ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ"

Transcript

1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Στην στήλη αυτή Απαντάτε ανάλογα με Στην στήλη αυτή απαντάτε Η στήλη αυτή δεν υπάρχει στο αρχείο απαντάτε ΝΑΙ, το αν η συγκεκριμένη ΝΑΙ, στην περίπτωση που την αυτοαξιολόγησης. Προστέθηκε, για να εάν το ιατρείο εξέταση στο αποστέλλετε και είναι γνωρίζετε ποιές από τις εξετάσεις που σας έχει την ιατρείο σας ή διαπιστευμένη στον Medisyn αποστέλλετε στον Medisyn, είναι δυνατότητα να δώσει απάντηση στην συγκεκριμένη εξέταση ανεξάρτητα από το αν θα εκτελεστεί επί τόπου ή θα αποσταλεί αποστέλλεται (σύμφωνα με την διπλανή στήλη) διαπιστευμένες κατά ISO Εξετάσεις του καταλόγου ΕΟΠΥΥ οι οποίες εκτελούνται στα εργαστήρια του Medisyn (τα κενά δεν εκτελούνται στον Medisyn) Αιµολυτικά Test διάφορα Παρασκευή πλάσµατος Πλασµαφαίρεση (στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουµίνης) MCV ερυθρών ΝΑΙ MCH ερυθρών ΝΑΙ MCHC ερυθρών ΝΑΙ α-fp (A-fetoprotein) ΝΑΙ Έγκλειστα αιµοσφαιρίνης Hb-H Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιµοσφαιρίων Αιµοσφαιρίνη ποσοτικός προσδιορισµός Ηb-A2 ΝΑΙ Αιµοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test) οκιµασία κατακρατήσεως αιµοπεταλίων οκιµασία συσσωρεύσεως αιµοπεταλίων (AGGREGATION) Αιµοπεταλίων µέτρηση ΝΑΙ Αιµοσφαιρίνη (Hb) ΝΑΙ Ποσοτική µέτρηση ινωδογώνου ΝΑΙ Ποσοτικός προσδιορισµός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD) Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυµο ερυθρών αιµοσφαιρίων G6PD) Προσδιορισµός σιδηροφυλλίνης Χρώση για σώµατα Heinz Χρώση ερυθρών αιµοσφαιρίων κατά Betke Thrombofax - Χρόνος µερικής θροµβοπλαστίνης (APTT) ΝΑΙ οκιµασίες ινωδολύσεως (δι' αραιώσεως ή ευσφαιρίνης) Ανίχνευση ασταθούς αιµοσφαιρίνης (κατά Pacie) Φασµατοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιµοσφαιρινων (Μεθαιµοσφαιρίνης, ανθρακυλαιµοσφαιρίνης κ.λ.π.) Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισµός 3 αντιγόνων) ΝΑΙ Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισµός 5 αντιγόνων) ΝΑΙ Προσδιορισµός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π Κύτταρα λοιµώδους µονοπυρηνώσεως Αφαιµαξοµετάγγισις, άνευ αξίας αίµατος Κρυοσφαιρίνες ορού οκιµασία Huhner Test, Sia Test οκιµασία αυτοαιµολύσεως (µετά 24ωρο και µετά 48ωρο) Ηλεκτροφόρηση αιµοσφαιρίνης ΝΑΙ

2 Μορφολογία ερυθρών ικτυοερυθροκύτταρα ( ΕΚ) οκιµασία δρεπανώσεως Αιµοσιδηρίνη µυελού Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιµοσφαιρίων (AP) Υπεροξειδάση λευκών αιµοσφαιρίων Αντίδραση PAS Αναζήτηση κυττάρων ερυθηµατώδους λύκου (LE TEST) Μυελόγραµµα άνευ παρακεντήσεως Εξέταση αίµατος για αιµολυσίνας Εξέταση αίµατος για εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη κατά Singer Εξέταση αίµατος για καθορισµό οµάδων αίµατος Καθορισµός οµάδων αίµατος µετά διασταυρώσεως Προσδιορισµός Rhesus Ποσοτική µέτρηση προθροµβίνης ΝΑΙ Ποσοτική µέτρηση πλασµινογόνου ΝΑΙ Αντιθροµβίνη III ΝΑΙ Εξέταση αίµατος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι' HCTH ή δι' αδρεναλίνης Εξέταση αίµατος για ανίχνευση αντισωµάτων Coombs (έµµεση εξέταση) Εξέταση αίµατος για µέτρο ερυθρών αιµοσφαιρίων ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόµβου Εξέταση για συστολή θρόµβου και αιµοπετάλια Εξέταση µόνον για αιµοπετάλια PLT ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αντίσταση ερυθρών αιµοσφαιρίων Εξέταση αίµατος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών Εξέταση αίµατος για ανίχνευση αντισωµάτων Coombs (άµεση εξέταση) Γενική εξέταση αίµατος (αιµοσφαιρίνη - αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων, αριθµός λευκών και τύπος αυτών, µετά προσδιορισµού αιµατοκρίτου ΗΤ) ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αρίθµηση λευκών και τύπος αυτών ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αρίθµηση ερυθρών και αιµοσφαιρίνης ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιµοσφαιρίων TKE Εξέταση αίµατος για χρόνο ροής και πήξεως Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) Βασεόφιλος στίξις β-εξοσαµινιδάσεις Α-Β (λευκά) Ερυθροβλάστες (αναζήτηση) Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά) Προϊόντα αποδοµής ινώδους D-DIMERS (FDP) ΝΑΙ Προσδιορισµός φυλλικού οξέος ΝΑΙ Προσδιορισµός θειαµίνης στα ερυθρά (Βιταµίνη Β1) ΝΑΙ Προσδιορισµός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταµίνη Β2) ΝΑΙ Προσδιορισµός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταµίνη Β6) ΝΑΙ Χρόνος HOWEL Χρόνος LEE WHITE α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε Προσδιορισµός β-θροµβοσφαιρίνης THROMBOTEST Όξινη φωσφατάση κυττάρων Ποσοτικός προσδιορισµός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα Ποσοτικός προσδιορισµός Vir C στα λευκά αιµοσφαίρια Φερριτίνη ορού ΝΑΙ

3 Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική µέθοδος) Ανάλυση καµπύλης κορεσµού οξυαιµοσφαιρίνης Ποσοτικός προσδιορισµός ΑΤΡ ερυθρών αιµοσφαιρίων Ταυτοποίηση αντισωµάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσµατος) οκιµασία VBT οκιµασία ΗΑΒ Θερµοαστάθεια Ηb Προσδιορισµός ΗbF (εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREY ΝΑΙ Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζη αl-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίµατος - ηλεκτροφόρηση ΝΑΙ ,3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3 - DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα ΝΑΙ Ειδική χρώση λεµφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) - Μπλε Ανιλίνη Προσδιορισµός αιµοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (µέθοδος ΒΕΤΚΕ) Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST - AGL-T) Ερυθροποιητίνη ορού Χαρτογράφηση γόνων αιµοσφαιρίνης (GENE MAPPING) Πρωτεΐνη C ΝΑΙ Ποσοτική µέτρηση αντιθροµβίνης III ΝΑΙ Ποσοτική µέτρηση ινωδονεκτίνης Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (ωεφελοµετρικά ανά πρωτεΐνη) Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυµβατότητας Κλάσµα C4 συµπληρώµατος ΝΑΙ Β-λεµφοκύτταρα µε µονοκλωνικά αντισώµατα Προσδιορισµός λευχαιµικών κυττάρων µε µονοκλωνικά αντισώµατα (GALLA, LA, GIGR, TDT) Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρων Θυµοκύτταρα µε µονοκλωνικά αντισώµατα Προσδιορισµός Τ-Λεµφοκυττάρων µε σχηµατισµό ροδάκων Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων µε µονοκλωνικούς αντιορούς ανά Αντισώµατα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs) ( είκτης ηπατίτιδας Β) ΝΑΙ Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) Αντισώµατα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI - HBc) ( είκτης ηπατίτιδας Β) ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ HAV) ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι µυκοπλάσµατος πνευµονίας IgA Αντισώµατα έναντι µυκοπλάσµατος πνευµονίας IgG (Μυκόπλασµα PNEUMO IgG ABS) Αντισώµατα έναντι µυκοπλάσµατος πνευµονίας IgM (Μυκόπλασµα PNEUMO IgM ABS) Αντίσωµα ερυθράς IgG ΝΑΙ Αντίσωµα ερυθράς IgM ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι LEISMANIA DONOVANI Αντισώµατα έναντι BRUCELLA MELITENSIS Αντιεχινοκοκκικά αντισώµατα Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωµάτων Συµπλήρωµα ορού C3 ΝΑΙ Προγεννητική διαγνωστική χρωµοσωµατικών ανωµαλιών (Α-TEST) Προσδιορισµός Β - λεµφοκυττάρων µε σχηµατισµό ροδάκων Ολιγοκλωνικά αντισώµατα για το ΕΝΥ ΝΑΙ Ολιγοκλωνικά αντισώµατα για τον ορό του αίµατος Βασική πρωτεΐνη µυελίνης στο ΕΝΥ Βασική πρωτεΐνη µυελίνης του ορού του αίµατος Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανά

4 Ποσοστικός προσδιορισµός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ανά Καρκινοεµβρυϊκό αντιγόνο (CEA) ΝΑΙ Αναζήτηση φυλετικής χρωµατίνης Sex Chromatine Καρυότυπος - Χρωµατοσωµιακός έλεγχος περιφερειακού αίµατος µε ειδικές τεχνικές Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) ΝΑΙ Προσδιορισµός υδροξυαµυγδαλικού οξέος ούρων ή αίµατος Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώµατα (ANTI-TG) ΝΑΙ Αντιµικροσωµιακά αντισώµατα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-tpo) ΝΑΙ Αντιθυρεοειδικά αντισώµατα (ΑΘΑ) ANTI-T ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι των λείων µυϊκών ινών (ASMA) Αντιµιτοχονδριακά αντισώµατα (AMA ή ANTI-AMA) Αντισώµατα κατά των τοιχωµατικών κυττάρων του στοµάχου (PCA ή APCA) Κυτταροµετρική ανάλυση του DNA Μέτρηση DNA µε κυτταροµετρία Αντισώµατα DNA (ANTI-DNA) AB(S) (ανάλυση κυτταρικού κύκλου) ΝΑΙ Ανοσοσφαιρίνη ΙgG ΝΑΙ Ανοσοσφαιρίνη IgA ΝΑΙ Ανοσοσφαιρίνη IgM ΝΑΙ Ανοσοσφαιρίνη IgE ΝΑΙ Αντιγόνα ιστοσυµβατότητας HLA-DR Αντισώµατα έναντι ωοθήκης Αντισώµατα έναντι όρχεος Αντισώµατα έναντι επινεφριδίων Αντισώµατα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή ακετυλχολίνης υποδοχείς για µυασθένεια Gravis όχι (ANTI MUSK) = αντισ. Κατά της µυϊκής κινάσης Αντιπυρηνικά αντισώµατα (ANA) Αντισώµατα ινσουλίνης ΑNTI-HBc-ΙgG ΑNTI-HBc-IgM ιασταύρωση ιστοσυµβατότητας HLA, αντισώµατα τοιχωµατικών κυττάρων στοµάχου (APCA) ιασταύρωση ιστοσυµβατότητας HLA µε Τ και Β λεµφοκύτταρα Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST) ΝΑΙ Κυτταροπλασµατικά αντισώµατα (ANCA) ANCA C ANCA P Κυτταροτοξικά αντισώµατα HLA Oλικό αιµολυτικό συµπλήρωµα Ολικό συµπλήρωµα ορού (CH100) ή προσδιορισµός ολικού συµπληρώµατος Προσδιορισµός αντισωµάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST) Παράγων συµπληρώµατος C Παράγων συµπληρώµατος C Προσδιορισµός IgG Προγεννητική διάγνωση µε λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αµνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση CA 125 µε µονοκλωνικά αντισώµατα ΝΑΙ CA 19-9 µε µονοκλωνικά αντισώµατα ΝΑΙ CA 72-4 µε µονοκλωνικά αντισώµατα CA 50 µε µονοκλωνικά αντισώµατα Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE) SCC ( είκτης καρκινώµατος πλακώδους τύπου)

5 PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) µε µονοκλωνικά αντισώµατα ΝΑΙ TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) Αντίσωµα HIV, I και ΙΙ, απλή ΝΑΙ Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάχυση σφαιρινών Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ιασταύρωση ιστοσυµβατότητας µε µαγνητικά σφαιρίδια Πρόκληση από το στόµα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρµακα Προσδιορισµός αντιγόνων HLA - A και B µε µαγνητικά σφαιρίδια Προσδιορισµός αντιγόνων HLA - DR µε µαγνητικά σφαιρίδια Προσδιορισµός αντιγόνων ιστοσυµβατότητας µε ολιγονουκλεοτίδια Προσδιορισµός αντιγόνων ιστοσυµβατότητας µε περιοριστικά ένζυµα Πρόκληση ξυλοκαίνης ή TEST ξυλοκαίνης Προσδιορισµόςαντισωµάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) Θυροειδικά αντισώµατα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA TNF SCD Αντίσωµα ηπατίτιδας C ΝΑΙ Αιµολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συµπληρώµατος Αιµολυτικός τίτλος παραγόντων συµπληρώµατος Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο) Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι βασικής µεµβράνης ΣΩΜΑΤΟΜΕ ΙΝΗ Χηµικός προσδιορισµός ιωδίου εις το αίµα PBI Προστατικό κλάσµα φωσφατάσης Προσδιορισµός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρµάκων επιπέδων αντιβιοτικών Ωσµωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY) ΝΑΙ α-μαννοσιδάση (λευκά) Λειτουργικός αναστολέας C Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων αίµατος πλήρης ΝΑΙ Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων ούρων πλήρης ΝΑΙ Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων αίµατος µερικός (2-3 αµινοξέων) ΝΑΙ Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων ούρων µερικός (2-3 αµινοξέων) ΝΑΙ Αµµωνία ορού Γαλακτικό οξύ ΝΑΙ Πυροσταφυλικό οξύ ΝΑΙ Όξινος φωσφατάση Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων αίµατος ΝΑΙ Αλκαλική φωσφατάση αίµατος (ALP) ΝΑΙ Αιµοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων Αέρια αρτηριακού αίµατος - ερυθρά Ανίχνευση φαρµάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγµα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC ΝΑΙ Ανίχνευση φαρµάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγµα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών ΝΑΙ Ανίχνευση φαρµάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγµα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών ΝΑΙ Αµµωνία αίµατος Ψευδοχοληνεστεράση αίµατος

6 Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK) ΝΑΙ γgt ΝΑΙ Μελανίνη αίµατος ή ούρων Σίδηρος ορού (Fe) ΝΑΙ Αιµοσιδηρίνη ούρων Πορφυροχολινογόνον PBC ούρων ΝΑΙ Προσδιορισµός κινητικού ιξώδους Καροτίνη αίµατος ΝΑΙ Βιταµίνη Α αίµατος ΝΑΙ Pregnosticum ή Conavis Test Αντίδραση κυήσεως Galli Manini και λοιπά Test κυήσεως Προσδιορισµός λιπάσης Τρανσαµινάσες αίµατος εκάστη (SGPT-SGOT) ΝΑΙ ιαστάση (αµυλάση) αίµατος ή ούρων Προσδιορισµός κοπροπορφυρίνης και ουροπορφυρίνης ούρων ΝΑΙ Τεστ ιδρώτος Λίθιο ορού αίµατος (LI) Προσδιορισµός λιποπρωτεϊνών χηµικώς Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών ΝΑΙ Νουκλεδοτιδάση αίµατος (5-NT) Αλδολάση αίµατος Τριγλυκερίδια αίµατος ΝΑΙ Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης Ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων ούρων (κατ. συµπυκνώσεως) (H/S) Λεύκωµα Bense Jones ούρων Προσδιορισµός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA) Χρωµατογραφία αµινοξέων ούρων Προσδιορισµός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων και αίµατος Προσδιορισµός φαινυλανανίνης αίµατος και ούρων οκιµασία D-xylose Clearance κρεατίνης (κάθαρση) ΝΑΙ Clearance ουρίας (κάθαρση) ΝΑΙ Προσδιορισµός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) Εξέταση Tetrasorbe Εξέταση κοπράνων πλήρως δι' αµµωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon Προσδιορισµός ουρίας αίµατος ΝΑΙ Προσδιορισµός σακχάρου αίµατος - γλυκόζης (CL) ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα χλωριούχων ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ουρικού οξέος ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα χολερυθρίνης (BIL) ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ασβεστίου ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα χοληστερίνης ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ικτερικού δείκτου Προσδιορισµός στο αίµα χοληστερίνης ολικής και εστέρες Ανίχνευση ινδικάνης Προσδιορισµός στο αίµα ή στα ούρα κρεατίνης, κρεατινίνης (CR) ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ξανθοπρωτεΐνης RH (5 προσδιορ. ιοντοµετρικώς) Προσδιορισµός στο αίµα ή στα ούρα νατρίου Na, καλίου K, ανόργανου και οργανικού φωσφόρου P ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ολικών λευκωµάτων και διαχωρισµός αυτών (χρωµατοµετρικώς) ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα αλκαλικής παρακαταθήκης

7 Προσδιορισµός στο αίµα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα οξυγόνου - οξίνου ή αλκαλικής φωσφατάσης Προσδιορισµός λευκωµάτων ορού και ο διαχωρισµός σφαιρινών δι ηλεκτροφορήσεως Πειραµατική σακχαραιµία Ηπατικές δοκιµασίες ορού αίµατος κεφαλίνης - χοληστερόλης Ηπατικές δοκιµασίες ορού αίµατος θυµόλης, κολλοειδούς xρυσού, Tacata Ara, βερονάλης ψευδαργύρου Λειτουργικές δοκιµασίες ήπατος Bromsulfophthalein (BSP - Βρωµο-Sulfo-Phthalein), Ιπουρικού οξέος Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού µετά λήψεως Ανίχνευση αιµατοπορφυρίνης στα ούρα (φασµατικώς) οκιµασίες αποβολής ουρίας ΝΑΙ Πειραµατική σακχαρουρία Προσδιορισµός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταµίνης (5-HT) ούρων ή αίµατος a-d-γλυκοζοµινιδάση (πλάσµα) α-mαννοσιδάση πλάσµατος Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσµα) Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1) Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B) Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και µικροσφαιρολίων Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH) Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST) β-γλουκουρονιδάση πλάσµατος β-εξοσαµινιδάσεις Α-Β πλάσµατος Γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη (HbA1C) ΝΑΙ οκιµασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρων δ-αµινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ala) ΝΑΙ Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσµατος ή στάθµη της διγοξίνης οκιµασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι ωσµωµέτρου Επίπεδα φαρµάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο ΝΑΙ Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) ΝΑΙ Χοληστερόλη χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) ΝΑΙ Ισοένζυµα κρεατινικής φωσφοκινάσης (Ισοένζυµα CPK) ΝΑΙ Ισοένζυµα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυµα LDH) Κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP) ΝΑΙ Κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρων ΝΑΙ Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) ΝΑΙ Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρµάκου στο αίµα Μελέτη της σύστασης της χολής Ποσοτικός προσδιορισµός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, µέθοδος σχηµατισµού συµπλοκών µε ALGIAN BLUE Προσδιορισµός µυοσφαιρίνης Προσδιορισµός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσµατος MB (CK-MB) Προσδιορισµός οξίνου φωσφατάσης PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού Στάθµη αµινοφυλλίνης στο αίµα Στάθµη προπανολόλης στο αίµα Στάθµη αµιοδαρόνης στο αίµα Στάθµη κινιδίνης στο αίµα

8 Στάθµη σαλικυλικών στο αίµα ΝΑΙ Στάθµη λιδοκαΐνης στο αίµα Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR) Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι) Χολικά άλατα ορού ΝΑΙ Χρωµατογραφία χολής Χρωµατογραφία αµινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC) Χρωµατογραφία αµινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC) Χρωµατογραφία θειούχων ενώσεων Χρωµατογραφία οργανικών οξέων ΝΑΙ Προσδιορισµός επιπέδων αντιβιοτικών Προσδιορισµός επιπέδων υδαντοΐνης Προσδιορισµός επιπέδων πριµιδόνης Προσδιορισµός επιπέδων καρβαµεζαπίνης (Tegretol) ΝΑΙ Βιταµίνη Ε ΝΑΙ Ένζυµα φυλλικού οξέος Σίδηρος ούρων (φωτοµετρική µέθοδος) ΝΑΙ Ψευδοχοληνεστεράση ορού Ποσοτικός προσδιορισµός Fe στα ούρα Σερουλοπλασµίνη ορού Ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) µε συµπύκνωση ΝΑΙ Αµινοξέα µε HPLC του ENY ΝΑΙ Καµπύλες σακχαραιµικές (λακτόζης, µαλτόζης, καλοσακχάρου) Κλάσµατα χοληστερίνης αίµατος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) ΝΑΙ Ανίχνευση µολύβδου ή ιωδίου στα ούρα ή στο αίµα - Έλεγχος µολύβδου ή προσδιορισµός µολύβδου - Προσδιορισµός µολύβδου (Pb) ΝΑΙ Προσδιορισµός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)] Ποσοτική µέτρηση CRP Προσδιορισµός λιποπρωτεΐνης AI µε ηλεκτροφόρηση (LPAI) Ηλεκτροφόρηση ούρων µετά από συµπύκνωση Προσδιορισµός πρωτεϊνης σε υγρά (πχ ούρα, ΕΝΥ). ηλεκτροφοριτική κλασµατοποίηση και ποσοτικός προσδιορισµός. Εκάστη ΝΑΙ Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσµατος ΝΑΙ Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων (στοµατικής κοιλότητας, φάρυγγας, λάρυγγας) Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρµατος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίου Ειδική λήψη εκ του εµδοτραχηλικού σωλήνα του στόµατος της µήτρας Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων µαστού λεµφαδένων, µυελού) Κυτταρολογική εξέταση εκκρίµατος µαστού Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (εγκεφαλονωτιαίου υγρού, βρογχικό εκπλύσµατος ή εκκρίσεων πτυέλων) Κυτταρολογική εξέταση υγρών (πλευριτικού ασκητικού, περικαρδικού, γαστρικού, παγκρεατικού, δωδεκαδακτυλικού, προστατικού) Κυτταρολογικός έλεγχος ενδοµητρικής κοιλότητας Επιχρίσµατα για ορµονικό έλεγχο: α) Από ένα µέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσµατα για κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισµα το µισό της τιµής του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσµατος δηλ. καθ έκαστον Επιχρίσµατα για ορµονικό έλεγχο: β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισµάτων για έλεγχο γεννητικού κύκλου Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων οκιµασία Hummer Test υπό κυτταροορµονικό έλεγχο Κυτταρολογική εξέταση δι' έλεγχον χρωµατίνης φύλου (ή φυλετική χρωµατίνη) Μερική εξέταση ούρων

9 Γενική εξέταση ούρων Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωµατίων στα ούρα οκιµασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών οκιµασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρων Χηµική εξέταση ουρολίθων Μικροσκοπική εξέταση εκκρίµατος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για µαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχοµονάδες, για µύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά παραγγελία Αναζήτηση σπειροχαίτης δι υπερµικροσκοπίου Μικροσκοπική εξέταση σπέρµατος γενική (σπερµοδιάγραµµα) Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι εµπλουτισµού δια Koch Εξέταση αίµατος για πλασµώδια Laveran Εξέταση αίµατος για πρωτόζωα Leishmania Εξέταση αίµατος για αντίδραση Paul - Bunnel Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Widal, Weil - Felix Εξέταση ορού αίµατος κατά Wasserman και µία άλλη µέθοδο Εξέταση ορού αίµατος κατά Weinberg Εξέταση του αίµατος δια συνδέσεως συµπληρώµατος δια ρικετσίας και ιώσεις Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωα Εξέταση κοπράνων για αίµα, κοπροχολίνη, λεύκωµα Εξέταση κοπράνων για υπολείµµατα πέψεως µικροσκοπικώς Εξέταση εξιδρωµάτων (χηµική - µικροσκοπική) Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού µερική (λεύκωµα, σάκχαρον, κυτταρολογική άνευ λήψεως) Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας, χρυσού κ.λ.π.) ερµαντίδραση Casoni, Mantoux, Pirquet, Schick, Frei Αντίδραση Zondek - Friedman Καλλιέργεια επιχρίσµατος για Loffler Καλλιέργεια εξιδρωµάτων Καλλιέργεια πτυέλων Καλλιέργεια ούρων Καλλιέργεια κοπράνων Καλλιέργεια εξιδρωµάτων για Koch Καλλιέργεια ούρων για Koch Αιµοκαλλιέργεια Παρασκευή αυτεµβολίων Έλεγχος ευαισθησίας µικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραµµα) Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυµατικά φάρµακα) Μικροβιολογική εξέταση ύδατος Μικροβιολογική εξέταση τροφίµων Μικροβιολογική εξέταση ποτών Τίτλος πενικιλλίνης ή στρεπτοµυκίνης στο αίµα Οροαντίδραση για C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) Τιτλοποΐηση αντισωµάτων εγκύων Εξέταση ούρων κατά Addis Εξέταση αίµατος για οροαντίδραση WRIGHT (µελιταίος) - αντισώµατα WRIGHT Mono Test Απτοσφαιρίνες Εξέταση Nelson - Mayer Waler Rose ΝΑΙ FTA

10 Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO) ΝΑΙ Ra Test οκιµασία Latex Αντισώµατα δια τοξόπλασµα ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αναζήτηση αντισωµάτων έναντι TOXOPLASMA GONDΙI µε τη µέθοδο του ανοσοφθορισµού Τυποποίηση στρεπτοκόκκων Καλλιέργεια µυκοπλασµάτων Έλεγχος απορροφήσεως λιπών εκ του πεπτικού Έλεγχος απώλειας αίµατος εκ του γαστρεντερικού συστήµατος Ames Ona Prolk - m Εγκυµοσύνης διάγνωση δι εξετάσεως ούρων (HLA) DERMO TEST Εξέταση τριχών για µύκητες: α) Άµεσο παρασκεύασµα Εξέταση τριχών για µύκητες: β) Καλλιέργεια Ιολογικός Έλεγχος οκιµασία αιµοσυγκολλήσεως του ωχρού τρεπονήµατος ή έµµεση αιµοσυγκόλληση για σύφιλη (ΤΡΗΑ = TREPONEMA PALLIDUM HAEMAG LUTINATION ASSAY) Εξέταση αίµατος για αναζήτηση αντισωµάτων προς τον κυτταροµεγαλοϊό µε τη µέθοδο συνδέσεως συµπληρώµατος (CMV) ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr (EBV) Αναζήτηση χλαµυδίων µε τη µέθοδο άµεσου ανοσοφθορισµού Καλλιέργεια κοπράνων για καµπυλοβακτηρίδια Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE - SHIGELLAE Εξέταση κοπράνων για ROTA - ιούς Ορολογική εξέταση αίµατος για YERSINIA ΝΑΙ Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για µηνιγγίτιδα Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώµατος Αναζήτηση αντιγόνων µε επισυγκόλληση Καλλιέργεια λεϊσµανίας Προσδιορισµός οστεοκαλτσίνης (BGP) ΝΑΙ Προσδιορισµός κατεχολαµινών ούρων Προσδιορισµός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου Προσδιορισµός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου Προσδιορισµός αλδοστερόνης αίµατος (ALDO ) ΝΑΙ Προσδιορισµός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) ΝΑΙ Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs), Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI), TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) = Δεν υπάρχουν Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) ΝΑΙ Θυροειδοτρόπος ορµόνη (TSH) µετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0')): α) 1ου δείγματος ΝΑΙ Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 120'): β) Για κάθε επί πλέον δείγμα Ωχρινοτρόπος (LH) ΝΑΙ Τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3) ΝΑΙ

11 Θυροξίνη ορού (Τ4) ΝΑΙ Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3) ΝΑΙ Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) ΝΑΙ Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) ΝΑΙ Καμπύλη αυξητικής ορμόνης (GH), ανά δείγμα οκιµασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωµατοτρόπου ορµόνης (GH) (TRH test για GH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') Τεστοστερόνη αίµατος (TESTO) ΝΑΙ Κορτιζόλη αίµατος (F) ΝΑΙ Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά ΝΑΙ Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες µαστού Παραθορµόνη (PTH intact) ΝΑΙ Πρεγναδιόλη ΝΑΙ Προγεστερόνη αίµατος (PRG) ΝΑΙ Προλακτίνη αίµατος PRL ΝΑΙ β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hcg) Μελανοκυτταροτρόπος ορµόνη Προσδιορισµός VMA ούρων 24ώρου Αγγειοτονίνη Η Προσδιορισµός ACTH ΝΑΙ Οιστραδιόλη αίµατος (E2) ΝΑΙ Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): α) ενός δείγµατος Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) Γαστρίνη Αντιπυρηνικός παράγων ραστικότητα ρενίνης πλάσµατος - Test ρενίνης (PRA) Προσδιορισµός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) ΝΑΙ ιαχωρισµός κλασµατικός 17 κετοστερινοειδών Προσδιορισµός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορµονών Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) B-Ενδορφίνη Γλυκαγόνη πλάσµατος - GLUCAGON ΝΑΙ Γαστρίνη πλάσµατος C-πεπτίδιο πλάσµατος (C PEPTIDE) εϋδροεπιανδροστερόνη πλάσµατος (DHEA) ΝΑΙ Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσµατος (DHEA-S) ΝΑΙ οκιµασία διέγερσης µε LH - RH Φυλοδεσµευτική σφαιρίνη ορού (SHBG) ΝΑΙ Θρυψίνη ορού Θυροξινοδεσµευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσµεύουσα την Τ4) Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) Ινσουλίνη απλή (Insulin) Καλσιτονίνη ορού (CT) ΝΑΙ οκιµασία διέγερσης µε TRH Υποθαλαµικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) ιυδροξυ-βιταµίνη D3 ορού (1,25 (OH)2D3) ΝΑΙ οκιµασία υπογλυκαιµίας Αντιδιουρητική ορµόνη ΝΑΙ Οιστρόνη αίµατος (E1) Χοριογεναδοτροπίνη (NCG)

12 Ανδροστενεδιόνη αίµατος Ελεύθερη τεστοστερόνη αίµατος ΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΝΑΙ α-fp (A-fetoprotein) - RIA Φερριτίνη ορού - RIA Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική µέθοδος) - RIA Προσδιορισµός φυλλικού οξέος - RIA Μεταβολισµός ραδιενεργού σιδήρου Fe 59 - RIA Ραδιενεργός βιταµίνη Β12 (Β12 CO 60) - RIA ΝΑΙ Προσδιορισµός εξωκυτταρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82 - RIA Προσδιορισµός σιδηροφυλλίνης In Vitro - RIA Προσδιορισµός βιταµίνης στον ορό In Vitro Ποσοτικός προσδιορισµός θυροειδικών αυτό-αντισωµάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) - RIA Ποσοτικός προσδιορισµός θυροειδικών αυτό-αντισωµάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) - RIA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές για την χρήση του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Περιεχόμενα καταλόγου ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ. 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 0513 MCV, MCH, MCHH ΕΡΥΘΡΩΝ ( ΚΑΘΕ ΜΙΑ ) 0,53 0,53 0192 ΑΓΓΕΙΟΤΟΝΙΝΗ ΙΙ - SACE 6,66 9,13 0082 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 0080 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ 2,26 2,26

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Code Name 01000001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειοδυναμογραφία 22,89 ΝΑΙ 01000002 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία: α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους 8,28 ΝΑΙ 01000003 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Α. Απόφαση Α4/3307/5-7-1991 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Π.Δ/ΤΑ 157/1991, 163/1988, 81/1988, 138/1990, 427/1991, 38/1993, 65/1996 ΚΑΙ 114/2000 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ (Ht) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7,0 2,8 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 9,0 3,6 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ( Hb) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7,0 2,8 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΗΣΗ ΛΕΥΚΩΝ (LAP) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 10.50 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ 5.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 25/08/2011 Πρόεδρος: Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος Αντιπρόεδρος: Χατζηφωτιάδης ανιήλ Γραµµατέας: Μαστοράκου Αννα Ταµίας: Παπαπαναγιώτου ηµήτριος Μέλη: Γεωργιτζίκης Αθανάσιος Μαϊντά Αικατερίνη Λαµπράκος Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/A11 του Πιστοποιητικού Aρ. 356-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα) Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Από το βιβλίο Παθολογική Φυσιολογία (McPhee), τα κεφάλαια 4 (Λοιμώδη νοσήματα), 6 (Αιμοποιητικό), 12, 13, 14, 15 (Πεπτικό: γαστρεντερικό, σπλήνας, ήπαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 49976 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τηλ.: 210-6871784 Fax: 210-6871795 Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

A/A Εξέταση Τιμές για τους κατόχους Card ADVANTAGE έχει υπολογιστεί η έκπτωση 40% ( )

A/A Εξέταση Τιμές για τους κατόχους Card ADVANTAGE έχει υπολογιστεί η έκπτωση 40% ( ) A/A Εξέταση Τιμές για τους κατόχους Card ADVANTAGE έχει υπολογιστεί η έκπτωση 40% ( ) 5 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 6,00 7 ΑΜΜΩΝΙΑ 8,78 18 ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ 10,80 24 a1 Οξινη Γλυκοπρωτείνη 21,96 33 ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΥΓΕΙΑ - ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Έρευνα & Ετοιμασία Νίκος Σταύρου Γιαννουκά, B.Sc.Hons, M.Sc., Ph.D. Έκδοση 2013 Χορηγοί: Χημείο Γιαννουκά Yiannoukas Medical Laboratories Ltd. HealthCare Services Ltd. Clinical

Διαβάστε περισσότερα

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29.11.2002 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 12 της 176ης Ολομ./28.11.02 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Περί Ιατρικών Ειδικοτήτων (Σε αντικατάσταση του Π.Δ. 415/29-12-1994:

Διαβάστε περισσότερα

293 Φαρμακευτικής Πάτρας

293 Φαρμακευτικής Πάτρας 293 Φαρμακευτικής Πάτρας Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 και λειτούργησε αρχικά ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Από το 1983 αποτελεί Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας μαζί με Τμήμα Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πέρα από τις εξειδικεύσεις που παρουσιάζει στο µεταβολισµό κάθε όργανο, όλα µπορούν να πραγµατοποιούν σε κάποιο βαθµό τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Φυσιολογία της εγκυμοσύνης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Ανατομικές και μορφολογικές μεταβολές Το πρώτο τρίμηνο: Η μήτρα το μέγεθος δεν αλλάζει αξιόλογα. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3100 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων... 1 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

4d\~;~C~:Ι9=7-'8-~<::';Τ6 Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το..., ;,r- f!!'

4d\~;~C~:Ι9=7-'8-~<::';Τ6 Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το..., ;,r- f!!' Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3291 Κ.Δ.Π.364/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 364 Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ υσλιπιδαιµία 90 υσλιπιδαιµια ιαβητικού 72 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ TSH Lp (a) FT4 Μη- HDL-C TGs/ HDL-C Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης(homa-ir) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του θυρεοειδούς και έλεγχος των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα