Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ"

Transcript

1 Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

2 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων Φυσική ιασύνδεση Τρόπος Πρόσβασης Γεωγραφική Κάλυψη Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στόχοι Ενότητας

3 ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Τα δίκτυα των ΗΥ επιτρέπουν τη διασύνδεση ανάµεσα σε χωροταξικά αποµακρυσµένες τερµατικές συσκευές. Η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης προϋποθέτει ένα σύνθετο καταµερισµό εργασίας, ο οποίος υλοποιείται µε τη συνεργασία ενός πλήθους από τηλεπικοινωνιακούς κόµβους Ο καταµερισµός εργασίας επεκτείνεται και στο εσωτερικό των τηλεπικοινωνιακών κόµβων Ο δικτυακός καταµερισµός εργασίας δηµιουργεί την ανάγκη για τον καθορισµό σχέσεων ανάµεσα στα συνεργαζόµενα µέρη αντικειµένου-περιεχόµενου εργασίας για τα συνεργαζόµενα µέρη κανόνων επικοινωνίας-συνεργασίας

4 Το υπόδειγµα του Internet Η πρόσβαση ενός υπολογιστή σε ένα ιστότοπο (web site) του ιαδικτύου (Internet) αποτελεί µια δηµοφιλή περίπτωση δικτυακής διασύνδεσης οι τερµατικές συσκευές είναι ο HY και ο εξυπηρετητής (server) στον οποίο φιλοξενούνται οι ιστοσελίδες φυσική σύνδεση του υπολογιστή µέσω µια κάρτας δικτύου (Network Interface Card, NIC) ή ενός modem διαµεσολάβηση του δικτύου Internet ρύθµιση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας TCP/IP χρήση ενός εργαλείου πλοήγησης.

5 Αντικείµενο Εργασίας: Φυσική ιασύνδεση Η φυσική διασύνδεση του υπολογιστή µε το δίκτυο προϋποθέτει την ύπαρξη µίας κάρτας διεπαφής (interface) η οποία θα συνδέει τον υπολογιστή µε το φυσικό µέσο µεταφοράς των δεδοµένων θα µετατρέπει τα δεδοµένα πληροφορίας σε ηλεκτρικά σήµατα κατανοητά για τον εκάστοτε τύπο δικτύου Όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε ένα τοπικό δίκτυο η κάρτα διεπαφής ονοµάζεται κάρτα δικτύου (Network Interface Circuit, NIC). συνδέεται µε τον υπολογιστή σε προκαθορισµένες θέσεις της µητρικής του κάρτας (PCI expansion Slots) ο τύπος της σύνδεσης διαφοροποιείται ανάλογα µε το φυσικό µέσο µετάδοσης του δικτύου

6 Κάρτα ικτύου Wi-Fi Κάρτα ικτύου Ethernet Κάρτα ικτύου

7 Αντικείµενο Εργασίας: Φυσική ιασύνδεση Όταν ο υπολογιστής συνδέεται µε το δίκτυο χρησιµοποιώντας το δίκτυο τηλεφωνίας, η κάρτα διεπαφής συνηθίζεται να ονοµάζεται modem (modulator-demodulator, διαµορφωτής-αποδιαµορφωτής) Το modem διαµορφώνει την προς αποστολή πληροφορία του υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι συµβατή µε τα πρωτόκολλα µετάδοσης του τηλεφωνικού δικτύου, και αντίστοιχα αποδιαµορφώνει την λαµβανόµενη πληροφορία, έτσι ώστε να είναι συµβατή µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας στο εσωτερικό του υπολογιστή. Ο συνηθισµένος τύπος modem για αναλογικές γραµµές κλασσικής τηλεφωνίας προσφέρει επικοινωνία µε ταχύτητες της τάξης των 56 kbps, ενώ πλέον η εισαγωγή της ΑDSL (Digital Subscriber Lines) τεχνολογίας προσφέρει ταχύτητες της τάξης των Μbps.

8 Modem PSTN Modem DSL Modem

9 Αντικείµενο Εργασίας: Αξιόπιστη Μεταφορά & ροµολόγηση εδοµένων Τα πρωτόκολλα TCP/IP αποτελούν ίσως τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα πρωτόκολλων επικοινωνίας ΗΥ Το πρωτόκολλο TCP οργανώνει τα υπό αποστολή δεδοµένα σε οµάδες, ρυθµίζει τη ροή αποστολής τους και διασφαλίζει την επιτυχή παραλαβή τους από τον υπολογιστή-αποστολέα στον υπολογιστή-παραλήπτη. Το πρωτόκολλο IP συνεργάζεται µε το TCP προσφέροντας υπηρεσίες διευθυνσιοδότησης οι οποίες καθιστούν εφικτή τη δροµολόγηση των δεδοµένων κατά µήκος του δικτύου.

10 Ρυθµίσεις TCP/IP σε ΗΥ

11 Αντικείµενο Εργασίας: ιεπαφή Χρήστη- ικτύου Τα προγράµµατα εφαρµογής αποτελούν ένα σηµείο διεπαφής ανάµεσα στον χρήστη και το δίκτυο. Για την περίπτωση του Internet το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα προγράµµατος εφαρµογής είναι τα προγράµµατα πλοήγησης. Οι λειτουργίες τους περιλαµβάνουν: Την αίτηση για την αποστολή πληροφορίας που αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα Την παραλαβή της πληροφορίας π.χ. την παραλαβή των αρχείων που αντιστοιχούν στην ιστοσελίδα Την αναπαράσταση της πληροφορίας µε τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός στο χρήστη. Τα προγράµµατα πλοήγησης είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να µπορούν να διαβάζουν τα HTML αρχεία.

12 Ο δικτυακός εξοπλισµός µπορεί να διακριθεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες ανάλογα µε την λειτουργικότητα του στον καταµερισµό εργασίας ο οποίος υλοποιεί την επικοινωνία. τερµατικές συσκευές οι οποίες προσφέρουν άµεσες υπηρεσίες στο χρήστη οι υπολογιστές οι εκτυπωτές οι σκάνερς Εξοπλισµός ικτύου δικτυακές συσκευές διασύνδεσης οι οποίες προφέρουν υπηρεσίες επικοινωνίας ανάµεσα στις τερµατικές συσκευές.

13 Οι δικτυακές συσκευές διασύνδεσης προσφέρουν υπηρεσίες επέκτασης των ενσύρµατων συνδέσεων συγκεντροποίησης των συνδέσεων µετατροπής της µορφοποίησης (format) των δεδοµένων διαχείρισης της µεταφοράς τους Χαρακτηριστικά παραδείγµατα δικτυακών συσκευών διασύνδεσης αποτελούν οι επαναλήπτες (repeaters) οι συγκεντρωτές (hubs) οι γέφυρες (bridges) οι µεταγωγείς (switches) ικτυακές Συσκευές ιασύνδεσης οι δροµολογητές (routers)

14 ικτυακές Συσκευές ιασύνδεσης

15 Repeaters & Hubs Οι Επαναλήπτες (repeaters) είναι οι συσκευές οι οποίες αναγεννούν το ηλεκτρικό σήµα το οποίο αναπαριστά τα δεδοµένα. τα ηλεκτρικά σήµατα κατά τη µετάδοση τους εξασθενούν και παραµορφώνονται γεγονός που οδηγεί σε αδυναµία ανάκτησης του πραγµατικού περιεχόµενου της πληροφορία. Οι Συγκεντρωτές (hubs) συγκεντρώνουν περισσότερες από µια συνδέσεις επιτρέποντας στο δίκτυο να τις αντιµετωπίσει ως µία ενιαία οντότητα. Τόσο η διαδικασία της αναγέννησης όσο και της συγκεντροποίησης των δεδοµένων είναι παθητική και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερη νοηµοσύνη εφόσον δεν επιδρά στο περιεχόµενο των δεδοµένων και της µετάδοσης τους.

16 Bridges & Switches Οι Γέφυρες (bridges) επενεργούν στη µορφοποίηση των δεδοµένων και υποστηρίζουν βασικές υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων. ιασύνδεση/επέκταση τοπικών δικτύων (LANs) µε την υλοποίηση µίας διεπαφής ανάµεσα τους ελέγχουν τα διακινούµενα δεδοµένα προκειµένου να διευκρινιστεί εάν πρέπει να «διασχίσουν» τη διεπαφή αυτή Οι Μεταγωγείς (switches) προσθέτουν επιπλέον «νοηµοσύνη» στη διαχείριση της µετάδοσης των δεδοµένων. αποφασίζουν εάν τα δεδοµένα πρέπει να αποσταλούν σε κάποιο προορισµό εντός ή εκτός του LAN και υλοποιούν τη µεταγωγή των δεδοµένων µόνο προς τον επιθυµητό προορισµό. Μια επίσης σηµαντική διαφορά τους συγκριτικά µε τις γέφυρες είναι ότι δεν τροποποιούν τη µορφή (format) των δεδοµένων.

17 ικτυακός Εξοπλισµός ιασύνδεσης Hub & Bridge Switch Hub Switch

18 Οι ροµολογητές (routers) συγκεντρώνουν όλες τις δυνατότητες των προαναφερόµενων δικτυακών συσκευών. αναγεννούν τα σήµατα πληροφορίας Routers συγκεντρώνουν πολλαπλές συνδέσεις µετατρέπουν τη µορφή (format) των δεδοµένων διαχειρίζονται (δροµολογούν) τη µεταφορά των δεδοµένων Συνδέονται σε δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) και µέσω αυτών µπορούν να διασυνδέσουν αποµακρυσµένα µεταξύ τους LAN.

19 ικτυακός Εξοπλισµός: Routers WAN ίκτυο

20 Φυσικές Τοπολογίες ικτύων

21 Φυσικές Τοπολογίες ικτύων Η τοπολογία Κοινού ρόµου (Βus) χρησιµοποιεί ένα κοινόχρηστο καλώδιο το οποίο τερµατίζεται στα δύο άκρα του. οι τερµατικές συσκευές συνδέονται µέσω του κοινόχρηστου καλωδίου Η τοπολογία ακτυλίου (ring) σύµφωνα µε την οποία η µία συσκευή συνδέεται µε την επόµενη και η τελευταία µε την πρώτη. η καλωδίωση σχηµατίζει ένα φυσικό δακτύλιο

22 Φυσικές Τοπολογίες ικτύων Η τοπολογία Αστέρα (star) διασυνδέει όλες τις τερµατικές συσκευές σε ένα σηµείο διασύνδεση των τερµατικών συσκευών σε ένα συγκεντρωτή (hub) ή σε ένα µεταγωγέα (switch) H επέκταση της τοπολογίας αστέρα προκύπτει µε τη διασύνδεση των hubs και των switch.

23 Φυσικές Τοπολογίες ικτύων Μια ιεραρχική τοπολογία παρουσιάζει αναλογίες µε αυτή της εκτεταµένης τοπολογίας αστέρα. Η διαφορά είναι ότι τα hub & switch διασυνδέονται µέσω µίας ιεραρχικά ανώτερη δικτυακή συσκευή (π.χ. router) Η Τοπολογία Βρόχου (Mesh) αποτελεί την πλέον ασφαλή τοπολογία δεδοµένου ότι κάθε συσκευή συνδέεται άµεσα µε (σχεδόν) όλες τις υπόλοιπες συσκευές.

24 Λογικές Τοπολογίες ικτύων Η φυσική τοπολογία δεν διευκρινίζει τη διασύνδεση σε λογικό επίπεδο τρόπος µε τον οποίο οι τερµατικές συσκευές προσπελαύνουν και χρησιµοποιούν το µέσο µετάδοσης Οι δύο πλέον κοινοί τύποι λογικής τοπολογίας είναι Τοπολογία broadcast Τοπολογία token passing

25 Οι δύο πλέον κοινοί τύποι λογικής τοπολογίας είναι Τοπολογία broadcast: Η συσκευή που θα ζητήσει πρώτη τη χρήση του δικτύου θα εξυπηρετηθεί. Στη συνέχεια µεταδίδονται τα δεδοµένα προς όλους τους σταθµούς και οι πραγµατικός αποδέκτης το λαµβάνει διότι παρακολουθεί τις ακροάσεις στο δίκτυο. Ethernet Λογικές Τοπολογίες ικτύων Η τοπολογία token passing λειτουργεί µε ένα µήνυµα ελέγχου το οποίο µεταδίδεται από µία τερµατική συσκευή στην επόµενη. Ο κάθε φορά παραλήπτης αποκτά την κυριότητα του µέσου και µεταδίδει τα δεδοµένα του. Όταν ολοκληρώσει τη µετάδοση των δεδοµένων ή παρέλθει ο χρόνος χρήσης του µέσου ή δεν έχει δεδοµένα να µεταδώσει µεταφέρει το token στην επόµενη συσκευή και η διαδικασία επαναλαµβάνεται. Token ακτύλιου (Ring) και FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

26 Εναλλακτική Κατηγοριοποίηση ικτύων LAN MAN VPN WAN

27 Τα LAN απαρτίζονται από τερµατικές, δικτυακές συσκευές και τις αντίστοιχες διασυνδέσεις τους καλύπτοντας ένα σχετικά µικρό γεωγραφικό χώρο π.χ. ένα δωµάτιο ή ένα κτήριο. Συνήθως, όλες οι τερµατικές συσκευές του LAN συνδέονται σε ένα κοινόχρηστο µέσο µετάδοσης και χρησιµοποιούν ιδιαίτερες τεχνικές προσπέλασης όπως : το Ethernet ο Τoken δακτύλιος το FDDI Τοπικά ίκτυα (Local Area Network, LAN) Λόγω της µικρής γεωγραφικής έκτασης και του ο µικρού αριθµού χρηστών έχει ιδιαίτερους τρόπους φυσικής διασύνδεσης, χρήσης πρωτόκολλων επικοινωνίας και ταχυτήτων µετάδοσης δεδοµένων.

28 Μητροπολιτικά ίκτυα (Metropolitan Area Network, MAN) Τα ΜΑΝ θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Αστικά ίκτυα διότι καλύπτουν γεωγραφικούς χώρους στα όρια µιας πόλης. διασύνδεση LAN που εξυπηρετούν τµήµατα εταιρειών που είναι διεσπαρµένα σε µια πόλη H σχετικά οριοθετηµένη περιοχή κάλυψης, επιτρέπει τη διασύνδεση των επιµέρους LAN µε τη χρήση ιδιωτικών ενσύρµατων και ασύρµατων γραµµών επικοινωνίας υψηλών ταχυτήτων.

29 ίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network, WAN) Ta WAN απαρτίζονται από τερµατικές, δικτυακές συσκευές και φυσικές διασυνδέσεις οι οποίες εκτείνονται σε µια µεγάλη γεωγραφική περιοχή π.χ. Αστική, Υπεραστική και ιεθνή Τα WAN δίκτυα υποστηρίζουν και τη διασύνδεση γεωγραφικά αποµακρυσµένων LAN. Η ευρεία γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν τα WAN δίκτυα και κατ επέκταση ο µεγάλος αριθµός χρηστών που εξυπηρετούν συνεπάγεται τη χρήση ιδιαίτερων τεχνικών µετάδοσης δεδοµένων, πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δικτυακών συσκευών.

30 Εικονικά Ιδιωτικά ίκτυα (Virtual Private Networks, VPN) Ta Eικονικά Ιδιωτικά ίκτυα (VPN) είναι δίκτυα τα οποία είναι ιδιωτικά σε λογικό επίπεδο αλλά η φυσική τους διασύνδεση υλοποιείται πάνω από δηµόσια δίκτυα υποδοµής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα δηµόσιου δικτύου υποδοµής είναι το Internet, το οποίο µέσα από µια διαδικασία ασφαλούς µετάδοσης των δεδοµένων επιτρέπει σε ένα υπάλληλο να συνδεθεί εξ αποστάσεως µε το ιδιωτικό δίκτυο της εταιρείας του.

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διαδίκτυο Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 2 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία (telecommunication) είναι η μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A.T.E.I. ΠΑΤΡΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστων Σεπτέμβρης 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Δίκτυα Η/Υ 1.1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1. Εισαγωγή στο Internet Ιστορικό Το Internet, όπως γνωρίζουµε, έχει αρκετά µεγάλη ιστορία και βασικά, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία όλος ο κόσµος βρίσκεται πραγµατικά στα δάχτυλά σας. Από τον υπολογιστή σας έχετε τη δυνατότητα να βρείτε πληροφορίες για οτιδήποτε µπορείτε να σκεφτείτε ή να φανταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (E-LEARNING PLATFORM)

ΥΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (E-LEARNING PLATFORM) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΧ Σμήμα Διδακηικής ηης Σετνολογίας και Φηθιακών σζηημάηων ΥΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (E-LEARNING PLATFORM) Βιάρνπ Τδέλε Μεηαπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Μέρος Ι: Βασικές αρχές δικτύωσης...17 Πώς επικοινωνούν οι υπολογιστές...18 Το μοντέλο OSI...19 Ανοιχτά και αποκλειστικά συστήματα...19 Επτά επίπεδα...19 Με μια ματιά: Το μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47 CISCO Simpl Eisagogi:Layout 2 8/27/10 2:14 PM Page 7 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Μέρος Ι: Βασικές αρχές δικτύωσης...17 Πώς επικοινωνούν οι υπολογιστές...18 Το μοντέλο OSI...19 Ανοιχτά και αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα