Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως ισχύει και σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, ΦΕΚ 270/2001, άρθρο 14, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4, της Υπουργικής Απόφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/ (ΦΕΚ 2332/2007), η ΔΕΗ ΑΕ «καταρτίζει τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προμήθειας με διακριτή αναγραφή, ιδίως των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για και για Κοινής Ωφέλειας κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των χρεώσεων και των σχετικών δαπανών κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας». Σε εφαρμογή των παραπάνω ήταν απαραίτητη η διάκριση των χρεώσεων των δύο συστατικών μερών που συνιστούν τα τιμολόγια, δηλαδή: α) τις χρεώσεις του ανταγωνιστικού σκέλους που αφορά την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων από το ύψος του συνολικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και β) τις χρεώσεις του ρυθμιζόμενου σκέλους που αφορά τις Μοναδιαίες χρεώσεις και τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς, τη χρήση του Δικτύου Διανομής, τη χρέωση για το Ετήσιο Αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και τις. Όσον αφορά στους πελάτες οικιακής χρήσης οι μοναδιαίες χρεώσεις των ΥΚΩ αναλύονται ανά κλιμάκιο κατανάλωσης. Στο συγκεκριμένο τιμοκατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή και ο τρόπος υπολογισμού των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ανά τάση, χρήση και κατηγορίες καταναλωτών με βάση τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις: 1) Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1416/οικ.13797, 2) Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/1386,1417,1429/οικ και 3) Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1419/οικ οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 1321/

3 Τιμολόγια Γενικής Χρήσης Μέσης Τάσης: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Χρήση Δικτύου Μεταφοράς ( /kw) Β1 2,025 0, , ,18 0, Β2 2,025 0, , ,18 0, Τιμολόγια Βιομηχανικής Χρήσης Μέσης Τάσης: Χρήση Δικτύου Μεταφοράς ( /kw) Β1Β 2,025 0, , ,18 0, Β2Β 2,025 0, , ,18 0, Β15Β 2,025 0, , ,18 0,0032 0,00775 Β25Β 2,025 0, , ,18 0,0032 0,00775 Τιμολόγια Αγροτικής Χρήσης Μέσης Τάσης: Χρήση Δικτύου Μεταφοράς ( /kw) Τ33 / ΜΤ 0, , , ,0000 0, Τ33Α / ΜΤ 0, , , ,0000 0, ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 2

4 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Τιμολόγιο Οικιακής χρήσης: Γ1 / 1Φ & 3Φ Χρήση Δικτύου Μεταφοράς ( /kva ΣΙ ανά έτος ) ( /kwh Ο-800 0,33 0, , , ,20 0,0189 0, ,33 0, , , ,20 0,0189 0, ,33 0, , , ,20 0,0189 0, ,33 0, , , ,20 0,0189 0, άνω 0,33 0, , , ,20 0,0189 0,0266 Γ1Ν 0,00 0, , , ,00 0,0000 0,0000 ΓΤ 0,33 0, , , ,20 0,0189 0,0000 Τιμολόγια Χαμηλής Τάσης με μέτρηση μέγιστης και άεργης ισχύος: (Νο παροχής 5 6 & 7) Χρήση Δικτύου Μεταφοράς ( /kva ΣΙ ανά έτος ) ( /kwh Γ22 0,70 0, , , ,15 0,0166 0,01280 Γ22Β 0,70 0, , , ,15 0,0166 0,01208 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ 3

5 Τιμολόγια Χαμηλής Τάσης με μέτρηση μέγιστης ισχύος χωρίς μέτρηση αέργου ισχύος: ( Νο παροχής ) Χρήση Δικτύου Μεταφοράς ( /kva ΣΙ ανά έτος ) ( /kwh Γ22 0,70 0, , , ,40 0,0189 0,01280 Γ23 0,70 0, , , ,40 0,0189 0,01280 Γ23 / Ν 0,00 0, , , ,00 0,0000 0,00000 Γ22Β 0,70 0, , , ,40 0,0189 0,01208 Γ23Β 0,70 0, , , ,40 0,0189 0,01208 Γ23Β / Ν 0,00 0, , , ,00 0,0000 0,00000 Τ-49 0,70 0, , , ,40 0,0189 0,00847 Τ-49/1 0,70 0, , , ,40 0,0189 0,00847 Γ-4 0,70 0, , , ,40 0,0189 0,00847 Τ-49 ΟΛΠ 0,70 0, , , ,40 0,0189 0,00847 παροχές Χαμηλής Τάσης: ( Νο παροχής 0-1-2) Χρήση Δικτύου Μεταφοράς ( /kva ΣΙ ανά έτος ) ( /kwh Γ21 0,70 0, , , ,75 0,0189 0,01280 Γ23 0,70 0, , , ,75 0,0189 0,01280 Γ23 / Ν 0,00 0, , , ,00 0,0000 0,00000 Γ21Β 0,70 0, , , ,75 0,0189 0,01208 Γ23Β 0,70 0, , , ,75 0,0189 0,01208 Γ23Β / Ν 0,00 0, , , ,00 0,0000 0,00000 Τ-49 0,70 0, , , ,75 0,0189 0,00847 Τ-49/1 0,70 0, , , ,75 0,0189 0,00847 Γ-4 0,70 0, , , ,75 0,0189 0,00847 Τ-49 ΟΛΠ 0,70 0, , , ,75 0,0189 0,00847 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ 4

6 Τιμολόγιο Αγροτικής χρήσης Χαμηλής Τάσης: Χρήση Δικτύου Μεταφοράς ( /kw) Τ33 / ΧΤ 0, , , ,0000 0, Τ33Α / ΧΤ 0, , , ,0000 0, ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ 5

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τρόπος Υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων Μέσης και Χαμηλής Τάσης

8 Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για τους Πελάτες Μέσης Τάσης (Δίκτυο Μεταφοράς) Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς ανά Πελάτη γίνεται μηνιαία με εφαρμογή του εξής μαθηματικού τύπου: Μέγιστη ζήτηση στην ζώνη αιχμής του μήνα (ΜW) x ( /ΜW), όπου /MW η αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Διανομής για τους Πελάτες Μέσης Τάσης (Δίκτυο Διανομής) Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου ανά Πελάτη γίνεται με εφαρμογή του εξής μαθηματικού τύπου: ΧΧΔ = ΜΠΧ( /kva& x kva x Ημέρες /365+ kwh x MMX/συνφ όπου: kva: η Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη, όπως προκύπτει από την συμφωνία σύνδεσης των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο kwh: η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο από τον Πελάτη κατά την Περίοδο Καταμέτρησης συνφ: η μέση τιμή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη κατά την Περίοδο Καταμέτρησης. Για τους Πελάτες για τους οποίους δεν γίνεται μέτρηση αέργου ισχύος, λαμβάνεται συνφ =1 Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου καταμέτρησης ΜΠΧ( /kva& : η MMX: η 1

9 Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης (Δίκτυο Μεταφοράς) Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς ανά Πελάτη γίνεται με εφαρμογή του εξής μαθηματικού τύπου: ΧΧΣ = ΜΠΧ( /kva& x kva x Ημέρες /365+ kwh x MMX όπου: kva : η Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη, όπως προκύπτει από την συμφωνία σύνδεσης των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο kwh : η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο από τον Πελάτη κατά την Περίοδο Καταμέτρησης Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου καταμέτρησης ΜΠΧ( /kva& : η MMX : η Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Διανομής για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης (Δίκτυο Διανομής) Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου ανά Πελάτη γίνεται με εφαρμογή του εξής μαθηματικού τύπου: ΧΧΔ = ΜΠΧ( /kva& x kva x Ημέρες /365+ kwh x MMX/συνφ όπου: kva: η Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη, όπως προκύπτει από την συμφωνία σύνδεσης των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο kwh: η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο από τον Πελάτη κατά την Περίοδο Καταμέτρησης συνφ: η μέση τιμή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη κατά την Περίοδο Καταμέτρησης. Για τους Πελάτες για τους οποίους δεν γίνεται μέτρηση αέργου ισχύος, λαμβάνεται συνφ =1 Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου καταμέτρησης ΜΠΧ( /kva& : η MMX: η 2

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Β1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Β1 ΣΥΜΦ. ΙΣΧΥΣ 500kVA, ΜΑ=450kW, συνφ=1, ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ=30 Η/Ε Ισχύος ( /kw) της ΜΑ του μήνα 2,025 [ ΧΡΕΩΣΗ( /kw) x ΙΣΧΥΣ(kW) ΜΑ] (2,025 x 450) 911,25 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00038 [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ] ( x 0,00038) 86,18 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 0,00039 [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ] ( x 0,00039) 88,45 Η/Ε ( /kva Συμφ.Ισχύος ανά 5,18 0,0032 συνφ = 1 [ΕΤ. ΧΡΕΩΣΗ( /kva) x ΣΥΜΦ. ΙΣΧΥΣ(kVA) x ΣΥΝΤ.ΗΜ.] + [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ ΔΙΚΤ.]/συνφ (5,18 x 500 x 30/365) + ( x 0,0032)/1 938,64 (Ν. 3426/2005) 0,00964 [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ] ( x 0,00964) 2.186,35 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ (Ν. 2773/1999 αρθ. 40) 0,0003 [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ] ( x 0,0003) 68,04 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παράδειγμα αφορά τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (Χρεώσεις Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος). Η χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ της αξίας ηλεκτρικού ρεύματος που προκύπτει από την εφαρμογή του υφιστάμενου τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβανομένου του τέλους ΑΠΕ και της αξίας του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος. 3

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ22 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ22 ΣΥΜΦ. ΙΣΧΥΣ 55kVA, συνφ=1, ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ=30 Η/Ε ( /kva Συμφ.Ισχύος ανά 0,7 0,00576 [ΕΤ. ΧΡΕΩΣΗ( /kva) x ΣΥΜΦ. ΙΣΧΥΣ(kVA) x ΣΥΝΤ.ΗΜ.] + [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ ΣΥΣΤ.] (0,7 x 55 x 30/365) + (6.000 x 0,00576) 37,72 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00041 [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ] 2,46 (6.000 x 0,00041) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 0,00042 [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ] 2,52 (6.000 x 0,00042) Η/Ε ( /kva Συμφ.Ισχύος ανά 4,15 0,0166 συνφ = 1 [ΕΤ. ΧΡΕΩΣΗ( /kva) x ΣΥΜΦ. ΙΣΧΥΣ(kVA) x ΣΥΝΤ.ΗΜ.] + [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ ΔΙΚΤ.]/συνφ (4,15 x 55 x 30/365) + (6.000 x 0,0166)/1 118,36 (Ν. 3426/2005) 0,01280 [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ] (6.000 x 0,01280) 76,80 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ (Ν. 2773/1999 αρθ. 40) 0,0003 [ΚΑΤ/ΣΗ(kWh) x ΤΙΜΗ] (6.000 x 0,0003) 1,80 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παράδειγμα αφορά τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (Χρεώσεις Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος). Η χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ της αξίας ηλεκτρικού ρεύματος που προκύπτει από την εφαρμογή του υφιστάμενου τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβανομένου του τέλους ΑΠΕ και της αξίας του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος. 4