ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Τσίτσκαρη Ε. Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ:.Να δώσει. μία γενική εικόνα των ενεργειών μάρκετινγκ που θα πρέπει ν αναπτύσσονται σε ένα γυμναστήριο, τις βασικές αρχές για την προώθηση και πώληση των προγραμμάτων που γυμναστηρίου που θα πρέπει να καθορίζει ο μάρκετινγκ μάνατζερ ενός γυμναστηρίου

3 ΟΡΙΣΜΟΙ: Το marketing έχει οριστεί ως : η διαδικασία σχεδιασμού & υλοποίησης της τιμολόγησης, της προώθησης & της διανομής αγαθών & υπηρεσιών, προκειμένου η ανταλλαγή με τον πελάτη να ικανοποιήσει τους στόχους του καταναλωτή και του οργανισμού (www.marketingpower.com American Marketing association) η διαδικασία εκείνη η οποία εντοπίζει, προλαμβάνει & καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη με αποτελεσματικό & προσοδοφόρο τρόπο (www.cim.co.uk, UK Chartered Institute of Marketing)

4 Μαρκετινγκ vs Διαφήμιση vs Πώληση Είναι λάθος να ταυτίζεται το μάρκετινγκ με τη διαφήμιση & τις πωλήσεις Το μάρκετινγκ είναι μία πιο σύνθετη διαδικασία που απαιτεί την ανάλυση πολλών παραγόντων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών & να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού, Οι διαφήμιση και οι πωλήσεις είναι μία από τις λειτουργίες του

5 Το μείγμα μάρκετινγκ των αθλητικών υπηρεσιών: Το μείγμα μάρκετινγκ των αθλ. υπηρεσιών Αθλητικό προϊόν Τιμή/ τιμολόγηση Κανάλια διανομής Προσωπικό Προώθηση/ επικοινωνία Λειτουργική διαδικασία Φυσικό/Υλικό περιβάλλον Αλεξανδρής, Κ. (2011). Αρχές Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ Οργανισμών & Επιχειρήσεων Αθλητισμού & Αναψυχής. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.

6 Το μάρκετινγκ διαμορφώνεται & καθορίζεται από 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2. ΣΤΟΧΟΥΣ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

7 1. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: είναι λειτουργική, φιλοσοφημένη και να δίνει οικονομική κατεύθυνση στην εταιρεία, εύκολα κατανοητή & άμεση, καθορίζει τις ιδιαιτερότητες & τα πλεονεκτήματα της εταιρείας, δίνει σημασία σε όλους τους εργαζόμενους, καθορίζει το αντικείμενο της εταιρείας, καθορίζει το κοινό που απευθύνεται, λέει ποια είναι τα προϊόντα, είναι ρεαλιστική Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

8 1. Η πολιτική που καθορίζει το μάρκετινγκ εξαρτάται από Την ιστορία της εταιρείας, Τις δυνατότητες του γυμναστηρίου, Το οικονομικό περιβάλλον που αναπτύσσεται (τοπική αγορά) Τις ανάγκες των μελών Ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη Την περιοδική ανανέωση ειδικά όταν συντρέχει λόγος Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

9 1. Οι τομείς που διαμορφώνονται βάση της πολιτικής/φιλοσοφίας της επιχείρησης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (π.χ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ή ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ)

10 2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τεθούν με βάθος 3ετίας ή 5ετίας είναι μετρήσιμοι να παρέχουν κατεύθυνση μπορούν να εδραιώσουν μακροπρόθεσμες προτεραιότητες διευκολύνουν την οργάνωση & διαχείριση της εταιρείας (μάνατζμεντ) θέτοντας συγκεκριμένα στάνταρ Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

11 3. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι πιο συγκεκριμένο από τους στόχους & θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μέσα σε 12 μήνες, είναι μετρήσιμο, καθορίζει την καταληκτική ημερομηνία επίτευξης, αποτελεί δέσμευση επιτυχίας ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εκφράζει ευχές ή ευσεβείς πόθους Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

12 Π.χ. Σε ένα χρόνο το γυμναστήριο να κατέχει το 20% της αγοράς, Να γίνεται επένδυση ύψους 10% του ετήσιου καθαρού κέρδους σε νέα προγράμματα, εξοπλισμό και/ή ιδέες Να επιτευχθεί ένα ποσοστό ετήσιας απόσβεσης ύψους 15% Να βελτιωθεί η εκπαίδευση του προσωπικού σε συγκεκριμένους τομείς, Να μειωθεί η ανακύκλωση γυμναστών & ν αυξηθεί η αποδοχή της εταιρείας & η εργασιακή τους ικανοποίηση Ν αυξηθεί η επιχορήγηση εκδηλώσεων στην τοπική κοινωνία ώστε ν αναγνωριστεί το γυμναστήριο ως ηγέτης στην αγορά

13 4.Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Βασιστεί σε τέσσερα σημεία: Διείσδυση στην αγορά Άνοιγμα της αγοράς Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων Ποικιλία προγραμμάτων Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

14 i. Διείσδυση στην αγορά Προσέλκυση ατόμων που δε γυμνάζονται, Προσέλκυση ατόμων που γυμνάζονται αλλού ή στο σπίτι, Προτροπή των υπαρχόντων μελών να αγοράσουν/συμμετάσχουν & σε άλλες υπηρεσίες ή σε πακέτα Π.χ.: Αλλαγές/προσθήκες σε προγράμματα ή/και στο προσωπικό, Επιστολές ταχυδρομικές, ηλεκτρονικές, κ.ο.κ., σε μέλη & μη μέλη του γυμναστηρίου, Αλλαγή του τρόπου διαφήμισης Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

15 ii. Άνοιγμα της αγοράς ειδικά σε περιπτώσεις κορεσμού του προϊόντος του γυμναστηρίου το άνοιγμα αυτό θα πρέπει να επιδιώκεται κυρίως σε περιόδους οικονομικής ευημερίας της αγοράς Προσέλκυση και νέας ομάδας στόχου (target group), Προσαρμογή της διαφήμισης, Παροχή νέων προγραμμάτων & υπηρεσιών, Προσφορά προγραμμάτων εκτός γυμναστηρίου, Αλλαγή σε μέλη του προσωπικού, Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

16 iii. Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων Ώστε να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις που τα μέλη κουράστηκαν/βαρέθηκαν από τα παρεχόμενα προγράμματα & τον εξοπλισμό, Περιοδική ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, Προσαρμογή του προσωπικού, των υπηρεσιών & του τιμοκαταλόγου ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών, Πιθανή προσαρμογή των εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή/και αγορά εξοπλισμού Έλεγχος του τι παρέχει ο ανταγωνισμός Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

17 iv. Ποικιλία προγραμμάτων Συνεχής προσαρμογή των προγραμμάτων & υπηρεσιών που παρέχονται. Παρακολούθηση των τάσεων στο εξωτερικό. Προσφορά νέων προϊόντων & υπηρεσιών, Συνδυασμός πρόσβασης σε διάφορους χώρους του γυμναστηρίου από τα μέλη, Επικοινωνία με τα μέλη για την άποψή τους για το τι θα ήθελαν θέλει προσοχή! Θα πρέπει να διαμορφώνονται μετά από εκτεταμένη έρευνα αγοράς & ανάλυση

18 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Δημιουργία ικανοποιημένων μελών.αφοσιωμένων Γνώση & κατανόηση των χαρακτηριστικών των μελών του γυμναστηρίου Τμηματοποίηση της αγοράς Ανάπτυξη των κατάλληλων προγραμμάτων, υπηρεσιών, προϊόντων, Κατάλληλη τιμολόγηση ώστε να υπάρχει επικερδής τοποθέτησή τους στην αγορά, Προώθηση & υποστήριξη των συστάσεων των μελών από άλλα μέλη, Ανταμοιβή της καλής απόδοσης του προσωπικού, ενθαρρύνονται οι νέες ιδέες Αξιοποίηση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές για τη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων σε θέματά τακτικής & ανάπτυξης Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

19 ΓΡΑΠΤΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η εφαρμογή των αρχών του μάρκετινγκ απαιτεί: σωστή οργάνωση & παρακολούθηση μέσω της κατάρτισης ενός γραπτού, λεπτομερούς πλάνου. Επιτρέπει την αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας του Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «κατάλογος» (checklist) αυτών που πρέπει να γίνουν Το προσωπικό ενημερώνεται για τους στόχους του γυμναστηρίου. Οι νέοι υπάλληλοι έχουν ένα σημείο αναφοράς Διαμορφώνει χρονοδιάγραμμα και καταληκτικές ημερομηνίες Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

20 Πυραμίδα μάρκετινγκ Προώθηση Διανομή Τιμή Προϊόν Ομάδα στόχος Έρευνα μάρκετινγκ

21 Έρευνα Μάρκετινγκ Γίνεται: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: Για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων Για να μάθουμε τι θέλει ο πελάτης Για να γίνουμε καλύτεροι από τους ανταγωνιστές μας ΠΡΑΚΤΙΚΑ: Τι είδους προγράμματα & υπηρεσίες θα προσφέρουμε Ποιες μέρες, ώρες & σε τι συχνότητα Ποια είναι η πιο κατάλληλη τοποθεσία Ποια θα είναι η συνδρομή Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης κ.α.

22 Έρευνα Μάρκετινγκ Η ολοκληρωμένη έρευνα μάρκετινγκ απαρτίζεται από:.. 1. Την έρευνα αγοράς 2. Την έρευνα προϊόντος 3. Την έρευνα πολιτικής τιμών-κερδών 4. Την έρευνα δικτύων διανομής 5. Την έρευνα επί της προώθησης των πωλήσεων

23 ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εξετάζουμε τα εξής: Ποιο είναι το περιβάλλον συνεργασίας; Τι είδους εταιρείες υφίστανται/αναπτύσσονται στην περιοχή; Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές του γυμναστηρίου; Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της περιοχής; Ποιο είναι το κοινωνικό περιβάλλον; Ποιο είναι το πολιτικό περιβάλλον; Ποιο είναι το νομικό περιβάλλον; Οι απαντήσεις δίνουν πιθανές ευκαιρίες προς εκμετάλλευση ή αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα και εμπόδια ανάπτυξης του γυμναστηρίου

24 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς φορείς, εταιρείες ή πρόσωπα με τους οποίους θα συνεργαστεί το γυμναστήριο: προμηθευτές, χορηγούς, εργαζόμενους, κ.α. Π.χ. ένα γυμναστήριο μπορεί να αποφασίσει να συνεργαστεί με συγκεκριμένες εταιρείες στην περιοχή (φυσιοθεραπευτήρια, γιατρούς, κλπ.) για ανευρεση πελατων. Ποιοι θα είναι οι πιθανοί προμηθευτές του γυμναστηρίου; Τα παραπάνω θα μπορέσουν να μειώσουν πιθανά έξοδα και το κόστος επένδυσης σε προμήθειες και προσωπικό.

25 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Ανταγωνιστές Άσκηση: άλλα γυμναστήρια, ινστιτούτα αισθητικής, υπαίθριους χώρους γύμνασης, εργασιακός αθλητισμός, πολεμικές τέχνες, κ.α.α, δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικές ακαδημίες, γήπεδα 5Χ5 Η καλή γνώση του ανταγωνισμού επιτρέπει: Πιθανή εξαγορά τους, Διαμόρφωση της τιμολόγησης, Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, Συνεργασία με τους ανταγωνιστές, Ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής μάρκετινγκ

26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η οικονομική κατάσταση της τοπικής κοινωνίας δημιουργεί προβλήματα ανάπτυξης αλλά και ευκαιρίες εξέλιξης Ανεργία, υψηλός πληθωρισμός, μικρό οικογενειακό εισόδημα.. Περιορίζουν την πιθανή πελατεία του γυμναστηρίου Αντιθέτως ευνοούν τη δημιουργία μονάδων εργασιακού αθλητισμού Ποιες θα πρέπει να είναι οι λογικές τιμές συνδρομής σύμφωνα με τους κατοίκους/πιθανά μέλη; Διαμόρφωση χώρου & αγορά εξοπλισμού: ο μοντέρνος εξοπλισμός είναι ελκυστικός αλλά απαιτεί μεγαλύτερη οικονομική επένδυση

27 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιλαμβάνει: πολιτιστικές, θρησκευτικές & κοινωνικές συνήθειες και αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων από την τοπική κοινωνία Ποιο είναι το ποσοστό των οικογενειών, των ηλικιωμένων, κ.α.; Ποια είναι η τάση για φυσική δραστηριότητα & υγιείς συνήθειες στην περιοχή; Ποια είναι η άποψη για τα γυμναστήρια;

28 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεταβολές στο πολιτικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσουν Νομαρχιακές & Δημοτικές αποφάσεις σε σχέση με το καθεστώς λειτουργίας των γυμναστηρίων (άδεια λειτουργίας, προγράμματα για τη διακοπή του καπνίσματος, κ.α.) Δημοτικά προγράμματα άσκησης: πόσο οργανωμένα είναι; Πόσο ελκύουν τους κατοίκους;

29 ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιλαμβάνει την κοινοτική & ελληνική νομοθεσία που διέπει το καθεστώς λειτουργίας του γυμναστηρίου Άδεια λειτουργίας (άδεια πυροσβεστικής, ΕΥΔΑΠ, πολεοδομία, κ.α., κατασκευαστικός κώδικας) Καθεστώς λειτουργίας (απλό γυμναστήριο ή πολυδύναμο κέντρο;) Έλεγχοι λειτουργίας από την πολιτεία Φορολογικά ζητήματα Άδεια για καφέ/μπαρ Ασφαλιστικό καθεστώς, Νομικό καθεστώς πρόσληψης υπαλλήλων, Λογιστικά θέματα ΦΕΚ Α 221/

30 Κοινό Κοινωνικά/ Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμπεριφορά Γεωγραφική τοποθεσία Ηλικία Εισόδημα Επάγγελμα Οικ. Κατάσταση Μόρφωση Κοινωνική τάξη Υγεία, κ.α. Ζητούμενο όφελος Βαθμός συμμετοχής Επίπεδο συμμετοχής Προσωπικότητα Είδος εγκατάστασης Γεωγραφικό κλίμα Τόπος κατοικίας

31 Ανιχνεύει τους πιθανούς πελάτες, συλλέγει δημογραφικές & γεωγραφικές πληροφορίες, υποδεικνύει το μοντέλο διαχείρισης που θα πρέπει να εφαρμοστεί καθώς και τις μεθόδους μάρκετινγκ που θα πρέπει να αναπτυχθούν. Μπορεί να γίνει ακόμη & από το διευθυντή, το μάρκετινγκ μάνατζερ ή το προσωπικό του γυμναστηρίου προκειμένου να εξαλειφθούν τα έξοδα για εξωτερικούς συμβούλους Αρκετά στοιχεία μπορούν να συλλεχθούν από κρατικές υπηρεσίες όπως: Δήμο, Βιομηχανικό & Εμπορικό επιμελητήριο, κ.α. Ο διευθυντής θα πρέπει να συλλέγει & να αρχειοθετεί λίστες με πιθανά μέλη του γυμναστηρίου, με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά σε περίπτωση επιδίωξης νέας ομάδας στόχου Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

32 ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρησιμοποιούνται για να διαμορφωθεί η βασική αγορά-στόχος στην οποία θα απευθύνεται το γυμναστήριο: άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε ακτίνα από το γυμναστήριο -15 οδήγησης για προαστιακές περιοχές. Περιλαμβάνει: Σύνολο ατόμων ηλικίας 12 ή 18 και πάνω Σύνολο νοικοκυριών, Ηλικιακή κατανομή ανά φύλο (ηλικιακές ομάδες: < 18, 18-24, 25-39, 4049, > 50) Τύπος νοικοκυριών (άγαμοι, παντρεμένοι, με ή χωρίς παιδιά) Εργασία Ποσοστό εργαζομένων ή μη εργαζομένων γυναικών με ή χωρίς παιδιά Οικογενειακό εισόδημα Ποσοστό νοικοκυριών που έχουν δικό τους σπίτι ή νοικιάζουν, κ.α.

33 Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Πρέπει να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, επιθυμίες, παράπονα, προβλήματα των μελών μας και να προσπαθούμε είτε να τα ικανοποιήσουμε είτε να βρούμε Μέσα: Ανοιχτός διάλογος με τα μέλη, Κουτί ή δελτίο παραπόνων, Ερωτηματολόγια, Έκδοση της «εφημερίδας» του γυμναστηρίου, Site, facebook, twitter, κ.α. Οργάνωση συναντήσεων με μέλη για συγκεκριμένα θέματα, Επικοινωνία με μέλη που διέκοψαν Συζήτηση με τους υπαλλήλους για τυχόν προβλήματα που τους υποδεικνύονται από τα μέλη

34 Customer Service Orientation Ο Schmid (1994) πρότεινε πέντε μεθόδους ώστε ο εκάστοτε διανομέας υπηρεσιών αναψυχής να διαμορφώσει μία πολιτική προσανατολισμού προς τον πελάτη: Προβολή των πελατών σε δημοσιεύσεις του οργανισμού Διαχείριση μέσω της τακτικής παρακολούθησης των εργασιών του γυμναστηρίου εκ των έσω Ενθάρρυνση των πελατών για επισκεψιμότητα σε χώρους της εγκατάστασης/νέες επισκέψεις Πραγματοποίηση τακτικών ερευνών στα μέλη Διαμόρφωση ενός συστήματος επικοινωνίας με τα μέλη.

35 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ήδη διαμορφωμένο ή Ανάπτυξη 10 ερωτήσεων (τουλάχιστον) στις οποίες τα μέλη να μπορούν να απατήσουν σε κλίμακα όπου: «Πολύ σημαντικό» ή «Συμφωνώ απόλυτα» Χώρος για ημερομηνία, Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλικία, κ.α. Αφήνουμε κενό χώρο για πρόσθετα σχόλια από το μέλος, Δίνουμε το ερωτηματολόγιο σε όσα περισσότερα άτομα μπορούμε Οργάνωση 10 συναντήσεων με κάθε μέλος. Εξηγούμε προκαταβολικά το λόγο της συνάντησης & προχωράμε άμεσα στις ερωτήσεις, Ρωτάμε πιθανές προτάσεις ή σχόλια στο τέλος, Καταγράφονται τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά σχόλια/αποτελέσματα Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

36 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Αρχικά προϋπολογίζουμε ένα ποσό που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει Τροποποιούμε το ποσό ανάλογα με τα ετήσια αποτελέσματα & τους στόχους που θέτουμε Οι περισσότερες δράσεις του μάρκετινγκ απαιτούν τουλάχιστον 6-12 μήνες για να δώσουν αποτελέσματα ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί Δεν πρέπει να εγκαταλείπεται το πλάνο εύκολα Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές για τουλάχιστον 6 μήνες από τη στιγμή έναρξης εφαρμογής του πλάνου μάρκετινγκ, Ελέγχεται και αξιολογείται το πλάνο μάρκετινγκ καθώς και ο προϋπολογισμός που του έχει διατεθεί ανά τετράμηνο Πραγματοποιείται αξιολόγηση και πιθανή ανανέωση ή τροποποίηση του πλάνου σε ετήσια βάση Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

37 Προϊόν Τιμή Διανομή.

38 Το παρόν & το μέλλον

39

40

41

42 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Διαφήμιση Πωλήσεις Προωθητικές ενέργειες

43 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Εξαρτάται από 4 στοιχεία: Τη φύση της επιχείρησης, Το ύφος & το μέγεθος της αγοράς που απευθύνεται το γυμναστήριο, Τον προϋπολογισμό που διαθέτει για διαφήμιση, Την αποτελεσματικότητα του μέσου διαφήμισης Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

44 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΡΟΗ ***** **** ** ** ** **** *** *** ** * ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΡΑΔΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: ΦΙΛΟΥΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ * * ***** ***** ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ** ** ** * *** ***** * * ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΠΑΡΤΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ***** = ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ Ή ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

45 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΣΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Εύκαμπτο και με σωστό συγχρονισμό Καλύπτει αποτελεσματικά την τοπική αγορά Ευρεία αποδοχή και χρήση Οι αναγνώστες πιστεύουν τα γραφόμενα Μικρή διάρκεια ζωής Γρήγορη ανάγνωση Εύρος αναγνωστικού κοινού; ΡΑΔΙΟ Μεγάλο κοινό Επιλογή κατάλληλου κοινού ανάλογα με το σταθμό Χαμηλό κόστος (ανά μονάδα χρόνου) Γεωγραφική ευλυγισία Μόνο παρουσίαση ήχου Μικρότερη προσοχή σε σχέση με την τηλεόραση από το κοινό Μεγάλο εύρος κόστους Μικρός χρόνος ζωής ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ευλυγισία διαφήμισης Σχετική απουσία ανταγωνιστικών διαφημίσεων Επαναλαμβανόμενη έκθεση του κοινού στο μήνυμα Σχετικά φθηνό μέσα Δημιουργικοί περιορισμοί Η προσοχή του κοινού μπορεί να διαταραχθεί από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες Περιορισμένη επιλογή κοινού Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

46 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Επίδραση Multimedia (πολυμέσων) Ελκύει όλες σχεδόν τις αισθήσεις Πολύ μεγάλο κοινό Μικρή επιλεκτικότητα του κοινού Φευγαλέα εντύπωσης στο κοινό Μικρός χρόνος ζωής Πολύ ακριβή ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Υψηλή γεωγραφική και δημογραφική επιλεξιμότητα Ποιοτική αναπαραγωγή Διαβάζεται και από μη αγοραστές ή τακτικούς αναγνώστες Πρέπει να κατατεθεί πολύ πριν το κλείσιμο του περιοδικού Πολλά περιοδικά δεν φθάνουν στον αναγνώστη Δεν υπάρχει εγγύηση για την τοποθέτηση του περιοδικού στα περίπτερα ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Επιλεξιμότητα του κοινού Διαφημιστική ευλυγισία Χαμηλό κόστος Οι καταναλωτές δεν δίνουν πολύ προσοχή Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

47 ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ: - Η ΠΩΛΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΕΜΜΕΣΑ Ή ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

48 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ -ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (γυμναστές) ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ FOLLOW-UP ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΨΗΛΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

49 Πληροφορίες & δεδομένα για το γυμναστήριο: Κανονισμούς, πολιτικές & αρχές, Κανονισμούς για φιλοξενούμενους ή καλεσμένους, Είδη συνδρομών, Πρόγραμμα παροχές γυμναστηρίου, Εγκαταστάσεις χώρους εξοπλισμό Πολιτική κρατήσεων ραντεβού Καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων Διαδικασίες εξόφλησης της συνδρομής Γυμναστές & το βιογραφικό τους Προσέγγιση μελών Χειρισμό παραπόνων εντάσεων Παρουσίαση τιμών στο νέο μέλος Σχέδιο ξενάγησης του γυμναστηρίου Γραπτό σενάριο πώληση Αν υπάρχει δυνατότητα: χρήση οπτικοακουστικών μέσων Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

50 Διαδικασία πώλησης: Γνώση του συνολικού σχεδίου πώλησης Προσέγγιση νέων πιθανών μελών Χειρισμός καλεσμένων Χρήση διαφόρων μέσων επικοινωνίας ηλεκτρονικών & μη Διαχείριση χρόνου Συμπεριφορά Τεχνικές απαντήσεων σε ερωτήσεις των μελών Κίνητρα στα μέλη Εκμάθηση της ικανότητας να «ακούνε» το μέλος Λύση προβλημάτων Γνώση της αγοράς Ικανότητες επικοινωνίας Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

51 Διαχείριση συνδρομών: Χειρισμός αιτήσεων εγγραφής Συλλογή χρημάτων Γραφειοκρατικές διαδικασίες Έντυπα αναφορών και συστήματα πληροφόρησης Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

52 ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: Ειδικές τιμές για ομάδες ατόμων ή εργαζόμενους από συγκεκριμένες εταιρίες ή αθλητικές ομάδες Τιμολόγηση συνδρομής με βάση την ώρα χρήσης του γυμναστηρίου (π.χ. Φθηνότερη συνδρομή το πρωί) Τιμολόγηση συνδρομής με βάση ποιοι χώροι του γυμναστηρίου χρησιμοποιούνται (π.χ. Πισινά) Το πότε θα αναπτυχθούν οι προωθητικές ενέργειες πρέπει να προαποφασίζεται (π.χ. Πριν από γιορτές όπως τα Χριστούγεννα, καλοκαίρι, κ.λ.π.) Χρήση προσφορών Χρήση δοκιμαστικών Χρήση καρτών ή άλλης μορφής δόσεων Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

53 Τήρηση αρχείου των στόχων πώλησης, Τήρηση αρχείου ενεργειών & δραστηριοτήτων, Τήρηση αρχείου αποτελεσμάτων (σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία & ετήσια βάση) Αρχείο επικοινωνίας με μέλη που διέκοψαν, Αρχείο ενημερώσεων ξεναγήσεων σε νέα μέλη Αρχείο ταχυδρομικών (και άλλων) αποστολών Στο τέλος κάθε εβδομάδας ο πωλητής συμπληρώνει καρτέλα αναφοράς αποτελεσμάτων & ενεργειών καθώς και στόχων της επόμενης εβδομάδας Διάγραμμα απόδοσης πωλητών Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

54 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: - ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΜΙΣΘΟΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΑ Grantham W.C. et al. (1998). Marketing and sales. In: Grantham W.C., Patton R.W., York T.D., Winick, M.L. (eds) Health and Fitness Management. Human Kinetics, Champaign, IL, pp

55 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στην περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα γυμναστήριο θα πραγματοποιούσατε έρευνα μάρκετινγκ; Τι θα λαμβάνατε υπόψη; Θέστε 5 ερωτήσεις που θα συμπεριλαμβάνατε στην έρευνα αγοράς.

O ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

O ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ O ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τσίτσκαρη Ε. etsitska@phyed.duth.gr ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ. να περιγράψει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στη διαμόρφωση του προγράμματος & των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΧΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ FITNESS & Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ FITNESS & Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ FITNESS & Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ FITNESS ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Αθλητικό Μάρκετινγκ Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΥΤΗ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Σε αυτή τη διάλεξη δίνεται έμφαση στην γνώση και κατανόηση των χαρακτηριστικών του μέλους του γυμναστηρίου αλλά και στο πως οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Σχεδιασμός - Προγραμματισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Προώθηση: Λόγοι σχεδιασμού δραστηριοτήτων προώθησης, στόχοι προώθησης, εργαλεία μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΪΟΝ A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος σας; Έχει κάποιο μοναδικό χαρακτηριστικό έναντι αυτού των ανταγωνιστών; 2. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση αγοράς Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση της αγοράς Η κατάτμηση της συνολικής ανομοιογενούς αγοράς ενός προϊόντος σε επιμέρους ομοιογενή τμήματα και η εξυπηρέτηση κάθε τμήματος μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Λόγοι Εφαρμογής των Αρχών του Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό, Αθλητικό Μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γεωγραφικά π.χ. Έθνη, Πολιτείες, Πόλεις, Επαρχίες, Κλίμα Η διαίρεση της αγοράς σε διακριτές ομάδες αγοραστών οι

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γεωγραφικά π.χ. Έθνη, Πολιτείες, Πόλεις, Επαρχίες, Κλίμα Η διαίρεση της αγοράς σε διακριτές ομάδες αγοραστών οι ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣΣΤΟΧΟΥΣ Στρατηγική ΜΚΤ Εξειδικευμένο Μάρκετινγκ Τμηματοποίηση και οι σημαντικές βάσεις τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών και της αγοράς επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Τμηματοποίηση αγοράς, μέθοδοι τμηματοποίησης Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ-ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΜΗ-ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν οι φορείς που µπορούν να διοικήσουν ένα αθλητικό κέντρο Το µάνατζµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠHΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠHΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠHΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΑΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητικό μάρκετινγκ: Αθλητική στρατηγική Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Εισαγωγή στη διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά αθλητικού προϊόντος Οι λειργίες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π. Θεοδωρίδης 1. Διεθνές Marketing. Business Game Ανάλυση Χώρας

Π. Θεοδωρίδης 1. Διεθνές Marketing. Business Game Ανάλυση Χώρας Country Region Global 2016 Διεθνές Εξαγωγικό Marketing Π. Θεοδωρίδης 1 Στόχος Κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και αποφάσεων σχετικά με το διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ Επιλογή τρόπου εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο BUSINESS PLAN

Επιχειρηματικό σχέδιο BUSINESS PLAN Επιχειρηματικό σχέδιο BUSINESS PLAN Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο Είναι η οργανωμένη καταγραφή ιδεών, στόχων και σχεδίων δράσεων. Μια νέα επιχείρηση είναι δύσκολο να πετύχει αν είναι «ανοργάνωτη»,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική χορηγία: Στόχοι χορηγίας, οφέλη χορηγίας, μειονεκτήματα χορηγίας, χορηγικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Συμμετοχή σε Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Χορηγία, τωρινή κατάσταση, σημαντικότητα αθλητικής χορηγίας, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Τιμολόγηση Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική χορηγία: Αθλητισμός και ΜΜΕ: θετικές/αρνητικές επιδράσεις ΜΜΕ Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Ενότητα 29 η : Στρατηγική Εμπορίας Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 13: Οργάνωση του μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους Μέρος Β» Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής

Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής: Δραστηριότητες Υπαίθριας Αναψυχής (σχεδιασμός υπηρεσιών) Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκριτικό πλεονέκτημα που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μπορεί να παραμείνει,

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα Μάρω Βλαχοπούλου Εξεταστής:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΥΠΕΤ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη Β.Α. ΜΒΑ Ph.D

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΥΠΕΤ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη Β.Α. ΜΒΑ Ph.D ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΥΠΕΤ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη Β.Α. ΜΒΑ Ph.D Μέρος πρώτο: Μάρκετινγκ τι και γιατί Μάρκετινγκ τι ; είναι οι πωλήσεις ;...είναι η διαφήμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις. Μπίτης Αθανάσιος 2017

Πωλήσεις. Μπίτης Αθανάσιος 2017 Πωλήσεις Μπίτης Αθανάσιος 2017 Τι είναι πώληση; Πώληση είναι η μεταξύ δύο προσώπων σύμβαση με την οποία ο ένας (πωλητής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα και να παραδώσει, αντί συμφωνημένου

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επιστημονικού Συνεργάτη Αθήνα Νοέμβριος 2010

Πιστοποίηση Επιστημονικού Συνεργάτη Αθήνα Νοέμβριος 2010 Πιστοποίηση Επιστημονικού Συνεργάτη Αθήνα Νοέμβριος 2010 Το Περιβάλλον 2000 Η επιτυχία του προϊόντος βασιζότανε Σε κλιμάκωση των επενδύσεων Σε αυξημένο αριθμό πωλητών Αυξημένη η συχνότητα επισκέψεων Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης Η διαδικασία επικοινωνίας Μείγµα επικοινωνίας Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας Η διαδικασία επικοινωνίας Πηγή Μήνυµα Επεξεργασία της πληροφορίας έκτης Επεξεργασία της πληροφορίας έκθεση Αντίληψη και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

«Marketing Management»

«Marketing Management» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Marketing Management» Δρ. Δημήτρης Πανόπουλος Καθ. Δημήτρης Ασκούνης Παίγνια Αποφάσεων 2016-2017 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Ανάπτυξη και σχεδιασμός αθλητικών γεγονότων Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Επαγγελματική σταδιοδρομία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα