επίδοση του αλλογενή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και το επίπεδο ένταξής του στο σχολικό αλλά και ευρύτερο πολιτισμικό περίγυρο. Ζ) Η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών μέσα σε μία σχολική αίθουσα τείνει να καθορίζει τον όρο διαπολιτισμική επικοινωνία χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχει εκκινήσει ένας γόνιμος πολιτισμικός διάλογος. Επομένως ο αλλογενής συνυπάρχει ως κάτι το έτερον και το ανόμοιον, δηλαδή το άνισον. ISSN:

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alleman-Ghionda C., Multiculture et Education, Peter Lang, Vern, 1994 Bourdieu P., Passeron J.-C., La reproduction. Eléments pour une theorie du systéme d enseignement, Minuit, Παρίσι, Γκόβαρης Χ., Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, Cummins J., Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, Demorgon J., Lipiansky E.-M., Guide de l interculturel en formation, Retz, Paris, Fishman J.A., Bilingual Education: An international sociological research, Newbury House, Rowley, Mass Fragoudaki A., Diglossia and the present language situation in Greece : A sociological approach to the interpretation of diglossia and some hypothesis on today s linguistic reality, Language in society, τεύχος 21, σ Ι.Π.Ο.Δ.Ε., Στόχοι και τομείς δράσης, Τρούκη Π., Παναγόπουλος Αθ., Φωτόπουλος Μ., (επιμ.), Αθήνα, Νικολάου Γ., Διαπολιτισμική διδακτική, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Νικολόπουλος Τ. Πολυχρονοπούλου Κ., «Δίγλωσσοι μαθητές ημιγλωσσία και φωνολογική συνειδητοποίηση. Μία μελέτη περίπτωσης», Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, τόμος ΙΙΙ, σ , Πανεπιστήνιο Πατρών. Μάρκου Γ.Π., Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ελληνική και διεθνής εμπειρία, Αθήνα, Modgil S., Verma G., Mallick K., Modgil C., Πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Προβληματισμοί-Προοπτικές, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Obgu J., Les frontiers culturelles et les enfants de minorities, Revue Française de Pédagogie, τεύχος 101, 1992, σ O.C.D.E., L école et les cultures, CERI, Paris, Poplin, M., Weeres, J., Voices from the incide : A report on schooling from inside the classroom. Claremont, CA: The Institute for Education in Transformation at the Claremont Graduate School, Σκούρτου Ε., Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης, (επιμ. Σκούτου Ε.) εκδ. Νήσος, Αθήνα, Α. Φραγκουδάκη, Θ. Δραγώνα, Τι είναι η πατρίδα μας; Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, Φραγκουδάκη Α., Γλώσσα και ιδεολογία, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, Vygotsky L., Νους στη κοινωνία, (επιμ. Στ. Βοσνιάδου) εκδ. Gutenberg, Αθήνα, Wievorka M., Le racisme, une introduction, La Découverte, Paris, 1991 ISSN:

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΔΡΑΣΗ 4 : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΗΛΙΓΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:Ε. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου

Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου ΙάσονοςΣωτηρούλα Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ζεμπύλας Μιχαλίνος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 163-174, 2014 Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολιτισμικό σοκ και διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης/ξένης

Διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολιτισμικό σοκ και διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης/ξένης Διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολιτισμικό σοκ και διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης/ξένης Κουτσιμπέλη Όλγα Φιλόλογος, MSc Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ΑΠΘ, Υποψήφια Διδάκτoρας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

4 ο ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4 ο ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Σχολικό Έτος: 2013 2014 Σελίδα 1 από 42 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη Α5 Τάξη Α6 Μάθημα : Σχολική Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ) Θέμα : Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Παντελής Γεωργογιάννης Επιμέλεια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ένταξη: Μια Εκπαιδευτική Προοπτική ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική

Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός Μέρος Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. Εννοιολογικοί ορισμοί της ενσυναίσθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π 152/2013) Πράξη: Προκαταρκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract Language contact has been, traditionally, dealt with as

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα