Π Ρ Α Ξ Η 14/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Ξ Η 14/26-11-2014"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 14/ Στο Αιγάλεω, σήµερα στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η ιεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.), ύστερα από πρόσκληση του ιευθυντή της Σχολής κ. Π. Μαλατέστα. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.: 1. Μαλατέστας Παντελής, ιευθυντής ΣΤΕΦ, Πρόεδρος 2. Αλαφοδήµος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τµήµατος Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., Μέλος 3. Βασιλειάδης Σάββας, Πρόεδρος Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Μέλος 4. Γράβας Ευθύµιος, Πρόεδρος Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. Μέλος 5. ηµάκος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Μέλος 6. Ιωαννίδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μέλος 7. Έλληνας Ιωάννης, Πρόεδρος Τµήµατος Μηχανικών Η/ΥΣ Τ.Ε., Μέλος εν παρευρίσκεται εκπρόσωπος σπουδαστών διότι δεν έχει ορισθεί αρµοδίως κατά το νόµο. Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογηµένα ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. κ. Στεργίου Κωνσταντίνος. Στη Συνεδρίαση της ιεύθυνσης της Σ.Τ.ΕΦ. παρευρέθησαν και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι κ. κ. Βαρελίδης Γεώργιος και Βασιλειάδης Αλέξανδρος Το πρακτικό τήρησε η Προϊσταµένη της Γραµµατείας της Σ.Τ.ΕΦ. κ. Παναγιώτα Κανελλοπούλου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εσωτερικός Κανονισµός του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 2. Εκπρόθεσµη εγγραφή νεοεισερχόµενου Φοιτητή του Τµ. Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ. Ε. ΘΕΜΑ ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΜΟ Εξέλιξη του Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. κ. Γουστουρίδη ηµητρίου

2 Σελίδα 2 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ Ο Πρόεδρος διαπιστώνει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγείται την συζήτηση κατά τη σηµερινή συνεδρίαση της ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. του ανωτέρω Εµβόλιµου Θέµατος. Οµόφωνα το σώµα κάνει δεκτή την εισήγηση να συζητηθεί το ως άνω αναφερόµενο θέµα ως Εµβόλιµο στη σηµερινή συνεδρίαση, µετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.. ΘΕΜΑ 1 ο Η ιεύθυνση της Σχολής, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τον Εσωτερικός Κανονισµός του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 2. Τις προτάσεις των Προέδρων των Τµηµάτων της Σ.Τ.ΕΦ. 3. Το ότι υπάρχουν αρκετά σηµεία του Εσωτερικού Κανονισµό του Ιδρύµατος (ΦΕΚ 3257/2013 τβ ) τα οποία χρήζουν αλλαγών/ διευκρινήσεων/τροποποιήσεων οµόφωνα αποφασίζει να προτείνει προς τη Συνέλευση του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. τα εξής: α) Την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων: Άρθρο 1, 2δ Αντί για «προσανατολίζεται, ακόµη», να γραφεί «προσανατολίζεται ακόµη». Άρθρο 1, 2ζ Αντί για «καταξίωση των φοιτητών του.», να γραφεί «καταξίωση των αποφοίτων του». Άρθρο 3, 2 Αντί για στστ), να γίνει αστ) Παρατήρηση Γενικότερα στο σύνολο του κειµένου του Εσωτερικού Κανονισµού, παρατηρείται λανθασµένη ή ελλιπής αρίθµηση παραγράφων. Να ελεγχθεί η αρίθµηση σε ολόκληρο το κείµενο. Άρθρο 4, 2δ Θα πρέπει να περιγραφούν µε σαφήνεια, οι προϋποθέσεις και το όλο πλαίσιο που αφορά στη µερική φοίτηση. Άρθρο 5, 2α Αντί του όρου «µετεγγραφή» να γίνει χρήση του όρου «µεταφορά θέσης», που χρησιµοποιείται από το ΥΠΑΙΘ Άρθρο 5, 2γ Για όσους προέρχονται από µεταφορά θέσης ή κατάταξη, για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Τµήµατος. Άρθρο 5, 3 Οι φοιτητές µε αίτηση τους προς το οικείο Τµήµα, µπορούν να αναστείλουν τη φοίτηση τους, µετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. Άρθρο 5, 4 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης ή ανωτέρας βίας, είναι δυνατή η εγγραφή νεοεισερχόµενου φοιτητή, που καθυστέρησε να εγγραφεί µέσα στις καθορισµένες κατά περίπτωση προθεσµίες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, ύστερα από αίτηση του

3 Σελίδα 3 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ ενδιαφερόµενου φοιτητή στο Τµήµα, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης και παρατίθενται συνηµµένα τα στοιχεία που τους αποδεικνύουν. Άρθρο 5, 6 Να διαγραφεί η πρόταση, «Η απαγόρευση µε ποινή διαγραφής, ισχύει για όλη τη διάρκεια φοίτησης του στο Τ.Ε.Ι.» Άρθρο 6, 3 Η γραµµατεία του Τµήµατος ενηµερώνει το φοιτητή, στην περίπτωση που εκείνος δεν προέβη στην ανανέωση της εγγραφής του. Άρθρο 8, 1γ Το Πρόγραµµα Σπουδών καταρτίζεται από Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές της Σχολής κατά προτεραιότητα από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του οικείου Τµήµατος. Σε περίπτωση έλλειψης Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών στο, η Ειδική Επιτροπή µπορεί να συµπληρωθεί από Επίκουρους Καθηγητές ή από Καθηγητές Εφαρµογών, εφόσον διαθέτουν διδακτορικό δίπλωµα ή έχουν ανάθεση διδακτικού έργου θεωρίας και εργαστηρίου. Άρθρο 8, 3 Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση σαράντα (40) εξαµηνιαίων µαθηµάτων, στα οποία περιλαµβάνεται και η Πτυχιακή Εργασία. Η απόκλιση πλέον των σαράντα (40) µαθηµάτων είναι δυνατή, κατά τρία (3) το πολύ µαθήµατα, µε απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος και έγκριση της Συνέλευσης Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Άρθρο 8, 6α Προτείνεται η κατάργηση του συγκεκριµένου εδαφίου, καθότι επαναλαµβάνεται στο ίδιο άρθρο στην 8, 13 Άρθρο 8, 11γ.. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση µαθηµάτων, δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαµήνου και εάν παρά ταύτα.. Άρθρο 8, 11θ Να προστεθεί (νέα παράγραφος) Ο φοιτητής µπορεί να δηλώνει µαθήµατα στα προαπαιτούµενα των οποίων έχει λάβει βαθµό τουλάχιστον τέσσερα (4,0). Άρθρο 9, 2 Η κατανοµή των φοιτητών σε Τµήµατα, στα εργαστηριακά µέρη των µαθηµάτων, γίνεται µε ευθύνη του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου που ορίζεται από τον οικείο Τοµέα µεταξύ των µελών Ε.Π. του Τοµέα και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος και µόνο.. Οι σχετικές καταστάσεις κοινοποιούνται από το ιευθυντή του Τοµέα στον Πρόεδρο του Τµήµατος. Άρθρο11, 2 Να καταργηθεί. Άρθρο12, 2 Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθµός των εβδοµάδων διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τις δεκατρείς (13) και οι διδακτικές ώρες δεν αναπληρώθηκαν το µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται... Άρθρο14, 1α Για τα θεωρητικά µαθήµατα ή τα θεωρητικά µέρη µεικτών µαθηµάτων, ο τρόπος υπολογισµού της τελικής βαθµολογίας φοιτητή καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος µπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες. Επίσης, στη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας είναι δυνατό να λαµβάνεται υπόψη και η συµµετοχή του φοιτητή σε διάφορες µορφές αξιολόγησης, όπως ατοµικές ή συλλογικές εργασίες φοιτητών που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, ασκήσεις

4 Σελίδα 4 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ κ.λ.π., καθώς και η γενικότερη συµµετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία που υιοθετείται σε κάθε συγκεκριµένο µάθηµα. Όλοι οι τρόποι αξιολόγησης εκτός της τελικής γραπτής εξέτασης, δεν µπορούν να αθροίσουν σε συντελεστή ανώτερο του 40%. Ο τρόπος υπολογισµού της τελικής βαθµολογίας, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τοµέα µε εισήγηση του διδάσκοντος ή των διδασκόντων και πρέπει να ανακοινώνεται µία εβδοµάδα πριν από την έναρξη των εγγραφών του εξαµήνου που διδάσκεται το µάθηµα. Η απόφαση πρέπει να είναι ενιαία για το µάθηµα, ακόµη και αν η διδασκαλία γένεται σε περισσότερα του ενός Τµήµατα ή και περισσότερους του ενός διδάσκοντες. Άρθρο14, 2α Να καταργηθεί η πρόταση: «Τη σχετική απόφαση λαµβάνει η Γενική Συνέλευση του Τοµέα µετά από γνώµη του υπευθύνου Καθηγητή» στο τέλος της παραγράφου. Άρθρο14, 3α.. αντίστοιχα και εφόσον οι βαθµοί στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) Άρθρο14, 5 Φοιτητής που δεν παρακολούθησε µε επιτυχία υποχρεωτικό µάθηµα, πρέπει να το επαναλάβει στο επόµενο εξάµηνο στο οποίο προσφέρεται. Αν απέτυχε.. Άρθρο15, 1γ Να καταργηθεί. Επαναλαµβάνεται στο Άρθρο7, 1α Άρθρο16, 1.. ο Πρόεδρος του Τµήµατος ο οποίος αποφασίζει για τον ορισµό εποπτών,.. Άρθρο16, 6α Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα µάθηµα, το οποίο έχει δηλώσει αντίστοιχες φορές και ο µέσος όρος της βαθµολογίας των εξεταστικών που επικαλείται είναι τουλάχιστον τρία (3), εξετάζεται. Άρθρο17, 5 Η κατάθεση της βαθµολογίας γίνεται το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες µετά την εξέταση έτσι, ώστε... Εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος από τη διεξαγωγή της εξέτασης του µαθήµατος ή του εργαστηρίου, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος τη βαθµολογία των εξετάσεων περιόδου. Ύστερα.. Άρθρο17, 6 Τα γραπτά δοκίµια φυλάσσονται µε ευθύνη του εξεταστή για ένα ακαδηµαϊκό έτος, µε πρόνοια διατήρησης αντιπροσωπευτικού δείγµατος δοκιµίων για τις ανάγκες της εξωτερικής αξιολόγησης. Κατά το διάστηµα αυτό.. Άρθρο17, 7α Αντικατάσταση µε: Ο εξεταστής κάθε µαθήµατος υποχρεούται να ενηµερώνει την τράπεζα θεµάτων αµέσως µετά τη διενέργεια της εξέτασης Άρθρο18, 1β Αντικατάσταση µε: Οι όροι ανάληψης και το διατιθέµενο χρονικό διάστηµα για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, ρυθµίζονται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. Άρθρο18, 2..σε κάθε φοιτητή ή κατ εξαίρεση σε οµάδα µέχρι τριών (3) φοιτητών, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τµήµατος. Άρθρο18, 4α

5 Σελίδα 5 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ Από τη Συνέλευση του Τµήµατος ορίζεται, για κάθε θέµα πτυχιακής εργασίας, ένα µέλος Ε.Π. ή εντεταλµένος διδασκαλίας ως επιβλέπων, ο οποίος και κατά προτεραιότητα, είναι ο εισηγητής του θέµατος. Μόνο σε περίπτωση αδυναµίας του εισηγητή για οποιαδήποτε λόγο, ορίζεται άλλος επιβλέπων, κατά την κρίση της Συνέλευσης του Τµήµατος και λαµβάνοντας υπόψη τη συνάφεια του µε το θέµα. Ο επιβλέπων παρακολουθεί την πρόοδο στην επεξεργασία του θέµατος της πτυχιακής εργασίας, καθοδηγεί τους φοιτητές στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης, φροντίζει φια την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισµό και εποπτεύει τα µέλη Ε.Τ.Ε.Π., όπου η συµβολή τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης εισηγείται στον Πρόεδρο του Τµήµατος, τις ανάγκες σε αναλώσιµα υλικά και σε εργαστηριακό εξοπλισµό. Για πτυχιακές εργασίες που πραγµατοποιούνται.. Άρθρο18, 5 Αντικατάσταση µε: Οι όροι ανάληψης και το διατιθέµενο διάστηµα για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, ρυθµίζονται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Άρθρο18, 7α στην οποία επισυνάπτονται και τέσσερα (4) αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή.. Άρθρο18, 7β της Τριµελούς Επιτροπής. Η παρουσίαση αυτή είναι δηµόσια και µπορεί να την παρακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόµενος. Άρθρο18, 10 Στην περίπτωση όπου τα επιστηµονικά αποτελέσµατα της Πτυχιακής Εργασίας κατοχυρωθούν µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία ως προς τους κατόχους των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτό, στους οποίους περιλαµβάνεται και το Ίδρυµα. Άρθρο19 του Ιδρύµατος. Η συνέλευση του Τµήµατος καθορίζει επίσης τη δυνατότητα ένταξης στο διδακτικό έργο των µελών Ε.Π. της εποπτείας πρακτικών ασκήσεων και µέχρι µίας (1) ώρας από το υποχρεωτικό τους ωράριο όταν αναλαµβάνουν µεγάλο αριθµό εποπτείας πρακτικών ασκήσεων Άρθρο 9, 2 Η κατανοµή των φοιτητών σε Τµήµατα, στα εργαστηριακά µέρη των µαθηµάτων, γίνεται µε ευθύνη του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου που ορίζεται από τον οικείο Τοµέα µεταξύ των µελών Ε.Π. του Τοµέα και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος και µόνο.. Οι σχετικές καταστάσεις κοινοποιούνται από το ιευθυντή του Τοµέα στον Πρόεδρο του Τµήµατος. Άρθρο20, 3 Ο φοιτητής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ανακηρύσσεται πτυχιούχος, αµέσως µετά από τη συµπλήρωση όλων των προϋποθέσεων για τη λήψη του πτυχίου. Άρθρο21, 1 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές, συνίσταται στην ανώνυµη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου για κάθε µάθηµα που διδάχθηκε σε κάθε εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και για κάθε διδάσκοντα που συµµετείχε στα διδαχθέντα µαθήµατα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο21, 1γ Αντικατάσταση µε: Κάθε διδάσκων ενηµερώνεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος για τα συµπληρωµένα από τους φοιτητές ερωτηµατολόγια αξιολόγησης του µαθήµατός του. Άρθρο21, 1δ Αντικατάσταση µε:

6 Σελίδα 6 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ Η διανοµή των ερωτηµατολογίων προς συµπλήρωση προγραµµατίζεται µε γνώµονα την κατά το δυνατό υψηλότερη συµµετοχή παρόντων φοιτητών και πάντως.. Άρθρο23, 1. Τα µέλη Ε. Ι.Π. Φυσικής Αγωγής του A.Ε.Ι. ΠειραιάT.T., έχουν την ευθύνη για τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικών οµάδων για τη συµµετοχή του Τ.Ε.Ι. σε Πανελλήνιες και ιεθνείς ιοργανώσεις και σε κάθε άλλη αθλητική εκδήλωση που θα εγκρίνουν η Συνέλευση του Τµήµατός τους και τα αρµόδια όργανα του A.Ε.Ι. ΠειραιάT.T.. Άρθρο24 ιόρθωση του αριθµού της Υπ. Απ. Από σε Άρθρο26, 3.λαµβάνει χώρα εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. Άρθρο 28, 1Γ (εδάφιο β) Να καταργηθεί Άρθρο 28, 1Γ (εδάφιο δ) Αποφασίζει για θέµατα που αφορούν σε πειθαρχικά παραπτώµατα µεταπτυχιακών φοιτητών. Άρθρο 30, 5 Το αργότερο µια εβδοµάδα, από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού εξαµήνου, συντάσσεται από το ιευθυντή του Π.Μ.Σ. το πρόγραµµα µαθηµάτων, το οποίο ανακοινώνεται. Άρθρο 31, 4 Αντικατάσταση µε: Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος ένα µόνιµο µέλος Ε.Π. που ανήκει στην οµάδα διδασκόντων, ως επιβλέπων. Η Συνέλευση του Τµήµατος και ο επιβλέπων, έχουν της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας του µεταπτυχιακού φοιτητή. Άρθρο 32, 1 Αντικατάσταση µε: Οι όροι ανάληψης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας(ή του ερευνητικού project) και το διατιθέµενο διάστηµα για την εκπόνηση της, ρυθµίζονται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. Άρθρο 47, 3 η διάρκεια του ορίζεται έως διπλάσια της ελάχιστης. Άρθρο 54..αναγνωρίζονται δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη από Άρθρο 55, 3.. στ) διευκολύνσεις για µετακινήσεις µε βάση δελτίο φοιτητικής ταυτότητας («πάσο») Άρθρο 55, 8..φοιτητικής ταυτότητας, το Συµβούλιο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Άρθρο 55, 9α Οι εξερχόµενοι φοιτητές ERASMUSεπιλέγονται µε διαδικασία που ανακοινώνει το γραφείο ERASMUS µετά από απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Άρθρο 56, 2 Ο κεντρικός στόχος (της ΑΣΤΑ) είναι να προσφέρει στους φοιτητές, µε οργανωµένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της µελλοντικής τους επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και, παράλληλα να διεκδικήσουν µε καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελµατικό στίβο. Άρθρο 57, 2δ δ) Η αξιολόγηση του υποψηφίου µέσω συνέντευξης του ενώπιον Επιτροπής που ορίζεται από τη συνέλευση του Τµήµατος Άρθρο 58, 1

7 Σελίδα 7 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είναι υπεύθυνο... Άρθρο 58, 2 Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είναι. Άρθρο 59, 1 µε απόφαση του Συµβουλίου του Ιδρύµατος για τη συγκρότηση της ΜΟ. Ι.Π Άρθρο 66, 1β Να διαγραφεί Άρθρο 66, 1δ Το Τ.Ε.Ι. µπορεί να συµµετέχει στις δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας βρεφοκοµικών και νηπιακών σταθµών εντός του Τ.Ε.Ι. ή σε ακίνητο εγγύς του Τ.Ε.Ι. και ενίσχυσης του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Να διαγραφεί καθότι αποτελεί θέµα του οργανισµού. Άρθρο 70, 1 α δεν επιτρέπονται τα τρόφιµα, τα αναψυκτικά, οι καφέδες Να τροποποιηθεί σε: εν επιτρέπεται η χρήση, η κατανάλωση, η µεταφορά κτλ... Άρθρο 70, 1γ Να διαγραφεί η πρόταση: Η αφαίρεση και κράτηση κλειδιών θεωρείται κλοπή» Άρθρο 70, 1ε Να διαγραφεί η πρόταση: εν επιτρέπεται η αφαίρεση οποιουδήποτε εξαρτήµατος των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βιβλιοθήκης (π.χ. ποντίκι) για προσωπική χρήση σε φορητούς υπολογιστές. Άρθρο 74, 4.1 Κάθε φοιτητής υποχρεούται να καταθέτει την πτυχιακή µεταπτυχιακή του εργασία, κατόπιν της αξιολόγησής της, στη βάση του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου του Ιδρύµατος. Η Βιβλιοθήκη µετά από τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των στοιχείων της κάθε εργασίας, εγκρίνει την εισαγωγή της στη βάση. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αυτό µπορεί να γίνει µόνο αφού εξασφαλιστεί η χρήση συστηµάτων προστασίας από λογοκλοπή. Χωρίς αυτήν την προστασία οι επιβλέποντες καθηγητές είναι εκτεθειµένοι και απροστάτευτοι εν αγνοία τους από µια ενδεχόµενη επιλήψιµη συµπεριφορά ενός φοιτητή. Μέχρι να γίνουν αυτά, στο αποθετήριο µπορούν να κατατίθενται τα στοιχεία της πτυχιακής και η περίληψή της. β) Τη διευκρίνηση των παρακάτω άρθρων: Άρθρο 56, 3.Στόχοι της.α.στα. είναι η αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας... Υπό ποια έννοια οικονοµίες κλίµακας? Άρθρο 56, 4 Υπό το συντονισµό της.α.στα. βρίσκονται οι επιµέρους υπηρεσίες Παρατήρηση: Υπάρχει πρόβληµα αρίθµησης των παραγράφων σε ολόκληρο το άρθρο καθώς και ανάγκη επαναδιατύπωσης σε πολλές από τις επιµέρους παραγράφους, µιας και δεν βγάζουν νόηµα. Π.χ. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά υιοθετεί...θεωρώντας την παροχή..., την εµφύσηση...την προώθηση των πρωτογενών ιδεών: Πως συνδέεται αυτό µε τα παρακάτω? α,β, γ, κτλ? Τι νόηµα βγαίνει? β) κύριες συνιστώσες της συµβολής του Ιδρύµατος στη διασφάλιση των προοπτικών επαγγελµατικής δραστηριοποίησης των αποφοίτων του

8 Σελίδα 8 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ Τι σηµαίνει αυτό? Το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά θεσµοθετεί τη δηµιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (στο εξής Μ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά), ως φορέα σχεδιασµού και παροχής ολοκληρωµένου κύκλου εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα ζητήµατα της Επιχειρηµατικότητας, σε συνέργεια µε τα Γραφεία ιασύνδεσης Πρακτικής Άσκησης και τη.α.στα.. Έχει θεσµοθετήσει µήπως, αντί για θεσµοθετεί? Παρέχει ολοκληρωµένο κύκλο εκπαίδευσης η ΜΚΕ? Το Κέντρο θα ενταχθεί στον Οργανισµό του Τ.Ε.Ι. Πειραιά,. Μήπως έχει ενταχθεί ήδη? Άρθρο 67, 2α Να επιλέγει, να αποκτά, να διαχειρίζεται και να διαθέτει αποτελεσµατικά, το απαραίτητο υλικό για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ή άλλων δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος. Η βιβλιοθήκη θα επιλέγει? Με τι κριτήρια? Ακαδηµαϊκά? Πως? Άρθρο 67, 2ιγ Να συνεργάζεται µε τα Τµήµατα του Ιδρύµατος για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και οργάνωση των πτυχιακών, διπλωµατικών εργασιών (γκρίζα βιβλιογραφία). Τι σηµαίνει «γκρίζα βιβλιογραφία»? Να διαγραφεί ο συγκεκριµένος όρος Άρθρο 71, 1 Η λειτουργική διάρθρωση της Βιβλιοθήκης συνδέεται µε τον Οργανισµό Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι., του οποίου αποτελεί το «Τµήµα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης» Μήπως αυτά είναι θέµατα του Οργανισµού του Ιδρύµατος? Τα άρθρα 71, 72 και 73 είναι άσχετα µε το πνεύµα του Εσωτερικού Κανονισµού! Μήπως πρέπει να ενταχθούν στον Οργανισµό? γ) Να ληφθούν υπόψη κατά την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού του ΑΕΙ τα παρακάτω: εν γίνεται καµία αναφορά για τον τρίτο κύκλο σπουδών: Αυτή τη στιγµή η νοµοθεσία δεν αποκλείει τη δυνατότητα συνεργασίας για διδακτορικές σπουδές µε άλλα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Το άρθ. 39 του Ν. 4009/2011 προβλέπει ότι «η ευθύνη του σχεδιασµού και της οργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρµοδιότητα των Πανεπιστηµίων». Αυτό σηµαίνει, ότι τα ΑΕΙ του Τεχνολογικού Τοµέα µπορούν να συνεργάζονται µε Πανεπιστήµια, τα οποία εκείνα (δηλ. τα Πανεπιστήµια) θα έχουν την «ευθύνη του σχεδιασµού και της οργάνωσης» του τρίτου κύκλου σπουδών, θα απονέµουν (τα Πανεπιστήµια) τον τίτλο σπουδών και θα συνεργάζονται µε άλλα ΑΕΙ βάσει του πρωτοκόλλου συνεργασίας των αρθ. 40 και 41 για τη διοργάνωση τρίτου κύκλου σπουδών (όπου την ευθύνη σχεδιασµού και οργάνωσης θα την έχει το Πανεπιστήµιο). Πουθενά δεν υπάρχει διάταξη που να είναι απαγορευτική για τη συνεργασία ΑΕΙ Τ.Τ. µε Πανεπιστήµια για την µε την ευθύνη του Πανεπιστηµίου συνδιοργάνωση τρίτου κύκλου σπουδών. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι τα άρθρα 40 και 41 αναφέρονται σε «συνεργαζόµενα ΑΕΙ» σε τρίτο κύκλο σπουδών και όχι σε συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια, γιατί ακριβώς, στην περίπτωση της συνεργασίας, δεν επιδιώκεται από το νοµοθέτη ο αποκλεισµός του Τεχνολογικού Τοµέα, εφόσον «η ευθύνη του σχεδιασµού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών» παραµείνει στην «αρµοδιότητα του Πανεπιστηµίου». Η αρµοδιότητα αυτή στο σχεδιασµό και την οργάνωση είναι σαφές, ότι θα προσδιορίζεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων ΑΕΙ (βλ. αρθ. 40 και 41). Συνεπώς, σε εφαρµογή αυτής της δυνατότητας που αφήνει ανοιχτή η νοµοθεσία, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στον Κανονισµό και αντίστοιχες µε τα υπόλοιπα ΑΕΙ ρυθµιστικές διατάξεις για τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικά) µε τους ως άνω περιοριστικούς όρους και προϋποθέσεις που θέτει

9 Σελίδα 9 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ ο Ν. 4009/2011. εν έχουν γίνει αναλυτικές ειδικές ρυθµίσεις (σε ξεχωριστό άρθρο) του εξαιρετικά σοβαρού θέµατος της σίτισης, όπως γίνεται σε όλους τους Εσωτερικούς Κανονισµούς των ΑΕΙ (βλ. προβλέψεις Κανονισµού ΕΜΠ). Θα πρέπει εδώ να ληφθεί πρόνοια για διεύρυνση του δικαιώµατος σίτισης, δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης που σε πολλές πλέον οικογένειες έχει περιορίσει σηµαντικά τη δυνατότητα επαρκούς σίτισης των µελών τους. Ιατρική περίθαλψη (καµία πρόβλεψη βλ. προβλέψεις στον Κανονισµό ΕΜΠ). Πρέπει να διατυπωθεί σχετικό άρθρο. ωρεές. εν υπάρχει αναφορά στις απαιτούµενες διαδικασίες για δωρεές οικονοµικού περιεχοµένου, υλικού εξοπλισµού και υπηρεσιών. εν υπάρχει καµία αναφορά στη διαδικασία ίδρυσης Εργαστηρίων του Ν. 3794/2009 ως αυτοτελούς ακαδηµαϊκής µονάδας. Περιουσία Ιδρύµατος (καµία πρόβλεψη βλ. προβλέψεις στον Κανονισµό ΕΜΠ). Πρέπει να διατυπωθεί σχετικό άρθρο. Ο Κανονισµός Εσωτερικής λειτουργίας της βιβλιοθήκης και το κανονιστικό πλαίσιο της.α.στα., πρέπει να αποτελούν ξεχωριστά έντυπα τα οποία θα διατίθενται στους φοιτητές από τις αντίστοιχες υπηρεσίες και τις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Στον Εσωτερικό Κανονισµό, πρέπει να γίνεται µια απλή αναφορά ως προς τη λειτουργική δοµή των υπηρεσιών αυτών. ΘΕΜΑ 2 ο Η ιεύθυνση της Σχολής, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 5 4 του Εσωτερικού Κανονισµού του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ. Τ. (ΦΕΚ 3257/τ.Β / ), 2. Τη µε αριθµ. πρωτ.1800/ αίτηση του κ. Φωτεινόπουλου Βαγγέλη, (ο οποίος εισάγεται στο Τµ. Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ. Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. µε το 10%) για εκπρόθεσµη εγγραφή του, 3. Την πρόταση του Τµ. Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ. Ε. (Πράξη 16/ , θέµα 2 ο ) οµόφωνα αποφασίζει εγκρίνει την εκπρόθεσµη εγγραφή του κ. Φωτεινόπουλου Βαγγέλη στο Τµ. Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ. Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για το ακαδηµαϊκό έτος ΘΕΜΑ ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΜΟ Η ιεύθυνση της Σχολής, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την έγκριση προκήρυξης µίας θέσης βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Μικροσυστήµατα, αισθητήρια και ηλεκτρονικά κυκλώµατα προσαρµογής

10 Σελίδα 10 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ και ανάγνωσης», του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (ΦΕΚ 1055/ τ.γ ), 2. Την µε αριθµ. πρωτ. 3111/ Προκήρυξη του κ. Προέδρου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης, µε κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ: , 3. Τις αιτήσεις των δύο υποψηφίων για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, οι οποίες υπεβλήθηκαν εµπρόθεσµα στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ. 4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (195/Α ) «οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 4076/2012 (159/Α ) και το ν. 4115/2013 (24/Α ). 5. Την υπ. αριθµ. Φ.122.1/759/109090/Β2/ εγκύκλιο (Α Α: Β4ΘΗ9-ΣΩΓ) του Ειδικού Γραµµατέα Ανώτατης Εκπαίδευσης µε θέµα «Εγκύκλιος εφαρµογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε µε το ν.4076/2012» 6. Τις διατάξεις της 4ε του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011, 7. Την Πράξη 20/ (Μοναδικό Θέµα Α Α: Β3ΟΜ46914Υ-Μ Μ) της Συνέλευσης του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. µε θέµα «Πρόταση συγκρότησης Ειδικής Επταµελούς Επιτροπής Επιλογής (Ε.Ε.Ε.Ε.) για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., µε γνωστικό αντικείµενο «Μικροσυστήµατα, αισθητήρια και ηλεκτρονικά κυκλώµατα προσαρµογής και ανάγνωσης».», 8. Τo γεγονός ότι τα προτεινόµενα από την ως άνω Συνέλευση τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών µελών που τηρεί το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. σύµφωνα µε την ΚΥΑ: Φ.122.1/1137/145793/Β2/ (ΦΕΚ 2619/τ. Β/ ) Καθώς και τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που πραγµατοποιήθηκε οµόφωνα αποφασίζει Εκφράζει σύµφωνη γνώµη για τη συγκρότηση Ειδικής Επταµελούς Επιτροπής Επιλογής (ΕΕΕΕ) για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. µε γνωστικό αντικείµενο «Μικροσυστήµατα, αισθητήρια και ηλεκτρονικά κυκλώµατα προσαρµογής και ανάγνωσης», ως ακολούθως: (Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Από το µητρώο εσωτερικών µελών του Α.Ε.Ι. Πειραι Τ.Τ.: 1. Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Σ.Τ.ΕΦ., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., µε γνωστικό αντικείµενο: «Γενικά Ηλεκτρονικά». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 73/ ). Βιογραφικό σηµείωµα: Το γνωστικό της αντικείµενο και το επιστηµονικό της έργο είναι συναφή µε την προκηρυχθείσα θέση, διότι τα Γενικά Ηλεκτρονικά καλύπτουν τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα προσαρµογής και ανάγνωσης των αισθητήρων και µικροσυστηµάτων.

11 Σελίδα 11 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ Κυριάκης-Μπιτζάρος Ευστάθιος, Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Σ.Τ.ΕΦ., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., µε γνωστικό αντικείµενο: «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Οργανολογία». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 128/ ). Βιογραφικό σηµείωµα: d=58&itemid=60&lang=el προκηρυχθείσα θέση, διότι τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα προσαρµογής και ανάγνωσης των αισθητήρων και των µικροσυστηµάτων εντάσσονται στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. 3. Σταθόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Σ.Τ.ΕΦ., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., µε γνωστικό αντικείµενο: «Οπτικοί, Ακουστικοί και Πιεζοηλεκτρικοί Κυµατοδηγοί: Ρυθµοί µετάδοσης - Κυκλωµατικά Μοντέλα και Μέθοδοι». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 35/ ). Βιογραφικό σηµείωµα: d=58&itemid=60&lang=el Το γνωστικό του αντικείµενο και το επιστηµονικό του έργο είναι συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυχθείσας θέσης διότι τα κυκλωµατικά µοντέλα κυµατοδήγησης εφαρµόζονται στην σχεδίαση των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων προσαρµογής και ανάγνωσης των αισθητήρων και των µικροσυστηµάτων. Επιπλέον ο κ. Σταθόπουλος διαθέτει σηµαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο στους αισθητήρες. 4. Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Σ.Τ.ΕΦ., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., µε γνωστικό αντικείµενο: «Γενικά Ηλεκτρονικά». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 251/ ). Βιογραφικό σηµείωµα: προκηρυχθείσα θέση, διότι τα Γενικά Ηλεκτρονικά καλύπτουν τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα προσαρµογής και ανάγνωσης των αισθητήρων και µικροσυστηµάτων Από το Μητρώο εξωτερικών µελών της ηµεδαπής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.: 5. Σταθάτος Ηλίας, Καθηγητής, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ, ΤΕΙ υτικής Ελλάδας, µε γνωστικό αντικείµενο: «Φυσική και Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υλικών & Κυκλωµάτων». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ Βιογραφικό σηµείωµα: προκηρυχθείσα θέση, διότι η Φυσική Ηλεκτρονικών Υλικών καλύπτει το σκέλος των αισθητήρων και µικροσυστηµάτων, ενώ η Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων καλύπτει το σκέλος των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων προσαρµογής και ανάγνωσης. 6. Καλτσάς Γρηγόριος, Καθηγητής, Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Αθήνας, µε γνωστικό αντικείµενο: «Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Αισθητήρες και Τηλεµετρία». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 35/ ). Βιογραφικό σηµείωµα:

12 Σελίδα 12 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ προκηρυχθείσα θέση διότι αφορούν αφενός αισθητήρες και αφετέρου τηλεµετρία, η οποία χρησιµοποιεί τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα εγγραφής και ανάγνωσης των αισθητήρων και µικροσυστηµάτων. Από το Μητρώο εξωτερικών µελών της αλλοδαπής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.: 7. Μορφούλη Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Institute Polytechnique de Grenoble, Γαλλία, µε Επιστηµονική Περιοχή: Micro And Nanotechnologies, Microelectronics Devices (Physics and Characterization), Microsystems. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ Βιογραφικό σηµείωµα: Η επιστηµονική της περιοχή και το ερευνητικό της έργο είναι συναφή µε την προκηρυχθείσα θέση διότι αφορούν τεχνολογίες ηλεκτρονικών µικρο- και νανοσυστηµάτων.. (Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Από το µητρώο εσωτερικών µελών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.: 1. Έλληνας Ιωάννης, Καθηγητής, Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε., Σ.Τ.ΕΦ., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., µε γνωστικό αντικείµενο: «Εργαστήρια Μικροεπεξεργαστών και Επαγγελµατική Πείρα στη Σχεδίαση µε Μικροεπεξεργαστές και Εύρεση Βλαβών». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 232/ ). Βιογραφικό σηµείωµα: προκηρυχθείσα θέση, διότι οι µικροεπεξεργαστές χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων προσαρµογής και ανάγνωσης των αισθητήρων και µικροσυστηµάτων. 2. ηµόπουλος Ηρακλής, Καθηγητής, Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Σ.Τ.ΕΦ., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., µε γνωστικό αντικείµενο: «Τηλεπικοινωνίες (Ενσύρµατες - Ασύρµατες και Αναλογικές - Ψηφιακές)». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 127/ ). Βιογραφικό σηµείωµα: Το γνωστικό του αντικείµενο και το επιστηµονικό έργο του είναι συναφή µε την προκηρυχθείσα θέση διότι τα µικροσυστήµατα και οι αισθητήρες αξιοποιούνται σε τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές όπως η τηλεµετρία. 3. Βασιλειάδης Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Σ.Τ.ΕΦ., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., µε γνωστικό αντικείµενο: «Ψηφιακά Συστήµατα και Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 76/ ). Βιογραφικό σηµείωµα: προκηρυχθείσα θέση διότι τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα προσαρµογής και ανάγνωσης των αισθητήρων και µικροσυστηµάτων εντάσσονται στα ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήµατα. 4. Αλαφοδήµος Κων/νος, Καθηγητής, Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ, ΣΤΕΦ, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., µε γνωστικό αντικείµενο: «Ενεργειακός Τοµέας (Ηλεκτρικές Μηχανές,

13 Σελίδα 13 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ Π.Μ..Μ., Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις)». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 052/ ). Βιογραφικό σηµείωµα: προκηρυχθείσα θέση, διότι τα µικροσυστήµατα και οι αισθητήρες χρησιµοποιούνται ευρέως στον έλεγχο των δικτύων ηλεκτρικής τάσης και στον έλεγχο των ηλεκτρικών µηχανών. Aπό το Μητρώο εξωτερικών µελών της ηµεδαπής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.: 5. Μπισδούνης Λάµπρος, Καθηγητής, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ υτικής Ελλάδας, µε γνωστικό αντικείµενο: «Εφαρµοσµένα Ηλεκτρονικά Συστήµατα και Κυκλώµατα». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 173/Γ/ ). Βιογραφικό σηµείωµα: Το γνωστικό του αντικείµενο και το επιστηµονικό του έργο είναι συναφή προκηρυχθείσα θέση, διότι τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα ανάγνωσης και προσαρµογής των αισθητήρων και µικροσυστηµάτων αποτελούν ηλεκτρονικά συστήµατα και κυκλώµατα. 6. Βαλαµόντες Ευάγγελος, Καθηγητής, Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Αθήνας, µε γνωστικό αντικείµενο: «Μικροηλεκτρονική, Ψηφιακά Συστήµατα, Εφαρµογές Μικροϋπολογιστών». Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ (ΦΕΚ διορισµού 2/ΝΠ / ). Βιογραφικό σηµείωµα: προκηρυχθείσα θέση, διότι οι αισθητήρες και τα µικροσυστήµατα εντάσσονται στην µικροηλεκτρονική, ενώ τα κυκλώµατα προσαρµογής και ανάγνωσής τους εντάσσονται στα ψηφιακά συστήµατα. Από το Μητρώο εξωτερικών µελών της αλλοδαπής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.: 7. Κλουκίνας Κωνσταντίνος, Ερευνητής Α, CERN - Τhe European Organization for Nuclear Research, Ελβετία, µε επιστηµονική περιοχή: Μικροηλεκτρονική Σχεδίαση (VLSI Design) και Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Λήψης εδοµένων σε Πειράµατα Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατίων. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ Βιογραφικό Σηµείωµα: Η επιστηµονική του περιοχή και το ερευνητικό του έργο είναι συναφή µε την προκηρυχθείσα θέση, διότι οι αισθητήρες και τα µικροσυστήµατα εντάσσονται στην µικροηλεκτρονική, ενώ η εξειδίκευση του κ. Κλουκίνα είναι η σχεδίαση αισθητήρων (συστηµάτων λήψης δεδοµένων) µε εφαρµογή σε πειράµατα σωµατιδιακής φυσικής. Στο σηµείο αυτό και περί ώρα 14:00 έληξε η Συνεδρίαση της ιεύθυνσης της Σ.Τ.ΕΦ.

14 Σελίδα 14 Πρακτικού ιεύθυνσης Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πράξη 14/ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Μαλατέστας Παντελής Κανελλοπούλου Παναγιώτα Αλαφοδήµος Κωνσταντίνος Βασιλειάδης Σάββας Γράβας Ευθύµιος Έλληνας Ιωάννης ηµάκος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Γεώργιος

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 15-05-2015, ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 11/22-07-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε

Π Ρ Α Ξ Η 11/22-07-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 11/22-07-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 1/

Π Ρ Α Ξ Η 1/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 1/25-01-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 25-01-2016 ηµέρα ευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 31-03-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 15/27-11-2015

Π Ρ Α Ξ Η 15/27-11-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 15/27-11-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 27-11-2015 ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 / 16-09-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 16-09-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών.

(μετονομάζεται) σε αριθμό μητρώου ΜΦ. Ο νεοεγγραφείς ΜΦ θεωρείται «ενεργός» και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών. Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών «Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» 1. Αποστολή To ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 Π Ρ Α Ξ Η 12/08-10-2014

T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 Π Ρ Α Ξ Η 12/08-10-2014 T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & N. 4009/2011, 4076/2012 Π Ρ Α Ξ Η 12/08-10-2014 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 08-10-2014 ηµέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜ. 9 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18.04.2013 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ (Α3) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήµερα 18.04.2013 ηµέρα Πέµπτη και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 2/09-02-2015

Π Ρ Α Ξ Η 2/09-02-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 2/09-02-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 09-02-2015 ηµέρα ευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Λ46914Υ-465. T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 6/2.12.

ΑΔΑ: Β41Λ46914Υ-465. T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 6/2.12. T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Αρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 Π Ρ Α Ξ Η 6/2.12.2011 Στο Αιγάλεω σήμερα στις 2.12.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες»

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Κουλουρά Τηλ: 2510462151 Fax: 2510462352 E-mail: ekouloura@teiemt.gr Ιστοσελίδα: http://work.teikav.edu.gr Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Κ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Στις Σέρρες σήμερα 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ. άρθρο τέταρτο, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 4 ης Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2015-2016, Τετάρτη, 9 εκεµβρίου 2015, ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τµήµατος, Ιωάννου Θεοτόκη

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.03 13:33:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΚΕΛ46Ψ8ΧΙ-ΑΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα