ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ"

Transcript

1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Στην στήλη αυτή Απαντάτε ανάλογα με Στην στήλη αυτή απαντάτε Η στήλη αυτή δεν υπάρχει στο αρχείο απαντάτε ΝΑΙ, το αν η συγκεκριμένη ΝΑΙ, στην περίπτωση που την αυτοαξιολόγησης. Προστέθηκε, για να εάν το ιατρείο εξέταση στο αποστέλλετε και είναι γνωρίζετε ποιές από τις εξετάσεις που σας έχει την ιατρείο σας ή διαπιστευμένη στον Medisyn αποστέλλετε στον Medisyn, είναι δυνατότητα να δώσει απάντηση στην συγκεκριμένη εξέταση ανεξάρτητα από το αν θα εκτελεστεί επί τόπου ή θα αποσταλεί αποστέλλεται (σύμφωνα με την διπλανή στήλη) διαπιστευμένες κατά ISO Εξετάσεις του καταλόγου ΕΟΠΥΥ οι οποίες εκτελούνται στα εργαστήρια του Medisyn (τα κενά δεν εκτελούνται στον Medisyn) Αιµολυτικά Test διάφορα Παρασκευή πλάσµατος Πλασµαφαίρεση (στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουµίνης) MCV ερυθρών ΝΑΙ MCH ερυθρών ΝΑΙ MCHC ερυθρών ΝΑΙ α-fp (A-fetoprotein) ΝΑΙ Έγκλειστα αιµοσφαιρίνης Hb-H Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιµοσφαιρίων Αιµοσφαιρίνη ποσοτικός προσδιορισµός Ηb-A2 ΝΑΙ Αιµοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test) οκιµασία κατακρατήσεως αιµοπεταλίων οκιµασία συσσωρεύσεως αιµοπεταλίων (AGGREGATION) Αιµοπεταλίων µέτρηση ΝΑΙ Αιµοσφαιρίνη (Hb) ΝΑΙ Ποσοτική µέτρηση ινωδογώνου ΝΑΙ Ποσοτικός προσδιορισµός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD) Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυµο ερυθρών αιµοσφαιρίων G6PD) Προσδιορισµός σιδηροφυλλίνης Χρώση για σώµατα Heinz Χρώση ερυθρών αιµοσφαιρίων κατά Betke Thrombofax - Χρόνος µερικής θροµβοπλαστίνης (APTT) ΝΑΙ οκιµασίες ινωδολύσεως (δι' αραιώσεως ή ευσφαιρίνης) Ανίχνευση ασταθούς αιµοσφαιρίνης (κατά Pacie) Φασµατοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιµοσφαιρινων (Μεθαιµοσφαιρίνης, ανθρακυλαιµοσφαιρίνης κ.λ.π.) Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισµός 3 αντιγόνων) ΝΑΙ Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισµός 5 αντιγόνων) ΝΑΙ Προσδιορισµός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π Κύτταρα λοιµώδους µονοπυρηνώσεως Αφαιµαξοµετάγγισις, άνευ αξίας αίµατος Κρυοσφαιρίνες ορού οκιµασία Huhner Test, Sia Test οκιµασία αυτοαιµολύσεως (µετά 24ωρο και µετά 48ωρο) Ηλεκτροφόρηση αιµοσφαιρίνης ΝΑΙ

2 Μορφολογία ερυθρών ικτυοερυθροκύτταρα ( ΕΚ) οκιµασία δρεπανώσεως Αιµοσιδηρίνη µυελού Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιµοσφαιρίων (AP) Υπεροξειδάση λευκών αιµοσφαιρίων Αντίδραση PAS Αναζήτηση κυττάρων ερυθηµατώδους λύκου (LE TEST) Μυελόγραµµα άνευ παρακεντήσεως Εξέταση αίµατος για αιµολυσίνας Εξέταση αίµατος για εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη κατά Singer Εξέταση αίµατος για καθορισµό οµάδων αίµατος Καθορισµός οµάδων αίµατος µετά διασταυρώσεως Προσδιορισµός Rhesus Ποσοτική µέτρηση προθροµβίνης ΝΑΙ Ποσοτική µέτρηση πλασµινογόνου ΝΑΙ Αντιθροµβίνη III ΝΑΙ Εξέταση αίµατος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι' HCTH ή δι' αδρεναλίνης Εξέταση αίµατος για ανίχνευση αντισωµάτων Coombs (έµµεση εξέταση) Εξέταση αίµατος για µέτρο ερυθρών αιµοσφαιρίων ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόµβου Εξέταση για συστολή θρόµβου και αιµοπετάλια Εξέταση µόνον για αιµοπετάλια PLT ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αντίσταση ερυθρών αιµοσφαιρίων Εξέταση αίµατος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών Εξέταση αίµατος για ανίχνευση αντισωµάτων Coombs (άµεση εξέταση) Γενική εξέταση αίµατος (αιµοσφαιρίνη - αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων, αριθµός λευκών και τύπος αυτών, µετά προσδιορισµού αιµατοκρίτου ΗΤ) ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αρίθµηση λευκών και τύπος αυτών ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αρίθµηση ερυθρών και αιµοσφαιρίνης ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιµοσφαιρίων TKE Εξέταση αίµατος για χρόνο ροής και πήξεως Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) Βασεόφιλος στίξις β-εξοσαµινιδάσεις Α-Β (λευκά) Ερυθροβλάστες (αναζήτηση) Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά) Προϊόντα αποδοµής ινώδους D-DIMERS (FDP) ΝΑΙ Προσδιορισµός φυλλικού οξέος ΝΑΙ Προσδιορισµός θειαµίνης στα ερυθρά (Βιταµίνη Β1) ΝΑΙ Προσδιορισµός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταµίνη Β2) ΝΑΙ Προσδιορισµός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταµίνη Β6) ΝΑΙ Χρόνος HOWEL Χρόνος LEE WHITE α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε Προσδιορισµός β-θροµβοσφαιρίνης THROMBOTEST Όξινη φωσφατάση κυττάρων Ποσοτικός προσδιορισµός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα Ποσοτικός προσδιορισµός Vir C στα λευκά αιµοσφαίρια Φερριτίνη ορού ΝΑΙ

3 Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική µέθοδος) Ανάλυση καµπύλης κορεσµού οξυαιµοσφαιρίνης Ποσοτικός προσδιορισµός ΑΤΡ ερυθρών αιµοσφαιρίων Ταυτοποίηση αντισωµάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσµατος) οκιµασία VBT οκιµασία ΗΑΒ Θερµοαστάθεια Ηb Προσδιορισµός ΗbF (εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREY ΝΑΙ Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζη αl-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίµατος - ηλεκτροφόρηση ΝΑΙ ,3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3 - DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα ΝΑΙ Ειδική χρώση λεµφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) - Μπλε Ανιλίνη Προσδιορισµός αιµοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (µέθοδος ΒΕΤΚΕ) Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST - AGL-T) Ερυθροποιητίνη ορού Χαρτογράφηση γόνων αιµοσφαιρίνης (GENE MAPPING) Πρωτεΐνη C ΝΑΙ Ποσοτική µέτρηση αντιθροµβίνης III ΝΑΙ Ποσοτική µέτρηση ινωδονεκτίνης Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (ωεφελοµετρικά ανά πρωτεΐνη) Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυµβατότητας Κλάσµα C4 συµπληρώµατος ΝΑΙ Β-λεµφοκύτταρα µε µονοκλωνικά αντισώµατα Προσδιορισµός λευχαιµικών κυττάρων µε µονοκλωνικά αντισώµατα (GALLA, LA, GIGR, TDT) Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρων Θυµοκύτταρα µε µονοκλωνικά αντισώµατα Προσδιορισµός Τ-Λεµφοκυττάρων µε σχηµατισµό ροδάκων Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων µε µονοκλωνικούς αντιορούς ανά Αντισώµατα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs) ( είκτης ηπατίτιδας Β) ΝΑΙ Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) Αντισώµατα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI - HBc) ( είκτης ηπατίτιδας Β) ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ HAV) ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι µυκοπλάσµατος πνευµονίας IgA Αντισώµατα έναντι µυκοπλάσµατος πνευµονίας IgG (Μυκόπλασµα PNEUMO IgG ABS) Αντισώµατα έναντι µυκοπλάσµατος πνευµονίας IgM (Μυκόπλασµα PNEUMO IgM ABS) Αντίσωµα ερυθράς IgG ΝΑΙ Αντίσωµα ερυθράς IgM ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι LEISMANIA DONOVANI Αντισώµατα έναντι BRUCELLA MELITENSIS Αντιεχινοκοκκικά αντισώµατα Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωµάτων Συµπλήρωµα ορού C3 ΝΑΙ Προγεννητική διαγνωστική χρωµοσωµατικών ανωµαλιών (Α-TEST) Προσδιορισµός Β - λεµφοκυττάρων µε σχηµατισµό ροδάκων Ολιγοκλωνικά αντισώµατα για το ΕΝΥ ΝΑΙ Ολιγοκλωνικά αντισώµατα για τον ορό του αίµατος Βασική πρωτεΐνη µυελίνης στο ΕΝΥ Βασική πρωτεΐνη µυελίνης του ορού του αίµατος Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανά

4 Ποσοστικός προσδιορισµός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ανά Καρκινοεµβρυϊκό αντιγόνο (CEA) ΝΑΙ Αναζήτηση φυλετικής χρωµατίνης Sex Chromatine Καρυότυπος - Χρωµατοσωµιακός έλεγχος περιφερειακού αίµατος µε ειδικές τεχνικές Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) ΝΑΙ Προσδιορισµός υδροξυαµυγδαλικού οξέος ούρων ή αίµατος Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώµατα (ANTI-TG) ΝΑΙ Αντιµικροσωµιακά αντισώµατα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-tpo) ΝΑΙ Αντιθυρεοειδικά αντισώµατα (ΑΘΑ) ANTI-T ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι των λείων µυϊκών ινών (ASMA) Αντιµιτοχονδριακά αντισώµατα (AMA ή ANTI-AMA) Αντισώµατα κατά των τοιχωµατικών κυττάρων του στοµάχου (PCA ή APCA) Κυτταροµετρική ανάλυση του DNA Μέτρηση DNA µε κυτταροµετρία Αντισώµατα DNA (ANTI-DNA) AB(S) (ανάλυση κυτταρικού κύκλου) ΝΑΙ Ανοσοσφαιρίνη ΙgG ΝΑΙ Ανοσοσφαιρίνη IgA ΝΑΙ Ανοσοσφαιρίνη IgM ΝΑΙ Ανοσοσφαιρίνη IgE ΝΑΙ Αντιγόνα ιστοσυµβατότητας HLA-DR Αντισώµατα έναντι ωοθήκης Αντισώµατα έναντι όρχεος Αντισώµατα έναντι επινεφριδίων Αντισώµατα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή ακετυλχολίνης υποδοχείς για µυασθένεια Gravis όχι (ANTI MUSK) = αντισ. Κατά της µυϊκής κινάσης Αντιπυρηνικά αντισώµατα (ANA) Αντισώµατα ινσουλίνης ΑNTI-HBc-ΙgG ΑNTI-HBc-IgM ιασταύρωση ιστοσυµβατότητας HLA, αντισώµατα τοιχωµατικών κυττάρων στοµάχου (APCA) ιασταύρωση ιστοσυµβατότητας HLA µε Τ και Β λεµφοκύτταρα Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST) ΝΑΙ Κυτταροπλασµατικά αντισώµατα (ANCA) ANCA C ANCA P Κυτταροτοξικά αντισώµατα HLA Oλικό αιµολυτικό συµπλήρωµα Ολικό συµπλήρωµα ορού (CH100) ή προσδιορισµός ολικού συµπληρώµατος Προσδιορισµός αντισωµάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST) Παράγων συµπληρώµατος C Παράγων συµπληρώµατος C Προσδιορισµός IgG Προγεννητική διάγνωση µε λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αµνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση CA 125 µε µονοκλωνικά αντισώµατα ΝΑΙ CA 19-9 µε µονοκλωνικά αντισώµατα ΝΑΙ CA 72-4 µε µονοκλωνικά αντισώµατα CA 50 µε µονοκλωνικά αντισώµατα Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE) SCC ( είκτης καρκινώµατος πλακώδους τύπου)

5 PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) µε µονοκλωνικά αντισώµατα ΝΑΙ TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) Αντίσωµα HIV, I και ΙΙ, απλή ΝΑΙ Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάχυση σφαιρινών Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ιασταύρωση ιστοσυµβατότητας µε µαγνητικά σφαιρίδια Πρόκληση από το στόµα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρµακα Προσδιορισµός αντιγόνων HLA - A και B µε µαγνητικά σφαιρίδια Προσδιορισµός αντιγόνων HLA - DR µε µαγνητικά σφαιρίδια Προσδιορισµός αντιγόνων ιστοσυµβατότητας µε ολιγονουκλεοτίδια Προσδιορισµός αντιγόνων ιστοσυµβατότητας µε περιοριστικά ένζυµα Πρόκληση ξυλοκαίνης ή TEST ξυλοκαίνης Προσδιορισµόςαντισωµάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) Θυροειδικά αντισώµατα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA IL Κυτταροκίνη µε ELISA TNF SCD Αντίσωµα ηπατίτιδας C ΝΑΙ Αιµολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συµπληρώµατος Αιµολυτικός τίτλος παραγόντων συµπληρώµατος Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο) Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων ΝΑΙ Αντισώµατα έναντι βασικής µεµβράνης ΣΩΜΑΤΟΜΕ ΙΝΗ Χηµικός προσδιορισµός ιωδίου εις το αίµα PBI Προστατικό κλάσµα φωσφατάσης Προσδιορισµός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρµάκων επιπέδων αντιβιοτικών Ωσµωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY) ΝΑΙ α-μαννοσιδάση (λευκά) Λειτουργικός αναστολέας C Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων αίµατος πλήρης ΝΑΙ Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων ούρων πλήρης ΝΑΙ Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων αίµατος µερικός (2-3 αµινοξέων) ΝΑΙ Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων ούρων µερικός (2-3 αµινοξέων) ΝΑΙ Αµµωνία ορού Γαλακτικό οξύ ΝΑΙ Πυροσταφυλικό οξύ ΝΑΙ Όξινος φωσφατάση Ποσοτικός προσδιορισµός αµινοξέων αίµατος ΝΑΙ Αλκαλική φωσφατάση αίµατος (ALP) ΝΑΙ Αιµοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων Αέρια αρτηριακού αίµατος - ερυθρά Ανίχνευση φαρµάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγµα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC ΝΑΙ Ανίχνευση φαρµάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγµα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών ΝΑΙ Ανίχνευση φαρµάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγµα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών ΝΑΙ Αµµωνία αίµατος Ψευδοχοληνεστεράση αίµατος

6 Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK) ΝΑΙ γgt ΝΑΙ Μελανίνη αίµατος ή ούρων Σίδηρος ορού (Fe) ΝΑΙ Αιµοσιδηρίνη ούρων Πορφυροχολινογόνον PBC ούρων ΝΑΙ Προσδιορισµός κινητικού ιξώδους Καροτίνη αίµατος ΝΑΙ Βιταµίνη Α αίµατος ΝΑΙ Pregnosticum ή Conavis Test Αντίδραση κυήσεως Galli Manini και λοιπά Test κυήσεως Προσδιορισµός λιπάσης Τρανσαµινάσες αίµατος εκάστη (SGPT-SGOT) ΝΑΙ ιαστάση (αµυλάση) αίµατος ή ούρων Προσδιορισµός κοπροπορφυρίνης και ουροπορφυρίνης ούρων ΝΑΙ Τεστ ιδρώτος Λίθιο ορού αίµατος (LI) Προσδιορισµός λιποπρωτεϊνών χηµικώς Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών ΝΑΙ Νουκλεδοτιδάση αίµατος (5-NT) Αλδολάση αίµατος Τριγλυκερίδια αίµατος ΝΑΙ Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης Ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων ούρων (κατ. συµπυκνώσεως) (H/S) Λεύκωµα Bense Jones ούρων Προσδιορισµός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA) Χρωµατογραφία αµινοξέων ούρων Προσδιορισµός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων και αίµατος Προσδιορισµός φαινυλανανίνης αίµατος και ούρων οκιµασία D-xylose Clearance κρεατίνης (κάθαρση) ΝΑΙ Clearance ουρίας (κάθαρση) ΝΑΙ Προσδιορισµός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) Εξέταση Tetrasorbe Εξέταση κοπράνων πλήρως δι' αµµωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon Προσδιορισµός ουρίας αίµατος ΝΑΙ Προσδιορισµός σακχάρου αίµατος - γλυκόζης (CL) ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα χλωριούχων ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ουρικού οξέος ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα χολερυθρίνης (BIL) ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ασβεστίου ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα χοληστερίνης ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ικτερικού δείκτου Προσδιορισµός στο αίµα χοληστερίνης ολικής και εστέρες Ανίχνευση ινδικάνης Προσδιορισµός στο αίµα ή στα ούρα κρεατίνης, κρεατινίνης (CR) ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ξανθοπρωτεΐνης RH (5 προσδιορ. ιοντοµετρικώς) Προσδιορισµός στο αίµα ή στα ούρα νατρίου Na, καλίου K, ανόργανου και οργανικού φωσφόρου P ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα ολικών λευκωµάτων και διαχωρισµός αυτών (χρωµατοµετρικώς) ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα αλκαλικής παρακαταθήκης

7 Προσδιορισµός στο αίµα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων ΝΑΙ Προσδιορισµός στο αίµα οξυγόνου - οξίνου ή αλκαλικής φωσφατάσης Προσδιορισµός λευκωµάτων ορού και ο διαχωρισµός σφαιρινών δι ηλεκτροφορήσεως Πειραµατική σακχαραιµία Ηπατικές δοκιµασίες ορού αίµατος κεφαλίνης - χοληστερόλης Ηπατικές δοκιµασίες ορού αίµατος θυµόλης, κολλοειδούς xρυσού, Tacata Ara, βερονάλης ψευδαργύρου Λειτουργικές δοκιµασίες ήπατος Bromsulfophthalein (BSP - Βρωµο-Sulfo-Phthalein), Ιπουρικού οξέος Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού µετά λήψεως Ανίχνευση αιµατοπορφυρίνης στα ούρα (φασµατικώς) οκιµασίες αποβολής ουρίας ΝΑΙ Πειραµατική σακχαρουρία Προσδιορισµός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταµίνης (5-HT) ούρων ή αίµατος a-d-γλυκοζοµινιδάση (πλάσµα) α-mαννοσιδάση πλάσµατος Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσµα) Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1) Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B) Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και µικροσφαιρολίων Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH) Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST) β-γλουκουρονιδάση πλάσµατος β-εξοσαµινιδάσεις Α-Β πλάσµατος Γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη (HbA1C) ΝΑΙ οκιµασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρων δ-αµινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ala) ΝΑΙ Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσµατος ή στάθµη της διγοξίνης οκιµασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι ωσµωµέτρου Επίπεδα φαρµάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο ΝΑΙ Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) ΝΑΙ Χοληστερόλη χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) ΝΑΙ Ισοένζυµα κρεατινικής φωσφοκινάσης (Ισοένζυµα CPK) ΝΑΙ Ισοένζυµα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυµα LDH) Κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP) ΝΑΙ Κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρων ΝΑΙ Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) ΝΑΙ Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρµάκου στο αίµα Μελέτη της σύστασης της χολής Ποσοτικός προσδιορισµός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, µέθοδος σχηµατισµού συµπλοκών µε ALGIAN BLUE Προσδιορισµός µυοσφαιρίνης Προσδιορισµός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσµατος MB (CK-MB) Προσδιορισµός οξίνου φωσφατάσης PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού Στάθµη αµινοφυλλίνης στο αίµα Στάθµη προπανολόλης στο αίµα Στάθµη αµιοδαρόνης στο αίµα Στάθµη κινιδίνης στο αίµα

8 Στάθµη σαλικυλικών στο αίµα ΝΑΙ Στάθµη λιδοκαΐνης στο αίµα Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR) Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι) Χολικά άλατα ορού ΝΑΙ Χρωµατογραφία χολής Χρωµατογραφία αµινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC) Χρωµατογραφία αµινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC) Χρωµατογραφία θειούχων ενώσεων Χρωµατογραφία οργανικών οξέων ΝΑΙ Προσδιορισµός επιπέδων αντιβιοτικών Προσδιορισµός επιπέδων υδαντοΐνης Προσδιορισµός επιπέδων πριµιδόνης Προσδιορισµός επιπέδων καρβαµεζαπίνης (Tegretol) ΝΑΙ Βιταµίνη Ε ΝΑΙ Ένζυµα φυλλικού οξέος Σίδηρος ούρων (φωτοµετρική µέθοδος) ΝΑΙ Ψευδοχοληνεστεράση ορού Ποσοτικός προσδιορισµός Fe στα ούρα Σερουλοπλασµίνη ορού Ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) µε συµπύκνωση ΝΑΙ Αµινοξέα µε HPLC του ENY ΝΑΙ Καµπύλες σακχαραιµικές (λακτόζης, µαλτόζης, καλοσακχάρου) Κλάσµατα χοληστερίνης αίµατος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) ΝΑΙ Ανίχνευση µολύβδου ή ιωδίου στα ούρα ή στο αίµα - Έλεγχος µολύβδου ή προσδιορισµός µολύβδου - Προσδιορισµός µολύβδου (Pb) ΝΑΙ Προσδιορισµός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)] Ποσοτική µέτρηση CRP Προσδιορισµός λιποπρωτεΐνης AI µε ηλεκτροφόρηση (LPAI) Ηλεκτροφόρηση ούρων µετά από συµπύκνωση Προσδιορισµός πρωτεϊνης σε υγρά (πχ ούρα, ΕΝΥ). ηλεκτροφοριτική κλασµατοποίηση και ποσοτικός προσδιορισµός. Εκάστη ΝΑΙ Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσµατος ΝΑΙ Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων (στοµατικής κοιλότητας, φάρυγγας, λάρυγγας) Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρµατος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίου Ειδική λήψη εκ του εµδοτραχηλικού σωλήνα του στόµατος της µήτρας Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων µαστού λεµφαδένων, µυελού) Κυτταρολογική εξέταση εκκρίµατος µαστού Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (εγκεφαλονωτιαίου υγρού, βρογχικό εκπλύσµατος ή εκκρίσεων πτυέλων) Κυτταρολογική εξέταση υγρών (πλευριτικού ασκητικού, περικαρδικού, γαστρικού, παγκρεατικού, δωδεκαδακτυλικού, προστατικού) Κυτταρολογικός έλεγχος ενδοµητρικής κοιλότητας Επιχρίσµατα για ορµονικό έλεγχο: α) Από ένα µέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσµατα για κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισµα το µισό της τιµής του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσµατος δηλ. καθ έκαστον Επιχρίσµατα για ορµονικό έλεγχο: β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισµάτων για έλεγχο γεννητικού κύκλου Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων οκιµασία Hummer Test υπό κυτταροορµονικό έλεγχο Κυτταρολογική εξέταση δι' έλεγχον χρωµατίνης φύλου (ή φυλετική χρωµατίνη) Μερική εξέταση ούρων

9 Γενική εξέταση ούρων Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωµατίων στα ούρα οκιµασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών οκιµασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρων Χηµική εξέταση ουρολίθων Μικροσκοπική εξέταση εκκρίµατος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για µαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχοµονάδες, για µύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά παραγγελία Αναζήτηση σπειροχαίτης δι υπερµικροσκοπίου Μικροσκοπική εξέταση σπέρµατος γενική (σπερµοδιάγραµµα) Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι εµπλουτισµού δια Koch Εξέταση αίµατος για πλασµώδια Laveran Εξέταση αίµατος για πρωτόζωα Leishmania Εξέταση αίµατος για αντίδραση Paul - Bunnel Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Widal, Weil - Felix Εξέταση ορού αίµατος κατά Wasserman και µία άλλη µέθοδο Εξέταση ορού αίµατος κατά Weinberg Εξέταση του αίµατος δια συνδέσεως συµπληρώµατος δια ρικετσίας και ιώσεις Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωα Εξέταση κοπράνων για αίµα, κοπροχολίνη, λεύκωµα Εξέταση κοπράνων για υπολείµµατα πέψεως µικροσκοπικώς Εξέταση εξιδρωµάτων (χηµική - µικροσκοπική) Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού µερική (λεύκωµα, σάκχαρον, κυτταρολογική άνευ λήψεως) Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας, χρυσού κ.λ.π.) ερµαντίδραση Casoni, Mantoux, Pirquet, Schick, Frei Αντίδραση Zondek - Friedman Καλλιέργεια επιχρίσµατος για Loffler Καλλιέργεια εξιδρωµάτων Καλλιέργεια πτυέλων Καλλιέργεια ούρων Καλλιέργεια κοπράνων Καλλιέργεια εξιδρωµάτων για Koch Καλλιέργεια ούρων για Koch Αιµοκαλλιέργεια Παρασκευή αυτεµβολίων Έλεγχος ευαισθησίας µικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραµµα) Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυµατικά φάρµακα) Μικροβιολογική εξέταση ύδατος Μικροβιολογική εξέταση τροφίµων Μικροβιολογική εξέταση ποτών Τίτλος πενικιλλίνης ή στρεπτοµυκίνης στο αίµα Οροαντίδραση για C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) Τιτλοποΐηση αντισωµάτων εγκύων Εξέταση ούρων κατά Addis Εξέταση αίµατος για οροαντίδραση WRIGHT (µελιταίος) - αντισώµατα WRIGHT Mono Test Απτοσφαιρίνες Εξέταση Nelson - Mayer Waler Rose ΝΑΙ FTA

10 Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO) ΝΑΙ Ra Test οκιµασία Latex Αντισώµατα δια τοξόπλασµα ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αναζήτηση αντισωµάτων έναντι TOXOPLASMA GONDΙI µε τη µέθοδο του ανοσοφθορισµού Τυποποίηση στρεπτοκόκκων Καλλιέργεια µυκοπλασµάτων Έλεγχος απορροφήσεως λιπών εκ του πεπτικού Έλεγχος απώλειας αίµατος εκ του γαστρεντερικού συστήµατος Ames Ona Prolk - m Εγκυµοσύνης διάγνωση δι εξετάσεως ούρων (HLA) DERMO TEST Εξέταση τριχών για µύκητες: α) Άµεσο παρασκεύασµα Εξέταση τριχών για µύκητες: β) Καλλιέργεια Ιολογικός Έλεγχος οκιµασία αιµοσυγκολλήσεως του ωχρού τρεπονήµατος ή έµµεση αιµοσυγκόλληση για σύφιλη (ΤΡΗΑ = TREPONEMA PALLIDUM HAEMAG LUTINATION ASSAY) Εξέταση αίµατος για αναζήτηση αντισωµάτων προς τον κυτταροµεγαλοϊό µε τη µέθοδο συνδέσεως συµπληρώµατος (CMV) ΝΑΙ Εξέταση αίµατος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr (EBV) Αναζήτηση χλαµυδίων µε τη µέθοδο άµεσου ανοσοφθορισµού Καλλιέργεια κοπράνων για καµπυλοβακτηρίδια Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE - SHIGELLAE Εξέταση κοπράνων για ROTA - ιούς Ορολογική εξέταση αίµατος για YERSINIA ΝΑΙ Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για µηνιγγίτιδα Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώµατος Αναζήτηση αντιγόνων µε επισυγκόλληση Καλλιέργεια λεϊσµανίας Προσδιορισµός οστεοκαλτσίνης (BGP) ΝΑΙ Προσδιορισµός κατεχολαµινών ούρων Προσδιορισµός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου Προσδιορισµός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου Προσδιορισµός αλδοστερόνης αίµατος (ALDO ) ΝΑΙ Προσδιορισµός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) ΝΑΙ Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs), Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI), TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) = Δεν υπάρχουν Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) ΝΑΙ Θυροειδοτρόπος ορµόνη (TSH) µετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0')): α) 1ου δείγματος ΝΑΙ Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 120'): β) Για κάθε επί πλέον δείγμα Ωχρινοτρόπος (LH) ΝΑΙ Τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3) ΝΑΙ

11 Θυροξίνη ορού (Τ4) ΝΑΙ Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3) ΝΑΙ Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) ΝΑΙ Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) ΝΑΙ Καμπύλη αυξητικής ορμόνης (GH), ανά δείγμα οκιµασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωµατοτρόπου ορµόνης (GH) (TRH test για GH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') Τεστοστερόνη αίµατος (TESTO) ΝΑΙ Κορτιζόλη αίµατος (F) ΝΑΙ Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά ΝΑΙ Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες µαστού Παραθορµόνη (PTH intact) ΝΑΙ Πρεγναδιόλη ΝΑΙ Προγεστερόνη αίµατος (PRG) ΝΑΙ Προλακτίνη αίµατος PRL ΝΑΙ β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hcg) Μελανοκυτταροτρόπος ορµόνη Προσδιορισµός VMA ούρων 24ώρου Αγγειοτονίνη Η Προσδιορισµός ACTH ΝΑΙ Οιστραδιόλη αίµατος (E2) ΝΑΙ Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): α) ενός δείγµατος Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) Γαστρίνη Αντιπυρηνικός παράγων ραστικότητα ρενίνης πλάσµατος - Test ρενίνης (PRA) Προσδιορισµός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) ΝΑΙ ιαχωρισµός κλασµατικός 17 κετοστερινοειδών Προσδιορισµός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορµονών Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) B-Ενδορφίνη Γλυκαγόνη πλάσµατος - GLUCAGON ΝΑΙ Γαστρίνη πλάσµατος C-πεπτίδιο πλάσµατος (C PEPTIDE) εϋδροεπιανδροστερόνη πλάσµατος (DHEA) ΝΑΙ Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσµατος (DHEA-S) ΝΑΙ οκιµασία διέγερσης µε LH - RH Φυλοδεσµευτική σφαιρίνη ορού (SHBG) ΝΑΙ Θρυψίνη ορού Θυροξινοδεσµευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσµεύουσα την Τ4) Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) Ινσουλίνη απλή (Insulin) Καλσιτονίνη ορού (CT) ΝΑΙ οκιµασία διέγερσης µε TRH Υποθαλαµικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) ιυδροξυ-βιταµίνη D3 ορού (1,25 (OH)2D3) ΝΑΙ οκιµασία υπογλυκαιµίας Αντιδιουρητική ορµόνη ΝΑΙ Οιστρόνη αίµατος (E1) Χοριογεναδοτροπίνη (NCG)

12 Ανδροστενεδιόνη αίµατος Ελεύθερη τεστοστερόνη αίµατος ΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΝΑΙ α-fp (A-fetoprotein) - RIA Φερριτίνη ορού - RIA Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική µέθοδος) - RIA Προσδιορισµός φυλλικού οξέος - RIA Μεταβολισµός ραδιενεργού σιδήρου Fe 59 - RIA Ραδιενεργός βιταµίνη Β12 (Β12 CO 60) - RIA ΝΑΙ Προσδιορισµός εξωκυτταρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82 - RIA Προσδιορισµός σιδηροφυλλίνης In Vitro - RIA Προσδιορισµός βιταµίνης στον ορό In Vitro Ποσοτικός προσδιορισµός θυροειδικών αυτό-αντισωµάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) - RIA Ποσοτικός προσδιορισµός θυροειδικών αυτό-αντισωµάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) - RIA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α

1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο Αυτοαξιολόγηση με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α 1.1 1.2 1.3 α/α 1. Προσωπικό Απαίτηση / Κριτήριο Καταγεγραμμένες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) για όλες τις θέσεις εργασίας του εργαστηρίου.(βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα και πρόβλεψη για την αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA

11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ 11 00 00 011 157/168 Αιμολυτικά Test διάφορα 4,49 11 00 00 012 81/13 Παρασκευή πλάσματος 2,23 11 00 00 014 138/61 Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 1 DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ 2 DOPPLER ΚΑΡ ΙΑΣ 3 ELISA - ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Στην απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com α-εμβρυϊκήσφαιρίνη Ιδεα-FP α-φετοπρωτεϊνη Ιδεα-FP α-fp α-υδροξυ-βουτυρικήδεϋδρογονάση Ιδεα-HBDH α1 αντιθρυψίνη α1 όξινοςγλυκοπρωτεϊνη Ιδεόξυνοςγλυκοπρωτείνη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Code Name ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Δερμοαντίδραση νυγμού για 69999001 κάθε δοκιμασία 0 ΟΧΙ 1,76 2,00 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 49976 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τηλ.: 210-6871784 Fax: 210-6871795 Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα : καλύπτονται από ΟΠΑΔ/ΤΔΚΥ : καλύπτονται από ορισμένα ταμεία (πχ οίκος Ναύτου) : καλύπτονται ιδιωτικά (πχ ιδιωτική ασφάλιση) Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα 1 17 KS ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 2 17 OH Προγεστερόνη ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.714/20/17-07-2013 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.74/20/7-07-203 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ D-DIMERS 2 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ACTH [03304] C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ [03310] IL-1β (Ιντερλευκίνη 1β) [03104] IL - 6 ( Ιντερλευκίνη 6 ) [03018] INHIBIN B [03017] 17-ΟΗ PRG [03336] Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ υσλιπιδαιµία 90 υσλιπιδαιµια ιαβητικού 72 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ TSH Lp (a) FT4 Μη- HDL-C TGs/ HDL-C Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης(homa-ir) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του θυρεοειδούς και έλεγχος των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 102.5 mg/dl 65-115 Ουρία : 30 mg/dl 12-48 Κρεατινίνη : 0.78 mg/dl 0,50-1,40 Τριγλυκερίδια : 115 mg/dl 40-200 Χοληστερίνη LDL : 184.6 mg/dl 50-150

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910 Παροχές υγείας ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ προς τα Μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΖΥΓΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ C ΟΛΙΚΟ (CH 100) [03272] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 75-160 U/ml C1q [03288] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 100-250 mg/l C1r [03184] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 50-100 mg/l C1s [03185] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 30-100 mg/l CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4,09 3,48 2,03 1,73 528,77 449,45 30,20 25,67

4,09 3,48 2,03 1,73 528,77 449,45 30,20 25,67 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Συνολική τιμή αποζημίωσης (συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή ασφαλισμένου 15%) 110000011 Αιμολυτικά Test διάφορα 110000012 Παρασκευή πλάσματος 110000014 Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΟΡ9Χ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ (Ο.Π.Α..) (Ν. Π...) Αθήνα, 26/04/2011 Αρ. Πρωτ.: OIK. 12414 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/A11 του Πιστοποιητικού Aρ. 356-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα) Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ. 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 0513 MCV, MCH, MCHH ΕΡΥΘΡΩΝ ( ΚΑΘΕ ΜΙΑ ) 0,53 0,53 0192 ΑΓΓΕΙΟΤΟΝΙΝΗ ΙΙ - SACE 6,66 9,13 0082 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 0080 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ 2,26 2,26

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C ΟΡΜΟΝΕΣ 312 T 3 (Τριϊωδοθυρονίνη) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) Ενήλικες 0,8 1,9 ng/ml Σταθερότητα: 7d / 4 C Παιδιά 1 3 ηµερών 0,9 3,2 4 30 ηµερών 0,8 3,3 ng / ml 1,54 = nmol / L 2 12 µηνών 0,8 3,2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ κλάδος της ιατρικής ο οποίος ασχολείται µε τις ασθένειες του ενδοκρινολογικού συστήµατος. το ενδοκρινολογικό σύστηµα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 22 Μαρτίου 2016 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 1918 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24673

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, 19/3/2015 ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΑΝΤΙGEN Αg ΜΕΓΑΛΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Ή ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗΣ ΑΝΟΣΟΓΟΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πειραιάς, Έτος 2006 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών Πέτρου Καρκαλούσου Καθηγητή εφαρμογών Κλινικής Χημείας, ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή Αν και το βιοχημικό εργαστήριο είναι το κατ εξοχήν εργαστήριο όπου αναλύονται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...4

Διαβάστε περισσότερα

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια 39 αμινοξέα Μ.Β. 4500 προοπιομελανοκορτίνη(pomc) 1. κορτικοτροπίνη (ACTH), 2. β λιποτροφίνη (β LPH), 3. γ λιποτροφίνη (γ LPH),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Τηλέφ: 2 891 5040-43 Fax: 2 891 5008 Καβούρι, 12 Φεβ 20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/20 1. Γνωρίζεται ότι η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

KΛΑΣΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

KΛΑΣΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Τμήμα Βιοχημείας της Άσκησης KΛΑΣΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ. Ε. Σγουράκη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Δρ. Γ. Νεδέλκος Μ. Χανιωτάκη ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά απόκάποιογεύµα, οπότετοαίµαείναιπλούσιοσε θρεπτικές ύλες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Ιωάννινα 16 10-2012 Αριθ. Πρωτ. 32429 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Βιοχημεία της Άσκησης αποσκοπεί να ταξινομήσει, να κατανοήσει και να εξηγήσει όλες τις μεταβολές και τις προσαρμογές του μεταβολισμού κατά την άσκηση, με σκοπό την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή εξέτασης Μονάδες Ανδρες Γυναίκες Παιδιά 7001 HIV I/II Αρνητικό Αρνητικό Αρνητικό 7002 Ανοσοσφαιρίνη IgA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-12 Οκτωβρίου 2013 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οθων Παναγιωτάκης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη. Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

«Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη. Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ «Μυ θοι και αλη θειες για την οικονομικη βιωσιμο τητα του Ε.Ο.Π.Π.Υ.» Δημήτρης Κοντός Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 1 Δαπάνες Υγείας - 35,3% Συνολική Δαπάνη Υγείας - 41% Δημόσια Δαπάνη Υγείας - 50% Δημόσια Φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΛΟΓΙΑ OΣΤΕΟΛΟΓΙΑ Η οστεολογία είναι η µελέτη των οστών. Οστά είναι σκληρά όργανα που σχηµατίζονται από οστίτη ιστό. Τα οστά συνδέονται µεταξύ τους µε τις αρθρώσεις και σχηµατίζουν το σκελετό του ανθρώπου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο.

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP 0030109006 Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ESR ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙNIΝΗ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά µέλος) και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή των 20, 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δείκτες βλάβης ηπατοκυττάρων Δείκτες χολόστασης Δείκτες ηπατικής δυσλειτουργίας ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1 Πόσα λίτρα πρόουρο σχηματίζονται ημερησίως; α) 15-18 L β) 1,5-1,7 L γ) 170-180 L δ) 1700-1800 L ε) 100-120 L 2. Ποιο τμήμα του νεφρού ανήκει στον μυελό του νεφρού; α) Τα νεφρικά σωμάτια β) Η κάψα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση.

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση. ΙΣΤΟΙ 1. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισµό µας, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο µε το οποίο ξεκίνησε η ζωή µας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΌΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΌΓΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΌΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΌΓΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΌΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΌΓΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αποτελείται από: Πεπτικό ή γαστρεντερικό σωλήνα Στοματική κοιλότητα Φάρυγγας Οισοφάγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Τιμές, που έχουμε συμφωνήσει με διαγνωστικά κέντρα υγείας και κλινικές Λάρισας και Θεσσαλίας, αποκλειστικά για τα μέλη του EXODOS CLUB κατόχους της

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8 H VICTORY ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDICENTER στην

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Απαραίτητη η χρήση του Νοσοκομειακού Προγράμματος Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Ιατρικές Επισκέψεις 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 01 00 00 001 138/62 Αγγειοδυναµογραφία 22,89 01 00 00 002 157/1 Αγγειογραφία: α) Απλός αιµοδυναµικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ Μεταβολισμός της κορτιζόλης Η κορτιζόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Στην συνέχεια οι μεταβολίτες συζευγνύνται με γλυκουρονιδικές και θειικές ομάδες, γίνονται υδατοδιαλυτά, εισέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης Ασθενή. ΚΟΛΛAΡΗ ΕΡΙEΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕNΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β Προπ. Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης Ασθενή. ΚΟΛΛAΡΗ ΕΡΙEΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕNΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β Προπ. Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης Ασθενή ΚΟΛΛAΡΗ ΕΡΙEΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕNΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β Προπ. Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Αιτία Προσέλευσης Ασθενής 45 ετών παραπέμπεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Από το Κύτταρο στον Οργανισµό Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ:Τα αρ.π04/110/22-2-02,π04/139/14-4-03,π04/76/24-2-04,π04/360/13-12-05 έγγραφά µας.

Σχετ:Τα αρ.π04/110/22-2-02,π04/139/14-4-03,π04/76/24-2-04,π04/360/13-12-05 έγγραφά µας. Κοινοποίηση καταλόγου µε τα αποδοτέα ποσά παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Καθορισµού Ιατρικών Αµοιβών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε. Κ. Ι. Α.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Γ.Ε.: Π0/58/2-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας Κ.Α. του Ελευθερίου 70 ετών Εισαγωγή : 24/11/11 Αιτία : αδυναμία + αιμωδίες κάτω άκρων από 5 ημέρου ΙΣΤΟΡΙΚΟ Διαρροϊκές κενώσεις~

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές για την χρήση του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Περιεχόμενα καταλόγου ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Οι ρυθμιστές του οργανισμού Είδη αδένων στον άνθρωπο o Εξωκρινείς αδένες: εκκρίνουν το προϊόν τους μέσω εκφορητικού πόρου είτε στην επιφάνεια του σώματος (π.χ. ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος.

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος. ΠΕΠΤΙΚΟ 1. Α. Να γράψετε τα είδη των δοντιών Α, Β, Γ, Δ και τα μέρη του δοντιού Ε Μ. Β. Πόσα δόντια έχει ένα παιδί 3 χρόνων; Γ. Ποιοι αδένες αφήνουν το έκκριμά τους στη στοματική κοιλότητα και ποιο το

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΟΝΕΙΣ NEW PARENT AWARENESS Συζητάτε λεπτομερώς τα διάφορα προβλήματα που σας απασχολούν με τον παιδίατρό σας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr Ηµερίδα του τµήµατος εργαστηριακής διάγνωσης και ελέγχου ποιότητας της Ε.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: Α. Αυτόµατος Αιµατολογικός αναλυτής (τύπου Α ) για τη γενική αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική αξιολόγηση ασκούμενων Φατούρος Ιωάννης Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής

Βιοχημική αξιολόγηση ασκούμενων Φατούρος Ιωάννης Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημική αξιολόγηση ασκούμενων Φατούρος Ιωάννης Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Στόχοι βιοχημικής παρακολούθησης: Η προστασία ή η βελτίωση της υγείας Η αύξηση της απόδοσης Η μέτρηση βιοχημικών παραμέτρων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 001 Γλυκόζη Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml). Παιδιά 60 100 mg% Ενήλικες 65 110 Σταθερότητα: 8h/25 C ή 72h/4 C. GOD POD Ενζυµική mg % 0,0555 = mmol / L 618 Καµπύλη Γλυκόζης

Διαβάστε περισσότερα

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( )

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) 1 ΛΙΠΑΣΗ 2,26 2 Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,74 3 ΑΖΩΤΟ ΟΡΟΥ 14,67 4 ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 4,05 6 ΑΛΔΟΛΑΣΗ 2,26 8 ΑΜΥΛΑΣΗ 2,26 10 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE 12,38 11 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD 12,38

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πρόλογος Οι βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι αθλητές στοχεύουν στην προάσπιση της υγείας και στην εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα μηνύματα: ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, παρακρινείς/αυτοκρινείς παράγοντες που φθάνουν στηνκμαπότονεξωκυττάριοχώροκαιδεσμεύονται με ειδικούς

Πρώτα μηνύματα: ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, παρακρινείς/αυτοκρινείς παράγοντες που φθάνουν στηνκμαπότονεξωκυττάριοχώροκαιδεσμεύονται με ειδικούς Πρώτα μηνύματα: ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, παρακρινείς/αυτοκρινείς παράγοντες που φθάνουν στηνκμαπότονεξωκυττάριοχώροκαιδεσμεύονται με ειδικούς κυτταρικούς υποδοχείς Δεύτερα μηνύματα: μη-πρωτεϊνικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας

Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας Πλακούντας Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας Πλακούντας Προσωρινό και δυναµικό όργανο Λειτουργίες πλακούντα Μεταφορά ουσιών και αερίων: από µητέρα προς έµβρυο (θρεπτικές ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Aρ. 908 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Βιοφόρμα Ιατρική ΑΕ - Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B Πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των GDH / Toxin A / Toxin B του C. Difficile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ήπαρ To συκώτι (ήπαρ) είναι ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα όργανα. Βρίσκεται κάτω από τα πλευρά, δεξιά από την κοιλιά. Ζυγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετικό σύστημα. Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία. 2. Σκληροί σκελετοί

Σκελετικό σύστημα. Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία. 2. Σκληροί σκελετοί Σκελετικό σύστημα Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία Τύποι: 1. Υδροστατικοί σκελετοί 2. Σκληροί σκελετοί Ενδοσκελετός Εξωσκελετός Σκελετικό σύστημα υδροστατικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΤΑΛΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3 : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες. 1. Οι βλεννογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός των φωσφορικών πεντοζών

Η οδός των φωσφορικών πεντοζών Η οδός των φωσφορικών πεντοζών Η οδός των φωσφορικών πεντοζών Ανασκόπηση μεταβολισμού υδατανθρακών ΗΠΑΡ Γλυκόζη ΤΡΟΦΗ Κυκλοφορία ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ Γλυκόζη ΗΠΑΡ Κυτταρόπλασμα ΗΠΑΡ (Οξέωση) NADH CO 2 ΟΞΕΙΔ. ΦΩΣΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 10 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/2008/

Παράρτηµα 10 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/2008/ Παράρτηµα 10 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/2008/ Υπόδειγµα Τιµολογίου που πρέπει να σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κοινό Καθεστώς Υγειονοµικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

(+) (55-68 %) (2-4 %) (8-13 %) (7-13 %) (-) (9-16 %)

(+) (55-68 %) (2-4 %) (8-13 %) (7-13 %) (-) (9-16 %) Προσδιορισµός συγκέντρωσης πρωτεϊνών 18 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ Σκοπός της άσκησης : η κατανόηση της αρχής της φασµατοφωτοµετρίας και η χρήση της ως µέσο προσδιορισµού συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κριτήρια καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών και ομαδοποίησης εξετάσεων του παρόντος διαγωνισμού 1. Η ιδιαιτερότητα του Νοσοκομείου μας (Παιδιατρικό)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών του ορού

Ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών του ορού Ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών του ορού 6 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης : η κατανόηση της αρχής λειτουργίας της ηλεκτροφόρησης και η χρήση της ως

Διαβάστε περισσότερα