Αθήνα, Αριθμ. Φακ. : Αριθμ. Πρωτ.: /6/ Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση"

Transcript

1 Αθήνα, Αριθμ. Φακ. : Αριθμ. Πρωτ.: /6/ Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Μπουμπουλίνας Αθήνα ΙΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αθανασάκη Βόλος Θέμα: Καθυστερήσεις στην χορήγηση έγκρισης εκ μέρους της ΙΓ ΕΠΚΑ για την προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα ισόγειο οικοδομή στην περιοχή του κηρυγμένου Αρχαιολογικού Χώρου «Σωρός» στον οικισμό Αγ. Στέφανος του Δήμου Βόλου Αγαπητή κυρία Καρατζά, Αγαπητή κυρία Ιντζεσίσογλου, Στο πλαίσιο εξέτασης της αναφοράς του κ. ***** με κωδικό υπόθεσης , σχετικά με τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις στην χορήγηση έγκρισης εκ μέρους της ΙΓ ΕΠΚΑ για προσθήκη ορόφου σε ισόγεια οικοδομή του αναφερόμενου, στον οικισμό Αγ. Στεφάνου του Δήμου Βόλου, ο Συνήγορος του Πολίτη - μετά από πρόσφατες τηλεφωνικές επαφές με τις υπηρεσίες σας (01/03, 03/03 και 09/03/2011) σας γνωρίζει τα ακόλουθα: Πρόσφατα περιήλθε στην Ανεξάρτητη Αρχή το υπ αρ. 180/ (αρ. πρ. εισερχ. 4690/ ) απαντητικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων που εποπτεύει την επίμαχη περιοχή, που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση επί των τιθέμενων ζητημάτων. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενου του εγγράφου, ο κ. ****** είναι κάτοχος ισόγειας οικοδομής (αρ. αδείας 260/01) εκτός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου

2 και συγκεκριμένα επί της οδού Αμαρυλλίδος στο Ο.Τ του οικισμού Αγ. Στεφάνου στο Σωρό Δήμου Βόλου. Το οικόπεδο βρίσκεται ωστόσο σε θέση που όμως ασκείται έλεγχος θεμελίων εκ μέρους της αρχαιολογικής υπηρεσίας, καθώς εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή του κηρυγμένου Αρχαιολογικού Χώρου «Σωρός» (Αρχαία Πόλη Αμφανών), ο οποίος, σημειώνεται, δεν είναι οριοθετημένος (ήδη προωθείται πρόταση οριοθέτησης στην κεντρική υπηρεσία). Οι αρχαιότητες εκτείνονται πέραν της τειχισμένης πόλης και στη γύρω περιοχή προς όλες τις κατευθύνσεις. Καθώς το επίμαχο ακίνητο βρίσκεται ανάμεσα στην τειχισμένη αρχαία πόλη στο λόφο «Σωρός» και σε σπάνιο ταφικό μνημείο στην περιοχή της Θεσσαλίας (θαλαμοειδής τάφος «μακεδονικού τύπου» λαξευμένος μέσα στο φυσικό βράχο), πιθανολογείται η ύπαρξη αρχαίων καταλοίπων στο χώρο όπου διενεργήθηκαν οι εκσκαφές κατά την ανέγερση της ισόγειας οικοδομής του κου ******, που πλέον είναι αδύνατο να εντοπιστούν, αφού δεν προηγήθηκε έλεγχος θεμελίων προ της έκδοσης της οικοδομικής αδείας. Ειδικότερα επ αυτού ισχύουν τα εξής: Από το περιεχόμενο του ίδιου εγγράφου καθώς και άλλων σχετικών εγγράφων της ΙΓ Εφορείας Αρχαιοτήτων, που συνόδευαν την αναφορά (αρ. πρ. 446/ ), προκύπτει ότι η ισόγεια οικοδομή με υπόγειο με αρ. αδ. 260/01 του Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Βόλου εξεδόθη χωρίς τη σχετική έγκριση της ΙΓ ΕΠΚΑ, η οποία, όπως επισημάνθηκε, ασκεί έλεγχο θεμελίων σε όλη την περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/32 παλαιότερα και πλέον βάσει του Ν. 3028/02 (άρθρο 10 παρ. 3). Σχετικά ενημερωτικά έγγραφα προς το Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Βόλου περί υποχρέωσης προηγούμενης έγκρισης του ΥΠΠΟΤ για την έκδοση οικοδομικής αδείας, είχε απευθύνει η ως άνω Εφορεία ήδη από το 1983 (αρ. πρ. 199/ , 119/ ). Όπως προκύπτει από το τηρούμενο αρχείο των φακέλων της ΙΓ ΕΠΚΑ, η περίπτωση της υπ αρ. 260/01 οικοδ. αδείας αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς δε ζητήθηκε η άδεια της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα τη διενέργεια εκτεταμένων εκσκαφών, χωρίς την παρακολούθηση αυτών από αρχαιολόγο. Με αφορμή την υποβολή της από αίτησης του αναφερόμενου προς την ΙΓ ΕΠΚΑ για τη χορήγηση έγκρισης για την επέκταση καθ ύψος της οικοδομής, θα ανέκυπτε -σε περίπτωση χορήγησης τέτοιας έγκρισης - ζήτημα έμμεσης

3 νομιμοποίησης της ως άνω ισογείου οικοδομής μετά υπογείου, που είχε ανεγερθεί χωρίς την άδεια της Εφορείας. Περαιτέρω θα ετίθετο θέμα ίσης μεταχείρισης των λοιπών ενδιαφερομένων που αιτούνταν τη χορήγηση παρόμοιας άδειας, καθώς και ζήτημα ανεκτικής στάσης της υπηρεσίας απέναντι στη μη τήρηση της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό η ΙΓ ΕΠΚΑ προώθησε στη συνέχεια με το υπ αρ. 3466/ έγγραφό της σχετικό φάκελο προς τη ΔΙΠΚΑ, ζητώντας οδηγίες, με το αιτιολογικό ότι «το θέμα είναι διαδικαστικό και νομικό». Ακολούθως, η ΔΙΠΚΑ επέστρεψε το φάκελο με το από έγγραφό της, με την αόριστη αναφορά ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 49 (παράγραφος 2) του αρχαιολογικού νόμου (ν. 3028/02). Δηλαδή, όπως συνάγεται, να κριθεί από την εποπτεύουσα περιφερειακή υπηρεσία κατόπιν γνωμοδότησης ΤΣΜ, δεδομένου ότι, όπως ανέφερε στο ως άνω έγγραφο, το ζήτημα «δεν υπάγεται στα προβλεπόμενα από το άρθρο 50» του ν. 3028/02. Η ΙΓ ΕΠΚΑ θεώρησε προφανώς το περιεχόμενο της απάντησης αόριστο και εμμένοντας στην άποψη ότι πρόκειται για θέμα νομικής φύσεως, (βλ. σχετικά την υπ αρ. 341/05 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση έργου σε αρχαιολογικό χώρο, που έχει διενεργηθεί χωρίς αδειοδότηση του ΥΠΠΟΤ), έχει ζητήσει εκ νέου οδηγίες για το ορθό χειρισμό υποθέσεων παρόμοιου περιεχομένου που απασχολούν την Εφορεία, ενδεχομένως κατόπιν γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του υπουργείου. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι στην εν λόγω περίπτωση παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά στην οριστική τοποθέτηση των αρμόδιας υπηρεσίας απέναντι στο αίτημα του αναφερόμενου, δεδομένου μάλιστα ότι α) η πρώτη διαβίβαση του φακέλου στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου πραγματοποιήθηκε πέντε μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος, β) το περιεχόμενο της απάντησης της ΔΙΠΚΑ δεν παρείχε επί της ουσίας καμία διευκρίνιση και γ) ενώ η νέα εισήγηση/αναφορά της ΙΓ ΕΠΚΑ προς τη ΔΙΠΚΑ διαβιβάστηκε 17 μήνες μετά τη σύνταξη του απαντητικού εγγράφου της τελευταίας. Προς αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων στην υπόθεση αυτή, παρακαλούνται: α) η ΔΙΠΚΑ για τη χορήγηση κατά προτεραιότητα σαφών οδηγιών για τη σύννομη αντιμετώπιση θεμάτων τέτοιας φύσεως, κατόπιν γνωμοδότησης του νομικού

4 συμβούλου του Υπουργείου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, ούτως ώστε: α) να γνωρίζει ο θιγόμενος πολίτης εγκαίρως και υπεύθυνα, εάν είναι δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση της περιουσίας του με σύννομο τρόπο και β) να είναι σε θέση η αρμόδια Εφορεία να αποφαίνεται άμεσα σε σχετικά αιτήματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή αναμένει σχετική έγγραφη ενημέρωση για το θέμα αυτό, αλλά και για το ζήτημα της οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου. β) η ΙΓ ΕΠΚΑ για την έκδοση σχετικής απόφασης, αμέσως μόλις παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, με παράλληλη ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη τόσο για το επιμέρους ζήτημα, όσο και για την προώθηση της οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου. Με τη βεβαιότητα ότι θα έχουμε την άμεση ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία. Με τιμή Ευαγγελία Κ. Μπαλλά Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: 1. *******

5 ΕΠΕΙΓΟΝ 29 Ιουλίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: /20348/2011 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΙΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αθανασάκη Βόλος ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Μπουμπουλίνας Αθήνα Θέμα: Η αναφορά του κου ***** σχετικά με καθυστερήσεις στην χορήγηση ή μη της έγκρισης εκ μέρους της ΙΓ ΕΠΚΑ για προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα μη αδειοδοτημένη από το ΥΠΠΟΤ ισόγεια οικοδομή στον οικισμό Αγ. Στεφάνου του Δήμου Βόλου Σχετ. 1. Η υπ αρ. 9448/1963, ΦΕΚ 172/τ.Β/ απόφαση κήρυξης του λόφου του Σωρού ως αρχαιολογικού χώρου 2. Το υπ αρ. 199/ ενημερωτικό έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς το Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Βόλου 3. Το υπ αρ. 1119/ ενημερωτικό έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Βόλου 4. Το υπ αρ. 2904/ έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς τη ΔΙΠΚΑ 5. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/74004/3857/ έγγραφο της ΔΙΠΚΑ προς την ΙΓ ΕΠΚΑ

6 6. Το υπ αρ. 180/ απαντητικό έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς το Στ Π 7. Το υπ αρ. 895/ έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς τη ΔΙΠΚΑ 8. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/27138/1114/ έγγραφο της ΔΙΠΚΑ προς την ΙΓ ΕΠΚΑ 9. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/52330/2412/ έγγραφο της ΔΙΠΚΑ προς τη ΙΓ ΕΠΚΑ 10. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/51728/2404/ απαντητικό έγγραφο της ΔΙΠΚΑ προς το ΣτΠ 11. Η υπ αρ. 446/ αίτηση του αναφερόμενου για ανέγερση α ορόφου Αξιότιμες κυρίες, Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο διερεύνησης της αναφοράς του κ. ****** (αρ. φακ ) έλαβε στις το υπό στοιχ. 10 σχετικό απαντητικό έγγραφο της ΔΙΠΚΑ με τα συνημμένα στοιχεία. Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου - ιδιαίτερα των μνημονευόμενων σχετικών - σε συνδυασμό με το τελευταίο έγγραφο, συνάγονται τα ακόλουθα: 1. Ο κος ******, είναι κάτοχος ισόγειας οικοδομής πλησίον του κηρυγμένου, αλλά μη οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Σωρού Δήμου Βόλου. Η επίμαχη κατοικία βρίσκεται συγκεκριμένα ανάμεσα στην τειχισμένη αρχαία πόλη και στη θέση του θαλαμοειδούς τάφου μακεδονικού τύπου, σε περιοχή όπου εντοπίζονται εκτεταμένες αρχαιότητες, εντός του οικισμού Αγ. Στεφάνου, (οδός Αμαρυλλίδος, Ο.Τ. 1297). ( βλ. υπό στοιχ. 4, 7 σχετ.). 2. Η σχετική οικοδομική άδεια (260/2001) εξεδόθη από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη αδειοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, ως όφειλε κατά την έννοια της διατάξεως του ισχύοντος κατά το χρόνο εκείνο άρθρου 50 του Κ.Ν. 5351/1932 «Περί Αρχαιοτήτων». Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, για την εκτέλεση κάθε έργου (όπως εν προκειμένω οικοδομικού έργου) πλησίον αρχαίου απαιτείται και η άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται, αφού εκτιμηθεί τυχόν επελθούσα στο

7 αρχαίο βλάβη από την ανέγερση του κτίσματος. Νομολογιακά έχει κριθεί ότι η άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί το νόμιμο έρεισμα της οικοδομικής αδείας (ΣτΕ 3984/ /95, κλπ). (Ανάλογες υπήρξαν οι ρυθμίσεις του αντίστοιχου άρθρου 10 του νέου αρχαιολογικού νόμου 3028/02). Η μη ύπαρξη της απαιτούμενης άδειας του ΥΠΠΟΤ εν προκειμένω καθιστά μη σύννομη την εν λόγω άδεια οικοδομής και επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης της πολεοδομικής νομοθεσίας. 3. Η ως άνω υποχρέωση ήταν γνωστή στην Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου ήδη από το έτος 1983, καθώς η ΙΓ ΕΠΚΑ είχε ζητήσει με το υπό στοιχ. 2 σχετ. έγγραφό της (αλλά και μετέπειτα με το υπό στοιχ. 3 ) να θεωρείται από το Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Βόλου ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικών αδειών ή για την έγκριση κι εκτέλεση λοιπών έργων στη θέση Σωρός ή πολύ κοντά σε αυτή η σχετική γνωμάτευση της Εφορείας στο πλαίσιο του αρχαιολογικού νόμου, ώστε να αποφεύγεται έγκαιρα η μελλοντική ταλαιπωρία των πολιτών και να είναι δυνατή η πρόληψη καταστροφών αρχαιοτήτων με την παρακολούθηση εκσκαφών από αρμόδιο υπάλληλο. 4. Η απουσία του ως άνω στοιχείου έγινε αντιληπτή από την αρμόδια Εφορεία μετά από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως του κ. ***** για προσθήκη α ορόφου στις (βλ. υπό στοιχ. 11, 4, 7 σχετ.) 5. Η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην έκδοση οριστικής απόφασης επί του αιτήματος οφείλεται στον προβληματισμό νομικής τρόπον τινά φύσεως, που ανέκυψε από την ενδεχόμενη έμμεση νομιμοποίηση της οικοδομής αυτής από πλευράς αρχαιολογικών διατάξεων σε περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης έγκρισης καθώς και της ενδεχόμενης άνισης μεταχείρισης του αιτήματος του αναφερόμενου έναντι αιτημάτων άλλων πολιτών που την ίδια περίοδο είχαν ζητήσει και είχαν λάβει την έγκριση του Υπουργείου για την ανέγερση οικοδομής, κατόπιν διενεργηθέντος ελέγχου θεμελίων. Ως εκ τούτου ζητήθηκε με επαναλαμβανόμενη αλληλογραφία της ΙΓ ΕΠΚΑ προς τη ΔΙΠΚΑ η παροχή οδηγιών χειρισμού κι ενδεχομένως η διατύπωση γνώμης εκ μέρους του νομικού συμβούλου του Υπουργείου. (βλ. υπό στοιχ. 4,5,7,8 σχετ.)

8 6. Τα ακολούθως αναφερόμενα στα υπό στοιχ. 9 και 10 έγγραφα της ΔΙΠΚΑ ότι το ακίνητο βρίσκεται εντός οικισμού, όπου επιτρέπονται τα διώροφα κτίσματα και όταν ανηγέρθη το ισόγειο δεν απαιτείτο άδεια [ενν. της αρχαιολογικής υπηρεσίας] σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, δεν ευσταθούν, με βάση το σκεπτικό των παρ. 2 και 3 του παρόντος εγγράφου. 7. Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού η επιφύλαξη της Εφορείας περί τυχόν εφαρμογής της γνωμοδότησης 341/05 του ΝΣΚ και στην περίπτωση διαπίστωσης αυθαιρέτων στην ευρύτερη περιοχή αρχαιολογικών χώρων, αφού η εν λόγω γνωμοδότηση αναφέρεται γενικά σε χαρακτηρισμένους και οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους και όχι μόνο σε αρχαιολογικούς χώρους με σημεία και συντεταγμένες, όπως αυτοί οριοθετούνται σήμερα. 8. Οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία οριοθετήσεων αρχαιολογικών χώρων κατ εφαρμογή του ν. 3028/02 όχι μόνο δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού, που κατά κύριο λόγο αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά δημιουργούν καθεστώς ασάφειας και σύγχυσης στους πολίτες και τις υπηρεσίες. Εν προκειμένω, σύμφωνα με την πληροφόρηση εκ μέρους της ΙΓ ΕΠΚΑ είχε σταλεί στην Κεντρική Υπηρεσία φάκελος με πρόταση οριοθέτησης του χώρου από το 2001, χωρίς να ευωδοθεί. Πλέον προωθείται εκ νέου ο σχετικός φακέλος. 9. Προς αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων στην έκδοση απόφασης από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού για την τύχη του αιτήματος του αναφερόμενου πολίτη που εκκρεμεί επί 29 μήνες, θα πρέπει να εισαχθεί το συντομότερο ο φάκελος της υπόθεσης στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο για την κατά το άρθρο 49 του ν. 3028/02 γνωμοδότηση. 10. Η ΙΓ ΕΠΚΑ, οφείλει κατά την άποψη της Αρχής να εκφέρει αντικειμενική και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κυρίως ότι α) κατά την κατασκευή του υφιστάμενου κτίσματος έχουν παραβιαστεί βασικές διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και β) τη στάση που έχει τηρήσει σε ανάλογες περιπτώσεις (αρ. πρωτ. αναφ. στο ΣτΠ 17483/2009).

9 Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν διαφορετικές απόψεις σας, καθώς και για τις ενέργειές σας με σκοπό την οριστική τύχη της υπόθεσης. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας. Με τιμή Kαλλιόπη Σπανού Συνήγορος του Πολίτη 1. ******

10 Επείγον 10 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: /30533/2011 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Μπουμπουλίνας Αθήνα ΙΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αθανασάκη Βόλος Γραμματεία Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας Περιφερειακός Λάρισας Μεζούρλο Λάρισας Θέμα: Καθυστερήσεις στην χορήγηση ή μη της έγκρισης εκ μέρους της ΙΓ ΕΠΚΑ για προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα μη αδειοδοτημένη από το ΥΠΠΟΤ ισόγεια οικοδομή στον οικισμό Αγ. Στεφάνου του Δήμου Βόλου πλησίον του Αρχαιολογικού Χώρου Σωρού Σχετ. 1. Η υπ αρ. 9448/1963, ΦΕΚ 172/τ.Β/ απόφαση κήρυξης του λόφου του Σωρού ως αρχαιολογικού χώρου 2. Το υπ αρ. 199/ ενημερωτικό έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς το Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Βόλου 3. Το υπ αρ. 1119/ ενημερωτικό έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Βόλου 4. Η υπ αρ. 446/ αίτηση του αναφερόμενου για ανέγερση α ορόφου 5. Το υπ αρ. 2904/ έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς τη ΔΙΠΚΑ

11 6. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/74004/3857/ έγγραφο της ΔΙΠΚΑ προς την ΙΓ ΕΠΚΑ 7. Το υπ αρ. 180/ απαντητικό έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς το Στ Π 8. Το υπ αρ. 895/ έγγραφο της ΙΓ ΕΠΚΑ προς τη ΔΙΠΚΑ 9. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/27138/1114/ έγγραφο της ΔΙΠΚΑ προς την ΙΓ ΕΠΚΑ 10. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/52330/2412/ έγγραφο της ΔΙΠΚΑ προς τη ΙΓ ΕΠΚΑ 11. Το υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/51728/2404/ απαντητικό έγγραφο της ΔΙΠΚΑ προς το ΣτΠ 12. Το υπ αρ. πρωτ /20348/ έγγραφο με τις διαπιστώσεις του ΣτΠ 13. Το υπ αρ / (αρ. πρωτ. μας) υπόμνημα του αναφερόμενου προς το ΣτΠ συμπεριλαμβανομένου σχετικού υπομνήματος προς τη ΔΙΠΚΑ 14. Το υπ αρ /27776/ απαντητικό έγγραφο της Αρχής προς τον αναφερόμενο 15. Το υπ αρ /29700/ υπομνηστικό έγγραφο της Αρχής προς την ΙΓ ΕΠΚΑ και τη ΔΙΠΚΑ 16. Η με αρ. πρ. 3333/ αρνητική εισήγηση της ΙΓ ΕΠΚΑ προς το ΤΣΜΘ 17. Η υπ αρ. 199/ κατά πλειοψηφία 6:2 θετική γνωμοδότηση του ΤΣΜΘ 18. Το υπ αρ. 318/ διαβιβαστικό έγγραφο αποστολής του οικείου φακέλου και του αποσπάσματος της πράξης με αρ. 199/ θέμα 29 Ο του ΤΣΜΘ προς τη ΔΙΠΚΑ

12 Αξιότιμες κυρίες, Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ του Συντάγματος και το ν. 3094/2003 εξετάζει αναφορά του κ. ****** σχετικά με τις υπηρεσίες σας. Με το υπό στοιχ. 12 σχετ. έγγραφό της η Αρχή είχε διατυπώσει τις απόψεις και διαπιστώσεις της με βάσει τα μέχρι τότε δεδομένα του οικείου φακέλου, καταλήγοντας -μεταξύ άλλων- στο εξής: Η υπόθεση οφείλει να εισαχθεί άμεσα στο Τοπικό Συμβούλιο προς αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων και η ΙΓ ΕΠΚΑ θα πρέπει να εκδώσει πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη -πέραν των λοιπών στοιχείων- το γεγονός ότι κατά την κατασκευή του υφιστάμενου κτίσματος έχουν παραβιαστεί οι αρχαιολογικές διατάξεις, καθώς και τη στάση που έχει τηρηθεί από την υπηρεσία σε παρόμοιες περιπτώσεις (βλ. σημεία 9-10 του υπό στοιχ. 12 σχετ.). Σχετικώς αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι εξ αρχής η ΙΓ ΕΠΚΑ, εκθέτοντας τις επιφυλάξεις της για τη χορήγηση της άδειας όσον αφορά στη νομική διάσταση του θέματος (ενδεχόμενη έμμεση νομιμοποίηση αυθαιρέτου), ζήτησε οδηγίες χειρισμού τέτοιας φύσεως υποθέσεων, ενδεχομένως κατόπιν έκδοσης γνωμοδότησης εκ μέρους του νομικού συμβούλου του ΥΠΠΟΤ (βλ. υπό στοιχ. 5 σχετ.). Σύμφωνα με το υπό στοιχ. 6 αρχικό απαντητικό έγγραφο της ΔΙΠΚΑ η περίπτωση «δεν υπάγεται στα προβλεπόμενα από το άρθρο 50». Ως εκ τούτου ο φάκελος επεστράφη για να αντιμετωπιστεί από την Εφορεία σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 49 του ν. 3028/02. Πρόσφατα, μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές και γραπτές επαφές τόσο με την ΙΓ ΕΠΚΑ, όσο και με τη Γραμματεία και τον πρόεδρο του ΤΣΜΘ (στις με την υπάλληλο της Εφορείας κ. Τριανταφυλλοπούλου, στις με την Γραμματέα του ΤΣΜΘ κα Χρυσοπούλου, στις με την προϊσταμένη της ΙΓ ΕΠΚΑ κα Ιντζεσίλογλου, στις με τον κ. Κορκίζογλου) η Αρχή πληροφορήθηκε λαμβάνοντας αντίγραφα των σχετικών στοιχείων - ότι το ζήτημα εισήχθη στο Τοπικό Συμβούλιο με την υπό στοιχ. 16 αρνητική εισήγηση της Εφορείας προς συζήτηση για την κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του νόμου 3028/02

13 γνωμοδότηση. Το τελευταίο με την υπό στοιχ. 17 πράξη του γνωμοδότησε, ωστόσο, θετικά με πλειοψηφία 6:2. Στη συνέχεια όμως η γνωμοδότηση διαβιβάστηκε από τη Γραμματεία του ΤΣΜΘ με το υπό στοιχ. 18 διαβιβαστικό προς τη ΔΙΠΚΑ για την έκδοση της απόφασης χωρίς τη μνεία συγκεκριμένου σκεπτικού και διατάξεων και όχι προς την ΙΓ ΕΠΚΑ, την αρμόδια για το ζήτημα υπηρεσία, σε εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1δ της ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ , το οποίο ορίζει ότι η χορήγηση άδειας για οικοδομική δραστηριότητα μέχρι 400τ.μ. και μέχρι τριών ορόφων πλέον του ισογείου πλησίον αρχαίου, ή νεώτερου μνημείου, αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι ο φάκελος θα πρέπει να επιστραφεί άμεσα στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης, ενώ παράλληλα να γίνει σχετική διόρθωση του υπό στοιχ. 18 διαβιβαστικού. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας. Με τιμή Ιωάννης Π. Σαγιάς Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: 1. ******

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Πολεοδομικός σχεδιασμός Άρσεις απαλλοτρίωσης Δεσμεύσεις για δημόσια έργα Αμφισβήτηση και διευκρίνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ

*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ *** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5168/02-08-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα