Άσκηση 25. Τομογραφία PET/CT - Σύντηξη Εικόνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 25. Τομογραφία PET/CT - Σύντηξη Εικόνων"

Transcript

1 Σύνταξη άσκησης: Χρήστος Τζιάτζιος Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Γ.Τ.Θ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Άσκηση 25 Τομογραφία PET/CT - Σύντηξη Εικόνων ΣΚΟΠΟΣ Το πείραμα αυτό δίνει στο σπουδαστή τη ευκαιρία να γνωρίσει τις διαγνωστικές δυνατότητες της «συνδυασμένης» Τομογραφίας PET/CT, που εφαρμόζεται κυρίως κατά τη διαχείριση ασθενών με ογκολογικές παθήσεις. Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού θα συνδυάσει τις λειτουργικές εικόνες PET με τις ανατομικές εικόνες CT σε εικόνες σύντηξης για τα δεδομένα ενός ασθενούς. Από τη μελέτη των εικόνων αυτών θα μάθει να διακρίνει σε ποια όργανα του ασθενούς παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις ραδιοφαρμάκου, θα μάθει να υπολογίζει τις διαστάσεις περιοχών του σώματος όπου συγκεντρώνεται ραδιοφάρμακο, θα γνωρίσει τη σημασία της παρουσίας ραδιοφαρμάκου σε κάποιο όργανο. Παράλληλα θα γνωρίσει και τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη λήψη των εικόνων αυτών, όπως είναι το ισότοπο που χρησιμοποιήθηκε για την επισήμανση του ραδιοφαρμάκου και η ενεργότητά του σε δεδομένη χρονική στιγμή, τα είδη των τομών που έχουν ληφθεί (εγκάρσια, κατακόρυφα), ο αριθμός τομών που αναλογούν σε κάποιο όργανο, το πάχος μιας τομής κ.α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Η πειραματική διάταξη αποτελείται από τα ακόλουθα όργανα και υλικά: - Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή. - Λογισμικό (Software) απεικόνισης α) των δεδομένων της κάμερα PET, β) των δεδομένων της αξονικής τομογραφίας CT, με δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίασης των δύο αυτών εικόνων για την ίδια τομή (σύντηξη εικόνων). - Πειραματικά δεδομένα PET και CT ασθενών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επειδή η τομογραφία PET/CT είναι ο συνδυασμός δύο διαφορετικών διαγνωστικών μεθόδων α) της Τομογραφίας Ποζιτρονιακής Εκπομπής (PET) και β) της Υπολογιστικής Αξονικής Τομογραφίας (CT), στις επόμενες παραγράφους θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην αρχή λειτουργίας της κάθε μεθόδου και θα περιγραφούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Τέλος θα αναφερθούν μερικές βασικές εφαρμογές της συνδυασμένης τομογραφίας PET/CT καθώς και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ταυτόχρονη παρουσίαση των εικόνων που λαμβάνονται από τις δύο μεθόδους (σύντηξη εικόνων). 1

2 1. Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία (Computed Tomography, CT) Η Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία είναι μια διαγνωστική μέθοδος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ιατρικής για τη δημιουργία μιας λεπτομερούς εικόνας της ανατομίας των εξεταζόμενων οργάνων, εκμεταλλευόμενη την διαφορετική απορρόφηση των ακτίνων Χ από τους ιστούς λόγω της διαφορετικής φυσικής και χημικής τους δομής. Η συνηθισμένη ακτινολογική εικόνα σχηματίζεται από τις προβολές όλων των μορφωμάτων που βρίσκονται στην πορεία της δέσμης των ακτίνων Χ μέσα στο σώμα του εξεταζόμενου. Αυτό δημιουργεί μια ασάφεια και σε ορισμένες περιπτώσεις πλήρη επικάλυψη της εικόνας κάποιων οργάνων. Με την Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία ξεπερνούμε το πρόβλημα της δυσδιάστατης απεικόνισης τρισδιάστατων δομών, μέσω της προβολικής απεικόνισης μιας εγκάρσιας τομής του σώματος, χωρίς την προβολή «σκιών» υπερκείμενων και υποκείμενων οργάνων. Η αξονική τομογραφία στηρίζεται στη δυνατότητα ανακατασκευής της εικόνας μιας τρισδιάστατης δομής ενός αντικειμένου από τις πολλαπλές προβολές του. Ο αξονικός τομογράφος αποτελείται (Εικ. 1) από την ακτινολογική λυχνία, από τους κατευθυντήρες που διαμορφώνουν τη δέσμη ώστε να πέφτει πάνω στον ασθενή σε σχήμα βεντάλιας και με συγκεκριμένο ρυθμιζόμενο πάχος, από τους ανιχνευτές που ανιχνεύουν την ένταση της εξερχόμενης δέσμης των ακτίνων Χ μετά τη διέλευσή τους από το σώμα, τον μετατροπέα του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το σύστημα αποθήκευσης και παρουσιάσεως της εικόνας. Εικ. 1. Σχηματική παράσταση της διάταξης και της κίνησης λυχνίας-ανιχνευτών σε σύστημα Αξονικού Τομογράφου.. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα εξελίχθηκαν τέσσερις γενιές αξονικών τομογράφων, στις οποίες τροποποιήθηκαν ο αριθμός και η διάταξη των ανιχνευτών, η μορφή της δέσμης και η κίνηση του συστήματος λυχνίας-ανιχνευτών. Σήμερα χρησιμοποιούνται αξονικοί τομογράφοι 3 ης και 4 ης γενιάς, ενώ στα πιο σύγχρονα συστήματα γίνεται και μια ταυτόχρονη κίνηση του κρεβατιού έτσι ώστε η σάρωση να είναι ελικοειδής. Εικ. 2. Σύστημα αξονικού τομογράφου. 2

3 Αρχή λειτουργίας του αξονικού τομογράφου. Η υπολογιστική τομογραφία είναι μια διαδικασία δύο βημάτων: 1) Μέτρηση της διάδοσης μιας δέσμης ακτίνων Χ μέσα από μια τομή ενός αντικειμένου, σε διάφορες διευθύνσεις στο επίπεδο της τομής. 2) Εκτίμηση του γραμμικού συντελεστή εξασθένισης μ των ακτίνων Χ σε διάφορα σημεία της τομής του αντικειμένου. Σύμφωνα με τα βήματα αυτά η αρχή λειτουργίας του αξονικού τομογράφου είναι η εξής: Μια δέσμη ακτίνων Χ προσπίπτει σε μια εγκάρσια τομή του σώματος ενός ασθενούς που ορίζει ένα επίπεδο (Εικ. 3). Καθώς η λυχνία και οι ανιχνευτές βρίσκονται σε αντιδιαμετρικές θέσεις, ανιχνεύεται η ένταση Ι της εξερχόμενης δέσμης και η πληροφορία καταγράφεται σε Εικ. 3. Εγκάρσια τομή εγκεφάλου. ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συνέχεια το σύστημα πηγή - ανιχνευτής περιστρέφεται σε μια νέα θέση και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Καθώς γίνεται η περιστροφή καταγράφεται η ένταση της εξερχόμενης δέσμης σε κάθε θέση. Το σύστημα συλλογής δεδομένων που εκτελεί τις μετρήσεις της εξερχόμενης έντασης, κωδικοποιεί τα αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή και μεταφέρει τις τιμές σ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό καταγράφονται οι προβολές για κάθε θέση του συστήματος λυχνία ανιχνευτής. Η δέσμη των ακτίνων Χ καθορίζει μια τομή πάνω στο εξεταζόμενο σώμα ορισμένου πάχους. Θεωρούμε ότι η τομή αυτή αποτελείται από πολλά ορθογώνια παραλληλεπίπεδα, που ονομάζονται στοιχεία όγκου (voxels). Κάθε ένα από αυτά έχει βάθος ίσο με το πάχος της τομής και διατομή x 2. Εάν η δέσμη διέλθει μέσα από ένα από αυτά τότε η ένταση στην έξοδο θα είναι Ι = Ι0e -μx οπου μ είναι ο γραμμικός συντελεστής εξασθένησης του συγκεκριμένου στοιχειώδους όγκου, ο οποίος για σταθερή ενέργεια των φωτονίων Χ εξαρτάται από τη σύσταση του υλικού. Εικ. 4. α) Πάχος τομής όπως ορίζεται από τις διαστάσεις και τη γεωμετρία της δέσμης. β) Τομή χωρισμένη σε στοιχειώδη τμήματα (voxels). Αν υποθέσουμε ότι η δέσμη διέρχεται διαδοχικά από τρία voxels (Εικ. 5) με γραμμικούς συντελεστές εξασθένησης αντίστοιχα μ1, μ2 και μ3, η ένταση της δέσμης μετά το πρώτο voxel μ θα είναι 1 x μ x μ x I I 0 e μετά το δεύτερο θα είναι I I0 e 1 e 2 και μετά το τρίτο θα μ είναι 1 x μ x μ x μ x μ x μ x 2 3 e I I0 e e e I μ μ μ x I0. Στην πραγματικότητα η δέσμη διέρχεται από περισσότερα voxels και συνεπώς η ένταση της δέσμης θα είναι I 0 I e μ μ μ...μ x n. Οι τιμές των εντάσεων Ι είναι μεγέθη που μετρούνται από τους ανιχνευτές και η διάσταση x καθορίζεται από το χειριστή ανάλογα με την επιθυμητή διακριτική ικανότητα. e Εικ.5 Διέλευση δέσμης ακτίνων Χ από τρία voxels. 3

4 Ανακατασκευή τομογραφικής εικόνας. Για την ανακατασκευή της τομογραφικής εικόνας χρησιμοποιούνται αναλυτικοί αλγόριθμοι ανακατασκευής (filtered backprojection) αλλά και επαναληπτικές μέθοδοι όπως η μέθοδος της αλγεβρικής ανακατασκευής. Σύμφωνα με τις μεθόδους αυτές σχηματίζεται ένας ορθογώνιος πίνακας σε κάθε στοιχείο του οποίου αποδίδεται μια τιμή μ. Οι τιμές αυτές των μ υπολογίζονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τα αντίστοιχα voxels της τομής, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τις τιμές εισόδου εξόδου (I0,I) των εντάσεων της δέσμης των ακτίνων Χ. Στη συνέχεια οι τιμές των μ εκφράζονται στην κλίμακα των Αριθμών Αξονικής Υπολογιστικής Τομογραφίας (CAT numbers ή Hounsfield units) σύμφωνα με τη σχέση: μ ιστού μ νερού AYT 1000( H. U.) μ νερού Για το νερό ο ΑΥΤ είναι μηδέν και για τον αέρα είναι 1000 H.U. Τέλος στην κλίμακα ΑΥΤ αντιστοιχίζεται μια κλίμακα του γκρι (Εικ. 6), όπου ο συνολικός αριθμός των χρησιμοποιούμενων αποχρώσεων επιλέγεται από το χειριστή. Μ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η εικόνα της αξονικής τομογραφίας καταρχήν στην οθόνη του υπολογιστή και στη συνέχεια αποτυπώνεται σε φιλμ (Εικ. 7). Εικ. 6 Διαφορετική αντιστοίχηση αριθμών ΑΥΤ σε χρώματα του γκρι. Στη Δεύτερη απεικονίζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Εικ. 7 Αξονική τομογραφία στο ύψος του ύπατος 2. Τομογραφία ποζιτρονιακής εκπομπής (Positron Emission Tomography, PET) Οι τεράστιες διαγνωστικές ικανότητες της Πυρηνικής Ιατρικής Πίνακας 1 οφείλονται κατά κύριο λόγο στα χρησιμοποιούμενα ραδιοφάρμακα. Τα ραδιοφάρμακα είναι ουσίες που παρασκευάζονται τεχνητά και μιμούνται την κινητική αντίστοιχων φυσιολογικών που παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός, οι οποίες όμως είναι επισημασμένες με κατάλληλα ραδιονουκλίδια. Κάποια ραδιονουκλίδια που είναι εκπομποί ποζιτρονίων όπως 11 C, 15 O, 13 N, 18 F μπορούν να ενσωματωθούν σε πολλές ενώσεις που αποτελούν μέρος φυσιολογικών διεργασιών του οργανισμού π.χ. αέριο οξυγόνο, διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα. Ο 11 C μπορεί να ενσωματωθεί κατά τη σύνθεση υδατανθράκων, αμινοξέων και λιπαρών οξέων. Με το 18 F επισημαίνουμε τη φθόριοδεσόξυγλυκόζη (FDG), το οποίο είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ραδιοφάρμακο που συμμετέχει σε μεταβολικές διεργασίες. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ραδιονουκλίδια για PET μαζί με τον αντίστοιχο φυσικό χρόνο υποδιπλασιασμού τους Τ1/2. 4

5 Η τομογραφία ποζιτρονιακής εκπομπής (ΡΕΤ) είναι ένα σύγχρονο απεικονιστικό σύστημα, το οποίο λαμβάνει τομογραφικές εικόνες της κατανομής ραδιονουκλιδίων που εκπέμπουν ποζιτρόνια. Γνωρίζουμε ότι κατά τη β + διάσπαση εκπέμπονται από τον πυρήνα συγκεκριμένων ραδιονουκλιδίων, ποζιτρόνια (θετικά ηλεκτρόνια). Το ποζιτρόνιο κινείται μόνο μερικά χιλιοστά μέσα στην ύλη και χάνει την κινητική του ενέργεια προκαλώντας ιονισμούς και διεγέρσεις. Λίγο πριν ακινητοποιηθεί, συναντά ένα ηλεκτρόνιο και συμβαίνει το φαινόμενο της εξαΰλωσης. Κατά το φαινόμενο αυτό τα δύο σωματίδια (ποζιτρόνιο και ηλεκτρόνιο) εξαφανίζονται και στη θέση τους εμφανίζονται δύο φωτόνια ακτίνων γ, που έχουν ενέργεια 511 kev το καθ ένα και εκπέμπονται σε γωνία 180. Στις κάμερες ΡΕΤ οι ανιχνευτές ποζιτρονίων, που ανιχνεύουν τα δύο αυτά φωτόνια εξαϋλώσεως, είναι τοποθετημένοι ο ένας απέναντι του άλλου σε αντίθετα σημεία ως προς την πηγή ποζιτρονίων και καταγράφουν μια μέτρηση όταν και οι δύο ταυτόχρονα ανιχνεύσουν ένα φωτόνιο (Εικ. 8). Ένα σύστημα ΡΕΤ αποτελείται από δεκάδες ή και εκατοντάδες ανιχνευτές, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε κυκλική διάταξη γύρω από τον ασθενή, στον οποίο έχει χορηγηθεί ένα ραδιοφάρμακο που εκπέμπει ποζιτρόνια. Ο κάθε ένας ανιχνευτής στη μια πλευρά του σώματος έχει συζευχθεί μέσω ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ώστε να μετρά σε σύμπτωση με ανιχνευτές στην αντίθετη πλευρά του σώματος. Δύο συζευγμένοι ανιχνευτές σε αντίθετα σημεία του σώματος, οι οποίοι ανιχνεύουν ταυτόχρονα τα δύο φωτόνια εξαϋλώσεως, καθορίζουν μια νοητή ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται η πηγή ποζιτρονίων. Τα δύο φωτόνια των 511 kev μετατρέπονται από τους ανιχνευτές σε σπινθηρισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια με τη βοήθεια φωτοπολλαπλασιαστών μετατρέπονται σε ηλεκτρικούς παλμούς. Οι σύγχρονες κάμερες ΡΕΤ μπορούν να έχουν περισσότερους από έναν δακτυλίους ανιχνευτών. Ηλεκτρονικά κυκλώματα έχουν τη δυνατότητα να ζεύξουν ανιχνευτές που βρίσκονται όχι μόνο στον ίδιο αλλά και σε γειτονικούς δακτύλιους. Έτσι π.χ. ένα σύστημα με οκτώ δακτύλιους μπορεί να παράγει εικόνες 15 τομών ταυτοχρόνως. Οι εικόνες μπορούν να λαμβάνονται με κατάλληλο ρυθμό και για την πραγματοποίηση δυναμικών μελετών. Εικ. 8. ) Δακτύλιος με ανιχνευτές ποζιτρονίων (Scanner) της PET-Kamera, ) Εγκάρσια τομή στο σώμα του ασθενούς, ) Θέση της β + διάσπασης με εκπομπή ποζιτρονίου, ) Εκπομπή φωτονίων με ίση ενέργεια και σε γωνία 180. Εικ. 9 Νεαρή ασθενής με καρκίνο του μαστού. Με τη μέθοδο 18 F- PET διαπιστώθηκαν μεταστάσεις σε οστά της σπονδυλικής στήλης, των πλευρών και της λεκάνης. 5

6 3. Ο συνδυασμός PET/CT PET/CT είναι ο συνδυασμός των δύο προαναφερθέντων διαγνωστικών μεθόδων α) της Υπολογιστικής Αξονικής Τομογραφίας (CT) και β) της Τομογραφίας Ποζιτρονιακής Εκπομπής (PET) σε ένα μηχάνημα. Σε μια μόνο εξέταση και χωρίς να μετακινηθεί ο ασθενής, λαμβάνονται από το μηχάνημα αυτό εικόνες CT, που αναδεικνύουν την ανατομία των οργάνων του οργανισμού και εικόνες PET, που αναδεικνύoυν την λειτουργία των ίδιων οργάνων. Με κατάλληλο λογισμικό επιτυγχάνεται η σύντηξη των δύο εικόνων, δηλαδή η συμπαρουσίαση για την ίδια τομή της εικόνας CT με την εικόνα PET. Με την αλληλοεπικάλυψη των ανατομικών και λειτουργικών εικόνων του οργανισμού απεικονίζονται στην ουσία ταυτόχρονα οι ζώντες υγιείς ιστοί και οι παθολογικοί. Για το λόγο αυτό η μέθοδος PET/CT είναι πολύ σημαντική καθώς επιτυγχάνεται η διάγνωση της νόσου ακριβέστερα και σε πρώιμα στάδια με συνέπεια να γίνεται σωστότερη η διαχείριση του ασθενούς. Πως γίνεται η εξέταση με τον Τομογράφο PET/CT Το κυριότερο ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται για το απεικονιστικό σύστημα PET/CT είναι το 18 F FDG ( το FDG = φθόριοδεσόξυγλυκόζη, είναι ένα ανάλογο της γλυκόζης, το οποίο επισημαίνουμε με 18 F). Το 18 F FDG χορηγείται ενδοφλέβια στον ασθενή και συγκεντρώνεται επιλεκτικά σε ιστούς που παρουσιάζουν μεγάλη μεταβολική δραστηριότητα (αυξημένη γλυκόλυση, αυξημένη σύνθεση πρωτεϊνών και DNA), όπως είναι οι νεοπλασίες, αλλά και οι φλεγμονώδεις ιστοί. Έτσι η PET/CT πλεονεκτεί σε σύγκριση με τις καθιερωμένες τομογραφικές τεχνικές (CT και MRΤ), καθώς παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για τη μορφολογία, το μέγεθος και την ακριβή εντόπιση των αλλοιώσεων, αλλά και για τη μεταβολική δραστηριότητά τους. Τα μόνα όργανα στα οποία παρουσιάζονται υψηλές συγκεντρώσεις του 18 F FDG υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι η καρδιά, ο εγκέφαλος και η ουροδόχος κύστη. Μετά την ενδοφλέβια ένεση με 18 F FDG ο ασθενής παραμένει για μια περίπου ώρα σε ήσυχο και σκοτεινό δωμάτιο χωρίς καμία σωματική δραστηριότητα και στη συνέχεια προσέρχεται στην εξεταστική κλίνη, όπου και υποβάλλεται σε μετρήσεις CT και PET από τον τομογράφο PET/CT. Μετά το πέρας της εξέτασης γίνεται επεξεργασία των δεδομένων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να πάρουμε τις εικόνες σύντηξης (fusion). Για τη σωστή διάγνωση κατά τη μελέτη των εικόνων σύντηξης απαιτείται η συνεργασία εξειδικευμένου προσωπικού, του πυρηνικού ιατρού και του ακτινολόγου. Εικ. 10 Πάνω: Ο τομογράφος PET/CT. Κάτω: Σχηματική παράσταση του απεικονιστικού συστήματος PET/CT. 6

7 Εφαρμογές του Τομογράφου PET/CT Ο σημαντικότερος τομέας εφαρμογών της μεθόδου PET/CT είναι η Ογκολογία. Περίπου 90% των κλινικών εφαρμογών της αφορούν τη διερεύνηση ογκολογικών παθήσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων πληροφοριών που παρέχει η μέθοδος στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται: α) η διάγνωση της νόσου, β) ο προσδιορισμός του σταδίου της νόσου (δηλ. στο πόσο εκτεταμένη είναι η νόσος και αν επιδέχεται ή όχι χειρουργική θεραπεία), γ) η αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή (ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία), δ) ο ακριβής σχεδιασμός του πεδίου ακτινοβολήσεως κατά την ακτινοθεραπεία, ε) ο προσδιορισμός του καταλληλότερου σημείου του οργανισμού για βιοψία. Οι βασικότερες μορφές καρκίνου που μπορούν να ανιχνευθούν με τη μέθοδο PET/CT είναι οι ακόλουθες: ο καρκίνος του πνεύμονα, τα λεμφώματα, ο καρκίνος οισοφάγου, στομάχου, παχέος εντέρου, ο καρκίνος μαστού, μήτρας, θυρεοειδούς αδένα και οι όγκοι εγκεφάλου. To 25% των θανάτων από καρκίνο οφείλεται στον καρκίνο του πνεύμονα. Η μορφή αυτή του καρκίνου είναι ο κακοήθης όγκος με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Η μέθοδος PET/CT συμβάλει ουσιαστικά στην σταδιοποίηση της νόσου. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της μεθόδου στην περίπτωση των λεμφωμάτων, όπου μετά τη θεραπευτική αγωγή εμφανίζεται μάζα μαλακών μορίων. Με τις συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους (πχ CT) δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν πρόκειται για νεκρωμένο ή ενεργό ιστό. Μέσω της αυξημένης ή όχι μεταβολικής δραστηριότητας στην εν λόγω μάζα, η PET/CT μπορεί να συμβάλει ώστε ο γιατρός να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Εικ. 11 Μικρή μετάσταση στο συκώτι σε ασθενή που εγχειρίστηκε για καρκίνο στο παχύ έντερο. Οι μικρές αυτές μεταστάσεις δεν φαίνονται ούτε με τις ακτίνες Χ (CT), ούτε με τη μαγνητική τομογραφία. (MRT). Επίσης η PET/CT μπορεί να συμβάλει στην περίπτωση ογκολογικών ασθενών, που έχουν χειρουργηθεί, μέσω της ανίχνευσης υποτροπών ή υπολειμμάτων της νόσου στην περιοχή της χειρουργικής επέμβασης. Όπως είναι γνωστό στην περιοχή της εγχείρησης αναπτύσσεται νέος ιστός, ο οποίος δύσκολα μπορεί να διερευνηθεί με τις συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους. Εκτός όμως από τα θετικά ευρήματα θα πρέπει να αναφερθούν και τα ψευδώς θετικά ευρήματα, τα οποία οφείλονται κυρίως σε καλοήθεις όγκους, σε φλεγμονές, τραυματισμούς ή πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα με την Ογκολογία ένας άλλος σημαντικός τομέας εφαρμογών της μεθόδου PET/CT είναι η Νευρολογία. Περίπου 10% των κλινικών εφαρμογών της PET/CT αφορά τη διάγνωση νευρολογικών Παθήσεων. Οι κυριότερες ενδείξεις της μεθόδου στον τομέα αυτό αφορούν κυρίως στη διερεύνηση της άνοιας, της επιληψίας και των όγκων του εγκεφάλου. 7

8 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 25Α. Εύρεση περιοχών σου σώματος του ασθενούς με υψηλές συγκεντρώσεις ραδιοφαρμάκου. 1. Από την επιφάνεια εργασίας στην οθόνη του Η/Υ επιλέξτε το πρόγραμμα MedStamp Reporter 2. Στη συνέχεια επιλέξτε κατά σειρά: File Open local study C:/Medstamp/Sample PET- CT datasets JH Scan Files Load. Με τα βήματα αυτά εισάγουμε στο πρόγραμμα τα πειραματικά δεδομένα ενός συγκεκριμένου ασθενούς ο οποίος έχει υποβληθεί σε μετρήσεις με τον τομογράφο PET/CT. Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζονται τέσσερις εικόνες. Στο κάτω μέρος κάθε εικόνας εμφανίζεται η ένδειξη Slice = 150/299, που σημαίνει ότι βλέπουμε την τομή 150 από το σύνολο των 299 τομών που έγιναν σ όλο το σώμα του ασθενούς: α) Πάνω δεξιά εμφανίζεται η εικόνα PET για μια τομή (πχ 150) στο σώμα του ασθενούς. β) Πάνω αριστερά εμφανίζεται η εικόνα CT για την ίδια τομή. γ) Κάτω αριστερά γίνεται αλληλοεπικάλυψη των εικόνων α) και β) (σύντηξη εικόνων). δ) Κάτω δεξιά παρουσιάζεται μια εικόνα PET για ολόκληρο το σώμα του ασθενούς. Η κόκκινη οριζόντια γραμμή στην εικόνα αυτή δείχνει τη θέση της τομής Με τη βοήθεια του δείκτη τομών (cursor) δείτε τις εικόνες PET, τις εικόνες CT και τις αντίστοιχες εικόνες σύντηξης σε διάφορες τομές του σώματος του ασθενούς. Για να γίνει αυτό πηγαίνετε με το ποντίκι στην εικόνα δ) κάτω δεξιά και κάντε αριστερό κλικ σε οποιαδήποτε θέση του σώματος ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και του πληκτρολογίου. 4. Ο δείκτης SUV (Standardized Update Volume) είναι το μέγεθος στο οποίο βασίζεται ο πυρηνικός ιατρός για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ραδιοφαρμάκου σε διάφορα σημεία του σώματος του ασθενούς. Ο δείκτης αυτός (χωρίς μονάδες) είναι συνάρτηση του βάρους του ασθενούς, της ενεργότητας Α0 του ραδιοφαρμάκου κατά τη χρονική στιγμή t0, του φυσικού χρόνου υποδιπλασιασμού του ραδιοφαρμάκου Τ1/2 και του χρόνου t που έχει παρέλθει μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Υψηλή τιμή SUV σε κάποιο σημείο του σώματος του ασθενούς σημαίνει μεγάλη συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου στο σημείο αυτό (σκουρόχρωμες περιοχές στην εικόνα PET). 5. Με τη βοήθεια του δείκτη τομών βρείτε στις τομές PET 76 και 173 περιοχές με υψηλές τιμές του δείκτη και προσπαθήστε με τη βοήθεια των εικόνων σύντηξης να προσδιορίσετε σε ποια όργανα του σώματος του ασθενούς αντιστοιχούν. Για την εμφάνιση των τιμών SUV σε κάθε σημείο του σώματος ακολουθείστε τα βήματα: Δεξί κλικ σε οποιοδήποτε μέρος της οθόνης Επιλέξτε το εικονίδιο. Στη συνέχεια με αριστερό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της εικόνας PET εμφανίζεται ένας κόκκινος μικρός κύκλος, δίπλα στον οποίο αναγράφονται η μέση τιμή και η μέγιστη τιμή SUV για την επιφάνεια που καλύπτει ο κύκλος αυτός. 25Β. Προσδιορισμός του ισοτόπου και υπολογισμός της ενεργότητάς του στο ραδιοφάρμακο. 1. Ακολουθώντας τα βήματα: settings SUV settings εμφανίζεται στην οθόνη του Η/Υ ένας πίνακας με τις τιμές των μεγεθών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του δείκτη SUV. 8

9 2. Στην τρίτη γραμμή του πίνακα αναγράφεται ο φυσικός χρόνος υποδιπλασιασμού Τ1/2 του ραδιονουκλιδίου σε δευτερόλεπτα (s). Συγκρίνοντας το χρόνο αυτό με τις τιμές των Τ1/2 που αναγράφονται στον πίνακα 1, να προσδιορίσετε το ραδιοϊσότοπο που χρησιμοποιήθηκε για την επισήμανση του ραδιοφαρμάκου. Με βάση τη διαπίστωση που κάνατε, ποιο ραδιοφάρμακο υποθέτετε ότι χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των εικόνων ΡΕΤ; Bρείτε σε ποια σετ τομών εντοπίζονται ο εγκέφαλος και η ουροδόχος κύστη και εξηγείστε την υψηλή συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου στα όργανα αυτά. 3. Στην δεύτερη γραμμή του πίνακα των SUV settings αναγράφεται σε Bq η ενεργότητα Α0 του ραδιονουκλιδίου τη χρονική στιγμή (t0) της χορηγήσεως του ραδιοφαρμάκου στον ασθενή. Αν υποθέσουμε ότι η εξέταση του ασθενούς με τον τομογράφο PET/CT άρχισε μία ώρα μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου, να προσδιορίσετε σε MBq την ενεργότητα του ισοτόπου κατά την έναρξη της εξέτασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το νόμο των ραδιενεργών διασπάσεων: A=A 0 e -ln2 t / T 1/2. Όπου: Α = η ενεργότητα κατά την έναρξη της εξέτασης, Α0 = η ενεργότητα κατά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου στον ασθενή τη χρονική στιγμή t0, Τ1/2 = ο φυσικός χρόνος υποδιπλασιασμού του ραδιονουκλιδίου, t = το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη χρονική στιγμή t0 μέχρι την έναρξη της εξέτασης δηλ 1 h. 25Γ. Υπολογισμός του όγκου μορφωμάτων με υψηλή συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου. 1. Με τη βοήθεια του δείκτη τομών δείτε την εικόνα PET, την εικόνα CT και την αντίστοιχη εικόνα σύντηξης για την τομή 81. Στη δεξιά πλευρά της εικόνας PET παρατηρούμε την ύπαρξη μιας σκουρόχρωμης κυκλικής επιφάνειας. Συγκρίνοντας την τιμή SUV της σκιερής αυτής επιφάνειας με τις τιμές των παρακείμενων ιστών (φωτεινές επιφάνειες), διαπιστώστε την αυξημένη συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου σ αυτή τη σκουρόχρωμη επιφάνεια. 2. Χρησιμοποιώντας τα βέλη του πληκτρολογίου δείτε τις παρακείμενες τομές PET, πάνω και κάτω από την τομή 81 (slices 79, 80, 81, 82, 83). Παρατηρείστε ότι σε κάθε τομή το σχήμα της σκιερής επιφάνειας είναι περίπου κυκλικό, γεγονός που σημαίνει ότι στις τρεις διαστάσεις το μόρφωμα έχει σχήμα σφαιρικό. 3. Μετρήστε τη διάμετρο της σφαίρας αυτής σε mm, μετρώντας τη διάμετρο της σκιερού κύκλου για την τομή 81 (τομή στο μέσον του σφαιρικού όγκου). Για να δείτε καλύτερα την εικόνα της τομής αυτής, μπορείτε να την μεγεθύνετε κάνοντας διπλό αριστερό κλικ πάνω στην εικόνα PET. Για να μετρήσετε τη διάμετρο του κύκλου ακολουθείστε τα βήματα: Δεξί κλικ οπουδήποτε στην οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο στο ποντίκι τραβήξτε μια γραμμή από το ένα άκρο του κύκλου μέχρι το διαμετρικά αντίθετο άκρο, στη συνέχεια αφήστε το αριστερό πλήκτρο και πατήστε μία φορά το δεξί. Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζεται η ευθεία γραμμή που χαράξατε και δίπλα της αναγράφεται το μήκος της σε mm. Επαναλαμβάνοντας το διπλό κλικ η εικόνα επανέρχεται στο προηγούμενο μέγεθός της. 4. Υπολογίστε τον όγκο του μορφώματος με τη βοήθεια της σχέσης V = 4/3 π R 3, όπου V είναι ο όγκος σφαίρας που έχει ακτίνα R. Πόσος είναι ο όγκος αυτός σε cm 3 ; 9

10 25Δ. Μέτρηση του μήκους ενός οργγάνου και προσδιορισμός του πάχους μιας εγκάρσιας τομής. 1. Αφού κάνετε αρχικά δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, επιλέξτε από τα εικονίδια που εμφανίζονται τη δυνατότητα All. Στην οθόνη του Η/Υ εμφανίζονται τώρα όχι μόνο εικόνες από εγκάρσιες τομές αλλά και από κατακόρυφες τομές (coronal). 2. Κάνετε πρώτα δεξί κλικ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο. 3. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο μετακινήστε το ποντίκι και δείτε στην ολόσωμη εικόνα CT (πάνω αριστερά) τη σπονδυλική στήλη του ασθενούς. 4. Βρείτε σε ποιο σετ εγκάρσιων τομών περιλαμβάνεται η σπονδυλική στήλη: Δεξί κλικ σε οποιοδήποτε μέρος της οθόνης επιλέξτε το εικονίδιο. Σε κάθε εικόνα εμφανίζεται μια κόκκινη κάθετη και μια κόκκινη οριζόντια γραμμή. Οι γραμμές αυτές αντιστοιχούν σε τομές στο σώμα του ασθενούς. Υπολογίστε τον αριθμό των τομών που περιλαμβάνονται στο σετ αυτό και υπολογίστε το μήκος της σπονδυλικής στήλης σε mm χρησιμοποιώντας το εικονίδιο. 5. Εφαρμόζοντας την απλή μέθοδο των τριών υπολογίστε ποιο μήκος σε mm αντιστοιχεί σε μία τομή (πάχος τομής). 6. Ακολουθήστε τα βήματα: Tools show DICOM header και ανοίξτε το αρχείο DICOM. Στο αρχείο αυτό αναγράφεται η πραγματική τιμή για το πάχος μιας τομής (Slice Thickness). Συγκρίνετε το πάχος που υπολογίσατε με την αποδεκτή τιμή και βρείτε το σχετικό σφάλμα εt(%). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ψαρράκος Κ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Τόμος Α). University Studio Press, Τέταρτη Έκδοση, Θεσσαλονίκη Γεωργίου Ε, Lowe VJ, Προυκάκης Χ. Κλινική Ποζιτρονική Τομογραφία (PET), Μοριακή απεικόνιση με PET και PET/CT. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα Yeung HW, Schöder H, Smith A, Gonen M, Larson SM. Clinical value of combined positron emission tomography/computed tomography imaging in the interpretation of 2- deoxy-2-[f-18]fluoro-d-glucose-positron emission tomography studies in cancer patients. Mol Imaging Biol. 2005; 7(3): Schöder H, Yeung HWD, Larson SM. CT in PET/CT: Essential Features of Interpretation. Journal of Nuclear Medicine 2005; Vol. 46 No Gutzeit A, Antoch G, Kuhl H, Egelhof T, Fischer M, Hauth E, Goehde S, Bockisch A, Debatin J, Freudenberg L. Unknown primary tumors: detection with dual-modality PET/CT - initial experience. Radiology 2005; 234(1):

11 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. Άσκηση 25 Τομογραφία PET/CT - Σύντηξη Εικόνων ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μελετήστε την άσκηση και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις 1) Περιγράψτε συνοπτικά την αρχή λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (CT). 2) Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας της Τομογραφίας Ποζιτρονιακής Εκπομπής (PET). 11

12 3) Τι είναι η συνδυασμένη διαγνωστική μέθοδος PET/CT. 4) Ποιο είναι το σημαντικότερο ραδιοφάρμακο και πως χρησιμοποιείται αυτό κατά την εξέταση με τον τομογράφο PET/CT; 5) Ποιες είναι οι σημαντικότερες πληροφορίες που μπορεί να παρέχει η μέθοδος PET/CT κατά την εφαρμογή της στην ογκολογία; 12

13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. Άσκηση 25 Τομογραφία PET/CT - Σύντηξη Εικόνων ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 25Α. Εύρεση περιοχών σου σώματος του ασθενούς με υψηλές συγκεντρώσεις ραδιοφαρμάκου. Τομή 76 Μέγιστη Τιμή SUV: Όργανο του σώματος: Τομή 173 Μέγιστη Τιμή SUV: Όργανο του σώματος: 25Β. Προσδιορισμός του ισοτόπου και υπολογισμός της ενεργότητάς του στο ραδιοφάρμακο. Τ 1/2 = Ισότοπο: Ραδιοφάρμακο: Εγκέφαλος Ουροδόχος κύστη Σετ τομών: Σετ τομών: A 0 = Τ 1/2 = t = Υπολογισμός της ενεργότητας Α σε MBq: A=A 0 e -ln2 t / T 1/2 = 25Γ. Υπολογισμός του όγκου μορφωμάτων με υψηλή συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου. Διάμετρος D του σφαιρικού μορφώματος σε mm: Υπολογισμός του όγκου V του μορφώματος σε cm 3 : 3 V 4 π R = 3 25Δ. Μέτρηση του μήκους ενός οργγάνου και προσδιορισμός του πάχους μιας εγκάρσιας τομής. Σπονδυλική Στήλη Σετ τομών: Αριθμός τομών: Μήκος σε mm: Υπολογιζόμενο πάχος τομής: Αποδεκτή τιμή: ε t(%): 13

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική Μαριάννα Κοκόλη Ραδιενέργεια: εκπομπή σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ορισμένους ασταθείς πυρήνες ατόμων στοιχείων που ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπολογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Η Υπολογιστική Τοµογραφία ή Αξονική Τοµογραφία, έχει διεθνώς επικρατήσει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Computed Tomography. Θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής e-mail: pkaraisk@med.uoa.gr ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ακριβής και έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

15/1/2018. Δρ. Σάββας Παρασκευόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη 2-5 /11/ ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο

15/1/2018. Δρ. Σάββας Παρασκευόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη 2-5 /11/ ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο Η χρήση του PET CT στην Ογκολογία και όχι μόνο Δρ. Σάββας Παρασκευόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη 2-5 /11/2017 11ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο 1 Τι είναι το PET SCAN; Η Pet scan (pozitron emission

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Εισαγωγή Πυρηνική Ιατρική: διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που απαιτούν την εισαγωγή ραδιενέργειας στον οργανισμό με ενδοφλέβια ένεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η Ποζιτρονιακή τομογραφία (PET) είναι μια μοριακή τομογραφική τεχνική η οποία μελετά με τη βοήθεια ειδικών ραδιοφαρμάκων που εκπέμπουν ποζιτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής e-mail: pkaraisk@med.uoa.gr ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ακριβής και έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ; Μία 5ετής ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί διάφορες απεικονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 7. Υπολογιστική τοµογραφία Η ανάγκη απεικόνισης στις 3- ιαστάσεις Στην κλασική ακτινολογία η τρισδιάστατη ανθρώπινη ανατοµία προβάλλεται πάνω στο ακτινογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT)

Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT) Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT) Νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι Αξονική-Υπέρηχοι-Μαγνητική Υβριδικά συστήματα PET/CT Κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Πυρηνική Απεικόνιση

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Πυρηνική Απεικόνιση University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Πυρηνική Απεικόνιση Πυρηνική Ιατρική Ακόμα ένας τρόπος για να βλέπουμε μέσα στο ανθρώπινο σώμα Χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT Λύρα Μ, Γώγος Κ Φιλιππόπουλος Κ, Ιορδάνου Ι, Βλάχος Λ. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 9. Υπολογιστική τοµογραφία και 3 απεικόνιση-περίληψη/συµπεράσµατα Για την Ιστορία Nobel prizes Roentgen (1901): Discovery of X-rays X Hounsfield & Cormack

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι Ιουλία Μαλαμίτση Πυρηνικός Ιατρός Αναπλ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Χ.Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ: Ιατρική Ακτινοφυσική Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

(Computed Tomography, CT)

(Computed Tomography, CT) Υπολογιστική Τοµογραφία (Computed Tomography, CT) Κωσταρίδου Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Περιεχόµενα µαθήµατος Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από πολλαπλές αλλαγές του μεταβολισμού. Η χαρακτηριστική μεταβολική λειτουργία μπορεί να μετρηθεί in vivo με τη βοήθεια ενός ραδιοσημασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση ακτίνων Χ

Απορρόφηση ακτίνων Χ Σύνταξη άσκησης: Κουμπούρας Γεώργιος Τζιάτζιος Χρήστος Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες στο Γ.Τ.Θ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Άσκηση 27 Απορρόφηση ακτίνων Χ ΣΚΟΠΟΣ Κατά τη χρήση των ακτίνων Χ στην

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση: Αρχές ποζιτρονικής τοµογραφίας. K. ελήµπασης

Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση: Αρχές ποζιτρονικής τοµογραφίας. K. ελήµπασης Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση: Αρχές ποζιτρονικής τοµογραφίας K. ελήµπασης Ποζιτρονική τοµογραφία Ανήκει στη ραδιοισοτοπική απεικόνιση Μηχανισµός εκποµπής ποζιτρονίου (e + ): Μετατροπή ενός πρωτονίου σε νετρόνιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Στο ακτινολογικό τμήμα παράγονται εικόνες Οι εικόνες περιέχουν σε διαφορετικό βαθμό πληροφορίες: ανατομίας λειτουργίας Διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι παράγουν εικόνες με διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές ποζιτρονικής τομογραφίας. Κ. ελήμπασης

Αρχές ποζιτρονικής τομογραφίας. Κ. ελήμπασης Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση: Αρχές ποζιτρονικής τομογραφίας 1 Ποζιτρονική τομογραφία Ανήκει στη ραδιοισοτοπική απεικόνιση Μηχανισμός εκπομπής ποζιτρονίου (e + ): Μετατροπή ενός πρωτονίου σε νετρόνιο: p n+

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η χρήση ακτίνων-χ και ραδιοϊχνηθετών συνηθίζεται: Στην Ιατρική:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μελετάμε τις νοητικές λειτουργίες;

Πώς μελετάμε τις νοητικές λειτουργίες; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 2 Ερευνητικές μέθοδοι της Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος Πώς μελετάμε τις νοητικές λειτουργίες; Πειραματική γνωστική ψυχολογία Μελέτη των νοητικών λειτουργιών φυσιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Πανοραμική ακτινογραφία Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Ενδοστοματικές ακτινογραφίες Εξωστοματικές ακτινογραφίες Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες κλινικές ανάγκες είναι: Οι ενδοστοματικές

Διαβάστε περισσότερα

PET-CT : περιορισμοίpitfalls. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Διευθύντρια τμήματος PET-CT Θεραπευτήριο «Υγεία»

PET-CT : περιορισμοίpitfalls. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Διευθύντρια τμήματος PET-CT Θεραπευτήριο «Υγεία» PET-CT : περιορισμοίpitfalls Ευθυμιάδου Ρωξάνη Διευθύντρια τμήματος PET-CT Θεραπευτήριο «Υγεία» PET/CT CT PET Κλινικές εφαρμογές PET-CT Καρδιολογία 5% Νευρολογία 5% Ογκολογία 90% PET-CT PET CT PET-CT Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Ραδιενεργές διασπάσεις Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Νουκλίδια Οι πυρήνες µε διαφορετικό αριθµό πρωτονίων ή/και νετρονίων ονοµάζονται νουκλίδια. Υπάρχουν 1500 περίπου νουκλίδια (φυσικά +τεχνητά). Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Κ. Νικήτα, Ph.D., M.D. Αναπλ. Καθηγήτρια. BioSim. Εργ. Βιοϊατρικών Προσοµοιώσεων & Απεικονιστικής Τεχνολογίας

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Κ. Νικήτα, Ph.D., M.D. Αναπλ. Καθηγήτρια. BioSim. Εργ. Βιοϊατρικών Προσοµοιώσεων & Απεικονιστικής Τεχνολογίας ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Κ. Νικήτα, Ph.D., M.D. Αναπλ. Καθηγήτρια Εισαγωγή! Καθιερωµένη µέθοδος ιατρικής απεικόνισης, που προσφέρει υψηλής ποιότητας εγκάρσιες εικόνες των εσωτερικών δοµών του σώµατος.! Βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Τυπική καμπύλη δόσης επιβίωσης για καρκινικά και υγιή κύτταρα μετά από ακτινοβόληση:

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Θέσεις Αντιθέσεις Διάγνωση και θεραπεία του βρογχογενούς καρκίνου Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Διευθυντής Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

PET CAMERA. Κύκλοτρο δίπλα σε εγκατάσταση PET

PET CAMERA. Κύκλοτρο δίπλα σε εγκατάσταση PET PET Camera PET CAMERA Κύκλοτρο δίπλα σε εγκατάσταση PET Αρχή Λειτουργίας PET Το ποζιτρόνιο που εκπέμπεται από κάθε ραδιονουκλίδιο εξουδετερώνεται από ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο των ιστών παράγοντας ένα ζεύγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ατοµικός αριθµός (Ζ): Μαζικός αριθµός (Α) : Ισότοπα : Ισοβαρή: Νοuκλίδιο: Ολικός αριθµός των πρωτονίων ενός πυρήνα. Χαρακτηρίζει το στοιχείο. Άθροισµα του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε 2 0 2 2 Διδάσκων Α. Ζησιμόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» H μέθοδος εφαρμόζεται ευρέος τα τελευταία χρόνια στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα και ιδιαίτερα στην επιλογή μεταξύ χειρουργήσιμου ή δυνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών.

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών. ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. Ακτινοβολία υποβάθρου

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. Ακτινοβολία υποβάθρου Μετρήσεις ακτινοβολίας υποβάθρου με τον απαριθμητή GEIGER MULLER Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος. ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη. Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη. Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας Προστάτη Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας Προστάτη (Treatment Planning): σύγκριση απεικόνισης μεταξύ Αξονικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, 2 Πυρηνικής Ιατρικής, 3 Ακτινολογίας και 4 Νευροχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις, Λάρισα

Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, 2 Πυρηνικής Ιατρικής, 3 Ακτινολογίας και 4 Νευροχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις, Λάρισα Ανώτερες Τεχνικές Μαγνητικής Τομογραφίας και η Συνεισφορά του Σπινθηρογραφήματος Εγκεφάλου στη Διαφορική Διάγνωση των Εξεργασιών Εγκεφάλου Β.Τσιτσία 1, Β.Βαλοτάσιου 2, Ε.Καψαλάκη 3, Κ.Φουντάς 4, Κ.Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 3. Δράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad. Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II

Φύλλο 3. Δράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad. Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II Φύλλο 3 1 ράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II όμως έχει τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του τρόπο συνεργασίας με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Δρ. Π. Κωνσταντινίδης Η Μαγνητική Τοµογραφία της σπονδυλικής στήλης αποτελεί εδώ και χρόνια την κορυφαία µέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις V: Υπολογιστική Τομογραφία CT, MRI, PET

Σημειώσεις V: Υπολογιστική Τομογραφία CT, MRI, PET HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις V: Υπολογιστική Τομογραφία CT, MRI, PET Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Υπολογιστική Τομογραφία α. Γενικές Αρχές: Στην κλασική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 Πρόεδροι Οργανωτικής Επιτροπής Ιωάννης Μπουκοβίνας Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδας Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Πρασόπουλος Καθηγητής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ-γ 4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ-γ (ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

H έρευνα στο CERN και οι ιατρικές εφαρμογές (Διδακτική πρόταση για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου)

H έρευνα στο CERN και οι ιατρικές εφαρμογές (Διδακτική πρόταση για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου) H έρευνα στο CERN και οι ιατρικές εφαρμογές (Διδακτική πρόταση για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου) Χαρατζόπουλος Παναγιώτης Φυσικός, Msc Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, Msc Ε-learning Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller ΑΠ1 Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εξασθενήσεως της ακτινοβολίας γ (ραδιενεργός πηγή Co 60 ) µε την βοήθεια απαριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός δόσης σε έγκυο που υποβλήθηκε σε ακτινολογικές εξετάσεις και εξέταση PET στο νοσοκομείο.

Υπολογισμός δόσης σε έγκυο που υποβλήθηκε σε ακτινολογικές εξετάσεις και εξέταση PET στο νοσοκομείο. Επιστημονική Εκδήλωση «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ» Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Υπολογισμός δόσης σε έγκυο που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας -Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης

Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας -Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CT 128 SLICES A. Γενικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές 1 Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενο από : 1.1 Gantry 1.2 Ακτινολογική λυχνία 1.3 Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 1.4 Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί την τρίτη αιτία διεθνώς, θανάτων από κακοήθη νόσο. Ο λόγος είναι ότι οι πολύποδες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Περιγράψτε τη μικρή (πνευμονική) κυκλοφορία και τη μεγάλη (συστηματική) κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι ο υπολογισμός του μέτρου της στιγμιαίας ταχύτητας και της επιτάχυνσης ενός υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μαστού & Κλινική Μαστού. Μέχρι χθες παράλειψη... από σήμερα πρόληψη!

Κέντρο Μαστού & Κλινική Μαστού. Μέχρι χθες παράλειψη... από σήμερα πρόληψη! Κέντρο Μαστού & Κλινική Μαστού Μέχρι χθες παράλειψη... από σήμερα πρόληψη! Η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική δημιούργησε το Πρότυπο Κέντρο Μαστού και την Κλινική Μαστού, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

12. Μέθοδοι ιατρικής και μοριακής απεικόνισης

12. Μέθοδοι ιατρικής και μοριακής απεικόνισης 12. Μέθοδοι ιατρικής και μοριακής απεικόνισης Ελένη Καλδούδη Η μη επεμβατική απεικόνιση δημιουργεί μια οπτική αναπαράσταση της εσωτερικής δομής ή και λειτουργίας ενός (εν ζωή) οργανισμού με βάση έμμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου, Αν. Καθ. Ακτινοφυσικός Μονάδα Ακτινοφυσικής, Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1896 Henri Becquerel ανακαλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης. ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης http://eclass.uoa.gr/courses/md73/ Ε. Παντελής Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εργαστήριο προσομοίωσης 10-746

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος. Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής ΕΣΥ

Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος. Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής ΕΣΥ Γυναίκα 53 ετών με ιστορικό ca ωοθηκών, αυξανόμενη τιμή CA 125, και λεμφαδενοπάθεια τραχήλου - μεσοθωρακίου με μετρίου βαθμού ανοσολογική διέγερση. Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Στις ερωτήσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδρασηφορτισµένων σωµατιδίωνµετηνύληκαιεφαρµογές

Αλληλεπίδρασηφορτισµένων σωµατιδίωνµετηνύληκαιεφαρµογές Αλληλεπίδρασηφορτισµένων σωµατιδίωνµετηνύληκαιεφαρµογές ηµήτρης Εµφιετζόγλου Εργ. ΙατρικήςΦυσικής Παν/µιο Ιωαννίνων demfietz@cc.uoi.gr, demfietz@yahoo.gr http://users.uoi.gr/demfietz/ Φορτισµένα 1 Φορτισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ Σ.N. ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΣ, Μ.D., Ph.D. Ογκολόγος Χειρουργός Αγγειοχειρουργός Στη χώρα μας το ποσοστό της ανακάλυψης καρκίνων του μαστού σε πρώιμο στάδιο ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 Δελτίο Τύπου Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 «Διαστημικές» προδιαγραφές στη διενέργεια και των πλέον λεπτών επεμβάσεων της σύγχρονης Νευροχειρουργικής και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, με τεράστια οφέλη για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Θεόδωρος Μερτζιμέκης ΑΘΗΝΑ 2016 2 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι όλα τα υλικά στοιχεία στη φύση δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Το πρόβλημα Ένας φίλος σας βρήκε ένα μικρό, πολύ όμορφο τεμάχιο διαφανούς στερεού και ζητά τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Περιεχόμενα ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΚΥΜΑΤΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΣ ΔΥΪΣΜΟΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

CERN ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

CERN ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ Χριστίνα Αναγνωστοπούλου Θοδωρής Θεολογίτης Μαρίνος Θεολογίτης Δήμητρα Κωνσταντοπούλου Γιούλη Χατζησάρρου B Aρσάκειο Λύκειο Εκάλης - Σχ.έτος 2015-2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΑΑ101 2 AA102 3 ΑΑ103 4 ΑΑ104 5 ΑΑ105 6 ΑΑ106 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΑΝΑΤΟΜΥ Ι ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ BIOSTATISTICS ΥΓΙΕΙΝΗ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ HYGIENE &

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( 0 ) ( e. ( t) ( ) λ ( ) dn dt. Ιδανική ισορροπία! t, ο λόγος των ενεργοτήτων Β/Α: λ λ. N b. c b b. η ενεργότητα = 0. δεν ειναι λb. tmax.

( ) ( 0 ) ( e. ( t) ( ) λ ( ) dn dt. Ιδανική ισορροπία! t, ο λόγος των ενεργοτήτων Β/Α: λ λ. N b. c b b. η ενεργότητα = 0. δεν ειναι λb. tmax. Αλυσίδες Ραδιενεργών ιασπάσεων A B C ιαδοχικές διασπάσεις: λ λ (σταθερός πυρήνας dn = λnd N η ενεργότητα dn = λnd λnd Αρχικές συνθήκες: της πηγης N ( = N δεν ειναι λ dn = λ N d Nc ( = c λ N ( = N ( e λ

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία µε Ραδιονουκλίδια

ιάγνωση και Θεραπεία µε Ραδιονουκλίδια ιάγνωση και Θεραπεία µε Ραδιονουκλίδια Θεοδοσία Μάϊνα Εργαστήριο Ραδιοφαρµάκων Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος», Αθήνα Απεικόνιση µε ακτίνες-χ Wilhelm Röntgen,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία του προστάτη σε ζώνες κατά McNeal

Ανατομία του προστάτη σε ζώνες κατά McNeal 15/1/2018 Νέα απεικονιστική προσέγγιση του καρκίνου του προστάτη. Θέσεις και περιορισμοί του σύγχρονου ακτινολόγου. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσ.Παπαγεωργίου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography)

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) Mαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου,Αν Καθηγήτρια Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2003 Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) ιαγνωστική συνεισφορά 2003 Maria Lyra Georgosopoulou Σπινθηρομαστογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ακτινογραφία θώρακος Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση της ακτινολογικής εξέτασης του θώρακα Φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Section A: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Section A: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΟΡΘΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Section A: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A1. Εθνικότητα Ελληνική Άλλη Εθνικότητα Άλλη Εθνικότητα A2. Τωρινό Επάγγελμα A3. Έτη στο τωρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ Αλληλεπιδράσεις σωματιδίων α, β, ακτίνων γ και νετρονίων Φυσικά και χημικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

«Σύντηξη ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων CT-MRI για την ακτινοθεραπευτική αγωγή».

«Σύντηξη ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων CT-MRI για την ακτινοθεραπευτική αγωγή». Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής «Σύντηξη ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων CT-MRI για την ακτινοθεραπευτική αγωγή». Ασλανίδου Σοφία Α.Ε.Μ. 12819 Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα