ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ"

Transcript

1 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2007 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 περ.ε, σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.7 του Συντάγματος. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στο κατάστημά του στις 5 Νοεμβρίου 2008 με την εξής σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Κωνσταντίνος Κανδρής, Φλωρεντία Καλδή, Γεώργιος Κωνσταντάς Αντιπρόεδροι, Ηλίας Αλεξανδρόπουλος, Θεοχάρης Δημακόπουλος, Διονύσιος Λασκαράτος, Μιχαήλ Ζυμής, Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη (εισηγήτρια), Ευάγγελος Νταής, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος Μηλιώνης, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας και Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα, Σύμβουλοι. (οι Αντιπρόεδροι Νικόλαος Αγγελάρας και Ελένη Φώτη και οι Σύμβουλοι Σωτηρία Ντούνη και Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη απουσίασαν δικαιολογημένα ενώ η Σύμβουλος Αγγελική Μυλωνά αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.1968/1991), με την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας Γεωργίου Σχοινιωτάκη και της Γραμματέως Ιωάννας Αντωνογιαννάκη για ν αποφανθεί επί του Απολογισμού των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους του οικονομικού έτους 2007 και του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου Αφού θεώρησε Τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2007 και τον Ισολογισμό του Κράτους της που διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τον Υπουργό Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) με το 2/οικ.72832/0024/ Αφού άκουσε Το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του οποίου η σχετική γραπτή γνώμη παρατίθεται στα παρακάτω οικεία πρακτικά.

2 2 Αφού έλαβε υπόψη Α) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 98 παρ.1 περ.ε και 79 παρ.7 του Συντάγματος,, β) 41 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ/γμα 774/1980) «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων, υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου και 146 του π.δ/τος 1225/1981 «περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» και γ) 76 του ν.2362/1995 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» Β) Την από έκθεση της 7 ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα πρακτικά της14ης / Συνεδριάσεως του Α Κλιμακίου, την 11/2008 πράξη του V Τμήματος αυτού και τα πρακτικά της 20 ης / Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας με τη διαλαμβανόμενη σ αυτό επιφύλαξη. Παρατήρησε Α Επί του Απολογισμού Α1. Επί των Εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 1. Τα εισπραχθέντα έσοδα εμφανίζονται στον Απολογισμό σε δύο στήλες, δηλαδή «Εισπραχθέντα προ μείωσης επιστροφών» και «Εισπραχθέντα μετά μείωση επιστροφών» (βλ. το άρθρο 14 του ν. 2892/2001 και την /5660/0016/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών -Φ.Ε.Κ. Β όπως η τελευταία ισχύει). Εν προκειμένω, τα εισπραχθέντα έσοδα «προ μείωσης επιστροφών» ανήλθαν στο ποσό των ,37, ενώ «μετά τη μείωση των επιστροφών» διαμορφώθηκαν στο ποσό των ,12 (πραγματικά εισπραχθέντα έσοδα), το οποίο αντιπροσωπεύει το 50,91% του ΑΕΠ και είναι μεγαλύτερο από τα προϋπολογισθέντα κατά ,12, ήτοι κατά ποσοστό 29,82%, έναντι 8,08%, 10,82% και 26,74% των οικονομικού έτους 2006, 2005 και 2004 αντίστοιχα, υπολείπονται, όμως έναντι των βεβαιωθέντων ,58 (= , ,12).

3 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εισπράξεις έναντι προβλέψεων προϋπολογισμού Ονομασία Εσόδου Έσοδα Προβλέψεις 2007 Προβλέψεις 2006 Πραγματικές Εισπράξεις 2007 Πραγματικές εισπράξεις 2006 % μεταβολής εισπραχθέντων έτους 2007 έναντι έτους 2006 Άμεσοι Φόροι , ,06 6,61 Έμμεσοι Φόροι , ,48 8,06 Σύνολο Φορολογικών Εσόδων Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του Κράτους Λοιπά μη φορολογικά έσοδα Σύνολο μη φορολογικών εσόδων ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μεταβιβάσεις από Ε.Ε., Κράτη- Μέλη και έσοδα που εισπράττονται για αυτή Σύνολο Τακτικών Εσόδων , ,54 7, , ,88-24, , ,45 27, , ,33-7, , ,87 6, , ,08-27, , ,95 6,17 Πιστωτικά Έσοδα , ,93 75,65 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις Πιστωτικά Έσοδα ΠΔΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,88 34, , ,06-12, , ,71-69, , ,92 35, , ,60-12, , ,17 31,84

4 , , , , , , ,00 0,00 άμεσοι φόροι έμμεσοι φόροι Πρόσοδοι περιουσίας Εισπράξεις σε εκατ. Λοιπά μη φορολογικά Μεταβιβάσεις από Ε.Ε Πιστωτικά έσοδα τακτικού Διάφορα ειδικά μη φορολογικά Έσοδα από Δ.Ε. Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις Πιστωτικά ΠΔΕ 2. Τα φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) κάλυψαν το 93,17% των τακτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και το 39,42% του συνόλου των εσόδων του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού, παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους 2006 κατά ,60 και ποσοστό 7,45%. 59,58% 40,42% Άμεσοι φόροι Έμμεσοι φόροι

5 5 Ειδικότερα, οι άμεσοι φόροι κάλυψαν το 40,42% των φορολογικών εσόδων και το 15,94% των εσόδων του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού, παρουσίασαν δε αύξηση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,40 και ποσοστό 6,61%, η οποία (σε απόλυτα μεγέθη) προέρχεται κυρίως από το φόρο εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων). ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σύνθεσης άμεσων φόρων οικονομικού έτους 2007 Άμεσοι Φόροι Οικονομικό Έτος 2007 Οικονομικό Έτος 2006 Ποσοστό μεταβολής Φόρος Εισοδήματος , ,13 8,35% Φόρος Περιουσίας , ,73-6,23% Φόρος υπέρ τρίτων , ,11 238,13% Φόροι από Π.Ο.Ε.* , ,08-9,63% Προσαυξήσεις, , ,70 30,60% Πρόστιμα κλπ. Λοιποί φόροι , ,31 8,97% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,06 6,61% *Π.Ο.Ε.= παρελθόντα οικονομικά έτη 79,95% φόρος εισοδήματος φόρος περιουσίας φόρος υπέρ τρίτων φόροι από Π.Ο.Ε προσαυξήσεις, πρόστιμα κλπ λοιποί φόροι 6,24% 1,64% 9,92% 2,64% 0,01%

6 6 Οι έμμεσοι φόροι κάλυψαν το 59,58% των φορολογικών εσόδων, το 55,51% των τακτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και το 23,49% του συνόλου των εσόδων του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού, παρουσίασαν δε αύξηση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,21 και ποσοστό 8,06%, που προέρχεται κυρίως από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σύνθεσης έμμεσων φόρων οικονομικού έτους 2007 Έμμεσοι Φόροι Οικονομικό Έτος 2007 Οικονομικό Έτος 2006 Ποσοστό μεταβολής Φόρος Προστιθέμενης Αξίας , ,30 8,61% Φόρος Συναλλαγών , ,65 22,04% Λοιποί Φόροι Κατανάλωσης , ,72 4,10% Φόροι Κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία , ,21 8,41% Φόροι υπέρ τρίτων , ,73 16,64% Φόροι από Π.Ο.Ε , ,96-22,68% Προσαυξήσεις, Πρόστιμα κλπ , ,50-48,62% Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής και εξαγωγής κλπ. Έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε , ,84 24,71% , ,57 17,78% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,48 8,06% Σύνθεση έμμεσων φόρων 4,68 0,04 φόρος Προστιθέμενης Αξίας 8,10 24,80 φόροι υπέρ τρίτων φόρος Συναλλαγών 0,09 1,40 0,62 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 1,15 ειδικές εισφορές 59,13 φόροι κατανάλωσης από τελωνεία φόροι από Π.Ο.Ε προσαυξήσεις, πρόστιμα έσοδα για την Ε.Ε

7 7 Η σύνθεση των φορολογικών εσόδων (έμμεσων και άμεσων φόρων ) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη έναντι του οικονομικού έτους 2006, σε αναλογία 40,42% για τους άμεσους φόρους και 59,58% για τους έμμεσους φόρους, έναντι 40,75% και 59,25% αντιστοίχως του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο δε λόγος έμμεσων /άμεσων φόρων διαμορφώθηκε σε 1,47 έναντι 1,45 του προηγούμενου οικονομικού έτους. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Φορολογικών Εσόδων Φόροι Εκ. % Φόροι Εκ. % Φόροι Εκ. % Φόροι Εκ. % Άμεσοι ,10 Άμεσοι ,19 Άμεσοι ,75 Άμεσοι ,42 Έμμεσοι ,90 Έμμεσοι ,81 Έμμεσοι ,25 Έμμεσοι ,58 Σύνολο/ Σύνολο/ Σύνολο/ Σύνολο/ Λόγος Λόγος Λόγος Λόγος 1,43 1,32 1,45 1,47 Φορολογικά έσοδα Λόγος 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Έτος

8 8 3. Τα μη φορολογικά έσοδα (πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας του Κράτους, καθώς και λοιπά μη φορολογικά έσοδα) κάλυψαν το 6,48% των τακτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και το 2,74% του συνόλου των εσόδων του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,81 ήτοι ποσοστό 7,52%. 4. Τα πιστωτικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ,59, καλύπτοντας το 52,82% των εσόδων του Προϋπολογισμού, και παρουσιάζουν αύξηση έναντι των προϋπολογισθέντων κατά ,59 και ποσοστό 73,29%. Συγκεκριμένα, τα πιστωτικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στο ποσό των ,97 αυξήθηκαν δε έναντι των προϋπολογισθέντων κατά ,97 και ποσοστό 88,27% καλύπτοντας το 53,92% των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Τα πιστωτικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στο ποσό των ,62 και μειώθηκαν έναντι των προϋπολογισθέντων κατά ,38, ήτοι κατά ποσοστό 20,88%, καλύπτοντας το 44,10% των εσόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Πιστωτικά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού Έσοδα από τοποθέτηση Εντόκων Γραμματίων στον Ιδιωτικό Τομέα Έσοδα από τοποθέτηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Έσοδα από τοποθέτηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Ειδικών κατηγοριών ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Πιστωτικά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού Προβλέψεις 2007 Προβλέψεις 2006 Εισπράξεις 2007 Εισπράξεις , , , ,20 Λοιπά Δανειακά Έσοδα , ,40 Έσοδα από τον λογ/σμο «τακτοποιητέες εισπράξεις» για την τακτοποίηση Π.Ο.Ε Σύνολο Εσωτερικού Δανεισμού , ,93 Λοιπά Δανειακά Έσοδα Έσοδα από την έκδοση Βραχυπρόθεσμων Τίτλων Έσοδα από Δάνεια του Γενικού Επιτελείου Στρατού Σύνολο Εξωτερικού Δανεισμού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,93

9 9 Σύνθεση πιστωτικών εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού 0,49 2,74 51,59 έσοδα απ ό τοπ οθέτηση Εντόκων γραμματίων έσοδα απ ό τοπ οθέτηση Ομολόγων 41,83 έσοδα απ ό τοπ οθέτηση ομολόγων Ε.Δ. (ειδικών κατηγοριών) λοιπά δανειακά έσοδα έσοδα απ ό Π.Ο.Ε λοιπά δανειακά έσοδα 1,74 έσοδα απ ό βραχυπ ρόθεσμους τίτλους έσοδα απ ό Γεν. Επ ιτελείο Στρατού 0,03 0,78 0,81 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πιστωτικά Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Πιστωτικά Έσοδα Προβλέψεις Προβλέψεις 2007 Π.Δ.Ε Εισπράξεις 2007 Εισπράξεις 2006 Προϊόν Ομολογιακών Δανείων , ,60 Σύνολο Εσωτερικού Δανεισμού , ,60 Προϊόν κάθε είδους δανείων από πηγές εξωτερικού για τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. Προϊόν δανείων από την Ε.Ε Σύνολο Εξωτερικού Δανεισμού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,60

10 10 Σύνθεση πιστωτικών εσόδων Π.Δ.Ε. 1,38 3,9 94,72 Ομολογιακά δάνεια Δάνεια εξωτερικού Δάνεια από την Ε.Ε. Η σύνθεση των πιστωτικών εσόδων - ο δανεισμός, δηλαδή, από πηγές εσωτερικού και από πηγές εξωτερικού - παρουσιάζεται στους παραπάνω πίνακες. Διαπιστώνεται ότι τόσο ο εσωτερικός, όσο και ο εξωτερικός δανεισμός, παρουσιάζουν αύξηση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,66 και ποσοστό 30.55% και κατά και ποσοστό 162,93% αντιστοίχως. Σύνθεση πιστωτικών εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 39,21 2,57 2,42 Δάνεια σε ομόλογα Συνάψεις νέων δανείων Έκδοση εντόκων γραμματίων 55,80 Έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων

11 11 Ειδικότερα, τα έσοδα από δανεισμό σε ομόλογα ανήλθαν σε ,59 καλύπτοντας το 55,80% των πιστωτικών εσόδων, τα έσοδα από συνάψεις νέων δανείων ανήλθαν σε καλύπτοντας το 2,42% των πιστωτικών εσόδων, τα έσοδα από την έκδοση εντόκων γραμματίων διαμορφώθηκαν στα αντιπροσωπεύοντας το 2,57% των πιστωτικών εσόδων, και, τέλος, τα έσοδα από την έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων (eurocommercial papers) ανήλθαν σε , αντιπροσωπεύοντας το 39,21% των πιστωτικών εσόδων. Η κυριότερη πηγή εσόδων του Προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των πιστωτικών, είναι τα φορολογικά έσοδα και ειδικότερα οι έμμεσοι φόροι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 55,51% των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού. 5. Τα πραγματικά εισπραχθέντα έσοδα όπως αυτά διαμορφώθηκαν στον Κρατικό Απολογισμό του οικονομικού έτους 2007 δεν παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, παρά μόνο ως προς τα πιστωτικά έσοδα, πλην όμως απόκλιση διαπιστώνεται μεταξύ των μεγεθών που βεβαιώθηκαν, και αυτών που πραγματικά εισπράχθηκαν. Η απόκλιση αυτή εντοπίζεται κυρίως στο Φόρο Εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων), στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας καθώς και στους άμεσους και έμμεσους φόρους από παρελθόντα οικονομικά έτη, γεγονός που υποδηλώνει την υστέρηση των εισπράξεων έναντι των βεβαιώσεων που συντελέστηκαν. Η εν λόγω υστέρηση των εισπραχθέντων εσόδων έναντι των βεβαιωθέντων εσόδων εμφανίζεται σε κάθε οικονομική χρήση.

12 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Υστέρηση εισπραχθέντων εσόδων έναντι βεβαιωθέντων εσόδων Έσοδο Βεβαιωθέντα μετά τις διαγραφές Διαγραφές Εισπραχθέντα προ μείωσης επιστροφών Εισπρακτέο υπόλοιπο % Υστέρησης Άμεσοι Φόροι , , ,80 24,52 Έμμεσοι Φόροι , , , ,90 24,80 Σύνολο Φορολογικών Εσόδων , , , ,70 24,69 Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του Κράτους , , , ,15 4,45 Λοιπά μη φορολογικά έσοδα , , , ,49 91,59 Σύνολο μη φορολογικών , , , ,64 82,91 Σύνολο φορολογικών και μη φορολογικών εσόδων , , , ,34 37,83 Μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. και από Κράτη- Μέλη, καθώς και έσοδα που εισπράττονται για αυτήν , , ,99 0,004 Σύνολο Τακτικών Εσόδων , , , ,33 37,76 Πιστωτικά Έσοδα , ,97 356,59 0,00 Σύνολο Τακτικών και Πιστωτικών Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού , , , ,92 22,32 Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα , ,30 0,00 Έσοδα από Δημόσιες επενδύσεις , , , ,49 16,22 Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις , ,56 0,00 Πιστωτικά Έσοδα ΠΔΕ , ,62 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,41 20,92 Έτσι, το εισπρακτέο υπόλοιπο του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2007 ανήλθε σε ,41 και είναι αυξημένο έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,05 και ποσοστό 21,98% έναντι 20,52%, 26,50%, 46,06% των οικονομικών ετών 2005, 2004 και 2003 αντίστοιχα. Το εισπρακτέο υπόλοιπο αναφέρεται σε έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, τα οποία διαγράφονται λογιστικά

13 13 από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του επόμενου οικονομικού έτους (βλ. το άρθρο 10 του ν. 2362/1995). Το μεγαλύτερο εισπρακτέο υπόλοιπο, που καλύπτει το 51,17% του συνολικού, εμφανίζουν οι παρακάτω Δ.Ο.Υ.: Κωδικός Δ.Ο.Υ. Δ.Ο.Υ. Εισπρακτέο Υπόλοιπο 065 Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών Τμήμα Εσόδων , Φ.Α.Ε Πειραιά , Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών Τμήμα Εσόδων , Ιωνίας Θεσ/νίκης Τμήμα Εσόδων , Φ.Α.Ε. Θεσ/νίκης , Α Θεσ/νίκης Τμήμα Εσόδων , Α Αθηνών (Α, Β, Γ ) , Νεάπολη Θεσ/νίκης Τμήμα Εσόδων , Καλαμαριάς Θεσ/νίκης Τμήμα Εσόδων , Δ Αθηνών (Δ, Η ) ,47 Σύνολο ,38 Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το εισπρακτέο υπόλοιπο των οικονομικών χρήσεων Οικονομικό έτος Εισπρακτέο υπόλοιπο , , , , ,41 Εκατ. Εισπρακτέο υπόλοιπο Οικονομικά έτη

14 14 Τα διαγραφέντα έσοδα κατά το οικονομικό έτος 2007 ανήλθαν σε ,92 και είναι αυξημένα έναντι εκείνων του προηγούμενου οικονομικού έτους ( ,16) κατά ,76 και ποσοστό 97,29% έναντι αυξήσεως 132,59% του οικονομικού έτους 2005 έναντι μειώσεως 47,03% του οικονομικού έτους Οι διαγραφές αυτές οφείλονται κυρίως σε παραγεγραμμένα χρέη προηγούμενων οικονομικών χρήσεων και λιγότερο σε φορολογικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον διακανονισμό των φορολογικών χρεών. Μεγαλύτερο ύψος διαγραφέντων εσόδων που καλύπτει το 90,96% του συνολικού παρουσιάζουν οι παρακάτω Δ.Ο.Υ.: Κωδικός Δ.Ο.Υ. Δ.Ο.Υ. Διαγραφέντα Έσοδα 065 Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών Τμήμα Εσόδων , Πλοίων Πειραιά , Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών Τμήμα Εσόδων , Χίου Τμήμα Εσόδων , Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης Τμήμα Εσόδων , Γλυφάδας , Β Θεσ/νίκης Τμήμα Εσόδων (Β, Γ ) , Κηφισιάς , Ε Θεσ/νίκης Τμήμα Εσόδων , Φ.Α.Ε. Πειραιά ,88 Σύνολο ,69 Στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, στη μείωση, δηλαδή, του ποσού των ανείσπρακτων υπόλοιπων εσόδων και των διαγραφών, θα συμβάλλουν αποφασιστικά η εντατικοποίηση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών κυρίως ελέγχων.

15 15 A2. Επί των εξόδων ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Ανακεφαλαίωση δαπανών προϋπολογισμού Φορείς Προβλέψεις Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Πληρωμές Αδιάθετο Υπόλοιπο , ,28 Υπουργεία , ,39 Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων , , , , , ,96 Περιφέρειες , ,96 Σύνολο , ,06 Τακτικού , ,82 Δημόσιες Επενδύσεις κατά Υπουργείο , , , ,06 Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ , ,83 ΣΥΝΟΛΟ , ,88 1. Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού Οι προβλέψεις εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων), που κυρώθηκε με τον ν. 3523/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 277), ανέρχονται στο ποσό των , στον Κρατικό Απολογισμό διαμορφώθηκαν στο ποσό των , ενώ οι πληρωμές (πραγματικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού) ανέρχονται στο ποσό των ,12, παρουσιάζοντας απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά ,12 και κατά ποσοστό 29,82%. Σε σχέση με το οικονομικό έτος 2006, κατά το οποίο οι πληρωμές ανήλθαν σε ,17, παρουσιάζοντας απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά ,17 και κατά ποσοστό 8,08%, διαπιστώνεται ότι οι πληρωμές παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση, όσον αφορά στην απόκλιση από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού κατά 21,74%. Σε απόλυτα δε μεγέθη οι

16 16 πραγματικές δαπάνες του έτους αναφοράς είναι αυξημένες κατά ,95 και κατά ποσοστό 31,84%. Η διαφορά μεταξύ των διαμορφωθέντων στον Απολογισμό εξόδων και των πραγματικών πληρωμών (αδιάθετες πιστώσεις) ανέρχεται στο ποσό των ,88, αντιπροσωπεύοντας το 0,01% των πραγματικών πληρωμών, παρουσιάζουν δε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος κατά ,05 και ποσοστό 4,75%. 1α) Τακτικού Προϋπολογισμού. Τα προϋπολογισθέντα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό των , στον Απολογισμό διαμορφώθηκαν στο ποσό των και οι πραγματικές πληρωμές ανέρχονται σε ,18, παρουσιάζοντας απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά ,18 και ποσοστό 33,08%. Σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, οι πραγματικές δαπάνες είναι αυξημένες κατά ,24 και ποσοστό 34,43%. Ειδικότερα, οι πληρωμές κατά το οικονομικό έτος 2006 ανήλθαν σε ,94 και παρουσίαζαν απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού κατά ,94 και ποσοστό 9,30%. Διαπιστώνεται, επομένως, ποσοστιαία αύξηση, ως προς την απόκλιση από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, της τάξης του 23,78%. Η αύξηση αυτή των δαπανών του Τακτικού προϋπολογισμού και η απόκλισή του σε σχέση με τις προβλέψεις οφείλεται, κυρίως, στις πληρωμές χρεωλυσίων από την έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων (eurocommercial papers) ύψους , στην έκτακτη απόδοση στην Ε.Ε., λόγω αναθεώρησης του ΑΕΠ, ύψους , στις δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ύψους και, τέλος, στις έκτακτες δαπάνες για την οικονομική ενίσχυση των πυροπλήκτων ύψους ,23.

17 17 1β) Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού (δαπάνες που δεν περιλαμβάνουν τόκους και χρεωλύσια δανείων, καθώς και μέρος των δαπανών ΝΑΤΟ που εκτελούνται με πιστώσεις των Κρατών-Μελών), ανέρχονται στο ποσό των ,13 αντιπροσωπεύοντας το 39,55% των εξόδων του προϋπολογισμού και το 20,14% του ΑΕΠ. Από τη σύγκριση των πραγματικά εισπραχθέντων τακτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού ( ,91) με τις πρωτογενείς δαπάνες, διαπιστώνεται δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος (γεγονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην περιστολή των δαπανών της Κεντρικής Κυβέρνησης), ύψους ,78 ή 1,41% του ΑΕΠ. ΠΙΝΑΚΑΣ 9 Σύνθεση Πρωτογενών Δαπανών Κατηγορία Δαπανών Πληρωμές για Υπηρεσίες Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού Μεταβιβαστικές πληρωμές Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγμ/να έσοδα Υπόλοιπο δαπανών συμμετοχής Ελλάδος σε δαπάνες ΝΑΤΟ Προβλέψεις 2007 Πληρωμές 2007 Απόκλιση από προβλέψεις % επί των πρωτογενών δαπανών % του ΑΕΠ , ,12 50,08 10, , ,92 1,69 0, , ,15 30,02 6, , ,37 16,51 3, , ,22 0,09 0,02 Λοιπές Δαπάνες , ,07 1,55 0,31 Λοιπές δαπάνες εξυπηρέτησης Δημόσιας Πίστης , ,58 0,007 0,001 Απαλλοτριώσεις, αγορές κλπ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,16 0,04 0, , ,13 100,00 20,14

18 18 Σύνθεση Πρωτογενών Δαπανών 1,55 0,09 16,51 0,04 Πληρωμές για υπηρεσίες Προμήθειες αγαθών 0,007 Μεταβιβαστικές πληρωμές 30,02 50,08 Λοιπές δαπάνες εξυπηρέτησης Δημόσιας Πίστης Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματικά έσοδα Δαπάνες ΝΑΤΟ 1,69 Λοιπές δαπάνες Από την σύνθεση των πρωτογενών δαπανών του παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται ότι το 80% αυτών διατίθεται για πληρωμές υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν τα έξοδα κεντρικής διοίκησης του Κράτους (μισθοί, συντάξεις, μετακινήσεις, μισθώματα κλπ.), καθώς και για πληρωμές μεταβιβαστικές (επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις σε φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Οι συγκεκριμένες δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 10,09% και το 6,05% του ΑΕΠ. Περαιτέρω, διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση, σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, στις δαπάνες για την πληρωμή υπηρεσιών, στις μεταβιβαστικές πληρωμές, καθώς και στις πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα. Οι αποκλίσεις αυτές στις πληρωμές υπηρεσιών οφείλονται στις πάσης φύσης δαπάνες για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν απόκλιση 1213,08%, στις αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, που παρουσιάζουν απόκλιση 26,81%, στις αποζημιώσεις για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών, που δεν είχαν προϋπολογιστεί, στην καταβολή συντάξεων, που παρουσιάζει απόκλιση 6,5%, στις δαπάνες μετακίνησης προσωπικού, οι οποίες παρουσιάζουν απόκλιση 9,04%, καθώς και στις απόρρητες δαπάνες, οι οποίες παρουσιάζουν απόκλιση 324,87%. Όσον αφορά τις μεταβιβαστικές πληρωμές, οι αποκλίσεις από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού οφείλονται κυρίως στις έκτακτες οικονομικές

19 19 ενισχύσεις των πυροπαθών του θέρους του 2007 ύψους ,23, καθώς και στις επιχορηγήσεις ΝΠΙΔ, που παρουσιάζουν απόκλιση 22%. Τέλος, στις πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα, η απόκλιση οφείλεται κυρίως στην έκτακτη απόδοση στην Ε.Ε., λόγω της αναθεώρησης του ΑΕΠ, που ήταν ύψους εκατομμυρίων. 1γ) Δαπάνες εξυπηρέτησης Δημόσιας Πίστης Από τα στοιχεία του Υπολόγου Συμψηφισμών, σε σύγκριση με τα βιβλία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκύπτει ότι κατά το οικονομικό έτος 2007 πληρώθηκε για την εξυπηρέτηση του συνολικού Δημοσίου Χρέους (Χρέος Ενόπλων Δυνάμεων και Δημόσιο Χρέος) ποσό ,95, που αντιπροσωπεύει το 52,72% των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού. Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση του συνολικού Δημοσίου Χρέους παρουσιάζουν αύξηση, σε σχέση με το οικονομικό έτος 2006, κατά ,89 και ποσοστό 65,74%, και ανέρχονται σε 24,83% του ΑΕΠ έναντι 16,03% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, αποκλίνουν δε από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού ( ) κατά ,95 και κατά ποσοστό 73,91% έναντι 25,28% του οικονομικού έτους Διαπιστώνεται, λοιπόν, ποσοστιαία αύξηση, ως προς το ΑΕΠ, ύψους 8,8% και, ως προς την απόκλιση από τις προβλέψεις, ύψους 48,63%. Δαπάνες εξυπηρέτησης Δημόσιας Πίστης ως προς το ΑΕΠ

20 20 Ειδικότερα για τόκους, το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε ,25, που αντιπροσωπεύουν το 8,99% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και το 4,23% του ΑΕΠ, έναντι 11,81% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και 4,42% του ΑΕΠ για το οικονομικό έτος Διαπιστώνεται, έτσι, ποσοστιαία μείωση των δαπανών για πληρωμή τόκων, ως προς μεν το ΑΕΠ, της τάξης του 0,19%, ως προς δε τις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, της τάξης του 2,82%. ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Τόκοι Δημοσίου Χρέους Τόκοι Τόκοι εντόκων γραμ. Ιδιωτικού Τομέα Ποσοστιαίες μεταβολές 2007/2006 % , ,21-0,11 Τόκοι εντόκων γραμ. Δημ. Τομέα , ,57 0,55 Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου , ,42 0,42 Τόκοι δανείων Τραπ. Ελλάδος , ,08 37,44 Τόκοι ομολόγων Ελλην. Δημ. Δανείων οικον. εξυγίανσης , ,73 24,74 Τόκοι λοιπών δανείων σε ευρώ 141,74 306,59-53,77 Τόκοι δανείων που κεφαλαιοποιούνται Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα , ,84 1,84 Τόκοι δανείων εξωτερικού , ,77-0,08 Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά Τόκοι δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε ευρώ Τόκοι δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε συνάλλαγμα , , , , ,46-74, , ,57 7,36 ΣΥΝΟΛΟ , ,46 2,29

21 21 Τόκοι Δημοσίου Χρέους 0,14 0,39 2,88 2,58 0,32 0,94 0,06 10,83 Τόκοι εντόκων γραμ. Ιδιωτικού Τομέα Τόκοι εντόκων γραμ. Δημ. Τομέα Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Τόκοι δανείων Τραπ. Ελλάδος Τόκοι ομολόγων Ελλην. Δημ. Δανείων οικον. εξυγίανσης Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα Τόκοι δανείων εξωτερικού 81,87 Tόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων Τόκοι δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε συνάλλαγμα Φέτα 10 Για πληρωμές χρεωλυσίων και εξοφλήσεων δανείων καταβλήθηκαν ,06, που αντιπροσωπεύουν το 43,66% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και το 20,56% του ΑΕΠ, έναντι 30,86% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και 11,57% του ΑΕΠ του οικονομικού έτους Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ποσοστιαία αύξηση των δαπανών για πληρωμή χρεωλυσίων, ως προς το ΑΕΠ, της τάξης του 8,99%, και, ως προς τις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, της τάξης του 12,80%. Η αύξηση αυτή εντοπίζεται κυρίως στις πληρωμές χρεωλυσίων από την έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά (eurocommercial papers) ύψους για την κάλυψη έκτακτων ταμειακών ανοιγμάτων του προϋπολογισμού.

22 22 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Χρεωλύσια Δημοσίου Χρέους Χρεωλύσια Εντόκων γραμ. Ιδιωτικού Τομέα Ποσοστιαίες μεταβολές 2007/2006 % , ,28-23,33 Εντόκων γραμ. Δημ. Τομέα , ,30-72,07 Εξοφλήσεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου , ,68 +35,77 Δανείων Τραπ. Ελλάδος , ,45-11,33 Εξοφλήσεις ομολόγων Ελλην. Δημ. Δανείων οικον. Εξυγίανσης Χρεωλύσια λοιπών δανείων σε ευρώ Χρεωλύσια δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά Χρεωλύσια δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε ευρώ Χρεωλύσια δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε συνάλλαγμα , , ,41-5, , ,36-1, , ,88 +53, , , ,00-71, , ,37 +31,41 ΣΥΝΟΛΟ , ,93 +90,10 Χρεωλύσια Δημόσιου Χρέους 38,42 Εντόκων γραμ. Ιδιωτικού Τομέα Εντόκων γραμ. Δημ. Τομέα 0,08 1 0,01 4,91 Eξοφλήσεις ομολόγων Ελλην. Δημοσίου Δανείων Τραπέζης Ελλάδος 3,61 2,88 0,01 Χρεωλύσια δανείων σε συνάλλαγμα Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων Χρεωλύσια δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε ευρώ 49,09 Χρεωλύσια δανείων Ενόπλων Δυνάμεων σε συνάλλαγμα

23 23 (i) Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους Για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους καταβλήθηκαν ,25 έναντι προβλέψεως του προϋπολογισμού , αντιπροσωπεύει δε το 51,22% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, έναντι ποσού ,99 και προβλέψεως του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους. Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως ακολούθως: για την πληρωμή τόκων δαπανήθηκε ποσό ,19, έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού. Για την πληρωμή χρεωλυσίων και εξοφλήσεων δανείων καταβλήθηκαν ,27, έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού. (ii) Εξυπηρέτηση Χρέους Ενόπλων Δυνάμεων Για την εξυπηρέτηση του Χρέους Ενόπλων Δυνάμεων καταβλήθηκαν ,70, έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού, αντιπροσωπεύει δε το 1,5% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, έναντι ποσού ,40 και προβλέψεως του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους. Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως ακολούθως: για την πληρωμή τόκων καταβλήθηκαν ,06 έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού. Για την πληρωμή χρεωλυσίων καταβλήθηκαν ,79 έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού. (iii) Έξοδα, προμήθειες τραπεζών/ πιστωτικών ιδρυμάτων Για την πληρωμή εξόδων προμηθειών καταβλήθηκαν σε Τράπεζες και Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς ,64, έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού και ,07 του οικονομικού έτους 2006, παρουσιάζοντας, έτσι, αύξηση σε σχέση με το τελευταίο, κατά ,57 και κατά ποσοστό 24,56%.

24 24 1δ) Λειτουργική Ταξινόμηση Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η λειτουργική ταξινόμηση των δημοσίων δαπανών (ανά Υπουργείο/Φορέα). ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού ανά Υπουργείο / Φορέα Υπουργεία/ Φορείς Προεδρία της Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων Οικονομίας και Οικονομικών Προβλέψεις 2007 Πληρωμές 2007 Πληρωμές 2006 % Πληρωμών έναντι προβλέψεων 2007 % δαπανών Τακτικού Προ/σμου 2007 % δαπανών Τακτικού Προ/σμου , ,15-3,12 0,004 0, , ,69 1,74 0,18 0, , ,23 40,18 65,10 57,45 Εξωτερικών , ,12-8,37 0,38 0,51 Εθνικής Άμυνας , ,38 7,04 5,64 6,47 Εσωτερικών , ,65 0,90 3,26 4,20 Ανάπτυξης , ,80 44,87 0,27 0,35 ΥΠΕΧΩΔΕ , ,89-2,07 0,15 0,19 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , ,93-2,72 5,75 7,25 Απασχόλησης και Κοινωνικής , ,24-3,13 7,70 9,30 Προστασίας Υγείας και Κοινωνικής , ,90-7,93 4,19 5,19 Αλληλεγγύης Αγροτικής Ανάπτυξης και , ,41-5,80 1,05 1,28 τροφίμων Δικαιοσύνης , ,32 0,49 0,63 Πολιτισμού , ,04 13,90 0,35 0,42 Μεταφορών και Επικοινωνιών , ,79 26,82 0,41 0,54 Δημόσιας Τάξης , ,66 1,59 1,96 2,36 Τουριστικής Ανάπτυξης Εμπορικής Ναυτιλίας Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Μακεδονίας Θράκης Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων Περιφερειακές Διοικήσεις ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,32-11,57 0,06 0, , ,41 8,91 1,20 1, , ,07 12,68 0,10 0, , ,32-6,83 0,17 0, , ,72 0,20 0,31 0, , ,18 306,52 0,21 2, , ,04 67,71 1,50 1, , ,94 33,

25 25 Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι σημαντικό ποσοστό των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού απορροφούν τα Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών (65,10%), Εθνικής Άμυνας (5,64%), Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (5,75%), Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (7,70%) και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (4,19%). Σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, διαπιστώνεται ότι σημαντική υπέρβαση εμφανίζουν τα Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Πολιτισμού και η Γ.Γ.Ε.Ε. Σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, διαπιστώνεται ότι σημαντικό ποσοστό των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού απορρόφησαν, ως επί το πλείστον, τα ίδια Υπουργεία, το ποσοστό, ωστόσο, απορρόφησης έχει διαφοροποιηθεί. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό για όλα σχεδόν τα Υπουργεία έχει μειωθεί, με εξαίρεση το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών που παρουσιάζει ποσοστιαία αύξηση 7,65%. 2. Δημοσίων Επενδύσεων Τα προϋπολογισθέντα έξοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στο ποσό των Στον Απολογισμό διαμορφώθηκαν στο ποσό των , ενώ οι πραγματικές πληρωμές ανέρχονται σε ,94, αντιπροσωπεύοντας το 7,51% των εξόδων του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού και το 3,82% του ΑΕΠ. Το προηγούμενο οικονομικό έτος (2006) οι δαπάνες (πραγματικές πληρωμές) ανήλθαν σε ,23, αντιπροσωπεύοντας το 9,29% των εξόδων του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού και το 3,84% του ΑΕΠ. Έτσι, σε σχέση με το οικονομικό έτος 2006, οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων είναι μειωμένες, ως ποσοστό επί των δαπανών του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά 1,78%, ενώ, ως προς το ΑΕΠ, η αναλογία παραμένει σχεδόν αμετάβλητη.

26 26 Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανά Υπουργείο / Φορέα Υπουργεία/ Φορείς Προβλέψεις 2007 Πληρωμές 2007 Οικονομίας και Οικονομικών Πληρωμές 2006 % πληρωμών έναντι προβλέψεων 2007 % δαπανών ΠΔΕ 2007 % δαπανών ΠΔΕ , ,57 95,30 15,81 10,87 Εξωτερικών , ,57-51,80 0,16 0,39 Εθνικής Άμυνας , ,64-69,91 0,06 0,49 Εσωτερικών , ,68 11,72 12,31 12,40 Ανάπτυξης , ,36 4,51 4,66 7,96 ΥΠΕΧΩΔΕ , ,85-5,59 24,31 22,91 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , ,49-23,35 7,07 7,61 Απασχόλησης και Κοινωνικής , ,19-27,29 4,11 8,8 Προστασίας Υγείας και Κοινωνικής , ,88-44,45 1,22 1,11 Αλληλεγγύης Αγροτικής Ανάπτυξης και , ,57-36,06 4,29 5,30 τροφίμων Δικαιοσύνης , ,46 58,07 0,76 0,57 Πολιτισμού , ,70-18,26 3,10 3,50 Μεταφορών και Επικοινωνιών , ,17 78,18 5,35 4,03

27 27 Υπουργεία/ Φορείς Προβλέψεις 2007 Πληρωμές 2007 Πληρωμές 2006 % πληρωμών έναντι προβλέψεων 2007 % δαπανών ΠΔΕ 2007 % δαπανών ΠΔΕ 2006 Δημόσιας Τάξης , ,26 1,78 0,32 0,19 Τουριστικής Ανάπτυξης , ,02-14,13 0,88 0,86 Εμπορικής Ναυτιλίας , ,09-64,99 0, Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Μακεδονίας Θράκης Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής , ,30-31,25 0,03 0, , ,33-50,23 0,07 0, , ,92-14,79 0,23 2,30 Ανατολικής Θράκης , ,60 22,56 1,34 1,36 Κεντρικής Μακεδονίας , ,58-23,37 2,52 3,20 Δυτικής Μακεδονίας , ,92-37,61 0,61 1,00 Ηπείρου , ,77-7,90 0,96 1,10 Θεσσαλίας , ,68-15,11 1,11 1,23 Ιονίων Νήσων , ,66-10,64 0,70 0,65 Δυτικής Ελλάδος , ,25-17,55 0,99 1,22 Στερεάς Ελλάδος , ,28-46,75 0,62 1,23 Αττικής , ,95-6,48 1,56 1,45 Πελοποννήσου , ,20 9,09 1,23 1,26 Βορείου Αιγαίου , ,31 9,75 0,83 0,66 Νοτίου Αιγαίου , ,45-7,18 0,71 0,79 Κρήτης , ,53-1,58 1,87 1,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,23-0, Ως προς την κατανομή των κονδυλίων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαπιστώνεται ότι σημαντικό ποσοστό, μεταξύ άλλων, καταλαμβάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ (24,31%), το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (15,81%), το Υπουργείο Εσωτερικών (12,31%), το Υπουργείο Παιδείας (7,07%), το Υπουργείο Μεταφορών (5,35%), καθώς και το Υπουργείο Ανάπτυξης (4,66%). Διαπιστώνεται, περαιτέρω, σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού στα περισσότερα Υπουργεία και Φορείς, πλην των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης, τα οποία παρουσιάζουν υπέρβαση 95,30%, 11,72%, 4,51%, 58,10%, 78,18% και 1,78% αντιστοίχως. Αντιθέτως, τη σημαντικότερη υστέρηση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού παρουσιάζουν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μακεδονίας Θράκης, η Γ.Γ.Ε.Ε, καθώς και τα

28 28 Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πράγμα που σημαίνει ότι τα κονδύλια που διατέθηκαν για Δημόσιες Επενδύσεις δεν απορροφήθηκαν εξολοκλήρου από τους φορείς, τούτο δε κυρίως λόγω της μη υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων τους. Επισημάνσεις επί του Κρατικού Απολογισμού ΠΙΝΑΚΑΣ 14 Κρατικός Προϋπολογισμός (σε εκ. ευρώ) Τακτικός Προϋπολογισμός % Μεταβολής 1. Καθαρά Έσοδα ,18 2. Δαπάνες Τ.Π ,23 α. Τόκοι ,03 β. Λοιπές δαπάνες ,79 γ. Πρωτογενείς Δαπάνες ,37 3. Έλλειμμα Τ.Π ,39 Π.Δ.Ε. 4. Έσοδα ,14 5. Δαπάνες ,56 6. έλλειμμα ΠΔΕ ,77 Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης ,78 %ΑΕΠ 4,57% 3,86% ΑΕΠ ,02 Τακτικός Προϋπολογισμός 2007 Τακτικός Προϋπολογισμός Καθαρά Έσοδα Δαπάνες Τ.Π. Έλλειμμα Καθαρά Έσοδα Δαπάνες Τ.Π. Έλλειμμα Π.Δ.Ε Π.Δ.Ε Καθαρά Έσοδα Δαπάνες Τ.Π. Έλλειμμα Καθαρά Έσοδα Δαπάνες Τ.Π. Έλλειμμα

29 29 Το έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης ανέρχεται σε 4,57% του ΑΕΠ, έναντι 3,86% του προηγούμενου οικονομικού έτους, παρουσιάζει δε ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 0,71%. Διαπιστώνεται ότι το έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης προέρχεται σε ποσοστό 63,14% από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και σε ποσοστό 36,86% από τον Π.Δ.Ε. Το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού αποτελεί το 11,82% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και το έλλειμμα του ΠΔΕ αποτελεί το 44,09% των δαπανών των δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή, η Κεντρική Κυβέρνηση καλύπτει με δανεισμό το 11,82% των τρεχουσών δαπανών της και το 44,09% των δημοσίων επενδύσεων. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι το έλλειμμα του ΠΔΕ έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους έχει μειωθεί σε ποσοστό 12,77%. Β. Επί του Ισολογισμού του Κράτους της Τα ποσά των εντός και εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών, που εμφανίζονται στον Ισολογισμό του Κράτους, επαληθεύτηκαν από την αρμόδια για τον έλεγχο αυτού 7 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βάση τα στοιχεία του Υπολόγου Συμψηφισμών και τις μηχανογραφικές καταστάσεις του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους. Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α) Δημόσιο Ταμείο (Υπόλοιπο στα ταμεία του Κράτους Μετρητά , ,68 Αντίτιμα ,28) β) Λογ/σμοί Ενεργητικού Δημοσίου Ταμείου ,01 γ) Αποτελέσματα Λογ/σμού Κρατικής περιουσίας ,24 δ) Δημόσιο Χρέος ,18 ε) Αποτελέσματα Κρατικού Π/σμού μέχρι ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,93 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Δάνεια καλυπτόμενα με εγγύηση του Δημοσίου ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,93 ΠΑΘΗΤΙΚΟ α) Σύνολο Λογαριασμών Παθητικού Δημοσίου Ταμείου ,75 β) Δημόσιο Χρέος ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,93 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια που χορηγήθηκαν ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,93

30 30 1. Δημόσιο Ταμείο Ο Λογαριασμός «Δημόσιο Ταμείο», που αποτελεί το χρηματικό υπόλοιπο των Δ.Ο.Υ της , ανέρχεται στο ποσό των ,68 και αναλύεται σε μετρητά ,40 και σε αντίτιμα, πληρωμές, δηλαδή, που διενεργήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και δεν τακτοποιήθηκαν με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (ή δεν εμφανίστηκαν στα έξοδα προϋπολογισμού), ,28, έναντι αντιτίμων ,70 του οικονομικού έτους Τα αντίτιμα αφορούν μισθούς υπαλλήλων (που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ΔΙΑΣ) και συντάξεις ποσού ,39, επιστροφές δασμών και τελών χαρτοσήμου ποσού 1.616,50, διάφορες πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. (κατασχέσεις, έξοδα Διοικητικής Εκτέλεσης, κ.λπ.) ποσού ,30, ημιεξοφλημένα χρηματικά εντάλματα και γραμμάτια είσπραξης ποσού 172,86, λοιπά (έμμεσοι φόροι) ποσού ,06, λοιπές επιστροφές (φόρου εισοδήματος κ.λπ.) ποσού ,51, οδοιπορικά και αποζημιώσεις Δικαστικών Αντιπροσώπων ποσού 1.079,10 και επιστροφές Φ.Π.Α ποσού ,56. Τα αντίτιμα των Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2007 παρουσιάζουν αύξηση, έναντι των αντιτίμων του προηγούμενου οικονομικού έτους 2006, κατά το ποσό των ,58 ( , ,70), ήτοι κατά ποσοστό 5,64%. Ειδικώς δε στην κατηγορία αντιτίμων «Μισθοί και συντάξεις», η αύξηση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους ανέρχεται στο ποσό των ,47 ( , ,92 = ,47), ήτοι σε ποσοστό 12,04%. Η κατηγορία αντιτίμων «Επιστροφές από Φ.Π.Α.» ναι μεν παρουσιάζει μείωση έναντι του οικονομικού έτους 2006 κατά το ποσό των ,75, πλην όμως θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια περαιτέρω μείωσης, λόγω του υψηλού ατακτοποίητου ποσού των ,56 και δοθέντος ότι η μη τακτοποίηση των αντιτίμων, εντός του οικονομικού έτους, αντίκειται στο άρθρο 79 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό προς το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 2362/1995.

31 31 ΠΙΝΑΚΑΣ 15 Αναλυτικός πίνακας αντιτίμων δημοσίων ταμείων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ποσοστιαίες μεταβολές 2007/2006 % 1 Μισθοί και συντάξεις , ,92 12,04 2 Επιστροφές δασμών και τελών χαρτοσήμου 1.616, ,51-3,87 3 Λοιπές επιστροφές , ,14-15,82 4 Διάφορες προπληρωμές ειδικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ , ,01-18,06 5 Ημιεξοφλημένα Χρημ. Εντάλματα και γραμμάτια είσπραξης 172,86 300,00-42,38 6 Λοιπά , ,59-0,30 7 Οδοιπορικά και Αποζημιώσεις δικαστικών 1.079, ,22-40,35 αντιπροσώπων 8 Επιστροφές Φ.Π.Α , ,31-18,47 ΣΥΝΟΛΟ , ,70 5,65 2. Δημόσιο Χρέος Το ύψος του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την ανέρχεται στο ποσό ,18 ή 105,09% του ΑΕΠ, έναντι ,48 ή 105,63% του ΑΕΠ το Διαπιστώνεται ότι, αν και το ονομαστικό κεφάλαιο του Δημοσίου Χρέους αυξήθηκε κατά ,70 ή 6,48%, ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφεται υποχώρηση κατά 0,54%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,02% καθώς και στη μείωση του χρέους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την έχει ως ακολούθως:

32 32 ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 16 Σύνθεση χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης (σε εκατ. Ευρώ) ΠΟΣΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ ΟΜΟΛΟΓΑ ,78 89,11 Δάνεια σε ευρώ ,99 11,55 Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ ,72 0,76 Οφειλές Τραπέζης Ελλάδος ,67 2,81 Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι ,43 0,45 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Ν.Δ 3745/1957 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα 137 0,06 0, ,34 0,36 Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης 2,67 0,43 0,72 0,06 0,34 Ομόλογα 10,99 Δάνεια σε Δάνεια εκτός ζώνης Οφειλές Τραπέζης Ελλάδος Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι Έντοκα Γραμμάτια Ε.Δ. 84,78 Έντοκα γραμμάτια Ε.Δ. (ιδιωτικού τομέα) Διαπιστώνεται ότι το 84,78% του χαρτοφυλακίου του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης αποτελείται από ομόλογα, εκ των οποίων το 98,85% είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που αποτελούν και τον κύριο όγκο του Δημοσίου Χρέους, αντιπροσωπεύοντας το 88,08% του ΑΕΠ. Συνολικά το χρέος σε ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ελληνικού Δημοσίου, ανέρχεται σε 89,11% του ΑΕΠ. Ο χρονικός ορίζοντας σταδιακής λήξης του χρέους της Κεντρικής

33 33 Κυβέρνησης κατά την εκτείνεται μέχρι και το έτος 2057, ενώ, κατά το οικονομικό έτος 2007, εξοφλήθηκαν δάνεια και ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ονομαστικό κεφάλαιο) και έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου παλαιότερων οικονομικών ετών, συνολικού ύψους ,52. Αναφορικά δε με τη σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης, πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός από το Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά (eurocommercial papers) έχει κατ αρχήν ως αποτέλεσμα τη μη επιβάρυνση του κεφαλαίου του δημοσίου χρέους, καθόσον οι τίτλοι αυτοί εξοφλούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αναφοράς, επιβαρύνοντας μόνο το κεφάλαιο των τόκων, κατά το οικονομικό έτος 2007, βραχυπρόθεσμοι τίτλοι, ως προς το ποσό , επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος, διότι η εξόφλησή τους κατά κεφάλαιο και τόκους θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο οικονομικό έτος. Αναλυόμενο, εξ άλλου, το παραπάνω ονομαστικό κεφάλαιο του συνολικού Δημοσίου Χρέους κατά την ( ,18) αποτελείται από κεφάλαιο Χρέους Δημοσίου κατά ,25 και από κεφάλαιο Χρέους Ενόπλων Δυνάμεων κατά ,93. 2α) Χρέος Δημοσίου Το ονομαστικό κεφάλαιο του Χρέους του Δημοσίου κατά την διαμορφώθηκε στο ποσό των ,25 ή 103,12% του ΑΕΠ, έναντι ,05 ή 103% του ΑΕΠ το Είναι, επομένως, αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος κατά ,20 και κατά ποσοστό 7,15%. Οι δε λογαριασμοί του Δημοσίου Χρέους έχουν ως ακολούθως:

34 34 ΠΙΝΑΚΑΣ 17 Μεταβολών των διαφόρων δανείων του Δημοσίου Χρέους σε σχέση με το οικονομικό έτος 2006 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. Δάνεια και οφειλές σε ξένο νόμισμα (κατά την έκδοση) 2. Δάνεια και οφειλές σε δραχμές 3. Δάνεια που εκφράζονται σε συνάλλαγμα 4. Δάνεια και οφειλές σε χρυσό 5. Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 6. Δάνεια Νόμων 828 και 959/43 σε αυτούσια χρεώγραφα 7. Ομόλογα Ελλ. Δημοσίου 8. Ομολογιακά Δάνεια Οικονομικής Εξυγίανσης 9. Δάνεια Τρ. Ελλάδος σε δρχ. με ρήτρα ξένου νομίσματος 10. Δάνεια Τρ. Ελλάδος σε δρχ. ομολογιακά ρήτρας ξένου νομίσματος 11. Δάνεια Συμμετοχών σε συνάλλαγμα (κατά την έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ Έτος 2007 Έτος 2006 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ % , ,79-0, , ,49-3, , ,63-8, , ,19-3, , ,37-13, , ,89 0, , ,13 8, , ,36 0, , ,63-5, , ,82-5, , ,75-6,78 ΣΥΝΟΛΟ , ,05 7,15 Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η αύξηση του Χρέους του Δημοσίου προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 2β) Χρέος Ενόπλων Δυνάμεων Το Ονομαστικό Κεφάλαιο του Χρέους Ενόπλων Δυνάμεων κατά την διαμορφώθηκε στο ποσό των ,93 ή 1,98% του ΑΕΠ, έναντι ,43 ή 2,64% του ΑΕΠ του οικονομικού έτους Καταγράφεται, λοιπόν, μείωση σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος κατά ,50 και κατά ποσοστό 19,65%. Οι λογαριασμοί του Χρέους Ενόπλων Δυνάμεων έχουν ως εξής:

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2005 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 2 Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2010 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 17 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Για τον Ισολογισμό του Κράτους οικονομικού έτους Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Για τον Ισολογισμό του Κράτους οικονομικού έτους Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Ισολογισμό του Κράτους οικονομικού έτους 2010 Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές Έχω την τιμή να καταθέσω προς κύρωση στην Εθνική Αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 16 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 1 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 16 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 14ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 23 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ

Κεφάλαιο 1. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Κεφάλαιο 1. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισμό του Κράτους οικονομικού έτους 2010 Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές Έχω την τιμή να καταθέσω προς κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2011 και του Ισολογισμού (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισµού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2004 και του Γενικού Ισολογισµού της 31 ης εκεµβρίου σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασµό µε το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/95) Επί της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 1 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 20 ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Γεώργιος Κωνσταντάς,

Διαβάστε περισσότερα

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 2 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 και ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016.

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Την Οικονομική Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Περιφέρειας Αττικής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης 1609/2008 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IANOYAΡΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IANOYAΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IANOYAΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α. καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο----- ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α. καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο----- ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 5 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 15 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 10/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας 1. ΘΕΜΑ: Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:...

ΑΔΑ: 4Α1ΖΗ-99. ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ. Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Μήνας Αναφοράς:... ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Επωνυμία Φορέα : Έτος : Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Επωνυμία Φορέα : Έτος : Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (αρχικός + μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63018 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ-e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20

,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,20 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΑ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΦΜ 998146384 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ10060/54431/2098/31-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.611.908,59 2.282.102,50 2.115.709,23 4.755.773,83 0,00 0,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.611.908,59 2.282.102,50 2.115.709,23 4.755.773,83 0,00 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 5-4-017 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης: 119/017 ΘΕΜΑ Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Πρώτου (Α ) Τριμήνου 017. Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Περιφέρειες ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Επωνυμία Φορέα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Έτος : 2013 Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2012 και τον Ισολογισµό χρήσεως από 01.01.2012 έως 31.12.2012 της Κεντρικής ιοίκησης Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ι. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Διαμορφωθέντα Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 Θεσσαλονίκη 15/7/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή Οι υπογεγραμμένοι ημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 16384/2508/10-03-2016 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 322/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 322/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 43649/25.09.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 322/2015 ΘΕΜΑ Έγκριση του απολογισμού ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης δήμου 1.1 Αποτύπωση υπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 28818/4508/10-05-2016 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017.

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017. ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9682/20-07-2017 Αριθμός Συνεδρίασης : 25 η /2017 Αριθμός Απόφασης : 793 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015 Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε Ευρώ 0 Τακτικά Έσοδα 10.220.371,38 1 (πλην 13) Έκτακτα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθ. απόφασης 120 Περίληψη Προέλεγχος απολογισμού 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθ. απόφασης 120 Περίληψη Προέλεγχος απολογισμού 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 10 ης Ιουνίου 2014 Αριθ. απόφασης 120 Περίληψη Προέλεγχος απολογισμού 2013 Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 67305/10001/09-09-2015 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 )

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 29-02-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1636 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2016 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 25-07-2017 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης: 240/2017 ΘΕΜΑ Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δεύτερου (Β ) Τριμήνου 2017 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.:16915/3482/20-03-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1 από 11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208

Διαβάστε περισσότερα

Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας

Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας Y T G F Ο Ρ Τ Υ Ν Ι R T Y N A Δ Η Μ Ο Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014 O Γ O L Α A Σ P C N U M 0 1 0 2 Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας ΤΕΥΧΟΣ03 2 / ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 03 Σωστή Οικονομική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα