OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23"

Transcript

1 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ... 3 Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 4 Ι. Δραστηριότητες Χρήσης II. Μεταβολές στη Σύνθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας... 5 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 5 Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ... 5 ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... 5 Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Κύριοι Μέτοχοι Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευση την παρούσα έκθεση για τα πεπραγμένα, τις δραστηριότητες και τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την 6η εταιρική χρήση που έληξε την και παρακαλούμε για την έγκρισή τους. Α. ΓΕΝΙΚΑ Η OTEGLOBE, αμιγώς θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε» με έδρα την Αθήνα, παρέχει διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Η εταιρία είναι αμιγώς θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ A.E. και λειτουργεί από το Η OTEGLOBE έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό τηλεπικοινωνιακό κέντρο της περιοχής και παρέχει μια ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών δεδομένων, χωρητικοτήτων και φωνής μέσω ιδιόκτητων δικτυακών υποδομών εξυπηρετώντας Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά, με την παροχή διεθνών ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων. Μετά την απόσχιση από τον ΟΤΕ και την παράλληλη εισφορά στην OTEGLOBE του κλάδου διεθνών εγκαταστάσεων και καλωδιακών υποδομών την 1/04/07, η εταιρία κατέχει πλέον δύο, διπλής όδευσης, ιδιόκτητα δίκτυα οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας, το TBN και το GWEN, που εκτείνονται από την Ελλάδα στην Δ. Ευρώπη καθώς και ένα IP/MPLS (MSP) δίκτυο με 14 κόμβους στην Δ. Ευρώπη, Αν. Ευρώπη και την Νέα Υόρκη. Επιπλέον, η OTEGLOBE έχει δικαιώματα σε διάφορα περιφερειακά και υπερατλαντικά υποβρύχια καλώδια, διεθνή δίκτυα οπτικών ινών προς όλες τις γειτονικές χώρες και περισσότερες από 150 διμερείς διασυνδέσεις. Αναλυτικότερα, η Εταιρεία επικεντρώνει την δραστηριότητά της στους ακόλουθους τομείς: Στην ανάπτυξη, υλοποίηση, και παροχή χωρητικοτήτων και διασύνδεσης μέσω δύο ιδιόκτητων φυσικά και γεωγραφικά διακριτών διεθνών δικτύων οπτικών ινών Στην εμπορική ανάπτυξη και διαχείριση της διεθνούς τηλεφωνίας του ΟΤΕ Στη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διεθνούς τηλεφωνίας σε παρόχους στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως VoIP, Hubbing κ.α. Στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση του διεθνούς δικτύου MPLS/IP (MSP) παρέχοντας ολοκληρωμένες και πλήρως διαχειριζόμενες υπηρεσίες σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες και παρόχους στην περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. 3

4 Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι. Δραστηριότητες Χρήσης 2007 To 2007 μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία ιδιαίτερα επιτυχής χρονιά για την OTEGLOBE σε εμπορικό και τεχνολογικό επίπεδο τόσο στον τομέα των υπηρεσιών δεδομένων (I.P. data & SDH χωρητικότητες) όσο και στον τομέα των υπηρεσιών φωνής.. Όσον αφορά τις υπηρεσίες δεδομένων, τα έσοδα του 2007 σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του +19% σε σχέση με το 2006, παρά τη συνεχιζόμενη τάση της αγοράς για μείωση των τιμών, εκμεταλλευόμενη την αύξηση ζήτησης λόγω ευρυζωνικότητας,. Η εταιρεία, ακολουθώντας τις νέες τάσεις της αγοράς, κατά το 2007 πραγματοποίησε πωλήσεις/συμφωνίες σε επίπεδο 3ετίας-5ετίας. Οι υπηρεσίες φωνής το 2007 κυμάνθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα επιτυγχάνοντας περαιτέρω αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα παρά τη συνεχιζόμενη μείωση τιμών καθώς και την μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού εσωτερικά στην Ελλάδα από τους Εναλλακτικούς παρόχους, ο τζίρος της χονδρικής ομίλου ΟΤΕ έφτασε τα 160,3εκ από τα 150εκ που κυμάνθηκε το 2006 αυξάνοντας και τον αριθμό των διασυνδέσεων με Διεθνείς Φορείς. Η χρήση της τεχνολογίας υπηρεσιών φωνής over MPLS που διαχειρίζεται κατά αποκλειστικότητα η OTEGLOBE, παρουσίασε και αυτή αύξηση της τάξης του 20% ( 50εκ το 2007 από 41,8εκ το 2006). Ακολουθούν τα σημαντικότερα γεγονότα στη δραστηριοποίηση της εταιρίας για το 2007: Η απόσχιση του κλάδου εγκαταστάσεων και καλωδιακών υποδομών του ΟΤΕ Α.Ε (εισφορά σε είδος) στην OTEGLOBE. Ο κλάδος που μεταφέρθηκε περιλαμβάνει το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ΟΤΕ που αφορούν στις διεθνείς εγκαταστάσεις (MSP, διεθνείς καλωδιακές υποδομές, άδειες χρήσης του συστήματος τιμολόγησης INTEC-ITU, διεθνείς συμβάσεις). Με την απόσχιση του κλάδου (εισφορά σε είδος) η εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 132.8εκ. Επιπλέον αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της OTEGLOBE κατά 30εκ. για την χρηματοδότηση μέρους του νέου επενδυτικού προγράμματος ανάπτυξης της εταιρείας. Νέα εμπορική συμφωνία με τον ΟΤΕ, με στόχο τον αμοιβαία επωφελή καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δύο εταιριών, όπως προκύπτουν μετά την μεταφορά του κλάδου, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Υλοποίηση και εκκίνηση του Διαβαλκανικού Δικτύου (ΤΒΝ), της νέας διεθνούς υποδομής του Ομίλου για τη σύνδεση των Βαλκανίων με τη Δ. Ευρώπη. Το Διαβαλκανικό Δίκτυο θα αποτελέσει εναλλακτική γεωγραφική όδευση του GWEN (Ελλάδα, Ιταλία, Δυτική Ευρώπη) και θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή. Το δίκτυο αρχικά έχει χωρητικότητα 60 Gbps Σχεδιασμός και ανάθεση της εισαγωγής στο διεθνές δίκτυο MPLS της OTEGLOBE NGN τεχνολογίας Soft Switch, με στόχο τη βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών φωνής νέας γενιάς, με χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα. Την αναβάθμιση κατά 75% της χωρητικότητας κορμού του Διεθνούς Δικτύου MPLS/IP (MSP) στα 28 Gbps (από 16 Gbps), κυρίως για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών της Ελληνικής αγοράς λόγω της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας. Αναβάθμιση της χωρητικότητας του δικτύου GWEN, που ανέρχεται πλέον στα 80Gbps 4

5 II. Μεταβολές στη Σύνθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κατά την εξεταζόμενη περίοδο προέκυψαν μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 01/01/2007 έως 29/05/ /05/2007 έως 08/10/ /10/2007 έως 31/12/2007 Πρόεδρος Τσαμάζ Μιχαήλ Τσαμάζ Μιχαήλ Τσαμάζ Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Σπανουδάκη Χριστίνη Σπανουδάκη Χριστίνη Σπανουδάκη Χριστίνη Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Τσαμάζ Μιχαήλ Τσαμάζ Μιχαήλ Ανδρέου Κωνσταντίνος Φρουζής Κωνσταντίνος Μυγδάλης Διονύσιος Μέλος Κοτσιμπός Ζαχαρίας Κοτσιμπός Ζαχαρίας - Μυγδάλης Διονύσιος Μέλος Κατσαούνης Χρήστος Κατσαούνης Χρήστος Κατσαούνης Χρήστος Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η OTEGLOBE την 1/04/2007 απορρόφησε τον κλάδο Διεθνούς τηλεφωνίας καθώς και τις Διεθνείς υποδομές της ΟΤΕ ΑΕ, με παράλληλη αλλαγή στην μεταξύ των Εμπορική Συμφωνία και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Δεδομένων των σημαντικών αυτών αλλαγών τα οικονομικά μεγέθη τους 2007 δεν είναι συγκρίσιμα με τα οικονομικά μεγέθη του ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Σε χιλιάδες Ευρώ) Δ % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (earnings per share) ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι οικονομικές καταστάσεις της συντάχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και αποτυπώνουν με τον Ισολογισμό την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή, ενώ παράλληλα εμπεριέχουν τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τις Ταμειακές Ροές, την Διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο από έως με αναλυτικές επεξηγήσεις επί των λογιστικών αρχών αλλά και των επί μέρους κονδυλίων. 5

6 Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η OTEGLOBE έχοντας σαν βασική αποστολή να υποστηρίξει τα επιχειρηματικά σχέδια του Ομίλου ΟΤΕ, στη ευρύτερη περιοχή θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ενεργά για την αύξηση των πωλήσεων από διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και την μεγιστοποίηση της χρήσης των διεθνών καλωδιακών υποδομών της. Στόχος της OTEGLOBE είναι να αυξήσει τα μερίδια αγοράς που προέρχονται εκτός ομίλου (εναλλακτικούς, κινητούς και Διεθνείς παρόχους) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δημιουργώντας νέα έσοδα για τον όμιλο ΟΤΕ καθώς και να εδραιώσει περεταίρω τη θέση της ως η δικτυακή γέφυρα που συνδέει τη Μ.Ανατολή και τα Βαλκάνια με την Ευρώπη. Οι στρατηγικές επιδιώξεις της OTEGLOBE για την τριετία είναι: Περαιτέρω διείσδυση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και ανάδειξη ευκαιριών από τις αγορές της Μέσης Ανατολής καθιστώντας την OTEGLOBE τη δικτυακή γέφυρα της περιοχής Βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών προς τους έλληνες και διεθνείς παρόχους μέσω των δύο γεωγραφικά και φυσικά διακριτών ιδιόκτητων δικτύων της εταιρία που μπορούν να υποστηρίξουν σχεδόν 100% δικτυακή διαθεσιμότητα. Εκμετάλλευση της ραγδαίας αύξησης της ευρυζωνικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή με στόχο: o Τη μεγιστοποίηση της χρήσης του ιδιόκτητου δικτύου ΤΒΝ o Τη διεύρυνση του τζίρου που προέρχεται από την πλατφόρμα MSP Βελτιστοποίηση κερδοφορίας από της υπηρεσίες διεθνούς φωνής με χρήση νέων τεχνολογιών όπως το NGN Soft Switch Διεύρυνση στρατηγικών συνεργασιών και διερεύνηση της συμμετοχής σε αναπτυξιακά έργα υποδομών της ευρύτερης περιοχής Ειδικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της αγοράς για το επόμενο έτος αναμένονται να είναι: α) Υπηρεσίες Δεδομένων: σημαντική αύξηση ζήτησης λόγω της αναμενόμενης ταχείας ανάπτυξης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας τόσο στη χώρα μας όσο και στη ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα όμως αναμένεται συνέχιση της έντονης πτώσης τιμών της τάξης του 30% και διεύρυνση του ανταγωνισμού από διεθνείς παρόχους όπως Deutche Telekom, Telekom Austria αλλά και μικρότερους περιφερειακούς όπως Vestitel, Pantel, GTS. β) Υπηρεσίες Φωνής: σταθεροποίηση των εσόδων μέσω της εξισορρόπησης της αρνητικής τάσης τιμών με την περαιτέρω εστίαση στα αυξανόμενα segments του VOIP και της κινητής τηλεφωνίας. Κατόπιν τούτων σας καλούμε κ.κ. Μέτοχοι όπως: 1. Εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης χρήσεως 01/01/ /12/ Απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2007, σύμφωνα με το Νόμο, αλλά και το Καταστατικό της Εταιρίας. 3. Εγκρίνετε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις, αμοιβές και δαπάνες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το 2007 και να καθορίσετε αυτές για το Διορίσετε ορκωτούς ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 ΟΤΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA Ομίλου στο 35,1% Ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας - Μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω:

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007. Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΗΣΗ 2007 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 (άρθρο 8) όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 253 εκατ. καθαρά κέρδη Μικρότερη μείωση εσόδων, μόλις 5,1%, καθώς συνεχίζεται η βελτίωση των επιδόσεων Αύξηση στο 36,4% του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Λειτουργική κερδοφορία παρά τη μεγάλη μείωση στο κύκλο εργασιών o Το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο ETHΣIO ΔEΛTIO & AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...4 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.2 Ενοποιημένα Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...7 2. HERTZ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα