ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι"

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι Ιουλία Μαλαμίτση Πυρηνικός Ιατρός Αναπλ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Χ.Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ: Ιατρική Ακτινοφυσική Τόμος 1 ος 2. Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, V.J. LOWE, Χ.Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ: Κλινική Ποζιτρονική Τομοραφία (PET). Μοριακή Απεικόνιση με PET και PET/CT 3. Ι. ΜΑΛΑΜΙΤΣΗ: Η Κλινική αξία της ΡΕΤ στο «Εξελίξεις στην Παθολοία Νεώτερες Απόψεις στη Διάνωση και Θεραπεία» σελ , επιμέλεια Κ. Λυμπεράτος, Π. Φιλαλήθης, Η. Πολιτάκης, Β. Σεϊτανίδης. Εκδόσεις του Διανωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Υεία, Αθήνα

2 1. H Πυρηνική Ιατρική είναι ειδικότητα Α) διανωστική Β) θεραπευτική Γ) και τα δύο Σωστή Απάντηση: Γ) H Πυρηνική Ιατρική είναι ειδικότητα της Ιατρικής, η οποία χρησιμοποιεί ανοικτές πηές ακτινοβολίας ια διανωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Κατά κανόνα ανοικτές πηές ακτινοβολίας είναι πηές ακτινοβολίας β (ηλεκτρονίων ή ποζιτρονίων) ή τις οποίες είναι δυνατόν να χειριστούν ο πυρηνικός ιατρός, ο ακτινοφυσικός, ο παρασκευαστής ή ο τεχνολόος που εκτελούν εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής, σε αντίθεση με τις κλειστές πηές ακτινοβολίας που χρησιμοποιεί η Ακτινοθεραπεία, όπου δεν είναι δυνατή η επέμβαση στην πηή. Η Πυρηνική Ιατρική είναι κυρίως διανωστική ειδικότητα, οι θεραπευτικές όμως εφαρμοές της αυξάνουν διαρκώς. Επιπλέον, η διανωστική Πυρηνική Ιατρική χωρίζεται σε: α) συμβατική που χρησιμοποιεί ακτινοβολία και τα μηχανήματά της είναι η -camera και οι probes και β) εξελιμένη που χρησιμοποιεί ποζιτρόνια (ακτινοβολία β + ) και το μηχάνημα της είναι ο Τομοράφος Ποζιτρονίων. 2. Η διανωστική Πυρηνική Ιατρική είναι Α) ΙΝ VIVO B) IN VITRO Γ) και τα δύο Σωστή Απάντηση: Γ) Η Πυρηνική Ιατρική διενερεί διανωστικές εξετάσεις τόσον IN VIVO, δηλ. στον ζώντα ορανισμό (εξεταζόμενο ή πειραματόζωο), όσο και ΙΝ VITRO δηλ. στον δοκιμαστικό σωλήνα, ελέχοντας επίπεδα διαφόρων ουσιών (ορμονών, ενζύμων, φαρμάκων, καρκινικών δεικτών κλπ.) σε βιολοικά υρά των εξεταζομένου (όπως αίμα, ορός, ούρα, ασκιτικό, πλευριτικό υρό). 3. Η Πυρηνική Ιατρική χρησιμοποιεί ραδιονουκλίδια που εκπέμπουν Α) -ακτινοβολία Β) β- και -ακτινοβολία Γ) ποζιτρόνια Δ) όλα τα παραπάνω Σωστή Απάντηση: Δ) Η συμβατική Πυρηνική Ιατρική χρησιμοποιεί ραδιονουκλίδια που κατά την διάσπασή τους εκπέμπουν -ακτινοβολία του τύπου του απλού φωτονίου. Η εξελιμένη Πυρηνική Ιατρική χρησιμοποιεί -ακτινοβολία εξαϋλώσεως, δηλ. ζεύη φωτονίων 511keV, προερχόμενη από την εξαϋλωση ποζιτρονίου ηλεκτρονίου. Τα ποζιτρόνια 2

3 προέρχονται από την ραδιενερό διάσπαση ασταθών πυρήνων με περίσσεια πρωτονίων που μεταπίπτουν σε νετρόνια με την απομάκρυνση ενός θετικού φορτίου υπό μορφή ποζιτρονίου, δηλαδή πρόκειται ια θετικά φορτισμένα ηλεκτρόνια. Η β ακτινοβολία (δηλαδή εκπομπή ηλεκτρονίων ή ποζιτρονίων) προκύπτει από ισοβαρή μετατροπή κατά την οποία μεταβάλλεται ο ατομικός, αλλά όχι ο μαζικός αριθμός των στοιχείων. Τα ραδιονουκλίδια που εκπέμπουν ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται στην θεραπευτική Πυρηνική Ιατρική. 4. Ποιό είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο ραδιονουκλίδιο στην συμβατική Πυρηνική Ιατρική; Α) Tc-99m B) Ga-67 Γ) Tl-201 Δ) F-18 Σωστή Απάντηση: Α) Το Tc-99m έχει ιδανικά χαρακτηριστικά ια χρησιμοποίηση του σε -camera. Συκεκριμένα το μετασταθερό ραδιονουκλίδιο Tc-99m διασπάται με εκπομπή ενός απλού φωτονίου, ενέρειας 140keV που είναι ιδανικό ια τον ευρέως χρησιμοποιούμενο τύπο -camera με κρύσταλλο ΝαJ (Tl), έχει χρόνο φυσικού υποδιπλασιασμού 6 ωρών που καλύπτει τον απαιτούμενο χρόνο ια την πλειονότητα των εξετάσεων της συμβατικής Πυρηνικής Ιατρικής και από άποψη ακτινοπροστασίας είναι ευνοϊκό ια το προσωπικό του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής (πυρηνικούς ιατρούς, ακτινοφυσικούς και τεχνολόους). Το Ga-67 citrate ραδιοφάρμακο κατάλληλο ια ανίχνευση όκων και φλεμονών τείνει να αντικατασταθεί από το ραδιοφάρμακο της εξελιμένης Πυρηνικής Ιατρικής 18 F-FDG, ενώ το Tl-201 chloride που χρησιμοποιείται ια καρδιολοικές μελέτες στην συμβατική Πυρηνική Ιατρική τείνει να αντικατασταθεί στην κλινική πράξη από τα τεχνητιοπαράωα 99m Tc- SESTAMIBI και 99m Tc-TETROFOSMIN. 5. Τα ραδιονουκλίδια που χρησιμοποιεί η ΡΕΤ είναι Α) παράωα Πυρηνικού αντιδραστήρα Β) παράωα κυκλοτρονίου Σωστή Απάντηση: B) H PET συνιστά την εξελιμένη Πυρηνική Ιατρική και τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιεί εκπέμπουν όλα ποζιτρόνια. Τα ραδιονουκλίδια της ΡΕΤ είναι παράωα κυκλοτρονίου. Πρωτόνια επιταχύνονται μεταξύ ηλεκτροδίων σε σχήμα D εντός του πεδίου ενός ηλεκτρομανήτη και κατόπιν βομβαρδίζουν σταθερούς πυρήνες, οι οποίοι αποκτούν έτσι περίσσεια πρωτονίων, καθίστανται ασταθείς και κατόπιν διασπώνται με εκπομπή ποζιτρονίων. 3

4 6. Ποιά μηχανήματα χρησιμοποιεί η Π.Ι. Α) -camera Β) μετρητή - και β-ακτινοβολίας Γ) Τομοράφο Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) scanner Δ) Όλα τα παραπάνω Σωστή Απάντηση: Δ) -camera: ανιχνευτής σπινθηρισμών μιας, δύο ή τριών κεφαλών με μεάλο κρύσταλλο ιωδιούχου νατρίου με προσμείξεις Θαλλίου (NaJ(Tl)) και ανιχνεύει απλά φωτόνια. Η τομοραφική μελέτη με -camera λέεται SPECT (τομοραφία εκπομπής απλού φωτονίου). Μετρητής -ακτινοβολίας: βασίζεται στην ίδια αρχή της - camera με τη διαφορά ότι ο κρύσταλλος του μετρητή -ακτινοβολίας έχει σχήμα φρεατίου (δηλ. με διαμόρφωση μικρού πηαδιού), όπου τοποθετείται ο δοκιμαστικός σωλήνας προκειμένου να μετρηθούν τα επίπεδα κάποιας ουσίας με τη βοήθεια ειδικής επεξερασίας με τη διαμεσολάβηση ραδιοφαρμάκου. Ο μετρητής β-ακτινοβολίας χρησιμοποιείται πλέον σπάνια και ανιχνεύει ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από ραδιενερό δείμα, δηλαδή βιολοικό υλικό εξεταζομένου που έχει τύχει επεξερασίας με ραδιοφάρμακο ουσία πομπό ακτινοβολίας β (ηλεκτρονίων). Ο Τομοράφος Ποζιτρονίων ανιχνεύει ακτινοβολία - εξαϋλώσεως. Αποτελείται από διάταξη σε κύκλο πολλαπλών μικρών ανιχνευτών με κρυστάλλους διαφορετικούς από εκείνους της -camera, και με ηλεκτρονικά συστήματα συμπτώσεως. Επιπλέον υπάρχουν μικροί κυλινδρικοί ανιχνευτές (probes) που στηρίζονται στις αρχές των ανιχνευτών σπινθηρισμών και καταράφουν την ραδιενέρεια περιοχών του σώματος χωρίς όμως απεικόνιση. Ορισμένος τύπος probe χρησιμοποιείται διεχειρητικά, εντός δηλαδή του χειρουρικού πεδίου ια να ανιχνεύσουν περιοχές με ραδιενερό πρόσληψη. 4

5 7. Τομοραφία ΔΙΑΦΟΡΕΣ μεταξύ: Τομοραφικής -camera SPECT Τομοραφία Εκπομπής Απλού Φωτονίου Τομοράφου Ποζιτρονίων PET Τομοραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων Τύπος κρυστάλλου NaJ(Τl) BGO, LSO, GSO, LYSO Ακτινοβολία (απλά φωτόνια) εξαϋλώσεως (από ποζιτρόνια) Αριθμός κρυστάλλων 1, 2, 3 (μονοκέφαλη, δικέφαλη, τρικέφαλη - camera) Πολλαπλοί μικροί σε διάταξη δακτυλίου Ηλεκτρονικά συστήματα -camera Επιπλέον συστήματα συμπτώσεως 8. Η Π.Ι. δίνει απεικόνιση Α) λειτουρική Β) ανατομική Γ) και τα δύο Σωστή Απάντηση: Α) Η Πυρηνική Ιατρική χρησιμοποιώντας ραδιοφάρμακα ιχνηθετεί μεταβολικά μονοπάτια των υπό εξέταση οράνων ή ιστών του ορανισμού και προκειμένου να δώσει απεικόνιση προϋποθέτει την λειτουρία (φυσιολοική ή παθολοική) του οράνου ή του ιστού. Επί απουσίας λειτουρίας δεν θα υπάρξει απεικόνιση. 9. Οι εξετάσεις που παίρνουμε με την -camera είναι Α) στατικές Β) δυναμικές Γ) τομοραφικές Δ) όλες οι παραπάνω Σωστή Απάντηση: Δ) Όλες οι παραπάνω. Οι εξετάσεις που παίρνουμε με τον Τομοράφο Ποζιτρονίων είναι πάντα τομοραφικές. Στατική μελέτη: Όταν η κατανομή της ραδιενέρειας του απεικονιζόμενου οράνου παραμένει σταθερή καθ όλη την διάρκεια της μελέτης. Δυναμική μελέτη: Όταν η κατανομή της ραδιενέρειας των υπό εξέταση οράνων μεταβάλλεται στη διάρκεια του χρόνου της εξέτασης και η -camera απεικονίζει 5

6 κατά τρόπο κινηματοραφικό τις παραπάνω αλλαές υπό μορφή πολλαπλών διαδοχικών εικόνων ακόμα και ανά δευτερόλεπτο. Τομοραφική μελέτη: Με την πλήρη ή ημίσεια περιστροφή της -camera ύρω από τον εξεταζόμενο λαμβάνονται πολλές προβολές του υπό εξέταση οράνου, οι οποίες με ανασύνθεση δίνουν τομές του οράνου, δηλαδή λαμβάνεται σειρά από διαδοχικές δiσδιάστατες εικόνες που απεικονίζουν όλο το βάθος του οράνου ώστε να αναδεικνύονται δομές που υπάρχουν σε κάποιο βάθος. 10. Ποιό είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο ραδιοφάρμακο της ΡΕΤ Α) F-18 FDG (φθοριοδεοξυλυκόζη) B) C-11 methionine Γ) F-18 DOPA Σωστή Απάντηση: Α) Η F-18 FDG λόω του ότι είναι ανάλοο της λυκόζης αφορά τον μεταβολισμό του φυσιολοικού εκεφάλου και της καρδιάς, καθώς επίσης παθολοικών ιστών που πάσχουν από καρκίνο ή φλεμονή. Το εονός ότι επισημαίνεται με φθόριο-18 (F-18) με χρόνο φυσικού υποδιπλασιασμού 1.7h την καθιστά χρησιμοποιήσιμη και από τμήματα ΡΕΤ απομακρυσμένα από το κύκλοτρο παραωής. 6

7 11.Ποιές είναι οι συχνότερες εφαρμοές της ΡΕΤ Α) οκολοικές Β) νευρολοικές Γ) καρδιολοικές Σωστή Απάντηση: Α) Οι συχνότερες εφαρμοές είναι οι οκολοικές και παρέχουν 85-90% των συνολικών εφαρμοών της ΡΕΤ διεθνώς. Ο λόος είναι ότι το κυριότερο ραδιοφάρμακο της ΡΕΤ η F-18 FDG ως ανάλοο της λυκόζης προσλαμβάνεται σε μεάλο βαθμό από τους όκους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν αυξημένο μεταβολισμό λυκόζης. 12. Ποιά είναι η τρέχουσα τεχνολοική εξέλιξη της ΡΕΤ Α) Σύντηξη ΡΕΤ με Αξονική Τομοραφία Β) Σύντηξη ΡΕΤ με Μανητικό Συντονισμό Γ) Σύντηξη SPECT με Αξονική Τομοραφία Δ) Όλα τα παραπάνω Σωστή Απάντηση: Δ) Η σύντηξη ΡΕΤ με Αξονική Τομοραφία ίνεται πλέον σε υβριδικά μηχανήματα τους τομοράφους PET/CT. Τα εν λόω μηχανήματα διαθέτουν ένα Τομοράφο Ποζιτρονίων και ένα Αξονικό Τομοράφο ενσωματωμένους σε ένα μηχάνημα. Με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολοιστών του μηχανήματος αυτού επιτυχάνεται η σύντηξη εικόνας (hardware fusion) δηλαδή η απόλυτη επιπροβολή της εικόνας ΡΕΤ με την εικόνα CT. Είναι δυνατόν σύντηξη εικόνας να ίνει με τη βοήθεια της ψηφιακής επικοινωνίας ενός Τομοράφου Ποζιτρονίων και ενός Αξονικού ή Μανητικού Τομοράφου και ειδικού λοισμικού επιπροβολής της μιας εικόνας επί της άλλης (software fusion). Ήδη παράονται υβριδικά συστήματα PET/MRI (δηλ Τομοράφοι Ποζοντρονίων με Μανητικούς Τομοράφους) και SPECT/CT (δηλ. - Camera με Αξονικούς Τομοράφους) που επίσης χρησιμοποιούν τη μέθοδο σύντηξης ια λήψη εικόνων και των δύο τεχνολοιών. 7

8 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΡΕΤ) Ραδιονουκλίδιο Χρόνος Φυσικού Υποδιπλασιασμού Οξυόνο-15 (Ο-15) 2.1 min Άζωτο-13 (Ν-13) 10 min Άνθρακας-11 (C-11) 20 min Φθόριο-18 (F-18) 1.7 hr ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ραδιονουκλίδιο Τεχνήτιο-99m (Tc-99m) Θάλλιο-201 (Tl-201) Γάλλιο-67 (Ga-67) Ιώδιο-131 (I-131) Ιώδιο-125 (I-125) Χρόνος Φυσικού Υποδιπλασιασμού 6 ώρες (IN VIVO εφαρμοές) 73 ώρες (IN VIVO εφαρμοές) 78 ώρες (IN VIVO εφαρμοές) 8 ημέρες (IN VIVO εφαρμοές) 60 ημέρες (IN VITRO εφαρμοές) 8

9 ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΞΑΫΛΩΣΗΣ 511 kev ακτίνα Πυρήνας Τομοράφος ΡΕΤ 511 kev ακτίνα 9

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε,

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε, Αγαπητέ συνάδελφε, Η Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ακτινολόγων ανακοινώνουν, με ιδιαίτερη χαρά, την διοργάνωση του: 3ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller ΑΠ1 Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εξασθενήσεως της ακτινοβολίας γ (ραδιενεργός πηγή Co 60 ) µε την βοήθεια απαριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Γιάννης Μανιάτης Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ακτινοθεραπεία είναι η επιστήμη αντικείμενο της οποίας είναι η θεραπεία διαφόρων νόσων με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡOYΡΓΙΚΗΣ OΡΘOΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤOΛOΓΙΑΣ Γεώργιος Καπετάνος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ. Η οστεοπόρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σύστημα Παρακολούθησης Ιδιοπαθούς Σκολίωσης με Χρήση Aισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

In Vivo φασματική χαρτογράφηση της οξυγονωμένης και μη αιμοσφαιρίνης

In Vivo φασματική χαρτογράφηση της οξυγονωμένης και μη αιμοσφαιρίνης In Vivo φασματική χαρτογράφηση της οξυγονωμένης και μη αιμοσφαιρίνης ΓΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ:2002030038 Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μπάλας Κώστας (επιβλέπων) Μπούχερ Ματτίας Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Νέες θεραπείες αντιμετώπισης του καρκίνου του νεφρού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Νέες θεραπείες αντιμετώπισης του καρκίνου του νεφρού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ Σελ. 3 Θεωρείται πλέον χρόνιο νόσημα το πολλαπλούν μυέλωμα; Δρ. Aγαθοκλής Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα