ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης δράσης του Δήμου Χερσονήσου A.2 Προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2013 στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩ & ΔΡΑΣΕΩ ΑΑ ΔΙΕΥΘΥΣΗ, ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Β.1 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Β.2 Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Β.3 ομική Υπηρεσία Β.4 Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Β.5 Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας Β.6 Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού Β.7 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Β.8 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Β.9 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Β.10 Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου Β.11 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΑΚΕΣ: Γ.1 ΤΕΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Γ.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩ ΕΞΟΔΩ ΕΤΟΥΣ

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης δράσης του Δήμου Χερσονήσου Το Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2013, αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες η νέα αυτοδιοικητική δομή ασκεί τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες της, λαμβάνοντας υπόψη : Α) τις επιταγές του νόμου, Β) τις αρχές και τις πολιτικές δεσμεύσεις προς τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης με αναφορά στο εθνικό πλαίσιο και στην αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020». Γ) τους σημαντικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την πρωτοφανή οικονομική συγκυρία: μειωμένες βασικές χρηματοδοτήσεις, μη απόδοση προβλεπόμενων εσόδων από το κράτος, επενδυτική άπνοια, συρρίκνωση των εσόδων που αφορούν στα δημοτικά τέλη. Ο Δήμος Χερσονήσου, παρά την ανωτέρω συγκυρία, έχει πραγματοποιήσει πολύ σοβαρά βήματα που αφορούν στη διοικητική του οργάνωση και στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό του: Ψηφίστηκε και εφαρμόζεται ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πραγματοποιήθηκαν οι συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των δημοτικών επιχειρήσεων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απογραφή των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου Δήμου Χερσονήσου καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων και ο Ισολογισμός έναρξης του νέου Δήμου Καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο το οποίο περιλαμβάνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό 3

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 για την εκπλήρωση του προσδοκώμενου οράματος για την ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου. Καταρτίστηκε και κατατέθηκε προς Έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Βιώσιμης Ενέργειας, στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) A.2 Προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2013 στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού Μέσα από το Σχέδιο Δράσης του έτους 2013, του Δήμου Χερσονήσου, καταδεικνύονται οι προτεραιότητες που θα λειτουργήσουν ως σταθερές για την διοικητική λειτουργία και οργάνωση του Δήμου, για την ανάπτυξη της οικονομίας, για την κοινωνική συνοχή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Το Σχέδιο Δράσης του Έτους 2013 του Δήμου Χερσονήσου, σαφώς δεν είναι δυνατό να ενσωματώσει, συνολικά, τα έργα και τις ενέργειες που προτείνονται αλλά οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστική και αντικειμενική η ιεράρχηση που γίνεται σε συνεργασία με τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, τα λοιπά αρμόδια όργανα και τους τοπικούς φορείς. Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι, εκτός των αντικειμενικών συνθηκών που περιγράψαμε, παράλληλα με τον αναπτυξιακό βηματισμό μας, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη φάση μετάβασης που οδηγεί σε εξυγίανση και ανορθολογισμό της λειτουργίας μας, λαμβάνοντας ακόμα υπόψη ότι καλούμαστε να συν-λειτουργήσουμε με άλλες υπηρεσίες και φορείς του κράτους και μη. Όσον αφορά στα νέα έργα, καταθέτουμε ότι, πέραν των οποίων έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν καθώς είναι αντιληπτό πως οι στοιχειώδεις ανάγκες που αναφέρονται σε πάσης φύσεως συντηρήσεις, στην καθαριότητα, 4

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 στις μετακινήσεις και γενικότερα στις ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου, είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Μεγάλη σημασία δίδουμε στην συμμετοχή μας στην από κοινού διεκδίκηση διατοπικών έργων με υπερτοπική σημασία και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα στις προσπάθειες που καταβάλουμε. H προετοιμασία και η ωριμότητα που είναι δυνατό να προσδοθεί μέσα από τις συντονισμένες ενέργειες, σε πολλές δράσεις, είναι το κλειδί που θα μας επιτρέψει: αφενός την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αλλά και την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ιδιαίτερα διεκδικητικός στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και αναγνωρίζεται το ίδιο και για τα ομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις μας. Ένα πολύ βασικό στοιχείο που τονίζεται, στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης 2013 του Δήμου Χερσονήσου, είναι η εξάντληση εκ μέρους μας όλων των δυνατοτήτων για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια τέτοια ενέργεια θα στηρίξει την αναπτυξιακή μας προοπτική και θα συμβάλλει ώστε ο Δήμος Χερσονήσου να συνεχίσει να αποτελεί ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό και χώρο επενδύσεων. Η ενέργεια αυτή, μαζί με πρωτοβουλίες ενισχύουν την πίστη στο αναπτυξιακό μας όραμα που είναι να αναδειχθεί ο Δήμος Χερσονήσου σε οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης 5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α.3 Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος δημοσίων έργων στον Δήμο Χερσονήσου Ο Δήμος Χερσονήσου υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα τα έργα του οποίου είτε έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, είτε πρόκειται προγραμματισμένα να ξεκινήσουν. Έτσι, αυτή τη στιγμή στον Δήμο μας έχουμε ένα υψηλό συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης, βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης ή υποβολής για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημαντικά έργα και ενέργειες. 6

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΤΑ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" , Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την αντικατάσταση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Γουβών 4.511, Κατασκευή παιδικου σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ 8.567, Αποπεράτωση κτιριου 202 στην πρωην Αμερικανικη βασης Γουρνών ΘΗΣΕΑΣ , Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ , Μελέτη ανάδειξης παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ , Λοιπά ειδικά προγράμματα , Επιχορήγηση προγρ.πρασ.ααπτ. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κρασίου 1.000, Επιχορήγηση προγρ.πρασ.ααπτ.συντήρησης τοιχογραφιών Ι..Παναγ.Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές 1.000, Αναβάθμιση οικισμού Επισκοπης ΠΡΑΣΙΗ ΑΑΠΤ , Ανάπλαση οικισμών Αϊτανίων-Γαλύφας-Γαλυπε ΠΡΑΣΙΗ ΑΑΠΤ , Ανάπλαση πίσω γειτονιάς Σγουροκεφαλίου ΠΡΑΣΙΗ ΑΑΠΤ , Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Επισκοπής με οικισμό Χοχλακιές και γήπεδο ποδοσφαίρου (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΗ ΑΑΠΤ , Ολοκλήρωση δρόμου Πατητηριων,παρεμβάσεις σοκακιων εντος Καιν.Χωριού (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΗ ΑΑΠΤ , Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΗ ΑΑΠΤ , Διαμόρφωση δρόμου σύνδεσης οικισμού Καρτερού με οικισμό Ελιάς (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡΑΣΙΗ ΑΑΠΤΥΞΗ 1.000, Επιχορήγηση για την αξιοποίηση πηγών Καρκανιά ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙ Επιχορήγηση για τη διαμόρφωση φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙ Επιχορήγηση για την τοποθέτηση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων εντός της πρώην αμερ.βάσης Γουρνών ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙ Επιχορήγηση για την προμήθεια φωτιστικών LED Αστικού -Οδικού φωτισμού Δ.Χερσ/σου ΠΡΑΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα , Ανάδειξη-διατήρηση και προστασία βιοποικιλότητας του υγρότοπου Μαλίων ΕΣΠΑ , Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα , Επιχορήγηση για πυροπροστασία , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών , Ε.Π.Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής για την πράξη Τεχνική βοήθεια του Δήμου Χερσονήσου ,00 Α.5 Διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης Όσον αφορά στη διάρθρωση του Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Χερσονήσου, ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες του Δήμου που αναλύονται σε Άξονες - Μέτρα - Δράσεις, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί βασικά στην οργανωτική δομή των και στις λειτουργίες τους. Έτσι, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού ανά Γραφείο, Τμήμα και Διεύθυνση, που θα το υλοποιήσει ενώ τονίζεται ότι για πολλές δράσεις απαιτείται η συνεργασία μεταξύ πέρα της μία υπηρεσίας. 7

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Για την κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Χερσονήσου ελήφθησαν υπόψη: οι διατάξεις των περιπτώσεων γ & δ του άρθρου 11 της Υ.Α 18183/07 οι διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 4 του. 3852/2010, οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/ ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/ τ.α ). Επίσης, σε Παράρτημα του παρόντος παρουσιάζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 και ο Προϋπολογισμός έτους ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Β.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Β1.2. Λειτουργίες Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Προγραμματισμό, οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων του Δημάρχου Τήρηση, ενημέρωση και διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας του Δημάρχου Τήρηση του αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Ειδικών Συνεργατών και Ειδικών Συμβούλων του Δημάρχου Β.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΩΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩ ΣΧΕΣΕΩ Β.2.1. Λειτουργίες Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου και της πολιτικής επικοινωνίας με τους δημότες Οργάνωση εκδηλώσεων (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) 20 εκδηλώσεις, εορτές, συνελεύσεις Επιμέλεια εκδόσεων, εκπομπών του Δήμου 10 ενέργειες Παρακολούθηση δημοσιευμάτων που αφορούν στον Δήμο 8

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδι κός Περιγραφ ή δράσης Προβολή και διαφήμισ η του Δήμου Είδο ς δράσ ης Υπηρ εσία Χωροθ έτηση Δήμο Χερσο νήσου Β.2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩ Συνεχιζ Υπηρεσία Εμπλεκ όμενη ή υλοποίηση όμενες έα ς υπηρεσί ες Σ Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων Γραφείο Δημάρχ ου Χρονο προγραμ ματισμός 01/01/ /12/201 3 Προϋπ ολογισ μός δαπαν ών Πηγή χρημ Ίδιοι Πόροι Δαπάνες εκθέσεων Δαπάνες εθνικών, τοπικών εορτών 645 Συνδρομέ ς σε εφημερίδ ες κ.α. μέσα επικοινων ίας ενημέρωσ ης κα Υπηρ εσία Υπηρ εσία Υπηρ εσία Δήμο Χερσο νήσου Δήμο Χερσο νήσου Δήμο Χερσο νήσου Σ Σ Σ Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων Γραφείο Δημάρχ ου Γραφείο Δημάρχ ου Γραφείο Δημάρχ ου 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ Ίδιοι Πόροι Ίδιοι Πόροι Ίδιοι Πόροι Β.2.4. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων είναι να οργανωθεί η επικοινωνία του Δήμου Χερσονήσου με τους δημότες και με τους επισκέπτες αλλά και να τονωθεί η εξωστρέφεια του Δήμου Χερσονήσου ως ιδανικός τόπος μόνιμης κατοικίας, ως τόπος επενδύσεων, ως τουριστικός προορισμός, μέσα από αξιόλογη και αξιόπιστη προβολή και οργανωμένες δημόσιες σχέσεις. Επιπλέον, σκοπός είναι να οργανώνονται και να προβάλλονται εορτές και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου στον Δήμο Χερσονήσου με πρωτοβουλία των και των φορέων που έχει συστήσει αλλά και με τη συνεργασία άλλων φορέων και αρχών. Το Γραφείο συνεργάζεται στενά με το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και όποια άλλη υπηρεσία είναι αναγκαίο. 9

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β.3.1. Λειτουργίες Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών νομικής υποστήριξης προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων / στόχων / συμφερόντων του Δήμου (Γραφείο Δικηγόρων) Παρακολούθηση νομοθεσίας και νομολογίας και τήρηση αρχείου (Γραφείο Δικηγόρων) Γραμματειακή υποστήριξη Δικηγόρων (Γραφείο Δικηγόρων) Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΟΜΙΑΣ Β.4.1. Λειτουργίες Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Έλεγχος τήρησης διατάξεων, όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και σε σχετικές αποφάσεις οργάνων Έλεγχος τήρησης μέτρων για προληπτικούς λόγους Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας Προστασία της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας Έλεγχο επιχειρήσεων Διενέργεια αυτοψιών Επίδοση πάσης φύσεως εγγράφων Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Αστυνόμευση B.5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΦΑΕΙΑΣ Β.5.1. Λειτουργίες Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Εξασφάλιση πρόσβασης των δημοτών και τρίτων σε πληροφορίες που σχετίζονται με την δομή, οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του Δήμου Λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας των πολιτών με τον Δήμο για παράπονα, προτάσεις και υποδείξεις Χρησιμοποίηση των ΤΠΕ με σκοπό κάθε είδους ενέργεια και διαδικασία που συμβάλλει στην διαφάνειας στις σχέσεις του Δήμου προς τους δημότες ή τρίτους Εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου και γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης 10

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 B.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Β.6.1. Λειτουργίες Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Πρωτοβουλίες και Δράσεις για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης Συμβουλευτικές Δράσεις προς τους ανέργους Τήρηση μητρώων και στοιχείων για την υφιστάμενη τουριστική κατάσταση Σχεδιασμός προγραμμάτων για την αναβάθμιση του Τουριστικού προϊόντος Σχεδιασμός και πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής Ενίσχυση και αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε τοπικό επίπεδο (ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ και Κοινωφελής) Εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών 11

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Κωδικό ς Περιγρ αφή δράσης Παροχ ή επιστη μονική ς /επιχει ρησια κής υποστ ήριξης, για σύστα ση δομής τουρισ τικής ανάπτ υξης & προβο λής στο Δήμο Χερσο νήσου Β.6.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Είδο ς δρά σης Υπη ρεσί α Χωροθέ τηση Σ όλες τις Δημοτικέ ς Ενότητες Συνεχι ζόμεν η ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Γραφείο Τουρισμού Απασχόλησης & Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμ ματισμός 01/01/ /12/201 3 Προϋπολογι σμός δαπανών Πηγή χρημ Ίδιοι Πόροι " Εισφο ρά στο Δίκτυο Τουρι στικών Δήμων Εισφ ορά Σ όλες τις Δημοτικέ ς Ενότητες Σ Γραφείο Τουρισμού Απασχόλησης & Δ/νση Οικονομικ ών 01/01/ /12/ Ίδιοι Πόροι 12

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ Υλοποί ηση προγρ αμματ ικών συμβά σεων Προ μήθει α/υπ ηρεσ ία Σ όλες τις Δημοτικέ ς Ενότητες Σ/ Γραφείο Τουρισμού Απασχόλησης & Δ/νση Οικονομικ ών 01/01/ /12/ ,38 Ίδιοι Πόροι ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Β.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ Β.7.1. Λειτουργίες Περιγραφή λειτουργίας Υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης, των και των νομικών προσώπων του Δήμου Χερσονήσου για τις διαδικασίες σύνταξης των περιοδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης Υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης, των και των νομικών προσώπων του Δήμου Χερσονήσου για τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης. Παρακολούθηση, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των του Δήμου για την επίτευξη περιοδικών και ετήσιων στόχων Διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους Διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση πληροφοριών για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου Χερσονήσου Διενέργεια ερευνών Εκπόνηση μελετών και κανονισμών Εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης Εισήγηση για την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και έργων ανάπτυξης Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και ενημέρωση αρμόδιων οργάνων του Δήμου καθώς και των Διενέργεια διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα εθνικά ή και ευρωπαϊκά προγράμματα Υποστήριξη Δημάρχου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και διενέργεια απαραίτητων διαδικασιών για την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης Διαμόρφωση δεικτών αποτελεσματικότητας και απόδοσης Μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων ποιότητας, του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, της διαχειριστικής επάρκειας και άλλων πιστοποιήσεων Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 4 φορές το χρόνο 1 φορά το χρόνο 3 το χρόνο 2 το χρόνο 3 το χρόνο 3 το χρόνο 4 φορά το χρόνο 13

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου Χάρτα Εθελοντισμού Ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Παρακολούθηση Δράσεων του «Συμφώνου των Δημάρχων» Κατάθεση Υποψηφιότητας για τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Γραφεία Κατάθεση φακέλου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη συνεργαζόμενων τοπικών φορέων με τον Δήμο Χερσονήσου, στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραμματισμού 1 φορά το χρόνο 1 φορά το χρόνο Β.7.2. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου αποτελεί ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Ως εκ τούτου, η δράση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου είναι άμεσα συνδεδεμένη με όλους τους Άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου , με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Με τις εισηγήσεις του, τις έρευνες και τις μελέτες του συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και στην εφαρμογή τους μέσα από την εκπόνηση σχεδίων δράσης και κανονισμών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις όμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. 14

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Β.8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Β.8.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα Δ/νσης Διοικητικών Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα ΚΕΠ Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, έας Γενιάς, Εθελοντισμού κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση μητρώων και διαδικασιών προσωπικού Διαδικασία πρόσληψης μόνιμου και ορισμένου χρόνου προσωπικού Οργάνωση διαδικασιών εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού Λειτουργία κεντρικού πρωτοκόλλου και μέριμνα θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών θεμάτων σε Δημοτικές Ενότητες Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση μητρώων δημοτολογίου, αρρένων και εκλογικών καταλόγων Δημιουργία και τήρηση Εθνικού Δημοτολογίου Έκδοση πιστοποιητικών ατομικής και οικογενειακής κατάστασης Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση ληξιαρχικών γεγονότων και έκδοση ληξιαρχικών πράξεων Ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση Τ.Π.Ε & Η.Δ Διαχείριση συστημάτων Τ.Π.Ε & Η.Δ. Διαχείριση εξοπλισμού Τ.Π.Ε & Η.Δ. Εκπλήρωση έργου Κ.Ο.Σ.Ε Διαδικασίες που προβλέπονται από την Κεντρική Διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και που καθορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας Σχεδιασμός, συντονισμός, παρακολούθηση και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας Εφαρμογή πολιτικών ισότητας φύλων Σχεδιασμός προγραμματισμός εφαρμογής μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας παραγόμενου έργου 20 Συνεδριάσεις Δ.Σ 10 Συνεδριάσεις εκτός Δ.Σ 250 άτομα 20 άτομα 15 υπάλληλοι ανά έτος πρωτ. έγγραφα/συνεχής λειτουργία /οι εκλογικοί κατάλογοι 6 φορές το έτος (ανά 2μηνο) ανά έτος / εκδόσεις ληξιαρχικών πράξεων ανά έτος 15

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Τοπικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Ολοκλήρωση εκκρεμών διορισμών μονίμου προσωπικού Δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας για την εναλλακτική έκτιση των ποινών παραβατών Κατανομή Προσωπικού στις Υπηρεσίες Επιμόρφωση Προσωπικού (Ι.ΕΠ) Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών Βάσει Υπουργικών Αποφάσεων 1 το έτος Κωδικό ς Περιγρ αφή δράσης Εφαρμο γή προγρά μματος "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ " Ασφάλ ιστρα οχημά των Διοικη τικής Υπηρε σίας Είδο ς δρά σης Υπη ρεσί α Προ μήθει α/υπ ηρεσ ία Χωροθέ τηση Σ όλες τις Δημοτικέ ς Ενότητες Σ όλες τις Δημοτικέ ς Ενότητες Β.8.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩ Δ/ΣΗΣ Συνεχι ζόμεν η ή έα Σ Σ Υπηρεσία υλοποίησης Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & & Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Γραφείο Απασχόλη σης & Τουρισμο ύ Τμήμα Προμηθει ών Χρονο προγραμ μαισμός 01/01/ /12/ /01/ /12/201 3 Προϋπολογι σμός δαπανών Πηγή χρημ. 700 Ίδιοι Πόροι Ίδιοι Πόροι Συντή ρηση εφαρμ ογών λογισμ ικού Διοικη τικής Υπηρε σίας Υπη ρεσί α/πρ ομήθ εια Σ όλες τις Δημοτικέ ς Ενότητες Σ Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Όλες οι Δ/νσεις, οι Επιχειρήσ εις και τα ομικά Πρόσωπα του Δήμου 01/01/ /12/ Ίδιοι Πόροι 16

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β.8. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Άξονα προτεραιότητας 2 «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου και συγκεκριμένα με τα Μέτρα παρεμβάσεων 2.1 «Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα», 2.2 «Παιδεία/εολαία» και 2.6 «Ισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση»,. Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, εισηγείται τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και έας Γενιάς. Σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και εφαρμογής η Διεύθυνση συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα διοίκησης όπως και με τις άλλες υπηρεσίες. Επιπλέον είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Άξονα προτεραιότητας 4 «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου και των αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου και συγκεκριμένα με τα Μέτρα παρεμβάσεων 4.1 «Εσωτερική Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών του Δήμου», 4.2 «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και 4.3 «Εκσυγχρονισμός και Τ.Π.Ε» αφού η Δ/νση είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/ διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες, Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις όμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. 17

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΏ Β.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ Β.9.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Τμήμα Συγκοινωνιακών και Σχεδιασμό και υλοποίηση Κτιριακών Έργων συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων, εκπόνηση συγκοινωνιακών και κτιριακών μελετών, σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών, προσδιορισμός αναγκών κάθε έργου, Επίβλεψη εκτέλεσης έργων, παραλαβή έργων, τήρηση αρχείου και παροχή γραμματειακής υποστήριξης Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελέτη και εκτέλεση έργων που Έργων και Σηματοδότησης αφορούν στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού οδών, κτιρίων και χώρων του Δήμου. Εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών πινακίδων, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του Δήμου Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Επίσης έχει αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών 18

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Λειτουργία Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον των πόλεων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων σχετικά με θέματα εμπορικής δραστηριότητας, Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. Έχει αρμοδιότητες για την προστασία του καταναλωτή καθώς και για τη χορήγηση αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τμήμα Πολεοδομίας Το Τμήμα Πολεοδομίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Ειδικότερα, λειτουργεί Γραφείο πολεοδομικών εφαρμογών και Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών Β.9. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών, την αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις όμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στην Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. 19

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Περιγραφή λειτουργίας Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εισήγηση και μέριμνα για της εφαρμογή δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου. Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών. Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου. Αποκομιδή και Διαχείριση Αποβλήτων Έλεγχος και Εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας δικαιοδοσίας των Δήμων (σφαγεία, κοιμητήρια, περιβαλλοντική αποκατάσταση, ανάπλαση περιοχών, προγράμματα ΕΠΕΡΕΕΑ, πυροπροστασία κ.α.) Μελέτη και σχεδιασμός για την εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου. Πρόγραμμα ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (συνεργασία με «ΑΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ Α.Ε.») Μελέτη και λήψη μέτρων για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και οικισμών Μυοκτονίες εντομοκτονίες δημοτικών κτιρίων, πρόγραμμα καταπολέμηση Κουνουπιών, μέτρα διαχείρισης των εντόμων Rhynchophorus ferrugineus (κόκκινο σκαθάρι των φοινίκων) και Thaumetopoea pityocampa (πιτυοκάµπη ή κάμπια των πεύκων) Μελέτη και εκτέλεση έργων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος Καταγραφή ακτών - ορεινών όγκων ποταμών δασών βιότοπων. Καταγραφή δεδομένων για τη βιοποικιλότητα. Υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα Λειτουργία προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 1 φορά το έτος ΦΟΔΣΑ Σε ετήσια βάση 1 φορά ετησίως ανάλογα με τις υπάρχουσες προκηρύξεις 100 σκυλιά ετησίως 20

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Προηγούμενο Οικ. έτος (2012) Οι. Έτος 2013 Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.820.346,21 1.759.786,06

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΕΤΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΗ ΕΤΟΥ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΑΟΥΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΙΗΓΗΤΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ Το Πρόγραµµα ράσης του ήµου άουσας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4574/49444 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 431/429 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα