Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ NTUA Fax: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS MECHANICAL ENGINEERING SCHOOL THERMAL ENGINEERING SECTION LABORATORY OF STEAM BOILERS AND THERMAL PLANTS Assist. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas POLYTECHNIOUPOLI - ZOGRAFOU 9 HEROON POLYTECHNIOU, ATHENS Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς Μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό προϋποθέσεων χρήσης αυτοδηλούμενων ισχυρισμών και αξιολόγησης τεχνικών φακέλων προϊόντων θέρμανσης: Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Παναγιώτης Βουρλιώτης, Τεχνικός Διευθυντής της Μονάδας Πιστοποίησης Συστημάτων Θερμότητας, του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων & Λεβήτων ΕΜΠ. κ. Πλάτων Πάλλης, Διπλ. Μηχ.Μηχ. ΕΜΠ, MSc Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εξωτερικός Συνεργάτης της επιτροπής: κα. Γεωργία Ξυραφά, Διπλ. Μηχ.Μηχ. ΕΜΠ, MSc Δεκέμβριος 2013

2 Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ, στα πλαίσια του ελέγχου των ισχυρισμών των προϊόντων θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία, πραγματοποίησε υπολογισμό κόστους της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία για πέντε σενάρια λειτουργίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς. Το πρώτο σενάριο (Σενάριο 1) αφορούσε την τιμολόγηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για ημερήσιο τιμολόγιο ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013), το δεύτερο σενάριο (Σενάριο 2) αφορούσε τη χρήση κατά 60% του ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ και κατά 40% του νυχτερινού τιμολογίου και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013), το τρίτο σενάριο (Σενάριο 3) αφορούσε τη χρήση κατά 50% του ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ και κατά 50% του νυχτερινού τιμολογίου και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013), το τέταρτο σενάριο (Σενάριο 4) αφορούσε τη χρήση κατά 40% του ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ και κατά 60% του νυχτερινού τιμολογίου και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013), το πέμπτο σενάριο (Σενάριο 5) αφορούσε τη χρήση κατά 20% του ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ και κατά 80% του νυχτερινού τιμολογίου και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013). Για όλα τα σενάρια πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας σε /kwh el για λειτουργία των πάνελ 6 ώρες σε καθημερινή βάση. Παρατήρηση για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας: Η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας έγινε σύμφωνα με το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ και σύμφωνα με τα περιγραφόμενα παραπάνω σενάρια. Θεωρείται τριφασική παροχή ρεύματος με συμφωνημένη ισχύ 28 kva. Επίσης, θεωρείται ότι η ελάχιστη τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας ανεξάρτητης κατοικίας είναι περί τις 800 kwh el ανά τετράμηνο. Επομένως, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη των θερμικών αναγκών αυτής θα τιμολογείται με κόστος που αντιστοιχεί σε κλίμακα μεγαλύτερη από τις 800 kwh el ανά τετράμηνο. Για όλα τα σενάρια παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε /kwh el. Το εκτιμώμενο αυτό κόστος ισχύει μόνο για τις παραδοχές των ωρών 2

3 λειτουργίας των πάνελ θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία (6 ώρες σε καθημερινή βάση). Επιπλέον, παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε /kwh el, λόγω αυξημένης τιμολόγησης και των πάγιων καταναλώσεων (κόστος extra 800kWh incl.), που θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής. Σημειώνεται ότι η χρέωση ενέργειας στο τιμολόγιο της ΔΕΗ γίνεται για το σύνολο της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο μέγιστο κλιμάκιο που εμπίπτει. Τέλος, για όλα τα σενάρια, το πάγιο λόγω τριφασικής παροχής χρεώθηκε στο ήμισυ στις καταναλώσεις λόγω θερμότητας. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συγκεντρωτικές τιμές κόστους καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς τις πάγιες καταναλώσεις, για διάφορες εγκατεστημένες ισχείς πάνελ. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συγκεντρωτικές τιμές κόστους καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με τις πάγιες καταναλώσεις (800 kwh incl.), για διάφορες εγκατεστημένες ισχείς πάνελ. 3

4 Πίνακας 1. Συγκεντρωτικές τιμές κόστους καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς τις πάγιες καταναλώσεις) για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς πάνελ. Κόστος καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς τις πάγιες καταναλώσεις) [ /kwh] Εγκατεστημένη Ισχύς [W] τιμολόγιο ΔΕΗ [Σενάριο 1] τιμολόγιο ΔΕΗ (60%) και Νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνη μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (40%) [Σενάριο 2] τιμολόγιο ΔΕΗ (50%) και Νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνη μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (50%) [Σενάριο 3] τιμολόγιο ΔΕΗ (40%) και Νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνη μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (60%) [Σενάριο 4] τιμολόγιο ΔΕΗ (20%) και Νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνη μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (80%) [Σενάριο 5] 1 πάνελ 900 W = 900 0,1689 0,1469 0,1410 0,1351 0, πάνελ 900 W = ,2099 0,1407 0,1348 0,1289 0, πάνελ 900 W = ,2081 0,1446 0,1377 0,1268 0, πάνελ 900 W + 5 πάνελ 450 W = πάνελ 900 W + 5 πάνελ 600W = πάνελ 900 W + 5 πάνελ 700W = πάνελ 1200 W + 7 πάνελ 900W = ,2133 0,1659 0,1371 0,1301 0,1143 0,2123 0,1646 0,1541 0,1435 0,1131 0,2118 0,1675 0,1564 0,1430 0,1146 0,2112 0,1668 0,1557 0,1446 0,1212 4

5 Κόστος καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ( /kwh) 0,26 Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς τις πάγιες καταναλώσεις) 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 100% ημερήσιο τιμολόγιο 60% ημερήσιο & 40% νυχτερινό τιμολόγιο 50% ημερήσιο & 50% νυχτερινό τιμολόγιο 40% ημερήσιο & 60% νυχτερινό τιμολόγιο 20% ημερήσιο & 80% νυχτερινό τιμολόγιο 0, Εγκατεστημένη Ισχύς Πάνελ (W) Σχήμα 1. Κόστος καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς τις πάγιες καταναλώσεις) για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς πάνελ. 5

6 Πίνακας 2. Συγκεντρωτικές τιμές κόστους καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (με τις πάγιες καταναλώσεις 800 kwh) για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς πάνελ. Κόστος καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (με τις πάγιες καταναλώσεις) [ /kwh] Εγκατεστημένη Ισχύς [W] τιμολόγιο ΔΕΗ [Σενάριο 1] τιμολόγιο ΔΕΗ (60%) και Νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνη μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (40%) [Σενάριο 2] τιμολόγιο ΔΕΗ (50%) και Νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνη μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (50%) [Σενάριο 3] τιμολόγιο ΔΕΗ (40%) και Νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνη μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (60%) [Σενάριο 4] τιμολόγιο ΔΕΗ (20%) και Νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνη μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (80%) [Σενάριο 5] 1 πάνελ 900 W = 900 0,1923 0,1469 0,1644 0,1584 0, πάνελ 900 W = ,2502 0,1407 0,1465 0,1405 0, πάνελ 900 W = ,2350 0,1446 0,1495 0,1346 0, πάνελ 900 W + 5 πάνελ 450 W = πάνελ 900 W + 5 πάνελ 600W = πάνελ 900 W + 5 πάνελ 700W = πάνελ 1200 W + 7 πάνελ 900W = ,2383 0,1659 0,1472 0,1403 0,1210 0,2287 0,1646 0,1692 0,1586 0,1175 0,2245 0,1675 0,1691 0,1547 0,1197 0,2192 0,1668 0,1637 0,1525 0,1285 6

7 Κόστος καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ( /kwh) Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (με τις πάγιες καταναλώσεις) 0,26 0,24 0,22 100% ημερήσιο τιμολόγιο 0,20 0,18 0,16 60% ημερήσιο & 40% νυχτερινό τιμολόγιο 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0, Εγκατεστημένη Ισχύς Πάνελ (W) 50% ημερήσιο & 50% νυχτερινό τιμολόγιο 40% ημερήσιο & 60% νυχτερινό τιμολόγιο 20% ημερήσιο & 80% νυχτερινό τιμολόγιο Σχήμα 2. Κόστος καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (με τις πάγιες καταναλώσεις 800 kwh) για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς πάνελ. Στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται στους παραπάνω Πίνακες 1 και 2, εκτός από τις χρεώσεις για το δίκτυο μεταφοράς και διανομής, το ήμισυ του παγίου, τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, όπως προκύπτουν για τα κλιμάκια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα τιμολόγια της ΔΕΗ (τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013), συμπεριλαμβάνονται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ Ν.3336/05= 0,0022 /kwh el ), το Ειδικό Τέλος 5, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ = 0,00953 /kwh el ) και ο Φ.Π.Α(13%). Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι υπολογισμοί για 6 ώρες λειτουργίας για 2 πάνελ των 900 W και για 5 πάνελ των 600 W (συνολική εγκατεστημένη ισχύς = 4800 W) για τα σενάρια 1 και 3. 7

8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4 ΜΗΝΩΝ Οι παραδοχές που έγιναν ήταν: Τα πάνελ λειτουργούσαν 6 ώρες καθημερινά. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς όλων των πάνελ είναι 4,8 kw. Άρα η ενέργεια που καταναλώνεται θα είναι: 4,8 kw x 6 h/ ημέρα = 28,8 kwh / ημέρα. Επειδή οι χρεώσεις της ΔΕΗ είναι ανά τετράμηνο, άρα η ενέργεια που καταναλώνουν τα πάνελ σε 4 μήνες θα είναι (υποθέτοντας ότι λειτουργούν σε καθημερινή βάση δηλαδή για συνολικά 120 ημέρες): 28,8 kwh / ημέρα x 120 ημέρες = 3456 kwh / 4μηνο Τα συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 3. Πίνακας 3. Συγκεντρωτικά στοιχεία καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας πάνελ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4800 W. Συγκεντρωτικά στοιχεία Εγκατεστημένη Ισχύς (W) 4800 Ώρες λειτουργίας / ημέρα (h) 6 Μέρες χρήσεις / μήνα 30 Συνολική ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια 3456 (kwh/4μηνο) Βαθμός απόδοσης μετατροπής ηλεκτρικής 1,00 ενέργειας σε θερμότητα Συνολική Προσδιδόμενη ηλεκτρική 3456 ενέργεια ( kwh /4μηνο ) 8

9 Τιμολόγιο ΔΕΗ Παρατήρηση για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας: Στις 3456 kwh της θέρμανσης προστίθενται άλλες 800 kwh (πάγιες καταναλώσεις) που θα είναι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο σπίτι για χρήσεις εκτός θέρμανσης. Επομένως οι συνολικές kwh (ηλεκτρική ενέργεια) που καταναλώνονται στο σπίτι θα είναι = 4256 kwh/ 4μηνο. Συνεπώς, η κατανάλωση τιμολογείται με βάση το κλιμάκιο άνω των 3000 kwh που χρεώνει η ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013). 1. Υπολογισμός πάγιου κόστους τριφασικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Το πάγιο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τους 4 μήνες υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013): πάγιο τριφασικής παροχής = 4,8 /4μηνο, συμφωνημένη με τη ΔΕΗ τριφασική ισχύς = 28 kva, χρέωση ισχύος για το δίκτυο μεταφοράς = 0,17 / kva * ΣΙ/έτος, χρέωση ισχύος για το δίκτυο διανομής = 0,63 / kva * ΣΙ/έτος, συντελεστής ισχύος ΣΙ = 1, γίνεται η υπόθεση ότι το πάγιο επιβαρύνει το 50% του κόστους θέρμανσης. Οπότε το πάγιο κόστος θα είναι: Πάγιο κόστος= [4,8 + (0,17 x 28 +0,63 x 28) x 1 x 120/365] x 50% = 6,082 /4μηνο (1) 2. Υπολογισμός χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας Η χρέωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εξής χρεώσεις για το κλιμάκιο άνω των 3000 kwh που δίνει η ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013): Ανταγωνιστικές χρεώσεις = 0,10252 /kwh Χρεώσεις ενέργειας δικτύου μεταφοράς = 0,00541 /kwh Λοιπές χρεώσεις δικτύου μεταφοράς = 0,00046 /kwh 9

10 Χρεώσεις ενέργειας δικτύου διανομής = 0,0203 /kwh Χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας = 0,04488 /kwh Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων = 0,00953 /kwh Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω προκύπτει η τιμή ανά καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια για το κλιμάκιο άνω των 3000 kwh (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013): τιμή ανά kwh = 0,1831 /kwh (2) 3. Υπολογισμός αξίας ηλεκτρικού ρεύματος Η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος στο 4μηνο με βάση τις σχέσεις (1) και (2) είναι: Αξία του ηλεκτρικού ρεύματος = πάγιο κόστος + τιμή ανά kwh x κατανάλωση του 4μήνου σε kwh = 638,876 /4μηνο (3) 4. Υπολογισμός Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ΕΦΚ= 0,0022 /kwh x 3456 kwh = 7,60 / 4μηνο (4) 5. Υπολογισμός Ειδικού Τέλους 5 Με τη βοήθεια των σχέσεων (3) και (4) και λαμβάνοντας υπόψη το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), το ειδικό τέλος 5 είναι: Ειδικό τέλος 5 = (Αξία του ηλεκτρικού ρεύματος + ΕΦΚ - ΕΤΜΕΑΡ x κατανάλωση του 4μήνου σε kwh) x 5 = 3,068 /4μηνο (5) 6. Υπολογισμός Φ.Π.Α Με τη βοήθεια των σχέσεων (3) και (4) το Φ.Π.Α υπολογίζεται ως εξής: ΦΠΑ = (Αξία του ηλεκτρικού ρεύματος + ΕΦΚ) x 13% = 84,042 /4μηνο (6) 10

11 7. Υπολογισμός τελικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας Αθροίζοντας τις σχέσεις (3), (4), (5) και (6) το τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι: Τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας = 733,589 /4μηνο (7) Άρα το κόστος ανά ημέρα, για 6 ώρες λειτουργίας θα είναι: 733,589 / 120 = 6,11 /ημέρα Το κόστος ανά kwh, για 6 ώρες λειτουργίας είναι: 733,589 / 3456 = 0,212 / kwh (το 4μηνο) Παρατήρηση: Επειδή ενδέχεται να υπάρξει μια επιβάρυνση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της χρέωσης των επιπλέον καταναλώσεων, ακολουθούν οι παρακάτω πρόσθετοι υπολογισμοί που θα οδηγήσουν σε αύξηση του τελικού ημερήσιου κόστους ( /ημέρα) και του τελικού κόστους ανά καταναλισκόμενη ενέργεια ( / kwh το 4μηνο). 8. Υπολογισμός πρόσθετου κόστους λόγω αυξημένης χρέωσης των πάγιων καταναλώσεων Αν δε ληφθούν υπόψη οι επιπλέον καταναλώσεις για θέρμανση, η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (πάγιες καταναλώσεις = 800 kwh) θα τιμολογούνταν στο κλιμάκιο της ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013) στο οποίο η χρέωση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Ανταγωνιστικές χρεώσεις = 0,07793 /kwh Χρεώσεις ενέργειας δικτύου μεταφοράς = 0,00541 /kwh Λοιπές χρεώσεις δικτύου μεταφοράς = 0,00046 /kwh Χρεώσεις ενέργειας δικτύου διανομής = 0,0203 /kwh Χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας = 0,00699 /kwh Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων = 0,00953 /kwh Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω προκύπτει η τιμή ανά καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια για το κλιμάκιο (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013): τιμή ανά kwh = 0,12062 /kwh 11

12 Επομένως, το πρόσθετο κόστος λόγω της χρέωσης των πάγιων καταναλώσεων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Αξία του ηλεκτρικού ρεύματος = (0,1831-0,12062) x 800 = 49,984 /4μηνο Ειδικό τέλος 5 = 49,984 x 5 =0,2499 /4μηνο ΦΠΑ = 49,984 x 13/100 = 6,498 /4μηνο Αθροίζοντας τα παραπάνω το πρόσθετο κόστος είναι: Πρόσθετο κόστος = 56,732 /4μηνο (8) 9. Υπολογισμός τελικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας Αθροίζοντας τις σχέσεις (7) και (8) προκύπτει το τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με την επιπλέον επιβάρυνση των πάγιων καταναλώσεων: Τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας = 790,321 /4μηνο (9) Επομένως με βάση τη σχέση (9) προκύπτουν τα κάτωθι: Το κόστος ανά ημέρα για 6 ώρες λειτουργίας είναι: 790,322 / 120 = 6,59 /ημέρα Το κόστος ανά kwh για 6 ώρες λειτουργίας είναι: 790,322 / 3456 = 0,229 / kwh (το 4μηνο) Επομένως, με τη χρήση ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013) και ανάλογα με το αν συμπεριλαμβάνεται η επιπλέον επιβάρυνση των πάγιων καταναλώσεων, το κόστος ανά ημέρα (για 6 ώρες λειτουργίας) κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 6,11 /ημέρα και 6,59 /ημέρα και το κόστος ανά καταναλισκόμενη ενέργεια (για 6 ώρες λειτουργίας) βρίσκεται μεταξύ 0,212 / kwh (το 4μηνο) και 0,229 / kwh (το 4μηνο). 12

13 Τιμολόγιο Νυχτερινό και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ Γίνεται η υπόθεση ότι το πάνελ λειτουργεί κατά 50% με το ημερήσιο τιμολόγιο της ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013) και κατά 50% με το νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνης μειωμένης χρέωσης της ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013). Επομένως, από τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια 3456 kwh, οι 1728 kwh καταναλώνονται την ημέρα και οι υπόλοιπες 1728 kwh τις ώρες μειωμένου τιμολογίου. Παρατήρηση για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας: Στις 1728 kwh της θέρμανσης προστίθενται άλλες 800 kwh (πάγιες καταναλώσεις) που θα είναι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο σπίτι για χρήσεις εκτός θέρμανσης. Επομένως, οι συνολικές kwh (ηλεκτρική ενέργεια) που καταναλώνονται στο σπίτι θα είναι = 2528 kwh/ 4μηνο. Συνεπώς, η κατανάλωση τιμολογείται με βάση το κλιμάκιο kwh που χρεώνει η ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013). 1. Υπολογισμός πάγιου κόστους τριφασικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Το πάγιο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος ημερήσιας κατανάλωσης (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013) για τους 4 μήνες υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: πάγιο τριφασικής παροχής = 4,8 /4μηνο, συμφωνημένη με τη ΔΕΗ τριφασική ισχύς = 28 kva, χρέωση ισχύος για το δίκτυο μεταφοράς = 0,17 / kva * ΣΙ/έτος, χρέωση ισχύος για το δίκτυο διανομής = 0,63 / kva * ΣΙ/έτος, συντελεστής ισχύος ΣΙ = 1 Στο πάγιο αυτό προστίθεται το πάγιο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για μειωμένη κατανάλωση που έχει σταθερή τιμή και ισούται με 2 (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013). Τέλος, κάνοντας την υπόθεση ότι κάθε πάγιο (ημερήσιο και νυχτερινό) επιβαρύνει το 50% του κόστους θέρμανσης, το συνολικό πάγιο κόστος θα είναι: Πάγιο κόστος= [2+4,8 + (0,17 x 28 +0,63 x 28) x 1 x 120/365] x 50% = 7,082 /4μηνο (10) 13

14 2. Υπολογισμός χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας Η χρέωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh για το ημερήσιο τιμολόγιο υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εξής χρεώσεις για το κλιμάκιο kwh που δίνει η ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013): Ανταγωνιστικές χρεώσεις = 0,10252 /kwh Χρεώσεις ενέργειας δικτύου μεταφοράς = 0,00541 /kwh Λοιπές χρεώσεις δικτύου μεταφοράς = 0,00046 /kwh Χρεώσεις ενέργειας δικτύου διανομής = 0,0203 /kwh Χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας = 0,03987 /kwh Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων = 0,00953 /kwh Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω προκύπτει η τιμή ανά καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια για το κλιμάκιο kwh για το ημερήσιο τιμολόγιο (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013): τιμή ανά kwh = 0,17809 /kwh (11) Η χρέωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh για το νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εξής χρεώσεις οι οποίες ισχύουν για όλα τα κλιμάκια που δίνει η ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013): Χρέωση = 0,0661 /kwh Λοιπές χρεώσεις δικτύου μεταφοράς = 0,00046 /kwh Χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας = 0,00889 /kwh Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων = 0,00953 /kwh Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω προκύπτει η τιμή ανά καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια για το κλιμάκιο kwh για το νυχτερινό τιμολόγιο και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013): τιμή ανά kwh = 0,08498 /kwh (12) 14

15 3. Υπολογισμός αξίας ηλεκτρικού ρεύματος Η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος στο 4μηνο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις (10), (11) και (12) είναι: Αξία του ηλεκτρικού ρεύματος = πάγιο κόστος + (τιμή kwh x κατανάλωση του 4μήνου σε kwh) ημερήσιο τιμολόγιο + (τιμή kwh x κατανάλωση του 4μήνου σε kwh) νυχτερινό τιμολόγιο = 461,67 /4μηνο (13) 4. Υπολογισμός Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ΕΦΚ= 0,0022 /kwh x 3456 kwh = 7,60 /4μηνο (14) 5. Υπολογισμός Ειδικού Τέλους 5 Με τη βοήθεια των σχέσεων (13) και (14) και λαμβάνοντας υπόψη το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), το ειδικό τέλος 5 είναι: Ειδικό τέλος 5 = (Αξία του ηλεκτρικού ρεύματος + ΕΦΚ - ΕΤΜΕΑΡ x κατανάλωση του 4μήνου σε kwh) x 5 = 2,18 /4μηνο (15) 6. Υπολογισμός Φ.Π.Α Με τη βοήθεια των σχέσεων (13) και (14) το Φ.Π.Α υπολογίζεται ως εξής: ΦΠΑ = (Αξία του ηλεκτρικού ρεύματος + ΕΦΚ) x 13% = 61,01 /4μηνο (16) 7. Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας Αθροίζοντας τις σχέσεις (13), (14), (15) και (16) το τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι: Τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας = 532,46 /4μηνο (17) 15

16 Άρα το κόστος ανά ημέρα για 6 ώρες λειτουργίας είναι: 532,46 / 120 = 4,44 /ημέρα Το κόστος ανά kwh για 6 ώρες λειτουργίας είναι: 532,46 / 3456 = 0,154 / kwh (το 4μηνο) Παρατήρηση: Επειδή ενδέχεται να υπάρξει μια επιβάρυνση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της χρέωσης των επιπλέον καταναλώσεων, ακολουθούν οι παρακάτω πρόσθετοι υπολογισμοί που θα οδηγήσουν σε αύξηση του τελικού ημερήσιου κόστους ( /ημέρα) και του τελικού κόστους ανά καταναλισκόμενη ενέργεια ( / kwh το 4μηνο). 8. Υπολογισμός πρόσθετου κόστους εκτός των πάγιων καταναλώσεων Αν δε ληφθούν υπόψη οι επιπλέον καταναλώσεις για θέρμανση, η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (πάγιες καταναλώσεις = 800 kwh) θα τιμολογούνταν στο κλιμάκιο της ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013) στο οποίο η χρέωση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Ανταγωνιστικές χρεώσεις = 0,07793 /kwh Χρεώσεις ενέργειας δικτύου μεταφοράς = 0,00541 /kwh Λοιπές χρεώσεις δικτύου μεταφοράς = 0,00046 /kwh Χρεώσεις ενέργειας δικτύου διανομής = 0,0203 /kwh Χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας = 0,00699 /kwh Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων = 0,00953 /kwh Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω προκύπτει η τιμή ανά καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια για το κλιμάκιο (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013): τιμή ανά kwh = 0,12062 /kwh Επομένως το πρόσθετο κόστος λόγω της χρέωσης των πάγιων καταναλώσεων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Αξία του ηλεκτρικού ρεύματος = (0, ,12062) x 800 = 45,976 /4μηνο Ειδικό τέλος 5 = 45,976 x 5 = 0,2299 /4μηνο ΦΠΑ = 45,976 x 13/100 = 5,977 /4μηνο 16

17 Αθροίζοντας τα παραπάνω το πρόσθετο κόστος είναι: Πρόσθετο κόστος = 52,183 /4μηνο (18) 9. Υπολογισμός τελικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας Αθροίζοντας τις σχέσεις (17) και (18) προκύπτει το τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: Τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας = 584,643 /4μηνο (19) Επομένως με βάση τη σχέση (19) προκύπτουν τα κάτωθι: Το κόστος ανά ημέρα για 6 ώρες λειτουργίας είναι: 586,643 / 120 = 4,87 /ημέρα Το κόστος ανά kwh για 6 ώρες λειτουργίας είναι: 584,643 / 3456 = 0,169 / kwh (το 4μηνο) Επομένως, με τη χρήση νυχτερινού τιμολογίου και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ κατά 50% και ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ κατά 50% και ανάλογα με το αν συμπεριλαμβάνεται η επιπλέον επιβάρυνση των πάγιων καταναλώσεων, το κόστος ανά ημέρα (για 6 ώρες λειτουργίας) κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 4,44 /ημέρα και 4,87 /ημέρα και το κόστος ανά καταναλισκόμενη ενέργεια (για 6 ώρες λειτουργίας) βρίσκεται μεταξύ 0,154 / kwh (το 4μηνο) και 0,169 / kwh (το 4μηνο). 17

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΟΥΛΙOΣ 2014 1/9 1. ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Τιμολόγιο Γ1: Χωρίς Χρονοχρέωση Χρεώσεις Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

είκτες εκποµπών ανά τύπο καυσίµου & τεχνολογία θέρµανσης

είκτες εκποµπών ανά τύπο καυσίµου & τεχνολογία θέρµανσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ,

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. Z3-3963/03-06-2013 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΦΘΧ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διερεύνηση της ισοτιµίας δικτύου και του µοντέλου συµψηφισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η NET METERING. Πως λειτουργεί Μηδενισμός του κόστους ρεύματος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η NET METERING. Πως λειτουργεί Μηδενισμός του κόστους ρεύματος «Το Net Metering δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να παράγει το ρεύμα που έχει ανάγκη η κατοικία του, βοηθώντας τον να απαλλαγεί από τα έξοδα για ηλεκτρισμό (η τιμή της kwh άλλωστε έχει αυξητική τάση).

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Εισαγωγή (1) Έως και

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 13 Μαρτίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Υδραυλικής του Ε.Μ.Π. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Υδραυλικής του Ε.Μ.Π. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Υδραυλικής

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 6 Μαίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 27 Απριλίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραδείγματα Τιμολόγηση Τυπικού Οικιακού Πελάτη Οικιακός Πελάτης με Μονοφασική Παροχή με Τετραμηνιαία Κατανάλωση 200 kwh Χρέωση Ενέργειας 15,59 18,92 3,33

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 (Ισχύει για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης

Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης Τετάρτη 27/3/2013 Σ. Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ. Εναλλακτική ή Οικολογική; Εναλλακτικές πηγές. θέρμανσης. Οι σόμπες πέλετ. Ξυλόσομπες και καυσόξυλα. Σύγκριση κόστους θέρμανσης

Θέρμανση ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ. Εναλλακτική ή Οικολογική; Εναλλακτικές πηγές. θέρμανσης. Οι σόμπες πέλετ. Ξυλόσομπες και καυσόξυλα. Σύγκριση κόστους θέρμανσης ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ 8 25 Φεβρουαρίου 2013 τεύχος Εναλλακτικές πηγές θέρμανσης Οι σόμπες πέλετ Ξυλόσομπες και καυσόξυλα Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες Καυσόξυλα, ποιότητα καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα