1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α"

Transcript

1 α/α 1. Προσωπικό Απαίτηση / Κριτήριο Καταγεγραμμένες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) για όλες τις θέσεις εργασίας του εργαστηρίου.(βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα και πρόβλεψη για την αναπλήρωση των εργαζομένων σε περίπτωση απουσίας τους). Εξουσιοδότηση του προσωπικού από τη Διοίκηση του εργαστηρίου για τη διενέργεια κρίσιμων δραστηριοτήτων ( πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες, χειρισμό εξοπλισμού, διενέργεια αναλύσεων δειγματοληψιών, ερμηνεία των αποτελεσμάτων και παροχή συμβουλών). Προσωπικό με την απαιτούμενη (τεκμηριωμένη) εκπαίδευση ή/και εμπειρία.(ενημερωμένο αρχείο εκπαίδευσης και εμπειρίας ανά εργαζόμενο και τεκμηριωμένη εκπαίδευση του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού). Τύπος Απαίτησης Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογία 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη απουσιάζει τεκμηρίωση 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Υπάρχουν και είναι σε γνώση όλων των εργαζομένων 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη απουσιάζει τεκμηρίωση 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Υπάρχουν και είναι σε γνώση όλων των εργαζομένων 0: Δεν υπάρχει τεκμηρίωση ή ελάχιστες απαιτήσεις 1: Ελλιπής τεκμηρίωση 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Πλήρης τεκμηρίωση, συνεχείς εκπαιδεύσεις Αυτο - Αξιολόγηση Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

2 α/α 2. Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις / Υποδομή / Υλικά Απαίτηση / Κριτήριο 2.3 Διαθεσιμότητα οδηγιών χρήσης εξοπλισμού Τύπος Απαίτησης Βαθμολογία 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη απουσιάζει τεκμηρίωση 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Πλήρης συμμόρφωση 0: Αδυναμία εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ 1: Αδυναμία πρόσβασης ΑΜΕΑ μόνο Εναλλακτική εξυπηρέτηση 2: Δυσχερής πρόσβαση ΑΜΕΑ & Εναλλακτική εξυπηρέτηση 3:Εύκολη πρόσβαση ΑΜΕΑ & Εναλλακτική εξυπηρέτηση 0: Δεν υπάρχουν 1: Δεν υπάρχουν για μεγάλο μέρος του εξοπλισμού 2: Δεν υπάρχουν για μικρό μέρος του εξοπλισμού 3:Στα σημεία χρήσης για το σύνολο του εξοπλισμού Βαθμολογο 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη Κατάλληλη οργάνωση και σήμανση του χώρου τήρησης των υλικών ύμενη 1: Υπάρχει πρόβλεψη και μέσα δεν τηρείται στο εργαστήριο. Κατάλληλη επισήμανση και διαχωρισμός ληγμένων 2: Μεμονωμένες αστοχίες υλικών.. 3:Πλήρης εφαρμογή 2.7 Διασύνδεση με πληροφοριακό σύστημα ΕΟΠΥΥ 2.8 Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (τοξικών, χημικών, μολυσματικών) σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στο χώρο ή εναλλακτικός τρόπος λήψης του δείγματος. Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Προστασία των πληροφοριακών συστημάτων του εργαστηρίου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία του εργαστηρίου. Κατάλληλη σήμανση εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης / δυσλειτουργίας (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της γραμματείας) Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Pass / Fail Βαθμολογο ύμενη Pass / Fail Pass / Fail 0: Δεν υπάρχουν μέσα προστασίας 1: Υπάρχει προστασία με διαβαθμισμένη πρόσβαση 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη δεν τηρείται 2: Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας συχνότητα < 1 ημέρα 3: Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας συχνότητα 1 ημέρα 0: Δεν υπάρχει 1: Διασύνδεση 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη Αυτο - Αξιολόγηση

3 2.8 Κατάλληλη σήμανση εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης / δυσλειτουργίας (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της γραμματείας) Pass / Fail 1: Εφαρμογή Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

4 α/α 3. Συνεργαζόμενα εργαστήρια Απαίτηση / Κριτήριο Αρχείο (κατάλογος) εγκεκριμένων συνεργαζομένων εργαστηρίων. (αξιολόγηση των εργαστηρίων σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και μεθοδολογία). Μεταφορά δειγμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ανάλυσης (διάρκεια μεταφοράς, θερμοκρασία, τρόπος). Τύπος Απαίτησης Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογία 0: Συνεργασία με μη διαπιστευμένα εργαστήρια - Απουσία συστήματος αξιολόγησης ελέγχου 1: Συνεργασία με μη διαπιστευμένα εργαστήρια για μεγάλο αριθμό δοκιμών Ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης ελέγχου 2: Συνεργασία κυρίως με διαπιστευμένα εργαστήρια αλλά και με μη διαπιστευμένα (αν και υπάρχουν) 3:Συνεργασία μόνο με διαπιστευμένα ή κατάλληλα αξιολογημένα (όπου δεν υπάρχουν διαπιστευμένα) εργαστήρια 0: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία 1: Υπάρχει πρόβλεψη δεν τηρείται (δεν υπάρχουν μέσα) 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Πλήρης συμμόρφωση Αυτο - Αξιολόγηση Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

5 α/α 4. Διαχείριση δειγμάτων Απαίτηση Τύπος Απαίτησης Κριτήρια Έλεγχος παραπεμπτικών για πληρότητα απαιτούμενων Βαθμολογο 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη στοιχείων (ημερομηνία δειγματοληψίας, ταυτότητα ύμενη 1: Πλήθος παραπεμπτικών/δειγμάτων με ελλιπή στοιχεία ασθενούς, στοιχεία παραπέμποντος ιατρού) και κατάλληλη επισήμανση δείγματος. 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3: Πλήρης συμμόρφωση Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικού δείγματος, η έκθεση Pass / Fail αποτελεσμάτων περιγράφει το πρόβλημα και τις πιθανές επιδράσεις στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ασφαλής και ιχνηλάσιμος χειρισμός των δειγμάτων από την παραλαβή τους μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων. (ταυτοποίηση κωδικοποίηση δειγμάτων) Pass / Fail 0: Απουσία πρόβλεψης / μη εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή 0: Απουσία συστήματος / ελλιπής εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή Αυτο - Αξιολόγηση Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

6 α/α 5. Διαχείριση δεδομένων Απαίτηση / Κριτήριο Τήρηση αρχείου αποτελεσμάτων αναλύσεων που έχουν παραδοθεί Μεταφορά αποτελεσμάτων τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μέσο, σε εξουσιοδοτημένους μόνο παραλήπτες. Τύπος Απαίτησης Βαθμολογο ύμενη Διατήρηση των πρωτογενών δεδομένων των αναλύσεων Βαθμολογο συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για την ταυτότητα των ύμενη ατόμων διενήργησαν τη δειγματοληψία, τις αναλύσεις και τον τελικό έλεγχο των αποτελεσμάτων. Pass / Fail Βαθμολογία 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Πλήθος ελλείψεων 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3: Πλήρης τεκμηρίωση 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Πλήθος ελλείψεων 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3: Πλήρης τεκμηρίωση 0: Απουσία συστήματος ελέγχου / ελλιπής εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή Αυτο - Αξιολόγηση Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

7 α/α 6. Διαχείριση ποιότητας Απαίτηση / Κριτήριο Εφαρμογή προγράμματος εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αναλύσεων και τήρηση των σχετικών αρχείων. Τύπος Απαίτησης Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Συμμετοχή του εργαστηρίου σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών ικανότητας (ή εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου) που διοργανώνονται από αναγνωρισμένους φορείς. (Αφορά δοκιμές για τις οποίες υπάρχουν αναγνωρισμένα σχήματα) Βαθμολογία 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Πλήθος ελλείψεων 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3: Πλήρης τεκμηρίωση 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Μικρός αριθμός συμμετοχών ή μη ικανοποιητική επίδοση 2: Ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών, ικανοποιητικές επιδόσεις Αυτο - Αξιολόγηση Εφαρμογή τεκμηριωμένης διαδικασίας για την καταγραφή αστοχιών και τη λήψη διορθωτικών προληπτικών ενεργειών. (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της γραμματείας) Εφαρμογή τεκμηριωμένης διαδικασίας για τον χειρισμό των παραπόνων και τη διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών του εργαστηρίου. (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της Pass / Fail Pass / Fail 3: Επιτυχής συμμετοχή για όλες τις δοκιμές 0: Απουσία συστήματος ελέγχου / ελλιπής εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή 0: Απουσία πρόβλεψης / ελλιπής εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

8 ΕΊΝΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΚΩΔ. e-δαπυ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Αιμολυτικά Test διάφορα Παρασκευή πλάσματος Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης) MCV ερυθρών MCH ερυθρών MCHC ερυθρών α-fp (A-fetoprotein) Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-H Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων Αιμοσφαιρίνη ποσοτικός προσδιορισμός Ηb-A Αιμοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test) Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων Δοκιμασία συσσωρεύσεως αιμοπεταλίων (AGGREGATION) Αιμοπεταλίων μέτρηση Αιμοσφαιρίνη (Hb) Ποσοτική μέτρηση ινωδογώνου Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD) Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυμο ερυθρών αιμοσφαιρίων G6PD) Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης Χρώση για σώματα Heinz Χρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά Betke Thrombofax - Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) Δοκιμασίες ινωδολύσεως (δι' αραιώσεως ή ευσφαιρίνης) Ανίχνευση ασταθούς αιμοσφαιρίνης (κατά Pacie) Φασματοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιμοσφαιρινων (Μεθαιμοσφαιρίνης, ανθρακυλαιμοσφαιρίνης κ.λ.π.) Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισμός 3 αντιγόνων) Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισμός 5 αντιγόνων) Προσδιορισμός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π Κύτταρα λοιμώδους μονοπυρηνώσεως Αφαιμαξομετάγγισις, άνευ αξίας αίματος

9 Κρυοσφαιρίνες ορού Δοκιμασία Huhner Test, Sia Test Δοκιμασία αυτοαιμολύσεως (μετά 24ωρο και μετά 48ωρο) Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης Μορφολογία ερυθρών Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) Δοκιμασία δρεπανώσεως Αιμοσιδηρίνη μυελού Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων (AP) Υπεροξειδάση λευκών αιμοσφαιρίων Αντίδραση PAS Αναζήτηση κυττάρων ερυθηματώδους λύκου (LE TEST) Μυελόγραμμα άνευ παρακεντήσεως Εξέταση αίματος για αιμολυσίνας Εξέταση αίματος για εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη κατά Singer Εξέταση αίματος για καθορισμό ομάδων αίματος Καθορισμός ομάδων αίματος μετά διασταυρώσεως Προσδιορισμός Rhesus Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου Αντιθρομβίνη III Εξέταση αίματος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι' HCTH ή δι' αδρεναλίνης Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (έμμεση εξέταση) Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόμβου Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια Εξέταση μόνον για αιμοπετάλια PLT Εξέταση αίματος για αντίσταση ερυθρών αιμοσφαιρίων Εξέταση αίματος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (άμεση εξέταση) Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ) Εξέταση αίματος για αρίθμηση λευκών και τύπος αυτών Εξέταση αίματος για αρίθμηση ερυθρών και αιμοσφαιρίνης

10 Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων TKE Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) Βασεόφιλος στίξις β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β (λευκά) Ερυθροβλάστες (αναζήτηση) Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά) Προϊόντα αποδομής ινώδους D-DIMERS (FDP) Προσδιορισμός φυλλικού οξέος Προσδιορισμός θειαμίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β1) Προσδιορισμός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β2) Προσδιορισμός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β6) Χρόνος HOWEL Χρόνος LEE WHITE α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε Προσδιορισμός β-θρομβοσφαιρίνης THROMBOTEST Όξινη φωσφατάση κυττάρων Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια Φερριτίνη ορού Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) Ανάλυση καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων Ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσματος) Δοκιμασία VBT Δοκιμασία ΗΑΒ Θερμοαστάθεια Ηb Προσδιορισμός ΗbF (εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREY Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζη αl-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίματος - ηλεκτροφόρηση ,3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3 - DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα

11 Ειδική χρώση λεμφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) - Μπλε Ανιλίνη Προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (μέθοδος ΒΕΤΚΕ) Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST - AGL-T) Ερυθροποιητίνη ορού Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης (GENE MAPPING) Πρωτεΐνη C Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης III Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (ωεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυμβατότητας Κλάσμα C4 συμπληρώματος Β-λεμφοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα Προσδιορισμός λευχαιμικών κυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα (GALLA, LA, GIGR, TDT) Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρων Θυμοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα Προσδιορισμός Τ-Λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων με μονοκλωνικούς αντιορούς ανά Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI - HBc) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ HAV) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgA Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgG (Μυκόπλασμα PNEUMO IgG ABS) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgM (Μυκόπλασμα PNEUMO IgM ABS) Αντίσωμα ερυθράς IgG Αντίσωμα ερυθράς IgM Αντισώματα έναντι LEISMANIA DONOVANI Αντισώματα έναντι BRUCELLA MELITENSIS Αντιεχινοκοκκικά αντισώματα Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτων Συμπλήρωμα ορού C3

12 Προγεννητική διαγνωστική χρωμοσωματικών ανωμαλιών (Α-TEST) Προσδιορισμός Β - λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων Ολιγοκλωνικά αντισώματα για το ΕΝΥ Ολιγοκλωνικά αντισώματα για τον ορό του αίματος Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ Βασική πρωτεΐνη μυελίνης του ορού του αίματος Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανά Ποσοστικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ανά Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) Αναζήτηση φυλετικής χρωματίνης Sex Chromatine Καρυότυπος - Χρωματοσωμιακός έλεγχος περιφερειακού αίματος με ειδικές τεχνικές Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) Προσδιορισμός υδροξυαμυγδαλικού οξέος ούρων ή αίματος Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG) Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-tpo) Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) ANTI-T Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA) Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) Αντισώματα κατά των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (PCA ή APCA) Κυτταρομετρική ανάλυση του DNA Μέτρηση DNA με κυτταρομετρία Αντισώματα DNA (ANTI-DNA) AB(S) (ανάλυση κυτταρικού κύκλου) Ανοσοσφαιρίνη ΙgG Ανοσοσφαιρίνη IgA Ανοσοσφαιρίνη IgM Ανοσοσφαιρίνη IgE Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA-DR Αντισώματα έναντι ωοθήκης Αντισώματα έναντι όρχεος Αντισώματα έναντι επινεφριδίων Αντισώματα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή ακετυλχολίνης υποδοχείς για μυασθένεια Gravis όχι (ANTI MUSK) = αντισ. Κατά της μυϊκής κινάσης Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA)

13 Αντισώματα ινσουλίνης ΑNTI-HBc-ΙgG ΑNTI-HBc-IgM Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA, αντισώματα τοιχωματικών κυττάρων στομάχου (APCA) Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA με Τ και Β λεμφοκύτταρα Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST) Κυτταροπλασματικά αντισώματα (ANCA) ANCA C ANCA P Κυτταροτοξικά αντισώματα HLA Oλικό αιμολυτικό συμπλήρωμα Ολικό συμπλήρωμα ορού (CH100) ή προσδιορισμός ολικού συμπληρώματος Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST) Παράγων συμπληρώματος C Παράγων συμπληρώματος C Προσδιορισμός IgG Προγεννητική διάγνωση με λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αμνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE) SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου) PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) Αντίσωμα HIV, I και ΙΙ, απλή Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάχυση σφαιρινών Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με μαγνητικά σφαιρίδια Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακα Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - A και B με μαγνητικά σφαιρίδια

14 Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - DR με μαγνητικά σφαιρίδια Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με περιοριστικά ένζυμα Πρόκληση ξυλοκαίνης ή TEST ξυλοκαίνης Προσδιορισμόςαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA TNF SCD Αντίσωμα ηπατίτιδας C Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο) Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ Χημικός προσδιορισμός ιωδίου εις το αίμα PBI Προστατικό κλάσμα φωσφατάσης Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών Ωσμωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY) α-μαννοσιδάση (λευκά) Λειτουργικός αναστολέας C Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρης Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρης Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2-3 αμινοξέων) Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2-3 αμινοξέων) Αμμωνία ορού Γαλακτικό οξύ Πυροσταφυλικό οξύ

15 Όξινος φωσφατάση Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP) Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων Αέρια αρτηριακού αίματος - ερυθρά Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών Αμμωνία αίματος Ψευδοχοληνεστεράση αίματος Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK) γgt Μελανίνη αίματος ή ούρων Σίδηρος ορού (Fe) Αιμοσιδηρίνη ούρων Πορφυροχολινογόνον PBC ούρων Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους Καροτίνη αίματος Βιταμίνη Α αίματος Pregnosticum ή Conavis Test Αντίδραση κυήσεως Galli Manini και λοιπά Test κυήσεως Προσδιορισμός λιπάσης Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη (SGPT-SGOT) Διαστάση (αμυλάση) αίματος ή ούρων Προσδιορισμός κοπροπορφυρίνης και ουροπορφυρίνης ούρων Τεστ ιδρώτος Λίθιο ορού αίματος (LI) Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών χημικώς Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών Νουκλεδοτιδάση αίματος (5-NT) Αλδολάση αίματος Τριγλυκερίδια αίματος Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης

16 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων (κατ. συμπυκνώσεως) (H/S) Λεύκωμα Bense Jones ούρων Προσδιορισμός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA) Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων και αίματος Προσδιορισμός φαινυλανανίνης αίματος και ούρων Δοκιμασία D-xylose Clearance κρεατίνης (κάθαρση) Clearance ουρίας (κάθαρση) Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) Εξέταση Tetrasorbe Εξέταση κοπράνων πλήρως δι' αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon Προσδιορισμός ουρίας αίματος Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL) Προσδιορισμός στο αίμα χλωριούχων Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος Προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης (BIL) Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης Προσδιορισμός στο αίμα ικτερικού δείκτου Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρες Ανίχνευση ινδικάνης Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα κρεατίνης, κρεατινίνης (CR) Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνης RH (5 προσδιορ. ιοντομετρικώς) Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα νατρίου Na, καλίου K, ανόργανου και οργανικού φωσφόρου P Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών (χρωματομετρικώς) Προσδιορισμός στο αίμα αλκαλικής παρακαταθήκης Προσδιορισμός στο αίμα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων Προσδιορισμός στο αίμα οξυγόνου - οξίνου ή αλκαλικής φωσφατάσης Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι ηλεκτροφορήσεως

17 Πειραματική σακχαραιμία Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος κεφαλίνης - χοληστερόλης Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος θυμόλης, κολλοειδούς xρυσού, Tacata Ara, βερονάλης ψευδαργύρου Λειτουργικές δοκιμασίες ήπατος Bromsulfophthalein (BSP - Βρωμο-Sulfo-Phthalein), Ιπουρικού οξέος Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού μετά λήψεως Ανίχνευση αιματοπορφυρίνης στα ούρα (φασματικώς) Δοκιμασίες αποβολής ουρίας Πειραματική σακχαρουρία Προσδιορισμός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταμίνης (5-HT) ούρων ή αίματος a-d-γλυκοζομινιδάση (πλάσμα) α-mαννοσιδάση πλάσματος Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1) Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B) Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίων Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH) Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST) β-γλουκουρονιδάση πλάσματος β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β πλάσματος Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) Δοκιμασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρων δ-αμινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ala) Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης Δοκιμασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι ωσμωμέτρου Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) Ισοένζυμα κρεατινικής φωσφοκινάσης (Ισοένζυμα CPK) Ισοένζυμα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυμα LDH)

18 Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP) Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρων Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα Μελέτη της σύστασης της χολής Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE Προσδιορισμός μυοσφαιρίνης Προσδιορισμός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσματος MB (CK-MB) Προσδιορισμός οξίνου φωσφατάσης PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού Στάθμη αμινοφυλλίνης στο αίμα Στάθμη προπανολόλης στο αίμα Στάθμη αμιοδαρόνης στο αίμα Στάθμη κινιδίνης στο αίμα Στάθμη σαλικυλικών στο αίμα Στάθμη λιδοκαΐνης στο αίμα Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR) Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι) Χολικά άλατα ορού Χρωματογραφία χολής Χρωματογραφία αμινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC) Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC) Χρωματογραφία θειούχων ενώσεων Χρωματογραφία οργανικών οξέων Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol) Βιταμίνη Ε Ένζυμα φυλλικού οξέος Σίδηρος ούρων (φωτομετρική μέθοδος) Ψευδοχοληνεστεράση ορού Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα

19 Σερουλοπλασμίνη ορού Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση Αμινοξέα με HPLC του ENY Καμπύλες σακχαραιμικές (λακτόζης, μαλτόζης, καλοσακχάρου) Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) Ανίχνευση μολύβδου ή ιωδίου στα ούρα ή στο αίμα - Έλεγχος μολύβδου ή προσδιορισμός μολύβδου - Προσδιορισμός μολύβδου (Pb) Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)] Ποσοτική μέτρηση CRP Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης AI με ηλεκτροφόρηση (LPAI) Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση Προσδιορισμός πρωτεϊνης σε υγρά (πχ ούρα, ΕΝΥ). ηλεκτροφοριτική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός. Εκάστη Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσματος Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων (στοματικής κοιλότητας, φάρυγγας, λάρυγγας) Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρματος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίου Ειδική λήψη εκ του εμδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτρας Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων μαστού λεμφαδένων, μυελού) Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος μαστού Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (εγκεφαλονωτιαίου υγρού, βρογχικό εκπλύσματος ή εκκρίσεων πτυέλων) Κυτταρολογική εξέταση υγρών (πλευριτικού ασκητικού, περικαρδικού, γαστρικού, παγκρεατικού, δωδεκαδακτυλικού, προστατικού) Κυτταρολογικός έλεγχος ενδομητρικής κοιλότητας Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: α) Από ένα μέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσματα για κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισμα το μισό της τιμής του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος δηλ. καθ έκαστον Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισμάτων για έλεγχο γεννητικού κύκλου Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων Δοκιμασία Hummer Test υπό κυτταροορμονικό έλεγχο Κυτταρολογική εξέταση δι' έλεγχον χρωματίνης φύλου (ή φυλετική χρωματίνη) Μερική εξέταση ούρων Γενική εξέταση ούρων

20 Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωματίων στα ούρα Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών Δοκιμασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρων Χημική εξέταση ουρολίθων Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά παραγγελία Αναζήτηση σπειροχαίτης δι υπερμικροσκοπίου Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος γενική (σπερμοδιάγραμμα) Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι εμπλουτισμού δια Koch Εξέταση αίματος για πλασμώδια Laveran Εξέταση αίματος για πρωτόζωα Leishmania Εξέταση αίματος για αντίδραση Paul - Bunnel Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Widal, Weil - Felix Εξέταση ορού αίματος κατά Wasserman και μία άλλη μέθοδο Εξέταση ορού αίματος κατά Weinberg Εξέταση του αίματος δια συνδέσεως συμπληρώματος δια ρικετσίας και ιώσεις Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωα Εξέταση κοπράνων για αίμα, κοπροχολίνη, λεύκωμα Εξέταση κοπράνων για υπολείμματα πέψεως μικροσκοπικώς Εξέταση εξιδρωμάτων (χημική - μικροσκοπική) Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μερική (λεύκωμα, σάκχαρον, κυτταρολογική άνευ λήψεως) Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας, χρυσού κ.λ.π.) Δερμαντίδραση Casoni, Mantoux, Pirquet, Schick, Frei Αντίδραση Zondek - Friedman Καλλιέργεια επιχρίσματος για Loffler Καλλιέργεια εξιδρωμάτων Καλλιέργεια πτυέλων Καλλιέργεια ούρων Καλλιέργεια κοπράνων

21 Καλλιέργεια εξιδρωμάτων για Koch Καλλιέργεια ούρων για Koch Αιμοκαλλιέργεια Παρασκευή αυτεμβολίων Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα) Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυματικά φάρμακα) Μικροβιολογική εξέταση ύδατος Μικροβιολογική εξέταση τροφίμων Μικροβιολογική εξέταση ποτών Τίτλος πενικιλλίνης ή στρεπτομυκίνης στο αίμα Οροαντίδραση για C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων Εξέταση ούρων κατά Addis Εξέταση αίματος για οροαντίδραση WRIGHT (μελιταίος) - αντισώματα WRIGHT Mono Test Απτοσφαιρίνες Εξέταση Nelson - Mayer Waler Rose FTA Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO) Ra Test Δοκιμασία Latex Αντισώματα δια τοξόπλασμα Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων έναντι TOXOPLASMA GONDΙI με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού Τυποποίηση στρεπτοκόκκων Καλλιέργεια μυκοπλασμάτων Έλεγχος απορροφήσεως λιπών εκ του πεπτικού Έλεγχος απώλειας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματος Ames Ona Prolk - m Εγκυμοσύνης διάγνωση δι εξετάσεως ούρων (HLA) DERMO TEST Εξέταση τριχών για μύκητες: α) Άμεσο παρασκεύασμα

22 Εξέταση τριχών για μύκητες: β) Καλλιέργεια Ιολογικός Έλεγχος Δοκιμασία αιμοσυγκολλήσεως του ωχρού τρεπονήματος ή έμμεση αιμοσυγκόλληση για σύφιλη (ΤΡΗΑ = TREPONEMA PALLIDUM HAEMAG LUTINATION ASSAY) Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο συνδέσεως συμπληρώματος (CMV) Εξέταση αίματος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr (EBV) Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού Καλλιέργεια κοπράνων για καμπυλοβακτηρίδια Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE SHIGELLAE Εξέταση κοπράνων για ROTA - ιούς Ορολογική εξέταση αίματος για YERSINIA Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση Καλλιέργεια λεϊσμανίας Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP) Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO ) Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs), Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI), TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) = Δεν υπάρχουν Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) μετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0')): α) ου δείγματος

23 Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15', ', 60', 90', 120'): β) Για κάθε επί πλέον δείγμα Ωχρινοτρόπος (LH) Τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3) Θυροξίνη ορού (Τ4) Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3) Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) Καμπύλη αυξητικής ορμόνης (GH), ανά δείγμα Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH) (TRH test για GH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) Κορτιζόλη αίματος (F) Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες μαστού Παραθορμόνη (PTH intact) Πρεγναδιόλη Προγεστερόνη αίματος (PRG) Προλακτίνη αίματος PRL β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hcg) Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη Προσδιορισμός VMA ούρων 24ώρου Αγγειοτονίνη Η Προσδιορισμός ACTH Οιστραδιόλη αίματος (E2) Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): α) ενός δείγματος Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) Γαστρίνη Αντιπυρηνικός παράγων Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος - Test ρενίνης (PRA) Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών

24 Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορμονών Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) B-Ενδορφίνη Γλυκαγόνη πλάσματος - GLUCAGON Γαστρίνη πλάσματος C-πεπτίδιο πλάσματος (C PEPTIDE) Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA) Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S) Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG) Θρυψίνη ορού Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) Ινσουλίνη απλή (Insulin) Καλσιτονίνη ορού (CT) Δοκιμασία διέγερσης με TRH Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) Διυδροξυ-Βιταμίνη D3 ορού (1,25 (OH)2D3) Δοκιμασία υπογλυκαιμίας Αντιδιουρητική ορμόνη Οιστρόνη αίματος (E1) Χοριογεναδοτροπίνη (NCG) Ανδροστενεδιόνη αίματος Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ α-fp (A-fetoprotein) - RIA Φερριτίνη ορού - RIA Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) - RIA Προσδιορισμός φυλλικού οξέος - RIA Μεταβολισμός ραδιενεργού σιδήρου Fe 59 - RIA Ραδιενεργός βιταμίνη Β12 (Β12 CO 60) - RIA Προσδιορισμός εξωκυτταρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82 - RIA

25 Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης In Vitro - RIA Προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό In Vitro Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) - RIA Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) - RIA

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Στην στήλη αυτή Απαντάτε ανάλογα με Στην στήλη αυτή απαντάτε Η στήλη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 1 DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ 2 DOPPLER ΚΑΡ ΙΑΣ 3 ELISA - ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 01 00 00 001 138/62 Αγγειοδυναµογραφία 22,89 01 00 00 002 157/1 Αγγειογραφία: α) Απλός αιµοδυναµικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές για την χρήση του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Περιεχόμενα καταλόγου ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ. 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 0513 MCV, MCH, MCHH ΕΡΥΘΡΩΝ ( ΚΑΘΕ ΜΙΑ ) 0,53 0,53 0192 ΑΓΓΕΙΟΤΟΝΙΝΗ ΙΙ - SACE 6,66 9,13 0082 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 0080 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ 2,26 2,26

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Code Name 01000001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειοδυναμογραφία 22,89 ΝΑΙ 01000002 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία: α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους 8,28 ΝΑΙ 01000003 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Π.Δ/ΤΑ 157/1991, 163/1988, 81/1988, 138/1990, 427/1991, 38/1993, 65/1996 ΚΑΙ 114/2000 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7,0 2,8 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 9,0 3,6 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ( Hb) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7,0 2,8 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΗΣΗ ΛΕΥΚΩΝ (LAP) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 03314 11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S) Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03336 17 - OH Προγεστερόνη Ορός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 03314 11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S) Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03336 17 - OH Προγεστερόνη Ορός ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 03314 11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S) Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03336 17 - OH Προγεστερόνη Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 03636 17 Κετοστεροειδή Ούρων (17-KS) Ούρα ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων a2z medical soloutions Περιεχόμενα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PASTEUR 16 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ... 2 ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΘΗΛΥ... 14 ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΡΡΕΝ... 20 ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ... 24 ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ... 27 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ... 31 ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

+20 C:5ημέρες +4 C:14. ημέρες. +20 C:5 ημέρες +4 C:14-20 C:0 ημέρες. +20 C:5 ημέρες +4 C:14ημέρες -20 C:0 ημέρες +4 C:14. +20 C:5ημέρες.

+20 C:5ημέρες +4 C:14. ημέρες. +20 C:5 ημέρες +4 C:14-20 C:0 ημέρες. +20 C:5 ημέρες +4 C:14ημέρες -20 C:0 ημέρες +4 C:14. +20 C:5ημέρες. Κωδικός Εξέταση ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ Είδος δείγματος Σταθερότητα Παρατηρήσεις 860 975 ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ - 4 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜ ΕΛΕΓΧΟΣ (SEQUENCING) +20 C:5 +20 C:5 +4 C:14 +4 C:14-20 C:0-20 C:0 ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ M.M. ΠΕ ΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΗ 11 - εοξυκορτιζόλη (Compound- S) 03314 RIA Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ng/ml 11 - εοξυκορτιζόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 A-TEST [03398] Ορός ΣΕ 24h ΘΗΛΥ: ΒΛΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ AMA - Profile(M2,M4,M9) [03684] Ορός ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: (-) ΑΡΝΗΤΙΚΟ ANCA-C [03180] Ορός ΤPΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00. COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1

COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00. COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ιαθέσιµες Εξετάσεις (Σηµειώστε µε "1" τις παρεχόµενες εξετάσεις) ΦΕΚ COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00 COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 G-6-PD ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Διάγνωση CROMAR ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 1006 ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 15,00 10,50 1101 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 9,00 2,30 1102 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Κωδικός Περιγραφή Διάγνωση CROMAR ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 1006 ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 15,00 10,50 1101 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 9,00 2,30 1102 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κωδικός Περιγραφή Διάγνωση CROMAR ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 1006 ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 15,00 10,50 1101 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 9,00 2,30 1102 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ 25,00 5,30 1103 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 10.50 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ 5.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com α-εμβρυϊκήσφαιρίνη Ιδεα-FP α-φετοπρωτεϊνη Ιδεα-FP α-fp α-υδροξυ-βουτυρικήδεϋδρογονάση Ιδεα-HBDH α1 αντιθρυψίνη α1 όξινοςγλυκοπρωτεϊνη Ιδεόξυνοςγλυκοπρωτείνη

Διαβάστε περισσότερα

Π 3 6 5 1 6 2007-2009

Π 3 6 5 1 6 2007-2009 Π 3 6 5 1 6 2007-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ...3 1. ΙΣΧΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Copyright 2011: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Βασ. Σοφίας 77, 115 21 Αθήνα Τηλ. 210 7213225, Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Κ. Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα