Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 , ΕΜΠ Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Χρηµατοδότηση Ενεργειακών Επενδύσεων από Τρίτους (ΧΑΤ) ΗΜΕΡΙ Α: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ 18 Νοεµβρίου 2010, ΚΕ ΚΕ, Αθήνα

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Ρόλος Εργαλείου Χρηµατοδότησης από Τρίτους 3. Βασικά Χαρακτηριστικά 4. Πρότυπες Εφαρµογές 5. Συµπεράσµατα

3 1. Εισαγωγή (1/3) Ευρωπαϊκές δεσµεύσεις γιατο 2020 «Πακέτο » 20% µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κάτω από τα επίπεδα του % της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ-27 να προέρχεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 20% µείωση στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

4 1. Εισαγωγή (2/3) Το « » για την Ελλάδα Εκποµπές: +10% (122Εκατ. Τον.) σε σχέση µε το Έτος Βάσης (108 Εκατ.τον.) ΑΠΕ: 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας υποχρεωτικά µέχρι το 2020 (Οδηγία 2009/28/ΕΚ) Βιοκαύσιµα: 10% µέχρι το 2020 Εξοικονόµηση: 20% της πρωτογενούς ενέργειας µέχρι το % εξοικονόµηση µέχρι το 2016 (2006/32/EC Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην τελική χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες ). Βιοµηχανία Κατοικίες ηµόσιος Τοµέας Μεγάλο δυναµικό περιθώριο µείωσης ενεργειακής κατανάλωσης. Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Επιτροπή , Σχεδιασµός για την Επίτευξη των Στόχων του , 21 Ιουνίου 2010.

5 1. Εισαγωγή (3/3) Ν ΦΕΚ 95/Α 23/6/2010 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες & άλλες διατάξεις. Ενίσχυση αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

6 2. Ρόλος Εργαλείου ΧΑΤ (1/5) Αρχικό Κεφάλαιο Ανεύρεση οικονοµικών πόρων για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας έργων ΑΠΕ & ΕΞΕΝ. Επενδυτικό ενδιαφέρον Έργα ΑΠΕ & ΕΞΕΝ Κύρια προτεραιότητα πολιτικών και πρακτικών χρηµατοδότησης των διεθνών οργανισµών, τραπεζών, κλπ. Εργαλεία Χρηµατοδότησης Ενεργειακών Επενδύσεων: Χρηµατοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ)

7 2. Ρόλος Εργαλείου ΧΑΤ (2/5) Εναλλακτικός µηχανισµός χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης και των ευρύτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ευελιξία στην ανεύρεση οικονοµικών πόρων, ικανών να διασφαλίσουν το µηδενικό κόστος για τον πελάτη τελικό χρήστη. Ευκαιρίες για εφαρµογή νέων και καινοτόµων ενεργειακών τεχνολογιών. Βασικό πεδίο εφαρµογής αποτελούν ο οικιακός, βιοµηχανικός, δηµόσιος και εµπορικός τοµέας.

8 2. Ρόλος Εργαλείου ΧΑΤ (3/5) Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥή ESCOs) ΧρηµατοδοτούνήεξασφαλίζουντηχρηµατοδότησηέργωνΑΠΕ & ΕΞΕΝ. Εξοφλούνται µε βάση την εξοικονοµούµενη ενέργεια που θα επιτευχθεί. Εγγυώνται την απόδοση των εφαρµογών, εξοικονοµούµενη ενέργεια από αυτές. Πελάτης Τελικός χρήστης αλλά και την Αποφεύγει το επενδυτικό κόστος χρησιµοποιώντας την οικονοµική αξία του έργου.

9 2. Ρόλος Εργαλείου ΧΑΤ (4/5) Συµβάσεις Απόδοσης Ενεργειακής Τελικός Χρήστης ESCO Πάροχος ενέργειας στον πελάτη Έργα ΑΠΕ & ΕΞΕΝ Χρηµατοδότηση ESCO Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί Χρηµατοδότης (Τράπεζα, Leasing κλπ) Χρηµατοδότηση ς από Τρίτους ESCO Προµηθευτής Εξοπλισµού Πελάτης Τελικός χρήστης

10 2. Ρόλος Εργαλείου ΧΑΤ (5/5) Πλεονεκτήµατα Μεταβίβαση επενδυτικών και τεχνολογικών κινδύνων. Απουσία επένδυσης κεφαλαίου από τον τελικό χρήστη ιαθέσιµα κεφάλαια επενδύονται σε άλλους τοµείς Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας. Εµπειρία σε τεχνικά οικονοµικά θέµατα από ESCO. «One-stop shop»προσέγγιση. Μικρότερο κόστος αγοράς εξοπλισµού Μεταβίβαση στον τελικό χρήστη «χωρίς κόστος».

11 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (1/13) Στάδια Εξέλιξης [1/3] 1988: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε µία Σύσταση προς τα Κράτη Μέλη για την προώθηση των ESCOs και της ΧΑΤ. 1992: Οδηγία (93/76/EΚ, Άρθρο 4), σύµφωνα µε την οποία τα Κράτη Μέλη κλίθηκαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράµµατα µέσω της ΧΑΤ στο δηµόσιο τοµέα. 1996: ύο πρότυπες συµβάσεις δηµοσιεύθηκαν για τα κτίρια και τις βιοµηχανίες.

12 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (2/13) Στάδια Εξέλιξης [2/3] : Μελέτες και πιλοτικές εφαρµογές στο πλαίσιο των προγραµµάτων «THERMIΕ»και «SAVE»γιατηνπροώθησητων ESCOs καιτης XAT. 2002,, 2006: Οδηγίες (2002/91/EΚ, 2006/32/ΕΚ) προς τα Κράτη Μέλη για την προώθηση των ESCOs. 2002: «GreenLight Programme», προσδιόρισετιςλειτουργίεςτων ESCOs στον τοµέα του φωτισµού. 2003: Το πρώτο Πανευρωπαϊκό συνέδριο για ESCOs (Μιλάνο Μαΐου).

13 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (3/13) Στάδια Εξέλιξης [3/3] 2003: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG JRC διεξήγαγε έρευνα για τις ESCOs στην ΕΕ ηµιουργία της πρώτης online βάσης δεδοµένων ESCOs. 2003: «Motor Challenge Programme», για την υιοθέτηση αποδοτικών ηλεκτρικών µηχανών στον βιοµηχανικό τοµέα. 2005: «GreenBuilbing Programme», για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του τριτογενή τοµέα στην Ευρώπη : 2013: Σε εξέλιξη προγράµµατα µε στόχο την προώθηση των ESCOs.

14 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (4/13) Παρούσα Κατάσταση [1/2] Αγορά ESCOs στην ΕΕ - 27 Αριθµός ESCOs Είδος ESCOs Μέγεθος της αγοράς Εξέλιξη τα τελευταία έτη Πιο δηµοφιλής τεχνολογίες Συνήθως, κυµαίνεται από 0-50 για κάθε χώρα, ενώ υπάρχουν και εξαιρέσεις που αριθµούν µερικές εκατοντάδες ESCOs (Γερµανία, Γαλλία). Τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα δις/έτος. Αύξηση, διαφοροποίηση, ESCOs εισχωρούν σε νέες εθνικές αγορές. CHP, δηµόσιος φωτισµός, θέρµανση. Πηγή: P. Bertoldi, B. Boza-Kiss, S. Rezessy. «Latest Development of Energy Service Companies across Europe: A European ESCO Update». European Commission, 2007.

15 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (5/13) Παρούσα Κατάσταση [2/2] Αριθµός ESCOs > 50

16 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (6/13) Ελλάδα Καθυστέρηση εφαρµογής νοµοθετικού πλαισίου Ελάχιστες δραστηριότητες ESCOs στην Ελλάδα. Αγορά ενεργειακών υπηρεσιών Πιλοτικές Εφαρµογές Προγράµµατα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ και «Solar Thermal Energy Service Companies (ST-ESCOs Project)». Κύριες προτεραιότητες και δράσεις Παροχή κινήτρων σε ενδιαφερόµενους επιχειρήσεις (δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, επιχορηγήσεις), ενηµέρωση ευαισθητοποίηση κοινού. Πηγή: A. Marino, P. Bertoldi, S. Rezessy. «Energy Service Companies Market in Europe: Status Report 2010». Institute for Energy. European Commission, 2010.

17 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (7/13) ιαδικασία Λήψης Αποφάσεων Τεχνικός Έλεγχος Ενεργειακή Επιθεώρηση Μελέτη Σκοπιµότητας Οικονοµικός Έλεγχος Σχεδιασµός Επεµβάσεων Ανεύρεση Κεφαλαίων Μελέτη Φόρµας Συµβολαίου Κατασκευή Λειτουργία Παρακολούθηση Έλεγχος Μεταφορά στον Τελικό Χρήστη

18 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (8/13) Λειτουργία Κέρδος Πελάτη Λογαριασµός Ενέργειας Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Κέρδος ESCO Αποπληρωµή Επένδυσης Λογαριασµός Ενέργειας Κέρδος Πελάτη Λογαριασµός Ενέργειας Πριν Κατά τη διάρκεια Μετά Έναρξη έργου Υπογραφή σύµβασης

19 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (9/13) Συµµετοχή στα Εξοικονοµούµενα (Shared Savings) Πελάτης Σύµβαση Υπηρεσίες Πληρωµή Μεγαλύτερο κόστος χρηµατοδότησης για τον πελάτη. Μεγαλύτερο «µερίδιο» ρίσκου για την ESCO. First Out Συµβόλαια: Τα εξοικονοµούµενα χρήµατα εισπράττονται αποκλειστικά από την ESCO, µέχρι την πλήρη κάλυψη των εξόδωντης. Χρηµατοδότηση ESCO Πληρωµή Ρίσκο Πίστωσης & απόδοσης Χρηµατοπιστωτικός οργανισµός Σύµβαση Πηγή: Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry & Nexant Sari/Energy

20 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (10/13) Εγγυηµένη Εξοικονόµηση (Guaranteed Savings) Πελάτης Σύµβαση Υπηρεσίες Πληρωµή ESCO Ρίσκο Απόδοσης Χρηµατοδότηση Πληρωµή Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός Πιστωτικό Ρίσκο Σύµβαση Μεγαλύτερη οικονοµική απόδοση, µε µεγαλύτερο όµως ρίσκο για τον πελάτη. Πολλές επιχειρήσεις ESCOs µε διαφοροποιηµένες υπηρεσίες. Πηγή: Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry & Nexant Sari/Energy

21 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (11/13) Συµµετοχή στα εξοικονοµούµενα κέρδη Αναδυόµενες αγορές που πρέπει να προκαλέσουν αύξηση της ζήτησης έργων ενεργειακής απόδοσης. Οι τελικοί χρήστες δεν αναλαµβάνουν κανένα ρίσκο. Εγγυηµένη εξοικονόµηση Γρήγορη ανάπτυξη ήδη ώριµων αγορών, όπου οι τελικοί χρήστες αναγνωρίζουν τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από τα έργα ενεργειακής απόδοσης. Πηγή: T. Dreessen. «First European Conference on Energy Service Companies Advantages and Disadvantages of the Two Dominant World ESCO models: Shared Savings and Guaranteed Savings. EPS Capital Corp., USA, 2003.

22 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (12/13) Εµπόδια Τρέχουσα οικονοµική κρίση Περιορισµένες επενδυτικές δυνατότητες. Έλλειψη ενεργειακών δεδοµένων υσκολία στον προσδιορισµό σεναρίου αναφοράς. Έντονες διακυµάνσεις τιµών ενέργειας Επίδραση στην αξία της εξοικονοµούµενης ενέργειας. Έλλειψη ενηµέρωσης υσπιστία για το µοντέλο των ESCOs από πελάτες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Πηγή: A. Marino, P. Bertoldi, S. Rezessy. «Energy Service Companies Market in Europe: Status Report 2010». Institute for Energy. European Commission, 2010.

23 3. Βασικά Χαρακτηριστικά (13/13) Super ESCOs Η εξέλιξη των ESCOs στην Αµερική. Σύµπραξη εταιρειών ESCOs µε εταιρείες κοινής ωφέλειας (Utility) δηµοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Προώθηση νέων και αξιόπιστων προϊόντων ιδιαίτερα υπηρεσιών που θα αφορούν τη διαχείριση των κτιρίων, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους. Πηγή: E. Vine, H. Nakagami, C. Murakoshi. (1999). The evolution of the US energy service company (ESCO) industry: from ESCO to Super ESCO. Energy, 24(6):

24 4. Πρότυπες Εφαρµογές (1/3) Οινοποιία Achaia Clauss (Ελλάδα) Εγκατάσταση θερµικού ηλιακού συστήµατος Συνολικήεπιφάνεια 308 m 2, µεαρχικόκόστος % ΚΑΠΕ (Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα VALOREN ) και 50% SOLE S.A. (κατασκευάστρια εταιρεία ηλιακών συλλεκτών). Περίοδοςεξόφλησης: 6 έτη. Ο χρήστης καταβάλει στη SOLE S.A. για τη θερµική ενέργεια που καταναλώνει 0,035 /kwh για τα πρώτα 3 έτη και 0,032 /kwh για τα επόµενα 3 έτη. Πηγή: «National Report on the Energy Efficiency Service Business in Greece», Change Best Project, Intelligent Energy for Europe.

25 4. Πρότυπες Εφαρµογές (2/3) Κλωστοϋφαντουργία (Πορτογαλία) Εγκατάσταση µονάδας συµπαραγωγής ισχύος 4190 kwe. Συνολικό κόστος Η ESCO αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση του έργου. 15% του κέρδους αποκοµίζει ο χρήστης και 85% καταβάλλεται µηνιαία από το χρήστη στην ESCO. Περίοδος εξόφλησης 5,5 έτη. Μετά την περίοδο αποπληρωµής το έργο περνά στην ιδιοκτησία του χρήστη. Πηγή: «National Report on the Energy Efficiency Service Business in Greece», Change Best Project, Intelligent Energy for Europe.

26 4. Πρότυπες Εφαρµογές (3/3) ήµος Melegnano (Ιταλία) Παροχή ζεστού νερού στα αποδυτήρια αθλητικού κέντρου υγρού στίβου και θέρµανση της πισίνας µε χρήση ηλιακών θερµικών συλλεκτών. Συνολικό κόστος έργου Επιδότηση 40% από το Πρόγραµµα «SAVE». Σύµβαση Εγγύησης - Κέρδους Η ESCO πωλεί την ενέργεια στη δηµοτική αρχή στα πλαίσια της Σύµβασης. Ηδηµοτικήαρχήδεθαπροβείσεπλήρηεξόφλησητουέργουπροςτην ESCO αντοηλιακόθερµικόσύστηµαδεναποδώσειάνωτων 500 kwh/m 2 στην πρώτη φάση λειτουργίας. Πηγή: Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools (Solpool Project), Intelligent Energy for Europe.

27 5. Συµπεράσµατα Νέες απαιτήσεις σε επίπεδο ενεργειακής διαχείρισης και απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Εξειδικευµένες γνώσεις και νέες πρακτικές. Ανάπτυξη νέων µοντέλων υπηρεσιών διαχείρισης ενέργειας και χρηµατοδοτικών µηχανισµών κρίσιµος ο ρόλος της ΧΑΤ. Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου. Ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση για τη µέτρηση της εξοικονοµούµενης ενέργειας και της αποτίµησης του ενεργειακού και οικονοµικού οφέλους.

28 Σας Ευχαριστώ Πολύ για την Προσοχή σας! Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης (ΕΣΑ -ΕΜΠ) Τηλ:

Χρηµατοδοτικοί Μηχανισµοί και Βέλτιστες Πρακτικές

Χρηµατοδοτικοί Μηχανισµοί και Βέλτιστες Πρακτικές Χρηµατοδοτικοί Μηχανισµοί και Βέλτιστες Πρακτικές Καθ. Ιωάννης Ψαρράς Συνέδριο: ίκτυο Ενεργειακών ήµων Ελλάδος - Μετάβαση: Η ώρα µετά την εξάντληση του λιγνίτη 09 Ιουλίου 2012, Πτολεμαΐδα Περιεχόµενα Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδυόμενη αγορά των Eταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών. Εξοικονόμιση ενέργειας : Προσθήκη αξίας σε εμπορικά ακίνητα

Η αναδυόμενη αγορά των Eταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών. Εξοικονόμιση ενέργειας : Προσθήκη αξίας σε εμπορικά ακίνητα Η αναδυόμενη αγορά των Eταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών Εξοικονόμιση ενέργειας : Προσθήκη αξίας σε εμπορικά ακίνητα Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013 Άρης Παπαδόπουλος Δ/νων Σύμβουλος ZEB AEEY TI EINAI H ZEB ZERO-ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Information Material for financing bodies in Greece Υλικό πληροφόρησης για χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στην Ελλάδα D.3.6.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Θεσμικό Πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Θεσμικό Πλαίσιο και προοπτικές Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Θεσμικό Πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ως εργαλείο εξοικονόμησης στις κατοικίες 1 Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1 ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο www.eumayors.eu 1 ΕΥΡΕ ΤΗΡΙΟ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα