Αγαπητοί φίλοι. Γιάννη Νικολόπουλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπητοί φίλοι. Γιάννη Νικολόπουλο. 210 8995934 6980 362 842 www.inik.gr"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 Αγαπητοί φίλοι Οι σημερινέ δύσκολε οικονομικέ και περιβαλλοντικέ συγκυρίε επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών του τεχνικού δυναμικού τη χώρα για την εύρεση λύσεων στα μεγάλα προβλήματα τη εξοικονόμηση τη ενέργεια και τη αποφυγή τη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντο. Οποιοσδήποτε έχει ασχοληθεί έστω και ελάχιστα επαγγελματικά με τη θέρμανση και τον κλιματισμό κατανοεί τον επείγοντα χαρακτήρα που έχουν αυτέ οι προσπάθειε. Αλλά και ο τελικό καταναλωτή, ανεξάρτητα από το επίπεδο τη πληροφόρησή του για το θέμα που πολλέ φορέ είναι υψηλό απαιτεί τώρα πιο έντονα παρά ποτέ άλλοτε την καλύτερη ποιοτικά λύση στην απολύτω χαμηλότερη τιμή. Οι απαιτήσει αυτέ του τελικού καταναλωτή, δηλ. του ανθρώπου που θέλει να θερμάνει ή να κλιματίσει την κατοικία του ή τον επαγγελματικό χώρο του είναι αυτέ που κινούν την εξέλιξη στον χώρο. Τα τελευταία χρόνια είδαμε του κατασκευαστέ των συσκευών και συστημάτων θέρμανση και κλιματισμού να εισάγουν στην αγορά όλο και πιο εξελιγμένα προϊόντα. Οι λέβητε χαμηλών θερμοκρασιών, τα συστήματα αντιστάθμιση εξωτερική θερμοκρασία, η θερμιδομέτρηση, οι επίτοιχοι λέβητε φυσικού αερίου με εκμετάλλευση τη θερμότητα συμπύκνωση των υδρατμών καυσαερίων είναι εξελίξει που μέχρι 5 μόλι χρόνια πριν θεωρούνταν εξεζητημένα προϊόντα αλλά σήμερα είναι δεδομένα σε πολλέ Ελληνικέ κατασκευέ. Για το άμεσο μέλλον μπορούμε να διακρίνουμε μια ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση τη ηλιακή ενέργεια για την υποστήριξη τη θέρμανση του σπιτιού και μια ακόμη μεγαλύτερη ένταση τη χρήση κεντρικών συστημάτων ελέγχου τη θέρμανση σε συνάρτηση με άλλε λειτουργίε του χώρου, όπω του φωτισμού και του αερισμού του. Ενδεχομένω δεν είναι μακριά η μέρα που θα δούμε συστήματα BMS (Building Management Systems), όπω αυτά χρησιμοποιούνται σήμερα σε μεγάλα επαγγελματικά κτίρια να αναλαμβάνουν τον έλεγχο και στο μικρότερο σπίτι. Το γραφείο μα κλείνει φέτο 5 χρόνια εντατική ενασχόληση με τη θέρμανση και των κλιματισμό ιδιωτικών χώρων. Θεωρήθηκε ενδεδειγμένο να δοθεί σε υπάρχοντε, νέου και δυνητικού πελάτε μια έκδοση με διπλή χρήση: Kατάλογο συσκευών θέρμανση και ταυτόχρονα Τεχνικό Εγχειρίδιο μέσα από το οποίο ο μη ειδικό θα μπορέσει να γνωρίσει έναν τομέα τη τεχνολογία με μεγάλη σημασία σήμερα και ο ειδικό θα μπορέσει να συμπληρώσει τι γνώσει του για προϊόντα των κορυφαίων πανευρωπαϊκά οίκων. Είναι ευνόητο ότι η κατασκευή ενό συστήματο θέρμανση θα πρέπει να στηριχθεί σε πληροφορίε απ ευθεία από τι εκδόσει του κατασκευαστή και ότι τα παρατιθέμενα στοιχεία κόστου μπορεί να διαφέρουν αρκετά από περίπτωση σε περίπτωση. Οι τιμέ, όπου σημειώνονται, έχουν ληφθεί από του επίσημου τιμοκαταλόγου και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Κατά κανόνα ο πελάτη λιανική μπορεί να υπολογίζει σε μια έκπτωση 10 25% πάνω σ αυτέ. Θα είναι μεγάλη μα χαρά να ανταποκριθούμε στι απαιτήσει σα και να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα έχετε για τα σύγχρονα συστήματα θέρμανση. Γιάννη Νικολόπουλο Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιδαπέδιοι λέβητε πετρελαίου/αερίου 1 Καυστήρε πετρελαίου/αερίου 2 Επίτοιχοι λέβητε αερίου 3 Κυκλοφορητέ - αντλίε 4 Μπόιλερ 5 Θερμαντικά σώματα 6 Ηλιακά συστήματα 7 Ενδοδαπέδια θέρμανση 8 Μικροεξαρτήματα 9 Δεξαμενέ 10 Έλεγχο για συστήματα θέρμανση - κλιματισμού 11 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

4 1 Επιδαπέδιοι λέβητε πετρελαίου/αερίου Οι χυτοσιδηροί (μαντεμένιοι) λέβητε αποτελούν την πλειοψηφία των λεβήτων που είναι εγκατεστημένοι σήμερα. Οι λέβητε αυτοί εμφανίστηκαν στην αρχή του 20 ου αιώνα και έκαναν τότε δυνατή την κεντρική θέρμανση κτιρίων χάρη στην οικονομική κατασκευή σε μικρέ και μέσε ισχεί. Οι χυτοσιδηροί λέβητε αποτελούνται από ξεχωριστά στοιχεία τα οποία συναρμολογούνται στο εργοστάσιο ή προκειμένου για μεγάλε ισχεί και επί τόπου του έργου. Τα στοιχεία είναι κοίλα και μέσα του κυκλοφορεί το νερό του λέβητα ενώ η εξωτερική του επιφάνεια είναι εκτεθειμένη στα καυσαέρια τα οποία προσδίδουν τη θερμότητα καύση. Η πίεση του νερού δεν ξεπερνά στι περισσότερε περιπτώσει τα 4 bar. Σε εξαιρετικέ περιπτώσει φτάνει ω και τα 6 bar. Οι λέβητε αυτοί δοκιμάζονται στο εργοστάσιο κατασκευή του σε πίεση τουλάχιστον 8 bar. Οι σύγχρονοι λέβητε είναι ασφαλεί στη λειτουργία, παρουσιάζουν αντοχή στη διάβρωση και, σε περιπτώσει τοποθετήσεων σε παλιά κτίρια αποτελούν πολλέ φορέ τη μόνη λύση αφού μπορούν να μεταφερθούν τμηματικά και να συναρμολογηθούν επί τόπου. Η μεγάλη πλειοψηφία των σημερινών χυτοσιδηρών ή και χαλύβδινων λεβήτων μπορεί να λειτουργήσει είτε με πετρέλαιο είτε με φυσικό αέριο. Η θερμική φόρτιση στον θάλαμο καύση και στα κανάλια συναγωγή όταν καίγεται καύσιμο αέριο είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη θερμική φόρτιση στην περίπτωση που καίγεται πετρέλαιο λόγω μικρότερου συντελεστή εκπομπή τη φλόγα αερίου. Στι περισσότερε περιπτώσει δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε κατά την αλλαγή καυστήρα σε υπάρχοντα λέβητα λόγω τη τάση για υπερδιαστασιολόγηση που έχουν οι εγκαταστάτε στην Ελλάδα. 4 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

5 Λέβητε Buderus Για πολλού το συνώνυμο με την απόλυτη ποιότητα. Η επιχείρηση προέρχεται από ένα χυτήριο που ιδρύθηκε τον 18 ο αιώνα. Σήμερα είναι μέρο τη Bosch, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλού και διάφορου τομεί, όπω ηλεκτρονικά αυτοκινήτων και οικιακέ ηλεκτρικέ συσκευέ. Bosch Thermotechnik GmbH Logano G125WS Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ kcal/h (25 kw) 597 x 600 x kcal/h (32 kw) 717 x 600 x kcal/h (40 kw) 837 x 600 x Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο δικό του πίνακα ελέγχου Πίνακα Περιγραφή Τιμή χωρί ΦΠΑ Logamatic 2101 ΜΚ, ΚΘ 230 Logamatic 2107 ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α 460 Logamatic 2109 MK, ΚΘ, Μ 320 Logamatic 2107M ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α, ΚΘΤ 540 Logamatic 4211 MK, ΔΚ, Μ, Α, ΚΘ ΜΚ: Μονοβάθμιο καυστήρα, ΚΘ: Κύκλωμα θέρμανση, Μ: Μπόϊλερ, Α: Ανακυκλοφορία, ΚΘΤ: Κύκλωμα θέρμανση με τρίοδη βάνα (για ενδοδαπέδια θέρμανση), ΔΚ: Διβάθμιο καυστήρα. Υπάρχουν πρόσθετε πλακέτε για του παραπάνω πίνακε Πλακέτα Πίνακα Δυνατότητε FM241 Logamatic 2107 ΚΘΤ FM242 Logamatic 2107, Logamatic 2107M ΔΚ FM244 Logamatic 2107, Logamatic 2107M Ηλιακό σύστημα FM442 Logamatic ΚΘΤ FM443 Logamatic 4211 Ηλιακό σύστημα Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

6 1 Bosch Thermotechnik GmbH 1 Logano G215WS Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ Δεμένοι: kcal/h (52 kw) 787 x 600 x kcal/h (64 kw) 907 x 600 x kcal/h (78 kw) 1.027x600x kcal/h (95 kw) 1.147x600x Λυμένοι: kcal/h (78 kw) 1.027x600x kcal/h (95 kw) 1.147x600x Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο δικό του πίνακα ελέγχου Πίνακα Περιγραφή Τιμή χωρί ΦΠΑ Logamatic 2101 ΜΚ, ΚΘ 230 Logamatic 2107 ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α 460 Logamatic 2109 MK, ΚΘ, Μ 320 Logamatic 2107M ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α, ΚΘΤ 540 Logamatic 4211 MK, ΔΚ, Μ, Α, ΚΘ ΜΚ: Μονοβάθμιο καυστήρα, ΚΘ: Κύκλωμα θέρμανση, Μ: Μπόϊλερ, Α: Ανακυκλοφορία, ΚΘΤ: Κύκλωμα θέρμανση με τρίοδη βάνα (για ενδοδαπέδια θέρμανση), ΔΚ: Διβάθμιο καυστήρα. Υπάρχουν πρόσθετε πλακέτε για του παραπάνω πίνακε Πλακέτα Πίνακα Δυνατότητε FM241 Logamatic 2107 ΚΘΤ FM242 Logamatic 2107, Logamatic 2107M ΔΚ FM244 Logamatic 2107, Logamatic 2107M Ηλιακό σύστημα FM442 Logamatic ΚΘΤ FM443 Logamatic 4211 Ηλιακό σύστημα 6 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

7 Logano G334 Bosch Thermotechnik GmbH Λέβητα με προεγκατεστημένο ατμοσφαιρικό καυστήρα φυσικού αερίου. Ο καυστήρα μπορεί να λειτουργήσει και με υγραέριο και είναι σχεδόν αθόρυβο. Ο βαθμό απόδοση φτάνει το 92%. Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ kcal/h (71 kw) 750 x 880 x kcal/h (90 kw) 775 x x kcal/h (110 kw) 800 x x kcal/h (130 kw) 800 x x Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο δικό του πίνακα ελέγχου Πίνακα Περιγραφή Τιμή χωρί ΦΠΑ Logamatic 2101 ΜΚ, ΚΘ 230 Logamatic 2107 ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α 460 Logamatic 2109 MK, ΚΘ, Μ 320 Logamatic 2107M ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α, ΚΘΤ 540 Logamatic 4211 MK, ΔΚ, Μ, Α, ΚΘ ΜΚ: Μονοβάθμιο καυστήρα, ΚΘ: Κύκλωμα θέρμανση, Μ: Μπόϊλερ, Α: Ανακυκλοφορία, ΚΘΤ: Κύκλωμα θέρμανση με τρίοδη βάνα (για ενδοδαπέδια θέρμανση), ΔΚ: Διβάθμιο καυστήρα. Υπάρχουν πρόσθετε πλακέτε για του παραπάνω πίνακε Πλακέτα Πίνακα Δυνατότητε FM241 Logamatic 2107 ΚΘΤ FM242 Logamatic 2107, Logamatic 2107M ΔΚ FM244 Logamatic 2107, Logamatic 2107M Ηλιακό σύστημα FM442 Logamatic ΚΘΤ FM443 Logamatic 4211 Ηλιακό σύστημα Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

8 1 Bosch Thermotechnik GmbH Logano G215ΒΕ Λέβητα με προεγκατεστημένο καυστήρα πετρελαίου. Ο καυστήρα λειτουργεί με μεγάλη περίσσεια αέρα («μπλε φλόγα») επιτυγχάνοντα υψηλό βαθμό απόδοση. Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ kcal/h (45 kw) x 600 x kcal/h (55 kw) x 600 x kcal/h (68 kw) 837 x 600 x Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο δικό του πίνακα ελέγχου Πίνακα Περιγραφή Τιμή χωρί ΦΠΑ Logamatic 2101 ΜΚ, ΚΘ 230 Logamatic 2107 ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α 460 Logamatic 2109 MK, ΚΘ, Μ 320 Logamatic 2107M ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α, ΚΘΤ 540 Logamatic 4211 MK, ΔΚ, Μ, Α, ΚΘ ΜΚ: Μονοβάθμιο καυστήρα, ΚΘ: Κύκλωμα θέρμανση, Μ: Μπόϊλερ, Α: Ανακυκλοφορία, ΚΘΤ: Κύκλωμα θέρμανση με τρίοδη βάνα (για ενδοδαπέδια θέρμανση), ΔΚ: Διβάθμιο καυστήρα. Υπάρχουν πρόσθετε πλακέτε για του παραπάνω πίνακε Πλακέτα Πίνακα Δυνατότητε FM241 Logamatic 2107 ΚΘΤ FM242 Logamatic 2107, Logamatic 2107M ΔΚ FM244 Logamatic 2107, Logamatic 2107M Ηλιακό σύστημα FM442 Logamatic ΚΘΤ FM443 Logamatic 4211 Ηλιακό σύστημα 8 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

9 Logano plus GB125 Bosch Thermotechnik GmbH Λέβητα συμπύκνωση καυσαερίων με καυστήρα πετρελαίου περίσσεια αέρα. Ο ενσωματωμένο ανοξείδωτο εναλλάκτη συμπίεση του δίνει βαθμό απόδοση 102% (επί τη κατώτερη θερμογόνου δύναμη του καυσίμου) ή 96% (επί τη ανώτερη ). Οι εκπομπέ καυσαερίων (CO, NO x, αιθάλη) είναι ιδιαίτερα χαμηλέ. Ο λέβητα παραδίδεται μαζί με πίνακα αντιστάθμιση Logamatic RC35 ο οποίο ελέγχει ένα κύκλωμα θέρμανση και ένα κύκλωμα παραγωγή ζεστού νερού (μπόϊλερ). Ο κατασκευαστή παρέχει και δικού του καπναγωγού και υπάρχει η δυνατότητα λειτουργία ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου (τύπο C53X). Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ kcal/h (22 kw) 955 x 600 x kcal/h (30 kw) x 600 x kcal/h (35 kw) x 600x Ο λέβητα GB125 συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον πίνακα αντιστάθμιση RC35 τη σειρά Logamatic EMS Πίνακα Περιγραφή Τιμή χωρί ΦΠΑ Logamatic RC 35 ΜΚ, ΚΘ, M, A 330 ΜΚ: Μονοβάθμιο καυστήρα, ΚΘ: Κύκλωμα θέρμανση, Μ: Μπόϊλερ, Α: Ανακυκλοφορία, ΚΘΤ: Κύκλωμα θέρμανση με τρίοδη βάνα (για ενδοδαπέδια θέρμανση), ΔΚ: Διβάθμιο καυστήρα. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

10 1 Bosch Thermotechnik GmbH Logano plus GB225 Λέβητα συμπύκνωση καυσαερίων με καυστήρα πετρελαίου περίσσεια αέρα. Ο ενσωματωμένο ανοξείδωτο εναλλάκτη συμπίεση του δίνει βαθμό απόδοση 104% (επί τη κατώτερη θερμογόνου δύναμη του καυσίμου) ή 98% (επί τη ανώτερη ). Οι εκπομπέ καυσαερίων (CO, NO x, αιθάλη) είναι ιδιαίτερα χαμηλέ. Ο λέβητα παραδίδεται μαζί με πίνακα αντιστάθμιση Logamatic RC35 ο οποίο ελέγχει ένα κύκλωμα θέρμανση και ένα κύκλωμα παραγωγή ζεστού νερού (μπόϊλερ). Ο κατασκευαστή παρέχει και δικού του καπναγωγού και υπάρχει η δυνατότητα λειτουργία ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου (τύπο C53X). Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ kcal/h (45 kw) x 684 x kcal/h (55 kw) x 684 x kcal/h (68 kw) x 684 x Ο λέβητα GB225 συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον πίνακα αντιστάθμιση RC35 τη σειρά Logamatic EMS Πίνακα Περιγραφή Τιμή χωρί ΦΠΑ Logamatic RC 35 ΜΚ, ΚΘ, M, A 330 ΜΚ: Μονοβάθμιο καυστήρα, ΚΘ: Κύκλωμα θέρμανση, Μ: Μπόϊλερ, Α: Ανακυκλοφορία, ΚΘΤ: Κύκλωμα θέρμανση με τρίοδη βάνα (για ενδοδαπέδια θέρμανση), ΔΚ: Διβάθμιο καυστήρα. 10 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

11 Logano GE315 Bosch Thermotechnik GmbH Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ kcal/h (105 kw) x 880 x kcal/h (140 kw) x 880 x kcal/h (170 kw) x 880 x kcal/h (200 kw) x 880 x kcal/h (230 kw) x 880 x Παραδίνονται λυμένοι Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο δικό του πίνακα ελέγχου Πίνακα Περιγραφή Τιμή χωρί ΦΠΑ Logamatic 2101 ΜΚ, ΚΘ 230 Logamatic 2107 ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α 460 Logamatic 2109 MK, ΚΘ, Μ 320 Logamatic 2107M ΜΚ, ΚΘ, Μ, Α, ΚΘΤ 540 Logamatic 4211 MK, ΔΚ, Μ, Α, ΚΘ Logamatic 4321 MK, ΔΚ ΜΚ: Μονοβάθμιο καυστήρα, ΚΘ: Κύκλωμα θέρμανση, Μ: Μπόϊλερ, Α: Ανακυκλοφορία, ΚΘΤ: Κύκλωμα θέρμανση με τρίοδη βάνα (για ενδοδαπέδια θέρμανση), ΔΚ: Διβάθμιο καυστήρα. Υπάρχουν πρόσθετε πλακέτε για του παραπάνω πίνακε Πλακέτα Πίνακα Δυνατότητε FM241 Logamatic 2107 ΚΘΤ FM242 Logamatic 2107, Logamatic 2107M ΔΚ FM244 Logamatic 2107, Logamatic 2107M Ηλιακό σύστημα FM441 Logamatic 4211, Logamatic 4321 ΚΘ, ΚΘΤ, Μ, Α FM442 Logamatic ΚΘΤ FM443 Logamatic 4211 Ηλιακό σύστημα Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

12 1 Λέβητε Oscar Χυτοσιδηροί λέβητε Ελληνική κατασκευή. Oscar σειρά Ν Παραδίνονται με ενσωματωμένο πίνακα οργάνων. Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ N kcal/h (34,88 kw) 490 x 645 x N kcal/h (46,51 kw) 620 x 645 x N kcal/h (58,14 kw) 750 x 645 x N kcal/h (75,58 kw) 880 x 645 x N kcal/h (93,02 kw) x 645 x N kcal/h (116,28 kw) x 645 x N kcal/h (139,53 kw) x 645 x Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

13 Λέβητε και ατομικέ μονάδε Thermostahl Χαλύβδινα οικονομικά προϊόντα Ελληνική κατασκευή. Λέβητε Enersave καύση πετρελαίου Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, Τιμή χωρί ΦΠΑ χλγ. EN kcal/h (23,26 kw) 650 x 700 x EN kcal/h (34,88 kw) 700 x 700 x EN kcal/h (46,51 kw) 800 x 700 x EN kcal/h (58,14 kw) 900 x 700 x EN kcal/h (69,77 kw) x 700 x EN kcal/h (81,40 kw) x 790 x EN kcal/h (93,02 kw) x 790 x EN kcal/h (116,28 kw) x 790 x EN kcal/h (139,53 kw) x 790 x EN kcal/h (162,79 kw) x 900 x EN kcal/h (186,05 kw) x 900 x EN kcal/h (209,30 kw) x 900 x EN kcal/h (232,56 kw) x 900 x EN kcal/h (290,70 kw) x x EN kcal/h (348,84 kw) x x EN kcal/h (406,98 kw) x x EN kcal/h (465,12 kw) x x EN kcal/h (523,26 kw) x x EN kcal/h (581,40 kw) x x Πίνακα ελέγχου 98 Για καύση φυσικού αερίου υγραερίου υπολογίζεται δυναμικότητα 30% μικρότερη Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

14 1 Ατομικέ μονάδε για καύση πετρελαίου (παραδίνονται χωρί καυστήρα) Δυναμικότητα Τιμή χωρί ΦΠΑ TS kcal/h (23,26 kw) 640 TS kcal/h (34,88 kw) 720 TS kcal/h (46,51 kw) 820 TS kcal/h (58,14 kw) 900 Ατομικέ μονάδε για καύση πετρελαίου ή φυσικού αερίου υγραερίου (παραδίνονται χωρί καυστήρα) Δυναμικότητα Τιμή χωρί ΦΠΑ ES kcal/h (23,26 kw) 980 ES kcal/h (34,88 kw) ES kcal/h (46,51 kw) ES kcal/h (58,14 kw) ES kcal/h (69,77 kw) Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

15 Καυστήρε πετρελαίου/αερίου Πρωταρχική για την καλή λειτουργία ενό συστήματο θέρμανση με υγρό ή αέριο καύσιμο είναι η καλή ανάμειξη του καυσίμου με τον αέρα και η όσο το δυνατό αποδοτικότερη καύση του. Το έργο αυτό το αναλαμβάνουν οι καυστήρε. Οι καυστήρε πετρελαίου για τι εφαρμογέ στη θέρμανση κτιρίων είναι όλοι καυστήρε διασκορπισμού υψηλή πίεση με ενιαία κατασκευή. Σε αυτού συμπιέζεται το πετρέλαιο δια μέσου μια ηλεκτροκίνητη αντλία σε υψηλή πίεση, από 5 ω 40 bar και κατόπιν καθοδηγείται σε ένα ακροφύσιο (μπεκ) όπου διασκορπίζεται σε πολύ λεπτά σταγονίδια και εξατμίζεται εξ αιτία τη υψηλή θερμοκρασία. Ένα ανεμιστήρα χαμηλή πίεση ( Pa) αναρροφά αέρα από τον χώρο θέρμανση και τον καθοδηγεί στο ακροφύσιο διασκορπισμού όπου αναμειγνύεται με το νέφο πετρελαίου. Για καλύτερη ρύθμιση σε λέβητε άνω των 100 kw χρησιμοποιούνται διβάθμιοι, τριβάθμιοι ή και συνεχού ρύθμιση καυστήρε Οι καυστήρε αερίου μπορεί να είναι ατμοσφαιρικοί ή με φυσητήρα. Οι ατμοσφαιρικοί είναι απλοί, οικονομικοί, με μικρέ απαιτήσει για συντήρηση, χωρί κινητά μέρη και σχεδόν αθόρυβοι. Εξ αιτία τη ρύθμιση που πρέπει να γίνει για την προσαρμογή του στου διάφορου λέβητε, οι καυστήρε αυτοί πωλούνται από του κατασκευαστέ των λεβήτων σαν αναπόσπαστο τμήμα του λέβητα. Η κατασκευή των καυστήρων με φυσητήρα μοιάζει πολύ με την κατασκευή των καυστήρων πετρελαίου, από του οποίου και προέρχονται τα περισσότερα εξαρτήματα. Και εδώ για καλύτερη ρύθμιση σε λέβητε άνω των 100 kw χρησιμοποιούνται διβάθμιοι ή και συνεχού ρύθμιση καυστήρε. Υπάρχουν και καυστήρε αερίου πετρελαίου (καυστήρε διπλή καύση ) οι οποίοι κατασκευάζονται για καύση πετρελαίου και αερίου συγχρόνω ή εναλλακτικά. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσει όπου πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η απρόσκοπτη παροχή θερμότητα, π.χ. σε νοσοκομεία όπου η κυρία πηγή θερμότητα είναι το φυσικό αέριο που παρέχεται από το δίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματο στο δίκτυο φυσικού αερίου η θέρμανση συνεχίζεται με πετρέλαιο από δεξαμενή. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

16 2 Καυστήρε MHG RE 1H (Raketenbrenner) Μονοβάθμιο καυστήρα πετρελαίου διασκορπισμού υψηλή πίεση «μπλε φλόγα» Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ RE 1.19H RE 1.22H RE 1.26H RE 1.32H RE 1.38H RE 1.44H RE 1.50H RE 1.60H RE 1.70H Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

17 RZ2 / RZ3 (Raketenbrenner) Διβάθμιο καυστήρα πετρελαίου διασκορπισμού υψηλή πίεση «μπλε φλόγα» Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ RΖ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ RZ Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

18 2 DZ2 DZ4 Διβάθμιο καυστήρα πετρελαίου υψηλών ισχύων με 1 μπεκ. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

19 GE 1H Μονοβάθμιο καυστήρα αερίου με φυσητήρα. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ GE 1.40HN GE 1.65HN GE 1.100HN Φυσικό αέριο Υγραέρι ο GE 1.40HF GE 1.65HF GE 1.100HF Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

20 2 GZ2 GZ4 Διβάθμιο καυστήρα αερίου με φυσητήρα. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ GZ 2.1N GZ 2.1N DK GZ 2.2N GZ 2.2N DK 1015 GZ 2.1F GZ 2.1F DK GZ 2.2F Οι καυστήρε με τον χαρακτηρισμό DK διαθέτουν συσκευή στεγανότητα βαλβίδων στη γραμμή αερίου. Φυσικό αέριο Υγραέριο 20 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

21 Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ GZ 3.0 DK GZ 3.1 DK (20 22 mbar) GZ 3.1 DK (22 50 mbar) GZ 3.1 DK (100 mbar) GZ 3.2 DK (20 mbar) GZ 3.2 DK (25 50 mbar) GZ 3.2 DK ( mbar) GZ 3.3 DK (20 22 mbar) GZ 3.3 DK (25 50 mbar) GZ 3.3 DK ( mbar) Ο καυστήρα GZ3 είναι κατάλληλο και για υγραέριο εφ όσον πρώτα γίνει η κατάλληλη ρύθμιση. Φυσικό αέριο Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

22 2 Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ GZ 4.1 DK (20 24 mbar) GZ 4.1 DK (25 34 mbar) GZ 4.1 DK ( mbar) GZ 4.1 DK ( mbar) GZ 4.1 DK ( mbar) GZ 4.1 DK (20 24 mbar) GZ 4.1 DK (25 34 mbar) GZ 4.1 DK ( mbar) GZ 4.1 DK ( mbar) GZ 4.1 DK ( mbar) GZ 4.2 DK (20 24 mbar) GZ 4.2 DK (25 34 mbar) GZ 4.2 DK ( mbar) GZ 4.2 DK ( mbar) GZ 4.2 DK ( mbar) Φυσικό αέριο 22 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

23 Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ GZ 4.2 DK (20 24 mbar) GZ 4.2 DK (25 34 mbar) GZ 4.2 DK (35 49 mbar) GZ 4.2 DK ( mbar) GZ 4.2 DK ( mbar) GZ 4.2 DK ( mbar) GZ 4.1F DK GZ 4.2F DK Φυσικό αέριο Υγραέριο Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

24 2 Καυστήρε Riello Σειρά Gulliver RG Kαυστήρα πετρελαίου διασκορπισμού υψηλή πίεση. Απλό στην κατασκευή και τη συντήρηση, προσαρμόζεται σε κάθε λέβητα τη αγορά. Μονοβάθμιοι Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ RG ,6 27,3 320 RG RG RG Διβάθμιοι με 1 μπεκ Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ RG 4S , RG 5S , Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

25 Σειρά 40G Καυστήρε πετρελαίου διασκορπισμού υψηλή πίεση για οικιακέ εφαρμογέ. Μονοβάθμιοι. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ 40G ,8 35, G G G Διβάθμιο με 1 μπεκ Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ 40G20S Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

26 2 Σειρά Gulliver BS Μονοβάθμιο καυστήρα αερίου με φυσητήρα. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ BS BS BS BS Για την καύση υγραερίου υπάρχουν κιτ μετατροπή με επιπρόσθετο κόστο. Συσκευή στεγανότητα βαλβίδων στη γραμμή αερίου Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

27 Σειρά Gulliver RS/RSD Μονοβάθμιο καυστήρα αερίου με φυσητήρα. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ RS Διβάθμιο καυστήρα αερίου με φυσητήρα. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ RS5D Για την καύση υγραερίου υπάρχουν κιτ μετατροπή με επιπρόσθετο κόστο. Συσκευή στεγανότητα βαλβίδων στη γραμμή αερίου 420. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

28 2 Σειρά RS34 44/1 MZ Μονοβάθμιο καυστήρα αερίου με φυσητήρα. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ RS34/1 MZ TC RS34/1 MZ TL RS34/1 MZ TC RS34/1 MZ TL TC: κοντή μπούκα, TL: μακριά μπούκα. Για την καύση υγραερίου υπάρχουν κιτ μετατροπή με επιπρόσθετο κόστο. Συσκευή στεγανότητα βαλβίδων στη γραμμή αερίου Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

29 Επίτοιχοι λέβητε αερίου 3 Οι επίτοιχοι λέβητε αερίου μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν οπουδήποτε σε μια κατοικία, ειδικά στι εκδόσει του που είναι ανεξάρτητε από τον αέρα του χώρου και διαθέτουν κλειστό θάλαμο καύση τροφοδοτούμενο από ξεχωριστό αγωγό προσαγωγή εξωτερικού αέρα. Η χρήση του κερδίζει έδαφο σε καινούργιε πολυκατοικίε, κάνοντα έτσι τα διαμερίσματα πλήρω αυτόνομα από άποψη θέρμανση αλλά και σε ανακαινίσει παλιών πολυκατοικιών και σε μονοκατοικίε. Με τον τρόπο αυτό ο ένοικο ανεξαρτητοποιείται από την πληρωμή δαπανών θέρμανση στη διαχείριση τη πολυκατοικία και από τι διαφορέ που πολλέ φορέ προκύπτουν σε αυτέ τι δοσοληψίε. Οι επίτοιχοι λέβητε αερίου παραδίδονται με όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται για μια απολύτω ασφαλή λειτουργία. Οι συσκευέ είναι κατάλληλε τόσο για μονοσωλήνιο όσο και για δισωλήνιο σύστημα θέρμανση αλλά και για θέρμανση δαπέδου και οι ενσωματωμένοι κυκλοφορητέ έχουν μανομετρικό αρκετά υψηλό ώστε να καλύπτουν τι περισσότερε εφαρμογέ που μπορεί να εμφανιστούν. Τα καυσαέρια πρέπει κατά κανόνα να απάγονται από καπνοδόχο, ιδιαίτερη για κάθε λέβητα ή κοινή για πολλού λέβητε. Οι κτιστέ καπνοδόχοι δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλε και κατά συνέπεια απαιτούνται καπνοδόχοι γαλβανιζέ ή ανοξείδωτε. Κάτω από προϋποθέσει μπορεί να αρκέσει μόνο ένα άνοιγμα για τον καπναγωγό. Και στου λέβητε αυτού η τεχνική συμπύκνωση των καυσαερίων και εκμετάλλευση τη ανώτερη θερμογόνου δύναμη του καυσίμου αποτελεί την τάση των πιο εξελιγμένων συσκευών. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

30 Επίτοιχοι λέβητε αερίου Thermona 3 20/28LX, 20/28TLX Οικονομικό λέβητα μόνο για θέρμανση ανοικτού και κλειστού φλογοθάλαμου αντίστοιχα. Διαθέτει αναλογικό καυστήρα ρυθμιζόμενο από το 45 ω το 100% τη δυναμικότητα. Ο καυστήρα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή. Ο λέβητα περιλαμβάνει στο κέλυφό του δοχείο διαστολή. Ο εναλλάκτη θερμότητα είναι κατασκευασμένο από χαλκό και ο θάλαμο καύση από αλουμίνιο. Στην επιστροφή του νερού υπάρχει τοποθετημένο κυκλοφορητή. Λειτουργία με αντιστάθμιση εξωτερική θερμοκρασία με την προϋπόθεση προμήθεια του σχετικού αισθητηρίου. Για την περίπτωση αυτή ιδανικό είναι ο εσωτερικό θερμοστάτη Siemens QAA Το μοντέλο TLX διαθέτει και ανεμιστήρα μετά τον καυστήρα για βεβιασμένη απαγωγή καυσαερίων ώστε να μη χρειάζεται καπνοδόχο (σε όσε περιπτώσει αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό). Η εγκατάσταση του μοντέλου ΤLX μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου, αλλά οι πιο διαδεδομένοι είναι σύμφωνα με την ορολογία του κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ο C12 (ομόκεντροι αγωγοί προσαγωγή αέρα και απαγωγή καυσαερίων) και ο C82 (προσαγωγή αέρα από το άμεσο περιβάλλον και απαγωγή καυσαερίων μέσω κοντά ευρισκόμενου ή ομόκεντρου καπναγωγού που συνδέεται με ιδιαίτερη ή κοινή καπνοδόχο). Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ 20LX TLX LX TLX Για την καύση υγραερίου υπάρχουν κιτ μετατροπή με επιπρόσθετο κόστο. Καπναγωγό Ø80 (για LX) ή Ø60/100 (για TLX) Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

31 3 20/28CX, 20/28TCX Λέβητα για μικρά διαμερίσματα και μονοκατοικίε με συνδυασμένη λειτουργία παραγωγή ζεστού νερού χρήση. Διαθέτει ειδικό εναλλάκτη θερμότητα με ομοαξονικού σωλήνε όπου κυκλοφορεί το ζεστό νερό χρήση και το νερό θέρμανση. Ο εναλλάκτη εκτίθεται στο ρεύμα των καυσαερίων και πραγματοποιείται η μεταφορά θερμότητα. Το μοντέλο CX έχει ανοικτό και το CTX κλειστό φλογοθάλαμο. Η κυκλοφορία του νερού θέρμανση γίνεται με κυκλοφορητή τοποθετημένο στην επιστροφή ενώ το ζεστό νερό χρήση ανακυκλώνεται με φυσική κυκλοφορία. Λειτουργία με αντιστάθμιση εξωτερική θερμοκρασία με την προϋπόθεση προμήθεια του σχετικού αισθητηρίου. Για την περίπτωση αυτή ιδανικό είναι ο εσωτερικό θερμοστάτη Siemens QAA Το μοντέλο TCX διαθέτει και ανεμιστήρα μετά τον καυστήρα για βεβιασμένη απαγωγή καυσαερίων ώστε να μη χρειάζεται καπνοδόχο (σε όσε περιπτώσει αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό). Η εγκατάσταση του μοντέλου 20ΤCX μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου, αλλά οι πιο διαδεδομένοι είναι σύμφωνα με την ορολογία του κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ο C12 (ομόκεντροι αγωγοί προσαγωγή αέρα και απαγωγή καυσαερίων) και ο C82 (προσαγωγή αέρα από το άμεσο περιβάλλον και απαγωγή καυσαερίων μέσω κοντά ευρισκόμενου ή ομόκεντρου καπναγωγού που συνδέεται με ιδιαίτερη ή κοινή καπνοδόχο). Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ 20CX TCX CX TCX Οι λέβητε είναι κατάλληλοι τόσο για φυσικό αέριο όσο και για υγραέριο. Καπναγωγό Ø80 (για CX) ή Ø60/100 (για TCX) 65. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

32 3 DUO 50, DUO 50T Λέβητα μεγάλη ισχύο και μικρών εξωτερικών διαστάσεων (90 x 56 x 43 εκ.). Για θέρμανση και παροχή ζεστού νερού χρήση σε μεγάλε μονοκατοικίε, εργαστήρια, αίθουσε και εργοστάσια. Με ανοικτό και κλειστό φλογοθάλαμο αντίστοιχα. Διαθέτει αναλογικό καυστήρα ρυθμιζόμενο από το 45 ω το 100% τη δυναμικότητα. Ο καυστήρα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή. Ο λέβητα περιλαμβάνει στο κέλυφό του δοχείο διαστολή. Ο εναλλάκτη θερμότητα είναι κατασκευασμένο από χαλκό και ο θάλαμο καύση από αλουμίνιο. Στην επιστροφή του νερού υπάρχει τοποθετημένο κυκλοφορητή. Ένα αριθμό από του λέβητε αυτού μπορούν να λειτουργήσει σε συστοιχία με συνολική ισχύ έω 720 kw με τι κατάλληλε συνδέσει. Το μοντέλο T διαθέτει και ανεμιστήρα μετά τον καυστήρα για βεβιασμένη απαγωγή καυσαερίων ώστε να μη χρειάζεται καπνοδόχο (σε όσε περιπτώσει αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό). Η εγκατάσταση του μοντέλου ΤLX μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου, αλλά οι πιο διαδεδομένοι είναι σύμφωνα με την ορολογία του κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ο C12 (ομόκεντροι αγωγοί προσαγωγή αέρα και απαγωγή καυσαερίων), ο C82 (προσαγωγή αέρα από το άμεσο περιβάλλον και απαγωγή καυσαερίων μέσω κοντά ευρισκόμενου ή ομόκεντρου καπναγωγού που συνδέεται με ιδιαίτερη ή κοινή καπνοδόχο) και ο C42 (προσαγωγή αέρα και απαγωγή καυσαερίων μέσω ομόκεντρων αγωγών σε οριζόντια και κάθετη διαδρομή). Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ DUO DUO50T Οι λέβητε είναι κατάλληλοι τόσο για φυσικό αέριο όσο και για υγραέριο. Καπναγωγό Ø160 (για DUO50) ή Ø80/125 (για DUO50T) Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

33 3 TRIO90 Λέβητα μεγάλη ισχύο και μικρών εξωτερικών διαστάσεων (107 x 70 x 50 εκ.). Για θέρμανση και παροχή ζεστού νερού χρήση σε μεγάλου χώρου και επαγγελματικέ εφαρμογέ. Με ανοικτό φλογοθάλαμο. Διαθέτει αναλογικό καυστήρα ρυθμιζόμενο από το 45 ω το 100% τη δυναμικότητα. Ο καυστήρα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή. Ο λέβητα περιλαμβάνει στο κέλυφό του δοχείο διαστολή. Ο εναλλάκτη θερμότητα είναι κατασκευασμένο από χαλκό και ο θάλαμο καύση από αλουμίνιο. Στην επιστροφή του νερού υπάρχει τοποθετημένο κυκλοφορητή. Ιδανικό για χρήση μαζί με πολλού του ίδιου τύπου σε συστοιχία σε λεβητοστάσια όπου απαιτείται μεγάλη ισχύ σε περιορισμένο χώρο. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ TRIO Ο λέβητα είναι κατάλληλο τόσο για φυσικό αέριο όσο και για υγραέριο. Καπναγωγό Ø80 (για CX) ή Ø60/100 (για TCX) 65. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

34 3 28KDC Ο λέβητα συμπύκνωση 28KDC αποτελεί ό,τι πιο εξελιγμένο έχει να επιδείξει η τεχνολογία κατασκευή επίτοιχων λεβήτων. Καλύπτει τι ανάγκε σε θέρμανση και ζεστό νερό ενό διαμερίσματο ή μια μονοκατοικία με τον οικονομικότερο τρόπο αφού κάνει χρήση τη θερμότητα συμπύκνωση των καυσαερίων. Ο αναλογικό καυστήρα ρυθμίζεται από το 18 ω το 100% τη δυναμικότητα. Ο λέβητα περιλαμβάνει στο κέλυφό του δοχείο διαστολή 7 lt. Υπάρχουν 2 εναλλάκτε θερμότητα, ο κύριο, ο οποίο συνδέεται και με τη συσκευή ανάκτηση θερμότητα από το συμπύκνωμα και ο εναλλάκτη του ζεστού νερού χρήση. Το συμπύκνωμα των καυσαερίων πρέπει να απάγεται στην αποχέτευση μέσω ξεχωριστή σύνδεση. Στην επιστροφή του νερού υπάρχει τοποθετημένο κυκλοφορητή. Ο λέβητα διαθέτει και ανεμιστήρα πριν τον καυστήρα για βεβιασμένη απαγωγή καυσαερίων ώστε να μη χρειάζεται καπνοδόχο (σε όσε περιπτώσει αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό). Η εγκατάσταση του λέβητα μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου, αλλά οι πιο διαδεδομένοι είναι σύμφωνα με την ορολογία του κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ο C13 (ομόκεντροι αγωγοί προσαγωγή αέρα και απαγωγή καυσαερίων), ο C83 (προσαγωγή αέρα από το άμεσο περιβάλλον και απαγωγή καυσαερίων μέσω κοντά ευρισκόμενου ή ομόκεντρου καπναγωγού που συνδέεται με ιδιαίτερη ή κοινή καπνοδόχο) και ο C43 (προσαγωγή αέρα και απαγωγή καυσαερίων μέσω ομόκεντρων αγωγών σε οριζόντια και κάθετη διαδρομή). Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ 28KDC Ο λέβητα είναι κατάλληλο τόσο για φυσικό αέριο όσο και για υγραέριο. Καπναγωγό Ø60/ Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

35 Επίτοιχοι λέβητε αερίου MHG 3 ProCon GWB 15 45, HE, Kompakt Λέβητα συμπύκνωση υψηλή τεχνολογία σε πολλέ παραλλαγέ, μόνο για θέρμανση (H), με θερμαντήρα αποθήκευση (HS) και με συνδυασμένη λειτουργία (θέρμανση ροή ) (S). Η μονάδα Kompakt περιλαμβάνει και θερμαντήρα αποθήκευση ειδική σχεδίαση. Τα μοντέλα HE έχουν κυκλοφορητή με inverter. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ GWB15HS* GWB15HS HE* GWB25HS* GWB25HS HE* GWB15H GWB15H HE GWB25H GWB25H HE GWB45H GWB25S GWB25S HE GWB45S Kompakt Kompakt HE *: Υποχρεωτική η σύνδεση με έναν από του παρακάτω θερμαντήρε αποθήκευση Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Τιμή θερμαντήρα+ Τιμή σύνδεση + Κρεμαστό Επιδαπέδιο Επιδαπέδιο απλό : Χωρί ΦΠΑ Υδραυλικέ συνδέσει, μοντέλα HS: 230,00, H: 197,00, S: 230,00, Kompakt: 455,00 Καπναγωγό Ø80/ ,00. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

36 3 ProCon 75 Επίτοιχο λέβητα συμπύκνωση ρυθμιζόμενη ισχύο από 15 ω 75 kw, για χρήση σε πολυκατοικίε και σε εμπορικά κτίρια. Βαθμό απόδοση 108,5% (επί τη κατώτερη θερμογόνου δύναμη του φυσικού αερίου), μεγάλη οικονομία και μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Λόγω του μεγάλου εύρου τη ρύθμιση τη ισχύο η συσκευή δεν υπόκειται σε συχνέ παύσει και επανεκκινήσει με αποτέλεσμα πρόσθετη οικονομία. Ιδιαίτερα μικρέ εκπομπέ ρύπων μέσω του ειδικά σχεδιασμένου αναλογικού καυστήρα. Οι εκπομπέ οξειδίων του αζώτου (NO x ) βρίσκονται πολύ κάτω από τι επιτρεπόμενε τιμέ σε κάθε περίπτωση. Εναλλάκτη θερμότητα υψηλή απόδοση από ανοξείδωτο χάλυβα. Μεγάλη ασφάλεια λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωή. Πολύ απλό χειρισμό και δυνατότητα σύνδεση πολλών μονάδων (μοντέλο Kaskade) για μεγάλη και ρυθμιζόμενη θερμική ισχύ σε μικρό χώρο. Οι λέβητε σε συστοιχία είναι οικονομικώτεροι από έναν μεγάλο λέβητα τη ίδια συνολική ισχύο και επιπλέον δίνουν εφεδρεία στο σύστημα θέρμανση αφού μπορεί να λειτουργήσει και σε περίπτωση βλάβη ενό από του λέβητε. Σύστημα απαγωγή καυσαερίων απλούστερο και φθηνότερο, αφού η υγροποίηση των υδρατμών έχει γίνει μέσα στον λέβητα. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ 75H H Kaskade Υδραυλικέ συνδέσει, 209,00 Καπναγωγό Ø80/ , Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

37 3 ProCon 77 Παρόμοια χαρακτηριστικά με τον ProCon 75 αλλά διαφορετικέ εξωτερικέ διαστάσει. Ρυθμιζόμενη ισχύ από 15 ω 74,6 kw. Για χρήση σε πολυκατοικίε και εμπορικά κτίρια αλλά και σε μεγάλε μονοκατοικίε. πολυκατοικίε και σε εμπορικά κτίρια. Βαθμό απόδοση 108,5% (επί τη κατώτερη θερμογόνου δύναμη του φυσικού αερίου), μεγάλη οικονομία και μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Λειτουργία σε χαμηλέ θερμοκρασίε, ιδιαίτερα κατάλληλο για συστήματα θέρμανση δαπέδου. Ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου, δυνατότητα σύνδεση ανεξάρτητου εξωτερικού μπόιλερ χωρί ανάγκη προσθήκη επιπλέον συστήματο ελέγχου. Εναλλάκτη θερμότητα υψηλή απόδοση από ανοξείδωτο χάλυβα. Μεγάλη ασφάλεια λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωή. Πολύ απλό χειρισμό και δυνατότητα σύνδεση πολλών μονάδων (μοντέλο Kaskade) για μεγάλη και ρυθμιζόμενη θερμική ισχύ σε μικρό χώρο. Μοντέλο Kaskade με ενσωματωμένο ελεγκτή για εναλλαγή λειτουργία μέχρι 12 λεβήτων μέσω συστήματο bus. Σύστημα απαγωγή καυσαερίων απλούστερο και φθηνότερο, αφού η υγροποίηση των υδρατμών έχει γίνει μέσα στον λέβητα. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ 77H , H Kaskade , Υδραυλικέ συνδέσει, 209,00 Καπναγωγό Ø80/ ,00. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

38 3 ProCon Streamline Επίτοιχο λέβητα συμπύκνωση υψηλή απόδοση και χαμηλή τιμή. ρυθμιζόμενη ισχύο από 15 ω 75 kw, για χρήση σε πολυκατοικίε και σε εμπορικά κτίρια. Βαθμό απόδοση 108,5% (επί τη κατώτερη θερμογόνου δύναμη του φυσικού αερίου). 4 συνολικά μοντέλα είτε με δυνατότητα σύνδεση με μπόιλερ (τη MHG - H) είτε με συνδυασμένη λειτουργία (Kombi - S). Εργονομική διάταξη υποσυστημάτων για απλό χειρισμό και απλέ και οικονομικέ συντηρήσει και επισκευέ. Υψηλό βαθμό ασφάλεια και μεγάλη διάρκεια ζωή. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε μονοκατοικίε και διαμερίσματα. Λόγω του αναλογικού καυστήρα δυνατότητα ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενα φορτία. Εναλλάκτη θερμότητα υψηλή απόδοση. Δυνατότητα λειτουργία είτε σαν μοντέλο ανοικτού είτε σαν κλειστού φλογοθάλαμου. Εγκατάσταση κατά του τρόπου Β 23, Β 33, C 13X, C 33X, C 43X, C 53X, C 63X, C 83X. Περιγραφή Θερμική ισχύ (kcal/h) Θερμική ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ H16* H25* S S *: Μπορεί να συνδεθεί με τον παρακάτω θερμαντήρα αποθήκευση Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Τιμή θερμαντήρα+ Τιμή σύνδεση + Δαπέδου : Χωρί ΦΠΑ Υδραυλικέ συνδέσει, μοντέλα H: 197,00, S: 280,00 Καπναγωγό Ø80/ , Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

39 Κυκλοφορητέ - αντλίε 4 Για την κυκλοφορία του νερού στι εγκαταστάσει θέρμανση χρησιμοποιούνται αποκλειστικά φυγοκεντρικέ αντλίε. Αυτέ είναι 2 τύπων: 1. Αντλίε όπου ο κινητήρα βρίσκεται μέσα στο νερό γνωστέ και ω κυκλοφορητέ. 2. Αντλίε με στεγανοποίηση μεταξύ κινητήρα και νερού. Στου κυκλοφορητέ όλα τα περιστρεφόμενα μέρη βρίσκονται μέσα στο νερό. Η λειτουργία του είναι ιδιαίτερα αθόρυβη. Πρακτικά δεν χρειάζονται συντήρηση. Στι άλλε αντλίε η αποφυγή εισδοχή του νερού στον κινητήρα γίνεται με διάφορε στεγανωτικέ διατάξει οι οποίε είναι το κυριότερο τμήμα τη αντλία. Οι κινητήρε είναι τυποποιημένοι και προέρχονται από κατασκευαστέ διαφορετικού από αυτού των αντλιών. Οι κυκλοφορητέ σήμερα διατίθενται σε ισχεί από 10 W έω 2,5 kw, που αντιστοιχούν σε μανομετρικό έω 17m και παροχή ω 100m 3 /h. Οι αντλίε ξηρή λειτουργία διατίθενται σε ισχεί που αρχίζουν από 25 W και μπορεί να φτάσουν τι πολλέ δεκάδε kw. Σήμερα οι αντλίε διατίθενται όλο και περισσότερο με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών μέσω αναστροφέα (inverter). Με την προσαρμογή τη ισχύο που αποδίδεται στι συνθήκε που επικρατούν στην εγκατάσταση μπορεί να επιτευχθεί οικονομία μέχρι και 80% σε σχέση με μια αντλία σταθερών στροφών. Οι κυκλοφορητέ μέχρι 2,5 kw κατατάσσονται με βάση την πρωτοβουλία EUROPUMP σε ενεργειακέ κλάσει από A έω G ανάλογα με την κατανάλωση ενέργεια (η κλάση Α αντιστοιχεί στη μικρότερη κατανάλωση). Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

40 Κυκλοφορητέ και αντλίε Wilo 4 Star RS Κυκλοφορητή κατάλληλο για θέρμανση/ενδοδαπέδια θέρμανση, ψύξη/κλιματισμό, πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ και βιομηχανική χρήση. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ RS 25/2 Ρακόρ 1 0, RS 25/4 Ρακόρ 1 0, RS 25/6 Ρακόρ 1 0, RS 30/2 Ρακόρ 1 ¼ 0, RS 30/4 Ρακόρ 1 ¼ 0, RS 30/6 Ρακόρ 1 ¼ 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

41 4 TOP S Κυκλοφορητή κατάλληλο για θέρμανση/ενδοδαπέδια θέρμανση, ψύξη/κλιματισμό, πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ και βιομηχανική χρήση. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ TOP S 25/7 Ρακόρ 1 0, TOP S 30/4 Ρακόρ 1 ¼ 0, TOP S 30/7 Ρακόρ 1 ¼ 0, TOP S 30/10 Ρακόρ 1 ¼ 0, TOP S 40/4 Φλάντζα DN40 0, TOP S 40/7 Φλάντζα DN40 0, TOP S 50/4 Φλάντζα DN50 0, TOP S 40/10* Φλάντζα DN40 0, TOP S 50/7* Φλάντζα DN50 0, TOP S 50/10* Φλάντζα DN50 0, *: Τριφασικοί. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

42 4 Stratos Κυκλοφορητή με inverter κατάλληλο για θέρμανση/ενδοδαπέδια θέρμανση, ψύξη/κλιματισμό, και πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ. Ενεργειακή κλάση Α κατά EUROPUMP. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ Stratos 30/1-12 Ρακόρ 1 ¼ 0, Stratos 40/1-8 Φλάντζα DN40 0, Stratos 40/1-12 Φλάντζα DN40 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

43 4 Star Z Κυκλοφορητή από ορείχαλκο κατάλληλο για ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήση και πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ Star-Ζ 15ΤΤ Ταχυσύνδεσμο ½ 0, Star-Z 20/1 Ταχυσύνδεσμο ½ 0, Star-Z 25/2 Ταχυσύνδεσμο 1 0, Star-Z 25/6 Ταχυσύνδεσμο 1 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

44 4 TOP Z Κυκλοφορητή κατάλληλο για ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήση και πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ TOP-Z 30/7 Ρακόρ 1 ¼ 0, TOP-Z 40/7 Φλάντζα DN40 0, TOP-Z 40/7 RG Φλάντζα DN40 0, TOP-Z 50/7 Φλάντζα DN50 0, TOP-Z 50/7 RG Φλάντζα DN50 0, TOP-Z 65/10 Φλάντζα DN65 0, TOP-Z 65/10 RG Φλάντζα DN65 0, TOP-Z 80/10 Φλάντζα DN80 1, TOP-Z 80/10 RG Φλάντζα DN80 1, RG: Σώμα από ορείχαλκο. 44 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

45 4 Star ST Ειδικά σχεδιασμένοι κυκλοφορητέ για ηλιακά συστήματα λόγω τη απαίτηση μικρή παροχή (έω και 20 m 2 επιφάνεια συλλεκτών απαιτεί max 1m 3 /h). Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ Star-ST 25/4 Ρακόρ 1 0, Star-ST 25/6 Ρακόρ 1 0, Star-ST 25/7 Ρακόρ 1 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

46 4 CronoLine IL Αντλία ξηρή λειτουργία κατάλληλη για θέρμανση/ενδοδαπέδια θέρμανση, ψύξη/κλιματισμό, ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήση, πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ και βιομηχανική χρήση. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ IL 32/140-0,25/4 Φλάντζα DN32 0, IL 32/150-0,37/4 Φλάντζα DN32 0, IL 32/170-0,55/4 Φλάντζα DN32 0, IL 40/140-0,25/4 Φλάντζα DN40 0, IL 40/150-0,37/4 Φλάντζα DN40 0, IL 40/160-0,55/4 Φλάντζα DN40 0, IL 40/170-0,75/4 Φλάντζα DN40 0, IL 40/210-1,1/4 Φλάντζα DN40 1, IL 40/220-1,5/4 Φλάντζα DN40 1, IL 50/150 0,55/4 Φλάντζα DN50 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

47 Κυκλοφορητέ Grundfos 4 UPS σειρά 100 Κυκλοφορητή γενική χρήση κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη/κλιματισμό, ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήση και πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ UPS mm Ρακόρ 1 0, UPS mm Ρακόρ 1 0, UPS mm Ρακόρ 1 0, UPS mm Ρακόρ 1 0, UPS mm Ρακόρ 1 0, UPS mm Ρακόρ 1 0, UPS mm Ρακόρ 1 ¼ 0, UPS mm Ρακόρ 1 ¼ 0, UPS mm Ρακόρ 1 ¼ 0, UPS mm Ρακόρ 1 ¼ 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

48 4 Comfort Κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήση για μικρέ οικιακέ εφαρμογέ. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ UP 15-14B Ρακόρ ½ 0, UP 15-14BUT Ρακόρ ½ 0, UP 20-14BX Ρακόρ ¾ 0, UP 20-14BXUT Ρακόρ ¾ 0, Τα μοντέλα BUT, BXUT είναι εφοδιασμένα με χρονοδιακόπτη. 48 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

49 4 UPN σειρά 100 Κυκλοφορητή από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήση. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ UP 20-07N Ρακόρ ¾ 0, UP 20-15N Ρακόρ ¾ 0, UP 20-30N Ρακόρ ¾ 0, UP 20-45N Ρακόρ ¾ 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

50 4 Alpha 2 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κυκλοφορητή κατάλληλο για θέρμανση/ενδοδαπέδια θέρμανση, ψύξη/κλιματισμό, και πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ Alpha Ρακόρ 1 0, Alpha Ρακόρ 1 ¼ 0, Alpha Ρακόρ 1 0, Alpha Ρακόρ 1 ¼ 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

51 4 UPS σειρά 100 Κυκλοφορητή γενική χρήση κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη/κλιματισμό, και πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ. Σε πολλέ παραλλαγέ και διαβαθμίσει ισχύο. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

52 4 Μονοφασικοί Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ UPS 32-60F Φλάντζα DN32 0, UPS F Φλάντζα DN32 0, UPS 40-60/2F Φλάντζα DN40 0, UPS F Φλάντζα DN40 0, UPS F Φλάντζα DN40 0, UPS F Φλάντζα DN40 0, UPS 50-60/2F Φλάντζα DN50 0, UPS F Φλάντζα DN50 0, UPS F Φλάντζα DN UPS F Φλάντζα DN50 1, UPS 65-60/2F Φλάντζα DN65 0, UPS F Φλάντζα DN65 1, Τριφασικοί Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ UPS 32-60F Φλάντζα DN32 0, UPS F Φλάντζα DN32 0, UPS 40-60/2F Φλάντζα DN40 0, UPS F Φλάντζα DN40 0, UPS F Φλάντζα DN40 0, UPS F Φλάντζα DN40 0, UPS 50-60/2F Φλάντζα DN50 0, UPS F Φλάντζα DN50 0, UPS F Φλάντζα DN UPS F Φλάντζα DN50 1, UPS 65-60/2F Φλάντζα DN65 0, UPS F Φλάντζα DN65 1, UPS F Φλάντζα DN65 1, UPS F Φλάντζα DN65 1, UPS 80-60F Φλάντζα DN80 0, UPS F Φλάντζα DN80 1, UPS F Φλάντζα DN100 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

53 4 MAGNA Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κυκλοφορητή κατάλληλο για θέρμανση/ενδοδαπέδια θέρμανση. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ MAGNA Ρακόρ 1 0, MAGNA Ρακόρ 1 0, MAGNA Ρακόρ 1 ¼ 0, MAGNA Ρακόρ 1 ¼ 0, MAGNA F Φλάντζα DN32 0, MAGNA F Φλάντζα DN40 0, MAGNA F Φλάντζα DN50 0, MAGNA 50-60F Φλάντζα DN50 0, MAGNA F Φλάντζα DN50 0, MAGNA F Φλάντζα DN50 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

54 4 TP (1.450 rpm) Αντλία ξηρή λειτουργία κατάλληλη για θέρμανση/ενδοδαπέδια θέρμανση, ψύξη/κλιματισμό, ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήση, πρωτεύοντα κυκλώματα μπόϊλερ και βιομηχανική χρήση. Περιγραφή Σύνδεση Ισχύ (kw) Τιμή χωρί ΦΠΑ TP 32-30/4 Φλάντζα DN32 0, TP 32-40/4 Φλάντζα DN32 0, TP 32-60/4 Φλάντζα DN32 0, TP 32-80/4 Φλάντζα DN32 0, TP /4 Φλάντζα DN32 0, TP /4 Φλάντζα DN32 0, TP 40-30/4 Φλάντζα DN40 0, TP 40-60/4 Φλάντζα DN40 1,1 758 TP 40-90/4 Φλάντζα DN40 1,5 759 TP /4 Φλάντζα DN40 0, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

55 Θερμαντήρε 5 Για την προετοιμασία του ζεστού νερού χρήση υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία συσκευών γνωστών με το γενικό όνομα θερμαντήρε ή μπόϊλερ. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τι οικιακέ και τι μικρέ εμπορικέ εφαρμογέ έχουν οι θερμαντήρε έμμεση θέρμανση, δηλ. αυτοί που παίρνουν την απαιτούμενη θερμότητα από έναν λέβητα που χρησιμοποιείται κυρίω για τη θέρμανση χώρων, από τον ήλιο ή ακόμα και από μια αντλία θερμότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική του λειτουργία η ύπαρξη κάποιου συστήματο ελέγχου το οποίο επιτρέπει η εμποδίζει την κυκλοφορία του νερού του λέβητα μέσα από το μπόιλερ. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η χρήση ξεχωριστού κυκλοφορητή για τον σκοπό αυτόν. Για εξοικονόμηση χώρου στο λεβητοστάσιο η τάση είναι σήμερα οι θερμαντήρε να τοποθετούνται κάτω από του λέβητε. Όλοι οι θερμαντήρε πρέπει να έχουν ισχυρή μόνωση η οποία, προκειμένου για τοποθέτηση σε λεβητοστάσιο, πρέπει να είναι και άκαυστη. Η συντήρηση του θερμαντήρα (που συχνά παραβλέπεται) είναι απαραίτητη για λόγου υγιεινή. Οι κατασκευαστέ έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα αυτό επιτρέποντα ανεμπόδιστη πρόσβαση στο εσωτερικό μέσω κατάλληλα τοποθετημένων ανοιγμάτων. Η προστασία από τη διάβρωση είναι ζωτική για του θερμαντήρε δεδομένου ότι η διαβρωτική ικανότητα του πόσιμου νερού απέναντι στον χάλυβα αυξάνει γενικά με τη θερμοκρασία. Οι σύγχρονοι θερμαντήρε είναι επισμαλτωμένοι ή κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Σε μεγάλε εγκαταστάσει χρησιμοποιούνται πολλέ τεχνικέ προστασία, όπω καθοδική προστασία με θυσιαζόμενα ανόδια, χρήση προσθέτων στο νερό, ακόμη και ενεργή καθοδική προστασία με επιβαλλόμενο ρεύμα. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

56 Θερμαντήρε Buderus 5 Logalux SU Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Αριθμό εναλλακτών Τιμή χωρί ΦΠΑ SU SU SU Πρόσθετο εξοπλισμό : Αισθητήριο μπόιλερ για πίνακα Logamatic 2107 / 2107M / Πρόσθετο εναλλάκτη για ηλιακό σύστημα 590 Ηλεκτρική αντίσταση 3,5kW 230V 90 Ηλεκτρική αντίσταση 4,5kW 400V 480 Ηλεκτρική αντίσταση 6,0kW 400V 510 Στηρίγματα δαπέδου 15 Θερμόμετρο 50 Σε περίπτωση χρήση πρόσθετου εναλλάκτη δεν μπορεί να τοποθετηθεί ηλεκτρική αντίσταση. 56 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

57 Logalux SU Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Αριθμό εναλλακτών Τιμή χωρί ΦΠΑ SU SU SU SU Πρόσθετο εξοπλισμό : Αισθητήριο μπόιλερ για πίνακα Logamatic 2107 / 2107M / Πρόσθετο εναλλάκτη για ηλιακό σύστημα 590 Ηλεκτρική αντίσταση 3,5kW 230V 90 Ηλεκτρική αντίσταση 4,5kW 400V 480 Ηλεκτρική αντίσταση 6,0kW 400V 510 Θερμόμετρο 50 Σε περίπτωση χρήση πρόσθετου εναλλάκτη δεν μπορεί να τοποθετηθεί ηλεκτρική αντίσταση. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

58 5 Logalux ST160/4 ST300/4 Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Αριθμό εναλλακτών Τιμή χωρί ΦΠΑ ST160/ ST200/ ST300/ Πρόσθετο εξοπλισμό : Αισθητήριο μπόιλερ για πίνακα Logamatic 2107 / 2107M / Πρόσθετο εναλλάκτη για ηλιακό σύστημα 590 Ηλεκτρική αντίσταση 3,5kW 230V 90 Ηλεκτρική αντίσταση 4,5kW 400V 480 Ηλεκτρική αντίσταση 6,0kW 400V 510 Θερμόμετρο 50 Σε περίπτωση χρήση πρόσθετου εναλλάκτη δεν μπορεί να τοποθετηθεί ηλεκτρική αντίσταση. 58 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

59 Logalux LT135/1 LT300/1 5 Θερμαντήρα που τοποθετείται κάτω από του λέβητε G125, G215 και G215BE. Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Αριθμό εναλλακτών Τιμή χωρί ΦΠΑ LT135/ LT160/ LT200/ LT300/ Πρόσθετο εξοπλισμό : Σετ σύνδεση λέβητα G125 για μπόιλερ LT135/160/ Σετ σύνδεση λέβητα G125 για μπόιλερ LT Σετ σύνδεση λέβητα G215 για μπόιλερ LT Σετ σύνδεση λέβητα G215 για μπόιλερ LT Σετ σύνδεση λέβητα G215 για μπόιλερ LT Θερμόμετρο 50 Απαραίτητη η χρήση ενό από τα παραπάνω σετ. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

60 5 Logalux SM Κυλινδρικό χαλύβδινο θερμαντήρα με εσωτερική επιφάνεια από ειδικό γυαλί. Συμμορφώνεται με όλε τι προδιαγραφέ υγιεινή και ασφάλεια για το πόσιμο νερό. Λόγω τη εξαιρετικά λεία επιφάνειά αποτρέπεται η επικάθιση αλάτων στο εσωτερικό του δοχείου. Δύο ενσωματωμένοι εναλλάκτε τύπου σερπαντίνα για τη λειτουργία με λέβητα και με ηλιακό συλλέκτη. Μόνωση SM300-50mm και SM400/ mm από υλικό χωρί χλωροφθοράνθρακε (CFC). Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Αριθμό εναλλακτών Τιμή χωρί ΦΠΑ SM300/ SM SM Πρόσθετο εξοπλισμό : Ηλεκτρική αντίσταση 3,5kW 230V 90 Θερμόμετρο Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

61 Θερμαντήρε Flamco Flamco Duo Διαθέτει ηλεκτρική άνοδο (ενεργή καθοδική προστασία με επιβαλλόμενο ρεύμα). Μεγάλο άνοιγμα συντήρηση και καθαρισμού στο εμπρό τμήμα. Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Αριθμό εναλλακτών Τιμή χωρί ΦΠΑ Duo Duo Οι παραπάνω τιμέ περιλαμβάνουν τη μόνωση. Ο θερμαντήρα μπορεί να παραδοθεί και χωρί μόνωση. Πρόσθετο εξοπλισμό : Αισθητήριο μπόιλερ για πίνακα Logamatic 2107 / 2107M / Ηλεκτρική αντίσταση 6,0kW 400V 880 Ηλεκτρική αντίσταση 7,5kW 400V 910 Ηλεκτρική αντίσταση 10,0kW 400V 950 Θερμόμετρο 23 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

62 5 Flamco Duo Solar Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Αριθμό εναλλακτών Τιμή χωρί ΦΠΑ Duo Solar Duo Solar Duo Solar Duo Solar Duo Solar Duo Solar Οι παραπάνω τιμέ περιλαμβάνουν τη μόνωση. Ο θερμαντήρα μπορεί να παραδοθεί και χωρί μόνωση στα μοντέλα Duo Solar Πρόσθετο εξοπλισμό : Αισθητήριο μπόιλερ για πίνακα Logamatic 2107 / 2107M / Ηλεκτρική αντίσταση 3,5kW 230V 110 Ηλεκτρική αντίσταση 4,5kW 400V 940 Ηλεκτρική αντίσταση 6,0kW 400V 980 Ηλεκτρική αντίσταση 9,0kW 400V Θερμόμετρο Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

63 Θερμοσίφωνε ηλεκτρομπόιλερ μπόιλερ Altero. Κάθετοι και οριζόντιοι θερμοσίφωνε και ηλεκτρομπόιλερ συμβατική κατασκευή. 5 Ελέγχονται σε 25 bar και λειτουργούν σε 10 bar. Με μόνωση πολυουρεθάνη και εγγύηση 5 ετών για το δοχείο και 1 για την αντίσταση και τον θερμοστάτη. Θερμοσίφωνε Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Ηλεκτρική αντίσταση Τιμή χωρί ΦΠΑ kw kw kw kw kw kw Kw 224 Ηλεκτρομπόιλερ Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Ηλεκτρική αντίσταση Τιμή χωρί ΦΠΑ kw kw kw Kw 274 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

64 5 Μπόιλερ λεβητοστασίου Περιγραφή Χωρητικότητα (lt) Αριθμό εναλλακτών Τιμή χωρί ΦΠΑ 120 διπλή διπλή διπλή διπλή διπλή διπλή διπλή τριπλή τριπλή τριπλή τριπλή τριπλή τριπλή τριπλή Όλε οι τιμέ περιλαμβάνουν την ηλεκτρική αντίσταση εκτό των μοντέλων στα οποία υπάρχει επιπλέον χρεώση. 64 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

65 Θερμαντικά σώματα 6 Τα θερμαντικά σώματα κατασκευάζονται από λαμαρίνα σε πολλέ και διάφορε μορφέ. Τα συνηθέστερα σήμερα σώματα τύπου πάνελ κατασκευάζονται από έναν αριθμό επίπεδων ή αυλακωτών υδροφόρων επιφανειών πάνω στι οποίε κολλούνται μια ή δύο σειρέ πτερυγίων συναγωγή. Στον χαρακτηρισμό των σωμάτων πάνελ ο πρώτο αριθμό αναφέρεται στον αριθμό των υδροφόρων επιφανειών και ο δεύτερο στον αριθμό σειρών πτερυγίων. Το πιο συνηθισμένο σώμα είναι το 22 με 2 υδροφόρε επιφάνειε και 2 σειρέ πτερυγίων. Η ισχύ σε kcal/h ή kw των θερμαντικών σωμάτων αναφέρεται ακόμα στην Ελλάδα σε συνθήκε 90 0 /70 0 /20 0, δηλ. με νερό προσαγωγή 90 0, νερό απαγωγή 70 0 και θερμοκρασία χώρου Στη Δ. Ευρώπη χρησιμοποιούνται σήμερα οι συνθήκε 75 0 /65 0 /20 0. Οι πραγματικέ θερμοκρασίε του νερού και του θερμαινόμενου χώρου θα πρέπει να προκύψουν με μελέτη μηχανικού και η ισχύ του σώματο να αναχθεί στι συνθήκε αυτέ μέσω αποδεκτών πρακτικών υπολογισμών. Αν και υπάρχουν τυποποιημένε διαστάσει και ισχεί, για την επιλογή θα πρέπει να συμβουλεύεται κάποιο τα στοιχεία των κατασκευαστών. Τα στοιχεία αυτά δίνονται εδώ σε σύντομη μορφή για τα σώματα που διατίθενται. Τα παλιότερα σώματα με φέτε, τύπου ΑΚΑΝ, βρίσκονται ακόμα σε παραγωγή για να καλύπτονται οι ανάγκε κατασκευών όπου το χαμηλό κόστο παίζει τον πρώτο ρόλο. Στο άλλο άκρο του κόστου, υπάρχουν διακοσμητικά σώματα με φέτε από χυτοσίδηρο τα οποία είναι πρακτικά άφθαρτα αλλά πολύ ακριβά. Τα θερμαντικά σώματα μπάνιου (πετσετοκρεμάστρε ) κατασκευάζονται από συγκολλημένου σωλήνε. Χρησιμεύουν τόσο για θέρμανση του χώρου όσο και για στέγνωμα των πετσετών. Η μείωση τη μεταδιδόμενη θερμότητα στον χώρο λόγω τη κάλυψή του από τι πετσέτε είναι σημαντική και μπορεί να φτάσει το 40% όταν το σώμα σκεπάζεται όλο από μια στεγνή πετσέτα. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

66 Θερμαντικά σώματα Buderus Logatrend K - Profil 6 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, 320 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

67 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, 387 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, 607 ετοιμοπαράδοτα κατά παραγγελία Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

68 Logatrend VK Profil εσωτερικού βρόχου 6 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, 354 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

69 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, 415 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, 631 ετοιμοπαράδοταα κατά παραγγελία Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

70 Θερμαντικά σώματα Borpan 6 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, 279 Ύψο Μήκο Τύπο 11 Τύπο 22 Τύπο kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, kcal/h, 273 ετοιμοπαράδοταα κατά παραγγελία 70 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

71 Θερμαντικά σώματα Arbonia (πετσετοκρεμάστρε ) Bagnolino BNS Τύπο Ύψο (mm) Μήκο (mm) Απόδοση (kcal/h) Τιμή BNS BNS BNS BNS Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

72 Bagnolino BNR 6 Τύπο Ύψο (mm) Μήκο (mm) Απόδοση (kcal/h) Τιμή BNR BNR BNR BNR Όμοια με τα BNR, αλλά με καμπύλου οριζόντιου σωλήνε. 72 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

73 Bagnotherm BT Τύπο Ύψο (mm) Μήκο (mm) Απόδοση (kcal/h) Τιμή BT BT BT BT Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

74 Θερμαντικά σώματα τύπου ΑΚΑΝ Οι πρόδρομοι των σύγχρονων θερμαντικών σωμάτων 6 Τύπο Επιφάνεια/φέτα, m 2 Απόδοση/φέτα, kcal/h Τιμή/φέτα IV/905 0, ,20 IV/655 0, ,10 IV/505 0, ,50 III/905 0, ,20 III/655 0, ,50 III/505 0, ,80 II/905 0, ,90 II/655 0, ,40 II/505 0, ,60 74 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

75 Ηλιακά συστήματα Η ηλιακή ενέργεια μπορεί πλέον υπό προϋποθέσει να συμπληρώσει αποτελεσματικά τον λέβητα πετρελαίου ή αερίου στη θέρμανση των χώρων ώστε να προκύπτει σημαντική οικονομία. Η θέρμανση ζεστού νερού χρήση μπορεί να γίνεται σχεδόν στο σύνολό τη από ηλιακά συστήματα. Χρησιμοποιούνται μπόιλερ και δοχεία αδράνεια ξεχωριστά ή και συνδυασμένα. Το σύστημα ελέγχου δίνει προτεραιότητα στην παροχή ηλιακή ενέργεια στο μπόιλερ και όταν το νερό εκεί φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία το ζεστό νερό των συλλεκτών εκτρέπεται και στο δοχείο αδράνεια. 7 Η κατασκευή παθητικών ηλιακών συστημάτων έχει κάνει δυνατή τη θέρμανση των χώρων μια καλά μονωμένη κατοικία τον περισσότερο καιρό με την ενέργεια του ήλιου. Η θέρμανση ζεστού νερού χρήση μπορεί στο γεωγραφικό πλάτο τη Ελλάδα να γίνει κατά το μεγαλύτερο μέρο με την ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Συνολικά πάνω από το 70% τη απαιτούμενη ενέργεια μπορεί να δοθεί από τον ήλιο. Ένα 4μελέ νοικοκυριό με ημερήσια κατανάλωση 200 lt ζεστού νερού χρήση θερμοκρασία 45 0 καλύπτει όλε τι ανάγκε του με αυτόν τον τρόπο με ένα μπόιλερ (η χώρο ζεστού νερού χρήση σε συνδυασμένο δοχείο αδράνεια ) 300 lt και 4 m 2 επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών. Η κυκλοφορία του νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και μπόιλερ ή δοχείου αδράνεια γίνεται με κυκλοφορητή ο οποίο ενεργοποιείται μόλι η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ συλλεκτών και δοχείου υπερβεί του 5 0. Μια απλούστερη μορφή εκμετάλλευση τη ηλιακή ενέργεια γίνεται από του γνωστού ηλιακού θερμοσίφωνε. Εδώ δεν χρησιμοποιείται κυκλοφορητή για την κυκλοφορία του νερού των συλλεκτών. Α προσεχθεί ότι η τάση που υπάρχει στη χώρα μα να προστίθεται εναλλάκτη θέρμανση με νερό του λέβητα για τι χειμερινέ ημέρε οδηγεί σε εξαιρετικά αντιοικονομικέ καταστάσει. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

76 Ηλιακοί συλλέκτε Buderus Logasol SKN w o Ηλιακό συλλέκτη υψηλή απόδοση. o Χάλκινο απορροφητή συγκολλημένο με υπερήχου. 7 o Ηλιακό κρύσταλλο με μεγάλο συντελεστή διαπερατότητα 91,5%. Είδο Περιγραφή Τιμή Ηλιακό συλλέκτη Οριζόντια τοποθέτηση 560 Σετ σύνδεση σωλήνων Για την υδραυλική σύνδεση ενό συλλέκτη 83 (κεραμοσκεπή ) 58 (ταράτσα ) Σετ εξαεριστικού Για τον εξαερισμό του ηλιακού 96 συστήματο Σετ σύνδεση Για την υδραυλική σύνδεση 2 57 πολλαπλών συλλεκτών συλλεκτών μεταξύ του Βασικό σετ Απαιτείται για τον πρώτο συλλέκτη 70 στήριξη κεραμοσκεπή για συλλέκτη Βασικό σετ στήριξη ταράτσα για συλλέκτη Απαιτείται για τον πρώτο συλλέκτη Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

77 Συνδυασμένα δοχεία αδράνεια Buderus Logalux PL/ 2S για παραγωγή ζεστού νερού και υποστήριξη θέρμανση o Τροφοδοτείται από ένα ηλιακό σύστημα πολλαπλών συλλεκτών και από έναν λέβητα θέρμανση. o Εσωτερικό κωνικό δοχείο αποθήκευση ζεστού νερού χρήση (300 lt) με γυάλινη επίστρωση και ανόδιο μαγνησίου. o Ειδικό εναλλάκτη ηλιακή ενέργεια ενσωματωμένο σε έναν θερμοσωλήνα ταχεία θέρμανση στο κέντρο του εσωτερικού δοχείου. 7 o Αποθήκευση θερμού νερού για την υποστήριξη τη θέρμανση στον εξωτερικό κύλινδρο. Είδο Περιγραφή Τιμή Logalux PL750/2S Δοχείο αδράνεια 750 lt Logalux PL1.000/2S Δοχείο αδράνεια lt Θερμοστατική βάνα ζεστού νερού Ηλεκτρική άνοδο Ηλεκτρική αντίσταση 4,5 kw 400V Ηλεκτρική αντίσταση 6,0 kw 400V Θερμοστατική βάνα ανάμιξη και προστασία ζεστού νερού χρήση, ρύθμιση από 38 έω 60 0 C Για την αντιδιαβρωτική προστασία του θερμαντήρα, αντικαθιστά το ανόδιο μαγνησίου Με ενσωματωμένο θερμοστάτη 480 Με ενσωματωμένο θερμοστάτη 510 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

78 Υδραυλικέ συνδέσει έλεγχο Buderus 7 Είδο Περιγραφή Τιμή Logasol KS0105E Περιλαμβάνει κυκλοφορητή ηλιακού , βαλβίδα ασφαλεία ¾, 2 βάνε, 2 θερμόμετρα, 1 βάνα πλήρωση / εκκένωση, αναμονή σύνδεση δοχείου διαστολή, ροόμετρο Logasol KS0105 Για εγκαταστάσει έω 5 συλλεκτών. 550 Περιλαμβάνει κυκλοφορητή ηλιακού 15 40, βαλβίδα ασφαλεία, 2 βάνε, 2 θερμόμετρα, 1 βάνα πλήρωση / εκκένωση, αναμονή σύνδεση δοχείου διαστολή, ροόμετρο Logasol KS0110 Για εγκαταστάσει έω 10 συλλεκτών. 620 Περιλαμβάνει κυκλοφορητή ηλιακού 25 60, βαλβίδα ασφαλεία, 2 βάνε, 2 θερμόμετρα, 1 βάνα πλήρωση / εκκένωση, αναμονή σύνδεση δοχείου διαστολή, ροόμετρο Logasol KS0120 Για εγκαταστάσει έω 20 συλλεκτών. Περιλαμβάνει κυκλοφορητή ηλιακού 25 80, βαλβίδα ασφαλεία, 2 βάνε, 2 θερμόμετρα, 1 βάνα πλήρωση / 860 εκκένωση, αναμονή σύνδεση δοχείου διαστολή, ροόμετρο 78 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

79 Ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα Buderus Logalux PL750/2S για υποστήριξη θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήση σε ταράτσα. Περιγραφή Τεμάχια Τιμή / τεμάχιο Τιμή Ηλιακό συλλέκτη SKN w Σετ εξαεριστικού Σετ σύνδεση σωλήνων ταράτσα Βασικό σετ στήριξη ταράτσα Επέκταση βάση στήριξη ταράτσα Logalux PL 750/2S HZG κινητήρα για τρίοδη βάνα Logasol KS Δοχείο διαστολή ηλιακού 35 lt Αγωγό σύνδεση δοχείου διαστολή Τρίοδη βάνα ανάμιξη Θερμικό ηλιακό υγρό, 20 lt Σύνολο Απαραίτητο έλεγχο μέσω ανεξάρτητου ελεγκτή ή πλακέτα ηλιακού στον πίνακα του λέβητα. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

80 Logalux PL750/2S για υποστήριξη θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήση σε κεραμοσκεπή. 7 Περιγραφή Τεμάχια Τιμή / τεμάχιο Τιμή Ηλιακό συλλέκτη SKN w Σετ εξαεριστικού Σετ σύνδεση σωλήνων κεραμοσκεπή Βασικό σετ στήριξη κεραμοσκεπή Επέκταση στήριξη κεραμοσκεπή Σετ στηρίγματα γάντζοι στέγη Logalux PL 750/2S HZG κινητήρα για τρίοδη βάνα Logasol KS Δοχείο διαστολή ηλιακού 35 lt Αγωγό σύνδεση δοχείου διαστολή Τρίοδη βάνα ανάμιξη Θερμικό ηλιακό υγρό, 20 lt Σύνολο Απαραίτητο έλεγχο μέσω ανεξάρτητου ελεγκτή ή πλακέτα ηλιακού στον πίνακα του λέβητα. 80 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

81 Σύστημα παραγωγή ζεστού νερού χρήση Logasol Classic σε ταράτσα. Περιγραφή Τεμάχια Τιμή / τεμάχιο Τιμή Ηλιακό συλλέκτη SKN w Σετ εξαεριστικού Σετ σύνδεση σωλήνων ταράτσα Βασικό σετ στήριξη ταράτσα Επέκταση βάση στήριξη ταράτσα Logalux SM Logasol KS Δοχείο διαστολή ηλιακού 25 lt Αγωγό σύνδεση δοχείου διαστολή Τρίοδη βάνα ανάμιξη Θερμικό ηλιακό υγρό, 20 lt Σύνολο Απαραίτητο έλεγχο μέσω ανεξάρτητου ελεγκτή ή πλακέτα ηλιακού στον πίνακα του λέβητα. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

82 Σύστημα παραγωγή ζεστού νερού χρήση Logasol Classic σε κεραμοσκεπή. 7 Περιγραφή Τεμάχια Τιμή / τεμάχιο Τιμή Ηλιακό συλλέκτη SKN w Σετ εξαεριστικού Σετ σύνδεση σωλήνων κεραμοσκεπή Βασικό σετ στήριξη κεραμοσκεπή Επέκταση στήριξη κεραμοσκεπή Σετ στηρίγματα γάντζοι στέγη Logalux SM Logasol KS Δοχείο διαστολή ηλιακού 25 lt Αγωγό σύνδεση δοχείου διαστολή Τρίοδη βάνα ανάμιξη Θερμικό ηλιακό υγρό, 20 lt Σύνολο Απαραίτητο έλεγχο μέσω ανεξάρτητου ελεγκτή ή πλακέτα ηλιακού στον πίνακα του λέβητα. 82 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

83 Σύστημα παραγωγή ζεστού νερού χρήση Logasol Basic σε ταράτσα. Περιγραφή Τεμάχια Τιμή / τεμάχιο Τιμή Ηλιακό συλλέκτη SKN w Σετ εξαεριστικού Σετ σύνδεση σωλήνων ταράτσα Βασικό σετ στήριξη ταράτσα Επέκταση βάση στήριξη ταράτσα Flamco Duo Solar 300 lt Logasol KS0105E Δοχείο διαστολή ηλιακού 25 lt Αγωγό σύνδεση δοχείου διαστολή Θερμικό ηλιακό υγρό, 20 lt Σύνολο Απαραίτητο έλεγχο μέσω ανεξάρτητου ελεγκτή ή πλακέτα ηλιακού στον πίνακα του λέβητα. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

84 Σύστημα παραγωγή ζεστού νερού χρήση Logasol Basic σε κεραμοσκεπή. 7 Περιγραφή Τεμάχια Τιμή / τεμάχιο Τιμή Ηλιακό συλλέκτη SKN w Σετ εξαεριστικού Σετ σύνδεση σωλήνων κεραμοσκεπή Βασικό σετ στήριξη κεραμοσκεπή Επέκταση στήριξη κεραμοσκεπή Σετ στηρίγματα γάντζοι στέγη Flamco Duo Solar 300 lt Logasol KS0105E Δοχείο διαστολή ηλιακού 25 lt Αγωγό σύνδεση δοχείου διαστολή Θερμικό ηλιακό υγρό, 20 lt Σύνολο Απαραίτητο έλεγχο μέσω ανεξάρτητου ελεγκτή ή πλακέτα ηλιακού στον πίνακα του λέβητα. 84 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

85 Ενδοδαπέδια θέρμανση Η ενδοδαπέδια θέρμανση αποδίδει τη θερμότητα στον χώρο κατά τα 2/3 με ακτινοβολία και κατά το 1/3 με συναγωγή. Παρουσιάζει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, όπω η δυνατότητα λειτουργία με νερό χαμηλή θερμοκρασία, πράγμα που επιτρέπει σημαντική οικονομία στου λέβητε ή και τη χρήση αντλιών θερμότητα, η ομοιόμορφη κατανομή τη θερμοκρασία στον χώρο και η συνεπαγόμενη ανυπαρξία ρευμάτων αέρα, και η παροχή μεγαλύτερου ωφέλιμου χώρου αφού δεν υπάρχουν θερμαντικά σώματα. 8 Η ομοιόμορφη κατανομή τη θερμοκρασία στον χώρο συντείνει και στη δημιουργία υποκειμενικού αισθήματο θερμική άνεση στου περισσότερου ανθρώπου. Αυτό οφείλεται κατά ορισμένε έρευνε στην αποκατάσταση θερμική ισορροπία μεταξύ επιφανειών του δωματίου και του ανθρώπου. Λόγω τη δημιουργία αυτού του αισθήματο θερμική άνεση, η απαιτούμενη θερμοκρασία του χώρου μπορεί να μειωθεί κατά 1 ή και 2 0 C, πράγμα που οδηγεί σε μια ετήσια εξοικονόμηση ενέργεια 3 έω 6%. Επιπρόσθετα, η έλλειψη ρευμάτων αέρα αποκλείει την ανακυκλοφορία τη σκόνη στον θερμαινόμενο χώρο, κάνοντα τη θέρμανση δαπέδου ιδανική για αλλεργικού. Τα μειονεκτήματά τη είναι η υψηλή αδράνεια του συστήματο (πρακτικά αποτελούμενου από όλη τη μάζα τη τσιμεντοκονία και τη επικάλυψη του δαπέδου), πράγμα που κάνει απαραίτητη τη συνεχή λειτουργία τη ενδοδαπέδια θέρμανση και το υψηλότερο κόστο λόγω των απαραίτητων εργασιών το οποίο όμω μειώνεται σταθερά λόγω του ανταγωνισμού. Η ισχύ μια εγκατάσταση ενδοδαπέδια θέρμανση περιορίζεται από τη μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία δαπέδου. Για τι περισσότερε περιπτώσει αυτή είναι 29 0 C, ενώ για χώρου όπου δεν κυκλοφορούν συνήθω άνθρωποι είναι 35 0 C και για λουτρά είναι 33 0 C. Κατά συνέπεια μπορεί εύκολα να υπολογισθεί η μέγιστη ισχύ που μπορεί να αποδώσει η εγκατάσταση: Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

86 Για του χώρου παραμονή είναι έω 100W/m 2 και για του χώρου που δεν κυκλοφορούν άνθρωποι είναι έω 175W/m 2. Σε σύγχρονε κατασκευέ αυτή η ισχύ είναι επαρκή σε όλε τι περιπτώσει, ακόμη και σε χώρε με πολύ πιο ψυχρό κλίμα από την Ελλάδα. Οι σωλήνε μια εγκατάσταση ενδοδαπέδια θέρμανση διατάσσονται σε κάθε χώρο είτε σε σχήμα μαιάνδρου (a) είτε σε σχήμα «σαλιγκαριού» (b). Με μείωση των αποστάσεων μεταξύ των σωλήνων κοντά στου τοίχου του δωματίου μπορούν να δημιουργηθούν περιμετρικέ ζώνε όπου η ισχύ τη εγκατάσταση θα είναι μεγαλύτερη (και όπου δεν θα κυκλοφορούν συνήθω άνθρωποι). 8 Οι σωλήνε όλων των χώρων καταλήγουν σε συλλέκτε οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο του κτιρίου και οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με βάνε απομόνωση, με σύστημα ελέγχου τη θερμοκρασία του νερού και με βάνε ρύθμιση τη διερχόμενη ποσότητα. Οι σωλήνε που βρίσκονται εκτό του θερμαινόμενου χώρου πρέπει να μονώνονται πολύ καλά. Οι χρησιμοποιούμενοι σωλήνε είναι κατασκευασμένοι αποκλειστικά από πλαστικό υλικό κατά το πρότυπο DIN (Πιστοποιητικό συμμόρφωση με το πρότυπο αυτό πρέπει να ζητείται από κάθε προμηθευτή). Οι εξωτερικέ διάμετροί του είναι από 14 ω 25 mm. Για υλικό χρησιμοποιείται ακτινικό πολυαιθυλένιο (PE X, κατά 85%), πολυπροπυλένιο (PP, 6%) ή πολυβουτάνιο (PB, 5%). Οι κατασκευαστέ των συστημάτων ενδοδαπέδια θέρμανση παρέχουν όλα τα απαραίτητα βοηθητικά εξαρτήματα τη εγκατάσταση, όπω περιμετρική μονωτική ταινία, πλάκε στήριξη των σωλήνων κ.τ.λ. Σημαντικό είναι να μην τοποθετούνται σωλήνε πάνω από αρμού διαστολή τη οικοδομή. Η ενδοδαπέδια θέρμανση βρίσκει μεγάλη εφαρμογή και σε βιομηχανικού χώρου, όπω επίση και σε κλειστού χώρου αθλητικών εκδηλώσεων. Σε χώρε με ψυχρά κλίματα (αλλά και σποραδικά και στην Ελλάδα) η θέρμανση δαπέδου βρίσκει εφαρμογή και στην θέρμανση υπαίθριων επιφανειών όπω χώρων στάθμευση και ραμπών για την αποφυγή σχηματισμού πάγου. Οι θερμοκρασίε των επιφανειών πρέπει να παραμένουν στην περιοχή C και οι περιορισμοί ισχύο τη εγκατάσταση κλειστών χώρων δεν εφαρμόζονται εδώ. Παραλλαγή τη ενδοδαπέδια θέρμανση είναι η θέρμανση τοίχου, η οποία στηρίζεται στι ίδιε βασικέ αρχέ. Είναι όμω δυσκολότερο να διατεθεί ο απαιτούμενο χώρο για τι σωληνώσει σε τοίχο παρά στο δάπεδο και επιπλέον θα πρέπει στη θερμαινόμενη επιφάνεια του τοίχου να μην υπάρχουν διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα τα οποία παρεμποδίζουν τη ροή θερμότητα. 86 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

87 Ενδοδαπέδια θέρμανση Rehau. Ο γερμανικό οίκο Rehau είναι από του πρώτου που ασχολήθηκαν με την κατασκευή πλήρων συστημάτων ενδοδαπέδια θέρμανση. Σήμερα προσφέρει ποικιλία σχετικών ειδών με κύριο τον σωλήνα Rautherm S. Τα συστήματα ενδοδαπέδια θέρμανση Rehau μπορούν να τοποθετηθούν κατά 5 τρόπου υγρή τοποθέτηση (σωλήνε καλυπτόμενοι από τσιμεντοκονία) και κατά 1 τρόπο ξηρή τοποθέτηση (για καρφωτά ξύλινα δάπεδα): 8 Υγρή τοποθέτηση: o Πλάκα κόμβων Vario o Πλάκα κόμβων Mini o Μεταλλικό πλέγμα στερέωση σωλήνων o Πλάκα καρφωτή τοποθέτηση Tacker o Ράγε Raufix Ξηρή τοποθέτηση με ειδική πλάκα. H Rehau προσφέρει και όλα τα απαραίτητα για την κατασκευή τη εγκατάσταση, εκτό από σωλήνε και συστήματα στερέωση σωλήνων, όπω : o Φύλλο επικάλυψη μόνωση o Περιμετρική μονωτική ταινία o Ταινία αρμού διαστολή Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

88 o Ταινία συγκόλληση o Προσθετικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονία o Συλλέκτε σωλήνων o Ερμάρια συλλεκτών o Σετ ρύθμιση, με θερμοστάτη, θερμοστατική βαλβίδα και κυκλοφορητή. Παρακάτω φαίνεται μια παραδειγματική διάταξη ενό συστήματο θέρμανση δαπέδου επάνω σε πλάκα σκυροδέματο 8 1. Εσωτερικό επίχρισμα 2. Σοβατεπί 3. Μονωτική περιμετρική ταινία Rehau 4. Τελική επίστρωση δαπέδου 5. Αμμοκονία 6. Κολυμβητή τσιμεντοκονία 7. Σωλήνα Rehau 8. Φύλλο επικάλυψη 9. Θερμομόνωση ή ηχομόνωση έναντι θορύβων βηματισμού 10. Στεγανοποίηση (εάν απαιτείται) 11. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματο 12. Έδαφο Η θερμομόνωση είναι πάντα απαραίτητη έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρο τη θερμότητα να αποδίδεται στον θερμαινόμενο χώρο και όχι στο έδαφο ή στον από κάτω όροφο. Τα ύψη των επιστρώσεων δαπέδου προκύπτουν κατά κανόνα συνολικά υψηλότερα απ ότι στι συνηθισμένε κατασκευέ. Αυτό πρέπει να το λαμβάνει υπ όψη του ο αρχιτέκτονα, πάντα συμβουλευόμενο τα έντυπα τη Rehau όπου δίνονται τα ελάχιστα ύψη για κάθε δυνατή περίπτωση και τρόπο στερέωση σωλήνων. Οι ενδοδαπέδιε θερμάνσει ξηρή τοποθέτηση είναι ιδανικά συστήματα για ανακαινίσει κτιρίων. 88 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

89 Μικροεξαρτήματα Εκτό από τι διατάξει παραγωγή τη θερμότητα (λέβητε, ηλιακοί συλλέκτε ) και από τι διατάξει παροχή τη θερμότητα στον θερμαινόμενο χώρο ή το νερό χρήση (θερμαντικά σώματα, σωλήνε ενδοδαπέδια θέρμανση, μπόιλερ), για τη λειτουργία μια εγκατάσταση θέρμανση είναι απαραίτητα πολλά άλλα εξαρτήματα. Μερικά από αυτά παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, όμω τα περισσότερα απαντώνται σε μεγάλη ποικιλία τύπων και χαμηλή τιμή χάρη στι δυνατότητε τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται αντιπροσωπευτικά προϊόντα από τι εξή κατηγορίε : o Δοχεία διαστολή κεντρική θέρμανση 9 o Δοχεία διαστολή ζεστού νερού χρήση o Εξαρτήματα λεβητοστασίου (αυτόματοι πλήρωση, εξαεριστικά, μειωτέ πίεση ) o Διακόπτε σωμάτων o Συλλέκτε Συνιστάται να προτιμώνται επώνυμα προϊόντα γιατί η ελάχιστη οικονομία που προκύπτει από τη χρήση ευτελών υλικών δεν δικαιολογεί τον αυξημένο κίνδυνο αστοχία με τι όποιε συνέπειε. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

90 Δοχεία διαστολή Dukla. Δοχεία διαστολή θέρμανση Expanzomat. 9 Χωρητικότητα (lt) Αρχική πίεση (bar) Ισχύ Τιμή χωρί ΦΠΑ, εγκατάσταση (kcal/h) 8 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 90 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

91 Δοχεία διαστολή ζεστού νερού χρήση Aquamat. Χωρητικότητα (lt) Μέγιστη πίεση Βάρο κενού Τιμή χωρί ΦΠΑ, λειτουργία (bar) δοχείου (kg) ,40 46, ,20 47, ,50 53, ,30 57, ,75 99, ,75 170, ,00 223, ,00 256, ,00 375, ,00 466, ,00 565, ,00 673,40 9 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

92 Εξαρτήματα λεβητοστασίου FAR Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου ½ ίσιο κωδ ,30 Αυτόματο πλήρωση με μανόμετρο ,00 Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου ½ γωνιακό κωδ ,70 Μειωτή πίεση ½ με ρακόρ κωδ ,00 9 Διακόπτε σωμάτων FAR Θερμοστατική κεφαλή κωδ ,00 Θερμοστατικό διακόπτη δισωληνίου γωνιακό κωδ ,00 Ρυθμιστικό βρόχου ½ κωδ ,30 Διακόπτη δισωλήνιου γωνιακό κωδ ,60 Διακόπτη εξωτερικού βρόχου θερμοστατικό κωδ ,00 Θερμοστατικό διακόπτη δισωληνίου γωνιακό κωδ ,00 Διακόπτη εξωτερικού κωδ ,90 βρόχου Διακόπτη δισωλήνιου ίσιο κωδ ,00 Συλλέκτε FAR Συλλέκτη με διακόπτη 2 θέσεων 1 20,10 3 θέσεων 1 27,10 4 θέσεων 1 35,80 Συλλέκτη με ρύθμιση 2 θέσεων 1 19,55 3 θέσεων 1 26,10 4 θέσεων 1 24,50 92 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

93 Δεξαμενέ πετρελαίου Οι σύγχρονε ευρωπαϊκέ απαιτήσει ασφάλεια για τι δεξαμενέ πετρελαίου ξεπερνούν κατά πολύ αυτέ του Ελληνικού κτιριοδομικού κανονισμού. Βασικά πρέπει να υπάρχει πάντα τρόπο περιορισμού τη διαρροή πετρελαίου είτε με κάποια μορφή στεγανή λεκάνη η οποία θα συγκεντρώσει όλο το πετρέλαιο που διέρρευσε είτε με δεξαμενή διπλών τοιχωμάτων. Με δεδομένο ότι στεγανέ λεκάνε στι περισσότερε περιπτώσει στην Ελλάδα είναι αδύνατο να κατασκευαστούν, οι δεξαμενέ διπλών τοιχωμάτων είναι η λύση για τη σωστή αποθήκευση του πετρελαίου. Οι επί τόπου κατασκευαζόμενε δεξαμενέ πετρελαίου δεν μπορούν γενικά να ανταποκριθούν στι σύγχρονε απαιτήσει ασφάλεια. Οι υπόγειε δεξαμενέ πετρελαίου είναι αρκετά δαπανηρέ για να τοποθετηθούν σε μικρέ οικιακέ εγκαταστάσει θέρμανση και κατά συνέπεια η μεγάλη πλειοψηφία τέτοιων εγκαταστάσεων χρησιμοποιεί υπέργειε δεξαμενέ που είτε βρίσκονται σε έναν ιδιαίτερο χώρο, είτε (στι περισσότερε περιπτώσει ) βρίσκονται μέσα στο ίδιο το λεβητοστάσιο είτε ακόμα βρίσκονται στο ύπαιθρο, οπότε δημιουργούνται πρόσθετα ζητήματα προστασία. 10 Ο κτιριοδομικό κανονισμό μεταξύ άλλων ορίζει ότι: o Για την αποθήκευση καυσίμων σε εγκαταστάσει θέρμανση ισχύο πάνω από 150 kw απαιτείται η κατασκευή ιδιαίτερου χώρου αποθήκευση καυσίμων στο κτίριο. o Ο χώρο αποθήκευση καυσίμων πρέπει να έχει τοιχώματα με δείκτη πυραντίσταση 1 ώρα. o Πρέπει να αερίζεται με μόνιμο άνοιγμα προ το ύπαιθρο με καθαρή επιφάνεια τουλάχιστον το 1/12 τη επιφάνεια του χώρου τη αποθήκη. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίμων σε διαδρόμου, εισόδου, κλιμακοστάσια, κάτω από κλιμακοστάσια, κατοικούμενου ορόφου, χώρου εργασία και εργαστήρια, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

94 καθώ και όπου, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί συγκέντρωση ατόμων σε περίπτωση έναρξη πυρκαγιά. Σε εγκαταστάσει όπου η συνολική θερμική ισχύ είναι κάτω από 25 kw δεν απαιτείται η τοποθέτηση του λέβητα σε λεβητοστάσιο. Όμω το καύσιμο που προορίζεται γι αυτόν πρέπει να αποθηκεύεται σε ξεχωριστό χώρο εκτό του χώρου παραμονή ανθρώπων. Δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητα μέχρι 3,0 m 3 μπορεί να τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο, στι περιπτώσει φυσικά που η εγκατάσταση θέρμανση έχει ισχύ κάτω από 150 kw. Στην περίπτωση αυτή η δεξαμενή πρέπει να απέχει από τον λέβητα τουλάχιστον 2 m ή να παρεμβάλλεται μεταξύ του μονωτικό τοίχωμα, οπότε η απόσταση αυτή μειώνεται στο 1 m. Για να είναι δυνατό ο έλεγχο τη στεγανότητα από όλε τι πλευρέ τη δεξαμενή πετρελαίου, ορίζονται σαν ελάχιστε επιτρεπόμενε αποστάσει των πλευρών τη δεξαμενή από τοίχου, οροφέ και δάπεδα οι ακόλουθε : o Στην πίσω πλευρά 0,25 m. o Στι δυο πλαϊνέ πλευρέ 0,40 m. o Στον πυθμένα 0,10 m και, εάν έχει επιφάνεια μεγαλύτερη από 5 m 2, 0,20 m. o Στην πάνω πλευρά 1,00 m (για χρήση ανθρωποθυρίδα ). o Στην μπροστινή πλευρά 0,70 m για δεξαμενή χωρητικότητα μέχρι 4 m 3 και 1 m για χωρητικότητα μεγαλύτερη των 4 m 3. Η δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να εφοδιάζεται με τα ακόλουθα εξαρτήματα: 10 Σωλήνα εξαερισμού με στόμιο τουλάχιστον 2,50 m πάνω από την επιφάνεια του εδάφου και 0,50 m πάνω από το στόμιο πλήρωση τη δεξαμενή. Ο σωλήνα εξαερισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με διάμετρο κατά μια τυποποιημένη διάσταση μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σωλήνα πλήρωση τη δεξαμενή και οπωσδήποτε όχι μικρότερη από 1 ½, το δε σημείο εκβολή του πρέπει να απέχει τουλάχιστο 5 m από οποιοδήποτε σημείο είναι δυνατό να αναπτυχθεί μεγάλη θερμοκρασία. Σωλήνα πλήρωση πετρελαίου. Το στόμιο πλήρωση τη δεξαμενή πρέπει να βρίσκεται έξω από το κτίριο και να μην απέχει από τη θέση στάθμευση του πετρελαιοφόρου οχήματο περισσότερο από 30 m. Το στόμιο πρέπει να βρίσκεται σε προσιτό από το όχημα σημείο του πεζοδρομίου, μέσα σε ειδικό κτιστό φρεάτιο και να φέρει στεγανό κάλυμμα το οποίο να ασφαλίζεται, ώστε να μην ανοίγεται από αναρμόδιου. Ο σωλήνα πλήρωση πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 1 ¼, να είναι εγκατεστημένο με συνεχή κλίση προ τη δεξαμενή και να εισχωρεί σε βάθο 0,50 m μέσα σ αυτή. Στόμιο κένωση ονομαστική διαμέτρου τουλάχιστον 1 ¼. Δείκτη στάθμη πετρελαίου. Ανθρωποθυρίδα διαστάσεων τουλάχιστον 0,50 x 0,50 m σε περίπτωση που η χωρητικότητα τη δεξαμενή είναι μεγαλύτερη από 0,50 m Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

95 Δεξαμενέ Schütz Η χρήση του συνιστάται από τη Buderus. Δεξαμενέ πολυαιθυλενίου Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ 750 l x 660 x l x 770 x l x 770 x o Δεξαμενή διπλού τοιχώματο από πολυαιθυλένιο υψηλή πυκνότητα (HDPE) o Δυνατότητα δημιουργία συστοιχία δεξαμενών με χωρητικότητα έω και l o Τεχνολογία φυσική έκχυση (blow molding) o Επικάλυψη SMP φράγμα στι οσμέ πετρελαίου o Υποχρεωτικό ο εφοδιασμό με το στόμιο αναρρόφηση και τον δείκτη στάθμη πετρελαίου o 15ετή εγγύηση Οι δεξαμενέ τοποθετούνται αποκλειστικά σε εσωτερικό χώρο. 10 Κόστο στομίου αναρρόφηση 53 χωρί ΦΠΑ. Κόστο δείκτη στάθμη 8 χωρί ΦΠΑ. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

96 Δεξαμενέ γαλβανιζέ Δυναμικότητα Διαστάσει (mm) Βάρο, χλγ. Τιμή χωρί ΦΠΑ 700 l x 727 x l x 727 x o Δεξαμενή διπλού τοιχώματο o Εσωτερικό τοίχωμα από πολυαιθυλένιο υψηλή πυκνότητα (HDPE) o Εξωτερικό τοίχωμα από γαλβανιζέ λαμαρίνα o Δυνατότητα δημιουργία συστοιχία δεξαμενών με χωρητικότητα έω και l o Επικάλυψη SMP φράγμα στι οσμέ πετρελαίου o Υποχρεωτικό ο εφοδιασμό με το στόμιο αναρρόφηση και τον δείκτη στάθμη πετρελαίου 10 o 15ετή εγγύηση Οι δεξαμενέ τοποθετούνται αποκλειστικά σε εσωτερικό χώρο. Κόστο στομίου αναρρόφηση 53 χωρί ΦΠΑ. Κόστο δείκτη στάθμη 8 χωρί ΦΠΑ. 96 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

97 Έλεγχο για συστήματα θέρμανση - κλιματισμού Οι απαιτήσει για θέρμανση ή ψύξη ενό χώρου μεταβάλλονται συνέχεια με τον χρόνο. O έλεγχο τη συσκευή ή του συστήματο ψύξη /θέρμανση πρέπει να διασφαλίζει ότι και η παρεχόμενη ή η απαγόμενη θερμότητα θα μεταβάλλεται ανάλογα διατηρώντα στον χώρο συνθήκε θερμική άνεση και επιπλέον ότι αυτό θα γίνεται κατά τον οικονομικότερο και φιλικότερο προ το περιβάλλον τρόπο. Οι διατάξει με τι οποίε επιτυγχάνεται ο έλεγχο των συστημάτων θέρμανση κλιματισμού είναι γενικά οι εξή : o Θερμοστάτε για έλεγχο θερμοκρασία δωματίου o Θερμοστάτε για fan-coils o Βάνε αυτονομία θέρμανση o Θερμιδομετρητέ o Κατανεμητέ δαπανών 11 o Αντισταθμίσει (έλεγχο με βάση την εξωτερική θερμοκρασία) o Τρίοδε τετράοδε βάνε ανάμιξη o Ολοκληρωμένα διασυνδεμένα συστήματα ελέγχου Τα ολοκληρωμένα διασυνδεμένα συστήματα ελέγχου κερδίζουν συνέχεια έδαφο και όλα τα καινούρια μεγάλα κτίρια διαθέτουν σύστημα διαχείριση κτιρίου (BMS Building Management System) στο οποίο ο έλεγχο τη θέρμανση και του κλιματισμού αποτελεί το κυριότερο τμήμα. Η τάση τη τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων επεκτείνεται και στα μικρότερα κτίρια, ακόμα και σε ανακαινίσει κτιρίων ή και οικιακέ εφαρμογέ. Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

98 Θερμοστάτε Siemens ηλεκτρομηχανικοί επίτοιχοι on off RAA30 με ποτενσιόμετρο και διακόπτη. 17,95 RAA30.26GR επιπλέον με εντολή ζεστού νερού χρήση. 22,00 RAA30.16GR με ποτενσιόμετρο, διακόπτη και λυχνία. 19,59 RAA40 για εφαρμογέ θέρμανση /ψύξη 19,65 Θερμοστάτε Siemens ηλεκτρονικοί επίτοιχοι on off με ψηφιακή οθόνη RDD10.1 με επιλογή κανονική /οικονομική θερμοκρασία 50,43 RDE20.1 επιπλέον με δυνατότητα ενσύρματη σύνδεση με απομακρυσμένο αισθητήριο 75,41 RDE10.1 με επιλογή κανονική /οικονομική θερμοκρασία και χρονοπρόγραμμα 63,06 QAA32 απομακρυσμένο αισθητήριο για RDE ,40 Θερμοστάτε Siemens ηλεκτρονικοί επίτοιχοι on off με ψηφιακή οθόνη και εντολή ζεστού νερού χρήση RDD10.1DHW όπω ο RDD10.1 με επιπλέον επιλογή αντιπαγετική θερμοκρασία και εντολή ζ.ν.χ. 65,78 RDE10.1DHW όπω ο RDE10.1 με επιπλέον εντολή ζ.ν.χ. 101,18 Θερμοστάτε Siemens ηλεκτρονικοί επίτοιχοι on off με ψηφιακή οθόνη για ψύξη - θέρμανση RDX33.21 με χρονοπρόγραμμα 85,30 RDX43.2 με επιπλέον εντολή για εξτρά ηλεκτρική θέρμανση 89,96 98 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

99 Θερμοστάτε Siemens ηλεκτρονικοί επίτοιχοι on off με μεγάλη ψηφιακή οθόνη και πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο RDH10 με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητή και πραγματική θερμοκρασία 43,84 RDJ10 όπω ο RDH10 και επιπλέον προγραμματιζόμενο 81,22 RDH10RF/SET με επιπλέον δυνατότητα ασύρματη λειτουργία 150,24 RDJ10RF/SET με επιπλέον δυνατότητα ασύρματη λειτουργία 178,59 Θερμοστάτε Siemens ηλεκτρονικοί ημιεντοιχιζόμενοι on off με ψηφιακή οθόνη και δυνατότητα 2 ου αισθητηρίου (χώρου ή δαπέδου) RDD310 με επιλογή κανονική /οικονομική / αντιπαγετική θερμοκρασία 65,14 RDE410 επιπλέον προγραμματιζόμενο 80,67 Θερμοστάτε Siemens ηλεκτρονικοί επίτοιχοι με αλγόριθμο αυτοπροσαρμογή (PID) με ψηφιακή οθόνη και χρονοπρόγραμμα REV13 με επιλογή κανονική /οικονομική θερμοκρασία. Δυνατότητα τηλεχειρισμού. 85,13 REV24 με επιπλέον λειτουργία ψύξη / θέρμανση 112,42 REV17 με επιπλέον εκτεταμένε δυνατότητε προγραμματισμού 99,73 REV34 με έλεγχο βάνα 3 θέσεων 193,31 11 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

100 Θερμοστάτε Siemens ηλεκτρονικοί επίτοιχοι με αλγόριθμο αυτοπροσαρμογή (PID) με οθόνη αφή και χρονοπρόγραμμα REV100 όπω ο REV13 109,25 REV300 όπω ο REV34 240,00 REV200 όπω ο REV24 161,79 TEL50GSM Modem για τηλεχειρισμό μέσω δικτύου GSM των θερμοστατών REV 520,80 Τυπικέ εφαρμογέ θερμοστατών Επίτοιχο λέβητα αερίου Ατμοσφαιρικό λέβητα αερίου Έλεγχο ξεχωριστών ζωνών Μοναδα ψύξη 100 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

101 Θερμοστάτε Siemens για fan coils ηλεκτρομηχανικοί RAB10 για δισωλήνιο fan coil με διακόπτη χειμώνα/θέρου, διακόπτη 3 ταχυτήτων και 1 εντολή 27,99 RAB20 ω ο RAB10 με επιπλέον επιλογή χειμώνα / θέρου μέσω εξωτερικού θερμοστάτη 30,01 RAB10.1 με επιπλέον επιλογή μόνο αερισμού 33,79 RAB30 για τετρασωλήνιο fan coil με διακόπτη 3 ταχυτήτων και 2 εντολέ 32,67 Θερμοστάτε Siemens για fan coils ηλεκτρονικοί RCC10 για δισωλήνιο fan coil με διακόπτη 3 ταχυτήτων και 1 εντολή 64,02 RCC50.1 για δισωλήνιο fan coil με διακόπτη 3 ταχυτήτων και εντολή σε αναλογική βάνα 89,65 RCC30 για τετρασωλήνιο fan coil με διακόπτη 3 ταχυτήτων και 2 εντολέ 69,10 RCC60.1 ω ο RCC50.1 αλλά με έλεγχο βάνα 3 θέσεων 89,65 Θερμοστάτε Siemens για fan coils ηλεκτρονικοί με ψηφιακή οθόνη RDF110 για δισωλήνιο fan coil με διακόπτη 3 ταχυτήτων και 1 εντολή 72,76 RDF210 ω ο RDF110 αλλά επιπλέον με χρονοπρόγραμμα 85,50 RDF110/1R με επιπλέον δυνατότητα τηλεχειρισμού 91,08 IRA211 τηλεχειριστήριο για RDF110/1R 22,91 11 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

102 Βάνε σφαιρικέ και κινητήρε Siemens VBZ ½ σφαιρική 11,81 VBZ 1 σφαιρική 17,69 VBZ 1 ½ σφαιρική 77,33 VBZ ¾ σφαιρική 14,18 VBZ 1 ¼ σφαιρική 26,78 VBZ 2 σφαιρική 105,31 SBC28.2 Κινητήρα για έλεγχο on-off για βάνε έω 1 ¼ AC230V 61,76 SBC28.2 Κινητήρα για έλεγχο on-off για βάνε έω 2 AC230V 108,90 Βάνε με διαδρομή 5mm για αναλογικό έλεγχο και κινητήρε Siemens VPI145.15F l/h DN15 117,03 VPI145.25F l/h DN25 131,29 SSD31 Κινητήρα για έλεγχο 3 σημείων AC230V 82,43 VPI145.20F l/h DN20 123,13 VPI145.32F l/h DN32 151,65 SSD31 Κινητήρα για αναλογικό έλεγχο 0 10V DC AC24V 106,86 Μικρέ βάνε με διαδρομή 2,5mm για αναλογικό έλεγχο fan coils και κινητήρε Siemens VVP DN10 29,33 SSP31 Κινητήρα για έλεγχο 3 σημείων AC230V 84,26 VVP DN15 34,91 SSP31 Κινητήρα για αναλογικό έλεγχο 0 10V DC AC24V 108, Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

103 Θερμιδομετρητέ Siemens ψηφιακοί με μηχανικό παροχόμετρο WFQ407.D083 παροχή έω 1,5 m 3 /h. 2 αισθητήρια ελεύθερα. 187,39 WFM407.Ε113 παροχή έω 2,5 m 3 /h. Αισθητήριο επιστροφή στο σώμα του μετρητή. 196,25 WFZ.E110G3-1 σετ εγκατάσταση θερμιδομετρητών WFM407.D113 63,58 WFM407.D113 παροχή έω 1,5 m 3 /h. Αισθητήριο επιστροφή στο σώμα του μετρητή. 187,11 WFZ.E80G3 σετ εγκατάσταση θερμιδομετρητών WFQ407.D083 66,53 WFZ.E110G1-1 σετ εγκατάσταση θερμιδομετρητών WFM407.Ε113 97,76 Θερμιδομετρητέ Siemens ψηφιακοί με μηχανικό παροχόμετρο και δυνατότητε επικοινωνία WFQ407.D083 παροχή έω 1,5 m 3 /h. 2 αισθητήρια ελεύθερα. Επικοινωνία M-bus. 222,55 WFN21.E131 παροχή έω 2,5 m 3 /h. Επικοινωνία ασύρματη Siemeca. 256,99 Θερμιδομετρητέ Siemens με παροχόμετρο υπερήχων UH50-C45Q-GR06-E παροχή έω 3,5 m 3 /h. 774,05 UH50-C60Q-GR06-E παροχή έω 10,0 m 3 /h ,72 UH50-C50Q-GR06-E παροχή έω 6,0 m 3 /h. 906,38 UH50-C65Q-GR06-E παροχή έω 15,0 m 3 /h ,63 11 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση

104 Σύστημα κατανομή δαπανών Siemens SET WHE 460 Ασύρματη ηλεκτρονική μονάδα μονού αισθητηρίου για τον υπολογισμό τη κατανάλωση ενέργεια σε θερμαντικά σώματα Simeca TM AMR (ραδιοσυχνότητα 868 MHz) 39,00 WTT 16/SI Κόμβο ασύρματου δικτύου Simeca TM (ραδιοσυχνότητα 868 MHz) με τροφοδοσία μπαταρία 219,51 AMR ACT 26/SI Λογισμικό για την ανάγνωση δεδομένων και την κατανομή τη δαπάνη 220, Η ασύρματη μονάδα (1) προσαρμόζεται επάνω στο θερμαντικό σώμα χωρί να το τρυπά και χωρί να μπορεί να αφαιρεθεί από αυτό. Καταγράφει αυτόματα την κατανάλωση ενέργεια του σώματο όσο αυτό λειτουργεί και μεταδίδει ασύρματα σε τακτά χρονικά διαστήματα τι μονάδε κατανάλωση στον κόμβο ασύρματου δικτύου (4). Οι μετρήσει συλλέγονται από απόσταση προκειμένου να εκδοθούν αναλυτικοί λογαριασμοί θέρμανση για κάθε θερμαντικό σώμα. Ο διακόπτη του σώματο (2) με την θερμοστατική κεφαλή (3) δίνει τη δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασία στο δωμάτιο. 104 Ι. Νικολόπουλο Κατάλογο θέρμανση 2010

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Το γραφείο μας μελετά και κατασκευάζει εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με ιδιαίτερη έμφαση σε ποιοτικές, αξιόπιστες, δοκιμασμένες και αξιόπιστες προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Λέβητες Εξοικονόμησης 4 VITORONDENS 200-T μαντέμι 5 VITOLADENS 300-T διμεταλλικός 6 WOLF COB

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες...

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... HANSA περιεχομενα EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... 3 EUROPA STEEL-EΚO χαλύβδινοι λέβητες / COSMO-STEEL ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch

Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch Καλωσορίσατε στη Bosch. Για πάνω από εκατό χρόνια το όνοµα της Bosch αντιπροσωπεύει την κορυφαία τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. ΕΛΛΑΔΑ Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα T.: +30 210 28 44 555 F.: +30 210 28 19 210 E.: export@isopipe.

Περιεχόμενα 3. ΕΛΛΑΔΑ Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα T.: +30 210 28 44 555 F.: +30 210 28 19 210 E.: export@isopipe. Περιεχόμενα 3 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Καθήκον και Όραμα της 3i 9 3. Ιστορία των χυτοσίδηρων λεβήτων 10 4. Περιβαλλοντική Ευαισθησία 12 II Γενικές Πληροφορίες TORRENT

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά και αποδοτικά. Τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου ROTEX

Μικρά και αποδοτικά. Τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου ROTEX Τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου ROTEX Μικρά και αποδοτικά. Οι μονάδες συμπύκνωσης αερίου της ROTEX προσφέρουν θέρμανση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και εντυπωσιακούς βαθμούς απόδοσης Γνωρίζατε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 3.2 Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων Καταληκτική Ημερομηνία: 31 η Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επικαιροποιημένη Μελέτη του έργου: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέρμανση απλοποιήθηκε ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η θέρμανση απλοποιήθηκε ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η θέρμανση απλοποιήθηκε ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 08/2011 ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Ηλιοθερμία, ζεστή όπως ο ήλιος............................................ 4 Σειρά ηλιόθερμων και οδηγίες επιλογής.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση δαπέδου Ηλιακά συστήματα Συστήματα κλιματισμού Φωτοβολταϊκά συστήματα ιακοσμητικά σώματα Γεωθερμία

Θέρμανση δαπέδου Ηλιακά συστήματα Συστήματα κλιματισμού Φωτοβολταϊκά συστήματα ιακοσμητικά σώματα Γεωθερμία Θέρμανση δαπέδου Ηλιακά συστήματα Συστήματα κλιματισμού Φωτοβολταϊκά συστήματα ιακοσμητικά σώματα Γεωθερμία Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ημήτρης Τσολακίδης Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

E ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

E ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ E ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σε αυτόν τον ψηφιακό δίσκο, αναπτύσσεται ένας πλήρης κατάλογος των βασικών προϊόντων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία Biomec, στον τομέα της Ενέργειας. Σκοπός αυτού του καταλόγου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan για ένα πιο πράσινο αύριο Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan Συνεχίζοντας την εξέλιξη! uto daptation ΣΥΣΤΗΜΑ ECODN Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟτύπος. Φθηνές λύσεις. χωρίς αιθαλοµίχλη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟτύπος. Φθηνές λύσεις. χωρίς αιθαλοµίχλη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟτύπος ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φθηνές λύσεις ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ χωρίς αιθαλοµίχλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Ποιες παρεµβάσεις ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοθερμικά συστήματα

Ηλιοθερμικά συστήματα Ηλιοθερμικά συστήματα Product Catalogue Συμβάλλετε κι εσείς στην προστασία του πλανήτη μέσω των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ο πλανήτης και η ενέργειά του βρίσκονται στα χέρια σας. Α. Ηλιοθερμικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα