Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ NTUA ( Fax: e- mail: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS MECHANICAL ENGINEERING SCHOOL THERMAL ENGINEERING SECTION LABORATORY OF STEAM BOILERS AND THERMAL PLANTS Prof. Dr.- Ing. Emmanouil Kakaras Assist. Prof. Dr.- Ing. Sotirios Karellas POLYTECHNIOUPOLI - ZOGRAFOU 9 HEROON POLYTECHNIOU, ATHENS Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες Δρ. Εµµανουήλ Κακαράς 1,2, Δρ. Σωτήριος Καρέλλας 1, Δρ. Παναγιώτης Βουρλιώτης 1, Δρ. Παναγιώτης Γραµµέλης 2, Πλάτων Πάλλης 1, Εµµανουήλ Καραµπίνης 2 1 Εργαστήριο Ατµοκινητήρων & Λεβήτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2 Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 10 Ιανουαρίου 2013 Σελίδα 1 από 6

2 Το Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων πραγµατοποίησε τεχνο-οικονοµικούς υπολογισµούς σχετικά µε κάποιες από τις διαθέσιµες τεχνολογίες θέρµανσης που χρησιµοποιούνται στην Ελληνική αγορά. Τα αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη µελέτη ισχύουν µόνο για τις παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί και οι οποίες παρατίθενται στο τέλος του κειµένου. Στο Διάγραµµα 1 παρουσιάζεται το κόστος ωφέλιµης θερµικής ενέργειας ανά είδος θερµικού συγκροτήµατος. Στο Διάγραµµα αυτό εµφανίζεται το κόστος της σε /kwh th, ενώ σε αυτό προστίθεται και η φορολόγηση και οι επιπλέον επιβαρύνσεις αναλόγως µε το είδος καυσίµου ή την χρησιµοποιούµενη ηλεκτρική ενέργεια. Από το καθαρό κόστος και τη φορολόγηση προκύπτει, στο ίδιο διάγραµµα, και η συνολική τιµή κόστους ωφέλιµης θερµικής ενέργειας. 0,250 Σύνολο φόρων και επιβαρύνσεων 0,206% 0,202% Κόστος θερµικής ενέργειας, σε /kwh th 0,200 0,150 0,100 0,050 0,058% 0,012 0,046 0,063% 0,013 0,050 0,086% 0,016 0,070 0,103% 0,012 0,091 0,024 0,182 0,094% 0,017 0,077 0,105% 0,019 0,086 0,072 0,130 0,148% 0,067 0,081 0,000 Ζώνη Β Ζώνη Γ βιοµάζας (πελέτες ξύλου) Τζάκι Κλειστού (Ενεργειακό) Τζάκι Ανοιχτου Φ.Α. Συµπύκνωσης Φ.Α. Συνήθης Ηλεκτρικός λέβητας Συνήθης Είδος θερµικού συγκροτήµατος Διάγραµµα 1: Κόστος ωφέλιµης θερµικής ενέργειας ανά είδος θερµικού συγκροτήµατος. Σελίδα 2 από 6

3 Στο Διάγραµµα 2, συγκρίνεται το συνολικό κόστος της θερµικής ενέργειας των διαφόρων ειδών θερµικού συγκροτήµατος µε ένα συνήθη λέβητα πετρελαίου. Για τη σύγκριση αυτή έχει θεωρηθεί τιµή πετρελαίου στον καταναλωτή ίση µε 1,285 /lt. Σύγκριση Κόστους θερµικής ενέργειας, σε % 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 39,44% 42,34% 57,84% 69,56% 139,12% 63,70% 71,52% 136,29% 100,00% 0% Ζώνη Β Ζώνη Γ βιοµάζας (πελέτες ξύλου) Τζάκι Κλειστού (Ενεργειακό) Τζάκι Ανοιχτου Φ.Α. Φ.Α. Συµπύκνωσης Συνήθης Ηλεκτρικός λέβητας Συνήθης Είδος θερµικού συγκροτήµατος Διάγραµµα 2: Σύγκριση Κόστους θερµικής ενέργειας από κάθε είδος θερµικού συγκροτήµατος µε κόστος από συνήθη Λέβητα (για τιµή πετρελαίου~1,285 /λίτρο). Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται και µε τη µορφή πίνακα (Πίνακα 1). Στον πίνακα αυτόν παρατίθενται ο συντελεστής συµπεριφοράς (COP) ή ο βαθµός απόδοσης της κάθε τεχνολογίας (ως προς την κατώτερη θερµογόνο ικανότητα) καθώς επίσης και το κόστος αγοράς καυσίµου ή ηλεκτρικής ενέργειας από τον καταναλωτή. Σελίδα 3 από 6

4 Πίνακας 1: Αποτελέσµατα υπολογισµών κόστους θερµικής ενέργειας. Είδος θερµικού συγκροτήµατος Βαθµός απόδοσης/ συντελεστής συµπεριφοράς Κόστος αγοράς καυσίµου-ηλ. ενέργειας Κόστος θερµικής ενέργειας /kwh th Κόστος θερµικής ενέργειας /kwh, tax free Σύγκριση Κόστους θερµικής ενέργειας σε % µε Συνήθη Λέβητα Ζώνη Β 3,00 * 0,058 0,046 39,44% Ζώνη Γ 2,75 * 0,063 0,050 42,34% βιοµάζας (πελέτες 0, /tn 0,086 0,070 57,84% ξύλου) Τζάκι Κλειστού (Ενεργειακό) 0, /tn 0,103 0,091 69,56% Τζάκι Ανοιχτού 0, /tn 0,206 0, ,12% Φ.Α. Συµπύκνωσης 0,98 0,0923 /kwh th ** 0,094 0,077 63,70% Φ.Α. Συνήθης 0,87 0,0923 /kwh th ** 0,106 0,086 71,52% Ηλεκτρικός λέβητας 1,00 * 0,202 0, ,29% Συνήθης 0,87 1,285 /lt 0,148 0, ,00% Όπου: *Η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας έγινε σύµφωνα µε το οικιακό τιµολόγιο της ΔΕΗ, χωρίς χρονοχρέωση (Τιµολόγιο Γ1): Θεωρείται 3φασική παροχή ρεύµατος χωρίς νυκτερινό τιµολόγιο. Επίσης, θεωρείται ότι η τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µιας ανεξάρτητης κατοικίας είναι περί τις 800 kwh e ανά τετράµηνο. Εποµένως, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη των θερµικών αναγκών αυτής θα τιµολογείται µε κόστος που αντιστοιχεί σε κλίµακα µεγαλύτερη από τις 800 kwh e ανά τετράµηνο. ** Ο υπολογισµός του κόστους ενέργειας Φ.Α. έχει υπολογισθεί µε βάση την κατώτερη θερµογόνο ικανότητα (Lower Heating Value, LHV). Το κόστος ενέργειας Φ.Α. µε βάση την ανώτερη θερµογόνο ικανότητα, όπως αυτό παρουσιάζεται στα τιµολόγια (Higher Heating Value, HHV) είναι 0,0832 /kwh th. Το υπολογιζόµενο κόστος προκύπτει για µια κατανάλωση 2000 kwh th ανά τετράµηνο. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε Σελίδα 4 από 6

5 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Βαθµοί απόδοσης: Όλοι οι βαθµοί απόδοσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 είναι ως προς την κατώτερη θερµογόνο ικανότητα. Πετρέλαιο: Για το καύσιµο αυτό χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (http://oil.gge.gov.gr/?p=3185, και του Συνδέσµου Εταιριών Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ, ). Θεωρήθηκε πετρέλαιου θέρµανσης, το οποίο, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες πηγές, στις 28/12/2012 είχε µέση τιµή αντλίας λιανική τιµή 1,285 /lt, ή 0,1281 /kwh th (Θερµογόνος ικανότητα πετρελαίου kcal/kg και πυκνότητα 0,85kg/lt). Η τιµή αυτή προκύπτει από την τιµή διυλιστηρίου (0,630 /lt), το περιθώριο κέρδους της εταιρίαςπρατηριούχου είναι 0,072 /lt, ενώ οι φόροι και δασµοί ανέρχονται στα 0,583 /lt. Η ανάλυση του κόστους του πετρελαίου καθώς επίσης και των φόρων και δασµών για 1000 λίτρα πετρελαίου φαίνονται στον Πίνακα 2: Πίνακας 2: Κοστολόγηση για 1000 lt πετρέλαιο θέρµανσης µε µέση τιµή αντλίας στις 28/12/2012 (Πηγή ΣΕΕΠΕ). Τιµή διυλιστηρίου 630,48 Ειδική εισφορά 1,2% 7,57 ΡΑΕ 0,21 ΔΕΤΕ 0,5% 4,80 ΕΦΚ 330,00 Περιθώριο 71,66 Πρατηριούχου/εταιρείας Λιανική Τιµή προ ΦΠΑ 1044,72 ΦΠΑ 23% 240,28 Τιµή ς - Λιανική Τιµή 1285,00 Φυσικό Αέριο: Για την κοστολόγηση του φυσικού αερίου λήφθηκαν στοιχεία από την Φυσικό αέριο Αττικής (Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ Έτσι θεωρήθηκε το οικιακό τιµολόγιο- τιµολογήσεις 2012, µε µέση τιµή χρέωσης ισχύος 6,36 /60µέρες και χρέωση ενέργειας 0,0776 /kwh th,hhv. Στις τιµές αυτές λαµβάνονται υπόψη οι φόροι ΦΠΑ (13%) και το ΔΕΤΕ (0,5%) για τη χρέωση ισχύος, ενώ στη χρέωση ενέργειας λαµβάνονται υπόψη οι φόροι: ΦΠΑ (13%), ΕΦΚ και ΔΕΤΕ (0,5%). Η ανώτερη θερµογόνος ικανότητα του φυσικού αερίου θεωρήθηκε σύµφωνα µε την ΕΠΑ Αττικής AE ίση µε HHV=11,61kWh/Nm 3. Σελίδα 5 από 6

6 Ηλεκτρική ενέργεια: Θεωρείται οικιακό τιµολόγιο χωρίς χρονοχρέωση (Τιµολόγιο Γ1, πηγή ΔΕΗ ΑΕ (ηµεροµηνία πρόσβασης 09/01/2013)) 3φασική παροχή ρεύµατος χωρίς νυκτερινό τιµολόγιο. Επίσης, θεωρείται ότι η τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µιας ανεξάρτητης κατοικίας είναι περί της 800kWh e ανά τετράµηνο. Εποµένως, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη των θερµικών αναγκών αυτής θα τιµολογείται µε κόστος που αντιστοιχεί σε κλίµακα µεγαλύτερη από τις 800 kwh e ανά τετράµηνο. Θεωρήθηκε συνολική παραγόµενη θερµική ισχύς ίση µε 2000 kwh th το τετράµηνο. Έτσι στην περίπτωση π.χ. της αντλίας µε συντελεστή συµπεριφοράς COP=3, θα καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση µε 2000/3=666,67kWh e. Συνεπώς, η κατανάλωση ρεύµατος για θέρµανση σε αυτή την περίπτωση εµπίπτει στην κατηγορία συνολικής τετραµηνιαίας κατανάλωσης kwh e, αφού θεωρείται ότι οι πρώτες 800 kwh e είναι για τις υπόλοιπες ανάγκες της κατοικίας. Στον ηλεκτρικό λέβητα, όπου θεωρήθηκε βαθµός απόδοσης ίσος µε 1, για την αντίστοιχη παραγωγή ωφέλιµης, χρειάζονται 2000 kwh e. Έτσι η κατανάλωση ρεύµατος για θέρµανση σε αυτή την περίπτωση εµπίπτει στην κατηγορία συνολικής τετραµηνιαίας κατανάλωσης µεγαλύτερη από 2000 kwh e Οι χρεώσεις της ΔΕΗ σύµφωνα µε το τιµολόγιο Γ1 για τις τρεις τεχνολογίες θέρµανσης που χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια φαίνονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3: Χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (Πηγή ΔΕΗ). Ηλεκτρικός λέβητας Βαθµός απόδοσης / Συντελεστής Συµπεριφοράς (-) 3 2,75 1 Τετραµηνιαία κατανάλωση χωρίς θέρµανση (kwh e ) Τετραµηνιαία κατανάλωση λόγω θέρµανσης (kwh e ) 666,67 727, Συνολική Τετραµινιαία κατανάλωση κατοικίας (kwh e ) 1466, , Χρέωση Ενέργειας (Ανταγωνιστικές Χρεώσεις) ( /kwh e ) 0,0815 0,0815 0,09155 Χρέωση Ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς) ( /kwh e ) 0, , ,00605 Λοιπές Επιβαρύνσεις (Δίκτυο Μεταφοράς) ( /kwh e ) 0, , ,00046 Χρέωση Ενέργειας (Δίκτυο Διανοµής) ( /kwh e ) 0,0217 0,0217 0,0217 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ( /kwh e ) 0, , ,03987 Τέλος ΑΠΕ ( /kwh e ) 0, , ,00599 Σύνολο ( /kwh e ) 0, , ,16562 Σε αυτές τις χρεώσεις, προστέθηκε η χρέωση ισχύος για το δίκτυο µεταφοράς και το δίκτυο διανοµής, για 40 kw e ισχύ, ενώ το πάγιο λόγω τριφασικού ρεύµατος χρεώθηκε στο ήµισυ στις καταναλώσεις λόγω. Στις παραπάνω χρεώσεις προστέθηκαν οι εξής φόροι: ΕΦΚ Ν.3336/05= 0,0022EURO/kWh e, 5%o ΕΙΔ. ΤΕΛ. Ν. 2093/92 13%ΦΠΑ. Τέλος για τις αντλίες θεωρήθηκαν ότι είναι αντλίες 16kW µε Max LW 75 C ΕW 65 C Min LW 65 C ΕW 55 C, ενώ για τη ζώνη Β θεωρήθηκε το κλίµα της Αθήνας, ενώ για τη ζώνη Γ της Αλεξανδρούπολης. Βιοµάζα: Για τις πελέτες και για τα καυσόξυλα θεωρήθηκε ΦΠΑ 23% και 13% αντίστοιχα. Πελέτες ξύλου: Τιµή αγοράς καυσίµου (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ): 0,32 /Kg ή 0,0640 /kwh th. Κατώτερη θερµογόνος ικανότητα 18 MJ/kg. Καυσόξυλα: Τιµή αγοράς καυσίµου (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ): 0,20 /Kg ή 0,0514 /kwh th. Κατώτερη θερµογόνος ικανότητα 14 MJ/kg. Σελίδα 6 από 6

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα.

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχ. Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Γενικός Γραμματέας β της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραδείγματα Τιμολόγηση Τυπικού Οικιακού Πελάτη Οικιακός Πελάτης με Μονοφασική Παροχή με Τετραμηνιαία Κατανάλωση 200 kwh Χρέωση Ενέργειας 15,59 18,92 3,33

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014)

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 12.06.2014 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 (Ισχύει για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Μπορείτε να υπολογίσετε και μόνοι σας την κατανάλωση ή την εξοικονόμηση ενέργειας για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας ή που προτίθεστε να αγοράσετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα

Ενημερωτικό για το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα Ενημερωτικό για το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...1 Προϊόντα μαζικής κατανάλωσης...1 ΓΔΤΚ- Χρηματιστηριακές πρώτες ύλες- Μείωση τιμών στις Υπηρεσίες... 3 Καύσιμα...4 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ www.gge.gov.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΥΓΡΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Ι. Ελευθεριάδης, Δασολόγος ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ www.cres.gr

Διαβάστε περισσότερα