ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Αικατερίνη Ρίβιου ΑΜ: ΜΕ/0415 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Επιβλέπων: Δημήτριος Γ. Σάμψων, Επίκουρος Καθηγητής Ιούνιος 2008

2 i

3 Περίληψη Τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) αποτελούν σημαντικό πληθυσμιακό τμήμα. (Eurostat, 2003; Κυριαζοπούλου στο Ψύλλα et. al, 2003). Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας των ΑμεΑ είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό του υπόλοιπου πληθυσμού. Ειδικότερα σε ορισμένα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό ανεργίας των ΑμεΑ είναι κατά 20% έως 30% υψηλότερο από αυτό του υπόλοιπου πληθυσμού (European Community Household Panel, 1997; Ψύλλα et. al, 2003; European Commission, 1998; US Census Bureau, 1997). Συνεπώς, η εκπαίδευση και ειδικότερα η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί σημαντική ανάγκη των ΑμεΑ και παράγοντα - κλειδί για την ισότιμη συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας στην ανοικτή αγορά εργασίας, είτε σε εναλλακτικές δομές (μονάδες προστατευμένης ή υποστηριζόμενης απασχόλησης) (Κυριαζοπούλου στο Ψύλλα et. al, 2003) και δικαίωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις (Καλτσόγια - Τουρναβίτη στο Ψύλλα et. al, 2003). Ωστόσο παράγοντες όπως η δυσκολία πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις (αίθουσες διδασκαλίας, χώρους εξάσκησης, βιβλιοθήκες, γραφεία εκπαιδευτών) και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο (κοινόχρηστοι χώροι) λόγω της έλλειψης προσβάσιμων μέσων μαζικής μεταφοράς και μετακίνησης, είναι ορισμένοι από τους λόγους που καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση και φοίτηση/ παρακολούθηση των ΑμεΑ στα υπάρχοντα κέντρα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Καλτσόγια - Τουρναβίτη στο Ψύλλα et. al, 2003). Κατά συνέπεια η εξ αποστάσεως κατάρτιση και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής κατάρτισης σε ΑμεΑ κατά την οποία η παρουσία του εκπαιδευόμενου στους χώρους εκπαίδευσης δεν είναι απαραίτητη αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη λύση για την εξίσωση των ευκαιριών πρόσβασης των ΑμεΑ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. ii

4 Όσον αφορά μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες της η-κατάρτισης το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, παρατηρείται έλλειψη ποιοτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου κατάλληλα σχεδιασμένου για την εξ αποστάσεως κατάρτιση ΑμεΑ καθώς η ανάπτυξή του παρουσιάζει υψηλό κόστος και δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις εταιρίες/ οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, λόγω της αδυναμίας δημιουργίας οικονομίας κλίμακος αλλά και της μικρής ελληνικής αγοράς (Weller, 2004; Κόμης, 2002). Από τη στιγμή που η ανάπτυξη πρωτογενούς ποιοτικού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις χρήσης από ΑμεΑ είναι πολύ ακριβή, πιθανή λύση αποτελεί η επαναχρησιμοποίηση ποιοτικού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου κατάλληλα μετασχηματισμένου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες προσβασιμότητας των ΑμεΑ. Στα πλαίσια της παρούσης ΜΔΕ θα γίνει α) η μελέτη του μοντέλου η-κατάρτισης του Έργου «eaccess: Developing web content supporting learning and training of disadvantaged user communities», το οποίο αντιμετωπίζει άμεσα αυτό το πρόβλημα, παρέχοντας εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη και το διαμοιρασμό Προσβάσιμου Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Μαθημάτων Ηλεκτρονικής Κατάρτισης, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Κατάρτισης, αξιοποιώντας τις Διεθνείς Προδιαγραφές Τεχνολογιών Η-Μάθησης και β) η αξιολόγησή του μοντέλου μέσω της σχεδίασης και εφαρμογής κατάλληλου πλαισίου αξιολόγησης των εργαλείων /υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου για την κάλυψη των αναγκών των κατηγοριών χρηστών του έργου, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς συμμετέχοντες του κύκλου παραγωγής ενός προγράμματος η-κατάρτισης (Προμηθευτές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Προμηθευτές Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων και Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Η- Κατάρτισης) (ASK Research Unit, CERTH, 2006i), μέσω της οποίας μπορεί να iii

5 επιβεβαιωθεί η εφικτότητα και αποτελεσματικότητα του μοντέλου και πιθανά η επέκταση της εφαρμογής του σε ανάλογες περιπτώσεις. iv

6 Ευχαριστίες Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) υποβάλλεται στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση) του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η εκπόνηση της παρούσης ΜΔΕ, έγινε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «eaccess: Developing web content supporting learning and training of disadvantaged user communities», το οποίο και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός έργου EL/2003/B/F/PP ), μέσω μεταπτυχιακής υποτροφίας που μου χορηγήθηκε από το Εργαστήριο Προηγμένων η-υπηρεσιών για την Κοινωνία της Γνώσης (Ε.Π.Υ.Κ.), του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ) 1. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιβλέποντα Καθηγητή μου Δημήτριο Γ. Σάμψων, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Ολοκληρώνοντας πέντε χρόνια ακαδημαϊκής συνεργασίας μαζί του (από τις προπτυχιακές μου σπουδές), θα ήθελα να τον ευχαριστήσω τόσο για τις ακαδημαϊκές όσο και επαγγελματικές εμπειρίες που μου προσέφερε προσβλέποντας στην περαιτέρω συνεργασία μας στο μέλλον. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνεργάτη του και υποψήφιο διδάκτορα στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Πυθαγόρα Καραμπιπέρη για την 1 Στο εξής για λόγους συντομίας, το εργαστήριο θα αναφέρεται ως v

7 υποστήριξη που μου παρείχε κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Θα ήθελα να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη μετέπειτα πορεία και σταδιοδρομία του. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στο για τη μεταπτυχιακή υποτροφία που μου χορήγησε στο πλαίσιο των ερευνητικών του προγραμμάτων στο αντικείμενο: Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρίες, τους συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε, καθώς και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής Δρ. Χαράλαμπο Καραγιαννίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δρ. Φωτεινή Παρασκευά, Λέκτορα του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου, για την αμέριστη υποστήριξή τους καθ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου. Αθήνα, Ιούνιος 2008 Ρίβιου Αικατερίνη vi

8 Περιεχόμενα Περίληψη...ii Ευχαριστίες...v Περιεχόμενα...vii Κατάλογος Πινάκων...xi Κατάλογος Εικόνων...xix Κατάλογος Σχημάτων...xxiv Συντομογραφίες...xxvii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Ορισμός Προβλήματος Δομή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Συνεισφορά της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας...34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρονική Κατάρτιση ΑμεΑ: Βιβλιογραφική Επισκόπηση Εισαγωγή Επισκόπηση του όρου Αναπηρία Δυσκολία ορισμού του όρου «Αναπηρία» Ταξινόμηση της αναπηρίας Κατηγοριοποίηση των ειδικών αναγκών Δημογραφικά Στοιχεία και Κοινωνικό-Οικονομικό Προφίλ ΑμεΑ Ποσοστά ΑμεΑ και ανεργίας Δικαιώματα των ΑμεΑ Γενικές Ρυθμίσεις και Νομοθετικό Πλαίσιο Εκπαίδευση/ κατάρτιση ΑμεΑ σημαντική ανάγκη/ δικαίωμα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Κατάρτιση Συνιστώσες η-κατάρτισης Σύνοψη...73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Το Μοντέλο Ηλεκτρονικής Κατάρτισης ΑμεΑ του Έργου eaccess Εισαγωγή...75 vii

9 3.2 Περιγραφή και Τεκμηρίωση του Μοντέλου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης ΑμεΑ του Έργου eaccess Ανάλυση του Μοντέλου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης ΑμεΑ του Έργου eaccess Τεχνολογικά Εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης προσβάσιμου Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Μαθημάτων Οδηγίες για την Ανάπτυξη Προσβάσιμου Περιεχομένου Η- Κατάρτισης Προφίλ Προσβάσιμων Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων (Accessibility Application Profile) Φύλλα Στυλ Προσβασιμότητας (Accessibility Style Sheets) Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Έργου eaccess Παρουσίαση Σεναρίων Κατάρτισης eaccess Χαρακτηρισμός Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα σχετικά με προσβασιμότητα Σύνθεση Ηλεκτρικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου σε Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Μαθήματα με βάση το επιλεγμένο Σενάριο Κατάρτισης Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αξιολόγηση του Μοντέλου eaccess Εισαγωγή Σενάρια Αξιολόγησης Προμηθευτές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Προμηθευτές Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Κατάρτισης Αποτελέσματα αξιολόγησης Μέσο Αξιολόγησης #1: Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με τα Φύλλα Στυλ Προσβασιμότητας Μέσο αξιολόγησης #2: Επικύρωση των Φύλλων Στυλ Προσβασιμότητας viii

10 4.3.3 Μέσο αξιολόγησης #3: Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου Μέσο αξιολόγησης #4: Επικύρωση της προσβασιμότητας του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου Μέσο αξιολόγησης #5: Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων Μέσο αξιολόγησης #6: Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής Μεταδεδομένων Μέσο αξιολόγησης #7: Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με τη χρήση Μεταδεδομένων Μέσο αξιολόγησης #8: Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ενός προκαθορισμένου Σεναρίου η-κατάρτισης Μέσο αξιολόγησης #9: Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με τη διαδικασία Σχεδίασης ενός Σεναρίου η-κατάρτισης Μέσο αξιολόγησης #10: Στατιστικά της Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση σεναρίων Μέσο αξιολόγησης #11: Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με την αναπαράσταση των καθημερινών διαδικασιών κατάρτισης στα eaccess σενάρια κατάρτισης Μέσο αξιολόγησης #12: Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών μαθημάτων Συμπεράσματα σχετικά με την αξιολόγηση του μοντέλου eaccess Προμηθευτές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Προμηθευτές Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Η Κατάρτισης Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ix

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Οδηγίες eaccess για την Ανάπτυξη Προσβάσιμου Περιεχομένου Η-Κατάρτισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Επεξήγηση Σχημάτων στη γραφική αναπαράσταση των προτύπων Σεναρίων Κατάρτισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ eaccess Προφίλ Προσβάσιμων Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων (eaccess Learning Objects Educational Metadata Accessibility Application Profile) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Δημογραφικά Στοιχεία των Εκπαιδευόμενων των Φορέων Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υπό μελέτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Παραδείγματα μετατροπής μη προσβάσιμου περιεχομένου σε προσβάσιμο Περίπτωση 1: Συντακτική Επικύρωση της Γλώσσας Σήμανσης Περίπτωση 2: CSS Περίπτωση 3: Επικύρωση της προσβασιμότητας με τη χρήση αυτοματοποιημένου εργαλείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης x

12 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 2-1 Ορισμοί παραγόντων αναπηρίας σύμφωνα µε τον ΠΟΥ (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...43 Πίνακας 2-2 Δείκτες Βλαβών Σωματικών Λειτουργιών (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...44 Πίνακας 2-3 είκτες Βλαβών Σωµατικών οµών (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...45 Πίνακας 2-4 είκτες Ορίων ραστηριοτήτων και Περιορισµών Συµµετοχής (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...45 Πίνακας 2-5 Δείκτες Περιβαλλοντικών Παραγόντων (Πηγή: ΠΟΥ, 2001)...46 Πίνακας 3-1 Περιγραφή του Μοντέλου Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης ΑμεΑ του Έργου eaccess...84 Πίνακας 3-2 Λίστα των Οδηγιών eaccess και παράθεση των σχετικών Οδηγιών Προσβασιμότητας του W3C (ASK Research Unit, CERTH, 2006ii) 105 Πίνακας 3-3 Συγκεντρωτικός Πίνακας των «Οδηγιών eaccess για την Ανάπτυξη Προσβάσιμου Περιεχομένου Η-Κατάρτισης» (World Wide Web Consortium W3C, 1999; ASK Research Unit, CERTH, 2006ii) Πίνακας 3-4 Διαθέσιμες επιλογές για το εργαλείο WebXACT Πίνακας 4-1 Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου eaccess για τους Προμηθευτές Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Πίνακας 4-2 Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου eaccess για Προμηθευτές Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων Πίνακας 4-3 Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου eaccess για τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Κατάρτισης Πίνακας 4-4 eaccess Σενάρια Αξιολόγησης και η συσχέτισή τους με τις ανάγκες των κατηγοριών χρηστών του έργου Πίνακας 4-5 Σενάριο Αξιολόγησης #1 - Χρήση Φύλλων Στυλ για την παραγωγή προσβάσιμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου xi

13 Πίνακας 4-6 Σενάριο Αξιολόγησης #2 - Παραγωγή επαναχρησιμοποιήσιμου προσβάσιμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου Πίνακας 4-7 Σενάριο Αξιολόγησης #3 - Παραγωγή Προσβάσιμων Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων με βάση προσβάσιμο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο Πίνακας 4-8 Σενάριο Αξιολόγησης #4 - Παραγωγή Προσβάσιμων Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων επαναχρησιμοποιήσιμων σε διαφορετικά πλαίσια χρήσης Πίνακας 4-9 Σενάριο Αξιολόγησης #5 - Ορισμός σεναρίων ηλεκτρονικής κατάρτισης που έχουν προέλθει από τη συσσωρευμένη πρακτική εμπειρία Πίνακας 4-10 Σενάριο Αξιολόγησης #6 - Χρήση της eaccess διαδικτυακής πύλης για τη σχεδίαση ενός Προγράμματος Ηλεκτρονικής Κατάρτισης Πίνακας 4-11 Μέσα Αξιολόγησης για κάθε ένα Σενάριο Αξιολόγησης Πίνακας 4-12 Μέσο αξιολόγησης #1 - Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με τα Φύλλα Στυλ Προσβασιμότητας Πίνακας 4-13 Μέσο Αξιολόγησης #1: Βαρύτητα των Ερωτήσεων για το μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Πίνακας 4-14 Μέσο Αξιολόγησης #1: Βαρύτητα των Ερωτήσεων για το διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Πίνακας 4-15 Μέσο Αξιολόγησης #1: Βαθμολογία των απαντήσεων σχετικά με το μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Πίνακας 4-16 Μέσο Αξιολόγησης #1: Βαθμολογία των απαντήσεων σχετικά με το διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Πίνακας 4-17 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με κινητικές αναπηρίες) Πίνακας 4-18 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με κινητικές αναπηρίες) xii

14 Πίνακας 4-19 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με κινητικές αναπηρίες) Πίνακας 4-20 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με κινητικές αναπηρίες) Πίνακας 4-21 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία) Πίνακας 4-22 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία) Πίνακας 4-23 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για Διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία) Πίνακας 4-24 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία) Πίνακας 4-25 Μέσο αξιολόγησης #1: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-26 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για μη διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-27 Μέσο αξιολόγησης #1: Eρωτηματολόγια Αξιολόγησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-28 Μέσο αξιολόγησης #1: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης για διαδραστικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Άτομα με προβλήματα όρασης) xiii

15 Πίνακας 4-29 Μέσο αξιολόγησης #2 - Επικύρωση των Φύλλων Στυλ Πίνακας 4-30 Μέσο αξιολόγησης #2 Περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη φάση της Επικύρωσης των Φύλλων Στυλ Πίνακας 4-31 Μέσο αξιολόγησης #2 Περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε στη δεύτερη φάση της Επικύρωσης των Φύλλων Στυλ Πίνακας 4-32 Μέσο αξιολόγησης #2: Επικύρωση του eaccess Φύλλου Στυλ για Άτομα με κινητικές αναπηρίες Πίνακας 4-33 Μέσο αξιολόγησης #2: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων της Επικύρωσης του eaccess Φύλλου Στυλ για Άτομα με κινητικές αναπηρίες Πίνακας 4-34 Μέσο αξιολόγησης #2: Επικύρωση του Φύλλου Στυλ για Πίνακας 4-35 Μέσο αξιολόγησης #2: Μέσος Όρος Βαθμολογίας της Επικύρωσης του eaccess Φύλλου Στυλ για Άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία Πίνακας 4-36 Μέσο αξιολόγησης #2: Επικύρωση του Φύλλου Στυλ για Άτομα με προβλήματα όρασης Πίνακας 4-37 Μέσο αξιολόγησης #2: Μέσος Όρος Βαθμολογίας της Επικύρωσης του eaccess Φύλλου Στυλ για Άτομα με προβλήματα όρασης Πίνακας 4-38 Μέσο αξιολόγησης #3 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων (Σενάριο #2) Πίνακας 4-39 Μέσο αξιολόγησης #3 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων (Σενάριο #3) Πίνακας 4-40 Επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων στη Διαδικτυακή eaccess Αποθήκη Πίνακας 4-41 Επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑ στην eaccess Διαδικτυακή Αποθήκη ΜΑ Πίνακας 4-42 Μέσο αξιολόγησης #4 - Έλεγχος Προσβασιμότητας Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Πίνακας 4-43 Βαρύτητα συμμόρφωσης για κάθε σύνολο Οδηγιών Προσβασιμότητας xiv

16 Πίνακας 4-44 Τυχαία επιλεγμένοι ηλεκτρονικοί πόροι από το Μάθημα MS Word Basics Πίνακας 4-45 Μάθημα MS Word Basics: Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης με τη Λίστα eaccess Οδηγιών και αντίστοιχη Βαθμολογία Πίνακας 4-46 Μάθημα MS Word Basics: Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης με τη Λίστα σημείων ελέγχου W3C WCAG Επίπεδο Προτεραιότητας A και αντίστοιχη Βαθμολογία Πίνακας 4-47 Μάθημα MS Word Basics: Αποτελέσματα ελέγχου συμμόρφωσης με τη Λίστα σημείων ελέγχου W3C WCAG Επίπεδο Προτεραιότητας AΑ και αντίστοιχη Βαθμολογία Πίνακας 4-48 Μέσο αξιολόγησης #4: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για τον Έλεγχο Προσβασιμότητας των Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων.214 Πίνακας 4-49 Βαθμολογία Μαθημάτων ανά λίστα ελέγχου Πίνακας 4-50 Μέσο αξιολόγησης #5 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων Πίνακας 4-51 Μέσο αξιολόγησης #5: Αποτελέσματα Αξιολόγησης για τα Στατιστικά της Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων Πίνακας 4-52 Μέσο αξιολόγησης #5: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την αναζήτηση/ μεταφόρτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου Πίνακας 4-53 Μέσο αξιολόγησης #6: Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής Μεταδεδομένων Πίνακας 4-54 Μέσο αξιολόγησης #6: Βαρύτητα των Ερωτήσεων Πίνακας 4-55 Μέσο αξιολόγησης #6: Βαθμολογία των Απαντήσεων Πίνακας 4-56 Μέσο αξιολόγησης #6: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης σχετικά με τη χρήση του ASK-eAccess-AccLOM-RM Πίνακας 4-57 Μέσο αξιολόγησης #6: Μέσος όρος αποτελεσμάτων χρήσης του εργαλείου ASK-eAccess-AccLOM-RM Πίνακας 4-58 Μέσο αξιολόγησης #7 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με τη χρήση Μεταδεδομένων xv

17 Πίνακας 4-59 Μέσο αξιολόγησης #7: Ποσοστό Συμπλήρωσης Μεταδεδομένων ανά χρησιμοποιούμενη κατηγορία Μεταδεδομένων Πίνακας 4-60 Μέσο αξιολόγησης #7: Ποσοστό Συμπλήρωσης Μεταδεδομένων ανά χρησιμοποιούμενη κατηγορία Μεταδεδομένων Πίνακας 4-61 Μέσο Αξιολόγησης #7: Σχέση μεταξύ Όριου Συσχέτισης και της χρησιμοποιούμενης Βαθμολογία Αξιολόγησης Πίνακας 4-62 Μέσο Αξιολόγησης #7: Μέση Συσχέτιση ανάμεσα σε Στοιχεία Μεταδεδομένων ανά Τύπο ΜΑ Πίνακας 4-63 Μέσο αξιολόγησης #7: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για τη χρήση Μεταδεδομένων Πίνακας 4-64 Μέσο Αξιολόγησης # 8 Συνεντεύξεις χρηστών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ενός Σεναρίου η-κατάρτισης Πίνακας 4-65 Μέσο αξιολόγησης #8: Βαρύτητα των Ερωτήσεων Πίνακας 4-66 Μέσο αξιολόγησης #8: Βαρύτητα των Απαντήσεων Πίνακας 4-67 Μέσο αξιολόγησης #8: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με κινητικά προβλήματα) Πίνακας 4-68 Μέσο αξιολόγησης #8: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με κινητικά προβλήματα) Πίνακας 4-69 Μέσο αξιολόγησης #8: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για τo Σενάριο Κατάρτισης Εξατομικευμένη Μάθηση (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-70 Μέσο αξιολόγησης #8: Μέσος όρος αποτελεσμάτων για τo Σενάριο Κατάρτισης Εξατομικευμένη Μάθηση (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-71 Μέσο αξιολόγησης #9: Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με τη διαδικασία Σχεδίασης ενός Σεναρίου η-κατάρτισης Πίνακας 4-72 Μέσο αξιολόγησης #9: Βαρύτητα των Ερωτήσεων Πίνακας 4-73 Μέσο αξιολόγησης #9: Βαθμολογία των Απαντήσεων xvi

18 Πίνακας 4-74 Μέσο αξιολόγησης #9: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με κινητικά προβλήματα) Πίνακας 4-75 Μέσο αξιολόγησης #9: Μέσος όρος αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με κινητικά προβλήματα) Πίνακας 4-76 Μέσο αξιολόγησης #9: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης για Σενάριο Κατάρτισης «Εξατομικευμένη Μάθηση» (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-77 Μέσο αξιολόγησης #9: Μέσος όρος αποτελεσμάτων για το Σενάριο Κατάρτισης «Εξατομικευμένη Μάθηση» (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-78 Μέσο αξιολόγησης #10: Στατιστικά της Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση σεναρίων Πίνακας 4-79 Μέσο αξιολόγησης #10: Αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση σεναρίων Πίνακας 4-80 Μέσο αξιολόγησης #11 - Συνεντεύξεις Χρηστών σχετικά με την αναπαράσταση των καθημερινών διαδικασιών η-κατάρτισης στα eaccess Σενάρια Πίνακας 4-81 Μέσο αξιολόγησης #11: Βαρύτητα Ερωτήσεων Πίνακας 4-82 Μέσο αξιολόγησης #11: Αποτελέσματα Αξιολόγησης σχετικά με τις Ερωτήσεις Πίνακας 4-83 Μέσο αξιολόγησης #11: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για το Σενάριο η-κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με προβλήματα κινητικότητας) Πίνακας 4-84 Μέσο αξιολόγησης #11: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για το Σενάριο Κατάρτισης «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» (Άτομα με προβλήματα κινητικότητας) xvii

19 Πίνακας 4-85 Μέσο αξιολόγησης #11 : Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για το Σενάριο Κατάρτισης «Εξατομικευμένη Μάθηση» (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-86 Μέσο αξιολόγησης #11: Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων για το Σενάριο Κατάρτισης «Εξατομικευμένη Μάθηση» (Άτομα με προβλήματα όρασης) Πίνακας 4-87 Μέσο αξιολόγησης #12 - Στατιστικά Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών μαθημάτων Πίνακας 4-88 Μέσο αξιολόγησης #12: Στατιστικά Αποτελέσματα σχετικά με την αναζήτηση/ μεταφόρτωση μαθημάτων από την Αποθήκη ΜΑ Πίνακας 4-89 Μέσο αξιολόγησης #12: Μέσος Ορος Αποτελεσμάτων των Στατιστικών της Αποθήκης ΜΑ σχετικά με την Αναζήτηση/ Μεταφόρτωση των eaccess Μαθημάτων η-κατάρτισης Πίνακας 4-90 Γενικά στατιστικά χρήσης της δικτυακής πύλης eaccess xviii

20 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 2-1 Διαταραχή στην αντίληψη του κόκκινου χρώματος (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii)...64 Εικόνα 2-2 Διαταραχή στην αντίληψη του πράσινου χρώματος (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii)...65 Εικόνα 2-3 Διαταραχή στην αντίληψη του μπλε χρώματος (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii)...66 Εικόνα 2-4 Αχρωματοψία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii)...67 Εικόνα 3-1 Επίπεδα Εκπαιδευτικής Σχεδίασης ενός Προγράμματος η-κατάρτισης (ASK Research Unit, CERTH, 2006i)...79 Εικόνα 3-2 Ρύθμιση των Advanced/ Accessibility Options του εργαλείου WebXACT Εικόνα 3-3 Παράδειγμα εικόνας η οποία παρέχει πληροφορίες με τα χρώματά της (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-4 Παρουσίαση ηλεκτρονικού περιεχομένου για άτομα χωρίς αναπηρία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-5 Παρουσίαση ηλεκτρονικού περιεχομένου για άτομα με αχρωματοψία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-6 Παρουσίαση ηλεκτρονικού περιεχομένου για άτομα χωρίς αναπηρία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-7 Παρουσίαση ηλεκτρονικού περιεχομένου για άτομα με οπτικές μειονεξίες (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-8 Παρουσίαση τεστ αξιολόγησης για άτομα χωρίς αναπηρία (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) Εικόνα 3-9 Παρουσίαση τεστ αξιολόγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα (ASK Research Unit, CERTH, 2006iii) xix

21 Εικόνα 3-10 «Εξατομικευμένη Μάθηση» για την κατάρτιση ατόμων με προβλήματα όρασης που εφαρμόζεται από το BASER (ASK Research Unit, CERTH, 2006i) Εικόνα 3-11 «Διάγνωση και Επανορθωτική Διδασκαλία» για την κατάρτιση ατόμων με κινητικά προβλήματα, η οποία εφαρμόζεται από την ΕΛΕΠΑΠ (ASK Research Unit, CERTH, 2006i) Εικόνα 3-12 Επιλογή της δυνατότητας Δημιουργίας μιας νέας Εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-13 Εκκίνηση χρήσης του Οδηγού δημιουργίας (Wizard) νέας Εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-14 Εισαγωγή Τίτλου (Title) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-15 Εισαγωγή Κωδικού (Identifier) του αρχείου του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-16 Εισαγωγή Περιγραφής (Description) του Μαθησιακού Αντικειμένου 131 Εικόνα 3-17 Εισαγωγή Λέξεων - Κλειδιά (Keyword) σχετικά με το Μαθησιακό Αντικείμενο Εικόνα 3-18 Προσδιορισμός της Δομής (Structure) και του Επιπέδου Συσσώρευσης (Aggregation Level) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-19 Εισαγωγή Ονόματος του Δημιουργού (Αuthor) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-20 Εισαγωγή Ημερομηνίας Δημιουργίας (Date) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-21 Εισαγωγή Ονόματος του Εκδότη (Publisher) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-22 Εισαγωγή Ημερομηνίας Έκδοσης (Date) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-23 Εισαγωγή Ονόματος του Δημιουργού (Entity) της συγκεκριμένης εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-24 Εισαγωγή Ημερομηνίας Δημιουργίας (Date) της συγκεκριμένης εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων xx

22 Εικόνα 3-25 Εισαγωγή Ονόματος της οντότητας που έκανε την επικύρωση (Validator) της συγκεκριμένης εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-26 Εισαγωγή Ημερομηνίας Επικύρωσης (Date) της συγκεκριμένης εγγραφής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Εικόνα 3-27 Δήλωση της Μορφής του αρχείου (Format) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-28 Δήλωση του Μεγέθους του αρχείου (Size) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-29 Δήλωση της Μορφής και του Βαθμού Διαδραστικότητας (Interactivity Type, Interactivity Level) του Μαθησιακού Αντικειμένου καθώς και του επίπεδου Σημασιολογικής Πυκνότητας (Semantic Density) και Δυσκολίας (Difficulty) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-30 Δήλωση του Τυπικού Εκπαιδευτικού Χρόνου (Typical Learning Time) που καλύπτει το Μαθησιακό Αντικείμενο Εικόνα 3-31 Επιλογή του τύπου του Μαθησιακού Αντικειμένου (Learning Resource Type) Εικόνα 3-32 Δήλωση σχετικά με τις κατάλληλες συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Μαθησιακό Αντικείμενο Εικόνα 3-33 Δήλωση σχετικά με την εμφάνιση του συγκεκριμένου Μαθησιακού Αντικειμένου (Μέρος α) Εικόνα 3-34 Δήλωση σχετικά με την εμφάνιση του συγκεκριμένου Μαθησιακού Αντικειμένου (Μέρος β) Εικόνα 3-35 Δήλωση σχετικά με τα χρώματα τα οποία δε χρησιμοποιούνται στο Μαθησιακό Αντικείμενο Εικόνα 3-36 Δήλωση σχετικά με τις οπτικές ιδιότητες (visual properties) του Μαθησιακού Αντικειμένου Εικόνα 3-37 Τέλος εισαγωγής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων xxi

23 Εικόνα 3-38 Το περιβάλλον χρήσης της Εργαλειοθήκης Συγγραφής και Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων και Μεταδεδομένων Προσβασιμότητας για Μαθησιακά Αντικείμενα Εικόνα 3-39 Εξαγωγή, Αποθήκευση και Προβολή της Αποθήκης Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων σε μορφή XML Εικόνα 3-40 Σύνδεση στη Διαδικτυακή Πύλη eaccess με την ιδιότητα του Προμηθευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Εικόνα 3-41 Χρήση του Μηχανισμού Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην αποθήκη Μαθησιακών Αντικειμένων της Διαδικτυακής Πύλης eaccess Εικόνα 3-42 Επισκόπηση των περιεχομένων της Αποθήκης Προσβάσιμου Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης eaccess Εικόνα 3-43 Άνοιγμα του εργαλείου eaccess Learning Designer Toolkit (ASKeAccess-LDT) και προετοιμασία για τη δημιουργία του σχήματος σημειογραφίας Εικόνα 3-44 Δήλωση των Τύπων Δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο Εικόνα 3-45 Δήλωση του Σχήματος Σημειογραφίας (Notation Schema) για κάθε Τύπο Δραστηριότητας (Activity Type) Εικόνα 3-46 Δήλωση του Περιβάλλοντος Εικόνα 3-47 Προετοιμασία για τη δήλωση των Ρόλων που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σενάριο Εικόνα 3-48 Δήλωση Εκπαιδευόμενων και Ομάδων Χρηστών Εικόνα 3-49 Δήλωση Υποστηρικτικών Ρόλων (Supportive Roles) Εικόνα 3-50 Δήλωση των Ιδιοτήτων (Properties) του Προτύπου (Template) Εικόνα 3-51 Σχεδιάζοντας τις Δραστηριότητες του Προτύπου Εικόνα 3-52 Καθορισμός του Τύπου Δραστηριότητας στο Πρότυπο Εικόνα 3-53 Δήλωση του Τίτλου της Δραστηριότητας στο Πρότυπο xxii

24 Εικόνα 3-54 Δήλωση των Συμμετεχόντων Ρόλων σε μια δραστηριότητα στο Πρότυπο Εικόνα 3-55 Δήλωση του Περιβάλλοντος μιας Δραστηριότητα στο Πρότυπο Εικόνα 3-56 Δήλωση της Ακολουθίας των Δραστηριοτήτων στο Πρότυπο Εικόνα 3-57 Δήλωση ροών προς τα πίσω στο Πρότυπο Εικόνα 3-58 Ιδιότητες Πόρων για το Course Package της Εξατομικευμένης Προσέγγισης Εικόνα 3-59 Αποθήκευση του Πακέτου Περιεχομένου (Course package) του Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Μαθήματος σε μορφή Zip αρχείου Εικόνα 3-60 Επισκόπηση των περιεχομένων της Αποθήκης Μαθησιακών Αντικειμένων στην κατηγορία των Προσβάσιμων Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων της Διαδικτυακής Πύλης eaccess Εικόνα 4-1 Στιγμιότυπο από τη χρήση του eaccess ηλεκτρονικού περιεχομένου κατά τη διεξαγωγή του πειράματος αξιολόγησης από χρήστες με κινητικά προβλήματα (ΕΛΕΠΑΠ) Αθήνα, Εικόνα 4-2 Στιγμιότυπο από τη χρήση του eaccess ηλεκτρονικού περιεχομένου κατά τη διεξαγωγή του πειράματος αξιολόγησης από χρήστες με προβλήματα όρασης (BASER) Βουλγαρία, Εικόνα 4-3 Ικανοποίηση των χρηστών του eaccess από τη χρήση των Φύλλων Στυλ (μη διαδραστικό περιεχόμενο) Εικόνα 4-4 Ικανοποίηση των χρηστών του eaccess από τη χρήση των Φύλλων Στυλ (διαδραστικό περιεχόμενο) Εικόνα 4-5 Χρήση της Διαδικτυακής Πύλης eaccess xxiii

Αναπηρία: όροι και ορισμοί. Η έννοια της διαφορετικότητας

Αναπηρία: όροι και ορισμοί. Η έννοια της διαφορετικότητας Αναπηρία: όροι και ορισμοί Η έννοια της διαφορετικότητας Η Αναπηρία στην Αρχαία Ελλάδα Ο Όμηρος στην Οδύσσεια αναφέρει τον τυφλό ποιητή, ο οποίος συχνά ήταν προσκεκλημένος στο παλάτι και είχε την εύνοια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα 1 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I I ΘΕΜΑ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α. Μ. Ε. Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κα. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Περίληψη Γεώργιος Χλωρός 1, Παναγιώτης Ζέρβας 1,2, Δημήτριος Γ. Σάμψων 1,2 gchloros@tellas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα"

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Τίτλος "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Δρ. Δημήτριος Κουής Τεχνικός Συντονιστής Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Η Δράση 2. Βασικές έννοιες 3. Δικαιούχοι - Συγγραφική ομάδα 4. Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Η γνώση προκύπτει μέσα από την επανάληψη της μαθημένης συμπεριφοράς. Για τη μάθηση απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων»

«Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ Διδάσκων : Δημήτριος Σάμψων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0 ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDERS CLUB. Πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Τελειόφοιτους & Νέους Επαγγελματίες Λογοθεραπευτές

FOUNDERS CLUB. Πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Τελειόφοιτους & Νέους Επαγγελματίες Λογοθεραπευτές FOUNDERS CLUB Πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Τελειόφοιτους & Νέους Επαγγελματίες Λογοθεραπευτές Το Πρόγραμμα Founders Club είναι το πληρέστερο πρόγραμμα ιδιωτικής εκπαίδευσης Λογοθεραπείας που υπάρχει.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 17.02.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 347 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 14-15 Μαΐου 2013 Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση από εκπαιδευτικούς προσθετικών περιβαλλόντων που αποτρέπουν μια αδυναμία να μετατραπεί σε αναπηρία

Σχεδίαση από εκπαιδευτικούς προσθετικών περιβαλλόντων που αποτρέπουν μια αδυναμία να μετατραπεί σε αναπηρία Σχεδίαση από εκπαιδευτικούς προσθετικών περιβαλλόντων που αποτρέπουν μια αδυναμία να μετατραπεί σε αναπηρία Τάσος Λαδιάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 ladiastas@gmail.com Θα παρουσιαστούν τα λογισμικά: ΕυΔομή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη Σύντομα περιεχόμενα Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη xvii xxii xxv xxvii xxix 1 Έρευνα στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και την οικονομία, ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα