Πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας: Παρούσα κατάσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας: Παρούσα κατάσταση"

Transcript

1 Πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας: Παρούσα κατάσταση ρ. Γεωργίου Ι. Μαντάνη ασολόγου - Τεχνολόγου Ξύλου & ρ. Αλέξη Καραλίβανου Εντεταλµένου Ερευνητή Γ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Βασιλικά, ΤΚ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : ,2,3 Fax : Η παρούσα κατάσταση της διαδικασίας πιστοποίησης της επίπεδης ξύλινης ευρωπαϊκής παλέτας (ευρωπαλέτας EUR) στη χώρα µας έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, γι αυτό και το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει αναλυτικά την όλη διαδικασία πιστοποίησης, να ενηµερώσει τους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και τους κατασκευαστές ξύλινων παλετών της χώρας µας. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και κατ επέκταση στη χώρα µας η ευρωπαλέτα EUR χρησιµοποιείται εκτεταµένα σε ποικίλες εµπορικές δραστηριότητες, κυρίως στις εγχώριες και διεθνείς µεταφορές γεωργικών προϊόντων, καθώς και πολλών άλλων αγαθών. Η ευρωπαλέτα είναι µία επίπεδη ξύλινη παλέτα τεσσάρων εισόδων, η οποία έχει µήκος 800mm και πλάτος 1.200mm. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρωπαλέτας (εξωτερικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, µηχανικές ιδιότητες) ελέγχονται και πιστοποιούνται από εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια τεχνολογίας ξύλου της ΕΕ σύµφωνα µε την ισχύουσα προδιαγραφή (UIC Code 435-2/7 th edition, Standard of Quality for European Flat Pallet, Made of Wood, and Measuring 800mm x 1200mm), η οποία έχει εκδοθεί από τη ιεθνή Ένωση Σιδηροδρόµων (UIC 1994). Έτσι, οι ευρωπαλέτες που ελέγχονται επιτυχώς από άποψη ποιότητας και πληρούν τις λοιπές διατάξεις της προαναφερθείσας προδιαγραφής πιστοποιούνται µε το προστατευόµενο σήµα ποιότητας EUR (λογότυπος ή trademark αρ ) (Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuele, Geneva, Switzerland, 1987). Το Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Ι Ε) της Θεσσαλονίκης µαζί µε το Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (ΙΜ Ο & Τ Π) της Αθήνας (Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, ΕΘΙΑΓΕ) και σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΓΓ & ΦΠ) του Υπουργείου Γεωργίας και τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας (ΟΣΕ), ο οποίος σηµειωτέον είναι το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο πιστοποίησης των ευρωπαλετών στη χώρα µας, επιχειρεί να βοηθήσει στην επίλυση των ποικίλων προβληµάτων έτσι, ώστε η πιστοποίηση των ελληνικών

2 ξύλινων ευρωπαλετών να εφαρµοσθεί στη χώρα µας. Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη διαδικασία τυποποίησης - παρ όλες τις καταβληθείσες προσπάθειες - δεν έχει καταστεί δυνατή εδώ και αρκετά χρόνια. Γενικά, η πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας αποτελεί ένα έργο άµεσης προτεραιότητας για τη χώρα µας, γι αυτό και η σπουδαιότητά του είναι πολύ µεγάλη. Η σπουδαιότητά του αυτή δικαιολογείται από τους παρακάτω σοβαρούς λόγους : (1) Στη χώρα µας δεν υπήρξε καµµία υποδοµή πάνω στο συγκεκριµένο θέµα (πιστοποίηση ευρωπαλετών), ενώ ταυτόχρονα η πίεση και το ενδιαφέρον των κατασκευαστών παλέτας ήταν και είναι πολύ µεγάλο. (2) Η εφαρµογή της πιστοποίησης θα εξαλείψει τα προβλήµατα που παρατηρούνται στην εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων (κυρίως των γεωργικών) στην ΕΕ και έτσι η µεταφορά τους θα γίνεται µε ασφάλεια και χωρίς κινδύνους απόρριψης ή επιστροφής. (3) Το υπέρµετρο κόστος από την αγορά εισαγόµενων ευρωπαλετών θα µειωθεί πολύ σηµαντικά. Οι εξαγωγικές εταιρίες θα είναι σε θέση να προµηθεύονται γρήγορα και εύκολα ευρωπαλέτες ελληνικής κατασκευής, οι οποίες θα είναι πιστοποιηµένες µε το σήµα ποιότητας EUR. Η απώλεια εθνικού συναλλάγµατος θα περιορισθεί έτσι σε µεγάλο βαθµό. (4) Η στασιµότητα που παρατηρείται στον κλάδο των µονάδων κατασκευής παλετών της χώρας µας θα εκλείψει και οι κατασκευαστές παλέτας θα είναι πεπεισµένοι ότι τα προϊόντα τους (ευρωπαλέτες) θα µπορούν, εφόσον βέβαια πληρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές, να πιστοποιηθούν µε το σήµα ποιότητας EUR σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να πωληθούν γρήγορα και εύκολα σε διάφορους καταναλωτές (εταιρίες εξαγωγών, µεταφορικές εταιρίες). Κατά τους τελευταίους 12 µήνες (Αύγουστος Αύγουστος 1997) τα ασικά Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ (Ι Ε, ΙΜ Ο & Τ Π) έχουν εφοδιασθεί µε το κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό και το ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό µετά από συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΘΙΑΓΕ και τη ΓΓ & ΦΠ του Υπουργείου Γεωργίας. Ο ΟΣΕ µε τη σειρά του, αφού προέβη σ όλους τους απαραίτητους ελέγχους, έκρινε ότι τα Εργαστήρια του ΕΘΙΑΓΕ πληρούν τις προϋποθέσεις και εποµένως θα είναι τα εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια που θα διενεργούν τους προβλεπόµενους ελέγχους για την πιστοποίηση των ελληνικών ξύλινων ευρωπαλετών. Στη συνέχεια και µετά από σύσκεψη όλων των εµπλεκοµένων φορέων, καθώς και των αντιπροσώπων των κατασκευαστών παλέτας, που πραγµατοποιήθηκε στις 3/6/1997 στη ΓΓ & ΦΠ, αποφασίσθηκε η έναρξη της πιστοποίησης του εν λόγω προϊόντος ξύλου σε µία πρώτη πειραµατική βάση και σύµφωνα µε τις παρακάτω διαδικασίες ελέγχου που θα διενεργηθούν µε ευθύνη του ΕΘΙΑΓΕ και των εργαστηρίων του. Ο ΟΣΕ, ωστόσο, ως ίκτυο Πιστοποίησης, θα έχει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη των διαδικασιών πιστοποίησης της ξύλινης ευρωπαλέτας. Η πιστοποίηση θα αποτελείται από δύο διαδικασίες : (α) την αρχική πιστοποίηση του κατασκευαστή (πιστοποίηση καταλληλότητας κατασκευαστή) και (β) την τακτική πιστοποίηση των παραγόµενων ευρωπαλετών (πιστοποίηση εµπορεύσιµων παρτίδων), οι οποίες και αναλύονται παρακάτω : (α) Πιστοποίηση καταλληλότητας κατασκευαστή Θα πραγµατοποιείται όπως περιγράφεται παρακάτω : Φάση 1: Υποβολή αίτησης του κατασκευαστή παλετών στον ΟΣΕ για χορήγηση αδείας παραγωγής ευρωπαλέτας. Φάση 2: Επίσκεψη αντιπροσώπων του ΕΘΙΑΓΕ και του ΟΣΕ για επιθεώρηση της µονάδας του αιτούντος κατασκευαστή και έλεγχο του τεχνικού εξοπλισµού, των κτιριακών εγκαταστάσεων, της γραµµής παραγωγής και του εργατικού προσωπικού. Φάση 3: Μετά τον επιτυχή έλεγχο στη φάση 2, ο κατασκευαστής οφείλει να αποστείλει δείγµα 3 ευρωπαλετών και 60 δοκιµίων συνδέσεων (20 δοκίµια για κάθε τύπο σύνδεσης της ευρωπαλέτας) για ποιοτικό έλεγχο στα εργαστήρια του ΕΘΙΑΓΕ µε έξοδα δικά του. 2

3 Φάση 4: Μετά τον επιτυχή έλεγχο στη φάση 3, ο κατασκευαστής οφείλει να κατασκευάσει δοκιµαστική παρτίδα 100 ευρωπαλετών, η οποία θα ελεγχθεί µακροσκοπικά (οπτικός έλεγχος, έλεγχος διαστάσεων) στη µονάδα του από ειδικευµένους Ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ. Φάση 5: Μετά τον επιτυχή έλεγχο στην προηγούµενη φάση, το αρµόδιο Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ αποστέλλει συµπληρωµένο Πρωτόκολλο Ελέγχου στον ΟΣΕ και στην Κ.Υ. του ΕΘΙΑΓΕ και εγκρίνει τη χορήγηση αδείας παραγωγής ευρωπαλέτας στο συγκεκριµένο κατασκευαστή. Το κόστος της πιστοποίησης καταλληλότητας του κατασκευαστή βαρύνει πάντα τον αιτούντα κατασκευαστή σύµφωνα µε τις διατάξεις τις ευρωπαϊκής προδιαγραφής Το συνολικό κόστος περιλαµβάνει εδώ τις εξής δαπάνες : Κόστος για τις δοκιµασίες διαγώνιας ακαµψίας (3 παλέτες) Κόστος για τις δοκιµασίες αποξήλωσης (60 δοκίµια συνδέσεων) Κόστος για τον έλεγχο της δοκιµαστικής παρτίδας των 100 παλετών Με πρόσφατη απόφαση του.σ. του ΕΘΙΑΓΕ αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε ένα προσωρινό τιµολόγιο για τις εργασίες πιστοποίησης των ευρωπαλετών που καθορίζει το κόστος των εργαστηριακών και επιτόπου µακροσκοπικών ελέγχων για την πιστοποίηση της καταλληλότητας του κατασκευαστή στη βασική τιµή των δρχ., η οποία προσαυξάνεται κατά 50 δρχ. ανά χιλιόµετρο για τα έξοδα µετάβασης στην έδρα του κατασκευαστή (ΕΘΙΑΓΕ 1997). Σηµείωση : Η διαδικασία πιστοποίησης καταλληλότητας του κατασκευαστή θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζει είτε η γραµµή παραγωγής, είτε το είδος του ξύλου, είτε τα υλικά σύνδεσης (λ.χ. καρφιά). (β) Πιστοποίηση εµπορεύσιµων παρτίδων Ο εξουσιοδοτηµένος κατασκευαστής οφείλει να ενηµερώνει έγκαιρα τον ΟΣΕ και την Κ.Υ. του ΕΘΙΑΓΕ κάθε φορά που παράγει µία νέα εµπορεύσιµη παρτίδα ευρωπαλετών. Αυτή η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγµατοποιείται, όπως παρακάτω : Φάση 1: Έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΣΕ και του ΕΘΙΑΓΕ από τον εξουσιοδοτηµένο κατασκευαστή που επιθυµεί να πιστοποιήσει µία συγκεκριµένη παρτίδα ευρωπαλετών (λ.χ παλέτες). Φάση 2: Επίσκεψη των Ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ στη µονάδα του εξουσιοδοτηµένου κατασκευαστή και επιλογή ενός τυχαίου και αντιπροσωπευτικού δείγµατος ευρωπαλετών ανάλογα µε το µέγεθος της παρτίδας (βλ /UIC). Φάση 3: Γενικός έλεγχος του δείγµατος των ευρωπαλετών από τους Ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ και συγκεκριµένα : Οπτικός έλεγχος Έλεγχος διαστάσεων Έλεγχος περιεχοµένης υγρασίας ξύλου Έλεγχος υλικών σύνδεσης (λ.χ. καρφιών) Φάση 4: Τελική έγκριση ή απόρριψη της συγκεκριµένης παρτίδας ευρωπαλετών. Το κόστος της τακτικής πιστοποίησης εµπορεύσιµων ευρωπαλετών επίσης βαρύνει τον αιτούντα κατασκευαστή. Με βάση την προαναφερθείσα απόφαση του.σ. του ΕΘΙΑΓΕ, το κόστος των επί τόπου µακροσκοπικών ελέγχων για την παραπάνω διαδικασία πιστοποίησης καθορίζεται στη βασική τιµή των δρχ. για παραγόµενη ποσότητα ευρωπαλετών µέχρι 500 τεµάχια (µέγεθος δείγµατος 20 ευρωπαλέτες), η οποία προσαυξάνεται κατά 50 δρχ. ανά χιλιόµετρο για τα έξοδα µετάβασης στην έδρα του κατασκευαστή. Όταν η εµπορεύσιµη παρτίδα υπερβαίνει τα 500 τεµάχια, τότε η παραπάνω 3

4 βασική τιµή προσαυξάνεται κατά δρχ. για κάθε µία παλέτα που προστίθεται στο µέγεθος του δείγµατος. Έτσι η βασική τιµή θα διαµορφώνεται στις : δρχ. για παρτίδα ευρωπαλετών δρχ. για παρτίδα ευρωπαλετών δρχ. για παρτίδα ευρωπαλετών Τέλος, η εφαρµογή της πιστοποίησης της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας δηµιουργεί ταυτόχρονα την επιτακτική ανάγκη για θεσµοθέτηση της πιστοποίησης του εν λόγω προϊόντος από τα αρµόδια Υπουργεία Μεταφορών & Επικοινωνιών και Γεωργίας ούτως, ώστε να προταθεί, να συστηθεί ή ακόµα και να επιβληθεί η χρήση πιστοποιηµένων ξύλινων ευρωπαλετών στις εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας µας (σύµφωνα πάντα και µε τις οδηγίες της ΕΕ), γεγονός που θα βοηθήσει σηµαντικά τόσο στη γρήγορη ανάπτυξη και εξέλιξη των ελληνικών βιοµηχανιών παλέτας, όσο και στην ασφαλή διακίνηση και µεταφορά των ελληνικών προϊόντων και αγαθών. Ευχαριστίες Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται στον ρ. Στέφανο ιαµαντή, τ.διευθυντή του Ι Ε Θεσσαλονίκης, για την πολύτιµη βοήθειά του στην οργάνωση του Εργαστηρίου Πιστοποίησης Παλετών. Επίσης, ευχαριστίες εκφράζονται προς τους κ.κ. ρ. Γ. Ρουσόδηµο και ρ. Ι. Πετειναράκη του ΙΜ Ο & Τ Π και ρ. Κ. Κασιούµη της Κ.Υ. του ΕΘΙΑΓΕ, τους κ.κ. Ν. Γεωργιάδη και Ν. Κωνσταντινίδη της ΓΓ & ΦΠ του Υπ. Γεωργίας και τον κ. Κ. Κατσουρό του ΟΣΕ, καθώς και προς τους κ.κ. κατασκευαστές παλετών της χώρας µας για τη βοήθεια και θετική συµβολή τους στο συγκεκριµένο θέµα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βουλγαρίδης Η., Πασιαλής Κ., Καραλίβανος Α. (1994). Ποιοτική Προδιαγραφή Επίπεδης Ξύλινης Ευρωπαϊκής Παλέτας Τεσσάρων Εισόδων ιαστάσεων 800x1200 mm. Ξύλο - Έπιπλο 128, σελ ΕΘΙΑΓΕ (1997). Έγκριση συνεργασίας ΕΘΙΑΓΕ και ΟΣΕ για την πιστοποίηση επίπεδων ξύλινων ευρωπαλετών και προσωρινού τιµολογίου παροχής εργασιών ποιοτικού ελέγχου ευρωπαλετών από τα Ινστιτούτα ασικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ. Αποφ. 11 ης ( ) συνεδρίασης.σ. ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα. Καραλίβανος Α. (1996). Οργάνωση και Λειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου και Πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Παλέτας ή Ευρωπαλέτας EUR. Ερευνητική πρόταση. Ινστιτούτο ασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Μαντάνης Γ. Ι. (1997). Πιστοποίηση της επίπεδης ξύλινης ευρωπαϊκής παλέτας (ευρωπαλέτας) : Παρούσα κατάσταση στη χώρα µας. Ξύλο - Έπιπλο 163, σελ Mantanis G. I. & A. Ε. Karalivanos (1997). Control and Certification of the European Wooden Pallet: Current Status in Greece. Proc. of the 1 st Conf. of Standardization and Related Activities: A Means of Balkan Countries Collaboration. Pg May 8-10, Technology Park, Thessaloniki, Greece. Mantanis G. I. & A. Karalivanos (1997). Protocol for the testing control of European pallet. Voluntary paper. Technical topic 22. Proc. of the XI World Forestry Congress. Oct , 1997, Antalya, Turkey. Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuele (1987). EUR. Trade-mark no , Geneva, Switzerland. 4

5 Ρουσόδηµος Γ. (1997). Προσωρινό Τιµολόγιο Εργασιών Πιστοποίησης Ευρωπαλετών από τα ασικά Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ. Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων, ΕΘΙΑΓΕ (αδηµοσίευτη). UIC (1994). European Pallet 800x1200mm. Std. no th edition. International Union of Railways, Paris, France. 5

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 4840401-4, FAX : 210 4840405 email: info@pharmacom.gr www.pharmacom.gr 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...4 Α1. Γενικά...4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) Αναθέτουσα αρχή : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα