ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Αικατερίνη Ρίβιου ΑΜ: ΜΕ/0415 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Επιβλέπων: Δημήτριος Γ. Σάμψων, Επίκουρος Καθηγητής Ιούνιος 2008

2 i

3 Περίληψη Τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) αποτελούν σημαντικό πληθυσμιακό τμήμα. (Eurostat, 2003; Κυριαζοπούλου στο Ψύλλα et. al, 2003). Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας των ΑμεΑ είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό του υπόλοιπου πληθυσμού. Ειδικότερα σε ορισμένα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό ανεργίας των ΑμεΑ είναι κατά 20% έως 30% υψηλότερο από αυτό του υπόλοιπου πληθυσμού (European Community Household Panel, 1997; Ψύλλα et. al, 2003; European Commission, 1998; US Census Bureau, 1997). Συνεπώς, η εκπαίδευση και ειδικότερα η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί σημαντική ανάγκη των ΑμεΑ και παράγοντα - κλειδί για την ισότιμη συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας στην ανοικτή αγορά εργασίας, είτε σε εναλλακτικές δομές (μονάδες προστατευμένης ή υποστηριζόμενης απασχόλησης) (Κυριαζοπούλου στο Ψύλλα et. al, 2003) και δικαίωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις (Καλτσόγια - Τουρναβίτη στο Ψύλλα et. al, 2003). Ωστόσο παράγοντες όπως η δυσκολία πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις (αίθουσες διδασκαλίας, χώρους εξάσκησης, βιβλιοθήκες, γραφεία εκπαιδευτών) και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο (κοινόχρηστοι χώροι) λόγω της έλλειψης προσβάσιμων μέσων μαζικής μεταφοράς και μετακίνησης, είναι ορισμένοι από τους λόγους που καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση και φοίτηση/ παρακολούθηση των ΑμεΑ στα υπάρχοντα κέντρα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Καλτσόγια - Τουρναβίτη στο Ψύλλα et. al, 2003). Κατά συνέπεια η εξ αποστάσεως κατάρτιση και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής κατάρτισης σε ΑμεΑ κατά την οποία η παρουσία του εκπαιδευόμενου στους χώρους εκπαίδευσης δεν είναι απαραίτητη αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη λύση για την εξίσωση των ευκαιριών πρόσβασης των ΑμεΑ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. ii

4 Όσον αφορά μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες της η-κατάρτισης το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, παρατηρείται έλλειψη ποιοτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου κατάλληλα σχεδιασμένου για την εξ αποστάσεως κατάρτιση ΑμεΑ καθώς η ανάπτυξή του παρουσιάζει υψηλό κόστος και δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις εταιρίες/ οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, λόγω της αδυναμίας δημιουργίας οικονομίας κλίμακος αλλά και της μικρής ελληνικής αγοράς (Weller, 2004; Κόμης, 2002). Από τη στιγμή που η ανάπτυξη πρωτογενούς ποιοτικού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις χρήσης από ΑμεΑ είναι πολύ ακριβή, πιθανή λύση αποτελεί η επαναχρησιμοποίηση ποιοτικού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου κατάλληλα μετασχηματισμένου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες προσβασιμότητας των ΑμεΑ. Στα πλαίσια της παρούσης ΜΔΕ θα γίνει α) η μελέτη του μοντέλου η-κατάρτισης του Έργου «eaccess: Developing web content supporting learning and training of disadvantaged user communities», το οποίο αντιμετωπίζει άμεσα αυτό το πρόβλημα, παρέχοντας εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη και το διαμοιρασμό Προσβάσιμου Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Μαθημάτων Ηλεκτρονικής Κατάρτισης, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Κατάρτισης, αξιοποιώντας τις Διεθνείς Προδιαγραφές Τεχνολογιών Η-Μάθησης και β) η αξιολόγησή του μοντέλου μέσω της σχεδίασης και εφαρμογής κατάλληλου πλαισίου αξιολόγησης των εργαλείων /υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου για την κάλυψη των αναγκών των κατηγοριών χρηστών του έργου, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς συμμετέχοντες του κύκλου παραγωγής ενός προγράμματος η-κατάρτισης (Προμηθευτές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Προμηθευτές Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων και Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Η- Κατάρτισης) (ASK Research Unit, CERTH, 2006i), μέσω της οποίας μπορεί να iii

5 επιβεβαιωθεί η εφικτότητα και αποτελεσματικότητα του μοντέλου και πιθανά η επέκταση της εφαρμογής του σε ανάλογες περιπτώσεις. iv

6 Ευχαριστίες Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) υποβάλλεται στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση) του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η εκπόνηση της παρούσης ΜΔΕ, έγινε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «eaccess: Developing web content supporting learning and training of disadvantaged user communities», το οποίο και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός έργου EL/2003/B/F/PP ), μέσω μεταπτυχιακής υποτροφίας που μου χορηγήθηκε από το Εργαστήριο Προηγμένων η-υπηρεσιών για την Κοινωνία της Γνώσης (Ε.Π.Υ.Κ.), του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ) 1. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιβλέποντα Καθηγητή μου Δημήτριο Γ. Σάμψων, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Ολοκληρώνοντας πέντε χρόνια ακαδημαϊκής συνεργασίας μαζί του (από τις προπτυχιακές μου σπουδές), θα ήθελα να τον ευχαριστήσω τόσο για τις ακαδημαϊκές όσο και επαγγελματικές εμπειρίες που μου προσέφερε προσβλέποντας στην περαιτέρω συνεργασία μας στο μέλλον. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνεργάτη του και υποψήφιο διδάκτορα στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Πυθαγόρα Καραμπιπέρη για την 1 Στο εξής για λόγους συντομίας, το εργαστήριο θα αναφέρεται ως v

7 υποστήριξη που μου παρείχε κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Θα ήθελα να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη μετέπειτα πορεία και σταδιοδρομία του. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στο για τη μεταπτυχιακή υποτροφία που μου χορήγησε στο πλαίσιο των ερευνητικών του προγραμμάτων στο αντικείμενο: Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρίες, τους συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε, καθώς και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής Δρ. Χαράλαμπο Καραγιαννίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δρ. Φωτεινή Παρασκευά, Λέκτορα του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου, για την αμέριστη υποστήριξή τους καθ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου. Αθήνα, Ιούνιος 2008 Ρίβιου Αικατερίνη vi

8 Περιεχόμενα Περίληψη...ii Ευχαριστίες...v Περιεχόμενα...vii Κατάλογος Πινάκων...xi Κατάλογος Εικόνων...xix Κατάλογος Σχημάτων...xxiv Συντομογραφίες...xxvii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Ορισμός Προβλήματος Δομή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Συνεισφορά της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας...34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρονική Κατάρτιση ΑμεΑ: Βιβλιογραφική Επισκόπηση Εισαγωγή Επισκόπηση του όρου Αναπηρία Δυσκολία ορισμού του όρου «Αναπηρία» Ταξινόμηση της αναπηρίας Κατηγοριοποίηση των ειδικών αναγκών Δημογραφικά Στοιχεία και Κοινωνικό-Οικονομικό Προφίλ ΑμεΑ Ποσοστά ΑμεΑ και ανεργίας Δικαιώματα των ΑμεΑ Γενικές Ρυθμίσεις και Νομοθετικό Πλαίσιο Εκπαίδευση/ κατάρτιση ΑμεΑ σημαντική ανάγκη/ δικαίωμα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Κατάρτιση Συνιστώσες η-κατάρτισης Σύνοψη...73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Το Μοντέλο Ηλεκτρονικής Κατάρτισης ΑμεΑ του Έργου eaccess Εισαγωγή...75 vii

9 3.2 Περιγραφή και Τεκμηρίωση του Μοντέλου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης ΑμεΑ του Έργου eaccess Ανάλυση του Μοντέλου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης ΑμεΑ του Έργου eaccess Τεχνολογικά Εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης προσβάσιμου Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Μαθημάτων Οδηγίες για την Ανάπτυξη Προσβάσιμου Περιεχομένου Η- Κατάρτισης Προφίλ Προσβάσιμων Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων (Accessibility Application Profile) Φύλλα Στυλ Προσβασιμότητας (Accessibility Style Sheets) Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Έργου eaccess Παρουσίαση Σεναρίων Κατάρτισης eaccess Χαρακτηρισμός Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα σχετικά με προσβασιμότητα Σύνθεση Ηλεκτρικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου σε Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Μαθήματα με βάση το επιλεγμένο Σενάριο Κατάρτισης Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αξιολόγηση του Μοντέλου eaccess Εισαγωγή Σενάρια Αξιολόγησης Προμηθευτές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Προμηθευτές Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Κατάρτισης Αποτελέσματα αξιολόγησης Μέσο Αξιολόγησης #1: Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με τα Φύλλα Στυλ Προσβασιμότητας Μέσο αξιολόγησης #2: Επικύρωση των Φύλλων Στυλ Προσβασιμότητας viii

10 4.3.3 Μέσο αξιολόγησης #3: Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου Μέσο αξιολόγησης #4: Επικύρωση της προσβασιμότητας του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου Μέσο αξιολόγησης #5: Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων Μέσο αξιολόγησης #6: Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής Μεταδεδομένων Μέσο αξιολόγησης #7: Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με τη χρήση Μεταδεδομένων Μέσο αξιολόγησης #8: Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ενός προκαθορισμένου Σεναρίου η-κατάρτισης Μέσο αξιολόγησης #9: Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με τη διαδικασία Σχεδίασης ενός Σεναρίου η-κατάρτισης Μέσο αξιολόγησης #10: Στατιστικά της Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση σεναρίων Μέσο αξιολόγησης #11: Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με την αναπαράσταση των καθημερινών διαδικασιών κατάρτισης στα eaccess σενάρια κατάρτισης Μέσο αξιολόγησης #12: Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών μαθημάτων Συμπεράσματα σχετικά με την αξιολόγηση του μοντέλου eaccess Προμηθευτές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Προμηθευτές Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Η Κατάρτισης Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ix

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Οδηγίες eaccess για την Ανάπτυξη Προσβάσιμου Περιεχομένου Η-Κατάρτισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Επεξήγηση Σχημάτων στη γραφική αναπαράσταση των προτύπων Σεναρίων Κατάρτισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ eaccess Προφίλ Προσβάσιμων Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων (eaccess Learning Objects Educational Metadata Accessibility Application Profile) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Δημογραφικά Στοιχεία των Εκπαιδευόμενων των Φορέων Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υπό μελέτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Παραδείγματα μετατροπής μη προσβάσιμου περιεχομένου σε προσβάσιμο Περίπτωση 1: Συντακτική Επικύρωση της Γλώσσας Σήμανσης Περίπτωση 2: CSS Περίπτωση 3: Επικύρωση της προσβασιμότητας με τη χρήση αυτοματοποιημένου εργαλείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης x

12 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 2-1 Ορισμοί παραγόντων αναπηρίας σύμφωνα µε τον ΠΟΥ (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...43 Πίνακας 2-2 Δείκτες Βλαβών Σωματικών Λειτουργιών (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...44 Πίνακας 2-3 είκτες Βλαβών Σωµατικών οµών (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...45 Πίνακας 2-4 είκτες Ορίων ραστηριοτήτων και Περιορισµών Συµµετοχής (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...45 Πίνακας 2-5 Δείκτες Περιβαλλοντικών Παραγόντων (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...46 Πίνακας 3-1 Περιγραφή του Μοντέλου Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης ΑμεΑ του Έργου eaccess...84 Πίνακας 3-2 Λίστα των Οδηγιών eaccess και παράθεση των σχετικών Οδηγιών Προσβασιμότητας του W3C (ASK Research Unit, CERTH, 2006ii) 105 Πίνακας 3-3 Συγκεντρωτικός Πίνακας των «Οδηγιών eaccess για την Ανάπτυξη Προσβάσιμου Περιεχομένου Η-Κατάρτισης» (World Wide Web Consortium W3C, 1999; ASK Research Unit, CERTH, 2006ii) Πίνακας 3-4 Διαθέσιμες επιλογές για το εργαλείο WebXACT Πίνακας 4-1 Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου eaccess για τους Προμηθευτές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Πίνακας 4-2 Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου eaccess για Προμηθευτές Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων Πίνακας 4-3 Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου eaccess για τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Κατάρτισης Πίνακας 4-4 eaccess Σενάρια Αξιολόγησης και η συσχέτισή τους με τις ανάγκες των κατηγοριών χρηστών του έργου Πίνακας 4-5 Σενάριο Αξιολόγησης #1 - Χρήση Φύλλων Στυλ για την παραγωγή προσβάσιμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου xi

13 Πίνακας 4-6 Σενάριο Αξιολόγησης #2 - Παραγωγή επαναχρησιμοποιήσιμου προσβάσιμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου Πίνακας 4-7 Σενάριο Αξιολόγησης #3 - Παραγωγή Προσβάσιμων Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων με βάση προσβάσιμο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο Πίνακας 4-8 Σενάριο Αξιολόγησης #4 - Παραγωγή Προσβάσιμων Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων επαναχρησιμοποιήσιμων σε διαφορετικά πλαίσια χρήσης Πίνακας 4-9 Σενάριο Αξιολόγησης #5 - Ορισμός σεναρίων ηλεκτρονικής κατάρτισης που έχουν προέλθει από τη συσσωρευμένη πρακτική εμπειρία Πίνακας 4-10 Σενάριο Αξιολόγησης #6 - Χρήση της eaccess διαδικτυακής πύλης για τη σχεδίαση ενός Προγράμματος Ηλεκτρονικής Κατάρτισης Πίνακας 4-11 Μέσα Αξιολόγησης για κάθε ένα Σενάριο Αξιολόγησης Πίνακας 4-12 Μέσο αξιολόγησης #1 - Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με τα Φύλλα Στυλ Προσβασιμότητας Πίνακας 4-13 Μέσο Αξιολόγησης #1: Βαρύτητα των Ερωτήσεων για το μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Πίνακας 4-14 Μέσο Αξιολόγησης #1: Βαρύτητα των Ερωτήσεων για το διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Πίνακας 4-15 Μέσο Αξιολόγησης #1: Βαθμολογία των απαντήσεων σχετικά με το μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Πίνακας 4-16 Μέσο Αξιολόγησης #1: Βαθμολογία των απαντήσεων σχετικά με το διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Πίνακας 4-17 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με κινητικές αναπηρίες) Πίνακας 4-18 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με κινητικές αναπηρίες) xii

14 Πίνακας 4-19 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με κινητικές αναπηρίες) Πίνακας 4-20 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με κινητικές αναπηρίες) Πίνακας 4-21 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία) Πίνακας 4-22 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία) Πίνακας 4-23 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για Διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία) Πίνακας 4-24 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία) Πίνακας 4-25 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-26 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-27 Μέσο αξιολόγησης #1: Eρωτηματολόγια Αξιολόγησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-28 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με προβλήματα όρασης) xiii

15 Πίνακας 4-29 Μέσο αξιολόγησης #2 - Επικύρωση των Φύλλων Στυλ Πίνακας 4-30 Μέσο αξιολόγησης #2 Περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη φάση της Επικύρωσης των Φύλλων Στυλ Πίνακας 4-31 Μέσο αξιολόγησης #2 Περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε στη δεύτερη φάση της Επικύρωσης των Φύλλων Στυλ Πίνακας 4-32 Μέσο αξιολόγησης #2: Επικύρωση του eaccess Φύλλου Στυλ για Άτομα με κινητικές αναπηρίες Πίνακας 4-33 Μέσο αξιολόγησης #2: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων της Επικύρωσης του eaccess Φύλλου Στυλ για Άτομα με κινητικές αναπηρίες Πίνακας 4-34 Μέσο αξιολόγησης #2: Επικύρωση του Φύλλου Στυλ για Πίνακας 4-35 Μέσο αξιολόγησης #2: Μέσος Όρος Βαθμολογίας της Επικύρωσης του eaccess Φύλλου Στυλ για Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία Πίνακας 4-36 Μέσο αξιολόγησης #2: Επικύρωση του Φύλλου Στυλ για Άτομα με προβλήματα όρασης Πίνακας 4-37 Μέσο αξιολόγησης #2: Μέσος Όρος Βαθμολογίας της Επικύρωσης του eaccess Φύλλου Στυλ για Άτομα με προβλήματα όρασης Πίνακας 4-38 Μέσο αξιολόγησης #3 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων (Σενάριο #2) Πίνακας 4-39 Μέσο αξιολόγησης #3 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων (Σενάριο #3) Πίνακας 4-40 Επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων στη Διαδικτυακή eaccess Αποθήκη Πίνακας 4-41 Επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑ στην eaccess Διαδικτυακή Αποθήκη ΜΑ Πίνακας 4-42 Μέσο αξιολόγησης #4 - Έλεγχος Προσβασιμότητας Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Πίνακας 4-43 Βαρύτητα συμμόρφωσης για κάθε σύνολο Οδηγιών Προσβασιμότητας xiv

16 Πίνακας 4-44 Τυχαία επιλεγμένοι ηλεκτρονικοί πόροι από το Μάθημα MS Word Basics Πίνακας 4-45 Μάθημα MS Word Basics: Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης με τη Λίστα eaccess Οδηγιών και αντίστοιχη Βαθμολογία Πίνακας 4-46 Μάθημα MS Word Basics: Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης με τη Λίστα σημείων ελέγχου W3C WCAG Επίπεδο Προτεραιότητας A και αντίστοιχη Βαθμολογία Πίνακας 4-47 Μάθημα MS Word Basics: Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης με τη Λίστα σημείων ελέγχου W3C WCAG Επίπεδο Προτεραιότητας AΑ και αντίστοιχη Βαθμολογία Πίνακας 4-48 Μέσο αξιολόγησης #4: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για τον Έλεγχο Προσβασιμότητας των Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων.214 Πίνακας 4-49 Βαθμολογία Μαθημάτων ανά λίστα ελέγχου Πίνακας 4-50 Μέσο αξιολόγησης #5 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων Πίνακας 4-51 Μέσο αξιολόγησης #5: Αποτελέσματα Αξιολόγησης για τα Στατιστικά της Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων Πίνακας 4-52 Μέσο αξιολόγησης #5: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την αναζήτηση/ μεταφόρτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου Πίνακας 4-53 Μέσο αξιολόγησης #6: Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής Μεταδεδομένων Πίνακας 4-54 Μέσο αξιολόγησης #6: Βαρύτητα των Ερωτήσεων Πίνακας 4-55 Μέσο αξιολόγησης #6: Βαθμολογία των Απαντήσεων Πίνακας 4-56 Μέσο αξιολόγησης #6: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης σχετικά με τη χρήση του ASK-eAccess-AccLOM-RM Πίνακας 4-57 Μέσο αξιολόγησης #6: Μέσος όρος αποτελεσμάτων χρήσης του εργαλείου ASK-eAccess-AccLOM-RM Πίνακας 4-58 Μέσο αξιολόγησης #7 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με τη χρήση Μεταδεδομένων xv

17 Πίνακας 4-59 Μέσο αξιολόγησης #7: Ποσοστό Συμπλήρωσης Μεταδεδομένων ανά χρησιμοποιούμενη κατηγορία Μεταδεδομένων Πίνακας 4-60 Μέσο αξιολόγησης #7: Ποσοστό Συμπλήρωσης Μεταδεδομένων ανά χρησιμοποιούμενη κατηγορία Μεταδεδομένων Πίνακας 4-61 Μέσο Αξιολόγησης #7: Σχέση μεταξύ Όριου Συσχέτισης και της χρησιμοποιούμενης Βαθμολογία Αξιολόγησης Πίνακας 4-62 Μέσο Αξιολόγησης #7: Μέση Συσχέτιση ανάμεσα σε Στοιχεία Μεταδεδομένων ανά Τύπο ΜΑ Πίνακας 4-63 Μέσο αξιολόγησης #7: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για τη χρήση Μεταδεδομένων Πίνακας 4-64 Μέσο Αξιολόγησης # 8 Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ενός Σεναρίου η-κατάρτισης Πίνακας 4-65 Μέσο αξιολόγησης #8: Βαρύτητα των Ερωτήσεων Πίνακας 4-66 Μέσο αξιολόγησης #8: Βαρύτητα των Απαντήσεων Πίνακας 4-67 Μέσο αξιολόγησης #8: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με κινητικά προβλήματα) Πίνακας 4-68 Μέσο αξιολόγησης #8: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με κινητικά προβλήματα) Πίνακας 4-69 Μέσο αξιολόγησης #8: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για τo Σενάριο Κατάρτισης Εξατομικευμένη Μάθηση (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-70 Μέσο αξιολόγησης #8: Μέσος όρος αποτελεσμάτων για τo Σενάριο Κατάρτισης Εξατομικευμένη Μάθηση (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-71 Μέσο αξιολόγησης #9: Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με τη διαδικασία Σχεδίασης ενός Σεναρίου η-κατάρτισης Πίνακας 4-72 Μέσο αξιολόγησης #9: Βαρύτητα των Ερωτήσεων Πίνακας 4-73 Μέσο αξιολόγησης #9: Βαθμολογία των Απαντήσεων xvi

18 Πίνακας 4-74 Μέσο αξιολόγησης #9: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με κινητικά προβλήματα) Πίνακας 4-75 Μέσο αξιολόγησης #9: Μέσος όρος αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με κινητικά προβλήματα) Πίνακας 4-76 Μέσο αξιολόγησης #9: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για Σενάριο Κατάρτισης «Εξατομικευμένη Μάθηση» (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-77 Μέσο αξιολόγησης #9: Μέσος όρος αποτελεσμάτων για το Σενάριο Κατάρτισης «Εξατομικευμένη Μάθηση» (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-78 Μέσο αξιολόγησης #10: Στατιστικά της Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση σεναρίων Πίνακας 4-79 Μέσο αξιολόγησης #10: Αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση σεναρίων Πίνακας 4-80 Μέσο αξιολόγησης #11 - Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με την αναπαράσταση των καθημερινών διαδικασιών η-κατάρτισης στα eaccess Σενάρια Πίνακας 4-81 Μέσο αξιολόγησης #11: Βαρύτητα Ερωτήσεων Πίνακας 4-82 Μέσο αξιολόγησης #11: Αποτελέσματα Αξιολόγησης σχετικά με τις Ερωτήσεις Πίνακας 4-83 Μέσο αξιολόγησης #11: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για το Σενάριο η-κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με προβλήματα κινητικότητας) Πίνακας 4-84 Μέσο αξιολόγησης #11: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με προβλήματα κινητικότητας) xvii

19 Πίνακας 4-85 Μέσο αξιολόγησης #11 : Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για το Σενάριο Κατάρτισης «Εξατομικευμένη Μάθηση» (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-86 Μέσο αξιολόγησης #11: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για το Σενάριο Κατάρτισης «Εξατομικευμένη Μάθηση» (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-87 Μέσο αξιολόγησης #12 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών μαθημάτων Πίνακας 4-88 Μέσο αξιολόγησης #12: Στατιστικά Αποτελέσματα σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση μαθημάτων από την Αποθήκη ΜΑ Πίνακας 4-89 Μέσο αξιολόγησης #12: Μέσος Ορος Αποτελεσμάτων των Στατιστικών της Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την Αναζήτηση/ Μεταφόρτωση των eaccess Μαθημάτων η-κατάρτισης Πίνακας 4-90 Γενικά στατιστικά χρήσης της δικτυακής πύλης eaccess xviii

20 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 2-1 Διαταραχή στην αντίληψη του κόκκινου χρώματος (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii)...64 Εικόνα 2-2 Διαταραχή στην αντίληψη του πράσινου χρώματος (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii)...65 Εικόνα 2-3 Διαταραχή στην αντίληψη του μπλε χρώματος (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii)...66 Εικόνα 2-4 Αχρωματοψία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii)...67 Εικόνα 3-1 Επίπεδα Εκπαιδευτικής Σχεδίασης ενός Προγράμματος η-κατάρτισης (ASK Research Unit, CERTH, 2006i)...79 Εικόνα 3-2 Ρύθμιση των Advanced/ Accessibility Options του εργαλείου WebXACT Εικόνα 3-3 Παράδειγμα εικόνας η οποία παρέχει πληροφορίες με τα χρώματά της (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-4 Παρουσίαση ηλεκτρονικού περιεχομένου για άτομα χωρίς αναπηρία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-5 Παρουσίαση ηλεκτρονικού περιεχομένου για άτομα με αχρωματοψία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-6 Παρουσίαση ηλεκτρονικού περιεχομένου για άτομα χωρίς αναπηρία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-7 Παρουσίαση ηλεκτρονικού περιεχομένου για άτομα με οπτικές μειονεξίες (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-8 Παρουσίαση τεστ αξιολόγησης για άτομα χωρίς αναπηρία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-9 Παρουσίαση τεστ αξιολόγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) xix

21 Εικόνα 3-10 «Εξατομικευμένη Μάθηση» για την κατάρτιση ατόμων με προβλήματα όρασης που εφαρμόζεται από το BASER (ASK Research Unit, CERTH, 2006i) Εικόνα 3-11 «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» για την κατάρτιση ατόμων με κινητικά προβλήματα, η οποία εφαρμόζεται από την ΕΛΕΠΑΠ (ASK Research Unit, CERTH, 2006i) Εικόνα 3-12 Επιλογή της δυνατότητας Δημιουργίας μιας νέας Εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-13 Εκκίνηση χρήσης του Οδηγού δημιουργίας (Wizard) νέας Εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-14 Εισαγωγή Τίτλου (Title) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-15 Εισαγωγή Κωδικού (Identifier) του αρχείου του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-16 Εισαγωγή Περιγραφής (Description) του Μαθησιακού Αντικειμένου 131 Εικόνα 3-17 Εισαγωγή Λέξεων - Κλειδιά (Keyword) σχετικά με το Μαθησιακό Αντικείμενο Εικόνα 3-18 Προσδιορισμός της Δομής (Structure) και του Επιπέδου Συσσώρευσης (Aggregation Level) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-19 Εισαγωγή Ονόματος του Δημιουργού (Αuthor) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-20 Εισαγωγή Ημερομηνίας Δημιουργίας (Date) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-21 Εισαγωγή Ονόματος του Εκδότη (Publisher) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-22 Εισαγωγή Ημερομηνίας Έκδοσης (Date) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-23 Εισαγωγή Ονόματος του Δημιουργού (Entity) της συγκεκριμένης εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-24 Εισαγωγή Ημερομηνίας Δημιουργίας (Date) της συγκεκριμένης εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων xx

22 Εικόνα 3-25 Εισαγωγή Ονόματος της οντότητας που έκανε την επικύρωση (Validator) της συγκεκριμένης εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-26 Εισαγωγή Ημερομηνίας Επικύρωσης (Date) της συγκεκριμένης εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-27 Δήλωση της Μορφής του αρχείου (Format) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-28 Δήλωση του Μεγέθους του αρχείου (Size) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-29 Δήλωση της Μορφής και του Βαθμού Διαδραστικότητας (Interactivity Type, Interactivity Level) του Μαθησιακού Αντικειμένου καθώς και του επίπεδου Σημασιολογικής Πυκνότητας (Semantic Density) και Δυσκολίας (Difficulty) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-30 Δήλωση του Τυπικού Εκπαιδευτικού Χρόνου (Typical Learning Time) που καλύπτει το Μαθησιακό Αντικείμενο Εικόνα 3-31 Επιλογή του τύπου του Μαθησιακού Αντικειμένου (Learning Resource Type) Εικόνα 3-32 Δήλωση σχετικά με τις κατάλληλες συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Μαθησιακό Αντικείμενο Εικόνα 3-33 Δήλωση σχετικά με την εμφάνιση του συγκεκριμένου Μαθησιακού Αντικειμένου (Μέρος α) Εικόνα 3-34 Δήλωση σχετικά με την εμφάνιση του συγκεκριμένου Μαθησιακού Αντικειμένου (Μέρος β) Εικόνα 3-35 Δήλωση σχετικά με τα χρώματα τα οποία δε χρησιμοποιούνται στο Μαθησιακό Αντικείμενο Εικόνα 3-36 Δήλωση σχετικά με τις οπτικές ιδιότητες (visual properties) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-37 Τέλος εισαγωγής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων xxi

23 Εικόνα 3-38 Το περιβάλλον χρήσης της Εργαλειοθήκης Συγγραφής και Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων και Μεταδεδομένων Προσβασιμότητας για Μαθησιακά Αντικείμενα Εικόνα 3-39 Εξαγωγή, Αποθήκευση και Προβολή της Αποθήκης Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων σε μορφή XML Εικόνα 3-40 Σύνδεση στη Διαδικτυακή Πύλη eaccess με την ιδιότητα του Προμηθευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Εικόνα 3-41 Χρήση του Μηχανισμού Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην αποθήκη Μαθησιακών Αντικειμένων της Διαδικτυακής Πύλης eaccess Εικόνα 3-42 Επισκόπηση των περιεχομένων της Αποθήκης Προσβάσιμου Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης eaccess Εικόνα 3-43 Άνοιγμα του εργαλείου eaccess Learning Designer Toolkit (ASKeAccess-LDT) και προετοιμασία για τη δημιουργία του σχήματος σημειογραφίας Εικόνα 3-44 Δήλωση των Τύπων Δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο Εικόνα 3-45 Δήλωση του Σχήματος Σημειογραφίας (Notation Schema) για κάθε Τύπο Δραστηριότητας (Activity Type) Εικόνα 3-46 Δήλωση του Περιβάλλοντος Εικόνα 3-47 Προετοιμασία για τη δήλωση των Ρόλων που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σενάριο Εικόνα 3-48 Δήλωση Εκπαιδευόμενων και Ομάδων Χρηστών Εικόνα 3-49 Δήλωση Υποστηρικτικών Ρόλων (Supportive Roles) Εικόνα 3-50 Δήλωση των Ιδιοτήτων (Properties) του Προτύπου (Template) Εικόνα 3-51 Σχεδιάζοντας τις Δραστηριότητες του Προτύπου Εικόνα 3-52 Καθορισμός του Τύπου Δραστηριότητας στο Πρότυπο Εικόνα 3-53 Δήλωση του Τίτλου της Δραστηριότητας στο Πρότυπο xxii

24 Εικόνα 3-54 Δήλωση των Συμμετεχόντων Ρόλων σε μια δραστηριότητα στο Πρότυπο Εικόνα 3-55 Δήλωση του Περιβάλλοντος μιας Δραστηριότητα στο Πρότυπο Εικόνα 3-56 Δήλωση της Ακολουθίας των Δραστηριοτήτων στο Πρότυπο Εικόνα 3-57 Δήλωση ροών προς τα πίσω στο Πρότυπο Εικόνα 3-58 Ιδιότητες Πόρων για το Course Package της Εξατομικευμένης Προσέγγισης Εικόνα 3-59 Αποθήκευση του Πακέτου Περιεχομένου (Course package) του Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Μαθήματος σε μορφή Zip αρχείου Εικόνα 3-60 Επισκόπηση των περιεχομένων της Αποθήκης Μαθησιακών Αντικειμένων στην κατηγορία των Προσβάσιμων Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων της Διαδικτυακής Πύλης eaccess Εικόνα 4-1 Στιγμιότυπο από τη χρήση του eaccess ηλεκτρονικού περιεχομένου κατά τη διεξαγωγή του πειράματος αξιολόγησης από χρήστες με κινητικά προβλήματα (ΕΛΕΠΑΠ) Αθήνα, Εικόνα 4-2 Στιγμιότυπο από τη χρήση του eaccess ηλεκτρονικού περιεχομένου κατά τη διεξαγωγή του πειράματος αξιολόγησης από χρήστες με προβλήματα όρασης (BASER) Βουλγαρία, Εικόνα 4-3 Ικανοποίηση των χρηστών του eaccess από τη χρήση των Φύλλων Στυλ (μη διαδραστικό περιεχόμενο) Εικόνα 4-4 Ικανοποίηση των χρηστών του eaccess από τη χρήση των Φύλλων Στυλ (διαδραστικό περιεχόμενο) Εικόνα 4-5 Χρήση της Διαδικτυακής Πύλης eaccess xxiii

Αναπηρία: όροι και ορισμοί. Η έννοια της διαφορετικότητας

Αναπηρία: όροι και ορισμοί. Η έννοια της διαφορετικότητας Αναπηρία: όροι και ορισμοί Η έννοια της διαφορετικότητας Η Αναπηρία στην Αρχαία Ελλάδα Ο Όμηρος στην Οδύσσεια αναφέρει τον τυφλό ποιητή, ο οποίος συχνά ήταν προσκεκλημένος στο παλάτι και είχε την εύνοια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολόγηση της αναπηρίας. Κατηγορίες ατόμων που ανήκουν στα άτομα με αναπηρία.

Εννοιολόγηση της αναπηρίας. Κατηγορίες ατόμων που ανήκουν στα άτομα με αναπηρία. Εννοιολόγηση της αναπηρίας. Κατηγορίες ατόμων που ανήκουν στα άτομα με αναπηρία. Ανάμεσα στους πολλούς ορισμούς της αναπηρίας διακρίνονται αυτοί που δίνουν έμφαση -στο φυσικό μειονέκτημα τουατόμουωςβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα 1 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ICF. Σοβαρή Αναπηρία: ορισμός μέσω του ICF Θέμα 1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ICF. Σοβαρή Αναπηρία: ορισμός μέσω του ICF Θέμα 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ICF Σοβαρή Αναπηρία: ορισμός μέσω του ICF Θέμα 1 Τα τελευταία χρόνια, η αντίληψη για τα άτομα με αναπηρία έχει αλλάξει και αυτό έχει οδηγήσει στην ανάγκη αναγνώρισης των ίσων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 1η: Εισαγωγή, Έννοιες, Ορισμοί Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I I ΘΕΜΑ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α. Μ. Ε. Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κα. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές αναπηρίες»

«Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές αναπηρίες» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα ΕΚΠ-ΑΜΕΑ «Εκπαίδευση ατόμων με κινητικές και σωματικές αναπηρίες» Δρ. Παναγιώτης Βαρσάμης 2/11/2010 1 Το έργο αυτό διέπεται από άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα"

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Τίτλος "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Δρ. Δημήτριος Κουής Τεχνικός Συντονιστής Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Η Δράση 2. Βασικές έννοιες 3. Δικαιούχοι - Συγγραφική ομάδα 4. Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Περίληψη Γεώργιος Χλωρός 1, Παναγιώτης Ζέρβας 1,2, Δημήτριος Γ. Σάμψων 1,2 gchloros@tellas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Κανόνες Προσβασιμότητας Έκδοση 1.0

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Κανόνες Προσβασιμότητας Έκδοση 1.0 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πολυτεχνείο Κρήτης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Κανόνες Προσβασιμότητας Έκδοση 1.0 Πέτρος Καπούλας Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πολυτεχνείο Κρήτης, Πέτρος Καπούλας 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Φεβρουάριος 2012 σκοπός Κατανόηση της φύσης και της έννοιας της αναπηρίας της έκτασης και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά και οικονομικά θέματα

Νομικά και οικονομικά θέματα Ενότητα 2 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΡΟΥΜΑΝΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Χαράλαμπος Καραγιαννίδης. Διάλεξη 1. Εφαρμογές ΤΠ στην ΕΕΑ & Διδακτική της Πληροφορικής.

Εισαγωγή. Χαράλαμπος Καραγιαννίδης. Διάλεξη 1. Εφαρμογές ΤΠ στην ΕΕΑ & Διδακτική της Πληροφορικής. Διάλεξη 1 Εισαγωγή Εφαρμογές ΤΠ στην ΕΕΑ & Διδακτική της Πληροφορικής Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 1: Εισαγωγή 1/21 15/2/2017 Καλώς ήρθατε J Διάλεξη 1: Εισαγωγή 2/21 15/2/2017 Εγώ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων κύριο Βασίλειο Γλυμιδάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχε έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Λάρισα, 27/5/2016

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Λάρισα, 27/5/2016 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Λάρισα, 27/5/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ: ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική προσβασιμότητα e-inclusion

Σχεδιασμός στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική προσβασιμότητα e-inclusion Σχεδιασμός στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονική προσβασιμότητα e-inclusion Κατερίνα Παπαδοπούλου Πρόγραμμα Σπουδών Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα Ενότητα ΓΤΠ 61 Πληροφορική - Πολυμέσα Επιβλέπων Καθηγητής Κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώτα Δημητροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώτα Δημητροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μαθησιακές Δυσκολίες Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώτα Δημητροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1 Θεματικές ενότητες του μαθήματος Θεωρητικό πλαίσιο της διαδικασίας εκμάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Χαράλαμπος Καραγιαννίδης. Διάλεξη 1. Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή.

Εισαγωγή. Χαράλαμπος Καραγιαννίδης. Διάλεξη 1. Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή. Διάλεξη 1 Εισαγωγή Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 1: Εισαγωγή 1/29 27/9/2016 Διάλεξη 1: Εισαγωγή 2/29 27/9/2016 Σύνοψη διάλεξης Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές Τα περιεχόμενα του Οδηγού Τύφλωση και Εκπαίδευση Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Γενικές Αρχές και Προσεγγίσεις Η Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος των συγγραφέων για την ελληνική έκδοση... xxiii ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 1. Παρουσίαση της ψυχολογίας της ανάπτυξης...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος των συγγραφέων για την ελληνική έκδοση... xxiii ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 1. Παρουσίαση της ψυχολογίας της ανάπτυξης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή της επιμελήτριας της έκδοσης... xix Πρόλογος των συγγραφέων για την ελληνική έκδοση... xxiii Πρόλογος... xxv ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 1. Παρουσίαση της ψυχολογίας της ανάπτυξης... 1 1. Επιστημολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ν. Καρδαράς Αναπληρωτής καθηγητής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής

Παναγιώτης Ν. Καρδαράς Αναπληρωτής καθηγητής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Παναγιώτης Ν. Καρδαράς Αναπληρωτής καθηγητής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χαρακτηρίζεται η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. «Vellum ICT Certificate in Journalism» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η διδασκαλία του μαθήματος Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η διδασκαλία του μαθήματος Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης Δρ. Μαρία Ρούσσου Ιστορία 1995

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ο Παγκύπριος Σύλλογος Εργοθεραπευτών ανακοινώνει τη διοργάνωση σεμιναρίου στη μέθοδο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Sherborne Developmental Movement στις 25 και 26 Μαρτίου 2017 Εκπαιδευτές: Καγκιλέρης

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαστρογιάννη Μαρία Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση:

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: Η εμπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACCELERATE Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Η γνώση προκύπτει μέσα από την επανάληψη της μαθημένης συμπεριφοράς. Για τη μάθηση απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0 ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφοριακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους.

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Χριστίνα Μαστή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας. Μ. Ραγκούση. Μ. Ραγκούση. Μ. Ραγκούση. Μ. Ραγκούση

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας. Μ. Ραγκούση. Μ. Ραγκούση. Μ. Ραγκούση. Μ. Ραγκούση Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Ασαφείς Γνωσιακοί Χάρτες και εφαρμογές στην ηλεκτρονική μάθηση Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσης δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

η εμπειρία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».

η εμπειρία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας». «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα, η εμπειρία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας». ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, 19/11/2015 Ηλίας Γουνόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα