ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ /62 Αγγειοδυναµογραφία 22, /1 Αγγειογραφία: α) Απλός αιµοδυναµικός έλεγχος µε υπερήχους 8,28 10, /1 Αγγειογραφία: β) Αιµοδυναµικός έλεγχος µε υπερήχους κατόπιν κοπώσεως 8,28 9, /2 Αιµοδυναµικός - αγγειολογικός έλεγχος συν αρτηριακό υπερηχοαγγειογράφηµα 14,44 15, /3 Αιµοδυναµικός - αγγειολογικός έλεγχος φλεβικό υπερηχοαγγειογράφηµα 14,44 15, /4 Πλήρης αιµοδυναµικός αγγειολογικός έλεγχος αρτηριακό και φλεβικό υπερηχοαγγειογράφηµα 18,58 20, /5 Αρτηριογραφίες (άνευ κόστους υλικών) 32,87 41, /6 Θωρακική αορτογραφία, αορτικό τόξο, κοιλιακή αορτογραφία 32,87 41, /7 Εκλεκτικές αρτηριογραφίες 49,27 65, /8 Περιφερειακές αρτηριογραφίες 20,60 24, /8 (ακτι) Σειριοαγγειογραφία ή αρτηριογραφία εγκεφάλου 25, /34Αρτηριογραφία περιφερική άκρων, διαδερµική. Περιλαµβάνει διαδερµική παρακέντηση µε βελόνη της 23,71 κύριας αρτηρίας του άκρου, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών για κάθε άκρο. Αξία σκιαγραφικού µε βάση απόδειξη /35Αορτογραφία µε καθετήρα, µέση έγχυση. Περιλαµβάνει καθετηριασµό της αορτής κατά 71,11 SELDINGER, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη ακτινογραφιών, ανάλογα µε τις ενδείξεις: Αορτικό τόξο, µελέτη 4 αγγείων, Θωρακική αορτή ή κοιλιακή αορτή (η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε µία από τις πιο πάνω περιοχές (Αξία σκιαγραφικού µε βάση απόδειξη) /36Αορτογραφία κοιλιακής αορτής, διαδερµική. Περιλαµβάνει διαδερµική παρακέντηση µε βελόνα της 37,95 κοιλιακής αορτής, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών (Αξία σκιαγραφικού µε βάση απόδειξη) /37Αρτηριογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική. Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά SELDINGER, εκλεκτικό καθετηριασµό και έγχυση σκιαγραφικού στην κεντρική αρτηρία του οργάνου που εξετάζεται και λήψη ακτινογραφιών.εδώ υπάγονται εκλεκτική αρτηριογραφία καρωτίδας, σπονδυλικής, υποκλείδιας, ηπατικής, νεφρικής, επινεφριδικής, άνω ή κάτω µεσεντερίας αρτηρίας και αρτηριών των λοιπών οργάνων (η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά. (Αξία σκιαγραφικού µε βάση απόδειξη.) 94, /9Φλεβογραφίες άνω κοίλης, κάτω κοίλης, πυλαίας, σπληνοπυλαιοφλεβογραφία,ενδοστική (άνευ 20,60 24,71 κόστους υλικών) /10 Εκλεκτικές φλεβογραφίες 41,12 49, /11 Περιφερειακές φλεβογραφίες 16,46 20, /12 Λειτουργική φλεβογραφία άκρων 16,46 20,60 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 1 / /12/2011

2 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /30Φλεβογραφία άκρου: Περιλαµβάνει παρακέντηση µε βελόνα µιας φλέβας του άκρου, της άνω κοίλης ή 18,99 της οφθαλµικής φλέβας, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών. Για κάθε άκρο (Αξία σκιαγραφικού µε βάση απόδειξη) /31Φλεβογραφία µε καθετήρα κάτω κοίλης φλέβας: Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά SELDINGER 47,45 έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3-5 ακτινογραφιών /32Φλεβογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική: Περιλαµβάνει καθετηριασµό κατά SELDINGER της 85,31 κάτω κοίλης, εκλεκτικό καθετηριασµό της κεντρικής φλέβας του οργάνου που εξετάζεται, έγχυση σκιαγραφικού, και λήψη 5-10 ακτινογραφιών. (Η φθορά καθετήρων... κ.λ.π.). Για κάθε όργανο χωριστά /13 Λεµφογραφίες (εκάστου πλαγίου) άνευ κόστους υλικών 20,60 24, /33Λεµφογραφία: Περιλαµβάνει παρακέντηση, περιφερειακού λεµφαγγείου, βραδεία έγχυση σκιαγραφικού 37,95 και λήψη 6-8 ακτινογραφιών (την πρώτη και δεύτερη ηµέρα) (η φθορά καθετήρων και φαρµάκων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε άκρο /1.9 Ψηφιακή αγγειογραφία λήψης ρενίνης: Κάτω κοίλη φλέβα, Αριστερά νεφρική, εξιά νεφρική 140, /3 Καθετηριασµός πρόσθετης αρτηρίας κατά την εκτέλεση ψηφιακής αγγειογραφίας 52, ΑΝΩ ΑΚΡΑ /2.1Αγγειογραφία άνω άκρου δεξιού (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασµού): Αορτικό τόξο, Υποκλείδιος αρτηρία, Μασχαλιαία αρτηρία, Βραχίονος - Κερκιδική αρτηρία - Ωλένια αρτηρία, Άκρας χειρός αγγεία 158, /2.2Αγγειογραφία άνω άκρου αριστερού (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασµού): Αορτικό τόξο, Υποκλείδιος αρτηρία, Μασχαλιαία αρτηρία, Βραχίονος - Κερκιδική αρτηρία - Ωλένια αρτηρία, Άκρας χειρός αγγεία ΑΟΡΤΗ /4.5Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία αορτής: α) Ανιούσα Αορτή - Τόξο, Θωρακική αορτή, Κοιλιακή αορτή /40Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία: Πρόκειται για ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 7-8 ακτινογραφιών του οργανισµού που εξετάζεται. Για κάθε όργανο χωριστά. Αξία σκιαγραφικού µε βάση απόδειξη /41Εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία: Πρόκειται για αγγειογραφία και επεξεργασία εικόνων µε τον ψηφιακό αγγειογράφο (η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά. Αξία σκιαγραφικού µε βάση απόδειξη /38Εµβολισµός αρτηριών εσωτερικών οργάνων εκλεκτικός. Περιλαµβάνει καθετηριαµό κατά SELDINGER, εκλεκτικό καθετηριασµό και έγχυση σκιαγραφικού, και λήψης ακτινογραφιών, παρασκευή και εισαγωγή του υλικού εµβολισµού νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-7 ακτινογραφιών για διαπίστωση του αποτελέσµατος. Εδώ υπάγεται ο εκλεκτικός εµβολιασµός των αρτηριών εσωτερικών οργάνων (ως άνω) (η φθορά των καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων καθώς και η αξία του υλικού του εµβολισµού έχουν υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά. 158,47 47,54 37,95 118,47 108,99 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 2 / /12/2011

3 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /39 108, /28 Κόστος επιτυχούς αγγειοπλαστικής κάθε µίας στενωτικής βλάβης 71, ΑΟΡΤΙΚΟ ΤΟΞΟ - ΚΑΡΩΤΙ ΕΣ Αγγειοπλαστική (διαστολή στενωµένου /4.1Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία αορτικού τόξου - καρωτίδων: Αορτικό τόξο, εξιά Καρωτίδα - ιχασµός, Αριστερά Καρωτίδα - ιχασµός, Σπονδυλικές αρτηρίες, Υποκλείδιες αρτηρίες 79, ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ /1.1Ψηφιακή αγγειογραφία - παναγγειογραφία εγκεφάλου: Αορτικό τόξο, εξιά έσω καρωτίδα, Αριστερά 264,12 έσω καρωτίδα, εξιά σπονδυλική αρτηρία, Αριστερά σπονδυλική αρτηρία ΕΠΙΝΕΦΡΙ ΙΑ /1.6Ψηφιακή αγγειογραφία επινεφριδίων: εξιά επινεφριδική αρτηρία, Αριστερά επινεφριδική αρτηρία, 158,47 Κοιλιακή αορτή ΗΠΑΡ /1.4 Ψηφιακή αγγειογραφία ήπατος: Κοιλιακή αορτή, εξιά ηπατική αρτηρία, Αριστερά ηπατική αρτηρία 158, ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ /4.2Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία κάτω άκρων: Κοιλιακή αορτή, Λαγόνιες αρτηρίες, Μηριαίες 79,24 αρτηρίες, Ιγνιακές αρτηρίες, Τριχασµός (πρόσθια, οπίσθια κνηµιαία, µεσόστεο) ΛΕΚΑΝΗ /2.3Αγγειογραφία λεκάνης (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασµού): Κοιλιακή αορτή, Κάτω Λαγόνιες 211,30 αρτηρίες, Μηριαία αρτηρία, Ιγνιακή αρτηρία, Άκρο πόδι ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ /1.8Ψηφιακή αγγειογραφία λεπτού εντέρου: Κοιλιακή αορτή, Άνω µεσεντέριος αρτηρία, Κάτω µεσεντέριος 158,47 αρτηρία ΝΕΦΡΟΙ /1.3 Ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών: Κοιλιακή αορτή, εξιά νεφρική αρτηρία, Αριστερά νεφρική αρτηρία 158, /4.3Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών: α) Κοιλιακή αρτηρία, Αριστερή νεφρική αρτηρία, εξιά 47,54 νεφρική αρτηρία ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ /1.7Ψηφιακή αγγειογραφία παχέως εντέρου: Κοιλιακή αρτηρία, Άνω µεσεντέριος αρτηρία, Κάτω 158,47 µεσεντέριος αρτηρία ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ /4.4Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία πνευµονικών αρτηριών: Άνω κοίλη φλέβα, Αριστερά πνευµονική 63,98 αρτηρία, εξιά πνευµονική αρτηρία, Πλήρωση καρδιακών κοιλοτήτων ΣΠΛΗΝ /1.5 Ψηφιακή αγγειογραφία σπληνός: Αορτή, Σπληνική αρτηρία 111,52 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 3 / /12/2011

4 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /2.4Αγγειογραφία σπληνο - πυελογραφία (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασµού): Σπληνική φλέβα, Πυλαία 105,65 φλέβα ΤΡΑΧΗΛΟΣ /1.2Ψηφιακή αγγειογραφία τραχήλου: Αορτικό τόξο, Κοινές καρωτίδες, Σπονδυλική αρτηρία, Υποκλείδιες 211,30 αρτηρίες 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ /48 Οζονοθεραπεία ενδαρτηριακώς 8,28 9, /49 Υπερηχογράφηµα ροής Doppler 8,28 9, /50 Εργοµετρία 8,28 9, /51 Αχιλλειογραφία 8,28 9, /52 οκιµασία αντιδραστικής υπεραιµίας 8,28 9, /53 Προσδιορισµός (ως άνω συσκευή) κυκλοφορίας εξωκρανιακών κλάδων καρωτίδων 8,28 9, /54Φωτοπληθυσµογραφία άκρων: α) απλή 8,28 9, /54 Φωτοπληθυσµογραφία άκρων: β) κατόπιν ελέγχου συµπαθητικής δραστηριότητας 8,28 9, /51 (ανοσ) Πλήρης πληθυσµογραφία. Στατικοί και δυναµικοί όγκοι 14, /55 Πληθυσµογραφία δι' υδραργυρικού πληθυσµογράφου 8,28 9, /56Πληθυσµογραφία δι υδραργυρικού πληθυσµογράφου δι αποκλεισµού των φλεβών (φλεβική ροή και 8,28 9,95 χωρητικότητα) /57 Φωτοπληθυσµογραφία υπερκογχείων αρτηριών 8,28 9, /58 Μέτρηση πιέσεως δακτύλων: α) απλή 8,28 9, /58 Μέτρηση πιέσεως δακτύλων: β) κατόπιν ελέγχου συµπαθητικής δραστηριότητας 8,28 9, /59 Ελεγχος φλεβικού συστήµατος κάτω άκρων δια συσκευής «τσέπης Doppler» απλής κατευθύνσεως 8,28 9, /60 Μέτρηση πιέσεως πέους κατόπιν ελέγχου συµπαθητικής δραστηριότητας 8,28 9, /61 Προσδιορισµός αρτηριακής πιέσεως κάτω άκρων σε πολλαπλά επίπεδα 8,28 9, /62 Οζονοθεραπεία εξωτερική 8,28 9, /63 Θεραπεία αναλγησίας κατόπιν εφαρµογής ηλεκτρικού µηχανήµατος (TENS) 8,28 9, /64 Φυσιοθεραπεία Τraining αγγείων Ratrschow και Hurger. 8,28 9, /65 Αποιδηµατική θεραπεία δια ηλεκτρικού µηχανήµατος π.χ. Flawtron, Angiostrat, Vaskulator. 8,28 9, ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /1 Ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής 205,08 246, /2 Αορτο - µηριαία µοσχεύµατα 205,08 246, /3 Αορτο - υποκλείδιο, Αορτο - καρωτιδικό µόσχευµα 205,08 246, /4 Τραύµατα Αορτής - περιφερειακών αγγείων 205,08 246, /25 (χειρ) Ευµεγέθη αγγειακά ανευρύσµατα 46,40 53, /5 Στένωση ισθµού αορτής 123,05 147, /6 Τραύµατα µεγάλων φλεβών 123,05 147, /7 ιαµερισµατοποίηση κάτω φλέβας 123,05 147,67 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 4 / /12/2011

5 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /8 Επεµβάσεις επί των σπλαχνικών αγγείων 123,05 147, /9 Ενδοαρτηριεκτοµή αορτής - διχασµού 123,05 147, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /30 (χειρ) Εγχειρήσεις αγγείων 38,62 42, /10 Παρακαµπτικό µόσχευµα επιπολής µηριαίας αρτηρίας 82,14 98, /11 Πλαστική «εν τω βάθει» µηριαίας αρτηρίας 82,14 98, /12 Ενδοαρτηριεκτοµή καρωτίδων 82,14 98, /13 Ενδοαρτηριεκτοµή µηριαίας αρτηρίας 82,14 98, /14 Μηροϊγνυακά µοσχεύµατα 82,14 98, /15 Μηροκνηµιαία µοσχεύµατα 82,14 98, /16 Ενδοαρτηριεκτοµή λαγονίων αρτηριών 82,14 98, /17 Όγκοι καρωτιδικού σωµατίου 82,14 98, /18 Επεµβάσεις επί µεταθροµβωτικού συνδρόµου (COC-KETT) 82,14 98, /19 Επεµβάσεις επί λεµφοιδήµατος των άκρων 82,14 98, /20 Θροµβεκτοµή επί οξείας φλεβικής θροµβώσεως 82,14 98, /21 Σαφηνοϊγνυακή φλεβική παράκαµψη 82,14 98, /22 Περιφερικά ανευρύσµατα αρτηριών 82,14 98, /23 Εγχειρήσεις συνδρόµου θωρακικής εξόδου 82,14 98, /24 Συµπαθεκτοµή θωρακική 82,14 98, /24 Συµπαθεκτοµή οσφυϊκή 82,14 98, /25 Ακρωτηριασµός σκέλους 82,14 98, /26 Μασχαλοµηριαίο µόσχευµα 82,14 98, /27 Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες δια χρήσεως µοσχεύµατος για αιµοκάθαρση 82,14 98, /28 Καρωτιδο-υποκλείδιο µόσχευµα εξωθωρακικό 82,14 98, /29 Απόφραξη λαγονίου - λαγονοµηριαίο µόσχευµα 82,14 98, ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /30 Πλαστική της «εν τω βάθει» µηριαίας αρτηρίας 49,27 65, /31 Επεµβάσεις για πρωτοπαθείς κιρσούς (Striping) 49,27 65, /32 Υπερηβικό µηροµηριαίο µόσχευµα 49,27 65, /33 Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες για αιµοκάθαρση (Fistula) 49,27 65, /34 Συγγενείς ή επίκτητοι αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες 49,27 65, /35 Μηροµηριαία κοινή «εν τω βάθει» παράκαµψη 49,27 65, /36 Εµβολεκτοµές 49,27 65, /37 Απολίνωση λαγονίων φλεβών 49,27 65, /38 Απολίνωση µηριαίας φλέβας 49,27 65, /39 Περιαγγειακή συµπαθεκτοµή 49,27 65, /40 Σχάση περιτονίας κνήµης 49,27 65, ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 5 / /12/2011

6 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /51 (χειρ)κιρσοί 15,55 21, /51 (χειρ) Άτονα έλκη 15,55 21, /24 (αφρο) Θεραπεία κιρσών µετ ' ατόνων ελκών 20,75 25, /23 (αφρο) Θεραπεία θροµβοφλεβίτιδας 12,97 15, /41 Βιοψία αγγείων 24,71 32, /42 Ακρωτηριασµός δακτύλων 24,71 32, /43 ιήθηση συµπαθητικών γαγγλίων δια νοβοκαΐνης 24,71 32, /44 Απολίνωση σαφηνούς φλέβας 24,71 32, /45 Απολίνωση αρτηρίας 24,71 32, /46 Ενδοαρτηριακή χορήγηση αγγειοδιασταλτικών και αντιβιοτικών 24,71 32, /47 Σκληρυντικές ενέσεις για κιρσούς (κατά συνεδρία) 24,71 32,87 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ /2Ενδοκοιλοτική θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου δια της µεθόδου της µεταφορτίσεως δια του 94,79 µηχανήµατος SELECTRON /22Ακτινοθεραπεία δι ακτινών Roentgen: α) Επιπολής: πρώτο και δεύτερο πεδίο (πλησιοθεραπεία Chaow 2,08 3,05 1) έως 100 ΚV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS /22Ακτινοθεραπεία δι ακτινών Roentgen: α) Επιπολής : πλείονα πεδία, ανεξαρτήτως αριθµού πεδίων 5,99 9,04 (πλησιοθεραπεία Chaow 1) έως 100 ΚV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS /22Ακτινοθεραπεία δι ακτινών Roentgen: β) Εν τω βάθει : πρώτο και δεύτερο πεδίο έως 400 KV. Εκάστη 3,58 5,02 συνεδρία και έως 250 RADS /22Ακτινοθεραπεία δι ακτινών Roentgen: β) Εν τω βάθει: πλείονα πεδία ανεξαρτήτως αριθµού πεδίων 9,95 14,91 έως 400 KV. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS /22Ακτινοθεραπεία δι ακτινών Roentgen: γ) Υπερδυναµική, Βητατρόνιο, γραµµικός επιταχυντής : πρώτο 5,02 7,10 και δεύτερο πεδίο. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS /22Ακτινοθεραπεία δι ακτινών Roentgen: γ) Υπερδυναµική, Βητατρόνιο, γραµµικός επιταχυντής: πλείονα 14,91 19,81 πεδία ανεξαρτήτως αριθµού πεδίων. Εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS /23Ακτινοθεραπεία δι ακτίνων γ, Καίσιο ή Κοβάλτιο 60. Εκάστη συνεδρία: πρώτο και δεύτερο πεδίο και 4,05 7,10 έως 250 RADS /24Ακτινοθεραπεία δι ακτίνων γ, Καίσιο ή Κοβάλτιο 60. Εκάστη συνεδρία: πλείονα πεδία ανεξαρτήτως 11,89 15,85 αριθµού πεδίων και έως 250 RADS /25Θεραπεία δια σωµατιδιακών ακτινοβολιών Ηλεκτρόνια. (Βητατρόνια, γραµµικός επιταχυντής): Πρώτο 5,02 7,10 και δεύτερο πεδίο, εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS /25Θεραπεία δια σωµατιδιακών ακτινοβολιών Ηλεκτρόνια. (Βητατρόνια, γραµµικός επιταχυντής): πλείονα 14,91 19,81 πεδία ανεξαρτήτως αριθµού πεδίων, εκάστη συνεδρία και έως 250 RADS /86 Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) 10,86 17, /87 Εφαρµογή ραδίου (επιφανειακή) στη Γ' θέση και εξ ασθενών 2, /61 Αποψίλωση δι' ακτινών Roentgen, εφ' άπαξ 15,55 17, /63 Ακτινογραφίες Κοβαλτίου 2,26 5,46 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 6 / /12/2011

7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /1 Ακτινογραφία STATUS -X 2, ΦΚ229/07 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία µε τη τεχνικη CYBERKNIFE 11500, ΦΚ229/07 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία µε τη τεχνικη CYBERKNIFE (συµπληρωµατική) 800, ΦΚ229/07 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία µε τη τεχνικη CYBERKNIFE (κάθε επόµενη) 200,00 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ /28 Μέτρηση οστικής πυκνότητας µε απορρόφηση µονο-ενεργειακής δέσµης (ΜΟΠ) 35, /29 Μέτρηση οστικής πυκνότητας µε διπλή φωτονιακή απορροφησιοµέτρηση (D.P.Α.) (ΜΟΠ) 52, /5 Ακτινογραφία απλή ήπατος 4,05 5, /6Τοµογραφία, εκάστη τοµή - απλή (Κλασική): α) Θώρακος 4,05 5, /6Τοµογραφία, εκάστη τοµή- απλή (Κλασική): β) Νεφρών 4,05 5, /6Τοµογραφία, εκάστη τοµή- απλή (Κλασική): γ) Κρανίου 2,44 3, /48 Λοιπές Τοµογραφίες, εκάστη τοµή- απλή (Κλασική) 1,88 2, /7 Βρογχογραφία εκάστης ακτινογραφίας και θέσεως 4,05 5, /8 Ακτινογραφία κοιλίας 4,05 5, /10 Μαστογραφία (ακτινογραφία εκάστου µαστού Face+Profile) 8,01 9, /11 Ακτινογραφίες λοξές, καρδίας, κάθε προβολή 4,05 5, /12 Γυναικογραφία (εµφύσεως αερίου) 6,63 7, /12 Γυναικογραφία (εµφύσεως αερίου): εκάστη επί πλέον ακτινογραφία λεκάνης 4,05 4, /15 Σαλπιγγογραφία, µετ' επεµβάσεως και άνευ φαρµάκου 11,89 13, /4 Υστεροσαλπιγγογραφία εκτός αµοιβής ακτινολόγου 5,22 6, /18 Θερµογραφία 6 λήψεων (1 Face και 2 λοξές για κάθε µαστό) 20,75 23, /19Ξηρογραφία µαστού (απαραιτήτως δι' ειδικού Μαστογράφου και Ξηρογράφου), δύο λήψεις για κάθε 10,18 11,89 µαστό /20Ξηρογραφίες διαφόρων οργάνων και ξηροτοµογραφίες (αν χρειασθεί) αριθµός λήψεων ο 5,02 5,99 αναγραφόµενος στο παραπεµπτικό σηµείωµα, εκάστη /21Ξηρογραφία Low Dose Teschnicue εκάστη λήψη 2,58 3, /26 Ακτινοσκόπηση θώρακα (πνευµόνων και καρδίας) 1,88 2, /27 Ακτινοσκόπηση υποχονδρίων (ήπατος) 1,88 2, /35 Ακτινοσκόπηση και Ακτινογραφία πνευµόνων 4,05 4, /36 Τηλεακτινογραφία καρδίας 4,05 4, /44 Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως (Profile) 2,26 2, /70 (χειρ) Οπισθοπεριτοναϊκή εµφύσηση µετά µιάς ακτινογραφίας 4,05 8, /70 (χειρ) Οπισθοπεριτοναϊκή εµφύσηση µετά µιάς ακτινογραφίας (Για κάθε ακτινογραφία επί πλέον) 1,76 3, /71 (χειρ) Πνευµονοπεριτόναιο µετά µιας ακτινογραφίας 4,49 7, /71 (χειρ) Πνευµονοπεριτόναιο µετά µιας ακτινογραφίας (Για κάθε ακτινογραφία επί πλέον) 1,76 3, /46 Σαλπιγγογραφία, άνευ επεµβάσεως, άνευ φαρµάκου 8,01 8, /47 Ακτινογραφία εγκύµονος µήτρας 4,99 5, /49 Εκάστη ακτινογραφία δια φορητού µηχανήµατος κατ' οίκον (εκτός των εξόδων µεταφοράς) 8,01 8,63 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 7 / /12/2011

8 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /51Ταλαντογράφηµα, έκαστον 2,26 2, /52 Λεµφαγγειογραφία, αριθ. φιλµς 5, χρωστική ουσία, ιωδιούχος λιποδιαλυτή ουσία 21,72 28, /53 Λαρυγγογραφία, πλέον αξία φαρµάκου 2,26 2, /56 Ακτινογραφία, έκαστη συνεδρία 2,88 3, /57 Ακτινογραφία επιπολής, εκάστη συνεδρία 2,26 2, /2 Αεροεγκεφαλογραφία 26, /4 Ιωδιοκοιλιογραφία 25, /6 Νάρκωση κατά την εκτέλεση αξονικής ηλεκτρονικής τοµογραφίας (Κεφαλής ή ολόσωµης) 37, /12Μυελογραφία: α) Οσφυονωτιαία παρακέντηση 4, /13 Μυελογραφία: β) Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες (Αξία σκιαγραφικού βάσει αποδείξεων) 14, /14 Παρακέντηση υπό αξονικό τοµογράφο 23, /15 Κυτταρολογική εξέταση 23, /16 Ακτινολογική µελέτη µετά τη βηµατοδότηση (Τηλακτινογραφία καρδίας, FACE και PROFIL) 6, /17 Αξονική Τοµογραφία: Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαµβάνονται: οστά, εγκέφαλος και µήνιγγες) (C/T) 71, /18Αξονική Τοµογραφία: Σπλαχνικό κρανίο (περιλαµβάνονται: οστά, µόρια προσώπου, υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T) /19Αξονική Τοµογραφία: Θώρακας (περιλαµβάνονται: πνεύµονες, καρδιαγγειακός σχηµατισµός, πύλες, µεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T) /20Αξονική Τοµογραφία: Ανω κοιλία (περιλαµβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστηµα, πάγκρεας, σπλήνας) (C/T) /21Αξονική Τοµογραφία: Οπισθοπεριτόναιο (περιλαµβάνονται: νεφροί, ουρητήρες, µεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεµφαδένες) (C/T) /22Αξονική Τοµογραφία: Κάτω κοιλία (περιλαµβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T) /23Αξονική Τοµογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε µοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαµβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας µε τον νωτιαίο µυελό και τις µήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά µαλακά µόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) /23Αξονική Τοµογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε µοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαµβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας µε τον νωτιαίο µυελό και τις µήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά µαλακά µόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) /23Αξονική Τοµογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε µοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαµβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας µε τον νωτιαίο µυελό και τις µήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά µαλακά µόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) 71,11 71,11 71,11 71,11 71,11 71,11 71,11 71,11 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 8 / /12/2011

9 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /24Αξονική Τοµογραφία: Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το 71,11 ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) /25Αξονική Τοµογραφία: Στις περιπτώσεις που χορηγείται από το στόµα σκιαγραφικό του εντέρου 4,75 επιπλέον (C/T) /26Αξονική Τοµογραφία: Στις περιπτώσεις που χορηγείται ιωδιούχο σκιαγραφικό ενδοφλέβια επιπλέον 9,51 (C/T) /27Αξονική Τοµογραφία: Στις περιπτώσεις που γίνεται καθετηριασµός ή παρακέντηση (πλην της 9,51 φλεβοκέντησης), π.χ. καθετηριασµός ουροδόχου κύστης για εισαγωγή σκιαγραφικού ή και αέρα, οσφυονωτιαία παρακέντηση για εισαγωγή αέρα για δεξαµενογραφία ή ιωδιούχου σκιαγραφικού, για σύγχρονη µυελογραφία κ.λ.π. επιπλέον (C/T) /28Αξονική Τοµογραφία: Στις περιπτώσεις χρησιµοποίησης µη ιοντικού σκιαγραφικού (ενδοφλέβια ή ενδορραχιαΐα) για λόγους ευαισθησίας του ατόµου: δαπάνη του σκιαγραφικού βάσει απόδειξης (C/T) EKIA Παρακέντηση µαστού δια υπερήχων 8, Γ31/124/ Αξονική Τοµογραφία λιθοειδών 71, Γ31/124/ Αξονική Τοµογραφία οφθαλµικών κόγχων 71, Γ31/124/ Αξονική Τοµογραφία τραχήλου 71, ΚΡΑΝΙΟ /9 Σιελογραφία: α) Για κάθε φύλο 2,44 3, /9Σιελογραφία: β) Εκτέλεση τεχνικής 3,05 4, /33 Ακτινογραφία οδόντων 1,23 1, /34 Ακτινογραφία γνάθου 1,88 2, /40 Ακτινογραφία κρανίου εκάστης θέσεως 2,44 3, /5 Κεφαλοµετρική ακτινογραφία κρανίου 2, ΟΣΤΑ /7 Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης για κάθε προβολή 1, /8 Ακτινογραφίες αντιβραχίου για κάθε προβολή 1, /8 Ακτινογραφίες ποδοκνηµικής για κάθε προβολή 1, /7Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης για κάθε πλήρη εξέταση µε δύο ακτινογραφίες FACE & 3,26 PROFIL, για κάθε πλάγιο /8Ακτινογραφίες αντιβραχίου για κάθε πλήρη εξέταση µε δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL, για κάθε 3,26 πλάγιο /8Ακτινογραφίες ποδοκνηµικής για κάθε πλήρη εξέταση µε δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL, για 3,26 κάθε πλάγιο /1 Ακτινογραφία θωρακικής µοίρας - σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ) 4,05 5, /2 Ακτινογραφία οσφυϊκής ή αυχενικής µοίρας - σπονδυλικής στήλης 4,05 5, /14 Ακτινογραφία αγκώνος ή κατ' ώµος αρθρώσεων Face & Profil, εκάστη προβολή 2,44 3, /17 Ακτινογραφία βραχιονίων 4,05 5,02 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 9 / /12/2011

10 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /17 Ακτινογραφία µηριαίου 4,05 5, /17 Ακτινογραφία κνήµης 4,05 5, /17 Ακτινογραφία οστών αντιβραχίου 4,05 5, /39 Ακτινογραφία λεκάνης και κατ' ισχίον αρθρώσεων 4,05 4, /41 Ακτινογραφία άκρων χειρών ή ποδών (Face & Profile) 2,88 3, /42 Ακτινογραφία άκρων χειρών ή ποδών, µόνο µία θέση 1,76 2, /43 Ακτινογραφία αµφοτέρων των κατά γόνυ αρθρώσεων επί της αυτής πλακός Face συγκριτική 4,05 4, /44 Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως (Face & Profile) 2,26 2, /30 Αρθρογράφηµα γόνατος 23, ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ /37 Ακτινογραφία αµφοτέρων των νεφρών και ουρητήρων 4,05 5, /38 Ακτινογραφία ουροδόχου κύστεως (απεκκριτική κυστεογραφία) 2,44 3, /45 Πυελογραφία (άνευ του φαρµάκου), εκάστη 4,05 4, /50 Ενδοβλέβιος πυελογραφία (IVP) 10,39 10, /55 Κυστεογραφική εντόπιση και λήψη ακτινογραφιών κατά µέτωπον και εκ πλαγίου 4,49 9, /55Κυστεογραφική εντόπιση και λήψη ακτινογραφιών κατά µέτωπον και εκ πλαγίου: Για κάθε φιλµ επί 1,23 1,88 πλέον /3 Ανιούσα ουρηθρογραφία 13, ΠΕΠΤΙΚΟ /1 Ακτινολογικός έλεγχος οισοφάγου (περιλαµβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 4 λήψεις σε δύο πλάκες) 7, /2Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού απλός (περιλαµβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο 2 λήψεις 17,61 οισοφάγου σε µία πλάκα, 3 λήψεις στοµάχου σε ισάριθµες πλάκες και 4 λήψεις ΕΝ SERIE πιλωρού και βολβού σε µία πλάκα) /3Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού διπλή σκιαγράφηση (περιλαµβάνει ακτινοσκόπηση, 21,13 βάριο, αναβράζοντα κοκκία ή σκόνη 6 λήψεις σε ισάριθµες πλάκες) /4Βαριούχος υποκλυσµός, διπλή σκιαγράφηση (περιλαµβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 9 λήψεις σε 35,22 ισάριθµες πλάκες) /5 Βαριούχος υποκλυσµός, απλός (περιλαµβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθµες πλάκες) 24, /6Εντεροκλυσµός (περιλαµβάνει καθετηριασµό του 12λου ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε 28,17 ισάριθµες πλάκες) /3 Χολοκυστογραφία PEROS τρεις ακτινογραφίες, άνευ φαρµάκου, εκάστη λήψη 3,05 4, /4 Χολοαγγειογραφία δια τριών φιλµς άνευ φαρµάκου, εκάστη λήψη 3,05 4, /13 Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου 4,05 4, /13 Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου: εκάστη ακτινογραφία επί πλέον (έως 2) 4,05 4, /16 Ακτινοσκόπηση και 4 ακτινογραφίες κατά σειρά δωδεκαδάκτυλου 8,01 9, /28 Ακτινοσκόπηση στοµάχου δωδεκαδάκτυλου (µετά φαρµάκου) 3,46 4,05 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 10 / /12/2011

11 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /29 Ακτινοσκόπηση και Ακτινογραφία στοµάχου δωδεκαδάκτυλου 4,99 5, /30 Ακτινοσκόπηση παχέος εντέρου PEROS 3,46 3, /31 Ακτινοσκόπηση πεπτικού σωλήνος στοµάχου και εντέρου 4,99 5, /32 Ακτινοσκόπηση του παχέος εντέρου δι υποκλυσµού (µετά φαρµάκου) 450 GR 4,05 4, /7 Παλίνδροµος δωδεκαδακτυλική χοληδόχο παγκρεατογραφία (ERCP) 118, /9 Ακτινοσκόπηση και ακτινογραφία (υπονοεί µία ακτινογραφία) στοµάχου, 12δακτύλου 3, /10Όταν αναγράφονται και άλλες ακτινογραφίες, όπως κατά σκιερό εκµαγείο, κατά ανάγλυφο εκµαγείο, σε 3,93 θέση TRENDELENBURG, οισοφάγου, αγκύλης 12δακτύλου, κ.λπ. κάθε µία από τις ακτινογραφίες αυτές πρέπει να υπολογίζεται χωριστά /11Όταν αναγράφεται: 4 ακτινογραφίες κατά σειρά 12δακτύλου (ή οποιουδήποτε άλλου τµήµατος του ανωτέρω πεπτικού) θα χρεώνεται 6,34 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ /1 Γενική αναισθησία για µικρές χειρουργικές επεµβάσεις 6,98 9, /1 Περιοχική αναισθησία για µικρές χειρουργικές επεµβάσεις 6,98 9, /2 Γενική αναισθησία για µεσαίες χειρουργικές επεµβάσεις 9,95 14, /2 Περιοχική αναισθησία για µεσαίες χειρουργικές επεµβάσεις 9,95 14, /3 Γενική αναισθησία για µεγάλες χειρουργικές επεµβάσεις 14,91 21, /3 Περιοχική αναισθησία για µεγάλες χειρουργικές επεµβάσεις 14,91 21, /4 Γενική αναισθησία για βαρείες χειρουργικές επεµβάσεις 19,66 44, /4 Περιοχική αναισθησία για βαρείες χειρουργικές επεµβάσεις 19,66 44, /5 Γενική αναισθησία για εξαιρετικά βαρείες χειρουργικές επεµβάσεις 29,64 44, /5 Περιοχική αναισθησία για εξαιρετικά βαρείες χειρουργικές επεµβάσεις 29,64 44, /6 Γενική αναισθησία για εγχειρήσεις τελούµενες δι εξωσωµατικής κυκλοφορίας 73,87 98, /7 Θεραπευτικά µπλόκ νεύρων 14,91 21, /8 Χειµερία νάρκη ή υποθερµία κατά το πρώτο 24ωρο 19,75 29, /9 Χειµερία νάρκη ή υποθερµία για κάθε επόµενο εικοσιτετράωρο (24ωρο) 9,95 14, /10 Αναισθησία για µεταµόσχευση νεφρού 73,87 98, /11 Αναισθησία για µεταµόσχευση καρδιάς 98,49 118, /13Εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα επί κωµατωδών καταστάσεων επειγουσών περιπτώσεων 13,88 9,95 αποφράξεως ανωτέρω αναπνευστικών οδών /14Προετοιµασία ασθενή για εγχείρηση µε παρεντερικές εγχύσεις (αίµατος, πλάσµατος θρεπτικών υγρών 5,46 6,05 κ.λ.π.) /21 Αναισθησία για διαγνωστική αρθροσκόπηση 17, /21 Αναισθησία για µερική αρθροσκοπική µηνισκεκτοµή 17, /42Αµοιβή ναρκώσεως για εκτέλεση ηλεκτροσπασµοθεραπειών (Μόνο σε Νοσ/µεία & Ψυχιατρικές 7,04 Κλινικές), για κάθε ασθενή 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 11 / /12/2011

12 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /14 Φωτοπηξία 10, /12 Πρόκληση βλάβης δι ειδικού µηχανήµατος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας 42, /14 Θεραπεία οξυτενών κονδυλωµάτων 5,22 6, /24 Ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων 7, /7 ιαθερµοπηξία σπίλου µικρού 2,26 2, /8 ιαθερµοπηξία σπίλου µεγάλου 4,05 4, /11 Βιοψία δέρµατος και µυός (οζώδης πολυαρτηρίτης κ.λ.π.) 2,26 3, /12 Ένεση ενδοφλέβια αρσενικούχων σκευασιών 2,26 2, /13 Θεραπεία τριχοφύτου (όπου δεν ενδείκνυται η ακτινοβολία) 10,39 10, /15 Θεραπεία οξυτενών κονδυλωµάτων εκτεταµένων 10,39 12, /18, 157/28 Αλλεργικά test ή επιδερµικά test ή δερµοαντιδράσεις ανά test 1,76 1, /20 Αυθαιµοθεραπεία κατά συνεδρία 1,76 1, /25 Θεραπεία µυκητιάσεως 10,39 12, /26 Θεραπεία υπερτριχώσεως (διάρκεια 30') 2,88 3, /27 Θεραπεία µυρµηγκιών 1,88 2, /29 Κρυοθεραπεία, εκάστη συνεδρία 1,23 1, Εφαρµογή υδροκορτιζόνης επί οφιοειδούς γυροειδούς αλωπεκίας, για κάθε συνεδρία 1,23 1, /31Θεραπεία ψωριάσεως µε τη µέθοδο PUVA (Πρωταρχική δοκιµασία δρχ συν 24 συνεδρίες προς 79, δρχ. εκάστη) ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /32 Αφαίρεση κοκοήθων επεξεργασιών του δέρµατος, χωρίς πλαστική 6,96 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Γ32/10123/ Λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση 14, ΗΠΑΡ /4 Παρακέντηση ήπατος για ιστολογική εξέταση 5,22 5, ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ /10 Μανοµετρία φάρυγγα - οισοφάγου 21, /11 ιαστολή οισοφάγου µε κηρία ανά συνεδρία 21, /12 3ωρη ΡΗ µετρία οισοφάγου 31, Γ32/10123/ Ενδοσκόπηση οισοφάγου 29, Γ32/10123/ Ενδοσκόπηση οισοφάγου και λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση 44, ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ Γ32/10123/ Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, µέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο 58,69 ψυχρού φωτισµού (Κολονοσκόπηση) /8 Φαρµακευτική θεραπεία εσωτερικών αιµοροΐδων (δια σκληρυντικών ενέσεων) 12,97 15, /9 Ηλεκτροπηξία πολυπόδων του ορθού 6,63 6, /1 Κολονοσκόπηση ή ενδοσκόπηση έως σπληνικής καµπής 16, /2 Κολονοσκόπηση πλήρης ή ολική 23,71 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 12 / /12/2011

13 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /22 (αφρο) Συντηρητική θεραπεία ραγάδος του δακτυλίου 8,01 8, Γ32/10123/ Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, µέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο 73,37 ψυχρού φωτισµού και λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση (Κολονοσκόπηση) Γ32/10123/ Ενδοσκοπικός έλεγχος παχέος εντέρου, µέχρι της σπληνικής καµπής, µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο ψυχρού 35,22 φωτισµού Γ32/10123/ Ενδοσκοπικός έλεγχος παχέος εντέρου, µέχρι της σπληνικής καµπής, µε εύκαµπτο ενδοσκόπιο ψυχρού 49,89 φωτισµού και λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση Γ32/10123/ Ορθοσιγµοειδοσκόπηση µε ορθοσκόπιο µίας χρήσης 17, Γ32/10123/ Ορθοσιγµοειδοσκόπηση µε ορθοσκόπιο µίας χρήσης και λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση 32, ΣΤΟΜΑΧΙ - Ω ΕΚΑ ΑΚΤΥΛΟ /13 Βασική γαστρική έκκριση 12, /14 Μέγιστη γαστρική έκκριση 19, /2 Καθετηριασµός και πλύση στοµάχου 2,88 3, /3 Χρονικός καθετηριασµός του δωδεκαδάκτυλου για διαγνωστικό σκοπό 5,22 6, /1, Γ32/10123/18-03-Ενδοσκόπηση στοµάχου (Γαστροσκόπηση - γαστροφωτογράφηση): συµπεριλαµβάνεται η ενδοσκόπηση 35,22 03οισοφάγου Γ32/10123/ Ενδοσκόπηση στοµάχου µε λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση (Γαστροσκόπηση - 49,89 γαστροφωτογράφηση): συµπεριλαµβάνεται η ενδοσκόπηση οισοφάγου Γ32/10123/ ωδεκαδακτυλοσκόπηση: συµπεριλαµβάνονται οι ενδοσκόπιση οισοφάγου και ενδοσκόπηση στοµάχου 52, Γ32/10123/ ωδεκαδακτυλοσκόπηση µε λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση: συµπεριλαµβάνονται οι 67,50 ενδοσκόπιση οισοφάγου και ενδοσκόπηση στοµάχου ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /5 Λαπαροσκόπηση 8,01 8, ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ /113 ιαστολή στενώσεως οισοφάγου 6,63 6, ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Π/11 Πολυπεκτοµή 6,63 08 ΓΕΝΙΚΑ /1, 127/1 Για πρώτη επίσκεψη ιατρού: α) Στο Ιατρείο του 20, /1, 127/1 Για πρώτη επίσκεψη ιατρού Ηµέρα-Νύχτα: β) Στο σπίτι του ασθενή 25, /3 Για κάθε επί πλέον άρρωστο στο ίδιο σπίτι, παρέχεται δικαίωµα ιατρικής αµοιβής εκ δρχ. 3,05 5, /4Για Ιατρικά Συµβούλια εκ δύο ή πλειόνων ιατρών λαµβάνει έκαστος εκ τούτων, συµπεριλαµβανοµένου και του θεράποντος ιατρού, δρχ.αµοιβή για συµµετοχή σε Συµβούλια δεν δικαιούνται οι θεράποντες ιατροί των σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Ν /53 νοσηλευοµένων ασθενών 6,63 10, /5 Για καθεµία πέραν της πρώτης, συµµετοχή στο Συµβούλιο κατά την πορεία της αυτής νόσου 4,49 6,63 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 13 / /12/2011

14 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /6Για επισκέψεις εκτός της πόλεως στην οποία διαµένει ο ιατρός ως και για ταξείδια στο εσωτερικό ή εξωτερικό, επιτρέπεται ιδιαίτερη συµφωνία /7 Για έκδοση ιατρικής βεβαιώσεως ή πιστοποιητικού κατόπιν εξετάσεως 1,88 3, /8Για απλή παρουσία ιατρού σε βοηθητικές πράξεις πλην της ναρκώσεως και της βοηθείας σε εγχειρήσεις 4,05 4,49 ή τοκετούς /9 Για έκθεση ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου 4,05 4, /10, 157/11 Συµβουλή µε επιστολή για διαγνωστικούς λόγους ή καθορισµό αρχικής θεραπευτικής αγωγής 2,26 2, /12 Εµβολιασµός µεµονωµένος στο ιατρείο 1,06 1, /13 Οµαδικός εµβολιασµός κατόπιν συµφωνίας για κάθε άτοµο επί πλέον εν τη αυτή οικία 0,44 0, /14 Υποδόρειος ή ενδοµυϊκή ένεση φαρµάκων για κάθε ένεση στο ιατρείο 0,47 0, /14 Υποδόρειος ή ενδοµυϊκή ένεση φαρµάκων για κάθε ένεση στο σπίτι 1,06 0, /15 Εισαγωγή οισοφαγίου σωλήνος συνυπολογιζοµένης της εξετάσεως 2,93 3, /25 Πλύση στοµάχου 2,93 3, /16 Ένεση ορού 1,50 1, /17 Συµπαράσταση ιατρού για εγχείρηση 5,22 6, /1 Ασκός αίµατος 10, /18 Μετάγγιση αίµατος 5,22 5, /19 Παρακέντηση στέρνου 2,26 2, /20 Παρακέντηση οσφυονωτιαίου µετά ή άνευ ενέσεως 2,96 3, /21 Παρακέντηση δοκιµαστική θώρακος 2,26 2, /22 Ενδοφλέβια ένεση στο Ιατρείο 0,79 1, /23 Ενδοφλέβια ένεση στο σπίτι 1,06 1, /24 Ένεση ενδορραχιαία 2,26 2, /26 Καθετηριασµός κύστεως 2,26 2, /27 ιασωλήνωση λάρυγγος 4,05 4, /28 Ιατρικό πιστοποιητικό ένορκο 2,88 3, /29 Βασικός µεταβολισµός 4,05 4, /30 Προσδιορισµός ειδικής δυναµικής ενεργείας του λευκώµατος (5-6) λήψεις Βασικού Μεταβολισµού. 10,45 12, /31 Παρακολούθηση ασθενών σε Κλινικές ή νοσοκοµεία για κάθε επίσκεψη 2,26 2, /26 Ενδοραχιαίες εγχύσεις 2, /1, 127/1 Μετά τη πρώτη επίσκεψη ιατρού όλες οι επισκέψεις: α) Στο Ιατρείο του 10, /1, 127/1 Μετά τη πρώτη επίσκεψη ιατρού όλες οι επισκέψεις Ηµέρα-Νύχτα: β) Στο σπίτι του ασθενή 15, Εγκ85/91 Επίσκεψη ιατρού Ηµέρα-Νύχτα: στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείων 3, Π 187/05 Αποθεραπεία και αποκατάσταση (ηµερήσιο ειδικό νοσήλιο για εξωτερικούς ασθενείς) 70,00 09 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 14 / /12/2011

15 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /37 (χειρ)επουλής 25,83 42, ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /1 Αφαίρεση µικρών όγκων βλενογγόνου του στόµατος 15, /2 Αφαίρεση καλύπτρας 6, /3 Αφαίρεση κύστης 16, /4 Αφαίρεση επουλίδας 10, /5 Λήψη τεµαχίων και ραφή για βιοψία που αποδεικνύεται µε έκθεση 8, /6 Εξαγωγή δοντιού ή ρίζας (Χ) 6, /7 Εξαγωγή έγκλειστου δοντιού µετά από ακτινογραφία 21, /8 Ακρορριζεκτοµή (ΑΡΚ) 16, /9 Εκτοµή χαλινού 10,89 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ /6 Κολποσκόπηση απλή 11, /6 Κολποσκόπηση απλή: εάν συνδυασθεί µε βιοψία 17, /6Κολποσκόπηση απλή: απλή καταστροφή ιστού: όπως στην κρυοπηξία ή καυτηρίαση επαυξηµένη στο 28,47 διπλάσιο /8 Κρυοπηξία τραχήλου µήτρας 14, /1 Κολπική πλύση και καυτηρίαση τραχήλου µήτρας 2,26 2, /2 Ηλεκτροπηξία - διαθερµοπηξία τραχήλου µήτρας ή ουρήθρας 2,26 2, /5 οκιµαστική παρακέντηση δουγλασίου 4,05 4, /2 Λαπαροσκόπηση 56, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /20 (χειρ)κυστεοκήλη 46,40 53, /20 (χειρ)ορθοκήλη 46,40 53, /9 Όλες οι λαπαροτοµίες για παθήσεις µήτρας και των εξαρτηµάτων, ολική υστεροκτοµία 51,50 64, /9 Εξαίρεση όγκων νεοπλαστικών ή φλεγµονωδών των έσω γεννητικών οργάνων 51,50 64, /9 Κολπική υστερεκτοµία 51,50 64, /9 Συνδεσµοπηξία µήτρας µετά ή άνευ κολποπερινεορραφίας 51,50 64, /9 Εγχείρηση προπτώσεως µήτρας 51,50 64, /9 Πλαστική κυστεορθοκολποκήλης 51,50 64, /9 Πλαστική τεχνιτού κολεού 51,50 64, /9 Πλαστική γεννητικών συριγγίων 51,50 64, /9 Εξαίρεση αιδοίου 51,50 64, ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ /10 Εξαίρεση βαρθολινείου αδένος 15,55 21, /10 Κολπική αφαίρεση ινοµιώµατος µήτρας 15,55 21, /10 Αφαίρεση τραχήλου 15,55 21, /10 Πλαστική τραχήλου 15,55 21,72 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 15 / /12/2011

16 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /6 Κωνοειδής εκτοµή τραχήλου µε ή χωρίς laser 31, ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ /168 Αιµολυτικά Test διάφορα 4,49 5, /13 Παρασκευή πλάσµατος 2, /61 Πλασµαφαίρεση (στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουµίνης) 581, /60 Σύνθεση αλύσων αιµοσφαιρίνης 33, /31 MCV ερυθρών 0, /31 MCH ερυθρών 0, /31 MCHC ερυθρών 0, /203, 157/238, 81/6α-FP (A-fetoprotein) 12,38 14, /235 Έγκλειστα αιµοσφαιρίνης Hb-H 3,43 4, /226 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιµοσφαιρίων 4,17 5, /224 Αιµοσφαιρίνη ποσοτικός προσδιορισµός Ηb-A2 5,02 8, /218 Αιµοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test) 3,43 4, /219 οκιµασία κατακρατήσεως αιµοπεταλίων 6,66 8, /220 οκιµασία συσσωρεύσεως αιµοπεταλίων (AGGREGATION) 10,80 12, ΕΚΙΑ Προσδιορισµός συγκόλλησης αιµοπεταλίων 14, /221 Αιµοπεταλίων µέτρηση 1,76 2, /222 Αιµοσφαιρίνη (Hb) 1,76 2, /185 Ινωδογόνο αίµατος 1,06 1, /20 Ποσοτικός προσδιορισµός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD) 2, /186 Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυµο ερυθρών αιµοσφαιρίων G6PD) 1,06 1, /187 Προσδιορισµός σιδηροφυλλίνης 16,02 21, ΕΚΙΑ Τρανσφερίνη 3, /165 Χρώση για σώµατα Heinz 2,26 3, /166 Χρώση ερυθρών αιµοσφαιρίων κατά Betke 2,26 3, /167 Thrombofax - Χρόνος µερικής θροµβοπλαστίνης (APTT) 3,43 4, /151 οκιµασίες ινωδολύσεως (δι' αραιώσεως ή ευσφαιρίνης) 4,49 6, /144 Ανίχνευση ασταθούς αιµοσφαιρίνης (κατά Pacie) 2,26 2, /145Φασµατοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιµοσφαιρινων (Μεθαιµοσφαιρίνης, ανθρακυλαιµοσφαιρίνης 3,43 5,46 κ.λ.π.) /146 Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισµός 3 αντιγόνων) 4,49 6, /147 Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισµός 5 αντιγόνων) 6,63 9, /148 Προσδιορισµός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π. 4,49 6, /142 Κύτταρα λοιµώδους µονοπυρηνώσεως 4,49 6, /139 Αφαιµαξοµετάγγισις, άνευ αξίας αίµατος 6,63 10,86 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 16 / /12/2011

17 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /128 Κρυοσφαιρίνες ορού 1,50 1, /129 οκιµασία Huhner Test, Sia Test 1,50 1, /130 οκιµασία αυτοαιµολύσεως (µετά 24ωρο και µετά 48ωρο) 4,49 6, /131 Ηλεκτροφόρηση αιµοσφαιρίνης 11,89 15, /118 Μορφολογία ερυθρών 1,50 1, /119 ικτυοερυθροκύτταρα ( ΕΚ) 1,50 1, /120 οκιµασία δρεπανώσεως 1,76 1, /121 Παρακέντηση µυελού των οστών 4,49 6, /121 Παρακέντηση όγκων λεµφαδένος 4,49 6, /122 Αιµοσιδηρίνη µυελού 2,26 2, /123 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιµοσφαιρίων (AP) 2,26 2, /124 Υπεροξειδάση λευκών αιµοσφαιρίων 4,49 6, /125 Αντίδραση PAS 4,49 5, /80 Αναζήτηση κυττάρων ερυθηµατώδους λύκου (LE TEST) 4,05 5, /79 Μυελόγραµµα άνευ παρακεντήσεως 2,88 3, /33 Εξέταση αίµατος για αιµολυσίνας 5,22 6, /34 Εξέταση αίµατος για εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη κατά Singer 2,88 3, /35 Εξέταση αίµατος για καθορισµό οµάδων αίµατος 4,05 4, /36 Καθορισµός οµάδων αίµατος µετά διασταυρώσεως 5,22 5, /37 Προσδιορισµός Rhesus 4,05 4, /38 Εξέταση αίµατος για χρόνο προθροµβίνης ή Test ηπαρίνης 4,05 4, ΕΚΙΑ INR 4, /39 Εξέταση αίµατος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι' HCTH ή δι' αδρεναλίνης 5,22 5, /40 Εξέταση αίµατος για ανίχνευση αντισωµάτων Coombs (έµµεση εξέταση) 5,22 7, /25 Εξέταση αίµατος για µέτρο ερυθρών αιµοσφαιρίων 2,26 2, /26 Εξέταση αίµατος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόµβου 2,88 3, /27 Εξέταση για συστολή θρόµβου και αιµοπετάλια ανά 2,88 3, /28 Εξέταση µόνον για αιµοπετάλια PLT 1,76 1, /29 Εξέταση αίµατος για αντίσταση ερυθρών αιµοσφαιρίων 2,88 3, /30 Εξέταση αίµατος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών 2,88 3, /30 Εξέταση αίµατος για ανίχνευση αντισωµάτων Coombs (άµεση εξέταση) 2,88 3, /18,157/24Γενική εξέταση αίµατος (αιµοσφαιρίνη - αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων, αριθµός λευκών και τύπος 2,88 4,05 αυτών, µετά προσδιορισµού αιµατοκρίτου ΗΤ) /19 Εξέταση αίµατος για αρίθµηση λευκών και τύπος αυτών 1,76 2, /20 Εξέταση αίµατος για αρίθµηση ερυθρών και αιµοσφαιρίνης 1,76 2, /21 Εξέταση αίµατος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιµοσφαιρίων TKE 1,76 1, /22 Εξέταση αίµατος για χρόνο ροής και πήξεως 1,76 2, /8 Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) 14,23 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 17 / /12/2011

18 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /9 Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) 14, /10 Βασεόφιλος στίξις 3, /11 β-εξοσαµινιδάσεις Α-Β (λευκά) 18, /12 Ερυθροβλάστες (αναζήτηση) 1, /14 Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά) 16, /15 Προϊόντα αποδοµής ινώδους D-DIMERS (FDP) 4, /16 Προσδιορισµός φυλλικού οξέος 7, /17 Προσδιορισµός θειαµίνης στα ερυθρά (Βιταµίνη Β1) 7, /18 Προσδιορισµός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταµίνη Β2) 7, /19 Προσδιορισµός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταµίνη Β6) 7, /21 Χρόνος HOWEL 1, /22 Χρόνος LEE WHITE 1, /23α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε70 14, /25 Προσδιορισµός β-θροµβοσφαιρίνης 9, /26 THROMBOTEST 3, /27 Όξινη φωσφατάση κυττάρων 5, /30 Ποσοτικός προσδιορισµός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά 4, /31 Ποσοτικός προσδιορισµός Vir C στα λευκά αιµοσφαίρια 9, /13, 81/32, 81/55Φερριτίνη ορού 9, /56 Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική µέθοδος) 7, /34 Ανάλυση καµπύλης κορεσµού οξυαιµοσφαιρίνης 14, /35 Ποσοτικός προσδιορισµός ΑΤΡ ερυθρών αιµοσφαιρίων 7, /36 Ταυτοποίηση αντισωµάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσµατος) 23, /37 οκιµασία VBT 7, /38 οκιµασία ΗΑΒ ανά 7, /39 Θερµοαστάθεια Ηb 4, /40Προσδιορισµός ΗbF (εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREY 4, /41 Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζη 9, /42 αl-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίµατος - ηλεκτροφόρηση 9, /33, 81/43 2,3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3 - DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα 7, /44 Ειδική χρώση λεµφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) - Μπλε Ανιλίνη 2, /45 Προσδιορισµός αιµοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (µέθοδος ΒΕΤΚΕ) 4, /46Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST - AGL-T) 7, /47 Ερυθροποιητίνη ορού 7, /57 Χαρτογράφηση γόνων αιµοσφαιρίνης (GENE MAPPING) 42, ΕΚΙΑ Αντιθροµβίνη ΙΙΙ (ATIII), έλεγχος αντιγόνου µε ανοσολογική µέθοδο (PAGE, κλπ) 30, ΕΚΙΑ Έλεγχος πρωτεΐνης C 20, ΕΚΙΑ Έλεγχος πρωτεΐνης S 20,54 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 18 / /12/2011

19 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΕΚΙΑΠαράγοντας πήξεως αίµατος πέµπτος (5 ος ) V (F V) 14, ΕΚΙΑΠαράγοντας πήξεως αίµατος έβδοµος (7 ος ) VII (F VII) 14, ΕΚΙΑΠαράγοντας πήξεως αίµατος ένατος (9 ος ) IX (F IX) 14, ΕΚΙΑΠαράγοντας πήξεως αίµατος δέκατος (10 ος ) X (F X) 14, ΕΚΙΑ Χρόνος µερικής θροµβίνης (TT) 13, ΕΚΙΑ Αναστολέας πλασµινογόνου (PAI) 4, ΕΚΙΑ Προσδιορισµός των χρόνων PTT 13, ΕΚΙΑ Προσδιορισµός των χρόνων PT 13, ΕΚΙΑ Παράγοντας Willebland (vwf) 14, ΕΚΙΑ Χρόνος προθροµβίνης (Quick ) 4,05 12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ /237 Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυµβατότητας 19,81 23, ΕΚΙΑ Μεικτή καλλιέργεια λεµφοκυττάρων 33, /21 Κλάσµα C4 συµπληρώµατος 7, /52 Β-λεµφοκύτταρα µε µονοκλωνικά αντισώµατα 7, /53 Προσδιορισµός λευχαιµικών κυττάρων µε µονοκλωνικά αντισώµατα (GALLA, LA, GIGR, TDT) 37, /54 Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρων 23, /49Λεµφοκύτταρα T (ρόδακες, καλλιέργεια µε ΡΗΑ, καλλιέργειες µε PPD, προσδιορισµός µε µονοκλωνικό αντίσωµα (T3), υποπληθυσµοί: βοηθητικά Τ-λεµφ. (T4) κατασταλτικά Τ-λεµφ. (T8) 33, /31 (Αν) Υποπληθυσµοί λεµφοκυττάρων µε µονοκλωνικά αντισώµατα 33, /50 Θυµοκύτταρα µε µονοκλωνικά αντισώµατα 7, /51 Μονοκύτταρα µε µονοκλωνικά αντισώµατα 7, /28 Προσδιορισµός Τ-Λεµφοκυττάρων µε σχηµατισµό ροδάκων 9, /29 Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων µε µονοκλωνικούς αντιορούς ανά 9, ΕΚΙΑΑNTI - HCV - ELISA 9, /2 Αντισώµατα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs) ( είκτης ηπατίτιδας Β) 9, ΕΚΙΑ ANTI - HBe ( είκτης ηπατίτιδας Β) 9, /3 Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) 9, /4 Αντισώµατα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI - HBc) ( είκτης ηπατίτιδας Β) 9, /5 Αντισώµατα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ HAV) 9, /19 (µικ) Αντισώµατα έναντι µυκοπλάσµατος πνευµονίας IgA 7, /19 (µικ) Αντισώµατα έναντι µυκοπλάσµατος πνευµονίας IgG (Μυκόπλασµα PNEUMO IgG ABS) 7, /19 (µικ) Αντισώµατα έναντι µυκοπλάσµατος πνευµονίας IgM (Μυκόπλασµα PNEUMO IgM ABS) 7, /1 (µικ) Αντίσωµα ερυθράς IgG 7, /1 (µικ) Αντίσωµα ερυθράς IgM 7, /2 Αντισώµατα έναντι LEISMANIA DONOVANI 5,75 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 19 / /12/2011

20 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β /3 Αντισώµατα έναντι BRUCELLA MELITENSIS 4, /4 Αντιεχινοκοκκικά αντισώµατα 4, /263 Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωµάτων 6, /260 Συµπλήρωµα ορού C3 10,39 7, /246 Προγεννητική διαγνωστική χρωµοσωµατικών ανωµαλιών 73,87 90, /233 Προσδιορισµός Β - λεµφοκυττάρων µε σχηµατισµό ροδάκων 12,38 14, /228 Ανοσοϊστοχηµική εξέταση επί ιστολογικών τοµών: α) ανοσοσφαιρικών (IgM,IgG,IgA κ.λ.π.) 16,46 24, /228Ανοσοϊστοχηµική εξέταση επί ιστολογικών τοµών: β) άλλου αντιγόνου (π.χ λυσυζύµη ή Αυστραλιανό 8,28 12,38 αντιγόνο ή ΑJ - Antichymotrypsin, Chymothrypsin κ.λ.π.) /4 Ολιγοκλωνικά αντισώµατα για το ΕΝΥ 20, /4 Ολιγοκλωνικά αντισώµατα για τον ορό του αίµατος 20, /2 Βασική πρωτεΐνη µυελίνης στο ΕΝΥ 20, /3 Βασική πρωτεΐνη µυελίνης του ορού του αίµατος 20, /230 Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανά 6,66 8, /231 Ποσοστικός προσδιορισµός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ανά 12,38 14, /212, 81/24 (αιµ) Καρκινοεµβρυϊκό αντιγόνο (CEA) 12,38 14, /184 Αναζήτηση φυλετικής χρωµατίνης Sex Chromatine 2,26 5, /158 Καρυότυπος - Χρωµατοσωµιακός έλεγχος περιφερειακού αίµατος µε ειδικές τεχνικές 24,71 28, /135, 81/1 Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) 9, /105 Προσδιορισµός υδροξυαµυγδαλικού οξέος ούρων ή αίµατος 4,05 6, /2 (ανοσ) Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώµατα (ANTI-TG) 6, /3 (ανοσ)αντιµικροσωµιακά αντισώµατα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-tpo) 6, /6 (ανοσ) Αντιθυρεοειδικά αντισώµατα (ΑΘΑ) ANTI-T 6, /4 Αντισώµατα έναντι των λείων µυϊκών ινών (ASMA) 7, /259, 81/8 (ανοσ) Αντιµιτοχονδριακά αντισώµατα (AMA ή ANTI-AMA) 8, /5 Αντισώµατα κατά των τοιχωµατικών κυττάρων του στοµάχου (PCA ή APCA) 6, /7, 157/258Αντισώµατα DNA (ANTI-DNA) AB(S) (ανάλυση κυτταρικού κύκλου) 10, ΕΚΙΑ ANTI - ENA 9, /9 Ανοσοσφαιρίνη ΙgG 11, /9 Ανοσοσφαιρίνη IgA 11, /9 Ανοσοσφαιρίνη IgM 11, /9, 81/26 Ανοσοσφαιρίνη IgE 11, /10 Αντιγόνα ιστοσυµβατότητας HLA-DR 33, /11 Αντισώµατα έναντι ωοθήκης 6, /12 Αντισώµατα έναντι όρχεος 6, /13 Αντισώµατα έναντι επινεφριδίων 6, /14Αντισώµατα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή ακετυλχολίνης υποδοχείς για µυασθένεια Gravis (ANTI MUSK) 9,51 ΟΠΣ-ΥΓΕΙΑ Σελίδα 20 / /12/2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Code Name 01000001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειοδυναμογραφία 22,89 ΝΑΙ 01000002 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία: α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους 8,28 ΝΑΙ 01000003 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Στην στήλη αυτή Απαντάτε ανάλογα με Στην στήλη αυτή απαντάτε Η στήλη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές για την χρήση του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Περιεχόμενα καταλόγου ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Π.Δ/ΤΑ 157/1991, 163/1988, 81/1988, 138/1990, 427/1991, 38/1993, 65/1996 ΚΑΙ 114/2000 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

67 ΑΡΘΡΟ 9 9.1 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (70% επί αποδ. µέχρι) 37,00 9.2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ Παρέχεται ΜΟΝΟΝ από επιχειρήσεις ή φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών συµβεβληµένες µε το Τ.Π..Θ. και ΜΟΝΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ. 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 0513 MCV, MCH, MCHH ΕΡΥΘΡΩΝ ( ΚΑΘΕ ΜΙΑ ) 0,53 0,53 0192 ΑΓΓΕΙΟΤΟΝΙΝΗ ΙΙ - SACE 6,66 9,13 0082 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 0080 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ 2,26 2,26

Διαβάστε περισσότερα

4d\~;~C~:Ι9=7-'8-~<::';Τ6 Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το..., ;,r- f!!'

4d\~;~C~:Ι9=7-'8-~<::';Τ6 Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το..., ;,r- f!!' Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3291 Κ.Δ.Π.364/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 364 Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29.11.2002 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 12 της 176ης Ολομ./28.11.02 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Περί Ιατρικών Ειδικοτήτων (Σε αντικατάσταση του Π.Δ. 415/29-12-1994:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 10.50 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ 5.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7,0 2,8 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 9,0 3,6 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ( Hb) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7,0 2,8 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΗΣΗ ΛΕΥΚΩΝ (LAP) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων a2z medical soloutions Περιεχόμενα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PASTEUR 16 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

007.01.31.002/2011 Page 1 of 23

007.01.31.002/2011 Page 1 of 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Επίσκεψη στο ιατρείο Αντιµετώπιση και Ρύθµιση ασθενούς µε νεοεµφανιζόµενο ιαβήτη στο ιατρείο Αντιµετώπιση και Ρύθµιση ασθενούς µε νεοεµφανιζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη Η δύναμη της διάγνωσης στα χέρια μας Τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα εξοπλίζουν το επιτελείο των εξειδικευμένων ιατρών με δυνατότητες διάγνωσης που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητες. Η EXPRESS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κυκλοφορικό ή καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποτελείται Καρδιά και αγγεία (αρτηρίες και φλέβες). Κύρια αποστολή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 1 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 2 Κεφάλαιο 1 ΥΣΦΑΓΙΑ Θέµα 1 (σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις) Στον καρκίνο του οισοφάγου τα κλινικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Η κύρια θεραπεία του εµπυήµατος θώρακος είναι: Α. Η σωστή παροχέτευση της θωρακικής κοιλότητας. Η αντιβίωση και χορήγηση οξυγόνου Γ. Η παρεντερική χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (επί παντρεμένης γυναίκας γράψε και το επάγγελμα του άντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Ποιός είναι ο χρόνος επώασης του τετάνου; Α. 2-3 ώρες Β. 24 ώρες Γ. 2-3 ηµέρες. 5-14 ηµέρες Ε. 30-45 ηµέρες 2. Ποιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 14.01 ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο

Διαβάστε περισσότερα