1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α"

Transcript

1 α/α 1. Προσωπικό Απαίτηση / Κριτήριο Καταγεγραμμένες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) για όλες τις θέσεις εργασίας του εργαστηρίου.(βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα και πρόβλεψη για την αναπλήρωση των εργαζομένων σε περίπτωση απουσίας τους). Εξουσιοδότηση του προσωπικού από τη Διοίκηση του εργαστηρίου για τη διενέργεια κρίσιμων δραστηριοτήτων ( πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες, χειρισμό εξοπλισμού, διενέργεια αναλύσεων δειγματοληψιών, ερμηνεία των αποτελεσμάτων και παροχή συμβουλών). Προσωπικό με την απαιτούμενη (τεκμηριωμένη) εκπαίδευση ή/και εμπειρία.(ενημερωμένο αρχείο εκπαίδευσης και εμπειρίας ανά εργαζόμενο και τεκμηριωμένη εκπαίδευση του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού). Τύπος Απαίτησης Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογία 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη απουσιάζει τεκμηρίωση 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Υπάρχουν και είναι σε γνώση όλων των εργαζομένων 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη απουσιάζει τεκμηρίωση 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Υπάρχουν και είναι σε γνώση όλων των εργαζομένων 0: Δεν υπάρχει τεκμηρίωση ή ελάχιστες απαιτήσεις 1: Ελλιπής τεκμηρίωση 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Πλήρης τεκμηρίωση, συνεχείς εκπαιδεύσεις Αυτο - Αξιολόγηση Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

2 α/α 2. Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις / Υποδομή / Υλικά Απαίτηση / Κριτήριο 2.3 Διαθεσιμότητα οδηγιών χρήσης εξοπλισμού Τύπος Απαίτησης Βαθμολογία 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη απουσιάζει τεκμηρίωση 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Πλήρης συμμόρφωση 0: Αδυναμία εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ 1: Αδυναμία πρόσβασης ΑΜΕΑ μόνο Εναλλακτική εξυπηρέτηση 2: Δυσχερής πρόσβαση ΑΜΕΑ & Εναλλακτική εξυπηρέτηση 3:Εύκολη πρόσβαση ΑΜΕΑ & Εναλλακτική εξυπηρέτηση 0: Δεν υπάρχουν 1: Δεν υπάρχουν για μεγάλο μέρος του εξοπλισμού 2: Δεν υπάρχουν για μικρό μέρος του εξοπλισμού 3:Στα σημεία χρήσης για το σύνολο του εξοπλισμού Βαθμολογο 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη Κατάλληλη οργάνωση και σήμανση του χώρου τήρησης των υλικών ύμενη 1: Υπάρχει πρόβλεψη και μέσα δεν τηρείται στο εργαστήριο. Κατάλληλη επισήμανση και διαχωρισμός ληγμένων 2: Μεμονωμένες αστοχίες υλικών.. 3:Πλήρης εφαρμογή 2.7 Διασύνδεση με πληροφοριακό σύστημα ΕΟΠΥΥ 2.8 Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (τοξικών, χημικών, μολυσματικών) σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στο χώρο ή εναλλακτικός τρόπος λήψης του δείγματος. Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Προστασία των πληροφοριακών συστημάτων του εργαστηρίου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία του εργαστηρίου. Κατάλληλη σήμανση εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης / δυσλειτουργίας (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της γραμματείας) Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Pass / Fail Βαθμολογο ύμενη Pass / Fail Pass / Fail 0: Δεν υπάρχουν μέσα προστασίας 1: Υπάρχει προστασία με διαβαθμισμένη πρόσβαση 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη 1: Υπάρχει μόνο πρόβλεψη δεν τηρείται 2: Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας συχνότητα < 1 ημέρα 3: Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας συχνότητα 1 ημέρα 0: Δεν υπάρχει 1: Διασύνδεση 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη Αυτο - Αξιολόγηση

3 2.8 Κατάλληλη σήμανση εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης / δυσλειτουργίας (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της γραμματείας) Pass / Fail 1: Εφαρμογή Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

4 α/α 3. Συνεργαζόμενα εργαστήρια Απαίτηση / Κριτήριο Αρχείο (κατάλογος) εγκεκριμένων συνεργαζομένων εργαστηρίων. (αξιολόγηση των εργαστηρίων σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και μεθοδολογία). Μεταφορά δειγμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ανάλυσης (διάρκεια μεταφοράς, θερμοκρασία, τρόπος). Τύπος Απαίτησης Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογία 0: Συνεργασία με μη διαπιστευμένα εργαστήρια - Απουσία συστήματος αξιολόγησης ελέγχου 1: Συνεργασία με μη διαπιστευμένα εργαστήρια για μεγάλο αριθμό δοκιμών Ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης ελέγχου 2: Συνεργασία κυρίως με διαπιστευμένα εργαστήρια αλλά και με μη διαπιστευμένα (αν και υπάρχουν) 3:Συνεργασία μόνο με διαπιστευμένα ή κατάλληλα αξιολογημένα (όπου δεν υπάρχουν διαπιστευμένα) εργαστήρια 0: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία 1: Υπάρχει πρόβλεψη δεν τηρείται (δεν υπάρχουν μέσα) 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3:Πλήρης συμμόρφωση Αυτο - Αξιολόγηση Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

5 α/α 4. Διαχείριση δειγμάτων Απαίτηση Τύπος Απαίτησης Κριτήρια Έλεγχος παραπεμπτικών για πληρότητα απαιτούμενων Βαθμολογο 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη στοιχείων (ημερομηνία δειγματοληψίας, ταυτότητα ύμενη 1: Πλήθος παραπεμπτικών/δειγμάτων με ελλιπή στοιχεία ασθενούς, στοιχεία παραπέμποντος ιατρού) και κατάλληλη επισήμανση δείγματος. 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3: Πλήρης συμμόρφωση Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικού δείγματος, η έκθεση Pass / Fail αποτελεσμάτων περιγράφει το πρόβλημα και τις πιθανές επιδράσεις στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ασφαλής και ιχνηλάσιμος χειρισμός των δειγμάτων από την παραλαβή τους μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων. (ταυτοποίηση κωδικοποίηση δειγμάτων) Pass / Fail 0: Απουσία πρόβλεψης / μη εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή 0: Απουσία συστήματος / ελλιπής εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή Αυτο - Αξιολόγηση Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

6 α/α 5. Διαχείριση δεδομένων Απαίτηση / Κριτήριο Τήρηση αρχείου αποτελεσμάτων αναλύσεων που έχουν παραδοθεί Μεταφορά αποτελεσμάτων τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μέσο, σε εξουσιοδοτημένους μόνο παραλήπτες. Τύπος Απαίτησης Βαθμολογο ύμενη Διατήρηση των πρωτογενών δεδομένων των αναλύσεων Βαθμολογο συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για την ταυτότητα των ύμενη ατόμων διενήργησαν τη δειγματοληψία, τις αναλύσεις και τον τελικό έλεγχο των αποτελεσμάτων. Pass / Fail Βαθμολογία 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Πλήθος ελλείψεων 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3: Πλήρης τεκμηρίωση 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Πλήθος ελλείψεων 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3: Πλήρης τεκμηρίωση 0: Απουσία συστήματος ελέγχου / ελλιπής εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή Αυτο - Αξιολόγηση Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

7 α/α 6. Διαχείριση ποιότητας Απαίτηση / Κριτήριο Εφαρμογή προγράμματος εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αναλύσεων και τήρηση των σχετικών αρχείων. Τύπος Απαίτησης Βαθμολογο ύμενη Βαθμολογο ύμενη Συμμετοχή του εργαστηρίου σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών ικανότητας (ή εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου) που διοργανώνονται από αναγνωρισμένους φορείς. (Αφορά δοκιμές για τις οποίες υπάρχουν αναγνωρισμένα σχήματα) Βαθμολογία 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Πλήθος ελλείψεων 2: Μεμονωμένες αστοχίες 3: Πλήρης τεκμηρίωση 0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη / τεκμηρίωση 1: Μικρός αριθμός συμμετοχών ή μη ικανοποιητική επίδοση 2: Ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών, ικανοποιητικές επιδόσεις Αυτο - Αξιολόγηση Εφαρμογή τεκμηριωμένης διαδικασίας για την καταγραφή αστοχιών και τη λήψη διορθωτικών προληπτικών ενεργειών. (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της γραμματείας) Εφαρμογή τεκμηριωμένης διαδικασίας για τον χειρισμό των παραπόνων και τη διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών του εργαστηρίου. (Αφορά εργαστήρια που απασχολούν προσωπικό πέραν του ιατρού και της Pass / Fail Pass / Fail 3: Επιτυχής συμμετοχή για όλες τις δοκιμές 0: Απουσία συστήματος ελέγχου / ελλιπής εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή 0: Απουσία πρόβλεψης / ελλιπής εφαρμογή 1: Πλήρης εφαρμογή Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί

8 ΕΊΝΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΚΩΔ. e-δαπυ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Αιμολυτικά Test διάφορα Παρασκευή πλάσματος Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης) MCV ερυθρών MCH ερυθρών MCHC ερυθρών α-fp (A-fetoprotein) Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-H Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων Αιμοσφαιρίνη ποσοτικός προσδιορισμός Ηb-A Αιμοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test) Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων Δοκιμασία συσσωρεύσεως αιμοπεταλίων (AGGREGATION) Αιμοπεταλίων μέτρηση Αιμοσφαιρίνη (Hb) Ποσοτική μέτρηση ινωδογώνου Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD) Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυμο ερυθρών αιμοσφαιρίων G6PD) Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης Χρώση για σώματα Heinz Χρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά Betke Thrombofax - Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) Δοκιμασίες ινωδολύσεως (δι' αραιώσεως ή ευσφαιρίνης) Ανίχνευση ασταθούς αιμοσφαιρίνης (κατά Pacie) Φασματοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιμοσφαιρινων (Μεθαιμοσφαιρίνης, ανθρακυλαιμοσφαιρίνης κ.λ.π.) Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισμός 3 αντιγόνων) Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισμός 5 αντιγόνων) Προσδιορισμός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π Κύτταρα λοιμώδους μονοπυρηνώσεως Αφαιμαξομετάγγισις, άνευ αξίας αίματος

9 Κρυοσφαιρίνες ορού Δοκιμασία Huhner Test, Sia Test Δοκιμασία αυτοαιμολύσεως (μετά 24ωρο και μετά 48ωρο) Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης Μορφολογία ερυθρών Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) Δοκιμασία δρεπανώσεως Αιμοσιδηρίνη μυελού Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων (AP) Υπεροξειδάση λευκών αιμοσφαιρίων Αντίδραση PAS Αναζήτηση κυττάρων ερυθηματώδους λύκου (LE TEST) Μυελόγραμμα άνευ παρακεντήσεως Εξέταση αίματος για αιμολυσίνας Εξέταση αίματος για εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη κατά Singer Εξέταση αίματος για καθορισμό ομάδων αίματος Καθορισμός ομάδων αίματος μετά διασταυρώσεως Προσδιορισμός Rhesus Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου Αντιθρομβίνη III Εξέταση αίματος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι' HCTH ή δι' αδρεναλίνης Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (έμμεση εξέταση) Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόμβου Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια Εξέταση μόνον για αιμοπετάλια PLT Εξέταση αίματος για αντίσταση ερυθρών αιμοσφαιρίων Εξέταση αίματος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (άμεση εξέταση) Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ) Εξέταση αίματος για αρίθμηση λευκών και τύπος αυτών Εξέταση αίματος για αρίθμηση ερυθρών και αιμοσφαιρίνης

10 Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων TKE Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) Βασεόφιλος στίξις β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β (λευκά) Ερυθροβλάστες (αναζήτηση) Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά) Προϊόντα αποδομής ινώδους D-DIMERS (FDP) Προσδιορισμός φυλλικού οξέος Προσδιορισμός θειαμίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β1) Προσδιορισμός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β2) Προσδιορισμός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β6) Χρόνος HOWEL Χρόνος LEE WHITE α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε Προσδιορισμός β-θρομβοσφαιρίνης THROMBOTEST Όξινη φωσφατάση κυττάρων Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια Φερριτίνη ορού Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) Ανάλυση καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων Ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσματος) Δοκιμασία VBT Δοκιμασία ΗΑΒ Θερμοαστάθεια Ηb Προσδιορισμός ΗbF (εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREY Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζη αl-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίματος - ηλεκτροφόρηση ,3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3 - DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα

11 Ειδική χρώση λεμφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) - Μπλε Ανιλίνη Προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (μέθοδος ΒΕΤΚΕ) Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST - AGL-T) Ερυθροποιητίνη ορού Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης (GENE MAPPING) Πρωτεΐνη C Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης III Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (ωεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυμβατότητας Κλάσμα C4 συμπληρώματος Β-λεμφοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα Προσδιορισμός λευχαιμικών κυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα (GALLA, LA, GIGR, TDT) Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρων Θυμοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα Προσδιορισμός Τ-Λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων με μονοκλωνικούς αντιορούς ανά Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI - HBc) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ HAV) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgA Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgG (Μυκόπλασμα PNEUMO IgG ABS) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgM (Μυκόπλασμα PNEUMO IgM ABS) Αντίσωμα ερυθράς IgG Αντίσωμα ερυθράς IgM Αντισώματα έναντι LEISMANIA DONOVANI Αντισώματα έναντι BRUCELLA MELITENSIS Αντιεχινοκοκκικά αντισώματα Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτων Συμπλήρωμα ορού C3

12 Προγεννητική διαγνωστική χρωμοσωματικών ανωμαλιών (Α-TEST) Προσδιορισμός Β - λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων Ολιγοκλωνικά αντισώματα για το ΕΝΥ Ολιγοκλωνικά αντισώματα για τον ορό του αίματος Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ Βασική πρωτεΐνη μυελίνης του ορού του αίματος Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανά Ποσοστικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ανά Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) Αναζήτηση φυλετικής χρωματίνης Sex Chromatine Καρυότυπος - Χρωματοσωμιακός έλεγχος περιφερειακού αίματος με ειδικές τεχνικές Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) Προσδιορισμός υδροξυαμυγδαλικού οξέος ούρων ή αίματος Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG) Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-tpo) Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) ANTI-T Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA) Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) Αντισώματα κατά των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (PCA ή APCA) Κυτταρομετρική ανάλυση του DNA Μέτρηση DNA με κυτταρομετρία Αντισώματα DNA (ANTI-DNA) AB(S) (ανάλυση κυτταρικού κύκλου) Ανοσοσφαιρίνη ΙgG Ανοσοσφαιρίνη IgA Ανοσοσφαιρίνη IgM Ανοσοσφαιρίνη IgE Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA-DR Αντισώματα έναντι ωοθήκης Αντισώματα έναντι όρχεος Αντισώματα έναντι επινεφριδίων Αντισώματα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή ακετυλχολίνης υποδοχείς για μυασθένεια Gravis όχι (ANTI MUSK) = αντισ. Κατά της μυϊκής κινάσης Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA)

13 Αντισώματα ινσουλίνης ΑNTI-HBc-ΙgG ΑNTI-HBc-IgM Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA, αντισώματα τοιχωματικών κυττάρων στομάχου (APCA) Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA με Τ και Β λεμφοκύτταρα Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST) Κυτταροπλασματικά αντισώματα (ANCA) ANCA C ANCA P Κυτταροτοξικά αντισώματα HLA Oλικό αιμολυτικό συμπλήρωμα Ολικό συμπλήρωμα ορού (CH100) ή προσδιορισμός ολικού συμπληρώματος Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST) Παράγων συμπληρώματος C Παράγων συμπληρώματος C Προσδιορισμός IgG Προγεννητική διάγνωση με λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αμνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE) SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου) PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) Αντίσωμα HIV, I και ΙΙ, απλή Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάχυση σφαιρινών Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με μαγνητικά σφαιρίδια Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακα Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - A και B με μαγνητικά σφαιρίδια

14 Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - DR με μαγνητικά σφαιρίδια Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με περιοριστικά ένζυμα Πρόκληση ξυλοκαίνης ή TEST ξυλοκαίνης Προσδιορισμόςαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA IL Κυτταροκίνη με ELISA TNF SCD Αντίσωμα ηπατίτιδας C Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο) Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ Χημικός προσδιορισμός ιωδίου εις το αίμα PBI Προστατικό κλάσμα φωσφατάσης Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών Ωσμωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY) α-μαννοσιδάση (λευκά) Λειτουργικός αναστολέας C Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρης Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρης Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2-3 αμινοξέων) Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2-3 αμινοξέων) Αμμωνία ορού Γαλακτικό οξύ Πυροσταφυλικό οξύ

15 Όξινος φωσφατάση Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP) Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων Αέρια αρτηριακού αίματος - ερυθρά Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών Αμμωνία αίματος Ψευδοχοληνεστεράση αίματος Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK) γgt Μελανίνη αίματος ή ούρων Σίδηρος ορού (Fe) Αιμοσιδηρίνη ούρων Πορφυροχολινογόνον PBC ούρων Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους Καροτίνη αίματος Βιταμίνη Α αίματος Pregnosticum ή Conavis Test Αντίδραση κυήσεως Galli Manini και λοιπά Test κυήσεως Προσδιορισμός λιπάσης Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη (SGPT-SGOT) Διαστάση (αμυλάση) αίματος ή ούρων Προσδιορισμός κοπροπορφυρίνης και ουροπορφυρίνης ούρων Τεστ ιδρώτος Λίθιο ορού αίματος (LI) Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών χημικώς Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών Νουκλεδοτιδάση αίματος (5-NT) Αλδολάση αίματος Τριγλυκερίδια αίματος Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης

16 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων (κατ. συμπυκνώσεως) (H/S) Λεύκωμα Bense Jones ούρων Προσδιορισμός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA) Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων και αίματος Προσδιορισμός φαινυλανανίνης αίματος και ούρων Δοκιμασία D-xylose Clearance κρεατίνης (κάθαρση) Clearance ουρίας (κάθαρση) Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) Εξέταση Tetrasorbe Εξέταση κοπράνων πλήρως δι' αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon Προσδιορισμός ουρίας αίματος Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL) Προσδιορισμός στο αίμα χλωριούχων Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος Προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης (BIL) Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης Προσδιορισμός στο αίμα ικτερικού δείκτου Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρες Ανίχνευση ινδικάνης Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα κρεατίνης, κρεατινίνης (CR) Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνης RH (5 προσδιορ. ιοντομετρικώς) Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα νατρίου Na, καλίου K, ανόργανου και οργανικού φωσφόρου P Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών (χρωματομετρικώς) Προσδιορισμός στο αίμα αλκαλικής παρακαταθήκης Προσδιορισμός στο αίμα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων Προσδιορισμός στο αίμα οξυγόνου - οξίνου ή αλκαλικής φωσφατάσης Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι ηλεκτροφορήσεως

17 Πειραματική σακχαραιμία Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος κεφαλίνης - χοληστερόλης Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος θυμόλης, κολλοειδούς xρυσού, Tacata Ara, βερονάλης ψευδαργύρου Λειτουργικές δοκιμασίες ήπατος Bromsulfophthalein (BSP - Βρωμο-Sulfo-Phthalein), Ιπουρικού οξέος Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού μετά λήψεως Ανίχνευση αιματοπορφυρίνης στα ούρα (φασματικώς) Δοκιμασίες αποβολής ουρίας Πειραματική σακχαρουρία Προσδιορισμός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταμίνης (5-HT) ούρων ή αίματος a-d-γλυκοζομινιδάση (πλάσμα) α-mαννοσιδάση πλάσματος Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1) Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B) Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίων Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH) Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST) β-γλουκουρονιδάση πλάσματος β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β πλάσματος Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) Δοκιμασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρων δ-αμινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ala) Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης Δοκιμασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι ωσμωμέτρου Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) Ισοένζυμα κρεατινικής φωσφοκινάσης (Ισοένζυμα CPK) Ισοένζυμα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυμα LDH)

18 Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP) Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρων Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα Μελέτη της σύστασης της χολής Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE Προσδιορισμός μυοσφαιρίνης Προσδιορισμός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσματος MB (CK-MB) Προσδιορισμός οξίνου φωσφατάσης PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού Στάθμη αμινοφυλλίνης στο αίμα Στάθμη προπανολόλης στο αίμα Στάθμη αμιοδαρόνης στο αίμα Στάθμη κινιδίνης στο αίμα Στάθμη σαλικυλικών στο αίμα Στάθμη λιδοκαΐνης στο αίμα Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR) Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι) Χολικά άλατα ορού Χρωματογραφία χολής Χρωματογραφία αμινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC) Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC) Χρωματογραφία θειούχων ενώσεων Χρωματογραφία οργανικών οξέων Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol) Βιταμίνη Ε Ένζυμα φυλλικού οξέος Σίδηρος ούρων (φωτομετρική μέθοδος) Ψευδοχοληνεστεράση ορού Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα

19 Σερουλοπλασμίνη ορού Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση Αμινοξέα με HPLC του ENY Καμπύλες σακχαραιμικές (λακτόζης, μαλτόζης, καλοσακχάρου) Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) Ανίχνευση μολύβδου ή ιωδίου στα ούρα ή στο αίμα - Έλεγχος μολύβδου ή προσδιορισμός μολύβδου - Προσδιορισμός μολύβδου (Pb) Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)] Ποσοτική μέτρηση CRP Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης AI με ηλεκτροφόρηση (LPAI) Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση Προσδιορισμός πρωτεϊνης σε υγρά (πχ ούρα, ΕΝΥ). ηλεκτροφοριτική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός. Εκάστη Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσματος Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων (στοματικής κοιλότητας, φάρυγγας, λάρυγγας) Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρματος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίου Ειδική λήψη εκ του εμδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτρας Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων μαστού λεμφαδένων, μυελού) Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος μαστού Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (εγκεφαλονωτιαίου υγρού, βρογχικό εκπλύσματος ή εκκρίσεων πτυέλων) Κυτταρολογική εξέταση υγρών (πλευριτικού ασκητικού, περικαρδικού, γαστρικού, παγκρεατικού, δωδεκαδακτυλικού, προστατικού) Κυτταρολογικός έλεγχος ενδομητρικής κοιλότητας Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: α) Από ένα μέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσματα για κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισμα το μισό της τιμής του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος δηλ. καθ έκαστον Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισμάτων για έλεγχο γεννητικού κύκλου Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων Δοκιμασία Hummer Test υπό κυτταροορμονικό έλεγχο Κυτταρολογική εξέταση δι' έλεγχον χρωματίνης φύλου (ή φυλετική χρωματίνη) Μερική εξέταση ούρων Γενική εξέταση ούρων

20 Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωματίων στα ούρα Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών Δοκιμασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρων Χημική εξέταση ουρολίθων Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά παραγγελία Αναζήτηση σπειροχαίτης δι υπερμικροσκοπίου Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος γενική (σπερμοδιάγραμμα) Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι εμπλουτισμού δια Koch Εξέταση αίματος για πλασμώδια Laveran Εξέταση αίματος για πρωτόζωα Leishmania Εξέταση αίματος για αντίδραση Paul - Bunnel Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Widal, Weil - Felix Εξέταση ορού αίματος κατά Wasserman και μία άλλη μέθοδο Εξέταση ορού αίματος κατά Weinberg Εξέταση του αίματος δια συνδέσεως συμπληρώματος δια ρικετσίας και ιώσεις Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωα Εξέταση κοπράνων για αίμα, κοπροχολίνη, λεύκωμα Εξέταση κοπράνων για υπολείμματα πέψεως μικροσκοπικώς Εξέταση εξιδρωμάτων (χημική - μικροσκοπική) Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μερική (λεύκωμα, σάκχαρον, κυτταρολογική άνευ λήψεως) Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας, χρυσού κ.λ.π.) Δερμαντίδραση Casoni, Mantoux, Pirquet, Schick, Frei Αντίδραση Zondek - Friedman Καλλιέργεια επιχρίσματος για Loffler Καλλιέργεια εξιδρωμάτων Καλλιέργεια πτυέλων Καλλιέργεια ούρων Καλλιέργεια κοπράνων

21 Καλλιέργεια εξιδρωμάτων για Koch Καλλιέργεια ούρων για Koch Αιμοκαλλιέργεια Παρασκευή αυτεμβολίων Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα) Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυματικά φάρμακα) Μικροβιολογική εξέταση ύδατος Μικροβιολογική εξέταση τροφίμων Μικροβιολογική εξέταση ποτών Τίτλος πενικιλλίνης ή στρεπτομυκίνης στο αίμα Οροαντίδραση για C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων Εξέταση ούρων κατά Addis Εξέταση αίματος για οροαντίδραση WRIGHT (μελιταίος) - αντισώματα WRIGHT Mono Test Απτοσφαιρίνες Εξέταση Nelson - Mayer Waler Rose FTA Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO) Ra Test Δοκιμασία Latex Αντισώματα δια τοξόπλασμα Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων έναντι TOXOPLASMA GONDΙI με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού Τυποποίηση στρεπτοκόκκων Καλλιέργεια μυκοπλασμάτων Έλεγχος απορροφήσεως λιπών εκ του πεπτικού Έλεγχος απώλειας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματος Ames Ona Prolk - m Εγκυμοσύνης διάγνωση δι εξετάσεως ούρων (HLA) DERMO TEST Εξέταση τριχών για μύκητες: α) Άμεσο παρασκεύασμα

22 Εξέταση τριχών για μύκητες: β) Καλλιέργεια Ιολογικός Έλεγχος Δοκιμασία αιμοσυγκολλήσεως του ωχρού τρεπονήματος ή έμμεση αιμοσυγκόλληση για σύφιλη (ΤΡΗΑ = TREPONEMA PALLIDUM HAEMAG LUTINATION ASSAY) Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο συνδέσεως συμπληρώματος (CMV) Εξέταση αίματος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr (EBV) Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού Καλλιέργεια κοπράνων για καμπυλοβακτηρίδια Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE SHIGELLAE Εξέταση κοπράνων για ROTA - ιούς Ορολογική εξέταση αίματος για YERSINIA Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση Καλλιέργεια λεϊσμανίας Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP) Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO ) Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs), Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI), TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) = Δεν υπάρχουν Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) μετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0')): α) ου δείγματος

23 Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15', ', 60', 90', 120'): β) Για κάθε επί πλέον δείγμα Ωχρινοτρόπος (LH) Τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3) Θυροξίνη ορού (Τ4) Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3) Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) Καμπύλη αυξητικής ορμόνης (GH), ανά δείγμα Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH) (TRH test για GH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) Κορτιζόλη αίματος (F) Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες μαστού Παραθορμόνη (PTH intact) Πρεγναδιόλη Προγεστερόνη αίματος (PRG) Προλακτίνη αίματος PRL β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hcg) Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη Προσδιορισμός VMA ούρων 24ώρου Αγγειοτονίνη Η Προσδιορισμός ACTH Οιστραδιόλη αίματος (E2) Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): α) ενός δείγματος Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) Γαστρίνη Αντιπυρηνικός παράγων Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος - Test ρενίνης (PRA) Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών

24 Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορμονών Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) B-Ενδορφίνη Γλυκαγόνη πλάσματος - GLUCAGON Γαστρίνη πλάσματος C-πεπτίδιο πλάσματος (C PEPTIDE) Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA) Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S) Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG) Θρυψίνη ορού Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) Ινσουλίνη απλή (Insulin) Καλσιτονίνη ορού (CT) Δοκιμασία διέγερσης με TRH Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) Διυδροξυ-Βιταμίνη D3 ορού (1,25 (OH)2D3) Δοκιμασία υπογλυκαιμίας Αντιδιουρητική ορμόνη Οιστρόνη αίματος (E1) Χοριογεναδοτροπίνη (NCG) Ανδροστενεδιόνη αίματος Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ α-fp (A-fetoprotein) - RIA Φερριτίνη ορού - RIA Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) - RIA Προσδιορισμός φυλλικού οξέος - RIA Μεταβολισμός ραδιενεργού σιδήρου Fe 59 - RIA Ραδιενεργός βιταμίνη Β12 (Β12 CO 60) - RIA Προσδιορισμός εξωκυτταρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82 - RIA

25 Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης In Vitro - RIA Προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό In Vitro Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) - RIA Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) - RIA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA

11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ 11 00 00 011 157/168 Αιμολυτικά Test διάφορα 4,49 11 00 00 012 81/13 Παρασκευή πλάσματος 2,23 11 00 00 014 138/61 Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Στην στήλη αυτή Απαντάτε ανάλογα με Στην στήλη αυτή απαντάτε Η στήλη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Στην απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 1 DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ 2 DOPPLER ΚΑΡ ΙΑΣ 3 ELISA - ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com α-εμβρυϊκήσφαιρίνη Ιδεα-FP α-φετοπρωτεϊνη Ιδεα-FP α-fp α-υδροξυ-βουτυρικήδεϋδρογονάση Ιδεα-HBDH α1 αντιθρυψίνη α1 όξινοςγλυκοπρωτεϊνη Ιδεόξυνοςγλυκοπρωτείνη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Code Name ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Δερμοαντίδραση νυγμού για 69999001 κάθε δοκιμασία 0 ΟΧΙ 1,76 2,00 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 49976 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τηλ.: 210-6871784 Fax: 210-6871795 Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910 Παροχές υγείας ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ προς τα Μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΖΥΓΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.74/20/7-07-203 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ D-DIMERS 2 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ACTH [03304] C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ [03310] IL-1β (Ιντερλευκίνη 1β) [03104] IL - 6 ( Ιντερλευκίνη 6 ) [03018] INHIBIN B [03017] 17-ΟΗ PRG [03336] Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα : καλύπτονται από ΟΠΑΔ/ΤΔΚΥ : καλύπτονται από ορισμένα ταμεία (πχ οίκος Ναύτου) : καλύπτονται ιδιωτικά (πχ ιδιωτική ασφάλιση) Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα 1 17 KS ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 2 17 OH Προγεστερόνη ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ υσλιπιδαιµία 90 υσλιπιδαιµια ιαβητικού 72 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ TSH Lp (a) FT4 Μη- HDL-C TGs/ HDL-C Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης(homa-ir) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του θυρεοειδούς και έλεγχος των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 102.5 mg/dl 65-115 Ουρία : 30 mg/dl 12-48 Κρεατινίνη : 0.78 mg/dl 0,50-1,40 Τριγλυκερίδια : 115 mg/dl 40-200 Χοληστερίνη LDL : 184.6 mg/dl 50-150

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ C ΟΛΙΚΟ (CH 100) [03272] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 75-160 U/ml C1q [03288] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 100-250 mg/l C1r [03184] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 50-100 mg/l C1s [03185] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 30-100 mg/l CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4,09 3,48 2,03 1,73 528,77 449,45 30,20 25,67

4,09 3,48 2,03 1,73 528,77 449,45 30,20 25,67 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Συνολική τιμή αποζημίωσης (συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή ασφαλισμένου 15%) 110000011 Αιμολυτικά Test διάφορα 110000012 Παρασκευή πλάσματος 110000014 Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΟΡ9Χ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ (Ο.Π.Α..) (Ν. Π...) Αθήνα, 26/04/2011 Αρ. Πρωτ.: OIK. 12414 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πειραιάς, Έτος 2006 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/A11 του Πιστοποιητικού Aρ. 356-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα) Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών Πέτρου Καρκαλούσου Καθηγητή εφαρμογών Κλινικής Χημείας, ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή Αν και το βιοχημικό εργαστήριο είναι το κατ εξοχήν εργαστήριο όπου αναλύονται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ κλάδος της ιατρικής ο οποίος ασχολείται µε τις ασθένειες του ενδοκρινολογικού συστήµατος. το ενδοκρινολογικό σύστηµα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ. 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 0513 MCV, MCH, MCHH ΕΡΥΘΡΩΝ ( ΚΑΘΕ ΜΙΑ ) 0,53 0,53 0192 ΑΓΓΕΙΟΤΟΝΙΝΗ ΙΙ - SACE 6,66 9,13 0082 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 0080 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ 2,26 2,26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Τηλέφ: 2 891 5040-43 Fax: 2 891 5008 Καβούρι, 12 Φεβ 20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/20 1. Γνωρίζεται ότι η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΑΝΤΙGEN Αg ΜΕΓΑΛΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Ή ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗΣ ΑΝΟΣΟΓΟΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C ΟΡΜΟΝΕΣ 312 T 3 (Τριϊωδοθυρονίνη) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) Ενήλικες 0,8 1,9 ng/ml Σταθερότητα: 7d / 4 C Παιδιά 1 3 ηµερών 0,9 3,2 4 30 ηµερών 0,8 3,3 ng / ml 1,54 = nmol / L 2 12 µηνών 0,8 3,2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 22 Μαρτίου 2016 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 1918 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24673

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια 39 αμινοξέα Μ.Β. 4500 προοπιομελανοκορτίνη(pomc) 1. κορτικοτροπίνη (ACTH), 2. β λιποτροφίνη (β LPH), 3. γ λιποτροφίνη (γ LPH),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-12 Οκτωβρίου 2013 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οθων Παναγιωτάκης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Ιωάννινα 16 10-2012 Αριθ. Πρωτ. 32429 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Βιοχημεία της Άσκησης αποσκοπεί να ταξινομήσει, να κατανοήσει και να εξηγήσει όλες τις μεταβολές και τις προσαρμογές του μεταβολισμού κατά την άσκηση, με σκοπό την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δείκτες βλάβης ηπατοκυττάρων Δείκτες χολόστασης Δείκτες ηπατικής δυσλειτουργίας ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΛΑΣΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

KΛΑΣΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Τμήμα Βιοχημείας της Άσκησης KΛΑΣΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ. Ε. Σγουράκη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Δρ. Γ. Νεδέλκος Μ. Χανιωτάκη ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο.

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP 0030109006 Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ESR ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙNIΝΗ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Οι ρυθμιστές του οργανισμού Είδη αδένων στον άνθρωπο o Εξωκρινείς αδένες: εκκρίνουν το προϊόν τους μέσω εκφορητικού πόρου είτε στην επιφάνεια του σώματος (π.χ. ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ Μεταβολισμός της κορτιζόλης Η κορτιζόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Στην συνέχεια οι μεταβολίτες συζευγνύνται με γλυκουρονιδικές και θειικές ομάδες, γίνονται υδατοδιαλυτά, εισέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Απαραίτητη η χρήση του Νοσοκομειακού Προγράμματος Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Ιατρικές Επισκέψεις 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΟΝΕΙΣ NEW PARENT AWARENESS Συζητάτε λεπτομερώς τα διάφορα προβλήματα που σας απασχολούν με τον παιδίατρό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Τιμές, που έχουμε συμφωνήσει με διαγνωστικά κέντρα υγείας και κλινικές Λάρισας και Θεσσαλίας, αποκλειστικά για τα μέλη του EXODOS CLUB κατόχους της

Διαβάστε περισσότερα

«Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη. Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

«Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη. Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ «Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη βιωσιμο τητα του Ε.Ο.Π.Π.Υ.» Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 1 Δαπάνες Υγείας - 35,3% Συνολική Δαπάνη Υγείας - 41% Δημόσια Δαπάνη Υγείας - 50% Δημόσια Φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8 H VICTORY ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDICENTER στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές για την χρήση του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Περιεχόμενα καταλόγου ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1 Πόσα λίτρα πρόουρο σχηματίζονται ημερησίως; α) 15-18 L β) 1,5-1,7 L γ) 170-180 L δ) 1700-1800 L ε) 100-120 L 2. Ποιο τμήμα του νεφρού ανήκει στον μυελό του νεφρού; α) Τα νεφρικά σωμάτια β) Η κάψα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή εξέτασης Μονάδες Ανδρες Γυναίκες Παιδιά 7001 HIV I/II Αρνητικό Αρνητικό Αρνητικό 7002 Ανοσοσφαιρίνη IgA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΌΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΌΓΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΌΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΌΓΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΌΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΌΓΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αποτελείται από: Πεπτικό ή γαστρεντερικό σωλήνα Στοματική κοιλότητα Φάρυγγας Οισοφάγος

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Η οστεολογία είναι η µελέτη των οστών. Οστά είναι σκληρά όργανα που σχηµατίζονται από οστίτη ιστό. Τα οστά συνδέονται µεταξύ τους µε τις αρθρώσεις και σχηµατίζουν το σκελετό του ανθρώπου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά µέλος) και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή των 20, 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας Κ.Α. του Ελευθερίου 70 ετών Εισαγωγή : 24/11/11 Αιτία : αδυναμία + αιμωδίες κάτω άκρων από 5 ημέρου ΙΣΤΟΡΙΚΟ Διαρροϊκές κενώσεις~

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα Κύτταρο Το κύτταρο αποτελείται από μέρη τα οποία έχουν συγκεκριμένη δομή και επιτελούν μία συγκεκριμένη λειτουργία στην όλη οργάνωση του κυττάρου. Δομή κυτταροπλασματικής μεμβράνης Συστήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική αξιολόγηση ασκούμενων Φατούρος Ιωάννης Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής

Βιοχημική αξιολόγηση ασκούμενων Φατούρος Ιωάννης Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημική αξιολόγηση ασκούμενων Φατούρος Ιωάννης Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Στόχοι βιοχημικής παρακολούθησης: Η προστασία ή η βελτίωση της υγείας Η αύξηση της απόδοσης Η μέτρηση βιοχημικών παραμέτρων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος.

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος. ΠΕΠΤΙΚΟ 1. Α. Να γράψετε τα είδη των δοντιών Α, Β, Γ, Δ και τα μέρη του δοντιού Ε Μ. Β. Πόσα δόντια έχει ένα παιδί 3 χρόνων; Γ. Ποιοι αδένες αφήνουν το έκκριμά τους στη στοματική κοιλότητα και ποιο το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά απόκάποιογεύµα, οπότετοαίµαείναιπλούσιοσε θρεπτικές ύλες από

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( )

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) 1 ΛΙΠΑΣΗ 2,26 2 Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,74 3 ΑΖΩΤΟ ΟΡΟΥ 14,67 4 ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 4,05 6 ΑΛΔΟΛΑΣΗ 2,26 8 ΑΜΥΛΑΣΗ 2,26 10 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE 12,38 11 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD 12,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης των προβλημάτων στον τομέα της ανδρικής γονιμότητας Λεωφ. Κηφισίας 46 115 26 Αθήνα (2ος όροφος) Τηλ: 210 6452 172, 210 6400

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B Πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των GDH / Toxin A / Toxin B του C. Difficile

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Αναφέρετε ονομαστικά όλα τα μικρόβια και τις ασθένειες που αυτά προκαλούν. 2. Φτιάξτε ένα πίνακα που να φαίνονται οι δομικές κ λειτουργικές διαφορές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Αναλυτής: 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220 V, 2. Nα είναι σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Επινεφρίδιο Σπειροειδής Στηλιδωτή Δικτυωτή Μυελός Φλέβα Επινεφρίδιο Αλατοκορτικοειδή (C21) Γλυκοκορτικοειδή (C21) Ανδρογόνα (C19) Μυελός Φλέβα ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ Η χοληστερόλη είναι το υπόστρωμα για τη

Διαβάστε περισσότερα

CHECK-UP. Οικονομικά πακέτα. Ισχύει μόνο για τους κατόχους. Doctors Hospital Health Card

CHECK-UP. Οικονομικά πακέτα. Ισχύει μόνο για τους κατόχους. Doctors Hospital Health Card CHECK-UP Οικονομικά πακέτα Ισχύει μόνο για τους κατόχους Doctors Hospital Health Card ΒΑΣΙΚΟ CHECK-UP Γενική Αίματος SGOT SGPT Κρεατινίνη Ηλεκτροκαρδιογράφημα ( ΗΚΓ) Συνολικό Κόστος για άνδρες: Δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: Α. Αυτόµατος Αιµατολογικός αναλυτής (τύπου Α ) για τη γενική αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πρόλογος Οι βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι αθλητές στοχεύουν στην προάσπιση της υγείας και στην εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αρ. πρ. 754/26-02-2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ) 1. Ο αναλυτής να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης Ασθενή. ΚΟΛΛAΡΗ ΕΡΙEΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕNΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β Προπ. Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης Ασθενή. ΚΟΛΛAΡΗ ΕΡΙEΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕNΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β Προπ. Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης Ασθενή ΚΟΛΛAΡΗ ΕΡΙEΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕNΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β Προπ. Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Αιτία Προσέλευσης Ασθενής 45 ετών παραπέμπεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα μηνύματα: ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, παρακρινείς/αυτοκρινείς παράγοντες που φθάνουν στηνκμαπότονεξωκυττάριοχώροκαιδεσμεύονται με ειδικούς

Πρώτα μηνύματα: ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, παρακρινείς/αυτοκρινείς παράγοντες που φθάνουν στηνκμαπότονεξωκυττάριοχώροκαιδεσμεύονται με ειδικούς Πρώτα μηνύματα: ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, παρακρινείς/αυτοκρινείς παράγοντες που φθάνουν στηνκμαπότονεξωκυττάριοχώροκαιδεσμεύονται με ειδικούς κυτταρικούς υποδοχείς Δεύτερα μηνύματα: μη-πρωτεϊνικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής Διευθύντρια: Ανθή Δρουσιώτου, BSc, PhD Τ.Κ 3462, Λευκωσία Κύπρος Τηλ.+357-22-392643 γραφείο +357-22-392644/5 Εργαστήριο Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση.

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση. ΙΣΤΟΙ 1. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισµό µας, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο µε το οποίο ξεκίνησε η ζωή µας.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κριτήρια καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών και ομαδοποίησης εξετάσεων του παρόντος διαγωνισμού 1. Η ιδιαιτερότητα του Νοσοκομείου μας (Παιδιατρικό)

Διαβάστε περισσότερα